TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 1-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Makale) Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Demet YILMAZ, Hasan H. ÖZKAN, Cihan KĐMYA Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fak., Tekstil Mühendisliği Bölümü, 3220 Çünür, ISPARTA. ÖZET Özellikle eğirme sonrası proseslerde ortaya çıkan kuvvetlere ipliğin dayanabilmesi için ipliğe mukavemet ve aşınma direnci kazandırmak amacıyla tek katlı iki veya daha çok iplik bükülmekte ve böylece katlı iplik elde edilmektedir. Katlı iplik üretiminde yaygın olarak kullanılan klasik katlama yöntemine alternatif olarak son zamanlarda siro iplik eğirme sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, özellikle uzun ştapel iplikçilik için geliştirilmiş olan siro iplik eğirme sisteminin kısa ştapel iplikçilikte iplik özellikleri belirlenerek konvansiyonel katlı ipliklere göre avantaj sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla aynı hammadde kullanılarak Ne 30/2 ve Ne 0/2 iplik numaralarında üretilen siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklerin iplik özellikleri karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: iplik, klasik katlama, çift katlı iplik. 1. GĐRĐŞ Katlama, iplik özelliklerini geliştirmek ve tek katlı ipliklerle sağlanamayan iplik veya kumaş performansını elde etmek amacıyla iki veya daha fazla sayıdaki tek katlı ipliğin birbirine bükülmesi işlemidir. Tek katlı iki veya daha çok ipliğin bükülmesi veya katlanması ile elde edilen iplikler de katlı iplik olarak adlandırılmaktadır (Şekil 1). Katlama, özellikle eğirme sonrası proseslerde ortaya çıkan kuvvetlere ipliğin dayanabilmesi için ipliğe mukavemet ve aşınma direnci kazandırmak amacıyla yapılmaktadır. Öte yandan, literatürde pürüzsüz bir yüzey ile yumuşak bir tutuma sahip oldukça parlak, düzgün, az tüylü, mukavim ve aşınmaya karşı dirençli iplikler çok katlı iplik olarak da adlandırılmaktadır [7].

2 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Şekil 1. Đplik katlama işlemi ve katlı iplik Katlı ipliklerin pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Katlama işlemi, kısa-ştapelli iplikçilikte olduğu kadar dikiş iplikleri üretiminde ve lastik kordu, kablo gibi teknik tekstil ürünlerinin üretiminde de uygulanmaktadır. Katlı iplik üretiminde yıllardır pek çok yenilik gerçekleştirilmiştir. Klasik katlama yöntemi yanında yeni metotlarla da tek katlı iplikler katlanmaktadır. Klasik veya konvansiyonel katlı iplik üretimi işlemi iki adımdan oluşmaktadır. Đlk olarak konvansiyonel ring iplik eğirme sisteminde tek katlı olarak üretilen iplikler bobinleme işlemi ile bobinlere aktarılmaktadır. Đkinci adımda ise iki bükümlü iplik katlama makinesinde birbirine katlanıp büküm verilerek katlı iplik üretimi tamamlanmaktadır. Klasik katlama yönteminin, oldukça maliyetli bir proses olması yanında, gerek konvansiyonel ring iplik eğirme makinesi gerekse katlama makinesinden kaynaklanan düşük üretim hızı gibi ciddi problemleri vardır [3]. Bu nedenle, klasik katlama yöntemine alternatif olarak ikiye bir büküm two-for-one ve iplik kablolama gibi yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bu sistemler, yüksek üretim hızı avantajına sahip olmasına karşın yüksek üretim maliyetlerinden dolayı sadece filament iplik üretiminde yaygın bir kabul görmüştür. Son yıllarda kısa ve uzun ştapel iplik eğirmeciliği alanında klasik katlama yöntemine alternatif olarak direkt olarak eğirme sisteminde çift katlı iplik üretimi ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmış ve çift fitil kullanılarak çift katlı iplik üretimi üzerine çeşitli denemeler yapılmıştır [10]. Bu denemelerde, temel olarak katlama makineleri kullanılarak üretilen klasik katlanmış çift katlı ipliklerin tüylülük değerlerine eşdeğer tüylülük değerlerine sahip katlı iplik üretimi amaçlanmıştır. Ancak, elde edilen ipliklerin iplik kalitesi yanında bu metodun kısa ştapelli eğirmecilikte uygulanabilirliği konularında pek çok soru net olarak yanıtlanamamıştır. Klasik katlama işlemine alternatif olarak çeşitli eğirme sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan biri, büküm işlemini takiben ipliklerin birbirine katlanması sağlayan hava jetlerinden oluşan Plyfil 2000 (Suessen) ve Murata Twin Spinner (Murata) eğirme sistemleridir. Plyfil ve Murata Twin Spinner (MTS) eğirme sistemleri benzer bir yapıya sahiptir. Her iki eğirme sisteminde de aynı çekim sistemine çift şerit beslenmektedir. Đki eğirme sistemi arasındaki temel farklılık ise kullanılan hava jetleridir. MTS sisteminde hava jetleri içerisindeki hava akımı birbirine zıt yönlüdür. Klasik katlama işlemine alternatif olarak geliştirilen ve son zamanlarda adı geçen bir diğer eğirme sistemi siro iplik eğirme sistemidir (Şekil 2). iplik eğirme sistemi, daha çok dokuma ipliklerin üretimi için 2

3 Yılmaz, D., Özkan, H.H., Kimya, C. Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 tercih edilmektedir. Dokuma işleminde, aşınmaya dirençli ve mukavim ama aynı zamanda pürüzsüz bir yüzeye sahip ipliklere ihtiyaç vardır. sisteminde, büküm işlemi ile yüzeydeki liflerin iplik yapısı içerisine gömülmesi sağlanarak daha mukavim ipliklerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. CSIRO firması tarafından geliştirilen sistem bir anlamda kamgarn ring iplik eğirme sistemi olup, prensibi yalancı büküm sistemine dayanmaktadır. Sistem, eğirme ve katlama işlemlerini tek bir proses olarak birleştirmektedir den itibaren Zinser firması var olan prosesini modifiye etmek ve yeni sistemler geliştirmek için lisans hakkını satın almıştır [13]. Şekil 2. iplik eğirme sistemi (kamgarn ring iplik makinesinde kullanılan modeli) [13] (1. Fitil klavuzu, 2. Kondenser, 3. Đplik kopuş dedektörü) iplik eğirme sistemi oldukça basit bir sistem olup, kondenserler aracılığıyla birbirinden ayrılmış iki adet fitil çok az değiştirilmiş çekim sistemine beslenmekte ve ortak bir iğle büküme tabi tutulmaktadır (Şekil 3). Çekime tabi tutulan lif toplulukları, çıkış silindirini ayrı ayrı terk etmekte ancak ortak bir iğ tarafından büküme tabi tutulmaktadır. Böylece, her iki lif topluluğu eğirme üçgeni içerisinde tek iplik halinde büküm alırken aynı zamanda katlı iplik oluşturmak üzere birbirine bağlanmaktadırlar. Hem tek kat iplikler hem de çift katlı iplik bükümlüdür ve büküm yönleri de aynıdır. iplik normal katlı ipliğe oranla daha sıkı, kompakt bir yapı kazanmaktadır. Sistemde katlardan herhangi biri koptuğunda basit bir sensör ile kopuş algılanmakta eğirme işlemi durdurulabilmektedir. 3

4 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi 1. Fitil klavuzu 2. Giriş silindiri 3. Ön çekim bölge kondenseri. Orta silindir 5. Apron. Ana çekim bölgesi kondenseri 7. Ön çekim silindiri 8. Đplik kopuş dedektörü Şekil 3. iplik eğirme prosesi iplik eğirme sistemi, son zamanlarda popüler olmaya başlamıştır. Bu nedenle, bu sistem hakkında yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Yapılan çalışmalarda genellikle, çekim sistemine beslenen iki fitil arasındaki mesafe başta olmak üzere iğ hızı, kopça kütlesi gibi çeşitli proses parametrelerinin iplik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Gokarneshan, Anbumani ve Subramaniam (2007), çalışmalarında pamuk, pamuk/polyester ve polyester siro ipliklerin tümünde iki fitil arası mesafe arttıkça kohezyonun azaldığını belirlemişlerdir []. Pourahmad ve Johan (2007), çalışmalarında konvansiyonel ring ve siro iplik eğirme sistemlerinde üretilen core-spun ipliklerin iplik özelliklerini karşılaştırmışlar ve siro ipliklerin önemli derecede yüksek iplik mukavemeti ve daha düşük iplik tüylülüğüne sahip olduğunu tespit etmişlerdir [8]. Gowda, Sivakumar ve Kanan (200), çalışmalarında modal liflerinin siro eğirmedeki performansını araştırmışlar ve optimum iplik kalitesini sağlayan iki fitil arası mesafe, kopça kütlesi ile iğ hızı gibi proses parametrelerini belirlemişlerdir. Ayrıca, çekim sistemine çift fitil beslenerek üretilen normal çift katlı ring ipliğin siro ipliğe kıyasla daha düşük iplik düzgünsüzlüğüne ve daha yüksek iplik tüylülüğüne sahip olduğunu tespit etmişlerdir [5]. Sun ve Cheng (2000), yaptıkları çalışmada pamuk siro ipliklerin iplik yapısı ve özelliklerini araştırmışlar ve aynı numara ve büküm miktarına sahip tek ve çift katlı ipliklerle karşılaştırmışlardır. Çalışmada, her bir elyaf demetindeki bükümden dolayı siro ipliklerin tek katlı ipliklere kıyasla daha güçlü, daha az tüylü ve aşınmaya karşı daha dirençli olduğunu belirlemişlerdir. ipliklerin çift katlı ipliklere kıyasla daha az tüylü ve daha esnek olduğunu tespit etmişlerdir [11]. Bir diğer çalışmalarında, Sun ve Cheng (2000), daha önceki çalışmalarında belirledikleri optimum eğirme parametrelerini kullanarak üretilen penye pamuk siro ipliklerden örme kumaşlar elde etmişler ve konfor ve temel kumaş özelliklerini konvansiyonel çift katlı ipliklere ait örme kumaşlarınki ile karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonunda siro ipliklerden elde edilen kumaşların çift katlı ipliklerden elde edilen kumaşlara kıyasla daha dayanıklı, daha kullanışlı, kabul edilebilir kumaş tutumuna sahip olduğu ve daha soğuk bir kumaş tutumu ve daha yüksek termal iletkenliğe sahip olması açısından da yazlık giysiler için daha uygun olduğu belirtilmiştir [12]. Cheng ve Sun (1998), çeşitli eğirme parametrelerinin eğirme geometrisi ve pamuk siro iplik özelliklerine etkisini

5 Yılmaz, D., Özkan, H.H., Kimya, C. Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 araştırdıkları çalışmalarında pamuk siro iplik eğirme prosesinin daha yüksek büküm değerlerinde veya daha uzun ştapelli lifler kullanılarak veya iki fitil arası mesafe azaltılarak iyileştirilebileceği belirlemişlerdir [2]. Salhotra (1990), çalışmasında siro iplik eğirme prosesini optimize etmede ince fitil kullanımının etkisini araştırmıştır. Çalışma sonunda çekim azaldıkça iplik düzgünsüzlüğünün azaldığı, ancak iplik hatalarının çekim değişimi ile belirgin bir değişim eğilimi göstermediği ve iplik mukavemeti değerlerinde %1-3 oranında artış olduğu tespit edilmiştir [9]. Subrananiam ve Natarajan (1990), farklı iki fitil arası mesafe ve büküm faktörleri ile üretilen pamuk, polyester/pamuk ve viskon siro ipliklerin sürtünme özelliklerini araştırmış ve iki fitil arası mesafe arttıkça sürtünme katsayının arttığı belirlenmiştir. Đplik-iplik sürtünmesinin tüm pamuk iplikleri için en düşük, polyester/pamuk iplikleri için en yüksek ve viskon iplikleri için her iki ipliğin sürtünme değerleri arasında yer aldığı belirlenmiştir [10]. Brooks, Das ve Smith (1989), yağlama işleminin siro yün ipliklerin gerilme, sürtünme ve dokuma özelliklerine etkisini araştırmışlardır [1]. Bu çalışmada ise özellikle uzun ştapel iplikçilik için geliştirilmiş olan siro iplik eğirme sisteminin kısa ştapel iplikçilikte iplik özellikleri belirlenerek konvansiyonel katlı ipliklere göre avantaj sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 2. MATERYAL VE METOT iplik eğirme sisteminin kısa ştapel iplikçilikte iplik özellikleri açısından avantaj sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, %100 pamuk elyafı kullanılarak Ne 30/2 ve Ne 0/2 numaralarda penye triko siro ve klasik katlanmış çift katlı iplikler üretilmiştir. Ne 30/2 ve Ne 0/2 numara iplikler Đsrail Pima pamuğundan üretilen Ne 1,92 numara fitillerden eğrilmiştir. Kullanılan pamuk elyafına ait özellikler Tablo 1 de verilmiştir Metot Tablo 1. Klasik katlanmış ve siro çift katlı iplik üretiminde kullanılan Đsrail Pima pamuğuna ait elyaf özellikleri Elyaf Özellikleri Đsrail Pima Üst Yarı Ortalama Uzunluk (mm) 37,02 Mikroner 3,97 Uniformite Đndeksi 87,1 Mukavemet (g/tex) 3 Kopma Uzaması (%), Kısa Elyaf Đndeksi (SFI) 5 +b 11,7 Rd 7, Đplik Eğirme Đstikrar Đndeksi (SCI) 203 Gerek klasik katlama yöntemi ile çift katlı iplik eldesinde kullanılacak tek katlı ring iplik gerekse de siro iplik üretimi laboratuar tipi ring iplik eğirme sisteminde aynı iğler kullanılarak yapılmıştır. Numune alımı sırasında, iplik üretim aşamaları tek tek takip edilmiş ve her bir iplik numarası için aynı fitiller kullanılmıştır. ve klasik katlanmış çift katlı iplik üretiminde yaklaşık olarak aynı çekim ve iğ devirlerinde çalışılmasına dikkat edilmiştir. 5

6 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi ve klasik katlanmış çift katlı iplik üretimine ait çalışma parametreleri aşağıda Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2. Klasik katlanmış ve siro çift katlı iplik üretimine ait çalışma parametreleri Đplik no Parametreler Klasik katlama (çift kat) (tek kat) Fitil numarası 1,92 1,92 Çekim 17,8 17, Büküm (t/m) Ne 30/2 α e 3, 3,2 Ortalama iğ devri (dev/dak) Bilezik çapı (mm) 2 2 Ne 0/2 Fitil numarası 1,92 1,92 Çekim 23, 23,01 Büküm (t/m) α e 3, 3,2 Ortalama iğ devri (dev/dak) Bilezik çapı (mm) 2 2 Bobinleme Đşlemi Çalışmada üretilen çift katlı iplikler, Muratec 7/II magazin tipi bobin makinesinde bobinlenmiştir. Bobin makinesinin kafalarından kaynaklanabilecek varyasyonları önlemek amacıyla, siro ve klasik katlama için elde edilen kops halindeki tüm numuneler bobin makinesinin aynı kafasında, ortalama 1000 m/dak üretim hızında bobinlenmiştir. Katlama Đşlemi Klasik katlama yöntemi ile çift katlı iplik üretiminde konvansiyonel ring iplik eğirme sisteminde üretilen iplikler önce bobinleme işleminden geçirilmiştir. Daha sonra Hamel katlama makinesinde ortalama 800 m/dak üretim hızıyla katlanmıştır. Yan yana getirilerek katlanmış ipliğe son halini vermek için büküm verilmesi gerekmektedir. Büküm işlemi, Muratec two-for-one büküm makinesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada özellikle, her iki iplik numarasında da siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklerin aynı büküm değerlerine (t/m) sahip olması için klasik katlama için gerekli tek katlı iplik üretiminde büküm değeri siro ipliklere kıyasla daha yüksek olarak ayarlanmıştır. Klasik katlama yöntemi ile çift katlı iplik elde edilirken büküm işlemi sırasında büküm açıldığı için sonuçta elde edilen iplikteki büküm değeri siro iplikteki ile eşit hale gelmiştir. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇ Bu bölümde, Ne 30/2 ve Ne 0/2 siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklere ait iplik özellikleri verilmiştir Đplik Düzgünsüzlüğü Ne 30/2 ve Ne 0/2 numara siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklere ait CVm test sonuçları Şekil de ve test sonuçlarına ait t testi sonuçları ise Tablo 3 de verilmektedir.

7 Yılmaz, D., Özkan, H.H., Kimya, C. Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Klasik Katlama 8 CVm [%] 2 0 Şekil. CVm değerlerinin değişimi Şekil ve Tablo 3 de yer alan veriler incelendiğinde, Ne 30/2 ve Ne 0/2 iplik numaralarında benzer bir eğilimin olmadığı görülmektedir. Ne 30/2 iplik numarasında her iki iplik türü benzer iplik düzgünsüzlüğü değerlerine sahip iken Ne 0/2 iplik numarasında klasik katlama ile elde edilen çift katlı ipliklerin iplik düzgünsüzlüğü önemli derecede düşüktür. Tablo 3. Klasik katlanmış ve siro ipliklerin CVm değerlerine ait t testi sonuçları CVm [%] Klasik katlama Ortalama Değer 7,9233 7,7250 Ne 30/2 Standart Sapma 0,111 0,1991 Sig. 0,312 Ortalama Değer 8,37 9,0033 Ne 0/2 Standart Sapma 0,15 0,15 Sig. 0,011* * :α =0,05 seviyesinde istatistiksel açıdan önemli bir fark vardır Đplik Hataları Yapılan testlerden elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında her iki iplik numarasında da belirgin bir ince yer (-%50/km) hatasına rastlanmamıştır. Diğer taraftan ipliklerdeki kalın yer hatalarının verildiği Şekil 5 ve Tablo incelendiğinde, Ne 30/2 iplik numarasında klasik katlanmış ipliklerde kalın yer hata sayısının daha fazla olduğu ancak bu farkın istatistiksel açıdan önemli olmadığı görülmektedir. Ne 0/2 iplik numarasında ise hemen hemen eşit sayıda kalın yer hatasının bulunduğu belirlenmiştir. 7

8 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi 8 Klasik Katlama Kalin Yer [+%50] 2 0 Şekil 5. Kalın yer değerlerinin değişimi Tablo. Klasik katlanmış ve siro ipliklerin kalın yer değerlerine ait t testi sonuçları Kalın yer [+%50] Klasik katlama Ortalama Değer 7 5 Ne 30/2 Standart Sapma 1,2110 0,83 Sig. 0,787 Ne 0/2 Ortalama Değer 2 2 Standart Sapma 0,0828 0,51398 Sig. 0,59 Neps hatalarına ait test sonuçları Şekil da ve test sonuçlarına ait t testi sonuçları ise Tablo 5 de verilmektedir. 12 Klasik Katlama 10 Neps [+%200] Şekil. Neps değerlerinin değişimi 8

9 Yılmaz, D., Özkan, H.H., Kimya, C. Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Tablo 5. Klasik katlanmış ve siro ipliklerin neps sayılarına ait t testi sonuçları Neps [+%200] Klasik katlama Ortalama Değer 10 2 Ne 30/2 Standart Sapma 2 0,0828 Sig. 0,31 Ne 0/2 Ortalama Değer 2 Standart Sapma 0,0828 1,1905 Sig. 0,07 Şekil ve Tablo 5 de yer alan veriler incelendiğinde, iplik düzgünsüzlüğü ve kalın yer hatalarında olduğu gibi Ne 30/2 iplik numarasında klasik katlanmış çift katlı ipliklerin, Ne 0/2 iplik numarasında da siro ipliklerin daha fazla sayıda neps değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Ancak, iplik düzgünsüzlüğü ve kalın yer hatalarında olduğu gibi her iki iplik türünün neps değerleri arasında da istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle, her iki ipliğin benzer neps değerlerine sahip olduğu söylenebilir Đplik Tüylülüğü Ne 30/2 ve Ne 0/2 numara siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklere ait Uster Tester 3 iplik tüylülüğü test sonuçları Şekil 7 de ve söz konusu test sonuçlarına ait t testi sonuçları ise Tablo da verilmektedir. 8 Klasik Katlama H Şekil 7. Đplik tüylülüğü değerlerinin değişimi Tablo. Klasik katlanmış ve siro ipliklerin tüylülük indeksi değerlerine ait t testi sonuçları Tüylülük [H] Klasik katlama Ortalama Değer 7,3333,050 Ne 30/2 Standart Sapma 0,558 0,1037 Sig. 0,000* Ortalama Değer,27 5,0783 Ne 0/2 Standart Sapma 0,1577 0,188 Sig. 0,000* * :α =0,05 seviyesinde istatistiksel açıdan önemli bir fark vardır. 9

10 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Şekil 7 ve Tablo da yer alan veriler incelendiğinde, Ne 30/2 ve Ne 0/2 iplik numaralarında siro iplik eğirme sisteminden elde edilen çift katlı ipliklerin, klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla önemli derecede düşük iplik tüylülüğüne sahip olduğu görülmektedir. Bu bulgular daha önceki bulgular ile örtüşmektedir [5, 11]. iplik eğirme sisteminde, gerek çift katı oluşturan her bir tek kata ait elyaf demeti hem de çift katlı iplik aynı yönde büküm almaktadır. Her bir elyaf demetine ve katlı ipliğe verilen büküm ile lifler daha etkili bir şekilde sarılmaktadır. iplik eğirme sisteminde, lifler ön çekim silindirlerinden ayrılırken, konvansiyonel ring iplik eğirmede olduğu gibi elyaf demeti içerisine bağlanırlar. Büküm ön çekim silindirlerinin kıstırma noktasına yayılırken, çıkıntı lifler diğer uçları büküm aldığı için elyaf demeti etrafına sarılır. eğirmede çekim sistemi çıkışındaki geometrik düzenlemeden dolayı, birçok çıkıntı lif komşu elyaf demetine bağlanır. Böylece, bu çıkıntı liflerin daha fazla büküm alması önlenmekte ve katlı iplik oluşurken bu lifler iki elyaf demeti arasında adeta hapsolmuş şekilde kalmaktadır []. Böylece, yüzeydeki liflerin bile elyaf demeti içerisine sarılarak iplik gövdesine etkili bir şekilde bağlanması sağlanmaktadır. Bu durum, daha düşük tüylülük değerleri ile daha yüksek iplik mukavemeti, kopma uzaması değerlerinin elde edilmesini sağlamaktadır. 3.. Đplik Mukavemeti Ne 30/2 ve Ne 0/2 numara siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklere ait iplik mukavemeti test sonuçları Şekil 8 de ve test sonuçlarına ait t testi sonuçları ise Tablo 7 de verilmektedir. Klasik Katlama iplik mukavemeti [cn/tex] Şekil 8. Đplik mukavemeti değerlerinin değişimi Tablo 7. Klasik katlanmış ve siro ipliklerin iplik mukavemeti değerlerine ait t testi sonuçları Mukavemet [cn/tex] Klasik katlama Ortalama Değer 25,350 2,37 Ne 30/2 Standart Sapma 0,900 0,252 Sig. 0,03* Ortalama Değer 23, ,1733 Ne 0/2 Standart Sapma 0,7087 1,2380 Sig. 0,070 * :α =0,05 seviyesinde istatistiksel açıdan önemli bir fark vardır. 10

11 Yılmaz, D., Özkan, H.H., Kimya, C. Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Şekil 8 ve Tablo 7 de yer alan veriler incelendiğinde, Ne 30/2 ve Ne 0/2 iplik numaralarında siro iplik eğirme sisteminden elde edilen çift katlı ipliklerin, klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla daha yüksek iplik mukavemetine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. ve klasik katlanmış çift katlı ipliklerin iplik mukavemeti değerleri arasındaki fark Ne 30/2 iplik numarasında önemli iken, Ne 0/2 numarada önemli derecede değildir. Đplik tüylülüğü sonuçlarında olduğu gibi, siro iplik eğirme sisteminde, gerek çift katı oluşturan her bir tek kata ait elyaf demetine gerekse de katlı ipliğe verilen büküm ile lifler daha etkili bir şekilde sarılmaktadır. Böylece, yüzeydeki liflerin bile elyaf demeti içerisine sarılarak iplik gövdesine etkili bir şekilde bağlanması sağlanmaktadır. Bu durum, daha yüksek iplik mukavemeti ve kopma uzaması değerlerinin elde edilmesini sağlamaktadır Kopma uzaması Ne 30/2 ve Ne 0/2 numara siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklere ait kopma uzaması test sonuçları Şekil 9 da ve test sonuçlarına ait t testi sonuçları ise Tablo 8 de verilmektedir. Klasik Katlama Kopma Uzamasi [%] 5 3 Şekil 9. Đplik kopma uzaması değerlerinin değişimi Tablo 8. Klasik katlanmış ve siro ipliklerin iplik kopma uzaması değerlerine ait t testi sonuçları Kopma uzama (%) Klasik katlama Ortalama Değer,0133,387 Ne 30/2 Standart Sapma 0,197 0,1858 Sig. 0,019* Ortalama Değer 5,1017 5,927 Ne 0/2 Standart Sapma 0,2170 0,350 Sig. 0,00* * :α =0,05 seviyesinde istatistiksel açıdan önemli bir fark vardır. Şekil 9 ve Tablo 8 de yer alan veriler incelendiğinde, çalışmada incelenen her iki iplik numarasında da siro iplik eğirme sisteminden elde edilen çift katlı ipliklerin, klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla önemli derecede yüksek kopma uzaması değerlerine sahip olduğu görülmektedir. 11

12 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi 3.. Kopma işi Mukavemet-uzama eğrisi altındaki alanı ifade eden kopma işi test sonuçları Şekil 10 da ve test sonuçlarına ait t testi sonuçları ise Tablo 9 da verilmektedir. Klasik Katlama 1 Kopma isi [cn.m] Şekil 10. Đplik kopma işi değerlerinin değişimi Tablo 9. Klasik katlanmış ve siro ipliklerin kopma işi değerlerine ait t testi sonuçları Kopma uzama (%) Klasik katlama Ortalama Değer 1,200 1,0733 Ne 30/2 Standart Sapma 0,07 0,128 Sig. 0,002* Ortalama Değer 9, ,9333 Ne 0/2 Standart Sapma 0,838 1,2512 Sig. 0,012* * :α =0,05 seviyesinde istatistiksel açıdan önemli bir fark vardır. Şekil 10 ve Tablo 9 da yer alan veriler incelendiğinde, kopma uzaması test sonuçlarında olduğu gibi her iki iplik numarasında da siro iplik eğirme sisteminden elde edilen çift katlı ipliklerin, klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla önemli derecede yüksek kopma işi değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, iplik mukavemeti, kopma uzaması ve kopma işi test sonuçları itibari ile siro ipliklerin çift katlı ipliklere kıyasla daha güçlü ve daha esnek olduğu söylenebilir Eğirme Sonrası Proseslerin Đplik Özelliklerine Etkisi iplik eğirme sisteminin iplik özellikleri yanında öne çıkan en önemli avantajı klasik katlama yöntemine kıyasla çok daha kısa prosesle katlı iplik üretimine imkan sağlamasıdır. iplik eğirmede eğirme işlemi sırasında direkt olarak çift katlı iplik üretilirken, klasik katlama yönteminde eğirme işlemine ilaveten bobinleme, katlama ve büküm işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, klasik katlama yönteminde üretim maliyeti siro iplik eğirme yöntemine kıyasla daha fazla gerçekleşmektedir. 12

13 Yılmaz, D., Özkan, H.H., Kimya, C. Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Bu çalışmada her iki sistemin iplik özelliklerinin karşılaştırılmasının yanında her iki sistemdeki proses aşamalarında söz konusu ipliklerin iplik özelliklerindeki değişimin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu amaçla siro iplik eğirme ve klasik katlama yönteminde eğirme, bobinleme gibi çeşitli proseslerdeki iplik özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Ne 30/2 ve Ne 0/2 iplik numaralarına ait iplik tüylülüğü değerlerindeki değişim Şekil 11 de verilmektedir. 8 Egirme Bobinleme Katlama-bukum Egirme Bobinleme 7 H H Ne 30 Ne 0 Klasik katlama yöntemi iplik eğirme Şekil 11. Đplik tüylülüğü değerlerindeki değişim Tüylülük değerlerindeki değişim incelendiğinde, bobinleme işlemi sonrasında her iki iplik türünde de genel olarak bobinleme işlemindeki sürtünmeden dolayı iplik tüylülüğü artmaktadır. Gerek klasik katlanmış gerekse de siro ipliklerde bobinleme işlemi iplik tüylülüğünü siro ipliklerde %-9, klasik katlanma yönteminde ise %18 e kadar arttırmaktadır. Ancak, katlama ve büküm işlemi bobinleme işlemine kıyasla iplik tüylülüğünde daha fazla oranda artışa neden olmakta ve bu artış oranı Ne 30/2 numarada %52, Ne 0/2 numarada ise %23 oranında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, katlama ve büküm işlemi bobinleme işlemine kıyasla iplik tüylülüğünü daha fazla miktarda arttırmaktadır. Đplik mukavemeti değerlerindeki değişim incelendiğinde (Şekil 12) ise klasik katlanmış çift katlı ipliklerde iplik mukavemeti değerleri bobinleme işlemi ile %-28 oranında azalırken, katlama ve büküm işlemi sonrasında ise %2-5,5 oranında artmaktadır. Ancak, bu artış istatistiksel olarak önemli değildir. Öte yandan, siro iplik eğirme sisteminden elde edilen çift katlı iplikler, klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla daha yüksek iplik mukavemetine sahiptir. iplik mukavemeti [cn/tex] Egirme Bobinleme Katlama-bukum Ne 30 Ne 0 13 iplik mukavemeti [cn/tex] Egirme Bobinleme Klasik katlama yöntemi iplik eğirme Şekil 12. Đplik mukavemeti değerlerindeki değişim

14 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Đplik kopma uzaması değerlerindeki değişim ise Şekil 13 de verilmektedir. Egirme Bobinleme Katlama-bukum Egirme Bobinleme Kopma uzamasi [%] 5 kopma uzamasi [%] 5 Ne 30 Ne 0 3 Klasik katlama yöntemi iplik eğirme Şekil 13. Đplik kopma uzaması değerlerindeki değişim ve klasik katlanmış çift katlı ipliklerin kopma uzaması değerlerindeki değişim incelendiğinde her iki iplik türünde belirgin bir eğilim olmadığı görülmektedir. Ancak, her iki iplik numarasında da klasik katlanmış ipliklerde bobinleme sonrasında yapılan katlama ve büküm işlemi ile kopma uzaması değerleri %7-8 oranında, tüm proseslerde yaklaşık olarak %-15 oranında artmaktadır. Ancak, iplik mukavemeti sonuçlarında olduğu gibi siro iplik eğirme sistemi her iki iplik numarasında da klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla önemli derecede yüksek kopma uzaması değerleri vermektedir.. SONUÇLAR Bu çalışmada, çift katlı iplik üretiminde giderek yaygınlaşan siro iplik eğirme sisteminin kısa ştapel iplikçilikte iplik özellikleri belirlenerek konvansiyonel katlı ipliklere göre avantaj sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla aynı hammadde kullanılarak Ne 30/2 ve Ne 0/2 iplik numaralarında üretilen siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklerin iplik özellikleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda, incelenen her iki iplik numarasında da siro iplik eğirme sisteminden elde edilen çift katlı ipliklerin, klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla önemli derecede düşük iplik tüylülüğü ve önemli derecede yüksek iplik mukavemeti, kopma uzaması ve kopma işi değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar daha önceki bulgular ile örtüşmektedir (Sun ve Cheng, 2000; Gowda ve ark., 200). Bu duruma, siro iplik eğirme sisteminde gerek çift katı oluşturan her bir tek kata ait elyaf demetine gerekse de katlı ipliğe verilen bükümün liflerin daha etkili bir şekilde sarılmasına neden olduğu düşünülmektedir. Katlı iplik oluşurken yüzeydeki lifler büküm ile iki elyaf demeti arasında adeta hapsolmuş şekilde kalmakta ve yüzeydeki lifler bile elyaf demeti içerisine sarılarak iplik gövdesine etkili bir şekilde bağlanmaktadır. Bu durum, klasik katlanmış çift katlı ipliklere kıyasla siro iplik eğirme sisteminde daha düşük iplik tüylülüğü, daha yüksek iplik mukavemeti ve kopma uzaması değerlerinin elde edilmesini sağlamaktadır. Öte yandan, iplik düzgünsüzlüğü ve iplik hataları açısından genellikle Ne 30/2 numarada siro, Ne 0/2 iplik numarasında da klasik katlanmış çift katlı iplikler daha iyi değerler vermesine karşın istatistiksel açıdan önemli bir fark yoktur. Bu nedenle, siro ve klasik katlanmış çift katlı ipliklerin iplik hataları ve iplik düzgünsüzlüğü açısından birbiriyle karşılaştırılabilir düzeyde olduğu söylenebilir. 1

15 Yılmaz, D., Özkan, H.H., Kimya, C. Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Özellikle tüylülük, iplik mukavemeti ve kopma uzaması özellikleri ile öne çıkan siro iplik eğirme sistemi klasik katlama yöntemine kıyasla çok daha kısa prosesle katlı iplik üretimine imkan sağlamaktadır. iplik eğirmede eğirme işlemi sırasında direkt olarak çift katlı iplik üretilirken, klasik katlama yönteminde katlı iplik üretimi için ihtiyaç duyulan katlama ve büküm işlemleri üretim maliyeti yanında özellikle iplik tüylülüğünde %20 nin üzerinde artışa neden olmaktadır. Katlama ve büküm, iplik mukavemeti ve kopma uzaması değerlerini arttırsa da Ne 0/2 kopma uzaması test sonuçları hariç diğer test sonuçlarında istatistiksel açıdan önemli derecede bir artışa imkan sağlamamaktadır. Sonuç olarak, siro iplik eğirme sistemi özellikle daha düzgün ve daha güçlü ipliklerin elde edilmesi açısından tercih edilen katlı ipliklerin gerek daha kısa üretim prosesi gerekse de klasik katlama yöntemine kıyasla daha iyi tüylülük, mukavemet ve kopma uzaması değerlerine sahip olarak üretimine imkan sağlamaktadır. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi konusunda gerek numune alımı gerekse de her türlü bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen KĐPAŞ Mensucat Genel Müdürü Sn. Mehmet Ali Güçray, Đplik Đşletmesi Müdürü S. Fersan KURT başta olmak üzere tüm KĐPAŞ çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. KAYNAKLAR 1. Brooks, J.H., Das, U.K., Smith, L.J., Effect Of Lubrication On Tensile, Frictional, And Weaving Properties Of spun Wool Yarn, Textile Research Journal, s Cheng, K.P.S., Sun, M.N., Effect Of Strand Spacing And Twist Multiplier On Cotton spun Yarn, Textile Research Journal, Sayı 8, No 7, s Elkhamy, D.S., Processing Mechanics of Alternate Twist Ply (ATP) Yarn Technology, Doktora Tezi, Drexel Üniversitesi, ABD.. Gokarneshan N., Anburnani, N., Subrarnaniam, V., Influence Of Strand Spacing On The Interfibre Cohesion In Yarns, Journal Of The Textile Institute, Sayı 98, No 3, s Gowda, R.V.M., Sivakumar, M., Kanan, M.S.S., 200. Influence Of Process Variables On Characteristics Of Modal -Spun Yarns Using Box-Behnken Response Surface Design, Indian Journal Of Fibre&Textile Research, Sayı 29, Aralık, s Lawrence, C.A., Fundamentals Of Spun Yarn Technology, CRC Pres LLC, ISBN , ABD. 7. Lord, P.R., Handbook Of Yarn Production, The Textile Institute, CRC Press, ISBN , ABD. 8. Pourahmad, A., Johan, M.S., Production of Core Spun Yarn With Ring& Spinning System, Amirkabir Tekoloji Üniversitesi, Tekstil Bölümü, Đran. 9. Salhotra, K.R., Quality Improvement Of spun Yarns Through Use Of Finer Rovings, Textile Research Journal, November, s Subrananiam, V., Natarajan, K.S., Frictional Properties Of Spun Yarns, Textile Research Journal, Nisan, s

16 Teknolojik Araştırmalar : TTED 2008 (2) 1-1 Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi 11. Sun, M.N., Cheng, K.P.S., Structure And Poperties Of Cotton spun Yarn, Textile Research Journal, Sayı 70, No 3, s Sun, M.N., Cheng, K.P.S., The Quality Of Fabric Knitted From Cotton spun Yarn, International Journal of Clothing Science and Technology, Sayı 12, No 5, s Zinser spun Đplik Eğirme Sistemine Ait Teknik Dokümanlar,

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, 2013, Sayfalar 165-169 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences RİNG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi D. Yılmaz, G. Kayabaşı / Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Journal

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Farklı Sistemlerle Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Özelliklerine Etkileri Effects of Properties of Two-Ply

Detaylı

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (20-28) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (20-28) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 111-118ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 111-118, June 2013 Eğirme

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İsmail Öztanır 1, Mehmet Emin Yüksekkaya 2 1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN HVI FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Ring İplikleri ile RoCoS Kompakt İpliklerinin Tüylülük Özelliği Bakımından Karşılaştırılması The Comparison of the Yarn Hairiness Produced with

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Farklı hammaddeler kullanılarak üretilmiş olan konvansiyonel ve polyester özlü ipliklerin performans

Detaylı

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NOZZLE PROPERTIES AND CONSTRUCTION ON YARN PARAMETERS IN MURATA VORTEX SPINNING SYSTEM

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NOZZLE PROPERTIES AND CONSTRUCTION ON YARN PARAMETERS IN MURATA VORTEX SPINNING SYSTEM MURATA VORTEX İPLİK EĞİRME SİSTEMİNDE İPLİK EĞİRME DÜZESİNİN ÖZELLİKLERİNİN VE KONSTRÜKSİYON YAPISININ İPLİK PARAMETRELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NOZZLE PROPERTIES

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Kabul Edilmiş Araştırma Makalesi (Düzenlenmemiş Sürüm) Accepted Research Article (Uncorrected Version)

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk»

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Remzi GEMCİ * Yusuf ULCAY ** Özet: Bu çalışmada, ring iplik

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Büküm İplikçiliği (Siro-Spun) Teknolojisindeki Gelişmeler ve Hibrit Eğirme Teknolojileri Developments on Twist Spinning (Siro-Spun) Technology

Detaylı

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (47-55) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (47-55) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ, 11 1 Kasım 5, Gaziantep-Türkiye OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arş.Gör.Yılmaz ERBİL ve Doç.Dr.Osman BABAARSLAN

Detaylı

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK

Detaylı

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2), 2010 26 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(2), 2010 Open-End Eğirme Ünitesindeki Mekanik Aşınmanın İplik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Remzi GEMCİ *, Hayriye

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2011 (1-9) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 3, 2011 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası J 20 Hava-Jetli İplik Makinası......................... Mükemmel Com4 jet iplikleri için verimlilik artışı ve yeni sarım sistemi........................... Rieter. Aile Bayramı. Türkiye.. Mayıs. 2014.

Detaylı

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ 1. NUMARA İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür.

Detaylı

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON STRENGTH AND ELONGATION OF THE SELECTED

Detaylı

BREZİLYADAN GELEN KALİTE

BREZİLYADAN GELEN KALİTE BREZİLYADAN GELEN KALİTE Inovasyon Çift Katmanlı Ürünler Penye Makinesi Koparma Silindirleri İçin Cot PL-572/Soft Dış: 72 shore A (Kırmızı) / İç: 50 shore A (Siyah) Cot PL-975/Soft Dış: 75 shore A (Açık

Detaylı

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3 (2009),297-304 Pamuklu Bezayağı Kumaşların Aşınma Mukavemetine Etki Eden İplik Özelliklerinin İncelenmesi Yahya CAN 1 *, Erhan KIRTAY

Detaylı

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (29-37) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (29-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi YEKARUM e-dergi (Journal of YEKARUM) Yıl 2015/Cilt 3/ Sayı 1 E - ISNN: 1309-9388 MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata

Detaylı

Hollow Yarn and Production Methods

Hollow Yarn and Production Methods Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (50-57) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (50-57) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE PAMUKLU BEZAYAĞI KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETLERİNE ETKİ EDEN İPLİK ÖZELLİKLERİ Yahya CAN 1, Erhan

Detaylı

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2012 (13-21) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 6, No: 1, 2012 (13-21) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control YaRNMASTER YaRNMASTER factos YaRNMASTER LabPack İplikhane İçin Online Laboratuvar YaRNMASTER 045911/007t LABPACK ONLINE LABoRATUVAR

Detaylı

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) İplikçilik alanında yeni geliştirilen sistemler devamlı olarak ring iplik eğirme sistemiyle mukayese edilmektedir. Bunun sebebi, ring ipliklerinin

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR (REFEREED RESEARCH) RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN AFIS FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Anadolu Ü.

Detaylı

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Gözde BUHARALI * Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Pamuk/Viskon Karışımlı Ring İpliklerin Düzgünsüzlük, Tüylülük ve Sürtünme Özelliklerinin İncelenmesi Investigation on Unevenness, Hairiness and

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ STATISTICAL INVESTIGATION OF PROPERTIES OF RING AND COMPACT

Detaylı

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 96-107 (2017) The Journal of Graduate School of Natural

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YENİ NESİL TEKNİK LİFLER (KARBON, LENZİNG FR, METAARAMİD,PARAARAMİD) KULLANILARAK ÖZELLİKLİ İPLİKLERİN ÜRETİMİ VE KALİTE - MALİYET ANALİZİ TEKSTİL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Serin MEZARCIÖZ FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİYLE EĞRİLMİŞ İPLİKLERDEN ÖRÜLEN KUMAŞLARIN BELİRLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1),167-173 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 167-173, June 2015 Filamentlerde

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-9 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Kalitesine ve Özelliklerine

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Hava Jetli İpliklerin Dokuma Kumaş Performanslarının Değerlendirilmesi Evaluation of Woven Fabric Performances of Air-Jet Yarns Hüseyin Gazi TÜRKSOY,

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

Murata Hava Jetli (MJS), MurataVorteks (MVS) ve Rieter Air Jet İplik Eğirme Sistemlerinin ve Üretilen İplik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Murata Hava Jetli (MJS), MurataVorteks (MVS) ve Rieter Air Jet İplik Eğirme Sistemlerinin ve Üretilen İplik Özelliklerinin Karşılaştırılması S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Rieter Open End Makinaları

Rieter Open End Makinaları Rieter Open End Makinaları......................... Son teknolojinin sağladığı ekonomik avantajlar........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Erman. Coşkun. / Stephan. Weidner-Bohnenberger...............

Detaylı

HP-GX Kısa Ştapelli Ring İplik Makineleri İçin Baskı Tabancası

HP-GX Kısa Ştapelli Ring İplik Makineleri İçin Baskı Tabancası HP-GX 3010 Kısa Ştapelli Ring İplik Makineleri İçin Baskı Tabancası Kompakt Eğirmecilik için, EliTe CompactSet Eğirme Sistemi ile HP-GX 3010-E tabancaları HP-GX 3010 birinci sınıf iplik işletmelerinin

Detaylı

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve 27 Uster Afis sisteminin organik pamuk ipliği üretiminde kullanımı Hüseyin Gazi ÖRTLEK, Öznur SARITAŞ, Ahmet MERİÇ* Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri *Uster Teknoloji Ticaret A.Ş.

Detaylı

ZINSER 351 2IMPACT FX. NO LOSS OF COMPACT POWER.

ZINSER 351 2IMPACT FX. NO LOSS OF COMPACT POWER. ZINSER 351 2IMPACT FX. NO LOSS OF COMPACT POWER. TR No loss of compact power Kompakt ipliklerin piyasadaki payı sürekli artmaktadır. Rekabet avantajınızı kompakt güç kaybı olmayan dünya çapındaki yegane

Detaylı

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (12-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (12-23)

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (12-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (12-23) Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (12-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (12-23) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Rieter iplikçilik El kitabı Cilt 6. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 6 Alternatif Eğirme Sistemleri. Dr. Herbert Stalder

Rieter iplikçilik El kitabı Cilt 6. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 6 Alternatif Eğirme Sistemleri. Dr. Herbert Stalder Rieter iplikçilik El kitabı Cilt 6 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 6 Alternatif Eğirme Sistemleri Dr. Herbert Stalder Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2009 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Deniz VURUŞKAN ELASTAN İÇERİKLİ İPLİK ÜRETMEK ÜZERE MODİFİYE EDİLEN RİNG MAKİNASINDA ÜRETİM DEĞİŞKENLERİNİN OPTİMİZASYONU VE İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

45919007t. yarnmaster zenit

45919007t. yarnmaster zenit 45919007t yarnmaster zenit Daha iyi görmek için üretilmiştir ZENIT Önemli olan: En yeni nesil YarnMaster Zenit modeli ile LOEPFE optik iplik temizleyicilerin teknolojisini yeni bir seviyeye getirmede baæarılı

Detaylı

Ring İplikçilik Yenilik ve Güven

Ring İplikçilik Yenilik ve Güven Ring İplikçilik Yenilik ve Güven......................... Rieter güvenilirliğinizi muhafaza ederek kârlılığınızı arttırır............................ Rieter. Aile Bayramı.. Türkiye. Mayıs. 2014. Erkan.

Detaylı

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Physical Properties of Different Type of Knitted Fabrics Produced

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Sınıflandırılması 045912/007t İPLİK HATALARININ SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Karde Esnek İplik Üretim Hattı; Eğitim-Öğretim, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Faaliyetleri için Hizmet Vermeye Başlamıştır 2005 yılının sonunda TTI Wuppertal

Detaylı

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) KISA L F PL KÇ L NDE SiROSPUN YÖNTEM N N UYGULANMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) KISA L F PL KÇ L NDE SiROSPUN YÖNTEM N N UYGULANMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) KISA L F PL KÇ L NDE SiROSPUN YÖNTEM N N UYGULANMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Tuba BEDEZ ÜTE Tekstil Mühendisli i Ana Bilim Dalı Bilim Dalı Kodu:

Detaylı

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Pınar DURU BAYKAL, Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 0330-Balcalı/Adana Rızvan EROL Çukurova

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüseyin Emre AYAN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN PAMUKLARDAN ÜRETİLEN İPLİĞİN KALİTE ÖZELLİKLERİNE EĞİRME MAKİNESİ PARAMETRELERİNİN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) OPEN-END ROTOR İPLİK MAKİNASINDA AÇICI SİLİNDİR ÖZELLİKLERİNİN PES İPLİK EĞİRME PROSESİ VE İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sema

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:XXX-XXX Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (3) 45-50 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Nazan ERDUMLU Đstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri

Detaylı

ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) Sevda ALTA

ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) Sevda ALTA T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE KLAS K R NG PL K E RME TEKN LE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI Sevda ALTA Tekstil Mühendisli

Detaylı

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 73-80, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 73-80, March 2017 Cer Makinasında

Detaylı

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Elit İplik Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. 1 Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. TÜRKİYE DE EN YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP İPLİK

Detaylı

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi *

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi * Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 19-32, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 19-32, December 2011 Anti

Detaylı

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi 2 Rieter. MEM 1 Rieter. MEM 3 TÜRKİYE DEKİ TAM ENTEGRE İPLİK TESİSİ MEM Tekstil Sanayi & ticaret Anon. Şti. MAKİNALARIMIZ 20

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

PAMUK İPLİKLERİNDE İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ VE TÜYLÜLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (KAYNAK TARAMASI)

PAMUK İPLİKLERİNDE İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ VE TÜYLÜLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (KAYNAK TARAMASI) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 3 : 379-385 PAMUK İPLİKLERİNDE

Detaylı

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI...

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI... PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI........................................................................... Penye C A P D Makinalarla Kazanılan Deneyim Dünya genelinde 7 900 Rieter C A P D penye makinası

Detaylı

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği Rieter Com4 rotor İpliği Tercih edilen iplikler Iris Biermann Rieter Machine Works Ltd. Winterthur, Switzerland Stephan Weidner-Bohnenberger Rieter Ingolstadt GmbH Ingolstadt, Germany Rieter Com4 rotor

Detaylı

ÖRME KUMAŞ VE KONFEKSIYON İMALATINDA AMERIKAN PAMUĞU KULLANMANIN ÜRETIM AVANTAJLARININ DEĞERLENDIRILMESI

ÖRME KUMAŞ VE KONFEKSIYON İMALATINDA AMERIKAN PAMUĞU KULLANMANIN ÜRETIM AVANTAJLARININ DEĞERLENDIRILMESI ÖRME KUMAŞ VE KONFEKSIYON İMALATINDA AMERIKAN PAMUĞU KULLANMANIN ÜRETIM AVANTAJLARININ DEĞERLENDIRILMESI COTTON COUNCIL INTERNATIONAL DAN ARAŞTIRMA RAPORU STUDY CONDUCTED BY TRIBLEND CONSULTANTS AND CUSTOM

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 23-32 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Çözgü Salma Sistemi Farklı Yöntemlerle Kontrol Edilerek Dokunan Pamuklu Kumaşların

Detaylı

ZINSER 451. WORSTED SPINNING ANY WAY YOU WANT.

ZINSER 451. WORSTED SPINNING ANY WAY YOU WANT. ZINSER 451. WORSTED SPINNING ANY WAY YOU WANT. TR Worsted spinning any way you want Schlafhorst un Zinser kamgarn iplik eğirme tesisleri tüm dünyada teknolojik açıdan mükemmel ürünler olarak kabul edilmektedir.

Detaylı

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF ELASTANE ON THE PROPERTIES OF PES/VIS BLEND WOVEN FABRICS Osman BABAARSLAN Çukurova Ü. Tekstil

Detaylı

Ring core yarn sistemi. Ring core yarn sistemi. Ismarlama iplik üretimi

Ring core yarn sistemi. Ring core yarn sistemi. Ismarlama iplik üretimi Ring core yarn sistemi Ring core yarn sistemi Ismarlama iplik üretimi Rieter. Ring core yarn sistemi Rieter. Ring core yarn sistemi Teknoloji Gelecek için en son teknoloji ile donatılmıştır Teknoloji Yeni

Detaylı

Bir Ştrayhgarn Harmanında Farklı Kompenentlerin, Boyarmaddenin ve Taraklama Yoğunluğunun Halı İpliklerinin Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bir Ştrayhgarn Harmanında Farklı Kompenentlerin, Boyarmaddenin ve Taraklama Yoğunluğunun Halı İpliklerinin Fiziksel Özelliklerine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (18-32) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (18-32) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 127-134

Detaylı

EliTe CompactSet V5. SUESSEN EliTe Kompakt Eğirme Sistemi nin bir üst düzeye geliştirilmiş yeni V5 versiyonu

EliTe CompactSet V5. SUESSEN EliTe Kompakt Eğirme Sistemi nin bir üst düzeye geliştirilmiş yeni V5 versiyonu EliTe CompactSet V5 SUESSEN EliTe Kompakt Eğirme Sistemi nin bir üst düzeye geliştirilmiş yeni V5 versiyonu Kompakt Eğirme Sistemi Tüm uygulama alanları için Kompakt Eğirme Sistemi EliTe CompactSet,birinci

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

Rieter Com4 Yarns. Yarns of Choice. Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice. Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler

Rieter Com4 Yarns. Yarns of Choice. Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice. Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler Anja Knick Rieter Makinalar & Sistemler Rieter Com4 Yarns Yarns of Choice İçindekiler 1 Com4 İplik Nedir? 5 Know-how Sayesinde

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:XXX-XXX Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (3) 21-30 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Su Đtici Bitim Đşlemi Uygulanmış Mikrolif Polyester Kumaşların Performanslarının

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yılmaz ERBİL KARIŞIM OE-ROTOR İPLİĞİ ÜRETİMİNDE EĞİRME ELEMANLARINDAN DÜSENİN İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TEKSTİL

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Tekstil Mühendisliği Bölümü 37 öğrenci ve 5 akademik personelden

Detaylı

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR Bölümü 1 Ç.Ü. MÜH. MİM. FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ (PRATİK ÇALIŞMA) İLKELERİ 1. Bu ilkeler, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapacakları

Detaylı