ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLEŞMESİ (INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOAD LINES, 1966)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLEŞMESİ (INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOAD LINES, 1966)"

Transkript

1 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLEŞMESİ (INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOAD LINES, 1966) Uluslar arası yükleme sınırı sözleşmesi gemilerin denizde can ve mal emniyetini korumak, yükleme sınırlarını tespit ederek prensipleri ve kaideleri belirlemek için 3 Mart- 5 Nisan 1966 tarihleri arasında yapılan konferanslar sonucu Londra da kabul edilmiştir. Bu sözleşme tüm dünya ülkelerinde geçerli olup 5 ana bölümden oluşur: 1. Genel tanımlar ve terimler 2. Fribord tanımı için gerekli koşullar 3. Fribord tabloları ve düzeltmeler 4. Özel düzenlemeler 5. Bölgeler, alanlar ve mevsim devreleri Bu sözleşme, 24 m den büyük ticari gemiler için geçerli, aşağıda özellikleri verilen gemiler için geçerli değildir. a) Savaş gemileri b) Boyları 24 m den küçük yeni gemiler c) 150 gross tondan küçük tonajdaki mevcut gemiler d) Ticarette kullanılmayan tenezzüh yatları e) Balıkçı gemileri f) Kuzey Amerika nın göllerinde, Hazar denizinde, La Plata, Perana ve Uruguay da Punta Del Este arasında çizilen hatta kadar olan mıntıka içerisinde sefer yapan gemiler. Sözleşmede Gemilerin Yükleme Sınırlarının Tayinine İlişkin Kaideler adı altında Ek- 1 kısmı bulunmaktadır. Tahrik makineli gemiler veya tahrik makinesi olmayan gemilere (mavnalar, layterler) bu Ek-1 in 1-40 numara kaidelerine göre bir fribord tayin edilir.

2 Kereste yükü taşıyan gemilerde ise, 1-40 numaralı kaidelere göre belirlenen fribordlara ilaveten, bu Ek-1 in sayılı kaidelerine göre de kereste fribordları tayin edilir. Genel ve fribord tanımı için gerekli olan koşullar ile ilgili ayrıntılara geçmeden önce fribord un tanımı ve avantajlarından söz edilebilir. FRİBORD Tanım-1: Gemilerin dalgalı denizlerde güvenli seyrini sağlamak ve yaralanma halinde yedek deplasman sağlamak üzere statik denge durumunu belirten yüklü su hattı üzerindeki ilave yüksekliktir. Tanım-2: Gemi boyunun tam ortasına rastlayan bordada, güverte çizgisinin üst kenarından fribord markası üst kenarına kadar ölçülen düşey mesafedir.(sözleşme) Avantajları: Geminin kesit mukavemetini arttırır. Yaralanma halinde yedek deplasman sağlar Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece stabilitenin artmasını sağlar Güvertenin ıslanması halinde teçhizat ve kargoyu korur. Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam sağlar.

3 1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER a. Boy (L) : % 85 derinlikte ölçülen L bp veya aynı derinlikteki L WL nin % 96 sından büyük olanıdır. b. Baş Dikey (FP) : Geminin % 85 derinlikte baştaki en uç noktası c. Kıç Dikey (AP) : Dümen rodu eksenidir. d. Kalıp Derinliği (D) :Omurga üst kenarından bordada fribord güvertesi kemeresi üst kenarına kadar dikine ve gemi ortasında ölçülen yüksekliktir. e. Gemi Eni (B) : Çelik teknelerde postaların dış kenarlarında; başka malzemelerden yapılan teknelerde ise kaplama tahtalarının dış kenarında, gemi ortasında ölçülen en büyük genişliktir. f. Gemi Ortası : Gemi boyu L nin tam ortası g. Fribord güvertesi : Havaya yada denize açık su geçirmez perdelerin uzandığı en üst sürekli güvertedir. Güverte çizgisi (300 25mm)boyutlarında olup fribord güvertesini tanımlar. h. Fribord Derinliği (D F ): Gemide mevcut ise fribord güvertesi stringer levhası kalınlığının ilavesi(t S ) ile elde edilir. Açık havaya maruz fribord güvertesinin kaplanmış olması halinde ise bu değere ayrıca: L S T D formülünün verdiği değer eklenir. L D F = D+ T S (1) veya; L S D F = D+ T D (2) L T D : Güverte kaplama kalınlığı S : Üst yapıların toplam boyu i. Fribord Blok Katsayısı : % 85 fribord derinliğindeki blok katsayısıdır. j. Deplasman hacmi : 0,85 fribord derinlikteki tekne hacmidir.

4 k. Fribord markası : 25 mm kalınlığında, 300mm çapında bir daire olup bu daire, mm boyutlarında yatay bir çizgi ile daire merkezli çizginin üst kenarına gelecek şekilde kesilmiştir. l. Fribord markasıyla beraber kullanılan çizgiler: Bu çizgiler fribord dairesi merkezinden gemi başına doğru 540 mm. mesafeye konan 25 mm kalınlığında bir çizgiden itibaren bu çizgiye dik olarak çizilen 230 mm boyunda ve 25 mm kalınlığında çizgilerdir. Bu yatay çizgiden fribord güvertesi levhasının üstüne kadar olan uzaklık o geminin yaz fribordunu gösterir. Bu çizgilerin yanına yükleme sınırını ifade eden harfler markalanır. Bu harfler 115 mm yükseklikte ve 75 mm genişlikte olup ait olduğu yatay çizginin üstünde, hizasında veya altında olacak şekilde yazılabilir. Şekil 2 Fribord markası F S F T F W : Yaz fribordu :Tropik fribord : Kış fribordu F WNA : Kuzey Atlantik Kış fribordu F F F TF : Tatlı su fribordu : Tropik tatlı su fribordu

5 Aralarındaki bağıntılar: F F T T = FS mm (3) 48 T = FS mm (4) 48 W + F F + 50 mm (5) WNA = W F F = FS mm (6) 4T 1 F TF T = FF mm (7) 48 T: su çekimi (yaz fribordunda) (mm) (T= D F -F S ) :deplasman tonu (yaz fribordunda) T 1 : 1 cm batma tonu (yaz fribordunda) Kereste fribordları tayin edildikleri taktirde, kereste yükleme sınırları normal yükleme sınırları çizgilerine ilave olarak gemi kıçına doğru markalanır. Şekil 2 Kereste Fribordu Aşağıdaki yükleme sınırları kullanılır: L S L T L W : Yaz kereste yükleme sınırı :Tropik fribord : Kış kereste yükleme sınırı L WNA : Kuzey Atlantik Kış kereste yükleme sınırı

6 L F L TF : Yaz Tatlı su kereste yükleme sınırı : Tropik tatlı su kereste yükleme sınırı Yelkenli teknelerde yalnız tatlı su yükleme sınır çizgisinin markalanması ve Kuzey Atlantik Kış Yükleme sınırı çizgisinin markalanması yeterlidir. Fribord markasına ait daire çizgiler ve harfler koyu zemin üzerine beyaz veya sarı renkte; açık zemin üzerine ise de siyah renkte boyanır. Boyu L>100 m olan A ve B tipi gemilerde F W =F WNA alınır. Gemi Tipi: 1966 konvansiyonuna göre gemiler A ve B tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadırlar.a tipi gemiler sadece sıvı yük taşıyan gemileri (tankerler) kapsar. Bu gemilerin fribord güvertesi devamlı ve sıvı yük nedeniyle düşük permeabilite faktörüne sahip olmaları nedeniyle düşük friborda izin verilir. B tipi gemiler diğer gemi tiplerini kapsar. Yolcu gemileri ve balıkçı gemileri bu grupların dışında tutulmuşlardır. A tipi ve B tipi gemiler için standart fribord değerleri Fribord boyuna bağlı olarak standart bir gemi için verilmiştir.bu değerler Tablo-1 ve Tablo-2 de görülmektedir. Ara değerler için enterpolasyon uygulanır. 365 m fribord boyundan daha uzun gemilerin fribordları idareler tarafından ayrıca değerlendirilir. Standart gemilerde üst yapı bulunmadığı varsayılmış olup bu geminin özellikleri aşağıdaki gibidir: C B =0,68 L/D=15 Güverte sehimi=b/50 Standart şiyer profili Tablo-3 te verilmektedir.

7 Tablo-1 A Tipi Gemiler için Fribord Değerleri

8 Tablo-2 B Tipi Gemiler için Fribord Değerleri Gemi Kıçı Gemi Başı İstasyon Ordinat(mm) Katsayı AP 25(L/3+10) 1 AP den 1/6L 11.1(L/3+10) 3 AP den 1/3L 2.8(L/3+10) 3 Gemi ortası 0 1 Gemi ortası FP den 1/3L FP den 1/6L FP 0 5.6(L/3+10) 22.2(L/3+10) 50(L/3+10) Tablo-3 Standart şiyer profili

9 Eğer hesap edilecek geminin değerleri standart gemiden farklı ise bir takım düzeltmelere gidilir. 2. DÜZELTMELER 2.1 Boy Düzeltmesi Boyu m arasında olan B tipi gemilerin üst bina etkin boyları gemi boyunun % 35 inden az ise fribord değeri aşağıdaki değer kadar arttırılır. E 7,5.(100 L )(0,35 ) mm (8) L E: Üst yapıların toplam boyu (m) L: Gemi boyu (m) 1966 Uluslar arası Yükleme Sınırı Sözleşmesine göre A tipi gemiler için boy düzeltmesine gerek yoktur. 2.2 Blok Katsayısı Düzeltmesi: Buradaki C B değeri C = B L. B.0, 85 (9) D olarak hesaplanacaktır. L:Gemi boyu B:Gemi genişliği D: Derinlik Burada bulunan C B değeri C B 0,68 ise herhangi bir düzeltme yapılmaz C B >0,68 ise aşağıdaki bağıntı ile çarpılacaktır. C B + 0,68 1,36 (10)

10 2.3 Derinlik Düzeltmesi: D F > L/15 ise fribord değeri aşağıdaki değere kadar arttırılır. L ( D F ). R (11) 15 Burada: D F : (m) L: (m) L R = : L < 120 m 0,48 R = 250 : L 120 m 2.4 Üst yapı düzeltmesi: Üst yapıların etkin boyu aşağıdaki gibi hesaplanır. b h E = l.. (12) B H b: Üst yapı genişliği (m) B: Gemi genişliği (m) l: Üst yapı boyu (m) h: Üst yapı yüksekliği (m) H: standart güverte yüksekliği (m) h h > H ise = 1 alınır. H Bordadan bordaya uzanmayan ve borda ile arasındaki mesafe B/25 ten fazla olan üst yapılar dikkate alınmayacaktır. Standart güverte yükseklikleri (m) cinsinden Tablo-2 de verilmektedir. L(m) Set güverte Diğer üst yapılar 30 0,90 1, ,20 1, ,80 2,20

11 Üst yapıların toplam efektif (etkin) boyun 1,0L olduğu yani gemi boyunca uzandığı hallerde fribord azaltması Tablo-4 te verilmektedir. L(m) f e (mm) Tablo-4 E=L hali için indirim yüzdeleri Ara değerler interpolasyon ile bulunur. Bu değerler hazır halde aşağıdaki gibidir. 510 ( L 24) < L < 85 (13) 5,675( L 85) < L 122 ve L 122 (14) Üst yapı toplam etkin boyunun 1,0L den daha az olduğu halde ( E L) Tablo-5 teki yüzdeler uygulanır. Üst Yapı Etkin Boyu 0 0,1L 0,2L 0,3L 0,4L 0,5L 0,6L 0,7L 0,8L 0,9L 1,0L A tipi gemiler ,5 87,7 100 B tipi orta kasarasız gemiler , ,3 87,7 100 B tipi orta kasaralı gemiler 0 6,3 12, , ,3 87,7 100 Tablo-5 E L hali için indirim yüzdeleri B tipi gemiler için bazı özel haller aşağıda verilmektedir. Bir orta kasaranın efektif boyu 0,2L den az ise Tablo-5 teki B tipi gemilere ait düzeltme yüzdelerinin ortalaması alınır. Baş kasaranın boyu 0,4L den fazla ise Tablo-5 de orta kasaralı gemi kabulü yapılır. Baş kasaranın boyu 0,07L den az ise Tablo-5 deki yüzdeler, l kasara boyu olmak üzere 0,07L l 5. kadar azaltılır. 0,07L

12 2.5 Şiyer Düzeltmesi: Fribord hesabı yapılacak geminin şiyer profili Tablo-1 de verilen standart şiyerden farklı ise, geminin şiyer profili ile standart şiyer profili Tablo-1 de verilen faktörler ile çarpılır ve her bir şiyer için bulunan toplamın farkı alınıp 1 16 ya bölünür. ( 2 ) ve aşağıdaki bağıntı ile çarpılır. 16 S: Üst binanın boyu S (0,75 ) 2L Şahet baş veya kıç kaimelerdeki güverte yükseklikleri standarttan farklı ise 1 (h H), ( 2 ) 16 ifadesinden aşağıdaki değer çıkarılacaktır. S ' 1 L = y 3 L y : Baş ve kıç kaimelerdeki güverte yüksekliği ile standart güverte yüksekliği arasındaki fark. L ' : Baş veya kıç kasara uzunluğu L : Gemi boyu Şiyer düzeltmesi sonucu yapılacak fribord azaltması her 100 m gemi boyu için 125 mm yi geçemez. 2.6 Asgari Baş Bodoslama Yüksekliği (Minimum gemi başı yüksekliği) Baş dikeyde yaz fribordu tarafından belirlenen su hattı ile güverte arasındaki düşey uzaklık aşağıdaki değerden az olamaz.(baş şiyer+yaz fribordu+baş kasara yüksekliği) L < L.(1 L ) ,36 CB + 0, 68 mm L > 250 1, C B + 0, 68 mm

13 3. Kereste Fribordu Hesabı Kereste fribord hesabında; bahsedilen tüm düzeltmeler geçerli olup, bazı istisnai durumlar mevcuttur. Bütün üst yapı tipleri için azaltma yüzdeleri ( E L) için aşağıdaki gibi uygulanır. 0 0,1L 0,2L 0,3L 0,4L 0,5L 0,6L 0,7L 0,8L 0,L 1,0L F Kış kereste fribordu, yaz kereste friborduna kalıp su çekiminin 1/36 sını ilave etmek suretiyle elde edilir. T = FLS mm 36 LW + Gemilerde en az standart yükseklikte ve en az 0,07L boyunda bir baş kasara bulunacaktır. Buna ilave olarak gemi boyu 100 m den az ise standart yükseklikte bir kıç kasara, veya kuvvetli çelik muhafazalı bir set güverte, veya kıçta bir güverte evi bulunmalıdır.

14 4. Bölgeler, Alanlar ve Mevsim Devreleri 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesinde Ek II adı altında Bölgeler, Alanlar ve Mevsim Devreleri hem yazılı hem de haritada gösterilmektedir. Kuzey Atlantik kış mevsimi bölgeleri ve alanları: Kuzey Atlantik kış mevsimi I. ve II. Bölgeleri: I numaralı bölge Mevsim devreleri: KIŞ:16 Ekim-15 Nisan YAZ:16 Nisan-15 Ekim II numaralı bölge Mevsim devreleri: KIŞ:1 Kasım-31Mart YAZ:1 Nisan-31 Ekim Kuzey Atlantik Kış Mevsimi Devreleri: Boyu 100 m den fazla olan gemiler için: KIŞ:16 Aralık-15 Şubat YAZ:16 Şubat-15 Aralık Boyu 100 m ve daha az olan gemiler için: KIŞ:1 Kasım-31Mart YAZ:1 Nisan-31 Ekim Kuzey Pasifik Kış Mevsimi: KIŞ:16 Ekim-15 Nisan YAZ:16 Nisan- 15 Ekim Güney Kış Mevsimi Bölgesi Mevsim Devreleri: KIŞ:16 Nisan-15 Ekim YAZ:16 Ekim- 15 Nisan Tropik mevsim alanları: Kuzey Atlantik te: TROPİK: 1 Kasım-15 Temmuz YAZ:16 Temmuz-31 Ekim Arap Denizi nde: TROPİK: 1 Eylül-31 Mayıs YAZ:1 Haziran-31 Ağustos Bengal Körfezi nde: TROPİK: 1 Aralık-30 Nisan YAZ:1 Mayıs-30 Kasım Güney Hint Okyanusu: TROPİK: 1 Nisan-30 Kasım YAZ:1 Aralık-31 Mart Çin Denizinde: TROPİK: 21 Ocak-30 Nisan YAZ:1 Mayıs-20 Ocak

15 Kuzey Pasifikte: TROPİK:1 Nisan-31 Ekim YAZ:1 Kasım-31Mart Güney Pasifikte: TROPİK: 1 Mart-30 Haziran ve 1 Kasım-30 Kasım YAZ:1 Temmuz-31 Ekim ve 1 Aralık-28/29 Şubat Yaz Bölgeleri: KIŞ:1 Kasım-31 Mart YAZ: 1 Nisan-31 Ekim Etrafı Kuşatılmış denizler: Baltık Denizi: KIŞ:1 Kasım-31 Mart YAZ: 1 Nisan-31 Ekim Karadeniz: KIŞ: 1 Aralık-28/29 Şubat YAZ: 1 Mart-30 Kasım Akdeniz: KIŞ: 16 Aralık-15 Mart YAZ: 16 Mart-15 Aralık Japon Denizi: KIŞ: 1 Aralık-28/29 Şubat YAZ: 1 Mart-30 Kasım

16

17

18

19

20

21

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm)

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm) TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 014 (Kısıtlı Sürüm) Contents Tekne Page Bölüm 1 Genel, Tanımlar A. Geçerlilik, Eşdeğerlilik... 1-1 B. Sınırlandırılmış Sefer Bölgeleri... 1- C. Özel Yük Taşıyan Gemiler...

Detaylı

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir.

Detaylı

ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI. Cilt E. Kısım 102 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları

ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI. Cilt E. Kısım 102 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI Cilt E Kısım 10 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları 015 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir;

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ KÜÇÜK TEKNELER VE YAT PROJELERİ ASGARİ ÇİZİM ESASLARI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ KÜÇÜK TEKNELER VE YAT PROJELERİ ASGARİ ÇİZİM ESASLARI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ KÜÇÜK TEKNELER VE YAT PROJELERİ ASGARİ ÇİZİM ESASLARI Murat ERZAİM Yönetim Temsilcisi İmza Sinem DEDETAŞ Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DENGE HESAPLARI 840UH0085

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DENGE HESAPLARI 840UH0085 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ DENGE HESAPLARI 840UH0085 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-4 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi, kıyı yapıları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. A-YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

HAZIRLAYAN PROF. DR. A. YÜCEL ODABAŞI

HAZIRLAYAN PROF. DR. A. YÜCEL ODABAŞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI BÖLÜMÜ 010-011 GÜZ YARIYILI HAZIRLAYAN PROF. DR. A. YÜCEL ODABAŞI DÜZENLEYEN Y. DOÇ. DR. ŞEBNEM HELVACIOĞLU

Detaylı

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi

Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi T.C. BA BAKANLIK DEN ZC L K MÜSTE ARLI I.BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü / L MAN BA KANLI I DEN Z SÖRVEY RAPORU KAPSAM: Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi Gemi

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Enerji Kayıpları (%) (%) 13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Klasik pervaneler, kanatlarında oluşan kaldırma kuvveti ile itme sağlarlar. Ancak pervaneye iletilen enerjinin tamamı itmeye dönüştürülemez. Bu enerjinin

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI

BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP III. BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI MEKANĠK SĠSTEMLER ĠÇĠN ENERJĠ ĠHTĠYACININ HESAPLANMASI ĠÇĠNDEKĠLER 1. ISITMA SİSTEMLERİ... 1 1.1. Isı Üretecinden Isıtma Sistemine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kısaltmalar ve semboller; elkitapları 7 ÖNSÖZ 9. BÖLÜM 1. Genel. 13

İÇİNDEKİLER. Kısaltmalar ve semboller; elkitapları 7 ÖNSÖZ 9. BÖLÜM 1. Genel. 13 İÇİNDEKİLER Kısaltmalar ve semboller; elkitapları 7 Sayfa ÖNSÖZ 9 BÖLÜM 1. Genel. 13 1.1 Tanımlar 13 1.2 Geçerlilik. 15 1.3 Ortak referans sistemleri.. 16 1.3.1 Yatay referans sistemi. 16 1.3.2 Dikey referans

Detaylı

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELĐK BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESĐSLERĐNĐN

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ĐMEAK. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi. Gemi Acenteliği Eğitimleri. Gemi Acenteliği Eğitimleri KONTEYNER KONTEYNER BĐLGĐ NOTU BİLGİ NOTU

ĐMEAK. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi. Gemi Acenteliği Eğitimleri. Gemi Acenteliği Eğitimleri KONTEYNER KONTEYNER BĐLGĐ NOTU BİLGİ NOTU ĐMEAK İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Đzmir Ticaret Şubesi Odası İzmir Şubesi Gemi Acenteliği Eğitimleri Gemi Acenteliği Eğitimleri KONTEYNER KONTEYNER BĐLGĐ NOTU BİLGİ NOTU Metin ÖZYILMAZ İzmir Liman

Detaylı

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR

ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR ASKERİ GEMİLERE AİT KURALLAR Cilt E Kısım 103 Malzeme Kuralları 2006 İçindekiler III-1 Kısım 103 Malzeme Kuralları Bölüm 1 - Genel Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. Kısaltmalar... 1-1 C. Prensipler ve Test Yöntemleri...

Detaylı

Hava Seyrüseferi. Ders Notları

Hava Seyrüseferi. Ders Notları Hava Seyrüseferi Ders Notları ÖNSÖZ Bu doküman Hava Liman/Meydanlarımızda görev yapan Hava Trafik Personelinin; hava seyrüseferinin gelişim süreci, temel hava seyrüsefer yöntemleri, hava seyrüseferine

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

(Gemici sınavı denizde güvenlik dersi notları ve olası soruları sonradan ilave edilecektir.)

(Gemici sınavı denizde güvenlik dersi notları ve olası soruları sonradan ilave edilecektir.) DENİZCİ (Gemici sınavı denizde güvenlik dersi notları ve olası soruları sonradan ilave edilecektir.) GEMİCİ SINAVI GEMİCİLİK DERSİ NOTLARI VE OLASI SORU TİPLERİ Geminin yapı elemanları Omurga nedir, ne

Detaylı