FARMAKOVİJİLANS İLAÇ GÜVENLİLİĞİ İZLEMİ. Dr. Şule Gök Celal Bayar Üniversitesi Farmakoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARMAKOVİJİLANS İLAÇ GÜVENLİLİĞİ İZLEMİ. Dr. Şule Gök Celal Bayar Üniversitesi Farmakoloji"

Transkript

1 FARMAKOVİJİLANS İLAÇ GÜVENLİLİĞİ İZLEMİ Dr. Şule Gök Celal Bayar Üniversitesi Farmakoloji Bu sunu tarihinde İEGM (TÜFAM) tarafından gerçekleştirilen Farmakovijilans İrtibat Noktası Eğitimi toplantısı temel alınarak ve yararlanılarak hazırlanmıştır. 1

2 Farmakovijilans pharmakon (ilaç) vigilans (uyanık olmak) sanırım şimdiye dek hiç görmediğim bir yan etki oluşmuş sizde... Beşeri tıbbi ürünlere bağlı advers etkilerin; saptanması değerlendirilmesi tanımlanması önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan disiplin 1961: Talidomid Faciası İlaca bağlı zararların daha geniş hasta topluluklarını etkilemesini önlemek için izlem düşüncesi ilaçların yarar / zarar oranı 2

3 Önemli Olay Konu Sonuçta meydana gelen gelişmeler Diğer gelişmeler Sulfanilamid eliksiri (1937) Dietilen glikol içeren hatalı formülasyonun zehirlenmelere yol açması Farmasötik regülasyonlarda yapılan iyileştirmeler Talidomid (1961) "Güvenli"olarak kabul edilen ilacı kullanan gebelerin çocuklarında fokomeli görülmesi Ulusal ve uluslararası düzeyde advers etkilerin toplanmaya başlanması İngiltere'de sarı kart sisteminin kullanılmaya başlanması (1964) DSÖ Uluslararası İlaç İzleme Programının başlaması (1968) Kliokinol (1969) Japonya'dan bildirilen SMON (Sub-acute myelooptic neuropathy) vakaları Etnik duyarlılık konusunun gündeme gelmesi Farmakogenetik ile ilgili ilk çalışmaların başlaması Uppsala DSÖ İlaç İzleme İşbirliği Merkezi'nin (UMC) kurulması (1978) Sinyal üretimi için bir çözümün bulunamaması WHO-ART, WHO-DD DSÖ programının ulusal katılımlarla genişletilmesi NSAİİ'lar (~1980-) Kan diskrazileri ve GI kanamalara zemin hazırlayan durumlarda sıklık, ciddi halk sağlığı problemi Farmakoepidemiyolojinin gelişimi Bayes çi yöntemler Avrupa Birliği ve ICH (~1990-) ABD, AB, ve Japonya'nın harmonize ilaç regülasyonları üzerinde çalışmaları Sinyallerle ilgili olarak uluslararası kararlar Hızlı alarm sistemi Harmonize yöntemlerin (ICH), projelerin geliştirilmesi Türkiye de; Tarih Meydana gelen gelişme 1985 Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi nin (TADMER) kuruluşu 1987 DSÖ Uluslararası İlaç İzleme İşbirliği Merkezine Üye Olunması 30 Haziran 2005 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe girmesi TADMER in adının TÜFAM olarak değiştirilmesi 6 Temmuz 2005 Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri için Farmakovijilans Kılavuzu nun oluşturulması 3

4 İlaç Güvenliliği İzlemi Neden Önemli? Hastanede tedavi gören hastalarda ölüm nedenleri arasında advers etkilere bağlı ölümler sırada yer almaktadır ABD de advers ilaç reaksiyonları nedeniyle Yılda ölüm Yılda milyon kişi hastanelere başvurmaktadır. % i önlenebilir kabul edilmektedir. Lazarou J. Ve ark. J Am Med Assoc hastanın analiz edildiği geniş çaplı çalışmada; Tüm hastaneye yatışlar içinde istenmeyen ilaç etkilerine bağlı olanlar % 6.5 Tip A reaksiyon: % 95 Tip B reaksiyon: 3000 hastaneye yatış olgusunda 1 Pirmohamed ve ark. BMJ, 2004 Advers Etki Tipleri Özellik Görülme sıklığı Doza bağımlılık Farmakolojik özelliklerinden öngörü Hasta ile ilişkili faktörler Ağırlığı Klinik Ağırlığı Hayvan modelleri Tip A Yaygın Genellikle iyi ilişki Evet Genetik faktörler önemli olabilir Değişken, genellikle ılımlı Yüksek morbidite ve düşük mortalite Hayvanlarda genellikle tekrarlanabilir Tip B Yaygın değil Basit bir ilişki göstermez Bazen Hastayla ilgili ve genellikle tanımlanmamış faktörler Değişken, daha ağır Yüksek morbidite ve mortalite Hayvan modelleri bilinmiyor 4

5 Pazarlama sonrası izlem neden gerekli? advers etkiler yönünden faz IV öncesi klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler yetersiz; hastalar seçilmiş ve sayıca yetersizdir (<5.000 hasta), 1/ bir advers etki için hasta gerekir araştırmaya dahil edilmeme kriterleri çok geniş süre genellikle kısa, uzun dönemde ortaya çıkması olası problemleri yansıtmaz özel hasta grupları (çocuk, yaşlı ve gebe) çalışılmaz ilaç etkileşimleri ile ilgili bilgiler eksik veya yok Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, beşeri tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 5

6 TANIMLAR Beşeri Tıbbi Ürün Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak, bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu TANIMLAR Advers Etki Bir beşeri tıbbi ürünün normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etki Advers etki = şüpheli ilaç advers etkisi ile eşanlamlı Bir etkinin spontan olarak bildirilmesi, genellikle raporlayıcının nedensellik ilişkisi hükmü olduğunu gösterir (raporlayıcı tarafından aksi belirtilmemişse) 6

7 Ciddi Advers Etki (I) Ölüme Hayati tehlikeye (örn; anafilaktik şok) Hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamasına Kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe (Ör; sağırlık, körlük) Konjenital anomali veya doğumsal bir kusura neden olan etkiler Ciddi Advers Etki (II) Bakanlıkça onaylı bir ilacın kısa ürün bilgisi (KÜB) dışında kullanımı (ör, daha yüksek dozda reçete) doz aşımları kötüye kullanımı ile ilişkili etkiler Hayati tehlike taşımayan veya ölümle sonuçlanmayan ancak hastayı tehlikeye atabilecek etkiler. Ör; hastanede yatmayı gerektirmeyen kan diskrazileri veya konvülsiyonlar bağımlılık gelişmesi veya ilacın kötüye kullanıma yol açması 7

8 ÖRNEKLER İlaç içti, başı ağrıdı: advers etki İlaç içti başı çok ağrıdı: Şiddetli advers etki (SEVERE) İlaç içti, beyin kanaması oldu, başı ağrıdı: ciddi advers etki (SERIOUS) İlaç içti, başı ağrıdı, sendeledi, merdivenden düştü: Advers olay Başı ağrıdı, acaba içtiği ilaçtan mı?: Şüpheli advers etki / olay (SUSPECTED) Beklenmeyen Advers Etki Beşeri tıbbi ürüne ait KÜB de yer almayan etki. veya KÜB de o ilaç sınıfıyla ilgili etkileri belirtilmiş, ancak bu ürüne özel bir bilgi yok *Önemli nokta: Olayın daha önceden bilinmiyor olması 8

9 Advers Olay (Advers Deneyim) Bir tıbbi ürünün uygulanmasını takiben ortaya çıkan istenmeyen bir deneyim Bu istenmeyen durumun; zamansal açıdan tıbbi ürünün uygulanmasını takip eden süreyle uygunluk göstermesi gerekir tedavi ile nedensel bir ilişkisinin bulunması şart değildir. Ciddi ve Şiddetli Etki Arasındaki Fark Örnekler; ürtiker şiddetli olabilir, fakat hastanede yatmayı gerektirecek kadar ciddi olmayabilir. Gastrointestinal kanama hastanede yatmayı gerektirdiğinden ciddi sayılabilir. Ancak ağır (şiddetli) bir kanama olmayabilir. 9

10 güvenlik/güvenlilik/güvenilirlik ilacın güvenliliği hastanın güvenliği verilerin güvenilirliği Hastanın güvenliğinden emin olmak için, ilacın güvenliliği ile ilgili verilerin güvenilir olması gerekir. Sinyal Bir advers olay ile beşeri tıbbi ürün arasında bilinmeyen ya da yeterince dökümante edilmemiş, olası bir nedensellik ilişkisi ile ilgili raporlanmış bilgi. Bir sinyal üretmek için, olayın ciddiyeti ve bildirim kalitesine göre değişmekle birlikte, genellikle birden fazla rapor gerekir. 10

11 Spontan Bildirim bir veya daha fazla beşeri tıbbi ürünün rutin kullanımı sırasında ortaya çıkan ve sağlık mesleği mensubu tarafından, firmaya ve/veya TÜFAM a Advers Etki Bildirim Formu doldurularak veya Formun bulunmaması halinde yazılı olarak bildirilmesi Sağlık Mesleği Mensubu (SMM) Hekim Eczacı Diş Hekimi Hemşire SMM ları Ciddi ve beklenmeyen advers etkileri doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile 15 gün içerisinde TÜFAM a bildirirler. 11

12 Spontan Bildirimlerin Değerlendirilmesi Nedensellik ilişkisinin derecelendirilmesi (WHO-UMC nedensellik kategorileri) ** Kesin (Certain) ** Olası/olabilir (Probable/Likely) ** Mümkün (Olanaklı) (Possible) ** Olasılık-dışı (Unlikely) ** Koşullu/sınıflanmamış (Conditional/Unclassified) ** Değerlendirilemez/sınıflandırılamaz (Unassessable/Unclassifiable) SAYIN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU MEKTUBU Ruhsat sahibi veya Bakanlık tarafından gönderilir Etkin maddeden kaynaklanan güvenlilik sorunları nedeniyle bir ilacın geri çekilmesi, ruhsatının askıya alınması veya iptali KÜB de önemli değişikliklerin olması (ör: acil bir kısıtlama gerekmesi) 12

13 TÜFAM Güvenlilik Uyarılarının Takibini nasıl yapıyor? FDA (www.fda.gov) EMEA (www.emea.europa.eu) MHRA (www.mhra.gov.uk) İngiltere AFSSAPS (http://agmed.sante.gouv.fr) Fransa HEALTH CANADA (http://hc-sc.gc.ca) TGA-Therapeutic Goods Administration (www.tga.gov.au) LAREB (www.lareb.nl) Hollanda Vigimed (90 ülkeyi içeren internet haberleşme ağı) an international drug safety groups 13

14 AEB İçin Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri (I) Raporlamayı yapan kimliği tespit edilebilir bir SMM adı ve soyadı veya baş harfleri veya adresi ve mesleğinden tespit edilebilmelidir. Kimliği tespit edilebilir bir hasta adı ve soyadının baş harflerinden veya kayıt numarasından veya doğum tarihinden (yaş) veya cinsiyetinden tespit edilebilmelidir En az şüpheli bir madde/tıbbi ürün Şüpheli ilaç/birlikte kullanılan ilaçların ticari isimleri yazılmalıdır. En az şüpheli bir advers etki AEB İçin Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri (II) Doğrudan bir hastadan (veya akrabasından), ciddi bir advers etkinin ortaya çıkmış olabileceğini ileri süren bir bilgi alındığında, ruhsat sahibi, hastanın bakımıyla ilgilenen bir sağlık mesleği mensubundan ilgili bilgileri elde etmeye çalışmalıdır. Bu bilgilerin alınması halinde, olay raporlanabilir olarak kabul edilebilir. Bir hasta bir advers etki raporladığında ve tıbbi belgeler sunduğunda, belgelerde asgari bilgiler varsa ve hastanın raporunu doğruluyorsa, bu, etkinin raporlanabilir olması için yeterli kabul edilmelidir. 14

15 Rapor Edilmesi Gereken Advers Etkiler (I) Piyasaya yeni çıkan ilaçlarla (ilk 5 yıl) görülen şüpheli tüm advers etkiler İyi bilinen ve güvenli olduğu kabul edilen ilaçlar için tüm ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Sıklığında artış meydana gelen advers etkiler İlaç-ilaç, ilaç-gıda, veya ilaç-gıda katkı maddeleri ile olan etkileşmeler sonucu meydana gelen AE ler Gebelik ve emzirme sırasında ilaç kullanımı İlacın hasta tarafından bırakılması döneminde görülen advers etkiler Hastanın kullandığı ilaç veya ilaçların intihar eğilimine yol açması Rapor Edilmesi Gereken Advers Etkiler (II) TR de ruhsatlı olmayan, ancak şahsi tedavi için Bakanlıkça ithal edilmesine izin verilen beşeri tıbbi ürünler ile ilgili AE ler TR de ruhsatlı ürünlerin onaylanmamış endikasyonda şahsi tedavi amaçlı ve reçete onaylanması sureti ile kullanımı esnasında ortaya çıkan advers etkiler 15

16 Rapor Edilmesi Gereken Advers Etkiler (III) Ciddi ve beklenmeyen advers etkilere yol açan yanlış kullanım ve suistimal olayları Ruhsat sahibi, Türkiye de gerçekleşen şüpheli ciddi veya Türkiye dışında gerçekleşen ve ilacın risk yarar profilini değiştiren ciddi ve beklenmeyen advers etkilere yol açan yanlış kullanım olaylarını, hızlandırılmış olarak TÜFAM.ne raporlamalıdır. Rapor Edilmesi Gereken Advers Etkiler (IV) Hayati tehlike taşıyan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, aşılar ve doğum kontrol ilaçları ile meydana gelen etkisizlik olayları Örneğin, hayati tehlike taşıyan enfeksiyonlarda, etkisizliğin, daha önce duyarlı olarak kabul edilen yeni bir dirençli bakteri suşunun gelişimine bağlı olduğu düşünülüyorsa, hızlandırılmış olarak raporlanmalıdır. 16

17 Rapor Edilmesi Gereken Advers Etkiler (IV) Doz aşımı ve suiistimalin raporlanması ör. Kaza ile alım ya da ilaç dışı.psikopatolojiknedenlerle intihar girişimi) ve suiistimale ilişkin raporlar, advers etki olarak raporlanmamalı, ancak periyodik bir sıralama listesi olarak bildirilmelidir. Listede, hasta takibi ve intoksikasyonun sonucunu içeren bir bölüm de yer almalıdır. Bu tür durumların, advers etki olmadığına dair teyidi için erken belirtilerin, tedavinin ve sonuca ilişkin bilgilerin mümkün olduğunca düzenli şekilde takip edilmesi gereklidir GİZLİLİK Bakanlığa yapılan bildirimlerde, hastanın ve bildirimde bulunan sağlık mesleği mensubunun kimliği, adresi Bakanlıkça gizli tutulur. Bu kişilerin rızası olmaksızın bu bilgiler hiçbir amaçla TÜFAM personeli dışındaki kişilere açıklanamaz. Ruhsat/ izin sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık mesleği mensupları da aynı gizlilik esaslarına uyar. 17

18 Advers Etki Bildirim Formu Advers Etki Bildirim Formu 18

19 Advers Etki Bildirim Formu OLGU - 1 Hatice Dalgalı Doğum tarihi: Boy: 155 cm Ağırlık: 58 kg Bipolar bozukluğu nedeniyle bir yıldır düzenli olanzapin kullanıyor da hipertansiyonu nedeniyle lizinopril (10 mg/gün) tedavisine başlanıyor tarihinde acil servise başvuruyor. Şikayeti: 4 gündür epigastrik bölgede baskı yapan, sol alt kadrana vuran ve yemeklerle kötüleşen ağrı 19

20 Bulgular Fizik bakı: Ateş yok ve epigastrik bölgede duyarlılık artışı Laboratuvar: Serum amilaz ve lipaz normalin 3 katı Abdominal BT: Pankreatit lehine bulgular (Pankreasın gövde ve kuyruğunda genişleme, peripankreatik eksüdasyon ve anterior pararenal facia (Gerota s facia) da kalınlaşma) Tedavi yaklaşımı Pankreatitin yaygın nedenleri dışlandıktan sonra olası sebebin lizinopril ve olanzapin kombinasyonu olabileceği düşünülerek ilaçlar kesiliyor. Hastanın sıvı ve yiyecek alımı ile birlikte tüm oral tedavisi de kesiliyor. İki gün sonra ağrısı tamamen geçen hasta, 4. günde olanzapin ve lizinopril dışındaki diğer tedavilerine devam edecek şekilde taburcu ediliyor. 20

21 İzlem Hastaneden çıkışından 3 hafta sonra valsartan başlanıyor. Hastanın genel durumunun iyi olması ve herhangi bir sistemik şikayeti olmaması üzerine psikiyatristi tarafından da olanzapin tedavisine tekrar başlanıyor. pankreatit bulguları tekrarlıyor olanzapin kesiliyor. Bir ay sonraki BT kontrolünde pankreatit sekeli yok Yorum İlaç etkileşimi? lizinopril ve olanzapin tek başlarına pankreatite neden olabilecekleri gibi, birlikte kullanıldıklarında risk artıyor OLGU-2 Alev Etyer, 65 Boy: 160 cm, Ağırlık: 75 kg 6 yıldır günde 20 mg/gün pravastatin kullanımı mevcut. Akut gut atağı nedeniyle tarihinde hastaneye yatırılıyor. Kan üre düzeyi 48 mg/dl, kreatinin: 1.3 mg/dl. Gut atağı için 1.5 mg/gün kolşisin başlanıyor. 20 gün sonra hastanın bacak proksimal kaslarında simetrik olarak güçsüzlük Laboratuvar: serum kreatin kinaz düzeyi normalden 7 kat fazla ve elektromyelogram bulguları miyopati ile uyumlu. 21

22 Tedavi yaklaşımı Hem kolşisin hem de statinlerin miyopatiye neden oldukları düşünülerek her iki ilaç da kesiliyor. İlaçların kesimini izleyen 7. günde enzim seviyeleri normale dönüyor ve kas zayıflığı iyileşiyor. Bundan 5 gün sonra kolşisin daha düşük dozda (1 mg/gün) tekrar başlanıyor. Hastanın takibinde miyopati izlenmiyor. Yorum miyopatinin kolşisin ve pravastatin in birlikte kullanımına bağlı olduğu ve var olan orta derecede böbrek işlev bozukluğunun bu olayın gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Size bazı testler uygulamam gerekecek; ancak siz de olasılıkla İsviçre peyniri alerjisi gelişmiş... 22

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ADVERS ETKİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ADVERS ETKİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ADVERS ETKİ 2013 İÇERİK-1 Advers Etki Nedir? Ciddi Advers Etki Nedir? Ciddi Advers Etkiye

Detaylı

Farmakovij i lans A SALONU 28.10.2006 DÖRDÜNCÜ OTURUM. OTURUM BAŞKANI (Prof. Dr. Semra Şardaş) Oturum Başkanları:

Farmakovij i lans A SALONU 28.10.2006 DÖRDÜNCÜ OTURUM. OTURUM BAŞKANI (Prof. Dr. Semra Şardaş) Oturum Başkanları: 151 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ A SALONU 28.10.2006 DÖRDÜNCÜ OTURUM Farmakovij i lans Oturum Başkanları: Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ Ecz. Müberra MEMİÇ OTURUM BAŞKANI (Prof. Dr. Semra

Detaylı

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül I Advers ilaç reaksiyonlarının yönetimi ve bildirimi

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül I Advers ilaç reaksiyonlarının yönetimi ve bildirimi İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül I Advers ilaç reaksiyonlarının yönetimi ve bildirimi TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 12.06.2014 İçindekiler BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1.1.

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel olarak,

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel olarak, 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yönetmelik değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde, yeni yönetmelik yaşama geçtikten. sonra, mevcut SÇP lerin bu

Yönetmelik değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde, yeni yönetmelik yaşama geçtikten. sonra, mevcut SÇP lerin bu Yerel Etik Kurullar ve SOP Prof. Dr. Mehmet Melli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD SOP (Standart Operational Procedure) Nedir, Niçin ve Nasıl Hazırlanır? Günlük konuşma

Detaylı

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu. Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül III-Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 26.09.2014 İçindekiler BÖLÜM I Giriş 1.1. Giriş... 3 BÖLÜM II Yapılar

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TÜFAM) 30.06.2005 ANKARA 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm Sayfa 1 / 15 19 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28030 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 6 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29111 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2005 Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

FARMAKOVİJİLANS DENETİM KILAVUZU

FARMAKOVİJİLANS DENETİM KILAVUZU 26 Ocak 2009 İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FARMAKOVİJİLANS DENETİM KILAVUZU Türkiye Farmakovijilans Merkezi FARMAKOVİJİLANS DENETİMLERİ... 3 1. Denetim Çeşitleri... 3 a) Rutin denetimler... 3 b) Hedefli

Detaylı

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN OTD KILAVUZU OTD FORMATI MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER 1.1 Kapak Yazısı 1.2 İçindekiler Tablosu Her tip başvuru için kapsamlı içindekiler

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 400 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarih: 19.1.2005; Sayı: 25705 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Ketiapin 400 mg (460.5 ketiapin fumarat olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat 217.5

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

KONTROL LĐSTELERĐ BÖLÜM 2: SU SAĞLAMA, SANĐTASYON VE HĐJYEN DESTEKLEME HĐZMETLERĐNDE ASGARĐ STANDARTLAR

KONTROL LĐSTELERĐ BÖLÜM 2: SU SAĞLAMA, SANĐTASYON VE HĐJYEN DESTEKLEME HĐZMETLERĐNDE ASGARĐ STANDARTLAR KONTROL LĐSTELERĐ BÖLÜM 1: TÜM SEKTÖRLER ĐÇĐN ORTAK GENEL STANDARTLAR 1- Ortak Standartlara Uygunluk Kontrol Listesi BÖLÜM 2: SU SAĞLAMA, SANĐTASYON VE HĐJYEN DESTEKLEME HĐZMETLERĐNDE ASGARĐ STANDARTLAR

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak,

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılıdüzenlemesine paralel olarak, 6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27721 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL BĐTKĐSEL TIBBĐ ÜRÜNLER YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü ve 72 nci maddelerine

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 23 / 07 /2014 DUYURU İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları koordine edilen Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Amaç Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler,

Detaylı