Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY"

Transkript

1 ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 6//0 tarih ve 06 sayılı Kurul Kararı ile 0-06 öğretim yılından itibaren (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. YAZARLAR Doç. Dr. Nusrettin BOLELL Yrd. Doç. Dr. Nedim YILMAZ DAMLA YAYINEV Prof. K. İsmail Gürkan Cad. Nu.: 8 Cağaloğlu - İSTANBUL tel.: (0) 8 8 (pbx) belgeç: (0) 8 0

2 Damla Yayın Nu: 08 Editör Mehmet DO RU Dil Uzman lyas DİRİN Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY Ölçme De erlendirme Uzman Kenan GED K Rehberlik / Geliflim Uzman Yusuf B LGE ISBN Baskı: Feryal Matbaacılık İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi. Cad. İvedik / Yenimahalle / ANKARA Tel: (0) 9 7 (Copyright) Bu kitabın tüm hakları Damla Yayınevi ne aittir. Kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlanması ve depolanması yasaktır.

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (88-98)

6

7 ا ل م ح ت و ي ات ا ل و ح د ة : ا ل ص و ات و ال ح ر وف... 8 ا لد ر س ال و ل : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و ائ ت ال ق ص ير ة... 8 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ج ز م و الش د ة و الت ن و ين... ا لد ر س الث ال ث : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و ائ ت الط و يل ة... ا لد ر س الر اب ع : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن ال ل ف إ ل ى الض اد.. 6 ا لد ر س ال خ ام س : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن الط اء إ ل ى ال ي اء و ك ت اب ة ال ه م ز ة... 8 ا ل و ح د ة : ا لت ح ي ة و الت ع ار ف... ا لد ر س ال و ل : ا ل ي و م ال و ل ف ي ال م د ر س ة... ا لد ر س الث ان ي : ا لت ع ر ف ع ل ى ط ال ب ع ر ب ي... 6 ا لد ر س الث ال ث : ف ي م ع ه د الل غ ة ال ع ر ب ي ة... 9 ا ل و ح د ة : ا ل س ر ة و ال ب ي ت... ا لد ر س ال و ل : ا ل س ر ة. ا لد ر س الث ان ي : ا ل ب ي ت. ا لد ر س الث ال ث : ا ل ق ار ب... 7 ا ل و ح د ة : ا لت س و ق 0 ا لد ر س ال و ل : ف ي م ح ل ب ي ع ال م ل ب س... 0 ا لد ر س الث ان ي : ف ي الس وق ال م ر ك ز ي )ا لس وب ر م ار ك ت )... ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال م ك ت ب ة )ا ل ق ر ط اس ي ة ) ا ل و ح د ة : ا ل ح ي اة ال ي و م ي ة... 7 ا لد ر س ال و ل : ا لن ش اط ف ي الص ب اح... 7 ا لد ر س الث ان ي : ا لن ش اط ف ي ال م د ر س ة... 0 ا لد ر س الث ال ث : ا لن ش اط ف ي ال م س اء... ا ل و ح د ة : 6 ا ل و ج ب ات ا لد ر س ال و ل : ف ي ال ف ط ور... ا لد ر س الث ان ي : ف ي ال غ د اء... 8 ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال ع ش اء... 6 ا ل و ح د ة : 7 ا ل ع ط ل ة... 6 ا لد ر س ال و ل : ا ل ع ط ل ة ال س ب وع ي ة... 6 ا لد ر س الث ان ي : ع ط ل ة ن ص ف الس ن ة ا لد ر س الث ال ث : ا ل ع ط ل ة الص ي ف ي ة... 7 ا ل و ح د ة : 8 ا ل ه و اي ات... 7 ا لد ر س ال و ل : ا لر ي اض ة 7 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ف ن و الث ق اف ة... 7 ا لد ر س الث ال ث : ق ض اء و ق ت ال ف ر اغ 78 ا ل و ح د ة : 9 ا لن اس و ال م اك ن... 8 ا لد ر س ال و ل : ت ر ك ي ا.. 8 ا لد ر س الث ان ي : ب ل د ع ر ب ي ة... 8 ا لد ر س الث ال ث : ا ل م اك ن الت ار يخ ي ة ف ي ت ر ك ي ا 88 ا ل م ع ج م.. 9 ا ل م ص اد ر و ال م ر اج ع

8 ا ل و ح د ة ا ل ص و ات و ال ح ر وف ا لد ر س ال و ل : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و اي ت ال ق ص ير ة ا ك ت ب ال ح ر وف م ن ال ل ف إ ل ى ال ي اء ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. ض ع ال ف ت ح ة ع ل ى ك ل ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

9 ض ع الض م ة ع ل ى ك ل ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. ض ع ال ك س ر ة ت ت ك ل ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

10 ص ل ب ي ال ح ر وف ال م ت ش اب ه ة ك ت اب ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. 6 ض ع ن ف س الا ش ار ة ع ل ى ال ح ر وف ال م ت ش اب ه ة ن ط ق ا و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. أ 7 ا ق ر أ و اك ت ب ال ح ر وف م ت ص ل ة م ع ال ح ر ك ات. أ م ر ش ر ب ع ل م ن س ي ق ب ح ك ت ب ر ك ب ح س ب ع ر ف ص د ق ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

11 ض ع ع ل م ة )( ع ل ى الص و اي ت ال م ش ت ر ك ة ب ي الل غ ة ال ع ر ب ي ة و الل غ ة الت ر ك ي ة و ع ل م ة ( ) ع ل ى الص و اي ت ال ع ر ب ي ة ال ت ي ل ت وج د ف ي الل غ ة الت ر ك ي ة ث م اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. 8 9 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا. ا ق ر أ ب س م ر ب ك ال ذ ي خ ل ق )س ور ة ال ع ل ق /9 ) ا ل و ح د ة ا لد ر س

12 ا لد ر س الث ان ي: ا ل ج ز م و الش د ة و الت ن و ين ( ا ق ر أ ال ح ر وف ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا م ت ص ل ة )ا لس ك ون / ا ل ج ز م (. إ ذ أ خ أ م أ ي ث م ث ب ت ل ب ع ث ر ح ط ج ر ج م خ ذ خ ل د ش د م ذ ر ذ ب ر ب ز د ز ل ز ر س ت س ر ص م ص ف ش م ش ك ط ل ض م ض ع ص ل ط ب ظ ل ظ ر ع ن ع د ع د غ م ف ق ف ل ق ل ق د ق م ك ي ك م ك ل ك ن م ن م ن ل ر ل ش ن ل ن ك ه ل ه م و ر و ق ي ك ي م ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا م ت ص ل ة ف ي ال ف ر اغ ات. ح ج ر ة... غ ر ف ة... م ط ع م... د ر ج... م ع ب د ر ز ق ز ي ن ب... ق ص ر... ح ت م... ش م س... ن و م... ع ق ر ب... ا ل و ح د ة ا لد ر س

13 ( ا ق ر أ ال ح ر وف ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا م ت ص ل ة ك م ا ف ي ال م ث ال. أ س س ب ت ت أ ب أ ب ب ج ل ل ث م م ت ب ب ح ل ل ح ق ق د ب ب ر ب ب ذ م م د س س س ل ل ز ل ل ر د د س ل ل م ش د د ة ض ل ل ع د د غ ف ف ر ف ك ك ق ل ل ق م م ك ل ل ا ن د د م ر ر م د د و ك ك ل و د د ه م م ( ا ق ر أ ال ح ر وف ال ت ي ة ث م اك ت ب ها ك م ا ف ي ال م ث ال )ا لت ن و ين (. أ أ إ ب ا ت ا ث ا ج ا ح ا خ ا د ا ذ ا ر ا ز ا س ا ش ا ص ا ض ا ط ا ظ ا ع ا غ ا ف ا ق ا ك ا ل م ا ن ا ه ا و ا ي ا ا ل و ح د ة ا لد ر س

14 ا لد ر س الث ال ث : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و اي ت الط و يل ة أ ج ر الت م ر ين ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال أ ا أ و إ ي ض ا ل م ث ال ب ب ا ب و ب ي ط ت ظ ث ع ج غ ح ف خ ق د ك ذ ل ر م ز ن س ه ش و ص ي ا ل و ح د ة ا لد ر س

15 ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ها )ا ل م د ب ال ل ف ) )ا(. ن ار ب ار د ب اب ز اد ق ام ق ال س ار ط ار د ار م ات ز ان د اس ط ال ذ اق د ام ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ها )ا ل م د ب ال و او ) )و(. ز ور ت وت أ ع وذ و د ود ح ور د ون ن وح ل وط ق وت ج ود س ور ن ور ط ور ر وح د ود ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا )ا ل م د ب ال ي اء ( )ي(. و ل ي أ خ ي أ ب ي د ار ي ذ ك ي د ر س ي ب اب ي د و ر ي ر أ س ي و ر اث ي ا ر م ي أ ر ض ي ن ار ي و د ك ي ع ود ي ا ل و ح د ة ا لد ر س

16 ا لد ر س الر اب ع : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن ال ل ف إ ل ى الض اد ( ض ع ال ح ر ف ال م ن اس ب ف ي م ك ان الن ق ط. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض س ب... س...ل...س د أ أ أ ح س... ج.....ل...ي ت ب ب ب ب ي..... ك....ب....ر ك ت ت ت ع ب..... م.....ل....ب ت ث ث ث ث ل..... ش....ر....ب ج ج ج ق ب..... ر....م....ب ل ح ح ح ط ب..... د...ل....ب ر خ خ خ ع ب..... ه.....ف....ر س د د د أ خ..... ح.....ف....ه ب ذ ذ ذ خ ب..... خ.....ج....ج ع ر ر ر ك ن..... ي.....يد....ي ن ب ز ز ز ج ل..... ع.....ل....ع يد س س س ك ب..... م....ط.....ج ر ش ش ش ق ل..... غ.....ب....ب ر ص ص ص ق ب..... غ.....ب... ح ك ض ض ض ا ل و ح د ة ا لد ر س 6 6

17 ص ل ب ي ال ح ر وف و اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ( ب د ر ص ب ا ح ش ج ر ة ح س ا ب ب ا ر د خ ر ا ب ت ا ج ر د ر ا ج ة خ ا ر ج ج ر ا ح ح ج ر ة د ر س ح ا س د خ ب ز ب ح ر خ ب ر ص ل ب ي ال ك ل م ات ال م ن اس ب ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ص ال ح ك ات ب ب ق ر م ه ن د س ط ب يب م ع ل م م د ر س ت ل م يذ م ه ن د س ة م ع ل م ة ط ب يب ة م د ر س ة ك ات ب ة ت ل م يذ ة ص ال ة ب ق ر ة 7 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س

18 ا لد ر س ال خ ام س : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن الط اء إ ل ى ال ي اء و ك ت اب ة ال ه م ز ة ض ع ال ح ر ف ال م ن اس ب ف ي م ك ان الن ق ط. ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي و س..... ن....ق....ال ب ط ط ط ح اف..... ع.....م....ر ف ظ ظ ظ ر ج..... م.....ل م....اب د ع ع ع ب ل..... ب.....ل....ر اب غ غ غ م ص ح..... غ.....ر ت ان.....س ف ف ف ص د.... م.....ص.....ر يب ق ق ق م ل..... ف....ر.....ت اب ك ك ك ط و ي..... ج.....د.....ب س ل ل ل ن ج..... ق.....ر.....د ر س م م م ص ح ع.....ب.....ور ن ن ن و ج س.....م.....د ف ه ه ه د ل..... ث....ر....اح د و و و خ ش..... ط.....ر....و م ي ي ي ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

19 ة ض ع ع ل م ة )( أ م ام ال ك ل م ة ال ت ي ي وج د ف يه ا ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ل ت ت ص ل ب م ا ب ع د ه ا. و ر د ا ل ق ر ا ن م ط ب خ ذ ك ر م د ر س ر ش ك ق ف ص ش ر ف ج ب ل د ار ك ل ب أ ر ن ب ق ل ب ك ل م ز ي ت أ د خ ل»ال«ع ل ى ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اق ر أ ه ا و اك ت ب ه ا... ج ب ل. ب ق ر ة. أ ر ن ب ت ني ث و ر د ر س ح د يق ة... خ ب ر.. ذ ك ر.. ر ح يم س ل م ش ر ف ص د يق... ض م ير ز ي ت ف ر س. ع ني.. غ ب ار ط ي ر.. ظ ل..... م و ز ن ور ك ل ب ون... ل ي م ق ل ب ض ع ع ل م ة )( ع ل ى ال ح ر ف الص ح يح....أ س...ي ت ون... ش م...ني ع ع ع س س س ز ز ز ر ر ر ع...ف ور ب ي...ة....ائ ر ة ح ق ي...ة ب ب ب ط ط ط ض ض ض ص ص ص 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

20 » ف ي ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ض ع»ه ذ ا«أ و»ه ذ ه. ق ل م. س اع ة. ا ل م ث ال ا ل م ث ال -. م س ط ر ة. -. ك ت اب. ه ذ ا ق ل م. س اع ة. ه ذ ه - ب ق ر ة. - م ع ل م ة. - 6 ظ ر ف. - ب ي ت. - 9 س ي ار ة. - 0 ط ي ر. - 7 و ر د ة. - 8 د يك. 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ب ك ل م ة م ن اس ب ة ب الص و ر ك م ا ف ي ال م ث ال. س اع ة ح ق يب ة د ف ت ر - م ا ه ذ ا ق ل م ب اب و ر د ة - م ا ه ذ ه - م ا ه ذ ا ا ل م ث ال م ا ه ذ ه د يك د ر اج ة ع ص ف ور ه ذ ه د ر اج ة. م د ر س ة خ ب ز م ق ص - م ا ه ذ ه ك ر ة ك ر س ي ن اف ذ ة ب ن ت ك ت اب ب ق ر ة - م ا ه ذ ا ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

21 7 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ب ك ل م ة م ن ال ك ل م ات ال م و ج ود ة ف ي ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال م ن ه و ت اج ر ة / ب ن ت / ت اج ر ه و ت اج ر. م ن ه و م ح م د / ز ي ن ب / ط وب ى م ن ه ي ع ل ي / خ د يج ة / خ ال د م ن ه و ت ل م يذ ة / ت ل م يذ / ب ن ت م ن ه ي م ع ل م ة / م ه ن د س / خ اد م ن د مي / ز ه ر اء / ط اه ر م ن ه ي س ل م ى / ز ي ن ب / خ ال د م ن ه و م ن ه ي ط ب يب / ط ب يب ة / م ر يض 6 7»ه ذ ه» ف ي ال ف ر اغ ات ال ت ي ة. ا ك ت ب»ه ذ ا«أو... ح اف ل ة.... ب ن ت.... م ط ب خ.... ت اج ر.... س اع ة ث ل ج ة.... ق ف ص أ س د.... ن ظ ار ة ط ب يب.... ك ات ب.... م ه ن د س ة.... م ع ل م ة.... ص ال ح ا ل و ح د ة ا لد ر س

22 9 ا ن ظ ر إ ل ى الص و ر و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. - م ا ه ذ ا / ب ي ت /س ف ين ة م ا ه ذ ه م ا ه ذ ا / ك ت اب ا ل م ث ال ا ل م ث ال س ف ين ة. ه ذ ه / ش ج ر ة - م ا ه ذ ه ه ذ ا ك ت اب. / ن اف ذ ة - م ا ه ذ ا / د ف ت ر - م ا ه ذ ه - 7 م ا ه ذ ا / ق ل م - م ن ه و / ر ج ل - 6 م ن ه ي / ا م ر أ ة / س اع ة / و ر د ة - 9 م ا ه ذ ه - 8 م ا ه ذ ه الو ح د ة الد ر س

23 ا ل و ح د ة ا لت ح ي ة و الت ع ار ف ا لد ر س ال و ل : ا ل ي و م ال و ل ف ي ال م د ر س ة ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ح و ار ي ن ال ت ي ي. ا ل ح و ار : م ح م د : م ن ه ذ ا ص ال ح :... ص د يق ي. م ح م د : م ا اس م ه ص ال ح :... ع م ر ه و ت ل م يذ. م ح م د : م ر ح ب ا ي ا ع م ر!... ح ال ك ع م ر : أ ن ا... ش ك ر ا. أ ن ا س ع يد ب ع ر ف ت ك. م ح م د : و أ ن ا س ع يد ب ع ر ف ت ك... الل ق اء. ع م ر :... الس ل م ة ف ي أ م ان ال. ا ل ح و ار : ف اط م ة : م ن... ة : ه ذ ه ص د يق ت ي. ص ال ح ف اط م ة : م ا... ص ال ح ة : ا س م ه ا ف ر د و س. ه ي ت ل م يذ ة. ف اط م ة : م ر ح ب ا ب ك ي ا ف ر د و س! ك ي ف... ف ر د و س : أ ن ا ب خ ي ر ش ك ر ا.... س ع يد ة ب ع ر ف ت ك. ف اط م ة : و أ ن ا س ع يد ة ب ع ر ف ت ك. إ ل ى الل ق اء. ف ر د و س : م ع. ف ي أ م ان ال. ا ل و ح د ة ا لد ر س

24 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ح و ار ات ال ت ي ة. خ ال د :... م ح م ود : ص ب اح الن ور. خ ال د : م ا اس م ك م ح م ود :... ز ي ن ب : م س اء ال خ ي ر. ف اط م ة :... ز ي ن ب :... ف اط م ة : ا س م ي ف اط م ة. :... ح س ن : م ا اس م ه ل ي ل ى ع ل ي :... س ل م ى : ا س م ه ا ش ي م اء. أ د خ ل»ال«ع ل ى ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات و ل ح ظ ال ف ر ق ش ج ر ة ر ج ل و ر د ة س اع ة ط ف ل ة ب ي م ع ان يه ا. 6 ص د يق 7 ا س م 8 ت ل م يذ ة 9 0 ح ال ب ي ت ا ل و ح د ة ا لد ر س

25 ص ل ب ي الس ؤ ال و ال ج و اب ال م ن اس ب ك م ا ف ي ال م ث ال. ع م ر ه ا أ ر ب ع س ن و ات. م ا اس م ك ه و م ن ال ع ر اق. م ا ج ن س ي ت ه ه ي م ن ق ون ي ا. ك ي ف ح ال ف اط م ة ا س م ي خ ال د. م ن أ ي ن م ح م د ه و ت ر ك ي. م ا ع م ر الط ف ل ة ه ي ب خ ي ر. م ن أ ي ن ز ي ن ب 6 ض ع ح ر ف ا م ن اس ب ا م ك ان الن ق ط ل ت ك ون ك ل م ة م ف يد ة ث م اك ت ب ال ك ل م ة ف ي ال ف ر اغ ات. ت ا ر ف س ط ر ة ك ت ب م ج ه د 6 س ي ي ا ة خ م ة 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ية ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا س م ه ص ال ح. )ص ال ح ) م ا اس م ه ا س م ه ا ف ر د و س. )ف ر د و س ) م ا اس م ه ا )ح س ن ( م ا اس م ه )ص ال ح ة ( م ا اس م ه ا )ص ائ م ( م ا اس م ه )أ م ين ة ( م ا اس م ه ا ا ل و ح د ة ا لد ر س

26 ا لد ر س الث ان ي : ا لت ع ر ف ع ل ى ط ال ب ع ر ب ي ( أ ج ر ال ح و ار م ع ز م يل ك ث م اك ت ب ه ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ح س ني م ن م ص ر ه و م ص ر ي. م ن أ ي ن ح س ني ح س ني / م ص ر ف اط م ة م ن ال ر د ن ه ي أ ر د ن ي ة. م ن أ ي ن ف اط م ة ف اط م ة / ا ل ر د ن أ ح م د / ل ب ن ان ز ه ر اء / ا ل م غ ر ب ل ي ل ى / ت ون س خ ال د / ا ل ج ز ائ ر ش ر يف / ا لص ني ط وب ى / ا ل ي اب ان 6 أ ك م ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ك م ال م ن )م ص ر( ك م ال م ن م ص ر. ك م ال )م ص ر( ك م ال م ص ر ي. ا ل م ث ال خ د يج ة م ن )ا ل ق اه ر ة( خ د يج ة م ن ال ق اه ر ة. ل ي ل ى )م ر س ني( ع ل ي )ص ام س ون( ف اط م ة م ن )أ ر ض ر وم( ي وس ف )د م ش ق( ش ر يف ة م ن )ط ه ر ان( خ د يج ة ( ا ل ق اه ر ة ) خ د يج ة ق اه ر ي ة. ل ي ل ى م ن )م ر س ني( ع ل ي م ن )ص ام س ون( ف اط م ة )أ ر ض ر وم( ي وس ف م ن )د م ش ق( ش ر يف ة )ط ه ر ان( ا ل و ح د ة ا لد ر س 6 6

27 أ ع د ال ج م ل ال ت ي ة م ع ت غ ي ير م ا ي ل ز م ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه و م ه ن د س. ه ي م ه ن د س ة. أ ن ا ت ل م يذ. ه و ط ب يب. ه و ت ر ك ي. ا س م ه ص ال ح. ه و م ص ر ي. 6 ه و ع ر اق ي. أ د خ ل»ال«ع ل ى ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. د ر س س ي ار ة س ل م م د ر س ك ت اب 6 د ف ت ر ت ل م يذ 8 ط ب يب ح اف ل ة 0 م د ر س ة 7 9 ا ح ذ ف»ال«م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ا ل س م 6 ا ل ح ق يب ة ا ل ج ن س ي ة 7 ا ل ق ل م ا لص ب ر 8 ا لس ب ور ة ا لط ع ام 9 ا ل ي و م ا ل خ ب ز 0 ا لر ج ل 7 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س

28 6 ص ل ب ي ج م ل ال م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ج م ل ال م ج م وع ة )ب(. ا ص ب اح ال خ ي ر. م ر ح ب ا. ك ي ف ح ال ك م ا اس م ك ب أن ا ب خ ي ر. ا س م ي ع ل ي. م ر ح ب ا ب ك. ص ب اح الن ور. ر ت ب ال ع د اد ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ب ال ح ر وف ك م ا ف ي ال م ث ال. و اح د ا ك ت ب أ س ئ ل ة م ن اس ب ة ل ل ج و ب ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. 7 8 ا ل م ث ال م ا اس م ك ا س م ي خ ال د. أ ن ا م ن إز م ير. ه ي ك و ي ت ي ة. ه و ب خ ي ر. ع م ر ه ا خ م س س ن و ات. ن ع م أ ن ا ت ل م يذ. ل ه ي ط ال ب ة. ه و ع م ر ه و ت ل م يذ. 6 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

29 ا لد ر س الث ال ث : ف ي م ع ه د الل غ ة ال ع ر ب ي ة أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه ل أ ن ت ط ب يب ل ل أ ن ا ت ل م يذ. ه ل ال خ ال ت اج ر ن ع م ن ع م ه و ت اج ر. ن ع م ه ل ط ار ق ط ب يب ل ه ل س و د ة م ع ل م ة ن ع م ه ل ط ي ب ت اج ر ل ه ل ف اط م ة م ه ن د س ة ه ل ز ي ار ة ال ق ار ب و اج ب ة ن ع م ه ل أ ن ت س ائ ق ل 6 ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ص ال ح ط ال ب. م ه ن د س ة / ط ال ب / ط ب يب ة م و ظ فة / ط ب يب ة / ط ب يب أ ب و ص ال ح.... ك ات ب / ت اج ر / م ع ل م ة أ م ص ال ح.... ط ب يب / م ع ل م / ت ل م يذ ة أ خ ت ص ال ح... ت ل م يذ / ت اج ر ة / م ه ن د س ة أ خ و ص ال ح.... ج د ص ال ح... م ع ل م ة / ت اج ر / م ه ن د س ة ج د ة ص ال ح... م و ظ ف / م ر ض / ط ب يب ة 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

30 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال م ا اس مك إد ر يس ا س م ي إ د ر يس. ع ث م ان م ا اس م ك ز ي ن ب م ا اس م ه ا س م ير ة م ا اس م ك م ص ط ف ى م ا اس م ه ز ه ر ة م ا اس م ه ا ع م ر م ا اس م ه 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ك ل م ات ال م ك ت وب ة أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال م ن أ ن ت خ ال د / ت ل م يذ أ ن ا خ ال د أ ن ا ت ل م يذ. ف اط م ة / ت ل م يذ ة م ن أ ن ت أ ح م د / م د ر س م ن ه ذ ا ز ي ن ب / م د ر س ة م ن ه ي ص ال ح / م د ير م ن ه و س ل م ى / م د ير ة ه ذ ه م ن م ح م د / ت ل م يذ م ن أ ن ت 6 ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

31 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج م ل ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال س ئ ل ة أ و ال ج و ب ة ك م ا ف ي ال م ث ال. م ن... م ن أ ن ت ه ي ا ل م ث ال أ خ ت ي.... ت ل م يذ. أ ن ا ت ل م يذ. م ا م ا... م ا اس م ك ا س م ه ا ل ي ل ى.... ح س ن. ا س م ي ح س ن. ه ل ه ي م ن... أ ن ت م ن أ ي ن أ ن ت ن ع م ت ل م يذ ة. أ ن ا م ن م ص ر. أ ن ا م ن.... ه و ه ل أ ن ت ف ي ال م ع ه د ز م يل ي. ن ع م أ ن ا ت ل م يذ ة. اس م ه م ا ع م ر. ا س م ي ط وب ى. أ ي ن ه و م ن أ ي ن م ن م وش. أ ن ا ق ون ي ا. أ ن ت م د ر س أ ن ت ط ب يب ة ن ع م أ ن ا ط ب يب ة. ج ن س ي ت ك ج ن س ي ت ك أ ن ا أ ر د ن ي ة. أ ن ا ع ر اق ي. ه ل ط ب يب ه ل ه ي ن ع م ه و. ن ع م م د ر س ة. م ا ج ن س ي ت ه ا ه و إير ان ي. ه ي ل ب ن ان ي ة. ا ل و ح د ة ا لد ر س

32 ا ل و ح د ة ا ل س ر ة و ال ب ي ت ا لد ر س ال و ل : ا ل س ر ة أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال م ك ت وب ة أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ك م أخ ا ل ك إخ و ة ل ي ث ل ث ة إخ و ة. ك م أ خ ت ا ل ك أ خ ت ك م خ ال ل ك أ خ و ال ك م خ ال ة ل ك خ ال ت ك م ع م ا ل ك أ ع م ام ك م ع م ة ل ك ع م ات أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت خ د م ا»ه و» أ و»ه ي» ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا ل و ح د ة ا لد ر س

33 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال م ك ت وب ة أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لث ال ث / ا لث ال ث ة ق ر أ ت ال ك ت اب الث ال ث. ال ول ى / ال و ل ح ف ظ ت الد ر س... الث ان ي ة / الث ان ي خ ال د ف ي الص ف... ال خ ام س / ال خ ام س ة أ ح ض ر ف ي الس اع ة.. الر اب ع / الر اب ع ة ا لط ف ل ة ف ي الس ن ة... نج ح الت ل م يذ... الس اد س / الس اد س ة ال خ ام س / ال خ ام س ة ق ر أ ت ال ق ص ة... الر اب ع ة / الر اب ع ي س ك ن ال م ع ل م ف ي الط اب ق... الث ال ث / الث ال ث ة ا ل ح ص ة ف ي الس اع ة أ ش ر إ ل ى الس اع ات ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لس اع ة ال و اح د ة ا لس اع ة الس اد س ة ا لس اع ة ال خ ام س ة ا لس اع ة الث ال ث ة ا لس اع ة الث ان ي ة ا لس اع ة الر اب ع ة ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ع أ ع أ ع أ أ ك ل ع ق ل أ م ر ع م ر د ع ب د أ ب س ع ل س أ ل ق ر أ ق ر ع م ل م ل ع ا ل و ح د ة ا لد ر س

34 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ب ي ت.» ض ع أ م ام ك ل ك ل م ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة»ه ذ ا«أ و»ه ذ ه - ث ي اب. - غ ر ف ة. - و س اد ة. - م ق ص. - 8 ب س اط. - ش م اع ة. - 6 ث ر ي ا. - 7 م ص ب اح. - ب ط ان ي ة. - م ر ا ة. - 9 إب ر ة. - 0 خ ي ط. ( أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل )ه ي ) ا و )ه و (. أ ي ن و ال د ك... ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. أ ي ن أ خ ت ك... ف ي غ ر ف ة الن وم. أ ي ن و ال د ت ك... ف ي ال م ط ب خ. أ ي ن ع م ك... ف ي الص ال ة. أ ي ن أ خ وك... ف ي غ ر ف ة ال ط ف ال. 6 أ ي ن ع م ت ك... ف ي ال ح م ام. ا ل و ح د ة ا لد ر س

35 أ ع د ال ج م ل ال ت ي ة م ع ت غ ي ير م ا ي ل ز م ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ن ا ت ل م يذ. أ ن ا ت ل م يذ ة. أ ن ا ط ال ب. أ ن ا م ه ن د س. ه و أ س ت اذ. ه و م ع ل م. أ ن ت ط ب يب. 6 أ ن ت ت اج ر. ا ك ت ب أ س م اء ال م اك ن ال ت ي ي ش ار إ ل ي ه ا. ا ق ر أ الك ل م ات الت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. س ص س ص ص س س ام ت ص ام ت س ت ر ص ط ر ح اص د ح اس د ق ص م ة ق س م ة ن اك س ن اق ص ق ف س ق ف ص ا ل و ح د ة ا لد ر س

36 6 أ ك م ل ال ح و ار م س ت ع ين ا ب الص و ر. ب ي ت ب ك ر - أ ي ن ب ي ت ك ي ا ب ك ر - ك م ح ج ر ة ف ي ال ب ي ت ب ي ت ي ف ي ش ار ع. ف ي ال ب ي ت ح ج ر ات. - م ا أ س م اء ال ح ج ر ات ح ج ر ة ح ج ر ة. - ه ل ف ي ال ب ي ت غ ر ف ة اس ت ق ب ال ح ج ر ة. ح ج ر ة. - ه ل أ م ام ال ب ي ت ح د يق ة ن ع م ف ي ال ب ي ت. - 6 ه ل ال ب ي ت ق ر يب م ن ال م س ج د ن ع م أ م ام ال ب ي ت. - 7 ه ل ال ب ي ت ق ر يب م ن الس وق ن ع م ا ل ب ي ت ق ر يب م ن. ل ا ل ب ي ت ب ع يد ع ن. 6 6 ا ل و ح د ة ا لد ر س

37 6 ا لد ر س الث ال ث : ا ل ق ار ب ( أ ض ف ك ل م ت ي إ ل ى ك ل م ج م وع ة ل ت ك م ل ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال أ خ ت أ خ : أ ب - أ م أ س ر ة : أ ح م ر - أ ب ي ض أ ل و ان : ا لر اب ع - ا ل خ ام س أ ع د اد : ت ل م يذ - م د ر س م ه ن م ش ر وب ات : ش اي - ق ه و ة ج ن س ي ات : ت ر ك ي - ع ر اق ي م أ ك ول ت : ز ي ت ون - خ ب ز 6 ص ل ب ي الس ؤ ال و ال ج و اب ال م ن اس ب ك م ا ف ي ال م ث ال. م ا م ه ن ة ع م ك أ ن ا ت ر ك ي. ه ل أ ن ت م د ر س ل ه ي م ر ض ة. ه و م ه ن د س. م ا ج ن س ي ت ك ه ل و ال د ك ت اج ر أ ن ا م د ر س. م ا م ه ن ت ك ن ع م ه و ت اج ر. ه ل خ ال ت ك ط ب يب ة ل أ ن ا ط ب يب. ت اب ع ت م ة ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ط ت ط اب ع ط ح م ة ط ت خ اط ر خ ات ر س ط ر س ت ر ت س م ت س م ط ق ن وت ق ن وط ط 7 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س

38 ا خ ت ر ال ج و اب الص ح يح ل ل س ئ ل ة ال ت ي ة. أ ي ن الت ل ف از ف ي ال م ط ب خ. ف ي غ ر ف ة الن و م. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. أ ي ن الس ر ير ف ي غ ر ف ة الن و م. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي ال م ط ب خ. أ ي ن ال غ س ال ة ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي غ ر ف ة الن و م. ف ي ال ح م ام. أ ي ن ال ب ط ان ي ة ف ي ال ح م ام. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي غ ر ف ة الن و م. أ ي ن إ ب ر يق الش اي ف ي ال م ط ب خ. ف ي ال ح م ام في غ ر ف ة ال ج ل وس. أ ي ن ال ر يك ة ف ي ال حم ام. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي ال م ط ب خ. ص ل ب ي ك ل م ات م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ك ل م ات م ج م وع ة )ب( ك م ا ف ي ال م ث ال. ب ا ال ج ل وس ال م د ر س ة الص ف الد ف ت ر ال ح س اب ب اب د ر س و ر ق غ ر ف ة م ه ن ة 6 ح د يق ة ع ل ي ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

39 6 ا م ل ال ف ر اغ ات م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال م و ج ود ة. ج د ج د ة ع م ة خ ا ل ا ب ن ال ع م ب ن ت ال ع م ة ا ب ن ال خ ا ل ب ن ت ال خ ال ة أ ب أ ن ا 7 ا م ل ال ف ر اغ ات م س ت ع ين ا ب ال ج م ل ال م و ج ود ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. أ ب و ع ل ي ع ل ي أ م ع ل ي ع ل ي ه ذ ا أ ب ي. ه و ج د ي. ه ذ ا أ ب ي. ه و ج د ي. أ خ ت ي. ه ذ ه ه ي خال ت ي. ه ذ ا أ خ ي. ه و خال ي. أ م ي. ه ذ ه ه ي ج د ت ي. 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

40 ا ل و ح د ة ا لت س و ق ا لد ر س ال و ل : ف ي م ح ل ب ي ع ال م ل ب س ا م ل ال ف ر اغ ات ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب الص و ر ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل ع ام ل ب ح اج ة أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى ه و ب ح اج ة إ ل ى أ ن ت ب ح اج ة إ ل ى... إ ل ى ح ق يب ة. 7 6 أ ن ت ب ح اج ة إ ل ى ا لط ال ب ب ح اج ة ا ل ع ام ل ب ح اج ة ا لل ع ب ب ح اج ة.... ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ب ي ض اء / أ ب ي ض ا ل ق م يص... أ س و د / س و د اء ا ل ج و ار ب... أ خ ض ر / خ ض ر اء ا لث و ب... ح م ر اء / أ ح م ر ا ل ح ذ اء... أ ز ر ق / ز ر ق اء ا ل م ع اط ف... ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

41 ا ل م ث ال أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ن ع م ع ن د ي ال ي و م ت د ر يب. ه ل ع ن د ك ال ي و م ت د ر يب ن ع م.. ه ل ع ن د م ح م د ط و اب ع ن ع م... ه ل ع ن د ف اط م ة ر س وم ن ع م... ه ل ع ن د ك ال ي و م د ر س ن ع م... ه ل ع ن د ك م ب ار اة ا ل ي و م ن ع م... ه ل ع ن د ال م د ر س س ي ار ة )ه ذ ه ) ف ي ال ف ر اغ ات. ا ك ت ب )ه ذ ا( ا و... ج و ر ب.... أ ث و اب.... ق م ص ان.... ب ن ط ل ون.... أ ح ذ ي ة. 6( ا م ل ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال س ت. س ت ة ا ل م ث ال أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ر ق ام ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ه ذ ا ال ج و ر ب ب ث ل ث ل ير ات ت ر ك ي ة. ب ك م ه ذ ا ال ج و ر ب. 9 ب ك م ه ذ ا ال ق م يص. 7 ب ك م ه ذ ا ال ح ذ اء. 8 ه ذ ه ال ح ق يب ة ب ك م. 6 ب ك م ه ذ ا ال م ن د يل 6 ا ل و ح د ة ا لد ر س

42 ا لد ر س الث ان ي : ف ي الس وق ال م ر ك ز ي )الس وب ر م ار ك ت( ا ك ت ب ال س م ال م ن اس ب ت ت الص و ر م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال ت ي ة. ت ف اح ع ن ب ب ر ت ق ا ل ج ز ر م و ز ط م اط م ل ي م ون س ب ط اط ف اص ول ي ا أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م ن ع ن د ك ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ه ل ع ن د ك ط م اط م ن ع م ع ن د ي ط م اط م. ه ل ع ن د ك ب از ل ء ل م ا ع ن د ي ب از ل ء. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ه ل ع ن د ك ب ط اط س ه ل ع ن د ك ل ي م ون ه ل ع ن د ك ش و ك ة ه ل ع ن د ك ف ل ف ل أ خ ض ر ه ل ع ن د ك ج ز ر ا ل و ح د ة ا لد ر س

43 ا ك ت ب ال ع د د ال م ن اس ب ف ي ال ف ر اغ ات. الرقم ا ح د ى ع ش ر... ع ش ر ة ا ث ن ا ع ش ر ة ث ل ث ة... أ ر ب ع ع ش ر ( أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ر ق ام ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ب ك م ه ذ ا الط ب ق ه ذ ا الط ب ق ب خ م س ل ير ات ت ر ك ي ة. ب ك ه ذ ه الش و ك ة م ب ك م ه ذ ا ال ك وب 0 ب ك ه ذ ه ال م ل ع ق م ب ك م ه ذ ا ال ف ن ج ان ب ك ه ذ ه ال ك و اب م ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ذ ظ ذ ظ ن ظ ير ن ذ ير ظ ر ف ذ ر ف ع ظ ل ع ذ ل ي ظ ل ي ذ ل ذ ظ ظ ل ذ ل ف ظ ف ذ ا ل و ح د ة ا لد ر س

44 ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال م ك ت ب ة )ا ل ق ر ط اس ي ة ( أ ج ر ال ح و ار ال ت ي ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لت ل م يذ أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى ق ل م. ا لت ل م يذ ت ف ض ل ا ل ق ل م. ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ص ل ب ي ال ك ل م ات ف ي م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ال ك ل م ات ف ي م ج م وع ة )ب( ل ت ك ون ج م ل م ف يد ة ث م اك ت ب ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ب ا ل ع ل م ن ور. ر ح يم ة ا ل ع ل م م ج ت ه د ا ل ك ت اب غ ن ي ا لس ي ار ة ن ور ا لت ل م يذ ن ظ يف ة ا لر ج ل و اس ع ا ل م ر أ ة س ر يع ة ا ل ب ي ت م ف يد ا ل غ ر ف ة ا ل و ح د ة ا لد ر س

45 ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ق م يص - ع ن د ك - ج م يل - ه ل ال ك ت اب - ع ش ر - ث م ن - ل ير ات الت ل م يذ - ه ذ ه - م س ط ر ة أ ق ل م ا - ف اط م ة - ت ش ت ر ي م ح م د - م ب ر اة - م ن ال م ك ت ب ة - ي ش ت ر ي ال و ر ق ة - ل و ن - م ا ه ل ع ن د ك ق م يص ج م يل ص ل ب ي ال م ف ر د و ال ج م ع. ( ا م ل ال ف ر اغ ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ط و اب ع ص ح يف ة ر س وم ص ور ة ك ت ب ط اب ع ص ح ف ك ت اب ا ل م ث ال خ م س ة ع ش ر خ م س ع ش ر ة 9 ر س م ص و ر 6 ه ات أ س ئ ل ة ل ل ج و ب ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه ل ع ن د ك ق ل م ن ع م ع ن د ي ق ل م. ن ع م ع ن د ه ك ت ب. ن ع م ع ن د ي و ر ق ة ك ت اب ة. ن ع م ع ن د ه ا د ف ات ر. ن ع م ع ن د ي م س ط ر ة. ن ع م ع ن د ه ق ل م ال ح ب ر. ا ل و ح د ة ا لد ر س

46 ض ع ع ل م ة )( أ م ام ال ك ل م ة غ ي ر ال م ر ت ب ط ة ب ال ك ل م ات ف ي ك ل م ج م وع ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ك وب ل ي م ون م ل ع ق ة ف ن ج ان ق م يص ف س ت ان م و ز م ع ط ف أ ب ي ض أ ف ض ل أ س و د أ ح م ر ق ل م م ش ط د ف ت ر ك ت اب ب ر ت ق ال ع ن ب ت ف اح م ج ل ة س ك ر س ك ني أ ر ز ف اص ول ي ا 7 ا ل م ث ال 8»ه ذ ه» ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ك و ن ج م ل م ن ال س م اء ال ت ي ة م س ت ع م ل»ه ذ ا«أ و ا ل م ث ال ا لت ل م يذ ه ذ ا ق ل م ر خ يص. ا ل م ث ال م س ط ر ة ر خ يص ة. ا لت ل م يذ ه ذ ه ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ الو ح د ة الد ر س 6 6

47 ا ل و ح د ة ا ل ح ي اة ال ي و م ي ة ا لد ر س ال و ل : ا لن ش اط ف ي الص ب اح ك و ن ج م ل م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م د ر س ا ل م د ر س / ا لص ف ا لت ل م يذ ا ل م د ر س د خ ل الص ف. ا ل م د ر س ا لت ل م يذ ة / ا ل م ط ب خ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ة د خ ل ت ال م ط ب خ. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا لت ل م يذ ط وب ى/ ال م ك ت ب ة ا لت ل م يذ م ح م د /ا ل م ل ع ب ا لت ل م يذ ف اط م ة / ال ب ي ت ا لت ل م يذ خ ال د / غ ر ف ة ال ج ل وس ا لت ل م يذ ا ل م ر يض ة /غ ر ف ة الن و م ا لت ل م يذ 6 ا ل م ام /ال م س ج د ص ل ب ي ك ل م ات م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ك ل م ات م ج م وع ة )ب( ل ت ك ون ج م ل م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ب ال خ ب ز و ال ب ي ض ة. ن ام خ ال د م ب ك ر ا ح ق يب ت ه ا. ن ه ض ت الت ل م يذ ة م ن ال ب ي ت. أ ك ل ت ف ي ال ف ط ور ف ي ال م س اء. خ ر ج ت الد ر س. ح م ل ت ال ب ن ت م ب ك ر ة. ش ر ح ال م ع ل م ا ل و ح د ة ا لد ر س

48 ذ ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ز ف ر ذ ف ر ز و اق ذ و اق ذ ل ز ز ل ذ ذ ن ز يل ن ذ يل ذ ز ع و ز ع و ذ ق ز ع ق ذ ع ز ز ص ل ب ي ال ك ل م ات ال م ض اد ة ف ي ال م ع ن ى. ن ز ل ت م ب ك ر ة ت ن ه ض خ ر ج ت م ت أ خ ر ة ر ك ب ت د خ ل ت ت ن ام ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة ص ح يح ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال الن و م - غ ر ف ة - ف ي - ا لت ل م يذ ال م ط ب خ - ا ل م - ف ى ال ج ل وس - غ ر ف ة - ا ل ب - ف ي ال ح ائ ط - ع ل ى - ا ل م ر ا ة ا لش اي - ال ف ن ج ان - ف ي الط ع ام - ف ي - أ د و ات - ال م ط ب خ ال م ه م ل ت - س ل ة - ال ب اب - خ ل ف الش اي - ع ل ى - إب ر يق - ال م ائ د ة ع ل ى - الط ب خ - أ د و ات - الر ف ا لت ل م يذ ف ي غ ر ف ة الن و م ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

49 ض ع ع ل م ة )( ع ل ى ال ك ل م ة الص ح يح ة. ه و أ ن ا خ ر ج ت م ن ال ب ي ت ب ع د ال ف ط ور. ط وب ى خ ال د ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة ق ب ل الظ ه ر. ا لت ل م يذ ة ا لت ل م يذ خ ر ج م ن ال م د ر س ة ب ع د الد ر س. ا ل م ع ل م ة ا ل م ع ل م ذ ه ب ت إ ل ى ب ي ت ه ا ب ع د ال م ت ح ان. ا ل م د ر س ة ا ل م د ر س ن ام ب ع د الس اع ة ال ع اش ر ة. ز ي ن ب م ح م د ش ر ب ت الش اي ب ع د الط ع ام ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ح ه ح ه م ه ج ر م ح ج ر ه ب وط ح ب وط ت ه د يد ت د يد ه ج وم ح ج وم ح ه ن ز يه ن ز يح ت ن و يه ت ن و يح 8 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا. و ج ع ل ن ا ال ي ل ل ب اسا و ج ع ل ن ا الن ه ار م ع اشا ( س ور ة الن ب أ :78/ -0( 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

50 ا لد ر س الث ان ي : ا لن ش اط ف ي ال م د ر س ة أ ج ر ال ح و ار ال م ت س ل س ل ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م د ر س أ س ك ن ف ي إيز م ير. و أ ي ن ت س ك ن أ ن ت ا لت ل م يذ أ س ك ن ف ي. و أ ي ن ت س ك ن أ ن ت ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ 6 6 ا ل م ث ال ا ل م ث ال ح و ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ثال. ه و ي ذ ه ب إ ل ى ب ي ت ه. ه ي ت ذ ه ب إ ل ى ب ي ت ه ا. ه و ي د خ ل غ ر ف ت ه. ه و ي ج ل س ع ل ى ك ر س ي ه. ه و ي غ س ل ي د ي ه. ه و ي ف ت ح د ف ت ر ه. ه و ي ك ت ب و اج ب ه. ه و ي ر ج ع إ ل ى ال م د ر س ة. ه و ي خ ر ج م ن ال م س ج د. ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

51 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة.. ع ل ي ك ت اب ه.. خال د إ ل ى ال م د ر س ة.. ال م د ر س ة ال م س أ ل ة.. ف اط م ة ال م ط ب خ.. ال م د ر س الد ر س ع ل ى الس ب ور ة.. ز ي ن ب م ب ك ر ة.. ع ل ي ي د ي ه. ت د خ ل ي غ س ل ي ص ل ت ن ام ي ك ت ب ي ف ت ح ت ش ر ح 6 7 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة.. ف اط م ة و اج ب ه ا. ف ت ح ت. ع م ر ي د ي ه. ن ه ض. إ س م اع يل ع ل ى ال م د ر س ة.. الت ل م يذ ة ك ت اب ه ا.. ال م د ر س س ي ار ت ه.. خ ال د م ن ن و م ه. س ل م ك ت ب ت ج ل س غ س ل 6. ع م ر ع ل ى ال ك ر س ي. ر ك ب 7 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا. ا د ع ا ل ى س ب يل ر ب ك ب ال ك م ة و ال م و ع ظ ة ال ح س ن ة و ج اد ل ه م ب ال ت ي ه ي ا ح س ن ا ن ر ب ك ه و ا ع ل م ب ن ض ل ع ن س ب يل ه و ه و ا ع ل م ب ال م ه ت د ين. س ور ة الن ح ل : /6 ا ل و ح د ة ا لد ر س

52 ا لد ر س الث ال ث : ا لن ش اط ف ي ال م س اء أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال ت ي أ م ام ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال أ ن ا أ ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة. ذ ه ب /ي ذ ه ب م اذ ا ت ف ع ل ي ا ع ل ي ه ي ت خ ر ج م ن ال ب ى ت. خ ر ج / ي خ ر ج م اذ ا ت ف ع ل ف اط م ة ه و... الش اي. ش ر ب / ي ش ر ب م اذ ا ي ف ع ل خ ال د ه ي... ي د ي ه ا. غ س ل / ي غ س ل م اذ ا ت ف ع ل ز ي ن ب أ ن ا... و اج ب ي. ك ت ب / ي ك ت ب م اذ ا ت ف ع ل ني ي ا ط وب ى أن ا... إ ل ى ال ب ي ت. ر ج ع / ي ر ج ع م اذ ا ت ف ع ل ي ا ع م ر ه و... الد ر س. ش ر ح / ي ش ر ح م اذ ا ي ف ع ل ال س ت اذ ه ي... ال م ط ب خ. د خ ل / ي د خ ل م اذ ا ت ف ع ل ال م 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. أ ن ه ض م ن الن و م م ت أ خ ر ا. م ت أ خ ر ا م ت ى ت ن ه ض م ن الن و م ت ت ن او ل ف اط م ة ال ف ط ور م ب ك ر ة. م ب ك ر ة م ت ى ت ت ن او ل ف اط م ة ال ف ط ور م ب ك ر ا م ت ى ت ن ام م ب ك ر ة م ت ى ت ك ت ب ني و اج ب ك م ت أ خ ر ا م ت ى ت ر ج ع م ن ال م د ر س ة م ت أ خ ر ة م ت ى ت ص ل ف اط م ة إ ل ى ال ب ي ت م ت ى ي خ ر ج ع ل ي م ن ال م د ر س ة م ب ك ر ا م ب ك ر ا م ت ى ي د خ ل ال س ت اذ الص ف 6 ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا ل و ح د ة ا لد ر س

53 ت ر ج م ال ج م ل ال ت ي ة إ ل ى الل غ ة الت ر ك ي ة. ه ذ ا ق م يص أ ب ي ض. ع ن د ي م ج ل ة ت ر ك ي ة. أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى م س ط ر ة. ت ك ت ب ف اط م ة الد ر س ف ي د ف ت ر ه ا. م ن أ ي ن م ت ى أ ي ن ه ل ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ل ك ل س ؤ ال م م ا ب ي ال ق و س ي ك م ا ف ي ال م ث ال. ك م م ن م ا ك ي ف م ت ى ا ل م ث ال ك ي ف ح ال ك. ه ذ ا ك ت اب. ت ن ام. أ ن ت 6. اس م ك. ت ن ه ض ف ي الص ب اح 7.ال ك ت اب. ا ش ت ر ي ت ك ت اب ك 8.د ر س ا ت د ر س ف ي ال ي و م ا ل و ح د ة ا لد ر س

54 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ك ت ب ت د خ ل ن ا ج ل س ت خ ر ج ت ر ج ع غ س ل ت ه و. ب ال ح اف ل ة. أ ن ت. و اج ب ك. ه ي. ح و ل ال م ائ د ة. أ ن ا. م ن ال م د ر س ة. 6 أ ن ت. ي د ي ك. ن ح ن. ال م د ر س ة. 6 ا م ل ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ج ل س ع ل ى ال ك ر س ي. ج ل س ت ع ل ى ال ك ر س ي ه و و ص ل إ ل ى ال م د ر س ة م ب ك ر ا. س ل م ع ل ى الت ل م يذ. ه ي ي د خ ل الص ف. ت د خ ل الص ف ه و ه ي ت ف ت ح ك ت اب ه ا. ت ك ت ب ال و اج ب. أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة. ال م د ر س ة إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب ال م ك ت ب ة إ ل ى أ ي ن ي ذ ه ب ع م ر ال م ط ب خ إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب ال م ال م ل ع ب إ ل ى أ ي ن ي ذ ه ب الل ع ب ال م س ت ش ف ى إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب الط ب يب ة الص ف إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب الت ل م ىذ ة ال م س ج د إ ل ى أ ي ن ي ذ ه ب ال م ام 6 7 ا ل م ث ال الو ح د ة الد ر س

55 ا ل و ح د ة 6 ا ل و ج ب ات ا لد ر س ال و ل : ف ي ال ف ط و ر ا ق ر أ الن ص ال ت ي و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م و اف ق ا ل لن ص. ا ل ق ر اء ة : أ ب و س م ير ة كان ي ع م ل ف ي ال ح ق ل. و اب ن ت ه الص غ ير ة س م ير ة ح م ل ت الط ع ام ل ه ف ي الس ل ة. ن ظ ر أ ب وه ا إل ي ه ا و ر آه ا م ن ب ع يد. ف ل م ا و ص ل ت س م ير ة إل ي ه أ خ ذ ال ب م ن ه ا الط ع ام و ج ل س ت ت ش ج ر ة و أ ك ل ط ع ام ه. و ق ال ال ب ل س م ير ة : أ ع ط ي ال ب ر س يم ل ل ب ق ر ة و خ ذ ي ال غ ن م و اذ ه ب ي ب ه ا إ ل ى ال م ر ع ى ل ت ر ع ى ه ن اك. و ف ي ال م غ ر ب ح ل ب ت ال م ال غ ن م. و أ غ ل ت ال م ال ح ل يب و ص ن ع ت م ن ال ح ل يب أ ط ع م ة ل ذ يذ ة. و أ ك ل ت ال س ر ة الط ع ام و ح م د ت ال ع ل ى ن ع م ه. م ن ح م ل ت ال ط ع م ة إ ل ى ال ح ق ل م ن ي ع م ل ف ي ال ح ق ل م ن ت ر ع ى ال غ ن م م ن ح ل ب ت ال غ ن م م ن أ ك ل الط ع ام ت ت الش ج ر ة م ن ص ن ع ت ال م أ ك ول ت الل ذ يذ ة م اذ ا ف ع ل ت ال س ر ة ب ع د ال ك ل أ ي ن ت ر ع ى س م ير ة ال غ ن م ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

56 ا ل م ث ال ا ل م ث ال أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت خ د م ا ا ل ك ل م ات ال ت ي أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ت ف ض ل ال ق ه و ة أ م الش اي ا لش اي أ ف ض ل الش اي. ك م و ج ب ة ت أ ك ل ف ي ال ي و م و ج ب ات م اذ ا ت أ ك ل ف ي ال ف ط ور ال ج ب و ال ب ي ض ة م اذ ا ت ش ر ب ف ي ال ف ط ور الل ب م اذ ا ت ت ن او ل ني ف ي ال ف ط ور ي ا ف اط م ة الش اي و الز ي ت ون م اذ ا ت ف ض ل ني م ن ال ف و اك ه ال ع ن ب و الت ف اح ه ل ت ت ن او ل ال ع س ل ف ي ال ف ط ور ل... ال م ر ب ى أ ك م ل ال ج م ل ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ر ق ام ال م ك ت وب ة أ م ام ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. ه و ي ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة ف ي الس اع ة 7 ه و ي ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة ف ي الس اع ة الس اب ع ة. ع م ر ي خ ر ج م ن ال ب ي ت ف ي الس اع ة 8 ف اط م ة ت خ ر ج م ن ال ب ي ت ف ي الس اع ة 9 ا ل م د ر س ي د خ ل الص ف ف ي الس اع ة 0 ا لت ل م يذ ي أ ك ل الط ع ام ف ي الس اع ة 6 ف اط م ة ت ر ج ع إ ل ى ال ب ي ت ف ي الس اع ة ص ل ب ي ال م ف ر د و ال ج م ع. و ج ب ة م ش ر وب ة م أ ك ول ة ب ي ض ة ح ين ا س اع ة م ش ر وب ات أ ح ي ان ا و ج ب ات س اع ات ب ي ض ات م أ ك ول ت ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 6 6

57 ( أ ج ر ال ح و ار ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل م ع ل م م اء ا لت ل م يذ أ ن ا أ ش ر ب م اء و أ ن ت م اذ ا ت ش ر ب ا لت ل م يذ ل ب ن ا ا لت ل م يذ ع ص ير ا ا لت ل م يذ ع ص ير الل ي م ون ا لت ل م يذ ع ص ير الت ف اح ا لت ل م يذ 6 ع ص ير ال ن ان اس ا لت ل م يذ 7 6 ا لش اي 6 ا ك ت ب ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ف ي ال ف ر اغ ات. أ ش ر ب ق ه و ة.... ص غ ير ا ت أ ك ل ب ش ر ى ب ي ض ة.... الل ذ يذ ة ش ر ب ال و ل د ك وب ا... م ن ال ح ل يب. ت ر ك ي ة أ ك ل ت ال م الز ب د ة.... ح ار ا أ ن ت ت ش ر ب ش اي ا.... م س ل وق ة 7 ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ض ظ ض ظ م ض ل ة م ظ ل ة ض ل ل ظ ل ل ظ ض ف ض ف ظ ض ل م ة ظ ل م ة أ ض ل أ ظ ل ب ض ب ظ 7 7 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

58 ا لد ر س الث ان ي : ف ي ال غ د اء ا ق ر أ الن ص ال ت ي و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة م و اف ق ا ل لن ص. ب س ت ان ج د ي ف ي ب س ت ان ج د ي ب ي ت ج م يل. ي ع يش ف يه ج د ي م ع ج د ت ي. و ف ي ال ب س ت ان و ر ود ال و ر ود. و ي س م ي ك ل و ر د ة م ن ه ا ب اس م ك ث ير ة. و ل ي ع م و ه و ي ع ر ف ك ل و ر د ة م ن ه ذ ه م خ ت ل ف. و ع م ي ي ع ام ل ه ا م ث ل ال م ع ام ل ة ل ل و ل د. و ع م ت ي ت س ق ي ال و ر ود ب ال م اء. و ج د ي ي د ع و أ ح ف اد ه ل ز ي ار ة ال ب س ت ان م ن ح ني ل خ ر. ي أ ت ي ال ح ف اد ف ر ح ني ل لت م ت ع ب ن ظ ر ال ب س ت ان ال ج م يل. ال و ر ود. و ي ض يف إ ل ى ق و ل ه و ي ق ول ج د ي ل ح ف اد ه : أ ن ا أ ع ر ف ك ل و ر د ة م ن ه ذ ه م ب ت س م ا: أ ن ا ل أ ع ام ل ال و ر ود ك ش ي ء ج ام د و ل أ ف ع ل ذ ل ك أ ب د ا. ف إن ال و ر ود ت م ل ر وح ا. و ك ل م خ ل وق ي س ب ح ل ت ع ال ى ب ل س ان ه. ل م ن ال ب س ت ان م ن ي ع يش ف ي ال ب س ت ان م اذ ا ف ي ال ب س ت ان ه ل ل ك ل و ر د ا س م م خ ت ل ف م اذ ا ت ع م ل ال ع م ة ف ي ال ب س ت ان م ن ي د ع و ال ح ف اد إ ل ى ال ب س ت ان ك ي ف ي ع ام ل ال ج د ال و ر ود ه ل الو ر ود ت م ل ر وح ا م اذ ا ق ال ال ج د م ب ت س م ا ك ي ف ت س ب ح ال م خ ل وق ات ل ت ع ال ى ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 8 8

59 أ ج ر ال ح و ار م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ة ال ت ي ب ي ال ق و س ي ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل م ع ل م : )خ ب ز ا( ا لت ل م يذ : ه و ي ط ل ب خ ب ز ا و م اذا ت ط ل ب أ ن ت ا ل م ع ل م : )س م ك ا( ا ل م ع ل م : )د ج اج ا( ا ل م ع ل م : )ل ح م ا( - ا لت ل م يذ : - ا لت ل م يذ : - ا لت ل م يذ : ا ل م ع ل م : )ح س اء ( ا ل م ع ل م : )ك ب اب ا( ا ل م ع ل م : )ع ص ير ال ب ر ت ق ال ) 6- ا لت ل م يذ 7: - ا لت ل م يذ 6: - ا لت ل م يذ : ا ل م ع ل م : )أ ر ز ا( ا ل م ع ل م : )ق ه و ة ( ا ل م ع ل م : )ل ح م ا( 9- ا لت ل م يذ 0: 8- ا لت ل م يذ 9: 7- ا لت ل م يذ 8: 9 9 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

60 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج د و ل ال ت ي م و اف ق ا ل لض م اي ر. ه و ي ط ل ب ي ه أ ن ت أ ن ت أ ن ا ن ح ن ت د خ ل ت ض ر ت ر يد ين أ ف ض ل ن ش ر ب ص ل ب ي ال ك ل م ات ال م ن اس ب ة. ا ل م ط ع م ا لط ع ام ا ل خ ب ز ا ل ق ه و ة ا لس ل ط ة ط از ج ل ذ يذ ة ح ار ة ن ظ يف ل ذ يذ ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج د و ل ال ت ي م و اف ق ا ل لض م اي ر. ه و ل ع ب ي ه أ ن ت أ ن ت أ ن ا ن ح ن ذ ه ب ت س م ع ت ق ر أ ت خ ر ج ت ك ت ب ن ا ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 60 60

61 ( ص ل ب ي ال س ئ ل ة و ال ج و ب ة. ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال ع ش اء ا ك ل ف ي ال ع ش اء الس م ك و الس ل ط ة. أ ي ن الش اي ه ذ ه الد ج اج ة ب خ م س ل ير ات ت ر ك ي ة. ه ل ت ش ر ب الل ب أ ط ل ب ع ص ير الل ي م ون. ك م و ج ب ة ت ت ن او ل ف ي ال ي و م ل أ ف ض ل الش اي. م اذ ا ت أ ك ل ف ي ال ع ش اء ا لش اي ع ل ى ال م ائ د ة. م اذ ا ت ر يد م ن ال ف و اك ه أت ن او ل ف ي ال ي و م ث ل ث و ج ب ات. ه ل ت ف ض ل ش ي ئ ا آخ ر أ ر يد ال م و ز و الت ف اح. ه ذ ه الد ج اج ة م ا ث م ن ل ش ك ر ا. م اذ ا ت ط ل ب م ن ال م ش ر وب ات ( ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال 6 7 الذ ر ة - ز ي ن ب - م ا - أ ك ل ت م ا أ ك ل ت ز ي ن ب الذ ر ة. م ح م د - الش اي - ي ش ر ب ف ي ال ف ط ور - ال ج ب - ف اط م ة - ت أ ك ل ل ذ يذ - ط ع ام - ه ذ ا ض ار - ال ب ار د - ا ل م اء الل ي م ون - ع ص ير - أ ف ض ل الش اي - م ن ف ض ل ك - ف ن ج ان خ ال د - ال ع ش اء - ي ت ن او ل - ف ي ال ب ي ت 6 6 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

62 ا م ل الل غ ز ب ت ر ج م ة ال ك ل م ات ال ت ي ة إ ل ى الل غ ة ال ع ر ب ي ة. Yukarıdan Aşağıya. Öğle Yemeği Sağdan Sola. Kebap. Muz. Balık. Peynir. Zeytin ا خ ت ر م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ل ف ع ل ي»أ ك ل» أو»ش ر ب» ث م اك ت ب ه ا م ك ان ه ا ال م ن اس ب ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لش ا ي ا ل خ ب ز أ ك ل ش ر ب ا ل ف اك ه ة ا ل ق ه و ة ا ل خ ب ز ا لش اي ا ل ع ص ي ر ا ل ر ز ا لل ب ا لس م ك ا ق ر أ ال ح د يث ال ت ي و اب ح ث ع ن م ع ن اه. ا ل م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه. و ال م ه اج ر م ن ه ج ر م ا ن ه ى اهلل ع ن ه. )ا ل ب خ ا ري ا ل يم ان - ا لر ق اق 6 م س ل م ا ل يم ان 6-6( ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 6 6

63 6 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. م ق ل ي ا ب ار د ا ح ل و ش ر ب م ح م د ف ي ال ع ش اء ع ص ير ا.. أ ش ر ب ب ع د ال ع ش اء ق ه و ة.. أ ك ل ت أ س ر ى ف ي ال ع ش اء س م ك ا.. ح ل و ى.. ه ذ ه ه ذ ا ع س ل.. ت ر ك ي ة ل ذ يذ ة 7 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج د و ل ال ت ي م و اف ق ا ل لض م اي ر. ه و م ا ت ن او ل ي ه أ ن ت أ ن ت أ ن ا ن ح ن م ا ف ض ل ت م ا أ ك ل ت م ا ش ر ب ت م ا ر ج ع ت م ا ذ ه ب ن ا 8 ص ل ب ي ال م ف ر د و ال ج م ع. ل و ن ل ير ة س ل ط ة ع ر ب ي ة ش ج ر ف ن ج ان س ل ط ات ف ن اج ني أ ل و ان أ ش ج ار ل ير ات ع ر ب ي ات 6 6 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

64 9 ا م ل الل غ ز بت ر ج م ة ال ك ل م ات ال ت ي ة إ ل ى الل غ ة ال ع ر ب ي ة. Yukarıdan Aşağıya. Tabak. Üzüm. Ayakkabı Sağdan Sola. Kaşık. Çanta 6( ٠ ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة و اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ف ي د م ش ق ب س ات ني.... ا لن يل ن ه ر ا لر ي اض م د ين ة ا ل م اك ن... ف ي ت ر ك ي ا ك ث ير ة. ف ي إس ت ان ب ول ق ص ور ا ل ك و ي ت د و ل ة )ج م يل - ج م يل ة ( )ط و يل - ط و يل ة ( )ح د يث - ح د يث ة ( )الت ار يخ ي - الت ار يخ ي ة ( )ق د مي - ق د مي ة ( )غ ن ي - غ ن ي ة ( 6 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا.... ك ل وا و اش ر ب وا و ل ت س ر ف وا إ ن ه ل ي ح ب ال م س ر ف ي ( س ور ة ا ل ع ر اف /7( 76 الد ا لد ر س الو ا ل و ح د ة 6 6

65 ا ل و ح د ة 7 ا ل ع ط ل ة ا لد ر س ال و ل : ا ل ع ط ل ة ال س ب وع ي ة ا ق ر أ الن ص ال ت ي ث م ض ع )( أ م ام ال ج م ل الص ح يح ة و ض ع ) ( أ م ام ال ج م ل ال خ ط أ. ب د أ ت ال ع ط ل ة. س ي ذ ه ب إب ر اه يم م ع أ س ر ت ه إ ل ى ق ر ي ت ه. و س ي ذ ه ب ع ل ي م ع أ ص د ق ائ ه إ ل ى ال ج ب ال. و س ي ق ض ي ع م ر و أ س ر ت ه ال ع ط ل ة ف ي م ص ر. س ي ش اه د ع م ر و أ س ر ت ه ن ه ر الن يل. س ي ق ض ي ه و و أ س ر ت ه س ب ع ة أ ي ام ف ي م ص ر. س ي ذ ه ب إب ر اه يم إ ل ى ق ر ي ت ه. س ي ذ ه ب ع ل ي م ع أ س ر ت ه. س ي ق ض ي ع م ر ال ع ط ل ة ف ي م ص ر. س ي ش اه د إب ر اه يم ن ه ر الن يل. س ي ق ض ي ع م ر ف ي م ص ر خ م س ة أ ي ام. س ي ذ ه ب ع ل ي إ ل ى ال ج ب ال. 6 ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ث س س خ ون ة ث خ ون ة س ر يد ة ث ر يد ة ث س ا س ب ت ا ث ب ت ت س ف يق ت ث ف يق ث س ح ر اس ة ح ر اث ة ب س ب ث 6 6 ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

66 ( ا س ت ب د ل م ا ت ح ت ه خ ط ب ال ك ل م ة ال ت ى أ م ام ال ج م ل ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال س اف ر ع ل ي إ ل ى ال ق ر ي ة. خ د يج ة س اف ر ت خ د يج ة إ ل ى ال ق ر ي ة. ز ار ال م ع ل م ال م ت ح ف. ف اط م ة ذ ه ب خ ال د إ ل ى ال م ك ت ب ة. ط وب ى ر ج ع ع ث م ان م ن الس ف ر. أ م ك ل ث وم و ص ل ع م ر إ ل ى ال م ط ار. أ م ين ة ز ي ن ب س ك ن ش ر يف ف ي س ك ن الط ل ب. س ل م ى ع م ل م ح م ود و اج ب ه ال م ن ز ل ي. ش ر ب ع ب د ال الل ب. ز ي ن ب 6 7 ك و ن ج م ل م ف يد ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ح د يق ة ال ح ي و ان -ال ع ائ ل ة -إ ل ى-س ت ذ ه ب س ت ذ ه ب ال ع ائ ل ة إ ل ى ح د يق ة ال ح ي و ان. ف اط م ة -ال م ن ز ل ي -س ت ك ت ب -ال و اج ب م ع ل م ه -أ ح م د -س ي ز ور الط و اب ع -ه و اي ة -ج م ع -خ ال د ف ي-ي ت ن او ل -الش اي -ال ف ط ور -ع ل ي ال ف و اك ه -ال م -س ت ش ت ر ي ق ر اء ة -أ ف ض ل -ال م ج ل ة ي و م ال ح د -ع م ر -ك ر ة ال ق د م -س ي ل ع ب ع ائ ش ة -الس ك ر -س ت ش ت ر ي ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 66 66

67 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م ن ع ن د ك. ه ل ت ح ب الس ف ر ه ل ر ك ب ت الط ائ ر ة ه ل س اف ر ت إ ل ى ب ي ر وت م ع م ن س اف ر ت ك م ي و م ا ق ض ي ت ه ن اك ا ذ ك ر اس م ب ل د ع ر ب ي ا ل م ث ال ا م ل ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ش ر ب ع ل ي ا لش اي. ه و ش ار ب ا لش اي. 6 ا ل م ث ال ح م ل ت ز ي ن ب ال ح ق يب ة. ر ك ب ال م د ر س الس ي ار ة. ج ل س ت الت ل م يذ ة ع ل ى ال ك ر س ي. ذ ه ب أ ب ي إ ل ى ال م س ج د. خ ر ج ع ل ي م ن الص ف. ه ي ح ام ل ة ا ل ح ق يب ة. ا ك ت ب ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ف ي ال ف ر اغ ات. ص ل ة ال ج م اع ة أ ف ض ل. ص ل ة ال ف ر د. ب ر اق أ ك ب ر م ن.. س ل م ى. م ن أ خ ت ه ا. ب ي ت ك أ ج م ل م ن.. م ال ه أ ك ث ر. مال ي. ف ات ح م ن ب ي ت ي م ن أ ط و ل ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

68 ا لد ر س الث ان ي : ع ط ل ة ن ص ف الس ن ة ك و ن م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ج م ل ا س ت ف ه ام ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل م ع ل م ف اك ه ة - ت أ ك ل ا لت ل م يذ ا ي ف اك ه ة ت أ ك ل ا لت ل م يذ ا ي ف اك ه ة ت أ ك ل ني ل ع ب ة - ت ل ع ب. ا ل م ع ل م ن اد - ت خ ت ار. ا ل م ع ل م ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا ل م ع ل م ر ي اض ة - ت ف ض ل. ا ل م ع ل م ق ل م - ت ر يد. ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا ل م ث ال ح و ل ال ج م ل ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات ك م ا ف ى ال م ث ال. ق ر أ ت الت ل م يذ ة الص ح يف ة. ت ق ر أ الت ل م يذ ة الص ح يف ة. ح ف ظ الت ل م يذ الد ر س. ذ ه ب ال ع ام ل إ ل ى ع م ل ه. أ ك ل الت ل م يذ ط ع ام ال غ د اء. س ب ح خ ال د ف ي ال ب ح ر. ش ر ب ت الط ف ل ة الل ب. ل ع ب م ح م د ب ك ر ة ال ق د م. ن ز ل ال م س اف ر ب ال ف ن د ق. ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 68 68

69 ا ل م ث ال ا س ت ب د ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ن ت ت ذ ه ب إ ل ى الس وق. ا ذ ه ب إ ل ى الس وق. أ ن ت ت ك ت ب و اج ب ك. أ ن ت ت ش ر ب ني الش اي. أ ن ت ت ذ ه ب ني إ ل ى ال م ك ت ب ة. أ ن ت ت ر ك ب ال ح اف ل ة. أ ن ت ت غ س ل ني و ج ه ك. أ ن ت ت ش ر ح الد ر س. أ ن ت ت س اف ر إ ل ى ال ع ر اق. أ ن ت ت ش ر ب ني الل ب. ص ل ب ي ال ك ل م ات ف ي ال م ج م وع ة ( ا( و م ا ي ن اس ب ه ا ف ي ال م ج م وع ة )ب( ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ب ال س ب وع ا ل ح اف ل ة س ر يع ة ع يد الف ط ر الس ي ار ة ز ي ار ة ع ط ل ة ب ال ق ط ار ع يد ال م س ل م ني. ف ر يق ف ي ال م ح ط ة. ي و م الس ب ت الر ي اض ة ت ذ ك ر ة الس ف ر ع ط ل ة س ائ ق ا لط ائ ر ة ال ق ار ب ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

70 ه ات ج م ل ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال غ س ل ال ف اك ه ة. ي غ س ل ال ف اك ه ة. ا غ س ل ال ف اك ه ة. غ س ل ت ال ف اك ه ة. ت غ س ل ني ال ف اك ه ة. ا غ س ل ي ال ف اك ه ة. ن ز ل م ن ال ح اف ل ة. ق ر أ ال ك ت اب. ذ ه ب ب ال ق ط ار. د خ ل الص ف. ل ع ب ب ال ك ر ة. ج ل س ع ل ى ال ك ر س ي. خ ر ج م ن ال ب ي ت. ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 70 70

71 ا لد ر س الث ال ث : ا ل ع ط ل ة الص ي ف ي ة ( ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ا ل م ع ل م : إ ل ى أ ي ن س ت ذ ه ب ني ف ي ال ع ط ل ة ي ا ر م ز ي ة ر م ز ي ة :... إ ل ى ال م د ين ة ال م ن و ر ة. ا ل م ع ل م : ك ي ف س ت ذ ه ب ني إ ل ى ه ن اك ر م ز ي ة : س أ ذ ه ب ب الط ائ ر ة ث م... الس ي ار ة م ن ال م ط ار و أ ص ل إ ل ى ال م د ين ة ال م ن و ر ة. ا ل م ع ل م : ه ل... و ح د ك ر م ز ي ة : ل س أ ذ ه ب م ع و ال د ي. ا ل م ع ل م :... س ت ذ ه ب ني إ ل ى ال م د ين ة ال م ن و ر ة ر م ز ي ة : س أ ذ ه ب... ال م اك ن ال م ق د س ة. ا ل م ع ل م :... ي و م ا س ت س ك ن ني ف ي ال م د ين ة ر م ز ي ة :... ه ن اك س ب ع ة أ ي ام. س أ ذ ه ب س أ ر ك ب س ت ذ ه ب ني ل م اذ ا ل ز ي ار ة ك م س أ س ك ن ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. غ ق غ ق إ ق ل ق إ غ ل ق ق ب ر غ ب ر م ق ل وب م غ ل وب ق د ير غ د ير غ ق ب ز ق ب ز غ أ ب ل ق أ ب ل غ 7 7 ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

72 ( ح و ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه و ح م ل ح ق يب ت ه. ه و ي ح م ل ح ق يب ت ه. ه ي ه ي ت ن او ل ت الط ع ام. أ ن ت أ ن ت ك ت ب ت د ر س ك. أ ن ت ز ر ت و ال د ي ك. أ ن ت ه و ر ك ب الس ي ار ة. ه و ه ي ه ي ر ج ع ت م ن الس ف ر. أ ن ا أ ن ا ق ر أ ت ك ت اب ا. أ ن ا د خ ل ت ال م ك ت ب ة. أ ن ا ه و ح ف ظ ال ق ر ا ن. ه و ( ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ا ل م ع ل م :... أ ي ن س اف ر ت ي ا ع م ر! ع م ر :... إ ل ى إس ت ان ب ول. ا ل م ع ل م :... س اف ر ت إ ل ى إس ت ان ب ول ع م ر : س اف ر ت إ ل ى إس ت ان ب ول ل ز ي ار ة.... ا ل م ع ل م ة : و إ ل ى أ ي ن... ي ا ف اط م ة ف اط م ة : س اف ر ت إ ل ى أ ن ق ر ة. ا ل م ع ل م ة : ل م اذ ا س اف ر ت إ ل ى... ف اط م ة : س اف ر ت إ ل ى أ ن ق ر ة ل ل م ع ال ج ة ل ن ي م ر يض ة. ا ل م ع ل م ة :... ي و م ا ب ق يت ف ي ال م س ت ش ف ى ف اط م ة : ب ق يت ف ي ال م س ت ش ف ى.... ا ل م ع ل م ة :... ح ال ك ال ن ف اط م ة : ا ل ح م د ل أ ن ا ب خ ي ر. ل م اذ ا أ ن ق ر ة ك ي ف إ ل ى ك م س اف ر ت أ ق ار ب ي ش ه ر ا س اف ر ت ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 7 7

73 ا ل و ح د ة ا ل ه و اي ات ا لد ر س ال و ل : ا لر ي اض ة 8 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ب )ل( ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه ل ت ح ب ز ي ن ب ك ر ة ال ق د م ل ه ي ل ت ح ب ك ر ة ال ق د م. ه ل ي ح ب ع م ر ك ر ة الس ل ة ل ل ه ل ت ح ب ف اط م ة ك ر ة الط او ل ة ه ل ت ح ب ال م ع ل م ة ال ك ر ة الط ائ ر ة ل ه ل ي ح ب ص ال ح ا لر م اي ة ل ه ل ي ح ب ف اتح ك ر ة ال م اء ل 7 7 ا ل و ح د ة 8 ا لد ر س

74 ( ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ب ك ر - ك ث ير ة - ه و اي ات ال ق د م - م ت ع ب ة - ك ر ة ال م د ر س ة - ف ر يق - م ج ت ه د ل ع ب - م س ر ع - ال ه ج وم م د ر ب - ج د يد - ال ف ر يق ال م د ر س ة - و اس ع - م ل ع ب ه و اي ات ب ك ر ك ث ير ة. ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ا ل م ر يض ب ح اج ة إ ل ى ط ب يب.... أ ن ت ب ح اج ة إ ل ى ك ت ب.... ه ي ب ح اج ة إ ل ى ق ل م.... ا ل ع ام ل ب ح اج ة إ ل ى اس ت ر اح ة.... أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى ق م يص.... ك ث ير ة ا ح م ر م اه ر ط و يل ة ن ظ يف أ ج ر ال ح وار ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه و اي ت ي ك ر ة ال ق د م. م ا ه و اي ت ك )ك ر ة الس ل ة (... )ك ر ة الط او ل ة (... )ك ر ة ال ي د )... )ال ك ر ة الط ائ ر ة (... ا ل و ح د ة 8 ا لد ر س 7 7

75 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ف ن و الث ق اف ة ا ق ر أ الن ص ال ت ي و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة م و اف ق ا ل لن ص. ز ار ن د يم م ع ر ض ال ه و اي ات ف ي ال م د ر س ة. ف ي م ع ر ض ال ه و اي ات ج ن اح الص ح اف ة و ج ن اح أ ب ر و و ج ن اح ال خ ط ال ع ر ب ي و ج ن اح الر ي اض ة. ف ي ج ن اح الص ح اف ة ك ت ب و ص ح ف و م ج ل ت. و ف ي ج ن اح ال خ ط ال ع ر ب ي ا ي ات و أ ح اد يث. و ف ي ج ن اح الر ي اض ة ك ر ة الس ل ة و ك ر ة ال ي د و ك ر ة ال ق د م... ( ب ت ص ر ف م ن ك ت اب : ا ل ع ر ب ي ة ب ني ي د ي ك ج ص 76( م ن ز ار م ع ر ض ال ه و اي ات أ ي ن م ع ر ض ال ه و اي ات م اذ ا ف ي ج ن اح ال خ ط ال ع ر ب ي م اذ ا ف ي ج ن اح الص ح اف ة م اذ ا ف ي ج ن اح الر ي اض ة 7 7 ا ل و ح د ة 8 ا لد ر س

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu.

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. س ي د ن ا و ن ب ي ن ا م ح م د صلى تعالى عليه و سل م İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. 1 ا ب ى ب ك ر ب ن الص د يق 30 ث اب ت ب ن ا ق ر م 2

Detaylı

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5)

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ني (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) 1 و م ا ا م ر وا ا ل ل ي ع ب د وا الل م ل ص ني ل ه الد ين ح ن ف اء و ي ق يم وا الص

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. »ب ن ي ال س ل م ع ل ى خ م س : ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل الل و أ ن م ح م د ا ر س ول الل و إ ق ام الص ل ة و إ يت اء الز ك اة و ال ح ج و ص و م ر م ض ان «İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah tan başka

Detaylı

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır EYLÜL 2014 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI ARAPÇA IV DERS KİTABINA İLİŞKİN CETVELİ Değiştirilen kelimeler yuvarlak içinde gösterilmiştir. 1. Ünite 1, sayfa 5, son satır 4. ت ض ع أ ن ث ى الا خ ط ب وط تم وت ج وع

Detaylı

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349)

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349) »ا ل م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه و ال م ؤ م ن م ن أ م ن ه الن اس ع ل ى د م ائ ه م و أ م و ال ه م» Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24)

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24) ع ن ت م يم الد ار ى أ ن الن ب ص ل الل ع ل ي ه و س ل م ق ال :»الد ين الن ص يح ة «ق ل ن ا: ل م ن ق ال :»لل و ل ك ت اب ه و ل ر س ول ه و ل ئ م ة ال م س ل م ني و ع ام ت ه م.«Temîm ed-dârî anlatıyor: Hz. Peygamber

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER İmran AKDEMİR 2013 (Güncelleme 2018) TEKRAR EDEN 97 AYET Kuran ın 97 ayeti diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez

Detaylı

Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı *

Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı * Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı * Mehmet Cemâl ÖZTÜRK ** Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî bir rivâyete göre 800/1398 de doğmuş ve o dönem Şirvanşâhlar Devleti nin başşehri olan Şemâhi de gençliğini

Detaylı

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm 11 1 Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, bilhassa idareci konumundakilerin

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Dr. Öğr. Ü. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com EĞİTİM Bireyin kendi iradesi ile belirli bir program dahilinde davranış kazandırma, davranış geliştirme, davranış değiştirme

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Yâsîn Suresi 13-27 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 6 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 6 YÂSÎN SURESİ 13-27 AYETLERİ TİLAVET VE

Detaylı

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua DUANIN ÖNEMİ Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM ا لص ال ة و الس ال م ع ل ى م ن اع ت ب ر اهلل ط اع ت ه )ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ( ط اع ة ل ذ ات ه )ج ل ج ال ل ه ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح يم ا ل ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين. و الص ال ة و الس ال م

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

Yarışıyorlarkoşuyorlar

Yarışıyorlarkoşuyorlar ت ن ال وا Ulaşıyor-içine alıyor و ض ع Konuldu ب ب ك ة Mekke ت ص د ون Engelliyorsun ت ب غ ون İstiyorsunuz ع و ج ا Eğrilik ت ط يع وا İtaat ediyorsunuz ي ع ت ص م Sıkıca tutuyor ت ق ات Sakınmak و اع ت ص م

Detaylı

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat 15 2018 14:23:10 Cihad İNDİR ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا ه ل أ د ل ك م ع ل ى ت ج ار ة ت نج يك م م ن ع ذ اب أ ل يم : ت ؤ م ن ون ب الل ه و ر س ول ه و ت ج اه د &#16

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 18 #kuranianlama Bu derste Kur an: Dua ال : bilgisi Dil ق ق ام Eğitim ipucu: Başarının temeli Bu derste 7 yeni kelimeyle Kur'an da 2466 defa tekrar

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

DUA KAVRAMININ ANLAMI*

DUA KAVRAMININ ANLAMI* DUA KAVRAMININ ANLAMI* A. SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI Sözlükte; çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, din ıstılahında; Allah ın yüceliği karşısında insanın aczini

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 299 CENNET VE NİMETLERİ

ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 299 CENNET VE NİMETLERİ ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 299 CENNET VE NİMETLERİ Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde cennet ve nimetlerinden söz edeceğiz. Allah ın yaratıkları içinde en üstün olanı insandır. Allah insanı yarattığı

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

55. Sizi ondan (arzdan) yarattık, ve ona iâde ederiz ve bir kere daha ondan çıkarırız.

55. Sizi ondan (arzdan) yarattık, ve ona iâde ederiz ve bir kere daha ondan çıkarırız. ÂYETLERİN AÇIKLAMALI MEÂLİ : م ن ه ا خ ل ق ن اك م و فيه ا ن عيد ك م و م ن ها ن ر ج ك م ت ر ة ا خ ر ى 55 55. Sizi ondan (arzdan) yarattık, ve ona iâde ederiz ve bir kere daha ondan çıkarırız. Biz sizi ilkin

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

2 İSLAM BARIŞ VE EMAN DİNİDİR 1

2 İSLAM BARIŞ VE EMAN DİNİDİR 1 2 İSLAM BARIŞ VE EMAN DİNİDİR 1 ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا اد خ ل وا ف ي الس ل م ك اف ة و ل ت ت ب ع وا خ ط و ات الش ي ط ان ا ن ه ل ك م ع د و م ب ي ن Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe

Detaylı

Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak :00:00

Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak :00:00 Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak 17 2018 00:00:00 İNDİR و ه و م ع ك م أ ي ن م ا ك نت م و الل ه ب م ا ت ع م ل ون ب ص ير Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos :14:51

Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos :14:51 Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos 26 2015 06:14:51 Kainatı yoktan var eden ve bizlere rahmetiyle, sevgisiyle ve şefkatiyle muamele eden Yüce Mevla mıza bizlere bahşetmiş

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Bakara Suresi 285-286 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 4 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 4 BAKARA SURESİ 285-286 AYETLERİ TİLAVET

Detaylı

BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ

BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ 1 BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب ت ف س ير ال ق ر آن KUR AN TEFSİRİ { الر ح م ن الر ح يم } اس م ان م ن الر ح م ة الر ح يم و الر اح م ب م ع ن ى و اح د ك ال ع ل يم و ال ع ال م

Detaylı

ZEKATIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

ZEKATIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ ZEKATIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ Mustafa GÜNEY I- Konunun Plânı A. İnfak, Sadaka Ve Zekat Kavramı B. Zekatın Dindeki Yeri, Önemi ve Fazileti C. Zekat Vermeyenlerin Durumu D. Zekatın Fert Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر

ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر ر ب ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر Yâ Rabbi! Kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla sonuçlardır. KUR ÂN HARFLERİNİN ÇIKIŞ YERLERİ ض Dilin yan tarafını sağ veya sol üst yan dişlere vurarak çıkarılır.

Detaylı

DÖRT KAİDE القواعد األربعة DÖRT KAİDE. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

DÖRT KAİDE القواعد األربعة DÖRT KAİDE. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) القواعد األربعة DÖRT KAİDE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Büyük arşın Kerim Rabbi olan Allah tan isteğim şudur

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Ders : 203 Konu : ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Rıza kelimesi sözlükte; memnun olma, hoşnut olma, kabul etme ve seçme anlamlarına gelir. Genel olarak rıza; Allah ın hüküm ve kazasına

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı mismailbagdatli@yahoo.com HİDAYET Hidâyet kelimesi türevleriyle birlikte 316 âyet- i kerimede yer almaktadır. Arap dilinde "hedâ" kökünden gelir.

Detaylı

113. SOHBET Peygamberlerin Ortak Özellikleri

113. SOHBET Peygamberlerin Ortak Özellikleri 113. SOHBET Peygamberlerin Ortak Özellikleri İlk Peygamber Hz. Adem (as) dan son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimiz arasında gelip geçmiş bütün peygamberlerde bir olan ortak özellikler vardır

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

9. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

9. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 9. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 Qavminden Müstekbir MELE ler dediler Muhakkak seni ve iman edenleri çıkaracağız ey Şuayb Şehrimizden Yada bizim milletimize döneceksin (Şuayb) Dedi; biz istemiyor

Detaylı

Kiraz Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Kiraz Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KİRAZ KAYMAKAMLIĞI Kiraz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Kur'an'da Kadının Örtüsü Meselesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Kur'an'da Kadının Örtüsü Meselesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Kur an-ı Kerim in incelemesi, yorumlaması, tefsir edilmesi hususunda incelenen ve günümüzün en çok tartışılan konularından biri de kadının örtüsü meselesidir. Bu yazı da bu konu üzerinde duracağım inşallah...

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti AT. Ders : 5 Konu: DERS MELEKLERE İMAN

IGMG Ev Sohbeti AT. Ders : 5 Konu: DERS MELEKLERE İMAN Ders : 5 Konu: DERS MELEKLERE İMAN A) Meleklerin Mahiyeti İmanın şartlarından biri de Allah ın melek diye bilinen varlıklarının olduğuna inanmaktır. Melekler nurdan, cinler ateşten ve insan topraktan yaratılmıştır.

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

EV SOHBETLERİ SOHBET Merhamet

EV SOHBETLERİ SOHBET Merhamet 95. SOHBET Merhamet ALLAH(CC) IN İNSANA MERHAMETİ Merhamet arapça bir kelime olup ra-ha-me kökünden gelmektedir. Yani rahman ve rahim kelimeleri ile aynı köktendir. Türkçede daha çok acımak anlamında kullanılsa

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

150. Sohbet TEVHÎDİN TARÎFİ VE MAHİYETİ (2/2)

150. Sohbet TEVHÎDİN TARÎFİ VE MAHİYETİ (2/2) 150. Sohbet - 23.02.2018 TEVHÎDİN TARÎFİ VE MAHİYETİ (2/2) Lûgatte tevhîd, "bir şeyin bir olduğuna hükmetmek ve onun bir olduğunu bilmektir." 1 İşte bu mânada tevhîd, her şeyi Bir e yani yegâne tek olan

Detaylı

8. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER

8. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 8. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 Şayet onlara melekleri indirsek Ve ölüler onlarla konuşsalar Ve her şeyi onların önünde toplasak Allah ın dilediği müstesna iman etmezler Fakat çoğunluğu cahilliklerine

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

ALLAH A ŞÜKRETMEK DİNÎ BİR VECİBEDİR

ALLAH A ŞÜKRETMEK DİNÎ BİR VECİBEDİR 330 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK ALLAH A ŞÜKRETMEK DİNÎ BİR VECİBEDİR Değerli Müminler! Bugünkü sohbetimizde Allah a şükretmenin dinî bir görev olduğunu açıklamaya çalışacağız. Allah Teâlâ Kur an ı Kerim

Detaylı

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK. Değerli mü minler! Bu konuşmamızda şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum.

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK. Değerli mü minler! Bu konuşmamızda şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. 248 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK ŞEHİTLİK VE GAZİLİK Değerli mü minler! Bu konuşmamızda şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. İnsan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde eder. Bu rütbelerin

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER 148. Sohbet - 06.02.2018 ÖNDEN GİDENLER Değerli kardeşlerim. Önden gidenler dediğimizde, bu tarif ile anlatmak istediğimiz, insanlara, İslam ın bize öğrettiği anlamda iyilikte, yani maruf işlerde öncülük

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون

ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ك ت ب ع ل ي ك م الص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون Ey iman edenler! Allah a karşı gelmekten sakınmanız (takva vasfı kazanmanız) için oruç,

Detaylı

Bu kitapta neler var?

Bu kitapta neler var? Bu kitapta neler var? Akıllı ve Eğlenceli >> Pekiştirici Etkinlikler Tam Ölçen ve Bilgilerinizi Derinlemesine Sorgulayan >> Ünite Testleri Artıbir >> Sınav Özel Soruları Kazanım Odaklı >> Konu Testleri

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Yedinci ي و م الس ب ت م ب ر وك. ج ي د م ع د خ ل / ي د خ ل ص ف ج ص فو ف الر ي ض ي ات Ayağa kalktı / ا ح ت ر م /

Yedinci ي و م الس ب ت م ب ر وك. ج ي د م ع د خ ل / ي د خ ل ص ف ج ص فو ف الر ي ض ي ات Ayağa kalktı / ا ح ت ر م / KELĐMELER 5 (9. Sınıf sayfa 80-91) قص ير ة طو ي ل ة Kısa Uzun ا لا و ل مو ا لا و لى Birinci ي و م ا لاح د Pazar Geç Kapıyı çaldı Açtı Açıyor ا ح س ن ت Aferin م ت ا خ ر ة م د ة ثم ال ثان ي مو ال ثان ي ة

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

KÖTÜ HUYLAR (KÖTÜ SANMAK-KUSUR ARAŞTIRMAK-ARKADAN ÇEKİŞTİRMEK)

KÖTÜ HUYLAR (KÖTÜ SANMAK-KUSUR ARAŞTIRMAK-ARKADAN ÇEKİŞTİRMEK) ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 69 KÖTÜ HUYLAR (KÖTÜ SANMAK-KUSUR ARAŞTIRMAK-ARKADAN ÇEKİŞTİRMEK) Değerli Müminler! Bugün sizlere kötü huylardan söz etmek istiyorum. Allah Teâlâ Kur an-ı Kerim de şöyle buyuruyor:

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

ا ن ه لا ي ح ب ال م س ر ف &#16 10;ن

ا ن ه لا ي ح ب ال م س ر ف &#16 10;ن İsraf Ve Cimrilik Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat 08 2018 00:00:00 İsraf Ve Cimrilik İsraf, dengesiz aşırı harcama, haddi aşma demektir. İsrafa sapana da müsrif denir. Cenâbı Allah; nîmetlerini Yeryüzünde

Detaylı

İSİMLER VE EL TAKISI

İSİMLER VE EL TAKISI İSİMLER VE EL TAKISI Bu ilk dersimizde günlük hayatımızda kullandığımız isimleri öğreneceğiz. Bu isimleri ezberlememiz gerekmekte ancak kendimizi çokta fazla zorlamamıza gerek yok çünkü ilerleyen derslerimizde

Detaylı