Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY"

Transkript

1 ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 6//0 tarih ve 06 sayılı Kurul Kararı ile 0-06 öğretim yılından itibaren (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. YAZARLAR Doç. Dr. Nusrettin BOLELL Yrd. Doç. Dr. Nedim YILMAZ DAMLA YAYINEV Prof. K. İsmail Gürkan Cad. Nu.: 8 Cağaloğlu - İSTANBUL tel.: (0) 8 8 (pbx) belgeç: (0) 8 0

2 Damla Yayın Nu: 08 Editör Mehmet DO RU Dil Uzman lyas DİRİN Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY Ölçme De erlendirme Uzman Kenan GED K Rehberlik / Geliflim Uzman Yusuf B LGE ISBN Baskı: Feryal Matbaacılık İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi. Cad. İvedik / Yenimahalle / ANKARA Tel: (0) 9 7 (Copyright) Bu kitabın tüm hakları Damla Yayınevi ne aittir. Kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlanması ve depolanması yasaktır.

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (88-98)

6

7 ا ل م ح ت و ي ات ا ل و ح د ة : ا ل ص و ات و ال ح ر وف... 8 ا لد ر س ال و ل : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و ائ ت ال ق ص ير ة... 8 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ج ز م و الش د ة و الت ن و ين... ا لد ر س الث ال ث : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و ائ ت الط و يل ة... ا لد ر س الر اب ع : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن ال ل ف إ ل ى الض اد.. 6 ا لد ر س ال خ ام س : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن الط اء إ ل ى ال ي اء و ك ت اب ة ال ه م ز ة... 8 ا ل و ح د ة : ا لت ح ي ة و الت ع ار ف... ا لد ر س ال و ل : ا ل ي و م ال و ل ف ي ال م د ر س ة... ا لد ر س الث ان ي : ا لت ع ر ف ع ل ى ط ال ب ع ر ب ي... 6 ا لد ر س الث ال ث : ف ي م ع ه د الل غ ة ال ع ر ب ي ة... 9 ا ل و ح د ة : ا ل س ر ة و ال ب ي ت... ا لد ر س ال و ل : ا ل س ر ة. ا لد ر س الث ان ي : ا ل ب ي ت. ا لد ر س الث ال ث : ا ل ق ار ب... 7 ا ل و ح د ة : ا لت س و ق 0 ا لد ر س ال و ل : ف ي م ح ل ب ي ع ال م ل ب س... 0 ا لد ر س الث ان ي : ف ي الس وق ال م ر ك ز ي )ا لس وب ر م ار ك ت )... ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال م ك ت ب ة )ا ل ق ر ط اس ي ة ) ا ل و ح د ة : ا ل ح ي اة ال ي و م ي ة... 7 ا لد ر س ال و ل : ا لن ش اط ف ي الص ب اح... 7 ا لد ر س الث ان ي : ا لن ش اط ف ي ال م د ر س ة... 0 ا لد ر س الث ال ث : ا لن ش اط ف ي ال م س اء... ا ل و ح د ة : 6 ا ل و ج ب ات ا لد ر س ال و ل : ف ي ال ف ط ور... ا لد ر س الث ان ي : ف ي ال غ د اء... 8 ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال ع ش اء... 6 ا ل و ح د ة : 7 ا ل ع ط ل ة... 6 ا لد ر س ال و ل : ا ل ع ط ل ة ال س ب وع ي ة... 6 ا لد ر س الث ان ي : ع ط ل ة ن ص ف الس ن ة ا لد ر س الث ال ث : ا ل ع ط ل ة الص ي ف ي ة... 7 ا ل و ح د ة : 8 ا ل ه و اي ات... 7 ا لد ر س ال و ل : ا لر ي اض ة 7 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ف ن و الث ق اف ة... 7 ا لد ر س الث ال ث : ق ض اء و ق ت ال ف ر اغ 78 ا ل و ح د ة : 9 ا لن اس و ال م اك ن... 8 ا لد ر س ال و ل : ت ر ك ي ا.. 8 ا لد ر س الث ان ي : ب ل د ع ر ب ي ة... 8 ا لد ر س الث ال ث : ا ل م اك ن الت ار يخ ي ة ف ي ت ر ك ي ا 88 ا ل م ع ج م.. 9 ا ل م ص اد ر و ال م ر اج ع

8 ا ل و ح د ة ا ل ص و ات و ال ح ر وف ا لد ر س ال و ل : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و اي ت ال ق ص ير ة ا ك ت ب ال ح ر وف م ن ال ل ف إ ل ى ال ي اء ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. ض ع ال ف ت ح ة ع ل ى ك ل ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

9 ض ع الض م ة ع ل ى ك ل ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. ض ع ال ك س ر ة ت ت ك ل ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

10 ص ل ب ي ال ح ر وف ال م ت ش اب ه ة ك ت اب ة و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. 6 ض ع ن ف س الا ش ار ة ع ل ى ال ح ر وف ال م ت ش اب ه ة ن ط ق ا و اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. أ 7 ا ق ر أ و اك ت ب ال ح ر وف م ت ص ل ة م ع ال ح ر ك ات. أ م ر ش ر ب ع ل م ن س ي ق ب ح ك ت ب ر ك ب ح س ب ع ر ف ص د ق ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

11 ض ع ع ل م ة )( ع ل ى الص و اي ت ال م ش ت ر ك ة ب ي الل غ ة ال ع ر ب ي ة و الل غ ة الت ر ك ي ة و ع ل م ة ( ) ع ل ى الص و اي ت ال ع ر ب ي ة ال ت ي ل ت وج د ف ي الل غ ة الت ر ك ي ة ث م اك ت ب ه ا ب م ر ق ل م ك ع ل ي ه ا. 8 9 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا. ا ق ر أ ب س م ر ب ك ال ذ ي خ ل ق )س ور ة ال ع ل ق /9 ) ا ل و ح د ة ا لد ر س

12 ا لد ر س الث ان ي: ا ل ج ز م و الش د ة و الت ن و ين ( ا ق ر أ ال ح ر وف ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا م ت ص ل ة )ا لس ك ون / ا ل ج ز م (. إ ذ أ خ أ م أ ي ث م ث ب ت ل ب ع ث ر ح ط ج ر ج م خ ذ خ ل د ش د م ذ ر ذ ب ر ب ز د ز ل ز ر س ت س ر ص م ص ف ش م ش ك ط ل ض م ض ع ص ل ط ب ظ ل ظ ر ع ن ع د ع د غ م ف ق ف ل ق ل ق د ق م ك ي ك م ك ل ك ن م ن م ن ل ر ل ش ن ل ن ك ه ل ه م و ر و ق ي ك ي م ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا م ت ص ل ة ف ي ال ف ر اغ ات. ح ج ر ة... غ ر ف ة... م ط ع م... د ر ج... م ع ب د ر ز ق ز ي ن ب... ق ص ر... ح ت م... ش م س... ن و م... ع ق ر ب... ا ل و ح د ة ا لد ر س

13 ( ا ق ر أ ال ح ر وف ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا م ت ص ل ة ك م ا ف ي ال م ث ال. أ س س ب ت ت أ ب أ ب ب ج ل ل ث م م ت ب ب ح ل ل ح ق ق د ب ب ر ب ب ذ م م د س س س ل ل ز ل ل ر د د س ل ل م ش د د ة ض ل ل ع د د غ ف ف ر ف ك ك ق ل ل ق م م ك ل ل ا ن د د م ر ر م د د و ك ك ل و د د ه م م ( ا ق ر أ ال ح ر وف ال ت ي ة ث م اك ت ب ها ك م ا ف ي ال م ث ال )ا لت ن و ين (. أ أ إ ب ا ت ا ث ا ج ا ح ا خ ا د ا ذ ا ر ا ز ا س ا ش ا ص ا ض ا ط ا ظ ا ع ا غ ا ف ا ق ا ك ا ل م ا ن ا ه ا و ا ي ا ا ل و ح د ة ا لد ر س

14 ا لد ر س الث ال ث : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب الص و اي ت الط و يل ة أ ج ر الت م ر ين ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال أ ا أ و إ ي ض ا ل م ث ال ب ب ا ب و ب ي ط ت ظ ث ع ج غ ح ف خ ق د ك ذ ل ر م ز ن س ه ش و ص ي ا ل و ح د ة ا لد ر س

15 ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ها )ا ل م د ب ال ل ف ) )ا(. ن ار ب ار د ب اب ز اد ق ام ق ال س ار ط ار د ار م ات ز ان د اس ط ال ذ اق د ام ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ها )ا ل م د ب ال و او ) )و(. ز ور ت وت أ ع وذ و د ود ح ور د ون ن وح ل وط ق وت ج ود س ور ن ور ط ور ر وح د ود ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا )ا ل م د ب ال ي اء ( )ي(. و ل ي أ خ ي أ ب ي د ار ي ذ ك ي د ر س ي ب اب ي د و ر ي ر أ س ي و ر اث ي ا ر م ي أ ر ض ي ن ار ي و د ك ي ع ود ي ا ل و ح د ة ا لد ر س

16 ا لد ر س الر اب ع : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن ال ل ف إ ل ى الض اد ( ض ع ال ح ر ف ال م ن اس ب ف ي م ك ان الن ق ط. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض س ب... س...ل...س د أ أ أ ح س... ج.....ل...ي ت ب ب ب ب ي..... ك....ب....ر ك ت ت ت ع ب..... م.....ل....ب ت ث ث ث ث ل..... ش....ر....ب ج ج ج ق ب..... ر....م....ب ل ح ح ح ط ب..... د...ل....ب ر خ خ خ ع ب..... ه.....ف....ر س د د د أ خ..... ح.....ف....ه ب ذ ذ ذ خ ب..... خ.....ج....ج ع ر ر ر ك ن..... ي.....يد....ي ن ب ز ز ز ج ل..... ع.....ل....ع يد س س س ك ب..... م....ط.....ج ر ش ش ش ق ل..... غ.....ب....ب ر ص ص ص ق ب..... غ.....ب... ح ك ض ض ض ا ل و ح د ة ا لد ر س 6 6

17 ص ل ب ي ال ح ر وف و اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ( ب د ر ص ب ا ح ش ج ر ة ح س ا ب ب ا ر د خ ر ا ب ت ا ج ر د ر ا ج ة خ ا ر ج ج ر ا ح ح ج ر ة د ر س ح ا س د خ ب ز ب ح ر خ ب ر ص ل ب ي ال ك ل م ات ال م ن اس ب ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ص ال ح ك ات ب ب ق ر م ه ن د س ط ب يب م ع ل م م د ر س ت ل م يذ م ه ن د س ة م ع ل م ة ط ب يب ة م د ر س ة ك ات ب ة ت ل م يذ ة ص ال ة ب ق ر ة 7 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س

18 ا لد ر س ال خ ام س : ا ل ح ر وف ال ع ر ب ي ة ب أ س م اء ه ا م ن الط اء إ ل ى ال ي اء و ك ت اب ة ال ه م ز ة ض ع ال ح ر ف ال م ن اس ب ف ي م ك ان الن ق ط. ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي و س..... ن....ق....ال ب ط ط ط ح اف..... ع.....م....ر ف ظ ظ ظ ر ج..... م.....ل م....اب د ع ع ع ب ل..... ب.....ل....ر اب غ غ غ م ص ح..... غ.....ر ت ان.....س ف ف ف ص د.... م.....ص.....ر يب ق ق ق م ل..... ف....ر.....ت اب ك ك ك ط و ي..... ج.....د.....ب س ل ل ل ن ج..... ق.....ر.....د ر س م م م ص ح ع.....ب.....ور ن ن ن و ج س.....م.....د ف ه ه ه د ل..... ث....ر....اح د و و و خ ش..... ط.....ر....و م ي ي ي ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

19 ة ض ع ع ل م ة )( أ م ام ال ك ل م ة ال ت ي ي وج د ف يه ا ح ر ف م ن ال ح ر وف ال ت ي ل ت ت ص ل ب م ا ب ع د ه ا. و ر د ا ل ق ر ا ن م ط ب خ ذ ك ر م د ر س ر ش ك ق ف ص ش ر ف ج ب ل د ار ك ل ب أ ر ن ب ق ل ب ك ل م ز ي ت أ د خ ل»ال«ع ل ى ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اق ر أ ه ا و اك ت ب ه ا... ج ب ل. ب ق ر ة. أ ر ن ب ت ني ث و ر د ر س ح د يق ة... خ ب ر.. ذ ك ر.. ر ح يم س ل م ش ر ف ص د يق... ض م ير ز ي ت ف ر س. ع ني.. غ ب ار ط ي ر.. ظ ل..... م و ز ن ور ك ل ب ون... ل ي م ق ل ب ض ع ع ل م ة )( ع ل ى ال ح ر ف الص ح يح....أ س...ي ت ون... ش م...ني ع ع ع س س س ز ز ز ر ر ر ع...ف ور ب ي...ة....ائ ر ة ح ق ي...ة ب ب ب ط ط ط ض ض ض ص ص ص 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

20 » ف ي ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ض ع»ه ذ ا«أ و»ه ذ ه. ق ل م. س اع ة. ا ل م ث ال ا ل م ث ال -. م س ط ر ة. -. ك ت اب. ه ذ ا ق ل م. س اع ة. ه ذ ه - ب ق ر ة. - م ع ل م ة. - 6 ظ ر ف. - ب ي ت. - 9 س ي ار ة. - 0 ط ي ر. - 7 و ر د ة. - 8 د يك. 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ب ك ل م ة م ن اس ب ة ب الص و ر ك م ا ف ي ال م ث ال. س اع ة ح ق يب ة د ف ت ر - م ا ه ذ ا ق ل م ب اب و ر د ة - م ا ه ذ ه - م ا ه ذ ا ا ل م ث ال م ا ه ذ ه د يك د ر اج ة ع ص ف ور ه ذ ه د ر اج ة. م د ر س ة خ ب ز م ق ص - م ا ه ذ ه ك ر ة ك ر س ي ن اف ذ ة ب ن ت ك ت اب ب ق ر ة - م ا ه ذ ا ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

21 7 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ب ك ل م ة م ن ال ك ل م ات ال م و ج ود ة ف ي ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال م ن ه و ت اج ر ة / ب ن ت / ت اج ر ه و ت اج ر. م ن ه و م ح م د / ز ي ن ب / ط وب ى م ن ه ي ع ل ي / خ د يج ة / خ ال د م ن ه و ت ل م يذ ة / ت ل م يذ / ب ن ت م ن ه ي م ع ل م ة / م ه ن د س / خ اد م ن د مي / ز ه ر اء / ط اه ر م ن ه ي س ل م ى / ز ي ن ب / خ ال د م ن ه و م ن ه ي ط ب يب / ط ب يب ة / م ر يض 6 7»ه ذ ه» ف ي ال ف ر اغ ات ال ت ي ة. ا ك ت ب»ه ذ ا«أو... ح اف ل ة.... ب ن ت.... م ط ب خ.... ت اج ر.... س اع ة ث ل ج ة.... ق ف ص أ س د.... ن ظ ار ة ط ب يب.... ك ات ب.... م ه ن د س ة.... م ع ل م ة.... ص ال ح ا ل و ح د ة ا لد ر س

22 9 ا ن ظ ر إ ل ى الص و ر و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. - م ا ه ذ ا / ب ي ت /س ف ين ة م ا ه ذ ه م ا ه ذ ا / ك ت اب ا ل م ث ال ا ل م ث ال س ف ين ة. ه ذ ه / ش ج ر ة - م ا ه ذ ه ه ذ ا ك ت اب. / ن اف ذ ة - م ا ه ذ ا / د ف ت ر - م ا ه ذ ه - 7 م ا ه ذ ا / ق ل م - م ن ه و / ر ج ل - 6 م ن ه ي / ا م ر أ ة / س اع ة / و ر د ة - 9 م ا ه ذ ه - 8 م ا ه ذ ه الو ح د ة الد ر س

23 ا ل و ح د ة ا لت ح ي ة و الت ع ار ف ا لد ر س ال و ل : ا ل ي و م ال و ل ف ي ال م د ر س ة ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ح و ار ي ن ال ت ي ي. ا ل ح و ار : م ح م د : م ن ه ذ ا ص ال ح :... ص د يق ي. م ح م د : م ا اس م ه ص ال ح :... ع م ر ه و ت ل م يذ. م ح م د : م ر ح ب ا ي ا ع م ر!... ح ال ك ع م ر : أ ن ا... ش ك ر ا. أ ن ا س ع يد ب ع ر ف ت ك. م ح م د : و أ ن ا س ع يد ب ع ر ف ت ك... الل ق اء. ع م ر :... الس ل م ة ف ي أ م ان ال. ا ل ح و ار : ف اط م ة : م ن... ة : ه ذ ه ص د يق ت ي. ص ال ح ف اط م ة : م ا... ص ال ح ة : ا س م ه ا ف ر د و س. ه ي ت ل م يذ ة. ف اط م ة : م ر ح ب ا ب ك ي ا ف ر د و س! ك ي ف... ف ر د و س : أ ن ا ب خ ي ر ش ك ر ا.... س ع يد ة ب ع ر ف ت ك. ف اط م ة : و أ ن ا س ع يد ة ب ع ر ف ت ك. إ ل ى الل ق اء. ف ر د و س : م ع. ف ي أ م ان ال. ا ل و ح د ة ا لد ر س

24 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ح و ار ات ال ت ي ة. خ ال د :... م ح م ود : ص ب اح الن ور. خ ال د : م ا اس م ك م ح م ود :... ز ي ن ب : م س اء ال خ ي ر. ف اط م ة :... ز ي ن ب :... ف اط م ة : ا س م ي ف اط م ة. :... ح س ن : م ا اس م ه ل ي ل ى ع ل ي :... س ل م ى : ا س م ه ا ش ي م اء. أ د خ ل»ال«ع ل ى ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات و ل ح ظ ال ف ر ق ش ج ر ة ر ج ل و ر د ة س اع ة ط ف ل ة ب ي م ع ان يه ا. 6 ص د يق 7 ا س م 8 ت ل م يذ ة 9 0 ح ال ب ي ت ا ل و ح د ة ا لد ر س

25 ص ل ب ي الس ؤ ال و ال ج و اب ال م ن اس ب ك م ا ف ي ال م ث ال. ع م ر ه ا أ ر ب ع س ن و ات. م ا اس م ك ه و م ن ال ع ر اق. م ا ج ن س ي ت ه ه ي م ن ق ون ي ا. ك ي ف ح ال ف اط م ة ا س م ي خ ال د. م ن أ ي ن م ح م د ه و ت ر ك ي. م ا ع م ر الط ف ل ة ه ي ب خ ي ر. م ن أ ي ن ز ي ن ب 6 ض ع ح ر ف ا م ن اس ب ا م ك ان الن ق ط ل ت ك ون ك ل م ة م ف يد ة ث م اك ت ب ال ك ل م ة ف ي ال ف ر اغ ات. ت ا ر ف س ط ر ة ك ت ب م ج ه د 6 س ي ي ا ة خ م ة 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ية ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا س م ه ص ال ح. )ص ال ح ) م ا اس م ه ا س م ه ا ف ر د و س. )ف ر د و س ) م ا اس م ه ا )ح س ن ( م ا اس م ه )ص ال ح ة ( م ا اس م ه ا )ص ائ م ( م ا اس م ه )أ م ين ة ( م ا اس م ه ا ا ل و ح د ة ا لد ر س

26 ا لد ر س الث ان ي : ا لت ع ر ف ع ل ى ط ال ب ع ر ب ي ( أ ج ر ال ح و ار م ع ز م يل ك ث م اك ت ب ه ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ح س ني م ن م ص ر ه و م ص ر ي. م ن أ ي ن ح س ني ح س ني / م ص ر ف اط م ة م ن ال ر د ن ه ي أ ر د ن ي ة. م ن أ ي ن ف اط م ة ف اط م ة / ا ل ر د ن أ ح م د / ل ب ن ان ز ه ر اء / ا ل م غ ر ب ل ي ل ى / ت ون س خ ال د / ا ل ج ز ائ ر ش ر يف / ا لص ني ط وب ى / ا ل ي اب ان 6 أ ك م ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ك م ال م ن )م ص ر( ك م ال م ن م ص ر. ك م ال )م ص ر( ك م ال م ص ر ي. ا ل م ث ال خ د يج ة م ن )ا ل ق اه ر ة( خ د يج ة م ن ال ق اه ر ة. ل ي ل ى )م ر س ني( ع ل ي )ص ام س ون( ف اط م ة م ن )أ ر ض ر وم( ي وس ف )د م ش ق( ش ر يف ة م ن )ط ه ر ان( خ د يج ة ( ا ل ق اه ر ة ) خ د يج ة ق اه ر ي ة. ل ي ل ى م ن )م ر س ني( ع ل ي م ن )ص ام س ون( ف اط م ة )أ ر ض ر وم( ي وس ف م ن )د م ش ق( ش ر يف ة )ط ه ر ان( ا ل و ح د ة ا لد ر س 6 6

27 أ ع د ال ج م ل ال ت ي ة م ع ت غ ي ير م ا ي ل ز م ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه و م ه ن د س. ه ي م ه ن د س ة. أ ن ا ت ل م يذ. ه و ط ب يب. ه و ت ر ك ي. ا س م ه ص ال ح. ه و م ص ر ي. 6 ه و ع ر اق ي. أ د خ ل»ال«ع ل ى ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. د ر س س ي ار ة س ل م م د ر س ك ت اب 6 د ف ت ر ت ل م يذ 8 ط ب يب ح اف ل ة 0 م د ر س ة 7 9 ا ح ذ ف»ال«م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ا ل س م 6 ا ل ح ق يب ة ا ل ج ن س ي ة 7 ا ل ق ل م ا لص ب ر 8 ا لس ب ور ة ا لط ع ام 9 ا ل ي و م ا ل خ ب ز 0 ا لر ج ل 7 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س

28 6 ص ل ب ي ج م ل ال م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ج م ل ال م ج م وع ة )ب(. ا ص ب اح ال خ ي ر. م ر ح ب ا. ك ي ف ح ال ك م ا اس م ك ب أن ا ب خ ي ر. ا س م ي ع ل ي. م ر ح ب ا ب ك. ص ب اح الن ور. ر ت ب ال ع د اد ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ب ال ح ر وف ك م ا ف ي ال م ث ال. و اح د ا ك ت ب أ س ئ ل ة م ن اس ب ة ل ل ج و ب ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. 7 8 ا ل م ث ال م ا اس م ك ا س م ي خ ال د. أ ن ا م ن إز م ير. ه ي ك و ي ت ي ة. ه و ب خ ي ر. ع م ر ه ا خ م س س ن و ات. ن ع م أ ن ا ت ل م يذ. ل ه ي ط ال ب ة. ه و ع م ر ه و ت ل م يذ. 6 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

29 ا لد ر س الث ال ث : ف ي م ع ه د الل غ ة ال ع ر ب ي ة أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه ل أ ن ت ط ب يب ل ل أ ن ا ت ل م يذ. ه ل ال خ ال ت اج ر ن ع م ن ع م ه و ت اج ر. ن ع م ه ل ط ار ق ط ب يب ل ه ل س و د ة م ع ل م ة ن ع م ه ل ط ي ب ت اج ر ل ه ل ف اط م ة م ه ن د س ة ه ل ز ي ار ة ال ق ار ب و اج ب ة ن ع م ه ل أ ن ت س ائ ق ل 6 ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ص ال ح ط ال ب. م ه ن د س ة / ط ال ب / ط ب يب ة م و ظ فة / ط ب يب ة / ط ب يب أ ب و ص ال ح.... ك ات ب / ت اج ر / م ع ل م ة أ م ص ال ح.... ط ب يب / م ع ل م / ت ل م يذ ة أ خ ت ص ال ح... ت ل م يذ / ت اج ر ة / م ه ن د س ة أ خ و ص ال ح.... ج د ص ال ح... م ع ل م ة / ت اج ر / م ه ن د س ة ج د ة ص ال ح... م و ظ ف / م ر ض / ط ب يب ة 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

30 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال م ا اس مك إد ر يس ا س م ي إ د ر يس. ع ث م ان م ا اس م ك ز ي ن ب م ا اس م ه ا س م ير ة م ا اس م ك م ص ط ف ى م ا اس م ه ز ه ر ة م ا اس م ه ا ع م ر م ا اس م ه 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ك ل م ات ال م ك ت وب ة أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال م ن أ ن ت خ ال د / ت ل م يذ أ ن ا خ ال د أ ن ا ت ل م يذ. ف اط م ة / ت ل م يذ ة م ن أ ن ت أ ح م د / م د ر س م ن ه ذ ا ز ي ن ب / م د ر س ة م ن ه ي ص ال ح / م د ير م ن ه و س ل م ى / م د ير ة ه ذ ه م ن م ح م د / ت ل م يذ م ن أ ن ت 6 ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

31 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج م ل ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال س ئ ل ة أ و ال ج و ب ة ك م ا ف ي ال م ث ال. م ن... م ن أ ن ت ه ي ا ل م ث ال أ خ ت ي.... ت ل م يذ. أ ن ا ت ل م يذ. م ا م ا... م ا اس م ك ا س م ه ا ل ي ل ى.... ح س ن. ا س م ي ح س ن. ه ل ه ي م ن... أ ن ت م ن أ ي ن أ ن ت ن ع م ت ل م يذ ة. أ ن ا م ن م ص ر. أ ن ا م ن.... ه و ه ل أ ن ت ف ي ال م ع ه د ز م يل ي. ن ع م أ ن ا ت ل م يذ ة. اس م ه م ا ع م ر. ا س م ي ط وب ى. أ ي ن ه و م ن أ ي ن م ن م وش. أ ن ا ق ون ي ا. أ ن ت م د ر س أ ن ت ط ب يب ة ن ع م أ ن ا ط ب يب ة. ج ن س ي ت ك ج ن س ي ت ك أ ن ا أ ر د ن ي ة. أ ن ا ع ر اق ي. ه ل ط ب يب ه ل ه ي ن ع م ه و. ن ع م م د ر س ة. م ا ج ن س ي ت ه ا ه و إير ان ي. ه ي ل ب ن ان ي ة. ا ل و ح د ة ا لد ر س

32 ا ل و ح د ة ا ل س ر ة و ال ب ي ت ا لد ر س ال و ل : ا ل س ر ة أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال م ك ت وب ة أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ك م أخ ا ل ك إخ و ة ل ي ث ل ث ة إخ و ة. ك م أ خ ت ا ل ك أ خ ت ك م خ ال ل ك أ خ و ال ك م خ ال ة ل ك خ ال ت ك م ع م ا ل ك أ ع م ام ك م ع م ة ل ك ع م ات أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت خ د م ا»ه و» أ و»ه ي» ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا ل و ح د ة ا لد ر س

33 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال م ك ت وب ة أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لث ال ث / ا لث ال ث ة ق ر أ ت ال ك ت اب الث ال ث. ال ول ى / ال و ل ح ف ظ ت الد ر س... الث ان ي ة / الث ان ي خ ال د ف ي الص ف... ال خ ام س / ال خ ام س ة أ ح ض ر ف ي الس اع ة.. الر اب ع / الر اب ع ة ا لط ف ل ة ف ي الس ن ة... نج ح الت ل م يذ... الس اد س / الس اد س ة ال خ ام س / ال خ ام س ة ق ر أ ت ال ق ص ة... الر اب ع ة / الر اب ع ي س ك ن ال م ع ل م ف ي الط اب ق... الث ال ث / الث ال ث ة ا ل ح ص ة ف ي الس اع ة أ ش ر إ ل ى الس اع ات ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لس اع ة ال و اح د ة ا لس اع ة الس اد س ة ا لس اع ة ال خ ام س ة ا لس اع ة الث ال ث ة ا لس اع ة الث ان ي ة ا لس اع ة الر اب ع ة ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ع أ ع أ ع أ أ ك ل ع ق ل أ م ر ع م ر د ع ب د أ ب س ع ل س أ ل ق ر أ ق ر ع م ل م ل ع ا ل و ح د ة ا لد ر س

34 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ب ي ت.» ض ع أ م ام ك ل ك ل م ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة»ه ذ ا«أ و»ه ذ ه - ث ي اب. - غ ر ف ة. - و س اد ة. - م ق ص. - 8 ب س اط. - ش م اع ة. - 6 ث ر ي ا. - 7 م ص ب اح. - ب ط ان ي ة. - م ر ا ة. - 9 إب ر ة. - 0 خ ي ط. ( أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل )ه ي ) ا و )ه و (. أ ي ن و ال د ك... ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. أ ي ن أ خ ت ك... ف ي غ ر ف ة الن وم. أ ي ن و ال د ت ك... ف ي ال م ط ب خ. أ ي ن ع م ك... ف ي الص ال ة. أ ي ن أ خ وك... ف ي غ ر ف ة ال ط ف ال. 6 أ ي ن ع م ت ك... ف ي ال ح م ام. ا ل و ح د ة ا لد ر س

35 أ ع د ال ج م ل ال ت ي ة م ع ت غ ي ير م ا ي ل ز م ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ن ا ت ل م يذ. أ ن ا ت ل م يذ ة. أ ن ا ط ال ب. أ ن ا م ه ن د س. ه و أ س ت اذ. ه و م ع ل م. أ ن ت ط ب يب. 6 أ ن ت ت اج ر. ا ك ت ب أ س م اء ال م اك ن ال ت ي ي ش ار إ ل ي ه ا. ا ق ر أ الك ل م ات الت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. س ص س ص ص س س ام ت ص ام ت س ت ر ص ط ر ح اص د ح اس د ق ص م ة ق س م ة ن اك س ن اق ص ق ف س ق ف ص ا ل و ح د ة ا لد ر س

36 6 أ ك م ل ال ح و ار م س ت ع ين ا ب الص و ر. ب ي ت ب ك ر - أ ي ن ب ي ت ك ي ا ب ك ر - ك م ح ج ر ة ف ي ال ب ي ت ب ي ت ي ف ي ش ار ع. ف ي ال ب ي ت ح ج ر ات. - م ا أ س م اء ال ح ج ر ات ح ج ر ة ح ج ر ة. - ه ل ف ي ال ب ي ت غ ر ف ة اس ت ق ب ال ح ج ر ة. ح ج ر ة. - ه ل أ م ام ال ب ي ت ح د يق ة ن ع م ف ي ال ب ي ت. - 6 ه ل ال ب ي ت ق ر يب م ن ال م س ج د ن ع م أ م ام ال ب ي ت. - 7 ه ل ال ب ي ت ق ر يب م ن الس وق ن ع م ا ل ب ي ت ق ر يب م ن. ل ا ل ب ي ت ب ع يد ع ن. 6 6 ا ل و ح د ة ا لد ر س

37 6 ا لد ر س الث ال ث : ا ل ق ار ب ( أ ض ف ك ل م ت ي إ ل ى ك ل م ج م وع ة ل ت ك م ل ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال أ خ ت أ خ : أ ب - أ م أ س ر ة : أ ح م ر - أ ب ي ض أ ل و ان : ا لر اب ع - ا ل خ ام س أ ع د اد : ت ل م يذ - م د ر س م ه ن م ش ر وب ات : ش اي - ق ه و ة ج ن س ي ات : ت ر ك ي - ع ر اق ي م أ ك ول ت : ز ي ت ون - خ ب ز 6 ص ل ب ي الس ؤ ال و ال ج و اب ال م ن اس ب ك م ا ف ي ال م ث ال. م ا م ه ن ة ع م ك أ ن ا ت ر ك ي. ه ل أ ن ت م د ر س ل ه ي م ر ض ة. ه و م ه ن د س. م ا ج ن س ي ت ك ه ل و ال د ك ت اج ر أ ن ا م د ر س. م ا م ه ن ت ك ن ع م ه و ت اج ر. ه ل خ ال ت ك ط ب يب ة ل أ ن ا ط ب يب. ت اب ع ت م ة ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ط ت ط اب ع ط ح م ة ط ت خ اط ر خ ات ر س ط ر س ت ر ت س م ت س م ط ق ن وت ق ن وط ط 7 7 ا ل و ح د ة ا لد ر س

38 ا خ ت ر ال ج و اب الص ح يح ل ل س ئ ل ة ال ت ي ة. أ ي ن الت ل ف از ف ي ال م ط ب خ. ف ي غ ر ف ة الن و م. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. أ ي ن الس ر ير ف ي غ ر ف ة الن و م. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي ال م ط ب خ. أ ي ن ال غ س ال ة ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي غ ر ف ة الن و م. ف ي ال ح م ام. أ ي ن ال ب ط ان ي ة ف ي ال ح م ام. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي غ ر ف ة الن و م. أ ي ن إ ب ر يق الش اي ف ي ال م ط ب خ. ف ي ال ح م ام في غ ر ف ة ال ج ل وس. أ ي ن ال ر يك ة ف ي ال حم ام. ف ي غ ر ف ة ال ج ل وس. ف ي ال م ط ب خ. ص ل ب ي ك ل م ات م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ك ل م ات م ج م وع ة )ب( ك م ا ف ي ال م ث ال. ب ا ال ج ل وس ال م د ر س ة الص ف الد ف ت ر ال ح س اب ب اب د ر س و ر ق غ ر ف ة م ه ن ة 6 ح د يق ة ع ل ي ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

39 6 ا م ل ال ف ر اغ ات م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال م و ج ود ة. ج د ج د ة ع م ة خ ا ل ا ب ن ال ع م ب ن ت ال ع م ة ا ب ن ال خ ا ل ب ن ت ال خ ال ة أ ب أ ن ا 7 ا م ل ال ف ر اغ ات م س ت ع ين ا ب ال ج م ل ال م و ج ود ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. أ ب و ع ل ي ع ل ي أ م ع ل ي ع ل ي ه ذ ا أ ب ي. ه و ج د ي. ه ذ ا أ ب ي. ه و ج د ي. أ خ ت ي. ه ذ ه ه ي خال ت ي. ه ذ ا أ خ ي. ه و خال ي. أ م ي. ه ذ ه ه ي ج د ت ي. 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

40 ا ل و ح د ة ا لت س و ق ا لد ر س ال و ل : ف ي م ح ل ب ي ع ال م ل ب س ا م ل ال ف ر اغ ات ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب الص و ر ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل ع ام ل ب ح اج ة أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى ه و ب ح اج ة إ ل ى أ ن ت ب ح اج ة إ ل ى... إ ل ى ح ق يب ة. 7 6 أ ن ت ب ح اج ة إ ل ى ا لط ال ب ب ح اج ة ا ل ع ام ل ب ح اج ة ا لل ع ب ب ح اج ة.... ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة و اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ب ي ض اء / أ ب ي ض ا ل ق م يص... أ س و د / س و د اء ا ل ج و ار ب... أ خ ض ر / خ ض ر اء ا لث و ب... ح م ر اء / أ ح م ر ا ل ح ذ اء... أ ز ر ق / ز ر ق اء ا ل م ع اط ف... ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

41 ا ل م ث ال أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ن ع م ع ن د ي ال ي و م ت د ر يب. ه ل ع ن د ك ال ي و م ت د ر يب ن ع م.. ه ل ع ن د م ح م د ط و اب ع ن ع م... ه ل ع ن د ف اط م ة ر س وم ن ع م... ه ل ع ن د ك ال ي و م د ر س ن ع م... ه ل ع ن د ك م ب ار اة ا ل ي و م ن ع م... ه ل ع ن د ال م د ر س س ي ار ة )ه ذ ه ) ف ي ال ف ر اغ ات. ا ك ت ب )ه ذ ا( ا و... ج و ر ب.... أ ث و اب.... ق م ص ان.... ب ن ط ل ون.... أ ح ذ ي ة. 6( ا م ل ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال س ت. س ت ة ا ل م ث ال أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ر ق ام ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ه ذ ا ال ج و ر ب ب ث ل ث ل ير ات ت ر ك ي ة. ب ك م ه ذ ا ال ج و ر ب. 9 ب ك م ه ذ ا ال ق م يص. 7 ب ك م ه ذ ا ال ح ذ اء. 8 ه ذ ه ال ح ق يب ة ب ك م. 6 ب ك م ه ذ ا ال م ن د يل 6 ا ل و ح د ة ا لد ر س

42 ا لد ر س الث ان ي : ف ي الس وق ال م ر ك ز ي )الس وب ر م ار ك ت( ا ك ت ب ال س م ال م ن اس ب ت ت الص و ر م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال ت ي ة. ت ف اح ع ن ب ب ر ت ق ا ل ج ز ر م و ز ط م اط م ل ي م ون س ب ط اط ف اص ول ي ا أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م ن ع ن د ك ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ه ل ع ن د ك ط م اط م ن ع م ع ن د ي ط م اط م. ه ل ع ن د ك ب از ل ء ل م ا ع ن د ي ب از ل ء. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ه ل ع ن د ك ب ط اط س ه ل ع ن د ك ل ي م ون ه ل ع ن د ك ش و ك ة ه ل ع ن د ك ف ل ف ل أ خ ض ر ه ل ع ن د ك ج ز ر ا ل و ح د ة ا لد ر س

43 ا ك ت ب ال ع د د ال م ن اس ب ف ي ال ف ر اغ ات. الرقم ا ح د ى ع ش ر... ع ش ر ة ا ث ن ا ع ش ر ة ث ل ث ة... أ ر ب ع ع ش ر ( أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ر ق ام ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ب ك م ه ذ ا الط ب ق ه ذ ا الط ب ق ب خ م س ل ير ات ت ر ك ي ة. ب ك ه ذ ه الش و ك ة م ب ك م ه ذ ا ال ك وب 0 ب ك ه ذ ه ال م ل ع ق م ب ك م ه ذ ا ال ف ن ج ان ب ك ه ذ ه ال ك و اب م ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ذ ظ ذ ظ ن ظ ير ن ذ ير ظ ر ف ذ ر ف ع ظ ل ع ذ ل ي ظ ل ي ذ ل ذ ظ ظ ل ذ ل ف ظ ف ذ ا ل و ح د ة ا لد ر س

44 ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال م ك ت ب ة )ا ل ق ر ط اس ي ة ( أ ج ر ال ح و ار ال ت ي ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لت ل م يذ أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى ق ل م. ا لت ل م يذ ت ف ض ل ا ل ق ل م. ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ص ل ب ي ال ك ل م ات ف ي م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ال ك ل م ات ف ي م ج م وع ة )ب( ل ت ك ون ج م ل م ف يد ة ث م اك ت ب ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ب ا ل ع ل م ن ور. ر ح يم ة ا ل ع ل م م ج ت ه د ا ل ك ت اب غ ن ي ا لس ي ار ة ن ور ا لت ل م يذ ن ظ يف ة ا لر ج ل و اس ع ا ل م ر أ ة س ر يع ة ا ل ب ي ت م ف يد ا ل غ ر ف ة ا ل و ح د ة ا لد ر س

45 ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ق م يص - ع ن د ك - ج م يل - ه ل ال ك ت اب - ع ش ر - ث م ن - ل ير ات الت ل م يذ - ه ذ ه - م س ط ر ة أ ق ل م ا - ف اط م ة - ت ش ت ر ي م ح م د - م ب ر اة - م ن ال م ك ت ب ة - ي ش ت ر ي ال و ر ق ة - ل و ن - م ا ه ل ع ن د ك ق م يص ج م يل ص ل ب ي ال م ف ر د و ال ج م ع. ( ا م ل ال ف ر اغ ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ط و اب ع ص ح يف ة ر س وم ص ور ة ك ت ب ط اب ع ص ح ف ك ت اب ا ل م ث ال خ م س ة ع ش ر خ م س ع ش ر ة 9 ر س م ص و ر 6 ه ات أ س ئ ل ة ل ل ج و ب ة ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه ل ع ن د ك ق ل م ن ع م ع ن د ي ق ل م. ن ع م ع ن د ه ك ت ب. ن ع م ع ن د ي و ر ق ة ك ت اب ة. ن ع م ع ن د ه ا د ف ات ر. ن ع م ع ن د ي م س ط ر ة. ن ع م ع ن د ه ق ل م ال ح ب ر. ا ل و ح د ة ا لد ر س

46 ض ع ع ل م ة )( أ م ام ال ك ل م ة غ ي ر ال م ر ت ب ط ة ب ال ك ل م ات ف ي ك ل م ج م وع ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ك وب ل ي م ون م ل ع ق ة ف ن ج ان ق م يص ف س ت ان م و ز م ع ط ف أ ب ي ض أ ف ض ل أ س و د أ ح م ر ق ل م م ش ط د ف ت ر ك ت اب ب ر ت ق ال ع ن ب ت ف اح م ج ل ة س ك ر س ك ني أ ر ز ف اص ول ي ا 7 ا ل م ث ال 8»ه ذ ه» ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ك و ن ج م ل م ن ال س م اء ال ت ي ة م س ت ع م ل»ه ذ ا«أ و ا ل م ث ال ا لت ل م يذ ه ذ ا ق ل م ر خ يص. ا ل م ث ال م س ط ر ة ر خ يص ة. ا لت ل م يذ ه ذ ه ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ الو ح د ة الد ر س 6 6

47 ا ل و ح د ة ا ل ح ي اة ال ي و م ي ة ا لد ر س ال و ل : ا لن ش اط ف ي الص ب اح ك و ن ج م ل م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م د ر س ا ل م د ر س / ا لص ف ا لت ل م يذ ا ل م د ر س د خ ل الص ف. ا ل م د ر س ا لت ل م يذ ة / ا ل م ط ب خ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ة د خ ل ت ال م ط ب خ. ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا لت ل م يذ ط وب ى/ ال م ك ت ب ة ا لت ل م يذ م ح م د /ا ل م ل ع ب ا لت ل م يذ ف اط م ة / ال ب ي ت ا لت ل م يذ خ ال د / غ ر ف ة ال ج ل وس ا لت ل م يذ ا ل م ر يض ة /غ ر ف ة الن و م ا لت ل م يذ 6 ا ل م ام /ال م س ج د ص ل ب ي ك ل م ات م ج م وع ة )ا( و م ا ي ن اس ب ه ا م ن ك ل م ات م ج م وع ة )ب( ل ت ك ون ج م ل م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ب ال خ ب ز و ال ب ي ض ة. ن ام خ ال د م ب ك ر ا ح ق يب ت ه ا. ن ه ض ت الت ل م يذ ة م ن ال ب ي ت. أ ك ل ت ف ي ال ف ط ور ف ي ال م س اء. خ ر ج ت الد ر س. ح م ل ت ال ب ن ت م ب ك ر ة. ش ر ح ال م ع ل م ا ل و ح د ة ا لد ر س

48 ذ ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ز ف ر ذ ف ر ز و اق ذ و اق ذ ل ز ز ل ذ ذ ن ز يل ن ذ يل ذ ز ع و ز ع و ذ ق ز ع ق ذ ع ز ز ص ل ب ي ال ك ل م ات ال م ض اد ة ف ي ال م ع ن ى. ن ز ل ت م ب ك ر ة ت ن ه ض خ ر ج ت م ت أ خ ر ة ر ك ب ت د خ ل ت ت ن ام ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة ص ح يح ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال الن و م - غ ر ف ة - ف ي - ا لت ل م يذ ال م ط ب خ - ا ل م - ف ى ال ج ل وس - غ ر ف ة - ا ل ب - ف ي ال ح ائ ط - ع ل ى - ا ل م ر ا ة ا لش اي - ال ف ن ج ان - ف ي الط ع ام - ف ي - أ د و ات - ال م ط ب خ ال م ه م ل ت - س ل ة - ال ب اب - خ ل ف الش اي - ع ل ى - إب ر يق - ال م ائ د ة ع ل ى - الط ب خ - أ د و ات - الر ف ا لت ل م يذ ف ي غ ر ف ة الن و م ا ل و ح د ة ا لد ر س 8 8

49 ض ع ع ل م ة )( ع ل ى ال ك ل م ة الص ح يح ة. ه و أ ن ا خ ر ج ت م ن ال ب ي ت ب ع د ال ف ط ور. ط وب ى خ ال د ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة ق ب ل الظ ه ر. ا لت ل م يذ ة ا لت ل م يذ خ ر ج م ن ال م د ر س ة ب ع د الد ر س. ا ل م ع ل م ة ا ل م ع ل م ذ ه ب ت إ ل ى ب ي ت ه ا ب ع د ال م ت ح ان. ا ل م د ر س ة ا ل م د ر س ن ام ب ع د الس اع ة ال ع اش ر ة. ز ي ن ب م ح م د ش ر ب ت الش اي ب ع د الط ع ام ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ح ه ح ه م ه ج ر م ح ج ر ه ب وط ح ب وط ت ه د يد ت د يد ه ج وم ح ج وم ح ه ن ز يه ن ز يح ت ن و يه ت ن و يح 8 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا. و ج ع ل ن ا ال ي ل ل ب اسا و ج ع ل ن ا الن ه ار م ع اشا ( س ور ة الن ب أ :78/ -0( 9 9 ا ل و ح د ة ا لد ر س

50 ا لد ر س الث ان ي : ا لن ش اط ف ي ال م د ر س ة أ ج ر ال ح و ار ال م ت س ل س ل ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م د ر س أ س ك ن ف ي إيز م ير. و أ ي ن ت س ك ن أ ن ت ا لت ل م يذ أ س ك ن ف ي. و أ ي ن ت س ك ن أ ن ت ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ 6 6 ا ل م ث ال ا ل م ث ال ح و ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ثال. ه و ي ذ ه ب إ ل ى ب ي ت ه. ه ي ت ذ ه ب إ ل ى ب ي ت ه ا. ه و ي د خ ل غ ر ف ت ه. ه و ي ج ل س ع ل ى ك ر س ي ه. ه و ي غ س ل ي د ي ه. ه و ي ف ت ح د ف ت ر ه. ه و ي ك ت ب و اج ب ه. ه و ي ر ج ع إ ل ى ال م د ر س ة. ه و ي خ ر ج م ن ال م س ج د. ا ل و ح د ة ا لد ر س 0 0

51 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة.. ع ل ي ك ت اب ه.. خال د إ ل ى ال م د ر س ة.. ال م د ر س ة ال م س أ ل ة.. ف اط م ة ال م ط ب خ.. ال م د ر س الد ر س ع ل ى الس ب ور ة.. ز ي ن ب م ب ك ر ة.. ع ل ي ي د ي ه. ت د خ ل ي غ س ل ي ص ل ت ن ام ي ك ت ب ي ف ت ح ت ش ر ح 6 7 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة.. ف اط م ة و اج ب ه ا. ف ت ح ت. ع م ر ي د ي ه. ن ه ض. إ س م اع يل ع ل ى ال م د ر س ة.. الت ل م يذ ة ك ت اب ه ا.. ال م د ر س س ي ار ت ه.. خ ال د م ن ن و م ه. س ل م ك ت ب ت ج ل س غ س ل 6. ع م ر ع ل ى ال ك ر س ي. ر ك ب 7 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا. ا د ع ا ل ى س ب يل ر ب ك ب ال ك م ة و ال م و ع ظ ة ال ح س ن ة و ج اد ل ه م ب ال ت ي ه ي ا ح س ن ا ن ر ب ك ه و ا ع ل م ب ن ض ل ع ن س ب يل ه و ه و ا ع ل م ب ال م ه ت د ين. س ور ة الن ح ل : /6 ا ل و ح د ة ا لد ر س

52 ا لد ر س الث ال ث : ا لن ش اط ف ي ال م س اء أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ات ال ت ي أ م ام ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ا ل م ث ال ا ل م ث ال أ ن ا أ ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة. ذ ه ب /ي ذ ه ب م اذ ا ت ف ع ل ي ا ع ل ي ه ي ت خ ر ج م ن ال ب ى ت. خ ر ج / ي خ ر ج م اذ ا ت ف ع ل ف اط م ة ه و... الش اي. ش ر ب / ي ش ر ب م اذ ا ي ف ع ل خ ال د ه ي... ي د ي ه ا. غ س ل / ي غ س ل م اذ ا ت ف ع ل ز ي ن ب أ ن ا... و اج ب ي. ك ت ب / ي ك ت ب م اذ ا ت ف ع ل ني ي ا ط وب ى أن ا... إ ل ى ال ب ي ت. ر ج ع / ي ر ج ع م اذ ا ت ف ع ل ي ا ع م ر ه و... الد ر س. ش ر ح / ي ش ر ح م اذ ا ي ف ع ل ال س ت اذ ه ي... ال م ط ب خ. د خ ل / ي د خ ل م اذ ا ت ف ع ل ال م 6 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال ي. أ ن ه ض م ن الن و م م ت أ خ ر ا. م ت أ خ ر ا م ت ى ت ن ه ض م ن الن و م ت ت ن او ل ف اط م ة ال ف ط ور م ب ك ر ة. م ب ك ر ة م ت ى ت ت ن او ل ف اط م ة ال ف ط ور م ب ك ر ا م ت ى ت ن ام م ب ك ر ة م ت ى ت ك ت ب ني و اج ب ك م ت أ خ ر ا م ت ى ت ر ج ع م ن ال م د ر س ة م ت أ خ ر ة م ت ى ت ص ل ف اط م ة إ ل ى ال ب ي ت م ت ى ي خ ر ج ع ل ي م ن ال م د ر س ة م ب ك ر ا م ب ك ر ا م ت ى ي د خ ل ال س ت اذ الص ف 6 ا ل م ث ال ا ل م ث ال ا ل و ح د ة ا لد ر س

53 ت ر ج م ال ج م ل ال ت ي ة إ ل ى الل غ ة الت ر ك ي ة. ه ذ ا ق م يص أ ب ي ض. ع ن د ي م ج ل ة ت ر ك ي ة. أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى م س ط ر ة. ت ك ت ب ف اط م ة الد ر س ف ي د ف ت ر ه ا. م ن أ ي ن م ت ى أ ي ن ه ل ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ل ك ل س ؤ ال م م ا ب ي ال ق و س ي ك م ا ف ي ال م ث ال. ك م م ن م ا ك ي ف م ت ى ا ل م ث ال ك ي ف ح ال ك. ه ذ ا ك ت اب. ت ن ام. أ ن ت 6. اس م ك. ت ن ه ض ف ي الص ب اح 7.ال ك ت اب. ا ش ت ر ي ت ك ت اب ك 8.د ر س ا ت د ر س ف ي ال ي و م ا ل و ح د ة ا لد ر س

54 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ك ت ب ت د خ ل ن ا ج ل س ت خ ر ج ت ر ج ع غ س ل ت ه و. ب ال ح اف ل ة. أ ن ت. و اج ب ك. ه ي. ح و ل ال م ائ د ة. أ ن ا. م ن ال م د ر س ة. 6 أ ن ت. ي د ي ك. ن ح ن. ال م د ر س ة. 6 ا م ل ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ج ل س ع ل ى ال ك ر س ي. ج ل س ت ع ل ى ال ك ر س ي ه و و ص ل إ ل ى ال م د ر س ة م ب ك ر ا. س ل م ع ل ى الت ل م يذ. ه ي ي د خ ل الص ف. ت د خ ل الص ف ه و ه ي ت ف ت ح ك ت اب ه ا. ت ك ت ب ال و اج ب. أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة. ال م د ر س ة إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب ال م ك ت ب ة إ ل ى أ ي ن ي ذ ه ب ع م ر ال م ط ب خ إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب ال م ال م ل ع ب إ ل ى أ ي ن ي ذ ه ب الل ع ب ال م س ت ش ف ى إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب الط ب يب ة الص ف إ ل ى أ ي ن ت ذ ه ب الت ل م ىذ ة ال م س ج د إ ل ى أ ي ن ي ذ ه ب ال م ام 6 7 ا ل م ث ال الو ح د ة الد ر س

55 ا ل و ح د ة 6 ا ل و ج ب ات ا لد ر س ال و ل : ف ي ال ف ط و ر ا ق ر أ الن ص ال ت ي و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م و اف ق ا ل لن ص. ا ل ق ر اء ة : أ ب و س م ير ة كان ي ع م ل ف ي ال ح ق ل. و اب ن ت ه الص غ ير ة س م ير ة ح م ل ت الط ع ام ل ه ف ي الس ل ة. ن ظ ر أ ب وه ا إل ي ه ا و ر آه ا م ن ب ع يد. ف ل م ا و ص ل ت س م ير ة إل ي ه أ خ ذ ال ب م ن ه ا الط ع ام و ج ل س ت ت ش ج ر ة و أ ك ل ط ع ام ه. و ق ال ال ب ل س م ير ة : أ ع ط ي ال ب ر س يم ل ل ب ق ر ة و خ ذ ي ال غ ن م و اذ ه ب ي ب ه ا إ ل ى ال م ر ع ى ل ت ر ع ى ه ن اك. و ف ي ال م غ ر ب ح ل ب ت ال م ال غ ن م. و أ غ ل ت ال م ال ح ل يب و ص ن ع ت م ن ال ح ل يب أ ط ع م ة ل ذ يذ ة. و أ ك ل ت ال س ر ة الط ع ام و ح م د ت ال ع ل ى ن ع م ه. م ن ح م ل ت ال ط ع م ة إ ل ى ال ح ق ل م ن ي ع م ل ف ي ال ح ق ل م ن ت ر ع ى ال غ ن م م ن ح ل ب ت ال غ ن م م ن أ ك ل الط ع ام ت ت الش ج ر ة م ن ص ن ع ت ال م أ ك ول ت الل ذ يذ ة م اذ ا ف ع ل ت ال س ر ة ب ع د ال ك ل أ ي ن ت ر ع ى س م ير ة ال غ ن م ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

56 ا ل م ث ال ا ل م ث ال أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م س ت خ د م ا ا ل ك ل م ات ال ت ي أ م ام ك ل س ط ر ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ت ف ض ل ال ق ه و ة أ م الش اي ا لش اي أ ف ض ل الش اي. ك م و ج ب ة ت أ ك ل ف ي ال ي و م و ج ب ات م اذ ا ت أ ك ل ف ي ال ف ط ور ال ج ب و ال ب ي ض ة م اذ ا ت ش ر ب ف ي ال ف ط ور الل ب م اذ ا ت ت ن او ل ني ف ي ال ف ط ور ي ا ف اط م ة الش اي و الز ي ت ون م اذ ا ت ف ض ل ني م ن ال ف و اك ه ال ع ن ب و الت ف اح ه ل ت ت ن او ل ال ع س ل ف ي ال ف ط ور ل... ال م ر ب ى أ ك م ل ال ج م ل ال ت ي ة م س ت ع م ل ا ل ر ق ام ال م ك ت وب ة أ م ام ه ا ك م ا ف ي ال م ث ال. ه و ي ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة ف ي الس اع ة 7 ه و ي ذ ه ب إ ل ى ال م د ر س ة ف ي الس اع ة الس اب ع ة. ع م ر ي خ ر ج م ن ال ب ي ت ف ي الس اع ة 8 ف اط م ة ت خ ر ج م ن ال ب ي ت ف ي الس اع ة 9 ا ل م د ر س ي د خ ل الص ف ف ي الس اع ة 0 ا لت ل م يذ ي أ ك ل الط ع ام ف ي الس اع ة 6 ف اط م ة ت ر ج ع إ ل ى ال ب ي ت ف ي الس اع ة ص ل ب ي ال م ف ر د و ال ج م ع. و ج ب ة م ش ر وب ة م أ ك ول ة ب ي ض ة ح ين ا س اع ة م ش ر وب ات أ ح ي ان ا و ج ب ات س اع ات ب ي ض ات م أ ك ول ت ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 6 6

57 ( أ ج ر ال ح و ار ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل م ع ل م م اء ا لت ل م يذ أ ن ا أ ش ر ب م اء و أ ن ت م اذ ا ت ش ر ب ا لت ل م يذ ل ب ن ا ا لت ل م يذ ع ص ير ا ا لت ل م يذ ع ص ير الل ي م ون ا لت ل م يذ ع ص ير الت ف اح ا لت ل م يذ 6 ع ص ير ال ن ان اس ا لت ل م يذ 7 6 ا لش اي 6 ا ك ت ب ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ف ي ال ف ر اغ ات. أ ش ر ب ق ه و ة.... ص غ ير ا ت أ ك ل ب ش ر ى ب ي ض ة.... الل ذ يذ ة ش ر ب ال و ل د ك وب ا... م ن ال ح ل يب. ت ر ك ي ة أ ك ل ت ال م الز ب د ة.... ح ار ا أ ن ت ت ش ر ب ش اي ا.... م س ل وق ة 7 ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ض ظ ض ظ م ض ل ة م ظ ل ة ض ل ل ظ ل ل ظ ض ف ض ف ظ ض ل م ة ظ ل م ة أ ض ل أ ظ ل ب ض ب ظ 7 7 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

58 ا لد ر س الث ان ي : ف ي ال غ د اء ا ق ر أ الن ص ال ت ي و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة م و اف ق ا ل لن ص. ب س ت ان ج د ي ف ي ب س ت ان ج د ي ب ي ت ج م يل. ي ع يش ف يه ج د ي م ع ج د ت ي. و ف ي ال ب س ت ان و ر ود ال و ر ود. و ي س م ي ك ل و ر د ة م ن ه ا ب اس م ك ث ير ة. و ل ي ع م و ه و ي ع ر ف ك ل و ر د ة م ن ه ذ ه م خ ت ل ف. و ع م ي ي ع ام ل ه ا م ث ل ال م ع ام ل ة ل ل و ل د. و ع م ت ي ت س ق ي ال و ر ود ب ال م اء. و ج د ي ي د ع و أ ح ف اد ه ل ز ي ار ة ال ب س ت ان م ن ح ني ل خ ر. ي أ ت ي ال ح ف اد ف ر ح ني ل لت م ت ع ب ن ظ ر ال ب س ت ان ال ج م يل. ال و ر ود. و ي ض يف إ ل ى ق و ل ه و ي ق ول ج د ي ل ح ف اد ه : أ ن ا أ ع ر ف ك ل و ر د ة م ن ه ذ ه م ب ت س م ا: أ ن ا ل أ ع ام ل ال و ر ود ك ش ي ء ج ام د و ل أ ف ع ل ذ ل ك أ ب د ا. ف إن ال و ر ود ت م ل ر وح ا. و ك ل م خ ل وق ي س ب ح ل ت ع ال ى ب ل س ان ه. ل م ن ال ب س ت ان م ن ي ع يش ف ي ال ب س ت ان م اذ ا ف ي ال ب س ت ان ه ل ل ك ل و ر د ا س م م خ ت ل ف م اذ ا ت ع م ل ال ع م ة ف ي ال ب س ت ان م ن ي د ع و ال ح ف اد إ ل ى ال ب س ت ان ك ي ف ي ع ام ل ال ج د ال و ر ود ه ل الو ر ود ت م ل ر وح ا م اذ ا ق ال ال ج د م ب ت س م ا ك ي ف ت س ب ح ال م خ ل وق ات ل ت ع ال ى ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 8 8

59 أ ج ر ال ح و ار م س ت ع ين ا ب ال ك ل م ة ال ت ي ب ي ال ق و س ي ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل م ع ل م : )خ ب ز ا( ا لت ل م يذ : ه و ي ط ل ب خ ب ز ا و م اذا ت ط ل ب أ ن ت ا ل م ع ل م : )س م ك ا( ا ل م ع ل م : )د ج اج ا( ا ل م ع ل م : )ل ح م ا( - ا لت ل م يذ : - ا لت ل م يذ : - ا لت ل م يذ : ا ل م ع ل م : )ح س اء ( ا ل م ع ل م : )ك ب اب ا( ا ل م ع ل م : )ع ص ير ال ب ر ت ق ال ) 6- ا لت ل م يذ 7: - ا لت ل م يذ 6: - ا لت ل م يذ : ا ل م ع ل م : )أ ر ز ا( ا ل م ع ل م : )ق ه و ة ( ا ل م ع ل م : )ل ح م ا( 9- ا لت ل م يذ 0: 8- ا لت ل م يذ 9: 7- ا لت ل م يذ 8: 9 9 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

60 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج د و ل ال ت ي م و اف ق ا ل لض م اي ر. ه و ي ط ل ب ي ه أ ن ت أ ن ت أ ن ا ن ح ن ت د خ ل ت ض ر ت ر يد ين أ ف ض ل ن ش ر ب ص ل ب ي ال ك ل م ات ال م ن اس ب ة. ا ل م ط ع م ا لط ع ام ا ل خ ب ز ا ل ق ه و ة ا لس ل ط ة ط از ج ل ذ يذ ة ح ار ة ن ظ يف ل ذ يذ ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج د و ل ال ت ي م و اف ق ا ل لض م اي ر. ه و ل ع ب ي ه أ ن ت أ ن ت أ ن ا ن ح ن ذ ه ب ت س م ع ت ق ر أ ت خ ر ج ت ك ت ب ن ا ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 60 60

61 ( ص ل ب ي ال س ئ ل ة و ال ج و ب ة. ا لد ر س الث ال ث : ف ي ال ع ش اء ا ك ل ف ي ال ع ش اء الس م ك و الس ل ط ة. أ ي ن الش اي ه ذ ه الد ج اج ة ب خ م س ل ير ات ت ر ك ي ة. ه ل ت ش ر ب الل ب أ ط ل ب ع ص ير الل ي م ون. ك م و ج ب ة ت ت ن او ل ف ي ال ي و م ل أ ف ض ل الش اي. م اذ ا ت أ ك ل ف ي ال ع ش اء ا لش اي ع ل ى ال م ائ د ة. م اذ ا ت ر يد م ن ال ف و اك ه أت ن او ل ف ي ال ي و م ث ل ث و ج ب ات. ه ل ت ف ض ل ش ي ئ ا آخ ر أ ر يد ال م و ز و الت ف اح. ه ذ ه الد ج اج ة م ا ث م ن ل ش ك ر ا. م اذ ا ت ط ل ب م ن ال م ش ر وب ات ( ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال 6 7 الذ ر ة - ز ي ن ب - م ا - أ ك ل ت م ا أ ك ل ت ز ي ن ب الذ ر ة. م ح م د - الش اي - ي ش ر ب ف ي ال ف ط ور - ال ج ب - ف اط م ة - ت أ ك ل ل ذ يذ - ط ع ام - ه ذ ا ض ار - ال ب ار د - ا ل م اء الل ي م ون - ع ص ير - أ ف ض ل الش اي - م ن ف ض ل ك - ف ن ج ان خ ال د - ال ع ش اء - ي ت ن او ل - ف ي ال ب ي ت 6 6 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

62 ا م ل الل غ ز ب ت ر ج م ة ال ك ل م ات ال ت ي ة إ ل ى الل غ ة ال ع ر ب ي ة. Yukarıdan Aşağıya. Öğle Yemeği Sağdan Sola. Kebap. Muz. Balık. Peynir. Zeytin ا خ ت ر م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ل ف ع ل ي»أ ك ل» أو»ش ر ب» ث م اك ت ب ه ا م ك ان ه ا ال م ن اس ب ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا لش ا ي ا ل خ ب ز أ ك ل ش ر ب ا ل ف اك ه ة ا ل ق ه و ة ا ل خ ب ز ا لش اي ا ل ع ص ي ر ا ل ر ز ا لل ب ا لس م ك ا ق ر أ ال ح د يث ال ت ي و اب ح ث ع ن م ع ن اه. ا ل م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه. و ال م ه اج ر م ن ه ج ر م ا ن ه ى اهلل ع ن ه. )ا ل ب خ ا ري ا ل يم ان - ا لر ق اق 6 م س ل م ا ل يم ان 6-6( ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س 6 6

63 6 ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. م ق ل ي ا ب ار د ا ح ل و ش ر ب م ح م د ف ي ال ع ش اء ع ص ير ا.. أ ش ر ب ب ع د ال ع ش اء ق ه و ة.. أ ك ل ت أ س ر ى ف ي ال ع ش اء س م ك ا.. ح ل و ى.. ه ذ ه ه ذ ا ع س ل.. ت ر ك ي ة ل ذ يذ ة 7 ا م ل ال ف ر اغ ات ف ي ال ج د و ل ال ت ي م و اف ق ا ل لض م اي ر. ه و م ا ت ن او ل ي ه أ ن ت أ ن ت أ ن ا ن ح ن م ا ف ض ل ت م ا أ ك ل ت م ا ش ر ب ت م ا ر ج ع ت م ا ذ ه ب ن ا 8 ص ل ب ي ال م ف ر د و ال ج م ع. ل و ن ل ير ة س ل ط ة ع ر ب ي ة ش ج ر ف ن ج ان س ل ط ات ف ن اج ني أ ل و ان أ ش ج ار ل ير ات ع ر ب ي ات 6 6 ا ل و ح د ة 6 ا لد ر س

64 9 ا م ل الل غ ز بت ر ج م ة ال ك ل م ات ال ت ي ة إ ل ى الل غ ة ال ع ر ب ي ة. Yukarıdan Aşağıya. Tabak. Üzüm. Ayakkabı Sağdan Sola. Kaşık. Çanta 6( ٠ ا خ ت ر ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة و اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ف ي د م ش ق ب س ات ني.... ا لن يل ن ه ر ا لر ي اض م د ين ة ا ل م اك ن... ف ي ت ر ك ي ا ك ث ير ة. ف ي إس ت ان ب ول ق ص ور ا ل ك و ي ت د و ل ة )ج م يل - ج م يل ة ( )ط و يل - ط و يل ة ( )ح د يث - ح د يث ة ( )الت ار يخ ي - الت ار يخ ي ة ( )ق د مي - ق د مي ة ( )غ ن ي - غ ن ي ة ( 6 ا ق ر أ ال ي ة ال ت ي ة و اب ح ث ع ن م ع ن اه ا.... ك ل وا و اش ر ب وا و ل ت س ر ف وا إ ن ه ل ي ح ب ال م س ر ف ي ( س ور ة ا ل ع ر اف /7( 76 الد ا لد ر س الو ا ل و ح د ة 6 6

65 ا ل و ح د ة 7 ا ل ع ط ل ة ا لد ر س ال و ل : ا ل ع ط ل ة ال س ب وع ي ة ا ق ر أ الن ص ال ت ي ث م ض ع )( أ م ام ال ج م ل الص ح يح ة و ض ع ) ( أ م ام ال ج م ل ال خ ط أ. ب د أ ت ال ع ط ل ة. س ي ذ ه ب إب ر اه يم م ع أ س ر ت ه إ ل ى ق ر ي ت ه. و س ي ذ ه ب ع ل ي م ع أ ص د ق ائ ه إ ل ى ال ج ب ال. و س ي ق ض ي ع م ر و أ س ر ت ه ال ع ط ل ة ف ي م ص ر. س ي ش اه د ع م ر و أ س ر ت ه ن ه ر الن يل. س ي ق ض ي ه و و أ س ر ت ه س ب ع ة أ ي ام ف ي م ص ر. س ي ذ ه ب إب ر اه يم إ ل ى ق ر ي ت ه. س ي ذ ه ب ع ل ي م ع أ س ر ت ه. س ي ق ض ي ع م ر ال ع ط ل ة ف ي م ص ر. س ي ش اه د إب ر اه يم ن ه ر الن يل. س ي ق ض ي ع م ر ف ي م ص ر خ م س ة أ ي ام. س ي ذ ه ب ع ل ي إ ل ى ال ج ب ال. 6 ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. ث س س خ ون ة ث خ ون ة س ر يد ة ث ر يد ة ث س ا س ب ت ا ث ب ت ت س ف يق ت ث ف يق ث س ح ر اس ة ح ر اث ة ب س ب ث 6 6 ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

66 ( ا س ت ب د ل م ا ت ح ت ه خ ط ب ال ك ل م ة ال ت ى أ م ام ال ج م ل ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال س اف ر ع ل ي إ ل ى ال ق ر ي ة. خ د يج ة س اف ر ت خ د يج ة إ ل ى ال ق ر ي ة. ز ار ال م ع ل م ال م ت ح ف. ف اط م ة ذ ه ب خ ال د إ ل ى ال م ك ت ب ة. ط وب ى ر ج ع ع ث م ان م ن الس ف ر. أ م ك ل ث وم و ص ل ع م ر إ ل ى ال م ط ار. أ م ين ة ز ي ن ب س ك ن ش ر يف ف ي س ك ن الط ل ب. س ل م ى ع م ل م ح م ود و اج ب ه ال م ن ز ل ي. ش ر ب ع ب د ال الل ب. ز ي ن ب 6 7 ك و ن ج م ل م ف يد ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ح د يق ة ال ح ي و ان -ال ع ائ ل ة -إ ل ى-س ت ذ ه ب س ت ذ ه ب ال ع ائ ل ة إ ل ى ح د يق ة ال ح ي و ان. ف اط م ة -ال م ن ز ل ي -س ت ك ت ب -ال و اج ب م ع ل م ه -أ ح م د -س ي ز ور الط و اب ع -ه و اي ة -ج م ع -خ ال د ف ي-ي ت ن او ل -الش اي -ال ف ط ور -ع ل ي ال ف و اك ه -ال م -س ت ش ت ر ي ق ر اء ة -أ ف ض ل -ال م ج ل ة ي و م ال ح د -ع م ر -ك ر ة ال ق د م -س ي ل ع ب ع ائ ش ة -الس ك ر -س ت ش ت ر ي ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 66 66

67 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة م ن ع ن د ك. ه ل ت ح ب الس ف ر ه ل ر ك ب ت الط ائ ر ة ه ل س اف ر ت إ ل ى ب ي ر وت م ع م ن س اف ر ت ك م ي و م ا ق ض ي ت ه ن اك ا ذ ك ر اس م ب ل د ع ر ب ي ا ل م ث ال ا م ل ال ف ر اغ ات ك م ا ف ي ال م ث ال ي. ش ر ب ع ل ي ا لش اي. ه و ش ار ب ا لش اي. 6 ا ل م ث ال ح م ل ت ز ي ن ب ال ح ق يب ة. ر ك ب ال م د ر س الس ي ار ة. ج ل س ت الت ل م يذ ة ع ل ى ال ك ر س ي. ذ ه ب أ ب ي إ ل ى ال م س ج د. خ ر ج ع ل ي م ن الص ف. ه ي ح ام ل ة ا ل ح ق يب ة. ا ك ت ب ال ك ل م ة ال م ن اس ب ة ف ي ال ف ر اغ ات. ص ل ة ال ج م اع ة أ ف ض ل. ص ل ة ال ف ر د. ب ر اق أ ك ب ر م ن.. س ل م ى. م ن أ خ ت ه ا. ب ي ت ك أ ج م ل م ن.. م ال ه أ ك ث ر. مال ي. ف ات ح م ن ب ي ت ي م ن أ ط و ل ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

68 ا لد ر س الث ان ي : ع ط ل ة ن ص ف الس ن ة ك و ن م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة ج م ل ا س ت ف ه ام ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ا ل م ع ل م ف اك ه ة - ت أ ك ل ا لت ل م يذ ا ي ف اك ه ة ت أ ك ل ا لت ل م يذ ا ي ف اك ه ة ت أ ك ل ني ل ع ب ة - ت ل ع ب. ا ل م ع ل م ن اد - ت خ ت ار. ا ل م ع ل م ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا ل م ع ل م ر ي اض ة - ت ف ض ل. ا ل م ع ل م ق ل م - ت ر يد. ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا لت ل م يذ ا ل م ث ال ح و ل ال ج م ل ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات ك م ا ف ى ال م ث ال. ق ر أ ت الت ل م يذ ة الص ح يف ة. ت ق ر أ الت ل م يذ ة الص ح يف ة. ح ف ظ الت ل م يذ الد ر س. ذ ه ب ال ع ام ل إ ل ى ع م ل ه. أ ك ل الت ل م يذ ط ع ام ال غ د اء. س ب ح خ ال د ف ي ال ب ح ر. ش ر ب ت الط ف ل ة الل ب. ل ع ب م ح م د ب ك ر ة ال ق د م. ن ز ل ال م س اف ر ب ال ف ن د ق. ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 68 68

69 ا ل م ث ال ا س ت ب د ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. أ ن ت ت ذ ه ب إ ل ى الس وق. ا ذ ه ب إ ل ى الس وق. أ ن ت ت ك ت ب و اج ب ك. أ ن ت ت ش ر ب ني الش اي. أ ن ت ت ذ ه ب ني إ ل ى ال م ك ت ب ة. أ ن ت ت ر ك ب ال ح اف ل ة. أ ن ت ت غ س ل ني و ج ه ك. أ ن ت ت ش ر ح الد ر س. أ ن ت ت س اف ر إ ل ى ال ع ر اق. أ ن ت ت ش ر ب ني الل ب. ص ل ب ي ال ك ل م ات ف ي ال م ج م وع ة ( ا( و م ا ي ن اس ب ه ا ف ي ال م ج م وع ة )ب( ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ب ال س ب وع ا ل ح اف ل ة س ر يع ة ع يد الف ط ر الس ي ار ة ز ي ار ة ع ط ل ة ب ال ق ط ار ع يد ال م س ل م ني. ف ر يق ف ي ال م ح ط ة. ي و م الس ب ت الر ي اض ة ت ذ ك ر ة الس ف ر ع ط ل ة س ائ ق ا لط ائ ر ة ال ق ار ب ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

70 ه ات ج م ل ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال غ س ل ال ف اك ه ة. ي غ س ل ال ف اك ه ة. ا غ س ل ال ف اك ه ة. غ س ل ت ال ف اك ه ة. ت غ س ل ني ال ف اك ه ة. ا غ س ل ي ال ف اك ه ة. ن ز ل م ن ال ح اف ل ة. ق ر أ ال ك ت اب. ذ ه ب ب ال ق ط ار. د خ ل الص ف. ل ع ب ب ال ك ر ة. ج ل س ع ل ى ال ك ر س ي. خ ر ج م ن ال ب ي ت. ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 70 70

71 ا لد ر س الث ال ث : ا ل ع ط ل ة الص ي ف ي ة ( ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ا ل م ع ل م : إ ل ى أ ي ن س ت ذ ه ب ني ف ي ال ع ط ل ة ي ا ر م ز ي ة ر م ز ي ة :... إ ل ى ال م د ين ة ال م ن و ر ة. ا ل م ع ل م : ك ي ف س ت ذ ه ب ني إ ل ى ه ن اك ر م ز ي ة : س أ ذ ه ب ب الط ائ ر ة ث م... الس ي ار ة م ن ال م ط ار و أ ص ل إ ل ى ال م د ين ة ال م ن و ر ة. ا ل م ع ل م : ه ل... و ح د ك ر م ز ي ة : ل س أ ذ ه ب م ع و ال د ي. ا ل م ع ل م :... س ت ذ ه ب ني إ ل ى ال م د ين ة ال م ن و ر ة ر م ز ي ة : س أ ذ ه ب... ال م اك ن ال م ق د س ة. ا ل م ع ل م :... ي و م ا س ت س ك ن ني ف ي ال م د ين ة ر م ز ي ة :... ه ن اك س ب ع ة أ ي ام. س أ ذ ه ب س أ ر ك ب س ت ذ ه ب ني ل م اذ ا ل ز ي ار ة ك م س أ س ك ن ا ق ر أ ال ك ل م ات ال ت ي ة ث م اك ت ب ه ا ف ي ال ف ر اغ ات. غ ق غ ق إ ق ل ق إ غ ل ق ق ب ر غ ب ر م ق ل وب م غ ل وب ق د ير غ د ير غ ق ب ز ق ب ز غ أ ب ل ق أ ب ل غ 7 7 ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س

72 ( ح و ل ال ج م ل ال ت ي ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه و ح م ل ح ق يب ت ه. ه و ي ح م ل ح ق يب ت ه. ه ي ه ي ت ن او ل ت الط ع ام. أ ن ت أ ن ت ك ت ب ت د ر س ك. أ ن ت ز ر ت و ال د ي ك. أ ن ت ه و ر ك ب الس ي ار ة. ه و ه ي ه ي ر ج ع ت م ن الس ف ر. أ ن ا أ ن ا ق ر أ ت ك ت اب ا. أ ن ا د خ ل ت ال م ك ت ب ة. أ ن ا ه و ح ف ظ ال ق ر ا ن. ه و ( ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ا ل م ع ل م :... أ ي ن س اف ر ت ي ا ع م ر! ع م ر :... إ ل ى إس ت ان ب ول. ا ل م ع ل م :... س اف ر ت إ ل ى إس ت ان ب ول ع م ر : س اف ر ت إ ل ى إس ت ان ب ول ل ز ي ار ة.... ا ل م ع ل م ة : و إ ل ى أ ي ن... ي ا ف اط م ة ف اط م ة : س اف ر ت إ ل ى أ ن ق ر ة. ا ل م ع ل م ة : ل م اذ ا س اف ر ت إ ل ى... ف اط م ة : س اف ر ت إ ل ى أ ن ق ر ة ل ل م ع ال ج ة ل ن ي م ر يض ة. ا ل م ع ل م ة :... ي و م ا ب ق يت ف ي ال م س ت ش ف ى ف اط م ة : ب ق يت ف ي ال م س ت ش ف ى.... ا ل م ع ل م ة :... ح ال ك ال ن ف اط م ة : ا ل ح م د ل أ ن ا ب خ ي ر. ل م اذ ا أ ن ق ر ة ك ي ف إ ل ى ك م س اف ر ت أ ق ار ب ي ش ه ر ا س اف ر ت ا ل و ح د ة 7 ا لد ر س 7 7

73 ا ل و ح د ة ا ل ه و اي ات ا لد ر س ال و ل : ا لر ي اض ة 8 أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة ال ت ي ة ب )ل( ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه ل ت ح ب ز ي ن ب ك ر ة ال ق د م ل ه ي ل ت ح ب ك ر ة ال ق د م. ه ل ي ح ب ع م ر ك ر ة الس ل ة ل ل ه ل ت ح ب ف اط م ة ك ر ة الط او ل ة ه ل ت ح ب ال م ع ل م ة ال ك ر ة الط ائ ر ة ل ه ل ي ح ب ص ال ح ا لر م اي ة ل ه ل ي ح ب ف اتح ك ر ة ال م اء ل 7 7 ا ل و ح د ة 8 ا لد ر س

74 ( ر ت ب ال ك ل م ات ال ت ي ة ل ت ك ون ج م ل ة م ف يد ة ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ب ك ر - ك ث ير ة - ه و اي ات ال ق د م - م ت ع ب ة - ك ر ة ال م د ر س ة - ف ر يق - م ج ت ه د ل ع ب - م س ر ع - ال ه ج وم م د ر ب - ج د يد - ال ف ر يق ال م د ر س ة - و اس ع - م ل ع ب ه و اي ات ب ك ر ك ث ير ة. ا م ل ال ف ر اغ ات ب ك ل م ة م ن اس ب ة م ن ال ك ل م ات ال ت ي ة. ا ل م ر يض ب ح اج ة إ ل ى ط ب يب.... أ ن ت ب ح اج ة إ ل ى ك ت ب.... ه ي ب ح اج ة إ ل ى ق ل م.... ا ل ع ام ل ب ح اج ة إ ل ى اس ت ر اح ة.... أ ن ا ب ح اج ة إ ل ى ق م يص.... ك ث ير ة ا ح م ر م اه ر ط و يل ة ن ظ يف أ ج ر ال ح وار ك م ا ف ي ال م ث ال. ا ل م ث ال ه و اي ت ي ك ر ة ال ق د م. م ا ه و اي ت ك )ك ر ة الس ل ة (... )ك ر ة الط او ل ة (... )ك ر ة ال ي د )... )ال ك ر ة الط ائ ر ة (... ا ل و ح د ة 8 ا لد ر س 7 7

75 ا لد ر س الث ان ي : ا ل ف ن و الث ق اف ة ا ق ر أ الن ص ال ت ي و أ ج ب ع ن ال س ئ ل ة م و اف ق ا ل لن ص. ز ار ن د يم م ع ر ض ال ه و اي ات ف ي ال م د ر س ة. ف ي م ع ر ض ال ه و اي ات ج ن اح الص ح اف ة و ج ن اح أ ب ر و و ج ن اح ال خ ط ال ع ر ب ي و ج ن اح الر ي اض ة. ف ي ج ن اح الص ح اف ة ك ت ب و ص ح ف و م ج ل ت. و ف ي ج ن اح ال خ ط ال ع ر ب ي ا ي ات و أ ح اد يث. و ف ي ج ن اح الر ي اض ة ك ر ة الس ل ة و ك ر ة ال ي د و ك ر ة ال ق د م... ( ب ت ص ر ف م ن ك ت اب : ا ل ع ر ب ي ة ب ني ي د ي ك ج ص 76( م ن ز ار م ع ر ض ال ه و اي ات أ ي ن م ع ر ض ال ه و اي ات م اذ ا ف ي ج ن اح ال خ ط ال ع ر ب ي م اذ ا ف ي ج ن اح الص ح اف ة م اذ ا ف ي ج ن اح الر ي اض ة 7 7 ا ل و ح د ة 8 ا لد ر س

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

MAĞFİRET VE VASİYET RİSALESİ ISKÂT-I SALÂT RİSALESİ

MAĞFİRET VE VASİYET RİSALESİ ISKÂT-I SALÂT RİSALESİ MAĞFİRET VE VASİYET RİSALESİ EL-HÂC MEHMED EMİN EL-OFÎ ( RAHİMEHULLAH ) ISKÂT-I SALÂT RİSALESİ KAFALIZÂDE MUHAMMED SAİD EFENDİ ( RAHİMEHULLAH ) TERCÜME EDEN ve SADELEŞTİREN ÖMER IŞIKTEKİN MEMDUHAT İLİM

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

Kendi kendine kolay Arapça

Kendi kendine kolay Arapça Sayfa 1 Kendi kendine kolay Arapça 1.kitap Dr. V. Abdur Rahim 'in 3 ciltlik Arapça hazırlık kitabının 1. cildinden ve http://www.madinaharabic.com sitesinden 1-23. derslerinin tercümesine küçük ilaveler

Detaylı

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh. ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 A-TEVHİD 1 (الت وح يد ) Allah'a hamdolsun

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ NOT: 1. Hadislerden 40 tanesi seçilecek 2. Bu hadislerin 20 tanesi kırmızı rakamlılardan, 15 tanesi yeşil rakamlılardan 5 tanesi de mavi rakamlılardan olacak 3. Hadisler, mealleriyle birlikte ezberlenecek

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

"Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif)

Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz(hadisi-şerif) "Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif) -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- ر ب ن ا لا ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ين ا أ و أ خ ط ا ن ا.ر ب ن ا و ل ا

Detaylı

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid!

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid! İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 2 الت ح ية والت عا رف SELAMLAŞMA VE TANIŞMA الوحدة ال ي و م الأ ول يف ا : ال د رس الأ ول مل د رسة تهيد م 1.DERS: OKULDA İLKGÜN GİRİŞ

Detaylı

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi]

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi] ب س م ا ال رحم ن ال رح يم ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ال ع ظ يم ال ك ر يم ال ذ ي لا ا ل ه ا لا ه و ا لح ي ال ق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه ا لل ه م ا ن ت ال سلا م و م ن ك ال سلا م

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 9. İHSAN SOHBETİ KONU : KİTAPLARA İMAN Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret ettik. Kısacası Meleklere İman başlığında şu konulara değinmiş idik. Meleklerin Mahiyeti

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

KIYAMET GÜNÜ ALLAH IN GÖLGESİNDE GÖLGELENMEYİ HAKEDEN YEDİ SINIF İNSAN

KIYAMET GÜNÜ ALLAH IN GÖLGESİNDE GÖLGELENMEYİ HAKEDEN YEDİ SINIF İNSAN 126 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK KIYAMET GÜNÜ ALLAH IN GÖLGESİNDE GÖLGELENMEYİ HAKEDEN YEDİ SINIF İNSAN Değerli Müminler! Bugünkü sohbetimizde Peygamberimizin bir hadisi şerifini açıklamaya çalışacağız.

Detaylı

Cümle içinde kelimenin son harekesini belirleyen

Cümle içinde kelimenin son harekesini belirleyen AVAMİL ŞERHİ ا ل ع و ام ل ) 100 ( م ع الش ر ح ا ل ع ام ل ) 60 ( + ا ل م ع مول ) 30 ( + ا ل ع ر اب ) 10 ( [ ] - I ا ل ع ام ل 60( ) = ا لل ف ظ ي ) 58 ( + ا ل م ع ن و ي ) 2 ) Cümle içinde kelimenin son harekesini

Detaylı

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI 2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, ÖNSÖZ Yeni ve tatlı bir heyecanla bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz Ezberden Hadis Okuma Yarışması kitapçığını hazırlamış bulunuyoruz.

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı