7) Amme: Kamu / Toplum veya devlete ait kamuya ait olan.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7) Amme: Kamu / Toplum veya devlete ait kamuya ait olan."

Transkript

1 1) A tipi fon / B tipi fon: Yatırım fonları, A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. A TİPİ FONLAR : A tipi yatırım fonlarında, aylık ağırlıklı devamlı olarak ortalama bazda %25 oranında hisse senedi bulunmaktadır. B TİPİ FONLAR : B tipi yatırım fonları ağırlıklı olarak ters repo ve hazine bonosu ve devlet tahvili içermektedir. 2) Açık pozisyon: Döviz cinsinden borçlar ve döviz cinsinden alacaklar arasındakı olumsuz fark. Doviz cinsinden olan alacaklarımızın döviz cinsinden olan borçlarımızı karşılamama durumu ve döviz kurlarındaki değişikliklerinden ortaya çıkabilecek bir zarara karşı korumasız olmak. 3) Akreditif: Uluslar arası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden biridir. 4) Amortisman: Arazi dışında sabit varlıkların değerinde aşınma ve yıpranma nedeniyle zaman içinde ortaya çıkan değer kaybı. 5) Arbitraj: Fiyat veya kur farklılıklarından kar etmek amacıyla mal, menkul kıymet veya yabancı paraların ucuz oldukları yerde satın alınıp daha pahalı yerde satılması işlemidir. 6) Aktüeryal: Aktüer ile ilgili sigorta matematiği. 7) Amme: Kamu / Toplum veya devlete ait kamuya ait olan. 8) Bankacılık üst kurulu(bddk): Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. 9) Bankalar arası para piyasası borsası: Bankaların kısa vadeli olarak birbirlerinden ödünç para alıp verdikleri para piyasası. 10) Bankalar birliği: Türkiye deki bankaların kurduğu meslek birliği. 11) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. 12) Barem: Memuriyete ait kıdem, rütbe veya derece. 13) Bear market / Bull market: Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder. Fiyatların yükseldiği piyasayı ifade eder.

2 14) Bilateral Trade / Multiteral Trade: Bilateral Trade: İki taraflı ticaret. Ülkelerin ikili anlaşmalara dayanarak yürüttükleri uluslar arası ticaret. Multiteral Trade: Çok taraflı ticaret. Birden çok ülke ve birden çok para birimiyle yapılan ticaret. 15) Bileşik endeks: Menkul kıymetler borsasında işlem gören hisse senetlerinin ortalama değeridir. 16) Bir gecelik faiz: Bankalararası borçlanma piyasasında (interbank market) bir gecelik faiz oranı. 17) Boğalar Ayılar: Ayı Piyasası (Bear Market): Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder. Boğa Piyasası (Bull Market): Fiyatların yükseldiği piyasayı ifade eder. 18) Bono: Tahvil. Türk Ticaret Kanunu nun 420. maddesine göre anonim şirketlerin borç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil denir. 19) Borsa SPK İMKB Bileşik Endeks: Borsa Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin ortalama değerini gösteren endeks. 20) Broker: Simsar. Alıcı ve satıcı arasındaki bağlantıyı kuran aracılar. Bir komisyon karşılığında müşterisi hesabına kıymetli evrak alımı satımı yapan kimseler. 21) Butik banka: Belirli bankacılık hizmetlerini dar bir müşteri kesimine sağlayan banka türü. 22) Cari açık: Cari işlemler arasındaki fark 23) Cari fiyat: Mal ve hizmetlerin KDV dahil satış esnasındaki peşin fiyatı. 24) Çekirdek enflasyon: Tüketici ve Toptan Eşya Fiyat Endeksleri gibi genel kullanıma açık mal ve hizmet sepetlerinden oluşan enflasyon endekslerinin temel enflasyonist eğilimleri tam olarak yansıtmadığı varsayımı ile, bazı mal grupları ile fiyat değişmelerine yol açan bir takım unsurların enflasyon endeksinden çıkarılması sonucu ulaşılan bir enflasyon tanımıdır. 25) CEO: Chief Executive Officer Bir holding veya şirketin en üst yetkilisi.

3 26) Çapraz kur: İki para birimi arasında üçüncü bir para birimi aracılığıyla saptanan değerler. 27) Dalgalı döviz kuru: Bir para biriminin diğer bir para birimiyle değiştirilebileceği fiyat. 28) Deflasyon: Fiyatlarda ortaya çıkan düşüş veya para arzında ortaya çıkan azalma. 29) Devalüasyon: Bir ülke parasının başka paralar karşısındaki değerinin resmen düşürülmesidir. 30) Devlet borcu (İç ve Dış): Devletin yaptığı iç ve dış borçlanmadan dolayı oluşan borç. 31) Dış / İç dinamikler: 32) Disponibilite: Ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilme kabiliyeti. 33) Dolaylı vergi / Dolaysız vergi: Yükümlüsünden dolaylı olarak yani bir aracı vasıtasıyla alınan vergiler örneğin benzine ödediğimiz vergiler benzin aldığımız için farkında olmadan ödediğimiz vergidir Dolaysız vergi = yükümlüsünden doğrudan doğruya alınan vergidir (emlak vergisi). 34) Döviz Arbitrajı: Dövizler arasındaki kur farklarından kar etmek icin yapılan döviz alım satım işlemleri 35) Döviz kuru çıpası: Bir ülke parasının bir başka ülke parasına çevrilmesinde uygulanan oran yada ödenen fiyat. 36) Döviz rezervleri: Merkez bankalarının elinde bulunan toplam döviz tutarı. 37) Dow Jones endeksi: New York Menkul kıymetler borsasında işlem gören hisse senetlerindeki fiyat değişikliklerini gösteren endeks. 38) Düopson: Düo = iki, sony= satıcı = sadece iki satıcının olduğu bir pazar 38) Efektif:

4 Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. 40) Emisyon: Merkez bankası tarafından para basılması ve piyasada dönen para 41) Entegrasyon: Birleştirme 42) Eşel-Mobil: Ücretli ve maaşlıları, hayat pahalılığı karşısında korumak amacıyla fiyat artışlarıyla doğru orantılı olarak artmasının sağlanmasıdır. 43) Ex-post: 44) Euro bonoları, Euro / Dolar paritesi: Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışında Euro para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul kıymetlerdir. 45) Factoring: Alacak hakkının yani alacak senetlerinin ve buna benzer hakların bir başka kuruluşa devredilmesi sonucunda likit fon sağlanmasına imkan veren işlem. 46) Faiz dışı bütçe dengesi: Bu veriler Hazine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, döviz pozisyonu tutan bankalar ve yurtdışından kredi alan diğer kuruluşlara ait borçların faiz ödemelerini kapsar. 47) Finans sektörü: Bankalar,sigorta şirketleri, leasing ve factoring şirketlerinin oluşturduğu sektöre verilen isim. 48) Fizibilite: Bir işin yapılmasının uygun, karlı ve olası olup olmayacağına ilişkin yapılan inceleme. 49) Global Ekonomi: Küresel ekonomi. Dünyanın tümünü ilgilendiren ekonomi 50) Halka arz: Menkul kıymetlerin satın alınması için yazılı, sözlü veya görüntülü şekilde her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması. 51) Hanut: Turizm rehberlerinin turistleri alışverişe yönelttikleri mağazadan aldıkları komisyon. 52) Hazine bonosu Devlet tahvili: Devlet tarafından çıkarılan kısa veya uzun vadeli borçlanma senedi. 53) Hiper enflasyon:

5 Fiyatların gittikçe hızlanan oranlarda ve kontrol edilemeyecek biçimde yükselmesini ifade eder. 54) Hukuk Devleti: Hukuk kuralları üzerine kurulu devlet biçimi. 55) İfta: Bir borcun ödenmesi. 56) IMF: Uluslar Arası Para Fonu. Uluslararası ticaretin gelişmesi, tam istihdam, gelişim hızının artırılması, sabit kur sisteminin gerçekleşmesi, kurlarda kararlılığın sağlanması, tek yönlü devalüasyonu önlemek ve ödemeler dengesi sorunlarını çözmek, kredi sağlamak gibi çok amaçlı kurulmuş bir örgüttür. 57) IMKB 100: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ilk (en büyük)100 firma. 58) IMKB 30: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ilk 30 firma. 59) Interbank Faizleri: Bankalarası piyasada borçlanma faizi 60) Insidertrading: Şirket personelinin şirket hakkında gizli bilgileri kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanması. 61) İpotek: Bir borcun ödenmesini yada bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yapılan gayrimenkul rehni. 62) İşsizlik sigortası fonu: Devletin, işsiz kalanları bir süre için desteklemek üzere kurduğu fon. Bu fondan işsiz kalanlar iş buluncaya kadar belirli kurallar ve süre içerisinde yararlanırlar. 62) Jenerik ilaç: İlacın markasıyla tanınan ilaç, Örnek: Aspirin aslında bir marka olmasına rağmen zamanla ilacın adı haline gelmiştir. 64) Kambiyo Kuru: Döviz kuru, bir memleket parasının yabancı memleket paraları ile değiştirilme oranı. 65) Kanun devleti: Kanunların geçerli olduğu keyfi yönetimin mümkün olmadığı devlet yönetimi. 66) Kara Para: Kaynağı belli olmayan yasa dışı yollarla elde edildiği kayıt dışı para.

6 67) Katma değer vergisi: Bir malın satış fiyatına eklene vergi 68) Kayıt dışı: Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. 69) Kayyum: İflas etme sonucunda tasfiye edilmesine karar verilen bir işletmenin tasfiyesi süreci içinde yönetiminden sorumlu ticaret mahkemesince atanmış yetkili. 70) Kırmızı bülten: Suçluların uluslar arası polis teşkilatınca (İnterpol) arandığı bülten. 71) KİT: Kamu İktisadi Teşebbüs. 72) KOBİ: Küçük ve Orta boydaki İşletmeler. 73) Konjonktür: Ekonomik hareketleri ifade eden genel bir terim 74) Konkordato: 75) Konsolidasyon Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılmasını ifade eder. 76) Konsolide bütçe: Cari harcamalar ve yatırım bütçesinin birleştirildiği bütçe. 77) Kontenjan: Kota, BELİRLİ BİR SAYI ile belirlenmiş kullanım hakkı.kapasite. 78) Konvertibilite Bir ülke parasının diğer ülke paraları ile serbestçe değiştirilebilmesi. 79) Kota: Kontenjan, açıklık kapasite.

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur.

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur. Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek

Detaylı

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO Bankacılığa Giriş 1.Konu: Banka Kavramı Dünya da ve Türkiye de Bankacılıgın Tarihi Gelisimi Ögr.Gör. Refika Boyacıoglu Atalay BANKA VE BANKACILIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR Banka Nedir?

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU... 5 FİNANSAL

Detaylı

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU......02 NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR....02-03 NOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI... 03-06 NOT

Detaylı

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN > > > > > > > > 1. HAFTA 1 Parayı, fonksiyonlarını da içerecek şekilde tanımlayabilecek. 5 Finansal sistemin temel unsurlarıyla birlikte işleyişini açıklayabilecek. PARA BANKA DERSİ 2 İnsanların niçin

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ YATIRIM YAPARKEN. Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ YATIRIM YAPARKEN. Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ YATIRIM YAPARKEN Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası Mart 2004 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ YATIRIM YAPARKEN Sorularla

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Ak Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOLARI 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI 4 5-24 NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

26. PİYASALARIN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİ

26. PİYASALARIN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİ 26. PİYASALARIN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİ Dünya genelinde ekonomilerin globalleşmesi ve ülkelerarası mal ve hizmet akımının önündeki engellerin kaldırılması yönündeki çabalar, ülkeler arası ticaret hacmini

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı