Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)"

Transkript

1 Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd.Doç.Dr. Miki SUZUKI HIM, Yrd. Doç Dr Ertuğrul Taş Sorunlar Açıklamalar Kırsalda Yaşayanlar Kadınların karar alma süreçlerine katılmaması Tarımsal örgütlerin aktif olmaması, birlik ve kooperatiflerin zayıf, güven duygusunun zayıf Çiftçilerin gelir seviyesi çok düşük, piyasa koşullarına yenik düşüyorlar. Çiftçilerin birliğe üye nın sebebi destek almak. Kadınların kayıt dışı çalışması Kırsal alanda dağlık kesimlerin dezavantajları (yaşlı nüfus, genç nüfus az) bulunmaktadır. Destek sisteminin etkinsizliği, değerlendirme sisteminin yetersizliği Sosyal yardımlarının çiftçileri yanlış yönlendirmesi Sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında ve kamu kurumlarıyla işbirliği eksikliği İş imkanlarının yetersiz nedeniyle özellikle erkek nüfusun şehir dışına göç etmesi İstihdam olanaklarının yetersizliği ve okul sorunu nedeniyle yakın yerleşim yerlerine göçün yaşanması Kooperatifleşmenin yetersizliği veya var olanların amacına uygun çalışmaması Tarımsal üretimde emeğin karşılığının alınmaması Sağlık ve Eğitim Hizmetlerine sınırlı erişim Yeterli ve kaliteli içme suyu temini bulunmaması Yoksulluk nedeniyle yaşanan göç Merkeze uzak ilçe köylerinden ilçe merkezine ulaşımın sınırlı Sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimin sınırlı Ayvacık ilçesinde eşlerinden ayrı yaşayan kadınlar psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar Ayvacık ilçesinde

2 Mevsimlik Çalışanlar Altyapı hizmetlerinin yetersiz Ailelerin çok nüfuslu Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeleri Barınma imkânlarının yetersizliği, sağlıksız Çalışma koşullarının yetersizliği ve uygun olmaması Ücret yetersizliği, çalışma saatlerinin uzunluğu Mülteciler, Sığınmacılar Sosyal güvencelerinin olmaması Çocuklarının eğitim alamaması Ücretlerin çok düşük Yeni tarım tekniklerinin bilinmemesi Teknoloji kullanımı konusunda yoksun kalmaları İşgücünün işverenler tarafından sömürülmesi, çalışma şartlarının ağır Aileler ile birlikte gelen yaşlı insanların sağlık hizmetlerinden faydalanması İş sağlığı ve iş güvenliğinin dikkate alınmaması Kişilerin kimlik taşımamaları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamamaları Düzenli gelirlerinin olmaması nedeniyle yoksulluğun devam etmesi Sosyal olarak dezavantajlı olan mültecilerin suça bulaşma eğilimi Eğitim sorunu, çocuk işçiler Mültecilerin sosyal entegrasyonunun (kültür, sağlık, dil, eğitim)planlanmaması Düşük ücretle çalıştırılmaları, sigortasız çalışmaları nedeniyle işverenler tarafından tercih edilmeleri Sığınmacı çocukların sokaklarda dilenmeleri Bulaşıcı hastalıkların yayılması Barınma şartlarının çok iyi olmaması, evlerde kalabalık olarak ikamet etmeleri Kaçak olarak bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanamaması Dil bilmemeleri nedeniyle hizmetlerden faydalanamama Bazı mültecilerin durumları iyi ve iş kuruyorlar, Türkiye yi Avrupa ya geçiş bölgesi olarak kullanıyorlar. Hastalık riski ile ilgili aşı uygulamalarının yapılması Bu durum iş arayan vatandaşlarımız açısından işsizliğe neden oluyor.

3 Engelliler Politikalara katılamama Ulaşım ve erişim yetersizliği Engelilere yönelik veri tabanının yetersiz Kamu hizmetlerine erişim konusunda hizmet standartlarının düşük Toplumsal farkındalığın düşük Sosyal desteklerin amacı dışında kullanılması Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tanı, değerlendirme ve eğitim imkânlarının yetersizliği İşyerlerinin kamu kurumlarının engellilerin erişimi açısından fiziksel olarak yeterli altyapıya sahip olmaması Evde bakım hizmetleri ile ilgili kontrol eksikliğinin bulunması Engellilerin işverenler tarafından tercih edilmemesi Rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz Engelli birey adına alınan sosyal yardımların başka amaçlar için kullanılması Gelir seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşam koşullarının kötü Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşamaları Sosyal yaşamdan izole olmaları Engellilere yönelik eğitim veren kurum sayısının azlığı Bazı işyerlerinde engelli birey çalıştırılma zorunluluğu olduğu halde çalıştırılmaması Engelli vatandaşların özellikle de zihinsel engellilerin iş girmelerinde EKPSS ye girme şartının uygun olmaması Ayvacık ta engellilere yönelik bir rehabilitasyon hizmeti veren bir merkezin bulunmaması Kadınlar Şiddetin yaygın Çarşamba da fazla olduğu belirtilmiş Özgüven eksikliği Erken evlilik Toplumsal süreçlerde cinsiyet eşitsizliği Romenler özelinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Kadınların katılamaması

4 Yaşlılar Eğitim seviyesinin düşük Kadının aile içinde ikinci planda kalması Kadınların özellikle kırsalda aile içinde karar vermede söz haklarının olmaması Dağ köylerindeki kadınların sağlık hizmetlerinden yeterli düzeyde yararlanamaması İstihdam olanaklarının yetersiz, işgücüne katılımın düşük Kadınların ücretsiz veya kaytdışı olarak çalışması Çiftçi kadınların sigortasız Toplumda erkeğe verilen değerin daha fazla, kız çocuklarının önemsenmeden büyütülmesi Kadınların karar alma mekanizmalarında yer almamaları Kadınların vasıfsız olmaları nedeniyle düşük ücretli işlerde çalıştırılması Kadınların şiddete maruz kalmaları durumunda ifade etmekte zorlanmaları Çocuk ihmal ve istismarının yaşanması Evde bakım hizmetlerinin yetersizliği Sosyal desteklerin sadaka bakış açısı ile verilmesi Yaşlı hizmet sunum imkânlarının yetersizliği Huzur evleri ile ilgili algı problemi Yaşlıların sosyal imkânlarının ve yaşlılıkları dönemlerinde katılabilecekleri sosyal imkânlarının yetersizliği Gelir düzeyinin düşük Yaşlıların maaşları olmaması durumunda aileleri tarafından önemsenmemeleri Emekli olduktan sonra insanların kendilerini her türlü ortamdan çekmesi Rapor,ilaç yazdırma vb işlemler için evden çıkmalarında zorluklar yaşanması Yaşlı hastaların sağlık kurumlarında terk edilmesi Sosyal güvencesi ve düzenli geliri olmayan kırsalda yaşayan yaşlıların ölünceye kadar çalışmak zorunda Tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyorlar Evde temizlik, yaşlı bakım, çocuk bakım hizmetlerinde kayıtdışı çalışıyorlar Üretim ve pazarlamayı kendi yapan kadınlara çalışan kadın statüsünün kazandırılması Vezirköprü ve Salıpazarı ilçelerinde Belediye hizmeti olarak değil de sosyal güvence olarak ele alınması. İyi bir şey mi? Kentleşmenin sonucu, algı Aile hekimleri yaşlıları 3 ayda bir ziyaret ediyor, bu ziyaretler sıklaştırılmalıdır.

5 Diğer Gruplar (Romanlar vs.) Huzurevlerinde çalışan kimselerin bu konuda eğitimsiz olmaları Kadınlar arasında okur yazarlığın düşük Göçle gelenlerin Kültürel entegrasyonu Belediye hizmetlerinde sıkıntı bulunuyor. Trans bölge nda Romenlerin dışlanması, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyulmaması Romenlerin eğitim düzeylerinin düşük Çocuk suçlarında artış yaşanması Romenlerin istihdam edilebilirliklerinin düşük Romenlerin okula devam oranlarının düşük Romenler arasında erken evliliklerin yaygın istismar vakalarının çokluğu Madde bağımlılarının Atakum sahil kesimi şehrin görünür yerlerini işgal etmeleri Romenler arasında suç oranlarının fazla, şiddet vakalarının yaygın Romenlerin barınma koşullarının iyi olmaması Bonzai gibi uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşması 550 sertifika var. Fazla kurs veriliyor. Romenlerin bir kısmı Türk vatandaşı değil ve olmak da istemiyorlar II. BÖLÜM Başlık Çözüm Önerileri 1.Kırsal/Tarım Çiftçi örgütlerine yönelik yönetici eğitimlerinin verilmesi Çiftçilerin örgütlenme konusunda bilinçlendirilmesi Başarılı örneklerin çoğaltılması, başarılı uygulamaların yayımı Kırsal alandaki desteklerin koşullu ve uygulamanın kontrollü ve destek mekanizmalarının uyumlaştırılması Kırsal alanlardaki uygulamaların objektif olarak değerlendirilmesi Kırsal kesimin güçlendirilmesi için tarımın desteklenmesi Kırsalda altyapının iyileştirilmesi Eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi Gençelerin tarımsal retime dahil için yönünde projeler geliştirilmesi

6 Dağınık köy düzeninin toplu bir hale getirilmesi Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması Kırsal alan ile ilgili disiplinler arasın çalışmalara önem verilmesi Üreticinin kazanacağı bir iş modelinin tasarlanması Var olan birlik ve kooperatiflerin güçlendirilmesi İthalat politikalarının yerelde üreticiye etkilerinin kontrolü ve maliyet hesaplarının göz önüne alınması İthalat politikalarının yerelde üreticiye etkilerinin kontrolü ve maliyet hesaplarının göz önüne alınması Tarımsal teşviklerin daha etkin kullanılması Çiftçilik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi, gelir getirici ve itibarı artırıcı çalışmaların yapılması 2.Mevsimlik işçiler Mevsimlik işçilerinin kendisine sorması-saha araştırması ve işbirliği yapılması lazım Çiftçi kooperatiflerinin mevsimlik işçiler için imkânlar hazırlaması Denetim Farkındalık yaratılması-medya aracılığı ile. Belediyeler tarafından geçici barınakların kurulması ve kontrol edilmesi Mevsimlik işçilerin kayıt altına alınıp takip edilmesi Ücretlerin iyileştirilmesi Çalışma saatlerinin ve şartlarının iyileştirilmesine yönelik tedbir alınması, denetimlerin yapılması Çocuk işçilerinin çalışmasının önlenmesi, okul çağındaki çocukların iller arası göçüne izin verilmemesi İş sağlığı konusunda bilinçlendirme yapılmalı Kayıt dışı istihdam ve vergi kaybını önleyecek önlemler alınmalı 3.Mültecilersığınmacılar Saha araştırması Entegrasyonu konusunda çalışmalar yapılması Çocukların korunması-dilencilik, işçilik konusunda. Samsun halkına yönelik farkındalık eğitimleri Dil eğitimi verilmeli, zorunlu tutulmalı Toplumla entegrasyonlarının sağlanması için sivil toplumun harekete geçmesi Kaçak çalışmanın önüne geçilmesi Kayıt altına alınmaları Mesleki eğitim kursları verilmesi Kamu kurumlarında tercüman istihdam edilmesi Barınmak için toplu merkezlerin oluşturulması Belediyelerin mültecilerle ilgili çalışmalar yürütmesi ve bütçelerinin artırılması

7 4.Engelliler Saha araştırması Engelliler haftası etkinlikleri; kamu kurumlarının örnek ve eksikliklerinin giderilmesi Esnafların kaldırımlar ile ilgili eğitilmesi Engelli araçlarının şarj edilmesi için altyapı oluşturması Evrensel tasarım ilkesinin hayata getirilmesi (yeni ruhsatlar verilirken, makul uyumlaştırma) Kitle iletişim araçlarını etkin kullanmak Engelli haftasını konseptini farklı algılamak lazım-engellilik kutlanacak bir şey değil Belediye de karar alıcı konumda olan bir kişinin tekerlekli sandalye ile dolaşması lazım Destek eğitim hizmetlerinin (rehabilitasyon merkezlerinde) niteliğinin sayısının ve niteliğinin artırılması Kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerekiyor. Zihinsel engellilere yönelik el işi sanatları ile ilgili eğitimler, kurslar düzenlenmesi Engelli bireylerin sosyal hayat ile bütünleşmeleri için onlara yönelik sosyal alanlar, hobi merkezleri vb. açılması Belediye ve STK işbirliği ile engelliler ile ilgili farkındalığın artırılması, engelli hakları ve sorunları ile ilgili kampanya ve projeler geliştirilmesi Engelli olarak işe alımlarda yasal prosedürün biraz daha esnekleştirilmesi Engelli bireyler için verilen sosyal yardımların denetiminin yapılması Engellilere verilen özel eğitim saatlerinin artırılması Hızla artan otizm ile ilgili erken teşhis vb. çalışmaların yürütülmesi Engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak internet ve mobil uygulamaların kullanılması Zihinsel engelli bireylerin evlenmeleri durumunda doğum kontrolünün yapılması Devlet destekli rehabilitasyon merkezlerinin açılması ve bu merkezlere katılımın zorunlu sağlanması Engellilere yönelik mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi Engelli çalıştırması zorunlu olan işyerlerinde engelli bulunmaması durumunda ağır cezalar uygulanması 5.Yaşlılar Yaşlı hizmetlerinin sosyal güvenlik sistemi içerisine alınması Evde bakım hizmetleri verebilecek kişilerin yetiştirilmesi Yaşlı yaşam evlerinin yaygınlaştırılması Yaşlıların evlerinin uzaktan sürekli destek konusunda altyapının oluşturulması Yaşlı bakım uzmanlarının düzenli olarak kendi evinde yaşayan yaşlıları ziyaret etmeleri Yaşlı bakımı konusunda insan kaynağı yetiştirilmesi Rehabilitasyon merkezlerinin çoğaltılması Engelle göre yaşlıların ayrılmaması gerekiyor.

8 Huzurevlerinde engellilerin hizmet sunumu için altyapı oluşturulması gerekiyor. Yerel yönetimlerin ve STK ların yaşlıların sosyal hayata entegrasyonu ile ilgili kampanya, etkinlik düzenlemesi Emekli maaşlarının yalıların yaşam standartlarının yükseltilmesi Huzurevlerine kabul yaşının 65 ten aşağıya çekilmesi Huzurevi sayısının artırılması Yaşlıların barınma şartlarının iyileştirilmesi Sağlık raporlarının çıkarılması veya ilaç yazdırmaya yönelik prosedürlerin kolaylaştırılması Devlete bağlı yaşlı bakım merkezlerinin ve huzurevlerinin denetiminin daha sık yapılması Bakım evlerinde sosyal etkinliklerin daha fazla yapılması Yaşlıların rutin sağlık kontrollerinin yapılması Yaşlılara asgari gelir güvencesi sağlanmalı Ev odaklı üretim hizmetlerinin geliştirilmesi Yaşlıların grup çalışmaları yürütebileceği mekanlar oluşturulması Özellikle kırsalda yaşayan yaşlıların yalnızlık sorunu için düzenli ziyaretler yapılması ve yaşlılara psiko sosyal destek verilmesi 1. Kadınlar Kadınların kamusal alana daha çok çıkması için çalışmalar yapılması lazım. Projelerde sahaya inilmesi Pozitif ayrımcılık kadını ötekileştiriyor Anne eğitimlerinin artırılması Genç çiftlere aile eğitimi verilmesi çeyiz desteği ile birlikte Kamu kurumlarda cinsiyet dengesi sağlanması lazım Şiddet uygulayan erkeklere yönelik rehabilitasyon hizmetlerinin artırılması Medyada kadının cinsel meta olarak gösterilmesinin önüne geçilmesi Kadına yönelik şiddet karşıtı çalışmaların sadece kadınlar veya sadece erkeklerle değil kadın erkek birlikte yürütülmesi Yapılan çalışmalar ile özellikle sosyal statüsü düşük ve şiddete maruz kalma olasılığı yüksek kadınlara ulaşılması Açılan meslek kurslarının sistematik ve kurumsal hale getirilmesi Bazı kurumlarda kadın istihdamının zorunlu tutulması Sosyal hizmetlerde çalışan sosyologların aile içi şiddet vakalarında tespit sürecine dahil edilmesi Özellikle kırsaldaki kadınların sosyal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınması Kadınların mirastan mahrum edilmemesi için bilinçlendirme yapılması 2. Diğer Ana sınıfı düzeyinde cinsellik ve toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmesi gerekiyor. Romenlerin bulunduğu mahallelerde onlara yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin artırılması

9 Romenlerin vatandaşlığa alınmaları konusunda kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması Romenlerin barınma yerlerinin kendileri ve devlet desteği ile daha düzenli ve daha hijyenik bir ortama kavuşturulması Romenlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ U L U S A L E Y L E M P L A N I (2012-2016) 2012 - ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kasım 2012 - ANKARA ISBN:

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA KADIN ÇİFTÇİLER 1.GİRİŞ Bir ülkenin kalkınması, en geniş anlamda o ülkede yaşayanların yaşam standartlarının artırılmasını ifade eder. Ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarına

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ ARALIK 2012 ÖNSÖZ Kooperatifçilik, ortak bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

Grup Çocuklar, Gençler ve Eğitim. Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. M. Nazan Arslanel. Raportör: Tuğba Şavlı

Grup Çocuklar, Gençler ve Eğitim. Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. M. Nazan Arslanel. Raportör: Tuğba Şavlı Grup Çocuklar, Gençler ve Eğitim Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. M. Nazan Arslanel Raportör: Tuğba Şavlı Çocuklar (0-14 yaş) Sorunlar Çocuk ihmal ve istismarı Ortaya çıkarılmasında sorun olması Koruma altındaki

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu

Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Mali Destek Programı (2010) İzleme ve Değerlendirme Birimi 2014 DEĞERLENDİRME EKİBİ Aşkın AYIK İzleme ve Değerlendirme Birim

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1: KENTLEŞMEYE YÖNELIK YAŞLI SAĞLIĞI TOPLANTI SONUÇ RAPORU (16 MAYIS - 2015)

BİREYSEL SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1: KENTLEŞMEYE YÖNELIK YAŞLI SAĞLIĞI TOPLANTI SONUÇ RAPORU (16 MAYIS - 2015) BİREYSEL SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1: KENTLEŞMEYE YÖNELIK YAŞLI SAĞLIĞI STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESI ÇALIŞTAYI TOPLANTI SONUÇ RAPORU (16 MAYIS - 2015) 1 2 İÇİNDEKİLER Bilimsel

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA)

TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA) DÜNYADAN TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA) Mayıs 2012 Türkiye nin tarımsal yapısı, küçük ve orta büyüklükte toprak sahipliği; kadının ücretsiz emeği;

Detaylı

2013 - BÜTÇE TASARISI

2013 - BÜTÇE TASARISI 2013 - BÜTÇE TASARISI «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ I. PROJENİN ADI KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ (KADİM) Projesi II. PROJENİN ÖZETİ Bu proje Türkiye de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Sözleşme Referans No. VC/2009/0365 SON RAPOR Aralik 2010 Bu çalışma Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar

Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar On5yirmi5.com Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Palas'ta Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı çerçevesinde açıkladığı yeni paketteki tüm ayrıntılar.

Detaylı