T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara

2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI OlurNo: 12 Sayı :B.18.l.OGM / 12/ 03 / 2008 Konu :Oran Yolları Planlaası Yapıı ve Bakıına ait 292 Sayılı Tebliğ TEBLİĞ NO:292 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Oran Yol Ağı Planlarının düzenlenesi, planlanan yolların aplikasyonu, yapıı ve bakıına ait iş ve işlelerin ne şekilde yapılacağı günün şartları, teknolojik gelişi ve değişiler, teknik, ekonoik, hukuki ve sosyal teel esaslar ile çevre korua bilincinin yaygınlaştırılası ve etkin uygulanası ilkeleri doğrultusunda, oran yollarının planlaası, yapıı ve bakıına ait 292 sayılı Tebliğ yeniden hazırlanıştır. Yeni tebliğde oran yollarının planlanası, aplikasyonu, yapıı, bakıı, teknik şartnaeler ve baz biri fiyatı tarif ve analizleri ile ilgili tü evzuat birleştirilerek güncelleniş bilisel ve uygulanabilir esaslara ve iş-zaan ölçülerine dayandırılıştır. Uygun görüldüğü takdirde: a) Oran yolları ile ilgili iş ve işlelerin bu tebliğe göre yürütülesini, b) Konuya ilişkin 202 sayılı tebliğ, 4238, , 4296 sayılı tailer ile oran yollarının planlanası, aplikasyonu, yapıı ve bakıı ile ilgili yayınlanış olan bütün eir, yazı ve açıklaaların yürürlükten kaldırılasını, c) Bu tebliğin Genel Müdürlüğüüzün atbaasında kuruluşuuza yetecek kadar bastırılasını, Uygulaanın 292 Sayılı Tebliğin yayıı tarihinde yürürlüğe giresini, Olur larınıza arz ederi. 2

3 KOMİSYON KARARI Oran Genel Müdürlüğü nün tarih ve 15 sayılı Olur ları gereği Oran Yol Ağı Planlarının Düzenlenesine Dair Yönetelik ve Oran Yolları Planlanası ve İnşaat İşlerinin Yönetilesine Ait 202 sayılı tebliğ, Oran Yolları Tair Bakı İşlerine Ait 4238 sayılı tai, Oran Yolları Şebeke Planlarının Düzenlenesine Ait 4294 sayılı tai, Oran Yolları Aplikasyon İşlerine Ait 4295 sayılı tai ve Oran Yolları Yapı İşlerine Ait 4296 sayılı tailerden oluşan oran yolları evzuatlarının birleştirilerek yeniden düzenlenen taslağı adresinde yayınlanış ve taslak hakkında ilgili erkez ve taşra kuruluşlarının görüşleri soruluş alınan görüşlerin değerlendirildiği ve Mart 2007 tarihleri arasında yapılan inceleede son şeklinin verildiği, tebliğde yer alacak şekil, grafik, cetvel ve tabloların kararlaştırıldığı yeni düzenleenin; fonksiyonel planlaa aaçlarına ve her türlü orancılık hizetlerine faydalı olacak ulaşı ağını oluşturan planlaa, yapı ve bakıının teknik, ekonoik, sosyal ilkelerle ve yasalarla uyulu ekosistein korunasına duyarlı nitelikte olduğu kanaatine varılıştır Nusrettin ALTAŞ Teoan BALABAN Y.Yaşar SAĞLAM İnşaat İkal Daire Bşk. İstanbul Oran Bölge Md. Adana Oran Bölge Md. Etüt Proje Şube Md. Makine İkal Şube Md. Makine İkal Şube Md İza İza İza Zekeriya YILDIZ Ahet ERDİNÇ Ali YILDIZ Balıkesir Oran Bölge Md. Eskişehir Oran Bölge Md. Sinop Oran Bölge Md. Makine İkal Şube Md Makine İkal Şube Md. Makine İkal Şube Md İza İza İza Yüksel OKULU Muğla Oran Bölge Md. Makine İkal Şube Md İza Şeref ÖZER Antalya Oran Bölge Md. Makine İkal Şube Md. İza 3

4 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM ORMAN YOL AĞI PLANLARININ DÜZENLENMESİ 1- Aaç, Kapsa, Dayanak ve Tanılar Oran Yol Ağı Planlarının Düzenlenesinde Bağlı Kalınacak İlkeler Plan ünitesi ve Taşıa yönünün tespiti Plan yapıında göz önünde bulundurulacak diğer hususlar Uygulanacak eğiler ve Ortalaa eği hesabı Uygulanacak asgari lase ve kurp yarıçapları Yol güzergâhlarının tespiti ve yol yoğunluğu Oran yollarının olusuz etkileri Oran Yol Ağı Planlarının Düzenlenesi ve Düzenlenesi yetkisi Mevcut yollardan yararlana Harita üzerinde çalışa Harita düzeni Arazide çalışa Çalışaların kontrolü, Yol inşaatı önceliği Teknik raporun hazırlanası Taslak yol ağı planının ön onayı Oran Yol Ağı Planlarının Onaylanası ve Uygulanası Plan tadilatları Genel hüküler Oran Yol Ağı Planına Ait Teknik Rapor Dispozisyonu Oran Yolları Tipi ve Standartları Ana oran yolu, Tali oran yolu ve Traktör yolu Sürüte yolu, Bakı patikaları ve Yangın eniyet yolları Yüklenicin düzenleyeceği çalışa prograı Cetvel No: İKİNCİ BÖLÜM ORMAN YOLU ETÜT VE APLİKASYONU 2.1- Genel Esaslar Güzergâhın Etüdü ve Aplikasyonu Oran yol ağı planının incelenesi Arazide etüt ve araştıra Aplikasyon Kazı ve dolgu alanları ile oranlarını veren forüller Kurp ve laselerin aplikasyonu Yaklaşık Maliyetin Düzenlenesi Oran yolu yapı işlerinde kazı hacinin hesabı Basit Usulle Yol Etüt ve Aplikasyon. 97 4

5 Detaylı projenin tanzii için yol ağının önei Yol ekseninin işaretlenesi Nivelan yapılası ve enkesitlerin alınası Güzergâhın uzunluğunun ölçülesi ve Kazı haci hesabı Toprak tesviyesi Detaylı projenin kısıları Ekskavatör veya dozer ile yapılacak yollar için projelendire taliatı. 121 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORMAN YOLU YAPIMI 3.1- Yeni Yol Yapıı 126 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORMAN YOLU BÜYÜK ONARIMI 4.1 -Büyük Onarı..127 BEŞİNCİ BÖLÜM ORMAN YOLU SANAT YAPILARI 5.1- Tanı ve Genel Esaslar Debuşe Hesabı ve Sanat yapılarının boyutlandırılası Büz ve enfez yerlerinin seçiinde dikkat edilecek hususlar Sanat Yapısı Cinsleri Dayana duvarları Büzler, Kasisler, Büzlü kasisler ve Menfezler Tahkiat ve drenaj yapıları Köprüler Menfez ve Köprülerde Kullanılan Deyiler ve Anlaları Dayana Yapıları Duvarların boyutlandırılasına etki eden hususlar İstinat duvarları yapıının gerekli olduğu haller İstinat duvarlarının yapıında dikkat edilecek hususlar Kuru taş istinat duvarları Harçlı taş dayana duvarları Beton dayana duvarları Kaplaa duvarları Büzler, Büzlerin kullanıldığı yerler ve İnşa yönteleri Sanat yapıları tiplerine göre beton dayanı sınıfları Beton büzler, Deirli büzler ve Sepetkulplu yerinde döke büzler Kasisler; Açık ve Büzlü kasisler Menfezler; Kapaklı, Kutu, Keer ve Tabliyeli enfezler Betonare Tabliyeli Menfez İnşa Aşaası Projenin araziye aplikasyonu.166 5

6 Teel kazısı Elevasyon inşası Mesnet bandı inşası Tabliye inşası Diğer işler Tahkiat; Mahuzlar, Anroşan, Pere ve Taş dolgu Drenaj Yapıları; Drenaj tesisleri Çeşe ve ekosiste havuzları..182 ALTINCI BÖLÜM ORMAN YOLU KÖPRÜLERİ 6.1- Tanı Esaslar İnşaat Aşaası Köprü İnşaatında Kontrollük İşleri Köprü İnşasında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Kopozit Köprüler Keer ve Asa Köprüler Menfez ve Köprülerde Bakı Onarı Menfezlerin bakıı Köprülerde bakı ve onarı Bazı Malzee ve Yapı Kısının Biri Ağırlıkları YEDİNCİ BÖLÜM ORMAN YOLU ÜST YAPISI 7.1- Genel Bilgiler Tanı Üst yapıda zein ve özellikleri Zein deneeleri Oran yollarında uygulanacak üst yapı alzee kalınlıkları Malzee ocakları İnşaat Tekniği İnşaat akineleri Malzee hazırlığı Yolun üst yapıya hazırlanası İhzarat Sere Sıkıştıra ve reglaj Bağlayıcı addeler Oran Yolları Üstyapı İnşaatında Uygulanacak Genel Prensipler 217 6

7 7.4- Projenin Düzenlenesi Üst yapı itinerisinin hazırlanası Üst yapı bütçe ve iş prograı için kullanılan pozlar ve açıklaaları SEKİZİNCİ BÖLÜM ORMAN YOLU İNŞAAT İŞLERİ 8.1- İnşaat Usulleri İhale usulleri İş Yeri Güvenliği Oran Yolu Yapı Tekniği İlkeleri Ekskavatör ile inşaat Dozer ile inşaat Büyük Onarı Yapı Tekniği İlkeleri Sanat Yapıları Yapı Tekniği İlkeleri Ekiple Çalışa İlkeleri İdare tarafından yapılacak işlerde iş organizasyonu ve genel ilkeler İş yeri personeli İş yeri personelinin görev, yetki ve sorululukları Makine parkının belirlenesi ve gerekli alzeeler Şantiye yerinin seçii, yerleşe ve nakli Şantiyede idari ve teknik çalışalar DOKUZUNCU BÖLÜM ORMAN YOLU YAPIMININ DENETİMİ VE KABUL İŞLERİ 9.1- Deneti İşleri Etüt-Aplikasyonların Denetii Yeni Yol İnşaatı Denetii Köprü ve Sanat Yapısı İnşaatı Denetii İdari Hususların Denetii Geçici ve Kesin Kabul İşleri ONUNCU BÖLÜM ORMAN YOLU TAMİR VE BAKIMI Tanı Bakı Tair

8 10.2- Oran Yolları Tair ve Bakı İşlerinde Uygulanacak Genel Prensipler Proje ve Yaklaşık Maliyet Hesabının Düzenlenesi Yol Levhaları ve Trafik İşaretleri.244 ONBİRİNCİ BÖLÜM ORMAN YOLLARI BÜTÇE VE İŞ PROGRAMININ HAZIRLANMASI Oran Yol Ağı Planlarının Düzenlenesi veya Yenilenesi İş Prograı Oran Yolu Etüt ve Aplikasyonu İş Prograı Oran Yolu Yapıı İş Prograı Oran Yolu Büyük Onarıı İş Prograı Oran Yolu Köprüsü Yapıı İş Prograı Oran Yolu Sanat Yapısı İş Prograı Oran Yolu Üst Yapısı İş Prograı ONİKİNCİ BÖLÜM TEKNİK ŞARTNAME VE BAZ BİRİM FİYATI TARİF VE ANALİZLERİ ORMAN YOLU TEKNİK ŞARTNAMELERİ Oran Yol Ağı Planı Düzenlenesi Teknik Şartnaesi Oran Yolu Etüt ve Aplikasyonu ve Proje Hazırlanası Teknik Şartnaesi Oran Yolu Yapıı ve Büyük Onarıı Teknik Şartnaesi Yangın Eniyet Yol ve Şeritleri Yapı İşleri Teknik Şartnaesi Köprü ve Sanat Yapıları Teknik Şartnaesi Oran Yolları Üst Yapı İşleri Teknik Şartnaesi Oran Yolları Tair Bakı İşleri Teknik Şartnaesi ORMAN YOLLARI BAZ BİRİM FİYATI TARİF VE ANALİZLERİ Oran yol ağı planı düzenlenesi baz biri fiyatı tarif ve analizi Yol etüt-aplikasyonu ve proje hazırlanası baz biri fiyatı tarif ve analizi Oran yolları tair bakı işleri baz biri fiyatı tarif ve analizi Oran Yol Ağı Planı Düzenlenesine Dair Yönetelik Özel işaretler tablosu Oran yolları ile ilgili hususlarda yasal yetki ve sorululuk

9 ŞEKİL VE GRAFİKLER Bölü Konu Şekil No Sahife No Yol güzergâh şekilleri Boyutlu özel işaretler listesi Harita yerleşi düzeni Oran yolu en kesitleri Traktör yolu planı Farklı zein klâslarında en kesitler Aplikasyon kazıkları Lasenin araziye uygulanası Lasede yol en kesiti Sıfır hattının tespiti Kurpların geçirilesinde esas alınan noktalar Set açısının ve iç açının ölçülesi Aretin el kitabı yardııyla kurp eleanlarının hesabı Kurbun çeşitli yönteler ile işaretlenesi Yaaç virajının tesisi Nivelan yapılası En kesit alanının üçgen ve trapez yönteiyle ile bulunası Yol güzergâh sıfır hattı vaziyet planı Yol profili ve ara nivelan noktalarının belirlenesi Tesviyede buldozer randıanı Köprü eleanları, plan kotesi, planı ve kesitleri İstinat duvarı çeşitleri ve ölçüleri Büz teeli ve çevresinin sıkıştırılası Büz baş duvarları Sepetkulplu yerinde döke büzler Açık ve büzlü kasis kesitleri Menfez ölçü ve kesitleri Mahuz çeşitleri, anroşan ve pere Drenaj sisteleri Çeşe ve ekosiste havuzu Köprü, kiriş, en kesit ve boy kesitinde deir donatıı Köprü çeşitleri ve kesitleri Köprüyü koruyucu tesisler ve çöke Yol en kesitinde üst yapı tabakaları Üst yapı itinerisi Farklı zeinlerde tekerlek basıncının dağılışı Üst yapı kalınlıklarını belirleede kullanılan grafik Üst yapı alzeesi karışı oranı grafiği Karşılaa ve dönüş yeri Ana yollara bağlantı Yol tair bakı itinerisi Yangın eniyet yolu bakıı

10 CETVEL VE TABLOLAR Bölü Konu Oran duruu ve servetini gösterir cetvel.. Karayolları ve köy yolları cetveli. Oran duruu ve yol yoğunluğu cetveli. Oran yolları ve yapı prograı cetveli. Yol aliyet hesap cetveli.. Yol bilgi foru ve itinerisi cetveli Yapılacak yol krokisi ve koordinatları cetveli.. Plana konulacak isi ve iza klişesi Oran yolu geoetrik standartları cetveli... Yol ağı planı hazırlanası çalışa prograı cetveli... Oran yolu kazı en kesit alanı tabloları.. Oran yolu lase ve kurp kazı alanı tabloları... Oran yolu aplikasyon ve etüt karnesi Oran yolu etraj cetveli Aretin el kitabından kurp eleanları değerlerini gösterir tablo C Talbot katsayısı tablosu. S Kesit alanı tablosu. Dayana ve kaplaa duvarları boyutları. Büz baş duvar boyutu ve deir donatıı. Kargir baş duvar boyutları Sanat yapısı tipi ve beton dayanı sınıfı... Beton sınıfı alzee karışı iktarları.. Sepetkulplu büz boyutları. Beton kanat duvarı boyutları Plak enfez ve kapaklarının boyut ve deir donatıı Bir adet kapak etrajı Keer enfezin ölçü ve etrajı... Bazı yapı alzeelerinin biri ağırlıkları Elek analizi ku çakıl boyutları Üst yapı alzeesi için granüloetri özellikleri.. Üst yapı alzeesi karışı oranları. Üst yapı alzeesi nuune iktarı Tair bakı etraj cetveli... Oran yol ağı veri tabanı.. Tablo No Sayfa No

11 ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 BİRİNCİ BÖLÜM ORMAN YOL AĞI PLANLARININ DÜZENLENMESİ 1 Aaç, Kapsa, Dayanak ve Tanılar 1.1- Aaç: Bu tebliğin aacı, bir oran topluluğunun entansif olarak işletilesi için eki, diki, bakı, kesi, hastalık ve zararlılarla ücadele, yangınlardan koruna veya yangınları söndüre gibi çeşitli orancılık hizetlerinin zaanında, yönte ve tekniğine uygun olarak yapılabilesi; oranların çok yönlü fonksiyonel faydalarının hizete sunulası için yapılacak oran yol ağı planlarını düzenleektir Kapsa: Bu tebliğ; Devlet oranları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel oranların yol ağı planlarının düzenlenesini kapsar Dayanak: Bu tebliğ, tarihli 6831 sayılı Oran Kanununun 6 ncı addesi ve tarihli ve 3234 sayılı Oran Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükünde Kararnaenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14 üncü addesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve tarih ve sayılı Resi Gazete de yayılanan Oran Yol Ağı Planlarının Düzenlenesine Dair Yöneteliğin 28. addesine dayanılarak hazırlanıştır Tanılar: Oran yol ağı planı; bir oran topluluğundan elde edilecek her çeşit ürünü aaca uygun bir şekilde ve sürekli olarak taşıaya ve her çeşit orancılık hizetlerini yapaya, oranların çok yönlü fonksiyonel faydalarının gerçekleştirilesine elverişli dere yolları, yaaç yolları ve bağlantı yolları gibi birbirine bağlı birçok ana ve tali yollarının projelerinden oluşur. Agrega: Belirli gradasyona ve kaliteye sahip kayaç parçaları, çakıl, kıra taş, ku gibi ineral alzee veya bunların karışııdır. Aliyan: Yolun proje yatay hattındaki doğrusal kısıdır. Aplikasyon: Yol ekseninin araziye uygulanasıdır. Ariyet: Yaradan çıkan alzeenin dolgu için yeterli iktarda olaası veya niteliğinin uygun olaası halinde uygun bir alzee ocağından alınan alzeedir. Banket: Yaya yolu ayrılaış oran yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısıdır. Bobe: Yol platforundaki suların yüzeysel drenajını sağlaak aacıyla yol enkesitinde eksenden iki kenara doğru uygulanan negatif eğidir. Boy kesit: Yol ekseninin düşey düzledeki iz düşüü veya kotlu yol eksenidir. Brückner: Yaradan dolguya veya ariyetten dolguya ve yaradan depoya yapılacak en ekonoik taşıaların ve bunların esafelerinin grafik bir gösteriidir. Dayana yapıları: Yol platforunun tasarı standartlarına uygun olarak yerleştirilebileleri için her iki tarafında yeryüzü kotlarında fark oluşturak üzere hazırlanan destek yapıları olup, köprü kanat duvarları, kazılara destek, doğal topografyaya dolgu şevinin paralel gitesi veya inşaat nedeniyle özel ülklerin zarar göreesi için şevi sınırlandırak aacıyla tasarlanan destek yapılarıdır. (Beton, betonare, harçlı taş dayana ve kaplaa duvarları, donatılı toprak duvarlar, gabion duvarlar, zein çivili duvarlar, bulonlu duvarlar, kazıklı perde duvarlar, kazıklı ankraj duvarlar, gibi.) Debuşe: Köprü ve enfezlerde suyun geçişine ayrılan kesittir. 11

12 Depo dâhili yol: Kuruluş oluru alınış, oran ürünlerinin istiflenip pazarlandığı depoların parsellerini birbirinden ayıran, deponun büyüklüğüne göre ana ve tali oran yollarından oluşan yol ağıdır. Depo dahili yolların güzergahı ve geoetrik standartları istif yeri vaziyet planına göre belirlenir ve uygulanır. Dever: Yatay kurplarda erkezkaç kuvveti nedeniyle taşıtların dışarıya savrulalarını önleek için yol platforuna uygulanan enine eğidir. Drenaj: Yeraltı ve yüzeysel suların yol gövdesine zarar vereden uzaklaştırılasıdır. Drenaj alanı: Topoğrafik olarak sınırları belli ve içindeki bütün yüzey sularını belirli bir yönde boşaltan arazi parçasıdır. Dolgu: Yol gabarisinin proje düşey hat (kırızı hat) kotlarına uygun olarak teşkil edebilesi aacıyla yapılan ve doğal zein ile yol üstyapısı arasında kalan kısıdır. Duktilite: Çekilerek uzatıldığı zaan büyük gerileler altında kopaya karşı alzeenin gösterdiği dirençtir. Duruş görüş esafesi: Sürücülerin bir tehlikeyi fark edip durabileleri için gerekli esafedir. Düşey kurp: Birbirini izleyen farklı eğilerdeki proje düşey hatlarını birleştiren parabolik veya dairesel düşey yol kesiidir. Düzeltiliş proje (Uygulanış proje): Kesin ve uygulaa projelerine göre yapı çalışaları sonucunda oluşan değişikleri de içine alan ve en son duruu yansıtan projelerdir. Ekonoik fizibilite: Bir yatırıın pozitif ve negatif değerlerinin karşılaştırılarak, ekonoik açıdan yapılabilir olup oladığının araştırılasıdır. En kesit: Yol gövdesi tabakaları ve eleanlarının yeterli genişlikte bir arazi kullanıını da kapsayacak şekilde eksene dik düşey düzle ile arakesitidir. Esneklik: Yol üstyapısının yük altında oluşabilecek değişileri karşılayabile yeteneğidir. Etüt: Oran yolları ile ilgili ön incelee ve araştıra çalışalarının bütünüdür. Etüt paftası: Yol projesi yapıında kullanılak üzere gerekli görülen genişlikte ve güzergâh boyunca değişik ölçeklerde hazırlanış olan 1/2000 veya 1/1000 ölçekli haritalardır. Fauna: Yörenin hayvan topluluğudur. Filler: 200 No.lu eleği geçen ineral alzeedir. Flora: Yöreye ait bitki örtüsüdür. Fotoğraetri: Objelerin boyut, şekil, konu gibi başlıca geoetrik özelliklerinin fotoğraflar yardııyla belirlenesidir. Geçiş eğrisi: Kurplarda erkezkaç kuvvetinin taşıta olan etkisine karşı ani olayan düzenli bir geçiş sağlaak aacıyla aliyan ile kurp arasına yerleştirilen eğri parçasıdır. Geoetrik standart: Yolun; genişlik, eği, kurp yarıçapları, proje hızı ve trafik sayısı gibi ölçüleridir. Görüş esafesi: Yol güvenliği açısından sürücülerin, kendi şeridinde seyir halinde iken ilerisinde bekleedik bir objeyle karşılaştıklarında kontrollü anevra yapabilelerini sağlayacak esafedir. Geçiş görüş esafesi: İki şeritli yollarda bir taşıtın diğer bir taşıtı güvenli bir şekilde geçebilesi için zıt yönde seyreden taşıtlar arasındaki eniyetli esafedir. Güzergâh: Oran yolunun harita üzerinde takip etiş olduğu yatay hattır. Gradasyon: Malzee içinde bulunan çeşitli boydaki tanelerin ağırlıkça oranlarıdır. 12

13 Hendek: Oran yolunda platfordan veya şevlerinden gelen yüzeysel suları toplayıp uygun yerlere boşaltan yüzeysel drenaj yapısıdır. İdare: Oran Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından atanış tesilcilerdir. İdare; genel anlada sözleşeyi yapan iş sahibi kuruu veya iş sahibi kuru vekili İşlete Müdürlüğünü ifade eder. İnce tesviye tabakası; 1. Kaya yaralarda yüzey düzgünlüğünü sağlaak için tesviye kotuna göre fazla kazı yapılarak bu kazı yerine seçe alzee koyak suretiyle yapılan tabakadır. 2. Toprak yaralarda tesviye kotuna indiriliş zeinin riperlenek/sürülek gibi yöntelerle kabartılarak, yeniden sıkıştırılası ve bazı hallerde çiento, kireç ile stabilize edilesi suretiyle elde edilen tabakadır. 3. Bazı hallerde uygun kazı alzeesiyle yapılan dolgunun en üst tabakasıdır. İnce tesviye yüzeyi: İnce tesviyesi yapılış yol altyapısı zeininin en üst yüzeyidir. İntikal ve reaksiyon esafesi: Sürücünün gördüğü engeli algılaası, tanıası ve alınacak önlei tasarlaası ile fren uygulaası için gerekli zaan süresinde taşıtın alış olduğu esafedir. İşlete hızı: Serbest akı koşullarında sürücülerin yaptıkları hızlardır. Kadeeli hendekler: Kafa ve topuk hendeklerini arazi eğiine uydura zorunluluğu nedeniyle çoğunlukla eğiin % 25 i aştığı durularda, suyun enerjisinin kırılarak akışını sağlaak aacı ile yapılan basaaklı bir akış çizgisine sahip beton veya pere kaplaalı hendeklerdir. Kafa hendeği: Yara kesilerinde yüzeysel suların yara şevlerine ve yol gövdesine zarar veresini önleek aacıyla yara şevi ile doğal topografyanın kesişe çizgisinden dışarı tarafa açılan drenaj yapısıdır. Kavşak: İki veya daha fazla yolun kesişesi, birleşesi ve ayrılası ile oluşan ortak alanlardır. Kaplaa: Yol üstyapısının kayaya, trafiğin aşındırasına ve ikli koşullarının ayrıştıra etkisine karşı koyarken aynı zaanda yük taşıyan asfalt betonu, beton, parke gibi en üst tabakasıdır. Kısaltalar: AASHTO; Aerika Eyalet Yolları ve Ulaşı Çalışanları Kuruu, CEN; Avrupa Standart Koitesi, BSI; İngiliz Standartlar Enstitüsü, DIN; Alan Standartlar Enstitüsü, ISO; Uluslararası Standardizasyon Kuruu, KİK; Kau İhale Kuruu, KTŞ; Karayolları Teknik Şartnaesi, TSE; Türk Standartlar Enstitüsü, PÇ; Portland çientodur. Kot: Herhangi bir noktanın belirli bir düzlee göre alçaklık veya yüksekliğidir. Kokurdan: Yüksek zeinle çevrili kayalık alçak arazidir. Köprü: Hesap açıklığı 6 den büyük; akarsu, vadi, karayolu, deiryolu gibi engelleri geçek aacıyla kullanılan yol yapısıdır. Kurp: Proje yatay ve düşey hattındaki doğrusal kesileri birleştiren eğrisel veya dairesel yol kesiidir. Lase: Kısa esafede yükselek gerektiğinde birbirini kısa aralıklarla izleyen çok sayıdaki küçük yatay kurplar ile oluşturulan yol kesiidir. Menfez: İnşası yapılacak yol yapısı ile akı çizgileri kesilen ecra, dere ve akarsulardaki akışı uygun şekilde deva ettirek ve ücavir alanlardan yola gelecek her türlü suyu, yolun işlete süresi boyunca yerine getireceği fonksiyonu zedeleeyecek şekilde yoldan geçirerek uzaklaştırak ve yerel trafik ile yaya ve hayvan geçişleri için yol gövdesi altında inşa edilen, oran yollarında dayanak açıklığı 6 etreye kadar olan sanat yapısıdır. 13

14 Mücavir alan: İar evzuatına göre belediyelerin kontrol ve sorululuğu altındaki alanlardır. Nivelan: Noktalar arasındaki yükseklik farkının belirlenesidir. Ortalaa seyahat hızı: Belirli bir yol kesii uzunluğunun, o keside seyahat eden taşıtların tü dura ve duraklaa süreleri dâhil edilerek, belirlenen ortalaa seyahat süresine bölünesi ile bulunan hızdır. Ön çatlata yöntei: Oran yolu yapıında so ve sert kayalık alanlarda kayaların kırıcılarla kolayca sökülüp, savrula, yuvarlana, heyelan gibi çevre zararlarını önleek aacı ile kayaların sertlik derecelerine göre denee yöntei ile belirlenen uygun nitelikte çatlatak için delik aralık ve derinlikleri ve dinait iktarı uygulaa yönteidir. Ön etüt: Başlangıç ve sonu tespit edilen iki nokta arasında göreceği hizet bakıından uzunluk, toprak işleri, drenaj, jeolojik ve topografik yapı ile trafik ve gelişe faktörleri gibi hususlar göz önünde tutularak, oran yolu geoetrik standartları ile trafik güvenliğini teknik ve ekonoik olarak karşılayacak yol güzergâhlarının haritalar üzerinde ve arazide araştırılasıdır. Palye hendekleri: Palyeli olarak yapılan yara ve dolgularda şeve ve palyeye gelen yüzeysel sularının toplanıp deşarj edildiği drenaj yapısıdır. Peyzaj: Oran yolunun doğal çevre üzerindeki olusuz etkilerini en aza indirebilek, şev stabilitesine katkıda bulunak, gürültü ve egzoz gazlarına karşı engel oluşturak, yolun onotonluğunu kırak ve yola estetik bir görünü kazandırak aacıyla yapılan tasarı ve uygulaa çalışalarıdır. Proje gabarisi: Araçların yüklü veya yüksüz olarak oran yolunda güvenli seyirlerini tein aacıyla oran yolu yapılarının uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Platfor: Oran yolunun, taşıt yolu ile yaya yolu veya banketinden oluşan kısıdır. Plankote: Herhangi bir kavşak, tesis veya sanat yapısının yapılacağı arazi bölüünün kotlu, tesviye eğrili ve detaylı planının çıkarılasıdır. Proje: Oran yolu ve yapılarının ialat ve ialat öncesi detaylarını gösteren ve İdarece onaylanan veya hazırlanan planlar, boy kesit ve enkesitler, rapor, hesap ve çizi paftalarıdır. Proje yatay hattı: Planda yolun doğru parçaları (aliyan), daire yayları (kurp) ve/veya geçiş eğrilerinden oluşan yol şeridinin harita üzerinde takip ettiği izdir. Proje düşey hattı: Yolun boyuna kesiti (profil) üzerinde yolun bitiş haline ait kotları belirleyen düşey eksen çizgisidir. Proje tasarı hızı: Yol tasarıı yapılırken taşıtların güvenli ve konforlu hareketlerini sağlayan (kurp yarıçapı, eği, dever gibi) karakteristikleri belirleek için önceden kabul ediliş olan teorik hız değeridir. Rakı: Herhangi bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliğidir. Rakortan: Yön veya eği değişikliklerini güvenlik ve konfor gereksinilerine uygun bir süreklilik ve hızda gerçekleştirek aacıyla kullanılan doğru ve eğridir. Rapa: Farklı yüzeydeki iki platforu birbirine bağlayan yol kesiidir. Refüj: Bölünüş bir yolda zıt yönlerde hareket eden trafiği birbirinden ayıran kısıdır. Refüj hendekleri: Bölünüş yolların deverli kesilerinde refüje doğru akan platfor yüzey suyu ile kendi yüzey suyunu toplaak aacıyla refüjde boyuna teşkil ediliş olan hendeklerdir. Ripaj: Yapı ve toprak işlerini azaltak aacı ile yol ekseninin enine kesit içinde sağa veya sola kaydırılasıdır. 14

15 Röper: Yol boyunca en fazla 500 de bir düzenlenen ve gidiş-dönüş nivelanı ile koordinatları belirleniş sabit noktalardır. Sanat yapıları: Köprü, tünel, enfez, dayana-kaplaa duvarı, tahkiat gibi ühendislik yapılarıdır. Sayısal arazi odeli: Arazi yüzeyinin x,y,z koordinatları ile sayısal olarak tesil edilesidir. Seçe alzee: Tabanın taşıa gücünü artırak için dolgu, yara ve üstyapı tabanlarına projesinde belirtilen kalınlıkta getirilerek serilip sıkıştırılan, ariyet ocaklarından veya kazı alzeelerinden tein edilen, fiziksel özellikleri şartnaede belirtilen dolgu alzeesidir. Sanat yapılarının yan, yaklaşı dolgularında kullanılan, kazılardan veya alzee ocaklarından alınan fiziksel özellikleri şartnaede belirtilen dolgu alzeesidir. Seyir hızı: Belirli bir yol kesii uzunluğunun, taşıtın bu kesideki seyir zaanına bölünesi ile bulunan hızdır. Seyir zaanı taşıtın hareket halinde olduğu süredir. Sit alanı: Tarihsel ya da kültürel olarak koruaya alınış, yapılaşa yasağının olduğu alandır. Soe noktası: Aliyanların kesişe noktasıdır. Sözleşe: İhale edilen işin yapılası için İdare ile Yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşadır. Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebileleri için taşıt yolunun ayrılış bölüüdür. Şev: Yara ve dolgularda, platfor kenarının doğal zeinle bağlantısını sağlaak aacıyla oluşturulan eğili zeindir. Şev değeri: Şevlerin yatayla yapış olduğu eğiin açı, yatay-düşey oranı veya yüzde olarak ifadesidir. Tali yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakıından, bağlandığı yoldan daha az önede olan yoldur. Taşıt yolu: Kaplaalı veya kaplaasız banketler arasında kalan ve taşıtların güven ve konforla hareket etesini sağlayan yol kesiidir. Teel tabakası: Kaplaa tabakası ile ince tesviye yüzeyi veya alt teel tabakası arasında bağlantıyı, yük dağılıını ve düzgünlüğü sağlayan, yola gelen yükleri taşıyan ve alt teel veya yol tabanına aktaran tabakadır. Tırana şeridi: Karayolunda eğiin yüksek olduğu kesilerin çıkış yönünde kapasite ve trafik güvenliğini artırak aacıyla ağır taşıtların kullanaları için yapılış olan ilave şerittir. Toplayıcı yol: Karayolunda daha düzenli ve güvenli bir trafik akışının sağlanası aacıyla şehir geçişlerinde yol kenarındaki ülklerden karayoluna çok sık geçiş ve üdahale yerine, belirli uzunluklarda ve topluca katıla veya ayrıla olanağı tanıak üzere, karayolunun bir veya her iki tarafında, tek veya iki yönlü olarak ve genellikle karayoluna paralel konuda yerleştirilen yollardır. Oran yollarında ise tali yolların birleşerek deva ettiği ana ulaşı yönünde trafik yoğunluğu artan yollardır. Toprak işleri: Her cins zein ve kaya birilerde yapılan kazı, dolgu gibi tesviye işleridir. Tüvenan: Yol üstyapısı için kırılaış, eleneiş, kulu-çakıllı alt teel ve teel alzeesidir. Üstyapı tabanı: Tesviye yüzeyi altında kalan, yara veya dolgularda üstyapının taşıa gücüne etkisi olabilecek bir derinliğe kadar deva eden ve taşıa gücü üstyapı projelendirilesinde etkin olan tabakadır. Varyant: Yolun bir kısının veya taaının çeşitli nedenlerle değiştiriliş kısıdır. 15

16 Yağış alanı: Köprü ve enfezlere gelen suları toplayan alandır. Yangın eniyet şeridi: Yangınların yayılışını önleek aacıyla oran içinde oluşturulan bitkiden arındırılış alandır. Yara: Üstyapı alt kotunun üzerinde kalan kazı hacidir. Yara hendeği: Yaralarda platfor ve şevlerden gelen suları toplayıp uygun yerlere boşaltan yapılardır. Yatay kurp: Yolun aliyanları birleştiren eğrisel kısıdır. Yaya kaldırıı: Karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek ve tüzel kişilere ait ülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanıına ayrılış kısıdır. Yıllık ortalaa günlük trafik: Bir yıl boyunca yolun bir noktasından veya kesiinden her iki yönde geçen topla trafiğin gün sayısına bölünesi ile elde edilen trafik hacidir. Yol: Kara ulaştıra araçlarının gidiş-gelişini tein aacıyla ortaya getirilen yapının bütünüdür. Yol altyapısı: Yolun üstyapısı altında kalan kısıdır. Yol altyapısı tabanı: Yol altyapısının oturduğu doğal zein yüzeyi veya iyileştiriliş doğal zein yüzeyidir. Yol altyapısı tabanı takviye tabakası: Yol altyapısı tabanında kazılarak çıkarılan alzeenin yerine seçe alzee getirilerek yapılan takviye tabakasıdır. Yol genişliği: Yolun yapı ve bakı çalışaları ile bitki gelişelerinin engellendiği, araç ve yaya trafiğinin seyrettiği yol platforu ile suların yol gövdesinden uzaklaştırıldığı hendek genişliğinin toplaıdır. Kazı enkesit alanlarını veren 1 16 nolu tablolarda yol genişlikleri veriliştir. Yol itinerisinin çıkarılası: Mevcut yollarda yol tipi geoetrik standartlarına göre; yolun sıfır tulünden başlayarak yolun sonuna kadar, evcut yolun; genişlik, eği, lase ve kurp yarıçapları, yaaç eğii, zein klâsı, hendek, sanat yapısı köprü ve üst yapı duruunun yol tulü boyunca arazide incelenerek tespiti ve bilgi foruna işlenesidir. Yol üstyapısı: Trafik yükünü taşıak üzere yapılan ve kaplaa, teel, alt teel tabakalarını içine alan yol yapısıdır. Zorunlu nokta: Geçilesi ve uğranılası zorunlu olan noktadır Oran Yol Ağı Planlarının Düzenlenesinde Bağlı Kalınacak İlkeler Plan ünitesi İşlete Şefliği sınırları dâhilinde kalan alan veya bütün bir dere sisteini içine alan su toplaa havzası bir plan ünitesidir. Oran yol ağı planı; ana ve tali derelerden oluşan bir ana su toplaa havzasını veya İşlete Şefliği alanını ta olarak ulaşıa açacak şekilde düzenlenir. Küçük havzalar bazında düzenlenen çalışa ünitelerinin birleştirilesi ve koordinesiyle havza veya şeflik bazında oran yol ağı planı eydana getirilir Taşıa yönünün tespiti Her plan ünitesinde taşıanın yukarıdan aşağıya doğru yapılası esastır. Ancak; a) Devlet karayolu, deiryolu istasyonu, pazar erkezleri ve fabrikaların bulunduğu yerler, b) Böleden çıkaranın ekanizasyon ile yapılacağı sahalar dikkate alınarak taşıa yönü değiştirilebilir. 16

17 1.5.3 Plan yapıında göz önünde bulundurulacak diğer hususlar a) Havzalar arası bağlantı, en uygun boyun noktası veya yerden sağlanır. b) Yangına hassas ıntıkalarda yangın eniyet yollarının yol ağına bağlantısı sağlanır. c) Yol ağı planlarının düzenlenesinde en az oran alanı kaybı esas alınır. ç) Yaaç eğiinin % 75 in üzerinde olduğu arazilerde veya so kayalık alanlarda taşıa hizetleri için öncelikle ekanizasyon sistelerinin uygunluğu araştırılır, bulunaazsa yol planlaası yapılır. d) Erozyon kontrol sahalarında yol yoğunluğu en az seviyede tutulur ve ağaçlandıra sahalarında planlanacak yolların, oran yolu veya yangın eniyet yolu niteliğinde olasına çalışılır. e) Planların rapor bölüünde dispozisyona uygun düzenlee yapılacak, her plan; plan ünitesinin ulaşıına ve lokal ekanizasyon uygulaalarına etki eden öneli faktörleri, yolun geoetrik standartlarına göre duruu ve konuu, büyük onarı, sanat yapısı, üst yapı duruları detaylı incelenip, ulaşı sorunları, çözü önerilerini, bilgi ve deneyi sahibi uzan yöneticilerin görüş ve önerilerini yansıtacaktır. Raporlarda genel şablon ifadeler yerine, plan ünitesinin özel incelee ve değerlendire bilgileri, uygulayıcıya rehber niteliğinde yer alacaktır. f) Oran yol ağı planlarının düzenlenesi ve uygulaasında; tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korua Kanunu, tarih ve 383 sayılı Özel Çevre Korua Kuruu Başkanlığının Kurulasına Dair Kanun Hükünde Kararnae, tarih ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, tarih ve 5531 sayılı Oran Mühendisliği, Oran Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunların hükülerine uyulur. g) Milli Park ve piknik esire yerlerinde planlanacak yol ağının tespitinde; bu tebliğdeki genel kıstaslara bağlı kalınaksızın bu yerlerin kuruluş aacı, özellikleri, çevre ve tabiat varlıklarının korunası göz önünde tutularak, kullana ve gelişe planlarının gerçekleşesini sağlayacak ve oran alanı kaybını en az seviyede tutacak planlaa yapılır. ğ) Muhafaza oranı veya uhafaza karakterli oranlarda yol planlanasının zorunlu olası halinde yol yoğunluğu ve geoetrik standartları olabildiğince en alt seviyede tutulur Uygulanacak eğiler Yol ağı içinde yer alan yollarda kara taşıtları ile iniş aşağı taşıanın güvenli ve uygun olası için eğiler, prensip olarak noral eği oranı olan %9 u aşaaz. Ancak; bu noral eği oranının korunasından dolayı çok yüksek aliyetlere sebep olan, zor arazi şartları ve teknik zorunluluklar karşısında ender olarak ve kısa esafelerle sınırlı kalak şartıyla eğiler %12 ye kadar çıkarılabilir. Taşıa yönünde prensip olarak aksi eğilere izin verilez. Ancak; a) Koşu nakliyat havzaları arasında taşıa bakıından bağlantı zorunluluğu, b) Büyük arazi zorlukları, c) Yolun teas etesi zorunlu noktalar, ç) Sahipli arazi, Bulunası hallerinde, en fazla 1000 içinde kalak şartıyla %9, daha uzun esafeler için ise %7 aksi eğie izin verilebilir. Yol güzergâhının tayininde yol boyunca çok zorlayıcı sebepler oladıkça %0 ve %1 eğiler kullanılaaz. Yukarıda birinci paragrafta açıklanan kısa esafe, arazinin dikte ettirdiği kadar olur. 17

18 Ortalaa eği hesabı Birbirini takip eden iki ölçü noktası arasında uygulanası gereken ortalaa eği (%P) bu noktalar arasındaki kod farkı (H) ve yatay esafe (L) yardıı ile aşağıdaki forülle hesaplanır. %P= Hx100 L Hesap edilen eğile, harita üzerinde güzergâh hattı (sıfır hattı) aranır, bunun için tesviye eğrileri arasındaki yükseklik farkı (h) uygulanacak eği oranı (%P) ve haritanın ölçeğinden (1/25000) pergel açıklığı (X) aşağıdaki forülle bulunur. X= h 100 _1 P ÖRNEK: Haritanın ölçeği 1/25 000, tesviye eğrileri arasındaki yükseklik farkı 10 uygulanacak eği %8 olduğuna göre pergel açıklığı, X= = veya 5 dir Yayvan ve çok girintili çıkıntılı arazide pergel açıklığı yarılanarak, hatta belki üçe veya dörde bölünerek birbirini takip eden iki tesviye eğrisi arasında diğer ara noktalarda enterpolasyon yöntei ile işaretlenir. x = Pergel açıklığı, h = Tesviye eğrileri arasındaki yükseklik farkı, p = Ortalaa eği, Bu forüle göre hesaplanan pergel açıklığı cinsinden aşağıda örnekler veriliştir. Uygulaalar buna göre yapılacaktır. Ortalaa Pergel Ortalaa Pergel Meyil Açıklığı Eği Açıklığı % P. %P , , , ,0 5 8,0 11 3,6 6 6,6 12 3,3 Her plan ünitesi için çeşitli taslak planlar hazırlanır. Bunlardan oranı en ekonoik şekilde işleteye açacak ve diğer orancılık hizetlerine de yararlı olacak taslak plan seçilir. Arazinin topografik yapısı ve oranlık alanların konuuna göre örnek güzergâh şekilleri aşağıda gösteriliştir. Şekiller Uygulanacak asgari lase ve kurp yarıçapları Yol güzergâhlarının tespitinde yapıı zorunlu bulunan laseler olabildiğince yaacın yayvan bir yerine denk getirilir. Kurp ve laseler için asgari yarıçap; yol ekseninden, r = etre uygun olayan durularda da yol genişliği % oranında artırılarak r = 8,0 etreye kadar düşürülebilir. Ana oran yolu ve A-Tipi tali oran yollarında standartlarındaki lase ve kurp yarıçapları uygulanır. B-Tipi tali oran yollarında trafik yoğunluğuna göre belli bir görüş esafesi sağlanabilir. 18

19 Yol güzergâhlarının tespiti ve yol yoğunluğu a) Planlanacak yolların tespitinde, oranların çok yönlü fonksiyonel faydalarını en yüksek seviyede hizete sunacak, oran içi ve bitişiği alanlarda yaşayan insanların kalkınasına ve yaşantısına katkı sağlayacak, oran alanı kaybını en aza indirecek, sürekli ve güvenli ulaşıa açık kalacak, yapı ve bakı aliyeti en düşük, çevre zararı en az olan yolun planlanası teel ilkedir. b) Planlanacak yolların tespitinde; olabildiğince kayalık, bataklık, kokurdanlık, heyelanlı sahalar ile oran tahribatına, iskân sahalarına, tarı alanları ve özel ülklerin zarar göresine sebebiyet verecek güzergâhlardan kaçınılır. c) Çok zorunlu sebepler oladıkça birbirine paralel ve çok yakın yol planlaası yapılaaz. Aynı yöne giden, oran yolu, köy, ezra, yayla, aden yolu gibi yollar birleştirilip, oran alanı kaybı en aza indirilir. ç) Ülke sınırları ve askeri alanların çevresinde yapılacak plan ve uygulaalarında ilgili koutanlığın görüşü alınır. d) Oranlık alanlarda planlanan yolların topla alanı, oranlık alanın yüzde birinden fazla olaaz. Ancak, arazinin çok engebeli ve yüksek eğili olasından dolayı yol eğilerinin azai sınırlar içerisinde kalası için yol yoğunluğunu artırası ve açık alanlar ile yüklee ve boşaltanın yapılaadığı otoyol ve çift şeritli yollar yol yoğunluğu hesabında dikkate alınaz. Yol yoğunluğu hesabında dikkate alınacak yol alanı; hendek ve platfor genişliği toplaının yol uzunluğu ile çarpııdır. e) Orancılık hizetlerinde kullanılabilecek standart dışı evcut yollar haritalarına özel işaretleri ile işaretlenip, yol yoğunluğu hesabına dahil edileyecektir. Bu yollarda köprü, sanat yapısı, üst yapı yapılayacak ancak, sürüte veya acil yangın üdahalelerinde kullanılabilir. f) Oran içi ve bitişiği alanlardaki göl, gölet ve akarsuların uygun olanlarından yangınlarda arozözlerin su alabilesi aacıyla yol planlanası ve U dönüşü platforu yapılabilir. g)yangın, aça ve usulsüz yerleşelerin yoğun olduğu yörelerde, risklerin belirgin ve yüksek olduğu ıntıkaları için; Bölge Müdürlüğünce kurulacak Koisyonun düzenleyeceği rapor ve haritasının Bölge Müdürü uygun görüşleri ve Genel Müdürlükte incelenip, Olur verilesinden sonra, oran alanları ile tarı alanları veya iskân sahaları arasına yapay hatlarla koruyucu önle olarak yol planlaası ve uygulaası yapılabilir. ğ) Yol güzergâhı planlaasında; illi ve kültürel varlıkların, endeik türlerin, doğal gen kaynaklarının ve teiz su kaynaklarının korunası sağlanır. f) Yol güzergâhlarının planlanasında bu tebliğde yer alan örnek çözü şekillerinden faydalanılır. Şekiller 1 25 ı) Yol yoğunluğunun üst sınıra kadar artırılası; teknik zorunluluklar, hukuki gerekçeler ve ekonoik ilkelere, yol standartlarının yükseltilesi ise trafik yoğunluğuna, seyir halindeki araçların büyüklüğüne ve tonajlarına bağlıdır. g) Yol güzergâhları, olabildiğince dere kenarı veya güney yaaçlardan geçirilir. h) Yangına hassas ıntıkalarda veya sürütenin ekanizasyon ile yapılabileceği kayalık derelerdeki evalleri alak için ender olarak sırt yolları planlanabilir. k) İnşaatı kesinleşiş, baraj ve göletlerin dolu su seviyesinin altında kalan oranlardaki evallerin kısa zaanda alınabilesi için, standart dışı fakat tehlike oluşturayan özel ve geçici yollar planlanıp Oran Genel Müdürlüğü Olur u ile yapılır. l) İkaet edilen, oran içi ve bitişiği; Köy, ezra, yayla ve diğer iskân yerlerindeki yangın ükelleflerinin yangına üdahale veya üreti alanlarına ulaşıını sağlaak aacıyla 1,000k.ye kadar olan bağlantı yolları planlanarak, oran yoluna bağlanabilir ve bağlandığı yolun kod nuarasını alır. 19

20 ) Sürekli oturulan yerleşi yerleri ile ortak kullanılan oran yollarından, devalı açık ve bakılı tutula zorunluluğu bulunan, kar ve buzlana ücadelesi yapılan veya asfalt kaplanası istenen yollar, Bu devir tesli işi orancılık hizetlerinin yapılasına engel oluşturaaz. Kaydı ile Bölge Müdürlüğünce düzenlenecek bir protokolle ilgili kuruluşa devredilebilir, protokolün bir sureti Genel Müdürlüğe gönderilir. n) Göç nedeniyle taaen boşaltılıp, ilgili kuruluşunca bakıı yapıladığından kullanılaayan ve orancılık hizetlerinin aksaasına sebep olan yolların ilgili bölüleri Bölge Müdürlüğü Koisyonu gerekçe raporunun, Bölge Müdürü onayı ve Genel Müdürlük Olur u ile oran yol ağı planına dâhil edilebilir Oran yollarının olusuz etkileri Doğru ve özenle seçileyen bir oran yolu güzergâhında 1k yeni yol yapılası halinde; a) Yol tiplerine göre en az oranlık alan açılır, eşçere yaşına göre ağaç yok edilir, b) Kazılan ateryalin yaaç aşağısına akası sonucu kıra, yaralaa ile tahribat yapılır ve zararlı böceklere davetiye çıkarılır, c) Yaaçlarda destek doku kırılarak heyelanlara sebep olunur, ç) Sığ yeraltı sularının akış yönleri değişerek doğal eşçerelerin su ihtiyaçlarının karşılanaaası sonucu ekosiste olusuz değiştirilir, d) Rüzgâr koridorları oluşturarak kırıla ve devrileler artırılır, e) Yüzeysel akış ve erozyon tetiklenir, f) Ulaşı ile birlikte doğal bakir alanlara yapay ve yoğun baskı sonucu yaban hayatı tedirgin edilerek yaşaa hakkı kısıtlanır, g) Yol yapı ve bakı asraflarıyla ulusal ekonoiye borç yüklenir. Oysa 1k yeni yol yapı aliyeti ile 100 dönü bozkır yeşillendirilebilir, yerleşi yerleri ve tarı alanları sel baskınlarından korunabilir. Bunun gibi nedenlerle ve evzuat gereği yol güzergâhlarının tayininde ühendis olarak işin tekniği, işleteci olarak ekonoisi, yönetici olarak hukuku, insan olarak sosyal boyutunun göz ardı edileesi gerekektedir Oran Yol Ağı Planlarının Düzenlenesi Oran yol ağı planlarının düzenlenesi yetkisi Oran yol ağı planları Bölge Müdürlüğünce düzenlenir veya Bölge Müdürlüğünden izin alınak şartıyla İşlete Müdürlüğünce yaptırılır. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait oranların yol ağı planlaası sahipleri tarafından serbest oran ühendislerine yaptırılır, kontrol ve inceleesi; onay iza klişesindeki sırasına göre yapılır Mevcut yollardan yararlana a) Yol ağı planının düzenlenesinden önce oranda yapılış olan yolların bu plan içinde kullanaya, orancılık hizetlerinin yapılasına elverişli olup oladığı yer, güzergâh, eği, genişlik, kurp ve laseler bakıından incelenir. Bu yollardan yerleri, güzergâhları ve eğileri bakıından adde ve da belirtilen ilkelere uygunluğu araştırılır, büyük onarıla dahi ıslahı ükün olayanlar taaıyla terk edilerek yol ağı planı dışında bırakılır, uygun olanlar 1/25000 ölçekli paftalara işlenir. b) Diğer kuruluşlarca ileride yapılası planlanış bulunan yollar da dikkate alınır. c) Asıl aaç, orancılık hizetlerini en iyi şekilde gerçekleştirek olduğundan, evcut yollar, öncelikle bu görüş açısından incelenecektir. Bu hizetlere ve standartlara uygun olanlardan; 20

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol yapım aşamaları Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır: 1-Yol güzergahının etüdü

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELĐK BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESĐSLERĐNĐN

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ Ekoloji Ve Orman Ekolojisi Ekoloji;yunanca ve sözcüklerinden oluşur.oikos ,logiy ise anlamına gelmektedir. Bugünkü anlayışla ekoloji;canlılarla,içinde

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Temmuz 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2012 Sayı 2012-14 İÇİNDEKİLER - Aylıkların Banka Aracılığıyla

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı