Öğretim Elemanları ÖzgeçmiĢ Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim Elemanları ÖzgeçmiĢ Formu"

Transkript

1 Adı Soyadı Öğretim Elemanları ÖzgeçmiĢ Formu : Hasan ŞENAY D. Yeri ve Tarihi : Tire Ünvanı : Profesör Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1969 Yeterlik Matematik Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 1976 Doçentlik Cebir ve Sayılar Teorisi Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 1979 Doktora Cebir ve Sayılar Teorisi Selçuk Üniversitesi 1988 Ek1.3 EĞĠTĠM VE AKADEMĠK DERECELER Lise: Ödemiş Lisesi, Üniversite: İstanbul Üniversitesi Matematik Enstitüsü, Yeterlik: Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İstanbul Doçentlik: Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İstanbul Doktora: Selçuk Üniversitesi, Profesörlük: Selçuk Üniversitesi, 1989 ÇALIġTIĞI KURUMLAR : Vekil Öğretmenlik, M.E.B. l : Öğretmenlik, M.E.B : Yd. Sb. Askerlik, : Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, : Selçuk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, : Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü. Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı ĠLGĠ ALANLARI

2 Cebirsel Sayılar Teorisi, Analitik Sayılar Teorisi, Sayılar Geometrisi(Convex Bodies ve Latisler), Ölçü Teorisi, Cebir, Matematik Öğretimi. BĠLĠMSEL FAALĠYETLER VE YAYINLAR A) HAZIRLADIĞIM TEZLER Yeterlilik Tezi: Bessel Fonksiyonları ve Uygulamaları Üzerine. Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Temel Bilimler Bölümü, İstanbul Yüksek Lisans Tezi: Sayılar Geometrisinin Araçları. Selçuk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Konya Doçentlik Tezi: Sayılar Geometrisi ve Sayılar Teorisi İle İlişkisi Üzerine.Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İstanbul Doktora Tezi: Equidistant Cümlesinin Balanslığı Üzerine. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya B) MAKALELER 1 Demirtaş,M. ve Şenay,H.; Pozitif Definit Üçlü Kuadratik Formların Minimumu Üzerine(On The Minima Of The Pozitive Definite Ternary Quadratıc Form), S. Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Temmuz -1987, Şenay, H. ; Tabii Sayılara Ait Dedekind-Peano Aksiyomları Üzerine(On The Dedekind - Peano Axsioms Pertaining on The Naturel Numbers), S. Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Temmuz , Şenay,H.; Sayıların Rakamlarının Bir Özelliği Üzerine (On The Properties Of The Digits Of Numbers), S.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Temmuz -1988,

3 4 Şenay, H. ; Asalları Üzerine (On The Primes Of The Form ), S.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Temmuz -1988, Şenay, H. ; Equidistant Cümlesinin Balanslığı, S.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Temmuz -1988, Cihangir, A. v e Şenay, H. ; Diophantine Denkleminin Tamsayı Çözümleri Üzerine, S. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Fen Bilimleri) Sayı :7-a (1998), [7] Cihangir, A. ve Şenay,H.; Diophantine Denkleminin Tamsayı Çözümleri Üzerine II, S. Ü. Eğitim Fakültesi Fen Dergisi, Sayı:8, 1(2000), [8] Cihangir, A. ve Şenay, H. ; On the integer solutions of the Diophantine equations and, Journal İnstitute Math. Comput. Sci. Math. Ser 19, No. 1, (2002) 79-84; MR2003h:11035 [9] Arslan, S and Şenay H. ; Extended exponential multiplicative and extended exponential additive arithmetical functions, Journal İnstitute Math. Comput. Sci.Math. Ser 16, No. 2, (2003), MR , ZBL [10] Bircan, N and Şenay H. ; The relation between negative Pell equation and triangular numbers, Journal İnstitute Math. Comput. Sci.Math. Ser 19, No. 3, (2003) MR [11] Allaguli Gurbanliyev ve Hasan Şenay, Heron Üçgenleri Üzerine, Journal of Qafqaz Univercity, 10, , 2004 [12] Allaguli Gurbanliyev ve Hasan Şenay, Kongrüent Sayılar, Sürekli Kesirler ve Heron Üçgenleri, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 15, , 2003 Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, , [13] Arslan, S and Şenay H.; Legendre convolution Journal İnstitute Math. Comput. Sci.Math. Ser 18, No. 1, (2005) 71-78, MR 2006d:11007, ZBL [14] İnag S. And Şenay H. ; Binomial convolution and associated with Ramanujan Sums, Journal İnstitute Math. Comput. Sci.Math. Ser 19, No.1, (2006), ZBL [15] Kurbanlı, A, Kızıl D. and Şenay H. ; Parallelogram and Heronian triangles, Journal İnstitute Math. Comput. Sci.Math. Ser 19, No. 2, (2006) , MR

4 [16] Arslan,S and Şenay,H.,Legendre Serileri,S.Ü.Eğt.Fak.Dergisi, No.21-22, (2006),1-6 [17] Coşkun, H. And Şenay, H. ; New Incidense Functions Related with ζ and μ Functions Defined On A Finite Set, International Mathematical Forum 2, no. 15, (2007), [18] İnag S. And Şenay H. ; B-Binomial convolution and associated Arithmetical Functions and their properties, International Mathematical Forum 2, No , (2007), , ZBL [19] Kaygisiz,K.and Şenay,H.; Constructions of Some New Nonextandable Sets, International Mathematical Forum 2, no.58, (2007) , ZBL [20] Bircan, N., Şenay, H., Elementary Results on Special Number Sequences and Representation of Binary Quadratic Forms, Int. J. of Contemp.Math. Sci., vol. 2, no. 12, , 2007 [21] Bircan, N., Şenay H., The Parametric Representation for Diophantine Equation of Polygonal Numbers, Int. Math. Forum, vol. 2, no. 58, , 2007 [22] Demirpolat E. Çenberci İnag S. and Şenay H; On the Diophantine Equation x 2 k n y, International Mathematical Forum 4, No. 6, (2009) [23] Havva Dönmez and Hasan Şenay; Applıcatıons of Generatıng Functıons, Accepted at International Journal of Contemporary Mathematical Sciences.(to apear) [24] C) SEMPOZYUM VE TEBLĠĞLER 1 Şenay, H.; Matematik Eğitiminin Önemi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, I. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kasım 1986 İstanbul, 4 sayfa. 2 Şenay, H. ; Equidistant Cümlesinin Balanslığı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Nazım Terzioğlu Araştırma Enstitüsü Cebir ve Sayılar Teorisi Sempozyumu Eylül 1988 Silivri -İstanbul, 5 sayfa. [3] Şenay, H. ; Sahte Asallar ve Fermat Teoreminin Karşıtı Üzerine, Ulusal Matematik Sempozyumu Yüzüncü Yıl üniversitesi, Van 1990.

5 4 Şenay, H. ; Günümüzde Sibernetik ve Önemi, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen-Mühendislik ve Sanayii Dallarındaki Problemlere Uygulanan Garanti Yaklaşım Metodu Konulu Panelde Çağrılı Konuşmacı 16 Haziran 1994, Konya, 3 sayfa. 5 Şenay, H. ; Öğretmenlik Uygulamalarında Adayların Dikkat Edeceği Hususlar.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Okul Uygulamalarının Önemi konulu panelde çağrılı konuşmacı, 21 Aralık 1996, Konya. 6 International Workshop on Number Theory, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (dinleyici olarak), 2-5 Temmuz 1997, Ankara. 7 YÖK/DÜNYA Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte-Okul İşbirliği Yaz Kursu(Fakülte Koordinatörü olarak), Haziran 1998, Konya. [8] Şenay, H. ve Cihangir, A. ; Diophantine Denkleminin Tamsayı Çözümleri Üzerine II, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Eylül 1998 Isparta. [9] Şenay,H.ve Sulak,H.;ÖYS-94 Matematik Sorularında Üniversite Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Bir Araştırma, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eylül 1998, Trabzon. [10] Şenay, H. ve Cihangir, A. ; x 3 y 3 = z 2 ve x 3 y 3 = 2z 2 Diophantine Denkleminin Tamsayı Çözümleri Üzerine, XIII. Ulusal Matematik Sempozyumu "Dünya Matematik Yılı 2000 Etkinlikleri" Sabancı Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 6-9 Eylül 2000, İstanbul. [11] Doğan,A. ve Şenay,H.; Genel Liselerde Trigonometri Öğretimi Üzerine Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri, Bildirinin tamamı 6-8 Eylül 2000, Hacettepe, IV. Fen Bilimler Eğitimi Kongresinde sunulmuş olup I. Kısmı Hacettepe Kongre Bildirileri Kitabına Verilmiştir. [12] Kaygisiz, K., Senay, H., Bircan, N., Genişletilemeyen Bazı Yeni Kümeleri. XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, , Kültür Üniversitesi, İstanbul. 2 m [13] Çenberci İnag S. and Şenay H, x q p n Diophantine Denklemi, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 1-4 Eylül 2008, Koç Üniversitesi, İstanbul. [14] Aktaş K. and Şenay H., Z[i] Gauss Tamsayılar Halkasında kümelerinin varlığı ve genişletilemeyen bazı kümeleri., XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 1-4 Eylül 2008, Koç Üniversitesi, İstanbul.

6 D) S. Ü. ARAġTIRMA FONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER: 1 Şenay, H.ve Bayram, M.; Abdûl Kahir El Bağdadî nin Matematikçilik Yönü ve Kitabu t Tekmile Fi l Hisab Eseri Üzerine, 1988, Proje No :8 14 Sayfa. 2 Şenay, H.ve Aydın, K. ; Fermat Teoreminin Karşıtı Üzerine, 1994, Proje No: F. E. F. -92 / 098 E) TÜBĠTAK PROJESĠ [1] Yöneticiliğimde sonuçlandırılmış, TÜBİTAK 105T070 TBAG-HD/47, Araştırma Projesi (Yönetici), 2007 F) KĠTAPLAR 1. Şenay H.; Sayılar Teorisine Giriş, S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 66/5, Konya Şenay H., Sulak H., Doğan A.; İntegral, S. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No:17, Konya Şenay H., Ardahan H., Sulak Hacı.; Sulak Hidayet., Doğan A., Temel Matematik, S. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No:18, Konya Şenay H., Sulak H., Doğan A.; Çözümlü İntegral Problemleri,Eğitim Kitap evi, no:27, Konya Şenay H., Sulak H., Doğan A.; Analiz I, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Şenay,H.; Sayılar Teorisi Dersleri ( Cebirsel Sayılara Giriş ile ),Dizgi Ofset, Konya G) BĠLĠMSEL KURULUġLARA ÜYELĠKLER Türk Matematik Derneği H) YÖNETĠMĠMDE SONUÇLANMIġ LĠSANSÜSTÜ TEZLER a. Yönetimimde şimdiye kadar yirmi (20) yüksek lisans tez çalışması sonuçlandırılmıştır. b. Yönetimimde şimdiye kadar on (10) doktora tez çalışması sonuçlandırılmış olup, halen iki (2) doktora çalışması danışmanlığımda sürdürülmektedir.

7 Lisans Dersleri Haftalık Saati Öğrenci sayısı Öğr. Yılı Dönem Dersin Adı Teorik Uygulama Güz Bahar Güz Bahar Güz Özel Öğretim Yöntemleri I Sayılar Teorisi I Reel Analiz I Matematik Öğretimi I Özel ÖğretimYöntemleri II Sayılar Teorisi II Reel Analiz II Matematik Öğretimi II Özel Öğretim Yöntemleri I Sayılar Teorisi I Reel Analiz I Sembolik Mantık 2x ÖzelÖğretim Yöntemleri I Sayılar Teorisi II Reel Analiz II Özel Öğretim Yöntemleri II Sayılar Teorisi I Reel Analiz II 4x Sembolik Mantık Lisans Üstü Dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık saati Güz Cebir ve Sayılar Teorisi Öğretimi I Analitik Sayılar Teorisi I Öğrenci sayısı Bahar Güz Bahar Sayılar Geometrisinden Konular Cebir ve Sayılar Teorisi Öğretimi II Analitik Sayılar Teorisi II Cebirsel Sayılar Analitik Sayılar Teorisi I Bilim Tarihi ( Tezsiz Yüksek Lisans)

8 Ġ) ĠDARĠ GÖREVLER Yönetim Kurulu Üyeliği: Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Bölüm Başkanlığı: S.Ü. Fen-Ed.Fak Satın Alma Komisyon Başkanlığı: S.Ü.Fen-Ed.Fak Yön. Kurulu Üyeliği : S.Ü. Fen-Ed.Fak ile Yemekhane Yür.Kur.Bşk: S.Ü. Fen-Ed.Fak Matematik A.B.D. Bşk.: S.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü ile Yay. K. Üy. ve Fen Der. Edt.: S.Ü. Fen-Ed.Fak Bölüm Başkanlığı: S.Ü. Eğitim Fakültesi Fak Uyg. Koordinatörlüğü S.Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı: S.Ü. Eğitim Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra SARAÇOĞLU ÇELİK Doğum Tarihi: 19.04.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996-2000 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Salih Denli 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl Lise Fen Erzurum Lisesi 1983 Lisans Fizik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı