SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM"

Transkript

1 SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ Giriş ve Metin A Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM

2 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3213 KÜLTÜR ESERLERİ 464 ISBN e-posta: Bu kitap internet ortamında ilk kez yayımlanmaktadır.

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii KISALTMALAR... v 1. BÖLÜM: SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ... vi 1.1. Hayatı... vi 1.2. Edebî Kişiliği... xi 1.3. Eserleri... xvi 2. BÖLÜM: TEZKİRE HAKKINDA BİLGİLER... xix 2.1. TEZKİRENİN TANITILMASI... xix 2.2. TEZKİRENİN KAYNAKLARI... xxv Yazılı Kaynaklar... xxv Daha Önce Yazılmış Tezkireler ve Diğer Eserler... xxv Devrindeki Yazılı Kaynaklar... xxvii Sözlü Kaynaklar... xxviii Şâir ve Yazarlarla Bizzat Görüşmesi... xxviii Şâir ve Yazarlar Hakkında Başkalarından Bilgi Edinmesi... xxix 2.3. TEZKİRENİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ... xxix 2.4. DİĞER TEZKİRELERDEN FARKI... xxxiv 2. BÖLÜM: SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ NİN TEZKİRESİNİN METNİ... xxxvi 2.1. Metnin Oluşturulmasında İzlenen Yol... xxxvi Nüshanın Tanıtılması... xxxvi Takip Edilen Yol... xxxvii TEZKİRENİN METNİ... 1 SONUÇ KAYNAKÇA

4 ÖNSÖZ Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatları bir ağacın iki kolu gibidir. Bu kollar, asırlarca birlikte geliştikten sonra günümüzden beş yüz yıl kadar önce iki dala ayrılarak paralel bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Tabii bu ağacın kökü ve kaynakları aynı olduğu için dallar arasında pek çok benzer nokta bulunmaktadır. Dış etkenler bir ağacın iki dalı arasında ne kadar fark meydana getirebilir? Çok büyük farklar olmasa gerek. Zaten Azerbaycan ın rahmetli cumhurbaşkanı Haydar Aliyev in de dediği gibi Türkiye ve Azerbaycan, iki devlet bir millettir. Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatları üzerinde, ancak bazı dış tesirlerin meydana getirdiği ufak tefek farklılıklardan bahsedilebilir. Azerbaycan sahasında, tarihî seyir içerisinde farklı devletler kurulmuş, İran ve Rusya gibi değişik kültürlerin tesiri olmuş, edebî dilde Dede Korkut tan sonra az da olsa farklılaşma meydana gelmiş olabilir. Ancak şu anda malum olduğu üzere bu iki coğrafyanın insanları birbirlerinin dillerini bir aracıya gerek kalmadan okuyup anlayabilmektedirler. Edebî eserler ise yapılan uyarlama çalışması ile zevkle okunmaktadır. Türk okuru, Azerbaycan edebiyatından Bahtiyar Vahapzade yi, Anar ı, Elçin i ve diğer edebiyatçıları belki de orijinal şekilleriyle okuyabilmektedir. Azerbaycan okuru da Reşat Nuri Güntekin in romanı Çalıkuşu nu ve bu romandan hareketle çekilmiş sinemayı özüne ait bir eser gibi kabul etmiştir. Azerbaycan da, kız çocuklarına çokça verilen Feride adında, bu eserin önemli etkilerinin olduğu unutulmamalıdır. Bizim edebiyatımızdan Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Kemal Tahir gibi pek çok şahsiyet Sovyetler Birliği zamanında Türkiye den esen kardeş bir rüzgâr gibi ciğerlere çekiliyordu. Pek çok Azerbaycanlı okuyucu, hâlâ bu edebî şahsiyetlerin sağ-sol gibi bir kamplaşmanın konusu olmasını kabullenememekte ve hepsini kardeş ülkenin elçileri saymaktadır. Aynı millete mensup bu iki kardeş ülkenin edebiyatları, İslam tesiri altında gelişen Türk edebiyatı döneminde farklı iki kola ayrılmıştır. Yunus Emre, Kadı Burhanettin ve Fuzulî bu iki edebiyatın ortak şahsiyetlerindendir. Daha sonra özellikle bazı dil özellikleri ve muhteva farklıları ile bu edebiyatlar paralel bir şekilde

5 devam etmiştir. Anadolu sahasında Mevlitler yazılırken Azerbaycan sahasında Maktel-i Hüseyn ve Kerbela hadiselerini anlatan şiirler söylenmiştir. Aynı nazım şekilleri, aynı kalıp ve benzer mazmunlarla sevgi, ayrılık, özlem, tabiat temleri dile getirilmiştir. Bu iki edebiyatın ortak edebî ürünlerinden biri de şâir tezkireleridir. Ali Şir Nevâyî nin Orta Asya sahasında ilk şâir tezkiresini yazması ile Türk edebiyatında bu çığır açılmış ve ilerleyen asırlarda ara verilmeden devam ettirilmiştir. Azerbaycan sahasında, Nevâyî dili de dediğimiz Çağatay Türkçesi özellikleri ile XVII. Asırda Sadıkî-i Kitabdâr tarafından Mecma ü l-havas adında bir tezkireden sonra bu coğrafyada Azerbaycan Türkçesi ve Farsça olarak tezkireler yazılmıştır. Bu çalışmanın konusu da genel olarak Azerbaycan sahası tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresidir. Çalışmanın başında Giriş başlığı altında Azerbaycan sahası tezkireleri hakkında bilgi verilmiştir. Burada Azerbaycan sahasına ait şâirleri de ihtiva eden Ahdî-i Bağdadî nin tezkiresinden başlayarak bu coğrafyayla ilgili tezkirelerin adları, müellifleri ve tezkirelerin bazı özellikleri üzerinde durulmuştur. Bunlardan Seyyid Azim Şirvânî nin yazdığı tezkire çalışmamızın esas kısmını oluşturmaktadır. 1. Bölümde, tezkire yazarı olan Seyyid Azim Şirvânî nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, 2. Bölümde tezkire genel olarak tanıtılmış, tezkirenin yazılı ve sözlü kaynaklarına değinilmiş, tezkirenin dil ve üslup özellikleri hakkında bilgi verilmiş, diğer tezkirelerden farkı ve etkileri belirtilmiştir. 3. Bölümde, tezkirede şâir ve eserle ilgili değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. Değerlendirmeler ile ilgili kısımda, tezkire müellifleri tarafından birer terim gibi kullanılan bazı değerlendirmeler ve Seyyid Azim in bu kavramlara eklediği başka kelimeler ele alınmış, tezkire metninden bazı örneklerle bu ifadeler açıklanmaya çalışılmıştır. Şâir ve eserle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı bu kısımda Harun Tolasa, Pervin Çapan ve Filiz Kılıç ın daha önce yaptıkları çalışmalar yol gösterici olmuştur. Tezkire metninin bilinen tek elyazması nüshası Bakû deki Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Fuzulî Adına Elyazmaları Enstitüsünde, Arx 5 G3/29 I ve II. Ciltler şeklinde iki cilt halinde bulunmaktadır. Eser müellif hattıdır ve eksiktir. Elyazması metnin sayfaları ve bölümleri bazen birbirine karışmış, bazı yerlerde

6 sonradan doldurulmak üzere boş satır ve sayfalar bırakılmıştır. Biz, metnin transkripsiyon harfleriyle kuruluşunda Seyyid Azim Şirvânî nin tamamlamaya çalıştığı şekil ve üsluba mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalıştık. Metnin içindeki Farsça şiirleri metnin sonunda Türkçe tercümeleri ile birlikte verdik. Bir şâirin biyografisi ve şiir örnekleriyle ilgili bilgileri farklı sayfalardan toparlayarak bir araya getirmeye ve bir bütünlük sağlamaya gayret ettik. Metinde okunamayan bazı yerleri... şeklinde gösterdik. Müellifin kendisinin boş bıraktığı yerleri de aynı şekilde gösterip dipnotta buraların müellif tarafından boş bırakıldığını belirttik. Çalışmanın sonunda şahıs, yer ve eser adlarını içeren bir dizin hazırlanarak konuyla ilgilenenlere kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. Azerbaycan sahası tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresi üzerine yapmış olduğumuz bu çalışmanın gerek metin gerekse incelemeyle ilgili bölümlerinde eksik ve kusurlarımız olabilir. Ancak böylesine hacimli, çok yönlü ve başka bir coğrafyaya ait bir eser üzerinde çalışmanın ne kadar zahmetli olduğunu işin erbabı yakından bilecektir. Kusurlarımızın affedilmesi, eksiklerimizin tamamlanması için tavsiyelerde bulunulmasını temenni ederim. Bu çalışmayı yapmama vesile olan, beni teşvik eden, çalışmamın her aşamasında geniş bilgi ve tecrübeleriyle bana yardım eden sayın hocam Prof. Dr. Filiz Kılıç a içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Eseri hazırladığım süreç içerisinde Azerbaycan edebiyatı konusundaki bilgileriyle bana yardımcı olan, çalışmalarım sırasında gerekli sabrı ve anlayışı gösteren eşim Pervane ye, kızım Hilal e ve oğlum Ali ye teşekkür ederim. Ayrıca yetişmemde emeği bulunan bütün hocalarıma ve yardımını gördüğüm başta Dr. Ömer Özkan olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ömer BAYRAM Ankara 2005

7 KISALTMALAR a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale AKM Atatürk Kültür Merkezi Ans. Ansiklopedisi c. Cilt Çev. Çeviren Ens. Enstitüsü Haz. Hazırlayan MEB Milli Eğitim Bakanlığı Nu. Numara s. Sayfa SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TDK Türk Dil Kurumu TDV Türkiye Diyanet Vakfı Ünv. Üniversitesi vb. ve benzeri yay. Yayınları yy. Yüzyıl

8 1. BÖLÜM SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ 1.1. Hayatı Seyyid Abdulazim Şirvânî, 10 Haziran 1835 te şâirler vatanı Şamahı da dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Seyyid Mehemmed Şamahı nın tanınmış seyyidlerindendir. Annesinin adı Gülsüm dür (Hüseynov, 1987:8). Seyyid Azim Şirvânî, kendi tezkiresinde adını ve doğum yerini şu şekilde beyan eder: Hacı Seyyid Azîm dir adım Nazmda Rûh-ı Kudüs üstâdım Maskatü r-re sdir bana Şirvân Sinn-i pencâhe vâsılam el ân (Tezkire metni, s. 8) Müellif, kendi soyu ile ilgili olarak tezkirede, Nesebim Hatm-i Enbiyâ ya yeter Hasebim Şâh-ı lâ-fetâ ya yeter beytiyle seyyid soyundan olduğunu ve Hz. Ali yle olan alakasını bildirir (Tezkire metni, s. 8).

9 Seyyid Azim Şirvânî, yedi yaşında babasını kaybedince annesinin babası olan Molla Hüseyin, onu annesi ile birlikte himayesine alarak Dağıstan ın Yagsay köyüne götürmüştür. Rus hükümeti tarafından hâkim tayin edilen Molla Hüseyin, Seyyid Azim Şirvânî nin eğitimi ile şahsen meşgul olmuştur. Azerbaycan Türkçesi ve Farsça konusunda iyi bir bilgi birikimine sahip olan Molla Hüseyin, bir oğul sahibi olmadığı için torununa çok büyük bir sevgiyle bağlanmıştır. Seyyid Azim Şirvânî, kendi kabiliyeti, zekâsı ve ciddiyeti ile de dedesinin beğenisini kazanmıştır. Dedesi ona Azerbaycan Türkçesi ve Farsçayı öğretmiş, Arapça öğretimini ise o zaman Yagsay köyünde yaşayan birisine havale etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî, anne ve dedesinin terbiyesi altında on bir yıl Dağıstan da yaşamıştır. Dil öğrenmeye özel bir kabiliyeti olan Seyyid Azim Şirvânî, bu süre zarfında kendi ana dilinden başka Arapça ve Farsçayı bunlarla birlikte Lezgi dilini ve bazı Dağıstan lehçelerini iyi bir şekilde öğrenmiştir (Hüseynov, 1977:13). Seyyid Azim Şirvânî, 1853 tarihinde, 18 yaşında iken annesi ile birlikte vatanı Şamahı ya geri döner. Genç yaşlarından itibaren ilim öğrenmeye büyük ilgisi olan Seyyid Azim Şirvânî, para ve şöhret kazanma hayalinde olmamış, her zaman tahsilini artırmak, bilgilerini derinleştirmek arzusuyla yaşamıştır. Daha on dört yaşındayken ilim öğrenme hevesinde olduğunu, Oldum ol gün çâr deh sâle Düşmedim fikr-i devlet ü mâle Eyledim ârifâne kesb-i ulûm Ohudum nahv u sarf u fıkh u usûl Hikmet ü hey et eyledim mahsûl şeklinde ifade eder (Hüseynov, 1977:16). Seyyid Azim Şirvânî, Dağıstan dan geri döndükten sonra üç yıl Şamahı da yaşar tarihinde Ceyran adlı bir hanımla evlenir da bahar aylarının birinde Mir Cafer adlı oğlu dünyaya gelir. Şâir, sonraları oğluna hitaben yazdığı şiirlerinden birinde onun doğumunu şöyle tarihlendirir: Cafer, ey gonca-i gülistânım Ey menim bülbül-i hoş-elhânım İki yüz yetmiş üçde ba d hezâr

10 Mu tedil fasl idi zamân-ı bahâr Seni Hak men fakîre etdi atâ Ka be-i kalbime yetişti safâ (Hüseynov, 1977:17) Burada gösterilen hicrî 1273 tarihi miladî olarak 1856 tarihine tekâbül eder. Mir Cafer, Bakû de bir okulda öğretmen olarak çalışmıştır (Cebrayılbeyli, 1945:47). Seyyid Azim Şirvânî nin Mir Cafer den ( ) başka, Hacer ( ) ve Fatma ( ) adlarında iki kızı da vardır. Şâir, 1870 tarihinde oğlu Mir Cafer i tahsil için annesi ile birlikte Bakû ye göndermiştir. Bir ara kendisinin de Bakû ye geleceğini belirtmesine rağmen bazı sebeplerle gidememiş, eşi ve oğlu 1875 te Şamahı ya dönmüşlerdir (Hüseynov, 1977:17). Seyyid Azim Şirvânî, 1856 yılının sonlarına doğru dinî eğitim almak için Irak a gider. Eğitiminin birinci yılında Necef te Atebât-ı Aliyye de müçtehitlerden ders alır. İkinci yıl, Bağdat ve Şam da bulunur. Dinî bilgiler veren bu medreselerde eğitimini tamamladıktan sonra Şamahı ya geri döner. Şamahı daki din adamları Seyyid Azim Şirvânî nin vatanına bir din âlimi olarak geri dönmesini beklemektedirler. Ancak şâir, vatanına döndükten sonra din adamlığı görevini yapmamıştır (Hüseynov, 1987:8). Seyyid Azim Şirvânî, Şamahı ya dönüşünden bir süre sonra Mekke ve Medine ye hac yolculuğu yapmıştır. Daha sonra Mısır ve Suriye yi gezerek bu yerlerde yaşayan insanların hayat şartları ve dünya görüşleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. Seyahati sırasında uğradığı Kahire de, birçok âlim ve şâirle tanışmıştır. Sovyetler Birliği zamanında Seyyid Azim Şirvânî ile ilgili yapılmış çalışmalarda onun hacca kendi isteği ile değil, Şamahı nın tanınmış zenginlerinden Ali Abbas Beyin zorlamasıyla gittiği ifade edilmektedir. Buna delil olarak da Molla Rıza Efendizâde ye yazdığı manzum bir mektup gösterilir: Görmedim Ka be tavafında safâ-yı bâtın Yine meyhânededir zevk ü safâ-yı âlem Menzilim kûşe-i meyhânede bir cennet idi Ki mene görse idi reşk aparardı Âdem Lîk bir şahs meni mekr ile yoldan çıkarıp

11 Nice kim Âdem e şeytan edip efsûn ile dem Etdi yüz hîle ile dûr meni meykededen Eyledi Ka be tavafında özüne hem-dem Getdi yollarda menim başıma yüz gûne belâ Gussadan âhiri sad-pâre gönül tapdı verem Niyeti şöhret imiş kim ona hacı diyeler Koymayıbmış deme mel ûn yola sıdk ile kadem Mene bir nev hükûmetler ederdi billâh Kim onu eylemeyib Şâm da Mervân-ı hakem (Bağırov,1959:11) Şâir, bu şiirinde şöhret kazanmak ve hacı adı almak için hacca giden Ali Abbas Beyi mel un, şerir, şeytan gibi sıfatlarla nitelendirerek kendisine yaptığı eziyetleri anlatmaya çalışır (Bağırov,1959:12). Seyyid Azim Şirvânî, daha gençlik yıllarında Yakın Doğu ülkelerinin birçoğuna seyahat etmiştir. O, Irak, Mısır, Suriye, Mekke ve Medine, Yemen de yaşayan Arapların, İran ve Güney Azerbaycan da yaşan Azerî Türklerinin durumlarını öğrenme imkânı bulmuştur. Bunlardan başka, Gürcistan, Acaristan, Ermenistan, Dağıstan ve Orta Asya ya da gitmiştir. Bu seyahatler şâire, sanatkârlığı konusunda zengin bir materyal hazırlamıştır. Şâirin eserlerinde hayattan bazı sahneleri canlı bir şekilde verilmesinin sırrı da buradadır. 30 Mayıs 1859 tarihinde Şamahı da çok şiddetli bir deprem olmuştur. İpek yolu üzerinde bulunan ve pek çok medeniyete beşiklik etmiş olan bu şehir belli aralıklarla tabiî âfetlere maruz kalmıştır. Yaklaşık olarak her yüz senede bir tekrar eden depremlerle şehir pek çok defa harap olmuştur. Bu deprem sebebiyle zaten çok fakir olan şehir ahalisi daha da kötü günler yaşamak zorunda kalmıştır. Seyyid Azim Şirvânî, bu yıllarda çektiği sıkıntıları ekmek ve gıda bulmaktaki zorlukları muhtelif şiirlerinde dile getirir. Bu dönemde Şamahı halkına yardım getirmek ve oradaki durumu öğrenmek üzere Rus devleti tarafından bölgeye gönderilen A.İ. Baryatinski, durumu bildirmek üzere çara gönderdiği mektupta şehrin halini anlatır. O sıralar Rusya nın bünyesinde bulunan Kafkasların idare merkezi olan Şamahı nın da değiştirilerek idare merkezinin Bakû ye taşınmasını teklif eder (Bağırov,1959:16).

12 Seyyid Azim Şirvânî, li yıllarda Şamahı da yeni usul ile (usûl-i cedîd) talim terbiye veren bir okul açar. Mirza Alekber Sâbir, Sultan Mecid Ganizade gibi önemli şahıslar ilk tahsillerini onun açtığı bu okulda almışlardır. Seyyid Azim Şirvânî, bu okulda diğer okullardan farklı olarak öğrencilerine Rusçayı da ders olarak verdirmiş, dinî derslerin yanında fen derslerini de okutmuştur. Öğrencilerin faydalanması için kendisi yeni ders kitapları yazmıştır. Ömrünün sonuna kadar bu okulda öğretmenliğe devam etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin hayatında şâirlik ve yazarlık önemli bir yer tutmaktadır. Şamahı daki Beytü s-safâ adlı edebî meclisin en önemli temsilcilerinden biri sayılan Seyyid Azim, zaman zaman bu meclisin başkanlığını da yapmıştır. Ayrıca, o dönemde Bakû de çıkan Ziya, Keşkül ve Ekinci gibi gazetelere, devrin sosyal problemleri ile ilgili yazılar göndermiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin bu yönlerine edebî kişiliği bahsinde değinilecektir. Seyyid Azim Şirvânî, 1869 yılından hayatının sonuna kadar devam ettirdiği eğitim faaliyetinden dolayı bir madalya ile ödüllendirilmiştir. O, Kafkas dairesi maarif reisinin teklifiyle, eğitim alanında yaptığı hizmetlere göre 1887 yılında üzerinde Türkçesi çalışmalarına göre anlamına gelen Rusça Za Userdie yazılı bir madalyaya layık görülmüş, ancak o sıralardaki maddî sıkıntısı sebebiyle madalyayı almak için ödenmesi gereken yedi manat elli gepik miktarı ödeyemediğinden mükâfatına ulaşamamıştır (Bağırov,1959:25). Bu durum, Seyyid Azim Şirvânî nin hayatının son dönemlerinde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığını göstermesi bakımından önemlidir. Seyyid Azim e, ölümüne on gün kala, ancak 10 Mayıs 1888 de bu madalyayı almak nasip olmuştur (Hüseynov,1977:56). Seyyid Azim Şirvânî, 20 Mayıs 1888 de, elli üç yaşında Şamahı da vefat etmiş, şâir Nesimî nin kardeşi Şâh Handan ın ismiyle anılan Şamahı daki Şâhhandan mezarlığına defnedilmiştir. Şâir, bir şiirinde, Men ölende Şâhhandan da basdırın Çünkü onun Şâhid-i Handan ı var şeklinde defnedilmek istediği yerle ilgili vasiyette bulunmuştur. Mezar taşına bir gazelinden alınan aşağıdaki beyit yazılmıştır: Mevt-i cismanî ile sanma menim ölmeyim

13 Seyyidâ ölmerem âlemde sesim var menim Mezar taşındaki bu beyitte geçen âlemde sesim var menim ifadesinden ilhamla daha sonra Azize Caferzade adlı yazar, Seyyid Azim Şirvânî nin hayatını konu edinen bir roman yazmıştır. Şâirin vefatına dair kaynaklarda kesin olmayan bazı bilgiler mevcuttur. Köçerli ye göre, Şamahı da camiden çıkarken cemaatten bazıları onu duvara sıkıştırıp öldürmüştür (Köçerli,1926:42). Halk arasında bir söylenti şeklinde gezen bu bilgi başka bir kaynakta da benzer bir şekilde verilmiştir (İsmayılov,1904:49-50). Ağasalih Musayev e göre de Seyyid Azim Şirvânî nin yenilikçi hareketlerinden rahatsız olan bir din adamı, ona bir sopa ile vurmuş, şâir o anda ölmese de böyle bir hakareti kaldıramayıp üzüntüsünden vefat etmiştir (Musayev,1908). Şâirin vefatından sonra dostları onun ölümü ile ilgili bazı şiir ve yazılar kaleme almışlardır. Ağaali Nasih adlı Şamahılı bir şâir, Kan ağla gözüm server-i devrân getdi Ser-defter-i ehl-i fazl u irfân getdi Efsûs o şâir-i edîb ü kâmil Ahbâbın edib zâr-ı perişân getdi mısralarıyla dostlarının, onun ölümüne ne kadar üzüldüklerini dile getirmiştir. Gerçi şâirin kendisi Sizlere ser-be-ser selâmım var Olmasam da özüm kelâmım var Ohuyun şi rimi kılın yâdım Şâd olsun bu rûh-ı nâ-şâdım mısralarıyla ölümünden sonra da şiirleriyle yaşayacağının haberini vermiştir (Tezkire metni, s. 9). Şâirin vefatı Hasanbey Zerdabî nin çıkardığı 27 Ağustos 1888 tarihli Keşkül gazetesinde Hacı Seyyid Azim in vefatı haberi birçok bâ-haber ve ehl-i hal zatları... müteessir eyledi. şeklinde okuyuculara duyurulmuştur (Hüseynov,1977:57) Edebî Kişiliği

14 Seyyid Azim Şirvânî nin fizikî yapısı hakkında tezkiresinde, divanında ve diğer kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Müellif, yazdığı tezkirede, bazı şâirlerin fizikî durumlarına dair bilgiler vermesine rağmen kendi fizikî durumu ile ilgili bir değerlendirmesi yoktur. Ancak, daha sonra müstakil olarak Seyyid Azim Şirvânî hakkında yazılan kitaplarda ve bazı ansiklopedilerde ona atfedilen bir resim vardır. Bu resmin, o dönemde çekilen bir fotoğraf mı yoksa daha sonra çizilen bir resim mi olduğu konusunda elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. Bu resme göre Seyyid Azim Şirvânî, ince, zayıf yüzlü, açık tenli, siyah gözlü, ince kaşlı, biraz sivri burunlu, zekî bakışlı bir insan olarak görünmektedir. Gazellerinden ve tezkiresinin başında kendi şahsiyeti ile ilgili yaptığı değerlendirmelerden, onun dünya nimetlerine düşkün, gezmeyi, eğlenmeyi seven, hayattan kâm alan, güzellere ve şaraba meyilli, biraz kederli, açık sözlü bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Tezkiresinde şâir, Bezm-i işretde yâ ulü l-elbâb Yâd edin rûhumu içende şarâb Siz teki men de ehl-i işret idim Mâ il-i hüsn-i savt u sûret idim Meşrebim ayş u nûş-ı bâde idi Mezhebim her-nigâr-ı sâde idi Bana vird-i zebân leyl ü nehâr Vasf-ı ruhsâr u turre-i tarrâr mısralarıyla kendi şahsiyeti ve dünya görüşü hakkında bilgi vermektedir (Tezkire metni, s. 9). Şâir burada eski arkadaşlarına, içki meclisinde şarap içerken benim ruhumu da yâd edin, ben de sizin gibi eğlence ehli, güzel ses ve güzel yüze düşkün idim, benim yaratılışım yeme içme ve içki içme üzerine, mezhebim ise her put gibi güzelin peşinden gitme üzerineydi, gece gündüz benim dilimde ancak güzel yanağın ve kıvrımlı saçların övgüsü tekrar etmekteydi diyerek, şaraba ve güzele olan düşkünlüğünü ifade etmektedir. Tezkirenin başında geçen bazı mısralar, şâirin inancında bazı İran ve Hint inanışlarının izlerinin olabileceğini akla getirmektedir. Şâir Var ümîdim ki vakt-i rec atde

15 Kevkeb-i baht ola sa âdetde Görem ol âfitâb-ı tâbânı Yetirem hâk-i pâyına cânı mısralarında vakt-i rec at yani dönüş vakti ifadesiyle bir ihtimal tenasüh inancına işaret etmiş olabilir (Tezkire metni, s. 10). Şâir, bir beytinde Ne tergîb eyleyirsen cennete her dem meni vâiz Menim bâğ u behiştim yârdır cennetde kârım yoh der. Burada her ne kadar klâsik şiirlerde şâirin vaize sataşması motifi varsa da yukarıda söylenilen ihtimal de akla gelebilir. Başka bir beytinde, Bu küfr-nümâ şi rini Seyyid görüp âlem Kâfir demesinler sana ayâ ne desinler şeklinde, söyledikleri ile başkalarının eleştirisine uğrayacağını baştan bildiğini göstermektedir. Seyyid Azim, klâsik tarzda şiirler yazan bir şâir, tezkire müellifi, tarih kitabı yazan bir tarihçi, dinî ilimleri derinden kavramış bir hoca, ilkokulda ders veren bir öğretmen, ilkokul öğrencileri için ders kitabı yazan bir yazar, çocuk şiirleri yazan bir edebiyatçı, edebî meclislerde şiirleri değerlendiren bir eleştirmen, satirik şiirler yazan biri hiciv şâiri, pek çok memleketi gezmiş bir seyyah ve coğrafya bilgini ve gazetelere yazılar gönderen bir köşe yazarıdır. Seyyid Azim Şirvânî, klâsik Türk edebiyatı tarzında şiirler yazan usta bir şâirdir. Onun gazellerinde Fuzulî nin tesiri açıkça görülür. Hatta Fuzulî divanındaki ilk gazele nazire olarak, Seyyid Azim Şirvânî nin divanındaki ilk gazel Kad tecellâ min şu âü l-kass envârü l-bahâ Tilk fasli llâh bi l-yehdî münîre men yeşâ şeklinde başlamaktadır. Ayrıca, Fuzulî nin Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır mısrasına Seyyid Azim Şirvânî, İnanma şâirin güftarına billah yalandır bu mısrasıyla nazire yazar. Seyyid Azim in divanında, kaside, gazel, müstezat, muhammes, müseddes, rubaî, kıta ve beyitler olmak üzere klâsik nazım şekilleri ile yazılmış pek çok şiir vardır. Divanda gazellerin çokluğu dikkat çekmektedir. Onun gazellerinde aşk ve muhabbet konusu başta gelmektedir. Gazellerinde işlenen aşk, daha çok insanî aşkı

16 anlatan ancak bazen ilahî aşk olarak da yorumlanabilecek bir aşktır. Zaten bir şâir olarak bu yönüyle Fuzulî ye yaklaşmaktadır. Aşk konulu gazellerinin dışında şarap ve meyhane, tabiat tasviri, güzellik gibi konuları ele alan gazelleri de vardır. Kamil Mir Bağırov ise onun gazellerini iki kısma ayırır: 1. Âşıkâne gazelleri, 2. İçtimâîfelsefî gazelleri (Bağırov, 1959:73). Seyyid Azim Şirvânî, tezkiresinin başında kendisi ile ilgili bilgi verirken önce üstadının Ruhü l-kudüs olduğunu söyler. Yani şiirlerinde ilahî bir ilhamın olduğunu ifade eder. Daha sonra ise Üstâdımdır Bahâr-ı vahy-kelâm Ki onun nazmıdır mülûk-ı nizâm mısralarıyla şiirde üstatlarından birinin de kendisinden yaşça biraz daha büyük ama çağdaşı olan Bahar Şirvânî olduğunu belirtir (Tezkire metni, s. 8). Üstadını, kelamları vahye benzeyen, şiirleri memleketlerin nizamı olan bir şâir olarak tanımlar. Şâirin gazellerinden başka kaside ve diğer şiirleri de oldukça başarılıdır. Şâir, klâsik ananeye uyarak zaman zaman kasideleriyle devrin bazı büyüklerine methiyeler yazmıştır. Örneğin, tezkiresini dönemin İran şâhı Nasreddin Şâh a ithaf ettiğini Kasîde fî-medh-i Nâsru d-dîn Şâh başlığıyla yazdığı ve İlâhî baht u devlet Nâsru d-dîn Şâh a yâr olsun Serîr-i saltanatda tâ kıyâmet şehriyâr olsun matlaı ile başlayan kasidesinde söylemektedir (Tezkire metni, s. 6). Şâirin kasidelerinde bazı din büyüklerine övgü, çevre ve tabiat tasvirleri de yer alır. O dönemde Azerbaycan ın değişik bölgelerinde edebî meclis ler faaliyet göstermekteydi. Sanata ve bilhassa şiire çok düşkün olan Azerbaycan Türkleri, o günlerde şiir söyleme ve dinleme faaliyetlerini devam ettiriyorlardı. Bu faaliyetlerin bir kısmı edebî meclisler vasıtası ile gerçekleştiriliyordu. Seyyid Azim Şirvânî, uzun süre, Şamahı da faaliyet gösteren Beytü s-safâ şiir meclisine önderlik ederek meclis mensuplarını şiir yazmaya teşvik etmiştir (Kasımzade, 1956:501). Seyyid Azim Şirvânî nin klâsik muhtevalı şiirlerinden başka aruz vezniyle çocuklar için yazılmış şiirleri de vardır. Şâir, kendi açtığı yeni usulle eğitim veren ilkokulda okutulmak üzere Rebiü l-etfal adlı ders kitabı yazmış ve bu ders kitabının içinde manzum hikâyeler şeklinde şiirlere de yer vermiştir. Bu şiirlerden bazıları

17 müellifin kendine ait, bazıları ise Bostan ve Gülistan dan, Mantıkuttayr dan, Kelile ve Dimne den, Mahzenü l-esrar dan ve benzer şark klâsiklerinden tercüme şeklindedir. Şâirin bu çocuk şiirlerinde edebî şahsiyetinin başka bir yönü kendini göstermektedir. O, gazel yazabildiği gibi basit ama nasihat verici ve sürükleyici şiirler de yazmaya kadir olduğunu ispat etmektedir. Onun Sarhoş ve Âbid manzumesinden bir parça aşağıdaki gibidir: Ey püser olma tâlib-i bâde Gitmesin tâ ki izzetin bâde Bâdenin zûrı aklı zâil eder Âdemi her fesâda mâil eder Aklındadır şerâfet-i insân Olmasa akl merd olur nâ-dân (Hüseynov,1977:97) Seyyid Azim Şirvânî nin edebî şahsiyetinin bir yönünü de satirik şiirleri teşkil eder. Türk edebiyatında satirik şiirin ve hicvin tarihçesi orta asırlara uzanır. Fuzulî nin selam verdim rüşvet değildir diye almadılar ifadesiyle başlayan ve daha çok sosyal konuları içeren Şikâyetnamesinden başlayarak pek çok şâir toplumda gördüğü aksak yanları hiciv tarzında dile getirmiştir. Azerbaycan edebiyatında Seyyid Azim Şirvânî den önce Kasımbey Zakir ve Mirza Fethali Ahundov gibi şâirler satirik şiirin temellerini atmışlardır. Seyyid Azim Şirvânî, satirik şiir tarzında Ahundov dan etkilenmiştir (Hüseynov,1977: ). Satirik şiirin ve hicvin teşekkülünde bazı sebepler vardır. Sosyal yapıdaki bazı bozukluklar, gelir dağılımındaki eşitsizlik, devlet yönetimindeki adaletsizlik, mahallî yöneticilerin dürüst olmayan davranışları ve sanatkârların olaylara daha realist bir açıdan bakmaları bunlardan sayılabilir. Seyyid Azim Şirvânî nin yaşadığı 19. yy. Azerbaycan ında da yukarıda saydığımız şartların çoğu mevcut idi. Halkın geçim sıkıntısı içinde olması, çar yönetiminin tayin ettiği Rus ve yerli yöneticilerin halkı ezmesi karşısında Seyyid Azim, itirazlarını hiciv yoluyla söylemiştir. O, keskin dilini bazen de yönetimle işbirliği içindeki din adamlarına çevirmiş, Köpeğe İhsan, Allah a Rüşvet, Yerdekilerin Göğe Şikâyete Gitmeleri gibi şiirlerinde zamanın hocalarını, mollalarını eleştirmiştir. Şâir genelde hicivlerinde edebiyat ve estetik

18 kurallarına uymaya özen göstermiş ama bazı şiirlerinde kaba sayılabilecek ifadelere de yer vermiştir. Seyyid Azim Şirvânî, döneminin basın yayın faaliyetleriyle de yakından ilgilenmiştir. Ekinci, Ziya, Keşkül gibi gazetelerde aktüel meselelerde yazıları çıkmıştır. O dönemin meşhur simalarından Hasanbey Zerdabî ile dostluğu onun gazetedeki yazılarına dayanır. Seyyid Azim Şirvânî, Ekinci gazetesinin yayımlandığı yılları arasında bu gazetede daha çok sosyal muhtevalı şiirler, halkın ve memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatan yazılar, eğitici yönü ağır basan manzumeler kaleme almıştır. Osmanlı-Rus harbi yıllarında çar hükümeti bu gazetede savaş ile ilgili yazıların çıkmasını yasaklamıştır. Hal böyle olunca, gazetenin yazar ve okurlarından pek çoğu gazete ile alakasını kesmiş ve bir müddet sonra gazete kapatılmıştır. Hasanbey Zerdabî, Ekinci gazetesi kapatıldıktan sonra basın yayın hayatına son vermemiş, bir müddet sonra Ziya ( ), o da kapatıldıktan sonra Keşkül ( ) gazetelerinde faaliyetlerine devam etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî de şiir ve yazılarını bu gazetelere göndermeye devam etmiştir Eserleri Seyyid Azim Şirvânî, farklı alan ve mevzularda kalem oynatmış velûd bir şahsiyettir. Onun eserlerinden bazıları bir kitap haline getirilmiş ve yayımlanmış, bazıları da değişik yayın organlarında farklı adlarla çıkmış ve daha sonra bir araya getirilmiştir. Bir eseri ise ismen malum olsa da elde bulunmadığı için şu anda kayıptır. Seyyid Azim Şirvânî nin eserlerinden tezkiresi hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi verilecektir. Seyyid Azim in önemli eserlerinden biri klâsik tarzdaki şiirlerini topladığı divanıdır. Edebî şahsiyeti kısmında bahsettiğimiz gibi bu divanındaki şiirlerin çoğu civarında- gazel nazım şekli ile yazılmıştır. Bunlardan başka kaside, kıta, rubaî, tuyuğ, terkip ve terci bend, muhammes, müseddes gibi nazım şekilleriyle yazılmış şiirler vardır. Divandaki şiirlerin sayısı ve şekilleri ile ilgili kesin bilgiler veremeyişimizin sebebi, bu eserin tam ilmî bir neşrinin olmayışıdır. Divanın bir

19 elyazması nüshası Bakû deki Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, Fuzulî Adına Elyazmaları Enstitüsünde, Arx 5 G2 (23) şeklinde kayıtlıdır. Divan iki defa basılmıştır. İlki, 1897 yılında Tebriz de Şamahılı cerrah Habib Sadıkoğlu nun mukaddimesiyle Arap harfleriyle (Bağırov, 1959:25), ikincisi Sovyetler Birliği zamanında İlimler Akademisi yayınları arasından, Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 1. Cilt adıyla Bakû de 1950 yılında basılmıştır (Hüseynov, 1977:82). Seyyid Azim in Türkçe divanından başka Farsça bir divanı da vardır yılında Seyyid Azim Şirvânî ye ait arşiv kayıtları arasında bulunan bu elyazması divan henüz basılmamıştır. Seyyid Azim in bir diğer eseri onun satirik tarzda yazdığı şiirlerdir. Şâirin bu şiirleri daha çok Ekinci, Ziya ve Keşkül gazetelerinde yayımlanmıştır. Sağlığında bu şiirler bir araya getirilmemiştir. Daha sonra bu şiirler İlimler Akademisi tarafından Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 2. Cilt adıyla klâsik tarzdaki şiirlerin serisinin devamı şeklinde Bakû de 1950 yılında yayımlanmıştır (Hüseynov, 1977:101). Şâirin satirik tarzda yazdığı şiirlerden bazıları şunlardır: Şirvân Beylerini Hiciv, Yeni Beyler, Ağadan Gileygüzarlık, Şikâyet, Han ve Dehkan, Görünür, Talebenin Hadisesi, İlimsiz Âlim, Müçtehidin Tahsilden Gayıtması, Fakih ile Oğul, Köhne İlimden Şikayet, Avam Ata ile Âlim Oğul, Müneccimler Yalancıdır, Belh Kadısı ve Harrat, Vaizin Hadisesi. Çocuklar için yazılan Rebiü l-etfal adlı eser şâirin eserlerinden bir diğeridir. Onun çocuklar için yazdığı eser sayısı ve onların adları konusunda bazı tereddütler vardır. Bazı kaynaklarda bu ders kitabının adı, Mecmua, Mecmua-i Âsâr-ı Hacı Seyyid Azim Şirvânî, Tacü l-kütüb ve Şeriat gibi çeşitli adlarla kaydedilmiştir. Ancak son araştırmalar göstermektedir ki Seyyid Azim, çocuklar için ders kitabı olarak sadece tek adı olan bir kitap hazırlamıştır. Bu kitabın adı da Rebiü l-etfal dir. Müellif bu kitabı 1877 yılının Mart ında yazmaya başlamış ve bir yıl sonra tamamlamıştır. Ancak kitabın basılabilmesi için çar hükümeti ile birçok yazışmalar gerçekleştirilmiş ve kitabın sansürden geçmesi için kitap bazen Şeriat adıyla zikredilmiştir. Bütün gayretlerine rağmen bu kitap basılmamış, üstelik kitabın muhtevasının çarlık rejimi için tehlikeli olduğu düşünülerek 1879 yılında müellif, Şamahı daki öğretmenlik görevinden de uzaklaştırılır (Hüseynov, 1977:50-53).

20 Kitabın ilk nüshasındaki parçalardan bazılarının adları şunlardır: Çoban ve Nekir Münker, Gelmese Ne Deyim, Hikayet-i İskender, Hikayet-i Hükemâ ve Pîr-i Zen. Seyyid Azim, 1883 te kitabın ikinci nüshasını hazırlamıştır. Müellif, o sıralarda yapılan Rus çarı III. Aleksandr ın taç koyma merasimini de hatırlatacak şekilde bu ikinci nüshanın adını Tacü l-kütüp koymuştur. Koca Ana ve Oğul, İki Şehzade, Gözlü ile Körün Vakası, Yahşılık İtmez, Bülbül ve Azizüddevle nin oğlu, Padişâh ve Edip, Lokman ın Satılması kitaptaki bazı parçaların adlarıdır. Seyyid Azim Şirvânî nin bu eserlerinden başka arkadaşlarına yazdığı mektuplar vardır. Bunlar müstakil bir kitap olarak yayımlanmamıştır. Ancak Sovyetler Birliği zamanında Kiril harfleri ile neşredilen Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 3. Cilt adıyla hazırlanan eksik tezkire cildinin sonunda bu mektuplara yer verilmiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresinde, bu muhtasarda manzûr-ı asl târîhnüvîslik değil idi, bu kadar icmâle iktifâ olunub tafsîlini Târîh-i Şirvân-nâme kitâbımıza rücû kıldık. ifadesinde şâir, kendisinin bir de tarih kitabı yazdığı belirtilmektedir. Bu tarih kitabına ait bazı parçalar 1884 tarihinde Tiflis te çıkan Kafkas Cemiyetinin Tarih ve Arkeoloji Haberleri anlamına gelen İzvestiya Kavkazskogo Obşestva İstorii i Arheologii adlı dergide neşredilmiştir. 2. BÖLÜM TEZKİRE HAKKINDA BİLGİLER 2.1. TEZKİRENİN TANITILMASI

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı

AHISKA ARAŞTIRMALARI

AHISKA ARAŞTIRMALARI AHISKA ARAŞTIRMALARI Yunus ZEYREK Ankara 2007 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA

Detaylı

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1 BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER Alev SINAR ÇILGIN * ÖZET Nilüfer, Bursa da yayınlanan ilk edebiyat ve sanat

Detaylı

Türk Kültürüne Hizmette 20. Yıl

Türk Kültürüne Hizmette 20. Yıl 78 Türk Kültürüne Hizmette 20. Yıl KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN ALTAY (R.F.) BAŞKURDİSTAN (R.F.) GAGA KAS (R.F.) KKTC SAHA - YAKUT (R.F.) TATARİSTAN (R.F.) TIVA (R.F.) AZERBAYCAN

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ , ss. 427-451. KLASİKLERİMİZ - XIX SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ Hülya KÜÇÜK ** Giriş 1. Sultân Veled, Hayatı ve Eserleri 1.1. Yaşadığı Dönem Sultân Veled in yaşadığı yıllar olan 623/1226-712/1312

Detaylı

MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC)

MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) Prof. Dr. Ali YARDIM (1939-02.01.2006) İSTANBUL -2008 Damta Yayınevi Nu..-1205 ISBN 978-605-308-009-2 DAMLA YAYINEVİ Prof. K.

Detaylı

EBÛ SAÎD ABDULHAY DAHHÂK B. MAHMÛD GERDÎZÎ NİN ZEYNÜ L-AHBÂR ADLI ESERİNİN TÂHİRÎLER, SAFFÂRÎLER, SÂMÂNÎLER VE GAZNELİLER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN

EBÛ SAÎD ABDULHAY DAHHÂK B. MAHMÛD GERDÎZÎ NİN ZEYNÜ L-AHBÂR ADLI ESERİNİN TÂHİRÎLER, SAFFÂRÎLER, SÂMÂNÎLER VE GAZNELİLER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN EBÛ SAÎD ABDULHAY DAHHÂK B. MAHMÛD GERDÎZÎ NİN ZEYNÜ L-AHBÂR ADLI ESERİNİN TÂHİRÎLER, SAFFÂRÎLER, SÂMÂNÎLER VE GAZNELİLER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FİLİZ AKÇAY YÜKSEK

Detaylı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı

ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali (d.926/1520-ö.979/1572) divan şairi ve yazarı Asıl adı Pîr Mehmed olup namı es-seyyid Pîr Mehmed bin Çelebi dir. Doğumuna babası Seyyid Alî nin düşürdüğü feyz-i

Detaylı

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz?

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK * İLE SÖYLEŞİ Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bugün Afganistan sınırları

Detaylı

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin 0. SUNUŞ 00. Önsöz Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü l- Hattatin adlı tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Arap yazısının kökeni meselesine değinilmiş, hattın tanımı yapılarak Osmanlı devrine

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ. Ali ASAL

MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ. Ali ASAL MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ Ali ASAL Yüksek Lisans Tezi Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEŞ

Detaylı

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA ŞEHRİ Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA BELEDİYESİ www.amasya.bel.tr Kültür Yayınları No: 14 Temmuz 2010 ISBN: 978-605-61549-1-1 Yayın Danışmanı Osman

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK

MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK Ankara 2009 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ 447 ISBN 978-975-17-3406-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 1 Sayfa: 37-64 OSMAN ŞEMS EFENDİ NİN ŞİİRLERİNDE DÎNÎ ve TASAVVUFÎ MUHTEVA Yusuf YILDIRIM * Özet 19. asır Türk şiirinin önemli bir şairi olan Osman

Detaylı

ATALARI VE SOSYAL ÇEVRESİ

ATALARI VE SOSYAL ÇEVRESİ ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN Özlem TARCAN ATALARI VE SOSYAL ÇEVRESİ Abdülhak Hâmid in yedi göbek atalarını anlatan yazılı bir kaynak yoktur. Büyük dedesi Abdülhak Efendi nin İzmir dolaylarından Mısır a gidip

Detaylı

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI Hazırlayan: Fatma KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine YEŞİLOĞLU Lisansüstü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ KAHRAMANMARAŞ AĞUSTOS-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı