SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM"

Transkript

1 SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ Giriş ve Metin A Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM

2 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3213 KÜLTÜR ESERLERİ 464 ISBN e-posta: Bu kitap internet ortamında ilk kez yayımlanmaktadır.

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii KISALTMALAR... v 1. BÖLÜM: SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ... vi 1.1. Hayatı... vi 1.2. Edebî Kişiliği... xi 1.3. Eserleri... xvi 2. BÖLÜM: TEZKİRE HAKKINDA BİLGİLER... xix 2.1. TEZKİRENİN TANITILMASI... xix 2.2. TEZKİRENİN KAYNAKLARI... xxv Yazılı Kaynaklar... xxv Daha Önce Yazılmış Tezkireler ve Diğer Eserler... xxv Devrindeki Yazılı Kaynaklar... xxvii Sözlü Kaynaklar... xxviii Şâir ve Yazarlarla Bizzat Görüşmesi... xxviii Şâir ve Yazarlar Hakkında Başkalarından Bilgi Edinmesi... xxix 2.3. TEZKİRENİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ... xxix 2.4. DİĞER TEZKİRELERDEN FARKI... xxxiv 2. BÖLÜM: SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ NİN TEZKİRESİNİN METNİ... xxxvi 2.1. Metnin Oluşturulmasında İzlenen Yol... xxxvi Nüshanın Tanıtılması... xxxvi Takip Edilen Yol... xxxvii TEZKİRENİN METNİ... 1 SONUÇ KAYNAKÇA

4 ÖNSÖZ Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatları bir ağacın iki kolu gibidir. Bu kollar, asırlarca birlikte geliştikten sonra günümüzden beş yüz yıl kadar önce iki dala ayrılarak paralel bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Tabii bu ağacın kökü ve kaynakları aynı olduğu için dallar arasında pek çok benzer nokta bulunmaktadır. Dış etkenler bir ağacın iki dalı arasında ne kadar fark meydana getirebilir? Çok büyük farklar olmasa gerek. Zaten Azerbaycan ın rahmetli cumhurbaşkanı Haydar Aliyev in de dediği gibi Türkiye ve Azerbaycan, iki devlet bir millettir. Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatları üzerinde, ancak bazı dış tesirlerin meydana getirdiği ufak tefek farklılıklardan bahsedilebilir. Azerbaycan sahasında, tarihî seyir içerisinde farklı devletler kurulmuş, İran ve Rusya gibi değişik kültürlerin tesiri olmuş, edebî dilde Dede Korkut tan sonra az da olsa farklılaşma meydana gelmiş olabilir. Ancak şu anda malum olduğu üzere bu iki coğrafyanın insanları birbirlerinin dillerini bir aracıya gerek kalmadan okuyup anlayabilmektedirler. Edebî eserler ise yapılan uyarlama çalışması ile zevkle okunmaktadır. Türk okuru, Azerbaycan edebiyatından Bahtiyar Vahapzade yi, Anar ı, Elçin i ve diğer edebiyatçıları belki de orijinal şekilleriyle okuyabilmektedir. Azerbaycan okuru da Reşat Nuri Güntekin in romanı Çalıkuşu nu ve bu romandan hareketle çekilmiş sinemayı özüne ait bir eser gibi kabul etmiştir. Azerbaycan da, kız çocuklarına çokça verilen Feride adında, bu eserin önemli etkilerinin olduğu unutulmamalıdır. Bizim edebiyatımızdan Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Kemal Tahir gibi pek çok şahsiyet Sovyetler Birliği zamanında Türkiye den esen kardeş bir rüzgâr gibi ciğerlere çekiliyordu. Pek çok Azerbaycanlı okuyucu, hâlâ bu edebî şahsiyetlerin sağ-sol gibi bir kamplaşmanın konusu olmasını kabullenememekte ve hepsini kardeş ülkenin elçileri saymaktadır. Aynı millete mensup bu iki kardeş ülkenin edebiyatları, İslam tesiri altında gelişen Türk edebiyatı döneminde farklı iki kola ayrılmıştır. Yunus Emre, Kadı Burhanettin ve Fuzulî bu iki edebiyatın ortak şahsiyetlerindendir. Daha sonra özellikle bazı dil özellikleri ve muhteva farklıları ile bu edebiyatlar paralel bir şekilde

5 devam etmiştir. Anadolu sahasında Mevlitler yazılırken Azerbaycan sahasında Maktel-i Hüseyn ve Kerbela hadiselerini anlatan şiirler söylenmiştir. Aynı nazım şekilleri, aynı kalıp ve benzer mazmunlarla sevgi, ayrılık, özlem, tabiat temleri dile getirilmiştir. Bu iki edebiyatın ortak edebî ürünlerinden biri de şâir tezkireleridir. Ali Şir Nevâyî nin Orta Asya sahasında ilk şâir tezkiresini yazması ile Türk edebiyatında bu çığır açılmış ve ilerleyen asırlarda ara verilmeden devam ettirilmiştir. Azerbaycan sahasında, Nevâyî dili de dediğimiz Çağatay Türkçesi özellikleri ile XVII. Asırda Sadıkî-i Kitabdâr tarafından Mecma ü l-havas adında bir tezkireden sonra bu coğrafyada Azerbaycan Türkçesi ve Farsça olarak tezkireler yazılmıştır. Bu çalışmanın konusu da genel olarak Azerbaycan sahası tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresidir. Çalışmanın başında Giriş başlığı altında Azerbaycan sahası tezkireleri hakkında bilgi verilmiştir. Burada Azerbaycan sahasına ait şâirleri de ihtiva eden Ahdî-i Bağdadî nin tezkiresinden başlayarak bu coğrafyayla ilgili tezkirelerin adları, müellifleri ve tezkirelerin bazı özellikleri üzerinde durulmuştur. Bunlardan Seyyid Azim Şirvânî nin yazdığı tezkire çalışmamızın esas kısmını oluşturmaktadır. 1. Bölümde, tezkire yazarı olan Seyyid Azim Şirvânî nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, 2. Bölümde tezkire genel olarak tanıtılmış, tezkirenin yazılı ve sözlü kaynaklarına değinilmiş, tezkirenin dil ve üslup özellikleri hakkında bilgi verilmiş, diğer tezkirelerden farkı ve etkileri belirtilmiştir. 3. Bölümde, tezkirede şâir ve eserle ilgili değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. Değerlendirmeler ile ilgili kısımda, tezkire müellifleri tarafından birer terim gibi kullanılan bazı değerlendirmeler ve Seyyid Azim in bu kavramlara eklediği başka kelimeler ele alınmış, tezkire metninden bazı örneklerle bu ifadeler açıklanmaya çalışılmıştır. Şâir ve eserle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı bu kısımda Harun Tolasa, Pervin Çapan ve Filiz Kılıç ın daha önce yaptıkları çalışmalar yol gösterici olmuştur. Tezkire metninin bilinen tek elyazması nüshası Bakû deki Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Fuzulî Adına Elyazmaları Enstitüsünde, Arx 5 G3/29 I ve II. Ciltler şeklinde iki cilt halinde bulunmaktadır. Eser müellif hattıdır ve eksiktir. Elyazması metnin sayfaları ve bölümleri bazen birbirine karışmış, bazı yerlerde

6 sonradan doldurulmak üzere boş satır ve sayfalar bırakılmıştır. Biz, metnin transkripsiyon harfleriyle kuruluşunda Seyyid Azim Şirvânî nin tamamlamaya çalıştığı şekil ve üsluba mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalıştık. Metnin içindeki Farsça şiirleri metnin sonunda Türkçe tercümeleri ile birlikte verdik. Bir şâirin biyografisi ve şiir örnekleriyle ilgili bilgileri farklı sayfalardan toparlayarak bir araya getirmeye ve bir bütünlük sağlamaya gayret ettik. Metinde okunamayan bazı yerleri... şeklinde gösterdik. Müellifin kendisinin boş bıraktığı yerleri de aynı şekilde gösterip dipnotta buraların müellif tarafından boş bırakıldığını belirttik. Çalışmanın sonunda şahıs, yer ve eser adlarını içeren bir dizin hazırlanarak konuyla ilgilenenlere kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. Azerbaycan sahası tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresi üzerine yapmış olduğumuz bu çalışmanın gerek metin gerekse incelemeyle ilgili bölümlerinde eksik ve kusurlarımız olabilir. Ancak böylesine hacimli, çok yönlü ve başka bir coğrafyaya ait bir eser üzerinde çalışmanın ne kadar zahmetli olduğunu işin erbabı yakından bilecektir. Kusurlarımızın affedilmesi, eksiklerimizin tamamlanması için tavsiyelerde bulunulmasını temenni ederim. Bu çalışmayı yapmama vesile olan, beni teşvik eden, çalışmamın her aşamasında geniş bilgi ve tecrübeleriyle bana yardım eden sayın hocam Prof. Dr. Filiz Kılıç a içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Eseri hazırladığım süreç içerisinde Azerbaycan edebiyatı konusundaki bilgileriyle bana yardımcı olan, çalışmalarım sırasında gerekli sabrı ve anlayışı gösteren eşim Pervane ye, kızım Hilal e ve oğlum Ali ye teşekkür ederim. Ayrıca yetişmemde emeği bulunan bütün hocalarıma ve yardımını gördüğüm başta Dr. Ömer Özkan olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ömer BAYRAM Ankara 2005

7 KISALTMALAR a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale AKM Atatürk Kültür Merkezi Ans. Ansiklopedisi c. Cilt Çev. Çeviren Ens. Enstitüsü Haz. Hazırlayan MEB Milli Eğitim Bakanlığı Nu. Numara s. Sayfa SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TDK Türk Dil Kurumu TDV Türkiye Diyanet Vakfı Ünv. Üniversitesi vb. ve benzeri yay. Yayınları yy. Yüzyıl

8 1. BÖLÜM SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ 1.1. Hayatı Seyyid Abdulazim Şirvânî, 10 Haziran 1835 te şâirler vatanı Şamahı da dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Seyyid Mehemmed Şamahı nın tanınmış seyyidlerindendir. Annesinin adı Gülsüm dür (Hüseynov, 1987:8). Seyyid Azim Şirvânî, kendi tezkiresinde adını ve doğum yerini şu şekilde beyan eder: Hacı Seyyid Azîm dir adım Nazmda Rûh-ı Kudüs üstâdım Maskatü r-re sdir bana Şirvân Sinn-i pencâhe vâsılam el ân (Tezkire metni, s. 8) Müellif, kendi soyu ile ilgili olarak tezkirede, Nesebim Hatm-i Enbiyâ ya yeter Hasebim Şâh-ı lâ-fetâ ya yeter beytiyle seyyid soyundan olduğunu ve Hz. Ali yle olan alakasını bildirir (Tezkire metni, s. 8).

9 Seyyid Azim Şirvânî, yedi yaşında babasını kaybedince annesinin babası olan Molla Hüseyin, onu annesi ile birlikte himayesine alarak Dağıstan ın Yagsay köyüne götürmüştür. Rus hükümeti tarafından hâkim tayin edilen Molla Hüseyin, Seyyid Azim Şirvânî nin eğitimi ile şahsen meşgul olmuştur. Azerbaycan Türkçesi ve Farsça konusunda iyi bir bilgi birikimine sahip olan Molla Hüseyin, bir oğul sahibi olmadığı için torununa çok büyük bir sevgiyle bağlanmıştır. Seyyid Azim Şirvânî, kendi kabiliyeti, zekâsı ve ciddiyeti ile de dedesinin beğenisini kazanmıştır. Dedesi ona Azerbaycan Türkçesi ve Farsçayı öğretmiş, Arapça öğretimini ise o zaman Yagsay köyünde yaşayan birisine havale etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî, anne ve dedesinin terbiyesi altında on bir yıl Dağıstan da yaşamıştır. Dil öğrenmeye özel bir kabiliyeti olan Seyyid Azim Şirvânî, bu süre zarfında kendi ana dilinden başka Arapça ve Farsçayı bunlarla birlikte Lezgi dilini ve bazı Dağıstan lehçelerini iyi bir şekilde öğrenmiştir (Hüseynov, 1977:13). Seyyid Azim Şirvânî, 1853 tarihinde, 18 yaşında iken annesi ile birlikte vatanı Şamahı ya geri döner. Genç yaşlarından itibaren ilim öğrenmeye büyük ilgisi olan Seyyid Azim Şirvânî, para ve şöhret kazanma hayalinde olmamış, her zaman tahsilini artırmak, bilgilerini derinleştirmek arzusuyla yaşamıştır. Daha on dört yaşındayken ilim öğrenme hevesinde olduğunu, Oldum ol gün çâr deh sâle Düşmedim fikr-i devlet ü mâle Eyledim ârifâne kesb-i ulûm Ohudum nahv u sarf u fıkh u usûl Hikmet ü hey et eyledim mahsûl şeklinde ifade eder (Hüseynov, 1977:16). Seyyid Azim Şirvânî, Dağıstan dan geri döndükten sonra üç yıl Şamahı da yaşar tarihinde Ceyran adlı bir hanımla evlenir da bahar aylarının birinde Mir Cafer adlı oğlu dünyaya gelir. Şâir, sonraları oğluna hitaben yazdığı şiirlerinden birinde onun doğumunu şöyle tarihlendirir: Cafer, ey gonca-i gülistânım Ey menim bülbül-i hoş-elhânım İki yüz yetmiş üçde ba d hezâr

10 Mu tedil fasl idi zamân-ı bahâr Seni Hak men fakîre etdi atâ Ka be-i kalbime yetişti safâ (Hüseynov, 1977:17) Burada gösterilen hicrî 1273 tarihi miladî olarak 1856 tarihine tekâbül eder. Mir Cafer, Bakû de bir okulda öğretmen olarak çalışmıştır (Cebrayılbeyli, 1945:47). Seyyid Azim Şirvânî nin Mir Cafer den ( ) başka, Hacer ( ) ve Fatma ( ) adlarında iki kızı da vardır. Şâir, 1870 tarihinde oğlu Mir Cafer i tahsil için annesi ile birlikte Bakû ye göndermiştir. Bir ara kendisinin de Bakû ye geleceğini belirtmesine rağmen bazı sebeplerle gidememiş, eşi ve oğlu 1875 te Şamahı ya dönmüşlerdir (Hüseynov, 1977:17). Seyyid Azim Şirvânî, 1856 yılının sonlarına doğru dinî eğitim almak için Irak a gider. Eğitiminin birinci yılında Necef te Atebât-ı Aliyye de müçtehitlerden ders alır. İkinci yıl, Bağdat ve Şam da bulunur. Dinî bilgiler veren bu medreselerde eğitimini tamamladıktan sonra Şamahı ya geri döner. Şamahı daki din adamları Seyyid Azim Şirvânî nin vatanına bir din âlimi olarak geri dönmesini beklemektedirler. Ancak şâir, vatanına döndükten sonra din adamlığı görevini yapmamıştır (Hüseynov, 1987:8). Seyyid Azim Şirvânî, Şamahı ya dönüşünden bir süre sonra Mekke ve Medine ye hac yolculuğu yapmıştır. Daha sonra Mısır ve Suriye yi gezerek bu yerlerde yaşayan insanların hayat şartları ve dünya görüşleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. Seyahati sırasında uğradığı Kahire de, birçok âlim ve şâirle tanışmıştır. Sovyetler Birliği zamanında Seyyid Azim Şirvânî ile ilgili yapılmış çalışmalarda onun hacca kendi isteği ile değil, Şamahı nın tanınmış zenginlerinden Ali Abbas Beyin zorlamasıyla gittiği ifade edilmektedir. Buna delil olarak da Molla Rıza Efendizâde ye yazdığı manzum bir mektup gösterilir: Görmedim Ka be tavafında safâ-yı bâtın Yine meyhânededir zevk ü safâ-yı âlem Menzilim kûşe-i meyhânede bir cennet idi Ki mene görse idi reşk aparardı Âdem Lîk bir şahs meni mekr ile yoldan çıkarıp

11 Nice kim Âdem e şeytan edip efsûn ile dem Etdi yüz hîle ile dûr meni meykededen Eyledi Ka be tavafında özüne hem-dem Getdi yollarda menim başıma yüz gûne belâ Gussadan âhiri sad-pâre gönül tapdı verem Niyeti şöhret imiş kim ona hacı diyeler Koymayıbmış deme mel ûn yola sıdk ile kadem Mene bir nev hükûmetler ederdi billâh Kim onu eylemeyib Şâm da Mervân-ı hakem (Bağırov,1959:11) Şâir, bu şiirinde şöhret kazanmak ve hacı adı almak için hacca giden Ali Abbas Beyi mel un, şerir, şeytan gibi sıfatlarla nitelendirerek kendisine yaptığı eziyetleri anlatmaya çalışır (Bağırov,1959:12). Seyyid Azim Şirvânî, daha gençlik yıllarında Yakın Doğu ülkelerinin birçoğuna seyahat etmiştir. O, Irak, Mısır, Suriye, Mekke ve Medine, Yemen de yaşayan Arapların, İran ve Güney Azerbaycan da yaşan Azerî Türklerinin durumlarını öğrenme imkânı bulmuştur. Bunlardan başka, Gürcistan, Acaristan, Ermenistan, Dağıstan ve Orta Asya ya da gitmiştir. Bu seyahatler şâire, sanatkârlığı konusunda zengin bir materyal hazırlamıştır. Şâirin eserlerinde hayattan bazı sahneleri canlı bir şekilde verilmesinin sırrı da buradadır. 30 Mayıs 1859 tarihinde Şamahı da çok şiddetli bir deprem olmuştur. İpek yolu üzerinde bulunan ve pek çok medeniyete beşiklik etmiş olan bu şehir belli aralıklarla tabiî âfetlere maruz kalmıştır. Yaklaşık olarak her yüz senede bir tekrar eden depremlerle şehir pek çok defa harap olmuştur. Bu deprem sebebiyle zaten çok fakir olan şehir ahalisi daha da kötü günler yaşamak zorunda kalmıştır. Seyyid Azim Şirvânî, bu yıllarda çektiği sıkıntıları ekmek ve gıda bulmaktaki zorlukları muhtelif şiirlerinde dile getirir. Bu dönemde Şamahı halkına yardım getirmek ve oradaki durumu öğrenmek üzere Rus devleti tarafından bölgeye gönderilen A.İ. Baryatinski, durumu bildirmek üzere çara gönderdiği mektupta şehrin halini anlatır. O sıralar Rusya nın bünyesinde bulunan Kafkasların idare merkezi olan Şamahı nın da değiştirilerek idare merkezinin Bakû ye taşınmasını teklif eder (Bağırov,1959:16).

12 Seyyid Azim Şirvânî, li yıllarda Şamahı da yeni usul ile (usûl-i cedîd) talim terbiye veren bir okul açar. Mirza Alekber Sâbir, Sultan Mecid Ganizade gibi önemli şahıslar ilk tahsillerini onun açtığı bu okulda almışlardır. Seyyid Azim Şirvânî, bu okulda diğer okullardan farklı olarak öğrencilerine Rusçayı da ders olarak verdirmiş, dinî derslerin yanında fen derslerini de okutmuştur. Öğrencilerin faydalanması için kendisi yeni ders kitapları yazmıştır. Ömrünün sonuna kadar bu okulda öğretmenliğe devam etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin hayatında şâirlik ve yazarlık önemli bir yer tutmaktadır. Şamahı daki Beytü s-safâ adlı edebî meclisin en önemli temsilcilerinden biri sayılan Seyyid Azim, zaman zaman bu meclisin başkanlığını da yapmıştır. Ayrıca, o dönemde Bakû de çıkan Ziya, Keşkül ve Ekinci gibi gazetelere, devrin sosyal problemleri ile ilgili yazılar göndermiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin bu yönlerine edebî kişiliği bahsinde değinilecektir. Seyyid Azim Şirvânî, 1869 yılından hayatının sonuna kadar devam ettirdiği eğitim faaliyetinden dolayı bir madalya ile ödüllendirilmiştir. O, Kafkas dairesi maarif reisinin teklifiyle, eğitim alanında yaptığı hizmetlere göre 1887 yılında üzerinde Türkçesi çalışmalarına göre anlamına gelen Rusça Za Userdie yazılı bir madalyaya layık görülmüş, ancak o sıralardaki maddî sıkıntısı sebebiyle madalyayı almak için ödenmesi gereken yedi manat elli gepik miktarı ödeyemediğinden mükâfatına ulaşamamıştır (Bağırov,1959:25). Bu durum, Seyyid Azim Şirvânî nin hayatının son dönemlerinde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığını göstermesi bakımından önemlidir. Seyyid Azim e, ölümüne on gün kala, ancak 10 Mayıs 1888 de bu madalyayı almak nasip olmuştur (Hüseynov,1977:56). Seyyid Azim Şirvânî, 20 Mayıs 1888 de, elli üç yaşında Şamahı da vefat etmiş, şâir Nesimî nin kardeşi Şâh Handan ın ismiyle anılan Şamahı daki Şâhhandan mezarlığına defnedilmiştir. Şâir, bir şiirinde, Men ölende Şâhhandan da basdırın Çünkü onun Şâhid-i Handan ı var şeklinde defnedilmek istediği yerle ilgili vasiyette bulunmuştur. Mezar taşına bir gazelinden alınan aşağıdaki beyit yazılmıştır: Mevt-i cismanî ile sanma menim ölmeyim

13 Seyyidâ ölmerem âlemde sesim var menim Mezar taşındaki bu beyitte geçen âlemde sesim var menim ifadesinden ilhamla daha sonra Azize Caferzade adlı yazar, Seyyid Azim Şirvânî nin hayatını konu edinen bir roman yazmıştır. Şâirin vefatına dair kaynaklarda kesin olmayan bazı bilgiler mevcuttur. Köçerli ye göre, Şamahı da camiden çıkarken cemaatten bazıları onu duvara sıkıştırıp öldürmüştür (Köçerli,1926:42). Halk arasında bir söylenti şeklinde gezen bu bilgi başka bir kaynakta da benzer bir şekilde verilmiştir (İsmayılov,1904:49-50). Ağasalih Musayev e göre de Seyyid Azim Şirvânî nin yenilikçi hareketlerinden rahatsız olan bir din adamı, ona bir sopa ile vurmuş, şâir o anda ölmese de böyle bir hakareti kaldıramayıp üzüntüsünden vefat etmiştir (Musayev,1908). Şâirin vefatından sonra dostları onun ölümü ile ilgili bazı şiir ve yazılar kaleme almışlardır. Ağaali Nasih adlı Şamahılı bir şâir, Kan ağla gözüm server-i devrân getdi Ser-defter-i ehl-i fazl u irfân getdi Efsûs o şâir-i edîb ü kâmil Ahbâbın edib zâr-ı perişân getdi mısralarıyla dostlarının, onun ölümüne ne kadar üzüldüklerini dile getirmiştir. Gerçi şâirin kendisi Sizlere ser-be-ser selâmım var Olmasam da özüm kelâmım var Ohuyun şi rimi kılın yâdım Şâd olsun bu rûh-ı nâ-şâdım mısralarıyla ölümünden sonra da şiirleriyle yaşayacağının haberini vermiştir (Tezkire metni, s. 9). Şâirin vefatı Hasanbey Zerdabî nin çıkardığı 27 Ağustos 1888 tarihli Keşkül gazetesinde Hacı Seyyid Azim in vefatı haberi birçok bâ-haber ve ehl-i hal zatları... müteessir eyledi. şeklinde okuyuculara duyurulmuştur (Hüseynov,1977:57) Edebî Kişiliği

14 Seyyid Azim Şirvânî nin fizikî yapısı hakkında tezkiresinde, divanında ve diğer kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Müellif, yazdığı tezkirede, bazı şâirlerin fizikî durumlarına dair bilgiler vermesine rağmen kendi fizikî durumu ile ilgili bir değerlendirmesi yoktur. Ancak, daha sonra müstakil olarak Seyyid Azim Şirvânî hakkında yazılan kitaplarda ve bazı ansiklopedilerde ona atfedilen bir resim vardır. Bu resmin, o dönemde çekilen bir fotoğraf mı yoksa daha sonra çizilen bir resim mi olduğu konusunda elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. Bu resme göre Seyyid Azim Şirvânî, ince, zayıf yüzlü, açık tenli, siyah gözlü, ince kaşlı, biraz sivri burunlu, zekî bakışlı bir insan olarak görünmektedir. Gazellerinden ve tezkiresinin başında kendi şahsiyeti ile ilgili yaptığı değerlendirmelerden, onun dünya nimetlerine düşkün, gezmeyi, eğlenmeyi seven, hayattan kâm alan, güzellere ve şaraba meyilli, biraz kederli, açık sözlü bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Tezkiresinde şâir, Bezm-i işretde yâ ulü l-elbâb Yâd edin rûhumu içende şarâb Siz teki men de ehl-i işret idim Mâ il-i hüsn-i savt u sûret idim Meşrebim ayş u nûş-ı bâde idi Mezhebim her-nigâr-ı sâde idi Bana vird-i zebân leyl ü nehâr Vasf-ı ruhsâr u turre-i tarrâr mısralarıyla kendi şahsiyeti ve dünya görüşü hakkında bilgi vermektedir (Tezkire metni, s. 9). Şâir burada eski arkadaşlarına, içki meclisinde şarap içerken benim ruhumu da yâd edin, ben de sizin gibi eğlence ehli, güzel ses ve güzel yüze düşkün idim, benim yaratılışım yeme içme ve içki içme üzerine, mezhebim ise her put gibi güzelin peşinden gitme üzerineydi, gece gündüz benim dilimde ancak güzel yanağın ve kıvrımlı saçların övgüsü tekrar etmekteydi diyerek, şaraba ve güzele olan düşkünlüğünü ifade etmektedir. Tezkirenin başında geçen bazı mısralar, şâirin inancında bazı İran ve Hint inanışlarının izlerinin olabileceğini akla getirmektedir. Şâir Var ümîdim ki vakt-i rec atde

15 Kevkeb-i baht ola sa âdetde Görem ol âfitâb-ı tâbânı Yetirem hâk-i pâyına cânı mısralarında vakt-i rec at yani dönüş vakti ifadesiyle bir ihtimal tenasüh inancına işaret etmiş olabilir (Tezkire metni, s. 10). Şâir, bir beytinde Ne tergîb eyleyirsen cennete her dem meni vâiz Menim bâğ u behiştim yârdır cennetde kârım yoh der. Burada her ne kadar klâsik şiirlerde şâirin vaize sataşması motifi varsa da yukarıda söylenilen ihtimal de akla gelebilir. Başka bir beytinde, Bu küfr-nümâ şi rini Seyyid görüp âlem Kâfir demesinler sana ayâ ne desinler şeklinde, söyledikleri ile başkalarının eleştirisine uğrayacağını baştan bildiğini göstermektedir. Seyyid Azim, klâsik tarzda şiirler yazan bir şâir, tezkire müellifi, tarih kitabı yazan bir tarihçi, dinî ilimleri derinden kavramış bir hoca, ilkokulda ders veren bir öğretmen, ilkokul öğrencileri için ders kitabı yazan bir yazar, çocuk şiirleri yazan bir edebiyatçı, edebî meclislerde şiirleri değerlendiren bir eleştirmen, satirik şiirler yazan biri hiciv şâiri, pek çok memleketi gezmiş bir seyyah ve coğrafya bilgini ve gazetelere yazılar gönderen bir köşe yazarıdır. Seyyid Azim Şirvânî, klâsik Türk edebiyatı tarzında şiirler yazan usta bir şâirdir. Onun gazellerinde Fuzulî nin tesiri açıkça görülür. Hatta Fuzulî divanındaki ilk gazele nazire olarak, Seyyid Azim Şirvânî nin divanındaki ilk gazel Kad tecellâ min şu âü l-kass envârü l-bahâ Tilk fasli llâh bi l-yehdî münîre men yeşâ şeklinde başlamaktadır. Ayrıca, Fuzulî nin Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır mısrasına Seyyid Azim Şirvânî, İnanma şâirin güftarına billah yalandır bu mısrasıyla nazire yazar. Seyyid Azim in divanında, kaside, gazel, müstezat, muhammes, müseddes, rubaî, kıta ve beyitler olmak üzere klâsik nazım şekilleri ile yazılmış pek çok şiir vardır. Divanda gazellerin çokluğu dikkat çekmektedir. Onun gazellerinde aşk ve muhabbet konusu başta gelmektedir. Gazellerinde işlenen aşk, daha çok insanî aşkı

16 anlatan ancak bazen ilahî aşk olarak da yorumlanabilecek bir aşktır. Zaten bir şâir olarak bu yönüyle Fuzulî ye yaklaşmaktadır. Aşk konulu gazellerinin dışında şarap ve meyhane, tabiat tasviri, güzellik gibi konuları ele alan gazelleri de vardır. Kamil Mir Bağırov ise onun gazellerini iki kısma ayırır: 1. Âşıkâne gazelleri, 2. İçtimâîfelsefî gazelleri (Bağırov, 1959:73). Seyyid Azim Şirvânî, tezkiresinin başında kendisi ile ilgili bilgi verirken önce üstadının Ruhü l-kudüs olduğunu söyler. Yani şiirlerinde ilahî bir ilhamın olduğunu ifade eder. Daha sonra ise Üstâdımdır Bahâr-ı vahy-kelâm Ki onun nazmıdır mülûk-ı nizâm mısralarıyla şiirde üstatlarından birinin de kendisinden yaşça biraz daha büyük ama çağdaşı olan Bahar Şirvânî olduğunu belirtir (Tezkire metni, s. 8). Üstadını, kelamları vahye benzeyen, şiirleri memleketlerin nizamı olan bir şâir olarak tanımlar. Şâirin gazellerinden başka kaside ve diğer şiirleri de oldukça başarılıdır. Şâir, klâsik ananeye uyarak zaman zaman kasideleriyle devrin bazı büyüklerine methiyeler yazmıştır. Örneğin, tezkiresini dönemin İran şâhı Nasreddin Şâh a ithaf ettiğini Kasîde fî-medh-i Nâsru d-dîn Şâh başlığıyla yazdığı ve İlâhî baht u devlet Nâsru d-dîn Şâh a yâr olsun Serîr-i saltanatda tâ kıyâmet şehriyâr olsun matlaı ile başlayan kasidesinde söylemektedir (Tezkire metni, s. 6). Şâirin kasidelerinde bazı din büyüklerine övgü, çevre ve tabiat tasvirleri de yer alır. O dönemde Azerbaycan ın değişik bölgelerinde edebî meclis ler faaliyet göstermekteydi. Sanata ve bilhassa şiire çok düşkün olan Azerbaycan Türkleri, o günlerde şiir söyleme ve dinleme faaliyetlerini devam ettiriyorlardı. Bu faaliyetlerin bir kısmı edebî meclisler vasıtası ile gerçekleştiriliyordu. Seyyid Azim Şirvânî, uzun süre, Şamahı da faaliyet gösteren Beytü s-safâ şiir meclisine önderlik ederek meclis mensuplarını şiir yazmaya teşvik etmiştir (Kasımzade, 1956:501). Seyyid Azim Şirvânî nin klâsik muhtevalı şiirlerinden başka aruz vezniyle çocuklar için yazılmış şiirleri de vardır. Şâir, kendi açtığı yeni usulle eğitim veren ilkokulda okutulmak üzere Rebiü l-etfal adlı ders kitabı yazmış ve bu ders kitabının içinde manzum hikâyeler şeklinde şiirlere de yer vermiştir. Bu şiirlerden bazıları

17 müellifin kendine ait, bazıları ise Bostan ve Gülistan dan, Mantıkuttayr dan, Kelile ve Dimne den, Mahzenü l-esrar dan ve benzer şark klâsiklerinden tercüme şeklindedir. Şâirin bu çocuk şiirlerinde edebî şahsiyetinin başka bir yönü kendini göstermektedir. O, gazel yazabildiği gibi basit ama nasihat verici ve sürükleyici şiirler de yazmaya kadir olduğunu ispat etmektedir. Onun Sarhoş ve Âbid manzumesinden bir parça aşağıdaki gibidir: Ey püser olma tâlib-i bâde Gitmesin tâ ki izzetin bâde Bâdenin zûrı aklı zâil eder Âdemi her fesâda mâil eder Aklındadır şerâfet-i insân Olmasa akl merd olur nâ-dân (Hüseynov,1977:97) Seyyid Azim Şirvânî nin edebî şahsiyetinin bir yönünü de satirik şiirleri teşkil eder. Türk edebiyatında satirik şiirin ve hicvin tarihçesi orta asırlara uzanır. Fuzulî nin selam verdim rüşvet değildir diye almadılar ifadesiyle başlayan ve daha çok sosyal konuları içeren Şikâyetnamesinden başlayarak pek çok şâir toplumda gördüğü aksak yanları hiciv tarzında dile getirmiştir. Azerbaycan edebiyatında Seyyid Azim Şirvânî den önce Kasımbey Zakir ve Mirza Fethali Ahundov gibi şâirler satirik şiirin temellerini atmışlardır. Seyyid Azim Şirvânî, satirik şiir tarzında Ahundov dan etkilenmiştir (Hüseynov,1977: ). Satirik şiirin ve hicvin teşekkülünde bazı sebepler vardır. Sosyal yapıdaki bazı bozukluklar, gelir dağılımındaki eşitsizlik, devlet yönetimindeki adaletsizlik, mahallî yöneticilerin dürüst olmayan davranışları ve sanatkârların olaylara daha realist bir açıdan bakmaları bunlardan sayılabilir. Seyyid Azim Şirvânî nin yaşadığı 19. yy. Azerbaycan ında da yukarıda saydığımız şartların çoğu mevcut idi. Halkın geçim sıkıntısı içinde olması, çar yönetiminin tayin ettiği Rus ve yerli yöneticilerin halkı ezmesi karşısında Seyyid Azim, itirazlarını hiciv yoluyla söylemiştir. O, keskin dilini bazen de yönetimle işbirliği içindeki din adamlarına çevirmiş, Köpeğe İhsan, Allah a Rüşvet, Yerdekilerin Göğe Şikâyete Gitmeleri gibi şiirlerinde zamanın hocalarını, mollalarını eleştirmiştir. Şâir genelde hicivlerinde edebiyat ve estetik

18 kurallarına uymaya özen göstermiş ama bazı şiirlerinde kaba sayılabilecek ifadelere de yer vermiştir. Seyyid Azim Şirvânî, döneminin basın yayın faaliyetleriyle de yakından ilgilenmiştir. Ekinci, Ziya, Keşkül gibi gazetelerde aktüel meselelerde yazıları çıkmıştır. O dönemin meşhur simalarından Hasanbey Zerdabî ile dostluğu onun gazetedeki yazılarına dayanır. Seyyid Azim Şirvânî, Ekinci gazetesinin yayımlandığı yılları arasında bu gazetede daha çok sosyal muhtevalı şiirler, halkın ve memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatan yazılar, eğitici yönü ağır basan manzumeler kaleme almıştır. Osmanlı-Rus harbi yıllarında çar hükümeti bu gazetede savaş ile ilgili yazıların çıkmasını yasaklamıştır. Hal böyle olunca, gazetenin yazar ve okurlarından pek çoğu gazete ile alakasını kesmiş ve bir müddet sonra gazete kapatılmıştır. Hasanbey Zerdabî, Ekinci gazetesi kapatıldıktan sonra basın yayın hayatına son vermemiş, bir müddet sonra Ziya ( ), o da kapatıldıktan sonra Keşkül ( ) gazetelerinde faaliyetlerine devam etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî de şiir ve yazılarını bu gazetelere göndermeye devam etmiştir Eserleri Seyyid Azim Şirvânî, farklı alan ve mevzularda kalem oynatmış velûd bir şahsiyettir. Onun eserlerinden bazıları bir kitap haline getirilmiş ve yayımlanmış, bazıları da değişik yayın organlarında farklı adlarla çıkmış ve daha sonra bir araya getirilmiştir. Bir eseri ise ismen malum olsa da elde bulunmadığı için şu anda kayıptır. Seyyid Azim Şirvânî nin eserlerinden tezkiresi hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi verilecektir. Seyyid Azim in önemli eserlerinden biri klâsik tarzdaki şiirlerini topladığı divanıdır. Edebî şahsiyeti kısmında bahsettiğimiz gibi bu divanındaki şiirlerin çoğu civarında- gazel nazım şekli ile yazılmıştır. Bunlardan başka kaside, kıta, rubaî, tuyuğ, terkip ve terci bend, muhammes, müseddes gibi nazım şekilleriyle yazılmış şiirler vardır. Divandaki şiirlerin sayısı ve şekilleri ile ilgili kesin bilgiler veremeyişimizin sebebi, bu eserin tam ilmî bir neşrinin olmayışıdır. Divanın bir

19 elyazması nüshası Bakû deki Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, Fuzulî Adına Elyazmaları Enstitüsünde, Arx 5 G2 (23) şeklinde kayıtlıdır. Divan iki defa basılmıştır. İlki, 1897 yılında Tebriz de Şamahılı cerrah Habib Sadıkoğlu nun mukaddimesiyle Arap harfleriyle (Bağırov, 1959:25), ikincisi Sovyetler Birliği zamanında İlimler Akademisi yayınları arasından, Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 1. Cilt adıyla Bakû de 1950 yılında basılmıştır (Hüseynov, 1977:82). Seyyid Azim in Türkçe divanından başka Farsça bir divanı da vardır yılında Seyyid Azim Şirvânî ye ait arşiv kayıtları arasında bulunan bu elyazması divan henüz basılmamıştır. Seyyid Azim in bir diğer eseri onun satirik tarzda yazdığı şiirlerdir. Şâirin bu şiirleri daha çok Ekinci, Ziya ve Keşkül gazetelerinde yayımlanmıştır. Sağlığında bu şiirler bir araya getirilmemiştir. Daha sonra bu şiirler İlimler Akademisi tarafından Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 2. Cilt adıyla klâsik tarzdaki şiirlerin serisinin devamı şeklinde Bakû de 1950 yılında yayımlanmıştır (Hüseynov, 1977:101). Şâirin satirik tarzda yazdığı şiirlerden bazıları şunlardır: Şirvân Beylerini Hiciv, Yeni Beyler, Ağadan Gileygüzarlık, Şikâyet, Han ve Dehkan, Görünür, Talebenin Hadisesi, İlimsiz Âlim, Müçtehidin Tahsilden Gayıtması, Fakih ile Oğul, Köhne İlimden Şikayet, Avam Ata ile Âlim Oğul, Müneccimler Yalancıdır, Belh Kadısı ve Harrat, Vaizin Hadisesi. Çocuklar için yazılan Rebiü l-etfal adlı eser şâirin eserlerinden bir diğeridir. Onun çocuklar için yazdığı eser sayısı ve onların adları konusunda bazı tereddütler vardır. Bazı kaynaklarda bu ders kitabının adı, Mecmua, Mecmua-i Âsâr-ı Hacı Seyyid Azim Şirvânî, Tacü l-kütüb ve Şeriat gibi çeşitli adlarla kaydedilmiştir. Ancak son araştırmalar göstermektedir ki Seyyid Azim, çocuklar için ders kitabı olarak sadece tek adı olan bir kitap hazırlamıştır. Bu kitabın adı da Rebiü l-etfal dir. Müellif bu kitabı 1877 yılının Mart ında yazmaya başlamış ve bir yıl sonra tamamlamıştır. Ancak kitabın basılabilmesi için çar hükümeti ile birçok yazışmalar gerçekleştirilmiş ve kitabın sansürden geçmesi için kitap bazen Şeriat adıyla zikredilmiştir. Bütün gayretlerine rağmen bu kitap basılmamış, üstelik kitabın muhtevasının çarlık rejimi için tehlikeli olduğu düşünülerek 1879 yılında müellif, Şamahı daki öğretmenlik görevinden de uzaklaştırılır (Hüseynov, 1977:50-53).

20 Kitabın ilk nüshasındaki parçalardan bazılarının adları şunlardır: Çoban ve Nekir Münker, Gelmese Ne Deyim, Hikayet-i İskender, Hikayet-i Hükemâ ve Pîr-i Zen. Seyyid Azim, 1883 te kitabın ikinci nüshasını hazırlamıştır. Müellif, o sıralarda yapılan Rus çarı III. Aleksandr ın taç koyma merasimini de hatırlatacak şekilde bu ikinci nüshanın adını Tacü l-kütüp koymuştur. Koca Ana ve Oğul, İki Şehzade, Gözlü ile Körün Vakası, Yahşılık İtmez, Bülbül ve Azizüddevle nin oğlu, Padişâh ve Edip, Lokman ın Satılması kitaptaki bazı parçaların adlarıdır. Seyyid Azim Şirvânî nin bu eserlerinden başka arkadaşlarına yazdığı mektuplar vardır. Bunlar müstakil bir kitap olarak yayımlanmamıştır. Ancak Sovyetler Birliği zamanında Kiril harfleri ile neşredilen Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 3. Cilt adıyla hazırlanan eksik tezkire cildinin sonunda bu mektuplara yer verilmiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresinde, bu muhtasarda manzûr-ı asl târîhnüvîslik değil idi, bu kadar icmâle iktifâ olunub tafsîlini Târîh-i Şirvân-nâme kitâbımıza rücû kıldık. ifadesinde şâir, kendisinin bir de tarih kitabı yazdığı belirtilmektedir. Bu tarih kitabına ait bazı parçalar 1884 tarihinde Tiflis te çıkan Kafkas Cemiyetinin Tarih ve Arkeoloji Haberleri anlamına gelen İzvestiya Kavkazskogo Obşestva İstorii i Arheologii adlı dergide neşredilmiştir. 2. BÖLÜM TEZKİRE HAKKINDA BİLGİLER 2.1. TEZKİRENİN TANITILMASI

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Mehmet Nuri Çınarcı Ankara 2016 Türkçe Şair Tezkirelerinin Kaynakları Yazar Mehmet Nuri Çınarcı ISBN: 978-605-9247-46-7 1. Baskı Aralık, 2016 / Ankara 100 Adet Yayınları

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY Divan yazma Anadolu da 13. ve 19. yüzyıllar arasında görülen şairlerin değişik nazım türlerinde kaleme alınmış şiirlerini bir araya topladıkları

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE 1 ^^^^ ISBN: 978-960-98925-6-8 Gön^RJSEYlN ISBN: 978-960-98925-6-8 BAKEŞ YAYINLARI 8 Kitabın Adı Gümülcine Türk Ağzındaki Batı Kaynaklı Kelimeler Yazar Gönül Hüseyin Aktaş Kapak

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 KISALTMALAR...13 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası na Dair...15 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası...20 Türk Dili...20 Türk Yazıları...20 Eski Türk Şairlerinin Vazifeleri...21 Elde Bulunan

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

YAYIN DEĞERLENDİRME. MÜSEYİP MEMMEDOV: PUBLİSİST SÖZÜN KUDRETİ * (Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK)

YAYIN DEĞERLENDİRME. MÜSEYİP MEMMEDOV: PUBLİSİST SÖZÜN KUDRETİ * (Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYISI ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 11 OCAK 2013 YAYIN DEĞERLENDİRME MÜSEYİP MEMMEDOV: PUBLİSİST SÖZÜN KUDRETİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN 71 AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN Nihat ŞEMİN Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂ- RİH-İ MÜLÛK-İ

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Gürcistan Dostluk Derneği. Faaliyet Raporu. Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri

Gürcistan Dostluk Derneği. Faaliyet Raporu. Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri Gürcistan Dostluk Derneği Faaliyet Raporu Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri Yazılı ve Görsel Yayınlar Gürcistan daki Müslüman toplumun ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Prof. Dr. ÂMİL ÇELEBİOĞLU HATIRA DOSYASI

Prof. Dr. ÂMİL ÇELEBİOĞLU HATIRA DOSYASI Prof. Dr. ÂMİL ÇELEBİOĞLU HATIRA DOSYASI Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 1-4. Âmil Çelebioğlu nun Hayatı SEBAHAT DENİZ * Âmil Çelebioğlu, 20 Nisan 1934 tarihinde Konya nın Karaman

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998)

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) Abdusadıkİrisov 20 Şubat 1928 de Özbekistan ın başkenti Taşkent te dünyaya geldi. Orta mektebi bitirdikten sonra 1946 da o zamanki adıyla

Detaylı

DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI

DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI A: Divan Edebiyatına Giriş 1. Temel Kavramlar 2. Divan Edebiyatının Oluşumu 3. Divan Edebiyatının Gelişim Dönemleri 4. Divan Edebiyatının Kaynakları 5. Divan Edebiyatının Özellikleri 6. Divan Edebiyatının

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Hak Teala (cc) itiraz edenlere Hud Suresinde şu kelimelerle cevap vermiştir:

Hak Teala (cc) itiraz edenlere Hud Suresinde şu kelimelerle cevap vermiştir: Yüce Allah (cc) seçip görevlendirdiği resullerine, diğer insanlara nasip olmayan bir bilgi ihsan eder. Hiçbir bilgin o resullerle baş edemez. Allah vergisi bilgiye sahip olan Allah ın resulleri, düşmanlarına

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ 1953 yılında Adapazarı nda doğan Mustafa İsen, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. Mezuniyetten

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 Kültürümüzde Efe, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE Ayhan Tek MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE Klasik şiirin geliştiği coğrafya olarak Doğu daki aşk hikâyelerinin mesnevi formunda yazılmasıyla edebiyatta sadece aşk ı amaç edinip hünerli söz söyleme

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO İletişim Yayınları 265 Cemil Meriç Bütün Eserleri 15 ISBN-13: 978-975-470-356-6 1993 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-18. BASKI 1993-2016, İstanbul 19. BASKI 2017, İstanbul KAPAK Ümit Kıvanç UYGULAMA Hüsnü

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı