SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM"

Transkript

1 SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ Giriş ve Metin A Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM

2 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3213 KÜLTÜR ESERLERİ 464 ISBN e-posta: Bu kitap internet ortamında ilk kez yayımlanmaktadır.

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii KISALTMALAR... v 1. BÖLÜM: SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ... vi 1.1. Hayatı... vi 1.2. Edebî Kişiliği... xi 1.3. Eserleri... xvi 2. BÖLÜM: TEZKİRE HAKKINDA BİLGİLER... xix 2.1. TEZKİRENİN TANITILMASI... xix 2.2. TEZKİRENİN KAYNAKLARI... xxv Yazılı Kaynaklar... xxv Daha Önce Yazılmış Tezkireler ve Diğer Eserler... xxv Devrindeki Yazılı Kaynaklar... xxvii Sözlü Kaynaklar... xxviii Şâir ve Yazarlarla Bizzat Görüşmesi... xxviii Şâir ve Yazarlar Hakkında Başkalarından Bilgi Edinmesi... xxix 2.3. TEZKİRENİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ... xxix 2.4. DİĞER TEZKİRELERDEN FARKI... xxxiv 2. BÖLÜM: SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ NİN TEZKİRESİNİN METNİ... xxxvi 2.1. Metnin Oluşturulmasında İzlenen Yol... xxxvi Nüshanın Tanıtılması... xxxvi Takip Edilen Yol... xxxvii TEZKİRENİN METNİ... 1 SONUÇ KAYNAKÇA

4 ÖNSÖZ Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatları bir ağacın iki kolu gibidir. Bu kollar, asırlarca birlikte geliştikten sonra günümüzden beş yüz yıl kadar önce iki dala ayrılarak paralel bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Tabii bu ağacın kökü ve kaynakları aynı olduğu için dallar arasında pek çok benzer nokta bulunmaktadır. Dış etkenler bir ağacın iki dalı arasında ne kadar fark meydana getirebilir? Çok büyük farklar olmasa gerek. Zaten Azerbaycan ın rahmetli cumhurbaşkanı Haydar Aliyev in de dediği gibi Türkiye ve Azerbaycan, iki devlet bir millettir. Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatları üzerinde, ancak bazı dış tesirlerin meydana getirdiği ufak tefek farklılıklardan bahsedilebilir. Azerbaycan sahasında, tarihî seyir içerisinde farklı devletler kurulmuş, İran ve Rusya gibi değişik kültürlerin tesiri olmuş, edebî dilde Dede Korkut tan sonra az da olsa farklılaşma meydana gelmiş olabilir. Ancak şu anda malum olduğu üzere bu iki coğrafyanın insanları birbirlerinin dillerini bir aracıya gerek kalmadan okuyup anlayabilmektedirler. Edebî eserler ise yapılan uyarlama çalışması ile zevkle okunmaktadır. Türk okuru, Azerbaycan edebiyatından Bahtiyar Vahapzade yi, Anar ı, Elçin i ve diğer edebiyatçıları belki de orijinal şekilleriyle okuyabilmektedir. Azerbaycan okuru da Reşat Nuri Güntekin in romanı Çalıkuşu nu ve bu romandan hareketle çekilmiş sinemayı özüne ait bir eser gibi kabul etmiştir. Azerbaycan da, kız çocuklarına çokça verilen Feride adında, bu eserin önemli etkilerinin olduğu unutulmamalıdır. Bizim edebiyatımızdan Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Kemal Tahir gibi pek çok şahsiyet Sovyetler Birliği zamanında Türkiye den esen kardeş bir rüzgâr gibi ciğerlere çekiliyordu. Pek çok Azerbaycanlı okuyucu, hâlâ bu edebî şahsiyetlerin sağ-sol gibi bir kamplaşmanın konusu olmasını kabullenememekte ve hepsini kardeş ülkenin elçileri saymaktadır. Aynı millete mensup bu iki kardeş ülkenin edebiyatları, İslam tesiri altında gelişen Türk edebiyatı döneminde farklı iki kola ayrılmıştır. Yunus Emre, Kadı Burhanettin ve Fuzulî bu iki edebiyatın ortak şahsiyetlerindendir. Daha sonra özellikle bazı dil özellikleri ve muhteva farklıları ile bu edebiyatlar paralel bir şekilde

5 devam etmiştir. Anadolu sahasında Mevlitler yazılırken Azerbaycan sahasında Maktel-i Hüseyn ve Kerbela hadiselerini anlatan şiirler söylenmiştir. Aynı nazım şekilleri, aynı kalıp ve benzer mazmunlarla sevgi, ayrılık, özlem, tabiat temleri dile getirilmiştir. Bu iki edebiyatın ortak edebî ürünlerinden biri de şâir tezkireleridir. Ali Şir Nevâyî nin Orta Asya sahasında ilk şâir tezkiresini yazması ile Türk edebiyatında bu çığır açılmış ve ilerleyen asırlarda ara verilmeden devam ettirilmiştir. Azerbaycan sahasında, Nevâyî dili de dediğimiz Çağatay Türkçesi özellikleri ile XVII. Asırda Sadıkî-i Kitabdâr tarafından Mecma ü l-havas adında bir tezkireden sonra bu coğrafyada Azerbaycan Türkçesi ve Farsça olarak tezkireler yazılmıştır. Bu çalışmanın konusu da genel olarak Azerbaycan sahası tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresidir. Çalışmanın başında Giriş başlığı altında Azerbaycan sahası tezkireleri hakkında bilgi verilmiştir. Burada Azerbaycan sahasına ait şâirleri de ihtiva eden Ahdî-i Bağdadî nin tezkiresinden başlayarak bu coğrafyayla ilgili tezkirelerin adları, müellifleri ve tezkirelerin bazı özellikleri üzerinde durulmuştur. Bunlardan Seyyid Azim Şirvânî nin yazdığı tezkire çalışmamızın esas kısmını oluşturmaktadır. 1. Bölümde, tezkire yazarı olan Seyyid Azim Şirvânî nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, 2. Bölümde tezkire genel olarak tanıtılmış, tezkirenin yazılı ve sözlü kaynaklarına değinilmiş, tezkirenin dil ve üslup özellikleri hakkında bilgi verilmiş, diğer tezkirelerden farkı ve etkileri belirtilmiştir. 3. Bölümde, tezkirede şâir ve eserle ilgili değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. Değerlendirmeler ile ilgili kısımda, tezkire müellifleri tarafından birer terim gibi kullanılan bazı değerlendirmeler ve Seyyid Azim in bu kavramlara eklediği başka kelimeler ele alınmış, tezkire metninden bazı örneklerle bu ifadeler açıklanmaya çalışılmıştır. Şâir ve eserle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı bu kısımda Harun Tolasa, Pervin Çapan ve Filiz Kılıç ın daha önce yaptıkları çalışmalar yol gösterici olmuştur. Tezkire metninin bilinen tek elyazması nüshası Bakû deki Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Fuzulî Adına Elyazmaları Enstitüsünde, Arx 5 G3/29 I ve II. Ciltler şeklinde iki cilt halinde bulunmaktadır. Eser müellif hattıdır ve eksiktir. Elyazması metnin sayfaları ve bölümleri bazen birbirine karışmış, bazı yerlerde

6 sonradan doldurulmak üzere boş satır ve sayfalar bırakılmıştır. Biz, metnin transkripsiyon harfleriyle kuruluşunda Seyyid Azim Şirvânî nin tamamlamaya çalıştığı şekil ve üsluba mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalıştık. Metnin içindeki Farsça şiirleri metnin sonunda Türkçe tercümeleri ile birlikte verdik. Bir şâirin biyografisi ve şiir örnekleriyle ilgili bilgileri farklı sayfalardan toparlayarak bir araya getirmeye ve bir bütünlük sağlamaya gayret ettik. Metinde okunamayan bazı yerleri... şeklinde gösterdik. Müellifin kendisinin boş bıraktığı yerleri de aynı şekilde gösterip dipnotta buraların müellif tarafından boş bırakıldığını belirttik. Çalışmanın sonunda şahıs, yer ve eser adlarını içeren bir dizin hazırlanarak konuyla ilgilenenlere kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. Azerbaycan sahası tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresi üzerine yapmış olduğumuz bu çalışmanın gerek metin gerekse incelemeyle ilgili bölümlerinde eksik ve kusurlarımız olabilir. Ancak böylesine hacimli, çok yönlü ve başka bir coğrafyaya ait bir eser üzerinde çalışmanın ne kadar zahmetli olduğunu işin erbabı yakından bilecektir. Kusurlarımızın affedilmesi, eksiklerimizin tamamlanması için tavsiyelerde bulunulmasını temenni ederim. Bu çalışmayı yapmama vesile olan, beni teşvik eden, çalışmamın her aşamasında geniş bilgi ve tecrübeleriyle bana yardım eden sayın hocam Prof. Dr. Filiz Kılıç a içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Eseri hazırladığım süreç içerisinde Azerbaycan edebiyatı konusundaki bilgileriyle bana yardımcı olan, çalışmalarım sırasında gerekli sabrı ve anlayışı gösteren eşim Pervane ye, kızım Hilal e ve oğlum Ali ye teşekkür ederim. Ayrıca yetişmemde emeği bulunan bütün hocalarıma ve yardımını gördüğüm başta Dr. Ömer Özkan olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ömer BAYRAM Ankara 2005

7 KISALTMALAR a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale AKM Atatürk Kültür Merkezi Ans. Ansiklopedisi c. Cilt Çev. Çeviren Ens. Enstitüsü Haz. Hazırlayan MEB Milli Eğitim Bakanlığı Nu. Numara s. Sayfa SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TDK Türk Dil Kurumu TDV Türkiye Diyanet Vakfı Ünv. Üniversitesi vb. ve benzeri yay. Yayınları yy. Yüzyıl

8 1. BÖLÜM SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ 1.1. Hayatı Seyyid Abdulazim Şirvânî, 10 Haziran 1835 te şâirler vatanı Şamahı da dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Seyyid Mehemmed Şamahı nın tanınmış seyyidlerindendir. Annesinin adı Gülsüm dür (Hüseynov, 1987:8). Seyyid Azim Şirvânî, kendi tezkiresinde adını ve doğum yerini şu şekilde beyan eder: Hacı Seyyid Azîm dir adım Nazmda Rûh-ı Kudüs üstâdım Maskatü r-re sdir bana Şirvân Sinn-i pencâhe vâsılam el ân (Tezkire metni, s. 8) Müellif, kendi soyu ile ilgili olarak tezkirede, Nesebim Hatm-i Enbiyâ ya yeter Hasebim Şâh-ı lâ-fetâ ya yeter beytiyle seyyid soyundan olduğunu ve Hz. Ali yle olan alakasını bildirir (Tezkire metni, s. 8).

9 Seyyid Azim Şirvânî, yedi yaşında babasını kaybedince annesinin babası olan Molla Hüseyin, onu annesi ile birlikte himayesine alarak Dağıstan ın Yagsay köyüne götürmüştür. Rus hükümeti tarafından hâkim tayin edilen Molla Hüseyin, Seyyid Azim Şirvânî nin eğitimi ile şahsen meşgul olmuştur. Azerbaycan Türkçesi ve Farsça konusunda iyi bir bilgi birikimine sahip olan Molla Hüseyin, bir oğul sahibi olmadığı için torununa çok büyük bir sevgiyle bağlanmıştır. Seyyid Azim Şirvânî, kendi kabiliyeti, zekâsı ve ciddiyeti ile de dedesinin beğenisini kazanmıştır. Dedesi ona Azerbaycan Türkçesi ve Farsçayı öğretmiş, Arapça öğretimini ise o zaman Yagsay köyünde yaşayan birisine havale etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî, anne ve dedesinin terbiyesi altında on bir yıl Dağıstan da yaşamıştır. Dil öğrenmeye özel bir kabiliyeti olan Seyyid Azim Şirvânî, bu süre zarfında kendi ana dilinden başka Arapça ve Farsçayı bunlarla birlikte Lezgi dilini ve bazı Dağıstan lehçelerini iyi bir şekilde öğrenmiştir (Hüseynov, 1977:13). Seyyid Azim Şirvânî, 1853 tarihinde, 18 yaşında iken annesi ile birlikte vatanı Şamahı ya geri döner. Genç yaşlarından itibaren ilim öğrenmeye büyük ilgisi olan Seyyid Azim Şirvânî, para ve şöhret kazanma hayalinde olmamış, her zaman tahsilini artırmak, bilgilerini derinleştirmek arzusuyla yaşamıştır. Daha on dört yaşındayken ilim öğrenme hevesinde olduğunu, Oldum ol gün çâr deh sâle Düşmedim fikr-i devlet ü mâle Eyledim ârifâne kesb-i ulûm Ohudum nahv u sarf u fıkh u usûl Hikmet ü hey et eyledim mahsûl şeklinde ifade eder (Hüseynov, 1977:16). Seyyid Azim Şirvânî, Dağıstan dan geri döndükten sonra üç yıl Şamahı da yaşar tarihinde Ceyran adlı bir hanımla evlenir da bahar aylarının birinde Mir Cafer adlı oğlu dünyaya gelir. Şâir, sonraları oğluna hitaben yazdığı şiirlerinden birinde onun doğumunu şöyle tarihlendirir: Cafer, ey gonca-i gülistânım Ey menim bülbül-i hoş-elhânım İki yüz yetmiş üçde ba d hezâr

10 Mu tedil fasl idi zamân-ı bahâr Seni Hak men fakîre etdi atâ Ka be-i kalbime yetişti safâ (Hüseynov, 1977:17) Burada gösterilen hicrî 1273 tarihi miladî olarak 1856 tarihine tekâbül eder. Mir Cafer, Bakû de bir okulda öğretmen olarak çalışmıştır (Cebrayılbeyli, 1945:47). Seyyid Azim Şirvânî nin Mir Cafer den ( ) başka, Hacer ( ) ve Fatma ( ) adlarında iki kızı da vardır. Şâir, 1870 tarihinde oğlu Mir Cafer i tahsil için annesi ile birlikte Bakû ye göndermiştir. Bir ara kendisinin de Bakû ye geleceğini belirtmesine rağmen bazı sebeplerle gidememiş, eşi ve oğlu 1875 te Şamahı ya dönmüşlerdir (Hüseynov, 1977:17). Seyyid Azim Şirvânî, 1856 yılının sonlarına doğru dinî eğitim almak için Irak a gider. Eğitiminin birinci yılında Necef te Atebât-ı Aliyye de müçtehitlerden ders alır. İkinci yıl, Bağdat ve Şam da bulunur. Dinî bilgiler veren bu medreselerde eğitimini tamamladıktan sonra Şamahı ya geri döner. Şamahı daki din adamları Seyyid Azim Şirvânî nin vatanına bir din âlimi olarak geri dönmesini beklemektedirler. Ancak şâir, vatanına döndükten sonra din adamlığı görevini yapmamıştır (Hüseynov, 1987:8). Seyyid Azim Şirvânî, Şamahı ya dönüşünden bir süre sonra Mekke ve Medine ye hac yolculuğu yapmıştır. Daha sonra Mısır ve Suriye yi gezerek bu yerlerde yaşayan insanların hayat şartları ve dünya görüşleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. Seyahati sırasında uğradığı Kahire de, birçok âlim ve şâirle tanışmıştır. Sovyetler Birliği zamanında Seyyid Azim Şirvânî ile ilgili yapılmış çalışmalarda onun hacca kendi isteği ile değil, Şamahı nın tanınmış zenginlerinden Ali Abbas Beyin zorlamasıyla gittiği ifade edilmektedir. Buna delil olarak da Molla Rıza Efendizâde ye yazdığı manzum bir mektup gösterilir: Görmedim Ka be tavafında safâ-yı bâtın Yine meyhânededir zevk ü safâ-yı âlem Menzilim kûşe-i meyhânede bir cennet idi Ki mene görse idi reşk aparardı Âdem Lîk bir şahs meni mekr ile yoldan çıkarıp

11 Nice kim Âdem e şeytan edip efsûn ile dem Etdi yüz hîle ile dûr meni meykededen Eyledi Ka be tavafında özüne hem-dem Getdi yollarda menim başıma yüz gûne belâ Gussadan âhiri sad-pâre gönül tapdı verem Niyeti şöhret imiş kim ona hacı diyeler Koymayıbmış deme mel ûn yola sıdk ile kadem Mene bir nev hükûmetler ederdi billâh Kim onu eylemeyib Şâm da Mervân-ı hakem (Bağırov,1959:11) Şâir, bu şiirinde şöhret kazanmak ve hacı adı almak için hacca giden Ali Abbas Beyi mel un, şerir, şeytan gibi sıfatlarla nitelendirerek kendisine yaptığı eziyetleri anlatmaya çalışır (Bağırov,1959:12). Seyyid Azim Şirvânî, daha gençlik yıllarında Yakın Doğu ülkelerinin birçoğuna seyahat etmiştir. O, Irak, Mısır, Suriye, Mekke ve Medine, Yemen de yaşayan Arapların, İran ve Güney Azerbaycan da yaşan Azerî Türklerinin durumlarını öğrenme imkânı bulmuştur. Bunlardan başka, Gürcistan, Acaristan, Ermenistan, Dağıstan ve Orta Asya ya da gitmiştir. Bu seyahatler şâire, sanatkârlığı konusunda zengin bir materyal hazırlamıştır. Şâirin eserlerinde hayattan bazı sahneleri canlı bir şekilde verilmesinin sırrı da buradadır. 30 Mayıs 1859 tarihinde Şamahı da çok şiddetli bir deprem olmuştur. İpek yolu üzerinde bulunan ve pek çok medeniyete beşiklik etmiş olan bu şehir belli aralıklarla tabiî âfetlere maruz kalmıştır. Yaklaşık olarak her yüz senede bir tekrar eden depremlerle şehir pek çok defa harap olmuştur. Bu deprem sebebiyle zaten çok fakir olan şehir ahalisi daha da kötü günler yaşamak zorunda kalmıştır. Seyyid Azim Şirvânî, bu yıllarda çektiği sıkıntıları ekmek ve gıda bulmaktaki zorlukları muhtelif şiirlerinde dile getirir. Bu dönemde Şamahı halkına yardım getirmek ve oradaki durumu öğrenmek üzere Rus devleti tarafından bölgeye gönderilen A.İ. Baryatinski, durumu bildirmek üzere çara gönderdiği mektupta şehrin halini anlatır. O sıralar Rusya nın bünyesinde bulunan Kafkasların idare merkezi olan Şamahı nın da değiştirilerek idare merkezinin Bakû ye taşınmasını teklif eder (Bağırov,1959:16).

12 Seyyid Azim Şirvânî, li yıllarda Şamahı da yeni usul ile (usûl-i cedîd) talim terbiye veren bir okul açar. Mirza Alekber Sâbir, Sultan Mecid Ganizade gibi önemli şahıslar ilk tahsillerini onun açtığı bu okulda almışlardır. Seyyid Azim Şirvânî, bu okulda diğer okullardan farklı olarak öğrencilerine Rusçayı da ders olarak verdirmiş, dinî derslerin yanında fen derslerini de okutmuştur. Öğrencilerin faydalanması için kendisi yeni ders kitapları yazmıştır. Ömrünün sonuna kadar bu okulda öğretmenliğe devam etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin hayatında şâirlik ve yazarlık önemli bir yer tutmaktadır. Şamahı daki Beytü s-safâ adlı edebî meclisin en önemli temsilcilerinden biri sayılan Seyyid Azim, zaman zaman bu meclisin başkanlığını da yapmıştır. Ayrıca, o dönemde Bakû de çıkan Ziya, Keşkül ve Ekinci gibi gazetelere, devrin sosyal problemleri ile ilgili yazılar göndermiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin bu yönlerine edebî kişiliği bahsinde değinilecektir. Seyyid Azim Şirvânî, 1869 yılından hayatının sonuna kadar devam ettirdiği eğitim faaliyetinden dolayı bir madalya ile ödüllendirilmiştir. O, Kafkas dairesi maarif reisinin teklifiyle, eğitim alanında yaptığı hizmetlere göre 1887 yılında üzerinde Türkçesi çalışmalarına göre anlamına gelen Rusça Za Userdie yazılı bir madalyaya layık görülmüş, ancak o sıralardaki maddî sıkıntısı sebebiyle madalyayı almak için ödenmesi gereken yedi manat elli gepik miktarı ödeyemediğinden mükâfatına ulaşamamıştır (Bağırov,1959:25). Bu durum, Seyyid Azim Şirvânî nin hayatının son dönemlerinde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığını göstermesi bakımından önemlidir. Seyyid Azim e, ölümüne on gün kala, ancak 10 Mayıs 1888 de bu madalyayı almak nasip olmuştur (Hüseynov,1977:56). Seyyid Azim Şirvânî, 20 Mayıs 1888 de, elli üç yaşında Şamahı da vefat etmiş, şâir Nesimî nin kardeşi Şâh Handan ın ismiyle anılan Şamahı daki Şâhhandan mezarlığına defnedilmiştir. Şâir, bir şiirinde, Men ölende Şâhhandan da basdırın Çünkü onun Şâhid-i Handan ı var şeklinde defnedilmek istediği yerle ilgili vasiyette bulunmuştur. Mezar taşına bir gazelinden alınan aşağıdaki beyit yazılmıştır: Mevt-i cismanî ile sanma menim ölmeyim

13 Seyyidâ ölmerem âlemde sesim var menim Mezar taşındaki bu beyitte geçen âlemde sesim var menim ifadesinden ilhamla daha sonra Azize Caferzade adlı yazar, Seyyid Azim Şirvânî nin hayatını konu edinen bir roman yazmıştır. Şâirin vefatına dair kaynaklarda kesin olmayan bazı bilgiler mevcuttur. Köçerli ye göre, Şamahı da camiden çıkarken cemaatten bazıları onu duvara sıkıştırıp öldürmüştür (Köçerli,1926:42). Halk arasında bir söylenti şeklinde gezen bu bilgi başka bir kaynakta da benzer bir şekilde verilmiştir (İsmayılov,1904:49-50). Ağasalih Musayev e göre de Seyyid Azim Şirvânî nin yenilikçi hareketlerinden rahatsız olan bir din adamı, ona bir sopa ile vurmuş, şâir o anda ölmese de böyle bir hakareti kaldıramayıp üzüntüsünden vefat etmiştir (Musayev,1908). Şâirin vefatından sonra dostları onun ölümü ile ilgili bazı şiir ve yazılar kaleme almışlardır. Ağaali Nasih adlı Şamahılı bir şâir, Kan ağla gözüm server-i devrân getdi Ser-defter-i ehl-i fazl u irfân getdi Efsûs o şâir-i edîb ü kâmil Ahbâbın edib zâr-ı perişân getdi mısralarıyla dostlarının, onun ölümüne ne kadar üzüldüklerini dile getirmiştir. Gerçi şâirin kendisi Sizlere ser-be-ser selâmım var Olmasam da özüm kelâmım var Ohuyun şi rimi kılın yâdım Şâd olsun bu rûh-ı nâ-şâdım mısralarıyla ölümünden sonra da şiirleriyle yaşayacağının haberini vermiştir (Tezkire metni, s. 9). Şâirin vefatı Hasanbey Zerdabî nin çıkardığı 27 Ağustos 1888 tarihli Keşkül gazetesinde Hacı Seyyid Azim in vefatı haberi birçok bâ-haber ve ehl-i hal zatları... müteessir eyledi. şeklinde okuyuculara duyurulmuştur (Hüseynov,1977:57) Edebî Kişiliği

14 Seyyid Azim Şirvânî nin fizikî yapısı hakkında tezkiresinde, divanında ve diğer kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Müellif, yazdığı tezkirede, bazı şâirlerin fizikî durumlarına dair bilgiler vermesine rağmen kendi fizikî durumu ile ilgili bir değerlendirmesi yoktur. Ancak, daha sonra müstakil olarak Seyyid Azim Şirvânî hakkında yazılan kitaplarda ve bazı ansiklopedilerde ona atfedilen bir resim vardır. Bu resmin, o dönemde çekilen bir fotoğraf mı yoksa daha sonra çizilen bir resim mi olduğu konusunda elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. Bu resme göre Seyyid Azim Şirvânî, ince, zayıf yüzlü, açık tenli, siyah gözlü, ince kaşlı, biraz sivri burunlu, zekî bakışlı bir insan olarak görünmektedir. Gazellerinden ve tezkiresinin başında kendi şahsiyeti ile ilgili yaptığı değerlendirmelerden, onun dünya nimetlerine düşkün, gezmeyi, eğlenmeyi seven, hayattan kâm alan, güzellere ve şaraba meyilli, biraz kederli, açık sözlü bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Tezkiresinde şâir, Bezm-i işretde yâ ulü l-elbâb Yâd edin rûhumu içende şarâb Siz teki men de ehl-i işret idim Mâ il-i hüsn-i savt u sûret idim Meşrebim ayş u nûş-ı bâde idi Mezhebim her-nigâr-ı sâde idi Bana vird-i zebân leyl ü nehâr Vasf-ı ruhsâr u turre-i tarrâr mısralarıyla kendi şahsiyeti ve dünya görüşü hakkında bilgi vermektedir (Tezkire metni, s. 9). Şâir burada eski arkadaşlarına, içki meclisinde şarap içerken benim ruhumu da yâd edin, ben de sizin gibi eğlence ehli, güzel ses ve güzel yüze düşkün idim, benim yaratılışım yeme içme ve içki içme üzerine, mezhebim ise her put gibi güzelin peşinden gitme üzerineydi, gece gündüz benim dilimde ancak güzel yanağın ve kıvrımlı saçların övgüsü tekrar etmekteydi diyerek, şaraba ve güzele olan düşkünlüğünü ifade etmektedir. Tezkirenin başında geçen bazı mısralar, şâirin inancında bazı İran ve Hint inanışlarının izlerinin olabileceğini akla getirmektedir. Şâir Var ümîdim ki vakt-i rec atde

15 Kevkeb-i baht ola sa âdetde Görem ol âfitâb-ı tâbânı Yetirem hâk-i pâyına cânı mısralarında vakt-i rec at yani dönüş vakti ifadesiyle bir ihtimal tenasüh inancına işaret etmiş olabilir (Tezkire metni, s. 10). Şâir, bir beytinde Ne tergîb eyleyirsen cennete her dem meni vâiz Menim bâğ u behiştim yârdır cennetde kârım yoh der. Burada her ne kadar klâsik şiirlerde şâirin vaize sataşması motifi varsa da yukarıda söylenilen ihtimal de akla gelebilir. Başka bir beytinde, Bu küfr-nümâ şi rini Seyyid görüp âlem Kâfir demesinler sana ayâ ne desinler şeklinde, söyledikleri ile başkalarının eleştirisine uğrayacağını baştan bildiğini göstermektedir. Seyyid Azim, klâsik tarzda şiirler yazan bir şâir, tezkire müellifi, tarih kitabı yazan bir tarihçi, dinî ilimleri derinden kavramış bir hoca, ilkokulda ders veren bir öğretmen, ilkokul öğrencileri için ders kitabı yazan bir yazar, çocuk şiirleri yazan bir edebiyatçı, edebî meclislerde şiirleri değerlendiren bir eleştirmen, satirik şiirler yazan biri hiciv şâiri, pek çok memleketi gezmiş bir seyyah ve coğrafya bilgini ve gazetelere yazılar gönderen bir köşe yazarıdır. Seyyid Azim Şirvânî, klâsik Türk edebiyatı tarzında şiirler yazan usta bir şâirdir. Onun gazellerinde Fuzulî nin tesiri açıkça görülür. Hatta Fuzulî divanındaki ilk gazele nazire olarak, Seyyid Azim Şirvânî nin divanındaki ilk gazel Kad tecellâ min şu âü l-kass envârü l-bahâ Tilk fasli llâh bi l-yehdî münîre men yeşâ şeklinde başlamaktadır. Ayrıca, Fuzulî nin Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır mısrasına Seyyid Azim Şirvânî, İnanma şâirin güftarına billah yalandır bu mısrasıyla nazire yazar. Seyyid Azim in divanında, kaside, gazel, müstezat, muhammes, müseddes, rubaî, kıta ve beyitler olmak üzere klâsik nazım şekilleri ile yazılmış pek çok şiir vardır. Divanda gazellerin çokluğu dikkat çekmektedir. Onun gazellerinde aşk ve muhabbet konusu başta gelmektedir. Gazellerinde işlenen aşk, daha çok insanî aşkı

16 anlatan ancak bazen ilahî aşk olarak da yorumlanabilecek bir aşktır. Zaten bir şâir olarak bu yönüyle Fuzulî ye yaklaşmaktadır. Aşk konulu gazellerinin dışında şarap ve meyhane, tabiat tasviri, güzellik gibi konuları ele alan gazelleri de vardır. Kamil Mir Bağırov ise onun gazellerini iki kısma ayırır: 1. Âşıkâne gazelleri, 2. İçtimâîfelsefî gazelleri (Bağırov, 1959:73). Seyyid Azim Şirvânî, tezkiresinin başında kendisi ile ilgili bilgi verirken önce üstadının Ruhü l-kudüs olduğunu söyler. Yani şiirlerinde ilahî bir ilhamın olduğunu ifade eder. Daha sonra ise Üstâdımdır Bahâr-ı vahy-kelâm Ki onun nazmıdır mülûk-ı nizâm mısralarıyla şiirde üstatlarından birinin de kendisinden yaşça biraz daha büyük ama çağdaşı olan Bahar Şirvânî olduğunu belirtir (Tezkire metni, s. 8). Üstadını, kelamları vahye benzeyen, şiirleri memleketlerin nizamı olan bir şâir olarak tanımlar. Şâirin gazellerinden başka kaside ve diğer şiirleri de oldukça başarılıdır. Şâir, klâsik ananeye uyarak zaman zaman kasideleriyle devrin bazı büyüklerine methiyeler yazmıştır. Örneğin, tezkiresini dönemin İran şâhı Nasreddin Şâh a ithaf ettiğini Kasîde fî-medh-i Nâsru d-dîn Şâh başlığıyla yazdığı ve İlâhî baht u devlet Nâsru d-dîn Şâh a yâr olsun Serîr-i saltanatda tâ kıyâmet şehriyâr olsun matlaı ile başlayan kasidesinde söylemektedir (Tezkire metni, s. 6). Şâirin kasidelerinde bazı din büyüklerine övgü, çevre ve tabiat tasvirleri de yer alır. O dönemde Azerbaycan ın değişik bölgelerinde edebî meclis ler faaliyet göstermekteydi. Sanata ve bilhassa şiire çok düşkün olan Azerbaycan Türkleri, o günlerde şiir söyleme ve dinleme faaliyetlerini devam ettiriyorlardı. Bu faaliyetlerin bir kısmı edebî meclisler vasıtası ile gerçekleştiriliyordu. Seyyid Azim Şirvânî, uzun süre, Şamahı da faaliyet gösteren Beytü s-safâ şiir meclisine önderlik ederek meclis mensuplarını şiir yazmaya teşvik etmiştir (Kasımzade, 1956:501). Seyyid Azim Şirvânî nin klâsik muhtevalı şiirlerinden başka aruz vezniyle çocuklar için yazılmış şiirleri de vardır. Şâir, kendi açtığı yeni usulle eğitim veren ilkokulda okutulmak üzere Rebiü l-etfal adlı ders kitabı yazmış ve bu ders kitabının içinde manzum hikâyeler şeklinde şiirlere de yer vermiştir. Bu şiirlerden bazıları

17 müellifin kendine ait, bazıları ise Bostan ve Gülistan dan, Mantıkuttayr dan, Kelile ve Dimne den, Mahzenü l-esrar dan ve benzer şark klâsiklerinden tercüme şeklindedir. Şâirin bu çocuk şiirlerinde edebî şahsiyetinin başka bir yönü kendini göstermektedir. O, gazel yazabildiği gibi basit ama nasihat verici ve sürükleyici şiirler de yazmaya kadir olduğunu ispat etmektedir. Onun Sarhoş ve Âbid manzumesinden bir parça aşağıdaki gibidir: Ey püser olma tâlib-i bâde Gitmesin tâ ki izzetin bâde Bâdenin zûrı aklı zâil eder Âdemi her fesâda mâil eder Aklındadır şerâfet-i insân Olmasa akl merd olur nâ-dân (Hüseynov,1977:97) Seyyid Azim Şirvânî nin edebî şahsiyetinin bir yönünü de satirik şiirleri teşkil eder. Türk edebiyatında satirik şiirin ve hicvin tarihçesi orta asırlara uzanır. Fuzulî nin selam verdim rüşvet değildir diye almadılar ifadesiyle başlayan ve daha çok sosyal konuları içeren Şikâyetnamesinden başlayarak pek çok şâir toplumda gördüğü aksak yanları hiciv tarzında dile getirmiştir. Azerbaycan edebiyatında Seyyid Azim Şirvânî den önce Kasımbey Zakir ve Mirza Fethali Ahundov gibi şâirler satirik şiirin temellerini atmışlardır. Seyyid Azim Şirvânî, satirik şiir tarzında Ahundov dan etkilenmiştir (Hüseynov,1977: ). Satirik şiirin ve hicvin teşekkülünde bazı sebepler vardır. Sosyal yapıdaki bazı bozukluklar, gelir dağılımındaki eşitsizlik, devlet yönetimindeki adaletsizlik, mahallî yöneticilerin dürüst olmayan davranışları ve sanatkârların olaylara daha realist bir açıdan bakmaları bunlardan sayılabilir. Seyyid Azim Şirvânî nin yaşadığı 19. yy. Azerbaycan ında da yukarıda saydığımız şartların çoğu mevcut idi. Halkın geçim sıkıntısı içinde olması, çar yönetiminin tayin ettiği Rus ve yerli yöneticilerin halkı ezmesi karşısında Seyyid Azim, itirazlarını hiciv yoluyla söylemiştir. O, keskin dilini bazen de yönetimle işbirliği içindeki din adamlarına çevirmiş, Köpeğe İhsan, Allah a Rüşvet, Yerdekilerin Göğe Şikâyete Gitmeleri gibi şiirlerinde zamanın hocalarını, mollalarını eleştirmiştir. Şâir genelde hicivlerinde edebiyat ve estetik

18 kurallarına uymaya özen göstermiş ama bazı şiirlerinde kaba sayılabilecek ifadelere de yer vermiştir. Seyyid Azim Şirvânî, döneminin basın yayın faaliyetleriyle de yakından ilgilenmiştir. Ekinci, Ziya, Keşkül gibi gazetelerde aktüel meselelerde yazıları çıkmıştır. O dönemin meşhur simalarından Hasanbey Zerdabî ile dostluğu onun gazetedeki yazılarına dayanır. Seyyid Azim Şirvânî, Ekinci gazetesinin yayımlandığı yılları arasında bu gazetede daha çok sosyal muhtevalı şiirler, halkın ve memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatan yazılar, eğitici yönü ağır basan manzumeler kaleme almıştır. Osmanlı-Rus harbi yıllarında çar hükümeti bu gazetede savaş ile ilgili yazıların çıkmasını yasaklamıştır. Hal böyle olunca, gazetenin yazar ve okurlarından pek çoğu gazete ile alakasını kesmiş ve bir müddet sonra gazete kapatılmıştır. Hasanbey Zerdabî, Ekinci gazetesi kapatıldıktan sonra basın yayın hayatına son vermemiş, bir müddet sonra Ziya ( ), o da kapatıldıktan sonra Keşkül ( ) gazetelerinde faaliyetlerine devam etmiştir. Seyyid Azim Şirvânî de şiir ve yazılarını bu gazetelere göndermeye devam etmiştir Eserleri Seyyid Azim Şirvânî, farklı alan ve mevzularda kalem oynatmış velûd bir şahsiyettir. Onun eserlerinden bazıları bir kitap haline getirilmiş ve yayımlanmış, bazıları da değişik yayın organlarında farklı adlarla çıkmış ve daha sonra bir araya getirilmiştir. Bir eseri ise ismen malum olsa da elde bulunmadığı için şu anda kayıptır. Seyyid Azim Şirvânî nin eserlerinden tezkiresi hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi verilecektir. Seyyid Azim in önemli eserlerinden biri klâsik tarzdaki şiirlerini topladığı divanıdır. Edebî şahsiyeti kısmında bahsettiğimiz gibi bu divanındaki şiirlerin çoğu civarında- gazel nazım şekli ile yazılmıştır. Bunlardan başka kaside, kıta, rubaî, tuyuğ, terkip ve terci bend, muhammes, müseddes gibi nazım şekilleriyle yazılmış şiirler vardır. Divandaki şiirlerin sayısı ve şekilleri ile ilgili kesin bilgiler veremeyişimizin sebebi, bu eserin tam ilmî bir neşrinin olmayışıdır. Divanın bir

19 elyazması nüshası Bakû deki Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, Fuzulî Adına Elyazmaları Enstitüsünde, Arx 5 G2 (23) şeklinde kayıtlıdır. Divan iki defa basılmıştır. İlki, 1897 yılında Tebriz de Şamahılı cerrah Habib Sadıkoğlu nun mukaddimesiyle Arap harfleriyle (Bağırov, 1959:25), ikincisi Sovyetler Birliği zamanında İlimler Akademisi yayınları arasından, Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 1. Cilt adıyla Bakû de 1950 yılında basılmıştır (Hüseynov, 1977:82). Seyyid Azim in Türkçe divanından başka Farsça bir divanı da vardır yılında Seyyid Azim Şirvânî ye ait arşiv kayıtları arasında bulunan bu elyazması divan henüz basılmamıştır. Seyyid Azim in bir diğer eseri onun satirik tarzda yazdığı şiirlerdir. Şâirin bu şiirleri daha çok Ekinci, Ziya ve Keşkül gazetelerinde yayımlanmıştır. Sağlığında bu şiirler bir araya getirilmemiştir. Daha sonra bu şiirler İlimler Akademisi tarafından Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 2. Cilt adıyla klâsik tarzdaki şiirlerin serisinin devamı şeklinde Bakû de 1950 yılında yayımlanmıştır (Hüseynov, 1977:101). Şâirin satirik tarzda yazdığı şiirlerden bazıları şunlardır: Şirvân Beylerini Hiciv, Yeni Beyler, Ağadan Gileygüzarlık, Şikâyet, Han ve Dehkan, Görünür, Talebenin Hadisesi, İlimsiz Âlim, Müçtehidin Tahsilden Gayıtması, Fakih ile Oğul, Köhne İlimden Şikayet, Avam Ata ile Âlim Oğul, Müneccimler Yalancıdır, Belh Kadısı ve Harrat, Vaizin Hadisesi. Çocuklar için yazılan Rebiü l-etfal adlı eser şâirin eserlerinden bir diğeridir. Onun çocuklar için yazdığı eser sayısı ve onların adları konusunda bazı tereddütler vardır. Bazı kaynaklarda bu ders kitabının adı, Mecmua, Mecmua-i Âsâr-ı Hacı Seyyid Azim Şirvânî, Tacü l-kütüb ve Şeriat gibi çeşitli adlarla kaydedilmiştir. Ancak son araştırmalar göstermektedir ki Seyyid Azim, çocuklar için ders kitabı olarak sadece tek adı olan bir kitap hazırlamıştır. Bu kitabın adı da Rebiü l-etfal dir. Müellif bu kitabı 1877 yılının Mart ında yazmaya başlamış ve bir yıl sonra tamamlamıştır. Ancak kitabın basılabilmesi için çar hükümeti ile birçok yazışmalar gerçekleştirilmiş ve kitabın sansürden geçmesi için kitap bazen Şeriat adıyla zikredilmiştir. Bütün gayretlerine rağmen bu kitap basılmamış, üstelik kitabın muhtevasının çarlık rejimi için tehlikeli olduğu düşünülerek 1879 yılında müellif, Şamahı daki öğretmenlik görevinden de uzaklaştırılır (Hüseynov, 1977:50-53).

20 Kitabın ilk nüshasındaki parçalardan bazılarının adları şunlardır: Çoban ve Nekir Münker, Gelmese Ne Deyim, Hikayet-i İskender, Hikayet-i Hükemâ ve Pîr-i Zen. Seyyid Azim, 1883 te kitabın ikinci nüshasını hazırlamıştır. Müellif, o sıralarda yapılan Rus çarı III. Aleksandr ın taç koyma merasimini de hatırlatacak şekilde bu ikinci nüshanın adını Tacü l-kütüp koymuştur. Koca Ana ve Oğul, İki Şehzade, Gözlü ile Körün Vakası, Yahşılık İtmez, Bülbül ve Azizüddevle nin oğlu, Padişâh ve Edip, Lokman ın Satılması kitaptaki bazı parçaların adlarıdır. Seyyid Azim Şirvânî nin bu eserlerinden başka arkadaşlarına yazdığı mektuplar vardır. Bunlar müstakil bir kitap olarak yayımlanmamıştır. Ancak Sovyetler Birliği zamanında Kiril harfleri ile neşredilen Seyyid Azim Şirvânî, Eserleri 3. Cilt adıyla hazırlanan eksik tezkire cildinin sonunda bu mektuplara yer verilmiştir. Seyyid Azim Şirvânî nin tezkiresinde, bu muhtasarda manzûr-ı asl târîhnüvîslik değil idi, bu kadar icmâle iktifâ olunub tafsîlini Târîh-i Şirvân-nâme kitâbımıza rücû kıldık. ifadesinde şâir, kendisinin bir de tarih kitabı yazdığı belirtilmektedir. Bu tarih kitabına ait bazı parçalar 1884 tarihinde Tiflis te çıkan Kafkas Cemiyetinin Tarih ve Arkeoloji Haberleri anlamına gelen İzvestiya Kavkazskogo Obşestva İstorii i Arheologii adlı dergide neşredilmiştir. 2. BÖLÜM TEZKİRE HAKKINDA BİLGİLER 2.1. TEZKİRENİN TANITILMASI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998)

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) Abdusadıkİrisov 20 Şubat 1928 de Özbekistan ın başkenti Taşkent te dünyaya geldi. Orta mektebi bitirdikten sonra 1946 da o zamanki adıyla

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI

DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI A: Divan Edebiyatına Giriş 1. Temel Kavramlar 2. Divan Edebiyatının Oluşumu 3. Divan Edebiyatının Gelişim Dönemleri 4. Divan Edebiyatının Kaynakları 5. Divan Edebiyatının Özellikleri 6. Divan Edebiyatının

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM Handır bu gönlüm, ya misafirhane Derd konuklar, derman konuklar, hayâl konuklar, melâl konuklar; mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret, hiç çıkmaz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Necmi ATİK necmiatik@hotmail.com Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Kişisel Bilgiler Uyruğu T.C. Doğum Yeri ve Yılı Almanya, 10/05/1967 Askerlik Durumu

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ ZONGULDAKLI GENÇ ŞAİR VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMNENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ UFUK SİLİK ŞİİR İLE HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız ve hangi okulları

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013

LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 463-467 LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013 Yusuf BABÜR * Bugünlerde yayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı