İ STİ SNA-KAPSAM DİŞİ İ HALELERDE EKAP Ü ZERİ NDE YÜ RÜ TÜ LECEK SÜ REÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ STİ SNA-KAPSAM DİŞİ İ HALELERDE EKAP Ü ZERİ NDE YÜ RÜ TÜ LECEK SÜ REÇ"

Transkript

1 İ STİ SNA-KAPSAM DİŞİ İ HALELERDE EKAP Ü ZERİ NDE YÜ RÜ TÜ LECEK SÜ REÇ 1

2 İhale Öncesi - İhale Kayıt bağlantısı aracılığı ile istisna-kapsam dışı ihalenin kayıt işlemini başlatalım. 2

3 İhalenin kapsamını belirleyelim. Örnek ihalemiz için İstisna seçeneğini seçerek, İlerle butonu aracılığı ile süreci ilerletelim. 3

4 Bir sonraki ekranda, ihalenin İhale Türü ve İstisnaya konu kanun maddesi bilgileri gösterilecektir. 4

5 NOT: Eğer İhale Kapsamı olarak Kapsam Dışı bilgisini seçseydik, bu ekranda farklı bilgileri seçmemiz istenecekti. Aşağıda örnek ekran görüntüsü verilmiştir. Diğer ekranlarda ise herhangi bir farklılık olmayacaktır. 5

6 İhale Türü kısmı altında karşımıza gelen seçeneklerden Mal Alımı bilgisini seçelim. 6

7 İstisnaya konu kanun maddesi kısmı altında karşımıza gelen seçeneklerden 4734/3-c bilgisini seçelim ve İlerle butonuna basarak süreci ilerletelim. 7

8 Bir sonraki ekranda, ihaleye ilişkin bazı mali bilgileri girelim ve İlerle butona basarak süreci ilerletelim. 8

9 İhaleye ilişkin, İhale Tarihi, İhale Saati, Malın Adı gibi bazı zorunlu bilgileri girelim. İhale ilanı Kamu İhale Bülteni nde yayımlanacak ise, İhale ilanını Kamu İhale Bülteni'nde yayımlayacak mısınız? sorusuna da Evet cevabı verilmelidir. Bu durumda ihale dokümanı EKAP üzerinden yüklenebilir olacaktır. İhale dokümanı EKAP a yüklenecek ise İhale dokümanlarınızı EKAP'a yükleyecek misiniz? sorusuna Evet cevabı, yüklenmeyecek ise Hayır cevabı verilmelidir. İhale ilanı Kamu İhale Bülteni nde yayımlanmayacak ise, İhale ilanını Kamu İhale Bülteni'nde yayımlayacak mısınız? sorusuna Hayır cevabı verilmelidir. Bu durumda ihale dokümanı EKAP üzerinden yüklenemeyecektir. İhale dokümanlarınızı EKAP'a yükleyecek misiniz? sorusunun cevabı sistem tarafından otomatik olarak Hayır olarak seçilir ve bu cevap kullanıcı tarafından değiştirilemez. 9

10 İhale kayıt işleminin son ekranında, ihaleye ilişkin bazı özet bilgiler gösterilecektir. Kullanıcının, bu bilgiler ile ihale kayıt işlemini onayladığına dair son bir onay istenir. Onay kısmını işaretleyelim ve Kaydet butonuna basarak ihale kayıt işlemini tamamlayalım. 10

11 Sistem ihalenin başarı ile kaydedildiğine dair uyarı verecektir. Bu aşamadan sonra ihaleye ilişkin IKN bilgisinin alınması gerekmektedir. IKN Al butonuna basarak IKN bilgisini alalım. 11

12 Sistem otomatik olarak IKN bilgisini üretir ve ekranda gösterir. (Ekranda gördüğünüz IKN bilgisi test verisidir. Gerçek alım verisini içermemektedir.) İhale kayıt aşamasında İhale dokümanlarınızı EKAP'a yükleyecek misiniz? sorusuna Evet cevabı verilmişti. Bu durumda bir sonraki işlem ihale dokümanının EKAP üzerinden yüklenmesi işlemi olacaktır. İhale Doküman İşlemleri butonuna basarak doküman yükleme işlemini başlatalım. 12

13 Doküman yükleme ekranında EKAP a yüklemek istediğimiz ihale dokümanını bilgisayardan seçelim ve Yükle butonuna basalım. 13

14 İhale dokümanı içeriğinde eklenecek tüm dokümanların yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ekran üzerinde bulunan İhale dokümanının tamamı sisteme yüklenmiştir. Onaylıyorum. onay kutucuğunu işaretleyelim ve Kaydet butonuna basalım. 14

15 İhale dokümanı yükleme işlemi sonrasında süreç İhale İşlemleri ekranına geri dönecektir. Bu ekranda İhale Doküman İşlemleri kısmında Onayla butonuna basalım. 15

16 İhale dokümanı onaylama işleminden sonra, ekran üzerinde bulunan Onayla butonuna basılarak ihalenin onaylanması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirelim. 16

17 Sistem ihalenin onaylandığına dair uyarı mesajını ekranda gösterecektir. 17

18 Bu aşamadan sonra, idare, ihale ilanı hazırlayarak bu ilanı yayımlayabilir ya da ilan yayımlamadan da işlemlerine devam edebilir. İhale ilanının yayımlanması işleminin gerçekleştirileceğini düşünelim. İhale Öncesi > İlan İşlemleri > Diğer İhale İlanları bağlantısı ile ihale ilanının hazırlama işlemini başlatalım. Not : İhale ilanı yayımlanmaması durumunda, süreç sözleşme imzalanması aşamasına gelene kadar, teyit işlemleri hariç, EKAP üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecektir. 18

19 İhale bilgisine ilişkin bilgileri girerek arama işlemini gerçekleştirelim ve ihale bilgisine ulaşalım. Seç butonunu kullanarak ilan hazırlama sayfasına geçelim. 19

20 Bu ekranda öncelikle ilan türünün seçilmesi gerekmektedir. İhale İlanı seçeneğini seçelim ve Tamam butonuna basalım. 20

21 İlan hazırlama ekranında, ilana ilişkin bazı bilgileri girmemiz gerekmektedir. Bazı bilgiler ise otomatik olarak getirilmektedir. Gerekli bilgileri girelim ve Kaydet ve KİK e Gönder butonuna basarak ihale ilanımızı kaydedelim. 21

22 İhale ilanının Kamu İhale Kurumu na gönderilmesi sonrasında, ihaleye çıkacak idare tarafından, ilan bedelinin yatırılmış olması beklenmektedir. Bankalar aracılığı ile yatırılan ilan bedeli eş zamanlı olarak EKAP sistemine yansıyacaktır. İdarenin ilan bedelini yatırması sonrasında, EKAP üzerinde Sevk İşlem Formu ekranı aracılığı ile ilana ilişkin sevk işlem formunu Kamu İhale Kurumu na iletmesi gerekmektedir. 22

23 İhale bilgisine ilişkin bilgileri girerek arama işlemini gerçekleştirelim ve ihale bilgisine ulaşalım. Seç butonunu kullanarak sevk işlem formu gönderme sayfasına geçelim. 23

24 Ekranda görülen Seç butonuna tıklayalım. Bu şekilde ihale ilanına ait sevk işlem formunu göndereceğimizi seçmiş olacağız. 24

25 Sistem yatırılan ilan bedeline ilişkin mali bilgileri otomatik olarak ekrana yansıtacaktır. Diğer bilgiler kullanıcı tarafından girilmelidir. Bilgilerin girilmesi sonrasında Gönder butonuna basalım ve Sevk ve İşlem Formu nun Kamu İhale Kurumu na iletilmesini sağlayalım. Sevk ve İşlem Formu nun gönderilmesini takiben, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan yayım işlemi gerçekleştirilecektir. 25

26 Teklif değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra, çeşitli teyit türleri kullanılarak yasaklılık teyitlerinin alınması, sözleşme imzalanması aşamasında ise, idarelerin ilgili mevzuatları gereğince sözleşme bedelinin onbinde beşinin Kurum hesaplarına yatırılmasının istenmesi durumunda, onbindebeş bedelinin tahsilat bilgilerinin girilmesi, sözleşme öncesi yüklenici teyidinin alınması işlemleri ile sonuç formunun gönderilmesi işlemleri EKAP sistemi üzerinde gerçekleştirilmektedir. Örnek ihalemiz için bu işlemleri gerçekleştirelim. İlk aşamada komisyon kararı sonrası ihale yetkilisi onayı öncesine ilişkin teyit alma işlemini gerçekleştirelim. Sözleşme Öncesi > Teyit Formu Doldurma bağlantısı ile teyit işlemini başlatalım. 26

27 İhale bilgisine ilişkin bilgileri girerek arama işlemini gerçekleştirelim ve ihale bilgisine ulaşalım. Seç butonunu kullanarak teyit formu doldurma ekranına geçelim. 27

28 Teyit Verilme Şekli olarak Komisyon Kararı Sonrası / İhale Yetkilisi Onayı Öncesi Teyit seçeneğini seçelim ve İlerle butonuna basarak süreci ilerletelim. 28

29 Bir sonraki ekranda, Teyit Türü Seçimi olarak Ekonomik açıdan en avantajlı 1.Teklif seçeneğini seçelim ve İlerle butonuna basarak süreci ilerletelim. 29

30 Teyit verilme şekli ve teyit türü bilgilerinin seçilmesi sonrasında, teyit formunun doldurulması gerekecektir. Bu aşamada, teklif değerlendirme işlemleri EKAP üzerinde gerçekleştirilmediği için sistemde kayıtlı bir istekli bilgisi olmamaktadır. İstekli uyruğunun Yabancı İstekli olması durumunda ise, isteklinin Ünvanı, Uyruğu, Adres bilgileri girilir. Kullanıcı, bilgileri kontrol ederek Teyit Formu Gönder butonuna tıklar. Teyit formu gönderilmesinden sonra ise, teyit işlemi manuel olarak kullanıcı yardımı ile yapılır. Aşağıdaki ekranda Yabancı İstekli olması durumunda giriş yapılması gereken ekranlar gösterilmiştir. 30

31 İsteklinin uyruğunun Yerli İstekli olması durumunda, istekliye ait VKN/TCKN bilgisi girilerek, istekli bilgisi sorgulanır. Sistem MERNİS/GİB bağlantısı ile, istekliye ait bilgilere ulaşır ve ekranda gösterir. Kullanıcı, bilgileri kontrol ederek Teyit Formu Gönder butonuna tıklar. Bu işlemleri örnek ihale için gerçekleştirelim. 31

32 İstekliye ait teyit formu doldurulduktan sonra, sistem eklenen istekliyi ekranın alt kısmında gösterir. Son aşamada İlerle butonuna basılır ve istekli için sorgulama gerçekleştirilir. 32

33 4734 sayılı Kanun kapsamına giren idarelerin Kanunun 3 üncü maddesine göre istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir. Bu nedenle bu ihalelerde Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı alt bendinde yer alan hüküm gereğince onbindebeş Kurum payı ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, anılan Kanun maddesine göre istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin sözleşmelerinin imzalanması aşamasında idarelerin ilgili mevzuatları gereğince yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşinin idarelerce Kurum hesaplarına yatırılmasının istenmesi durumunda; İdareler EKAP üzerinden İstisna Kapsamdışı Onbindebeş Tahsilat Girişi bölümünden ödeme pusulası hazırlayarak yükleniciye teslim edecek ve yüklenici bu ödeme pusulası ile Kurumsal Tahsilat hesaplarına sözleşme bedelinin onbindebeş tutarını yatırabileceklerdir. EKAP üzerinde ödeme pusulasının hazırlanabileceği ekrana, Sözleşme Öncesi > EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri > İstisna Kapsam Dışı Onbindebeş Tahsilatı Giriş bağlantısı aracılığı ile ulaşılır. 33

34 İhale bilgisine ilişkin bilgileri girerek arama işlemini gerçekleştirelim ve ihale bilgisine ulaşalım. Seç butonunu kullanarak ödeme pusulası hazırlama sayfasına geçelim. 34

35 İstekliye ilişkin bilgileri girelim ve Kaydet butonuna basarak bilgileri kaydedelim. Sistem ödeme pusulasını oluşturacak ve ekranda gösterecektir. 35

36 36

37 Sözleşme öncesi yüklenici teyidinin alınması işlemleri ile sonuç formunun gönderilmesi işlemlerinin de EKAP sistemi üzerinde gerçekleştirildiğinden bahsetmiştik. İhale tarihine ilişkin alınan teyit işleminden sonra, örnek ihalemiz için bu işlemleri gerçekleştirelim. Sözleşme Öncesi > Teyit Formu Doldurma bağlantısı ile teyit işlemini başlatalım. 37

38 İhale bilgisine ilişkin bilgileri girerek arama işlemini gerçekleştirelim ve ihale bilgisine ulaşalım. Seç butonunu kullanarak teyit formu doldurma ekranına geçelim. 38

39 Teyit Verilme Şekli olarak Sözleşme Öncesine İlişkin Teyit seçeneğini seçelim ve İlerle butonuna basarak süreci ilerletelim. 39

40 Bir sonraki ekranda, Teyit Türü Seçimi olarak Sözleşme Öncesi Yüklenici seçeneğini seçelim ve İlerle butonuna basarak süreci ilerletelim. 40

41 Teyit verilme şekli ve teyit türü bilgilerinin seçilmesi sonrasında, teyit formunun doldurulması gerekecektir. Örnek ihalemiz için teyit formu doldurma işlemini için gerçekleştirelim. 41

42 İstekliye ait teyit formu doldurulduktan sonra, sistem eklenen istekliyi ekranın alt kısmında gösterir. Son aşamada İlerle butonuna basılır ve istekli için sorgulama gerçekleştirilir. 42

43 İstisna-kapsam dışı ihalelere ait süreçte son aşama, sonuç formunun gönderilmesi ve sonuç ilanının yayımlanmasıdır. Sonuç İşlemleri > İhale Sonuç Formları > Sonuç Formu Gönderme bağlantısı aracılığı ile işlemi başlatalım. 43

44 Bu ekran üzerinde ilk işlem Sözleşme Tarihi bilgisinin girilerek listeleme yapılmasıdır. Sistem girilen tarih için sözleşme öncesi yüklenici teyitlerini arar ve listeler. Örnek ihalemiz için, tek bir teyit bilgisi vardır. Sözleşme bilgilerini girileceği bu yükleniciyi seçelim ve İleri butonuna basarak süreci ilerletelim. 44

45 Sürecin ilerletilmesi ile, sonuç formu bilgilerinin girileceği ekrana ulaşılır. Bu ekrandaki alanlarda, sözleşmeye ilişkin bilgiler kaydedilerek İleri butonuna basılır. 45

46 Sistem sözleşme için girilen özet bilgileri gösterecektir. Kaydet butonuna basılması ile sözleşme bilgileri EKAP sistemine kayıt edilmiş olunur. Sistem sonuç formunu gönderir ve sonuç ilanı yayımlanır. 46

47 EKAP sistemi üzerinde, vatandaşların sisteme giriş yapmadan ulaşabileceği ekranlarında, ihale arama sonucu istisna ihalelere ait ilan ve doküman bilgilerinin nasıl görüntülendiğine dair örnek ekranlar aşağıda gösterilmiştir. EKAP sisteminde, sisteme giriş yapılmadan ulaştığımız ana sayfada, İhale İşlemleri menüsünün altında yer alan İhale Arama alt menüsüne tıklayalım. 47

48 İstisna kapsamında gerçekleştirilen örnek ihaleye ilişkin bilgilerin girişini yapalım ve Ara butonuna tıklayalım. 48

49 Sistem istisna ihaleye ilişkin özet bilgileri ekranda gösterecektir. Listeleme satırındaki simgelerden en sağ kısımda bulunan simge üzerine gelelim. Simge üzerine gelindiğinde ekranda İhale Dokümanını İndir yazısı görünecektir. Bu butona tıklayalım. 49

50 Sistem dokümanı kaydedebilmeniz için ekranın alt bölümünde uyarı verecektir. Save (Kaydet) butonuna basarak dokümanı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 50

51 Dokümanb kaydetme işleminden sonra ihaleye ilişkin özet bilgilerin gösterildiği ekrana geri dönülecektir. Listeleme satırındaki simgelerden orta kısımda bulunan simge üzerine gelelim. Simge üzerine gelindiğinde ekranda İhale İlanını Görüntüle yazısı görünecektir. Bu butona tıklayalım. 51

52 Sistem istisna ihale için yayınlanan ilan bilgisini ekranda gösterecektir. Yine bu ekran üzerinde İhale Dokümanı İndir butonuna basarak doküman indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 52

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU EKAP ta Tebligat İşlemleri Kullanım Kılavuzu Sürüm No: xx Yayın Tarihi: 01.01.2015 Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 8 Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 1 Taraf idareler, Sözleşme Öncesi->Taraf İdare İhale İşlemleri bağlantı sekmesi ile taraf oldukları ortak alım ihalesinde bulunan kısımların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler Kapsamında EKAP Üzerinde Yapılan Yeni Geliştirmeler

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ARALIK 2014 1 SUNUŞ Bu belge, 01.01.2013 Tarihinde yürürlüğe giren Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

T.C. TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

T.C. TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU T.C. SATIŞ BELGESİ İŞLEMLERİ EĞİTİM NOTLARI 2014 1 İÇİNDEKİLER 1) TAPDK e-belge SİSTEMİ (5) 2) SİSTEME ULAŞILMASI (6) 3) AÇILIŞ EKRANI ve ANA MENÜ SEÇENEKLERİ: (8) a) Yeni Başvuru Formu (9) b) Kayıt Arama

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 İÇİNDEKİLER 1. KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMLERİ... 3 2. ULUSAL MESLEK STANDARTLARI... 7 2.1. MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURUSU...

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 YÖNETMELİK Kamu Đhale Kurumundan: ELEKTRONĐK ĐHALE UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İLGİLİ İDARE (BELEDİYE) KULLANIM KILAVUZU

İLGİLİ İDARE (BELEDİYE) KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU , Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini

Detaylı

LogoConnect Nasıl Çalışır?

LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır. LogoConnect B2B

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU 2014 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 6 16.06.2014 İÇİNDEKİLER A-ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi)... 3 1- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP YARDIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Aşağıdaki link ten YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV BAŞVURU ve TAKİP ekranına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Çevre ve Orman

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. İdareler İçin Kullanıcılara Toplu Bilgi Raporlama Kullanıcısı Rolü Verilmesi İşlemleri... 3 3. İdarelerin İhale Bilgi Görüntüleme

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İÇİNDEKİLER G İ Rİ Ş...3 FAT U R A B İ L G İ Gİ Rİ Şİ...6 1. Harcama Birimleri Adres Bilgileri...6 2. Harcama

Detaylı