LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ"

Transkript

1 _ 133 LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ H. Kürşad ERSOY S. Orkun DEMİRPOLAT ÖZET Bu çalışmada, LNG alım terminallerinde, LNG nin doğalgaza dönüştürülmesi esnasında, açık-kapalı bileşik Rankine çevrimiyle güç üretimi araştırılmıştır. Kapalı Rankine çevriminde propan, açık Rankine çevriminde ise metan, aracı akışkan olarak düşünülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, Türbin giriş basınçlarının ve evaporatör çıkış sıcaklığının artmasıyla, kondenser çıkış sıcaklığının ise azalmasıyla, LNG nin kriyojenik enerjisini kullanan kapalı Rankine ve açık-kapalı bileşik Rankine çevriminden elde edilecek iş miktarının arttığı tespit edilmiştir. Marmara Ereğlisi LNG Alım Terminali nden (LNGMAT) temin edilen veriler kullanılarak, LNG nin kriyojenik enerjisini kullanan bileşik çevrim ile terminalde üretilebilecek güç miktarı da belirlenmiştir. Buna göre aracı akışkan olarak propanın kullanıldığı kapalı Rankine çevriminde türbin giriş basıncı 4.74 bar, kondenser çıkış sıcaklığı 193 K, evaporatör çıkış sıcaklığı 273 K alındığında ve açık Rankine çevriminde LNG nin türbin giriş basıncı ise 150 bar seçildiğinde bileşik çevrimin, LNGMAT da, toplam MW lık güç üretebileceği bulunmuştur 1. GİRİŞ Türkiye, tükettiği enerjinin % 23 ünü doğal gazdan karşılamakta ve bunun % 20 sini ise halen LNG olarak ithal etmektedir yılında işletmeye alınan Tekirdağ Marmara Ereğlisi nde bulunan Botaş LNG Alım Terminali 2006 yılında ~ 4.4 milyar Nm³ doğal gazı tüketim hattına göndermiştir [1]. Ülkemizde ikinci LNG alım terminali ise bu yıl hizmete giren 10 milyar Nm 3 /yıl kapasiteye sahip İzmir Aliağa LNG Alım Terminali dir [2]. Doğalgazı sıvılaştırmak için 850 kwh/tonlng enerji tüketilirken, terminallerde LNG nin tekrar gazlaştırılması esnasında, LNG nin kriyojenik enerjisinden faydalanılarak 240 kwh/tonlng elektrik enerjisi üretilebilir [3]. Son yıllarda LNG alım terminallerinde güç üretimi üzerine çalışmaların yoğunlaşması ve bu konunun iki adet (toplam ~16 milyar Nm 3 /yıl kapasiteli) LNG alım terminallerine sahip olan Türkiye yi de yakından ilgilendirmesi, bu çalışmanın çıkış noktasıdır. 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR LNG nin kriyojenik ekserjisinin kullanımı için Liu ve You [3], düşük(5 bar), orta(20 bar) ve yüksek basınçlı(70 bar) üç ayrı karma çevrim önerdiler. Yüksek basınçlı karma çevrimde; LNG nin önce propan kullanan Rankine güç çevriminin kondenserinden atılan ısı ile daha sonra deniz suyu ile gazlaştırılacağını ifade ettiler. Tekrar gaz durumuna gelen LNG nin bir bölümü tüketim hattına verilirken diğer bölümü bir türbinden geçirilerek tekrar LNG nin ön ısıtılmasında kullanılmak üzere LNG hattına gönderildi. 450 MW gücündeki bir çevrimin ~150 t/h LNG tükettiğini, orta basınçlı karma çevrim kullanıldığında ise 11.7 MW gücünde bir enerji geri kazanımı olacağını belirttiler.

2 _ 134 Bisio ve Tagliafico [4] ise, güç çevriminde ısıl verimin, maksimum ve minimum sıcaklıklara (Yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağı ile düşük sıcaklıktaki ısı kaynağı sıcaklıklarına) bağlı olduğunu, LNG gazlaştırma tesislerinde -160 o C civarındaki ortamı düşük sıcaklıktaki ısı kaynağı olarak kullanmanın güç çevriminin verimini teorik olarak yaklaşık %13 artıracağını ifade ettiler. Qiang ve ark. da [5], güç üretimi esnasında düşük sıcaklıktaki ısı kaynağının sıcaklığının ısıl verime etkisini araştırdılar. LNG gazlaştırma tesislerinde Rankine çevrimi ile güç üretimini incelemek için, 60 o C ile -60 o C arasında çalışan Rankine güç çevriminde akışkan olarak propan kullanıldığını düşündüler. LNG önce Rankine çevriminin kondenserinden atılan ısı ile sonra deniz suyu ile gazlaştırıldıktan sonra bir türbinden geçirilerek tüketim hattına gönderildi( açık- kapalı bileşik Rankine çevrimi). Böylece hem Rankine çevriminin verimi arttı hem de gazlaştırma için gerekli enerji karşılanmış oldu. Türbin giriş basıncının yükseltilmesi ve yoğuşma sıcaklığının düşürülmesi ile ısıl ve ekserji verimini % oranında arttırılabileceğini de vurguladılar. Cho ve ark. [6], LNG alım terminallerinde LNG nin buharlaştırılması için ısıya ihtiyaç varken, bir güç çevriminin ise çevreye ısı atması gerektiğini vurguladılar. Bu durumda LNG alım terminali ve güç üretim tesisinin dikkatli bir entegrasyonunun bir sinerji oluşturabileceğini belirttiler. Bu birleşmenin güç üretimini artıracağını, bakım ve işletme maliyetini ise %20-25 civarında düşüreceğini ifade ettiler. Demirpolat ve Ersoy [7], LNG alım terminallerinde, açık Rankine çevrimi uygulaması ile terminalin sıvı pompalarında halen tüketilen enerjinin %91 inin karşılanabileceğini, bunun da LNGMAT daki ikinci kademe sıvı pompaları için gerekli güce eşdeğer olduğunu belirlemiştir. Bu çalışmada ise, LNG alım terminalinde, doğalgazı tüketmeden, sadece soğuk enerjisinden faydalanarak güç üretim metotlarından olan açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi türbin giriş basınçlarının, buharlaştırıcı ve kondenser sıcaklıklarına bağlı olarak araştırılacaktır. Ayrıca elde edilen neticeler LNGMAT dan temin edilen veriler kullanılarak, bu terminalde üretilebilecek güç miktarı da belirlenecektir. 3. LNG ALIM TERMİNALLERİNDE, AÇIK-KAPALI BİLEŞİK RANKİNE ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİMİ Yakın bir gelecekte muhtemelen LNG tüketiminin artması nedeniyle, çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta ve sıvı fazda bulunan LNG nin fiziksel ekserjisinin kullanımı daha önemli hale gelecektir [4]. Açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi tesisat şeması Şekil 1 de ve P-h diyagramı ise Şekil 2 de sunulmuştur. Şekil 1 de tesisat şemasının alt tarafında LNG gazlaştırma prosesi, sol üstte kapalı Rankine çevrimi, sağ üstte ise açık Rankine çevrimi gösterilmiştir. Kapalı Rankine çevriminde propan, açık Rankine çevriminde ise doğal gaz (metan) dolaşmaktadır. Kriyojenik sıcaklığa sahip olan LNG düşük sıcaklıktaki enerji kaynağı, deniz suyu ise yüksek sıcaklıktaki enerji kaynağı olarak düşünülerek, bu iki sıcaklık(kaynak) arasında çalışan bir Kapalı Rankine çevrimi (a-b-c-d) öngörülebilir. LNG, tüketim hattı için gerekli basınç değerinin üzerinde bir basınca, ilave bir sıvı pompası (P 3 ) ile çıkarılır. Yüksek basınçlı LNG gazlaştırıldıktan sonra bir türbinden (Türbin-2) geçirilerek güç üretilirken, basıncı, doğal gaz tüketim hattı basıncına kadar düşürülür, yani açık Rankine çevrimi ( ) gerçekleştirilir. LNG hattında gazlaştırma işlemi için kullanılan Buharlaştırıcı 1, kapalı Rankine çevrimi için kondenser görevini yapmaktadır. Tesise enerjinin korunumu kanunu uygulanırsa: Tesisten elde edilecek net güç W net, W net = (W T1 -W P4 )+(W T2 (W P1 +W P2 +W P3 )). (kw) (1) W net =m propan ((h b -h c )-(h a -h d ))+ m LNG ((h 6 -h 7 ) (h 4 -h 1 )). (kw) (2) Bileşik sisteme dışarıdan verilen toplam ısı miktarı Q top ve ısıl verimi η sist, Q top = Q 2 +Q 3 + Q 4 (kw) (3) Q top = m LNG ((h 6 -h 5 )+ (h 8 -h 7 ))+ m propan (h b -h a ) (kw) (4) sist.= W net /Q top (5)

3 _ P1 LNG TANKI 2 3 P2 P3 P4 4 BUHARLAŞTIRICI-4 BUHARLAŞTIRICI-3 a b d c G TÜRBİN-1 BUHARLAŞTIRICI-1(LNG) KONDENSER (PROPAN) BUHARLAŞTIRICI-2 5 TÜRBİN-2 G P : Pompa G: Jenaratör DG : Doğalgaz 6 7 E B F 8 Şekil 1. Terminalde açık-kapalı bileşik Rankine metodu için tesisat şeması [8]. Şekil 2. Terminalde açık-kapalı bileşik Rankine metodu için P-h diyagramı [8]. 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA LNG alım terminallerinde LNG nin kriyojenik enerjisini kullanan açık ve kapalı bileşik Rankine çevriminin parametreleri Tablo 1 de verilmiştir. Bu parametrelere bağlı olarak LNG tesisinde kg başına üretilecek net iş miktarı ve ısıl verim araştırılmıştır. Bileşik Rankine çevrimlerinde kullanılan, türbin basınç, evaporatör ve kondenser sıcaklık değerleri Tablo 1 de belirtildiği gibi sabit kalmak koşulu ile bileşik Rankine çevriminde kondenser sıcaklığının (T d ) net iş üretimine ve ısıl verime etkisi Şekil 3 de gösterilmiştir.

4 _ 136 Açık-kapalı bileşik Rankine çevriminden, kg başına elde edilecek net iş, kondenser sıcaklık değeri -40 o C den -80 o C ye düşürüldüğünde ~13 kj/kg dan ~107 kj/kg değerine ulaşmaktadır. Kondenser sıcaklığı 40 o C azalırken, işteki artışa benzer şekilde sistemin ısıl verimi de artmaktadır. Aynı tesiste, kapalı Rankine çevrimindeki evaporatör (Buharlaştırıcı 4) çıkış sıcaklığının artırılması ile net işin ve ısıl verimin değişimi araştırılmıştır. Tablo 1 de verilen LNG hattı değerleri değişmezken, kapalı Rankine çevriminde evaporatör çıkış sıcaklık değerleri (T b ) 0 o C ile 90 o C aralığında değiştirilmiştir. Söz konusu sıcaklık aralığında, LNG tesisinin kg başına net iş ile ısıl verimin değişim grafiği Şekil 4 te verilmiştir. Şekil 1 de tesisat şemasında görülen Buharlaştırıcı-4 ün çıkış sıcaklığının (T b ), 0 o C den 90 o C ye arttırılması ile tesiste ~ % 48 oranında net iş artışı olmaktadır. Aynı sıcaklık artışı için, LNG tesisinin ısıl verimi ~ % 27 oranında artmıştır. Tablo 1. Açık ve kapalı bileşik Rankine çevriminin parametreleri. Çevrim Akışkan Kapalı Rankine Çevrimi Propan Türbinin adyabatik verimi 0.8 Pompanın adyabatik verimi 0.8 Evaporatör çıkış sıcaklığı (K), T b Kondenser çıkış sıcaklığı (K), T d Türbin giriş basıncı (bar), P b Açık Rankine Çevrimi CH 4 (LNG - Doğal gaz) Türbinin adyabatik verimi 0.8 Pompa adyabatik verimi 0.8 LNG tank basıncı (bar), P Doğalgaz sevk basıncı (bar), P 8 82 Türbin giriş basıncı (bar), P Net iş, Wnet (kj/kg) Net iş Isıl Verim Tb= 273 K Pb= 4.74 bar P6= 150 bar Isıl verim, η (%) Kondenser sıcaklığı,td(ºc) Şekil 3. Bileşik Rankine çevriminde kondenser çıkış sıcaklığının, LNG tesisinin net işine ve ısıl verimine etkisi. 0

5 _ 137 Net iş, Wnet (kj/kg) Net iş Td= 193 K Isıl Verim Pb= 4.74 bar P6= 150 bar Evaporatör çıkış sıcaklığı, Tb (ºC) Isıl verim, η (%) Şekil 4. Bileşik Rankine çevriminde evaporatör çıkış sıcaklığının, LNG tesisinin net işine ve ısıl verimine etkisi. Net iş, Wnet (kj/kg) Tb= 273 K, Td= 193 K, P6= 150 bar Net iş Isıl Verim Türbin giriş basıncı, Pb (bar) Isıl verim, η (%) Şekil 5. Bileşik Rankine çevriminde Türbin-1 giriş basıncının, net iş ve ısıl verime etkisi. Tesisin veriminin arttırılması yönünde yapılan bir diğer çalışma da kapalı Rankine çevrimindeki türbin giriş basıncının arttırılması yöntemidir. Tesise bu yöntemin uygulanması ile kg başına net iş ve ısıl verimin değişimi araştırılmıştır. Kapalı Rankine çevrimi için diğer parametreler sabit tutularak sadece türbin giriş basıncı (P b ), 2.43 bar dan 4.74 bar a kadar arttırıldığında sistemin net iş ve ısıl verim değişimi Şekil 5 de verilmiştir. Şekil 5 e göre, türbin giriş basıncının 2.43 bar dan 4.74 bar a arttırılması sonucu tesisin net işinin ~ % 20 oranında arttığı görülmektedir. LNG tesisinin ısıl verimi de net işin artışına paralel olarak ~ % 20 oranında artmaktadır.

6 _ 138 Türbin-2 giriş basıncının arttırılması analizinde Tablo 1 de verilen diğer parametreler sabit kalırken, Şekil 1 de verilen açık Rankine çevrimindeki Türbin-2 giriş basıncı (P 6 ) bar arasında değiştirilerek elde edilen sonuçlar Şekil 6 da sunulmuştur. Buna göre türbin giriş basıncı arttıkça türbinden elde edilen iş miktarı; Türbin-2 giriş basıncı 150 bar oluncaya kadar hızla artmakta, bar aralığında oldukça az miktarda artmakta ve 200 bar dan sonra ise hemen hemen sabit kalmaktadır. Bu nedenle 200 bar dan sonra basıncı yükseltmek gereksizdir Örnek Çalışma: Marmara LNG Alım Terminalinde (LNGMAT) Güç Üretimi Tesis; Kuzey Marmara kıyısında, Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi nde, ana doğal gaz boru hattına 23 km uzaklıkta yer almaktadır ve 1994 yılında işletmeye alınmıştır. Terminalin iki ana fonksiyonu vardır. Gelen LNG yi boşaltmak ve depolamak, depolanan LNG yi istenilen miktarlarda gazlaştırarak sevk etmektir. Terminalde 3 adet m 3 LNG tankı mevcuttur. Terminal, saatte maksimum Nm 3 gaz sevkıyatı yapacak şekilde dizayn edilmiş olup, yıllık sevkıyat kapasitesi maksimum 6 Milyar Nm 3 dür. Tesisin dizayn akış diyagramına göre, LNG debisi kg/s, LNG tank basıncı ve sıcaklığı 1.05 bar 112 K, doğal gaz sevk basınç ve sıcaklığı ise 82 bar 273 K dir. Tesisteki LNG nin hacimsel olarak % i metandır [9]. Bu nedenle LNG, Bisio ve Taliafico [10] ile Zhang ve Lior un [11] yaptığı gibi saf metan olarak kabul edilebilir. Botaş dan elde edilen LNGMAT ın 2006 yılı faaliyet raporunda, 2006 yılı içinde 4.4 Milyar Nm 3 doğal gazı tüketim hattına enjekte ettiği bildirilmiştir [1]. Buna göre tesisin dizayn akış diyagramındaki gibi kütle debisi kg/s alındığında yaklaşık olarak 2006 yılı içinde hatta sevk edilen doğal gaz 4.35 Milyar Nm 3 olmaktadır. Yani bu çalışmada kullanılan LNG kütle debisi değerinin 2006 yılı faaliyet raporuna göre de doğrulandığı görülmüştür. Bu çalışmada LNGMAT a uygulanması öngörülen açık-kapalı bileşik Rankine çevrimindeki aracı akışkanların termodinamik özellikleri Tablo 2 de verilmiştir. Mevcut durumdaki tesiste halen, P 1 ve P 2 pompaları için toplam 3.96 MW enerji tüketimi söz konusu iken, terminale Şekil 1 de sunulduğu gibi bileşik çevrim uygulanırsa halen kullanılan P 1 ve P 2 pompalarının tükettiği güç karşılanacak ve üstelik 8.47 MW lık enerji üretimi de yapılabilecektir. Buna göre tesisin yılda 350 gün çalıştığı düşünüldüğünde, 33 GWh/yıl enerji tasarrufu yanında ~71 GWh/yıl güç üretmek te mümkün olabilecektir. Yaklaşık bu kapasitede güç üreten çevrim örnekleri dünyada özellikle Japonya da (örneğin Senboku LNG terminali), halen işletilmektedir Net iş, Wnet (kj/kg) Pb= 4.74 bar, Tb= 273 K, Td= 193 K Net İş Isıl Verim Isıl verim, η (%) Türbin giriş basıncı, P6(bar) Şekil 6. Bileşik Rankine çevriminde Türbin-2 giriş basıncının, net iş ve ısıl verime etkisi.

7 _ 139 Tablo 2. Şekil 1 de verilen ve LNGMAT a, uygulanması düşünülen açık-kapalı bileşik Rankine çevriminde akışkanların termodinamik özellikleri. Çevrim Akışkan Kapalı Rankine Çevrimi Propan Türbinin adyabatik verimi 0.8 Pompanın adyabatik verimi 0.8 Evaporatör çıkış sıcaklığı (K), T b 273 Kondenser çıkış sıcaklığı (K), T d 193 Türbin giriş basıncı (bar), P b 4.74 Açık Rankine Çevrimi CH 4 (LNG - Doğal gaz) Türbinin adyabatik verimi 0.8 Pompa adyabatik verimi 0.8 LNG tank basıncı (bar), P Doğalgaz sevk basıncı (bar), P 8 82 Türbin giriş basıncı (bar), P SONUÇ VE ÖNERİLER Liu ve You [3], doğalgazın LNG ye dönüştürülmesi esnasında 850 kwh/ton LNG enerji tüketildiğini belirtmektedir. LNG alım terminallerinde ise bu işin tersi (LNG den doğal gaza dönüşüm) yapılırken enerji üretmek yani sıvılaştırırken harcanan enerjinin en azından bir kısmını gazlaştırırken geri kazanmak mümkündür. LNG alım terminaline açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi uygulandığında üretilebilecek enerji miktarı; türbin giriş basınçlarına, evaporatör ve kondenser sıcaklıklarına bağlı olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 1 LNG alım terminaline açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi uygulanırken, açık Rankine çevrimi türbin giriş basıncı 200 bar olduğunda, bileşik çevrimin kg başına maksimum miktarda enerji üreteceği bulunmuştur. 2 Kapalı türbin giriş basıncının ve evaporatör çıkış sıcaklığının artmasıyla, kondenser çıkış sıcaklığının ise azalmasıyla, LNG nin kriyojenik enerjisini kullanan bileşik çevrimin üreteceği iş miktarının ve ısıl veriminin de yükseldiği belirlenmiştir. 3 Aracı akışkan olarak propanın kullanıldığı kapalı Rankine çevriminde türbin giriş basıncı 4.74 bar, kondenser çıkış sıcaklığı 193 K, evaporatör çıkış sıcaklığı 273 K alındığında ve açık Rankine çevriminde LNG nin türbin giriş basıncı ise 150 bar seçildiğinde bileşik çevrimin toplam MW lık güç üretebileceği bulunmuştur. Terminalin sıvı pompaları için gerekli güç (3.96 MW) çıkarıldığında ise tesise uygulanması düşünülen bileşik çevrimin net gücünün 8.47 MW olabileceği tespit edilmiştir. 4 Tesisin yılda 350 gün çalıştığı varsayılırsa; açık- kapalı bileşik Rankine çevrimi ile terminalde, 33 GWh/yıl enerji tasarrufuna ilaveten 71 GWh/yıl enerji de üretilebileceği söylenebilir. Açık-kapalı bileşik Rankine çevrimi ile terminalde, önemli miktarda enerji üretimi yapılabileceği görülmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmada ilk yatırım maliyeti, geri ödeme süresi, işletim ve bakım maliyeti gibi faktörler de göz önünde bulundurularak bileşik çevrimin ekonomik analizi yapılabilir.

8 _ 140 KAYNAKLAR [1] BOTAŞ LNG Terminal İşletme Müdürlüğü Yılık Faaliyet Raporu, [2] [3] LIU, H., YOU, L. Characteristics and applications of the cold heat exergy of liquefied natural gas. Energy Conversion & Management 40, , [4] BISIO, G., TAGLIAFICO, L. On the recovery of lng physical exergy. Energy Conversion Engineering Conference and Exhibit(IECEC) 1, , [5] QIANG, W., YANZHONG, L., JIANG, W., Analysis of power cycle based on cold energy of liquefied natural gas and low-grade heat source. Applied Thermal Engineering 24, , [6] CHO, J. H., EBBERN, D., KOTZOT. H., DURR. C. Marrying LNG and power generation. Energy Markets 10,8,28-35, [7] DEMİRPOLAT. S.O., ERSOY. H. K. LNG alım terminallerinde direkt genleşme metodu ile enerji geri kazanımı. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiriler Kitabı , [8] ERSOY. H. K., DEMİRPOLAT. S.O. LNG nin kriyojenik enerjisini kullanarak güç üretiminin araştırılması. ICCI Bildiriler Kitabı., 235, [9] BOTAŞ LNG terminali proses akış diyagramı, [10] BISIO G., TAGLIAFICO. L. On the recovery of LNG physical exergy by means of a simple cycle or a complex system. Exergy, an International Journal 2,34-50, [11] ZHANG, N., LIOR, N. A novel near-zero CO 2 emission thermal cycle with lng cryogenic exergy utilization. Energy 31, , ÖZGEÇMİŞLER H. Kürşad ERSOY 1965 yılı K.Maraş doğumludur yılında S.Ü. Müh. Mim Fakültesi Makine Bölümü nü bitirmiştir. Aynı üniversiteden 1991 yılında Yüksek Mühendis ve 1999 yılında Doktor ünvanını almıştır yılından beri S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı nda Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Soğutma, ekserji ve LNG konularında çalışmaktadır. S.Orkun DEMİRPOLAT 1976 Konya doğumludur yılında S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Makine Bölümü nü bitirmiştir. Aynı üniversitenin İşletme Anabilim Dalı nda 2003 yılında, yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen S.Ü. Fen Bilimleri Enst. Makine Müh. de ikinci yüksek lisansını sürdürmekte ve S.Ü. Kadınhanı Faik İçil MYO Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tes. Tek. Programı nda Öğr. Gör. olarak görev yapmaktadır. Doğalgaz ve LNG konularında çalışmaktadır.

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 339 ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR ENDÜSTRİYEL UYGULAMA Bener KURT İlhami HORUZ ÖZET Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU

ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU ISI GERİ KAZANIMLI DEĞİŞKEN AKIŞKAN DEBİLİ (VRV/VRF) KLİMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİĞİ VE AKIŞ KONTROLU Mustafa EYRİBOYUN ÖZET Aynı anda hem ısıtma hem serinletme gerektiren iklimlendirme uygulamalarında

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ GÖKÇEADA NIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi 35100 Bornova

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Mayıs, 2009 İZMİR iii BİR SOĞUTMA

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ

ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ İÇİN TEORİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 2, 29-37, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 ADSORPSİYONLU BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ FARKLI ÇALIŞMA ÇİFTLERİ

Detaylı

KONSANTRE EDĠCĠ PARABOL SĠSTEMLERLE EKONOMĠK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ

KONSANTRE EDĠCĠ PARABOL SĠSTEMLERLE EKONOMĠK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ KONSANTRE EDĠCĠ PARABOL SĠSTEMLERLE EKONOMĠK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ Dr. Ahmet LOKURLU, Mannat CHOKSI, ve Yasin ÖZAL SOLITEM Grup Özet SOLITEM, güneş enerjisi ile soğutma ve proses buharı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 1 Temmuz - Ağustos 214 Say : 2 1 9 7 2 Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 9 7 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 www.escon.com.tr 1 1 9 9 7 7 2 2 Sunuş 1 Enerjiye olan talep, gerek

Detaylı

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu Mahmut DAŞKIN, İshak Gökhan AKSOY * İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 44280,

Detaylı

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA _ 747 GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA Andrea KINDINIS Stefano P. CORGNATI Emanuele BIANCO Zerrin YILMAZ ÖZET Güneşle soğutma sistemleri, konut

Detaylı

Konsantre Edici Parabol Sistemlerle Ekonomik Olarak Soğutma, Buhar ve Elektrik Üretimi

Konsantre Edici Parabol Sistemlerle Ekonomik Olarak Soğutma, Buhar ve Elektrik Üretimi Konsantre Edici Parabol Sistemlerle Ekonomik Olarak Soğutma, Buhar ve Elektrik Üretimi Dr. Ahmet LOKURLU, Christian GUNKEL, ve Deniz LOKURLU SOLITEM Grupö Almanya, Türkiye Özet SOLITEM, güneş enerjisi

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Absorbsiyon Soğutma Sistemi

Absorbsiyon Soğutma Sistemi Reküperatör Destekli Bölgesel Isıtma ve Absorbsiyon Soğutma Sistemi Nilüfer EĞRİCAN, Abdullah BİLGİN, Mehmet BİLGİN Özet Ankara Set Çimento Sanayii T. A. Ş.'nin Güvercinlik Tesislerine ait fabrika binaları,

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR. Sunan

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR. Sunan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR Sunan Muzaffer BAŞARAN EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. Mak. Yük. Müh. 29-31 Mart 2012, Plaza

Detaylı

SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI. Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 31.846 28.

SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI. Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 31.846 28. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası TMMOB VII. Enerji Sempozyumu SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ

Detaylı