İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ"

Transkript

1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 1, Bahar 2012 İNÖNÜ UNIVERSITY JOURNAL of the FACULTY of DIVINITY Volume: 3, Issue: 1, Spring 2012

2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İnönü University Journal of the Faculty of Divinity Cilt 3, Sayı 1, Bahar 2012 (Volume 3, Issue 1, Spring 2012) İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi/Owner Prof. Dr. Saffet SANCAKLI, Dekan/Dean Editör/Editor in-chief Doç. Dr. Mehmet KUBAT Editör Yardımcıları/Co-Editors Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR Yrd. Doç. Dr. Ahmed ÜRKMEZ Yayın Kurulu/Board of Publicaton Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN Prof. Dr. Saffet SANCAKLI Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZKURT Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÇAKMAK Doç. Dr. Abdullah ÇOLAK Doç. Doç. Dr Mehmet KUBAT Yrd. Doç. Dr. Emir KUŞÇU Yrd. Doç. Dr. Cahit KÜLEKÇİ Doç. Dr. A. Faruk SİNANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Tuncay AKGÜN Yrd. Doç. Dr. Hamdi ONAY Yrd. Doç. Dr. Sabri TÜRKMEN Danışma Kurulu/Advisory Board Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Sadık KILIÇ, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Faruk BEŞER, Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Turan KOÇ, Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU, Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ŞEKER, Dokuz Eylül Üniversitesi Mizanpaj / Layout Serkan DEMİR Grafik-Tasarım/Graphics-Design Fatih ÖZDEMİR Baskı/Printing by İnönü Üniversitesi Matbaası İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bilimsel bir dergidir ve yılda iki defa yayımlanır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan görüşler İnönü Üniversitesi ni ve İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi ni temsil etmez. Makale ve yazılar, kaynak gösterilmek şartıyla sadece iktibas ve atıf şeklinde kullanılabilir. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2012 Yazışma Adresi/Correspondence İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- Kampus MALATYA Tel/Belgeç: E-posta:

3 BAHAR 2012 SAYISI HAKEM KURULU /REFEREE BOARD OF THIS ISSUE Prof. Dr. Hayati AYDIN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. M. Şirin ÇIKAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Yakup CİVELEK, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Saffet SANCAKLI, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. İsa YÜCEER, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Abdullah ÇOLAK, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Resul ÖZTÜRK, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ahmet Faruk SİNANOĞLU, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Atik AYDIN, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Nevzat AYDIN, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZKURT, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Adem KORUKÇU, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel MACİT, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin POLAT, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp ŞİMŞEK, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR,, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4

5 İÇİNDEKİLER Editörden Mehmet KUBAT İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı Metin CEYLAN İlköğretimin Farklı Sınıflarındaki Öğrencilerin Temel Dini Kavramları Anlama Düzeyleri: Din, Allah, Peygamber ve İbadet Kavramları Örneği Abdulkadir ÇEKİN Kur ân-ı Kerîm in Kelime-i Tayyibe Ve Kelime-i Habîse Temsilinin Çözümlemesi Mehmet YOLCU Hadislerde Günahın Psiko-Sosyal Boyutu Abdullah ÜNALAN Ali Nâzîma ve Nevâbiğü l-kelim Tercümesi Adlı Eseri Hacı ÇİÇEK Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Selahattin YAKUT Ahiliğin Tarihsel Sosyolojik Arka Planı İrfan Kaya İmkân-Hudûs İlişkisi Konusuna Genel Bakış Lütfi BOZKALE Kelime-i Şehâdetin Anlamı Üzerine Hasan HANEFİ / Çev. Mehmet KUBAT Kur an Nahvi II Ahmet Mekkî el-ensârî / Çev. Sabri TÜRKMEN Kitap Tanıtımı/Zülfikar DURMUŞ, Kur an a Göre Kur an Cahit KÜLEKÇİ Kitap Tanıtımı/Heterodoks Dervişler Cahit KÜLEKÇİ

6 CONTENTS Editorial Mehmet KUBAT The use of water heated by the sun in Islamic Law Metin CEYLAN The Different Grades Students Understanding Levels of the Basic Religious Concepts in Elementary Education: Religion, Allah, Prophet and Worship Sample Abdulkadir ÇEKİN The analysis of "Word al-tayyiba" and "Word al-habisa in the Qur an Mehmet YOLCU Psycho-Social Dimensions of Sin in Hadith Abdullah ÜNALAN The Translation Of Ali Nâzîma And Nawabigu l-kalim As a Work Hacı ÇİÇEK The examination of the level of violence among high school students Selahattin YAKUT Background of Sociological Historical of Akhism İrfan KAYA An overview on the relationship between imkan-hudus Lütfi BOZKALE The meaning of the kalima shadah (confession of faith) Hasan HANEFİ/ Translate: Mehmet KUBAT The Qur an s Grammar- II Ahmet Mekkî el-ensârî /Translate: Sabri TÜRKMEN Book Review: Zülfikar Durmuş, The Qur an According to The Qur an Cahit KÜLEKÇİ Book Review : Ahmet Taşğın, Heterodox Dervishes Cahit KÜLEKÇİ

7 Editörden Rahmân ve Rahîm Olan Allah ın Adıyla Gelenek bilinmeden gelecek inşâ edilemez. Bu bağlamda bin dört yüz yıllık İslâm kültürü doğru tahlil edilmeden gelecek nesillere sağlam bir İslâm kültürü sunmak mümkün değildir yılından beri düzenli olarak yayınlanan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yoğunluklu olarak on dört küsur asırlık İslâm kültürünün ilmî tahlil ve değerlendirilmesi çerçevesinde kaleme alınan makaleleri yayınlayarak, bir yandan İslâmî kültür faaliyetlerine, öbür yandan da Türkiye nin bilimsel birikimine önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede elinizde tuttuğunuz Bahar 2012 sayısı yine dopdolu bir içerikle yayınlanmış bulunuyor. Yayın ilkelerinden ödün vermeyerek okurlarının güvenini kazanan ve her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam eden İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, seçkin ilim adamı ve akademisyenlerin özverili gayretleri ve özgün çalışmalarından oluşan birbirinden değerli 8 te lif, 2 tercüme toplam 10 makale ve 2 kitap tanıtımı çalışmasıyla siz okurlarıyla buluşuyor. Dergimizin ilk makalesi, İslâm Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı adını taşıyor. Dr. Metin Ceylan ın kaleme aldığı makalede, İslâm hukuku açısından güneşte ısınan suyun kullanımı ele alınıyor. İkinci sırada yayınladığımız makale Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Çekin in İlköğretimin Farklı Sınıflarındaki Öğrencilerin Temel Dini Kavramları Anlama Düzeyleri: Din, Allah, Peygamber ve İbadet Kavramları Örneği adını taşıyor. Müellif makalesinde, ilköğretimin farklı sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin din, Allah, peygamber ve ibâdet kavramlarını nasıl algıladıklarını ele alıp inceliyor. Üçüncü makale Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yolcu ya ait. Yolcu, Kur ân-ı Kerîm in Kelime-i Tayyibe ve Kelime-i Habîse Temsilinin Çözümlemesi adlı çalışmasında, Kur an da iman ile küfrün temsil yoluyla anlatımını bu iki örneklem üzerinden ortaya koymaya çalışıyor. Dördüncü sıradaki makalede Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ünalan Hadislerde Günahın Psiko-Sosyal Boyutu adını verdiği çalışmasında, günahın insan psikolojisini tahrip edip birey ve toplumu olumsuz etkilemesi gerçeğini Kur an ve ha-

8 8 Editörden dislerden örnekle ortaya koymaya çalışıyor. Beşinci sırada yayınladığımız makale Ali Nâzîma Ve Nevabiğü l-kelim Tercümesi Adlı Eseri adını taşıyor ve müellifi Hacı Çiçek. Çiçek, ünlü Mu tezilî âlim ez-zemahşerî nin seçilmiş vecizelerinden oluşan eseri Nevâbiğu l-kelim i Osmanlıca ya tercüme eden Ali Nâzîma yı ve eserini okuyucuya tanıtmayı hedefliyor. Altıncı makale Selahattin Yakut un Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi adını taşıyor. Müellif çalışmasında orta öğretim kurumlarında ortaya çıkan şiddet olaylarını önlemek veya en azından azaltmak amacıyla bu düzeydeki okullarda baş gösteren şiddetin nedenlerini saptamayı konu ediniyor. Yedinci sıradaki makale Âhiliğin Tarihsel Soyolojik Arka Planı adını taşıyor. Makalenin yazarı Dr. İrfan Kaya, çalışmasında dinî ve sosyo-kültürel tarihe vurgu yapmak suretiyle, Âhiliğin tarihsel sosyolojik açıdan arka planı ortaya koymayı hedefliyor. Sekizinci sırada yer verdiğimiz makale Dr. Lütfi Bozkale nin. Yazar İmkân-Hudûs İlişkisi Konusuna Genel Bir Bakış adını verdiği çalışmasında çoğunlukla İbn Sina ve Farabî nin kullandığı imkân delilini, kelâmcıların hudûs ile birlikte daha da geliştirip kullandığı gerçeği üzerinde odaklanıyor. Dokuzuncu makalemiz Mısırlı çağdaş Müslüman düşün adamı Hasan Hanefî nin Kelime-i Şehâdet in Anlamı Üzerine adını taşıyor. Doç. Dr. Mehmet Kubat ın çevirisiyle sunulan makalede Tevhid in modern zamanlarda ne anlam ifade ettiği üzerinde duruluyor. Son makale Ahmed Mekkî el- Ensârî nin Kur an Nahvi II adını taşıyor. Makale, nahiv kurallarının kıraatlere göre düzeltilmesi ana fikrini işliyor. Dergimizin sonunda ise Yrd. Doç. Dr. Cahit Külekçi tarafından kaleme alınan iki kitap tanıtımı yer alıyor. İlki Zülfikar Durmuş un Kur an a Göre Kur an, ikincisi ise Ahmet Taşğın ın Klasik Kaynaklarda Heterodoks Dervişler ve Heterodoksi. Bu sayının ardından değerli ilim adamı ve akademisyenlerin bir birinden değerli özgün makaleleriyle yayına hazır durumda olan Güz 2012 sayımızla çok kısa bir zaman sonra buluşmak ümidiyle Doç. Dr. Mehmet KUBAT

9 İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Bahar 2012/3(1) 9-28 İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı Metin CEYLAN * Özet: Bu çalışmada güneşte ısınan suyun İslam Hukuku açısından durumu incelenmiştir. İslam Hukuku kaynaklarında suyun güneşte ısıtılarak kullanılmasının alaca hastalığına sebep olacağı yer almaktadır. Kaynaklarda bu rivayetlere ciddi eleştiriler yöneltilmiştir. Bir kısım hukukçular bu rivayetleri tamamen reddetmişlerdir. Bir kısmı bu rivayetleri değerlendirip güneşte ısınan suyun kullanımının mekruh olduğu kanaatine varmışlardır. Bunların da aradıkları şartlar farklıdır. Kaynaklardaki bilgiler ışığında güneş enerjilerinde ısınan suyun kullanımı değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Su, Güneş, İslam Hukuku. Abstract: -The use of water heated by the sun in Islamic Law- In this study, it has been examined the status of the water heated under the sunshine. The using of the water heated under the sunshine causes the pied disaese has taken place at the source of İslamic Law. Serious critisicms has been directed which narrated in this sources. Some lawyers had rejected entirely this narrations. Some lawyers had evaluated this narrations and had concluded that the using of the water heated under the sunshine was makrooh. The conditions which they were looking for are different. In the light of the information in the source of İslamic Law has evaluated the using of the water heated with the solar heating water systems. Keywords: Water, Sun, İslamic Law. GİRİŞ Genellikle İslam Hukuku kaynak kitaplarının giriş kısımlarında Kitabu t-tahare- sulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde suyun tarifi, vasıfları, çeşitleri, suyu kirleten maddeler, temizlenmesi vs konulara yer verilir. Burada bir müslümanın günlük hayatında temizlikte, ibadette ve beslenmede kullanacağı suya işaret edilmektedir. Kullanılacak suyun nasıl bir su olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. * Dr., Avukat.

10 10 Metin CEYLAN Suların kullanımı konusunda yapılan tasniflerde bazı kitaplarda güneşte ısınan su ile abdest ve gusül yapmak suretiyle kullanımının mekruh olduğuna dair bilgiler verilmektedir. Özellikle bu hüküm, Hz. Peygamber den yapılan rivayetlere dayandırıldığından önem arz etmektedir. Fıkıh kitaplarında bu konuda rivayetlere getirilen çeşitli yorumlarla farklı görüşlere de yer verilmektedir. Geçmişte, günümüzde olduğu gibi alternatif enerji kaynağı arama ihtiyacı hissedilmediği için genellikle su ateşte ısıtılırdı. Ateşin en kolay elde edilme yolu ise odun idi. Fakat günümüzde alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisinden yararlanma çalışmalarında ilerleme kaydedildiği için bu enerji ile suyun ısıtılması imkanı doğmuştur. Dünyada ve ülkemizde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için çalışmalar yapılmaktadır. Güneş enerjisi ile su ısıtma sektör haline gelmiş, ülkemizde çatılarda güneş enerjisi sistemleri kurularak yaygın bir şekilde su ısıtılıp günlük hayatta kullanılmaktadır. Toplumda İslam Hukuku kaynaklarında yer alan güneşte ısınan suyun mekruh olduğu kanaati bu konuda bazı kesimlerde güneşte ısınan suyun ibadetlerde kullanılıp kullanılamayacağı noktasında tereddüte yol açmıştır. Bu konuda yapılmış müstakil bir çalışmaya rastlamadığımızdan elde mevcut temel eserlerden yararlanmak suretiyle konunun incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada klasik İslam Hukuku kaynaklarında geçen güneşte ısıtılan sudan neyin kastedildiği; bu sulara verilen hükümlerin neler olduğu ve bu hükümlerden hareketle özellikle günümüzde binaların çatılarına kurulan sistemlerle güneş enerjisinden istifade ile ısıtılan suyun hukuki durumunun incelenmesi esas alınmıştır. Ayrıca kaynaklarda geçen güneşte ısıtılan suyun durumu ile günümüzde güneşte ısıtılan suyun durumu arasındaki benzerlik ve aykırılıklarına temas edilerek konuya açıklık getirilecektir. Bu nedenle öncelikle Kur'an-ı Kerim ve Sünnette elde edilen bilgilere yer verilecektir. Sonra klasik İslam Hukuku kaynaklarına başvurularak günümüzde ve özellikle ülkemizde İslam Hukukçularının konuya yaklaşımlarına yer verilerek değerlendirilmelere gidilecektir.

11 İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı 11 I. İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDA GÜNEŞTE ISINAN SU A. KUR'AN-I KERİM'DE GÜNEŞTE ISINAN SU Kur'an-ı Kerim'de suların kullanımına ilişkin birçok ayet varsa da 1 doğrudan güneşte ısınan suyun kullanımını hedefleyen ve onu yasaklayan ayetlere rastlanılamamıştır. Bu nedenle konuya açıklık getirmek için İslam Hukukunun ikinci asıl kaynağı olan sünnete başvurulmuştur. B. SÜNNETTE GÜNEŞTE ISINAN SU Güneşte ısınan suya ilişkin olarak Kütüb-ü Sitte de hadislere rastlamadık. Fakat bunların dışında bazı hadis kaynaklarında güneşte ısınan suya ilişkin rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetler, Hz. Aişe, Hz. Ömer, Hz. Enes ve İbn Abbas a dayandırılmaktadır. Hz. Aişe ve Hz. Enes ile gelen rivayetlerde güneşte ısınan su ile ilgili metinler olmasına rağmen Hz. Ömer den gelen rivayetlerde onun güneşte ısınan suya karşı tutumunu belirten rivayetlere yer verilmektedir. Bu nedenle rivayetleri Hz. Aişe den, Hz. Enes ten ve Hz. Ömer den gelen rivayetler olarak üç ana başlık altında incelenmesi uygun görüldü. 1. Hz. Aişe (rha) den Gelen Rivayetler: Hz. Aişe den gelen rivayetlerin metinleri ele alındığında birbirine yakın metinler görülecektir. Birinci: ر א د رل א א و و 3 2 ء ( א( 0 )/ل. +,- % )* "א &'( %رث א#"ص Darekutnî (ö. 385/995) bu rivayetinde: Aişe den: Güneşte su ısıttığım anda yanıma Rasulullah sav geldi. Dedi: "Ya Hümeyrâ! Böyle yapma. Çünkü bu (güneşte ısınan su) barasa (alaca hastalığına) maruz bırakır." 2 1 Örnek olarak bkz. Bakara, 2/239; Nisa, 4/43; Maide, 5/6; Ra d, 13/64; Vakı a, 56/68. 2 Darekutnî, Ali b. Ömer, Sünenü Daretkutnî, Beyrut, 1966, I/38.

12 12 Metin CEYLAN Bu metinde Hz. Peygamber güneşte suyu ısıtan Hz. Aişe ye rastladığı, böyle yapmamasını ve bu şekilde ısınmış suyun alaca hastalığına sebep olacağını söylediği bildirilmektedir. İkinci: رل א א و 8 ن 56% 4 (ء א(( 0 & 8 و %;6: 4 ول 9& %رث א#"ص Darekutnî nin diğer bir rivayetinde: Hz. Aişe Dedi: Rasulullah sav güneşte ısınmış su ile abdest almaktan veya onunla yıkanmaktan nehyetti. Rasulullah, bu (güneşte ısınan su ile abdest almak veya yıkanmak) barasa (alaca hastalığına) maruz bırakır." 3 Bu rivayette; Hz. Peygamber in alaca hastalığına sebep olması sebebiyle güneşte ısınmış su ile abdest almayı veya yıkanmayı yasakladığını söylediği belirtilmektedir. Bu rivayet metninin anlamı yukarıdakinden daha dar anlam ifade etmekte ve abdest veya gusül yasağı konusunda tereddüt bildirmektedir. Üçüncü: ر א 38 2 ء ( א( 0 )/ل א# א و. +,- % )* "אء &'( %رث א#"ص Hz. Aişe ra dan Dedi: sonra güneşte su ısıttım. Rasulullah sav dedi: "Ya Hümeyrâ! Böyle yapma. Çünkü bu (güneşte ısınan su) barasa (alaca hastalığına) maruz bırakır." 4 Beyhakî (ö. 458/1066) nin bildirdiği bu rivayet, metin olarak yukarıda verilen birinci metin ile benzerlik göstermektedir. Genel anlam ifade etmektedir. 3 Darekutnî, Sünen, I/38. 4 Beyhakî, Sünenü Kübrâ, I/6.

13 İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı 13 Dördüncü: 38 "ل א א و 2 ء ( א( 0 )/ل. -+ دي % *( "אء )'& %رث א#"ص Hz. Aişe dedi: Rasulullah sav için güneşte su ısıttım. Rasulullah sav dedi: "Ya Hümeyrâ! Böyle hazırlama. Çünkü bu (güneşte ısınan su) barasa (alaca hastalığına) maruz bırakır." 5 İsnatlar: 1. Darekutnî, el-hüseyin b. İsmail, Sa dan b. Nasr, Halid b. İsmail el- Mahzûmî, Hişam b. Urve, babasından, Aişe Darekutnî, Muhammed b. el-feth el-kalanisî, Muhammed b. Hüseyin b. Said el-bezzaz, Amr b. Muhammed el-a şem, Fuley, ez-zuhri, Urve, Aişe Beyhakî, Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf b. Ahmed el-esbehanî, Ebu Said b. el-arabi, Ebu l-hüseyn Ali b. Muhammed b. Abdullah b. Beşran el- Adl, İsmail b. Muhammed el-saffar, Sa dan b. Nasr, Halid b. İsmail, Hişam b. Urve, babasından, Aişe 8 4. İbnu l-cevzi, Muhammed b. Ubeydullah b. Nasr, Abdullah b. Ali b. Zekeriya, Ali b. Muhammed b. Beşran, İsmail b. Muhammed es-saffar, Sa dan, b. Nasr Halid b. İsmail, Hişam b. Urve, babasından, Aişe İbnu l-cevzi, el-mübarek b. Ahmed el-ensarî, Sabit b. Bendar, Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed el-kadî, Darekutnî, Muhammed b. el-feth el- Kalanisî, Ahmed b. Ubeyd ibn Nasih, el-heysem b. Adîy, Hişam b. Urve babasından, Aişe İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/60. 6 Darekutnî, Sünen, I, Darekutnî, Sünen, I, Beyhaki, Sünenü l-kübrâ, I/6. 9 İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/ İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/59.

14 14 Metin CEYLAN 6. İbnu l-cevzi, Muhammed b. Ebi Tahir, Ebu Muhammed el-cevher, Darekutnî, Ebi Hatim, İbn Hibban el-hafız, Ömer b. Senân, Ahmed b. el-fadl el-sâiğ, Nuh ibn el-heysem, Vehb b. Vehb, Hişam b. Urve babasından, Aişe 11. Hz. Aişe den gelen rivayetlerde kullanılan Yâ Humeyrâ! lafzı üzerinde muhaddislerin görüşleri bulunmaktadır. Hz. Aişe den gelen ve hadis kitaplarında çokça yer alan rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetler içerisinde Yâ Humeyrâ! lafzı ile başlayan rivayetlerin içerisine güneşte ısınan su ile ilgili rivayetler de girmektedir. Bu nedenle güneşte ısınan su ile ilgili rivayetler de bu eleştirilerden nasibini almaktadır. Ya Humeyrâ! lafzı geçen tüm hadislerin uydurma değil, belki zayıf olduğunu söyleyen muhaddisler olduğu gibi; bu lafzın geçtiği tüm hadisleri uydurma kabul edenler de vardır. Güneşte ısınan su ile ilgili hadiste Ya Humeyrâ! lafzının geçmesine rağmen bu rivayetleri destekleyen Hz. Ömer in rivayetinin bulunması bu hadisin uydurma olduğunu söylemeye imkan vermediği ve bu nedenle zayıf olduğu ileri sürülmüştür 12. Yukarıda verilen hadislerde bulunan bazı ravilere ilişkin muhaddisler tarafından yapılan cerh ve tadil değerlendirmeleri bulunmaktadır. Birinci hadis metni ve onunla ilgili birinci, üçüncü ve dördüncü senetlerde bulunan Halid b. İsmail bazı hadisçiler tarafından metruku l-hadis, hadis uyduran ve yalancı olarak cerh edilmiştir 13. İkinci hadis metni ve ikinci sırada isnadı verilen hadis ravilerinden Amr b. Muhammed el-a şem in münkeru l-hadis, onların en iyilerinden, hadis uyduran olduğu, onun dışında Füley ten rivayetin görülmediği ve Zuhrî den yaptığı rivayetin de sahih olmadığı bildirilmiştir 14. Hadis senedinde bulunan Vehb b. Vehb adlı ravi, yukarıda ismi verilen Halid b. İsmail dan daha kötü, yalancı, yalancıların başı, gece gündüz hadis uyduran, deccal, yalan söyleyip haber veren, metruku l-hadis, aslı olmayan 11 İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/ Ebu Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr ed-dimeşkî, el-menaru l-münif, I/60; Nakdu l-menkul, I/50-51; Aclunî, Keşfu l-hafa, I/ Darekutnî, Sünen, I, 38; Beyhaki, Sünenü l-kübrâ, I/6; İbn Hacer el-askalanî, Telhisu l-habir, I/20-21; İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/ Darekutnî, Sünen, I, 38; Beyhaki, Sünenü l-kübrâ, I/6; İbn Hacer el-askalanî, Telhisu l-habir, I/21; İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/61.

15 İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı 15 şeyleri söyleyen biri olduğu söylenerek bazı muhaddisler tarafından cerh edilmiştir 15. Hadis senedinde bulunan ravi el-heysem e yönelik eleştiriler bulunmaktadır. Bazı muhaddisler tarafından ravi Heysem yalancı, metruku l-hadis, sakıt 16, bir ravi olduğu bildirilmiştir 17. Hz. Aişe ra dan gelen rivayetlerin metin ve isnatlarına hadisçiler tarafından ciddi eleştiriler bulunmaktadır. Az da olsa bu rivayetlere değer veren hadisçiler de vardır. 2. Hz. Ömer (ra) dan Gelen Rivayetler: Güneşte ısıtılan su ile ilgili Hz. Ömer e dayandırılan rivayetler bulunmaktadır: 4A" 4 #א 8 ن %?"ه א.= 6 :ل 4 (ء א(( 0 ول 9& %رث א#"ص Cabir b. Abdullah tan; Ömer (ra) güneşte ısınan su ile yıkanmayı kerih görür ve onun baras hastalığı bulaştırdığını söyledi. 18 Senetleri: 1. Şafii, İbrahim b. Muhammed, Sadaka b. Abdullah, Ebu Zübeyr, Cabir b. Abdullah, Hz. Ömer Beyhakî, Ebu Said Muhammed b. Musa b. el-fadl, Ebu'l-Abbas Muhammed b. Yakup er-rebî b. Süleyman, eş-şafii, İbrahim b. Muhammed, Sadaka b. Abdillah, Ebu ez-zübeyr Cabir, Hz. Ömer Darekutnî Ebu Sehl b. Ziyad, İbrahim b. el-harbî, Davud b. Reşîd, İsmail b. Ayyaş, Safvan b. Amr, Hassan b. Ezher, Ömer b. El-Hattâb Beyhaki, Sünenü l-kübrâ, I/6; İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/ Sakıt, ravileri cerhte kullanılan ağır tabirlerden biridir. Bkz. Talat KOÇYİĞİT, Hadis Istılahları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 149, Ankara, 1980, s Beyhaki, Sünenü l-kübrâ, I/6; İbn Hacer el-askalanî, Telhisu l-habir, I/20; İbnü l-cevzi, et- Tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/ Şâfiî, el-üm, I/3; Darekutnî, Sünen, I/39; Beyhakî, es-sünenü s- Suğra, I/156; Sünenü l-kübrâ, I/6. 19 Şâfiî, el-üm, I/3. 20 Beyhakî, Sünenü l-kübrâ, I/6 Hadis No: 13.

16 16 Metin CEYLAN 4. Beyhakî, Ebu Abdillah el-hâfız, Ebu'l-Velîd el-fakîh Muhammed b. Süleyman b. Halid el-abdî, Ali b. Hacer, İsmail b. Ayyaş, Safvan b. Amr, Hassan b. Ezher, Hz. Ömer 22. Hz. Ömer den gelen rivayetlere bakıldığında; bir ve iki numaralı senetlerde görülen ravi Sadaka b. Abdullah, zayıf ravi kabul edilmektedir. Ayrıca senette bulunan ravi İbrahim de hadisçilerin çoğu tarafından zayıf kabul edilmektedir. Şafiî, İbrahim i sadık bir ravi olarak kabul eder 23. İbn Ezher den gelen senedin sahih olduğu, yukarıda verilen diğer senetleri desteklediği ve senette bulunan İsmail b. Ayyaş ın sadık bir ravi olduğu muhaddisler tarafından söylenmiştir. Bu senedin, yukarıda verilen Cabir den gelen senetten daha sağlam olduğu belirtilmiştir Hz. Enes (ra) dan Gelen Rivayetler: Hadis kaynaklarında güneşte ısınan su ile ilgili rivayetlerin dayandığı kişilerden biri Hz. Enes tir. א و %/ل. -; 6 :א 4 (ء א Cي 3:% ( א( 0 &'( %+ى 2 א#"ص 0&8 &8 B) رل א Rasulullah sav in, güneşte ısıtılan su ile yıkanmamalarını çünkü alaca hastalığı geçirdiğini söylediğini işittim. 25 dediği Hz. Enes ten rivayet edilmiştir. Hadis senetleri: 1. Ukaylî, Salih b. Şuayb, İsmail b. Abdullah, Ali b. Haşim el-kufî, Sevda, Enes Darekutnî, Sünen, I/ Beyhakî, Sünenü l-kübrâ, I/6 Hadis No: İbn Mülakkin, Hülasatu l-bedri l-münir, I/9; İbn Hacer el-askalanî, Telhisu l-habir, I/ İbn Mülakkin, Hülasatu l-bedri l-münir, I/9; Tuhfetü l-muhtac, I/ ; İbn Hacer el- Askalanî, Telhisu l-habir, I/22-23; ed-diraye fi Ehadisi Hidaye, I/ Ukaylî, Duafau l-ukaylî, II/176; İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/ Ukaylî, Duafau l-ukaylî, II/176.

17 İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı İbnu l-cevzi, Abdulvahab b. el-mübarek el-hafız, Muhammed b. el- Muzaffer, Ebu l-hasan el-atikî, Yusuf b. ed-dahil, Salih b. Şuayb, İsmail b. Abdullah, Ali b. Haşim el-kufî, Sevda, Enes 27. Hadis senedinde bulunan Sevda b. İsmail in Hz. Enes ten rivayeti bilinmiyor. Onun güneşte ısınan su ile ilgili rivayetinin yalan olduğu ancak ondan Ali b. Haşim in rivayette bulunduğu bildirilmektedir. Ayrıca bazı hadisçiler, Sevda b. İbrahim in hadisi kabul edilmeyen meşhur kişiler arasında saymışlardır 28. Bu hadise farklı bakan kişiler de vardır. Ukaylî (ö. 322/934), bu hadisin Sevda b. İsmail den rivayetini meçhul görmekle beraber hadisi mahfuz görür. Güneşte ısınan su ile ilgili Hz. Ömer den gelen rivayet olduğundan, Hz. Enes ten gelen hadisin isnadının sahih olduğu ve hadiste sıkıntı olmadığı görüşünü paylaşır İbn Abbas (ra) dan Gelen Rivayetler: Güneşte ısınan su ile ilgili İbn Abbas ra a dayandırılan rivayetlerde bulunmaktadır. Bu rivayette: :,&.9 2% E( #س 2 א= 6 : 0))4 45( Fو 4 H%* İbn Abbas hadisi; Kim güneşte ısıtılan su ile yıkanır ve ona alaca hastalığı bulaşırsa kendisinden başkasını kınamasın. 30 Rivayetin Senedi: İbn Hacer, Kadı el-muristan, Ömer b. Subh, Mukatil, Dahhak, İbn Abbas 31. İbn Abbas tan gelen bu rivayete ilişkin olarak, bu hadis meşhur hadis kitaplarında yer almayan, cidden garib bir hadis, senedinin, senette bulunan ravilerden Ömer b. Subh un yalancılıkla itham edilmesi, Dahhak ın ise İbn Abbas la 27 İbnü'l-Cevzî, et-tahkik fî Ehadisi l-hilaf, I/ İbnü l-cevzi, et-tahkik fi Ehadisi l-hilaf, I/60-61; Zehebi, Mizânu l-itidal fî Nakdi r-rical, III/341; el-muğni fî d-du afâ, I/289; İbn Hacer el-askalani, Lisanu l-mizan, III/126; ed-diraye fi Ehadisi Hidaye, I/55; et-telhisu l-habir, I/ Ukaylî, Duafau l-ukaylî, II/ İbn Mülakkin, Hülasatu l-bedri l-münir, I/9; İbn Hacer el-askalani, et-telhisu l-habir, I/21. Lafız, İbn Hacer Askalanî ye aittir. 31 İbn Hacer el-askalani, et-telhisu l-habir, I/21.

18 18 Metin CEYLAN görüşmediğinin bildirilmesi nedeniyle hadisin munkatı olduğu ve bu hadisle ilgili verilen rivayet izninin sahih olmadığı belirtilmiştir Güneşte Isınan Su ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi: Yukarıda konu ile ilgili hadis metinleri isnatları ve ilgili başlıklar altında değerlendirilmeleri yapıldı. Burada güneşte ısınan su ile ilgili hadislerin genel bir değerlendirilmesine gidilecektir. Rivayetlere bakıldığında; hadis metinleri birbirlerine yakınlık arz etmektedir. Genelden özele doğru bir sıralama yapmak mümkün ise de anlamları birbirlerine yakındır. Hepsindeki ortak özellik, güneşte ısınan suyun kullanılmamasının alaca hastalığına sebebiyet vereceğidir. Bu durum, güneşte ısınan suyun kullanılıp kullanılmamasında temel unsuru oluşturmaktadır. İleride hukuk ekollerinin konuya bakışı ele alındığında bunun önemi daha da anlaşılacaktır. Ya Humeyrâ! lafzının hadis metinlerinde geçmesi, güneşte ısınan suyun kullanımına ilişkin rivayetlerin eleştirilmesinde genel bir neden olmuştur. Buna karşı görüş ileri sürenler, Hz. Ömer den gelen rivayeti destekleyici olarak ele almışlardır. Hadislerin isnatlarında bulunan ravilerin bir çoğu, hadisçiler tarafından ağır şekilde cerh edilmişlerdir. Yapılan eleştirilerden en az nasibini alan Hz. Ömer den gelen rivayetlere yönelik olmuştur. Hadis isnatlarının çok şiddetli tenkide uğraması bu rivayetlerin değerini önemli ölçüde düşürmektedir. Güneşte ısınan su ile ilgili rivayetleri, Kur an da sabit sünnette ve gerçek icmada delili olmadığı gerekçesiyle alıp tenkit etmeye bile gerek duymayan, onları tümden uydurma kabul eden hadisçiler de bulunmaktadır 33. Tüm bunlara rağmen dikkati çeken bir husus, bu rivayetlere yönelik birçok eleştiri getirilmesine rağmen; güneşte ısınan suyun, sıcak bir yörede ve genelde yakacak bulunmayan bir bölgede, günlük hayatta çok kullanılmasının göz ardı edilemeyeceği dikkate alınırsa; bu konuda bir elin parmakları kadar az sayıda rivayetin bulunmasının eleştiri konusu yapılmamasıdır. Günlük hayatta önemli yer alan bir konuda, Hz. Peygamber in bir eşine, Hz. Ömer, Hz. Enes ve İbn Abbas a dayanan az sayıda bir rivayetin olmaması gerekirdi. Çünkü böyle bir suyu, Hz. Peygamber in diğer eşleri, kızları ve diğer arkadaşlarının da kul- 32 İbn Mülakkin, Hülasatu l-bedri l-münir, I/9; İbn Hacer el-askalani, et-telhisu l-habir, I/ İbn Hazm, el-muhalla, I/221.

19 İslam Hukukunda Güneşte Isınan Suyun Kullanımı 19 lanmış olabileceğinin gözden uzak tutulmaması gerekirdi. Bu durumda konuya ilişkin çok sayıda rivayetin olması gerekirdi. Kutuplarda olduğu gibi, yerüstü suları şayet buzlarla kaplı olmayıp, gece veya karanlık değilse; bu sular güneşle temas halindedir ve güneş nedeniyle suyun ısısı artar. Deniz, göl, akarsu gibi tüm yeryüzü suları bununla karşı karşıyadır. Yerüstü sularına ilişkin güneşte ısınma ile ilgili bir kullanma yasağı bildirilmemiştir. O zaman burada suyun sadece güneşle temasının, yasaklanma için yeterli bir gerekçe kabul etmek mümkün değildir. Bunun arka planında suyun miktarı ve özellikle suyun güneşte ısınmaya bırakıldığı kaplar üzerinde durulması gerekir. Üzülerek belirtmek gerekirse suyun güneşe bırakılmasında kullanılan kaplara yönelik olarak hadis kaynakları ve şerhlerinde fazla bilgi verilmemektedir. Fakat aşağıda konuya hukuk ekollerinin görüşlerini sunacağımız başlık altında bu konuya ait bilgiler bulunacaktır. C. HUKUK EKOLLERİNDE GÜNEŞTE ISINAN SU Hukuk ekollerinin güneşte ısınan suya yaklaşımı, onların bu konuda gelen rivayetlere bakış açıları ile yakın ilgisi bulunmaktadır. Bu konuda gelen rivayetleri kabul etmeyenler, güneşte ısınan suyun kullanımına sınırlama getirmemekteler. Gelen rivayetleri değerlendirmeye tabi tutup ondan hüküm çıkaranlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında güneşte ısınan sulara ilişkin farklı şartlar ileri sürenler vardır. Bu nedenle güneşte ısınan suyun kullanımına ilişkin rivayetler değerlendirilirken farklı sonuçlara ulaşanlar bulunmaktadır. Fakat bu konudaki görüşler incelendiğinde; güneşte ısınan suyun kullanımına kayıt getirmeyenler ve kullanımını mekruh kabul edenler olarak iki ana grubu ayırmak mümkündür. Mekruh kabul edenlerin dahil olduğu ana grup içerisinde aradıkları şartlar farklı olduğundan bunlar dikkate alınarak sınıflamaya gidilecektir. 1. Güneşte Isınan Suyun Kullanımını Caiz Kabul Edenler Yukarıda belirtildiği gibi, güneşte ısınan su ile ilgili rivayetlere yaklaşım onun kullanımına ilişkin hükmü belirlemede önemli rol oynamaktadır. Bu konuda gelen rivayetlerin uydurma veya zayıf kabul edilmesi, alaca hastalığına sebebiyet vermesinin tabipler tarafından kesinlikle ispat edilmemiş olması, onun kullanılmasına sınırlama getirmeye yeterli görülmemektedir. Bu görüşte

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 1, Bahar 2012 İNÖNÜ UNIVERSITY JOURNAL of the FACULTY of DIVINITY Volume: 3, Issue: 1, Spring 2012 İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Bahar 2012/3(1)

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015 ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Fazlullah Hurûfî nin Nevmnâmesi (İnceleme, Metin, Tercüme) Hasan Hüseyin BALLI Vîrânî Baba nın İlm-i Cavvidan/Fakrnâme sinde Hurufî Unsurlar

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kafkas University Faculty of Divinity Review ISSN: DOI:

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kafkas University Faculty of Divinity Review ISSN: DOI: T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kafkas University Faculty of Divinity Review ISSN: 2148-8177 DOI: 10.17050 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İSAM ve ASOS Veri Tabanlarında

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 1 BAHAR 2015 Makaleler Ali Yahya Muammer in Çalışmalarında İbâdîlik Harun YILDIZ

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 1 BAHAR 2015 Makaleler Ali Yahya Muammer in Çalışmalarında İbâdîlik Harun YILDIZ ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Ali Yahya Muammer in Çalışmalarında İbâdîlik Harun YILDIZ Medyatik Mezhepler Tarihi Yazıcılığı Orhan ATEŞ Dürziliğin Teşekkül Süreci Aytekin

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 EYLÜL-ARALIK/ CİLT 11 SAYI 3 / 2011 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of AcademicResearches in ReligiousSciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ DİN KÜL-1.YY KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Grup 1 M. Akif BİLİCİ D-304 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I TEMEL DİNİ BİLGİLER I Grup 2 Şadiye ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ARAPÇA I Grup 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; (29) SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun 2015 Sahibi / Owner Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Editörler / Editors Doç.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI (27-29 Eylül 2013, ÇORUM) ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ AMASYA UNIVERSITY REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY Sayı/Issue: 7 Amasya 2016 AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2016 Sayı: 7 Sahibi / Owner Prof.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Rüya Kültürü ve Hadisçi Karizması Nevzat Tartı Kâbe ye Asılan Boykot Sayfasının Tahrifiyle İlgili Rivayetlerin Tahlili İsrafil Balcı Hakikat ve Metafor Hüseyin

Detaylı

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 3 Yıl: 2015 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 3 Yıl: 2015 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Prof. Dr. Ramazan Altıntaş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Osman Aydınlı (Gazi Üniversitesi

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2014 ISSN: 2148-3264

Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2014 ISSN: 2148-3264 Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2014 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2014 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 MAYIS-AĞUSTOS/ CİLT 11 SAYI 2 / 2011 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of AcademicResearches in ReligiousSciences Editör/ Edior in

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 3 Yıl /Year: 3 Sayı/Issue: 6 Güz/Autumn 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 3 Yıl:

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 MAYIS-AĞUSTOS/ CİLT 14 SAYI 2 / 2014 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م مسح ا ىلع مخارها يف الوضوء» اللغة

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU Ali AKTAN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ramazan ALTINTAŞ, (Prof. Dr.), Cumhuriyet Üniversitesi H. Yunus APAYDIN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ahmet

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN:

dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi ISSN: 1303-9199 OCAK-NİSAN/ CİLT 13 SAYI 1 / 2013 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Journal of Academic Researches in Religious Sciences Editör/ Edior in Chief

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKĠN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKĠN Hadis Anabilim Dalı TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKĠN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56..(Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENĠM VE

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı