Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nurhayat ÇELEBİ* Öz Türkiye nin Avrupa Birliğine giriş için müracaatı çok uzun yıllara dayanmakta ve çok da tartışılan bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Bu araştırma, Almanya daki üniversite öğrencileri ile Türk üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliğine (AB) ilişkin Türkiye hakkındaki görüşlerini almak için yapılmıştır. Araştırmaya Almanya daki üniversite öğrencilerinin alınış nedeni, Almanya nın Avrupa da Türklerin en fazla yaşadığı ve Türkleri en fazla tanıyan ülke olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmaya, Almanya da Bonn Üniversitesi Türkçe Mütercim Tercümanlık ve Asya Dilleri Bölümünde öğrenim gören 226 öğrenci ile Türkiye de İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi nde okuyan 270 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri Dartan, Nas, Akman ve Savran (2004) tarafından geliştirilen anketten yararlanılarak oluşturulan bir anket yardımıyla toplanmıştır. Hazırlanan anket, yirmi yedi maddeden oluşmaktadır. Anket, Türkçe ve Almanca olarak hazırlanmıştır. Anketteki beş madde kişisel bilgileri, on yedi madde evet, hayır, kararsızım, fikrim yok ifadelerini içeren soru cümlelerinden oluşmuştur. Bu maddeler Türkiye nin genel yapısı, Türkiye nin ekonomik ve politik durumu, Türkiye nin izlediği dış politika ve Türkiye nin AB ye girişi ile ilgili genel görüşler olmak üzere dört boyut altında toplanmıştır. Diğer beş madde, katılımcıların birden fazla ya da tek seçeneği işaretleyecekleri biçimde öğrencilerin değişik açılardan AB ye yaklaşımlarını irdeleyen sorulardan oluşmuştur. Elde edilen verilere göre, iki öğrenci grubunun verdiği cevaplar karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türk üniversite öğrencileri, Türkiye deki temel sorunların; sağlık, ekonomik, politik istikrarsızlıklar ve laiklik tartışmaları olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Türk öğrenciler, Türkiye nin AB ye girişinin çok uzun ve belki de hiç gerçekleşmeyecek bir süreç olduğunu düşünmektedirler. Alman üniversite öğrencileri ise, Türkiye nin AB ye girişine daha olumlu yaklaşmışlardır. Ancak Almanya daki öğrenciler, Türkiye nin AB ye girişinde en önemli engellerin din, nüfus ve ekonomik faktörler olduğu üzerinde durmuşlardır. Ayrıca Almanya daki öğrenciler, Türkiye nin AB ye giriş için hazır olduğunu da düşünmektedirler. Türk ve Alman öğrenciler, Türkiye nin laik, demokratik bir ülke olduğu görüşünde hemfikirdirler. Anahtar Kelimeler Avrupa Birliği, Eğitim, Demokrasi, Politik Durum. * Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (2) Bahar / Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 450 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Çelebi, N. & Kuzubaşıoğlu, D. (2009, May). Evaluation of public school teachers perceptionson exchange administration factors in relation to school performance. Oral presentation in The First Internetional Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey. Çelebi, N. & Asan, T (2008, June). The comperative analysis of teachers perception of inspectors efficacy and the perception of inspectors self efficacy. In B. Özer, H. Yaratan, & H. Caner (Eds.) Proceedings of International Conference on Educational Science. ICES 08. (Vol. 1, pp ). Eastern Mediterranean University. Famagusta. North Cyprus. International Conference on Educational Science. Ankara:Anı Press. Çelebi, N. ve Göçmen, G. (2007, Eylül). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin örgütsel vatandaşlık davranışları açısından öğretim elemanlarını değerlendirmesi. E. Erginer (Eds.) 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiri Kitabı içinde (cilt 3, s ). 5-7 Eylül Tokat:Detay Anotalia Akademik Yayıncılık Ltd. Çelebi, N. (2007). Avrupa Birliği eğitim programları ve Türkiye nin uyum süreci. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü. İstanbul. Avrupa Araştırmaları Dergisi, 15(2), Çelebi, N. (2007). İlköğretimi geliştirme çabaları bağlamında ilköğretim müfettişlerinin ilköğretimi değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, Özdayı, N. ve Özcan, Ş. (2002, Nisan). Teftişin öğrenen örgüt kültürüne katkılarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(136), Özdayı, N. (2003). Kalite arayışları içinde öğrencilerin gözüyle nasıl bir lise? A.Çağlar, E.Yılmaz(Eds) li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu Haziran Bildiriler (ss ). T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.No:25. İstanbul:Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Özdayı, N. (2001). Eğitim yöneticilerinin yetki devri ile kaygı düzeylerinin verimlilik açısından değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, Özdayı, N. (1992). Öğretmenlik mesleğini tercih eden öğretmenlerin mesleki tercihlerinin iş tatminine etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, Özdayı, N. (1991).Resmi ve Özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini durumlarının karşılaştırılması. İ. Fındıkçı (Eds). Eğitimde Nitelik Geliştirme. Eğitimde Arayışlar Sempozyumu Bildiri Metinleri Nisan 1991.(ss ). Kültür Koleji Genel Müdürlüğü. Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.NO:1, Kültür Hizmetleri A.Ş.

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nurhayat ÇELEBİ Küreselleşme ile uluslararası rekabete dayalı pazar yaratma, sektörler ve bölgeler arası yoğun bir iletişim ve değişimin sağlanması bu yüzyılın simgesi hâline gelmiştir. Avrupa Birliği (AB), üye ülkeleriyle siyasetten ekonomiye farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin bir araya geldiği bir topluluktur. AB, yalnız hükümetler düzeyinde oluşturulmuş bir birlik değil, politik arenada Avrupa devletlerinin alt kültürlerinin de ileriye yönelik vizyonlarını içermektedir. AB, yeni politik bir anlayışla Batı Avrupa nın yeniden kurulması yolunda Avrupa güvenliğini kontrol altına almak, ekonomik gelişmeyi koordine etmek, demokratik değerleri geliştirmek, sosyal entegrasyonu cesaretlendirmek, uyuşturucu, suç ve terör ile ilgili problemlerle savaşmak, tek para birimi kullanmak, üye ülkeler arasında serbest geçiş sağlamak gibi ortak politikalar oluşturmakta ve üye ülkelerin daha refah bir Avrupa da yaşamalarını hedeflemektedir. AB, Avrupa nın kültürel kimliğinin sürdürülmesi için üye ülkeler arasında sürekli olarak koordinasyon sağlanması yolunda alınan kararların üye ülkelerce uygulanmasını istemektedir. Bu yönde Birlik üyeleri arasında kültürel entegrasyon programları yoluyla eğitim ve öğretim kurumları arasında iş birliği geliştirilmesi için ortak projeler üretilmektedir (Lange,1992; Wallace, 1997; Field,1998; Mitchell ve McAleavey, 1999; Beukel, 2001; Sezgin, 2001; Çalış; 2002 & De Neve, 2007). Türkiye nin AB ye üyelik sürecinin önemli bir tarihsel bir geçmişi vardır. Osmanlılar döneminde yenileşme hareketleriyle başlayan Avrupalılaşma hareketleri, Cumhuriyet le birlikte daha önem kazanmış ve Cumhuri-

4 452 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ yet döneminin en önemli projesi olan Batılılaşma hareketi Türkiye nin önemli bir hedefi haline gelmiştir (Şener, Akdemir, 2006 & Kaya, Kılıç ve Yıldırım, 2008). Bugünkü AB, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra savaşın yıkıntılarını silmek için Batı Avrupa ülkeleri arasında ekonomik iyileşme ve refah arayışının sonucunda 1949 da Strasburg da Avrupa Konseyi adı ile kurulmuştur. Türkiye nin AB ye katılması ile ilgili ilk hazırlık görüşmesi, Eylül 1959 da Türkiye ve Avrupa Konseyi arasında yapılmıştır. Aralık 1964 te yürürlüğe giren Ankara (Ortaklık) Anlaşması ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin hukuki temelleri atılmıştır. Bu durum, AB ye Nisan 1987 de Türkiye nin tam üyelik başvurusu ile somutlaşmıştır. Ankara anlaşması ile iki tarafın ekonomileri arasındaki farkın azaltılması için Türkiye ye para yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, başta insan hakları ve demokrasi olmak üzere Avrupa Birliği müktesebatı niteliğindeki evrensel normlara ilişkin Türkiye nin AB ülkelerine uyum sağlaması yönünde alınması gereken bir dizi tedbirler sıralanmıştır (Ülger 2003; Canefe, Uğur, 2004;Avrupa Birliği Genel Sekreterliği [ABGS], 2004b; ABGS, 2005; Özey, 2006 & Efegil ve Eroğlu, 2007). Ankara anlaşmasından sonra Türkiye, Aralık 1989 da AB ile görüşmelere başlama talebinde bulunmuştur. Ancak AB Komisyonu, Türkiye nin ekonomik ve politik durumu, Yunanistan-Kıbrıs sorunları nedeniyle AB ile görüşmeye başlamak için henüz ortamın oluşmadığını bildirmiştir. Türkiye ve AB arasındaki daha sonraki önemli adımlar Ocak 1993 de yürürlüğe giren Maastricht ve 1987 Avrupa Birliği Tek Senedi nden sonra atılmıştır. Bu Anlaşmalar ile ekonomik ve parasal birliğin aşamaları, bu süreçte izlenecek politikalar ve bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Haziran 1993 de Kopenhag Zirvesi, Aralık 1997 de resmen yürürlüğe giren Amsterdam anlaşmaları, Avrupa Birliği nin temel yapısını oluşturan ve üye ülkelere İnsan Hakları Sözleşmesi ne uyma mecburiyeti getiren önemli anlaşmalardır. Bu anlaşmaların temelinde, üye ülkelerin yasalarında yer alan ortak değerlerin önemi vurgulanmaktadır. Avrupa güvenliği ve Avrupa yurttaşlığı, insan temel hak ve özgürlükler, genişlemeye dayalı yapılacak işler ve ortak bir Avrupa düşüncesinin yaratılması için alınacak bir dizi tedbirler yer almaktadır. 13 Ekim 1999 da Helsinki Avrupa Konseyi nde, AB nin Türkiye yi diğer potansiyel adaylarla eşit seviyede olduğunu kabul etmesiyle Türkiye- AB ilişkilerinde önemli bir aşama kaydedilmiştir deki Kopenhag Zirvesi nde 1993 yılında karara

5 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin bağlanan siyasi kriterlere göre Türkiye nin de aday ülke olarak üyeliğin gerçekleşmesi için demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması gibi dört ana kriter açısından değerlendirileceği belirtilmiştir (Wallace,1997; Spence, 2000; Bolayır, 2000; Baç, 2002; Baydarol, 2003; Vural, 2003; Öniş, 2003; El-Agraa, 2004; Collins ve Salais, 2004; ABGS, 2004a; Cini,1996; Church ve Phinnemore, 2006;; İktisadi Kalkınma Vakfı [İKV], 2007; Dış Ticaret Müsteşarlığı[ DTM], 2007; Treaty of Maastricht,2007; Kopenhag, 2007& Wimmel, 2009). Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilen yeni Katılım Ortaklığı Belgesi ne paralel olarak Türkiye Ulusal Programı nı hazırlayarak AB yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. Ulusal Program, katılım önceliklerinin uygulamaya konma sırasını ve bu uygulamalar için öngörülen kurumsal ve mali gereksinimler ile uyum takvimini gösteren bir faaliyet planıdır. Ulusal programda, Türkiye nin dünya standartlarında üreten, gelirini adil paylaşan, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü benimsemiş bir devlet olduğu ve bu yönde harcadığı çabalar ve yapacağı reformlar belirtilmiştir. Türkiye nin AB ye uyum süreci içinde 6 Şubat 2002 tarihli 1. Uyum Paketi ve onu takip eden diğer uyum paketleri AB müktesebatına uyumun bir gereği olarak görülmektedir. Son olarak 9. Uyum paketi TBMM de Ekim 2006 da onaylanmıştır. Bu uyum paketlerinde, bireysel haklar ve özgürlükler, siyasi partiler, seçim sistemi, eğitim ve kültürel haklar, askerî ve politik alanlar, yargı ve diğer kurumlar ile ilgili yapılması gereken çok kapsamlı yönetsel değişiklikler yer almaktadır (İnceoğlu, 2002; Erdemli, 2003; Vural, 2003; Tezcan, 2003; Güler, 2004; Uğur, 2004; Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM], 2007; Günay, 2007& ABGS, 2008). Ocak 1996 da yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması, Türkiye nin ulusal politikalarında ve ekonomisinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anlaşma ile taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin aralıksız ve dengeli olarak güçlendirilmesi yolunda adımlar atılmıştır. (Karluk, 2001; Günuğur, 2003& DTM, 2007). Türkiye nin AB üyeliği, önemli zikzaklarla birlikte 3 Ekim 2005 tarihinde en somut hâlini almıştır. Ekim 2005 tarihinde başlayan üyelik müzakere süreci ve bu süreç öncesinde yaşanan tartışmalar, Türkiye nin uzun yıllar yüz yüze gelinmeyen konularla yüzleşmesini zorunlu kılmıştır (Kösebalaban, 2002 ve Arıkan, 2003 ten aktaran Kaya ve arka-

6 454 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ daşları, 2008). Türkiye nin AB ye bütünüyle üye olmasının Türkiye için çok büyük önemi olmasına rağmen, Türkiye nin girişini engelleyen ya da yavaşlatan faktörler vardır. Türkiye nin AB ye girişte öncelikli olarak çözmesi gereken; Kürt sorunu, terörle mücadele, Kürtçe eğitim, Ermenistan meselesi, Kıbrıs sorunu, laiklik ve yargı esasları, Türkiye nin ekonomik yapısı ve nüfus artışı gibi sorunlardır. Bu durum, Türkiye nin AB üyeliği konusunda ciddi engeller oluşturmaktadır. Ayrıca AB de 1987 de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi nde yeni ortak politikaların saptanması, mevcut olanların geliştirilmesi, üye ve aday ülkeler arasında sosyal politika, ekonomik ve sosyal uyum, demokrasiye bağlılık, Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasında işbirliğinin kurumsallaşması ile ilgili hususlar yer almaktadır. Bu kararlar, ülke halklarına doğrudan hak ve özgürlüklerle ilgili hukuksal ve kurumsal yapılanma açısından yükümlülükler getirdiğinden, son yirmi yıl içinde AB deki uluslar arasında da demokratik açılımlar konusunda tartışmalara neden olmaktadır (Baç, 2001; Rubin, 2003; Togan, 2004; Güler, 2004, & Ilgaz ve Demir, 2006). Türkiye bu tartışmaları eğitim yoluyla da aşmak için büyük çaba harcamaktadır. Türkiye nin Çağdaşlaşma ve Kalkınma Projesi nin en önemli unsurlarından birisi olan eğitim, geleceğin kaliteli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir işlevi üstlenmektedir. Avrupa entegrasyonunun bir aracı olarak görülen ortak eğitim politikalarının önemi 25 Mart 1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasının 128. maddesinde açıkça vurgulanmaktadır. Mart 2000 de Lizbon da toplanan Avrupa Konseyi, AB ülkelerinde 2010 yılına kadar daha iyi iş ve sosyal bütünlüğün sağlanması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gerekli tedbirleri almaktadır. Bu yönde AB Konseyi, AB de eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesinin ve etkililiğinin artırılması için herkesin eğitim ve öğretim sisteminden yararlanması, daha geniş anlamda öğretim sistemlerinin ve teknolojinin kullanılması ve çoğulcu dil programları ile dünyaya açılmayı hedeflemektedir. AB, ayrıca üye ülkelerin eğitim sistemlerini kendi ulusal özelliklerine göre biçimlenmesini ve eğitim politikalarının karşılıklı olarak uyumlaştırılması için geleceğin insanı ve toplumu olarak AB kimliği/ AB vatandaşını oluşturmak istemektedir (European Commission, 2006; European Commission, 2007b; Türkiye Esnaf Sanatkârlar Konfederasyonu [TESK/MEGEP], 2007).Bu nedenle Türkiye nin Katılım Ortaklığı Belgesi ne uygun olarak Türkiye de eğitim alanında Sokrates, Leonardo da Vinci, Comenius ve Gençlik Topluluk Eylem Planları ile ilgili pek

7 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin çok düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak yapılan bu çalışmalar yeterli değildir (Günuğur, 2003; Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 2004a; DPT, 2007;N. Çelebi, 2007& Hesapçıoğlu ve Topsakal, 2007). Türkiye nin AB ülkeleri ile birçok alanda gelişmişlik açısından farklılıklar olduğu görülmektedir. Bilhassa eğitim açısından okullaşma oranlarına bakacak olursak; AB de ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde okullaşma oranı % 100 e yakın iken, bu oran, yılı itibarıyla Türkiye de ilköğretimde % 97,37, ortaöğretimde % 58,56, yükseköğretimde % 20,14 dür. Okulu erken yaşta bırakan, en fazla ortaöğretim düzeyine kadar ilerleyebilmiş, daha fazla eğitim görmemiş olan yaş grubunda olanların oranı AB ülkelerinde (27 ülke) % 15,4 iken, Türkiye de bu oran % 50 dir. Yine, yaş gençlerin orta öğretim düzeyinde okullaşma oranı AB ülkelerinde % 77,4 iken Türkiye de bu oran % 44,7 dir. Mesleki eğitimde ise, AB ülkelerinde okullaşma oranı % 53,9 iken, Türkiye de % 30,7 dir yaş grubunda hayat boyu eğitimden yararlananlar, AB ülkelerinde % 9,6 iken, Türkiye de bu oran % 2 dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, Türkiye de 25,8 iken AB ülkelerinde 11,6 dır (Eurostat, 2007& Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2007). Türkiye de, 2007 yılı cari fiyatlarla satın alma gücü paritesine göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içindeki ülkelerde, kişi başına reel gayrisafi yurt içi millî hasıla (GSYİH), Avrupa Birliği ülkelerinde farklılıklar olmasına rağmen Türkiye nin ortalamasından yüksektir. AB ye yeni katılmış Orta ve Batı Avrupa da kişi başına düşen gelir miktarı 7,000 ve 12,000 arasında değişirken, diğer AB ülkelerinde kişi başına düşen gelir 14,000 ile 36,000 dolar arasında değişmektedir. Türkiye de bu oran 2007 yılı itibariyle 8,200 USD dir. Eğitime yapılan kamu harcamaları GSYİH olarak 2000 yılı itibarıyla % 3,4, AB ülkelerinde % 5,9 dur (Eurostat, 2007; TÜİK, 2008 &NTVMSNBC,2008). Görüldüğü gibi, Türkiye deki eğitim sisteminin nitel ve nicel olarak en kısa sürede AB nin eğitim standartlarına ulaştırılması için Türk eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır (Ilgaz, 2002; Tuzcu, 2006). Türkiye nin gelişmişlik açısından AB ülkeleri ile aynı seviyede olduğunu söylemek oldukça zordur. Türkiye de hızlı bir nüfus artışı vardır. Avrupa Birliği nde doğurganlık oranı kadın başına 1,53 çocuktur. AB de bu sayı gelecek kuşakların korunabilmesi için gereken değerin altında seyretmektedir. Türkiye de ise bu değer, doğurganlık çağındaki kadın başına

8 456 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 2,17 çocuktur. Kadın başına doğurganlık oranı 2.14 tür. AB ülkelerinde nüfus artışı ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genelde % 0,03 iken, Türkiye de bu oran % 0,18 dir da Türkiye de doğurganlık hızının kadın başına 2,12 ye düşmesi planlanmaktadır. AB ülkelerinin dörtte birinde nüfus azalmaktadır. Yalnız son yıllarda göç alan bazı birlik ülkelerinde az da olsa yükselme gözlenmektedir (Türkstat, 2007& Eurostat, 2007). Ancak Türkiye deki nüfus artışı son yıllarda yavaşlamıştır. Bu yavaşlamanın Türkiye de iş piyasasına da yansıyacağı ve göç baskısını azaltacağı yönünde iyimser tahminler yapılmaktadır. Nüfusun artmasının doğurduğu ekonomik sonuçlar, kalkınmanın devamı ve sosyal refahın istikrarı için gerekli görülmektedir (Şen, Akaya, Cryns, Goldberg & Kakasoğlu, 1995). Türkiye nin ilerleyişi ile ilgili AB Komisyonunun verdiği raporlara göre Türkiye nin yapmak zorunda olduğu pek çok ev ödevi vardır. Ekim döneminde Türkiye nin AB yolundaki ilerleyişini inceleyen 06 Kasım 2007 İlerleme Raporu nda Ankara nın tam üyelik konusunda siyasi reformların hızlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Raporda, reform sürecinin devamı konusunda önemli olan ifade özgürlüğü, sendikal haklar ve adli sistemin geliştirilmesi, yolsuzluklar ile mücadele konularında önemli bir mesafe kaydedilmemiş olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasi etkinliğinin devam ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca 301 inci maddenin kaldırılması ya da değiştirilerek AB standartlarına uyumlu olması, kişilere etnik köken, din ya da dil temeline dayalı özel haklar sağlanması üzerinde de durulmuş, ekonomiye ilişkin işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle ilgili adım atılmaması nedeniyle cari açığın büyüklüğüne de dikkat çekilmiştir (European Commission, 2007a; Lungescu, 2007). AB kamuoyunda, Türkiye nin AB üyeliğine soğuk bakan geniş kesimlerin var olduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye de AB ile ilgili yapılan çalışmalarda gerek üniversite öğrencilerinin, gerekse çeşitli kesimlerdeki vatandaşların AB ye girişi desteklediklerini, ancak son yıllarda bu desteğin azaldığı görülmektedir (Çarkoğlu, Erzan, Kirişçi ve Yılmaz, 2002; Dartan et al. 2004; Kaya, 2005 Avcı, 2007; Kaya et al., 2008). AB de üç büyük ülkeden Almanya ve Fransa, Türkiye ye imtiyazlı ortaklık verilmesinden yanadır. Birlik genişledikçe karar almanın zorlaşacağı da savunulmaktadır. Bu gerçeklik ister istemez AB ülkelerinin iç siyasi dinamiklerini etkilemekte ve Türkiye nin üyelik ve müzakere sürecinin tam bir iyi niyet ve açıklık içinde yürümesini güçleştirmektedir. Örneğin, Türkiye nin AB ye girmesi ile ilgili beklentiler konusunda AB ülkelerinde yapılan kamuo-

9 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin yu araştırmalarında; AB vatandaşlarının % 52 si Türkiye nin AB ye girmesine karşı iken, %35 i Türkiye nin AB ye girmesini desteklemektedir. Türkiye nin AB ye üyeliği ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarında da Avusturya, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Güney Kıbrıs ve Yunanistan halkının % 70 ten fazlası Türkiye nin üyeliğine karşı olumsuz bir tavır sergilemektedir. Bu ülkeler, Türkiye nin henüz hazır olmadığını dile getirmektedirler. Herhangi bir aday için uygulanan koşulları Türkiye nin yerine getirmesi durumunda bile, örneğin Fransa, üyelik vetosunu kullanabileceğini belirtmektedir (Browne, 2005; İnternational Crisis Group,2007). Üye ülkelerin desteği için AB nin orta ve doğudaki genişleme kararları ve AB nin genişleme sürecinin ekonomik ve güvenlik faydaları, AB vatandaşlarına tatmin edici bir şekilde anlatılamamaktadır. AB nin üzerine kurulduğu değerlerin yeni üyeler tarafından ve aday ülkelerce benimsenmesi ve AB ye önce üye olmuş ülkelerin çıkarlarıyla uyumlu olması için daha büyük bir hassasiyet gösterilmektedir. Ancak bu durum bile üye ülkelerin genişlemeye olumlu bakmalarına yeterli olmamaktadır (Drulák, 2006). AB nin Türkiye nin adaylığı konusundaki İslami yaklaşımı 1990 ların sonuna doğru önemli bir değişim göstermesine rağmen Türkiye nin AB ye üyeliği, büyük bir Müslüman nüfus olarak değerlendirildiği için AB, buna kuşku ile yaklaşmakta ve AB nin kimliğini zarara uğratabileceği düşünülmektedir. Ancak Türkiye de bu konuda iki görüşe sahip grup vardır. Türkiye deki Batı yanlıları, Türkiye nin AB ye girmesiyle laikliğin güçleneceğini ve Türkiye nin Batı için bir referans olabileceğini belirtmektedirler. Diğer İslami kesim ise, Türkiye nin üyeliğinin birlikte daha demokratik ve politik bir çerçevede tartışılmasını, zaten AB nin taleplerinin büyük ölçüde Kopenhag Kriterlerine uyum süreci içinde yerine getirildiğini savunmaktadırlar. AB ye Türkiye nin üyeliği, büyük bir Müslüman nüfus getirdiğinden AB, buna kuşku ile yaklaşmakta ve AB nin kimliğini zarara uğratabileceğini düşünmektedirler (Duran, 2004; Hale, 2003; Laçiner, 2005). Bugün AB de laiklik tartışılmaktadır. Laiklik, daha fazla kişisel ve özel olarak dinsel inançlara saygıyı öngörmektedir. Son on yılda AB ye üye ve aday ülkelerdeki alt kültürlerde ortaya çıkan daha fazla barış ve özgürleşme hareketinin varlığı AB de oldukça sıkıntı yaratmaktadır (Banús, 2004). Türkiye, AB nin genişleme süreci içinde, son yıllarda yapısal olarak yaptığı reformlarla önemli adımlar atmış olmakla birlikte istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir bir döne-

10 458 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ min başlayıp başlamadığı en iyimser tahminlerde bile hâlâ belirsiz bir görünüm çizmektedir (Saygılıoğlu, Bilgin ve Arı, 2003). Türkiye AB ile müzakerelere resmen 3 Ekim 2005 te başlamıştır. Ancak, Türkiye nin AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde şimdiye kadar otuz beş başlıktan sekiz fasıl müzakereye açılabilmiştir (Dede, 2008). Tartışmalara konu olan yukarıda verilmeye çalışılan sorunlar çerçevesinde Türkiye nin üyeliğinin, Türkiye de ve Almanya daki öğrenciler tarafından nasıl algılandığına ilişkin görüşleri, bu araştırma için önem kazanmaktadır. Çünkü bugüne kadar AB ülke öğrencileri üzerinde AB ile ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Araştırmanın Almanya daki öğrenciler üzerinde yapılmasının nedeni, Avrupa da Türklerin en fazla yaşadığı ülke olmasından kaynaklanmaktadır. Bugünün gençleri, ileride kendi ülkelerinde ya da AB de önemli görevler üstleneceklerdir. Bu araştırma sonuçlarının Türkiye nin AB ye girişinde geleceğe yönelik yapılacak hazırlıklara küçük de olsa bir katkı sağlayacağı düşünüldüğünde, gençlerin AB ye bakış açıları bizim için önem kazanmaktadır. Yöntem Bu araştırmadaki veriler, betimsel araştırma yöntemlerinden olan genel tarama tipi bir çalışma modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Evren ve Örneklem Araştırmanın çalışma evrenini, Almanya Bonn Üniversitesi Türkçe Mütercim Tercümanlık Bölümü ile Asya Dilleri Bölümünde okuyan yabancı öğrenciler (420 kişi) ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilgisi Bölümlerinde okuyan öğrenciler (1145 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmaya her iki evrenden rastlantısal örneklem yolu ile Almanya da beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sömestrlerde okuyan 226, Marmara Üniversitesinde üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan 270 öğrenci katılmıştır. Almanya daki Bonn Üniversitesi Türkçe Mütercim ve Tercümanlık ile Asya Dilleri Bölümlerinin seçiliş nedeni, öğrencilerin çoğunun Türk dilini bilmeleri ve Türkiye hakkında bilgilerinin olmasıdır. Araştırma, yılında adı geçen üniversitelerde iki aylık bir zaman diliminde uygulanmıştır. On yedi anket eksik doldurulduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmaya üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin tercih edilmesinin nedeni, bu sınıflarda okuyan öğrencilerin, yaş olarak eğitim kariyerlerinin önemli bir evresini oluşturmalarından ileri

11 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin gelmektedir. Bu nedenle anket sorularına daha sağlıklı cevap verecekleri düşünülmüştür. Öğrencilerin kişisel özellikleri ve AB hakkındaki görüşleri aşağıda verilmiştir. Kişisel özelliklere göre; Araştırmaya katılan Alman üniversite öğrencilerinin % 31 (70) i erkek, % 69 (156) u kadın olmak üzere 226 kişidir. Yaş gruplarına göre en fazla yaş (% 36,3), sonra yaş ( % 33,6) gelmektedir. Milliyetlerine göre araştırmaya katılanların % 73 ü Alman dır. Diğerleri başka ülke vatandaşlarıdır. Bildikleri yabancı dillere gelince Almanya daki öğrencilerin % 63,7 si iyi derecede iki yabancı dil, diğerleri üç ve daha çok yabancı dil bilmektedirler. Politik eğilimlerine göre öğrencilerin % 59,3 ü kendilerini sosyal demokrat, % 10,6 sı muhafazakâr, % 16,4 ü de liberal olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin % 15 i ise herhangi bir görüş bildirmemiştir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerinin % 33,7 (91) si erkek, % 66,3 (179) ü kadın olmak üzere 270 kişidir. Yaş gruplarına göre öğrencilerin % 87,8 si yaş grubunda, % 12,2 si yaş arasındadır. Milliyet durumlarına göre öğrencilerin % 95,2 si kendisini Türk, % 4,6 sı kendisini Kürt olarak tanımlamıştır. Bildikleri yabancı dile gelince öğrencilerin % 64,8 i orta düzeyde İngilizce bildiklerini, diğerleri ise çok az derecede Almanca, İtalyanca ve Fransızca bildiklerini belirtmişlerdir. Politik eğilimlerine göre öğrencilerin % 34,8 i kendilerini sosyal demokrat, % 21,5 i muhafazakâr olarak tanımlamıştır. Çok az sayıda kendisini liberal, sosyalist olarak tanımlayan öğrenci vardır. Öğrencilerin % 18 i ise hiçbir görüş bildirmemiştir. Veri Toplama Aracı Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında İstanbul Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde AB ile ilgili yapılan bir araştırmada Dartan ve arkadaşlarının (2004) geliştirdiği anketten yararlanılmıştır. Anketin Almanca dil geçerliğinin anlaşılırlığını test etmek için Türkçe ve Almancaya hâkim dört üniversite öğretim üyesi ve Almanya da üniversite öğrencisi olan Türk ve Alman üç öğrenciden yararlanılmıştır.

12 460 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Anket, yirmi yedi maddeden oluşmaktadır. Ankette kişisel bilgileri içeren beş soru ve öğrencilerin AB ile ilgili görüşlerini yansıtan yirmi iki soru yer almıştır. Kişisel bilgiler bölümünde; öğrencilerin cinsiyet, yaş, milliyeti ve bildikleri yabancı dil ve diller ile politik eğilimleri sorulmuştur. İkinci bölümde ise, Yirmi iki sorudan on yedisi evet, hayır, kararsızım, fikrim yok seçeneklerini içermektedir. Bu sorular, Türkiye nin genel yapısı, Türkiye nin ekonomik ve politik durumu, Türkiye nin izlediği dış politika ve Türkiye nin AB ye girişi ile ilgili genel görüşler olmak üzere dört boyut altında toplanmıştır. Diğer beş madde, öğrencilerin birden fazla, ya da tek seçeneği işaretleyebilecekleri şekilde düzenlenmiş ve her sorunun altına başka seçeneği konularak öğrencilerin farklı görüşlerini yazmalarına olanak sağlanmıştır. Araştırma, Türk ve Alman öğrencilerin AB ye giriş ile ilgili anket maddelerine verdikleri yanıtlarla sınırlı tutulmuştur. Verilerin Çözümlenmesi Araştırma verileri, SPSS istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. İstatistiksel analizlerde frekans, yüzdelik ve Ki-Kare Testi yapılmıştır. Ki-Kare Testi, iki sınıflamalı değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek için kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2007). Analiz sonuçları, konu benzerliğine göre gruplandırılarak bir başlık altında toplanmış ve tablolar hâline getirilerek yorumlanmıştır. Bulgular Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye ye ve Türkiye nin AB ye Girişi ile İlgili Görüşleri: Araştırmaya katılan Türk ve Alman üniversitelerindeki öğrencilerin Türkiye ye ve Türkiye nin AB ye girişi ile ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin AB ye girişi ile ilgili görüşlerini yansıtan tablolar konu özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Tablo 1. Öğrencilerin Türkiye nin Genel Yapısı ile İlgili Görüşlerini Gösteren Dağılım Türkiye nin Genel Yapısı Ülke Evet Hayır Kararsız Fikri yok f % f % f % f %

13 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye bir Avrupa ülkesi midir? Alm. Türk ,9 48, ,1 30, ,3 17, ,6 3,3 Türkiye nin demokratik bir ülke midir? Alm. Türk ,7 14, ,5 67, ,0 16, ,9 1,1 Türkiye bir İslam ülkesi midir? Alm. Türk ,8 16, ,8 74, ,2 8, ,2 0,8 Türkiye laik bir ülke midir? Alm Türk ,2 60, ,6 23, ,4 13, ,8 3,4 Türkiye diğer İslam ülkelerine bir model midir? Alm Türk ,7 67, ,9 21, ,8 6, ,2 4,0 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci) Tablo 1 e göre Türk öğrencilerin yarısı, Almanya daki üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu, Türkiye nin bir Avrupa ülkesi olduğunu kabul etmektedirler. Ancak, Türkiye nin demokratik bir ülke olduğunu Alman üniversite öğrencilerinin % 75,7 si kabul ederken, Türk öğrencilerinin yalnız %14,6 sı bu görüşü desteklemektedir. Türkiye nin laik ve diğer İslam ülkelerine bir model olduğu görüşü her iki öğrenci grubu tarafından kabul görmüştür. Tablo 2. Öğrencilerin Türkiye nin Ekonomik ve Politik Durumu ile İlgili Görüşlerini Gösteren Dağılım Ekonomik ve Ülke Evet Hayır Kararsız Fikri yok Politik Durum f % f % F % f % Türkiye ekonomik yönden istikrarlı bir ülke midir? Türkiye deki politik durum gelecek için güvence vermekte midir? Alm. Türk Alm. Türk ,7 13,7 71,3 17, ,5 68,5 18,1 60, ,3 15,6 5,3 18, ,5 2,2 5,3 3,4

14 462 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye deki sosyal ve sağlık hizmetleri yeterli mi? Alm. Türk ,2 4, ,9 89, ,3 5, ,6 1,1 Türkiye den iş gücü ithali Türk ve Alman ekonomilerine fayda sağlamakta mıdır? Alm. Türk ,9 32, ,3 11, ,5 30, ,2 25,1 Türkiye deki insan hakları uygulamaları yeterli mi? Alm. Türk ,3 14, ,3 73, ,3 11, ,1 2,1 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci) Tablo 2 ye göre Alman üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu, Türkiye yi ekonomik yönden istikrarlı bulmakta ve Türkiye den iş gücü ithalinin Türk ve Alman ekonomisine yarar sağladığını ifade etmektedirler. Ayrıca öğrenciler, Türkiye deki politik durumun gelecek için umut verdiğini, Türkiye deki sosyal ve sağlık hizmetlerinin ve insan hakları uygulamalarının yeterli olduğunu düşünmektedirler. Türk öğrenciler ise Alman üniversite öğrencilerinin aksine, Türkiye deki ekonomik, politik, sağlık ve insan hakları uygulamalarının son derece yetersiz olduğu görüşündedirler. Tablo 3. Türkiye nin İzlediği Dış Politika ile İlgili Öğrenci Görüşlerini Gösteren Dağılım Dış Politika Ülke Evet Hayır Kararsız Fikri Yok f % f % f % f % AB ye giriş için Türkiye Almanya ile iş birliği yapmalı mı? Alm Türk ,3 39, ,5 11, ,8 30, ,3 13,1 Türkiye nin AB ye girmesi için Kıbrıs ve Ermeni sorunları çözülmeli midir? Alm Türk ,0 63, ,7 20, ,1 5, ,2 9,3 AB, politikacılarının Türkiye ile ilgili yaklaşımlarını doğru buluyor musunuz? Alm Türk ,9 6, ,1 74, ,8 9, ,2 9,3 Türkiye nin Kıbrıs konusunda izlediği politikayı tutarlı buluyor musunuz? Alm Türk ,7 34, ,3 30, ,8 20, ,1 13,7 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci)

15 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Tablo 3 e göre Alman üniversitelerindeki öğrenciler, genel olarak Türkiye nin dış politika ile ilgili yaklaşımlarını desteklemektedirler. Türkiye nin AB ye girişi ile ilgili AB politikacılarının Türkiye ile ilgili yaklaşımlarını Almanya daki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 77,9) desteklerken, Türk öğrencilerin yalnız % 6,3 ü desteklemektedir. Öğrenciler, ayrıca Türkiye nin AB ye girişte Kıbrıs ve Ermeni sorunlarının mutlaka çözüme kavuşması gerektiği görüşünü paylaşmaktadırlar. Türkiye nin Kıbrıs konusundaki tutumunu Almanya daki öğrencilerin % 63 7 si desteklerken, Türk öğrencilerin yalnız % 34,9 u desteklemektedir. Tablo 4. Öğrencilerin Türkiye nin AB ye Girişi ile İlgili Görüşlerini Yansıtan Dağılım AB ye Giriş ile İlgili Görüşler Türkiye AB ye giriş için hazır mıdır? Ülke Evet Hayır Kararsız Fikri Yok Alm Türk f % f % f % f % 65,5 23, ,9 43, ,6 3, ,1 Türkiye nin AB ye girişi ülkeniz açısından yararlı mıdır? Alm Türk ,0 40, ,5 27, ,8 28, ,7 3,3 Halk oylaması yapılsa görüşünüz ne olurdu? Alm Türk ,6 49, ,4 33, ,1 5, ,1 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci) Tablo 4 e göre Alman üniversitelerindeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, Türkiye nin AB ye giriş için hazır olduğu ve Türkiye nin AB ye girişinin ülkeleri açısından yararlı olacağı görüşündedirler. Ancak, Türk öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, Türkiye nin AB ye giriş için hazır olmadığını düşünmektedirler. Türkiye de AB ye giriş için bir halk oylaması yapılsa Alman üniversite öğrencilerinin % 68,4 ü, Türk öğrencilerin de % 49,6 sı evet yanıtını vereceklerini söylemektedirler.

16 464 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 5. Öğrencilerin Türkiye yi Desteklemesini İstedikleri Ülkeler Ülkelerin Desteği Alman Öğrenci Türk Öğrenci f % f % Almanya , ,9 İngiltere 13 4, ,8 Fransa 14 5, ,8 İspanya 41 15,2 22 4,2 Yunanistan 16 5, ,7 İtalya 4 1,5 33 6,4 Başka 17 6,3 27 5,2 Toplam , ,0 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci) Tablo 5 e göre, Alman üniversitelerindeki öğrencilerin % 61,1 i Türkiye nin AB ye girişinin Almanya tarafından desteklenmesini isterken, Türk öğrencilerin ancak % 30,9 u bu görüşe destek vermektedir. Türk öğrenciler, Almanya dan sonra İngiltere ve Fransa nın Türkiye yi desteklemesinin yararlı olacağı görüşündedirler. Başka seçeneğini işaretleyen Alman üniversite öğrencileri Türkiye yi ABD, Kırgızistan ve Kafkas ülkelerinin desteklemelerinin; Türk öğrenciler ise AB ye zaten karşı olduklarını, ancak İsveç, Norveç ve ABD nin desteklemelerinin yararlı olacağını belirtmektedirler. Tablo 6. Türkiye nin AB ye Girişinin Ülkeler Açısından Yararı Konusunda Öğrenci Görüşlerini Gösteren Dağılım Ülkeler Açısından Yararı Alm. Üni. Öğr. Türk Öğrenci f % f % Genç ve dinamik nüfus , ,6 Yeni pazar yaratma 52 13, ,1 İslamla Batı arasında köprü 67 17, ,4 Kültürel çeşitlilik 53 14, ,3 Askeri anlamda katkı 43 11,4 53 7,5 Başka 12 3,2 8 1,1 Toplam , ,0 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci)

17 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Tablo 6 ya göre öğrenciler, Türkiye nin AB ye girişinin iki ülke açısından en büyük yararının Türkiye nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması olarak yorumlamaktadırlar. Ayrıca öğrenciler yeni pazar yaratma, İslam la Batı arasında bir köprü oluşturma ve kültürel çeşitlilik anlamında da Türkiye nin AB ye girişinin yararlı olacağını düşünmektedirler. Başka seçeneğinde Alman üniversite öğrencileri, Türkiye nin AB ye turizm ve iş alanlarında katkı sağlayacağını; Türk öğrenciler ise, Türkiye nin AB ye stratejik bir ortaklık, askerî üs gibi konularda katkı sağlayabileceğini düşünmektedirler. Tablo 7. Türkiye nin AB ye Girişinin Türkler Açısından Önemi Türkler Açısından Önemi Alm. Üni. Öğr. f % Türk Öğrenci F % Herhangi bir AB ülkesinde yaşama ve çalışma şansı Eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yararlanma 47 15, , , ,7 AB pasaportuna sahip olma 50 16, ,0 AB ülkelerinde politik hayatta söz sahibi olma AB ülkesinde serbest dolaşım elde etme 79 25,2 47 7, , ,8 Başka 8 2,6 14 2,1 Toplam , ,0 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci) Tablo 7 ye göre Türkiye nin AB ye girişinin Türkler açısından önemini Türk öğrenciler AB ülkelerinin eğitim, sağlık ve sosyal haklarından yararlanma, bu ülkelerde serbest dolaşım elde etme, yaşam ve iş sahibi olma olarak algılamaktadırlar. Alman üniversite öğrencileri Türklerin AB ülkelerinde serbest dolaşım elde etmesi ve AB ülkelerinde politik hayatta söz sahibi olması olarak belirtmişlerdir. Başka seçeneğini işaretleyen Alman üniversite öğrencileri, Türklerin AB ye girmesinin ekonomik ve politik istikrar, daha az yolsuzlukla mücadele, daha çok demokrasi anlamına geldiği görüşündedirler. Türk öğrenciler ise, Türkiye nin AB ye girmesinin Türkiye ye hiçbir yararı olmayacağı, zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul ve Türkiye nin açık bir pazar olacağı görüşündedirler.

18 466 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 8. Türkiye nin AB ye Girişini Zorlaştıran Etmenler Ülkeler Açısından Ana Sorunları Alm. Üni. Öğr. f % Türk Öğrenci f % Ekonomideki olumsuzluklar 82 10, ,8 Politik istikrarsızlık 64 8, ,0 Laiklik tartışmaları 58 7, ,2 Kıbrıs problemi 48 6,0 73 5,0 Ermeni problemi 37 4, ,3 Nüfus artışı , ,6 Etnik grup ve azınlık hakları 23 2, ,4 İrtica tehditleri 14 1,7 69 4,7 Sağlık hizmetleri 31 3, ,2 Din ,8 94 6,4 Kültürel farklılık 29 3,6 69 4,7 Türklerin Avrupa daki olumsuz imajları 85 10,6 39 2,6 Eğitim düzeyinin düşüklüğü 39 4,9 34 2,3 Başka 9 1,1 25 1,7 Toplam , ,0 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci) Tablo 8 e göre; Türkiye nin AB ye giriş sürecini zorlaştıran etkenler olarak Alman üniversite öğrencileri, din ve nüfus artışını gösterirken, Türk öğrenciler Türkiye deki sağlık hizmetlerini, ekonomik ve politik istikrarsızlıkları, laiklik tartışmalarını öne çıkarmışlardır. Ayrıca başka ifadesinde Alman üniversite öğrencilerinin bir kısmı laiklik konusunda ordunun gücünün demokrasiyi fazlaca etkilediği, Türkiye de inanç özgürlüğü olmadığı, kadın haklarına yeteri kadar duyarlılık gösterilmediği görüşündedirler. Türk öğrenciler de başka seçeneğinde AB nin bir Hiristiyan Kulübü olduğunu, zaten AB nin Türkiye yi almayacağını ve Türkiye nin kültürel kimlik kaybına uğrayacağını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, Türkiye de işsizlik, Kürtler, eğitim sorunu, terör, sosyal güvence ve ifade özgürlüğünün yeterli olmayışını da Türkiye nin AB ye girişini engelleyen faktörler olarak görmektedirler.

19 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Tablo 9. Türkiye nin AB ye Girişinin Kaç Yıl Alacağına İlişkin Görüşler Türkiye nin AB ye Girişi Alm. Üni. Öğr. Türk Öğrenci f % f % 5-10 yıl 85 37, , yıl 75 33, ,9 13 yıldan çok 38 16, ,9 Hiç girmeyecek Toplam ,4 100, ,3 100,0 Tablo 9 a göre Türk ve Alman üniversitelerindeki öğrenciler, Türklerin AB ye girişinin çok uzun bir süreç olduğunu düşünmektedirler. Alman üniversite öğrencilerinin % 37,6 sı, Türkiye nin AB ye girişinin 5-10 yıl alacağını düşünürken, Türk öğrencilerin % 33,3 ü hiç girmeyeceğini ifade etmektedirler. Öğrencilerin % 25,9 u da 13 yıldan daha çok zaman gerektiği görüşündedir. Öğrencilerin Türkler ve Türkiye Hakkındaki Görüşlerine Göre Ki- Kare Sonuçları Öğrencilerin AB ile ilgili görüşlerinin cinsiyet, yaş, milliyet ve politik durum değişkenlerine göre anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı ki-kare ile test edilmiştir. Ki-kare sonuçlarına göre, Türk öğrencilerin cinsiyet, Alman öğrencilerin yaş değişkeni ile AB arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür. Anlamlı ilişki görülen değişkenlerin ki-kare özet sonuçları aşağıda verilmiştir. Tablo 10. Türk Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Ki- Kare Dağılımları Maddeler Türkiye nin AB ye girmesi yararlı mıdır? Türkiye demokratik bir ülke midir? Türkiye diğer Müslüman ülkelere model bir ülke midir? Kız Erkek f % f % Sd X , ,4 4 14,07** 61 67, ,2 4 10,37* 61 67, ,6 4 9,56*

20 468 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye istikrarlı bir ülke midir? Türkiye nin politik durumu gelecek için güvence veriyor mu? Türkiye nin AB ile iş birliğini geliştirmesini olumlu buluyor musunuz? Türkiye de insan hakları uygulamaları yeterli midir? Türkiye nin Kıbrıs politikasını tutarlı buluyor musunuz? AB nin Türkiye ile ilgili izlediği politikayı olumlu buluyor musunuz? Türkiye AB ye girmeye hazır mı? 9 9, ,5 4 10,82* 12 13, ,6 4 16,05** 24 26, ,0 4 14,32** 25 2, ,1 4 11,24* 28 30, ,0 4 15,36** 5 5, ,4 4 11,54* 17 18, ,2 4 17,21** N= 91(kız), N=179 (erkek) *p<.05, ** p<.001 Tablo 10 a göre Türkiye nin AB ye girişine kız öğrenciler, erkeklere göre daha olumsuz yaklaşmaktadırlar. Kızlar, Türkiye nin demokratik bir ülke olması, Türkiye nin AB ye girmesinin yararlı olacağı, Türkiye nin politik durumu ve Kıbrıs konusundaki yaklaşımları konularında erkeklere göre daha olumsuz düşünmektedirler. Tablo 11. Alman Üniversite Öğrencilerinin Yaş Değişkenine Göre Ki- Kare Dağılımları Maddeler Yaş Grubu f(evet) % Sd X (51) 35 68,6 Türkiye nin AB ye girmesi yararlı mıdır? (82) (76) 55 78,0 72,4 4 36,67** 31 ve üzeri (17) 11 64,7

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

İşsiz Kapıcılara AB Parasıyla Boya Badana Kursu Verilecek 26 Ocak 2005 Büyükşehirlerde doğalgazın yaygınlaşmasıyla apartmanların ısınma sorununun ortadan kalkması sonucu işinden olan kapıcı sayısı hızla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye ye karşı (mı?) 1. AB ne değildir? 2. AB Türkiye ye karşı farklı mı davranıyor? 3. ve Gerçekler 1.AB ne değildir AB bir ulus devlet değildir! AB 27 ulus devletten oluşan devletler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İLETİŞİM BOYUTU Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü mozsoz@ikv.org.tr AB-Türkiye Kültürel Diyaloğu Kocaeli Sanayi Odası 9 Mayıs 2014, Kocaeli İletişim,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI... 9 Murat Ercan Giriş... 9 1. Türkiye-AB İlişkilerde Ortaklıktan-Adaylık Sürecine

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından

Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından 1 16-30 Eylül 2011 Sayı: 21 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu GÜNCEL EKO-YORUM: TÜRKİYE NİN KREDİ NOTU NİHAYET ARTIRILDI Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından kredi notu, 20 Eylül de S&P

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Olumlu. bakıyorum. Olumsuz. bakıyorum. Kararsızım. Bilmiyorum

Olumlu. bakıyorum. Olumsuz. bakıyorum. Kararsızım. Bilmiyorum Hürriyet, 7 Mayıs 1995 Türkiye Avrupa ve AB Üyeliği Algısı Şüphesiz her aday ülkede olduğu gibi, Türkiye de AB üyeliği konusunda kendi ekonomik ve politik beklentileri doğrultusunda bir tutum sergilemektedir.

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2014 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı