Malzeme Mühendisliği Uygulamaları ve Tasarım Projeleri Hazırlama Esasları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Mühendisliği Uygulamaları ve Tasarım Projeleri Hazırlama Esasları"

Transkript

1 Malzeme Mühendisliği Uygulamaları ve Tasarım Projeleri Hazırlama Esasları Malzeme Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf derslerimiz olan Malzeme Mühendisliği Tasarımı I-II ve Malzeme Mühendisliği Uygulamaları için aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. Projenin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Kaynak Araştırması Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması, bu konuda yapılmış araştırmaların veya derlemelerin mümkün olduğunca bir araya getirilmesini içerir. Bu kaynaklar, üzerinde çalışılan konuyu aydınlatmaya yeterli olmalı ve öğrenci, topladığı kaynakları danışman hocasına göstererek kaynak taramasının yeterli olduğuna ilişkin onayını almalıdır. Proje Genel Ġfadesi Proje hazırlamada ilk ve en önemli kademe içeriğin belirlenmesidir. İyi hazırlanmış bir projenin temel bir fikri vardır ve bu fikrin yanısıra diğer yardımcı öğeler de iyi bir şekilde organize edilmelidir. Genel kural olarak her paragraf diğer kısımlarla aynı yapıda olmalı ve okuyucuya paragrafın ilk cümlesini okuduğunda tartışmanın özünü anlama imkanı vermelidir. Mümkün olduğunca kısa ve net cümleler kullanılmalıdır. Öğrenci anlamadığı veya anlamını bilmediği ifadelere yer vermemelidir. Giriş Her projeye bir giriş ile başlanır. Giriş kısmında şu sorulara yanıtlar olmalıdır; Ne, Niçin, Nasıl ve Sunuş. Ne sorusu araştırmanın yapıldığı konuyu aydınlatmaktır. Bu sorunun yanıtını mantıklı bir çerçeve içinde değerlendirmek için sorular sorulur. Niçin sorusunun yanıtı ise kaynaklardan veya gerçek olaylardan yararlanarak, konunun önemini veya neden araştırıldığını açıklar. Nasıl sorusu bu yanıtların hangi yöntemlerle ve kaynaklarla yanıtlandığını açıklar. Son paragrafta yer alan sunuş paragrafı ise projenin adeta bir haritasıdır, çalışmanın amacını ve bölümlerini açıklayarak özetler. Bu kısım okuyucuya tartışmanızı veya çalıştığınız konuya yaklaşımınızı anlamada yardımcı olur. Ana Bölümler ve Alt Bölümler Proje bölümlere ayrılmalı; ancak takibi kolay olmalıdır. Bir bölümden diğerine geçerken aralarında bağlantı kurulmalıdır. Genel kural olarak fazla sayıda alt bölüm olması az olmasından daha iyidir ve okuyucunun takibini kolaylaştırır. Projenin içindekiler kısmı, orijinal bir deneysel araştırma veya literatür araştırması oluşuna göre aşağıdaki gibi organize edilmelidir;

2 MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ UYGULAMALARI Dış Kapak TASARIM PROJELERI Dış Kapak İç Kapak İç Kapak Özet 1 Özet 1 İçindekiler Tablo Listesi Şekil Listesi İçindekiler Tablo Listesi Şekil Listesi 1. Giriş ve Amaç 1. Giriş 2. Kaynak Araştırması (Ana ve alt bölümler) 2 2. Kaynak Araştırması (Ana ve alt bölümler) 2 3. Materyal ve Metot 3. Üretim Sürecinin Tasarlanması ve Teknik Çizimler 4. Sonuçlar ve Tartışma 4. Maliyet Analizi 5. Genel Sonuçlar 5. Sonuç ve Öneriler Kaynaklar Kaynaklar Teşekkür 3 Teşekkür 3 Ekler Ekler 1 Çalışmanın ana hatlarını yansıtacak şekilde, projenin yazıldığı dilden ve en çok 200 kelimelik olmalıdır 2 Araştırılan konu ile ilgili bölümler danışman öğretim üyesi/ görevlisi ile birlikte tayin edilir. Sonuç 3 Tezde yer alıp almaması tamamen öğrencinin isteğine bağlı olup eğer verilecekse de kısa tutulmalıdır. Sonuç kısmında konu ile ilgili yapılan tartışmaların sonuçları veya diğer ifade ile ortaya çıkaracağı etkiler verilir. Ayrıca mevcut bilgilerin yeterliliği, gelecekte yapılması önerilen çalışmalar (gerektiğinde Öneriler başlığı altında ve ayrı bir bölüm olarak), cevapsız kalan sorular gibi konulara ağırlık verilir. Uygulama ve Tasarım Projelerinde Ara Sınav Raporunun Hazırlanması Ara sınav notu için hazırlanması gereken rapor aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygun olmalıdır. Ara rapor 30 sayfayı geçmeyecek şekilde, ciltsiz fakat düzenli bir biçimde dosyalanarak danışman öğretim üyesine teslim edilmelidir. Ara sınav raporu için iç kapak bulunması yeterlidir, dış kapağın (kalın kuşe kağıt) hazırlanmasına gerek duyulmamaktadır.

3 Y A Z I M E S A S L A R I 1. Proje anlaşılır bir Türkçe ile yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. 2. Yazılar A4 boyutundaki kağıda 1.5 aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Her sayfanın sol kenarından 3.5 cm, üst kenarından 3 cm ve sağ ve alt kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Metin iki yana yaslı olmalıdır. 3. Yazı karakteri Times New Roman 12 puntodur. Paragraf araları 6 pt üst boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalı ve paragraflar 1.25 cm TAB ile başlamalıdır. 4. Tablolarda aynı harf karakteri kullanılmakla beraber, tablo içinde satır aralığı TEK olarak alınmalıdır. 6. Sayfa numaraları giriş sayfasına kadar Romen rakamları ile (I, II, III,...) metin kısmında ise Latin rakamları ile (1, 2, 3,...) sayfa alt orta kısmında yer almalıdır. 7. Genel kural olarak metin içinde virgülden ve noktadan sonra bir boşluk bırakılmalıdır. 8. Ana ve bölüm başlıklarından sonra en az iki satır yazılamıyorsa, başlık bir sonraki sayfaya aktarılmalıdır. 9. Ana başlıklar büyük harflerle, ara başlıkların ilk harfi büyük ve alt başlıkların ilk kelimesinin harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tüm başlıkların tamamı KALIN (BOLD) karakter yapılmalıdır. Ayrıca ana ve alt başlıklara şık numarası verilir. Alt başlıklara şık numarası verilmesi için birden fazla olmaları gereklidir. Örneğin; 1.1, 1.2, ve veya , ve gibi. Örnekler: Ana Başlık Ara Başlık Alt Başlık : 3. MALZEME ve METOTLAR : 3.6. Metotlara Genel Bakış : Sıcaklığın etkisi 10. Metin içinde kısaltmaları ifade eden simgeler, metin içerisinde ilk geçtikleri yerde parantez içinde açıklanarak verilmelidir, örneğin;... SI (Standard International) birimlerine geçiş sürecinde Tablolar, bölümler bazında numaralandırılmalıdır. İlk rakam bölüm numarasını, ikinci rakam ise o tablonun, o bölüm içindeki sıra numarasını yansıtacak şekilde olmalıdır. Örneğin; 3 no lu bölüm içindeki ikinci tablo: Tablo 3.2. şeklinde verilecektir. Tablonun açıklama yazısı, tablonun hemen üstüne yazılmalıdır. Tablolar sayfa içinde ortalanmalıdır. Tabloya metin içinde mutlaka atıf yapılmalı ve tablo, bu atıftan sonra uygun olan ilk boşluğa yerleştirilmelidir. Tablo ile metin arasında üstten ve alttan 2 aralık boşluk bırakılmalıdır. Metin içindeki tablo atıflarında, tablo kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır, örneğin;...ve sonuçlar Tablo 2 de, karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. veya...olduğu gösterilmektedir (Tablo 2).. Tablo bir kaynaktan alınmış ise, bu kaynağın metin içinde geçiş sırasına göre numarası, mutlaka tablo üst yazısının sonuna köşeli parantez içinde yerleştirilmelidir. Örnek: Tablo 2. Liç sıcaklığının verime etkisi [24]. 12. Şekiller MS Excel, Lotus Freelance veya herhangi bir grafik programında çizilmiş olabilir. Şekiller bölümler bazında numaralandırılmalıdır. İlk rakam bölüm numarasını, ikinci rakam ise o şeklin, o bölüm içindeki sıra numarasını yansıtacak şekilde olmalıdır. Örneğin; 4 no lu bölüm içindeki üçüncü şekil: Şekil 4.3. şeklinde verilecektir. Şeklin açıklama yazısı, şeklin hemen altına yazılmalıdır. Şekiller sayfa içinde ortalanmalıdır. Şekle metin içinde atıf yapılmalı ve şekil, bu atıftan sonra uygun olan ilk boşluğa yerleştirilmelidir. Şekil ile metin arasında üstten ve alttan 2 aralık boşluk bırakılmalıdır. Metin içindeki şekil atıflarında, şekil kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır, örneğin;... ve sonuçlar Şekil 8 de, karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. veya... olduğu görülmektedir (Şekil 4).. Şekil bir kaynaktan alınmış ise, bu kaynağın metin içinde geçiş sırasına göre numarası, mutlaka şekil alt yazısının sonuna köşeli parantez içinde yerleştirilmelidir. Örnek: Şekil 5. Demir-Karbon Denge diyagramı [45]. 13. Resim ve grafikler de şekil olarak kabul edilecek ve şekillerin numaralandırılmasını takip edecektir. 14. Denklemler, metinden üstten ve alttan 1 aralık bırakarak ayrılmalı ve ilgili bölüm içinde, tablo ve şekillere uygulanan yöntemle numaralandırılmalıdır. Bu numara parantez içinde (1.3), (4.2)

4 şeklinde ve sayfanın en sağına yazılmalıdır. Eğer denklem veya reaksiyon bir satırı dolduracak kadar uzunsa, bu numara bir alttaki satıra ve gene sağ kenara yaslanacak tarzda verilmelidir. 15. Kaynakların Gösterilmesi: Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre [ ] parantez içinde numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır. Yazarı bilinmeyen yayın: [1] Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Yönetmeliği, Resmi Gazete No. 345, Kitap: [1] Gileadi, E., Kirowa-Eisner, E., Penciner J., Interfacial Electrochemistry. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Massachusetts, A.B.D., ISBN No:... Kitaptan bir bölüm: [1] Kashiwada, M., Kumagai, T., Waelz Process for Leach Residues at Nisso Smelting Company Ltd., in AIME World Symposium on Mining and Metallurgy of Lead & Zinc, Vol.II, Extractive Metallurgy of Lead and Zinc, C.H. COTTERIL & J.M. CIGAN (Eds.), pp The American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers, Inc., New York. Süreli dergiden bir makale: [1] Aydın, S., Taptık, Y., Arslan, C., Scrap, Recycling and Steel Production -A General Perspective and Türkiye's Standpoint, Ironmaking and Steelmaking, Vol:23, (3): Bildiri [1] Kaçar, H., Atik, E.,Meriç, C. "2024 Alüminyum İşlem Alaşımında Isıl İşlem Şartlarının Aşınma Davranışına Etkisi", Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu (MAMTEK 2000)Bildiriler Kitabı, s , 7-9 Kasım 2001, Manisa, Patent: [1] Duman, S., Timur, S., Gürmen, S., Patent Nr. TR A2, "Aufschluss von Scheelit- und Wolframitkonzentraten mittels Zusatz von Chelatbildnern". Tez: [1] H. Kaçar "6351 Alüminyum Alaşımında Isıl İşlem Şartlarının Aşınma Davranışına Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Manisa. Yayınlanmamış notlar/mektup: [1] Nelson, P.M., Yayınlanmamış notlar. Fusarium Research Center, the Pennsylvania State Univ., PA., A.B.D [1] Bills, D.D., Özel yazışma. USDA-ARS, Eastern Regional Center, PA, A.B.D. 12 Mayıs 1982.

5 Ġnternet: [1] Osgood, R., Overview of Nanotechnology in Physics and Materials Columbia University and Brookhaven National Laboratory, (İnternet Erişim Tarihi) Not: İnternette olan bilgiler bir yazar veya bir kuruluş tarafından yayınlanmamışsa; yayın tarihi ve yayının basıldığı yer yoksa, ne derece güvenilir olduğu kesin olmadığı için kullanılmamalıdır. Bununla birlikte uluslararası kurumlar ve üniversiteler tarafından internette sunulan bilgiler kaynaklar listesinde verilebilir. Eğer yazar belli değilse ANONYMOUS (ANONİM) veya uluslar arası kurumun kısaltması kullanılarak, makalenin ismi ve URL adresi html doküman adresiyle birlikte verilir.

Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları

Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları 1. Bitirme ödevinin konusunun belirlenmesi Bitime ödevinin konusu çalışmak istenilen öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilir. Ancak gerekli görüldüğü

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 2. TEZİN GENEL DÜZENİ... 3 2.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi... 3 2.2 Yazma Şekli... 3 2.3 Yazı Karakteri... 3 2.4 Sayfa Düzeni... 3 2.5 Satır Aralıkları

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1.Giriş Okan Üniversitesi (O.Ü.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ne (S.B.E.) bağlı anabilim dallarında hazırlanan Lisansüstü (Yüksek Lisans ve

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*)

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) 2014 (*) Bu kılavuzun hazırlanmasında İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu esas alınmıştır. 2 BİTİRME PROJESİ YAZIMINDA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI Bilgisayar-Bitirme projeleri, uzun bir çalışma süresince edinilen bilgi ve deneyimleri içermektedir. Bu nedenle, konu ile ilgilenen kişilere yararlı bir

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS

TEZİN ADI. Yeşim KARSLI.. TEZİ. DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 1: DIŞ KAPAK T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI TEZİN ADI Yeşim KARSLI.. TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr... OCAK-2008 KARS EK 2:İÇ KAPAK Bu tez çalışması.. numaralı proje ile

Detaylı