BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ"

Transkript

1 BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise adresine gönderilecektir. Elden teslimler bireysel yapılacaktır ve teslimlerde imza atılacaktır. Ödev sruları bireysel larak cevaplanacaktır. Kurala uymadığı belirlenen öğrencilerin ödev ntu %10 una düşürülecektir. Belirtilen tarih ve saatten snra yapılan teslimler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başarılar Dilerim, Yrd. Dç. Dr. Ufuk ÖZKAYA Sayfa 1 / 6

2 Prjede, Şekil.1 de verilen Band Geçiren Filtre (Seri LC) devresine ait devre elemanları yapay sinir ağları ile mdellenecektir. Sinir ağları ile mdelleme işlemi birçk işlem adımından luşmaktadır. İşlem adımları aşağıda detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Her bir işlem adımını gerçekleyiniz. Prje raprunda her bir işlem adımında yapılan işlemleri ve elde edilen snuçları yrumlayınız. L C AC ADIM-I: MATLAB Mdelinin Oluşturulması Şekil 1 Band Geçiren Filtre (Seri LC) Devresi Filtre devresine ait MATLAB mdelini luşturunuz. MATLAB mdeli belirli, L ve C değerleri için filtre devresinin merkez frekansı ve band genişliği değerlerini hesaplamalıdır. Band geçiren filtre devresinin frekans davranışı şekil.2 de verilmiştir. Genlik 0 db -3 db Band Genisligi f alt f üst Frekans Şekil 2 Band Geçiren Filtrenin Frekans Dmeni Bileşenleri Bir band geçiren filtre devresinin merkez frekansı (Hz) ve band genişliği (Hz) ise aşağıdaki eşitliklerle tanımlanmaktadır. Sayfa 2 / 6

3 1 2 LC 2 L (1) (2) Oluşturduğunuz MATLAB mdelini kullanarak { 50, L 1 mh, C 1nF } değerleri için merkez frekansı ve band genişliği değerini elde ediniz ve snuçları raprunuza ekleyiniz. ADIM-II: Filtre Devresinin Simülasynu Şekil.1 de verilen filtre devresini AW Micrwave Office prgramında luşturunuz. Bir önceki adımda verilmiş lan { 50, L 1 mh, C 1nF } değerleri için devreyi simüle ediniz. Devrenin frekans dmeni davranışını veren grafiği frekans aralığında elde ediniz. Devrenin merkez frekansı ve band genişliği değerlerini grafik üzerinde elde ediniz. Elde ettiğiniz grafiği raprunuza ekleyiniz. ADIM-III: Snuçların Karşılaştırılması 50 khz 250kHz Önceki adımlarda MATLAB mdeli ve Micrwave Office prgramı ile elde edilen snuçları kıyaslayınız. Her iki adımda elde edilen merkez frekansı ve band genişliği değerlerinin birbirlerine ldukça yakın çıktığından emin lunuz. Eğer snuçlar farklı çıkıyrsa önceki adımları kntrl ediniz. Eğer snuçlar yakın ise bir snraki adıma geçiniz. ADIM-IV: Eğitim Verisinin Oluşturulması Bu adımda, yapay sinir ağlarının eğitimi aşamasında kullanılmak üzere I. adımda luşturulan MATLAB mdelini kullanarak eğitim verisi luşturulacaktır. Eğitim verisi üç farklı durum için elde edilecektir. 1. L 1 mh, C 1nF lacağı farklı değerler için, sabit kalmak üzere direnç değerinin 2. 50, C 1nF sabit kalmak üzere bbin değerinin sahip lacağı farklı değerler için, (1 50) L 3. 50, L 1 mh sabit kalmak üzere kndansatör değerinin 3 2 (10 10 ) H, aralığında sahip C aralığında 9 6 (10 10 ) aralığında sahip lacağı farklı değerler için devrenin merkez frekansı ve band genişliği değerleri elde edilecektir. F Birinci durumda direncin tanımlanmış lduğu (1 50) değer aralığında kaç örnek alınacağı ise öğrenci numaranız ile belirlenecektir. Örneğin, öğrenci numarası lan bir öğrenci her farklı durum için 2* farklı direnç değeri Sayfa 3 / 6

4 için merkez frekansı ve band genişliği değerleri elde edilecektir. Bu kşul diğer iki durum için de geçerlidir. Dlayısıyla lan bir öğrenci tplamda adet eğitim verisi üretecektir. Oluşturulan MATLAB mdeli girilen üç devre elemanı {, L, C} için filtre cevabına ait iki adet {f, } çıkış ürettiğinden luşan eğitim verisi 726 5byutunda bir matris lacaktır. ADIM-V: Eğitim Verisinin Düzenlenmesi 242*3 726 Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere yapay sinir ağları talep edilen merkez frekansı ve band genişliği değerlerini veren {, L, C} değerlerini elde etmek için kullanılacaktır. Bu nedenle, bir önceki aşamada elde edilen eğitim verisinden giriş ve hedef verisini luşturunuz. Giriş verisini luşturan matrisin satır sayısının giriş sayısına ve hedef verisini luşturan matrisin satır sayısının ise çıkış sayısına eşit lması gerektiğini unutmayınız. YAPAY SİNİ AĞI L C Şekil 3 Yapay Sinir Ağının Giriş ve Çıkış Bileşenleri ADIM-VI: Test Verisinin Oluşturulması Adım-IV te luşturmuş lduğunuz eğitim verisini inceleyiniz. Eğitim verisinde elde edilen merkez frekansı ve band genişliği değerlerinin minimum ve maksimum değerlerini bulunuz. Elde edilen minimum ve maksimum merkez frekansı değerleri fmin & f max, minimum ve maksimum band genişliği değerleri verisi luşturunuz. f ( f, f ) ve ( min, max ) 1. min max 2. f ( f, f ) min max f ( f, f ) ve 3. min max 4. min max (, ) ve min max (, ) min max f ( f, f ) ve ( min, max ) min & max lmak üzere dört farklı test Sayfa 4 / 6

5 Burada, gerektiğini, ise elde edilen minimum ve maksimum değerler arasında değil bu aralık dışında bir değer seçilmesi gerektiğini ifade etmektedir. elde edilen minimum ve maksimum değerler arasında bir değer seçilmesi ADIM-VII: GNN Uygulaması Bu adımda, filtre devresinin mdellenmesi amacıyla GNN ağ yapısı kullanılacaktır. Spread değeri 0-10 arasında lmak üzere en düşük eğitim hatasını veren spread değerini bulunuz. Eğitim hatasının spread değerine göre değişimini veren grafiği elde ediniz ve raprunuza ekleyiniz. Belirlediğiniz spread değeri için, GNN ağına test verilerini uygulayınız. Belirlemiş lduğunuz dört farklı test verisi için dört farklı {, L, C} verisi elde edilecektir. (Şekil.4) Ağ çıkışında elde etmiş lduğunuz {, L, C} değerlerinin her birini (II. Adımda luşturmuş lduğunuz) AW Micrwave Office prgramında simüle ediniz ve her bir devrenin merkez frekansı ve band genişliği değerlerini elde ediniz. (Şekil.4). İlgili grafikleri raprunuza ekleyiniz. Test verisi larak talep etmiş lduğunuz veri çifti ile simülasyn snucunda ( f, ) elde etmiş lduğunuz (, ) veri çiftini inceleyiniz ve tabl halinde veriniz. f GNN ağının test hatasını rtalama karesel hata (mse) cinsinden hesaplayınız. TALEP EDİLEN YAPAY SİNİ AĞI L C AW MICOWAVE OFFICE ELDE EDİLEN Şekil 4 Yapay Sinir ağının test perfrmansının inceleme aşamaları ADIM-VIII: BF Uygulaması Bu adımda, bir önceki adımda gerçekleştirilen işlemlerin hepsi BF ağ yapısı için gerçekleştirilecektir. Sayfa 5 / 6

6 ADIM-IX: MLP Uygulaması Bu adımda, filtre devresinin mdellenmesi amacıyla MLP ağ yapısı kullanılacaktır. Tek gizli katmandan luşan bir MLP yapısı luşturunuz. Gizli katmanda kullanılacak lan nörn sayısı 4 ila 8 arasında değişecektir. Her nörn sayısı için aşağıdaki işlemler yapılacaktır. Her nörn sayısı için MLP ağı (minimum eğitim hatasını sağlayacak şekilde) 10 kez eğitilecek ve test edilecektir. Minimum eğitim hatası değerini aralığında seçiniz. Her başarılı eğitim-test işlemi snunda ağ çıkışında elde etmiş lduğunuz {, L, C} değerlerinin her birini (II. Adımda luşturmuş lduğunuz) AW Micrwave Office prgramında simüle ediniz ve her bir devrenin merkez frekansı ve band genişliği değerlerini elde ediniz. İlgili grafikleri raprunuza ekleyiniz. Elde edilen test hatası değerlerini tabllar halinde veriniz. Test verisi larak talep etmiş lduğunuz veri çifti ile simülasyn snucunda elde etmiş lduğunuz ( f, ) ( f, ) veri çiftini inceleyiniz ve tabl halinde veriniz. MLP ağının test hatasını rtalama karesel hata (mse) cinsinden hesaplayınız ve tablya ekleyiniz. Her nörn sayısı için dört farklı test verisine karşılık elde etmiş lduğunuz {, L, C} değerlerinin rtalamasını alınız. Elde etmiş lduğunuz yeni {, L, C} değerleri için devreyi AW Micrwave Office prgramında simüle ediniz. Test hatasını inceleyerek snuçlarda iyileşme lup lmadığını irdeleyiniz. ADIM-X: Snuçların Yrumlanması Bu adımda, GNN, BF ve farklı MLP ağ yapıları ile elde etmiş lduğunuz snuçları yrumlayınız. Sayfa 6 / 6

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5. EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

Veri Toplama nın ABC si

Veri Toplama nın ABC si Veri Tplama - Enstrümantasyn Teknik Nt TN-TR-401 Veri Tplama nın ABC si Anahtar Kelimeler: Veri Tplama Sistemi, Sensör, Algılayıcı, Analg Dijital Çevirici, SNR, Sinyal Gürültü Oranı, Çözünürlük, Eş Zamanlı

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektrnik Mühendisliği Bölümü EEM 36 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜATÖRÜ 6. AMAÇAR. Faz kilitli çevrimin (P) prensibinin çalışılması. P M565 in karakteristiğinin anlaşılması

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. KAZIM EVECAN 25.05.2015

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. KAZIM EVECAN 25.05.2015 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektrnik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. KAZIM EVECAN 5.05.05 Özet: Bu dkümanda haberleşme elektrniği dersine başlamadan önce hatırlanması gereken ve temel bilgiler özet halinde

Detaylı

2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 - 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER GENEL BĐLGĐLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS) DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi ERP de Ürün ve Stk Yönetimi SMM - Satılan Malın Maliyeti ( Karlılık ) DMM - Duran Malın Maliyeti ( Envanter ) Dr. Ragıp BAŞBUĞ Kurumsal Kaynak Planlaması larak bilinen ve herkesin duyduğu yeni mda terim

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Versiyon 8 Tanıtım Windows

Versiyon 8 Tanıtım Windows Versiyn 8 Tanıtım Windws Arai Teknlji. Remark Türkiye Distribütörü Web Site: http://www.anketix.cm Phne: 0216 308 44 43 FAX: 0216 460 06 48 E-Mail: Mail: anketix@anketix.cm Selmanipak Cd. Tphaneliğlu Sk.

Detaylı

DASK YENĐ YAZILIM ÜRETĐM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

DASK YENĐ YAZILIM ÜRETĐM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DASK YENĐ YAZILIM ÜRETĐM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 18.02.2008 ĐÇERĐK 1 Değişiklik Tarihçesi... - 4-2 Genel Bilgiler... - 4-3 Üretim Ekranları... - 7-3.1 Fiyatlama Ekranı... - 7-3.1.1 Ekran Fnksiynları...

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. : Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi RAPORU HAZIRLAYANLAR

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. : Bkz. Rapor - İmar durumu incelemesi RAPORU HAZIRLAYANLAR YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Rapru Hazırlayan Kurum : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Nva Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sözleşme Tarihi : 29 Ocak 2013 Değerlenen

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt n lu Raprlama Süresi 3 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu Arçelik; ürünlerinin renk, görünüm ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir. VRS4 İklimlendirme Sistemleri Katalğu İçindekiler 2 VRS4

Detaylı

Ford Otosan İnönü Fabrikası 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutlu tasarıma Autodesk Inventor ile geçti

Ford Otosan İnönü Fabrikası 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutlu tasarıma Autodesk Inventor ile geçti Frd Otsan İnönü Fabrikası 2 byutlu tasarımdan 3 byutlu tasarıma Autdesk Inventr ile geçti Daha önce çalışmalarını 2 byutlu larak gerçekleştiren Frd Otsan İnönü Fabrikası, İmalat Mühendisliği, Kalite Güvence,

Detaylı

Logo Connect. Basit Kural Tanımları

Logo Connect. Basit Kural Tanımları Bu Dküman Kimler için? Lg Cnnect Basit kural tanımlarını ve ilgili knuları öğrenmek isteyen tüm kullanıcılar için hazırlanmıştır. Olabildiğince basit ama ayrıntıya giren bir anlatım şekli seçilmiştir.

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi Bağıl Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil

Detaylı