VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları"

Transkript

1 VATAN KAVAK Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları

2 Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Periferal Sinir Sistemi Cerebrum Medulla Spinalis Motor Nöronlar Duyu Nöronları Somatik Sinir Sistemi * Otonom Sinir Sistemi Sempatik Parasempatik Copyright 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

3 Effektör (Hedef yapı) Somatik: İskelet kasları, deri, periost ve kemik doku Stimulus Gll. spinale Duyu nöronu * Motor nöron Deri reseptörü Interneuron Effektör (kas) Copyright 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

4 Pre-ganglionic Post-ganglionic Ganglion Copyright 2005 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

5 meninges pia arachnoid dura Substantia alba Substantia grisea Cornu posterior Cornu anterior Lig. denticulatum Ganglionspinale Radices posteriores Radices anteriores Spatium subarachnoideum Radix anterior dura arachnoid pia meninges N. spinalis Ramus posterior Ramus anterior

6 N. spinalis Dermatome: Bir n. spinalis in inerve ettiği deri (cutaneous) bölgesine denir. Deri (Dermatom) Myotome: Bir n. spinalis in inerve ettiği kas kitlesine denir. Metamere: Bir n. spinalis in inerve ettiği oluşumlara denir. Kas (myotome) Axial çizgi: İnervasyonları birbirine karışmayan iki komşu dermatom asındaki çizgiye denir.

7 Cornu posterior Cornu anterior Karışık spinal sinir Radix posterior MSS interneuron Radix anterior Ggl. Spinale (sensorium) sympathetic ganglion N. spinalis Ramus posterior Ramus anterior somatik sensorik sinir (GSA) somatik motor sinir (GSE) Ramus communicantes albus Ramus communicantes griseus

8 Cornu posterior Cornu anterior Karışık spinal sinir Radix posterior MSS interneuron Radix anterior Ggl. Spinale (sensorium) N. spinalis * Somatik duyular Ramus posterior Ramus anterior somatik sensorik sinir (GSA) somatik motor sinir (GSE) Dokunma, ağrı, ısı, basınç, titreşim proprioception: eklemler, kaslar Ramus communicantes albus Somatik motor aktivite: sympathetic Ramus communicantes ganglion İskelet kaslarının inervasyonugriseus

9 N. spinalis Ramus posterior somatik sensorik sinir (GSA) R. posterior sahası (Baş hariç diğer vücut kısımları, ramus ventralis lerden inerve olur. Ramus anterior somatik motor sinir (GSE)

10 Duyu (afferent) nöron harabiyeti (paresthesia) somatik sensorik sinir (GSA) somatik motor sinir (GSE)

11 * somatik sensorik sinir (GSA) Motor nöron (efferent) harabiteti (paralysis) somatik motor sinir (GSE)

12 Duyu (afferent) nöron harabiyeti (paresthesia) somatik sensorik sinir (GSA) Motor nöron (efferent) harabiteti (paralysis) somatik motor sinir (GSE)

13 Deri duyu alımında görülen bozukluklara bağlı olarak Diagnostik Yardım: lezyonların m. spinalis seviyesindeki yerinin belirlenmesi Dermatomların örtüşmesi tanı için sınırlayıcı bir faktördür. Dermatom örtüşmesi

14

15 5. Hafta: Yüzgeç şeklindeki alt ve üst extremite tomurcukları laterale ve caudale doğru uzanırlar. 6. Hafta: Extremiteler öne doğru bükülürler böylece dirsek ve diz laterale bakarken aya ve tabanlar gövdeye bakarlar. 7. Hafta: Üst ve alt extremiteler ters yönde 90 0 rotasyon yaparlar. Böylece, dirsekler arkaya dizler öne doğru bakarlar. 8. Hafta: Torsiyon sonucu alt extremitelerin cutaneus inervasyonu kıvrımlı bir şekil alır.

16 Belirli fonksiyonlar, medulla spinalis in belirli seviyeleri tarafından uyarılan kaslar tarafından yapılır. Örnek: L5 hasarında Bacağın fleksiyon, ayağın ekstansiyon hareketinde zayıflık Uyluğun ekstansiyon ve abduksiyon hareketinde zayıflık.

17 Diz Ayak Kalça Dorsal fleksiyon (extention) Bilek İnversiyon (supinasyon) Eversiyon (pronasyon)

18 Plexus cervicalis C1 C5 Plexus brachialis C5 T1 Plexus lumbalis L1 L4 Plexus sacralis L4 S4

19 Dermatom: Bir spinal sinir Spinal peripheral nerves: Medulla spinalis ten çıkarlar. Kranial peripheral nerves: Beyinden çıkarlar. İsimlendirilmiş sinirlerin haritası Dermatome haritası

20 İsimlendirilmiş sinirlerin haritası Dermatome haritası

21 Bacağın Fasciası Fascia cruris Septum intermusculare cruris anterius Önde ekstensor kasları peroneal kaslardan ayırır. Septum intermusculare cruris posterius Arkada peroneal kasları fleksor kaslardan ayırır. Membrana interossea cruris Facia transversa profunda cruris Kompartımanlar: Fleksor Ekstensor Peroneal

22 Bacağın Fasiası Facia cruris Septum intermusculare cruris anterius Önde ekstensor kasları peroneal kaslardan ayırır. Septum intermusculare cruris posterius Arkada peroneal kasları fleksor kaslardan ayırır. Membrana interossea cruris Facia transversa profunda cruris Kompartımanlar: Ekstensor Peroneal Fleksor

23 Ayak Bileği Etrafındaki Fasial Oluşumlar Facia cruris Retinaculum musculorum extensorum superius Derininden ektensor kaslar, a. ve v. tibialis anterior, n. fibularis profundus geçer. Retinaculum musculorum extensorum inferius Derin ve yüzeyel olmak üzere iki yaprağa ayrılır. Calcaneus un dış-üst yüzü ile malleolus medialis ve aponeorosis plantaris arasında uzanır.

24 Ayak Bileği Etrafındaki Fasial Oluşumlar Facia cruris Retinaculum musculorum fibularium superius Fibula ile calcaneus arasında uzanır. Derininden peroneal kaslar geçer. Retinaculum musculorum fibularium inferius İnferior ekstensor retinakulumun devamıdır. Trochlea peronealis e de tutunarak iki peroneal kas arasında bir bölme oluşturur.

25 Ayak Bileği Etrafındaki Fasial Oluşumlar Facia cruris Retinaculum musculorum filexorum (lig. laciniatum) Bunla kemik arasında 4 kanal oluşur. İnferior ekstensor retinakulumun devamıdır. Trochlea peronealis e de tutunarak iki peroneal kas arasında bir bölme oluşturur.

26 Ayak Bileği Etrafındaki Synovial Kılıflar Vagina tendinis Musculi tibialis anterioris Musculi extensoris hallucis longi vb.

27 Bacağın Ön Tarafındaki Ekstensor Kasları M. tibialis anterior: Origo: Tibia, membrana interossea cruris, facia cruris ten başlar. Insertio: I. Kanaldan geçerek ayağın iç tarafında os cuneiforme mediale, Metatarsal I in bazisine tutunur. Inervation: N. fibularis profundus Fonksiyon: Ayağa dorsal fleksiyon (ekstansiyon), supinasyon (inversiyon), adduksiyon yaptırır. Ayak kubbesinin korunmasında rol oynar.

28 Bacağın Ön Tarafındaki Ekstensor Kasları M. extensor hallucis longus: Origo: Fibula, membrana interossea cruris ten başlar. Insertio: II. Kanaldan geçerek hallucis in son falanks ının dorsal yüzüne tutunur. Inervation: N. fibularis profundus Fonksiyon: Başparmağa dorsal fleksiyon (ekstansiyon) yaptırır, ayakta supinasyon (inversiyon), adduksiyon hareketlerine yardımcı olur.

29 Bacağın Ön Tarafındaki Ekstensor Kasları M. extensor digitorum longus: Origo: Fibula, tibia, membrana interossea cruris, ve facia cruris ten başlar. Insertio: III. Kanaldan geçerek dört kirişe ayrılir ve II-V. Falanks ların dorsal aponeurozuna katılır. Inervation: N. fibularis profundus Fonksiyon: II-V. parmaklara, ve sonra ayağa dorsal fleksiyon (ekstansiyon) ve birazda pronasyon ve abduksiyon yaptırır.

30 Bacağın Ön Tarafındaki Ekstensor Kasları M. fibularis tertius Origo: Fibula nın 1/3 distal ve membrana interossea cruris in alt yarımından başlar. Insertion: III. Kanaldan geçerek dört kirişe ayrılir ve Metatarsal V in bazisinin dorsal yüzünde sonlanır. Inervation: N. fibularis profundus Fonksiyon: Ayağa dorsal fleksiyon (ekstansiyon), pronasyon ve abduksiyon yaptırır. V. parmağa etkisi yoktur.

31 Bacağın Dış Tarafındaki Peroneal Kaslar M. fibularis longus Origo: Fibula, facia cruris, intermuscular septumdan başlar. Insertio: retinaculum musculorum peroneorum sup. ve inferius tan, sulcus tendinis peronei longi den geçerek plantar yüzde metatarsal I ve 1. kuneiform kemiklerde sonlanır. Inervation: N. fibularis superficialis Fonksiyon: Ayağa pronasyon, abduksiyon, plantar fleksiyon yaptırır. Ayağı dışa doğru çeker. M. tibialis anterior ile birlikte ayak kubbesini aktif olarak destekler.

32 Bacağın Dış Tarafındaki Peroneal Kaslar M. fibularis brevis Origo: Fibula, facia cruris, intermuscular septumdan başlar. Insertio: Retinaculum musculorum peroneorum sup. ve inferius tan geçerek plantar yüzde metatarsal V in tüberkülünde sonlanır. Inervation: N. fibularis superficialis Fonksiyon: Ayağa pronasyon, abduksiyon, plantar fleksiyon yaptırır. Ayağı dışa doğru çeker. Diğer kasların etkisi ortadan kalkınca ayak kubbesini çökertici etki gösterir. ***Çocuk felci genellikle peroneal kasları etkiler. Bu durumda ayak içe döner ve hastalar ayaklarının dış kenarı ile yere basarlar.

33 Bacak Arterleri A. femoralis Trigonum femorale ve canalis adductorius içinde bulunur. Proksimal 3-4cm lik kısmı vagina femoralis ile sarılıdır. Canalis adductorius un alt ucundan çıktıktan sonra a. poplidea adını alır. Dalları: A. epigastrica superficialis A. circumflexa iliaca superficialis A. pudenda externa superficialis A. pudenda externa profunda A. profunda femoris a. circumflexa femoris medialis a. circumflexa femoris lateralis Aa. perforantes A. descendens genus R. Saphenus Rr. articulares

34 Bacak Arterleri A. poplitea M. popliteus un alt kenarında a. tibialis anterior ve a. tibialis posterior dallarına ayrılır. Dalları: A. superior lateralis genus A. superior medialis genus A. media genus Aa. surales A. inferior lateralis genus A. inferior medialis genus Rete patellare Rete articulare genus Terminal Dalları A. tibialis anterior A. tibialis posterior

35 Bacak Arterleri A. tibialis anterior M. tibialis posterior un iki başı arasından ve membrana interossea nın üstündeki geçitten geçerek bacağın ön tarafına gelir. Ayak bileğinde yüzeyelleşir ve a. dorsalis pedis adını alır. Dalları: A. recurrens tibialis posterior A. recurrens tibialis anterior A. malleolaris anterior medialis A. malleolaris anterior lateralis Rete malleolare mediale Rete malleolare laterale

36 Bacak Arterleri A. tibialis posterior M. popliteus un alt kenarında a. poplitea nın devamı olarak başlar. Malleolus medialis in arkasından dolaşarak ayak tabanına geçerken a. plantaris medialis ve lateralis dallarına ayrılır.

37 Bacak Arterleri A. tibialis posterior M. popliteus un alt kenarında a. poplitea nın devamı olarak başlar. Dalları: R. circumflexus fibularis A. fibularis R. perforans R. communicans Rr. calcanei Rr. malleolares laterales Rr. malleolares mediales Rr. calcanei RETE CALCANEUM Terminal Dalları

38 Bacak Sinirleri N. fibularis communis N. fibularis superficialis Peroneal kaslarla m. ext. dig. longus arasında bulunur. Bacağın alt 1/3 ünde facia cruris i delerek yüzeyelleşir. Dalları: Musculer dalları peroneal kasları uyarır. N. cutaneus dorsalis medialis n. digitalis dorsalis pedis N. cutaneus dorsalis intermedius n. digitalis dorsalis pedis *** N. cutaneus dorsalis lateralis (n. suralis in dalı)

39 Bacak Sinirleri N. fibularis communis N. fibularis profundus M. ext. dig. longus un derinine girer. A. tibialis anterior ile beraber seyreder. Dalları: Musculer dalları ekstensor kasları uyarır. R. lateralis M. ext. dig. brevis i ve 2. dorsal interosseal kası inerve eder. R. medialis 1. parmak aralığında iki dalına ayrılır (n. digitalis dorsalis) ve buranın deri duyusunu alır (

40 Bacak Venleri V. saphena magna Vücuttaki en uzun vendir. N. saphenus ile birlikte uzanır. V. marginalis medialis in devamı şeklinde başlar. Oluşumu Vv. digitales dorsales pedis Vv. metatarsea dorsalis Arcus venosus dorsalis pedis Rete venosum dorsale pedis V. marginalis medialis

41 Bacak Venleri V. saphena magna Vücuttaki en uzun vendir. N. saphenus ile birlikte uzanır. V. marginalis medialis den başlar adet kapakçık içerir.

42 Bacak Venleri V. saphena parva V. marginalis lateralis in devamı şeklinde başlar. N. suralis ve n. cutaneus surae medialis ile birlikte uzanır. Oluşumu Vv. digitales dorsales pedis Vv. metatarsea dorsalis Arcus venosus dorsalis pedis Rete venosum dorsale pedis V. marginalis lateralis

43 Ayak Bileği Etrafındaki Facial Oluşumlar Facia cruris Retinaculum musculorum extensorum superius Derininden ektensor kaslar, a. ve v. tibialis anterior, n. fibularis profundus geçer. Retinaculum musculorum extensorum inferius Derin ve yüzeyel olmak üzere iki yaprağa ayrılır. Calcaneus un dış-üst yüzü ile malleolus medialis ve aponeorosis plantaris arasında uzanır.

44 Ayak Bileği Etrafındaki Fasial Oluşumlar Facia cruris Retinaculum musculorum fibularium superius Fibula ile calcaneus arasında uzanır. Derininden peroneal kaslar geçer. Retinaculum musculorum fibularium inferius İnferior ekstensor retinakulumun devamıdır. Trochlea peronealis e de tutunarak iki peroneal kas arasında bir bölme oluşturur.

45 Ayak Bileği Etrafındaki Fasial Oluşumlar Facia cruris Retinaculum musculorum filexorum (lig. laciniatum) Bunla kemik arasında 4 kanal oluşur. İnferior ekstensor retinakulumun devamıdır. Trochlea peronealis e de tutunarak iki peroneal kas arasında bir bölme oluşturur.

46 Ayak Bileği Etrafındaki Synovial Kılıflar Vagina tendinis Musculi tibialis anterioris Musculi extensoris hallucis longi vb.

47 Ayağın Fasiası Facia superficialis Dorsal yüzü örten kısmı V. saphena magna V. saphena parva N. peroneus profundus N. peroneus superficialis Plantar yüzü örten kısmı N. tibialis N. plantaris medialis N. saphenus N. plantaris lateralis N. suralis

48 Ayağın Fasiası Facia profundus Dorsal yüzü örten kısmı Çok incedir. Facia plantaris Aponeurosis plantaris Üç bölümde incelenir. I- Orta kompartıman II- Medial kompartıman III- Lateral kompartıman

49 Ayağın Fasiası Aponeurosis plantaris Medial kompartıman Ayak başparmağına ait kaslar bulunur. Lateral kompartıman Küçük parmağına ait kaslar bulunur. Orta kompartıman En kalın bölümdür. Arkada: calcaneus un proc. med. tuberis calcanei ye tutunur. Önde: parmaklara giden 5 huzmeye ayrılır. Lig. metatarsale transversum superficialis Fasciculi transversi Diğer üç parmağa ait kaslarbulunur.

50 Ayak Kasları Dorsal yüzde bulunanlar M. extensor digitorum brevis: Origo: Calcaneus, RMEI tan başlar. Insertio: Üç tendona ayrılarak 2-4. parmakların aponeurosis dorsalis lerinde sonlanır. Inervation: N. fibularis profundus Fonksiyon: 2-4. parmakların ekstansiyonunda m. ext. dig. longus a yardım eder.

51 Ayak Kasları Dorsal yüzde bulunanlar M. extensor hallucis brevis: Origo: Calcaneus Insertio: Hallux un 1. falanksının bazisindes sonlanır. Inervation: N. fibularis profundus Fonksiyon: Başparmağa ekstansiyon yaptırır.

52 Ayak Kasları Plantar yüzde bulunanlar Dört tabaka halinde incelenir. I. tabaka: 3 kas II. tabaka: 2 kas III. tabaka: 3 kas IV. tabaka: 2 kas içerir.

53 Ayak Kasları Plantar yüz I. tabakada bulunanlar 1- M. abductor hallucis: Origo: Tuber calcane nin proc. medialis i, aponeurosis plantaris, RMF Insertio: 1. parmağın phalanx proximalis inin bazisinin plantar yüzü Inervation: N. plantaris medialis Fonksiyon: Başparmağa abduksiyon ve fleksiyon yaptırır.

54 Ayak Kasları Plantar yüz I. tabakada bulunanlar 2- M. flexor digitorum brevis: Origo: Tuber calcane nin proc. medialis i, aponeurosis plantaris, septum intermusculare Insertio: 2-5. parmakların phalanx media larının her iki tarafı Inervatıon: N. plantaris medialis Fonksiyon: 2-5. parmaklara fleksiyon yaptırır.

55 Ayak Kasları Plantar yüz I. tabakada bulunanlar 3- M. abductor digiti minimi: Origo: Tuber calcane nin proc. medialis ve lateralis i, aponeurosis plantaris, septum inter musculare Inserio: 5. parmağın phalanx proximalis inin bazisinin laterali Inervation: N. plantaris lateralis Fonksiyon: 5. parmağa abduksiyon ve fleksiyon yaptırır.

56 Ayak Kasları Plantar yüz II. tabakada bulunanlar 1- M. quadratus plantae: Caput mediale: Origo: Calcaneus un medial yüzü Caput laterale: Origo: Calcaneus un plantar yüzünün lateral kenarı, lig. plantaris longus Insertio: M. flexor dig. longus un tendonları Inervation: N. plantaris lateralis Fonksiyon: 2-5. parmakların fleksiyonuna yardım eder.

57 Ayak Kasları Plantar yüz II. tabakada bulunanlar 2- Mm. lumbricales: Origo: M. flexor dig. longus un tendonları Insertio: 2-5. parmakların phalanx proximalis lerinin bazislerinin medial yüzü ve aponeorosis dorsalis leri III IV II I Inervatıon: M. lumbricalis I: n. plantaris medialis M. lumbricalis II, III, IV: n. plantaris lateralis Fonksiyon: 2-5. parmakların phalanx proximalis lerine fleksiyon, phalanx media ve distalis lerine ekstansiyon yaptırır.

58 Ayak Kasları Plantar yüz III. tabakada bulunanlar 1- M. flexor hallucis brevis: Origo: os cuneiforme laterale ve os cuboideum un lateral yüzleri ile m. tibialis posterior un tendonu Insertio: Başparmağın phalanx proximalis inin bazisinin her iki tarafı Inervatıon: N. plantaris medialis Fonksiyon: Başparmağın phalanx proximalis ine fleksiyon yaptırır.

59 Ayak Kasları Plantar yüz III. tabakada bulunanlar 2- M. adductor hallucis: Caput obliquum: Origo: Os metatarsale II-IV ün basisleri, m. peroneus longus un tendon kılıfı Caput transversum: Origo: 3-5. Parmakların lig. metatarsophalangealis plantaris leri Insertio: Başparmağın phalanx proximalis inin lateral tarafı Inervation: N. plantaris lateralis Fonksiyon: Başparmağa adduksiyon yaptırır.

60 Ayak Kasları Plantar yüz III. tabakada bulunanlar 3- M. flexor digiti minimi brevis: Origo: Os metatarsale V in bazisi, m. peroneus longus un tendon kılıfı Insertio: V. parmağın phalanx proximalis inin bazisi Inervatıon: N. plantaris lateralis Fonksiyon: V. parmağın phalanx proximalis ine flexion yaptırır.

61 Ayak Kasları Plantar yüz IV. tabakada bulunanlar 1- Mm. interossei plantares Origo: Os metatarsale III-V in medial tarafı Insertio: III-V. parmakların phalanx proximalis lerinin bazislerinin medial tarafı Inervatıon: N. plantaris lateralis Fonksiyon: 3-5. parmaklara abduksiyon ve flexion yaptırır. III II I

62 Ayak Kasları Plantar yüz IV. tabakada bulunanlar 1- Mm. interossei plantares: Origo: Os metatarsale III-V in medial tarafı Insertio: III-V. parmakların phalanx proximalis lerinin bazislerinin medial tarafı Inervation: N. plantaris lateralis III II I Fonksiyon: 3-5. parmaklara abduksiyon ve flexion yaptırır.

63 Ayak Kasları Plantar yüz IV. tabakada bulunanlar 2- Mm. interossei dorsales Origo: Os metatarsale I-V in birbirine bakan yüzleri Insertio: Ait oldukları parmakların phalanx proximalis lerinin medial (I) ve lateral (II-IV) taraflarına IV III II I Inervation: N. plantaris lateralis Fonksiyon: 2-4. parmaklara abduksiyon ve flexion yaptırır.

64 Ayak Kasları Plantar yüz IV. tabakada bulunanlar 2- Mm. interossei dorsales Origo: Os metatarsale I-V in birbirine bakan yüzleri Insertıo: Ait oldukları parmakların phalanx proximalis lerinin medial (I) ve lateral (II-IV) taraflarına IV III II I Inervatıon: N. plantaris lateralis Fonksiyon: 2-4. parmaklara abduksiyon ve flexion yaptırır.

65 Ayak Kasları Plantar yüz IV. tabakada bulunanlar 2- Mm. interossei dorsales Origo: Os metatarsale I-V in birbirine bakan yüzleri Insertıo: Ait oldukları parmakların phalanx proximalis lerinin medial (I) ve lateral (II-IV) taraflarına Inervatıon: N. plantaris lateralis IV III II I Fonksiyon: 2-4. parmaklara abduksiyon ve flexion yaptırır.

66 Ayak Arterleri A. dorsalis pedis A. tibialis anteriorun, art. talocruralis i geçtikten sonraki adıdır. Dalları A. tarsalis lateralis A. tarsalis medialis A. arcuata aa. metatarsales dorsales II, III, IV: aa. digitales dorsales (2 şer adet) aa. metatarsales dorsales, arcus plantaris profundus ve aa. metatarsales plantares ten gelen dallar (rami perforantes) ile birleşir. A. plantaris profundus Arcus plantaris profundus un oluşumuna katılır. A. metatarsalis dorsalis I

67 Ayak Arterleri A. tibialis posterior Bacağın arka tarafını besler. M. adductor hallucis in başlangıcında a. plantaris lateralis ve medialis dallarına ayrılır. Dalları A. plantaris medialis R. superficialis R. profundus A. plantaris lateralis Arcus plantaris

68 Ayak Arterleri Dalları A. plantaris lateralis Arcus plantaris profundus aa. metatarsales plantares (4 adet) R. perforantes (a. metatarsalis dorsalis ile birleşir. aa. digitales plantares communes aa. digitales plantares propriae

69 Ayak Venleri Yüzeyel venler Deri altında yüzeyel fasianın iki yaprağı arasında bulunurlar. Facia profunda yı delerek derin venlere açılırlar. Bol miktarda kapakçık içerirler. Derin venler Facia profunda nın derininde, arterlerle birlikte bir facial kılıf içerisinde bulunurlar. Kalın arterlerin yanında birer, ince arterlerin yanında ikişer ven (vv. comitantes) bulunur.

70 Ayak Venleri V. communicans Yüzeyel venleri birbirine bağlarlar. V. perforans Yüzeyel venleri derin venlere bağlarlar. Epifasial ve subfacial bölümleri vardır. Bunlarda çok sayıda serbest kenarları derin venlere doğru yönelmiş kapakçık bulunur. Bacak pompası Kapakçıkların yeterince çalışmadığı durumlarda kan yüzeyel venlere geçer. Yüzeyel venlerde varis oluşur.

71 Ayak Venleri V. saphena magna Vücuttaki en uzun vendir. N. saphenus ile birlikte uzanır. V. marginalis medialis in devamı şeklinde başlar. Oluşumu Vv. digitales dorsales pedis Vv. metatarsea dorsalis Arcus venosus dorsalis pedis Rete venosum dorsale pedis V. marginalis medialis

72 Bacak Venleri V. saphena magna Vücuttaki en uzun vendir. N. saphenus ile birlikte uzanır. V. marginalis medialis den başlar adet kapakçık içerir.

73 Bacak Venleri V. saphena parva V. marginalis lateralis in devamı şeklinde başlar. N. suralis ve n. cutaneus surae medialis ile birlikte uzanır. Oluşumu Vv. digitales dorsales pedis Vv. metatarsea dorsalis Arcus venosus dorsalis pedis Rete venosum dorsale pedis V. marginalis lateralis

74 Bacak Venleri Varis Yüzeyel venlerde uzama, kıvrılma, ve genişlemelerin oluşumuna denir. Trombus Venlerde pıhtı oluşması Tromboflebit Trombusun bir veni tıkaması durumudur. Tromboembolism Trombus tan bir parçanın koparak bir damarı tıkaması durumudur. Pulmoner tromboemboli

75 Bacak Venleri Varis

76 Bacak Venleri Varis

77 İntravenöz Enjeksiyon için Cutdown Bu amaçla en çok v. saphena magna kullanılır. Malleolus medialis in ön tarafında bu ven kolaylıkla bulunur.

78 Alt Extremite Arter Pulsasyonlarının Alındığı Yerler A. femoralis Lig. inguinale nin 1/3 orta alt kısmından. A. poplitea Bacak fleksiyonda iken fossa poplitea dan derin palpasyon ile alınır. A. tibialis posterior Ayak dorsal fleksiyon ve inversiyonda tendo calcaneus ile malleus medialis arasından alınır. A. dorsalis pedis Ayağın dorsal yüzünde m. ext. Hallucis longus tendonunun lateralinden alınır.

79 Ayağın Sinirleri N. tibialis in uç dalları N. plantaris medialis Medial 3.5 parmağın deri duyusunu alır. N. digitalis plantaris communis N. digitalis plantaris proprius İnerve ettiği kaslar: M. abductor hallucis M. flexor hallucis brevis M. flexor digitorum brevis 1. lumbrikal kas

80 Ayağın Sinirleri N. tibialis in uç dalları N. plantaris lateralis R. superficialis: lateral 1.5 parmağın deri duyusunu alır. R. profundus: İnerve ettiği kaslar: Mm. lumbricales (1. hariç) Mm. interossei plantares ve dorsales M. adductor hallucis M. abductor digiti minimi M. quadratus plantae

81 Ayağın Sinirleri Tarsal tünel sendromu N. tibialis posterior un RMF dan geçerken aşırı pronasyon, rheumatoid arthritis, ve travmaya bağlı olarak sıkışması sonucu ortaya çıkar. Belirtileri: Yanma tarzında kalıcı ağrı, parmaklara veya bileğe doğru yayılan ve istirahatla dinmeyen ağrı

82 * Arcus longitidunalis medialis Arcus transversalis Arcus longitidunalis lateralis

83 Lenfatik Dolaşım Dokular arası boşluğa geçen su, albümin, protein ve elektrolit gibi maddeleri işlemeden geçirdikten sonra,tekrar kullanılmak üzere dolaşıma geri taşır.

84 Lenfatik Dolaşım * Dokulara geçen su, albümin, protein ve elektrolit gibi maddeleri dolaşıma geri taşır. Figure 15-18b: Fluid exchange at the capillary

85 Alt Extremitenin Lenfatik Dolaşımı Yüzeyel lenf damarları Lenf damarlarının dağılımı venlerin dağılımına benzer. İki grupturlar: Medial grup: v. saphena magna ile beraber uzanırlar. Nodi inguinales superficiales e açılırlar. Lateral grup: v. saphena parva ile beraber uzanırlar. Nodi popliteales superficiales e açılırlar. Derin lenf damarları A. tibialis anterior, a. tibialis posterior, a. fibularis ile birlikte seyrederler. Nodi popliteales superficiales e açılırlar.

86 Alt Extremitenin Deri İnervasyonu Regio glutealis R. cutaneus lateralis (n. subcostalis, n. iliohypogastricus Nn. clunium superiores (L1-3) Nn. clunium mediales (S1-4) Nn. clunium inferiores (n. cut. fem. post.)

87 Alt Extremitenin Deri İnervasyonu Uyluk ve bacağın anterioru N. cutaneus femoris lateralis (A) A B R. femoralis (B), (n. genitofemoralis in dalı) N. cutaneus femoris anterior (C) A C N. cutaneus obturatorius (D) F D N. saphenus (E) N. cutaneus surae lateralis (F) N. peroneus superficialis (G) G E N. peroneus profundus (H) N. cutaneus surae lateralis (İ) İ G H

88 Alt Extremitenin Deri İnervasyonu Uyluk ve bacağın posterioru N. cutaneus femoris posterior (A) N. cutaneus femoris anterior (B) N. cutaneus obturatorius (C) B A D N. cutaneus femoris lateralis (D) N. cutaneus surae lateralis (E) C A D N. cutaneus surae medialis (F) N. suralis (G) N. saphenus (H) N. peroneus superficialis (İ) N. tibialis (J) H H J E F İ G

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE Dr. Ayşin ÇETİNER KALE Spatium intercostale Birbirine komşu kostalar arasında bulunan boşluk İnterkostal kaslar tarafından doldurulur. Spatium intercostale V. a. ve n. intercostalis ler kostanın alt kenarı

Detaylı

ÜST EXTREMİTE KASLARI

ÜST EXTREMİTE KASLARI 14 ÜST EXTREMİTE KASLARI Omuz kasları M deltoideus M subscapularis ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR ÖZELLİK -pars clavicularis kısmı;clavicula nın lateral 1/3 ünden, -pars acromialis kısmı;acromion un lateral

Detaylı

ALT EXTREMİTE KASLARI

ALT EXTREMİTE KASLARI 19 ALT EXTREMİTE KASLARI Kalça kasları ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR Ön M psoas major M psoas minor M iliacus Arka M gluteus maximus M gluteus medius M gluteus minimus M tensor fasciae latae Uyluğun dış

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus)

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) E. Savaş Hatipoğlu Bu derste ön kolun yan ve arka tarafında bulunan kaslar ile elin dorsal tarafı

Detaylı

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 9-17 Alt Ekstremite Venöz Sistem Klinik Anatomisi Prof. Dr. Mehmet Y ld r

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I )

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) Pars libera membri inferioris Uyluk, bacak ve ayak iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) İnsan vücudunun en uzun kemiğidir, uyluk kemiği de

Detaylı

Diz ekleminin hareketleri; fleksiyon ve ekstansiyon hareketleridir.

Diz ekleminin hareketleri; fleksiyon ve ekstansiyon hareketleridir. Articulatio coxae (kalça eklemi); articulatio spheroidea tipi eklemdir. Labrum articulare si (labrum acetabulare) vardır. Os coxa ile femur başı arasındadır. Bağları; capsula articularis, zona orbicularis,

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: 1) Os trapezium2) Os trapezoideum3) Os capitatum4) Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum2) Os lunatum3)

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

Plexus Brachialis. Doç. Dr. Ayşin KALE

Plexus Brachialis. Doç. Dr. Ayşin KALE Plexus Brachialis Doç. Dr. Ayşin KALE Plexus Brachialis Son dört servikal spinal sinirin ön dalları ile T1 spinal sinirin ön dalının birleşmesinden meydana gelir. C4'ün ön dalından C5'in ön dalına, T2'nin

Detaylı

OSSA MEMBRI PELVINI. v Cingulum membri pelvini Ossa Coxarum v Femur v Patella v Ossa cruris v Ossa tarsi v Ossa metatarsalia v Ossa digitorum pedis

OSSA MEMBRI PELVINI. v Cingulum membri pelvini Ossa Coxarum v Femur v Patella v Ossa cruris v Ossa tarsi v Ossa metatarsalia v Ossa digitorum pedis OSSA MEMBRI PELVINI v Cingulum membri pelvini Ossa Coxarum v Femur v Patella v Ossa cruris v Ossa tarsi v Ossa metatarsalia v Ossa digitorum pedis OSSA COXAE OS ILIUM OS PUBİS OS ISCHII OS ILIUM Corpus

Detaylı

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar KAS Dicle Aras İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar 3.9.2015 1 Kas Kasılma rolleri Agonist kaslar; aynı hareketi yaptıran kas veya kaslara denir. Bunlardan

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan 2 plika ile sınırlanır; Plica axillaris anterior: M. pectoralis

Detaylı

Medulla SpinalisÆin Arterleri

Medulla SpinalisÆin Arterleri Santral Sinir Sisteminin Damarlar Prof. Dr. M³rvet Tuncel Medulla SpinalisÆin Arterleri ò A. vertebralis û A. spinalis anterior û A. spinalis posterior ò Rr. radiculares ò A. vertebralis Rr. radiculares

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

MİLLİ VE AMATÖR TEKVANDOCULARIN STATİK AYAK İZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MORFOMETRİK ÇALIŞMA

MİLLİ VE AMATÖR TEKVANDOCULARIN STATİK AYAK İZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MORFOMETRİK ÇALIŞMA T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİLLİ VE AMATÖR TEKVANDOCULARIN STATİK AYAK İZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MORFOMETRİK ÇALIŞMA Nihat SARIALİOĞLU DOKTORA TEZİ ANATOMİ (VET) ANABİLİM DALI

Detaylı

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca)

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca) Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (1): 141-146, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.5226 RESEARCH ARTICLE Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Sacralis i Üzerinde [1] [2] Makro-Anatomik Araştırmalar Mehmet CAN * Derviş

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM.En hareketli sinovial eklem tipini işaretleyiniz. a) Ginglymus d) Art. trochoidea b) Art. spheroidea e) Art. plana c) Art. sellaris. Üst

Detaylı

PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ

PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ Uzmanlık Tezi Dr. Celalettin EROĞLU Tez Danışmanı

Detaylı

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Deomed Medikal Yay nc l k Schumacher / Aumüller Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Türkçe Editörleri / Salih Murat Akk n, Tania Marur 16.5 x 24 cm, X + 454 Sayfa 350 fiekil ISBN 978-975-8882-22-9

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Merkezi Sinir Sistemi Encephalon Medulla spinalis PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Spinal sinirler (31 çift) Kraniyal sinirler (12 çift) Toplam 43 çift periferik sinir Nöron Sinir sisteminin

Detaylı

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar...

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar... 25 APPENDİKÜLER İSKELET Üst ekstremite kemikleri Alt extremite kemikleri ÜST EXTREMİTE KEMİKLERİ Kavşak kemikleri Clavicula Scapula Kol kemiği Humerus Ön kol kemikleri Ulna Radius El kemikleri Karpal kemikler

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL I. GİRİŞ ve AMAÇ Son yıllarda özellikle radyoloji alanındaki gelişmenin sonucu insan anatomi bilgisine daha çok ihtiyaç olduğu açığa çıkmıştır. Anatomik olarak vücudun bir bölümünün normalinin bilinmesi,

Detaylı

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar *

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar * Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2011; 6(1): 31-45 Araştırma Makalesi Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/vbd Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix

Detaylı

Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir.

Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir. Konularının özeti ve önemli yerleri II Hazırlayan: Dr. Hadi SASANİ FOSSA AXİLLARİS: Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir.

Detaylı

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER 1999 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Üst sınır; BOYUN oksipital kemiğin protuberentia occipitalis i temporal

Detaylı

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI TERMİNOLOJİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Anatomik Duruş Yüzü karşıya bakan, topukları birleşik, kolları yanlarda ve avuç içleri öne bakar şekilde ayakta dik

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Medulla Spinalis. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Medulla Spinalis. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi Medulla Spinalis yrd. doç. dr. emin ulaş erdem Medulla spinalis (omurilik) kabaca silindir şeklindedir. Yukaruda foramen magnum dan başlar ve medulla obolgata ile devam

Detaylı

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır.

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır. Sporda Performans Kontrolü Bütünlüğü Sporcunun Doping Yaptığı Nasıl Saptanır Spor Sakatlıkları ve Tedavi Yolları Yaralanmalarda Soğuk Uygulama Sporda Dayanıklılık Antrenmanı Spor ve Sağlıklı Yaşam Spor

Detaylı

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde...

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde... Değerli Meslektaşlarım, Sınavda açıkçası farklı tarzda anatomi soruları sorulmuş. Anatomi zaten ağır bir bilim dalıdır. Ancak, sanki Eski sorulardan sormayalım bunu hemen bilirler tarzı bir yaklaşımla

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem)

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem) Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem); articulatio sellaris tipi eklemdir. Discus articularis i (eklem diski) vardır. Manubrium sterni ile clavicula nın (köprücük kemiği) extremitas sternalis

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PROF. DR. HATİCE UĞURLU ANABİLİM DALI BAŞKANI PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis 1 Truncus (arteria) pulmonalis Truncus pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Arcus aortae altında sağ (a.pulmonalis

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

PES PLANUS (DÜZTABANLIK) UN AġĠL TENDONU ĠLE BAĞLANTISI VAR MIDIR?

PES PLANUS (DÜZTABANLIK) UN AġĠL TENDONU ĠLE BAĞLANTISI VAR MIDIR? TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PES PLANUS (DÜZTABANLIK) UN AġĠL TENDONU ĠLE BAĞLANTISI VAR MIDIR? ÖZLEM YÜCEL ANATOMĠ (TIP) ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis. Prof.Dr.Orhan TACAR

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis. Prof.Dr.Orhan TACAR Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis Prof.Dr.Orhan TACAR Dersin amacı Fossa axillaris ve plexus brachialis öğrenilmesi Öğrenim hedefleri Fossa axillaris in sınırları ve içersinde yer

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT ŞEKİL 1. Sırt Kasları- Yüzeysel tabaka 1 ŞEKİL 2. Sırt Kasları- derin tabaka 2 ŞEKİL 3. Suboksipital bölge kasları 3 ŞEKİL 4. Columna vertebralis 4 ŞEKİL 5. Meninges spinales 5

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

KEDİLERDE TİBİA KIRIKLARININ ETİYOLOJİ, LOKALİZASYON VE SAĞALTIM SONUÇLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KEDİLERDE TİBİA KIRIKLARININ ETİYOLOJİ, LOKALİZASYON VE SAĞALTIM SONUÇLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KEDİLERDE TİBİA KIRIKLARININ ETİYOLOJİ, LOKALİZASYON VE SAĞALTIM SONUÇLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Alper NİŞANCI CERRAHİ

Detaylı

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

SIĞIR ORTOPEDİSİ. Tablo 1. Sığırcılıkta (Öneğin; süt sığırcılığı) ayak hastalıklarındaki ekonomik kayıpların dağılımı

SIĞIR ORTOPEDİSİ. Tablo 1. Sığırcılıkta (Öneğin; süt sığırcılığı) ayak hastalıklarındaki ekonomik kayıpların dağılımı SIĞIR ORTOPEDİSİ Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte hayvancılık sektöründe ekonomik kayıpların en aza indirilmesi yanında, verimin oldukça üst düzeye çıkarılması da ekonominin bir gereği olmuştur.

Detaylı

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ Arka bacak gövdeye, ön bacakta olduğu gibi üç kemikten oluşan cingulum mebri pelvini adı verilen kalça kemeri ile bağlanmıştır. Bu kemeri

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Venter frontalis Venter occipitalis Galea aponeurotica Siniri; n.facialis İşlevi; venter frontalis kaş ve burun kökü derisini yukarı

Detaylı

Mandibula ya Tutunan Kaslar

Mandibula ya Tutunan Kaslar Mandibula ya Tutunan Kaslar Journal of Clinical and Analytical Medicine Musculus Temporalis Fossa temporalis i doldurur. Fossa temporalis ve fascia temporalis ten başlar. Ramus mandibulae nin üst ön bölgesinde

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Pulmones *Apex pulmonis *Basis pulmonis *Margo anterior *Margo inferior *Facies mediastinalis *Facies costalis *Facies interlobaris

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ AYAK BĠLEK VE AYAK ORTEZĠ (AFO) ÖLÇÜ VE MODELAJI 725TTT009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

Anatomi Ders Notları

Anatomi Ders Notları REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini REGİONES

Detaylı

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ H.Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ SBR178/REK132 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ HAREKET SİSTEMİ VE KİNEZİYOLOJİK ANALİZ BÖLÜMLERİ İÇİN KONU TEKRARI SORULARI HAREKET

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

4 Kas sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

4 Kas sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 4 Kas sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Kas sistemini, Kasların yardımcı elemanlarını, Kasların sınıflandırılmalarını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Kas Sistemi Kasların Yardımcı Elemanları

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

KOL VE BACAK YARALANMALARI

KOL VE BACAK YARALANMALARI GİRİŞ KOL VE BACAK Her yıl ABD de acil servislere 12 milyon laserasyon müracaat etmektedir Extremiteler çevreyle etkileşimleri fazla olduğu için özellikle yaralanmaya eğilimlidirler Dr. Soner IŞIK AÜTF

Detaylı

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri A.thoracica interna: Bu arter clavicula dan umbilicus a kadar toraks ve karın ön duvarını besler (Şekil 4,5,34). Ratta Toraks Anatomisi Cenk Kılıç Şekil 34. Sternum

Detaylı

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde KASLAR Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde çalışır. İnsan vücudunda 630 civarında kas vardır.

Detaylı

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon 1 teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön bacağın Yüzeysel Diseksiyonu Vücut yüzeyindeki umbilicus, mamma ve arcus costalis'in gözlenmesi. Derinin yüzülmesi.

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ KARPAL TÜNEL SENDROMU HASTALARINDA RETİNACULUM MUSCULORUM FLEKSORUMUN MYOFASCİAL OLARAK GEVŞETİLMESİ, MEDİAN SİNİR MOBİLİZASYONU VE TENDON GLİDİNG EGZERSİZLERİNİN

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Boyun ile kol arasında, üst ekstremiteye geçiş alanı sağlayan kapı Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan

Detaylı

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEMLER Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEM NEDİR? Vücudumuzdaki kemikler birbirleri ile eklemler vasıtasıyla birleşirler. Eklemleşen kemiklerin yüzeyleri çoğunlukla bir kıkırdak

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale N. Accessorius (XI) ÖVE lifler (brankiyal motor) içeren n. accessorius, radix cranialis ve radix spinalis olmak üzere iki kısımdan oluşur. Radix cranialis, nucleus ambiguus'un kaudal

Detaylı

DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.Orhan TACAR 2013

DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.Orhan TACAR 2013 DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Prof.Dr.Orhan TACAR 2013 KARDİOVASKÜLER SİSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİ Angiologia Kalp, arterler, venler ve lenfatiklerden oluşur. Görevi kanın damarlar aracılığıyla

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

EKSTERNAL FĐKSATÖRLE TEDAVĐ EDĐLEN AÇIK TĐBĐA DĐAFĐZ KIRIKLARININ ORTA TAKĐP SÜRELĐ SONUÇLARI

EKSTERNAL FĐKSATÖRLE TEDAVĐ EDĐLEN AÇIK TĐBĐA DĐAFĐZ KIRIKLARININ ORTA TAKĐP SÜRELĐ SONUÇLARI T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EKSTERNAL FĐKSATÖRLE TEDAVĐ EDĐLEN AÇIK TĐBĐA DĐAFĐZ KIRIKLARININ ORTA TAKĐP SÜRELĐ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ DR. MEHMET BAYDAR ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI

Detaylı

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Engin ŞENAY 10.08.2010 Ayak Bileği Yaralanmaları 1. 2. Hikaye 3. Fizik Muayene 4. Görüntüleme 5. Travmalar,

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

Diz komplexinin eklemleri. Tibiofemoral eklem Patella femoral eklem

Diz komplexinin eklemleri. Tibiofemoral eklem Patella femoral eklem DİZ Dizin fonksiyonu; Ağırlık taşıma için stabilite sağlamak Bacağın hareketlerini sağlamak Üst gövdenin ağırlığını bacağa ve ayağa aktarmak En önemli görevi ekstremitenin boyunu kısaltıp uzatmasıdır GYA

Detaylı

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik

Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik ALT EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Dr.Hatice Tuba SANAL Gülhane Askeri Tıp Akademisi Alt ekstremite tuzak nöropatilerinin tanısı klinik değerlendirme ve elektrofizyolojik çalışmalarla konabilir. Karmaşık

Detaylı

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI KRİTİK BACAK İSKEMİSİ TANISI İLE İNFRA-POPLİTEAL BAYPAS UYGULANAN HASTALARDA GREFT AÇIKLIK ORANLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

Macroanatomical and subgross studies on the lumbosacral plexus of the donkey (Equus asinus l.)

Macroanatomical and subgross studies on the lumbosacral plexus of the donkey (Equus asinus l.) S. Ü. Vet. Fak. Derg. (1993), 9, 1, 64-71 MERKEBİN (EQUUS ASINUS L.) PLEXUS LUMBOSACRALİS'İ ÜZERİNDE MAKROANATOMiK VE SUBGROS ÇALIŞMALAR Hasan Erden 1 Macroanatomical and subgross studies on the lumbosacral

Detaylı

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii BAŞ VE BOYUN 1 Cranium ve Fossa Cranii Cranium (Kafa iskeleti): Santral sinir sistemi yapılarını içeren Neurocranium ve yüz iskeletini oluşturan Viscerocranium dan oluşur. Calvaria (Kafatası): Frontal,

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD İntrapulmoner hava yolları (Segmenta bronchopulmonalia) Bronchus principalis (primer) Bronchus lobaris (sekundar) Bronchus segmentalis (tersiyer)

Detaylı

SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Sinir Sistemi Sinir Sistemi SSS Santral Sinir Sistemi PSS Periferik Sinir Sistemi Otonom Somatik Sempatik Parasempatik Otonom

Detaylı

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD MUSCULI FACIALES Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD Musculi capitis Musculi capitis (Başın Kasları) iki grupta incelenir: A)Yüz kasları (Musculi faciales) B)Çiğneme kasları (Musculi

Detaylı

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler N.facialis Somatomotor, duyusal ve parasimpatik For.stylomastoideum Somatomotor lifleri: Nuc.nervi facialis Yüzün mimik kasları, M.buccinator, platysma M.stapedius,M.stylohyoideus M.digastrcus un arka

Detaylı

MEDİAL MENİSKÜS LEZYONU OLAN HASTALARDA Q AÇISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEDİAL MENİSKÜS LEZYONU OLAN HASTALARDA Q AÇISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ iv T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEDİAL MENİSKÜS LEZYONU OLAN HASTALARDA Q AÇISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihal Sümeyye ULUTAŞ ANATOMİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç.

Detaylı

MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri Periferik sinirin, çevre anatomik yapıların kompresyonu

Detaylı

ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Ünite Hakkında Öğrenme Hedefleri Üniteyi Çalışırken

ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Ünite Hakkında Öğrenme Hedefleri Üniteyi Çalışırken ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Terminoloji Tanımı ve Anatomi Terminolojisinin Gelişimi Normal Anatomik Pozisyon Yer ve Durum Tarifinde Kullanılan Terimler Vücudun Ana Bölümleri

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ DĠZ, AYAK BĠLEK VE AYAK ORTEZĠ (KAFO) ÖLÇÜSÜ 725TTT010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı