Hidrolik Sistem Yağları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidrolik Sistem Yağları"

Transkript

1 Hidrolik Sistem Yağları

2 Hidrolik Gücün Đletimi F1 F = ---- S1 S2 Pascal Prensibi

3 Đlk Hidrolikler Düşük basınçlar ( 7 bar ) Düşük sıcaklıklarklar ( 38 oc ) Geniş toleranslar Basit pompa ve valfler

4 Đlk Hidrolikler Kesici Takım Đş Silindiri ve Pistonu Stoplar Đş parçası Akış Denetim Tank Pompa Yön Değiştirme Kolları Emniyet Valfı Yön Denetim Valfı

5 Modern Hidrolikler

6 Modern Hidrolikler Yüksek basınçlar ( 700 bar ) Yüksek sıcaklıklarklar ( 93 oc ) Dar toleranslar Hassas pompa ve valfler

7 Hidrolik Yağlar ların Görevleri Güç taşı şıma Yağlama Sızdırmazlık Pasa karşı koruma Soğutma

8 Hidrolik Yağlar ların Özellikleri Uygun viskozite Yüksek viskozite indeksi Oksidasyona dayanıkl klılık Aşınmayı önleme Pas ve korozyondan koruma Köpük önleme Suyu ayırma

9 Hidrolik Yağ Viskozitesinin Belirlenmesi Öncelikle imalatçı önerisine bakılır Pompa cinsi Güç iletimi Sıcaklık Basınç ISO Viskozite Sınıflaması (40 oc ta cst)

10 ISO SINIFLANDIRMASI ISO Endüstriyel Yağ Viskozite Sınıflaması ISO Viskozite Viskozite Limitleri, cst / 40 oc Sınıfı cst / 40 oc Min. Max

11 Hidrolik Yağlarda Viskozite Seçimi Hidrolik Pompa Tipi Đlk Çalışma Sıcaklığında cst Normal Đşletme Sıcaklığında cst Paletli Dişli Pistonlu

12 Hidrolik Yağlarda Viskozite Seçimi ISO sınıfı Đlk Çalışma Devamlı Çalışma cst / 40 oc 860 cst 220 cst 13 cst 54 cst oc 6 oc 62 oc 27 oc 46-6 oc 12 oc 71 oc 34 oc 68 0 oc 19 oc 81 oc 42 oc

13 Hidrolik Yağlarda Viskozite Đndeksi Yağlar ların sıcaklık değişimlerine imlerine karşı viskozitelerini (akıcılıklarını) koruma özelliği Normal sıcaklık şartlarında Değişken sıcaklık şartlarında

14 cst - 20 oc ta Viskozite düşüşü Hidrolik Yağ Viskozite Đndeksi 2500 Yağlar ların sıcaklık değişimlerine imlerine karşı viskozitelerini koruyabilme özelliklerini gösteren sayısal sal bir değer er Hyd Oil HD 32 VI = 100 Hyd Tech HVI 32 VI = 140 Hyd Oil HD 46 VI = oc ta Viskozite artışı cst Sıcaklık C

15 Viskozitenin Sıcaklıklakla Değişimi imi Viskozite Đndeksi Viskozite cst ISO 32 (VI-100) -12 oc ta 860 cst,, 6 oc ta 220 cst, 62 oc ta 13 cst ISO 32 (VI-140) -22 oc ta 860 cst,, 0 oc ta 220 cst, 71 oc ta 13 cst Viskozite cst VI = 140 VI = 100 Sıcaklık oc

16 Hidrolik Sistemde Aşınma Nedenleri Đç ve dış kirleticiler Sert Sert maddeler, metalik parçalar alar, asidik ortam, su ve rutubet, uyumsuz yağ caklık Viskozite düşüşü, oksidasyon basınç Đç sürtünme, sıcaklık artışı Yüksek sıcakl Yüksek bas Hava girişi ve köpük Kavitasyon Uygun olmayan yağ Viskozite Kavitasyon, sıcaklık artışı Viskozite, aşınma önleyici katıklar klar, pompa aşınma testleri

17 Kirleticilerin Aşındırması Hassas yön denetim valfında çizici kirliliğin in oluşturdu turduğu aşınma Basınçlı Yağ Yağ Akışı Sürgü

18 Makina Elemanlarının Çalışma Toleransları Makina Elemanı Çalışma Boşlukları ( µm ) Bilyalı ve masuralı rulman Kaymalı Yatak Dişliler Dişli Pompa diş-pompa yan plakası Dişli pompa diş-pompa cidarı Santrifüj pompa kanat-cidar Santrifüj pompa kanat-uç Pistonlu Pompa Piston-gömlek Pistonlu pompa valf plakası-silindir Servovalfler Giriş ve çıkış Sürgü - cidar

19 Sis SĐS Buğu Yağmur Sigara Dumanı Saç Teli Ev Tozu Virüs Bakteriler Polen Kül Sanayi Sisi Sofra Tuzu Duman Kömür Tozu Elektron Mikroskopu Mikroskop Đnsanın Görme Sınırı Mikron

20 KĐRLĐLĐK SINIFLARI ISO : a/b/c a:4 µm, b:6 µm, c: 14 µm boyutlarından büyük 1 ml deki parçacık sayısını göstermektedir. NAS 1638 : National Aerospace Standards National Aerospace Contamination Limits NAS 1638 Particle Size Range (microns) Over Total Particles

21 KĐRLĐLĐK SINIFLARI Yağ Kirlilik Seviyeleri ISO Kodu Parçacık Sayısı ml'de 10 mikrondan büyük NAS /21/ /20/ /20/ /20/ /19/ /18/ /17/ /16/ /15/ /14/ /13/ /12/ /11/ /10/ /10/ /10/ /9/ /8/5 5 2 YENĐ YAĞ SEVĐYELERĐ PO HĐDROLĐKLERĐ

22 Kirlilik NAS 10 NAS 5-6

23 Hidrolik Yağlar ların Aşınma Önleme Özelliği Film mukavemetini artıran ran katıklar klar Sürtünme düzenleyici Aşınma önleyici (AW) Aşınma ve yük testleri DIN Part II DIN (ASTM D-2882)Vickers D V104C Aşınma Testi DIN FZG Yük Testi Vickers 35 VQ 25 Pompa Aşınma Testi

24 Hidrolik Basınç Artışı ışının Etkileri Đç sürtünmeler artar Đç ve dış kaçaklar aklar artar

25 Viskozitenin Basınçla Değişimi imi Viskozite, cst Basınç, Bar Hidrolik yağı ğın basınc ncı 350 bar a yükseldiğinde, viskozitesi iki katına çıkar.

26 Hidrolik Yağlar ların Oksidasyonu Nedenler; Oksijen, sıcaklık, bazı metaller, kirlilik, yağ kalitesi Belirtiler; Renk değişimi imi, viskozite artışı ışı, depozit oluşumu umu Sonuçlar lar; Yağı ğın bozulması, sistemde aşınma ve korozyon Önlemler; Kaliteli yağ, etkili bakım, periyodik analizler, zamanında nda yağ değişimi imi

27 Hidrolik Yağlar ların Oksidasyon Önleme Özelliği Oksidasyon önleyici katıklar klar Oksidasyon testleri DIN (ASTM D-943) D Oksidasyon Kararlılık Testi Cincinnati Milacron P.75 Termal Kararlılık Testi

28 Hidrolik Sistemin Isınmas nmasınana Karşı Önlemler Yağ viskozitesi doğru olmalı Yağ tankta dinlenmeli Yağ seviyesi tamam olmalı Sistemin gücü zorlanmamalı Sistem ısı kaynaklarından ndan uzakta olmalı Soğutma devreleri temiz ve bakıml mlı olmalı Filtreler temizlenmeli veya değiştirilmeli Boru ve hortumlarda eziklik ve katlanma olmamalı Sisteme hava girişi önlenmeli Đç kaçaklar aklar kontrol edilmeli

29 Hidrolik Sistemde Kirliliğe Karşı Önlemler Sistem temiz ortamda olmalı veya temiz tutulmalı Yağlar tozsuz ve rutubetsiz bir ortamda kapakları kapalı depolanmalı Yağ taşı şıma kapları ve dolum teçhizat hizatı temiz olmalı Yağ değişimi imi veya ilaveleri temiz şartlarda yapılmal lmalı Filtreler periyodik temizlenmeli veya değiştirilmeli

30 Hidrolik Yağlarda Pas ve Korozyon Nedenleri Su ve rutubet Asidik ortam Kalitesiz yağ

31 Hidrolik Yağlar ların Pas ve Korozyon Önleme Özelliği Pas ve korozyon önleyici katıklar klar Pas ve korozyon testleri ASTM D-665 D ( DIN ) Pas Testi ASTM D-130 D ( DIN ) Bakır Korozyon Testi Cincinnati Milacron P.75 Bakır Çubuk Testi

32 Korozyon Testi ASTM D-130 D Korozyon Testi

33 Hidrolik Yağda Köpük Nedenleri Sisteme hava girişi Pompa giriş basınc ncındanda azalma Pompa giriş hattında kaçak ak Yağ seviyesinde düşüş Sistem tasarım hataları Hatalı hidrolik tank Hızlı yağ sirkülasyonu Dış ve iç kirleticiler Kalitesiz yağ

34 Hidrolik Yağlar ların Köpük Önleme Özelliği Köpük önleyici katıklar klar Köpük ve hava testleri ASTM D-892 D ( DIN ) Köpük Testi ASTM D-3427 D ( DIN ) Hava Bırakma Testi

35 Hidrolik Tank Emiş Hattı Pompaya Dönüş Hattı Tanka Perde

36 Hidrolik Tank Hacmi ve Sirkülasyon Hızı Hidrolik Tank Hacmi,, min. L = 3 x Pompa Kapasitesi (L/d) Hidrolik Yağ Sirkülasyon Hızı; Pompa Girişinde inde,, max. 0.8 m/s Pompa Çıkışında,, max. 5.0 m/s

37 Hidrolik Sistemlerde Köpüğün Olumsuz Etkileri Sıcaklık Artışı Oksidasyon Aşınma Vernik ve Lak oluşumu umu Kavitasyon Pompa Aşınması Hidrolik basınc ncın düşmesi Güç iletiminde aksama Hatalı çalışma

38 Hidrolik Pompada Kavitasyon Pompa giriş basınc ncı sınır değerin erin altına düşer. Yağdaki çözülm lmüş hava serbest kalır. Hava kabarcıklar kları pompa cidarlarını döver. Metal cidarlarda erozyon meydana gelir.

39 KAVĐTASYON VE ETKĐSĐ Negatif basınç kavitasyon baloncuğunu unu büyütür Max. Balon boyutu Balon basınç altında sıkışıs ışır Döngü yeni balon oluşmas masıyla devam eder

40

41

42 Kavitasyon Nasıl Anlaşı şılır Ses Hatalı çalışma Parçalar aların incelenmesi

43 Hidrolik Pompa Giriş Basınc ncı Đçin Genel Öneriler Pompa Cinsi Min Mutlak Basınç (Bar) Max. Vakum (Bar) Paletli Dişli Pistonlu

44 Hidrolik Pompada Kavitasyon Nedenleri Hatalı veya tıkalı filtre Hatalı bağlant lantı elemanı Hatalı veya hasarlı boru Hatalı veya katlı hortum Hidrolik pompanın yeri Hidrolik tankın yeri ve tasarımı Hatalı hidrolik yağ

45 Hidrolik Yağdaki Suyun Nedenleri Yağa su girişi Yoğuşma Sistem tasarım hataları Hatalı hidrolik tank Soğutucular Tezgahlarda emülsiyonun karış ışması Su boşaltmada gecikme Kalitesiz yağ

46 Hidrolik Yağlar ların Su Ayırma Özellikleri Suyu ayırıcı katıklar klar Su ayırma testleri ASTM D-892 D ( DIN ) Su Ayırma Testi DIN Su Bırakma Testi

47 Hidrolik Yağ Tankında nda Yoğuşma Su kürecikleri

48 Hidrolik Sistemlerde Suyun Olumsuz Etkileri Metal parçalarda alarda pas ve korozyon Yağda emülsiyon oluşumu umu ve bozulma Pompa, valf ve silindirlerde aşınma Filtre tıkayıcı maddelerin oluşumu umu Sistemde arızalar ve hatalı çalışma

49 Hidrolik Yağlarda Kalite Standartları DIN Part I HL ve Part II HLP, HLPD, HV,HF Cincinnati Milacron P.68, P.69, P.70 Vickers Pompa Aşınma Testleri Denison HF- 0,, 1, 2

50 DIN 51524/2 Hidrolik Yağ Standardı Sınıf HLP 32 HLP 46 HLP 68 Viskozite, -20 oc ta cst,, max Akma noktası, oc min Alevlenme noktası,, COC, oc max Bakır korozyon DIN (ASTM D 130) 100 oc ta 3 saat,, max. Class 2 Hava ayırma DIN (ASTM D 3427) 50 oc ta dak. max. 10 Sudan ayrılma DIN (ASTM D 1401) 54 oc ta dakika,, max TOST Oksidasyon testi DIN (ASTM D 943) 1000 saat te te N.N. mg.koh/g. max. 2.0 FZG testi, yük kademesi,, min. 10 Vane pompa testi ASTM D 2882, mg. aşınma,, max. Kanatlarda / Bilezikte 30 / 120 Köpük testi DIN (ASTM D 892) ml, max. 150/75/150 SRE-NBR keçe testi,, DIN 53538, Part I, 7 gün,, 100 oc % hacim değişimi imi / Shore A sertlik değişimi imi 0 ile 12 / 0 ile -7

51 PO Hidrolik Sistem Yağları PO Hydro Oil HD Serisi (ISO VG 22 _ 220) DIN Part II Denison HF-0, HF-1, HF-2 Cincinnati Milacron P 68, P 69, P 70 Vickers HP Vane Pump Tests M-2950 S, I-286 S PO Hydro Tech HVI Serisi (ISO VG 15 _ 100) DIN Part II Denison HF-0, HF-1, HF-2 Cincinnati Milacron P 68, P 69, P 70 Vickers HP Vane Pump Tests M-2950 S, I-286 S Yüksek ve değişken sıcaklıkların bulunduğu sistemlerde tercih edilir.

52 PO Hidrolik Sistem Yağları PO Hydro Oil TX Serisi (ISO VG ) DIN Part II Denison HF-0, HF-1, HF-2 Cincinnati Milacron P 68, P 69, P 70 Vickers HP Vane Pump Tests Eaton M-2950 S, I-286 S Özellikle sarı metalleri koruma özelliği arttırılmış, çinko içermeyen katıklar ile formüle edilmiştir. Standar hidrolik sistem yağlarına göre aşınma önleme özelliği arttırılmıştır. Daha uzun kullanım ömrü sunar.

53 Petrol Ofisi Teknik Hizmetler Müdürlüğü

HİDROLİK SİSTEMLERDE KİRLİLİK YÖNETİMİ

HİDROLİK SİSTEMLERDE KİRLİLİK YÖNETİMİ HİDROLİK SİSTEMLERDE KİRLİLİK YÖNETİMİ Hidrolik sistemlerde yağın önemi çokça telaffuz edilir ancak bunun anlamı ve neleri içerdiği çok az bilinir. Kirlilik de bunlardan birisidir; hidrolik sistem arızalarının

Detaylı

İşletme maddesi yönetmelikleri

İşletme maddesi yönetmelikleri İşletme maddesi yönetmelikleri Tüm ticari MTU üretim serileri (1000-1600, 1800 üretim serisi hariç), DDC S60 Off-Highway ve iki zamanlı motorlar A001061/36T 2015 Telif Hakkı MTU Friedrichshafen GmbH Bu

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAW tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAW tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip UC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAX tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

VEK 10-15 VEK 10-15 V Đ DALI KOMPRES Ö R KULLANIM BAKIM VE YEDEK PARÇA KATALOĞU KULLANIM BAKIM VE YEDEK PAR Ç A KATALOĞ U

VEK 10-15 VEK 10-15 V Đ DALI KOMPRES Ö R KULLANIM BAKIM VE YEDEK PARÇA KATALOĞU KULLANIM BAKIM VE YEDEK PAR Ç A KATALOĞ U VEK 10-15 VĐDALI KOMPRESÖR KULLANIM BAKIM VE YEDEK PARÇA KATALOĞU MOTOR GÜCÜ ÇALIŞMA BASINCI VEK Hp Bar Adres ve İrtibat Bilgileri: Adres ve Đrtibat Bilgileri : VEK 10-15 V Đ DALI KOMPRES Ö R KULLANIM

Detaylı

Kontrol sistemleri. Hidrolik Kalkanlara Destek İçin. www.dat-bergbau.de

Kontrol sistemleri. Hidrolik Kalkanlara Destek İçin. www.dat-bergbau.de Türkiye Temsilciliği: International Business and Policy Development DAT Bergbautechnik GmbH Am Schornacker 61 D-46485 Wesel Tel. +49 281-20 67 17-0 Faks +49 281-20 67 17-60 info@dat-bergbau.de www.dat-bergbau.de

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

YEDEK PARÇA KIŞ 2013 / 2014 ÖZEL KAMPANYASI

YEDEK PARÇA KIŞ 2013 / 2014 ÖZEL KAMPANYASI YEDEK PARÇA KIŞ 2013 / 2014 ÖZEL KAMPANYASI Yeni WIDOS Daha kapsamlı, daha net ve daima güncel! WIDOS taviz vermez: Optimize edilmiş, şimdi daha ayrıntılı yazılım tüm Wirtgen Group üretim serilerinin boşluksuz

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ I. SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ II.SU SİSİ SİSTEMLERİ UYGULAMA ÇEŞİTLERİ Düşük Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

İt I E L KİTABI. Ciltl ÜRETİM VE TASARIM. Baskıya Hazırlayan A. Münir CERİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. Baskı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İt I E L KİTABI. Ciltl ÜRETİM VE TASARIM. Baskıya Hazırlayan A. Münir CERİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. Baskı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İt I MKIN MÜHNİSLİĞİ L KİTI iltl ÜRTİM V TSRIM askıya Hazırlayan. Münir RİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. askı TMMO MKİN MÜHNİSLRİ OSI kim 1994 Yayın no: 169 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak 36/1

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

Öncelikle makinaların kışlık bakımı makinanın bakım katoloğunda üretici firma önerilerine uygun yapılmalıdır.

Öncelikle makinaların kışlık bakımı makinanın bakım katoloğunda üretici firma önerilerine uygun yapılmalıdır. Kışa Girerken İş Makinaları Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde şantiyelerde makinaların da mevsim koşullarına göre hazırlanması gerekmektedir. Çalışmayacak makinaların depolama (Konserve) bakımları,

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı