GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarihli 6085 sayılı Kanun ve tarihli 4046 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun 09/10/2013 tarih ve 2013/38 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Unvanı :Gayrimenkul Anonim Şirketi Merkezi : İstanbul Bağlı olduğu kuruluş : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sermayesi : TL. Ödenmiş sermaye : ,72 TL Ödenmemiş Sermaye : ,28 TL Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık ve kuruluş Kuruluştaki görevi ve mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Başkan Şinasi CANDAN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanı Devam ediyor 2- Üye Ayhan SARISU Ayhan KABAKTEPE Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Proje Grup Başkanı ÖİB Proje Grup Başkanı Devam ediyor 3- Üye Kasım DEMİREL İbrahim Halil KIRŞAN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü ÖİB Başkan Yardımcısı Devam ediyor 4- Üye Adem KABADAYI Atıf KIR Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığında Daire Bşk. ÖİB Proje Grup Başkanı Devam ediyor 5- Üye Yücel DOĞAN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Personel ve Eğitim Dairesi Başk Devam ediyor Denetim organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık ve kuruluş Denetim Kurulu Kuruluştaki görevi ve mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1-Üye Satılmış AYDOĞAN Saim NERKİS Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Uzman Başkent Doğalgaz. Gn.Md.Yrd Devam ediyor 2-Üye Sami ÖZTÜRK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Serbest meslek Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar AOÇ : Atatürk Orman Çiftliği AŞ : Anonim Şirket BAT : British American Tobacco ÇAY-KUR : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü GSMH : Gayrisafi Milli Hasıla HD :Hukuk Dairesi JTI : Japan Tobacco International KHK : Kanun Hükmünde Kararname KİK : Kamu İktisadi Kuruluşu KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖYK :Özelleştirme Yüksek Kurulu REYTEK : REYTEK Tütün Sanayi ve Ticaret AŞ TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği YDK : Yüksek Denetleme Kurulu YKK : Yönetim Kurulu Kararı YPK :Yüksek Planlama Kurulu

5 İÇİNDEKİLER I-TOPLU BAKIŞ Sayfa I A-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi I B-Öneriler VII II-İDARİ BÜNYE 1 A-Mevzuat 1 B-Teşkilat 10 C-Personel durumu 15 III-MALİ BÜNYE 22 A-Mali durum 22 B-Mali sonuçlar 26 VI-İŞLETME ÇALIŞMALARI 27 A-İşletme bütçesinin genel durumu 27 B-Finansman 28 C-Giderler 30 D-Tedarik işleri 30 E-Üretim ve maliyetler 34 F-Pazarlama 38 G-Sigorta işleri 44 H-İşletme sonuçları 46 I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler 47 J-Kalkınma planı ve yıllık programlar 54 V-BİLANÇO 66 -Aktif 66 -Pasif 88 VI-GELİR TABLOSU 93 VII-EKLER 100

6

7 I I.TOPLU BAKIŞ A-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Tütünlerin tekel şeklindeki idaresine tarihinde yapılan mali ıslahatla başlanılmış olup, bu tarih Tekel'in kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Tütündeki Devlet İnhisarı, bilahare, tarih, 1701 sayılı ve tarih, 3437 sayılı Kanunlarla yürütülmüş, tarih ve 1177 sayılı Kanunla devam etmekteyken, gün ve 3291 sayılı Kanunla, tarihinden itibaren tütündeki Devlet İnhisarı sona erdirilmiştir tarihinde neşredilen Men-i Müskirat Kanunu yla şarap, bira ve her çeşit alkollü içkinin imali, ithali ve satışı yasaklanmıştır. 1 Haziran 1926 tarihinde yürürlüğe giren 790 numaralı Kanunla, ispirto ve ispirtolu içkilerin imali, hariçten getirilmesi ve ithali ile satışı inhisar altına alınmıştır tarihli, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu yla, bu inhisarın, İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Kuruluşun iştigal konularından olan Tuz, 1862 tarihli Tuz Talimatnamesi yle Devlet tekeline alınmıştır tarihli 3078 sayılı Tuz Kanunu, tuz istihsalinin Devlet tekelinde olduğunu, bu inhisarın Tekel İdaresince yürütüleceğini hükme bağlamıştır yılında barut ve patlayıcı maddeler, 1939 yılında bira, 1942 yılında çay ve kahve, 1946 yılında ise kibrit inhisar altına alınmıştır yılında şarap, 1952 yılında kibrit, 1955 yılında bira, barut ve patlayıcı maddeler ile kahve Devlet tekelinden çıkarılmıştır. Tekel tarafından yürütülmekte olan çay tekeli, 1973 yılı başında, 1497 sayılı Kanunla kurulan Çay-Kur a devredilmiştir. Tütün, müskirat ve tuz inhisarları idareleri, 1930 tarihli ve 1660 sayılı Maliye Vekâleti Tarafından İdare Olunan İnhisarlar Hakkında Kanun hükümlerine göre idare edilmekteyken, tarihli 1989 sayılı Kanunla bir Genel Müdürlük altında birleştirilmiştir. İnhisarlar Umum Müdürlüğüne, tarihli ve 2159 sayılı Kanunla 25 milyon liralık ilk döner sermaye verilmiştir. Böylece, İnhisarlar Umum Müdürlüğü, katma bütçeli, döner sermayeli ve hükmi şahsiyeti haiz bir Devlet Müessesesi haline getirilmiştir. Daha sonra, 3656 sayılı Kanunun, İdarenin kadroları ile birlikte teşkilat kanunlarının da çıkarılmasına dair amir hükümlerine istinaden, tarihli ve 4036 sayılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır.

8 II Sayıştay Tekel Genel Müdürlüğü; 1660 ve 4036 sayılı Kanunlara göre katma bütçeli, döner sermayeli bir Devlet müessesesi olarak faaliyette bulunurken, tarih ve 60 sayılı K.H.K. ve daha sonra tarih ve 2929 sayılı Kanunla Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla Kamu İktisadi Kuruluşu haline getirilerek, kendisine Tütün ve Sigara İşletmeleri, İspirto ve İspirtolu İçkiler İşletmeleri, Tuz İşletmeleri, Tekel Ürünleri Dağıtım ve Alkoloid İşletmeleri olmak üzere beş müessese bağlanmıştır. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, tarih ve 111 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Kuruluşu (K.İ.K.) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Alkoloid Müessesesi tarihi itibariyle Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ne verildiğinden, Tekel in müessese sayısı dörde inmiştir. Daha sonra, tütün ve sigara sanayin deki gelişmeler ile iş yoğunluğu dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun gün, 1399 ve 1400 sayılı Kararları yla Tütün ve Sigara İşletmeleri Müessesesinin, Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi ile Tekel Sigara Sanayii İşletmeleri Müessesesi olarak iki müesseseye ayrılmış ve adı geçen müesseseler tarihinden itibaren yeni statüleriyle faaliyetlerine başlamışlar, böylece müessese sayısı yeniden beşe yükselmiştir. Bakanlar Kurulunun gün ve 87/11524 sayılı Kararıyla, Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılması kararlaştırılmış, buna istinaden 233 sayılı K.H.K. hükümlerine göre hazırlanmış olan Kuruluş Ana Statüsü, yönetim organı ile birlikte Resmi Gazetenin gün ve sayılı nüshasında yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir tarih ve 4619 sayılı Kanunla, tarih ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda yapılan değişiklikler neticesinde alkollü içkiler üzerindeki Devlet inhisarı kaldırılarak her türlü ispirto ve ispirtolu içkilerin üretimi, iç-dış alım ve satımı, dağıtımı ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş, belirli şartların yerine getirilmesi kaydıyla özel sektöre de alkollü içki üretim ve ithalat serbest hale getirilmiştir tarih ve 4683 sayılı Kanunla, 3078 sayılı Tuz Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve Tuz, Maden Kanunu kapsamına alınmıştır. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair tarih ve 4733 sayılı Kanunun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kuruluşun yapısı Kamu İktisadi Kuruluşu statüsünden, İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürülmüştür.

9 III Anılan Kanunla, tarihli, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile tarih ve 196 sayılı Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının Desteklenmesine Dair Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer taraftan, Kuruluşu mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirme kapsam ve programına alan tarih ve 2001/6 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, tarih ve 2002/6 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı yla revize edilerek, özelleştirme yöntemleri arasına mülkiyetin devri de dâhil edilmiş ve Kuruluşun 3 yıl içerisinde özelleştirilmesi öngörülmüştür sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde Tekel Genel Müdürlüğünün ilgili Bakanlıkla ilişkisi ortadan kaldırılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na bağlanmıştır. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 4046 sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarihli, 1147 sayılı Oluru yla Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi ne dönüştürülmüş ve yeni Ana Sözleşmesi tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarihli ve 2003/12 sayılı Kararı çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli ve 527 sayılı Oluru yla Kuruluş yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre; Sigara Sanayii Müessesesi, Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'ne, Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi, Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne dönüştürülmüş, Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi ikiye ayrılarak Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. kurulmuştur. Öte yandan, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2003/85 sayılı Kararı yla Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin hisseleri satılarak Şirket, tarihinde Mey İçki Sanayii ve Ticareti A.Ş.'ne devredilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2005 yılında Tuz Sanayii Müessesesine bağlı Kayacık Tuz İşletmesi, Yavşan Tuz İşletmesi ve Kaldırım Tuz İşletmesi, satılarak özelleştirilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 21 sayılı Kararı yla süreç içinde kapatılması öngörülen 42 Başmüdürlük kapatılmıştır. Daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 476 sayılı Olurları yla, Tuz Sanayi Müessesesi Müdürlüğü ve Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Müdürlüğü nün tüzel kişiliği sona erdirilmiş ve TEKEL A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2008/23 sayılı Kararı yla, Şirkete ait TEKEL adı ve logosu ile bağlı ortaklığı Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. ne ait sigara üretimiyle ilgili varlıkların ve markaların özelleştirilmesine karar verilmiş ve tarihinde imzalanan sözleşmeyi takiben, aynı tarihte ABD

10 IV Sayıştay Doları bedelle alıcı firma BAT a devir suretiyle özelleştirme süreci tamamlanmıştır. Diğer taraftan sermayesinin tamamı Ana Kuruluş tta ya ait olan Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş nin esas faaliyet konusunu teşkil eden, başta sigara olmak üzere, tütün mamulleri üretim işinin özelleştirilmesi ve üretim işiyle ilgili varlıklarının ve markalarının alıcı firmaya devir ve teslimi sonucunda, şirket tamamen işlevsiz kalmıştır. Ayrıca, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. nin ürettiği sigara ve diğer tütün ürünlerinin pazarlama ve dağıtım işini yapan, yine, sermayesinin tamamı Kuruluşa ait Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. anılan üretici Şirketin üretim işiyle ilgili varlıkları ile markalarının özelleştirilmek suretiyle devrinden ve pazarlama faaliyetlerinin de alıcı şirkete geçmesinden sonra tasfiye sürecine girmiş, bu kapsamda Şirket in taşra teşkilatını oluşturan Başmüdürlük ve Koordinatör Başmüdürlükler tümüyle kapatılmış ve tasfiye edilmiş, gelinen noktada Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş ile Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü nün Şirket Tüzel Kişiliğinin sona erdirilerek tasfiye edilmesi gereği doğmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamının tarihli ve 827 sayılı Olurları yla; Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. ile Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş tarihi itibariyle çıkartılacak devir bilânçosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle ana şirket le (tta A.Ş.) birleştirilerek tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir. Diğer taraftan, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 2009/61 sayılı Kararıyla; Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatında yer alan; Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin, Yaprak Tütün İşleme Fabrika ve Atölyelerinin, Yaprak Tütün Bakım Amirliklerinin öncelik sırasına göre ve belli bir program dâhilinde kapatılmaları Kararlaştırılmış 2010 yılı ortalarında İzmir ve Diyarbakır Yaprak Tütün İşletme Müdürlükleri dışında süreç büyük ölçüde tamamlanmıştır. Devam eden özelleştirme çalışmaları sonunda; alkol, sigara ve diğer tütün mamullerinin ardından 2010 yılı Nisan ayında Çamaltı ve Ayvalık Tuz İşletmelerinin de özelleştirilmesi ile birlikte Kuruluş tuz üretimi ve satışı piyasasından da tamamen çekilmiş durumdadır. Şirketin elinde kalan son üretim tesisi olan İstanbul daki Ambalaj Fabrikasının bulunduğu taşınmazlar; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2001/33 sayılı Kararı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine, Ambalaj Fabrikası envanterinde kayıtlı tüm teçhizat ve malzemeler de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve devir işlemleri tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Stoklarda bekleyen sınırlı miktarda tütünün bakımı ve satışı dışında esas faaliyeti kalmayan Şirketin en son durumda; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamının tarihli ve 135 sayılı Oluru ile Ana sözleşmesinde değişikliğe gidilerek unvanı

11 V Gayrimenkul Anonim Şirketi şeklinde değiştirilmiş ayrıca faaliyet konularında yapılan bazı düzenlemelere ilaveten Şirketin elinde bulunan ya da özelleştirme sürecinde bulunan Gayrimenkullerle ilgili olarak yapılan ifraz ve tevhit çalışmalarına yardımcı olmak, her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonlarını ve imar uygulamasına ilişkin parselasyon planlarını hazırlamak veya hazırlatmak görevi verilmiştir. Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin toplu bilgiler çizelgesi aşağıda gösterilmiştir.

12 VI Sayıştay Toplu Bilgiler Ölçü Son iki yıl Artış veya fark azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş Sermaye Bin TL ,7 Öz Kaynaklar Bin TL ( ) (10,8) Yabancı Kaynaklar Bin TL (26.587) (25,1) Finansman Giderleri Bin TL Maddi duran varl. (edinme değeri) Bin TL (50.433) (51,6) Maddi duran varlıklar bir. amort. Bin TL (33.324) (66,6) Yatırımlar için yapılan nakdi öd. Bin TL Yatırımların gerç.oranı (nakdi) Bin TL Bağlı ortaklıklara veya bağlı % anonim şirketlere ödenen sermaye Bin TL Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim şirketler temettü geliri Bin TL İştiraklere ödenen sermaye Bin TL (1.064) (3) İştirakler temettü geliri Bin TL (322) (100) Başlıca alım miktarı İşlenmemiş yaprak tütün Ton Tüm alım tutarı Bin TL (1.909) (65) Başlıca (mal ve hizmet) üretim mik. Sigara ve tütün mamulleri Ton Maltepe Ton Samsun Ton Tekel 2000 Ton Tekel 2001 Ton Tuz Bin Ton Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Üretim kapasitesi Filtreli sigara üretim kapasitesi Ton Sigara üretim kap yararlanma oranı % Tuz üretim kapasitesi Bin Ton Tuz üretim kap yararlanma oranı % Net satış tutarı Bin TL (2.825) (5) Stoklar: -ilk madde ve malzeme Bin TL (2.663) (65) -Yarı mamuller Bin TL Mamuller Bin TL (63.233) (89) -Ticari mallar Bin TL (7) (64) -Diğer stoklar Bin TL ( ) (62) Memur (ortalama) Kişi (19) (32) Sözleşmeli (ortalama) Kişi (103) (30) İşçi (ortalama) Kişi (1.058) (77) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (99.860) (71) Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan tüm gid. Bin TL (500) (14) -Memur başına aylık ort. giderler TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL (3.245) (23) -Sözleşmeli başına aylık ort.gider TL İşçiler için yapılan giderler Bin TL (51.745) (75) -İşçi başına aylık ortalama gider TL Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL - (20.940) Tahakkuk eden vergiler Bin TL (6.022) (65,5) GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (90.035) ( ) ( ) (18,2) GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (78.824) ( ) ( ) (15,0) GSYH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin TL (78.824) ( ) ( ) (15,0) Faaliyet kârlılığı (Özkay. yönünden) % Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % Ekonomik kârlılık % Zararlılık % (7) (33,3) Faaliyet kârı veya zararı (konsolide) Bin TL ( ) ( ) Dönem kârı veya zararı (konsolide) Bin TL ( ) ( ) Bilanço kârı veya zararı (konsolide) Bin TL ( ) ( ) Füzyon: Faaliyet kârı veye zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (36,7) Dönem kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (48,5) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6,2

13 VII 150 yıllı aşkın mazisi ile konusunda uzun yıllar tekel durumunda olan Kuruluş; Özelleştirme sürecinde 2004 yılında alkollü içkiler piyasasından çekilmesinin ardından, 2005 yılında kaya ve göl tuzu, 2008 yılının ortalarında da sigara fabrikalarının satılması üzerine tütün mamulleri sektöründen ve 2010 yılı başlarında Çamaltı ve Ayvalık Tuz işletmelerinin de devri ile birlikte deniz tuzu piyasasından da tamamen çekilmiş durumdadır. İncelemelerin yapıldığı tarih itibariyle stokta bekleyen tütünlerin tamamen satılmış olduğu, elde kalan son işletme olan Ambalaj fabrikasının da 2012 yılı başlarında devredilmiş olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler karşısında, Kuruluşun Ana sözleşmesinde belirlenen amacına ilişkin hiçbir esas faaliyetinin kalmadığı ve Şirketin geleceğinin bir an önce belirlenmesi gerektiği önceki raporlarda işaret edilmiş ve yapılan girişimler sonucunda; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamının tarihli ve 135 sayılı Oluru ile Ana sözleşmesinde değişikliğe gidilerek unvanı Gayrimenkul Anonim Şirketi şeklinde değiştirilmiş ayrıca faaliyet konularında yapılan bazı düzenlemelere ilaveten Şirketin elinde bulunan ya da özelleştirme sürecinde bulunan Gayrimenkullerle ilgili olarak yapılan ifraz ve tevhit çalışmalarına yardımcı olmak, her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonlarını ve imar uygulamasına ilişkin parselasyon planlarını hazırlamak veya hazırlatmak görevinin verildiği görülmüştür. Ancak; Şirketin Gayrimenkul Anonim Şirketi unvanı altında kendisine verilen yeni görevlere uygun olarak 2012 yılında bir faaliyetinin olmadığı, ayrıca esas faaliyetine ilişkin hiçbir gelir kaynağı kalmayan şirketin masraflarını nasıl karşılayacağının da henüz açıklığa kavuşturulmadığı görülmektedir. Harcamalarını büyük ölçüde Özelleştirme Fonundan aktarılan kaynaklarla finanse eden Şirketin; 2012 yılı dönem zararı 163,3 milyon TL ile birlikte birikmiş zararı 2,8 milyar TL ye ulaşmıştır. B-Öneriler: Gayrimenkul Anonim Şirketinin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Kuruluşun gelir getirici hiçbir esas faaliyetinin kalmadığı ve önümüzdeki yıl mali tablonun daha da ağırlaşacağı dikkate alınarak; yeni faaliyet alanı ile ilgili olarak Şirkete işlevsellik kazandırılması ve gelir getirici düzenlemelerin bir an önce yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması (Sayfa :10-13,26), 2- Özelleştirme nedeniyle kullanım imkânı kalmayan İzmir, Akçaabat, Hatay Yaprak Tütün İşleme Tesisleri ile Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikasında atıl haldeki makine ve teçhizatın bir an önce değerlendirilmesi için sürdürülen çalışmaların sonuçlandırılması (Sayfa:34-36),

14 VIII Sayıştay 3- Kuruluşa ait İştiraklerden; - Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketinde özelleştirme sürecini sağlıklı ve olumlu bir şekilde izleyip sonuçlandıracak yapılanmanın sağlanması ve Özelleştirme çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, tarihinde Kazakistan da yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında tasfiyesine karar verilen J.T.I. Central Asia Şirketindeki % 20 oranındaki hissenin Kuruluş menfaatlerine en uygun şekilde tasfiyesi için sürecin yakından takip edilmesi, - REYTEK ortaklığının Kuruluş açısından işlevinin kalmadığı da dikkate alınarak Şirketteki iştirak payının bir an önce elden çıkarılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, yılından bu yana faaliyetleri durdurulmuş bulunan Azer-Tekel Sigara ve İçki Üretim ve Pazarlama Müşterek Müessesesindeki sermaye tutarının tasfiye edilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığının da uygun görüşüyle üzerinde mutabakat oluşturulan yasal düzenleme ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılması için sürdürülen girişimlere devam edilmesi (Sayfa :47-53), 4- Tekel Ankara Başmüdürlük İdare ve Ambar ve Genel Müdürlük Binası İnşaatıyla ilgili olarak; - Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda tespit edilen fazla ödemenin yüklenici firma ile sorumlu kurum personelinden tahsil edilmesi amacıyla İstanbul 9 uncu Asliye Ticaret Mahkemesinde açılmış olan 2009/245 esas sayılı, - Yüklenici firmanın kesin hesabının mahkeme marifetiyle yapılması talebiyle Kuruluş aleyhine açılan Ankara 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesindeki 2007/292 esas sayılı, davaların takip edilmesi (Sayfa :56-62), 5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (EK:14) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: - Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2012 yılı Bilânçosu ve ,34 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

15 1 II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat: 1- Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: Tekel Genel Müdürlüğü; 1660 ve 4036 sayılı Kanunlara göre katma bütçeli, döner sermayeli bir Devlet müessesesi olarak faaliyette bulunurken, tarih ve 60 sayılı K.H.K. ve daha sonra tarih ve 2929 sayılı Kanunla Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla Kamu İktisadi Kuruluşu haline getirilmiş ve tarih ve 111 sayılı KHK ile kendisine Tütün ve Sigara İşletmeleri, İspirto ve İspirtolu İçkiler İşletmeleri, Tuz İşletmeleri, Tekel Ürünleri Dağıtım ve Alkoloid İşletmeleri olmak üzere beş müessese bağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılmıştır. Bu defa tarihli 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin üretimine, iç ve dış alım ve satımına, 4046 sayılı Kanun da ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması bu kurumun görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, tütün ve tütün mamullerinin Türkiye de üretimi, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin ekindeki Kamu İktisadi Kuruluşları bölümünde yer alan Kuruluş bu bölümden çıkarılarak aynı Kanun Hükmünde Kararname nin ekindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri bölümüne eklenmiştir. Diğer taraftan, Kuruluşu mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirme kapsam ve programına alan tarihli ve 2001/6 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, tarihli ve 2002/6 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile revize edilerek özelleştirme yöntemleri arasına mülkiyetin devride dâhil edilmiş ve Kuruluşun 3 yıl içinde özelleştirilmesi öngörülmüştür. Özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle, 4046 sayılı Kanun un 20 inci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Kuruluşun Ana Statüsü değiştirilerek ilgili Bakanlıkla ilişkisi ortadan kaldırılmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanmıştır. Ayrıca tarihinden itibaren Tekel bir anonim şirkete dönüştürülerek ticari unvanı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi olarak yeniden düzenlenmiştir. Kuruluşta, tarihli ve 2002/6 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile revize edilerek özelleştirme yöntemleri arasına mülkiyetin devrinin de dâhil edilmesinden bu yana yaşanan özelleştirme süreci aşağıda kısaca özetlenmiştir. Özelleştirme kapsamındaki bağlı ortaklıklardan, Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2003/85 sayılı Kararı doğrultusunda 292 milyon ABD Doları bedelle, tarihinde imzalanan Alkollü

16 2 Sayıştay İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Satış Sözleşmesi ile Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye devredilmiştir. Bu devirle birlikte Kuruluş alkollü içkiler piyasasından tamamen çekilmiştir. Kaya ve Göl tuzları; Çankırı Kaya Tuzlası TL bedel üzerinden ÇAN-KAYA Kaya TUZU Sanayi ve Ticareti A.Ş. ne tarihli sözleşme ile Tuzluca Kaya Tuzlası ABD Doları bedel üzerinden SÜRKİT Gıda Pet. Üretim İç Dış Ticareti A.Ş. ne tarihli sözleşme ile, Sekili Kaya Tuzlası ABD Doları bedel üzerinden GÖKAY İnşaat Ticaret Madencilik Ltd. Şirketine tarihli sözleşme ile, Kristal Tuz A.Ş. ve Kağızman Kaya Tuzlası ABD Doları bedel üzerinden Kristal Tuz Madencilik, Petrol, Gıda, İnşaat A.Ş. ne tarihli sözleşme ile, Kaldırım Göl Tuzlası ABD Doları bedel üzerinden Koyuncu Nakliye, Pazarlama ve Ticareti A.Ş. ne tarihli sözleşme ile, Kayacık Göl Tuzlası ABD Doları bedel üzerinden Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Nakliye Pazarlama ve Ticareti A.Ş. ne tarihli sözleşme ile, Yavşan Göl Tuzlası ABD Doları bedel üzerinden Cihanbeyli Madencilik Tuz Nakliyat Kimya Sanayi ve Ticareti A.Ş. ne tarihli sözleşme ile, devredilmiştir. Bu süreç sonunda, Şirket Kaya ve Göl tuzu üretimi ve satışı piyasasından tamamen çekilmiştir. Kuruluşun bağlı ortaklığı olan TEKA Puro Üretim ve Ticaret A.Ş tarihinde imzalanan Satış Sözleşmesi ile İstanbul Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticareti A.Ş. ne ABD Doları bedelle devredilmiştir. Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. unvanı altında faaliyet gösteren, Kuruluşa ait sigara üretimiyle ilgili varlıkların ve markaların, tarihli ve 2008/23 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı uyarınca tarihinde imzalanan Satış Sözleşmesi ile British American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne ABD Doları bedelle devredilmiştir. Bu arada, TEKEL ile British American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAT.) arasında imzalanan Marka Kullanım Hakkı Sözleşmesi uyarınca; TEKEL, markaları ve TEKEL logosunu Sözleşmenin sona erme tarihinden sonra herhangi bir ürün, mal ve tabela üzerinde kullanmamayı, ayrıca Sözleşme de özellikle izin verilenler dışında, markalar ve TEKEL logosu veya bunların önemli bir kısmıyla aynı veya benzer olan herhangi bir markayı ve logoyu, ticari unvan olarak kullanmayacağını kabul etmiştir.

17 3 Sözü edilen 6 aylık sözleşme süresinin bitiminden sonra kullanılmak üzere; TEKEL Yönetim Kurulunun tarihli ve 201 sayılı Kararı yla yeniden düzenlenen Şirket logosu ve adının, belirlenen formatlarda tescil edilmesi, ticaret sicili kayıtları v.s. işlemlerin tekemmül ettirilmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Şirket Ana Sözleşmesi Değişikliği, 4046 sayılı Kanun un 20 inci maddesi uyarınca, Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmıştır. Bu suretle Kuruluşun her türlü görsel ve basılı doküman ile basılı olmayan materyaller üzerinde bulunan TEKEL logolarının; tta olarak değiştirilmesi hususu tarihli ve 1477 sayılı genelge ile tüm teşkilata duyurulmuştur. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. bağlı ortaklığı Sigara Sanayi İşletmeleri A.Ş.'ye ait; pipo ve nargile tütünü markalarının ve bunların üretimine ilişkin varlıkların ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Medtur Gıda Turizm Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. -FEM Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verilmiş ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 2008 ÖİB-K 09 sayılı bu kararı uyarınca alıcı girişim grubunun kurmuş olduğu Tabac Turc Nargile ve Pipo Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tarihinde imzalan TEKEL Pipo ve Nargile Tütünü Markalarının ve Bunların Üretimine İlişkin Varlıkların Özelleştirilmesine İlişkin Satış Sözleşmesi nin ardından ihale konusu varlıklar devredilmiştir. Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. ye ait sigara üretim işi ile ilgili varlıkların özelleştirilerek BAT Firmasına tarihinden itibaren devredilmesini takiben adı geçen firma ile TEKEL topluluğu içinde yer alan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. arasında yapılan Pazarlama Satış ve Dağıtım Sözleşmesi kapsamında belirli bölgelerdeki sigara dağıtım faaliyetlerine tarihine kadar devam edilmiştir. Bu süre sonunda işlevsiz kalan mevcut başmüdürlüklerde tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla tarihi itibariyle kapatılmıştır. Yukarıda özetlenen özelleştirme süreci sonunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 827 sayılı oluru ile kuruluş amacı kalmayan Sigara Sanayi İşletmeleri A.Ş. ve Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş tarihi itibariyle çıkarılacak devir bilânçosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte ana teşekkül Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. Kuruluş böylece; sigara, pipo ve sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve satışı piyasasından da tamamen çekilmiştir. Özelleştirme programında bulunan Çamaltı Tuzlası ve tuz üretim işi ile ilgili varlıkların işletme hakkının verilmesi ve satış yöntemleri ile bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, tarih ve sayılı Resmi

18 4 Sayıştay Gazete de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2010/12 sayılı Kararı ile 115 milyon TL tutarında en yüksek teklifi veren Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticareti A.Ş. ne işletme hakkının devredilmesine ve satışına karar verilmiş ve tarihinde imzalanan satış ve devir sözleşmesi ile ihale konusu varlıklar aynı tarihte devredilmiştir. Yine aynı şekilde, Özelleştirme programında bulunan Ayvalık Tuzlası ve tuz üretim işi ile ilgili varlıkların işletme hakkının verilmesi ve satış yöntemleri ile bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2010/13 sayılı Kararı ile 9 milyon TL tutarında en yüksek teklifi veren Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticareti A.Ş. ne işletme hakkının devredilmesine ve satışına karar verilmiş ve tarihinde imzalanan satış ve devir sözleşmesinin ardından ihale konusu varlıklar devredilmiştir Bu gelişmelerle birlikte Şirket, Deniz tuzu üretimi ve satışı piyasasından da tamamen çekilmiş bulunmaktadır. Alkol ve Sigara üretildiği dönemde, bu mamullerin karton kutu, kapak, ambalaj ve bandrol ihtiyaçlarını karşılayan Ambalaj Fabrikası söz konusu üretim tesislerinin özelleştirilmesi sonucunda büyük ölçüde işlevsiz kalmış ve en nihayet Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2011/33 sayılı Kararı ile; İstanbul İli Kartal İlçesi, Orhan tepe Mahallesinde bulunan ve tapunun 2222 Ada,235 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine, Envanter kayıtlarında kayıtlı makine, ekipman ve teçhizat, yedek parça ile sarf malzemesi, nitelikli varlıklar, işletme malzemeleri ve üretim faaliyetlerinde kullanılan tüketim malzemeler ile birlikte bir bütün halinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, Taşınmazların kamu yararına kullanılacağına ilişkin tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulmasına, Taraflarca mutabakat sağlanacak uygun sayıda tta işçi personelinin ve tta ile Sicpa- Assan Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticareti Anonim Şirketi arasında tarihinde imzalanan bandrol basımına ilişkin sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte ilgili mevzuat çerçevesinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne devrine, Karar verilmiş ve tarihi itibariyle devir işlemi tamamlanmıştır. Diğer taraftan, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 2009/61 sayılı Kararıyla; Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatında yer

19 5 alan; Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin, Yaprak Tütün İşleme Fabrika ve Atölyelerinin, Yaprak Tütün Bakım Amirliklerinin öncelik sırasına göre ve belli bir program dâhilinde kapatılmaları kararlaştırılmış ve belli bir takvim içerisinde gerçekleştirilen kapatma süreci sonunda bir işletme faaliyeti kalmamakla birlikte 2013 yılı ortası itibariyle sadece İzmir ve Diyarbakır Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin devam ettiği görülmüştür. Tüm bu gelişmeler sonucunda; Stoklarda bekleyen ve tamamı satılmış bulunan sınırlı miktarda tütünün bakımı dışında esas faaliyeti kalmayan Şirketin en son durumda; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamının tarihli ve 135 sayılı Oluru ile Ana sözleşmesinde değişikliğe gidilerek unvanı Gayrimenkul Anonim Şirketi şeklinde değiştirilmiş ayrıca faaliyet konularında yapılan bazı düzenlemelere ilaveten Şirketin elinde bulunan ya da özelleştirme sürecinde bulunan Gayrimenkullarla ilgili olarak yapılan ifraz ve tevhit çalışmalarına yardımcı olmak, her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonlarını ve imar uygulamasına ilişkin parselasyon planlarını hazırlamak veya hazırlatmak görevi verilmiştir. Devredilen fabrikalar, kapatılan Baş Müdürlük ve Yaprak Tütün işletmelerinde bulunan arşivin belli bir düzen içerisinde ve Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak merkezde toplanması amacıyla 2008 yılında başlatılan çalışmalar üzerinde yapılan incelemelerde; Personel dosyaları ve muhasebe kayıt ve belgeleri ile Başmüdürlüklerden aktarılan diğer lüzumlu belgelerle birlikte toplam koli (yaklaşık 300 bin klasör) belgeden oluşan malzemenin İstanbul Cevizli Kampusu içerisinde bir kapalı alana taşınarak yerleştirildiği, geçen zaman süresince bu belgelerden Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği gereğince oluşturulan ayıklama ve İmha Komisyonları eliyle saklanmasına gerek bulunmayan toplam koli ( klasör) belgenin imha edildiği,4.200 koli yaprak tütün transferi evrakının Bağkur primleri ile ilgili olarak diğer Resmi kurumlardan talep edilen bilgilere cevap vermek amacıyla Bilgisayar ortamında kaydedildiği, ayrıca Diyarbakır ve İzmir Yaprak Tütün İşletmelerinden koli ve merkez birimlerinden koli belge bulunduğu ve bunların açılarak usulüne uygun olarak arşivlenmesi işlemlerinin de belli bir aşamaya geldiği tespit edilmiştir. İncelemelerin yapıldığı Mayıs 2013 itibariyle belgelerin % 85 nin ilgili yönetmelik çerçevesinde düzenlendiği görülmekle birlikte aradan 7 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen halen düzenli bir arşiv kurulamamasında; arşivde görevli personelin nitelik ve sayı olarak istenilen seviyeye getirilememiş olmasının yanında gereken önemin verilmemiş olmasının da başlıca etken olduğu anlaşılmaktadır. Hukuk Müşavirliğince civarında ve yaklaşık 205 milyon TL tutarında dava takip edilmektedir. Kurumdan ayrılan veya çalışan personel tarafından şirket aleyhine açılmış çok sayıda dava bulunmaktadır. Kapatılan Başmüdürlüklerle iş ilişkisinde bulunan çeşitli firmaların hukuki ihtilafları devam etmektedir. Sözü edilen davaların sağlıklı bir

20 6 Sayıştay şekilde takibi açısından düzenli bir arşive ihtiyaç bulunduğu daima göz önünde bulundurulmalıdır. Dava dosyası için gerekli belgelerin düzenli olarak ve zamanında ibraz edilememesi nedeniyle kaybedilecek davalar veya ödenecek tazminat ve cezalardan yetkililerin sorumlu olacağı da açıktır. Ayrıca ilgili yasalar çerçevesinde diğer resmi kurum ve gerçek kişilerin isteyecekleri belgelerin de süresi içerisinde temin edilerek ilgililere verilmesi bir zorunluluktur. Öte yandan, Şirket merkezinin Ankara ya taşınması da gündemde olması nedeniyle Arşiv çalışmalarının hızlandırılarak taşınma sırasında bir sorunla karşılaşılmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle; Şirkete ait arşivin; usulüne ve yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi için yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması önerilir. Kuruluşun hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülmekte olup; memur ve sözleşmeli personelin özlük ve sosyal hakları 657 sayılı Kanun ile bu Kanun a ek ve değişiklikler getiren Kanun ve KHK ler ile 4046 sayılı Kanun a ve 527 sayılı KHK ye göre, işçi statüsünde çalışanların özlük ve sosyal hakları ise; 4857 sayılı İş Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu-İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu na tabi olarak yürütülmektedir. Şirket, 3346, 4046 ve 6085 sayılı Kanun gereğince Sayıştay tarafından denetlenmektedir. 2-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararları: 4046 sayılı Kanun un ilgili maddeleri gereğince, Kuruluşla ilgili daha önce alınmış olan Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları ilgili dönem raporlarında değerlendirilmiştir. Ayrıca Kuruluşun teşkilat yapısı, personeli ve 2012 yılı başından bu yana özelleştirilen üretim birimlerine ilişkin alınmış olan kararlar ise raporun ilgili bölümlerinde işlenmiştir. Bunun dışında kalan, ihtiyaç fazlası taşınmazların satışına veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına devrine ilişkin, 2012 yılı başından bu yana alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ise aşağıda özetlenmiştir tarih ve 2012/13 sayılı Karar ile İzmir ilinde bulunan taşınmazın TL bedelle en yüksek teklif sahibi firmaya satılmasına, tarih ve 2012/14 sayılı Karar ile Adana ilinde bulunan taşınmazın TL bedelle en yüksek teklif sahibi firmaya satılmasına, tarih ve 2012/30 sayılı Karar ile İzmir ilinde bulunan taşınmazın TL bedelle en yüksek teklif sahibi firmaya satılmasına, tarih ve 2012/31 sayılı Karar ile Gaziantep ilinde bulunan taşınmazın

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 3.12.2010 tarihli 6085 sayılı Kanun ve 24.11.1994 tarihli 4046 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Unvanı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 7 Mayıs 2014 Sayı : 28993 RESMÎ GAZETE KARAR NO : 2014/27 KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 27/1/2014

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve

Detaylı

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK satış belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇALIIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİİK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HUDUT VE SAHİİLLER SAĞLIIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Sayı : 13695507-201.01-E.6651561 09/12/2016 Konu : FETÖ/PDY GENEL YAZI İlgi : a) 2/8/2016 tarihli ve 2016/16 sayılı Genelge, b) 18/11/2016 tarihli ve 6223626 sayılı Genel yazı. Bilindiği üzere, 23/7/2016

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 23 Haziran 2015 Sayı : 29395 RESMÎ GAZETE Karar No : 2015/34 : Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Afyonkarahisar/Merkez/Güvenevler Mahallesi, 49 ada, 3 Parselin Özelleştirilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982-2680 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Kamu sermayeli katılım bankası

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı