MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method"

Transkript

1 Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig Fuzzy Topsis Method Ali ELEREN ( * ) Meti ERSOY ( ** ) ÖZET Mermer kullaımı atik çağlarda güümüze kadar artarak gelmiş ve çeşitli taşlarda birçok mimari yapı ve saat eseri yapılmıştır. Bua paralel olarak ocaklardaki blok üretim yötemleri de her döem gelişerek değişmiştir. Bu yötemler aa hatlarıyla eski yötemler, güümüzde uygulaa yötemler ve deeme aşamasıdaki yötemler olmak üzere üç aa gurupta değerledirilebilir. Mermer ve doğaltaş işletmeciliğide belli kriterlere dayalı olarak hagi yötemleri daha öemli olduğuu belirlemek üzere başta çok kriterli karar verme yötemleri olmak üzere birçok yötem kullaılabilir. Bu çalışmada çok kriterli karar verme yötemleride ola Bulaık TOPSIS yötemi kullaılmıştır. Yötemi uygulamasıyla alteratif kesme yötemleri belirli kriterler dikkate alıarak değerledirilmiş ve öem düzeylerie göre sıralamıştır. Aahtar Kelimeler: Mermer işletmesi, Kesme yötemi, Bulaık karar verme, TOPSIS. ABSTRACT The use of marble has icreased sice the aciet times ad may architectural buildigs ad work of arts were built. I parallel with this, block producig methods i quarries have also chaged with improvemets i all ages. These methods ca be classified ito three maor groups as aciet methods, curret methods ad experimetal methods. Several methods, such as multi criteria decidig makig, ca be used to fid out which methods based o certai criteria are the most importat i atural stoe busiess. A multi-criteria, decisio-makig method, amely, the Fuzzy TOPSIS method was used i this study. By applyig this method, alterative cuttig methods were evaluated by takig certai criteria ito cosideratio ad raked accordig to their degree of importace. Key Words: Marble Maagemet, Cuttig Method, Multi-Criteria Decisio Mahig (MCDM)., TOPSIS. (*) Dr. Kocatepe Üiversitesi, Afyokarahisar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyokarahisar, (**) Dr. Kocatepe Üiversitesi, Afyokarahisar Meslek Yüksekokulu, Afyokarahisar 9

2 . GİRİŞ Türkiye grait, mermer vb. doğal taşları ile düyada zegi ülkeler içerisidedir. Acak bu kayaklarımız yalış uygulama ve yötemler edeiyle verimli bir şekilde değerledirilememektedir. Bu kouda birçok öreğe rastlamak mümküdür ve bularda birisi olarak doğal taş rezervlerimizi verimsiz yötemlerle çıkarılmasıı ekoomimize olumsuz etkileri örek gösterilebilir. Doğal taş işletmeciliğii ilk aşaması ola ocak işletmeciliğide mermeri blok olarak elde edilmesi amaçlamaktadır ve bu kouda birbiride farklı özelliklere sahip birçok yötem uygulamaktadır. Bu çalışmada amaç, bilie kesme yötemlerii, belli kriterlere dayalı olarak değerledirilmesi ve öem düzeylerie uygu sıralamasıdır. Literatürde sıralama amacıyla kullaılabile birçok yötem bulumaktadır. Bularda TOPSIS, ELECTRE, AHP, Bulaık AHP, Bulaık TOPSIS gibi çok kriterli karar verme yötemleri örek olarak verilebilir. Yötemleri karar verme matığı geelde ortak olsa da, souca ulaşmada işlem akışı, karar verici sayıları ve sıralamadaki küçük farkları yakalama becerileri ile tutarlılık testlerie imkâ vermesi gibi özellikleriyle değişim göstermektedirler. Bu yötemler içerside çok sayıda karar vericiye imkâ taıya, toplu halde çözümleme sua ve bulaık matık çerçeveside daha gerçekçi çözümler üretebile bir yötem olarak Bulaık TOPSIS kullaılmıştır. Çalışmaı ilk aşamasıda doğal taş ocak işletmeciliği taıtılmakta ve yötemleri hakkıda bilgiler verilmektedir. İkici aşamada çalışmaı metodoloi hakkıda bilgiler verilmekte ve bu çerçevede veri elde edilişi ve değerledirme yötemi hakkıda bilgiler verilmektedir. Üçücü aşamada ise uygulama ve souçları değerledirilmesi bulumaktadır.. AÇIK OCAK İŞLETME YÖNTEMLERİ Mermer üretimi açık ocak veya yeraltı ocak işletme yötemleri uygulaarak yapılır. Mermer üretimii diğer madeleri üretim yötemleride e büyük farkı mermeri ya da doğaltaşı büyük kütleler halide çıkarılma zorululuğudur. Bu amaçla mermer bloklar yıllar boyu birçok farklı yötemle üretilmeye çalışılmıştır. İster yeraltı, ister açık ocak olsu esas üretimi yapıldığı paoda uygulaa yötem birbirii ayıdır. Tek fark, yeraltı işletmeleride çalışma alaı oluşturmak içi açıla galeri ve odalardır. E az üç yüzeyi serbestleştirilmiş, başka bir ifade ile kaal açılmış, basamakları oluşturulmuş bir mermer işletmeside blok üretimii aşamaları aşağıdaki şekilde sıralaabilir; Kesim bölgesii temizlemesi ve süreksizlikleri tayii Delme ve kesme oktalarıı belirlemesi Delikleri açılması, çalışacak delme veya kesme makialarıı kurulması Blok yüzeylerii kesilmesi ve bloğu serbestleştirilmesi Bloğu aa kütlede ötelemesi Bloğu sayalama bölgesie taşıması ve kearlarıı düzeltilmesi Bloğu stoklaması veya yükleerek tesise akledilmesi Üretim aşamalarıda da alaşılacağı gibi, üretim yötemii türüü belirleye e öemli faktör, bloğu aa kütlede kesilerek serbestleşmesi işlemide uygulaa yötemdir. Bu yötemler, Eski yötemler Eski çağ üretim yötemleri Patlayıcılarla üretim yötemi Diskli kesicilerle üretim yötemi Helezo telle kesme yötemi Uygulaa yötemler Delme çatlatma yötemi (üçlü kama) Elmas telle kesme yötemi Kollu kesicilerle kesme yötemi Deeme aşamasıdaki yötemler Termal şok ile kesme yötemi Basıçlı su ile kesme yötemi Lazer-ultraso ile kesme yötemi Kimyasal yolla çatlatma yötemi Karma yötem olarak sııfladırılabilir. Eski yötemler sııfladırmasıda yer ala 0

3 eski çağ üretim yötemleri, elle ve ilkel aletlerle yapıla bir üretim olduğuda tekik olarak bir değer ifade etmemektedir. Patlayıcılarla üretimde, sıralı birkaç delik açılması, zayıf patlayıcıyla doldurulması ve kütlei patlatılması, sora sağlam kala parçaları toplaması şeklide yapılmaktaydı. Bu yötem de güümüzde de farklı şekillerde uygulamaktadır (Yeşilkaya, 996). Diskli kesicilerle üretim yötemide blok kesme işlemi, bir ray üzeride hareket ede makiaya mote edilmiş kesici bir disk vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yötemde yeterli büyüklükte diskleri üretilememesi ve kesme deriliğii disk yarıçapı ile sıırlı olması soucu istee kesme deriliğie ulaşılamamıştır. Helezo telle kesme yötemi ise az fireli çalışılabilmesie rağme yüksek ilk yatırım gerektirmesi, plalama ve üretim aşamasıı karmaşıklığı ve herhagi bir küçük aksaklıkta üretimi tamamıyla durması yüzüde güümüzde uygulamamaktadır. su besleir (Şekil ) (Köse ve Oarga, 997; Karaca, 00; Oarga vd, 005). Uygulaa yötemler sııflamasıda, delme çatlatma yötemide, ya yüzeylere taşı gevrekliğie göre değişik sıklıkta ve derilikte delikler açılması, deliklere yaprak ve mermer çivileri yerleştirilip sıkıştırılması, sora çivilere sıra ile vurularak bloğu aa kütlede ayrılmasıı sağlaması şeklide uygulaır (Karaca, 00). Alt yüzeyi kesimi işlemi de ayı şekilde sağlaır (Şekil ). Bu çalışma şeklide birçok sert taş iteliğideki doğaltaş işletmeside özellikle alt kesim içi zayıf patlayıcılar kullaılır (Şekil 3). Böylece hem iş gücü kullaımı azaltılmış hem de üretim hızı artırılmış olur. Şekil. Delme çatlatma yötemi (Ao, 003). Bu yötemi e büyük avataı, basit oluşu ve ilk yatırım maliyetii diğer yötemlere göre e az oluşudur. Dezavataı ise, üretim hızıı düşüklüğü, kayıpları yüksek oluşu, blok biçimlerii düzesizliği, çalışmaı gürültülü ve tozlu oluşu ve patlayıcı kullaıldığı durumda daha tehlikeli oluşudur. Şekil. Helezo telle kesme yötemii sembolik görüümü. Kesme işlemi, üç kat ters sarımlı, salyagoz kabuğu görüümlü, yüksek karbolu çelik teli, bir aa kasak (öceleri buhar makiası daha soraları dizel ve elektrikli motorlu bir makiaı dödürdüğü) tarafıda dödürülmesi ve yardımcı kasaklar vasıtasıyla tüm ocakta açılmış delikleri dolaşması şeklide gerçekleşir. Dolaşım sırasıda kesim yüzeylerie zımpara tozu, silis kumu, kuvarsit veya çakmak taşı ile Şekil 3. Delme-çatlatma yötemide patlayıcı kullaımı (Ao (a), 003) Elmas telle kesme yötemi güümüzde e popüler yötemlerde biridir. Yötem özetle,

4 birbirie dik ve birbiriyle kavuşa üç delik açılması, öce delikleri ikiside (yatay delikleröce alt yüzeyi kesilmesi tavsiye edilir), elmas bocuklarla kaplı çelik teli geçirilmesi, iki ucuu birbirie bağlaması, bu teli kesme makiasıı volaıda da geçirilerek gerdirilmesi, sora volaı dömesiyle teli delikler içeriside hareket etmesi, volaı bağlı olduğu makiaı ray üzeride geriye doğru çekilmesi ve kesme alalarıa su verilmesi şeklidedir (Şekil 4). Kesme, ray döşemesi, ray üzerie makiaı oturtulması ve makiaya start verilmesi şeklide uygulaır (Şekil 5). Uygulamaı basitliği yaıda, hızlı üretim ve güvelik e öemli avataıdır. Tek dezavataı makiaı pahalı oluşuda dolayı ilk yatırım maliyetii yüksekliğidir. Deeme aşamasıdaki yötemlerde termal şok, motori veya fuel-oil gibi yaıcı bir maddei ateşleerek basıçlı hava ile püskürtülmesi şeklide uygulaır (Şekil 6). Basıçlı su ile kesme de ise, su basıcıı 3800 atm e çıkara bir hidrolik pompa sayeside suyu, su eti adı verile makia ile kayaç üzerie püskürtülmesi şeklidedir (Şekil 7) (Köse vd, 997; Oarga vd, 005). Bu iki yötem ocak işletmeciliğide deese de heüz ekoomik olmadığıda edüstriyel çapta uygulama alaı bulamamıştır. Şekil 4. Elmas telle kesme yötemii sembolik görüümü (Kulaksız, 007). Yötemi e büyük dezavataı, üretim yapılabilmesi içi e az üç deliği birbiriyle kavuşacak şekilde açılması ve çalışma sırasıda tel kopması, sıkışması gibi edelerle tehlikeli olmasıdır. Avataı ise, hızlı üretim yapılabilmesi ve fire oraıı düşüklüğüdür. Şekil 6. Termal şok yötemi (Ao (a), 003). Şekil 5. Kollu kesici. Kollu kesicilerle kesme yötemi ise, zicirli ya da kayışlı kollu kesici makialar kullaılır. Bu makialar otomatik ağaç kesme makialarıı kayaç kesimi içi tasarlamış bir versiyoudur. Şekil 7. Basıçlı su etii sembolik görüümü (Yazıcıoğlu ve Yalçıkaya, 003). Lazer-ultraso yötemi ile kesim tıp, cam saayi, metal saayi vb. alalarda uygulamasıa

5 rağme ocak işletmeciliğide hem tekik hem de ekoomik olarak uygulaamamıştır. Kimyasal yolla çatlatma yötemide ise, öce sıralı delikler açılır, sora delikler su ile birleştiğide hacmi yavaş yavaş arta bir kimyasalla doldurulur. Böylece bir süre sora açıla delikleri çatladığı ve kesimi yapıldığı görülür. Yötem diğer yötemlere göre çok yavaş olduğuda kullaım alaı bulamamıştır. Acak patlayıcı kullaımıa bir alteratif olabilir. Karma üretim yötemide ise, çalışıla formasyou özelliklerie, çalışacak işçii tecrübesie ve işletmei ekoomik koşullarıa göre iki veya daha fazla üretim şekli birlikte uygulamaktadır. 3. KESME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİNDE KESME ETKEN PARAMETRE VE KESME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ Çevreye etkileri: Hagi kesme yötemi uygulaırsa uygulası, madecilik bir kazı işidir ve ekoomik değeri olmaya parça taşları da kesilerek yerleride oyatılmaları söz kousudur. Dolayısıyla tüm madecilik faaliyetleri görütü kirliliğie ede olacaktır. Kesme işlemide patlayıcı kullaımı, titreşimde dolayı çevredeki yapılara zarar verebildiği gibi daha alt formasyolardaki masif kütleleri çatlamasıa ede olabilir. Delici kullaımıı zorulu olduğu yötemlerde ise gürültü ve toz oluşumu kaçıılmazdır. Alev etleriyle kesim yapıldığıda da formasyou küçük bir kısmıı yaması ve bazı zehirli gazları çıkması söz kousu olur. Jeoloik faktörler: Kesilecek kayacı buluduğu formasyoda yabacı malzeme varlığı, kesme yötemii belirlemeside öemli bir faktördür. Ayrıca kesile kayacı sertliği de yötem seçimide etkedir (Karaca, 00, Eskikaya vd, 005; Kulaksız, 007). Öreği çok sert kayaçları kesilmesi e kollu kesicilerle e de elmas telle mümkü olmadığıda, ister istemez delme ve çatlatma ya da patlatma kombiasyou uygulaabilmektedir. Güvelik: Güvelik açısıda e öde gele yötem kollu kesme yötemidir. Patlatmada çevreye saçıla taşlar veya patlamaya delikler, elmas telle kesmede teli kopması, alev veya su etide makiaı zama zama kotrol edilememesi güvelik açısıda risk oluşturmaktadır. İlk yatırım, üretim hızı, verimlilik ve birim maliyet: İlk yatırım açısıda e pahalı yötemler kollu kesme ve elmas telle kesme yötemleri olmasıa rağme üretim hızlarıı yüksekliği, düşük fire oraıda çalışmaları, yai verimlilikleri edeiyle birim maliyetleri de e düşük ola yötemlerdir. İlk yatırım değeri e düşük ola delme-çatlatma yötemide hız çok düşük (diğerlerii /5 kadarı), kayıp ise çok yüksektir. Başka bir ifade ile sabit yatırımı üretim miktarıa oraı büyüktür. İşçilik ve İşletme sermayesi: E az işçilik gerektire yötem yie kollu kesme yötemi olup sıralama kollu kesme, elmas telle kesme, delme-çatlatma vd. şeklidedir. İşletme sermayesi gereksiimi bakımıda ise sıralama delme-çatlatma, elmas telle kesme, kollu kesicilerle kesme ve deeme aşamasıdaki yötemler şeklidedir. Hazırlık çalışmaları: Hazırlık çalışmalarıı e yoğu yaşadığı yötemler delme-çatlatma, deeme aşamasıdaki yötemler, elmas telle kesme ve e so kollu kesme yötemleridir. Kalifiye elema ihtiyacı: Özellikle deeme aşamasıdaki yötemler fazla bilimediği içi kalifiye elema bulmak zordur. Buu yaı sıra e popüler ola elmas telle kesme ve delme çatlatma yötemleride, çalışa persoeli tecrübesii olması gerekliliği yaı sıra elema bulma güçlüğü yaşamaz. Karmaşıklık: Yötemler içeriside e karmaşık olaı helezo telle kesme yötemidir. Bu yüzde uygulama alaı güde güe azalmış ve yok olmuştur. Su eti, alev eti gibi yötemler de karmaşık olmasıa rağme diğer yötemler daha basit ve uygulaabilirdir. Ocağı coğrafi koumu ve topografik faktörler: Coğrafi koum gerek ocak içi gerekli alt yapı tesislerii oluşturulması gerek ocağı ikmal ve iaşe ihtiyaçlarıı karşılaması gerekse yapıla üretimi tesise taşıması bakımıda öemlidir. Kesme yötemii belirlemeside doğruda ilişkisi olmamakla beraber kullaılacak makie ve doaımı sarf edeceği eeri türüü belirlemeside öemlidir. Topografik faktörler ise ocağı ilk ağız açma çalışmalarıda (basamakları oluşturulması) öemli olup daha 3

6 soraları öemii yitirmektedir (Köse vd, 997; Kouk ve Öder, 999; Eskikaya vd, 005). Yaygılık: Yötem e kadar basit, ucuz, verimli ve hızlı ise o kadar yaygıdır. Bua göre e yaygı kullaım elmas telle kesme yötemi olup çoğu ocakta elmas telle kesme ile birlikte kollu kesme yötemi de uygulamaktadır. Yaygı ola bir başka yötem ise delme-çatlatma yötemi olup, edei ilk yatırım maliyetii çok düşük olmasıdır. 4. TOPSIS YÖNTEMİYLE BULANIK KARAR VERME TOPSIS (Techique for Order Preferece by Similarity to Ideal Solutio) çok kriterli karar verme yötemleride birisidir. Hwag ve Yoo (98) tarafıda geliştirilmiştir (Che, 000). TOPSIS yötemide ideal çözüm içi gerekli ola yakılık buluurke hem pozitif ideal çözüme uzaklık, hem de egatif ideal çözüme uzaklık birlikte değerledirilir. Souçta yapılacak tercih sırlaması, uzaklıkları karşılaştırılması soucu elde edilir (Jako ve Berroider, 005). TOPSIS yötemi aşağıdaki adımlar takip edilerek uygulaır (Opricovic ve Tzeg, 004): Normalleştirilmiş karar matrisi hesaplaması, Ağırlıkladırılmış karar matrisi hesaplaması, Pozitif ideal ve egatif ideal çözümleri belirlemesi, üzerie bazı araştırmacılar çalışmışlardır. Bu araştırmacılarda biri ola Che (000) bir makaleside bu eksikliği gidermiştir. Che ile diğerleri arasıda aslıda algoritma olarak farklılık bulumamakla birlikte, dereceledirmede bulaık değerlerii 0-0 arası sıralaması, v * = (,, ) ve v = (0,0,0) olarak almasıda dolayı farklılık arz etmektedir. Yötem, birçok çoklu kriterli karar verme problemleride kullaılmış, bu çalışmaya bezer olarak bu yötemi kuruluş yeri seçimi problemleride ilk olarak Chu Ta-Chug (00) başarıyla uygulamıştır. Bir üçge bulaık sayı (a,m,b) ile gösterilir ve μ (x) üyelik foksiyou aşağıdaki gibi ifade edilir ve Şekil 8 deki gibi gösterilir (Che, 000): 0, x < a x a,a x b b a μ ( x ) = x b,m x b m b 0, x > b µ(x) () Her bir alteratifi pozitif ideal ve egatif idealde uzaklıklarıı hesaplaması, Her bir alteratif içi yakılık değerlerii ve pualarıı hesaplaması, Tercihleri pua sırasıa koulması. a b m Şekil 8. Üçge bulaık sayı x Farklı icel ve itel kriterleri birlikte değerledirmek ve buları ağırlıklarıa dayalı sıralama yapmak isteiyorsa çoklu kriterli bir bulaık karar verme yötemie ihtiyaç duyulur (Che, 00). TOPSİS yötemide üçlü bulaık sayılar kullaılmasıyla yapıla çalışmalar ilk öce Negi (989) i doktora teziyle başlamıştır. Acak bulaık TOPSIS algoritmasıı eksiklikleri m=(m, m, m3 ) ve =(,, 3 ) iki üçge bulaık sayısıı göstermek üzere, aralarıdaki uzaklık Vertex Yötemi ile taımlaır (Che, 000): d( m, ) = [( m ) + ( m ) + ( m3 3 ) ] () 3 olarak hesaplaır. 4

7 İfade veya dilsel (liguistic) olarak taımlaa değerlerde oluşa değişkee dilsel değişke deir. Dilsel değişkeler,,3,.. gibi sayılarla ifade edilebildiği gibi üçlü bulaık sayılarıyla da ifade edilebilirler. Öreği değerleri :çok düşük te 5: çok yüksek e değişe ağırlık vektörü bir dilsel değişkedir ve bulaık sayılarıyla gösterilebilir (Che, 000). Bulaık TOPSİS yötemi, hem itel hem de icel kriteri pualamasıyla uğraşır. Buu yaıda Bulaık TOPSIS yötemi çok esek bir yapıya sahiptir (Che vd, 005). Yötem, bulaık ortamda çoklu kriterlere dayalı, az karar verici ve alteratif grupları buluduğu problemler içi çok uygudur. Farklı kriterleri öem ağırlıkları ve kriterleri öem dereceleri dilsel değişkeler olarak düşüülür. Kriteri öemii ve farklı kriterlere göre alteratifleri öem derecelerii hesaplamak içi karar vericiler dilsel değişkeler kullaırlar. Bu dilsel değişkeler pozitif üçge bulaık sayılar olarak Çizelge ve Çizelge deki gibi ifade edilebilir (Che, 000): Çizelge. Her bir kriteri öem ağırlığı içi dilsel değişkeler (Che, 000). ED E Düşük 0,0 0,0 0, D Düşük 0,0 0, 0,3 OD Orta Düşük 0, 0,3 0,5 O Orta 0,3 0,5 0,7 OY Orta Yüksek 0,5 0,7 0,9 Y Yüksek 0,7 0,9,0 EY E Yüksek 0,9,0,0 Çizelge. Öem derecesi içi dilsel değişkeler (Che, 000). EK E Kötü 0 0 K Kötü 0 3 OK Orta Kötü 3 5 O Orta Oİ Orta İyi İ İyi Eİ E İyi Çizelge ve Çizelge de verile 7 li ölçek, bu yötem içi ilk defa Che tarafıda geliştirilmiş ve uygulamıştır. Ayı yötem içi literatürdeki çalışmalar icelediğide 3, 5 veya 9 lu ölçek de kullaılabilmektedir. Ölçek sayısı büyüdükçe işlemler daha hassaslaşmakta ve yötem uygulamasıdaki detaylar artmakta, küçüldükçe ise hassasiyet azalmakta ve işlemler daha basitleşmektedir. m adet karar vericide oluşa, x m ve w m i m ici karar vericii öem derecesi ve ağırlığıı gösterdiği bir grupta her bir kritere göre alteratifleri öem dereceleri ve kriterleri öem ağırlıkları sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplaır: X = [ x ( + ) x ( + )...( + ) x ] im m W = [ w ( + ) w ( + )...( + ) w ] J (3) (4) kriterli ve m seçeekli bir bulaık matrisi ve ağırlık vektörü aşağıdaki gibi ifade edilebilir: C D = W = C L A x A x M M Am xm C x x x M m L L L L [ w w L ] w x x M xm Burada x ( i,) ve w (=,,) dilsel değişkelerdir. Bu dilsel değişkeler üçge bulaık sayılarla x = ( a,b,c ) üyelik foksiyou ve w = ( w, w, w 3 ) şeklide ağırlık vektörü olarak taımlaabilir. Normalize edilmiş bulaık karar matrisi R ile gösterilir ve R = [ r ] mx ile ifade edilir. Burada B fayda kriteri kümesi olup aşağıdaki gibi hesaplaır. 5

8 a b, * c c c c r, B; (5) =, * * c * = max c eğer B ise i Yukarıdaki ormalleştirme yötemi, ormal hale getirilmiş üçge bulaık sayıları [0,] aralığıda olmasıı sağlar. Kriterleri farklı ağırlıkları ve öem düzeyleri göz öüde buludurularak ağırlıklı ormalleştirilmiş bulaık karar matrisi aşağıdaki şekilde oluşturulur: V = [ v ] mx i=,,,m, =,,, olmak üzere ağırlıklı karar matrisi; v = r (.) w (6) formülüyle hesaplaır. Ağırlıklı ormalleştirilmiş bulaık karar matrisie göre i, içi v elemaları ormalleştirilmiş pozitif üçge bulaık sayılarıdır ve [0,] aralığıda yer alırlar. Bulaık pozitif ideal çözüm (A * ) ve bulaık egatif ideal çözüm (A ) olmak üzere; A A * = = * * * ( v,v,..., v ) ( v,v,..., v ) ile taımlaır. Burada v * = (,, ) ve ile hesaplaır. Burada d( i ) iki bulaık sayısı arasıdaki uzaklığı göstermektedir. Her alteratif içi egatif ve pozitif uzaklık değerleri kullaılarak yakılık katsayısı; di CC i =, i=,,,m (9) * d + d i i formülüyle hesaplaır. 5. BULANIK TOPSIS YARDIMIYLA EN UYGUN KESME YÖNTEMİNE KARAR VERİLMESİ Yötemi uygulaması aşağıdaki işlemleri sırayla uygulaması soucu gerçekleşmektedir:. Uygulamada kullaılacak değişkeler belirleir. Bu adımda, seçimi yapılacak alteratifler ile buları seçimide kullaılacak kriterleri değişke olarak ataması gerçekleştirilir. Alteratif kesme yötemleri matrisie ait değişkeleri: A i = (Patlayıcı kullaarak, Delme Çatlatma, Helezo Telleme, Elmas Telle, Kollu Kesicilerle, Kimyasal Yötemler, Lazer Ultraso, Su Jeti, Alev Jeti) Çoklu değerledirme kriterleri matrisi değişkeleri: c i = (Çevreye Etkileri, Jeoloik Faktörler, Güvelik, Birim Maliyet, Üretim Hızı, Verimlilik, Üretim Kalitesi, İşletme Sermayesi, İlk Yatırım, İşçilik, Hazırlık Çalışmaları, Kalifiye Elema, Karmaşıklık, Topografik Faktörler, Yaygılık) v = ( 0,0,0 ) dır. Her bir alteratifi A * sırasıyla ve A de uzaklıkları Karar vericiler olarak yötemi yatay, dikey ve diğer olmak üzere üç farklı uygulama durumu dikkate alıarak üç adet olarak belirlemiştir.. Hiyerarşik yapı ağacı oluşturulur. * * d i = d( v,v ), i=,,,m (7) = i = d( v,v ) = d, i=,,,m (8) Yötemi uygulaması sırasıda kriterlerde seçime kadar ola hiyerarşik ilişkiler dikkate alıacaktır (Şekil-9). 3. Bu aşamada sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir: 6

9 Kriterleri öem düzeylerie göre e düşükte (ED) e yükseğe (EY) kadar dilsel değişkeler belirleir. Burada kriterler ikili karşılaştırma ile göreceli olarak değerlemeye tabi tutulurlar (Bkz. Ek-). Ağırlıklar matriside her kriteri üçlü bulaık sayılarla değerledirilmesi(bkz: Ek-), Ağırlıklar matriside her kriteri bulaık ortalamasıı alıması (Bkz. Ek-3), Karar vericileri alteratifler içi kriter bazıda verdikleri öem düzeyleri çok kötüde (ÇK) çok iyiye kadar(çi) dilsel değişkeler olarak gösterilir. Burada alteratif yötemler kriterlere göre göreceli olarak değerlemeye tabi tutulurlar. Karar vericileri sayısı üçtür, bularda ilki, yatay kesmeyi, ikicisi dikey kesmeyi ve üçücüsü ise diğer (açı ile kesme) dikkate alarak değerledirme yapmaktadır (Bkz. Ek-4), Karar vericileri çoklu kriterleri dikkate alarak alteratif uygulamalar üzerideki değerledirmelerii bulaık ortalamalarıı alıması (Bkz. Ek-5), Normal ve ağırlıklı hale getirilmiş karar matrisii belirlemesi. 4. Negatif ve pozitif uzaklıklar kullaılarak tüm alteratifleri uzaklıkları, yakılık katsayıları, derece pualaması ve sıralamasıı buluması. A * = [(,,),(,,),(,,)] ve A = [(0,0,0),(0,0,0),(0,0,0)] olmak üzere pozitif ve egatif ideal çözümler kullaılarak Çizelge-3 oluşturulmuştur. C 5 C 4 C 3 C A9 Ç A M A i m te ö Y e m s e AMAÇ E Uygu Kesme Yötemi K u g y U E C C 0 C9 C8 C7. C6 C5 C4 A C3 C C Şekil 9. Hiyerarşik Yapı Ağacı 7

10 Çizelge 3. Alteratif Trasfer Fiyatlama Yötemlerii Sıralama Tablosu A : A : A 3 : A 4 : A 5 : A 6 : A 7 : KESME YÖNTEMLERİ Patlayıcı kullama Delme Çatlatma Helezo Tellekesme Elmas Tellekesme Kollu Kesicilerle Kimyasal Yötemler Lazer Ultraso d + d - ÇÖZÜME GÖRECELİ İDEAL YAKINLIK PUAN% SIRA % % % % % % % 8 A 8 : Su Jeti % 7 A 9 : Alev Jeti % 9 Çizelge-3 çalışmaı ulaştığı e so souçları göstermekte olup; çizelgede pozitif ve egatif ideal çözümlere ola uzaklık değerleri, göreceli yakılık katsayıları ve puaları ile bu pualara göre alteratif kesme yötemlerii sıralaması yer almaktadır. Souçlar icelediğide ilk üç sırayı sırasıyla Kollu Kesicilerle Kesme (%00), Elmas Telle Kesim (%87,7) ve Kimyasal Yötemlerle Kesim (%55,7) almaktadır. E düşük puaı Alev Jeti ile Kesim (%0,8) almıştır. 6. SONUÇ Çok kriterli karar verme yötemleri içerside so yıllarda sıklıkla kullaıla yötemlerde biri ola Bulaık TOPSIS yötemi, birde fazla kriter ve karar karar vericiye dayalı değerledirmelerde başarılı bir yötemdir. Buu yaıda dilsel değişkeleri kullaılabilmesi, itel bir yötem olmasıa imka vermektedir. Souç olarak açık mermer ocağı kesme yötemleri kriterler bazıda değerledirilerek öem düzeyie göre sıraladığıda ilk sırayı Kollu Kesicilerle Kesim almakta, buu Elmas Telle Kesim ve Kimyasal Yötemlerle Kesim takip etmektedir. E kötü soucu Alev Jeti İle Kesim almaktadır. Yurt içideki ve yurt dışıdaki mermer ocakları icelediğide, blokları ya yüzlerii (düşey) elmas telle kesildiği, alt yüzeylerii de (yatay) kollu kesicilerle kesildiği görülmektedir. Bu iki yötemi birlikte kullaılmasıı edei, işletmei ötede beri uyguladığı elmas telle kesme yötemie de devam etmesi, dolayısıyla elideki doaımı kullaması ve pahalı ola kollu kesicii daha ucuz ola kısa kollu versiyouu satı alarak sadece daha dar alalı ve zor ola alt kesim içi kullamasıdır. Çalışmada souçları matıklı çıkması ve yötemi uygulama kolaylığı bu alada bezer çalışmalar içi öcelik ve zemi oluşturacaktır. KAYNAKLAR Ao, 003; Moder Marvels-Quarries.avi, descript.html#m. Che Che-Tug, Li Chig-Torg, Huag Sue-F., 005; A Fuzzy Approach for Supplier Evaluatio ad Selectio i Supply Chai Maagemet, Iteratioal Joural of Productio Ecoomies, -3. Che Che-Tug., 000; Extesios of the TOPSIS for Group Decisio-Makig uder Fuzzy Eviromet, Fuzzy Sets ad Systems, 4, -9. Che Che-Tug., 00; A Fuzzy Approach To Select The Locatio Of The Distributio Ceter, Fuzzy Sets ad Systems, 8, Che S.J., Hwag Chig-Lai., 99; Fuzzy Multiple Attribute Decisio Makig: Methods ad Applicatios, Spriger-Verlag, Berli Heidelberg. Chu Ta-Chug. 00; Facility Locatio Selectio Usig Fuzzy TOPSIS Uder Group Decisio, Iteratioal Joural of Ucertaity, Fuzziess ad Kowledge-Based Systems, 0, 6, Eskikaya Ş., Karpuz C., Hidista M. A., Tamzok N., (Editörler) 005; Made Mühedisliği Açık Ocak İşletmeciliği, TMMOB Made Mühedisleri Odası, Akara, 744,

11 Jako W., Berroider E., 005; Multi-Criteria Decisio Makig: A Applicatio Study of ELECTRE ad TOPSIS, ac.at/~berroid/ lehre/semiare/ws04/a7- TOPSIS pdf. Karaca Z., 00; Mermer Madeciliği, Dokuz Eylül Üiversitesi, İzmir, 59. Kouk, A., Öder S., 999; Made Ekoomisi, Osmagazi Üiversitesi, Eskişehir, 40. Köse H., Aksöz H.İ., Kahrama B., 997; Made İşletme Ekoomisi, Dokuz Eylül Üiversitesi, İzmir, 337. Köse, H., Oarga T., 997; Mermer, Dokuz Eylül Üiversitesi, İzmir, 04. Kulaksız S. (Editör), 007; Doğaltaş (Mermer) Made İşletmeciliği ve İşleme Tekoloileri, TMMOB Made Mühedisleri Odası, Akara, 64. Negi, D.S., 989; Fuzzy aalysis ad optimizatio, Ph.D.Thesis, Departmet of Idustrial Egieerig, Kasas State Uiversity.. Oarga T., Köse H., Deliormalı A. H., 005; Mermer, TMMOB Made Mühedisleri Odası Akara, 34. Opricovic, Sefarim ad Tzeg, July 004, Gwo-Hshiug, Compromise solutio by MCDM methods: A comparative aalysis of VIKOR ad TOPSIS Europea Joural of Operatioal Research, 56, (), Yazıcıoğlu O., Yalçıkaya S., 003; Edüstride Aşıdırıcı Su Jeti Tasarımları, Mühedis ve Makia, Sayı 5. Yeşilkaya L., 996; Mermer Madeciliği Ders Notları (Yayılamamış), Afyo Kocatepe Üiversitesi, Afyokarahisar, 9. EKLER Çizelge Ek-. Karar Vericileri Kriterleri Dilsel Değişkelerle Değerledirme Matrisi KRİTER Çevresel Etkiler Mühedislik Özellikleri Ekoomik Etkiler KV KV KV 3 c : Çevreye Etkileri EY ED ED c : Jeoloik Faktörler EY EY EY c3 : Güvelik EY O Y c4 : Birim Maliyet O EY EY c5 : Üretim Hızı Y EY EY c6 : Verimlilik Y EY EY c7 : Üretim Kalitesi Y EY Y c8 : İşletme Sermayesi OD O EY c9 : İlk Yatırım Y O EY c0 : İşçilik ED O O c : Hazırlık Çalışmaları ED Y Y c : Kalifiye Elema ED ED OD c3 : Karmaşıklık EY EY O c4 : Topografik Özellikler EY O Y c5 : Yaygılık ED OD ED 9

12 Çizelge Ek-. Karar Vericileri Kriter Değerleme Matrisii Bulaık Üçlü Sayılara Döüştürülmesi KRİTERLER KV KV KV 3 c ,00 0, ,00 0, c c c c c c c c c0 0,00 0, c 0,00 0, c 0,00 0, ,00 0, c c c5 0,00 0, ,00 0, Çizelge Ek-3. Ağırlıklar Matrisi Fuzzy Ortalamaları Tablosu KRİTERLER AĞIRLIKLAR c c c c c c c c c c c c c c c

13 Çizelge Ek-4. Karar Vericileri Kriterlere Göre Alteratif Yötemleri Dilsel Değişkelerle Değerledirme Matrisi

14 Çizelge Ek-5. Karar Vericileri Alteratif Değerledirme Matrisii Fuzzy Üçlü Sayı Sistemie Döüştürülmesi.

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Celal Bayar Üiversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :2 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir.

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir. 203-204 Bahar REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyo Basit doğrusal regresyo modeli: y i = β 0 + β x i + ε i Modeli matris gösterimi, y i = [ x i ] β 0 β + ε i şeklidedir. x y 2 gözlem

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama It.J.Eg.Research & Developmet,Vol.,No.2,Jue 2009 Öğreme Etkili Tam Zamaıda Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama 29 Mesut emil ĐŞLER a, Bilal TOKLU b, Veli ÇELĐK c, Süleyma ERSÖZ d a-devlet Malzeme

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 55-71 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 55-71 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 55-7 Ocak 2003 PROJELERİN SEÇİMİNDE METODOLOJİK BİR YAKLAŞIMIN DPT PROJELERİNE UYGULANMASI (AN APPLICATION OF METHODOLOGICAL APPROACH

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üiversitesi, 5-7 Kasım 005 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM Mustafa ÜNÜVAR Dokuz Eylül Üiversitesi Özet Firmaları karşı karşıya

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Aalitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yötemiyle Tedarikçi Seçimii Etkileye Faktörleri Öem Düzeylerii Belirlemesi: Otel İşletmeleride Bir Araştırma Lütfi ATAY*

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Göktuğ Cek AKKAYA Dokuz Eylül Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü cek.akkaya@deu.edu.tr

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET Erciyes Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi 23 (1-2) 95-105 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi Mühedislik Fakültesi Edüstri Mühedisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM4 Tesis Plalaması 6-7 Güz Döemi 3 Sisteme ekleecek tesis sayısı birde fazladır. Yei tesisler birbirleri ile etkileşim halide olabilirler

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

BAĞINTI VE FONKSİYON

BAĞINTI VE FONKSİYON BAĞINTI VE FONKSİYON SIRALI N-Lİ x, x, x,..., x tae elema olsu. ( x, x, x,..., x ) yazılışıda elemaları sırası öemli ise x, x, x,..., x ) e sıralı -li deir. x, x, x,..., x ) de ( x (, x, x ( x, ) sıralı

Detaylı

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005

18.06 Professor Strang FİNAL 16 Mayıs 2005 8.6 Professor Strag FİNAL 6 Mayıs 25 ( Pua) P,..., P R deki oktalar olsu. ( ai, ai2,..., a i) P i i koordiatlarıdır. Bütü P i oktasıı içere bir cx +... + cx = hiperdüzlemi bulmak istiyoruz. a) Bu hiperdüzlemi

Detaylı

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2

Vektör bileşenleri için dikey eksende denge denklemi yazılırak, aşağıdaki eşitlik elde edilir. olarak elde edilir. 2 Açıklama Sorusu : V kayışlar, ayı mekaizma büyüklükleride düz kayışlara göre daha yüksek dödürme mometlerii taşıyabildikleri bilimektedir. V kayışları düz kayışlara göre gözlee bu üstülüğü sebebi "kama

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Uiversity Joural of Egieerig Scieces Güeş eerjisi satrali kurulabilecek alaları AHP yötemi kullaılarak CBS destekli haritalaması GIS-Supported

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı Tekik föy Yataklı vaalar (PN16) VF 2-2 yollu vaa, flaşlı VF 3-3 yollu vaa, flaşlı Açıklama Özellikler: Sızdırmaz tasarım AMV(E) 335, AMV(E) 435 ile kolay mekaik bağlatı 2 ve 3 yollu vaa Ayırma uygulamaları

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM

ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gazi Uiv. Cilt 25, No 4, 905-93, 200 Vol 25, No 4, 905-93, 200 ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM Erdem AKSAKAL

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

TÜME VARIM Bu bölümde öce,kısaca tümevarım yötemii, sorada ÖYS de karşılamakta olduğumuz sembolüü ve sembolüü ele alacağız. A. TÜME VARIM YÖNTEMİ Tümevarım yötemii ifade etmede öce, öerme ve doğruluk kümesi

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Filiz KARDİYEN (*) Özet: Portföy seçim problemi içi klasik bir yaklaşım ola karesel programlama yötemi,

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI 6. BÖLÜM VEKTÖR LARI -BOYUTLU (ÖKLİT) I Taım: Eğer pozitif bir tam sayı ise sıralı -sayı, gerçel sayılar kümesideki adet sayıı (a 1, a 2,, a ) bir dizisidir. Tüm sıralı -sayılarıı kümesi -boyutlu uzay

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. -2 Ekim 2005 FRAKTAL GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMADA HASH FONKSİYONLARINA DAYANAN YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ (A NEW CLASSIFICATION METHOD

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Tekik Üiversitesi, Makia Fakültesi, Makia Mühedisliği Bölümü,

Detaylı

ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ

ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ ORTALAMA EŞĐTSĐZLĐKLERĐNE GĐRĐŞ Lokma Gökçe Olimpiyat problemlerii çözümüde eşitsizlik teorisi öemli bir yer tutar. Baze bir maksimum miimum değer problemide, baze bir geometrik eşitsizlik kaıtıda, baze

Detaylı

Sigma 31, 128-140, 2013

Sigma 31, 128-140, 2013 Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi FUZZY CRITICAL PATH ANALYSIS Sigma 31, 128-140, 2013 Ömer ATLI 1, Cegiz KAHRAMAN 2 1 Hava

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması Robot Navigasyouda Potasiyel Ala Metodlarıı Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulaması Eyüp Çıar 1 Osma Parlaktua Ahmet Yazıcı 3 1, Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü, Eskişehir Osmagazi Üiversesi,

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

Ali ELEREN. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, ÖZET

Ali ELEREN. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, ÖZET Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (3) 2007, 280-295 KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN FUZZY TOPSIS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ CHOOSING PLANT LOCATION BY FUZZY TOPSIS TECHNIQUE; A CASE STUDY: TANNING INDUSTRY

Detaylı

Elektrik Enerji Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Filtrelenmesinde Pasif Filtre ve Filtreli Kompanzasyonun Kullanımı ve Simülasyon Örnekleri

Elektrik Enerji Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Filtrelenmesinde Pasif Filtre ve Filtreli Kompanzasyonun Kullanımı ve Simülasyon Örnekleri Politekik Dergisi Joural of Polytechic ilt: 9 Sayı: 4 s.63-69, 006 Vol: 9 No: 4 pp.63-69, 006 Elektrik Eerji Sistemleride Oluşa Harmoikleri Filtrelemeside Pasif Filtre ve Filtreli Kompazasyou Kullaımı

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences Aadolu Tarım Bilimleri Dergisi Aadolu Joural of Agricultural Scieces http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuaajas Araştırma/Research Aadolu Tarım Bilim. Derg./Aadolu J Agr Sci, 31 (2016) ISSN: 1308-8750 (Prit)

Detaylı