EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI"

Transkript

1 MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241 Sok. Burcu İş Merkezi K:2 D: 5-6 Nilüfer/BURSA Tel: Faks: BURSA-2013

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJENİN BEDELİ Ebru KÜMBETOĞLU Üçevler Mah. Ahıska Cad. Alparslanlar İş Merkezi No:28 Kat:1 Daire:3 Nilüfer / BURSA Mermer Ocağı Kapasite Artışı TL PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ ( İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, Nolu İşletme Ruhsatlı Alan PROJE ALANI (ÇED) KOORDİNATLARI KOOR. SIRASI: SAĞA,YUKARI KOOR. SIRASI:ENLEM, DATUM : ED-50 BOYLAM TÜRÜ : UTM DATUM : WGS-84 D.O.M : 27 TÜRÜ : COĞRAFİK ZON : 35 D.O.M : --- ÖLÇEK FAK. : 6 DERECELİK ZON : : : : : : : : : : : : : : : : : Alan: 59,816 ha RUHSAT NUMARASI İR ÖLÇEK FAK. : : : : : : : : : : : : : : : : : PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ VE SEKTÖRÜ) ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI ÇED RAPORUNUN HAZIRLANIŞ TARİHİ (GÜN,AY,YIL) tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği ve tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; MADDE 7 (1) Bu Yönetmeliğin; b) Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler BURÇED MÜHENDİSLİK HİZ. LTD. ŞTİ. Ata Bulvarı Altınşehir Mah. 241 Sok. Burcu İş Merkezi K:2 D: 5-6 Nilüfer /BURSA /07/2013 BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 1

3 İÇİNDEKİLER Bölüm 1:Projenin tanımı ve amacı Tanımı, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği, Projenin Zamanlama Tablosu 11 Bölüm 2:Proje Alanı ve Etki Alanına Ait Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Özellikleri (***) Proje İçin Seçilen Yerin Konumu Proje Yer Seçimi (İlgili Valilik veya Belediye Tarafından Doğruluğu Onanmış Olan Yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı Sınırları İçinde İse Bu Alan Üzerinde, Değil İse Mevcut Arazi Kullanım Haritası Üzerinde Koordinatları İle Birlikte Gösterimi, Projenin Kapladığı Alan ve Koordinatları) Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu Ocak Alanı Stok Alanı Bitkisel Toprak ve Pasa Depolama Depo Alanı Şantiye/İdari Bina Nakliye Güzergahı Diğer Proje Etki Alanın Belirlenmesi Ve Etki Alanındaki Mevcut Durum Projenin Özellikleri Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı, Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların ve Aletlerin Miktar ve Özellikleri, Üretim Sırasında Tehlikeli, Toksik, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Kullanım Durumları, Taşınmaları ve Depolanmaları, Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (Mevcut ve Planlanan Ulaştırma Güzergahı, Güzergah Yollarının Mevcut Durumu ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı, Mevcut Trafik Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu, Yapılması Düşünülen Tamir, Bakım ve İyileştirme Çalışmaları vb.) Bölüm 3: Projenin Ekonomik ve Sosyal Boyutları: Proje ve Etki Alanının Mevcut ve Planlanan Sosyo-Ekonomik Özellikleri Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler) BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 2

4 Nüfus (Yöredeki Kentsel Ve Kırsal Nüfus, Nüfusun Yaş Sınıflarına Göre Dağılımı, Hane Halkı Yapısı) Sağlık (Bölgede Mevcut Endemik Hastalıklar) İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli Ve Tehlikeli Faaliyetler Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus Hareketleri Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri) Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçları Projenin Fayda-Maliyet Analizi Projeden Etkilenen Yerleşim Yerleri Projenin Ekonomik Ömrü Zamanlama Tablosu Diğer Hususlar 30 Bölüm 4. Mevcut çevresel özellikler ve doğal kaynakların kullanımı Arazi Kullanım ve Mülkiyet Durumu Tarım ve Hayvancılık Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları Orman Alanları Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri Ocak Yerinin İşlendiği Mescere Haritası ve Yorumu Sahanın Yangın Görüp Görmediği Proje Yerinde Elden Çıkarılacak Alanın Değerlendirilmesi Proje Sırasında Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Orman Yangınları ve Alınacak Önlemler, Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Arazi Kullanım Kabiliyeti, Etkilenecek Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı Proje Alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Durumu, Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası) Toprak Özellikleri 35 BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 3

5 Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması Yamaç Stabilitesi Erozyon Proje Kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında toprağa etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işetme ve işletme sonrası) Jeolojik Özellikler Bölge Jeolojisi Proje Alanı Jeolojisi Cevherleşme Depremsellik Proje Kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında jeolojik etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) Hidrojeolojik Özellikler Bölge ve Proje Alanı Hidrojeolojik Özellikler Yüzeysel su kaynaklarının hidrojeolojik özellikleri, Yer altı ve termal su kaynaklarının hidrojeolojik özellikleri (su seviyeleri, miktarları, emniyetleri çekim değerleri, kaynakların debileri, mevcut ve planlanan kullanımı), Proje Kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında hidrojeolojik etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) Hidrolojik Özellikler Bölge ve Proje Alanı Hidrolojik Özellikleri Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, Sulama Suyu, Su Ürünleri İstihsali, Ulaşım, Turizm, Elektrik Üretimi, Diğer Kullanımlar), Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Hidrolojik Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) Meteorolojik ve İklimsel Özellikler Bölgesel ve Proje Alanı Meteorolojik ve İklimsel Özellikler Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Sırasında Yerel Ve Bölgesel İklimde Oluşabilecek Meteorolojik ve İklimsel Etkiler İle Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) Flora-Fauna 73 BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 4

6 4.7.1 Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Flora-Fauna Proje Kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında flora-fauna üzerine etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) Koruma Alanları (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi kapsamında) Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Koruma Alanları Proje Kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında koruma alanlarına etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sınırlandırılmış Alanlar v.b) Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Proje Kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) Bölüm 5. Proje kapsamındaki faaliyetlerin değerlendirilmesi (ilgili yönetmelikler kapsamında ve kümülatif olarak gerekli değerlendirme yapılacaktır.) Emisyon Hesaplamaları (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) Su Kullanımı ve Bertarafı (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Temin Edileceği Kaynaklar, Su Miktarları, İçme ve Kullanma Suyu ve Diğer Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Kullanımı Sonrası Oluşacak Atık Suların Miktarı ve Bertarafı) Atıklar (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Atık Türleri, Miktarları, Bertarafı) Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri, (Akustik Rapor) Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları ve Rehabilitasyon Planı Risk Analizi Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Analizi Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Risk Durumlarında Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) Diğer hususlar 100 Bölüm 6: Projenin Alternatifleri 100 Bölüm 7: İzleme Programı 101 BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 5

7 7.1. Projenin inşaatı için önerilen izleme programı, projenin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliğinde Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri başlığının 4.maddesinde yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program. 102 Bölüm 8: Halkın Katılımı 103 Bölüm 9 : Sonuçlar 104 Ekler 108 Notlar ve Kaynaklar 109 ÇED Raporunun Hazırlayanların Tanıtımı 110 BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 6

8 TABLO DİZİNİ Tablo 1. Proje Zamanlama Tablosu Tablo 2. İşletme Sahası Koordinatları Tablo İşletme Ruhsatlı Mermer Ocağında Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Tablo İşletme Ruhsatlı Mermer Ocağında Kapasite Artışı ile Birlikte Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar Tablo 5. Mevcut Araç Yükü Artan Araç Yükü ve Artış Yüzdesi Tablo Yılları Arası Nilüfer İlçesi Nüfus Bilgileri Tablo 7. Nilüfer İlçesi 2012 Yılı Nüfusunun Yaş Sınıflarına Göre Dağılımı Tablo 8. İşletme Giderleri Tablosu Tablo 9. Proje Zamanlama Tablosu Tablo 10. Arazi Varlığı Dağılımı Tablo 11. Kültür Arazileri Dağılımı Tablo 12. Bursa İli Orman Varlığı Tablo 13. Hasanağa Barajı Kullanım Durumu ve Özellikleri Tablo 14. Kayapa Göleti Kullanım Durumu Tablo 15. Basınç Değerleri Tablo 16. Sıcaklık Değerleri Tablo 17. Yağış Değerleri Tablo 18. Nem Değerleri Tablo 19. Sayılı Günler Değerleri Tablo 20. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Tablo 21. Buharlaşma Değerleri Tablo 22. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı Tablo 23. Yönlerine Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı Tablo 24. Yönlerine Göre Ortalama Rüzgar Hızı Tablo 25. Yönlerine Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı Tablo 26. Ortalama Rüzgar Hızı Tablo 27. Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü Tablo 28. Fırtınalı Günler Sayısı Dağılımı Tablo 29. Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Dağılımı Tablo 30. Flora Liste Tablosu BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 7

9 Tablo 31. Faaliyet Sahasının Fauna Listesi Tablo 32. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri Tablo 33. Toz Emisyonu Kütlesel Debileri Tablo 34. Kontrolsüz Şartlarda İR: Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Tablo 35. Kontrollü Şartlarda İR: Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Tablo 36. Meteorolojik Açıdan Kötü Durumda ve Kontrollü Şartlarda İR: Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Tablo 37. Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması İçin Sınır Değerler BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 8

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Yer Bulduru Haritası Şekil 2. Proje alanı ve En Yakın Yerleşim Alanlarını Gösterir Harita Şekil 3. Nakliye Güzergahını Gösterir Uydu Fotoğrafı Şekil 4. Mermer Ocağı İş Akım Şeması Şekil 5. Karayolları Trafik Hacim Haritası Şekil 6. Ocak alanını Gösterir Orman Mesçere Haritası Şekil 7. Deprem Haritası Şekil 8. Diri Fay Haritası Şekil 9. Basınç Değerleri Grafiği Şekil 10. Sıcaklık Değerleri Grafiği Şekil 11. Yağış Değerleri Grafiği Şekil 12. Nem Değerleri Grafiği Şekil 13. Sayılı Günler Değerleri Grafiği Şekil 14. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği Şekil 15. Buharlaşma Değerleri Grafiği Şekil 16. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil 17. Esme Sayılarına Göre İlkbahar Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 18. Esme Sayılarına Göre Yaz Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 19. Esme Sayılarına Göre Sonbahar Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 20. Esme Sayılarına Göre Kış Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 21. Esme Sayılarına Göre Ocak Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 22. Esme Sayılarına Göre Şubat Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 23. Esme Sayılarına Göre Mart Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 24. Esme Sayılarına Göre Nisan Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 25. Esme Sayılarına Göre Mayıs Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 26. Esme Sayılarına Göre Haziran Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 27. Esme Sayılarına Göre Temmuz Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 28. Esme Sayılarına Göre Ağustos Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 29. Esme Sayılarına Göre Eylül Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 30. Esme Sayılarına Göre Ekim Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 31. Esme Sayılarına Göre Kasım Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 32. Esme Sayılarına Göre Aralık Ayı Rüzgar Diyagramı BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 9

11 Şekil 33. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil 34. Ortalama Rüzgar Hızına Göre İlkbahar Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 35. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yaz Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 36. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Sonbahar Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 37. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Kış Mevsimi Rüzgar Diyagramı Şekil 38. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Ocak Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 39. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Şubat Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 40. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Mart Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 41. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Nisan Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 42. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Mayıs Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 43. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Haziran Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 44. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Temmuz Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 45. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Ağustos Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 46. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Eylül Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 47. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Ekim Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 48. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Kasım Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 49. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Aralık Ayı Rüzgar Diyagramı Şekil 50. Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği Şekil 51. Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği Şekil 52. Fırtınalı Günler Sayısı Dağılımı Grafiği Şekil 53. Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Dağılımı Grafiği Şekil 54. Flora ve Fauna Belirlenmesi Çalışma İş Akım Şeması Şekil 56. Halkın Katılım Toplantısı Ulusal ve Yerel Gazete İlanları BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 10

12 BÖLÜM 1:PROJENİN TANIMI VE AMACI 1.1 Tanımı, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği, Projenin Zamanlama Tablosu Tanımı Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, H21c1 ve c2 paftalarında bulunan nolu II. Grup Maden İşletme Ruhsatlı 80 hektarlık sahanın 59,816 hektarlık kısmında m³/yıl kapasite ile faaliyet gösteren Mermer Ocağında kapasite artışı yapılarak m³/yıl kapasite ile Mermer Ocağı işletilmesi planlanmaktadır. Faaliyet alanı için tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nden Erişim Numarası ile Ruhsat Numarası ile İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni alınmıştır. Proje sahası için 836/6928 sayı ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünden Şefik SEZER adına ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Kaldığına dair görüş yazısı alınmıştır. Sözkonusu Ruhsat ve ÇED görüşü Şefik Sezer den Ebru Kümbetoğlu na tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğünde devir edilmiştir. Yapılması planlanan kapasite artışı ile ilgili olarak Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı kararı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı verilmiştir. Ayrıca faaliyet sahası ile ilgili olarak Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından tarih ve 392 Ruhsat Numarası ile 2. Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmıştır. ÇED Olumlu Belgesi alındıktan sonra Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için yeniden müracaat edilecektir. Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği Madencilik ürünleri ihracatı ülkeye döviz kazandıran önemli bir kaynaktır ve ülkede sadece çıkarılan madenle ilgili değil, aynı zamanda madenin nihai ürüne dönüştürülmesine kadarki geçen aşamalarda diğer sektörlerle de ilişkilidir. İhraç şekli açısından mermer, blok veya kesilmiş parlatılmış şeklindedir. Doğal taş ihracatında katma değeri en yüksek ürünler işlenmiş mermer ve işlenmiş travertendir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, arasında doğal taş ihracatımız %142 artışla 2,1 milyon tondan 5,1 milyon tona yükselmiştir. İhracat geliri ise 431 milyon dolardan %224 artışla 1,4 milyar dolara ulaşmıştır. ABD, ihracatımız açısından en önemli ülkedir. Blok mermer ihracatında ise en önemli alıcılar Çin ve İtalya dır. MTA nın verilerine göre dünya mermer rezervlerinin üçte 1 ine yakını Türkiye de bulunmakta ve Türkiye dünya üretiminin yaklaşık %10 unu karşılamaktadır. Afyon, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Eskişehir, Konya, Marmara Adası, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Elazığ, Kayseri, Kırklareli, Diyarbakır ve Bursa ülkemizde en yoğun üretim yapılan bölgelerdir. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 11

13 Sektördeki zayıf yönlere bakıldığında, mermer ocak ve tesislerin kurulma aşamalarında finansal sıkıntıların yaşanması, mevzuattan kaynaklanan zaman kayıpları, aynı mermer çeşitlerinde ortak bir fiyatta buluşulamaması ve enerji maliyetlerinin işletmelerin gider kalemlerinde önemli yer tutması şeklinde sıralanmaktadır. Güçlü yön olarak ise ilk dikkati çeken hammaddenin dışa bağımlı olmayarak zengin çeşidi sayesinde üretim ve pazarlamaya olanak tanımasıdır. Projenin Zamanlama Tablosu Tablo 1. Proje Zamanlama Tablosu Zamanlama Yapılacak İş ÇED Sürecinin Tamamlanması Gerekli İzinlerin Alınması Mevcut İzinlerle Üretim Durumu Hazırlık işlemleri Kapasite Artışının Gerçekleşmesi Mermer Ocağında m 3 /yıl kapasite ile üretim yapılmaktadır. Proje alanında m 3 /yıl lık kapasite artışı ile birlikte yılda toplam m 3 lük ( ton) blok mermer çıkarılması planlanmaktadır. Mermer Ocağında, yılda 10 ay ve toplam 300 gün üretim yapılacaktır. Mermer Ocağında 20 kişi tek vardiya çalışmaktadır. Kapasite artışı ile birlikte 45 kişi tek vardiya çalışacaktır. Projenin ömrü; alan miktarı ve projenin kapasitesine bağlıdır. Proje alanı 80 ha lık alan olup; toplam 59,816 hektarlık alanda ocak açılması planlanmaktadır. Sahada yapılan sondaj çalışmaları ve mevcutta çalışan ocağın derinlik ve genişliği dikkate alınarak yapılan rezerv tespit çalışmaları neticesinde proje alanı içerisinde ton muhtemel mermer rezervi bulunduğunu göstermiştir. Yıllık m³ ( ton) Blok Mermer üretileceğinden; mermer ocağının ekonomik ömrü ton/ ton = 30 yıl olarak belirlenmiştir. Bunun için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Temdit başvurusunda bulunularak, maden ruhsatının 10 yıl olan süresi uzatılabilecektir. Sahadaki Mermer üretimi için ÇED raporunun değerlendirilmesi sonrasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü ne yıllık üretim miktarına uygun şekilde yeni işletme projesi verilecek ve ek işletme izni talep edilecektir. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 12

14 BÖLÜM 2:PROJE ALANI VE ETKİ ALANINA AİT MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VE ÖZELLİKLERİ (***) (Proje yeri ve etki alanının mevcut durumu ve planlanan durumu ile ilgili olarak çevresel özelliklerin belirtilmesi) 2.1. Proje İçin Seçilen Yerin Konumu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, H21c1 ve c2 paftalarında bulunan nolu II. Grup Maden İşletme Ruhsatlı 80 hektarlık sahanın 59,816 hektarlık kısmıdır Proje Yer Seçimi (İlgili Valilik veya Belediye Tarafından Doğruluğu Onanmış Olan Yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı Sınırları İçinde İse Bu Alan Üzerinde, Değil İse Mevcut Arazi Kullanım Haritası Üzerinde Koordinatları İle Birlikte Gösterimi, Projenin Kapladığı Alan ve Koordinatları) Proje alanı; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, H21c1 ve c2 paftalarında yer almaktadır. Şekil 1. Yer Bulduru Haritası Proje Alanı Bursa 2020 yılı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planında da Orman Alanlarında yer almaktadır. 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları Ek- 16 da sunulmuştur. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 13

15 Kapasite artışı yapılacak alanın tamamı mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı na ait olan ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü nden alınan ÇED İnceleme Değerlendirme Formunda 59,816 hektarlık alanın tamamının bölge numaralı ormanlık alanda kaldığı ve planlanan faaliyetin yapılmasında ormancılık mevzuatı açısından sakınca olmadığına dair görüş yazısı alınmıştır. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görüş yazısı Ek-15 de, ÇED İnceleme Değerlendirme Formu Ek-27 de sunulmuştur. Şekil 2. Proje alanı ve En Yakın Yerleşim Alanlarını Gösterir Harita Mermer Ocağı nın 1,67 km kuzeyinde Tahtalı Köyü, 1,8 km güneyinde İnegazi Köyü, 2,2 km kuzeydoğusunda Yaylacık Köyü, ve 4,25 km güneybatısında Kuruçeşme Köyü bulunmaktadır. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 14

16 Tablo 2. İşletme Sahası Koordinatları BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 15

17 Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, H21c1 ve c2 paftalarında bulunan nolu II. Grup Maden İşletme Ruhsatlı 80 ha lık sahanın 59,816 hektarlık kısmında m³/yıl kapasite ile faaliyet gösteren Mermer Ocağında kapasite artışı yapılarak m³/yıl kapasite ile Mermer Ocağı işletilmesi planlanmaktadır. Kapasite artışı yapılacak 59,816 hektarlık alan içerinde yapılacak üniteleri ve Sağlık koruma bandı mesafelerini gösterir 1/2.000 ölçekli Vaziyet Planı Ek-3 te sunulmuştur Ocak Alanı Proje kapsamında 59,816 hektarlık alanın sağlık koruma bandı çıkarıldıktan sonra kalan 49,09265 Hektarlık kısmı Ocak Alanı olarak belirlenmiştir Stok Alanı Proje kapsamında 59,816 hektarlık alanın 4.621,4891 m² lik kısmı iç piyasa ve ihracata satılmak üzere üretilen Blok Mermer için Stok Alanı olarak belirlenmiştir Bitkisel Toprak ve Pasa Depolama Depo Alanı Proje kapsamında 59,816 hektarlık alanın ,66 m² lik kısmı Bitkisel Toprak Depolama Alanı ve ,1 m² lik kısmı da Pasa Depolama Alanı olarak belirlenmiştir Şantiye/İdari Bina Proje kapsamında 59,816 hektarlık alanın 833,6781 m² lik kısmı Şantiye/İdari Bina olarak belirlenmiştir Nakliye Güzergahı Proje kapsamında mermer nakliyesi için 2,5 km stabilize yol kullanıldıktan sonra asfalt yola bağlanılacaktır. Asfalt yol üzerinde İnegazi Köyünden geçilerek nakliyesi sağlanacaktır. Orman alanları içerisinden geçen nakliye yolunun bakım ve onarımı yapılacaktır. Ayrıca nakliye sırasında köy yollarının da zarar görmesi durumunda her türlü zarar karşılanacaktır. Nakliye güzergahını gösterir uydu fotoğrafı Şekil-3 te verilmiştir. Faaliyet ve nakliye esnasında çevrede bulunan tarım arazilerine ve yollara zarar verilmeyeceğini, pasa döküm sahalarında araziyi bozacak herhangi bir uygulamadan kaçınılacağını, şev duraylılığına azami dikkat edileceğini, yol ve çevre arazilerle, proje sahası arasında koruma bantları oluşturulacağına dair Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne noter onaylı taahhütname verilmiş olup Ek-28 de sunulmuştur. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 16

18 Şekil 3. Nakliye Güzergahını Gösterir Uydu Fotoğrafı Diğer Proje kapsamında yukarıda belirtilen üniteler haricinde başka bir ünite bulunmamaktadır. Projede belirtilen tesislerin montajı, işletilmesi ve işletme faaliyete kapatıldıktan sonraki işlemlerde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile ilgili mevzuatlara uyulacaktır Proje Etki Alanın Belirlenmesi Ve Etki Alanındaki Mevcut Durum Proje etki alanı belirlenirken faaliyetin çevreye olabilecek tüm etkilerinin değerlendirilerek elde edilen sonuçlar ve bu etkilerin ne kadar mesafede etkili olacağı baz alınarak karar verilir. Bu kapsamda Bölüm 5 te yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler doğrultusunda etki alanı belirlenmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nin Ek 2 si kapsamında emisyon kaynaklarının yüzey dağılımı 0,04 km 2 den büyükse, tesis etki alanı bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki alandır. Ancak ruhsat sahasının geniş olması sebebiyle daha da emniyetli tarafta kalınarak 3 km x 3 km lik bir alan etki alanı olarak seçilmiştir. Proje kapsamında mevcutta mermer ocağı çalışmaktadır. Kapasite artışı yapılacak alanlar ise ormanlık alanlardan oluşmaktadır. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 17

19 2.3. Projenin Özellikleri Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü, H21c1 ve c2 paftalarında bulunan nolu II. Grup Maden İşletme Ruhsatlı 80 hektarlık sahanın 59,816 hektarlık kısmında m³/yıl kapasite ile faaliyet gösteren Mermer Ocağında kapasite artışı yapılarak m³/yıl kapasite ile Mermer Ocağı işletilmesi planlanmaktadır. Mermer ocağında günde tek vardiya olmak üzere 20 kişi, kapasite artışı ile birlikte 25 kişilik yeni istihdamla birlikte toplam 45 işçi çalışacaktır. Yılda 10 ay ve toplam 300 gün malzeme üretimi yapılacaktır. Günlük ortalama malzeme üretimi 458,33 ton ( 166,67 m 3 ) olup yılda ton ( m 3 ) olarak gerçekleştirilecektir. Ocak İşletmesi Mermer ocağında ocak üretim yöntemlerine karar verirken ocak aynasının şekli, mermerin litolojik ve fiziksel özellikleri göz önüne alınarak en verimli kullanılabilecek makine ve donanım seçilir. Doğal taş yatağının karmaşıklığı, konumu, doku ve yapısı, çatlak durumu gibi jeolojik etmenler tespit edilerek mermer yatağından düzgün blokların çıkarılması için hangi teknolojinin uygulanacağına karar verilir. Sahada üretim faaliyetleri açık işletme yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Mermer üzerinde bulunan toprak ve yanık kısmın dekapajı yapılır. Dekapajı yapılan kısımda ilerletimli olarak üst katlardan alt katlara doğru basamaklar oluşturularak üretim tel kesme makinalarıyla gerçekleştirilecektir. Mermer Ocağında işletme 10 m genişlikte, 7 m yükseklikte 35 0 şev açısıyla basamak oluşturularak gerçekleştirilecektir. Maksimum basamak sayısı, en üst kot olan 411 m baz alındığında 18 adet olacaktır. Alt kotlara doğru işletme açıldığında basamak sayısı azalacaktır. DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısına istinaden işletme taban kotu 280 m ile sınırlandırılacaktır. Kompresör ve tabanca veya vagon drill yardımıyla kesilecek kütle üzerinde düşey ve yatay delikler delinir. Bu açılan deliklerin kesişimi sağlanarak soketli tel bıçak bu delikten geçirilir. Ray üzerine oturtulmuş kesme makinasına tel takılarak kesme işlemi yapılır. Bu arada telin soğuması için tel üzerine su verilerek telin soğuması sağlanır. Blok bu şekilde düşey olarak kesildikten sonra aynı işlemler yatay kesim için de uygulanır. Kesilen blok hidrolik blok ayırıcıyla ana kütleden ayrılarak, blok düzeltilerek stok sahasında sevkiyata kadar bekletilir. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 18

20 Örtü Tabakasının Hafriyatı Emisyon Düşey Yatay Deliklerin Delinmesi Gürültü Tel Kesme Makinası İle Ana Kütlenin Kesilmesi Ayırıcı Vasıtasıyla Kesilen Parçanın Ayrılması Atıksu Parçanın Ayrılması Delinmesi Stok Sahasına Taşıma Emisyon Şekil 4. Mermer Ocağı İş Akım Şeması Sevkiyat Emisyon Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların ve Aletlerin Miktar ve Özellikleri, Proje kapsamında kullanılan makine ve ekipmanlar Tablo 3, Kapasite Artışı ile Birlikte Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar Tablo 4 de verilmiştir. Tablo İşletme Ruhsatlı Mermer Ocağında Kullanılan Makine ve Ekipmanlar Makineler Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici 1 Tel Kesme Makinası 1 Sayalama Makinesi 3 Kamyon 1 Sondaj makinesi 1 Hidrolik sondaj makinesi 1 Delici tabanaca 1 Vidalı kompresör 1 BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 19

21 Tablo İşletme Ruhsatlı Mermer Ocağında Kapasite Artışı ile Birlikte Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar Makineler Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici 5 Tel Kesme Makinası 10 Ekskavatör 4 Sayalama Makinesi 25 Kamyon 3 Sondaj makinesi 6 Vidalı kompresör 5 Projenin malzeme seçimi, işletmeye alınması ve çalıştırılması ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili mevzuatlara uygun olacaktır Üretim Sırasında Tehlikeli, Toksik, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Kullanım Durumları, Taşınmaları ve Depolanmaları, İşletme aşamasında tehlikeli, toksik ve patlayıcı madde kullanılmayacaktır. İş makinaları ve kamyonlarda motorin kullanılacaktır. Kullanılacak motorin 27 ton kapasiteli paslanmaz çelikten yapılmış silindir şeklinde akaryakıt tankında depolanacaktır. Akaryakıt tankı etrafından 15 m sağlık koruma bandı bırakılmış olup Ek-3 te 1/2.000 ölçekli vaziyet planında gösterilmiştir Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (Mevcut ve Planlanan Ulaştırma Güzergahı, Güzergah Yollarının Mevcut Durumu ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı, Mevcut Trafik Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu, Yapılması Düşünülen Tamir, Bakım ve İyileştirme Çalışmaları vb.) Üretilen Blok Mermer; çevre illerdeki pazarlara ve Gemlik limanından ihracaata transferinde 20 tonluk kamyonlarla yapılacağı kabulü ile kamyon trafik hacim değerinde 23 kamyon/gün olması beklenmektedir. Proje yeri Kuruçeşme Köyü Köyü İnegazi Köyü asfaltına 2,50 km, Bursa İzmir Karayoluna 15,30 km uzaklıktadır. BURÇED MÜHENDİSLİK Sayfa 20

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 297 20 00 Faks: 0 (312) 266 07 33 MARDİN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (Diyarbakır İli Bismil, Mardin

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı