İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: MERMER ARAŞTIRMASI yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl

2 IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA MERMERİN ÖZELLİKLERİ JEOLOJİK ÖZELLİKLER FİZİKSEL VE MİNEOROLOJİK ÖZELLİKLER MEKANİK ÖZELLİKLER KİMYASAL ÖZELLİKLER 1Ö 1.3. ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ SPESİFİKASYONLAR DÜNYA ÜLKELERİNDE MERMER 13 IKINCI BÖLÜM 1. TÜRKİYE'DE MERMERCİLİĞİN TARİHİ TÜRKİYE'DEKİ MERMER ÇEŞİTLERİ AKDENİZ BÖLGESİNİN MERMER POTANSİYELİ İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN MERMER POTANSİYELİ KARADENİZ BÖLGESİNİN MERMER POTANSİYELİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN MERMER POTANSİYELİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN MERMER POTANSİYELİ TÜRKİYE'NİN MERMER REZERVLERİ MERMER ÜRETİMİ ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNOLOJİSİ MERMER OCAKLARINDA KULLANILAN TEKNOLOJİ MERMER İŞLEME TESİSLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İŞLEME TESİSLERİ KAPASİTE, ÜRETİM GİRDİSİ. MALİYET TÜKETİM ALANLARI MERMER TOZ VE PARÇALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTİHDAM TÜRKİYE'DE MERMERCİLİK EĞİTİMİ FİYATLAR «O ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1. YASAL ÇERÇEVE TAŞ OCAKLARI NİZANNAMESİ VE 3213 SAYILI MADEN KANUNLARI 65

3 Sayfa No: 1.2. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ SAYILI ORMAN KANUNU - YÖNETMELİKLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORU MA KANUNU SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI EK MADDELER İLE GEÇİCİ MADDELER İLAVE EDİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI MADENCİLİK FONU MADENCİLİK FONU KREDİLERİ MADENCİLİK FONU KREDİLERİNİN TÜRLERİ KURUMSAL ÇERÇEVE ARAMA RUHSATI ÖN İŞLETME RUHSATI İŞLETME RUHSATI YATIRIMLAR SEKTÖRDE YABANCI SERMAYE TÜRKİYE'NİN MERMER İHRACATI 84 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SEKTÖRE AİT BAŞLICA SORUNLAR VE BEKLENTİLER 95 BEŞINCI BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 113

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo. 1 Avrupa Kıtasındaki Mermer Potansiyeli Bulunan Sayfa No Ülkeler 13 Tablo. 2 Asya Kıtasındaki Mermer Potansiyeli Bulunan Ülkeler 14 Tablo. 3 Afrika Kıtasındaki Mermer Potansiyeli Bulunan Ülkeler 14 Tablo. 4 Amerika Kıtasındaki Mermer Potansiyeli Bulunan Ülkeler 15 Tablo. 5 Avustralya Kıtasındaki Mermer Oluşumları 15 Tablo. 6 Dünya Mermer Üretim, İthalat, İhracat ve İç Tüketiminin Ülkelere Göre Durumu 18 Tablo. 7 Türkiye Mermerleri 24 Tablo. 8 Türkiye'nin Mermer Rezervinde En Önemli Beş İl 35 Tablo. 9 Türkiye'nin Mermer Rezervinin İllere Göre Dağılımı 37 Tablo. 10 Ürün Bazında Mermer (Granit dahil) Rezervleri 33 Tablo. 11 Türkiye'de Kayıtlı Bulunan Mermer Arama- Ön İşletme ve İşletme Ruhsat Sahalarının İllere Göre Dağılımı 39 Tablo. 12 Türkiye'nin Yıllara Göre Mermer Üretim 41 Tablo. 13 Çalışan Ocakların İller Düzeyinde Dağılımı 45 Tablo. 14 Blok Üretiminin ve Taş Ürünün İllere Göre Dağılımı 46 Tablo. 15 Mermer Sektöründe Kullanılan Başlıca Makina ve Ekipmanlar 50 Tablo. 16 Türkiye'deki Ocakların Genel Durumu 52 Tablo. 17 Marmara Bölgesi Ham Plaka Mermer Fiyat Listesi 60 Tablo. 18 Afyon Mermeri Fiyatları 61

5 Tablo. 19 Maden ve Mermer Ruhsatları İçin Teminat ve Harçlar 62 Tablo. 20 Mermer Ruhsatlarınm Yıllara Göre Dağılımı 66 Tablo. 21 Mermer Ruhsatlarının Bölgelere Göre Dağılımı 66 Tablo. 22 Madencilik Fonu Tarafından Verilen Mermer (Granit. Kalsit. Kalker) Kredilerinin Dağılımı 76 Tablo. 23 Yıllar İtibariyle Mermer Sektörüne Verilen Yatırım Teşvikleri 80 Tablo Yılları Mermer - Maden Ruhsat Sayılan 81 Tablo. 25 Yabancı Sermaye İzinlerinin Sektörel Dağılımı 82 Tablo. 26 Türkiye'nin Mermer, Granit ve Diğer Sert Taşlar İhracatının Yıllar İtibariyle Dağılımı 85 Tablo. 27 Yıllar İtibariyle Blok, Levha ve İşlenmiş Mermer İhracatımız 85 Tablo. 28 Türkiye'nin 1995 Yıh Mermer İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı 89 Tablo 'den İtibaren AB VE EFTA İle Diğer Ülkelerden İthalatımızda Gümrük Vergisi Oranları GRAFİKLER LİSTESİ: Grafik. 1 Toplam Blok Üretiminin İllere Göre Oransal Dağılımı 47 Grafik. 2 Blok Üretimindeki Taş Türlerinin Oranlan 47 Grafik. 3 Mermer, Granit ve Sert Taş İhracatı 88

6 KAYNAKLAR ûıfe_\l,\^ - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 1996 Yılı Çalışma Raporu - Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon, Sayı: 50, Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon, Sayı: 47. Mayıs - Haziran Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon. Sayı: 40, Mart - Nisan Türkiye'de Mermer Katalogu Özellikler Cilt III. Prof. Dr. Erdoğan Yüzer Doç. Dr. Mustafa Erdoğan, Temmuz Marmara ve Ege Bölgelerinin Mermer Potansiyeli, Cilt I A - Mermer Sanayii, Kemal Taylan Kasım 1995, - Türkiyede- İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Dış Ticaret Eğitim Programı Nisan Madencilik Bülteni, Ocak - Şubat Sayı: 51 TMMOB Maden Mühendisleri Odası - Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon, Ocak - Şubat 1995, Sayı: 39 - Mermer Yıl: 2. Sayı. 7 Temmuz 1996, Sektörel Yayın Organı - Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon Sayı: 48, Mermer, Doğal Taş Sektörünün Dergisi, Yıl: 2, Sayı. 12, Mayıs T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Elektrik Kabloları Sanayi ve Mermer Sanayii Araştırmalan, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Mayıs Türkiye II. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Mayıs 1997 Afyon, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Afyon İl Temsilciliği - Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon, Sayı: 46, Mart - Nisan Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon, Sayı: 45, Ocak - Şubat

7 - Mermer. Sektörel Yayın Organı Yıl: 1. Sayı: 1. Haziran DPT VII. Beş Yıllık Plan Sanayi Hammaddeleri Mermer Özel İhtisas Komisyonu Raporu - Madenci Özel İhtisas Komisyonu, Çimento Hammaddeleri ve Yapı Malzemeleri, Cilt 3, Mermer. ANKARA, T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Mermer ve Granit Sektör Araştırması, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğij - Mermer Sektörel Yayın Organı. Yıl: 1 Sayı: 4/5. Aralık 1995 / Şubat Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon Sayı: 47. Mayıs - Haziran Mermer Sektörünün Potansiyeli, İzmir Ticaret Odası, İzmir 1996 / Yayın No: 23 - TMMOB Maden Mühendislen Odası, Türkiye 1. Mermer Sempozyumu, 6-7 Nisan Afyon - Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon Sayı: 42 Temmuz - Ağustos Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon Sayı: 43. Eylül - Ekim Türkiye'de Mermer Yapı ve Dekorasyon Sayı: 44, Kasım - Aralık Mermer Sanayii, Ekonomik Politik Mermer ve Granit. Dünya Özel Sayısı Mermer ve Granit. Dünya Özel Sayısı 19 Eylül Türk Mermerciliği - Potansiyelden Tam Faydalanamamanın Sebepleri İçin Sebep Sonuç Analizi - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 1985 yılı Çalışma Raporu - İGEME, Mermer İhracat İmkanları ve Dış Pazar Araştırması 125

8 XHk.fi OMA GlMLEm *Y Huwıo " ISTANBUL TICARET " size neler kazandırır? İSTANBUL TtCAREr OCA» VAVM OROMO istanbul Ticaret Odası'mn yayın organı olarak her hafta çıkmakta olan "İstanbul Ticaret" gazetesi. Ulusal ve uluslararası ticarete ilişkin, en son gelişmeleri veren haberleri. Mevzuata ilişkin açıklama ve yorumlan, Yurt dışından gelen iş tekliflerine ait listeleri. Sektör ve ülke araştırmalan ile size çok şey kazandırabilir. - İstanbul Ticaref'in yıllık abone bedeli, TL.dir. Abone olmak için, aşağıdaki abone formunun bir benzerini düzenleyerek, abone bedelini Oda'mız veznesine yatırırken. Basın ve Yaym Şubemize teslim etmeniz, bedeli, banka hesaplarımızdan birisine yatırmanız halinde ise, formdaki bilgileri, banka makbuzu fotokopisi ile birlikte aynı şubemize faksla (Faks: ) veya posta ile iletmeniz yeterli olacaktır. Abone formu : Ticaret Sicili No (Oda üyeleri için): İsim : " Adres: Banka Hesap numaralan: T. İş Bankası Küçükpazar Şb Ziraat Bankası Bahçekapı Şb. 8735

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU Haziran 2007 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... vii A. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GÖSTERGELERİ...

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

SAMSUN TSO. Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU

SAMSUN TSO. Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU SAMSUN TSO Ocak 2006 2005 FAALİYET RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, Odalar, 5174 sayılı yasadan almış olduğu görevler çerçevesinde, dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler ışığında bulundukları bölgenin

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

ASOBÜLTEN ARALIK AYI ODA FAALİYETLERİ

ASOBÜLTEN ARALIK AYI ODA FAALİYETLERİ ASOBÜLTEN ARALIK ANKARA SANAYİ ODASI AYLIK HABER BÜLTENİ 2000 SAYI : 26 Atatürk Bulvarı No:193 K.DERE - ANKARA Tel.: 417 12 00 (5 Hat) 417 91 12 (3Hat) Fax.: 417 43 70-417 52 05 E Mail: aso@aso.org.tr

Detaylı

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, 2012-2016 (Rev.1) Programın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 26.05.2015 İzmir. 2 I. GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan ve kamu maliyesi ve vergi mevzuatı alanında

Detaylı

EGE SERBEST BÖLGESİ NDEKİ BANKALARIN FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EGE SERBEST BÖLGESİ NDEKİ BANKALARIN FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:3, 2001 EGE SERBEST BÖLGESİ NDEKİ BANKALARIN FAALİYETLERİNİN TANITILMASI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İsmail

Detaylı

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-70 TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ "BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK TE TERMAL TURİZM" SEKTÖR ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SERBEST BÖLGE VE TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER GA/98-1-1 HAZIRLAYANLAR A. Hakan ATİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 1998 ANKARA I. SERBEST BÖLGE NEDİR? En yaygın tanımıyla Serbest

Detaylı

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81:

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81: ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ... 4 1. ARAŞTIRMA BİLGİLERİ... 5 1.1 Araştırmanın Konusu... 5 1.2 Araştırmanın Amaçları... 5 1.3 Araştırmanın Önemi... 7 1.4 Araştırma Yöntemi... 7 1.5 Anket Formunun Hazırlanması...

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x -i- İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2010 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

İÇİNDEKİLER. 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x i İÇİNDEKİLER 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 2 2009 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...

Detaylı

Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu

Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu İC Danışmanlık ve Eğitim www.innocentric.com.tr Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!

Detaylı

ASOBÜLTEN 2000 SAYI : 24

ASOBÜLTEN 2000 SAYI : 24 ASOBÜLTEN Ağustos ANKARA SANAYİ ODASI AYLIK HABER BÜLTENİ - Eylül 2000 SAYI : 24 Atatürk Bulvarı No:193 K.DERE - ANKARA Tel.: 417 12 00 (5 Hat) - 417 91 12 (3hat) Fax.: 417 43 70-417 52 05 E-Mail: aso@aso.org.tr

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15 YAYIN NO. 211-1 HAZİRAN211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 66 milyar $ a, ithalat ise %43 oranında

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı