Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/ HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI Sektörün Tanımı Ürünün Tanımı Sektörün Kuruluşu ve Gelişimi Sektörün Teknoloji Düzeyi Diğer Sektörlerle İlişkiler Teşvik Durumu TÜRKİYE'DE YEM SANAYİNİN DURUMU Hammadde Durumu Arz Durumu Kurulu Kapasite İthalat Üretim ve Kapasite Kullanım Oranları Talep Durumu Yurtiçi Talep İhracat Toplam Talep Arz-Talep Dengesi ve Talep Tahmini Kapasitede Beklenen Gelişmeler Tahmini Arz-Talep Dengesi Satış-Rekabet Olanakları ve Fiyatlar DÜNYADA YEM SANAYİNİN DURUMU Üretim Hammadde Kullanımı Sektörde Geleceğe İlişkin Beklentiler i

3 Sayfa No 4. TÜRKİYE'DE YEM SANAYİNE İLİŞKİN POLİTİKA 36 UYGULAMALARI Yasal Düzenlemeler Destekleme Politikası Üretim Politikası Fiyat Politikası Pazarlama Politikası YEM SEKTÖRÜNDE ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI SEKTÖRÜN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEKTÖRDE GELECEĞE İLİŞKİN BEKLENTİLER YARARLANILAN KAYNAKLAR ii

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Meteoroloji İstasyonlarındaki Ölçüm Sonuçları... 5 Tablo 2 : İl Motorlu Kara Taşıtları Parkı... 7 Tablo 3 : İl Merkezinin İlçelere, Bölge İllerine ve Önemli Merkezlere Uzaklığı... 7 Tablo 4 : Elektrik Tüketiminin Abone Gruplarına Göre Dağılımı... 9 Tablo 5 : İl Nüfusunun Yerleşim Merkezine Göre Dağılımı ve Nüfus Yoğunluğu 12 Sayfa No Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 : 1990 Yılı İtibariyle Mevcut İlçelerin Şehir Nüfuslarının Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı : 1990 Yılı İtibariyle Mevcut İlçelerin Şehir Nüfuslarının İktisaden Faal Olma Durumları : 1990 Yılı İtibariyle Mevcut İlçelerin İktisaden Faal Nüfuslarının Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı Tablo 9 : İş ve İşçi Bulma Kurumuna Yapılan Başvurular ve İşe Yerleştirilenler.. 17 Tablo 10 : 1990 Yılı İtibariyle İlçe Merkez Nüfuslarının Okuryazarlık ve Bitirilen Son Öğretim Kurumuna Göre Dağılımı Tablo 11 : İldeki Göre Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 12 : Osmaniye İli Yataklı Tedavi Kurumlarının Çalışmaları Tablo 13 : İl Genelinde Çalışan Sağlık Kurumu ve Sağlık Personeli Sayısı Tablo 14 : Osmaniye İli Tarımsal Hasılasının Bölge ve Türkiye Hasılası İçindeki Yeri (Cari fiyatlarla) (Milyar TL) Tablo 15 : İl Arazisinin İlçeler İtibariyle Kullanıma Göre Dağılımı Tablo 16 : İl Tarım Alanlarının İlçeler İtibariyle Kullanıma Göre Dağılımı Tablo 17 : İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları Tablo 18 : Osmaniye İli Tarla Ürünleri Üretimi ve Verimi iii

5 Sayfa No Tablo 19 : Osmaniye İli Tarla Ürünleri Üretiminin Bölge ve Türkiye Üretimi İle Karşılaştırılması Tablo 20 : Osmaniye İli Sebze Ürünleri Üretim ve Verimi Tablo 21 : Osmaniye Sebze Üretiminin Bölge ve Türkiye İle Karşılaştırılması Tablo 22 : Osmaniye İli Meyve Ürünleri Üretimi Tablo 23 : Osmaniye Meyve Üretiminin Bölge ve Türkiye İle Karşılaştırılması Tablo 24 : Osmaniye İli Tarımsal Araç ve Gereç Sayısı Tablo 25 : İl Gübre Kullanımı ve Gübrelenen Alan Tablo 26 : İl Tarımsal Mücadele İlaçları Tüketimi Tablo 27 : Osmaniye İli Hayvan Varlığı Tablo 28 : İl Hayvan Varlığının Bölge ve Türkiye İçindeki Yeri Tablo 29 : Osmaniye İlinde Sağılan ve Kesilen Hayvan Sayıları Tablo 30 : Sağılan ve Kesilen Hayvan Sayılarının Bölge ve Türkiye İçindeki Yeri.. 40 Tablo 31 : Osmaniye İli Hayvansal Ürünler Üretimi Tablo 32 : İl Hayvansal Ürünler Üretiminin Bölge ve Türkiye İçindeki Yeri Tablo 33 : İl Orman Ürünleri Üretimi Tablo 34 : Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İmalat Sanayi Tesisleri Tablo 35 : Kadirli Ticaret Odasına Kayıtlı İmalat Sanayi Tesisleri Tablo 36 : Osmaniye İli Sanayi Hasılasının Bölge ve Türkiye İçindeki Yeri Tablo 37 : İldeki Turizm İşletme Belgeli ve Belediye Belgeli Tesisler Tablo 38 : Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İşyerlerinin Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı iv

6 Sayfa No Tablo 39 Tablo 40 Tablo 41 Tablo 42 : Kadirli Ticaret Odasına Kayıtlı İşyerlerinin Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı : Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Üyelerin Kuruluş Türlerine Göre Dağılımı : Kadirli Ticaret Odasına Kayıtlı Üyelerin Kuruluş Türlerine Göre Dağılımı : Osmaniye Ticaret Borsasına Kayıtlı Üyelerin Kuruluş Türlerine Göre Dağılımı Tablo 43 : Osmaniye İli Ticaret Hasılasının Bölge ve Türkiye İçindeki Yeri Tablo 44 : İlin Toplam Banka Mevduatının Dağılımı Tablo 45 : Banka Mevduatı Açısından İlin Bölge İlleri ile Karşılaştırması Tablo 46 : İlin Toplam Banka Kredilerinin Dağılımı (Milyar TL) Tablo 47 : Banka Kredileri Açısından İlin Bölge İlleri ile Karşılaştırılması Tablo 48 : Kredi/Mevduat Oranı Açısından İlin Bölge İlleri ile Karşılaştırması (%) 72 Tablo 49 : Osmaniye İline Bağlı Bazı İlçelerin Geçmiş Yıllardaki GSYİH ları Tablo 50 Tablo 51 Tablo 52 Tablo 53 : Osmaniye İli Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının Sektörlere Göre Dağılımı (1987 Yılı Alıcı Fiyatlarıyla) (Milyon TL) : Osmaniye İli Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının Sektörlere Göre Dağılımı (Cari Fiyatlarla) (Milyon TL) : Osmaniye İli GSYİH sının Bölge GSYİH sı İçindeki Yeri (1987 Yılı Alıcı Fiyatlarıyla) (Milyon TL) : Gelişmiş Bazı İllerle Bölge İllerinin Kişi Başına GSYİH larının Karşılaştırılması Tablo 54 : İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo 55 : Gelişmişlik Endeksine Göre Kademeli İl Grupları v

7 Sayfa No Tablo 56 : Döneminde Osmaniye İline Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Dağılımı Tablo 57 : Osmaniye İli 1998 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı Tablo 58 Tablo 59 Tablo 60 : Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Önerilen Yatırım Konularının Kuruluş Yeri Faktörlerine Göre Değerlendirilmesi : Sanayi Sektöründe Önerilen Yatırım Konularının Kuruluş Yeri Faktörlerine Göre Değerlendirilmesi : Önerilen Uygun Yatırım Konularının Muhtemel Tahmini Kurulu Kapasiteleri, Yatırım Tutarları ve İstihdam Olanakları vi

8 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI 1.1. Sektörün Tanımı Yem üretimi, DPT sektör sınıflandırmasına göre, İmalat Sanayi içerisinde Gıda Sektörü alt ayırımında yer almaktadır. Yem Sanayi, çeşitli hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu ve hayvansal verimin, genetik sınırların çizdiği azami düzeye, en az masrafla çıkartılması için gerekli tam ve tamamlayıcı karakterde karma yemler üretmek üzere faaliyet gösteren bir sanayi koludur. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin bir gelişmişlik düzeyi göstergesi durumuna geldiği günümüzde, dengeli ve sağlıklı beslenme için gerekli günlük proteinin %50 sinin kırmızı et, kanatlı eti, süt, yumurta ve bunların işlenmiş ürünlerinden alındığı dikkate alınırsa, hayvancılık sektörünün gelişimi, hayvan kalitesi ve verimi açısından yem sanayinin çok önemli bir işlevi olduğu sonucuna varılmaktadır. Yem Sanayinin, Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırmaya (ISIC) göre sektör kodu 3122 iken, bu sanayinin kapsadığı ürünler yine aynı sınıflandırmaya karşılık gelen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarına göre ile arasında yer almaktadır Ürünün Tanımı İnsanların beslenmesinde kullanılan materyale gıda veya besin denilmesi gibi, hayvanların beslenmesinde kullanılan materyale de yem denilmektedir. Besinlerin ve yemlerin içinde bulunan protein, karbonhidrat, mineral ve vitamin gibi maddelere de besin maddeleri adı verilmektedir. 1

9 Yemler, pratikte elde edilmiş olan deneyimlerin gösterdiği sınırlar içerisinde kalan miktar ve şartlar altında hayvanlara yedirildiği takdirde, sağlıklarına her hangi bir zararlı etkisi olmayan ve hayvanların faydalanabilecekleri şekilde organik veya inorganik besin maddeleri içeren materyallerdir tarihli Yem Kanunu nda ise yem, madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımları olarak tanımlanmıştır. Yemler içerikleri itibariyle kaba ve yoğun (kesif) yemler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Kaba yemler genellikle yüksek düzeyde ham selüloz ve bazen de yüksek su kapsadıkları için sindirilebilir besin maddesi bakımından fakir, enerji düzeyleri ise düşük olan yemlerdir. Yoğun yemler ise düşük düzeyde ham selüloz, yüksek düzeyde ise nişasta, yağ veya protein kapsadıkları için birim ağırlıklarındaki sindirilebilir besin maddesi bakımından zengin, enerji düzeyleri ise yüksek olan yemlerdir. Kaba yemler genellikle kuru kaba yemler ve sulu kaba yemler olarak iki gruba ayrılmışlardır. Kuru kaba yemler kuru otlar, samanlar ve ham selüloz oranı %18 ve daha yüksek olan ürünlerden oluşmaktadır. Sulu kaba yemler ise yonca, korunga, fiğ gibi yeşil yem bitkileri ile silaj, kök ve yumrulardan oluşmaktadır. Fabrika yemi olarak da adlandırılan karma yem, enerjili yemler ile %20 ve daha fazla proteinli yemlerin, ayrıca mineral ve vitamin katkı maddelerinin karışımından oluşmaktadır. Mısır, arpa, yulaf, buğday kepeği gibi yemler enerji içeren yemlere, mısır gluten yemi, yağlı tohum küspeleri gibi bitkisel kaynaklı, et unu, kan unu, balık unu gibi hayvansal kaynaklı yemler de protein içeren yemlere örnek teşkil etmektedir. Sözkonusu yemler dışında hayvanlarda kemik gelişimi, yumuşak dokular ve vücut ısısı için önem taşıyan sodyumklorür, kalsiyum, fosfor gibi mineraller ile A, B 12, D 3, E vitaminleri ve son yıllarda da bazı antibiyotikler ve aromatik maddeler karma yeme katılmaktadır. Bir karma yem karışımına 50 dolayında madde girebilmektedir sayılı Yem Kanunu nda yemler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 2

10 - Kökeni bitkisel olan yemler, - Kökeni bitkisel olan sanayi kalıntıları, - Kökeni hayvansal olan yemler, - Mineral yemler, - Yemlik preparatlar, - Karma yemler. Karma yemler ise, yönetmelikte aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. - İnce pelet veya granüle kanatlı ve evcil hayvan yemleri, - İnce pelet veya granüle küçükbaş hayvan yemleri, - İnce pelet veya granüle büyükbaş hayvan yemleri, - İnce pelet veya granüle laboratuvar hayvan yemleri, - İnce pelet veya granüle balık yemleri ile diğer hayvan karma yemleri. Yem, tarım işletmelerinde en önemli girdilerden birisidir. Hayvansal üretimde verimi en ekonomik şekilde arttırabilmek için hayvanların kaba ve yoğun yemle dengeli olarak beslenmeleri gerekmektedir. Bütün yemlerde aşağıdaki özelliklerin bulunması gerektiği kabul edilmiştir. - Besin değerinin kullanım amacına uygun olması, - Maliyetin karşılanabilir düzeyde olması, - Yetiştirici tarafından her an sağlanabilir olması. Araştırma konumuz olan karma yemin özellikle entansif yetiştiricilikte, kültür ve melez ırkı yüksek verimli hayvanlarda verim artışı sağlamak için mutlaka kullanılması gerektiği kabul edilmiştir. Süt sığırlarının rasyonlarının kuru madde esasına göre, %60 ının karma yemden ve %40 ının kaba yemden oluşması gerekmektedir. Oysa 1991 yılında yapılan bir araştırmaya göre hayvanların ham protein ve nişasta değeri itibariyle 1 yılda tüketmiş oldukları yemin %65 i çayır ve meralardan, %12 si kes ve samandan, %3 ü yem 3

11 bitkilerinden ve %20 si de dane yemler, endüstri yan ürünleri ve karma yemden karşılanmaktadır Sektörün Kuruluşu ve Gelişimi Türkiye de yem sanayi ile ilgili ilk girişim 1955 yılında özel teşebbüs tarafından Kartal Kesif Yem Sanayi Ltd. Şti. nin kurulması ile başlamıştır. Ancak, bu tesis uzun süre faaliyette bulunamamış ve kısa bir süre sonra kapanmıştır. Sektörde gerçek anlamda ilk girişim ise ancak devlet eliyle yapılmış ve yılında İktisadi Devlet Teşekkülü olarak Yem Sanayi Türk A.Ş. kurulmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi nin İngiltere den getirdiği silo ve un fabrikalarına ait makine ve teçhizat Yem Sanayi Türk A.Ş. ne devredilmiş ve bu sayede 1958 de Ankara ve Konya da, 1959 yılında Erzurum da ve 1960 yılında da İstanbul da olmak üzere çelik iskeletler üzerine monte edilmiş, manuel tipte ve küçük kapasiteli 4 adet yem tesisi kurulmuştur. Ayrıca özel sektörün de bu alana girmesini sağlamak amacıyla Yem Sanayi Türk A.Ş. tarafından 1961, 1962 yıllarında İzmir de Tariş, Mersin de Çukobirlik ile, Eskişehir ve Bandırma da ise özel girişimciler ile ortak şirketler kurularak yeni fabrikalar açılmıştır. İlk olarak kurulan bu 8 fabrikanın olumlu sonuçlarının görülmesi ve karma yemin hayvan yetiştiricilerine tanıtılması için yapılan çalışmalar sonucunda, kamu ve özel sektör tarafından yem sektörüne yapılan yatırımlar ve karma yem üretimi hızla artmaya başlamıştır. Daha çok Türkiye nin batı ve orta bölgelerinde yoğunlaşan yem fabrikalarının doğu ve güneydoğu bölgelerinde de yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, yine Yem Sanayi Türk A.Ş. tarafından bu bölgelere de yem fabrikaları kurulmuştur. Sektörün faaliyete başladığı ilk yıllarda kuruluş yeri olarak büyük yerleşim merkezleri ve hububat üretiminin yoğun olduğu yerler seçilirken, sonraları kalkınmada öncelikli bölgelerdeki büyük iller, hububat üretiminin yoğun olduğu il ve ilçeler ve özellikle tavukçuluğun gelişmekte olduğu yöreler seçilmeye başlanmıştır. 4

12 Yem sektörünün gelişimi ile paralel olarak, gerek kullanılan hammaddelerin, gerekse üretilen karma yemlerin kontrollerinin yapılması ve sektörün disipline edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, tarih ve 1734 sayılı Yem Kanunu ve bu kanunla ilgili olarak tarih ve 7/8487 sayılı Yem Yönetmeliği çıkarılmıştır. Kendine ait fabrikalarda ve özel sektör ile ortak fabrikalarda uzun süre hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan karma yemleri üreterek yem sanayinin gelişimine öncülük eden Yem Sanayi Türk A.Ş., zamanla piyasadan çekilmeye başlamıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 3088 sayılı kararı ile Kamu İktisadi Teşekküllerinin özelleştirilmesi çalışmalarına yem sanayi de dahil edilmiştir. İlk aşamada ortak fabrikaların satışı, ikinci aşamada ise Şirket in kendine ait fabrikaların satışı gerçekleştirilmiştir yılında ihale ile Çaycuma, Adıyaman, Antalya, Bursa, Çankırı, Acıpayam, Elazığ, Göksun, Devrekani, Konya, Yatağan ve Zonguldak Yem Fabrikaları satılmıştır yılında Doğubeyazıt Yem Fabrikası nın Ağrı İl Özel İdaresi ne devredilmesinin ardından, özelleştirme çalışmaları Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kızıltepe, Siirt, Tunceli ve Van Yem Fabrikalarının satılması ile devam etmiş ve 1995 yılında Bitlis, Kırklareli, Muş ve Urfa Yem Fabrikalarının satılması ile sona ermiştir. Özelleştirilen kamuya ait yem fabrikalarından sadece 2 tanesinin arazileri için satın alındığı, diğerlerinin isim değişikliği ile üretime devam ettiği, arazisi için alınan yem fabrikalarının makinelerinin da başka yerlere taşınarak çalışmaya devam ettiği öğrenilmiştir. Çalışan makine gücü açısından bir kayıp olmamasına karşın, özelleştirme çalışmalarının yapıldığı yıllarda (1993 den 1996 ya) sektörde üretim azalması olmuştur. Sonuç olarak, 1995 yılı itibariyle yem fabrikalarının tamamı özelleştirilmiş, devletin yem sektöründeki üretim faaliyetleri sona ermiştir yılında 4 kamu fabrikasında başlayan yem üretimine, 1985 yılında 24 kamu, 14 ortak, 142 özel fabrika ile devam edilmiştir yılında kamu fabrika sayısı 26 ya, özel fabrika sayısı 219 a çıkarken, ortak fabrika sayısı 3 e düşmüştür yılına gelindiğinde kamu fabrika sayısı sabit kalıp, özel fabrika sayısı 5

13 263 e çıkarken, 1995 yılında sektör üretimi tamamen özel sektöre ait olan 351 fabrikaya bırakılmıştır Sektörün Teknoloji Düzeyi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca, yem imal belgesi talep eden fabrikalardan 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliği hükümlerine göre asgari sağlık ve teknik şartları yerine getirmeleri istenmektedir. Yem fabrikaları ilk yıllarda tamamen ithal makinelerle kurulurken, son yıllarda ithalat asgariye inmiştir. Mevcut yem fabrikalarının çoğu yarı otomatik sistemle çalışmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından manuel tipte olan fabrikalara, 15 günlük üretime yetecek depolama kapasitesi olmayan fabrikalara ve kapasitesi 5 ton/saatin altında olan fabrikalara artık Yem İmal Belgesi verilmemektedir. Türkiye deki yem fabrikaları genellikle 5-60 ton/saat arası kapasiteye sahip olmakla birlikte, çoğunluk ton/saat kapasiteli tesislerden oluşmaktadır. Yem fabrikaları, çeşitli hayvanların verim ve yağ durumları dikkate alınarak en ucuz ve rantabl olacak şekilde yapılan karma yem formüllerinin (rasyon) hazırlandığı tesislerdir. Yem fabrikaları bu formüllerde bulunan yem hammaddelerini satın alır, depolar, çeşitli işlemlerden geçirip belli ölçülerde karıştırır ve bu karmayı ince, pelet vs. halde ambalajlayarak veya dökme halde piyasaya verirler. Bir yem fabrikasındaki işlemler kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Hammaddelerin alımı, tartılması, depolanması : Hammaddeler daha çok döküm mevsimlerinde veya periyodik olarak alınır, tartılır, silo veya ambarlarda depolanır. Hammaddelerin depolara alınmasında genellikle elevatörler veya pnömatik taşıyıcılar kullanılır. 6

14 Temizleme : Hammaddelerin içinde bulunan yabancı ve istenmeyen maddelerin temizlenmesi gerekir. Bu işlem eleme, madeni maddelerin mıknatıslarla tutulması gibi yollarla yapılmaktadır. Öğütme : Karma yeme girecek hammaddelerin yeterli ölçüde öğütülmesi gereklidir. Öğütme işlemi değişik tip ve kapasiteli değirmenlerde yapılır (çekiçli, valsli vs.). Dozajlama : Dozajlama, imal edilecek karma yemde kullanılacak hammaddelerin o yemin formülüne uygun şekilde tartılması işlemidir. Karıştırma : Çeşitli hammaddelerin değişik oranlarda biraraya getirilmesi ve homojen olarak karıştırılması gerekmektedir. Karıştırma işlemi değişik tipte ve kapasitede karıştırıcılar (mikser) aracılığıyla yapılmaktadır. Peletleme : Karıştırma işleminden geçen karma yemler, piyasaya ince olarak verilmeyeceklerse pelet makinesinde çeşitli çaplarda pelet haline getirilerek soğutucuda soğutulduktan sonra ambalajlamaya verilir. Bazı tesislerde peletler tekrar kırılarak granül yem üretimi yapılmaktadır. Melas ve Yağ Tesisatı : Karma yemlerde kullanılan melas ve yağın depolanmaları, işlenmeleri ve yemlere katılmaları için özel düzen ve makineler kullanılmaktadır. Ambalajlama : Üretilen ince veya pelet karma yemler dökme olarak satılabileceği gibi genellikle 50 kg.lık çuvallarda ambalajlanarak pazarlanırlar. Ambalajlama ünitesinde tartma, paketleme, dikiş ve etiketleme işlemleri yapılır. Yem fabrikalarında, rasyon genellikle bilgisayar yardımıyla hazırlanmakta olup, satın alınan hammaddelerin ve üretilen karma yemlerin kalite kontrollerinin yapılabilmesi için bünyelerinde laboratuvarlar bulunmaktadır. 7

15 Sonuç olarak ülkemiz yem sanayinin, teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte olduğu, hızla geliştiği ve gelişmiş ülkelerdeki ileri teknolojilerden fazla geride kalmadığı söylenebilir. Teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesinde, sektördeki entegrasyona bağlı olarak yem sanayinde üretimden sorumlu olan teknik personelin (ziraat mühendisi, veteriner hekim vs.) pazarlama işlerini de yapmaya başlamalarının ve bunun için de piyasayı izlemek zorunda olmalarının büyük payı bulunmaktadır. Ülkemizdeki yem sektörü, teknolojiyi izlemede sağladığı başarıyı, sektörde hammadde olarak kullanılan ürünlerde standart sağlanamaması nedeniyle, karma yem standardı oluşturmakta sağlayamamıştır. Bu durum, hayvan sağlığı ve verimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Her şeye rağmen, Türkiye Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki en büyük, Orta Avrupa ve Balkanlar bölgesinin de Rusya ve Ukrayna dan sonra üçüncü büyük yem üreticisi ülke konumuna gelmiştir. Bu üretim düzeyine, tek vardiyalık çalışma kapasitesinin tamamını bile kullanmadan geldiği dikkate alınırsa, Türkiye yem sektörünün büyüme ve dış dünyaya açılma konusunda umut verici bir düzeyde olduğu söylenebilmektedir li yıllarda ülkemizde hayvan populasyonunun ve kişi başına gelirin artması sonucu hayvansal ürünlerin tüketiminin artacağı tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, yem fabrikalarının yeniden yapılanması, ince yem üreten fabrikalar yerine dökme ve pelet yem üreten fabrikaların sayısının artması, hayvan beslenmesinde daha az tahıl daha çok yan ürün kullanılması, kedi, köpek, balık yemi üretim miktarlarının artması, bu artış için ekstruderlerin yem fabrikalarına girmesi ve maliyet düşüşü açısından daha fazla melas ilavesi için çift peletleme gibi yeni teknolojilerin de ülkemize girmesi beklenmektedir. Özellikle Avrupa Topluluğu ülkelerinde yem fabrikaları son yıllarda farklı bir yapılanma içine girmişlerdir. Yem üreten tüm şirket ve kooperatifler bir araya gelerek kendi aralarında uzmanlaşmış ve verimliliklerini teknolojik gelişmelere ayak uydurarak artırmışlardır. 8

16 Gelişmiş ülkelerdeki yem fabrikaları çoğunlukla en az ton/yıl ve üzeri kapasitede olup, en az 2 adet 20 ton/saat pelet değirmenine sahiptirler. Bu fabrikalar tamamen otomatik olup, yaklaşık 5 işçi ile faaliyet göstermektedirler. Mamüllerin %75 i dökme, %25 i çuvallı olarak pazarlanmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerdeki yem üretiminde kullanılan hammaddelere belirli bir süreklilik ve kalite standardı bulunmaktadır. Onaylanmış satıcı listelerinde bulunan satıcılardan hammadde temin edilmektedir. Yüksek hammadde havuz kapasitesine sahip olan tesisler, aynı zamanda yükleme, boşaltma açısından da ileri teknolojiye sahip yardımcı işletme malzemeleri (liftler, konveyörler v.s.) kullanmaktadırlar. Avrupa da Türkiye den farklı olarak öğütme işlemi karışım sonrası yapılmaktadır. Avrupa yem sanayinin en önemli özelliklerinden birisi de, peletleme bölümünde sağlanan teknolojik gelişmeler aracılığıyla üretim miktarlarını artırırken formül maliyetlerini azaltabilmiş olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde teknolojik gelişmelerin hayvanlarda verimi artırıp maliyetleri düşürmek, hammaddeleri daha iyi değerlendirmek, çevreyi korumak şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Üretimde hammadde kontrolünün ve otomasyonun artması beklenmektedir Diğer Sektörlerle İlişkiler Türkiye de yem sektörünün gelişimi ile birlikte, yem sanayicisinin de diğer sanayi dallarındaki ürünlere olan talepleri artmış ve çeşitlenmiştir. Yem sektörü, hammadde üreten sanayilerle, yem katkı maddeleri sektörü ile, hayvancılık sektörü ile ve üretim teknolojisini belirleyen makine-ekipman imalat sektörü ile çok yakın ilişkiler içerisindedir. a) Hammadde Üreten Sanayi Karma yemi oluşturan hammaddelerin hububat dışında yarısına yakın kısmını sanayi ürünü veya artık ürünler oluşturmaktadır. Karma yem sektörünün ilişkide olduğu hammadde üretim sanayileri aşağıda verilmektedir. 9

17 - Değirmencilik sanayi, - Nişastacılık sanayi - Fermantasyon Sanayi (Alkol-Bira), - Şeker Sanayi, - Bitkisel Yağ Sanayi, - Diğer Bitkisel Sanayi (Marmelat, meyve suyu, salça vb), - Et Sanayi ve Rendering Tesisleri, - Süt Sanayi, - Tavuk Kesimhaneleri, - Mermer ve Tuz Sanayi, - Soda Sanayi, - Gübre Sanayi (üre). Önümüzdeki yıllarda, hayvan verimini artırmaya yönelik olarak bu sanayi kolları ile yem sektörünün ilişkisinin daha da artacağı tahmin edilmektedir. b) Yem Katkı Maddeleri Sektörü Karma yem üretiminde, hammaddeler dışında hayvanların değişik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mineraller, vitaminler, antibiyotikler, koruyucular, tatlandırıcılar, asitler, renklendiriciler vb. katkı maddeleri de kullanılmaktadır. Bu sektörün önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesi beklenmektedir. c) Hayvancılık Sektörü Türkiye de büyükbaş hayvan populasyonu kültür ırkına doğru artış göstermektedir. Bu durum enerji ve protein açısından daha zengin olan karma yem kullanımını artırmaktadır. Meraların ve kaliteli kaba yemin yetersiz kalması da küçükbaş ve büyükbaş hayvan 10

18 beslemede karma yem ihtiyacını giderek artırmaktadır. Ayrıca, tavukçuluk sektöründeki gelişmelere bağlı olarak da karma yem talebinde artış beklenmektedir. Sonuç olarak, hayvan ırkı gelişimi, hayvan sayısı ve ihtiyacı gibi faktörlerin yem sektörünü yönlendirici ve geliştirici etkileri bulunmaktadır. d) Makine-Ekipman İmalat Sanayi Yem sanayindeki gelişmeler büyük boyutlu olarak en fazla makine-ekipman sektöründe etkili olmuş, yem sanayinin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların neredeyse tamamı ülkemizde yapılmaya başlanmıştır. Ancak teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle fabrikaların otomasyona geçmesi sonucu bilgisayar endüstrisi ile ekspander, ekstruder vb. tekniklerin transfer edilmesi ve makine sanayinin bu teknolojiye ayak uydurması beklenmektedir. Üretim maliyetlerinin azalması ve karma yem kalitesinin artırılması açısından yem sektörü makine-ekipman sanayi ile sıkı ilişkilerini devam ettirmek durumundadır Teşvik Durumu Ülkemizde yatırımlara yönelik teşvik tedbirlerini; - Yatırımlarda Devlet Yardımları, - KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) Yatırımlarında Devlet Yardımları olarak iki farklı başlıkta incelemek mümkündür. a) Yatırımlarda Devlet Yardımları Bakanlar Kurulu nun tarih ve 98/10755 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları hakkındaki son Karar'ı 25 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete de, kararın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise 6 Mayıs 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 11

19 tarih ve 98/10755 sayılı karar çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı ndan alınan Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için, yatırım veya işletme dönemlerini kapsayan aşağıdaki destek unsurları uygulanmaktadır. - Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, - Yatırım İndirimi, - İthalde Katma Değer Vergisi Ertelemesi, - Yerli Makine ve Teçhizat Alımında KDV Desteği, - Vergi, Resim ve Harç İstisnası, - Enerji Desteği, - Arsa Tahsisi, - Yatırımları Teşvik Fonu ndan kredi desteği. Yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 25 Milyar TL., diğer yörelerde ise 50 milyar TL. olması gerekmektedir. Ayrıca Olağanüstü Hal Bölgesi nde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatırımlara kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmayı amaçlayan 4325 No.lu Kanun ile çeşitli teşvikler getirilmiştir. Bakanlar Kurulu nca, Olağanüstü Hal Bölgesi illeri olarak Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Şanlıurfa ve Yozgat illeri belirlenmiştir. Bu kanun kapsamında getirilen teşvikler de aşağıda özetlenmiştir. - Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası, - Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi, - İşletmelerde Vergi, Resim, Harç İstisnası, - Sigorta Primi İşveren Paylarının Hazine ce Karşılanması, - Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 12

20 Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranları aşağıda sunulmuştur. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda : %20, Normal ve Gelişmiş Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda : %40, Ro-Ro Taşımacılığı, Havayolu Kargo Taşımacılığı Yatırımlarında : %25, Gemi İnşa, Yat İnşa, Gemi İthali ve Uçak İthali Yatırımlarında : %15, Finansal Kiralama Şirketlerinin Yapacağı Kiralama Yatırımlarında : %10. b) KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Son olarak 7 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 98/10669 sayılı Kararla KOBİ yatırımlarına ilişkin Devlet yardımları yeniden düzenlenmiştir. Bu karar kapsamında, imalat sanayinde faaliyet gösteren, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı 50 milyar TL. nı aşmayan işletmeler KOBİ kapsamında değerlendirilmiştir. KOBİ lere sağlanan başlıca destek unsurları aşağıda kısaca özetlenmiştir. - Yatırımları Teşvik Fonu ndan Kredi, - Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası, - Yatırım İndirimi, - Makine ve Teçhizat Alımında KDV Desteği - Vergi, Resim ve Harç İstisnası. Acil Destek kapsamında yer alan illerdeki KOBİ lere öncelikli olarak Yatırımları Teşvik Fonu ndan kredi tahsis edilebilmektedir. 13

21 Yem sektörü, diğer bir çok sektör gibi, bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak uygulanan teşvik tedbirlerinden bölgesel bazda yararlanabilmektedir. Son olarak tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Yarım Kalmış, İşletme Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar yürürlüğe konulmuştur. Bu Karar dan Adıyaman, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat illerindeki sözkonusu konumda bulunan yatırımlar yararlanabilecektir (yem sektörü dahil). Sözkonusu teşvik tedbirleri, genellikle Batı illerimizde yoğunlaşan yem sanayinin Doğu ve Güneydoğu illerimizde de güçlenmesi için önemli bir fırsat niteliğindedir. 2. TÜRKİYE DE YEM SANAYİNİN DURUMU Tarım sektörü, bitkisel ve hayvansal üretimden oluşan organik bir bütündür. Birbirini tamamlayıcı nitelikteki bu iki alt sektör, ana ve yan ürünleri itibariyle de birbirlerine bağımlıdırlar. Özellikle ülkemizdeki bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte yapıldığı tarım işletmelerinde hayvancılık sayesinde üretilen ürünler daha iyi değerlendirilebilmekte, işgücü daha verimli kullanılabilmekte ve nakit ihtiyacı her an karşılanabilmektedir. Bu durum, tarım sektörünün riskini azaltıcı bir faktör olmaktadır. Hayvancılık alt sektörünün gayri safi milli hasılaya katkısı daha önceleri %8 in üzerinde seyrederken, 1980 li yıllardan itibaren gerilemeye başlamıştır. Hayvancılık sektörünün tarımsal üretim içindeki payı da 1980 de %35 dolayında iken, 1985 de %26 ya kadar düşmüştür yılında ise bu oran %41 olarak gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran %50 nin oldukça üzerindedir. Ülkemizdeki hayvansal üretim değerinin ortalama %50 den fazlası kasaplık canlı hayvandan karşılanmaktadır. Bunun da %60-70 lik bölümü büyükbaş hayvanlardan, geri kalan bölümü de kanatlı ve diğer hayvanlardan oluşmaktadır yılında DİE tarafından 14

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR ET VE ET ÜRÜNLERİ SA/00-3-6 HAZIRLAYAN ERDAL ERTUĞRUL UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2000 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ...

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ FEYZULLAH ALTAY

TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ FEYZULLAH ALTAY TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ Elverişli coğrafi koşullara ve iklime, zengin bir toprak yapısına ve biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye de, tarım önde gelen sektörlerden biridir. 2000 yılında, tarımsal üretimin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKARNA SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa Tosun Kd.Uzman SA 01-3-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2001 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. SEKTÖRÜN

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21.

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21. 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 5 2. Dünya ve Türkiye de Kanatlı Ürünleri Üretiminin Seyri 7 3. Türkiye Yem Maliyetleri 9 4. Kanatlı Yeminde Kullanılan Hammaddeler Ağırlıklı Olarak İthal Edilmektedir 9 5. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR... 3 2.1. Mevcut Durum... 3 2.1.1. Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1 ARICILIK EYLÜL 2013 www.ordutb.org.tr 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GİRİŞ.3 II. BÖLÜM DÜNYA DA ARICILIK...5 TÜRKİYE DE ARICILIK...8 ORDU İLİNDE ARICILIK 13 III. BÖLÜM BAL İTHALATI VE İHRACATI.18 IV. BÖLÜM Arıcılığın

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ Mükerrem KAYA¹ Nevzat ARTIK ² Mustafa KARAKAYA 3 Şeyma ŞİŞİK OĞRA޹ Barış YALINKILIǹ ÖZET Tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanan gıda sanayinin sadece ülke düzeyinde

Detaylı