Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar"

Transkript

1 Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar Nisan 2008/ İSTANBUL Aylık siyasi gazete Komünist Köz ün 2008 Nisan ayı 3 nolu özel sayısıdır. Fiyatı: 50 kuruş Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şükrü Demir Basıldığı Yer: Özdemir Matbaası, Davutpaşa Caddesi Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 242 Topkapı-İstanbul / Yurtiçinden gelen talepler bedeli herhangi bir yolla yayınevine ulaştırıldığı takdirde, perakende satış fiyatı üzerinden (nakliye, posta masrafı alınmadan) adrese ulaştırılır. Toplu taleplerde (10 adetten itibaren) % 30 indirim uygulanır. Cezaevinden gelen talepler bedelsiz karşılanır. Yurtdışından gelen talepler, kitap bedelinin üzerine nakliye/posta masraflarına ek olarak cezaevine gönderilecek bir kitap bedeli eklendiği takdirde karşılanır. Yurtdışı toplu taleplerde indirim uygulanmaz. Hiçbir hakkı mahfuz değildir. Bu yayında yer alan görüşler ister kaynak gösterilerek ister gösterilmeyerek bu fikirleri benimseyenler tarafından çoğaltılabilir ve her şekil altında kullanılabilir. Yönetim Yeri, Yazışma ve İsteme Adresi: Üsküdar Caddesi, Pınar Pasajı Kat:2 No:39 Kartal-İstanbul Tel-Faks:

2 Sunuş KöZ geçtiğimiz yıl « Mayıs ını Kazanmak İçin Kaçırılan Fırsatların Bilincine Varmak Gerekir» demişti Mayıs ını değerlendiren KöZ ün Sözü de şöyle diyordu: Mayıs ıına bakıp felaket tellallığı yapmak, tespitlerimiz doğru çıktı diye böbürlenmek komünistlerden uzak olsun Mayısı bizim de içinde bulunduğumuz devrimci hareketin ortak kaybıdır. Doğru bildiğimiz ve sembolik de olsa yaşama geçirdiğimiz tutumu Devrimci 1 Mayıs Platformu nda ve dışımızdaki devrimcilerle temas ettiğimiz zeminlerde yeterince açık ve üstüne basa basa savunmamanın sorumluluğu ise elbette bize aittir Mayıs ına bu yöndeki eksikliklerimizi gidererek hazırlanacağız. Bu yönde ilerlemek içinse 2008 Mart-Mayıs ını beklemeyeceğiz. Zira 2007 Mart-Mayıs süreci 1 Mayısla birlikte noktalanmadı. En azından seçimler bitene kadar siyaset sahnesinde tempo düşmeyecek. Bu yoğun süreçte, Mayıs ının derslerini de kuşanarak, tempomuzu arttıracağız, tasfiyeci ve liberal kampanyalara karşı devrimci dayanışmayı türlü zeminlerde somutlamaya devam edeceğiz. Doğrusu KöZ ün arkasında duran komünistler bu SöZ ü tuttular Mayıs ında yapılamayanın yapılabilir olması için 2008 Mart- Mayıs ını beklemediler. Nitekim 2 Mayıs tan itibaren seçimlere yönelik taktik tutumlarımızı belirleyip hazırlıklarımızı yaptık. Seçim süreci boyunca bu tutumun gereği olan çizgide faaliyetimizi aralıksız bir biçimde sürdürdük. Bu süreç boyunca türban sorununu bahane ederek Genelkurmay destekli CHP-MHP ittifakının Amerikancı AKP nin tek alternatifi olduğunu iddia eden burjuva muhalefetine karşı başka bir seçeneğin de olduğunu, bu seçeneğin kendilerinin dahil olduğu bir hareket içinde yaratılabileceğini emekçilere ve ezilenlere göstermeyi ödev kabul ettik. Bin Umut Adayları etrafında, özellikle de emekçilerin en çok ezilen ve sömürülen kesimleri arasında yürütülecek bir ajitasyon propaganda ve örgütlenme faaliyetinin böyle bir seçeneğin şekillenmesi ve kitleler nezdinde kabul görmesi için önemli bir sıçrama tahtası olacağını tespit edip bunu göstermeye çalıştık. Bu çerçevede Bin Umut Adayları kampanyasına, bunun sadece 22 Temmuz seçimlerine yönelik bir taktik destek olmadığını 3 vurgulamayı ihmal etmeden aktif olarak omuz verdik. Özellikle de bu kampanyanın muhataplarında yarattığı dinamizmi canlı tutmak gerektiğini ve seçimlerin ardından seçimlerin sonuçlarından da güç alarak bu dinamizmi arttıracak etkinlikleri elbirliği ve dayanışmayı güçlendirerek sürdürülmesi gerektiğine işaret etmekle kalmayıp bu yöndeki her girişimi geliştirmek ve bazen da buna öncülük etmek üzere sorumluluk üstlendik. Bu bakımdan seçimlere ve seçim sonrasındaki faaliyetlere açık ve seçik bir biçimde 2008 in Mart Mayıs sürecini gözeterek yaklaştık. Bu süreçte ivme kazanıp, AKP için ikinci ve daha ciddi bir sınav teşkil edeceği bilinen yerel seçimlere kadar kesintiye uğratmadan ve hatta boyutlandırarak ulaşma bilinciyle yaklaştık. Savaş tezkeresinin meclisten geçmesinin ardından AKP ve rakiplerinin el birliği ile içeride ve dışarıda Kürtlere yönelik saldırılarını beklenebileceği gibi arttırması da devrimcilerin sosyalistlerin ve Kürtlerin birbirlerine daha yakınlaşmasına ve kitlelerin daha geniş ölçekte tepkiler vermeye başlamasına katkı yaptı. Böylelikle seçimlerin üzerinden çok geçmeden siyasi tabloda AKP ye karşı muhalefetin odağına ezilen ve sömürülen yığınların sözcülüğünü yapma iddiasında olanlar hızla yerleşmeye ve bunu sokaklarda da artan bir etkinlik ile göstermeye başladılar. Elinizdeki broşürde yer alan « Mayıs ı Yaklaşırken Siyasal Tablo ve Devrimci Güçlerin Ödevleri» başlıklı tahlil yazısı bu süreci kabaca tasvir eden ve bu sürecin Mayıs ından ivme alarak gelişmesinin mümkün ve gerekli olduğunu ortaya koyan bir yazıdır. Öte yandan KöZ ün arkasında duran komünistler felaket tellallığının tam aksi yönde tutum takınacaklarına dair verdikleri sözü yerine getirmek üzere bütün gayretleriyle sürece yüklenmekten geri kalmadılar. Kitle içindeki politik çalışmayı aksatmadan ve bunun rutin yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmeden her türlü siyasi platformda yer almak üzere her zamankinden fazla gayret gösterdiler. Bu süreçte gerek kitle örgütleri arasındaki koordinasyonu sürdürme gayretlerini elden bırakmadık. Gerek koordinasyon ve dayanışma ilişkisini işçi sınıfının en örgütsüz kesimlerinin 4

3 örgütlenmesini ivmelendirecek şekilde güçlendirmek suretiyle, gerekse de ÖSS karşıtı kampanyalarda aktif bir sorumluluk üstlenerek rutin faaliyetlerimizi boyutlandırarak sürdürmeyi ihmal etmedik. Ama seçimlerden itibaren hem buralardan güç alıp, hem de bu faaliyetleri güçlendirecek şekilde siyasi platformlarda her zamankinden ısrarlı ve etkin bir varlık göstermeye önem verdik. Bilhassa geçtiğimiz aralık ayının başında Kürdistan a yönelik saldırılar vesilesiyle gündeme gelen platform bu bakımdan önemli bir kalkış noktası oldu. Bu platformda platformun sürekliliğini sağlamak ve özellikle de Mart-Mayıs sürecinden güç alıp, 1 Mayıs a ve sonrasına buradan yüklenmek perspektifiyle aktif yer aldık Newroz unun bu maksatla büyütülmesi için çalıştık ve bu büyük eylemi geniş bir elbirliği ile örgütlemenin onurunu bütün bileşenlerle birlikte paylaştık. Elinizdeki broşürde yer alan metinlerden biri 9 Nisan daki toplantısında bu platformun bileşenlerine sunulan ve 1 Mayıs hakkındaki öneri ve perspektiflerimizi ifade eden metindir. Orada Mayıs ına giderken, bilhassa 2008 yılında Taksim de «birleşik kitlesel bir 1 Mayıs»tan ne anlaşılması hakkındaki görüş ve önerilerimiz yer almaktadır. Bu belge aynı zamanda Mayıs ının ardından verdiğimiz sözü tutuşumuzun belgesidir. Aynı zamanda da gazetemizin son sayısındaki KöZ ün Sözü nde ana hatları çizilen değerlendirme ve perspektiflerin somutlanıp açılmasını ifade etmektedir. O nedenle Martı ve Newroz undan geçerek 1 Mayıs a doğru uzanan süreci değerlendiren bu makaleyi de elinizdeki derlemede bulacaksınız. Bununla birlikte, KöZ ün Mayıs ına yaklaşımının anlaşılması ve önerilerinin kavranabilmesi için, Mayısı hakkındaki değerlendirmemizin hatırlanmasına da gerek vardır. Bu nedenle geçen yıl 1 Mayıs ı takiben adeta 1 Mayıs 2007 özel sayısı gibi yayınlanan gazetemizdeki KöZ ün Sözü nün birlikte okunmasında yarar gördük. Bu metni de elinizdeki broşürde bulacaksınız. Bu metin sadece bir geçmiş değerlendirmesi değildir; zira Mayısı Mayıs ının izinden gelmektedir. Bu nedenle bu metin aynı zamanda KöZ ün arkasında duran komünistler için yaklaşan 1 Mayıs ta neleri nasıl yapmaları ve neleri yapmayıp, yapılmamasını 5 sağlamak için gayret göstereceklerine de ışık tutmaktadır. Bir başka deyişle Mayıs ından hangi dersleri çıkartıp önümüze hangi ödevleri koyduğumuzun anlaşılması için bu saptamaların önemi ve anlamı vardır. Aynı zamanda da Mayıs ında neleri ne kadar yapıp neleri eksik bıraktığımızın görülmesi için bir mihenk taşı bu saptamalardan çıkarsanabilir. Aynı bakış açısıyla elinizde tuttuğunuz broşür elbette KöZ ün Mayısı hakkındaki sözlerinin son noktasını ifade etmekte değildir. Bilakis bu derleme KöZ ün arkasında duran komünistlerin Mayıs ında hangi kalkış noktalarından hareketle neleri nasıl yapma iddiasında olduğunu ortaya koymaya yöneliktir. Başka yayınlarımızda benimsediğimiz tutuma uygun olarak, başkalarına akıl fikir ihsan etmek amacıyla değil, aynı amaç ve ilkeleri benimseyen komünistlerin önümüzdeki süreçteki faaliyetlerine kılavuz olmak ve bu faaliyetlerin önünün açılması için gerekli donanımlı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Elbette bu derleme sadece Mayıs ında ne yapılıp ne yapılmayacağını belirleyen biricik çerçeveyi ifade etmekte değildir ve 1 Mayıs ın nasıl geçeceğine dair kehanetlerde bulunma amacını taşımamaktadır. Zira Mayısı nasıl geçerse geçsin KöZ ün arkasında duran komünistlerin kendi dışlarındaki ve kendi başlarına belirleyemeyecekleri etkenler hakkında spekülasyonlar yapmak yahut bu tür dinamiklere bel bağlayan planlarla ellerini kollarını bağlamak gibi bir adetleri ve alışkanlıkları yoktur. Besbelli ki şovenizme ve sosyal şovenizme karşı emekçilerin en çok ezilen ve sömürülen kesimlerinin seferberliğine dayanan birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs eylemi tek başına KöZ ün arkasında duranların üstlenebilecekleri bir iş değildir. Kaldı ki bu broşürdeki yazılar münhasıran İstanbul/Taksim deki 1 Mayıs mitingini göz önünde tutarak seçilmiş yazılardır. Oysa 2008 yılı 1 Mayıs ının Taksim deki bir mitingden ibaret olmadığı, öyle olamayacağı açıktır. KöZ ün arkasında duran komünistlerin Mayıs ındaki yükümlülüklerinin de bundan ibaret olmayacağı açıktır. Ne 1 Mayıs İstanbul dakinden ve Taksim eyleminden ibarettir; ne de KöZ ün arkasındaki komünistler 1 Mayıs la ilgili olarak sadece bu kesitte bir sorumluluk taşımaktadırlar. Tam tersine İstanbul da ne olursa olsun komünistler faaliyet yürüttükleri 6

4 her alanda işçi sınıfının en çok ezilen ve sömürülen kesimlerini 1 Mayıs alanlarına taşımak ve 1 Mayıs ı bu kesimleri barındıran varoşlara taşımakla yükümlüdür ve her ne olursa olsun bu yükümlülüklerini her yerde aksatmadan yerine getireceklerdir. Bunun yanısıra, kendi dışımızdaki gelişmeler ne olursa olsun bu doğrultuda yapacağımız ve daha geliştirerek yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz şeyler bellidir ve bugüne kadar yaptıklarımızdan çıkarsanması güç değildir. KöZ ün arkasında duran komünistler Mayısı nerede ve nasıl olursa olsun «Varoşlarda birleş alanlarda devleş» şiarının doğrultusunda kendi başlarına neleri ve nasıl yapmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. Geçmiş deneyimlerden, bugünkü durumun sunduğu ek olanaklardan, bilhassa seçimlerden beri izlediğimiz tutumun sağladığı açılımlardan yararlanarak her zamanki görevlerimize daha sıkı sarılarak 1 Mayıs a yükleneceğiz. 2 Mayıs tan itibaren de, bu ödevlerimizin bitmediğinin bilincinde olarak 1 Mayıs nasıl geçerse geçsin bu dönemeçte kendi yaptıklarımızdan güç alarak ve yapamadıklarımızdan dersler çıkararak Mayıs ına gelirken yoğunlaştırarak sürdürdüğümüz faaliyetimizin temposunu düşürmeyeceğiz. Özellikle de Mayıs ında yapılamayanlar izleyen süreçte yapılması için çalışacağımız hedeflerimiz olacaktır Mayıs ı Yaklaşırken Siyasal Tablo ve Devrimci Güçlerin Ödevleri Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs a yaklaşırken Türkiye yüzbinlerin seferber olduğu ve tekrar edeceği ilan edilen ilk bayrak mitingiyle sarsılıyordu. Nitekim 1 Mayıs ı takiben adeta 1 Mayıs mitinglerine nispet eder gibi yapılan bu kitlesel gösteriler hız kesmeden sürdü. Hatta kimi sendikalar 1 Mayıs a taşımadıkları üyelerini bu mitinglere taşımak için gayret gösterdi. Cumhurbaşkanlığı krizi ve bu makama eşi türbanlı bir AKP linin gelmesi olasılığı üzerine «Türkiye laiktir laik kalacak» avazelerinde buluşan geniş bir kitlenin başlattığı bu gösteri ve onu izleyenler aslında AKP karşısındaki düzen muhalefetinin seçim hazırlığının işaretleriydi ve seçim mitingleri de aynı havayı taşıdı. 22 Temmuz Seçimleri Öncesindeki Tablo Değişirken AKP ye Karşı Bir Emekçi Hareketinin Yükselmesi İçin Elverişli Koşullar Ortaya Çıkıyor 22 Temmuz seçimleri bu gerilimle geldi ve geçti. AKP kendi tahminlerini de aşan bir oy toplayarak tekrar birinci parti oldu; cumhurbaşkanlığı krizi bu sonuçlara göre büyük sarsıntılar yaşanmadan çözüldü. Genelkurmay ABD nin ayar çekmesi sayesinde ve parlamenter muhalefetteki müttefiklerinin cılızlığının tescil olmasıyla hizaya geçti. MHP ile CHP nin arasına türban girdi ve seçim dönemindeki muhabbetleri hiç değilse bir süre için bozuldu. Ergenekon operasyonlarıyla bu anti-akp ittifakının bir ayağı daha muz kabuğuna bastı. Şimdilerde CHP, Yargıtay Anayasa Mahkemesi gibi sivil bürokrasi içindeki son burçlarından son salvo atışlarını yapmakta. Bu arada DTP, seçimlerde Kürtlerin önemli bir kısmının oylarını ve aynı listeden seçilen ÖDP Genel Başkanı nın meclisteki desteğini alamadığı halde grup kurmayı başaracak bir güçle çıktı yılından beri ilk kez gerçekleşen bu seçim sonucu, Bin Umut Adayları na destek veren kitleler kadar vermeyenlerin de moral motivasyonunu arttıran bir etken oldu. Bu durum seçimlerin ardından kendini alanlarda göstermeye başladı. 7 8

5 Öte yandan seçimlerde birbirinin kuyusunu kazarmış gibi görünen düzen partilerinin savaş tezkeresi konusunda ittifak yapması karşısında meclisteki Bin Umut Vekilleri nin bu tezkereye karşı red oyu verme onurunu paylaşmaları bu morali yükseltti. Bu tezkere ile birlikte sınır ötesinde ve berisindeki operasyonlar hız kazandı. Hava harekatlarının ardından gelen kara harekatının askeri bakımdan bir fiyaskoyla sonuçlanmasına neden olan «Zap direnişi» bu morali bir kat daha yükseltti. Böylelikle, seçimlerin üzerinden geçen kısa süre içinde sokakların havası değişti. Amerikancı AKP hükümetine karşı sokaktaki muhalefetin odağına hızlı bir ivme ile Kürtlerin, devrimcilerin ve sosyalistlerin oluşturduğu parçalı hareket geçmeye başladı. Aralık ayında İstanbul da sınır ötesi harekatları protesto etmek üzere oluşan ve bu hedefle sınırlı kalmayarak gelişen, ezilen ve sömürülen yığınlarla sosyalist hareketin temel sorunlarında tutum alıp süreklilik kazanan platform da bu gelişmenin ifadelerinden biri oldu. Bu platform uzun zamandan beri Kürtlerle devrimci ve sosyalist akımların bir araya geldiği en geniş eylem birliği zeminini ifade etmektedir. Her ne kadar kurulmasından itibaren daha çok kitlesel basın açıklamaları çerçevesinde bir etkinlik göstermekle kalmış ve büyük çaplı kitle eylemleri örgütleyememiş olsa da, bu eylem birlikteliğinin önemi ve anlamı her geçen gün biraz daha geniş kesimler tarafından idrak edildi. Başka kentlerde aynı platformun izdüşümleri oluşmasa bile, İstanbul daki bu platformun varlığı bütün eylem birlikteliklerinin ve diyalogların şekillenmesinde hatırı sayılır bir rol oynamaya başladı. Öyle ki, beklenebileceği gibi 8 Mart dönemecinde birbirlerinden ayrı mecralarda yeraldıkları halde, bu platformun bileşenleri 12 Mart ve 16 Mart kertelerinden geçtikten sonra, İstanbul da örgütlenen tarihin en büyük Newroz mitinginin organizasyonunu birlikte üstlenme onurunu paylaştılar Mayısı 2008 Newroz unun Gerisine Düşmemelidir Hiç kuşkusuz 2008 Newrozu sadece İstanbul da değil, yaşadığımız toprakların hemen hemen her köşesinde, her yerelliğin kendine 9 özgü koşullarına göre ama her yerde artan bir nispi canlılık ve kitlesellik ile kutlandı. Ama devrimciler açısından başarılar çerçevelenip duvara asılacak madalya veya ödül beratları değil, gelecekteki mücadeleleri boyutlandırmak için güç alınacak kalkış noktalarıdır Mayıs ının arifesinde gerçekleşen Newroz eylemleri de bu bakımdan önümüzdeki 1 Mayıs eylemleri için bir kalkış noktası olmalıdır. Aynı zamanda da yaklaşan 1 Mayıs eylemleri için geri düşülmemesi gereken bir ölçü oluşturmaktadır. Öyle ki besbelli çoğunluğu emekçilerden oluşan yüzbinlerin coşkuyla kutladığı 2008 Newroz undan sonra, bunun gerisinde kalan bir 1 Mayıs mitingi seçimlerden bu yana adım adım gelişen hükümet karşıtı eylemlerin genel seyrini de olumsuz yönde etkileyecek başlı başına bir etken olacaktır. Daha somut olarak ifade etmek gerekirse, Mayıs ında ortaya çıkacak olan tablo, AKP açısından ciddi bir sınav niteliği taşımaya aday olduğu besbelli olan yerel seçimlere kadarki sürecin seyrini tayin etme konusunda önemli bir etken olacaktır. Bu nedenledir ki, hem AKP hem onun meclisteki ve meclis dışındaki rakipleri şimdiden yerel seçimlere kadar sürdürülecek planlar ve stratejiler oluşturma peşindedir. Ama aynı şey işçi hareketi, Kürt hareketi ve genel olarak sosyalistlerle devrimcilerin oluşturduğu hareket bakımından da bir zarurettir Mayıs ında AKP ve rakipleri arasındaki it dalaşından bağımsız bir siyasal odak oluşturup yerel seçimlerde genel seçimlerden daha derli toplu ve daha geniş çaplı bir siyasal sıçrama yapmak mümkün ve gereklidir. Bu bakımdan yaklaşan 1 Mayıs önemli bir dönemeç olacaktır. Onun için de devrimcilerin ve sosyalistlerin Mayıs ına her zamankinden daha ağır bir sorumluluk taşıdıklarının bilinciyle ve topyekün bir atılımın gereklerini yerine getirme aşamasında olmanın ciddiyetiyle yaklaşmaları hayati bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, dar grup çıkarlarının yön verdiği hesaplar, yahut hem AKP hem de CHP tarafından doğrudan yahut dolaylı yollardan manipüle edilip kışkırtılan sendikal rekabetin rüzgârının yön 10

6 verdiği adımlar seçimlerden bu yana görülen olumlu gelişme seyrini başarısızlığa mahkûm edecek, 1 Mayıs ın Amerikancı AKP hükümetine karşı sert bir kitlesel uyarı eylemi olmasına köstek olacaktır. Böyle bir gelişmeye alet olmamak her devrimcinin sosyalistin ve ezilenlerden yana olan herkesin 1 Mayıs a dair ödevlerinin ve siyasi sorumluluklarının başında gelmelidir. Bu bakış açısıyla İstanbul da Mayıs ını 2008 Newroz undan güç alarak ve onu aşacak bir eylem birliği ve kitlesellik ile karşılamak 1 Mayıslara sınıf mücadelesinde önemli bir kavga günü olarak yaklaşan herkesin boynuna borçtur yılında İstanbul da birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs ın ne anlama gelmesi gerektiği açıktır: 2008 Newroz unu örgütleyen güçlerin ifade ettiğinden aşağı kalmayan bir birleşikliği, eylem birliğini ve o mitingden aşağı kalmayan bir kitlesellik ve coşkuyu yansıtmalıdır. Bu ölçülerin gerisine düşen herhangi bir 1 Mayıs eylemi isterse daha gösterişli ve daha militan olsun, esas olarak bir süredir gelişmekte olan kitlesel muhalefet hareketinin hızının kesilmesini ifade edecektir. Böylelikle de siyasal mücadeleyi sadece kendi aralarındaki it dalaşının sınırları içinde tutmak isteyen düzen partilerinin özlemlerine uygun bir gelişme olacaktır. Oysa tam tersine onların endişe duydukları gelişmelerin önünü açmak gerekir. Bu ise besbelli 2008 Newroz undaki tabloyu boyutlandırarak tekrarlamaktır. Newroz dan güç alan ve onun gerisine düşmeyen bir 1 Mayıs mümkündür. Sadece Newroz dan güç alacağı için değil, burjuva siyasetinin kendi içindeki tıkanıklıklardan ve bu nedenle gerginleşen dalaşın yarattığı çatlaklardan yararlanmanın koşulları olduğu için de mümkündür. Burjuva Partileri Arasındaki İt Dalaşı Sadece Bir Muhalefet Boşluğu Yaratmıyor Aynı Zamanda Düzen İçi Dengeleri de Kırılganlaştırıyor Kaldı ki geçen yılın baharından bu yana özellikle seçim sonuçlarının belli olmasından itibaren gelişen süreç içinde kitlelerin eğilim ve yönelimleri bakımından da önemli değişimler olmuştur. Şu ya da 11 bu nedenle, şu ya da bu ölçüde umutlarını düzen partilerinin şu ya da bu kanadına bağlamış olan kesimlerin gözlerinin açılmasını değilse bile beklenti ve yönelimlerinin değişmesine yol açabilecek pek çok gelişme olmuştur. Seçimlerde Amerikan uşağı AKP ye karşı MHP ile ittifak eden ve Genelkurmay ın sivil temsilcisi olmaya soyunan CHP alternatifine kerhen veya gönüllü olarak destek veren ve emekçileri de böyle davranmaya çağıranlar sadece seçim hüsranına uğramakla kalmış değildir. Bu ittifakın CHP den çok MHP ye yaradığı, herkesin görebileceği bir olgu olarak kendini göstermiştir. Seçimlerde düzenin sağ partileri göreli olarak güç kazanırken düzeninin solunda bir alternatif oluşturma iddiasında olanlar asıl büyük mağluplar olmuştur. Bu sonuçlara ve bu sonuçları pekiştiren uluslararası alandaki güç dengelerindeki değişimlere paralel olarak içerdeki güç dengelerinde de değişimler oldu. Güya birbirlerinin can düşmanı gibi görünen TSK ve AKP hükümeti Kürt halkına yönelik saldırı politikaları sayesinde hiç değilse bir noktada ve geçici olarak da olsa birbirleriyle uzlaştı. AKP ye karşı kader ortaklığı yapacakmış gibi görünen MHP ve CHP aralarına türban meselesinin girmesiyle birbirlerinden uzaklaştı. Öyle ki, aralarında AKP nin şu ya da bu nedenle tökezlemesi halinde bile yan yana gelmelerini güçleştiren bir mesafe oluştu. Ama bu aynı zamanda CHP nin yalnızlaşması ve marjinalleşmesine yol açtığı gibi güya irticaya karşı CHP-MHP ittifakından medet uman ya da bu ittifakın desteklenmesini savunanlara duyulan güvenin ve umudun hızla azalmasına da yol açmıştır. Artık bu öznelerin kitleleri bir yıl önce olduğu gibi seferber etme yetenekleri yoktur; bu yeteneklerin yeni baştan tesis edilmesine ihtiyaçları vardır. Öte yandan seçimlerde CHP ve MHP nin şoven ittifakına karşı kendi adayları yerine AKP ye destek vermeye kerhen veya gönüllü olarak razı olan Kürtler de AKP nin kendilerinden aldığı destekle üzerlerine daha büyük bir hışımla yöneldiğini çok geçmeden gördüler. AKP nin önümüzdeki dönemde bir daha böyle bir yanılsama sayesinde Kürtler den seçimlerde olduğu kadar bir destek bulmasının koşulları 23 Temmuz 2007 gününden itibaren ortadan kalkmış durumdadır. Bu itibarla AKP bakımdan da böyle 12

7 bir desteği yeniden almak için bir takım yeni adımların atılmasına ihtiyaç vardır. Ama bir yandan da bu kutuplar arasındaki çatışma keskinleşerek sürmektedir de. Son dönemde burjuva siyaset gündeminin başlıca konuları haline gelen AKP nin kapatılma davası ve Ergenekon operasyonu bu keskinleşmenin en bariz işaretleridir. Darbe hatırlatmalarının sıklaşması ve türlü komplo teorisyenlerinin bu karmaşık denklemin sırlarını çözme gayretiyle tabloyu daha da kırılgan hale getiren yorumlarının yaygınlaşması da gergin tabloyu daha da gerginleştiren bir iklim oluşturmaktadır. Buna paralel olarak, burjuvazinin saflarından «keskin sirke küpüne zarar» uyarıları gelmeye, uzlaşma veya yumuşama çağrıları hatta tavsiyenin ötesinde talimat tonunda dilekler artmaya başlamıştır. Hiç kuşkusuz bu alarm zilleri sadece rakip burjuva kamplarının birbirlerine haddinden fazla sert darbelerle girişmekte olmalarından ileri gelmekte değildir; zira daha önceleri devletin zirvesinde bunun kadar hatta belki daha sert çatışmalar olmuş ama aynı telaşa yol açmamıştır. Hakim sınıfın önünde bu koyulaşıp sertleşen dalaşın sonunda çatışan taraflardan hiçbirinin kârlı çıkamayacağına dair bir karanlık ufuk belirmektedir. Zira bu duruma aynı zamanda nadiren rastlanan bir alternatifsizlik eşlik etmektedir. Rakipleri AKP ye sert darbelerle saldırırken onun yerine geçebilecek kabiliyeti kazanmakta değildir. Darbe olasılıklarından söz edenler hatta bunu dileyenler bir darbenin ardından kimin nasıl hükümet edeceğini söylemeye sıra geldiğinde suskunluk mertebesinde bir kekemelik nöbetine kapılmaktadır. Muhalefetin üzerine en tehlikeli hamlelerle gitmekten çekinmeyen AKP halihazır muhalefetin büsbütün ortadan kalkmasından ciddi bir biçimde ürkmektedir. AKP gerçek bir muhalefetin olmayışından ve bir muhalefet boşluğu olmasından yakınmakta, muhalefet adeta devletle özdeşleşen bir hükümet tablosu nedeniyle hükümete vurmak isterken devlete vurmak zorunda kalmaktan çekinmekte, bu durumdan şikâyet etmektedir. Bununla birlikte parlamentoda veya sokakta muhalefet ederek yapamadığını bu sefer devletin güya tarafsız görünmesi gereken kurumlarını harekete geçirerek yapmak zorunda kalmaktadır. Bütün bunlar hem gerilimi arttırmakta hem de bu 13 dalaşın giderek koyulaşan bir siyasi krize yol açmasına neden olmaktadır. Burjuvazinin Asıl Korkusu İşçi Hareketinin, Kürt Emekçileri Sol ve Devrimci Güçleri de Kapsayacak Şekilde, Düzen Partilerinin Karşısına Dikilmesidir Ama alarm zillerinin ve uzlaşma/yumuşama uyarılarının canhıraş olmasının asıl nedeni bu alternatifsizlik de değildir. Bilakis burjuva siyasetinin muhtelif aktörlerinin daha önce hiç akla getirmedikleri rüyalarında bile görmek istemedikleri bir alternatif belirmektedir. Bunlara karşılık seçimlere birbiriyle dalaşan düzen kamplarının dışında ayrı bir odak olarak katılan Bin Umut Adayları seçimlerde elde ettikleri sonuçlarına yansıyan güçle ifade edilmesi yeterli olmayan bir siyasi etki yaratmış durumdadır. Bu da seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden süreçte kendini gösteren ve giderek sokaklara yansıyarak boyutlanan bir siyasal etkeni ifade etmektedir. Bu koşullarda AKP nin boşaltacağı yeri düzen saflarındaki rakiplerinin tek başlarına yahut birlikte doldurması mümkün değildir ama başta DTP olmak üzere ezilen ve sömürülen yığınlar adına siyasal mücadele veren muhtelif akımların bu boşluktan yararlanacakları tartışmasızdır. Öte yandan AKP nin birbirlerinden ayırıp etkisizleştirmek istediği muhalefet cephesinin boşalttığı yer de aynı güçler tarafından hızla doldurulmaktadır. Kısa vadede bu durumun kendiliğinden değişmeyeceği de bellidir. Üstelik bu durum esasen parçalı bir tablo arzeden Kürt hareketi, işçi hareketi ve devrimci, sosyalist akımların oluşturduğu hareketi giderek daha fazla birbirlerine yakınlaştırmakta ve ortak hareket etmesinin koşullarını olgunlaştırmaktadır. Bu hareketleri devlet terörü ile ekonomik veya siyasi saldırılarla parçalayıp etkisizleştirme gayretlerinin de bu bir araya gelme eğilimini kuvvetlendirdiği görülmektedir. Bu bakımdan 2007 baharında görülen tablo ile 2008 baharı arasındaki esas farkın arkasındaki gelişmeler bunlardır. Ama ne genel seçimler ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi düzen partileri arasındaki siyasi rekabetin temellerini ortadan kaldırmış 14

8 değildir. AKP nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması ya da kapatılmaması da bu kesimler arasındaki it dalaşını sona erdirmeyecektir. Bu nedenle 1 Mayıs a da bu it dalaşının gölgesinin düşmesi işten bile değildir. Bilakis yaklaşan 1 Mayıs, düzen saflarında birbirleriyle dalaşan güçler bakımından bu tabloya müdahale etmek üzere önemli bir dönüm noktası olacaktır. AKP 1 Mayıs ta sokaktaki muhalefeti kendi kontrolündeki kanallara akıtmak için yol arayacaktır; tezkereden beri kaybettiği itibarı bu vesileyle yeniden elde etme arayışı içindedir. CHP nin temsil ettiği kanat da AKP ye karşı muhalefet hareketini kendisinin manipüle edebileceği bir mecraya çekmenin yollarını aramaktadır. Bu çerçevede bir taraftan hükümet saflarından 1 Mayıs a izin verilebileceği hatta Taksim in bile 1 Mayıs a açılabileceğine dair işaretlerin gelmesi tesadüf değildir. Ama sosyal güvenlik saldırısında hükümetle uzlaşan sendikacıların birden bire 1 Mayıs şampiyonları haline gelmesi çok kolay değildir. Bu rolü üstlenebilmeleri için mutlaka soldan destek ve müsamaha görmelerine ihtiyaç vardır. Seçim döneminde işçileri irticaya karşı kendilerini desteklemeye çağıran CHP ve onun dümen suyundaki kesimler de bir ucundan 1 Mayıs ı bu kavgada kendilerine bir sıçrama tahtası yapmak için planlar kurmaktadır. Sivil bürokrasi içindeki son kalelerinden başka tutunacak dalı kalmayan CHP nin sendikalar üzerinden solu ve emekçileri kendine payanda yapmak için azami bir gayret göstereceği şüphesizdir. Ama sosyal güvenlik saldırısı karşısında açıkça tutum alamayan CHP nin bizzat emekçilerin seferberliğine önderlik edemeyeceği ve bundan titizlikle kaçtığı da bir başka gerçektir. Bu durumda geçen 1 Mayıs ta olduğu gibi sol göstererek solcuları yedekleyip işçileri de CHP değirmenine sürüklemek için sendika bürokratlarının bir kesiminin sahne almasına ihtiyaç vardır. Buna karşılık seçimlerde bu it dalaşından bağımsız bir odak olarak ortaya çıkan hareket güçlenerek varlığını sürdürmektedir ve 1 Mayıs dönemecinde de birbiriyle dalaşan burjuva kamplarından bağımsız bir odak olarak siyasal tabloya müdahale etmesi mümkün ve belirleyici bir önemdedir. Bunun gelişmesi ve güçlenmesi 15 mümkündür; hatta ileri çıkılmadığı takdirde geri düşme olasılığı vardır. Bunun için çabalayanlar da başta şovenler ve sosyal şovenler olmak üzere az değildir. Sol içindeki dar grup çıkarları temelindeki rekabet eğilimleri ve sendika bürokrasileri arasındaki rekabet de aynı istikamette bir etki yapmaya adaydır. Bu nedenle birbiriyle dalaşan düzen güçlerinin bu kavgalarına işçi hareketi ve sol içindeki kamplaşmanın taraflarını yedekleme arzu ve arayışlarının artması gayet tabii olacaktır. Ama burjuvazinin birbirleriyle rakip kesimleri zaten adeta çamaşırlarını meydanda yıkamaya kadar varacak raddede sert bir dalaş içindedir. Bir de bu kavganın bayrak mitinglerinde seferber edilen kitleden tamamen farklı karakterdeki bir kitle ile sokağa taşınması gerilimi büsbütün arttıracaktır. Tam da bu nedenle kitleleri kendi dalaşlarına alet etmek isteyen rakip burjuva kamplarının bu eğilimleri karşısına bir kez daha düzen saflarındaki uzlaşma ve yumuşama çağrılarını yükseltenlerin devreye girmesi gayet tabii olacaktır. Sendika Bürokratları Daha Güçlü Bir 1 Mayıs a Zemin Hazırlamak İçin Değil Birleşik ve Kitlesel 1 Mayıs ın Önünü Kesmek İçin Bir Araya Geliyor Bu durumda Mayıs ının burjuvazinin rakip kanatları arasındaki dalaşın rüzgarına kapılarak sendikal rekabet yahut dar grup çıkarları veyahut sosyal şovenizmin etkisi yüzünden parçalanması bir tehlikeli olasılık ise, daha tehlikesiz olmayan bir diğer olasılık da sendika bürokratlarının, aniden aralarındaki (GSS karşıtı mücadelenin bölünmesine de yansıyan) kayıkçı kavgasını durdurup, Mayıs ının birlik beraberlik içinde geçmesine öncülük etmeye soyunmalarıdır. Bir an için bu olasılık başlı başına olumlu bir gelişme olarak görülebilirse de bu bir yanılgı olur. Zira böyle bir gelişmenin ardında birbiriyle dalaşan burjuva kamplarını uzlaştırma yahut çatışmalarını yumuşatma arayışı içindeki düzen güçlerinin özlem ve müdahalelerinin olması ihtimal dışı olmayacaktır. Hrant Dink in katledilmesinin ardından ortaya çıkan geniş kitlesel tepkinin münhasıran ÖDP kanalına akıtılmak istenmesi ve Ermenilere yönelik ayrımcılığın adeta Kürtlere dönük inkar ve imha 16

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye!

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye! aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) SAYI: 36 Hasan Coşkun Panelleri 2014 www.kozonline.org İsyanlarla Kaynayan Dünyada Gezi Ayaklanması nın Özgünlüğü paneli 6 Nisan da BDP, Halkevleri, ve TÖP-G

Detaylı

Kızıl Bayrak tan İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin CMYK

Kızıl Bayrak tan İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin CMYK 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/01 18 Ocak 2007 İÇİNDEKİLER İşçi sınıfı ve emekçilerin safı sermaye düzeninin tam karşısıdır!.............. 3 ABD nin yeni Özal olma yolunda ilerleyen Erdoğan

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/21 1 Haziran 2007 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Seçim aldatmacasına, gerici-saldırgan politikalara karşı devrimci sınıf mücadelesi!....................... 3 Ordu savaş çığırtkanlığı ile düzen içi çatışmada yol almaya çalışıyor!.......

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/12 30 Mart 2007 İÇİNDEKİLER Birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıs için ileri!.......... 3 Sermaye devleti kendini tahkim ediyor. 4 Düzen siyaseti keskin bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/11 23 Mart 2007 İÇİNDEKİLER Emperyalist işgalin dördüncü yılında Irak Kapitalist barbarlık ve ezilen halkların direnme gücü!............. 3 Newroz un gösterdikleri.............

Detaylı

Düzen cephesi ve rejim krizi

Düzen cephesi ve rejim krizi Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! Sayı: 290, Haziran 2013 Düzen cephesi ve rejim krizi 4 Haziran 2011 (12 Haziran 2011 seçimleri öncesi) H. Fırat Burada sunduğumuz rejim krizi konulu konferans, 2013

Detaylı

Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı sayı: 200, ocak 99

Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı sayı: 200, ocak 99 Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı sayı: 200, ocak 99 Yeni bir yılın başında dünya ve Türkiye 98 yılını geride bıraktık. İkibinli yıllara yalnızca

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

Yeni saldırı hüküm eti

Yeni saldırı hüküm eti İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 140, 1 Mart '96 ANAYOUu Genelkurmay kurduruyor Yeni saldırı hüküm eti 24 Aralık seçimlerini izleyen günlerde

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/31 10 Ağustos 2007

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/31 10 Ağustos 2007 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Sandıktan çıkan başarının ve istikrar beklentisinin sınırları.......... 3 Cumhurbaşkanı seçememe krizi sürüyor...................... 4 Anayasa değişikliği tartışmaları neyi gizliyor?.....................

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

1 Mayıs 2015 İstanbul eylemi Sarıyer de 1 Mayıs Gülsuyu 1 Mayıs s.3

1 Mayıs 2015 İstanbul eylemi Sarıyer de 1 Mayıs Gülsuyu 1 Mayıs s.3 AYLIK KOMÜNIST GAZETE FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) SAYI: 4 (101) WWW.KOZONLINE.ORG Kenan Evren ın ortada kalan cenazesi 12 Eylül rejiminin krizini simgeliyor Uzun bir süredir makinaların desteği ile yaşatılan

Detaylı

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan...

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... 2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2006/20 (20) 27 Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER AKP ye yönelik operasyon açığa çıktı Düzen cephesinde sertleşen iç mücadelenin yeni aşaması........................ 3 Kızışan

Detaylı

Kızıl Bayrak tan İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin CMYK

Kızıl Bayrak tan İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin CMYK 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/17 4 Mayıs 2007 İÇİNDEKİLER İşte Taksim, işte 1 Mayıs!............ 3 1 Mayıs ın ardından................. 4 İstanbul: Devletin terörü sökmedi! Taksim deki 1

Detaylı

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt 18 Brumaire 1799'dan bugüne Bonapartizm Waterloo benzeri bir savaşa girmeyi bırakalım, Gezi Parkı ndan tetiklenen bir ayaklanmayla karizması bir anda çizilen Erdoğan ı ve onun iktidarını bonapartis bir

Detaylı

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU MARKSİZM VE SEÇİMLER Sinan KARASU YEREL SEÇİMLER VE DEVRİMCİ PERSPEKTİFLER 2 Güncel Durum 2 Seçimler Nedir, Ne Değildir? 9 Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 17 DARBE TEHDİDİ VE SEÇİMLER 19 Darbe Tehdidi ve Seçimler

Detaylı

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan...

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... 2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/07 23 Şubat 2007 İÇİNDEKİLER İsrail başbakanının Türkiye ziyaretiö Siyonist İsrail'le işbirliği pekiştiriliyor... 3 Gül'den sonra Büyükanıt da Washington'un

Detaylı

20 Temmuz: Önderlik ve organizasyon ihtiyacı

20 Temmuz: Önderlik ve organizasyon ihtiyacı İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 102,1 Ağustos 94 20 Temmuz: Önderlik ve organizasyon ihtiyacı 20 Temmuz genel uyarı eylemi tüm yetersizliklerine

Detaylı

Dergimizin ekim sayısı ile sizlerleyiz. Her yeni

Dergimizin ekim sayısı ile sizlerleyiz. Her yeni Sayı 5, Ekim 2011 İçindekiler Söz ve Eylem Bu Sayıda Sayfa 1 Wisconsin Protestoları 2-10 Sahte Düellonun Sahte Kahramanı 11-12 Kongre ve Kongre Partisi Üzerine 13-15 Kongre Hareketi ve Yeni Olanaklar 16-17

Detaylı

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

TEZKERE VE OPERASYON KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI

TEZKERE VE OPERASYON KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI TEZKERE VE OPERASYON KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI KİTAP DİZİSİ: 5 ARALIK 2007 1 YTL KURTULUŞ SOSYALİST DERGİ YAYINLARI Sahibi ve Yazı işleri Müdürü: Önder YILDIZ Adres: Üsküdar Caddesi Pınar İşhanı

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 12 EYLÜL DEN 12 HAZİRAN A SİYASİ PARTİLER ADALET VE KALKINMA

Detaylı

Marksist Teori. 11 Nisan-Mayıs [2014]

Marksist Teori. 11 Nisan-Mayıs [2014] Marksist Teori 11 Nisan-Mayıs [2014] Marksist Teori - Yaygın Süreli Yayın Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Alper Kaba Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Alper Kaba Yönetim Yeri: Aksaray

Detaylı

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/18 11 Mayıs 2007. Kızıl Bayrak tan

Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/18 11 Mayıs 2007. Kızıl Bayrak tan 2 Kızıl Bayrak İÇİNDEKİLER Emekçiler, sınıfın bağımsız devrimci programı etrafında kenetlenmelidir!.... 3 Düzenin seçim oyununu bozmak için devrimci seferberlik!............... 4 Kürt liberallerin depreşen

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18. Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22. Sosyalistler Ahmet Türk ve Kürt halkıyla omuz omuza

Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18. Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22. Sosyalistler Ahmet Türk ve Kürt halkıyla omuz omuza Kadınlar vardır, Sosyalist Gelecek'te Dinçer>>17 Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18 Evet, doğru yolda Kalyon>>20 Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ

Detaylı