Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar"

Transkript

1 Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar Kitlesel ve Birleşik 1 Mayıs'ın Önündeki Tuzaklar ve İmkanlar Nisan 2008/ İSTANBUL Aylık siyasi gazete Komünist Köz ün 2008 Nisan ayı 3 nolu özel sayısıdır. Fiyatı: 50 kuruş Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şükrü Demir Basıldığı Yer: Özdemir Matbaası, Davutpaşa Caddesi Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 242 Topkapı-İstanbul / Yurtiçinden gelen talepler bedeli herhangi bir yolla yayınevine ulaştırıldığı takdirde, perakende satış fiyatı üzerinden (nakliye, posta masrafı alınmadan) adrese ulaştırılır. Toplu taleplerde (10 adetten itibaren) % 30 indirim uygulanır. Cezaevinden gelen talepler bedelsiz karşılanır. Yurtdışından gelen talepler, kitap bedelinin üzerine nakliye/posta masraflarına ek olarak cezaevine gönderilecek bir kitap bedeli eklendiği takdirde karşılanır. Yurtdışı toplu taleplerde indirim uygulanmaz. Hiçbir hakkı mahfuz değildir. Bu yayında yer alan görüşler ister kaynak gösterilerek ister gösterilmeyerek bu fikirleri benimseyenler tarafından çoğaltılabilir ve her şekil altında kullanılabilir. Yönetim Yeri, Yazışma ve İsteme Adresi: Üsküdar Caddesi, Pınar Pasajı Kat:2 No:39 Kartal-İstanbul Tel-Faks:

2 Sunuş KöZ geçtiğimiz yıl « Mayıs ını Kazanmak İçin Kaçırılan Fırsatların Bilincine Varmak Gerekir» demişti Mayıs ını değerlendiren KöZ ün Sözü de şöyle diyordu: Mayıs ıına bakıp felaket tellallığı yapmak, tespitlerimiz doğru çıktı diye böbürlenmek komünistlerden uzak olsun Mayısı bizim de içinde bulunduğumuz devrimci hareketin ortak kaybıdır. Doğru bildiğimiz ve sembolik de olsa yaşama geçirdiğimiz tutumu Devrimci 1 Mayıs Platformu nda ve dışımızdaki devrimcilerle temas ettiğimiz zeminlerde yeterince açık ve üstüne basa basa savunmamanın sorumluluğu ise elbette bize aittir Mayıs ına bu yöndeki eksikliklerimizi gidererek hazırlanacağız. Bu yönde ilerlemek içinse 2008 Mart-Mayıs ını beklemeyeceğiz. Zira 2007 Mart-Mayıs süreci 1 Mayısla birlikte noktalanmadı. En azından seçimler bitene kadar siyaset sahnesinde tempo düşmeyecek. Bu yoğun süreçte, Mayıs ının derslerini de kuşanarak, tempomuzu arttıracağız, tasfiyeci ve liberal kampanyalara karşı devrimci dayanışmayı türlü zeminlerde somutlamaya devam edeceğiz. Doğrusu KöZ ün arkasında duran komünistler bu SöZ ü tuttular Mayıs ında yapılamayanın yapılabilir olması için 2008 Mart- Mayıs ını beklemediler. Nitekim 2 Mayıs tan itibaren seçimlere yönelik taktik tutumlarımızı belirleyip hazırlıklarımızı yaptık. Seçim süreci boyunca bu tutumun gereği olan çizgide faaliyetimizi aralıksız bir biçimde sürdürdük. Bu süreç boyunca türban sorununu bahane ederek Genelkurmay destekli CHP-MHP ittifakının Amerikancı AKP nin tek alternatifi olduğunu iddia eden burjuva muhalefetine karşı başka bir seçeneğin de olduğunu, bu seçeneğin kendilerinin dahil olduğu bir hareket içinde yaratılabileceğini emekçilere ve ezilenlere göstermeyi ödev kabul ettik. Bin Umut Adayları etrafında, özellikle de emekçilerin en çok ezilen ve sömürülen kesimleri arasında yürütülecek bir ajitasyon propaganda ve örgütlenme faaliyetinin böyle bir seçeneğin şekillenmesi ve kitleler nezdinde kabul görmesi için önemli bir sıçrama tahtası olacağını tespit edip bunu göstermeye çalıştık. Bu çerçevede Bin Umut Adayları kampanyasına, bunun sadece 22 Temmuz seçimlerine yönelik bir taktik destek olmadığını 3 vurgulamayı ihmal etmeden aktif olarak omuz verdik. Özellikle de bu kampanyanın muhataplarında yarattığı dinamizmi canlı tutmak gerektiğini ve seçimlerin ardından seçimlerin sonuçlarından da güç alarak bu dinamizmi arttıracak etkinlikleri elbirliği ve dayanışmayı güçlendirerek sürdürülmesi gerektiğine işaret etmekle kalmayıp bu yöndeki her girişimi geliştirmek ve bazen da buna öncülük etmek üzere sorumluluk üstlendik. Bu bakımdan seçimlere ve seçim sonrasındaki faaliyetlere açık ve seçik bir biçimde 2008 in Mart Mayıs sürecini gözeterek yaklaştık. Bu süreçte ivme kazanıp, AKP için ikinci ve daha ciddi bir sınav teşkil edeceği bilinen yerel seçimlere kadar kesintiye uğratmadan ve hatta boyutlandırarak ulaşma bilinciyle yaklaştık. Savaş tezkeresinin meclisten geçmesinin ardından AKP ve rakiplerinin el birliği ile içeride ve dışarıda Kürtlere yönelik saldırılarını beklenebileceği gibi arttırması da devrimcilerin sosyalistlerin ve Kürtlerin birbirlerine daha yakınlaşmasına ve kitlelerin daha geniş ölçekte tepkiler vermeye başlamasına katkı yaptı. Böylelikle seçimlerin üzerinden çok geçmeden siyasi tabloda AKP ye karşı muhalefetin odağına ezilen ve sömürülen yığınların sözcülüğünü yapma iddiasında olanlar hızla yerleşmeye ve bunu sokaklarda da artan bir etkinlik ile göstermeye başladılar. Elinizdeki broşürde yer alan « Mayıs ı Yaklaşırken Siyasal Tablo ve Devrimci Güçlerin Ödevleri» başlıklı tahlil yazısı bu süreci kabaca tasvir eden ve bu sürecin Mayıs ından ivme alarak gelişmesinin mümkün ve gerekli olduğunu ortaya koyan bir yazıdır. Öte yandan KöZ ün arkasında duran komünistler felaket tellallığının tam aksi yönde tutum takınacaklarına dair verdikleri sözü yerine getirmek üzere bütün gayretleriyle sürece yüklenmekten geri kalmadılar. Kitle içindeki politik çalışmayı aksatmadan ve bunun rutin yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmeden her türlü siyasi platformda yer almak üzere her zamankinden fazla gayret gösterdiler. Bu süreçte gerek kitle örgütleri arasındaki koordinasyonu sürdürme gayretlerini elden bırakmadık. Gerek koordinasyon ve dayanışma ilişkisini işçi sınıfının en örgütsüz kesimlerinin 4

3 örgütlenmesini ivmelendirecek şekilde güçlendirmek suretiyle, gerekse de ÖSS karşıtı kampanyalarda aktif bir sorumluluk üstlenerek rutin faaliyetlerimizi boyutlandırarak sürdürmeyi ihmal etmedik. Ama seçimlerden itibaren hem buralardan güç alıp, hem de bu faaliyetleri güçlendirecek şekilde siyasi platformlarda her zamankinden ısrarlı ve etkin bir varlık göstermeye önem verdik. Bilhassa geçtiğimiz aralık ayının başında Kürdistan a yönelik saldırılar vesilesiyle gündeme gelen platform bu bakımdan önemli bir kalkış noktası oldu. Bu platformda platformun sürekliliğini sağlamak ve özellikle de Mart-Mayıs sürecinden güç alıp, 1 Mayıs a ve sonrasına buradan yüklenmek perspektifiyle aktif yer aldık Newroz unun bu maksatla büyütülmesi için çalıştık ve bu büyük eylemi geniş bir elbirliği ile örgütlemenin onurunu bütün bileşenlerle birlikte paylaştık. Elinizdeki broşürde yer alan metinlerden biri 9 Nisan daki toplantısında bu platformun bileşenlerine sunulan ve 1 Mayıs hakkındaki öneri ve perspektiflerimizi ifade eden metindir. Orada Mayıs ına giderken, bilhassa 2008 yılında Taksim de «birleşik kitlesel bir 1 Mayıs»tan ne anlaşılması hakkındaki görüş ve önerilerimiz yer almaktadır. Bu belge aynı zamanda Mayıs ının ardından verdiğimiz sözü tutuşumuzun belgesidir. Aynı zamanda da gazetemizin son sayısındaki KöZ ün Sözü nde ana hatları çizilen değerlendirme ve perspektiflerin somutlanıp açılmasını ifade etmektedir. O nedenle Martı ve Newroz undan geçerek 1 Mayıs a doğru uzanan süreci değerlendiren bu makaleyi de elinizdeki derlemede bulacaksınız. Bununla birlikte, KöZ ün Mayıs ına yaklaşımının anlaşılması ve önerilerinin kavranabilmesi için, Mayısı hakkındaki değerlendirmemizin hatırlanmasına da gerek vardır. Bu nedenle geçen yıl 1 Mayıs ı takiben adeta 1 Mayıs 2007 özel sayısı gibi yayınlanan gazetemizdeki KöZ ün Sözü nün birlikte okunmasında yarar gördük. Bu metni de elinizdeki broşürde bulacaksınız. Bu metin sadece bir geçmiş değerlendirmesi değildir; zira Mayısı Mayıs ının izinden gelmektedir. Bu nedenle bu metin aynı zamanda KöZ ün arkasında duran komünistler için yaklaşan 1 Mayıs ta neleri nasıl yapmaları ve neleri yapmayıp, yapılmamasını 5 sağlamak için gayret göstereceklerine de ışık tutmaktadır. Bir başka deyişle Mayıs ından hangi dersleri çıkartıp önümüze hangi ödevleri koyduğumuzun anlaşılması için bu saptamaların önemi ve anlamı vardır. Aynı zamanda da Mayıs ında neleri ne kadar yapıp neleri eksik bıraktığımızın görülmesi için bir mihenk taşı bu saptamalardan çıkarsanabilir. Aynı bakış açısıyla elinizde tuttuğunuz broşür elbette KöZ ün Mayısı hakkındaki sözlerinin son noktasını ifade etmekte değildir. Bilakis bu derleme KöZ ün arkasında duran komünistlerin Mayıs ında hangi kalkış noktalarından hareketle neleri nasıl yapma iddiasında olduğunu ortaya koymaya yöneliktir. Başka yayınlarımızda benimsediğimiz tutuma uygun olarak, başkalarına akıl fikir ihsan etmek amacıyla değil, aynı amaç ve ilkeleri benimseyen komünistlerin önümüzdeki süreçteki faaliyetlerine kılavuz olmak ve bu faaliyetlerin önünün açılması için gerekli donanımlı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Elbette bu derleme sadece Mayıs ında ne yapılıp ne yapılmayacağını belirleyen biricik çerçeveyi ifade etmekte değildir ve 1 Mayıs ın nasıl geçeceğine dair kehanetlerde bulunma amacını taşımamaktadır. Zira Mayısı nasıl geçerse geçsin KöZ ün arkasında duran komünistlerin kendi dışlarındaki ve kendi başlarına belirleyemeyecekleri etkenler hakkında spekülasyonlar yapmak yahut bu tür dinamiklere bel bağlayan planlarla ellerini kollarını bağlamak gibi bir adetleri ve alışkanlıkları yoktur. Besbelli ki şovenizme ve sosyal şovenizme karşı emekçilerin en çok ezilen ve sömürülen kesimlerinin seferberliğine dayanan birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs eylemi tek başına KöZ ün arkasında duranların üstlenebilecekleri bir iş değildir. Kaldı ki bu broşürdeki yazılar münhasıran İstanbul/Taksim deki 1 Mayıs mitingini göz önünde tutarak seçilmiş yazılardır. Oysa 2008 yılı 1 Mayıs ının Taksim deki bir mitingden ibaret olmadığı, öyle olamayacağı açıktır. KöZ ün arkasında duran komünistlerin Mayıs ındaki yükümlülüklerinin de bundan ibaret olmayacağı açıktır. Ne 1 Mayıs İstanbul dakinden ve Taksim eyleminden ibarettir; ne de KöZ ün arkasındaki komünistler 1 Mayıs la ilgili olarak sadece bu kesitte bir sorumluluk taşımaktadırlar. Tam tersine İstanbul da ne olursa olsun komünistler faaliyet yürüttükleri 6

4 her alanda işçi sınıfının en çok ezilen ve sömürülen kesimlerini 1 Mayıs alanlarına taşımak ve 1 Mayıs ı bu kesimleri barındıran varoşlara taşımakla yükümlüdür ve her ne olursa olsun bu yükümlülüklerini her yerde aksatmadan yerine getireceklerdir. Bunun yanısıra, kendi dışımızdaki gelişmeler ne olursa olsun bu doğrultuda yapacağımız ve daha geliştirerek yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz şeyler bellidir ve bugüne kadar yaptıklarımızdan çıkarsanması güç değildir. KöZ ün arkasında duran komünistler Mayısı nerede ve nasıl olursa olsun «Varoşlarda birleş alanlarda devleş» şiarının doğrultusunda kendi başlarına neleri ve nasıl yapmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. Geçmiş deneyimlerden, bugünkü durumun sunduğu ek olanaklardan, bilhassa seçimlerden beri izlediğimiz tutumun sağladığı açılımlardan yararlanarak her zamanki görevlerimize daha sıkı sarılarak 1 Mayıs a yükleneceğiz. 2 Mayıs tan itibaren de, bu ödevlerimizin bitmediğinin bilincinde olarak 1 Mayıs nasıl geçerse geçsin bu dönemeçte kendi yaptıklarımızdan güç alarak ve yapamadıklarımızdan dersler çıkararak Mayıs ına gelirken yoğunlaştırarak sürdürdüğümüz faaliyetimizin temposunu düşürmeyeceğiz. Özellikle de Mayıs ında yapılamayanlar izleyen süreçte yapılması için çalışacağımız hedeflerimiz olacaktır Mayıs ı Yaklaşırken Siyasal Tablo ve Devrimci Güçlerin Ödevleri Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs a yaklaşırken Türkiye yüzbinlerin seferber olduğu ve tekrar edeceği ilan edilen ilk bayrak mitingiyle sarsılıyordu. Nitekim 1 Mayıs ı takiben adeta 1 Mayıs mitinglerine nispet eder gibi yapılan bu kitlesel gösteriler hız kesmeden sürdü. Hatta kimi sendikalar 1 Mayıs a taşımadıkları üyelerini bu mitinglere taşımak için gayret gösterdi. Cumhurbaşkanlığı krizi ve bu makama eşi türbanlı bir AKP linin gelmesi olasılığı üzerine «Türkiye laiktir laik kalacak» avazelerinde buluşan geniş bir kitlenin başlattığı bu gösteri ve onu izleyenler aslında AKP karşısındaki düzen muhalefetinin seçim hazırlığının işaretleriydi ve seçim mitingleri de aynı havayı taşıdı. 22 Temmuz Seçimleri Öncesindeki Tablo Değişirken AKP ye Karşı Bir Emekçi Hareketinin Yükselmesi İçin Elverişli Koşullar Ortaya Çıkıyor 22 Temmuz seçimleri bu gerilimle geldi ve geçti. AKP kendi tahminlerini de aşan bir oy toplayarak tekrar birinci parti oldu; cumhurbaşkanlığı krizi bu sonuçlara göre büyük sarsıntılar yaşanmadan çözüldü. Genelkurmay ABD nin ayar çekmesi sayesinde ve parlamenter muhalefetteki müttefiklerinin cılızlığının tescil olmasıyla hizaya geçti. MHP ile CHP nin arasına türban girdi ve seçim dönemindeki muhabbetleri hiç değilse bir süre için bozuldu. Ergenekon operasyonlarıyla bu anti-akp ittifakının bir ayağı daha muz kabuğuna bastı. Şimdilerde CHP, Yargıtay Anayasa Mahkemesi gibi sivil bürokrasi içindeki son burçlarından son salvo atışlarını yapmakta. Bu arada DTP, seçimlerde Kürtlerin önemli bir kısmının oylarını ve aynı listeden seçilen ÖDP Genel Başkanı nın meclisteki desteğini alamadığı halde grup kurmayı başaracak bir güçle çıktı yılından beri ilk kez gerçekleşen bu seçim sonucu, Bin Umut Adayları na destek veren kitleler kadar vermeyenlerin de moral motivasyonunu arttıran bir etken oldu. Bu durum seçimlerin ardından kendini alanlarda göstermeye başladı. 7 8

5 Öte yandan seçimlerde birbirinin kuyusunu kazarmış gibi görünen düzen partilerinin savaş tezkeresi konusunda ittifak yapması karşısında meclisteki Bin Umut Vekilleri nin bu tezkereye karşı red oyu verme onurunu paylaşmaları bu morali yükseltti. Bu tezkere ile birlikte sınır ötesinde ve berisindeki operasyonlar hız kazandı. Hava harekatlarının ardından gelen kara harekatının askeri bakımdan bir fiyaskoyla sonuçlanmasına neden olan «Zap direnişi» bu morali bir kat daha yükseltti. Böylelikle, seçimlerin üzerinden geçen kısa süre içinde sokakların havası değişti. Amerikancı AKP hükümetine karşı sokaktaki muhalefetin odağına hızlı bir ivme ile Kürtlerin, devrimcilerin ve sosyalistlerin oluşturduğu parçalı hareket geçmeye başladı. Aralık ayında İstanbul da sınır ötesi harekatları protesto etmek üzere oluşan ve bu hedefle sınırlı kalmayarak gelişen, ezilen ve sömürülen yığınlarla sosyalist hareketin temel sorunlarında tutum alıp süreklilik kazanan platform da bu gelişmenin ifadelerinden biri oldu. Bu platform uzun zamandan beri Kürtlerle devrimci ve sosyalist akımların bir araya geldiği en geniş eylem birliği zeminini ifade etmektedir. Her ne kadar kurulmasından itibaren daha çok kitlesel basın açıklamaları çerçevesinde bir etkinlik göstermekle kalmış ve büyük çaplı kitle eylemleri örgütleyememiş olsa da, bu eylem birlikteliğinin önemi ve anlamı her geçen gün biraz daha geniş kesimler tarafından idrak edildi. Başka kentlerde aynı platformun izdüşümleri oluşmasa bile, İstanbul daki bu platformun varlığı bütün eylem birlikteliklerinin ve diyalogların şekillenmesinde hatırı sayılır bir rol oynamaya başladı. Öyle ki, beklenebileceği gibi 8 Mart dönemecinde birbirlerinden ayrı mecralarda yeraldıkları halde, bu platformun bileşenleri 12 Mart ve 16 Mart kertelerinden geçtikten sonra, İstanbul da örgütlenen tarihin en büyük Newroz mitinginin organizasyonunu birlikte üstlenme onurunu paylaştılar Mayısı 2008 Newroz unun Gerisine Düşmemelidir Hiç kuşkusuz 2008 Newrozu sadece İstanbul da değil, yaşadığımız toprakların hemen hemen her köşesinde, her yerelliğin kendine 9 özgü koşullarına göre ama her yerde artan bir nispi canlılık ve kitlesellik ile kutlandı. Ama devrimciler açısından başarılar çerçevelenip duvara asılacak madalya veya ödül beratları değil, gelecekteki mücadeleleri boyutlandırmak için güç alınacak kalkış noktalarıdır Mayıs ının arifesinde gerçekleşen Newroz eylemleri de bu bakımdan önümüzdeki 1 Mayıs eylemleri için bir kalkış noktası olmalıdır. Aynı zamanda da yaklaşan 1 Mayıs eylemleri için geri düşülmemesi gereken bir ölçü oluşturmaktadır. Öyle ki besbelli çoğunluğu emekçilerden oluşan yüzbinlerin coşkuyla kutladığı 2008 Newroz undan sonra, bunun gerisinde kalan bir 1 Mayıs mitingi seçimlerden bu yana adım adım gelişen hükümet karşıtı eylemlerin genel seyrini de olumsuz yönde etkileyecek başlı başına bir etken olacaktır. Daha somut olarak ifade etmek gerekirse, Mayıs ında ortaya çıkacak olan tablo, AKP açısından ciddi bir sınav niteliği taşımaya aday olduğu besbelli olan yerel seçimlere kadarki sürecin seyrini tayin etme konusunda önemli bir etken olacaktır. Bu nedenledir ki, hem AKP hem onun meclisteki ve meclis dışındaki rakipleri şimdiden yerel seçimlere kadar sürdürülecek planlar ve stratejiler oluşturma peşindedir. Ama aynı şey işçi hareketi, Kürt hareketi ve genel olarak sosyalistlerle devrimcilerin oluşturduğu hareket bakımından da bir zarurettir Mayıs ında AKP ve rakipleri arasındaki it dalaşından bağımsız bir siyasal odak oluşturup yerel seçimlerde genel seçimlerden daha derli toplu ve daha geniş çaplı bir siyasal sıçrama yapmak mümkün ve gereklidir. Bu bakımdan yaklaşan 1 Mayıs önemli bir dönemeç olacaktır. Onun için de devrimcilerin ve sosyalistlerin Mayıs ına her zamankinden daha ağır bir sorumluluk taşıdıklarının bilinciyle ve topyekün bir atılımın gereklerini yerine getirme aşamasında olmanın ciddiyetiyle yaklaşmaları hayati bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, dar grup çıkarlarının yön verdiği hesaplar, yahut hem AKP hem de CHP tarafından doğrudan yahut dolaylı yollardan manipüle edilip kışkırtılan sendikal rekabetin rüzgârının yön 10

6 verdiği adımlar seçimlerden bu yana görülen olumlu gelişme seyrini başarısızlığa mahkûm edecek, 1 Mayıs ın Amerikancı AKP hükümetine karşı sert bir kitlesel uyarı eylemi olmasına köstek olacaktır. Böyle bir gelişmeye alet olmamak her devrimcinin sosyalistin ve ezilenlerden yana olan herkesin 1 Mayıs a dair ödevlerinin ve siyasi sorumluluklarının başında gelmelidir. Bu bakış açısıyla İstanbul da Mayıs ını 2008 Newroz undan güç alarak ve onu aşacak bir eylem birliği ve kitlesellik ile karşılamak 1 Mayıslara sınıf mücadelesinde önemli bir kavga günü olarak yaklaşan herkesin boynuna borçtur yılında İstanbul da birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs ın ne anlama gelmesi gerektiği açıktır: 2008 Newroz unu örgütleyen güçlerin ifade ettiğinden aşağı kalmayan bir birleşikliği, eylem birliğini ve o mitingden aşağı kalmayan bir kitlesellik ve coşkuyu yansıtmalıdır. Bu ölçülerin gerisine düşen herhangi bir 1 Mayıs eylemi isterse daha gösterişli ve daha militan olsun, esas olarak bir süredir gelişmekte olan kitlesel muhalefet hareketinin hızının kesilmesini ifade edecektir. Böylelikle de siyasal mücadeleyi sadece kendi aralarındaki it dalaşının sınırları içinde tutmak isteyen düzen partilerinin özlemlerine uygun bir gelişme olacaktır. Oysa tam tersine onların endişe duydukları gelişmelerin önünü açmak gerekir. Bu ise besbelli 2008 Newroz undaki tabloyu boyutlandırarak tekrarlamaktır. Newroz dan güç alan ve onun gerisine düşmeyen bir 1 Mayıs mümkündür. Sadece Newroz dan güç alacağı için değil, burjuva siyasetinin kendi içindeki tıkanıklıklardan ve bu nedenle gerginleşen dalaşın yarattığı çatlaklardan yararlanmanın koşulları olduğu için de mümkündür. Burjuva Partileri Arasındaki İt Dalaşı Sadece Bir Muhalefet Boşluğu Yaratmıyor Aynı Zamanda Düzen İçi Dengeleri de Kırılganlaştırıyor Kaldı ki geçen yılın baharından bu yana özellikle seçim sonuçlarının belli olmasından itibaren gelişen süreç içinde kitlelerin eğilim ve yönelimleri bakımından da önemli değişimler olmuştur. Şu ya da 11 bu nedenle, şu ya da bu ölçüde umutlarını düzen partilerinin şu ya da bu kanadına bağlamış olan kesimlerin gözlerinin açılmasını değilse bile beklenti ve yönelimlerinin değişmesine yol açabilecek pek çok gelişme olmuştur. Seçimlerde Amerikan uşağı AKP ye karşı MHP ile ittifak eden ve Genelkurmay ın sivil temsilcisi olmaya soyunan CHP alternatifine kerhen veya gönüllü olarak destek veren ve emekçileri de böyle davranmaya çağıranlar sadece seçim hüsranına uğramakla kalmış değildir. Bu ittifakın CHP den çok MHP ye yaradığı, herkesin görebileceği bir olgu olarak kendini göstermiştir. Seçimlerde düzenin sağ partileri göreli olarak güç kazanırken düzeninin solunda bir alternatif oluşturma iddiasında olanlar asıl büyük mağluplar olmuştur. Bu sonuçlara ve bu sonuçları pekiştiren uluslararası alandaki güç dengelerindeki değişimlere paralel olarak içerdeki güç dengelerinde de değişimler oldu. Güya birbirlerinin can düşmanı gibi görünen TSK ve AKP hükümeti Kürt halkına yönelik saldırı politikaları sayesinde hiç değilse bir noktada ve geçici olarak da olsa birbirleriyle uzlaştı. AKP ye karşı kader ortaklığı yapacakmış gibi görünen MHP ve CHP aralarına türban meselesinin girmesiyle birbirlerinden uzaklaştı. Öyle ki, aralarında AKP nin şu ya da bu nedenle tökezlemesi halinde bile yan yana gelmelerini güçleştiren bir mesafe oluştu. Ama bu aynı zamanda CHP nin yalnızlaşması ve marjinalleşmesine yol açtığı gibi güya irticaya karşı CHP-MHP ittifakından medet uman ya da bu ittifakın desteklenmesini savunanlara duyulan güvenin ve umudun hızla azalmasına da yol açmıştır. Artık bu öznelerin kitleleri bir yıl önce olduğu gibi seferber etme yetenekleri yoktur; bu yeteneklerin yeni baştan tesis edilmesine ihtiyaçları vardır. Öte yandan seçimlerde CHP ve MHP nin şoven ittifakına karşı kendi adayları yerine AKP ye destek vermeye kerhen veya gönüllü olarak razı olan Kürtler de AKP nin kendilerinden aldığı destekle üzerlerine daha büyük bir hışımla yöneldiğini çok geçmeden gördüler. AKP nin önümüzdeki dönemde bir daha böyle bir yanılsama sayesinde Kürtler den seçimlerde olduğu kadar bir destek bulmasının koşulları 23 Temmuz 2007 gününden itibaren ortadan kalkmış durumdadır. Bu itibarla AKP bakımdan da böyle 12

7 bir desteği yeniden almak için bir takım yeni adımların atılmasına ihtiyaç vardır. Ama bir yandan da bu kutuplar arasındaki çatışma keskinleşerek sürmektedir de. Son dönemde burjuva siyaset gündeminin başlıca konuları haline gelen AKP nin kapatılma davası ve Ergenekon operasyonu bu keskinleşmenin en bariz işaretleridir. Darbe hatırlatmalarının sıklaşması ve türlü komplo teorisyenlerinin bu karmaşık denklemin sırlarını çözme gayretiyle tabloyu daha da kırılgan hale getiren yorumlarının yaygınlaşması da gergin tabloyu daha da gerginleştiren bir iklim oluşturmaktadır. Buna paralel olarak, burjuvazinin saflarından «keskin sirke küpüne zarar» uyarıları gelmeye, uzlaşma veya yumuşama çağrıları hatta tavsiyenin ötesinde talimat tonunda dilekler artmaya başlamıştır. Hiç kuşkusuz bu alarm zilleri sadece rakip burjuva kamplarının birbirlerine haddinden fazla sert darbelerle girişmekte olmalarından ileri gelmekte değildir; zira daha önceleri devletin zirvesinde bunun kadar hatta belki daha sert çatışmalar olmuş ama aynı telaşa yol açmamıştır. Hakim sınıfın önünde bu koyulaşıp sertleşen dalaşın sonunda çatışan taraflardan hiçbirinin kârlı çıkamayacağına dair bir karanlık ufuk belirmektedir. Zira bu duruma aynı zamanda nadiren rastlanan bir alternatifsizlik eşlik etmektedir. Rakipleri AKP ye sert darbelerle saldırırken onun yerine geçebilecek kabiliyeti kazanmakta değildir. Darbe olasılıklarından söz edenler hatta bunu dileyenler bir darbenin ardından kimin nasıl hükümet edeceğini söylemeye sıra geldiğinde suskunluk mertebesinde bir kekemelik nöbetine kapılmaktadır. Muhalefetin üzerine en tehlikeli hamlelerle gitmekten çekinmeyen AKP halihazır muhalefetin büsbütün ortadan kalkmasından ciddi bir biçimde ürkmektedir. AKP gerçek bir muhalefetin olmayışından ve bir muhalefet boşluğu olmasından yakınmakta, muhalefet adeta devletle özdeşleşen bir hükümet tablosu nedeniyle hükümete vurmak isterken devlete vurmak zorunda kalmaktan çekinmekte, bu durumdan şikâyet etmektedir. Bununla birlikte parlamentoda veya sokakta muhalefet ederek yapamadığını bu sefer devletin güya tarafsız görünmesi gereken kurumlarını harekete geçirerek yapmak zorunda kalmaktadır. Bütün bunlar hem gerilimi arttırmakta hem de bu 13 dalaşın giderek koyulaşan bir siyasi krize yol açmasına neden olmaktadır. Burjuvazinin Asıl Korkusu İşçi Hareketinin, Kürt Emekçileri Sol ve Devrimci Güçleri de Kapsayacak Şekilde, Düzen Partilerinin Karşısına Dikilmesidir Ama alarm zillerinin ve uzlaşma/yumuşama uyarılarının canhıraş olmasının asıl nedeni bu alternatifsizlik de değildir. Bilakis burjuva siyasetinin muhtelif aktörlerinin daha önce hiç akla getirmedikleri rüyalarında bile görmek istemedikleri bir alternatif belirmektedir. Bunlara karşılık seçimlere birbiriyle dalaşan düzen kamplarının dışında ayrı bir odak olarak katılan Bin Umut Adayları seçimlerde elde ettikleri sonuçlarına yansıyan güçle ifade edilmesi yeterli olmayan bir siyasi etki yaratmış durumdadır. Bu da seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden süreçte kendini gösteren ve giderek sokaklara yansıyarak boyutlanan bir siyasal etkeni ifade etmektedir. Bu koşullarda AKP nin boşaltacağı yeri düzen saflarındaki rakiplerinin tek başlarına yahut birlikte doldurması mümkün değildir ama başta DTP olmak üzere ezilen ve sömürülen yığınlar adına siyasal mücadele veren muhtelif akımların bu boşluktan yararlanacakları tartışmasızdır. Öte yandan AKP nin birbirlerinden ayırıp etkisizleştirmek istediği muhalefet cephesinin boşalttığı yer de aynı güçler tarafından hızla doldurulmaktadır. Kısa vadede bu durumun kendiliğinden değişmeyeceği de bellidir. Üstelik bu durum esasen parçalı bir tablo arzeden Kürt hareketi, işçi hareketi ve devrimci, sosyalist akımların oluşturduğu hareketi giderek daha fazla birbirlerine yakınlaştırmakta ve ortak hareket etmesinin koşullarını olgunlaştırmaktadır. Bu hareketleri devlet terörü ile ekonomik veya siyasi saldırılarla parçalayıp etkisizleştirme gayretlerinin de bu bir araya gelme eğilimini kuvvetlendirdiği görülmektedir. Bu bakımdan 2007 baharında görülen tablo ile 2008 baharı arasındaki esas farkın arkasındaki gelişmeler bunlardır. Ama ne genel seçimler ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi düzen partileri arasındaki siyasi rekabetin temellerini ortadan kaldırmış 14

8 değildir. AKP nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması ya da kapatılmaması da bu kesimler arasındaki it dalaşını sona erdirmeyecektir. Bu nedenle 1 Mayıs a da bu it dalaşının gölgesinin düşmesi işten bile değildir. Bilakis yaklaşan 1 Mayıs, düzen saflarında birbirleriyle dalaşan güçler bakımından bu tabloya müdahale etmek üzere önemli bir dönüm noktası olacaktır. AKP 1 Mayıs ta sokaktaki muhalefeti kendi kontrolündeki kanallara akıtmak için yol arayacaktır; tezkereden beri kaybettiği itibarı bu vesileyle yeniden elde etme arayışı içindedir. CHP nin temsil ettiği kanat da AKP ye karşı muhalefet hareketini kendisinin manipüle edebileceği bir mecraya çekmenin yollarını aramaktadır. Bu çerçevede bir taraftan hükümet saflarından 1 Mayıs a izin verilebileceği hatta Taksim in bile 1 Mayıs a açılabileceğine dair işaretlerin gelmesi tesadüf değildir. Ama sosyal güvenlik saldırısında hükümetle uzlaşan sendikacıların birden bire 1 Mayıs şampiyonları haline gelmesi çok kolay değildir. Bu rolü üstlenebilmeleri için mutlaka soldan destek ve müsamaha görmelerine ihtiyaç vardır. Seçim döneminde işçileri irticaya karşı kendilerini desteklemeye çağıran CHP ve onun dümen suyundaki kesimler de bir ucundan 1 Mayıs ı bu kavgada kendilerine bir sıçrama tahtası yapmak için planlar kurmaktadır. Sivil bürokrasi içindeki son kalelerinden başka tutunacak dalı kalmayan CHP nin sendikalar üzerinden solu ve emekçileri kendine payanda yapmak için azami bir gayret göstereceği şüphesizdir. Ama sosyal güvenlik saldırısı karşısında açıkça tutum alamayan CHP nin bizzat emekçilerin seferberliğine önderlik edemeyeceği ve bundan titizlikle kaçtığı da bir başka gerçektir. Bu durumda geçen 1 Mayıs ta olduğu gibi sol göstererek solcuları yedekleyip işçileri de CHP değirmenine sürüklemek için sendika bürokratlarının bir kesiminin sahne almasına ihtiyaç vardır. Buna karşılık seçimlerde bu it dalaşından bağımsız bir odak olarak ortaya çıkan hareket güçlenerek varlığını sürdürmektedir ve 1 Mayıs dönemecinde de birbiriyle dalaşan burjuva kamplarından bağımsız bir odak olarak siyasal tabloya müdahale etmesi mümkün ve belirleyici bir önemdedir. Bunun gelişmesi ve güçlenmesi 15 mümkündür; hatta ileri çıkılmadığı takdirde geri düşme olasılığı vardır. Bunun için çabalayanlar da başta şovenler ve sosyal şovenler olmak üzere az değildir. Sol içindeki dar grup çıkarları temelindeki rekabet eğilimleri ve sendika bürokrasileri arasındaki rekabet de aynı istikamette bir etki yapmaya adaydır. Bu nedenle birbiriyle dalaşan düzen güçlerinin bu kavgalarına işçi hareketi ve sol içindeki kamplaşmanın taraflarını yedekleme arzu ve arayışlarının artması gayet tabii olacaktır. Ama burjuvazinin birbirleriyle rakip kesimleri zaten adeta çamaşırlarını meydanda yıkamaya kadar varacak raddede sert bir dalaş içindedir. Bir de bu kavganın bayrak mitinglerinde seferber edilen kitleden tamamen farklı karakterdeki bir kitle ile sokağa taşınması gerilimi büsbütün arttıracaktır. Tam da bu nedenle kitleleri kendi dalaşlarına alet etmek isteyen rakip burjuva kamplarının bu eğilimleri karşısına bir kez daha düzen saflarındaki uzlaşma ve yumuşama çağrılarını yükseltenlerin devreye girmesi gayet tabii olacaktır. Sendika Bürokratları Daha Güçlü Bir 1 Mayıs a Zemin Hazırlamak İçin Değil Birleşik ve Kitlesel 1 Mayıs ın Önünü Kesmek İçin Bir Araya Geliyor Bu durumda Mayıs ının burjuvazinin rakip kanatları arasındaki dalaşın rüzgarına kapılarak sendikal rekabet yahut dar grup çıkarları veyahut sosyal şovenizmin etkisi yüzünden parçalanması bir tehlikeli olasılık ise, daha tehlikesiz olmayan bir diğer olasılık da sendika bürokratlarının, aniden aralarındaki (GSS karşıtı mücadelenin bölünmesine de yansıyan) kayıkçı kavgasını durdurup, Mayıs ının birlik beraberlik içinde geçmesine öncülük etmeye soyunmalarıdır. Bir an için bu olasılık başlı başına olumlu bir gelişme olarak görülebilirse de bu bir yanılgı olur. Zira böyle bir gelişmenin ardında birbiriyle dalaşan burjuva kamplarını uzlaştırma yahut çatışmalarını yumuşatma arayışı içindeki düzen güçlerinin özlem ve müdahalelerinin olması ihtimal dışı olmayacaktır. Hrant Dink in katledilmesinin ardından ortaya çıkan geniş kitlesel tepkinin münhasıran ÖDP kanalına akıtılmak istenmesi ve Ermenilere yönelik ayrımcılığın adeta Kürtlere dönük inkar ve imha 16

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ İÇ POLİTİKA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ OCAK 2007 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ

ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ ANKARA NIN OYLARI SEÇİM GÜNLÜĞÜ Ortak Nokta Derneği ile Ankara Kent Forumu Derneğinin önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katılımıyla bağımsız bir platform olan Ankara nın

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KAPAK...1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MEKTUBU...3

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER 11 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER Türkiye de 10 Ağustos ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonucuna göre, Başbakan

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı

Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı Çocuklara karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak Genel Sekreterin Ç ocuklara Karşı Şiddet konusunda Özel Temsilcisinin Beyanı Bayan Marta Santos Pais Ankara, Kasım 2012 Ekselansları, Değerli

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; *Sağlık politikalarının

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

30 MART 2014 MAHALLİ SEÇİM SONRASI SENARYOLAR

30 MART 2014 MAHALLİ SEÇİM SONRASI SENARYOLAR 30 MART 2014 MAHALLİ SEÇİM SONRASI SENARYOLAR 28 MART 2014 PROF. DR. ARİF YAVUZ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi GENEL SEÇİM GİBİ MAHALLİ SEÇİM 1. 30 Mart 2014 mahalli seçim olmasına rağmen genel

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen

Bu çalışmada, 2013 yılında gerçekleşen 2013'te 545 işçi eylemi gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu eylemlerden 365 i işyeri temellidir". 545 eylemin 206'sında eyleme katılan işçi sayısına yönelik veri bulunmuştur. Bu eylemlere 181 bin 357 işçinin

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım.

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Türkçe tercümesi tüm devlet, bütüncül devlet veya bütünleşik

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 10-11 Aralık 2005, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 1 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış

Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış Dr. Aytekin Keleş Son yirmi yılda dünya hızla global bir ekonomik yapı haline dönüşmektedir. Her bir ülkenin ekonomisi ve ekonomik değişimleri birçok ülkeyi

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

JO-IN Anlaşmazlık Çözme Prosedürü

JO-IN Anlaşmazlık Çözme Prosedürü JO-IN Anlaşmazlık Çözme Prosedürü Giriş Bu belge, Jo-In projesi için bir anlaşmazlık çözme prosedürünü izah etmektedir. Aşağıda 1. Kısım, bu Prosedüre başvurulabilecek durumların kısa bir açıklamasını

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Basel Bankacılık Denetim Komitesi Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Ağustos 2003 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı