EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ"

Transkript

1 EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra EMİN TEKNOLOJİ olarak anılacaktır. Diğer tarafta adresi olan, Unvanı ise.... olan. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır) 2- SÖZLEŞME KONUSU İş bu sözleşme; EMİN TEKNOLOJİ nin BAYİ ile yapacağı ticari alışveriş ile ilgili iş akışını, tarafların yükümlülüklerini, sözleşmenin süresini, fesih şartlarını ve ihtilaf durumunda çözümünü düzenler. 3- TANIMLAR TELEFONSEPETİ : İnternet ortamında adresinden ulaşılan, ve EMİN TEKNOLOJİ tarafından kullanıma açılmış ve geliştirilen toptan ve perakende ticaret sitesidir. PORTAL : Telefonsepeti üzerinden EMİN TEKNOLOJİ nin BAYİ ye mali hesaplarını göstermek sipariş almak ve ödeme yapmak için kullanılan internet ortamında adresinden ulaşılan web sitesidir. İKİNCİ ADRESE SEVK : BAYİ nin merkez adresi dışındaki şubelerine veya müşterilerine gönderilmek üzere verdiği siparişlerin EMİN TEKNOLOJİ tarafından bu adreslere sevkidir. SANAL POS : EMİN TEKNOLOJİ nin sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemi. 4- YÜRÜRLÜK VE SÜRE İş bu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri, iş bu sözleşmenin hitamından en az 30 (otuz) gün önce noter marifeti ile feshi ihbarda bulunmadığı takdirde, iş bu sözleşme 12(oniki) aylık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir. İş bu sözleşme, hiçbir şekilde imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldan fazla yürürlükte kalmayacak olup; 5 (beş) yıllık süre sonunda işbu sözleşme ANA sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla, münfesih olacak ve taraflar bu ilişkiye devam etmek istedikleri takdirde aralarında yeni bir sözleşme imzalanacaktır. 5- FİKRİ SINAÎ HAKLAR BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin yazılı izni olmadan EMİN TEKNOLOJİ adına tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamaz. BAYİ, TelefonSepeti de kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının EMİN TEKNOLOJİ ye ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki her türlü bilgiyi, BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin yazılı izni olmadan, bayilik hizmetlerini özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda EMİN TEKNOLOJİ nin tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini, kabul eder. 6- TÜKETİCİ HAKLARI BAYİ nin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve diğer yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ ye aittir. EMİN TEKNOLOJİ nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyeti sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7- YASAK BEYAN VE TANITIM BAYİ kendisini hiçbir şekilde EMİN TEKNOLOJİ adına bildirim ve taahhütte bulunamaz. BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiği ticari sır ve bilgileri haksız rekabet oluşturacak ve EMİN TEKNOLOJİ aleyhine olacak şekilde kullanamaz, beyanda bulunamaz ŞİFRESİ VE KULLANIMI PORTAL şifresi BAYİ nin bu sözleşmenin ekinde beyan ettiği şirket bilgilerine göre e-posta yoluyla EMİN TEKNOLOJİ tarafından sözleşmeyi imzalayan şirket yetkisinin mail adresine gönderilecektir. PORTAL kullanımı için EMİN TEKNOLOJİ tarafından verilen BAYİ kodu ve şifresi BAYİ ye özel olup, kullanımından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk BAYİ ye aittir. BAYİ, sözleşme süresince PORTAL ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Bunun tespiti halinde EMİN TEKNOLOJİ, PORTAL şifresini iptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir. BAYİ, PORTAL kullanımı sırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve yazılımlar göndermemeyi kabul eder. BAYİ, PORTAL servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya muhtemel zararlardan sorumludur. BAYİ yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin EMİN TEKNOLOJİ haricinde başka şahısların eline geçmesinden EMİN TEKNOLOJİ nin sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun BAYİ ye ait olduğunu, bundan dolayı EMİN TEKNOLOJİ dan tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur. 1

2 9- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE İŞLEYİŞİ 9.1. Bu sözleşme ile EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ ye faaliyet bölgesinde EMİN TEKNOLOJİ ürünlerinin satış ve dağıtımının yapılması için inhisari olmayan bir yetki vermektedir BAYİ nin bu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkisi; sadece ürünlerin satışı ve dağıtımının yapılması olup, işbu sözleşme BAYİ ye hiçbir şekilde diğer satış noktalarına bayilik verme, talimat verme, diğer satış noktalarının işleyişine ilişkin hiçbir işlem, eylem, sözleşme yapma hak ve yetkisi içermez BAYİ nin özellikle sözleşmede belirlenen konu ve sözleşmeyle verilen hak ve yetkiler dışında hiçbir işlem, eylem yapma hak ve yetkisi olmadığı gibi EMİN TEKNOLOJİ adına ve hesabına veya kendi adına hiçbir işlem yapma hak ve yetkisi mevcut değildir. Bu kapsamda EMİN TEKNOLOJİ her ne nam altında olursa olsun borç altına sokma, EMİN TEKNOLOJİ ye herhangi bir ayni veya şahsi mükellefiyet yükleme, EMİN TEKNOLOJİ ye ait her türlü hak üzerinde herhangi bir ayni hak tesis etme, EMİN TEKNOLOJİ tarafından yazılı yetki verilmedikçe, sözleşme konusu faaliyetlerle ilgili olarak hiçbir suretle vaatlerde bulunma, garanti verme veya bu konuda imalı bir davranışta dahi bulunma hak ve yetkisi yoktur. BAYİ, yetkisi olmaksızın veya yetkisini aşarak yaptığı sözleşme, eylem ve işlemlerden dolayı bizzat sorumlu olup, bu nedenle EMİN TEKNOLOJİ nin uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmek zorundadır Bu sözleşme nedeniyle EMİN TEKNOLOJİ ile BAYİ arasında herhangi bir adi veya başka türlü ortaklık, organik bağlılık söz konusu olmayıp, BAYİ ve EMİN TEKNOLOJİ bağımsız tüzel kişiliklerini muhafaza etmektedir EMİN TEKNOLOJİ, işbu sözleşme ile aynı veya benzer hak ve yetkileri Türkiye çapındaki tüm BAYİ lere veya diğer satıcılara, başka distribütör onların bulunduğu yer ve bölgede başkalarına da işbu sözleşme ile aynı veya benzer hak ve yetkileri kapsayan sözleşmeler akdedebilir. 10-BAYİNİN HAKLARI YETKİLERİ VE BORÇLARI BAYİ nin işbu sözleşmede yer alan diğer hükümlerde düzenlenen borç ve yükümlülükleri yanında, işbu sözleşme ile kendisine sağlanan borç ve yükümlülükleri aşağıdaki hükümlerde belirtildiği şekildedir SİPARİŞ -BAYİ, siparişlerini EMİN TEKNOLOJİ nin belirleyeceği biçimlerde verir. EMİN TEKNOLOJİ sipariş tutarı konusunda asgari sınırlamalar koyabilir. BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini önceden yazılı bildirmek zorundadır. Bu siparişler verilirken siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği BAYİ tarafından açık ve net bir şekilde bildirilmelidir. EMİN TEKNOLOJİ Müşteri Temsilcisine sözlü olarak verilecek siparişlerde ilave adreslere gönderi kesinlikle yapılmayacaktır. -BAYİ, ürün siparişlerini, müşterilerin ihtiyaçlarını her zaman karşılayacak şekilde, depolarındaki tüm ürün stoklarını adet/kategori/ürün itibariyle göz önünde bulundurarak vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte satın almış olduğu ürünleri müşterilerin kolayca fark edebileceği şekilde teşhir ederek, satışa hazır bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. -BAYİ, ürünlerin aynen EMİN TEKNOLOJİ tarafından sağlanan şekil ve şartlarda satış ve dağıtımını yapacaktır. Söz konusu ürünlerin orijinal paket ve ambalajında veya EMİN TEKNOLOJİ tarafından yürütülen bir kampanya söz konusu ise, kampanya gereği paketlere konulan diğer başka ürünler ile birlikte aynen- satış ve dağıtımını yapacaktır. Paketlerin orijinal hallerinin bozulmaması, paket içinde yer alanların çıkarılması veya bu ve bunun gibi haller işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. -BAYİ, noter çekilişli veya çekilişsiz her türlü promosyon çalışmasını ve kampanyayı bu konuda uymakla yükümlü olduğu hukuki ve idari mevzuata riayet etmek ve her türlü ticari hukuki, mali sorumluluğu kendisine ait olmak kaydıyla ve EMİN TEKNOLOJİ nin önceden yazılı onayını almak koşulu ile kendi nam ve hesabına düzenleyebilir. Bunun yanında BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin düzenlediği kampanya çekiliş veya her ne ad altında olursa olsun promosyon çalışmalarına katılmayı da şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. -BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ den satın alacağı ürün adedini ve türünü, ürün niteliklerini dikkate alarak günlük/haftalık olarak EMİN TEKNOLOJİ ye sipariş vermek, EMİN TEKNOLOJİ da BAYİ nin siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği adet/kategori/tür/tutarda ürün sağlamak/satmak hakkına hazidir. BAYİ sipariş talebinin kısmen ya da tamamen kabul edilmemesi durumunda EMİN TEKNOLOJİ den her ne ad altında olursa olsun hiçbir talepte ulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimatlar aksi kararlaştırılmadıkça EMİN TEKNOLOJİ nin deposuna yapılacaktır. -EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ tarafından verilecek siparişleri temsilciliği üstlendiği firmalar ile akdedilen sözleşmelerin, BAYİ lerin kredibilitesini ve stoklarının yeterliliği ölçüsünde karşılamaya çalışılacaktır. BAYİ siparişlerin kendisine yukarıda sayılan hususlar nedeniyle teslim edilememesinden dolayı herhangi bir menfi, müspet, munzam zarar talebinde bulunamayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. -BAYİ, işbu sözleşme kapsamında yaptığı iş ve eylemlerde, piyasa şartlarını bozacak tarzda hareket etmemeyi taahhüt etmiştir. -BAYİ, işbu sözleşme kapsamında yaptığı iş ve işlemleri kendi adına ve namına yapmakta olup, EMİN TEKNOLOJİ n hiçbir şekilde temsilcisi değildir ve temsilcisi olduğu da hiçbir suretle varsayılmamaktadır. Bu sözleşme kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, yazışmalarda alışverişlerde BAYİ kendi adına ve hesabına hareket edecek böylece hareket ettiğini her türlü hukuki işlemde vurgulayacaktır. -BAYİ, yaptığı işlem ve eylemlerde basiretli bir tacir gibi davranmak, ticari ahlak kurallarına, Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer kanunlara uygun hizmet vererek EMİN TEKNOLOJİ nin itibarını korumakla yükümlüdür. -BAYİ, işbu sözleşme süresince faaliyetlerinde EMİN TEKNOLOJİ nin ticari itibarını bozacak olumsuz yönde etkileyecek tavır ve davranışlarda bulunmayacak ve çalışanlarının da bu tür davranışlarda bulunmamasını sağlayacaktır. -BAYİ, işbu sözleşmenin işleyişiyle ilgili tüm bilgi ve belgeleri, bilgi ve belgenin mahiyetine göre makul bir süre içinde EMİN TEKNOLOJİ ye bildireceğini taahhüt etmiştir. -BAYİ, 1- Sözleşmenin akdinden önce ortaklık yapısını, kurucu veya sonradan devir suretiyle ortak olan tüzel kişi ortaklarının yapısını EMİN TEKNOLOJİ ye bildirecektir. 2- BAYİ veya ortaklarının ortaklık yapısındaki herhangi bir değişikliği; EMİN TEKNOLOJİ nin pazarda doğrudan rekabete girdiği diğer rakipleri EMİN TEKNOLOJİ nin konumunu doğrudan etkilememesi. -BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin izni ve onayı olmaksızın şirkete gizli ortak almamayı veya şirketle başka kişi ya da kişilerle gizli ya da açık biçimde adi ortaklık, ortak girişim veya sair adlar altında işbirliği yapmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. -BAYİ, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini, EMİN TEKNOLOJİ nin belirli ürün, hizmet veya işleri için pazarlama stratejisi, hizmetin özelliği, rekabet ortamı gibi nedenlerle belirleyeceği kriterlere uygun olan bölge ve satış merkezleri üzerinden kullanmayı taahhüt etmiştir. 2

3 -BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ ile bu sözleşmeyi imzalama ve sözleşme konusu faaliyetleri yürütme konusunda tam bir yetkiye hazi olduğunu, bu sözleşmeyi imzalamasına, sözleşme konusu faaliyetleri yürütmesine engel herhangi bir durum olmadığını ve bu yetkisinin sözleşme süresince devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. BAYİ, ayrıca başka firmalar ile olan varsa- bu sözleşme konusu ile aynı/benzer ilişki(ler)inin EMİN TEKNOLOJİ ile bu sözleşme kapsamındaki ilişkisine etkisi olması durumunda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, EMİN TEKNOLOJİ nin bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde EMİN TEKNOLOJİ nin tüm zararlarını BAYİ ye rücu etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 11- ÜRÜN TEŞHİRİ, FİYAT, STOK BİLGİLERİ VE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI Ürünlerin PORTAL da teşhir edilmiş olması, ürünlerin stokta bulunmasının taahhüt edildiği anlamına gelmez. EMİN TEKNOLOJİ, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir veya stok durumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. EMİN TEKNOLOJİ, PORTAL da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkını haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde EMİN TEKNOLOJİ hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bundan dolayı BAYİ nin herhangi bir tazminat talebi olamaz. 12-İKİNCİ ADRESE SEVK BAYİ, bu anlaşma Ek inde veya anlaşmayı imzaladıktan sonra EMİN TEKNOLOJİ ye Ek-3 de yer alan formu tüm BAYİ şubeleri / müşterileri için ayrı ayrı olacak şekilde, antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve BAYİ yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve onaylanmış bir biçimde gönderecektir. Sözleşme ve kaydedilecek ilk adreslere ait dokümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur. Sonradan ilave edilecek adresler için yine Ek-5 deki form aynı şekilde doldurulup kargo, posta ya da fax yoluyla veya elden EMİN TEKNOLOJİ ye ulaştırılacaktır. BAYİ bu şekilde EMİN TEKNOLOJİ nin belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir. Bu başvuru sonuçları EMİN TEKNOLOJİ tarafından en geç bir iş günü içinde kabul ya da reddedilecek ve sonuç BAYİ ye EMİN TEKNOLOJİ tarafından bildirilecektir. Bu şube / müşteri adreslerinin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresi bildirmek ve eski adresin iptali için faks ya da e-posta ile müşteri temsilcisine bilgi vermek zorundadır. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumunda doğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. 13-İKİNCİ ADRESE TESLİMDE SORUMLULUK BAYİ nin elemanlarının adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleri veya teslimatta bu nedenlerle hukuki geçersizlik, malın çalınma veya dolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde veya sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3.şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı EMİN TEKNOLOJİ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağı, bu zararlardan dolayı bizzat BAYİ sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ EMİN TEKNOLOJİ ye söz konusu ürün bedelini bila itiraz ödeyeceği gibi ayrıca EMİN TEKNOLOJİ nin açıklanan ve benzeri nedenlerle ödemek zorunda kalacağı maddi manevi her tür tazminat bedelini gecikmeksizin nakden ve defaten ödeyeceğini bila kaydı şart kabul ve taahhüt eder. 14-HATALI ADRESE SEVK Bayi tarafından EMİN TEKNOLOJİ nin belirlediği usullerle aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat yapılamaması durumunda EMİN TEKNOLOJİ ye geri iade olan malın kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanır ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilir. 15-NAKLİYE TESLİMAT, SEYİR RİSKİ EMİN TEKNOLOJİ tarafından BAYİ ye sevk edilecek eşya, EMİN TEKNOLOJİ nin deposundan çıktıktan sonra BAYİ nin sorumluluğu altına girecek ve her türlü zarar ve ziyandan BAYİ sorumlu olacaktır. BAYİ e sevk edilecek eşya BAYİ nin yazılı özel izni olmadıkça sigorta ettirilmeyecek ve sigorta masrafı dahi BAYİ e ait olacaktır. -Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı) teslim almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında EMİN TEKNOLOJİ sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi yerine EMİN TEKNOLOJİ Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bantı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo ya da sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürün(ler) hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. BAYİ nin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu madde hükümleri geçerlidir. EMİN TEKNOLOJİ deposunda teslimlerde teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine bildirilecek sipariş numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. EMİN TEKNOLOJİ gerek gördüğü taktirde her tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde EMİN TEKNOLOJİ nin malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisi vardır. Nakliye ve kargo masrafları BAYİ ye aittir. EMİN TEKNOLOJİ dilediği oranda katkı payı sağlayabilir. Sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir. Nakliye veya kargo bedeli ürünlerle birlikte veya ayrıca fatura edilebilir. BAYİ nakliye-teslimat, seyir riski hakkındaki işbu sözleşme hükmünü bila itiraz kayıtsız ve şartsı kabul ve taahhüt eder. 16- ARIZALI AYIPLI ÜRÜN İADESİ Ürünlerde arıza ve ayıplara ilişkin yasal süreleri içinde tespit ve bildirimleri yapılması halinde EMİN TEKNOLOJİ bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir. Ürün iadesine ilişkin prosedür EMİN TEKNOLOJİ, PORTAL da yayınlanır ve BAYİ bu prosedüre uyar. BAYİ bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedür uygulayamaz. 17-PROSEDÜRLERE VE STANDARTLARA UYGUNLUK BAYİ, imzaya yetkili kişilerin EMİN TEKNOLOJİ ye bildirmekle ve işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında BAYİ tarafından imzalanması gereken her türlü yazılı evrak/belge üzerindeki imzanın, imzaya yetkili kişi/kişiler tarafından atılmasını sağlamak/denetlemekle yükümlüdür. Aksi takdirde doğabilecek her türlü zarardan BAYİ sorumludur. EMİN TEKNOLOJİ nin, imzanın yetkili kişi tarafından atılıp atılmadığını denetleme/kontrol yükümlülüğünün işbu hükümle kaldırılması konusunda taraflar mutabık kalmıştır. 18- KONSİNYE SATIŞ YASAĞI EMİN TEKNOLOJİ konsinye satış yapmamaktadır. Ürün peşin veya vadesinde ödenmek üzere satılır. Satılan mal arıza ve ayıp hükümleri dışında iade alınmaz. 19- FATURAYA İTİRAZ Faturayı aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde fatura bilgilerine itiraz etmediği takdirde içeriği ile birlikte kabul etmiş sayılır. 3

4 20- VADE FARKI BAYİ nin yaptığı geç ödemelere aylık %12 vade farkı uygulanır. EMİN TEKNOLOJİ kendi tasarrufunda olmak üzere fatura bazında bu vade farkını azaltabilir veya artırabilir. Vade farkı, ilk faturaya ilave edilebileceği gibi, müstakil fatura ile de tanzim edilebilir. BAYİ vade farkı oranlarının EMİN TEKNOLOJİ tarafından belirlenmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. 21- ÜRÜN BEDELİ Ürünlere ilişkin fiyatlar, piyasa şartları, Vergi Kanunları vb. yönlendirmeler gereği olmak üzere ve ürünün fiyatında bulunması gereken tüm vergiler dâhil veya hariç olmak üzere, EMİN TEKNOLOJİ tarafından hazırlanan liste fiyatı üzerinden belirlenerek BAYİ ye bildirilir. 22-BAYİ NİN ÜRÜNLERİN-CİHAZLARIN FİYATLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BAYİ, ürünlerin satış ve dağıtımı nedeniyle EMİN TEKNOLOJİ tarafından tavsiye edilen ücret dışında satış merkezlerinden hizmet bedeli vs. gibi adlar altında hiçbir şekilde başka ücret talep etmeyecektir. Bunların yanı sıra BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ tarafından kendisine verilen ve ürünlerin satış ve dağıtımına ilişkin fiyat tavsiyesi, paketleme, uyulacak standartlar veya benzeri konulardaki talimatlara uygun hareket edecektir. Bu kapsamda ürünlerin satış ve dağıtımı konusunda basiretli bir tacir gibi davranmayı, EMİN TEKNOLOJİ tarafından belirlenen satış hedeflerini yakalamak için gerekli gayreti göstermeyi, ürünlerin tanıtımı için EMİN TEKNOLOJİ tarafından tanıtım materyali verilmesi halinde bu materyali de işbu sözleşmenin en iyi şekilde uygulanması için kullanması kabul, beyan ve taahhüt eder EMİN TEKNOLOJİ, sözleşme konusu ürünler ve/veya cihazlar için azami satış fiyatı veya tavsiye edilen perakende satış fiyat listesinde bulunabilir. Azami satış fiyatı veya tavsiye edilen perakende satış fiyatı yerine göre ürün ve/veya cihazlar üzerinde yer verilmek suretiyle, yerine göre gönderilen fiyat listesi ile BAYİ ye bildirilir. BAYİ, satış merkezlerinde işbu sözleşme uyarınca satış ve pazarlamasını yapacağı ürünleri ve cihazları azami veya tavsiye edilen fiyatlara uymaksızın kendi belirlediği fiyatlara satabilir BAYİ, söz konusu ürünlerin ve cihazların satışında uyguladığı fiyatlarda 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun da ve Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği nde düzenlenen fiyat ve etiket konusundaki usul ve esaslar ile bu konudaki yasal düzenlemelere harfiyen uymak zorundadır EMİN TEKNOLOJİ tüketicilerin, rekabet düzeninin, satış merkezlerinin korunması gibi sair makul iktisadi ve/veya hukuki gerekçelere dayanarak, BAYİ nin satış merkezlerinde pazarlayacağı, satacağı cihazların fiyatlarına yasaların izin verdiği kapsamda müdahale edebilir. EMİN TEKNOLOJİ nin fiyatlara yasaların izin verdiği kapsamda müdahale hak ve yetkisini kullanması halinde, BAYİ bu duruma haklı bir gerekçe olmaksızın karşı çıkamaz. 23- KREDİ KARTI İLE ÖDEME SANAL POS İŞLEMLERİ USUL KURALLARI BAYİ, PORTAL üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygun olarak vermeyi kabul eder. BAYİ, istenilen evrakların EMİN TEKNOLOJİ a verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder. Kredi kartı işlemlerinde her ne sebeple olursa olsun ödenmeyen veya EMİN TEKNOLOJİ den geri iade alınan paralar için EMİN TEKNOLOJİ, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. İcra işlemini teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilecektir. Böyle bir durumda BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekâlet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekâlet ücretini fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder. BAYİ, kredi kartı, POS makinesi ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık türünden kötü niyetli fiillerden yada yapılacak hatalar sebebi ile EMİN TEKNOLOJİ nin ve/veya BANKA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili EMİN TEKNOLOJİ nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder. BAYİ nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla EMİN TEKNOLOJİ nin uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek yada EMİN TEKNOLOJİ tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve naklen EMİN TEKNOLOJİ ya ödenecektir. BAYİ nin carisinde alacak mevcut olması halinde EMİN TEKNOLOJİ her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir. EMİN TEKNOLOJİ, Sanal Pos ile ilgi çekilen kart çekimlerini hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda BAYİ nin üyeliğini kısmen yâda tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir. BAYİ nin satmış olduğu ürüne yada yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı yada 3.şahıslar tarafından EMİN TEKNOLOJİ den talepte bulunulması yada dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan EMİN TEKNOLOJİ yi derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez. BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. BAYİ; Kartın görünümünü, kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir kart olduğunu, Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış belgesi üzerinde alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını, Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS tan (Sanal POS tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu, Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini kontrol etmek ile yükümlüdür. 4

5 24- ÖDEMELER: Faturalar üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. BAYİ nin cari hesap için verdiği çek ve senetler BAYİ nin alacağı olarak cari hesaba kaydedilir. BAYİ nin temerrüdü sonucunda, tahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ nin hesabına borç olarak kaydedilir BAYİ, yapacağı alışverişlerde kıymetli evrak kullanması (keşideci, kendisine ciro ettiği çeki sonradan cirolaması durumunda dahil olmak üzere) ve TTK uyarınca ödemeden men talimatında ve imza itirazında bulunulması halinde bahse konu çek miktarı kadar bedeli EMİN TEKNOLOJİ ye cezai şart olarak ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt eder BAYİ nin ödemelerini kredi kartı, mail order vasıtası ile yapması durumunda BAYİ; EMİN TEKNOLOJİ nin göndereceği formları imza ile teyit ederek faks ile EMİN TEKNOLOJİ a geri göndermekle yükümlüdür. BAYİ nin işbu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi, fraud (sahtecilik) meydana gelmesi, herhangi bir sebeple banka tarafından bir sorun ileri sürerek ödemenin yapılmaması vb. durumlarda BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin karşı karşıya kalabileceği bütün zararı defaten karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder BAYİ, ödemelerini EMİN TEKNOLOJİ nin kabul ettiği şart ve oranlarda, fiziki POS ve/veya sanal POS kullanılarak, kendisinin veya 3. Kişilerin kredi kartı ve/veya banka kartı ile yapılabilir. EMİN TEKNOLOJİ bu ödeme sonuçları sebebi ile EMİN TEKNOLOJİ kayıtlarıyla banka kayıtları arasında, mutabakatsızlık oluşması halinde banka kayıtlarının geçerli olması nedeniyle çıkabilecek sorunlardan doğan zararlarını BAYİ ye rücu etme hakkına sahiptir. Ayrıca EMİN TEKNOLOJİ, rücu ettiği miktarı uhdesinde bulunan alacaklardan bildirimde bulunmadan tahsile yetkilidir. BAYİ, işbu ödeme araçlarıyla yapmış olduğu her türlü ödemenin yasalara ve diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirileceğini, bu işlemlerin yasalara ve diğer mevzuata aykırılık teşkil etmesi halinde EMİN TEKNOLOJİ ye herhangi bir sorumluluk yüklenmesinin mümkün olmadığını beyan edeceğini, tüm sorumluluğun münhasıran kendi üzerinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 25- CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu nun 87 vd. maddeleri hükmü anlamında <<Cari Sözleşme>> niteliğindedir ve bu yönü ile Türk Ticaret Kanunu nun <<Cari Hesaba>> ilişkin hükümlerine tabidir. Taraflar bu sözleşmeden doğacak alacak-borçların EMİN TEKNOLOJİ nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir. Bu bağlamda EMİN TEKNOLOJİ tarafından gerekli görülen zamanlarda bir hesap özeti BAYİ ye iadeli taahhütlü posta, faks, mail yolu ile veya EMİN TEKNOLOJİ çalışanları vasıtasıyla gönderilecek ve işbu hesap özeti BAYİ tarafından onaylanacaktır. Ancak BAYİ nin işbu hesaba itiraz etmesi durumunda kendisine gönderilen C/H ekstresine olan itirazlarını yazılı olarak EMİN TEKNOLOJİ a bildirmesi gerekmektedir. İş bu itirazın yapılmaması BAYİ nin Cari Hesabı kabul ettiği anlamına gelecektir. 26- MUACCELİYET BAYİ,EMİN TEKNOLOJİ ye olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, EMİN TEKNOLOJİ un mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu bila kaydı şart ve bila rücu beyan kabul ve taahhüt eder. 27. TEMİNAT BAYİ her türlü kredi kartlı alış veriş, sanal POS sisteminin kullanımı veya kredili çalışma ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmenin teminatı olarak işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte EMİN TEKNOLOJİ nin belirleyeceği oranda kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu ve/veya mukabili değerde teminatlarını vermekle yükümlüdür. İşbu teminat, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece EMİN TEKNOLOJİ da kalacak ve tüm ilişkilerin sona erdirilerek hesabın tasfiyesi halinde BAYİ ye iade edilecektir. EMİN TEKNOLOJİ kredi limitleri, BAYİ nin cari hesap işleyişi, kendi takdir edeceği ve benzeri nedenlerle her zaman ek teminat talep edebilir, teminatların miktar ve türünü EMİN TEKNOLOJİ belirler. Teminatın ve/veya ek teminatın en geç istenildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ve sipariş verilmiş ise mutlaka sevkiyattan önce sağlanması gerekir. Teminat süresinde verilmediği takdirde EMİN TEKNOLOJİ sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen askıya alabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenle sözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederek almaya sevkiyatı kesmeye, sipariş kabul etmemeye, teminat gücü ve risk hadlerinde sınırlı çalışmaya karar vermede tek başına yetkilidir. BAYİ İşbu sözleşme kapsamında teminat olarak... vermiştir. 28-EMİN TEKNOLOJİ UN HAKLARI, YETKİLERİ VE BORÇLARI EMİN TEKNOLOJİ nin işbu sözleşmede yer alan diğer hükümlerde düzenlenen hak ve yetkilerinin yanında, işbu sözleşme ile kendisine sağlanan hak ve yetkileri aşağıdaki hükümlerde belirtildiği şekildedir EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ nin ortaklık yapısında veya yönetiminde rahatsızlık duyduğu noktaları BAYİ ye bildirmek ve hukuken mümkün olan değişikliklerin yapılmasını istemek hak ve yetkisine haizidir EMİN TEKNOLOJİ, belirli ürün, hizmet veya işleri, pazarlama stratejisi, hizmetin özelliği, rekabet ortamı gibi nedenlerle belirleyeceği kriterlere uygun olan bölgeler, Satış Merkezleri üzerinden BAYİ nin işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini kullanmasını talep hak ve yetkisine haizdir EMİN TEKNOLOJİ, gerekli görmesi halinde, makul iktisadi ve/veya hukuki gerekçelere dayanmak suretiyle, BAYİ nin Satış Merkezlerinde pazarlayacağı, satacağı cihazların fiyatları ile ilgili yasaların izin verdiği kapsam ve ölçüde müdahale hak ve yetkisine haizdir BAYİ nin veya ortaklarının işbu sözleşmenin yürürlülük tarihinden önce akdetmiş oldukları sözleşmelerden veya tasarruflardan dolayı EMİN TEKNOLOJİ üzerinde doğabilecek herhangi bir sorumluluktan BAYİ sorumlu olacak ve EMİN TEKNOLOJİ oluşabilecek herhangi bir zararı BAYİ ye rücu edebilecektir EMİN TEKNOLOJİ nin işbu sözleşmede yer alan diğer hükümlerde düzenlenen borç ve yükümlülükleri yanında, işbu sözleşme ile kendisine sağlanan borç ve yükümlülükleri aşağıdaki hükümlerde belirtildiği şekildedir EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ ye satış merkezlerinde işbu sözleşme kapsamındaki ürünlerin ve cihazların satış ve dağıtımı konusunda yetki vermeyi, bu kapsamda satış merkezleri ile hukuki işlemler yapmasına izin vermeyi taahhüt etmiştir EMİN TEKNOLOJİ, yaptığı işlem ve eylemlerde basiretli bir tacir gibi davranmak, ticari ahlak kurallarına, Türk Ticaret Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine ve diğer kanunlara uygun hizmet vermekle yükümlüdür. 5

6 29- YARGILAMA MASRAF VE ÜCRETLERİ BAYi nin ödemelerde gecikmesi halinde, aylık %12 oranında gecikme faizi tahakkuk ettirilir. EMİN TEKNOLOJİ, zaman zaman bayilerine bildireceği uygulama esaslarıyla gecikme faizinin oranını, günün şartlarına göre, tek taraflı olarak azaltmak veya arttırmak hakkına haizdir. BAYİ tahakkuk edecek gecikme faizini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu gecikme faizi, ödeme araçlarına (bono, senet,çek gibi) ve cari hesaba da uygulanır. EMİN TEKNOLOJİ nin sözleşmeyi feshetmek, teminata rücu etmek, doğmuş, doğacak zararlarını tazmin ettirmek, sözleşme ve kanundan doğan haklarını ayrıca kullanma hakkı saklıdır. Bununla birlikte EMİN TEKNOLOJİ, işbu sözleşmeden dolayı dava açmak veya icra takibine geçmek zorunda kalırsa BAYİ, tahsile kadar geçecek sürede aylık %12 faiz ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne göre avukatlık ücretini ve her türlü yargılama/icra giderlerini EMİN TEKNOLOJİ a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 30- MÜLKİYET HAKLARI EMİN TEKNOLOJİ, işbu sözleşme kapsamında BAYİ ye yetki verdiği tüm yerlerde kullanılmak üzere verdiği tanıtım malzemeleri, dokümanlar veya sair teçhizat ve değerler üzerinde mülkiyet ve kullanım hakların sahiptir. BAYİ nin bunları kullanımı sözleşme hükümleri ile sınırlıdır ve sadece sözleşme faaliyetleri ile alakalıdır. Sözleşmeye aykırı olarak ve EMİN TEKNOLOJİ nin önceden yazılı izni olmaksızın BAYİ bunları hiçbir suretle ve hiçbir yerde kullanamaz, başkalarına kullandıramaz ve kullanıldığı yerden de yine EMİN TEKNOLOJİ nin haberi ve izni olmaksızın kaldıramaz. 31-SÖZLEŞMEDEKİ HAKLARIN VE YETKİLERİN DEVRİ BAYİ, işbu sözleşmeyi ve sözleşme konusu işleri, EMİN TEKNOLOJİ nin önceden yazılı onayı olmadan tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü şahıslara/kurumlara devir veya temlik edemez BAYİ nin işletmesini devir etmek istemesi ya da tüzel kişi BAYİ nin ticari unvan ve/veya ortaklık yapısında değişiklik meydana gelmesi halinde durum EMİN TEKNOLOJİ ye önceden yazılı olarak bildirilecek ve EMİN TEKNOLOJİ nin yazılı oluru alınacaktır EMİN TEKNOLOJİ, sözleşme konusu hak, yetki, ödev ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen kendisinin ve/veya ortaklarının ve/veya kendisince belirlenecek üçüncü şahısların kuracağı şirkete veya şirketlere devredebilir. EMİN TEKNOLOJİ, sözleşme konusu hak, yetki, ödev ve yükümlülüklerini devrettiği bu şirketlerin kendi kapasite ve kabiliyetinde olduğunu beyan ve kabul eder. Bu durum sözleşmenin sona ermesi anlamına gelmez. EMİN TEKNOLOJİ nin keyfiyeti BAYİ ye yazılı olarak bildirmesi ile birlikte, sözleşmenin tarafı EMİN TEKNOLOJİ yerine söz konusu şirket veya şirketler olacak, sözleşme konusu tüm hak ve yetkiler söz konusu şirket veya şirketler ile BAYİ arasında otomatik uygulanacaktır. BAYİ bu durumu şimdiden beyan ve kabul eder. 32-SÖZLEŞMENİN FESHİ BAYİ nin işbu sözleşme ile düzenlenen bilumum asli ve/veya fer i yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde EMİN TEKNOLOJİ tarafından derhal sözleşmeyi fesih hakkına haizdir Sözleşmede temerrüde ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeden doğan borcun ifasında temerrüde düşen taraf dışındaki taraf, temerrüde düşen ihlal ya da temerrüdü ihbar eder ve yeni bir ihbarda bulunmak zorunda kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Aşağıdaki hallerde işbu sözleşme hiçbir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. BAYİ; a) Gerçek kişi ise; vefatı, tüzel kişi ise; hükmi şahsiyetinin sona ermesi, b) Malvarlığının tamamına yakın kısmının satılması, devredilmesi, el konulması veya borçlarını ödemekte acze düşmüş olması, c) Tüzel kişi ise; iflası veya konkordato ilan edilmesi, Aşağıdaki hallerde EMİN TEKNOLOJİ herhangi bir mehil tayinine gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih etme hakkına sahiptir. a) EMİN TEKNOLOJİ nin yazılı onayı olmaksızın BAYİ nin, sözleşmenin veya konusu ana işlerin tamamının ya da önemli bir kısmının ortaklara ya da üçüncü şahıslara devredilmesi b) BAYİ nin yönetim kurulu imza yetkileri ve/veya A grubu imza yetkilerinden birinin yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giymesi c) BAYİ nin bu sözleşmede düzenlenen gizlilik yükümlülüğüne ya da münhasırlık yükümlülüğüne aykırı davranması d) İşbu sözleşmenin ve/veya sözleşme konusunun 5809 SAYILI elektronik Haberleşme Kanunu na veya 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırılık teşkil ettiğinin ilgili ve yetkili makamlarca tespit ve/veya sözleşmeye derhal son verilmesini gerektirecek icrai ve kesin nitelikte bir idari işlem tesis edilmiş olması İş bu sözleşmenin EMİN TEKNOLOJİ tarafından feshedilmesi halinde, BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan veya taahhüt eder EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ ye, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakiben vereceği hedefler bakımından BAYİ nin performansını değerlendirme; performansını, verilen hedeflerde süre-performans bakımından yetersiz görmesi ve yasalardan kaynaklanan tüm diğer hakları saklı kalmak kaydıyla derhal feshetme hakkına haizdir. 33- DELİL SÖZLEŞMESİ: Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda EMİN TEKNOLOJİ nin ticari defterleri, kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtları H.U.M.K maddesi anlamında münhasır delil olacaktır. BAYİ bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda yemin teklifinde bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez. Ayrıca BAYİ bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder. BAYİ işbu delil sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz. 34- İHTİYATİ HACİZ VE TEDBİR: BAYİ; borcuna karşılık, mahsuben veya teminatın vermiş olduğu kambiyo evrakı vs evraka hiçbir protestoya veya ihbara gerek kalmadan EMİN TEKNOLOJİ tarafından işleme konulduğunda itiraz etmeyeceğini ve bunlar hakkında ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanma talebinde EMİN TEKNOLOJİ nin teminattan muaf olacağını, EMİN TEKNOLOJİ nin teminatsız ihtiyati haciz istemine şimdiden bila rücu bila kaydı şart kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. 35- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ EMİN TEKNOLOJİ bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usulü formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle veya EMİN TEKNOLOJİ, PORTAL da ilan etmek suretiyle yapabilir. BAYİ bu ek, talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder. 6

7 36- HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ EMİN TEKNOLOJİ sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. 37- GENEL HÜKÜMLER Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır. 38- YERİNE GEÇME İş bu sözleşme taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların yerine geçer. Önceki sözleşmelerden kaynaklanan EMİN TEKNOLOJİ hak ve alacak talep hakları EMİN TEKNOLOJİ için saklı hak teşkil eder. 39- ONAY İşbu sözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi oldukları ibraz ettikleri sirküler mucibince kabul edilirler. İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri, oluşacak imza ve evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde EMİN TEKNOLOJİ nin elinde sözleşme suretleri esas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır. 40- İBRAZI GEREKLİ EVRALAR BAYİ aşağıda adı belirtilen resmi evrakları en kısa zamanda EMİN TEKNOLOJİ e ibraz etmekle yükümlüdür: a) Ticaret sicil belgesi b) Firma yetkilisi imza sirküleri c) Bankadan teminat mektubu örneği* d) Ticaret sicil gazetesi örnek e) Nüfus cüzdanı fotokopisi f) Vergi levhası g) Boş fatura örneği 41- CEZAİ ŞART İşbu sözleşmenin BAYİ tarafından herhangi bir maddesinin ihlali nedeni ile ihtarlı veya ihtarsız EMİN TEKNOLOJİ tarafından feshi halinde verilen teminatın %30 u (28.mad.Belirtilen teminat değerinin %30u) EMİN TEKNOLOJİ tarafından cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedilir. BAYİ nin sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlali sonucu EMİN TEKNOLOJİ un haklı nedenle akdi fesih etmesi durumunda, BAYİ vereceği/vermiş olduğu teminat bedelinin %30 u tutarındaki cezai şart bedelini talebi halinde en yüksek banka kredi faiziyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi, bu tutarın teminat içinden mahsup ile irat olarak kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder. Teminatın müteakip kısmından da EMİN TEKNOLOJİ un tazminat, hak ve alacakları mahsup edilir. Bu işlemlerden sonra herhangi bir tutar artar ise artan kısım BAYİ ye iade edilir. İrad kaydedilen kısım çıktıktan sonra teminatın kalan kısmının EMİN TEKNOLOJİ un tazminat hak ve alacaklarını karşılamaması durumunda, EMİN TEKNOLOJİ un tahsil edemediği alacak için takibat hakkı saklıdır. 42- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup bir yıllık süre ile sınırlıdır. Sözleşme feshedilmediği takdirde her yıl otomatikman aynı şart ve koşullarla yenilenerek yürürlüğünü korur ve devam eder. 43- MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİL BAYİ nin yetkilisi olarak aşağıda imzası bulunan gerçek kişi yukarıda maddeler halinde sıralanan yükümlülüklerden söz konusu bayi tüzel kişiliği dışında ayrıca sorumlu olduğunu, sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluklardan BAYİ sıfatından ayrı olarak şahsı adına müşterek ve müteselsil kefil olduğunu ve bu madde kapsamıyla birlikte iş bu sözleşmeyi özgür iradesi ile imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin yenilenmesi halinde de müşterek ve müteselsil kefilin sorumluluğu devam eder. 44- YETKİ İhtilaf vukuunda İSTANBUL Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu 44 ana madde, 7 sayfa ve 1 Ek ten oluşan sözleşme taraflarca okunmuş kabul edilmiş ve... TARİH ile imza altına alınmış, taraflara birer suret verilmiştir. EMİN TEKNOLOJİ BAYİ MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİL 7

8 EK 1 BAYİ BİLGİ FORMU Firma Adı : Adres : Posta Kodu : Vergi Numarası : Vergi Dairesi : Sabit Telefon : Faks : Mobil : Mobil 2 : E-Posta Adresi : Sipariş Vermeye Yetkili Kişiler : 8

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

..olan,ünvanı... (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.)

..olan,ünvanı... (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.) 1. TARAFLAR Bir tarafta Kemeraltı Cad. Şefkat İş Hanı No:1-3 Kat:7 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Erpa İletişim ve Elektronik Tic.San.Ltd.Şti. (Bundan sonra ERPA olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

... ... adresinde mukim. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarla anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

... ... adresinde mukim. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarla anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır. BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Kazımiye Mh.Barbaros Cad.No:42 Çorlu/T.Dağ adresinde mukim Retro Güvenlik Sis.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.(Bundan sonra RETRO GÜVENLİK olarak anılacaktır) Diğer tarafta....

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ. .adresinde mukim. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarla anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

BAYİ SÖZLEŞMESİ. .adresinde mukim. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarla anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır. BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFL AR Bir tarafta İzmir, Konak, Yenigün Mahallesi, 1317 Sokak No.28 adresinde mukim Fikri Eron Tuhafiye Ticaret A.Ş. (Bundan sonra FEAŞ olarak anılacaktır) Diğer tarafta....adresinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan ARTI 1 GARANTİ TEKNİK SERVİS HİZM.VE İLETİŞİM ARAÇLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede kısaca ARTI 1 GARANTİ olarak

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

FKBsoft Bayi Sözleşmesi

FKBsoft Bayi Sözleşmesi FKBsoft Bayi Sözleşmesi < SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.> İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

... ... adresinde mukim

... ... adresinde mukim BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Kazımiye Mh.Barbaros Cad.No:42 Çorlu/T.Dağ adresinde mukim Retro Güvenlik Sis.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.(Bundan sonra RETRO GÜVENLİK olarak anılacaktır) Diğer tarafta....

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bir tarafta Çobançeşme Mah. Semt Kımız Sok. No:12 Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim Tez Elektronik Pazarlama Tic. A.Ş.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Parantez Elektronik ve Bilişim Sistemleri Satış Dağıtım Tic. Ltd. Sti. Perpa Tic.Mrk. A Blok Kat:11 No: 1554 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel : (0212) 320 84 58 info@parantezelektronik.com MADDE 1-

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

AKORTEK E-BAYİ SÖZLEŞMESİ

AKORTEK E-BAYİ SÖZLEŞMESİ AKORTEK E-BAYİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim Akortek Bilişim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti. (Bundan sonra AKORTEK

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Maltepe Mah. Demirciler Çarşısı A Blok No: 22,Zeytinburnu / İstanbul adresinde ikamet eden BCOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

YETKİLİ AD SOYAD İMZA

YETKİLİ AD SOYAD İMZA Venas Güvenlik Sistemleri Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. Perpa Tic.Merkezi A Blok Kat:8 No: 934 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel :0212 210 33 10 Fax:212 210 55 58 info@venas.com.tr www.venas.com.tr B2B

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde

Detaylı