EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ"

Transkript

1 EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra EMİN TEKNOLOJİ olarak anılacaktır. Diğer tarafta adresi olan, Unvanı ise.... olan. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır) 2- SÖZLEŞME KONUSU İş bu sözleşme; EMİN TEKNOLOJİ nin BAYİ ile yapacağı ticari alışveriş ile ilgili iş akışını, tarafların yükümlülüklerini, sözleşmenin süresini, fesih şartlarını ve ihtilaf durumunda çözümünü düzenler. 3- TANIMLAR TELEFONSEPETİ : İnternet ortamında adresinden ulaşılan, ve EMİN TEKNOLOJİ tarafından kullanıma açılmış ve geliştirilen toptan ve perakende ticaret sitesidir. PORTAL : Telefonsepeti üzerinden EMİN TEKNOLOJİ nin BAYİ ye mali hesaplarını göstermek sipariş almak ve ödeme yapmak için kullanılan internet ortamında adresinden ulaşılan web sitesidir. İKİNCİ ADRESE SEVK : BAYİ nin merkez adresi dışındaki şubelerine veya müşterilerine gönderilmek üzere verdiği siparişlerin EMİN TEKNOLOJİ tarafından bu adreslere sevkidir. SANAL POS : EMİN TEKNOLOJİ nin sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemi. 4- YÜRÜRLÜK VE SÜRE İş bu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri, iş bu sözleşmenin hitamından en az 30 (otuz) gün önce noter marifeti ile feshi ihbarda bulunmadığı takdirde, iş bu sözleşme 12(oniki) aylık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir. İş bu sözleşme, hiçbir şekilde imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldan fazla yürürlükte kalmayacak olup; 5 (beş) yıllık süre sonunda işbu sözleşme ANA sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla, münfesih olacak ve taraflar bu ilişkiye devam etmek istedikleri takdirde aralarında yeni bir sözleşme imzalanacaktır. 5- FİKRİ SINAÎ HAKLAR BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin yazılı izni olmadan EMİN TEKNOLOJİ adına tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamaz. BAYİ, TelefonSepeti de kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının EMİN TEKNOLOJİ ye ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki her türlü bilgiyi, BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin yazılı izni olmadan, bayilik hizmetlerini özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda EMİN TEKNOLOJİ nin tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini, kabul eder. 6- TÜKETİCİ HAKLARI BAYİ nin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve diğer yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ ye aittir. EMİN TEKNOLOJİ nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyeti sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7- YASAK BEYAN VE TANITIM BAYİ kendisini hiçbir şekilde EMİN TEKNOLOJİ adına bildirim ve taahhütte bulunamaz. BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiği ticari sır ve bilgileri haksız rekabet oluşturacak ve EMİN TEKNOLOJİ aleyhine olacak şekilde kullanamaz, beyanda bulunamaz ŞİFRESİ VE KULLANIMI PORTAL şifresi BAYİ nin bu sözleşmenin ekinde beyan ettiği şirket bilgilerine göre e-posta yoluyla EMİN TEKNOLOJİ tarafından sözleşmeyi imzalayan şirket yetkisinin mail adresine gönderilecektir. PORTAL kullanımı için EMİN TEKNOLOJİ tarafından verilen BAYİ kodu ve şifresi BAYİ ye özel olup, kullanımından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk BAYİ ye aittir. BAYİ, sözleşme süresince PORTAL ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Bunun tespiti halinde EMİN TEKNOLOJİ, PORTAL şifresini iptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir. BAYİ, PORTAL kullanımı sırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve yazılımlar göndermemeyi kabul eder. BAYİ, PORTAL servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya muhtemel zararlardan sorumludur. BAYİ yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin EMİN TEKNOLOJİ haricinde başka şahısların eline geçmesinden EMİN TEKNOLOJİ nin sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun BAYİ ye ait olduğunu, bundan dolayı EMİN TEKNOLOJİ dan tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur. 1

2 9- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE İŞLEYİŞİ 9.1. Bu sözleşme ile EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ ye faaliyet bölgesinde EMİN TEKNOLOJİ ürünlerinin satış ve dağıtımının yapılması için inhisari olmayan bir yetki vermektedir BAYİ nin bu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkisi; sadece ürünlerin satışı ve dağıtımının yapılması olup, işbu sözleşme BAYİ ye hiçbir şekilde diğer satış noktalarına bayilik verme, talimat verme, diğer satış noktalarının işleyişine ilişkin hiçbir işlem, eylem, sözleşme yapma hak ve yetkisi içermez BAYİ nin özellikle sözleşmede belirlenen konu ve sözleşmeyle verilen hak ve yetkiler dışında hiçbir işlem, eylem yapma hak ve yetkisi olmadığı gibi EMİN TEKNOLOJİ adına ve hesabına veya kendi adına hiçbir işlem yapma hak ve yetkisi mevcut değildir. Bu kapsamda EMİN TEKNOLOJİ her ne nam altında olursa olsun borç altına sokma, EMİN TEKNOLOJİ ye herhangi bir ayni veya şahsi mükellefiyet yükleme, EMİN TEKNOLOJİ ye ait her türlü hak üzerinde herhangi bir ayni hak tesis etme, EMİN TEKNOLOJİ tarafından yazılı yetki verilmedikçe, sözleşme konusu faaliyetlerle ilgili olarak hiçbir suretle vaatlerde bulunma, garanti verme veya bu konuda imalı bir davranışta dahi bulunma hak ve yetkisi yoktur. BAYİ, yetkisi olmaksızın veya yetkisini aşarak yaptığı sözleşme, eylem ve işlemlerden dolayı bizzat sorumlu olup, bu nedenle EMİN TEKNOLOJİ nin uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmek zorundadır Bu sözleşme nedeniyle EMİN TEKNOLOJİ ile BAYİ arasında herhangi bir adi veya başka türlü ortaklık, organik bağlılık söz konusu olmayıp, BAYİ ve EMİN TEKNOLOJİ bağımsız tüzel kişiliklerini muhafaza etmektedir EMİN TEKNOLOJİ, işbu sözleşme ile aynı veya benzer hak ve yetkileri Türkiye çapındaki tüm BAYİ lere veya diğer satıcılara, başka distribütör onların bulunduğu yer ve bölgede başkalarına da işbu sözleşme ile aynı veya benzer hak ve yetkileri kapsayan sözleşmeler akdedebilir. 10-BAYİNİN HAKLARI YETKİLERİ VE BORÇLARI BAYİ nin işbu sözleşmede yer alan diğer hükümlerde düzenlenen borç ve yükümlülükleri yanında, işbu sözleşme ile kendisine sağlanan borç ve yükümlülükleri aşağıdaki hükümlerde belirtildiği şekildedir SİPARİŞ -BAYİ, siparişlerini EMİN TEKNOLOJİ nin belirleyeceği biçimlerde verir. EMİN TEKNOLOJİ sipariş tutarı konusunda asgari sınırlamalar koyabilir. BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini önceden yazılı bildirmek zorundadır. Bu siparişler verilirken siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği BAYİ tarafından açık ve net bir şekilde bildirilmelidir. EMİN TEKNOLOJİ Müşteri Temsilcisine sözlü olarak verilecek siparişlerde ilave adreslere gönderi kesinlikle yapılmayacaktır. -BAYİ, ürün siparişlerini, müşterilerin ihtiyaçlarını her zaman karşılayacak şekilde, depolarındaki tüm ürün stoklarını adet/kategori/ürün itibariyle göz önünde bulundurarak vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte satın almış olduğu ürünleri müşterilerin kolayca fark edebileceği şekilde teşhir ederek, satışa hazır bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. -BAYİ, ürünlerin aynen EMİN TEKNOLOJİ tarafından sağlanan şekil ve şartlarda satış ve dağıtımını yapacaktır. Söz konusu ürünlerin orijinal paket ve ambalajında veya EMİN TEKNOLOJİ tarafından yürütülen bir kampanya söz konusu ise, kampanya gereği paketlere konulan diğer başka ürünler ile birlikte aynen- satış ve dağıtımını yapacaktır. Paketlerin orijinal hallerinin bozulmaması, paket içinde yer alanların çıkarılması veya bu ve bunun gibi haller işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. -BAYİ, noter çekilişli veya çekilişsiz her türlü promosyon çalışmasını ve kampanyayı bu konuda uymakla yükümlü olduğu hukuki ve idari mevzuata riayet etmek ve her türlü ticari hukuki, mali sorumluluğu kendisine ait olmak kaydıyla ve EMİN TEKNOLOJİ nin önceden yazılı onayını almak koşulu ile kendi nam ve hesabına düzenleyebilir. Bunun yanında BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin düzenlediği kampanya çekiliş veya her ne ad altında olursa olsun promosyon çalışmalarına katılmayı da şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. -BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ den satın alacağı ürün adedini ve türünü, ürün niteliklerini dikkate alarak günlük/haftalık olarak EMİN TEKNOLOJİ ye sipariş vermek, EMİN TEKNOLOJİ da BAYİ nin siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği adet/kategori/tür/tutarda ürün sağlamak/satmak hakkına hazidir. BAYİ sipariş talebinin kısmen ya da tamamen kabul edilmemesi durumunda EMİN TEKNOLOJİ den her ne ad altında olursa olsun hiçbir talepte ulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimatlar aksi kararlaştırılmadıkça EMİN TEKNOLOJİ nin deposuna yapılacaktır. -EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ tarafından verilecek siparişleri temsilciliği üstlendiği firmalar ile akdedilen sözleşmelerin, BAYİ lerin kredibilitesini ve stoklarının yeterliliği ölçüsünde karşılamaya çalışılacaktır. BAYİ siparişlerin kendisine yukarıda sayılan hususlar nedeniyle teslim edilememesinden dolayı herhangi bir menfi, müspet, munzam zarar talebinde bulunamayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. -BAYİ, işbu sözleşme kapsamında yaptığı iş ve eylemlerde, piyasa şartlarını bozacak tarzda hareket etmemeyi taahhüt etmiştir. -BAYİ, işbu sözleşme kapsamında yaptığı iş ve işlemleri kendi adına ve namına yapmakta olup, EMİN TEKNOLOJİ n hiçbir şekilde temsilcisi değildir ve temsilcisi olduğu da hiçbir suretle varsayılmamaktadır. Bu sözleşme kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, yazışmalarda alışverişlerde BAYİ kendi adına ve hesabına hareket edecek böylece hareket ettiğini her türlü hukuki işlemde vurgulayacaktır. -BAYİ, yaptığı işlem ve eylemlerde basiretli bir tacir gibi davranmak, ticari ahlak kurallarına, Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer kanunlara uygun hizmet vererek EMİN TEKNOLOJİ nin itibarını korumakla yükümlüdür. -BAYİ, işbu sözleşme süresince faaliyetlerinde EMİN TEKNOLOJİ nin ticari itibarını bozacak olumsuz yönde etkileyecek tavır ve davranışlarda bulunmayacak ve çalışanlarının da bu tür davranışlarda bulunmamasını sağlayacaktır. -BAYİ, işbu sözleşmenin işleyişiyle ilgili tüm bilgi ve belgeleri, bilgi ve belgenin mahiyetine göre makul bir süre içinde EMİN TEKNOLOJİ ye bildireceğini taahhüt etmiştir. -BAYİ, 1- Sözleşmenin akdinden önce ortaklık yapısını, kurucu veya sonradan devir suretiyle ortak olan tüzel kişi ortaklarının yapısını EMİN TEKNOLOJİ ye bildirecektir. 2- BAYİ veya ortaklarının ortaklık yapısındaki herhangi bir değişikliği; EMİN TEKNOLOJİ nin pazarda doğrudan rekabete girdiği diğer rakipleri EMİN TEKNOLOJİ nin konumunu doğrudan etkilememesi. -BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin izni ve onayı olmaksızın şirkete gizli ortak almamayı veya şirketle başka kişi ya da kişilerle gizli ya da açık biçimde adi ortaklık, ortak girişim veya sair adlar altında işbirliği yapmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. -BAYİ, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini, EMİN TEKNOLOJİ nin belirli ürün, hizmet veya işleri için pazarlama stratejisi, hizmetin özelliği, rekabet ortamı gibi nedenlerle belirleyeceği kriterlere uygun olan bölge ve satış merkezleri üzerinden kullanmayı taahhüt etmiştir. 2

3 -BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ ile bu sözleşmeyi imzalama ve sözleşme konusu faaliyetleri yürütme konusunda tam bir yetkiye hazi olduğunu, bu sözleşmeyi imzalamasına, sözleşme konusu faaliyetleri yürütmesine engel herhangi bir durum olmadığını ve bu yetkisinin sözleşme süresince devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. BAYİ, ayrıca başka firmalar ile olan varsa- bu sözleşme konusu ile aynı/benzer ilişki(ler)inin EMİN TEKNOLOJİ ile bu sözleşme kapsamındaki ilişkisine etkisi olması durumunda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, EMİN TEKNOLOJİ nin bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde EMİN TEKNOLOJİ nin tüm zararlarını BAYİ ye rücu etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 11- ÜRÜN TEŞHİRİ, FİYAT, STOK BİLGİLERİ VE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI Ürünlerin PORTAL da teşhir edilmiş olması, ürünlerin stokta bulunmasının taahhüt edildiği anlamına gelmez. EMİN TEKNOLOJİ, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir veya stok durumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. EMİN TEKNOLOJİ, PORTAL da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkını haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde EMİN TEKNOLOJİ hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bundan dolayı BAYİ nin herhangi bir tazminat talebi olamaz. 12-İKİNCİ ADRESE SEVK BAYİ, bu anlaşma Ek inde veya anlaşmayı imzaladıktan sonra EMİN TEKNOLOJİ ye Ek-3 de yer alan formu tüm BAYİ şubeleri / müşterileri için ayrı ayrı olacak şekilde, antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve BAYİ yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve onaylanmış bir biçimde gönderecektir. Sözleşme ve kaydedilecek ilk adreslere ait dokümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur. Sonradan ilave edilecek adresler için yine Ek-5 deki form aynı şekilde doldurulup kargo, posta ya da fax yoluyla veya elden EMİN TEKNOLOJİ ye ulaştırılacaktır. BAYİ bu şekilde EMİN TEKNOLOJİ nin belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir. Bu başvuru sonuçları EMİN TEKNOLOJİ tarafından en geç bir iş günü içinde kabul ya da reddedilecek ve sonuç BAYİ ye EMİN TEKNOLOJİ tarafından bildirilecektir. Bu şube / müşteri adreslerinin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresi bildirmek ve eski adresin iptali için faks ya da e-posta ile müşteri temsilcisine bilgi vermek zorundadır. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumunda doğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. 13-İKİNCİ ADRESE TESLİMDE SORUMLULUK BAYİ nin elemanlarının adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleri veya teslimatta bu nedenlerle hukuki geçersizlik, malın çalınma veya dolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde veya sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3.şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı EMİN TEKNOLOJİ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağı, bu zararlardan dolayı bizzat BAYİ sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ EMİN TEKNOLOJİ ye söz konusu ürün bedelini bila itiraz ödeyeceği gibi ayrıca EMİN TEKNOLOJİ nin açıklanan ve benzeri nedenlerle ödemek zorunda kalacağı maddi manevi her tür tazminat bedelini gecikmeksizin nakden ve defaten ödeyeceğini bila kaydı şart kabul ve taahhüt eder. 14-HATALI ADRESE SEVK Bayi tarafından EMİN TEKNOLOJİ nin belirlediği usullerle aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat yapılamaması durumunda EMİN TEKNOLOJİ ye geri iade olan malın kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanır ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilir. 15-NAKLİYE TESLİMAT, SEYİR RİSKİ EMİN TEKNOLOJİ tarafından BAYİ ye sevk edilecek eşya, EMİN TEKNOLOJİ nin deposundan çıktıktan sonra BAYİ nin sorumluluğu altına girecek ve her türlü zarar ve ziyandan BAYİ sorumlu olacaktır. BAYİ e sevk edilecek eşya BAYİ nin yazılı özel izni olmadıkça sigorta ettirilmeyecek ve sigorta masrafı dahi BAYİ e ait olacaktır. -Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı) teslim almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında EMİN TEKNOLOJİ sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi yerine EMİN TEKNOLOJİ Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bantı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo ya da sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürün(ler) hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. BAYİ nin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu madde hükümleri geçerlidir. EMİN TEKNOLOJİ deposunda teslimlerde teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine bildirilecek sipariş numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. EMİN TEKNOLOJİ gerek gördüğü taktirde her tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde EMİN TEKNOLOJİ nin malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisi vardır. Nakliye ve kargo masrafları BAYİ ye aittir. EMİN TEKNOLOJİ dilediği oranda katkı payı sağlayabilir. Sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir. Nakliye veya kargo bedeli ürünlerle birlikte veya ayrıca fatura edilebilir. BAYİ nakliye-teslimat, seyir riski hakkındaki işbu sözleşme hükmünü bila itiraz kayıtsız ve şartsı kabul ve taahhüt eder. 16- ARIZALI AYIPLI ÜRÜN İADESİ Ürünlerde arıza ve ayıplara ilişkin yasal süreleri içinde tespit ve bildirimleri yapılması halinde EMİN TEKNOLOJİ bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir. Ürün iadesine ilişkin prosedür EMİN TEKNOLOJİ, PORTAL da yayınlanır ve BAYİ bu prosedüre uyar. BAYİ bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedür uygulayamaz. 17-PROSEDÜRLERE VE STANDARTLARA UYGUNLUK BAYİ, imzaya yetkili kişilerin EMİN TEKNOLOJİ ye bildirmekle ve işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında BAYİ tarafından imzalanması gereken her türlü yazılı evrak/belge üzerindeki imzanın, imzaya yetkili kişi/kişiler tarafından atılmasını sağlamak/denetlemekle yükümlüdür. Aksi takdirde doğabilecek her türlü zarardan BAYİ sorumludur. EMİN TEKNOLOJİ nin, imzanın yetkili kişi tarafından atılıp atılmadığını denetleme/kontrol yükümlülüğünün işbu hükümle kaldırılması konusunda taraflar mutabık kalmıştır. 18- KONSİNYE SATIŞ YASAĞI EMİN TEKNOLOJİ konsinye satış yapmamaktadır. Ürün peşin veya vadesinde ödenmek üzere satılır. Satılan mal arıza ve ayıp hükümleri dışında iade alınmaz. 19- FATURAYA İTİRAZ Faturayı aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde fatura bilgilerine itiraz etmediği takdirde içeriği ile birlikte kabul etmiş sayılır. 3

4 20- VADE FARKI BAYİ nin yaptığı geç ödemelere aylık %12 vade farkı uygulanır. EMİN TEKNOLOJİ kendi tasarrufunda olmak üzere fatura bazında bu vade farkını azaltabilir veya artırabilir. Vade farkı, ilk faturaya ilave edilebileceği gibi, müstakil fatura ile de tanzim edilebilir. BAYİ vade farkı oranlarının EMİN TEKNOLOJİ tarafından belirlenmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. 21- ÜRÜN BEDELİ Ürünlere ilişkin fiyatlar, piyasa şartları, Vergi Kanunları vb. yönlendirmeler gereği olmak üzere ve ürünün fiyatında bulunması gereken tüm vergiler dâhil veya hariç olmak üzere, EMİN TEKNOLOJİ tarafından hazırlanan liste fiyatı üzerinden belirlenerek BAYİ ye bildirilir. 22-BAYİ NİN ÜRÜNLERİN-CİHAZLARIN FİYATLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BAYİ, ürünlerin satış ve dağıtımı nedeniyle EMİN TEKNOLOJİ tarafından tavsiye edilen ücret dışında satış merkezlerinden hizmet bedeli vs. gibi adlar altında hiçbir şekilde başka ücret talep etmeyecektir. Bunların yanı sıra BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ tarafından kendisine verilen ve ürünlerin satış ve dağıtımına ilişkin fiyat tavsiyesi, paketleme, uyulacak standartlar veya benzeri konulardaki talimatlara uygun hareket edecektir. Bu kapsamda ürünlerin satış ve dağıtımı konusunda basiretli bir tacir gibi davranmayı, EMİN TEKNOLOJİ tarafından belirlenen satış hedeflerini yakalamak için gerekli gayreti göstermeyi, ürünlerin tanıtımı için EMİN TEKNOLOJİ tarafından tanıtım materyali verilmesi halinde bu materyali de işbu sözleşmenin en iyi şekilde uygulanması için kullanması kabul, beyan ve taahhüt eder EMİN TEKNOLOJİ, sözleşme konusu ürünler ve/veya cihazlar için azami satış fiyatı veya tavsiye edilen perakende satış fiyat listesinde bulunabilir. Azami satış fiyatı veya tavsiye edilen perakende satış fiyatı yerine göre ürün ve/veya cihazlar üzerinde yer verilmek suretiyle, yerine göre gönderilen fiyat listesi ile BAYİ ye bildirilir. BAYİ, satış merkezlerinde işbu sözleşme uyarınca satış ve pazarlamasını yapacağı ürünleri ve cihazları azami veya tavsiye edilen fiyatlara uymaksızın kendi belirlediği fiyatlara satabilir BAYİ, söz konusu ürünlerin ve cihazların satışında uyguladığı fiyatlarda 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun da ve Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği nde düzenlenen fiyat ve etiket konusundaki usul ve esaslar ile bu konudaki yasal düzenlemelere harfiyen uymak zorundadır EMİN TEKNOLOJİ tüketicilerin, rekabet düzeninin, satış merkezlerinin korunması gibi sair makul iktisadi ve/veya hukuki gerekçelere dayanarak, BAYİ nin satış merkezlerinde pazarlayacağı, satacağı cihazların fiyatlarına yasaların izin verdiği kapsamda müdahale edebilir. EMİN TEKNOLOJİ nin fiyatlara yasaların izin verdiği kapsamda müdahale hak ve yetkisini kullanması halinde, BAYİ bu duruma haklı bir gerekçe olmaksızın karşı çıkamaz. 23- KREDİ KARTI İLE ÖDEME SANAL POS İŞLEMLERİ USUL KURALLARI BAYİ, PORTAL üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygun olarak vermeyi kabul eder. BAYİ, istenilen evrakların EMİN TEKNOLOJİ a verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder. Kredi kartı işlemlerinde her ne sebeple olursa olsun ödenmeyen veya EMİN TEKNOLOJİ den geri iade alınan paralar için EMİN TEKNOLOJİ, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. İcra işlemini teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilecektir. Böyle bir durumda BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekâlet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekâlet ücretini fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder. BAYİ, kredi kartı, POS makinesi ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık türünden kötü niyetli fiillerden yada yapılacak hatalar sebebi ile EMİN TEKNOLOJİ nin ve/veya BANKA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili EMİN TEKNOLOJİ nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder. BAYİ nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla EMİN TEKNOLOJİ nin uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek yada EMİN TEKNOLOJİ tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve naklen EMİN TEKNOLOJİ ya ödenecektir. BAYİ nin carisinde alacak mevcut olması halinde EMİN TEKNOLOJİ her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir. EMİN TEKNOLOJİ, Sanal Pos ile ilgi çekilen kart çekimlerini hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda BAYİ nin üyeliğini kısmen yâda tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir. BAYİ nin satmış olduğu ürüne yada yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı yada 3.şahıslar tarafından EMİN TEKNOLOJİ den talepte bulunulması yada dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan EMİN TEKNOLOJİ yi derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez. BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. BAYİ; Kartın görünümünü, kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir kart olduğunu, Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış belgesi üzerinde alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını, Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS tan (Sanal POS tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu, Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini kontrol etmek ile yükümlüdür. 4

5 24- ÖDEMELER: Faturalar üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. BAYİ nin cari hesap için verdiği çek ve senetler BAYİ nin alacağı olarak cari hesaba kaydedilir. BAYİ nin temerrüdü sonucunda, tahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ nin hesabına borç olarak kaydedilir BAYİ, yapacağı alışverişlerde kıymetli evrak kullanması (keşideci, kendisine ciro ettiği çeki sonradan cirolaması durumunda dahil olmak üzere) ve TTK uyarınca ödemeden men talimatında ve imza itirazında bulunulması halinde bahse konu çek miktarı kadar bedeli EMİN TEKNOLOJİ ye cezai şart olarak ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt eder BAYİ nin ödemelerini kredi kartı, mail order vasıtası ile yapması durumunda BAYİ; EMİN TEKNOLOJİ nin göndereceği formları imza ile teyit ederek faks ile EMİN TEKNOLOJİ a geri göndermekle yükümlüdür. BAYİ nin işbu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi, fraud (sahtecilik) meydana gelmesi, herhangi bir sebeple banka tarafından bir sorun ileri sürerek ödemenin yapılmaması vb. durumlarda BAYİ, EMİN TEKNOLOJİ nin karşı karşıya kalabileceği bütün zararı defaten karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder BAYİ, ödemelerini EMİN TEKNOLOJİ nin kabul ettiği şart ve oranlarda, fiziki POS ve/veya sanal POS kullanılarak, kendisinin veya 3. Kişilerin kredi kartı ve/veya banka kartı ile yapılabilir. EMİN TEKNOLOJİ bu ödeme sonuçları sebebi ile EMİN TEKNOLOJİ kayıtlarıyla banka kayıtları arasında, mutabakatsızlık oluşması halinde banka kayıtlarının geçerli olması nedeniyle çıkabilecek sorunlardan doğan zararlarını BAYİ ye rücu etme hakkına sahiptir. Ayrıca EMİN TEKNOLOJİ, rücu ettiği miktarı uhdesinde bulunan alacaklardan bildirimde bulunmadan tahsile yetkilidir. BAYİ, işbu ödeme araçlarıyla yapmış olduğu her türlü ödemenin yasalara ve diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirileceğini, bu işlemlerin yasalara ve diğer mevzuata aykırılık teşkil etmesi halinde EMİN TEKNOLOJİ ye herhangi bir sorumluluk yüklenmesinin mümkün olmadığını beyan edeceğini, tüm sorumluluğun münhasıran kendi üzerinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 25- CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu nun 87 vd. maddeleri hükmü anlamında <<Cari Sözleşme>> niteliğindedir ve bu yönü ile Türk Ticaret Kanunu nun <<Cari Hesaba>> ilişkin hükümlerine tabidir. Taraflar bu sözleşmeden doğacak alacak-borçların EMİN TEKNOLOJİ nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir. Bu bağlamda EMİN TEKNOLOJİ tarafından gerekli görülen zamanlarda bir hesap özeti BAYİ ye iadeli taahhütlü posta, faks, mail yolu ile veya EMİN TEKNOLOJİ çalışanları vasıtasıyla gönderilecek ve işbu hesap özeti BAYİ tarafından onaylanacaktır. Ancak BAYİ nin işbu hesaba itiraz etmesi durumunda kendisine gönderilen C/H ekstresine olan itirazlarını yazılı olarak EMİN TEKNOLOJİ a bildirmesi gerekmektedir. İş bu itirazın yapılmaması BAYİ nin Cari Hesabı kabul ettiği anlamına gelecektir. 26- MUACCELİYET BAYİ,EMİN TEKNOLOJİ ye olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, EMİN TEKNOLOJİ un mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu bila kaydı şart ve bila rücu beyan kabul ve taahhüt eder. 27. TEMİNAT BAYİ her türlü kredi kartlı alış veriş, sanal POS sisteminin kullanımı veya kredili çalışma ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmenin teminatı olarak işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte EMİN TEKNOLOJİ nin belirleyeceği oranda kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu ve/veya mukabili değerde teminatlarını vermekle yükümlüdür. İşbu teminat, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece EMİN TEKNOLOJİ da kalacak ve tüm ilişkilerin sona erdirilerek hesabın tasfiyesi halinde BAYİ ye iade edilecektir. EMİN TEKNOLOJİ kredi limitleri, BAYİ nin cari hesap işleyişi, kendi takdir edeceği ve benzeri nedenlerle her zaman ek teminat talep edebilir, teminatların miktar ve türünü EMİN TEKNOLOJİ belirler. Teminatın ve/veya ek teminatın en geç istenildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ve sipariş verilmiş ise mutlaka sevkiyattan önce sağlanması gerekir. Teminat süresinde verilmediği takdirde EMİN TEKNOLOJİ sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen askıya alabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenle sözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederek almaya sevkiyatı kesmeye, sipariş kabul etmemeye, teminat gücü ve risk hadlerinde sınırlı çalışmaya karar vermede tek başına yetkilidir. BAYİ İşbu sözleşme kapsamında teminat olarak... vermiştir. 28-EMİN TEKNOLOJİ UN HAKLARI, YETKİLERİ VE BORÇLARI EMİN TEKNOLOJİ nin işbu sözleşmede yer alan diğer hükümlerde düzenlenen hak ve yetkilerinin yanında, işbu sözleşme ile kendisine sağlanan hak ve yetkileri aşağıdaki hükümlerde belirtildiği şekildedir EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ nin ortaklık yapısında veya yönetiminde rahatsızlık duyduğu noktaları BAYİ ye bildirmek ve hukuken mümkün olan değişikliklerin yapılmasını istemek hak ve yetkisine haizidir EMİN TEKNOLOJİ, belirli ürün, hizmet veya işleri, pazarlama stratejisi, hizmetin özelliği, rekabet ortamı gibi nedenlerle belirleyeceği kriterlere uygun olan bölgeler, Satış Merkezleri üzerinden BAYİ nin işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkilerini kullanmasını talep hak ve yetkisine haizdir EMİN TEKNOLOJİ, gerekli görmesi halinde, makul iktisadi ve/veya hukuki gerekçelere dayanmak suretiyle, BAYİ nin Satış Merkezlerinde pazarlayacağı, satacağı cihazların fiyatları ile ilgili yasaların izin verdiği kapsam ve ölçüde müdahale hak ve yetkisine haizdir BAYİ nin veya ortaklarının işbu sözleşmenin yürürlülük tarihinden önce akdetmiş oldukları sözleşmelerden veya tasarruflardan dolayı EMİN TEKNOLOJİ üzerinde doğabilecek herhangi bir sorumluluktan BAYİ sorumlu olacak ve EMİN TEKNOLOJİ oluşabilecek herhangi bir zararı BAYİ ye rücu edebilecektir EMİN TEKNOLOJİ nin işbu sözleşmede yer alan diğer hükümlerde düzenlenen borç ve yükümlülükleri yanında, işbu sözleşme ile kendisine sağlanan borç ve yükümlülükleri aşağıdaki hükümlerde belirtildiği şekildedir EMİN TEKNOLOJİ, BAYİ ye satış merkezlerinde işbu sözleşme kapsamındaki ürünlerin ve cihazların satış ve dağıtımı konusunda yetki vermeyi, bu kapsamda satış merkezleri ile hukuki işlemler yapmasına izin vermeyi taahhüt etmiştir EMİN TEKNOLOJİ, yaptığı işlem ve eylemlerde basiretli bir tacir gibi davranmak, ticari ahlak kurallarına, Türk Ticaret Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine ve diğer kanunlara uygun hizmet vermekle yükümlüdür. 5

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keresteciler (KEYAP) Çarşı Sitesi 44/F2/101A Ümraniye / İstanbul adresinde mukim İTB TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK SAN. VE

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

05/11/2013. Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti. Öveçler 1.Cad. No:14/A Çankaya / ANKARA

05/11/2013. Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti. Öveçler 1.Cad. No:14/A Çankaya / ANKARA Bayi Adı BAYİLİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 2013 05/11/2013 Bayi Üye No Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar Bayilik Sözleşmesi EK-1 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-2 Kredi Kartı Ödeme Formu İmza

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi I. TARAFLAR : PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi a. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Adres : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 Eyüp / İstanbul (Kısaca ARENA olarak anılacaktır.) b.... Adres

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.)

. (Bundan böyle E-BAYİ olarak anılacaktır.) Ersa Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Ersa Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. ERSA A.Ş. ERSA

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SCS AKSESUAR İLETİŞİM TEL.ELEK.ELEKT.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Scs Aksesuar Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Scs Aksesuar Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ASNETB2B ELEKTRONİK TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta, Çetin Emeç Bulvarı 1042. Cadde No: 92/19 Öveçler / Ankara adresinde mukim ASNET Bilgi Sistemleri Mühendislik

Detaylı