2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)"

Transkript

1 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) ADMINISTRATIVE SPECIFICATION FOR PURCHASES OF GOODS VIA FOREIGN REPRESENTATIVES FOR YEAR 2012 (PAYMENT TO BE MADE WITH ATTACHE CREDIT) DOSYA NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : 1

2 İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİF VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ISSUES TO BE CONSIDERED/NOTICES FOR THE BIDDERS BEFORE SUBMITTING BIDS 1. Teklif Mektubu (teklif fiyatını içeren Proforma Fatura) idari şartnamede istenen formatta düzenlenecektir. Teklif Mektubu (teklif fiyatını içeren Proforma Fatura) ilgili şartname maddelerine uygun şekilde düzenlenmemiş ise, isteklinin teklifi değerlendirilmeyerek, istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır. Letter of Offer (Proforma Invoice which includes offer price) shall be submitted in full accordance with the Administrative Specification. If the Letter of Offer is not submitted in accordance with the articles herein, the bid will not be taken into evaluation and excluded from the process. 2. Belgeler/ taahhütler eksiksiz ve istenen onayları ile sunulacaktır. Documents/commitments shall be submitted with the required approvals. 3. İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması için İdari Şartname gereği teslim etmesi gereken belgelerin tam ve usul ve mevzuata uygun olarak teslim edilmesi gerekir. Belgelerini tam ve usul ve mevzuata uygun olarak teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır. In order to take the bid into evaluation, the bidder should duly submit the documents in accordance with the legislations. The bids for which the documents are not submitted in full accordance with the legislations, shall be excluded from the assesment. 4. Malzemeler siparişin verilmesini müteakip istekliler tarafından proforma faturada belirtilecek olan tarihe kadar teslim edilecektir. The materials shall be delivered until the delivery date mentioned in proforma invoice by contractor after the purchase order given. 5. Bu alımda fiyat üzerine görüşme yapılmayacak ve teklifi değerlendirmeye alınan isteklilerin teklifleri üzerinden ihale kararı alınacaktır. Yeni bir indirim hakkı ve talebi verilmeyecektir. Negotiations on price shall not be made for this procurement and the contracting entity shall decide on the acqusition based on proposals of qualified bidders. Contracting entity shall not request any negotiation on price. 2

3 İÇİNDEKİLER I. ALIMIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR SUBJECT OF THE PROCUREMENT AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS 1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE CONTRACTING ENTITY 2. ALIM KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE WORK ASSOCIATED WITH THE PROCUREMENT 3. ALIMA İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ INFORMATION CONCERNING THE PROCUREMENT AND DATE AND TIME DEADLINES FOR SUBMITTING BIDS 4. ALIM DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ ACCESS TO THE PROCUREMENT DOCUMENT 5. ALIM DOKÜMANININ KAPSAMI / SCOPE OF PROCUREMENT DOCUMENT II. TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TERMS OF BIDDING 6. TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ DOCUMENTS FOR BIDDING AND ELIGIBILITY CRITERIA 7. ALIMIN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI / ADMITTANCE OF FOREIGN BİDDERS TO THE PROCUREMENT 8. ALIMA KATILAMAYACAK OLANLAR / NONELIGIBILITY FOR BIDDING 9. DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ REASONS FOR BEING UNAUTHORIZED TO BID 10. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR / FORBIDDEN ACTS OR BEHAVIORS 11. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ / EXPENSES FOR DESIGNING BIDS 12. ALIM DOKÜMANINDA AÇIKLAMA YAPILMASI CLARIFICATIONS IN THE PROCUREMENT DOCUMENTS 13. ALIM DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI AMENDMENTS TO THE PROCUREMENT DOCUMENTS 14. SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE ALIMIN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ DISCRETION OF THE CONTRACTING ENTITY TO CANCEL THE PROCUREMENT PRIOR TO THE DEADLINE FOR THE RECEIPT OF BIDS 15. ORTAK GİRİŞİMLER / JOINT VENTURES 16. ALT YÜKLENİCİLER/ SUB CONTRACTOR III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR TERMS AND CONDITIONS FOR DESIGNING AND SUBMISSION OF BIDS 17. TEKLİF VE SİPARİŞ / TYPE OF THE BID AND THE PURCHASE ORDER: 18. TEKLİFİN DİLİ / LANGUAGE OF THE BID 19. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ APPLICABLE CURRENCY UNIT FOR BIDS AND PAYMENTS 20. KISMİ TEKLİF VERİLMESİ: PARTIAL BIDS 21. ALTERNATİF TEKLİFLER: ALTERNATIVE BIDS 22. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMA ŞEKLİ MODE OF PREPARING AND SUBMITTING BIDS 23. TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 3

4 CONTENT AND FORMAT OF PROFORMA İNVOİCE 24. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ / VALIDITY TIME OF BIDS 25. TEKLİF FİYATINA DÂHİL OLAN MASRAFLAR /EXPENSES INCLUDED IN THE BID PRICE IV. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESMENT OF BIDS 26. TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI / RECEIVING AND OPENING OF BIDS 27. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF THE BIDS 28. İSTEKLİLERDEN TEKLİFLERİNE AÇIKLIK GETİRİLMESİNİN İSTENİLMESİ ASKING BİDDERS FOR CLARIFICATION OF THEIR BIDS 29. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER / EXCESSIVELY LOW BIDS 30. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE ALIMIN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ REJECTION OF ALL BIDS AND AUTHORTY OF THE CONTRACTING ENTITY TO CANCEL THE PROCUREMENT 31. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ DETERMINING THE MOST ECONOMICAL BID 32. ALIMIN KARARA BAĞLANMASI / CONCLUSION OF THE PROCUREMENT PROCEEDINGS 33. ALIM KARARININ ONAYLANMASI / APPROVAL OF THE PROCUREMENT PROCEEDINGS 34. KESİNLEŞEN ALIM KARARININ BİLDİRİLMESİ NOTIFICATION OF FINALIZED THE PROCUREMENT PROCEEDINGS 35. SATIN ALMA SİPARİŞİ/ THE PURCHASE ORDER V. ALIMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR TERMS AND CONDITIONS FOR THE ENFORCEMENT OF PROCUREMENT 36. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI TERMS AND AMOUNT OF ADVANCE PAYMENT 37. FİYAT FARKI / PRICE DIFFERENCES 38. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI / PAYMENT OFFICE AND TERMS 39. İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME (MALIN TESLİM) TARİHİ DATE FOR STARTING AND FINISHING THE WORK 40. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI TERMS AND CONDITIONS FOR TIME EXTENSION 41. İŞİN ARTIŞI VE EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ THE INCREASE OR DECREASE IN THE AMOUNT OF THE WORK AND FINALIZATION 42. GECİKME CEZASI / DELAY PENALTY 43. TESLİM ALMA, TESLİM ETME, MUAYENE, KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI TERMS AND CONDITIONS FOR RECEIVING, DELIVERY, INSPECTION AND ACCEPTANCE 44. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR OTHER CONDITIONS ON WARRANTY AND MAINTENANCE, REPAIR 45. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ / SETTLEMENT OF DISPUTES VI. DİĞER HUSUSLAR OTHER TERMS AND CONDITIONS 46. AMBALAJLAMA / PACKAGING 47. EĞİTİM / TRAINING 48. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ / LIABILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY 4

5 49. KODLANDIRMA / CODIFICATION 50. SİPARİŞİN DEVİR ŞARTLARI TERMS AND CONDITIONS FOR ASSIGNMENT OF THE PRUCHASE ORDER 51. SİPARİŞ EMİRİNİN İPTAL EDİLMESİ TERMINATION OF THE PURCHASE ORDER 52. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ / PROXY OF THE CONTRACTOR 53. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER NOTES, NOTES OF ACCEPTANCE, APPROVALS, DOCUMENTS AND REPORTS 54. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI RIGHT TO INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY 55. REKLAM YASAĞI / PROHIBITION AGAINST ADVERTISING 56. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ / LIABILITIES OF THE CONTRACTOR 57. SİPARİŞ EMRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI /AMENDMENTS TO THE PURCHASE ORDER 58. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU LIABILITIES OF THE CONTRACTOR TO PAY PENALTY FEES 59. İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER WORKS CONTRARY TO THE ADMINISTRATIVE SPECIFICATION AND ITS APPENDIXES 60. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER /SUBJECTS NOT INCLUDED IN THE SPECIFICATION 61. İLAVE HUSUSLAR / ADDITIONAL MATTERS 62. ŞARTNAME MADDE VE EK MİKTARI NUMBER OF ARTICLES AND ANNEXES OF THE SPECIFICATION. 5

6 İDARİ ŞARTNAME () ADMINISTRATIVE SPECIFICATION () I - ALIMIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR SUBJECT OF THE PROCUREMENT AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS 1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER/ INFORMATION ABOUT THE CONTRACTING ENTITY 1.1. İdarenin / Contracting Entity s; Adı / Name : Hava Lojistik Komutanlığı Adresi / Address : Hava Lojistik Komutanlığı Kay. Ynt. Kont.D.Bşk.lığı ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE Telefon numarası/phone Number: / / Belgegeçer numarası/ Fax Number : Elektronik posta adresi/ address: 1.2. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle veya idarenin elektronik posta adresinden (www.hvlojk.tsk.tr ) temin edeceklerdir. The bidders shall get the information concerning the procurement by contacting the authorized personnel from the above-mentioned address and phone numbers or address of the Contracting Entity (www.hvlojk.tsk.tr). 2. ALIM KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER/ INFORMATION ABOUT THE WORK ASSOCIATED WITH THE PROCUREMENT 2.1. Alım konusu malın /hizmetin Material s/service s ; Adı : F-16 Uçak Yedek Malzemesi Alımı Description : F-16 Aircraft Spare Parts Miktarı ve türü : 2 kalem Quantity and types : 2 items Teslim birliği/teslim edileceği yer: Malzemeler bu şartnamenin 39.2 maddesinde belirtilen şekilde teslim edilecektir. Son sevk edileceği birlik LAHİKA-1 de belirtildiği gibidir./ Goods shall be delivered as stated in article 39.2 of administrative specification. Final delivery address shall be as stipulated in the APPENDIX Teknik Şartname Numarası : Teknik Şartname yoktur. Technical Specification Number : Not Applicable Diğer Bilgiler/ Other Information : Montaj Durumu : Malzemeler montajsızdır. Installation : Goods don`t need installation Malzemeler LAHİKA-7 de yer alan durum kodlarına uygun ve kullanılmamış olacaktır. The material shall be in accordance with status codes specified in APPENDIX-7 and unused Malzeme durum kodları LAHİKA-7 de belirtilmiştir. Malzeme teslim tarihleri LAHİKA-1 ye uygun olarak verilecektir. Material status codes are mentioned in APPENDIX-7. The delivery date of the items shall be in accord with APPENDIX Alım üretici ve/veya üretici adına yetkili satıcılara ve/veya malzemenin uluslararası standartlarda tanımlandığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretimini/satışını yapan ve gerekli garantisini sağlayan serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile yabancı isteklilere açık olacaktır. The procurement is open to the firms operating in free Zones located in Turkey and foreign bidders that is manufacturer and/or authorized representative of the manufacturer and/or manufacturer/seller of items with its technical specification and necessary waranty described in international standarts. 6

7 3. ALIMA İLİŞKİN BİLGİLER İLE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: INFORMATION CONCERNING THE PROCUREMENT AND DATE AND TIME DEADLINES FOR SUBMITTING BIDS: 3.1. Proje numarası: Project Number: 3.2. Alım usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 gün ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11.b Maddesi uyarınca Dış Temsilcilikler Aracılığı ile Yurt Dışı Alımlar. Acquisition Method: For commercial purchases via foreign representatives designed in accordance with Article 3/b of Law No.4734 on Public Tenders and implemented to the Article 11/b of No. 2009/14973 decision of Council of Ministers on April 20th, Tekliflerin sunulacağı adres : Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları Place of Submission of Bids Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE 3.4 Alımın yapılacağı adres : Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları Address of the Procurement Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE 3.5. Son teklif verme tarihi : Duyuruda belirtilmiştir. Deadline for submitting bids Date : 3.6. Son teklif verme saati : Duyuruda belirtilmiştir. Deadline for submitting bids Time 3.7. Alım komisyonu toplantı yeri : Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları. The meeting point of the procurement commission: Tender Rooms in the Resources Management and Contracts Department of the Turkish Air Force The Air Logistics Command (TurAF ALC) Etimesgut/ANKARA/TURKEY 3.8. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya (sadece Türkiye de temsilciliği olmayan firmalar) faks ile de gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. The bids could be submitted to the address above till the deadline for bidding hour and date as well as be sent by the registered and reply paid mail or by fax (only for foreign tenderers, who do not have representatives in Turkey,). The bids not submitted till the deadline for bidding hour shall be excluded from bidding İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. The bids submitted to or received by the Contracting Entity shall not be withdrawn and amended for any reason except for issuing an addendum Son teklif verme tarihinin tatil gününe rastlaması halinde alım takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. If the bidding date coincides an official holiday, the bidding shall be made in the first following working day in the place and time mentioned above and the bids submitted till that time shall be accepted Duyuru tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de alım yukarıda belirtilen saatte yapılır. In the event that the working hours change after the announcement date, the bidding shall be made on the time mentioned above Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. TRT National Timing shall be used for clock sets. 4. ALIM DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ : ACCESS TO THE PROCUREMENT DOCUMENT 4.1. Alım dokümanı Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları Etimesgut/ANKARA adresi ile internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir ya da aynı adresten alınabilir. Teklif vermek için dokümanı satın alma zorunluluğu yoktur. Procurement document may be obtained free of charge from Tender Rooms in the Resources Management and Contracts Department of the Turkish Air Force The Air Logistics Command (TurAF 7

8 ALC) Etimesgut/ANKARA and web site. There is no obligation to purchase the document in order to participate in bidding Alım Dokümanları talep edilmesi halinde istekliye CD ortamında verilebilecek olup, teslim edilen CD`nin numarası Dizi Pusulası üzerine yazılır. İhale dokümanı CD sinde eksiklik veya hata olması durumunda idarede basılı alım dokümanı geçerlidir. The procurement documents may be given out in CD formaton the demand of the bidder, the number of the given CD shall appear on the list of contents. In case there appears a fault on the content of the CD, the hard copies at the Contracting Entity will be valid İstekli, alım dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Kontrolü müteakip; dokümanı oluşturan belgelerin teslim alındığına dair, biri istekliye verilmek üzere 2 (iki) nüsha imzalı standart form düzenlenir. Standart form üzerine, istekli tarafından teslim alınan dokümanın CD sinin numarası yazılacaktır. The bidder shall check the conformity of all the documents with their respective originals and their completeness on the list of contents. Following this control; bidder delivers the signed list confirming that the Bidder has received all of the documents in line with the originals. The number of CD of the Procurement Document received by bidder shall be written on the standart form Alım Dokümanı internette adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve indirilebilir. Alım dokümanını internetten tedarik eden isteklinin, idarenin belgegeçerine kendi tebligat adresini aynı gün bildirmesi gerekmektedir. Adresini bildirmeyen ve olabilecek değişikliği (zeyilname, idarenin uygun görmesi halinde yapılacak açıklama, düzeltme ilanı v.b.) internette takip etmeyen istekliler yapılan değişiklikten dolayı bilgi sahibi olmaması durumunda idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. The procurement document is available at web site and can be downloaded free of charge. The bidder who acquires the procurement document from the internet shall notify the Contracting Entity his corresponding address via sending a fax to the Contracting Entity. The bidders who did not notify their address and did not follow any possible amendment (annex, statement approved by the Contracting Entity or correction etc.) on web site shall not claim any right from the Contracting Entity due to being failed to be informed of that amendment. 5. ALIM DOKÜMANININ KAPSAMI : SCOPE OF PROCUREMENT DOCUMENT 5.1. Alım dokümanı/procurement document; İdari Şartname/Administrative specification İhtiyaç Listesi /Requirement list ile bunların EK lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır. Consists of documents ıncluded ın these annexes Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, alım dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. In addition, all annexes designed in accordance with the related articles of this Specification and all written statements made by the Contracting Entity upon the request of the Bidders shall constitute a binding and complementary part of the procurement document İstekli tarafından, alım dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk, teklif verene aittir. Alım dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. It is essential that the Bidder examines the whole scope of the above-mentioned documents. Any responsibility arising from failures in the submission of bids shall lie with the bidder. The bids failing to comply with the form and scope specified and defined in the procurement document shall not be evaluated. II- TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TERMS OF BIDDING 6. TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ DOCUMENTS FOR BIDDING AND ELIGIBILITY CRITERIA 6.1. İsteklilerin teklif verebilmek için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: For bidding, the Bidders shall present the following documents: 8

9 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi. Türkiye de temsilciliği bulunmayan istekliler de Türkiye de tebligat yapılacak adresi belirteceklerdir (mümkünse). For the purposes of notification an address statement and for contact a telephone and fax number as well as an electronic mail. Foreign bidders, who do not have representatives in Turkey, shall also report an address in Turkey for notification (if possible) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; A registration certificate issued by the Chamber of Commerce and/or /Industry or Profession where the Bidder is registered to, İsteklinin, gerçek kişi olması halinde, ilk duyuru veya son teklif verme tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Meslek Odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. In case the Bidder is a real personality, a certificate with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs provided from the competent Chamber of Commerce/Industry or Vocation in the year either the tender or the first announcement is made and proving that he is registered thereto, İsteklinin, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya ilgili ticaret sicil memurluğundan veya istekli ülkesindeki yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ilk duyuru veya son teklif verme tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge verilecektir. In case the Bidder is a artificial person, a certificate with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs received from the Chamber of Commerce and/or Industry that the artificial personality is registered or from the local court in tenderer s country or from a similar authority in the year either the tender or the first announcement is made and proving that he is registered thereto, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, A statement of signature or letter of signature circular indicating that he is authorized to bid, İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış İmza Beyannamesi, In case the Bidder is a real person, Certificate of Signature with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs shall be submitted İsteklinin, tüzel kişi olması halinde; a. Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış Tüzel Kişiliğin İmza Sirkülerini ve, b. İlgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri (yabancı isteklinin ülkesi mevzuatı gereği karşılığı belge veya belgeler) verecektir. In case the Bidder is an artificial personality; a. Authorized Signatory List of the artificial personality with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs and b. Trade Register Gazette showing the partners, members or founders and the administrative personnel of the artificial personality according to its reference. In case the necessary information does not show up in one gazette, tenderer can submit related gazettes of other necessary documents (if the tenderer is foreigner, he shall submit document/s equivalent to this according to his country s legislation) confirming this issue Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin 9.1. ve 9.2. nci bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair; Proving that the Bidder does not suffer from the problems underlined in Article 9.1 and Article 9.2., 9

10 Bu şartnamenin 9.1 ve 9.2 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair, ihale tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş, isteklinin uyruğunda bulunduğu veya ticari faaliyetini sürdürdüğü şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatı uyarınca bu ülkelerin ilgili makamından alacakları, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış belgeyi verecektir. Bidders shall submit a document with apostille stamp or approved by the Turkish Consulate of the related country or by Turkish Ministry of Foreign Affairs determining that they are not in situations specified in paragraphs 9.1 and 9.2 of this specification, received 3 ( three) months before the tender date, which shall be convenient to legislations of country where the headquarters of company operates or bidder has citizenship is located İsteklinin uyruğunda bulunduğu veya şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatına göre, söz konusu belgelerin denginin bulunamaması veya düzenlenememesi halinde; bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu veya yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye deki Misyon Şefliklerine veya bu ülkelerdeki T.C.Misyon Şefliklerine teyit ettirilecektir. If the equivalent of the document cannot be found or arranged in accordance with the legislations of the country where the bidder has citizenship or the headquarters of the company is registered, they shall submit written declarations regarding this situation. A confirmation document from Chief of Mission Department of relevant country, where the bidder has citizenship or headquarters of company is registered, in Turkey or Chief of Mission Department of Turkey in relevant country shall be submitted Şekli ve içeriği iş bu şartnamede belirlenen teklif fiyatını gösteren Proforma Fatura (LAHİKA-2) The Proforma Invoice indicating the bid price, the form and content of which is provided hereby (APPENDIX-2) Alıma vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekaletname ile imza beyannamesi (Her iki belgede, Apostille Kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış) verilecektir.if the procurement is participated in proxy; letter of proxy and certificate of signature for bidding on behalf of the tenderer (each certificate shall be with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi (LAHiKA-3), In case the Bidder is a joint venture (If two separate companies constitute a partnership specifically for this contract), a certificate of Business Partnership Declaration, the form and the content of which are defined hereby (APPENDIX-3), İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça , , , de yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. In case the Bidder is a joint venture, the documents stated in Article , , and shall be presented one by one İstekliler tekliflerinde, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını LAHİKA-4`da örneği bulunan forma uygun olarak beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. The Bidder shall specify company partners according to the attached document at APPENDIX-4 if the company is an individual company and if a stock corporation, the name of the shareholder possessing more than half of the company s capital. Furthermore, if the Bidder serves a partner in another company, he shall note the name of the company and if he possesses more than half of the capital of this, he shall underline that Türkiye deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren istekliler ilgili makamlardan (Dış Ticaret Müsteşarlığından) alacakları, teklifi veren isteklinin hangi serbest bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren ve teklif tarihinde geçerli olan serbest bölge faaliyet belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdik edilmiş suretini teklife ekleyecektir. The bidders located in Free Zones in Turkey shall submit the original or the notarized certificate of authorization for working in free zones indicating in which free zones and on which subject the bidders works, obtained from the competent authorities (Republic of Turkey-Undersecretaries for Foreign Trade), which is valid in the bidding date. 10

11 İstekliler tekliflerini doğrudan gönderebilecekleri gibi yurt dışındaki isteklilerin teklif vermesi halinde Türkiye deki temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile de gönderebilirler. Bu durumda temsilcinin/ mümessilin istekliyi temsile yetkili olduğunu gösteren belge (Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak) teklife eklenecektir. The above-mentioned companies could directly send their bids or the foreign firms could send their bids by their representative in Turkey. In this case, a statement authorizing that representative to bid (with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs )shall be given Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: The documents required for the economic and financial qualification and applicable criteria for these documents have to meet Bir yıl ve daha fazla süreden beri faaliyet gösteren istekliler, alımın yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun aşağıda istenen oranlarının hesaplanması amacıyla gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer bilgileri verecektir. İsteklinin 1 (bir) yıldan daha az süreden beri faaliyet gösterdiğini belgelemesi halinde, kendisinden kuruluş bilançosu talep edilecektir. Bu belgelere istinaden isteklinin; The bidder has to submit the end-of-year balance sheet for the year prior the year when the procurement is held or the parts of the balance sheet deemed necessary or the equivalent documents in order to evaluate ratios defined below. If the bidder is founded less then one year shall submit the opening balance sheet. Such documents are required; Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) değerinin en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), The current ratio showing whether the tenderer has the necessary liquidity and the power to cover debts in short term (one year) for providing the cash flow in certain periods (current assets / short term liabilities) must be minimum 0.75; (Multiyear construction costs (if any) will be deducted from current assets, multiyear earnings shall be deducted from short term liabilities.) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranı (öz kaynaklar/ toplam aktif) değerinin en az 0,15 olması, (Hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), The equity ratio showing the extent of shareholders equity within the assets (shareholders equity / total assets) must be minimum 0,15 ; (Multiyear construction costs (if any) will be deducted from total assets.) Kısa vadeli banka borçlarının öz sermayeye oranının 0,50 den küçük olması, Ratio of short term bank liabilities to the shareholders equity must be less than.0,50 Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. The items indicated hereinabove are accepted as qualification criteria and all of these three criteria must be complied with at the same time. It is compulsory to represent multiyear construction costs and allowance incomes in balance sheet, if any. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The bidders who can not meet these requirements in the preceding year may submit their certificates for up to the last two years, and in this case, it shall be checked whether the minimum values are met based on the average of the last two years, for which the certificates are submitted. Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan 11

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : HK12-A8-001 İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA UÇUŞ KORUYUCU MELBUSATI (DRY SUIT) ve AKSESUAR ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE KAYIT NO:2011/ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İÇİNDEKİLER/ I. İHALENİN

Detaylı

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA 335 KALEM GEMI YEDEK MALZEMESI TEDARIKINE ILISKIN IDARI SARTNAME IHALE KAYIT NUMARASI: 2013/120719 ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER TARAFINDAN

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı