KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU"

Transkript

1 Rapor No 10/10/KT/125 Rapor Tarihi KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU ġirketinizin talebi doğrultusunda Türkiye Barolar Birliği nin, Oğuzlar Mah Sok. No Balgat/ANKARA adresindeki A BLOK taģınmazına ait geniģ kapsamlı Yangın Sigortası na konu kıymetler için kıymet takdir raporu düzenlenmiģtir. Takdirlerinize sunarız Ekspertizi Ġsteyen Riziko Adresi Ekspertiz Konusu Saygılarımızla TÜRKIYE BAROLAR BIRLIĞI Oğuzlar Mah Sok. No Balgat/ANKARA Bina DemirbaĢ (+Elektronik Cihaz) Makine Tesisat Cam Mutabakatlı Değer Tespiti Ekspertiz Talep Tarihi Ekspertiz Tarihi Ġ C M A L Yeni Ġkame Bedeli Rayiç Değeri A. BĠNA DEĞERĠ (Çevre Düzenleme vs. Dahil) ,00 TL ,50 TL B. DEMĠRBAġ DEĞERĠ ,00 TL ,00 TL C. MAKĠNA TESĠSAT DEĞERĠ ,00 TL ,00 TL D. CAM DEĞERĠ ,00 TL ,00 TL TOPLAM DEĞER ,00 TL ,50 TL 1

2 I. TaĢınmazın Çevre Ve Konumu Ekspertize konu taģınmaz, Barolar Birliği BaĢkanlığı, Latia Hotel &SPA, Kongre Merkezi, Çok Amaçlı Binası ve Havuz Ģeklinde 5 bloktan oluģmakta olup, yerģeģkesi aģağıdaki gibidir. A Blok Barolar Birliği C Blok Kongre Merkezi B Blok Litai Hotel E Blok Havuz ve MüĢtemilatı D Blok Çok Amaçlı Bina Ankara Ģehir merkezine 5 dakika, AġTĠ'ye 5 dakika, Esenboğa Havalimanı na 45 dakika, Ankara Adliyesi, Yargıtay ve DanıĢtay'a ise 10 dakika mesafededir. A Blok Kapalı Alan Açık Alan 7602 m m 2 2

3 Binaya Genel BakıĢ Mimar Haldun Erdoğan Müteahhit Ġnta ĠnĢaat Bina ön cephesinin, BarıĢ manço Caddesi ile Ġlhami Soysal Sokağa cepheli olduğu, Bina ön cephesinin cam giydirme Ģeklinde inģa edildiği, Binanın giriģi, Ġlhami Soysal Sokağındandır. GiriĢ ve taģıyıcı ön kolonlar, alüminyum kaplama ile giydirilmiģtir. Bina sol kısmında kutu harflerden imal tabela bulunmaktadır. Bina giriģ sol kısmında duvar üzerine, blok taģ ve paslanmaz sacdan imal duvar sanat eseri bulunmaktadır. Binaya giriģlerde güvenlik görevleri bulunmaktadır. Bina arka cephesi, Türkocağı Caddesine bakmaktadır. Arka cepheye en yakın yapı Prof Dr. Ahmet Taner KıĢlalı Spor Salonudur. (D Blok Hariç) 3

4 Bina ana giriģi kapalı atrium Ģeklinde tasarlandığı ve giriģ üstü tüm katların bu kısma açıldığı, ayrıca atrium cephesi cam giydirmedir. Asansör söveleri, denizlikleri compact laminat paneller ile kaplı GiriĢte, X Ray Bavul çanta arama, kapı geçiģ ve özel güvenlik tarafından metal dedektörü yapılmaktadır. Atrium kısmında, seramik sanatçısı Sn.Serap Akarcalı tarafından 2008 yılında yapılmıģ, seramik pano Ģeklinde sanat eseri bulunmaktadır. Galeri boģlukları tik desenli compact laminatlar ile kaplı 4

5 Katların, arka cephedeki tümü atriuma açıldığı ve ön cephede yarım silindilik oalrak tasarlanmıģ çalıģma alanları bulunmaktadır. ÇalıĢma alanları, alüminyum doğramaları camekan ve alçıpan bölme duvarlarla bölümlendilmiģtir. Teras Katı RĠZĠKO TEFTĠġĠ En Yakın Ġtfaiye Yangın Suyu,Kaynak,Depolama,Dağıtım Büyük ġehir Ġskitler Ġtfaiyesi 8 Km 12 Dak Esat Ġtfaiyesi 7 Km 20 Dak. Yangın suyu rezervi bulunmamaktadır. Su Ģehir Ģebekesinden ikmal edilmektedir. Yangın pompa sistemi bulunmamaktadır. Yangın Söndürme Tüpleri Yangın Söndürme Dolabı Yangın Duman / Isı / Patlama / Gaz Dedektörü Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut 5

6 Otomatik Algılama / Spring Söndürme Sistemi Hidrant Deposu Yangın Alarm Butonu Yangın Merdiveni Yangın Ekibi Ve Ġtfaiye Acil Durum ÇıkıĢları Ve Tahliye Planı Acil ÇıkıĢ ĠĢaretleme Sigara Ġçme Yasağı Acil Durum Aydınlatması Alarm ve Anons Sistemi Bina Bölümleri ve Yangın Duvarları Alev ve Isı Kullanımı Güvenlik Personeli Sayısı En Yakın Karakol Var - Her Bölümde Mevcut Var Var - Her Bölümde Mevcut Var Yazılı Bir Yangın Planı Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır Var Duvarlarda Uyarı AfiĢleri Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Var - Her Bölümde Mevcut Yemekhane - Mutfak Çay Ocağı Isıtma Kazanı 11 KiĢi - 3 Vardiya (Silahsız) 50.Yıl Polis Karakolu - 2 Km Binaya GiriĢ Binaya GiriĢ Güvenliği GiriĢ Kapıları Ön Cephe Ana GiriĢ BitiĢik Kongre Salonu Ġle Ara GeçiĢ GiriĢi Bariyer Güvenlik Personeli X Ray Paket Bavul Çanta Arama El ve Kapı Dedektörü Kapalı Devre Kamera Sistemi ile Ġzleme Ziyaretçiler, kilmiģ karģılığı, giriģ Kartı Otomatik Döner Kapı (+ Kanatlı Kapı) Paratoner Var - 1 Adet Çatıda 6

7 RĠZĠKO TEFTĠġĠ Isıtma Sistemi Doğalgaz Kazanı Jeneratör Pis Su Pompası (Dalgıç) Havalandırma Santrali Kesintisiz Güç Kaynağı Kompresör Chiller Soğutma Grubu Var Var Yok Var Var Var Otopark GiriĢi Diğer Güvenlik Personeli Otomatik Bariyer Kontrollü Ġstinad duvarı Demir Parmaklık Binanın giriģ kısmı çevresinde çevre düzenlemesi var Saha Betonu Tabela TaĢeron Hizmet Alımı Güvenlik Deprem Bölgesi 4.Derece Meteoroloji Bilgisi En Çok YağıĢ ,9 kg/m 2 En Hızlı Rüzgar ,8 km/s En Yüksek Kar cm 7

8 RĠSK ANALĠZĠ Yangın / Patlama Yer Kayması / Heyelan Yangın riski az seviyededir Mutfak Izgara / fırın yangın riski orta Çevre yerleģim birimlerine sirayeti riski az Bina arazisinde eğim bulunmaktadır ancak yer kaymasına sebebiyet verecek boyutta değildir. Bina civarında herhangi bir dere yatağı bulunmamaktadır. Yer kayması / heyelan riski düģüktür. Hırsızlık Hırsızlık riski düģük olarak değerlendirilmiģtir. Sabotaj, Grev, Sivil KargaĢalık ve Terör Tesisin Ģehir merkezinden uzak olması sivil kargaģalık durumu çok az olarak değerlendirilmiģtir. Fırtına / Yıldırım Dahili Su Fırtınaya bağlı hasar riski düģüktür. Paratoner vardır. ĠnĢaa tarihi ve kalitesi dikkate alındığında küçük boyutlu hasarlar harici dahili tesisattan kaynaklanacak su basması riski azdır. Sel / Kanalizasyon TaĢması Sel riski düģüktür. Kar Ağırlığı Kar ağırlığı riski düģüktür. Kara / Hava TaĢıtı Çarpması Risk düģük seviyededir.. Makine kırılması ve Elektronik Cihazlar Isıtma / soğutma gruplarında lokal hasar riski orta seviyededir. EC riski az olarak görülmüģtür. 8

9 YANGIN HASAR TAHMĠNLERĠ Maksimum Öngörülebilir Hasar (MFL) (Güçlü patlayıcıların patlaması / kundaklama / uçak düģmesi tahmin dıģıdır.) Kazan bölümünde meydana gelecek yangın hadisesinde, yangına geç müdahale durumunda; Bina % 25 Makine/Tesisat % 50 Cam % 20 DemirbaĢ % 15 Muhtemel Maksimum Hasar (PML) ÇalıĢma ofislerinde meydana gelecek yangın hadisesinde mevcut yangın koruma sistemlerinin ortalama kullanabilir durumunda ve organizasyonların müdahalesi durumunda, Bina % 15 Makine/Tesisat % 10 DemirbaĢ % 30 Cam % 10 Tahmini Maksimum Hasar (EML) (Bu riski değiģtirebilecek kaza, sıra dıģı kabul edilen ve doğal olmayan nedenler koģul dıģı bırakılmıģtır. PML hesabında göz önüne alınan koģullar değerlendirildiğinde, etkin algılama ve müdahale ile Bina % 10 Makine/Tesisat % 10 DemirbaĢ % 10 Cam % 10 9

10 DEĞERLENDĠRME BĠNA A BLOK Yapı Tarzı Kat Adedi Çatı Kaplama Betonarme -1, GiriĢ, + 7 Kat (Toplam 9 Katlı) Yalıtımlı Gizli Teras / Seramik Reflekte Cam Giydirme DıĢ Cephe Tavan Duvarlar Andazit TaĢı Ön Kolonlar Alüminyum Giydirme Alçıpan Asma Tavan Panel Asma Tavan Dekoratif Havuz Tavan Alçı + Boya Tuğla - Bims Sıva Alçıpan Bölme Al. Doğramalı Camekan Bölme Yalıtım Sıva + Alçı + Boya + Ġthal Duvar Kağıdı + Lambri Zemin DöĢemeler Ġç Kapılar Pencereler Camlar Sıhhi Tesisat Elektrik Tesisat Isıtma Aydınlatma Laminant Parke + Granit + Halıfleks + PVC Zemin DöĢemesi Masif AhĢap Alüminyum Doğrama Reflekte Çift Cam Çelik - Plastik Boru Sıva Altı ( Asma tavan / alçıpan bölme duvar arası) Sıva Altı - Koruma Fazlı Merkezi Doğalgaz Kazanlı Spot + Armatür + Flörasan Diğer Tesisatlar Telefon Hatları Network Ağı Uydu Yayını Birim Fiyat TL / m² Tutarı Kullanım Alanı m ² ,00 TL ,00 TL 10

11 NĠZAMĠYE Yapı Tarzı Betonarme Kat Adedi GiriĢ DıĢ Cephe Sıva + Boya Tavan Duvarlar Zemin DöĢemeler Asma Tavan + Sıva + Alçı + Boya Tuğla Sıva + Alçı + Plastik Boya Beton + Seramik Kapılar Alüminyum Doğrama Pencereler Alüminyum Doğrama Camlar Reflekte Çift Cam Sıhhi Tesisat Sıva Altı Çelik Boru Elektrik Tesisat Sıva Altı Koruma Fazlı Aydınlatma Flörasan + Armatür Birim FiyatTL / m² Tutarı Kullanım Alanı m ² ,00 TL 7.500,00 TL ÇEVRE DÜZENLEME VS. Saha betonu, mermer, istinad duvarı, demir parmaklık, çevre düzenleme, pezaj, bayçe/çevre aydınlatma ve tesisatı, sıhhi tesisat, dıģ cephe kutu harli tabela, duvar üzeri paslanmaz sacdan yapılmıģ sanatsal eser ve duvar taģları ile adı zikredilmeyen diğer yardımcı yapılar Birim Fiyat TL / m² Tutarı Kullanım Alanı m ² ,00 TL ,00 TL 11

12 Değerlendirilen Alan Alan m² Birim Fiyat Yeni Ġkame Bedeli Rayiç Değeri ĠDARĠ BĠNA ,00 TL ,00 TL ,00 TL NĠZAMĠYE ,00 TL 7.500,00 TL 7.125,00 TL ,00 TL ,00 TL %10 TEMEL PAYI ,00 TL ,50 TL ,00 TL ,50 TL ÇEVRE DÜZENLEME ,00 TL ,00 TL A BLOK BĠNA DEĞERĠ ,00 TL ,50 TL A. DEMĠRBAġLAR Açıklama Yeni Ġkame Değeri Rayiç Değeri DemirbaĢ - Sabit Elektronik Cihazlar ,00 TL ,00 TL DemirbaĢ - TaĢınabilir Elektronik Cihazlar (notebook, cep telefonu vs) ,00 TL ,00 TL DemirbaĢ Ofis, mutfak, ortak alan ve adı zikredilmeyen diğer demirbaģlar üzerine ,00 TL ,00 TL DEMĠRBAġLAR DEĞERĠ ,00 TL ,00 TL 12

13 B. MAKĠNA TESĠSAT Açıklama Yeni Ġkame Değeri Rayiç Değeri Chiller grupları ve tesisatı ,00 TL ,00 TL Kazan Doğalgazlı ve tesisatı ,00 TL ,00 TL Havalandırma ,00 TL ,00 TL Klima Santralleri ve Tesisatı ,00 TL ,00 TL Pompa Grubu ,00 TL ,00 TL Asansörler ,00 TL ,00 TL Döner ve Kayar Kapılar ,00 TL ,00 TL Adı zikredilmeyen diğer makine ve tesisatlar üzerine ,00 TL ,00 TL MAKĠNA TESSĠAT BEDELĠ ,00 TL ,00 TL C. CAM Açıklama Yeni Ġkame Değeri Dış Cephe Giydirme Camları Saçak / Kep Camları Sabit Ve Hareketli Camlar ,00 TL Cam Üstü Logo, Yazı Vs. Eklemeler Dahil Adı Zikredilmeyen Diğer Camlar Üzerin CAM DEĞERĠ ,00 TL 13

14 Ġ C M A L SĠGORTA KONUSU Yeni Ġkame Bedeli Rayiç Değeri A BLOK BĠNA DEĞERĠ ,00 TL ,50 TL DEMĠRBAġLAR DEĞERĠ ,00 TL ,00 TL MAKĠNA TESĠSAT BEDELĠ ,00 TL ,00 TL CAM DEĞERĠ ,00 TL ,00 TL TOPLAM DEĞER ,00 TL ,50 TL Rapora ĠliĢkin Notlar 1. Bina kıymeti hesabında arsa bedeli (ġerefiye vs.) değerlendirmeye alınmamıģtır. 2. Değer hesaplamaları KDV hariç Bedeller üzerinden yapılmıģtır. 3. Bina değerlendirmesinde sıva altı elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı, sıhhi tesisat bina (m 2 ) içerisinde değerlendirilmiģtir. 4. Raporumuzda yer alan bilgiler; sigortalıdan temin edilen belgeler, yapılan piyasa araģtırmaları ve değerleme tekniği içinde kullanılan kabuller doğrultusunda belirlenmiģtir. 5. Poliçe dönemi içerisinde kıymetlerde yapılacak değiģikliklerin sigortacıya bildirilmesi tavsiye edilmektedir. 6. A Blokta yer alan C.M.K, Adli Yardım, Vekalet Pulu, S.D.Y.F ve Ġkt. ĠĢletme demirbaģları, demirbaģ değeri içine dahildir. 7. Bina dıģındaki tabela bina bedeli içerisinde değerlendirmeye alınmıģtır. 8. Barolar Birliğine ait B, C, D ve E Bloklar faaliyetleri bakımından farklılık arz ettiğinden ayrı bir rapor tanzim edilmiģtir. OKTAY YILMAZ EKSPER Levha No E10/G0029 MUSTAFA NAZLIER EKSPER Levha No E07/G

KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU

KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU Rapor No 10/10/KT/126 Rapor Tarihi 20.10.2010 KIYMET TAKDĠRĠ ve RĠSK ANALĠZĠ RAPORU ġirketinizin talebi doğrultusunda Türkiye Barolar Birliği nin, Oğuzlar Mah. 1366. Sok. No3 06520 Balgat/ANKARA adresindeki

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Mallmarine AlıĢveriĢ Merkezi, Kemeraltı Mahallesi, Atatürk Cadadesi, No: 28 Marmaris

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, Binnaz Sokak, No:2 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULLERĠN ADRESĠ : Basın Ekspres Yolu, (Bahariye Cad.) No:3, İş Bankası Güneşli Operasyon Merkezi

Detaylı

D E Ğ E R L E M E R A P O R U

D E Ğ E R L E M E R A P O R U Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ÇANKAYA ANKARA KIZILAY HĠZMET BĠNASI DEĞERLEMESĠ Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA 0 1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA HAZĠRAN 2007 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : İş Bankası Merkez Şube Binası Cumhuriyet Caddesi, No:2 MuratpaĢa-ANTALYA ĠSTEK YAZISI

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

D E Ğ E R L E M E R A P O R U

D E Ğ E R L E M E R A P O R U Ġġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANTALYA MuratpaĢa Ġlçesi, Balbey Mahallesi, 341 Ada, 77 parselde kayıtlı ĠġBANKASI ANTALYA MERKEZ HĠZMET BĠNASI Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI : 09 Kasım 2009 tarih

Detaylı

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Platform Merter projesinin Rezidans (B Blok ve Teras Evler) mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

ICONOVA MAHAL LİSTESİ. Taşıyıcı sistem olarak deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı betonarme sistem kabul edilmiştir.

ICONOVA MAHAL LİSTESİ. Taşıyıcı sistem olarak deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı betonarme sistem kabul edilmiştir. Teknik Şartname ICONOVA MAHAL LİSTESİ Bu dökümanda ICONOVA Projesinin Mahal Listesi tanımlanmaktadır. 1.1. İNŞAAT 1.1. YAPI 1.1.1 TAŞIYICI SİSTEM Taşıyıcı sistem olarak deprem yüklerinin tamamının boşluksuz

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL:

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL: Bu dökümanda sadece; Harmony Towers projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi, genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15316-10.8.2009 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Eylül 2009 -

Detaylı

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL:

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL: Bu döküman sadece İstanbul Lounge-2 projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

SİGORTA KONUSU SİGORTA RAYİÇ DEĞERİ SİGORTA İKAME DEĞERİ. MAKİNE ve TECHİZAT 1.720.000,00 TL. 2.065.000,00 TL.

SİGORTA KONUSU SİGORTA RAYİÇ DEĞERİ SİGORTA İKAME DEĞERİ. MAKİNE ve TECHİZAT 1.720.000,00 TL. 2.065.000,00 TL. Tarih :.10.2013 Rapor No. : Sayın, HALK SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlüğüne, T A S L A K R A P O R D U R MUTABAKATLI KIYMET RAPORU Yıldızevler Mah. Şehit Mustafa Doğan Sok. No: 29 Çanaky / ANKARA adresinde

Detaylı

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi Sadece İstanbul... The İstanbul Veliefendi de yaşarken gözünüz İstanbul dan başkasını görmeyecek. Burada sadece İstanbul ve siz varsınız. Dışarı çıktığınızda Bakırköy Sahili ni göreceksiniz. Topkapı Surlarını

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Saray Matbaacılık, Kâğıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Merkez Mahallesi, Polat Sokak, No:2 Pursaklar-

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ Adres: Atalar Mh.Atalar Cd. No:62/A Kartal / İSTANBUL Tel : 0 ( 216 ) 469 69

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

VAKIF GYO - VAKIF İŞ MERKEZİ

VAKIF GYO - VAKIF İŞ MERKEZİ ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER... 5 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER... 6 3.1. GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

F131-1 FAALİYET RAPORU

F131-1 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/22 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, ġiģli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 ġiģli

Detaylı

YaklaĢık Maliyet Nedir?

YaklaĢık Maliyet Nedir? YAKLAġIK MALĠYET YaklaĢık maliyet nedir? Ġhale mevzuatı, yaklaģık maliyet konusunda neler içermektedir? YaklaĢık maliyet hangi esaslara göre hesaplanır? 2 YaklaĢık Maliyet Nedir? Yaklasık maliyet; ihaleden

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı