İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ORTAMININ PLANLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ORTAMININ PLANLANMASI"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ORTAMININ PLANLANMASI Ufuk ÇORUH, Nilgün İNCEREİS ve Emine ÖZDAMAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Özet Bu çalışma, ilköğretim sekizinci sınıflarda Fen ve Teknoloji dersinde okutulmakta olan Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi için geliştirmeyi düşündüğümüz bilgisayar destekli eğitim (BDE) ortamının planlama aşamasını ve detaylarını hazırlamayı amaçlamaktadır. Milli Eğitim in program kitabı incelenerek ünitenin hedefleri ve kazanımları belirlenmiştir. Bu kazanımların edinilebilmesi için yapılması gereken etkinlikler belirlenmiştir. Bu etkinlikler belirlenirken temel aldığımız iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi etkinlikler öğrenci ile etkileşimi içermelidir yaklaşımı, ikincisi ise yapılandırmacı öğretim yaklaşımının prensiplerine uygun etkinlikler olması. Bu prensipleri içeren etkinliklerimiz; videolar, animasyonlar, oyunlar, metinler, mini sınavlar, örnek soru çözümleri, tarama sınavı gibi farklı ve bilgisayar teknolojilerinin sunmuş olduğu olanaklar yoluyla hazırlanacak tarzda planlanmıştır. Bu ünite için toplam üç hedef bulunmaktadır. Birinci hedef için kazanılması gereken davranış sekizdir ve bunun için yirmi etkinlik planlanmıştır. İkinci hedef için kazanımlarımızın sayısı dokuz ve yirmi etkinlik yoluyla bu kazanımların edinilmesi planlanmıştır. Üçüncü hedef ise altı kazanım içermektedir ve bunun için de onsekiz etkinlik planlanmıştır. Daha sonraki aşamalarda ortamın geliştirilmesi ve değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Değerlendirme sonucunda gerekli iyileştirmeler yapılarak uygulanması planlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: e-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Elektrik, Yapılandırmacılık Keywords: e-learning, Educational Technology, Electrical, Constructivism 1. GİRİŞ Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ile toplumsal yapılardaki değişimler eğitim sistemini de etkilemektedir. Eğitim sistemi, yaşanan değişim ve gelişmelerden geri kalmamak için kendini yenilemek zorundadır. Bu nedenle günümüzün en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı olarak kabul edilen bilgisayarların eğitim-öğretim sürecine katılması gerekir. Genel olarak öğrencilerin görüşleri, bilgisayar destekli eğitimin (BDE) gerekli olduğunu ve görsellik bakımından bilgisayarlarda hazırlanan programların okullarda kullanılmasının fizik derslerine olan ilgiyi arttırarak öğrenmenin daha etkili olacağını vurgulamaktadır (Yiğit ve Akdeniz, 2003). Ayrıca başka bir araştırmada (Yenice ve ark., 2003) fen bilgisi dersinin hedeflerine ne derece ulaşıldığına bakıldığında; bilgisayar destekli öğretim yöntemi

2 uygulanan grubun başarı düzeyi ile geleneksel öğretim yöntemi uygulanan grubun başarı düzeyi arasında deney grubu lehine olmak üzere belli bir farkın olduğu yapılan deneysel işlemin sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu araştırmanın deneysel bölümünde kullanılan bilgisayar sistemi ders yazılımları ile dinamik bir şekilde alıştırma yapma, problem çözme, tekrar, yanlışları görebilme, geri dönme gibi işlemlerin derslerin işlenilmesinde öğrenme düzeyini olumlu yönde etkilediği hem deneysel çalışmalar sırasındaki gözlemlerden hem de elde edilen verilerin sonuçlarından açıkça görülmüştür (Yenice ve ark., 2003). (Akçay ve ark., 2003), öğretmen merkezli bilgisayar destekli ve öğrenci merkezli bilgisayar tabanlı öğretim yöntemleriyle desteklenen öğretim öğrenmeyi daha etkili hale getirdiğini ifade etmektedir. Bunun gibi, günümüze kadar yapılan çalışmalara (Arıcı ve Dalkılıç, 2006; Arslan, 2006; Köse ve ark., 2009) baktığımızda bilgisayar destekli eğitim veya öğretim ile ilgili yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Web temelli öğretimde yüz yüze öğretim boyutu öğrencilerin sosyal olma gereksinimlerinin giderilmesinin dışında sistem içerisinde öğrencilerin sorma fırsatı bulamadıkları soruların yanıtlarının öğrenilmesini sağlayan bir uygulama olması nedeniyle bu öğretimde yüz yüze öğretim boyutunun ele alınması öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla web temelli uygulamalarda bu boyut göz ardı edilmemelidir (Eşgi, 2006). (Callı ve ark., 2003) e göre internet üzerinden gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sisteminin de zaman tasarrufu sağlayacağı düşünülmektedir. Biz bu çalışmada, Fen Bilgisi 8. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik konusunun öğretilmesinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak BDÖ uygulamalarını kullanarak öğrencilerin konuyu daha iyi öğrenmelerini ve öğrenilenlerin kalıcı olmasını amaçladık. Çünkü, (Sarıkaya ve Eş, 2010) un yaptığı bir çalışmada, Başarı Değerlendirme Ölçeği sonuçlarına göre Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesindeki öğrencilerin öğrenmeleri iyi düzeyde olsa da kalıcı öğrenmenin olmadığı görülmüştür. Ayrıca, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında ezbere bilgiden kaçınılması, öğrencilere verilen bilgilerin önceden sahip oldukları bilgilerle birleştirilmesi ve öğrencilerin öğrenmeye aktif katılımının sağlanmaya çalışılması amaçlandığı için, özellikle soyut fen kavramlarının somutlaştırılmasında ve öğrencilere zengin ve kendilerinin yapabilecekleri öğrenme etkinliklerinin sunulmasında teknoloji destekli eğitimin faydalı bir yöntem olduğu düşünülmektedir (Özmen, 2004). Bu nedenle biz çalışmamızı MEB in konu ile ilgili hedefleri doğrultusunda öğrencilerin

3 kazanmaları gereken davranışları göz önüne alıp Fen Bilgisi 8. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin yapılandırmacılık öğrenme yaklaşımına göre bir cd yaparak öğrencilerin konuyu verimli bir şekilde öğrenmelerini hedefledik. 2. METHOD Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi için Milli Eğitim in müfredatı incelenip ünitenin hedeflerini ve kazanımlarını dikkate alarak bilgisayar destekli eğitim (BDE) ortamının iyileştirilmesi için etkinliklerimizin öğrenci ile etkileşiminin daha çok olmasını sağlayan bilgisayar teknolojilerini kullanmaktayız. Bunun için animasyonlar, oyunlar, deneyler metinler, mini sınavlar gibi hazırladığımız etkinlikler genellikle öğrencinin daha çok duyusuna hitap edecektir. Aynı zamanda öğrenme etkinliklerini planlarken yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını dikkate alarak öğrencilerin öğrenme ortamında aktif olmaları dikkate almaktayız.

4 3. BULGULAR 3.1. Milli Eğitim Müfredatı ÜNİTE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Üzerinden akım geçen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark eder Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulur Üzerinden akım geçen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırır ve sunar Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark eder Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark eder Güç santrallerindeki elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma yapar ve sunar. 2. Elektrik enerjisinin ısıya ( ısı enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine) dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler; 2.1. Elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark eder Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varır Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden geçen akım ve akımın geçiş süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamaları araştırır ve sunar Güvenlik açısından sigortanın önemini ve çalışma prensibini açıklar Teknolojideki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta modeli tasarlar Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü fark eder Üzerinden akım geçen bazı iletkenlerin görülebilir bir ışık yaydığı çıkarımını yapar Bir ampulün patladığında neden tekrar yanmadığını yorumlar. 3. Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili olarak; 3.1. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini fark eder Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade eder Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade eder Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştırıldığı süreye göre değiştiğini fark eder Kullanılan elektrik enerjisi miktarının watt x saniye ve kilowatt x saat olarak adlandırıldığını ifade eder Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı için alınması gereken önlemleri ifade eder.

5 3.2. Hedef ve Kazanımlar KONU ADI: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK HEDEF 1: Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünü kavrayabilme. Kazanım 1: Üzerinden akım geçen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark etme. Kazanım 2: Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulma. Kazanım 3: Üzerinden akım geçen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfetme. Kazanım 4: Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırma. Kazanım 5: elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark etme. Kazanım 6: Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfetme. Kazanım 7: Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark etme. Kazanım 8: Güç santrallerindeki elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma yapma. HEDEF 2: Elektrik enerjisinin ısıya ( ısı enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine) dönüşümünü kavrayabilme. Kazanım 1: Elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark etme. Kazanım 2: Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varma. Kazanım 3: Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden geçen akım ve akımın geçiş süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfetme. Kazanım 4: elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamaları araştırma. Kazanım 5: Güvenlik açısından sigortanın önemini ve çalışma prensibini açıklama. Kazanım 6: Teknolojideki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta modeli tasarlama. Kazanım 7: Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü fark etme. Kazanım 8: Üzerinden akım geçen bazı iletkenlerin görülebilir bir ışık yaydığı çıkarımını yapma. Kazanım 9: Bir ampulün patladığında neden tekrar yanmadığını yorumlama. HEDEF 3: Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili bilgi edinebilme. Kazanım 1: Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini fark etme. Kazanım 2: Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade etme. Kazanım 3: Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade etme. Kazanım 4: Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştırıldığı süreye göre değiştiğini fark etme. Kazanım 5: Kullanılan elektrik enerjisi miktarının watt x saniye ve kilowatt x saat olarak adlandırıldığını ifade etme. Kazanım 6: Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı için alınması gereken önlemleri ifade etme.

6 3.3. Etkinlikler HEDEF 1: Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünü kavrayabilme. Kazanım 1: Üzerinden akım geçen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark etme. Kazanım 2: Bir Elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulma. Kazanım 3: Üzerinden akım geçen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfetme. Kazanım 4: Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırma. Kazanım 5: Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark etme. Kazanım 6: Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfetme. Kazanım 7: Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark etme. kazanım 8: Güç santrallerindeki elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma yapma. Deneyi yapmadan önce deneyle ilgili araç ve gereçleri bulmaya yönelik bir oyun oynanır. Bobin ve mıknatıs yapımını gösteren bir deney yapılır. Etkinlik 3: Verilen metindeki boşlukların doldurulması istenir. Akım yönleri farklı iki tane elektromıknat ıs yapılır. Elektromıknat ısların kutuplarını bulmak için sağ el kuralını gösteren hareketli resim gösterilir. Etkinlik 3: Cümle oluşturulur. Bir deney düzeneği verilir ve oradaki bobin sarım sayısı ile çekilen ataç sayısı arasındaki ilişki tablodan bakılarak verilen tablodaki boşluklar doldurulur. Karışık kelimeler verilir ve Etkinlik 1 in sonucunu ifade eden cümlenin oluşturulması istenir. Hikaye şeklinde bir örnek verilir. (vinç örneği) Karikatürler kullanılarak bir örnek verilir. (tren örneği) Etkinlik 3: Hırsız alarmının düzeneği verilir ve pencereyi açık veya kapalı duruma getirdiğimizde nasıl çalıştığını gösteren mekanizma verilir. Etkinlik 4: Ampermetre ile ilgili metin verilir. Zilin nasıl çaldığını gösteren bir deney düzeneği ve bir metin verilir ve bu metindeki boşlukların doldurulması istenir. Elektrikli ısıtıcıların nasıl çalıştığını gösteren bir deney düzeneği verilir ve verilen metindeki boşlukların doldurulması istenir. Soru sorulur ve cevabı öğrenciden istenir. Bir çubuk mıknatısı bobine yaklaştırılır ve bobine bağlı olan ampermetre gözlenir. Jeneratörlerle ilgili metin seslendirilir. Hidroelektrik santrallerin çalışma mantığı resimlerle anlatılır. Karikatürlerden faydalanarak konuyla ilgili metinler verilir. Kare bulmaca çözdürülür. (Hedef 1 i kapsayan kavramlar kullanılır)

7 HEDEF 2: Elektrik enerjisinin ısıya ( ısı enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine) dönüşümünü kavrayabilme. Kazanım 1: Elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark etme. Kazanım 2: Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varma. Kazanım 3: Üzerinden akım geçen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden geçen akım ve akımın geçiş süresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfetme. Kazanım 4: Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamaları araştırma. Kazanım 5: Güvenlik açısından sigortanın önemini ve çalışma prensibini açıklama. Kazanım 6: Teknolojide ki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta modeli tasarlama. Kazanım 7: Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğün ü fark etme. Kazanım 8: Üzerinden akım geçen bazı iletkenlerin görülebilir bir ışık yaydığı çıkarımını yapma. Kazanım 9: Bir ampulün patladığında neden tekrar yanmadığını yorumlama. (Deney) İletken bir telin ortasına mum koyduktan sonra iletkenden elektrik akımı geçirdiğimizd e mumdaki değişme gözlemlenir. Doğru yanlış ifadeler bulunur. Elektrikli ısıtıcının fişe takıldıktan sonra ısıtıcının telleri gözlemlenir ve oda sıcaklığındaki değişime bakılır. (Oyun) Verilen sorunun cevabını bulmak için yanlış seçenekler çöp kutusuna sürüklenir. Süre ve direnci değiştirerek gözlem yapılabilecek bir düzenek tasarlanır. Küçük bir kavram haritası oluşturulur. Hikaye oluşturarak bir çocuğun elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamalarla ilgili ödevini açıklaması yapılır. Örnek durumlar sunu şeklinde verilir. Sigorta ile ilgili metin seslendirilir. Sigortanın çalışma prensibi şekillerle gösterilir. Sigortanın çalışma prensibi şekillerle gösterilir. Sigorta modeli yapmak için nelere ihtiyaç duyarız? Sorusuyla ilgili bir oyun tasarlanır. (Deney) Lamba, pil ve iletken telle deney yapılır. Deneyle ilgili bir metin verilir ve metindeki yanlışlıklar bulunur. Etkinlik 3: Evde bulunan elektrikli aletler örnek olarak verilir. (Oyun) Lamba, iletken tel ve pilden oluşan bir devre kurulur. Lamba yerine başka iletken ve yalıtkan cisimler takılarak devre tekrar gözlemlenir. (Oyun) Ampulleri patlatma oynanır. Ampulün patladığında tekrar yanmadığını gösteren bir oyun oynanır. Etkinlik 3: Bulmaca çözülür.

8 HEDEF 3: Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili bilgi edinebilme. Kazanım 1: Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini fark etme. Kazanım 2: Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade etme. Kazanım 3: Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade etme. Kazanım 4: Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştırıldığı süreye göre değiştiğini fark etme. Kazanım 5: Kullanılan elektrik enerjisi miktarının watt x saniye ve kilowatt x saat olarak adlandırıldığını ifade etme. Kazanım 6: Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı için alınması gereken önlemleri ifade etme. Elektrik enerjisi ile çalışan araçları bulma oyunu tasarlanır. Bu araçların birim zamanda kullandıkları elektrik enerjisi miktarlarını tahmin etme. Bunun için eşleştirme yapılır. Verilen metindeki boşluklar tamamlanır. Metin seslendirilir. Etkinlik 3: Çümle oluşturma oyunu oynanır. Karikatürlerle kavramlar anlatılır. Boşluk doldurma oyunu oynanır. Etkinlik 3: Örnek bir sorunun çözümü verilir. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların güçlerini ve sürelerini değiştirerek kullanılan elektrik enerjisi miktarının değişimini gösteren bir düzenek verilir. Soru sorulur. Etkinlik 3: Cümledeki yanlışı bulma oyunu oynanır. Doğru-yanlış oyunu oynanır. Verilen metnin seslendirilmesi yapılır. Etkinlik 3: Örnek bir durum resimle gösterilir. Alınabilecek önlemler nelerdir? İle ilgili oyun hazırlanır. Etkinlik2: Doğruyanlış oyunu oynanır. Etkinlik 3: Bulmaca çözülür. Etkinlik 4: Test yapılır.

9 3.4. Örnek Etkinlik Hedef 1 deki kazanım 3 için planladığımız 1. etkinlik şöyledir: Şekil 3.1. Etkinliğe başlangıç görüntüsü Şekil 3.1 de etrafı yalıtılmış bir tel ile bir çivinin görüntüsünü vermekteyiz. Burada amaç bobin oluşturmanın nasıl olacağını göstermektir. Öğrencinin bobin oluşumunu görmesi için Şekil 3.1 deki ileri butonuna basması gerekir. İleri butonuna basılmasıyla etrafı yalıtılmış telin çivinin etrafına düzgün bir şekilde nasıl sarıldığı Şekil 3.2 de ve belli bir süre sonra Şekil 3.3 de görülmektedir. Şekil 3.2. İleri butonuna basıldıktan sonra ilk görüntü

10 Şekil 3.3. İleri butonuna basıldıktan belli bir süre sonraki görüntü. Şekil 3.1 de ileri butonuna basıldıktan sonra üzeri yalıtılmış telin çiviye sarılma animasyonu biterek Şekil 3.4 teki görüntü karşımıza gelir. Şekil 3.4 te öğrenci artık bobini oluşturmuş ve bu devreden akım geçirmek için ekranda görülen pile tıklaması gerektiğini üstte yazan yönergede görmektedir. Ayrıca öğrenci geri butonuna tıklayarak bir önceki animasyonu dilerse tekrar izleyebilmektedir. Şekil 3.4. İleri butonuna basıldıktan sonraki son görüntü Şekil 3.4 te görülen devrede akım oluşturmak için pile tıklanılmasıyla Şekil 3.5 teki görüntü elde edilmektedir. Şekil 3.5 te öğrenci hem akımın nasıl oluştuğunu hem de akımın yönünün nasıl olacağını görmektedir. Şekil 3.5 te akımın yönünü gösteren oklar hareketlidir.

11 Şekil 3.5. Şekil 3.4 te pile tıklandıktan sonraki görüntü Öğrenci Şekil 3.5 te bir elektromıknatıs yapımının nasıl olduğunu diğer kazanımlardaki etkinliklerde yaptığından burada önceki bilgilerini pekiştirmektedir. Şekil 3. 5 teki yönergede çivinin önüne ataç dökülmesi ve bu durumun gözlenmesi için evet butonuna basılması gerekir. Şekil 3.6. Şekil 3.5 teki evet butonuna basıldıktan sonraki görüntü Şekil 3.5 teki evet butonuna basıldıktan sonra Şekil 3.6 da ataçlar ekrana gelip çivinin ataçları nasıl çektiğini öğrenci görmektedir. Bundan sonra sarım sayısı ile çekilen ataç sayısı arasındaki ilişkinin görülmesi için Şekil 3.7, Şekil 3.8 ve şekil 3.9 daki ekran görüntülerindeki animasyonlar sırayla verilmektedir. Şekil 3.6 da evet butonuna basılmasıyla şekil 3.7 de

12 çivinin önüne beş ataç dökülür ancak bobinin üç sarımı olduğundan elektromıknatısın en fazla üç ataç çekeceği görülür. Şekil 3.7. Şekil 3.6 da evet butonuna basıldıktan sonraki görüntü Şekil 3.7 de üç sarım için üç ataç çekileceği görüldükten sonra ileri butonuna basılarak sarım sayısı beş olan başka bir bobinin aynı şekilde önüne 5 ataç döküldüğünde kaç ataç çekeceğini Şekil 3.8 de görülmektedir. Şekil 3.8. Şekil 3.7 deki ileri butonuna basıldıktan sonraki görüntü Şekil 3.8 de beş sarım için beş ataç çekileceği görüldükten sonra ileri butonuna tıklanarak Şekil 3.9 daki görüntü görülmektedir.

13 Şekil 3.9. Şekil 3.8 deki ileri butonuna basıldıktan sonraki görüntü Şekil Şekil 3.9 da ileri butonuna tıklandıktan sonraki görüntü. Şekil 3.10 da ise sarım sayısı ile çekilen ataç sayısı arasındaki ilişkinin nasıl olacağını öğrencinin kavrayıp kavramadığını öğrenmek için bir soru sorulur. Öğrenci soruya yanlış cevap verdiğinde Şekil 3.11 deki görüntü karşısına gelir.

14 Şekil Şekil 3.10 da öğrenci yanlış seçeneğe tıkladığında karşısına gelecek görüntü Şekil 3.10 da verilen sorunun doğru cevabı tıklanırsa Şekil 3.12 deki görüntü ekrana gelir ve bir sonraki aşamaya geçmek için ileri butonuna tıklanarak Şekil 3.13 deki görüntü ekrana gelir. Şekil Şekil 3.10 da öğrenci doğru seçeneğe tıkladığında karşısına gelecek görüntü Şekil 3.13 de sarım sayısı ile elektromıknatısın çekim gücü arasındaki ilişkinin nasıl olacağını öğrenciye bir soru yönelterek sorduk. Eğer bu soruya öğrenci yanlış cevabı verirse Şekil 3.14 eğer doğru cevabı verirse Şekil 3.15 karşısına gelecektir.

15 Şekil Şekil 3.12 deki ileri butonuna basıldıktan sonraki görüntü Şekil Şekil 3.13 de öğrenci yanlış seçeneğe tıkladığında karşısına gelecek görüntü

16 Şekil Şekil 3.13 de öğrenci doğru seçeneğe tıkladığında karşısına gelecek görüntü Şekil 3.15 de ileri butonuna tıklandıktan sonra Şekil 3.15 deki görüntü karşımıza gelir. Burada öğrenci verilen tabloya bakarak sarım sayısı ile çekilen ataç sayısı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu şekil 3.16 daki tabloya bakarak anlamaya çalışır. Buna göre bu tablodaki boşlukların öğrenciden doldurulması istenir. Şekil Şekil 3.15 deki ileri butonuna bastıktan sonraki görüntü Şekil 3.16 daki tablodaki boşluklar tıklanarak öğrenci tarafından boşluklar Şekil 3.17 deki gibi doldurulduğunu düşünürsek karşımıza Şekil 3.17 deki görüntü gelir.

17 Şekil Öğrencinin tablodaki boşlukları doldurduktan sonraki görüntü Şekil 3.17 de boşluklar doldurulduktan sonra tamam butonuna tıklanırsa karşımıza Şekil 3.18 deki görüntü gelir. Şekil 3.18 de boşluklar doğru doldurulduysa verilen cevabın yanında doğru, yanlış doldurulduysa tekrar dene yazmaktadır. Tekrar dene yazan yerlerdeki kutucuklara başka bir cevap tekrar girilerek ve tamam butonuna tıklanarak öğrenci doğru cevabı buluncaya kadar tekrar tekrar cevap verilebileceği bir materyal oluşturduk. Bütün kutucuklar doğru doldurulduğunda Şekil 3.19 deki görüntü gelmektedir. Şekil Cevaplar girildikten sonra tamam butonuna tıklandıktan sonraki görüntü

18 Şekil Yanlış cevaplar tekrar girildikten sonraki görüntü Etkinliklerimizde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını aldığımız için bu etkinlikte görüldüğü gibi hiçbir zaman doğru cevabı öğrenciye vermedik. Öğrenci cevabı deneyerek kendisi keşfetmelidir. Hedef 1 deki 4. kazanım için planladığımız etkinlik 3 ise şöyledir: Şekil Hırsız alarmında pencere kapalı durumdaykenki görüntü Şekil 3.20 de iki devreden oluşan hırsız alarmının yapısı gösterilmiştir (Tunç ve ark., 2009). Burada pencere kapalı durumda olduğundan iki metal parça birbirine değerek sadece birinci devrenin çalıştığını göstermek için birinci devreden akım geçişi hareketli kırmızı oklarla

19 gösterdik. Birinci devreden akım geçtiği sürece elektromıknatıs hemen altında bulunan iletkeni çektiği Şekil 3.20 de görülür. İletkenin çekilmesiyle de ikinci devre çalışmaz ve alarm çalmaz. Pencerenin açık durumda olmasında neler olacağını görmek için Şekil 3.20 deki ileri butonuna basılması gerekir. Şekil 3.21 de pencereden hırsız girdiğinde devrenin nasıl çalışacağı animasyon şeklinde verilmektedir. Bu animasyonda pencere açılır ve iki metal parça birbirine değmeyeceğinden birinci devreden akım geçmez. Birinci devredeki elektromıknatıs mıknatıslık özelliğini kaybeder ve elektromıknatıs iletken parçayı bırakır. İkinci devre de bu bırakılan parça sayesinde tamamlanarak ikinci devreden akım geçer ve alarm çalmaya başlar. Bu etkinliği öğrenci dilerse tekrar izleyebilmektedir. Bunun için geri butonuna basmalıdır. Şekil 3.21.

20 4. SONUÇ ve ÖNERİLER İlköğretim sekizinci sınıflarda fen ve teknoloji dersinde okutulmakta olan Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi için bilgisayar destekli eğitim (BDE) ortamını, Milli Eğitimin müfredatındaki hedef ve kazanımları göz önüne alarak üniteyi ayrıntılı bir şekilde planladık. Üniteyle ilgili planladığımız etkinlikler öğrencilerin görerek, duyarak, uygulayarak öğrenmelerini içermektedir. Böylece etkinliklerimizi deneyler, animasyonlar, oyunlar, metinler, mini sınavlar, örnek soru çözümleri, tarama sınavları gibi farklı ve bilgisayar teknolojilerinin sunmuş olduğu olanaklar yoluyla hazırlanacak tarzda planladık Ayrıca öğrencinin öğrenmede aktif olmasını göz önüne alarak yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenci ile etkinlikler arasındaki etkileşimi artırarak kalıcı öğrenmenin sağlanacağını düşündük. Böylece BDE ortamının ayrıntılı planlamasını yaptık. Daha sonraki aşamalarda BDE ortamının geliştirilmesi için konu alanı uzmanlarına, bilişim teknolojileri uzmanlarına ve öğrencilere materyallerin uygunluğunun öğrenilmesi için anketler uygulayacağız. Değerlendirme sonucunda gerekli iyileştirmeler yapılarak uygulama yapmayı planlıyoruz.

21 5. KAYNAKLAR Yiğit, N., Akdeniz, A.R. (2003). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi: Elektrik Devreleri Örneği, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol: 23, No:3, p Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H.C., Erbil, E. (2003). Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, p Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol: 2, No: 2,p Arıcı, N., Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların Bilgisayar Destekli Öğretime Katkısı: Bir Uygulama Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, Vol: 14, No: 2, p Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol: 3, No: 2, p Köse, S., Pektaş, H.M., Çelik, H., Katrancı, M. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Vol: 17, No: 2, p Eşgi, N. (2006). Web Temelli Öğretimde Basılı Materyal ve Yüz Yüze Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4),p Callı, İ., Torkul, O., Taşbaşı, N. (2003). İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak Üzere Web Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemiyle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vo: 2, No: 3, p Sarıkaya, M., Eş, H. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrenci Başarılarının İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol: 7, No: 1, p

22 Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme, The Turkish Online Journal of Educationa Technology, Vol: 3, No: 1, p Tunç, T., Bakar, E., Başdağ, G., İpek, İ., Bağcı, N., Köroğlu, N.G., Yörük, N., Keleş, Ö. (2009). İlk Öğretim Sekiz Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, MEB Yayınları, ISBN , Ankara.

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs:

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs: ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik Mıknatıs: - Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimler mıknatıs olarak adlandırılır. - Mıknatıslar her maddeyi (hatta her metali)

Detaylı

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs:

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs: MIKNATIS Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. 2 Mıknatıs Çeşitleri

Detaylı

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Adı: Sınıf: Ünitenin Adı/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 7.Sınıf Kuvvet ve Hareket/ 2.Ünite Enerji ve Sürtünme Kuvveti 40 dakika BÖLÜM 2

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen Ve Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Matematik)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ FİZİK ÇALIŞMA GRUBU FİZİK PROJE RAPORU PROJE ADI: HAREKET İLE

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi

Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi Dinamik Geometri Yazılımlarından Cabri ile Yansıma ve Öteleme Hareketlerinin Öğretimi Suphi Önder BÜTÜNER KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi Đlköğretim Bölümü Doktora Öğrencisi, Akçaabat Atatürk Đlköğretim Okulu

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3 Proje Raporu Ozan GÜNGÖR 12068010 16.01.2013 İstanbul

Detaylı

*Dava Kartına git tıklandığında

*Dava Kartına git tıklandığında *Dava Kartına git tıklandığında Dava kartında dava konusu, dava, taraf, tebligat bilgileri, ara kararlar, duruşma tarihleri bulunur. Dava sürecini yönetebileceğiniz yerdir. Dava Bilgileri Düzenle butonu

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

AKADEMİK LMS PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI SORU HAZIRLAMA KILAVUZU

AKADEMİK LMS PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI SORU HAZIRLAMA KILAVUZU AKADEMİK LMS PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI SORU HAZIRLAMA KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM AKADEMİK LMS ÖĞRETİM ELEMANI SORU HAZIRLAMA KILAVUZU Hangi derse soru eklenecekse o derse tıklanır. Daha sonra; İşlemler-> Soru

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technology Support Office Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İletişim

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay EYLÜL EKİM Hafta D.Saati ÖĞRENME ALANI 5 ÜNİTE KAZANIMLAR. Mitoz ile ilgili olarak

Detaylı

EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU EĞİTMENLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek

Detaylı

Hazırlayanlar : Pelin YÜKSEL, Betül UÇKAN. Danışman Öğretmen: Murat AYDIN. Amasya Bilim Ve Sanat Merkezi amasyabilsem@hotmail.com

Hazırlayanlar : Pelin YÜKSEL, Betül UÇKAN. Danışman Öğretmen: Murat AYDIN. Amasya Bilim Ve Sanat Merkezi amasyabilsem@hotmail.com Hazırlayanlar : Pelin YÜKSEL, Betül UÇKAN Danışman Öğretmen: Murat AYDIN Amasya Bilim Ve Sanat Merkezi amasyabilsem@hotmail.com PROBLEM CÜMLESİ Ezber içerikli fen konu ve kavramların öğretimi zordur. Fen

Detaylı

Grup 2 12091601 Selin Bozkurtlar Ödev 4 16.04.2014 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI

Grup 2 12091601 Selin Bozkurtlar Ödev 4 16.04.2014 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI Grup 2 12091601 Selin Bozkurtlar Ödev 4 16.04.2014 A. Biçimsel Bölüm Dersin Adı Sınıf Konunun Adı Süre Öğrenme-Öğretme Strateji ve Yöntemi Araç Gereçler Kazanım BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI Bilişim

Detaylı

"Her zaman düzeltme öner" seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin "Öneriler" bölümünde düzeltme önerir.

Her zaman düzeltme öner seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin Öneriler bölümünde düzeltme önerir. ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi (F7): Yazılan belgede bulunan yazım hatalarını bulmak için kullanılır. Microsoft'un hazırladığı Office programı ile birlikte bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanılanarak

Detaylı

: Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı. : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

: Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı. : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANIĞI PROGRAMIN SEVİYESİ : Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM SÜRE Ay Hafta D. Saati ÖĞRENME ALANI ÜNİTE KAZANIMLAR EYLÜL 5. ÜNİTE:. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;.. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar... Mitozu, çekirdek

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu 16. Hafta Madde ve Türkiye de Kimya Endüstrisi a) Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Afadist Kullanım Kılavuzu

Afadist Kullanım Kılavuzu Afadist Splash Ekranı Afadist Kullanım Kılavuzu Uygulama açılırken ekrana gelen, uygulamanın sahiplerini belirten ekrandır. Bu ekranda herhangi bir işlem yapılamaz. Bir kaç saniye içinde yerini login ekranına

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI YİBO-5 ÇALIŞTAY 2011-1 GRUP ORİJİN PROJE ADI DEFİNE AVCISI PROJE EKİBİ Hikmet

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı Proje No

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı Proje No YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Proje Adı Proje No El yapımı elektrik motoru - 3 Proje Raporu Adı, Soyadı, Öğrenci Numarası

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa.

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU. Kaynak : www.veppa. KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü ) DERS NOTU Kaynak : www.veppa.com Hakkında EKTS (Elektrik Kumanda Teknikleri Simülatörü

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Etkinlik takip sistemine https://etkinlik.sdu.edu.tr adresinden ulaşılmaktadır. Bu sayfa Şekil 1. de gösterilmiştir. SDÜ Etkinlik

Detaylı

Yemekte Denge Doküman Yazılım Sitesinin Kullanım Kılavuzu

Yemekte Denge Doküman Yazılım Sitesinin Kullanım Kılavuzu Yemekte Denge Doküman Yazılım Sitesinin Kullanım Kılavuzu Değerli öğretmenlerimiz; Beslenme anketi testimizin sizlerin ve değerli öğrencilerimizin, hızlı ve kolay bir şekilde doldurulması için internet

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME Şekil - 1 Şekilde üç fazlı asenkron motora buton ve kontaktörle yol veren devre görülmektedir. Devrede start butonuna basıldığında K 1 kontaktörünün

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler

Detaylı

FİZİK GİRİŞ GENEL HEDEFLER. Öğrenciler:

FİZİK GİRİŞ GENEL HEDEFLER. Öğrenciler: FİZİK haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Altıncı sınıf fizik dersi müfredat programı insan ve doğa esasına göre yazılmıştır. Doğa olayların ve kanunlarının açıklanması bu yaştaki

Detaylı

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEYEN BUZDOLABI

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEYEN BUZDOLABI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENMEYEN BUZDOLABI Hazırlayan Öğrenciler Didenaz GÜNDOĞDU 7- A Zeynep AYGÜN 7- A Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3. Yöntem...3

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÖĞREME ALAI : FİZİKEL OLAYLAR ÜİTE 7 : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK B ELEKTRİK AKIMII MAYETİK ETKİİ (6 AAT) 1 İçinden Akım Geçen İletkenin Oluşturduğu Manyetik Alan 2 Elektromıknatıs 3 Elektromıknatıs Kullanılarak

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

HAKKIMIZDA SANLAB KULLANIM KLAVUZU. * Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 108K293 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

HAKKIMIZDA SANLAB KULLANIM KLAVUZU. * Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 108K293 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. HAKKIMIZDA SANLAB KULLANIM KLAVUZU * Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 108K293 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. SANLAB YAZILIM SETİ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN 108K293 NOLU PROJE

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu Mart 2012 İçerik 1.1 Kişisel Evrak Aramalarında Bulabileceğiniz Evraklar... 4 1.1.1 Kişisel Gelen

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMU 1. GENEL BİLGİLER Öğrenci No : Öğrenci Adı Soyadı :. Anabilim Dalı : İnternet ve Bilişim Teknolojileri

Detaylı

Uzaktan Eğitim ÖYS. Kullanıcı Kılavuzu. İçerik

Uzaktan Eğitim ÖYS. Kullanıcı Kılavuzu. İçerik Uzaktan Eğitim ÖYS Kullanıcı Kılavuzu 1. Giriş 2. Kayıt olma/oturum açma 3. Navigasyon 4. Kurs Kataloğu 5. Kurslarım 6. Forumlar 7. Etkinliklerim 8. Diğer Özellikler 9. SSS (Sıkça Sorulan Sorular) 1. Giriş

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DUYULARIMIZ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DUYULARIMIZ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DUYULARIMIZ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI Arzu SAKA, Ali Rıza AKDENİZ ve İlknur ENGİNAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı

Detaylı

EĞİTİM PORTALI KULLANIM KLAVUZU. İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü

EĞİTİM PORTALI KULLANIM KLAVUZU. İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü EĞİTİM PORTALI KULLANIM KLAVUZU İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayfa 1 Eğitim Portalına http://195.175.85.102:7070/egitimportali/login.zhtml adresinden giriş yapılır. Sitemiz mobil ve ajax altyapısına sahiptir.

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme TEMEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim Teknoloji Bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

Detaylı

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi MEBİS Kullanım Kılavuzu Öğretim Elemanı Yeni 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi İçindekiler 1. Uzem 1. Uzem mebis.medipol.edu.tr adresine girdiğinizde sol alt tarafta bulunan seçeneklerden "Muzem

Detaylı

İlköğretim Okullarının 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerine Ve Öğrencilerine Mail Adresi Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sistem Hakkında 1. Yapılacaklar 2. Sınıf Ekleme 3. Eklenen Sınıfa Öğretmen Atama 4. Sınıf Öğretmeni

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

OTO KONTROL. Hazırlayan Öğrenciler. Ceren KAYRAKÇI (8-B) Berk Ata TÜRKYILMAZ (8-B) Danışman Öğretmen. Pınar ÇALIK ÖZBAY

OTO KONTROL. Hazırlayan Öğrenciler. Ceren KAYRAKÇI (8-B) Berk Ata TÜRKYILMAZ (8-B) Danışman Öğretmen. Pınar ÇALIK ÖZBAY OTO KONTROL Hazırlayan Öğrenciler Ceren KAYRAKÇI (8-B) Berk Ata TÜRKYILMAZ (8-B) Danışman Öğretmen Pınar ÇALIK ÖZBAY İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3. Giriş...2 4. Yöntem...3

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları:

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları: Ders için kendi hedefleriniz ve öğrencilerin kazanımları Öğretimimizdeki ilk hedef seçmiş olduğumuz konuyu problem tabanlı öğrenme yöntemine uygun bir şekilde anlatmaktır. Bunun yanında ders düz anlatım

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI Grup 2 12091601 Selin Bozkurtlar Final Ödevi 14.05.2014 A. Biçimsel Bölüm Dersin Adı Sınıf Konunun Adı Süre Öğrenme- Öğretme Strateji ve Yöntemi Araç Gereçler Kazanımlar BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PLANI

Detaylı

OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI (Ana Sayfa)

OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI  (Ana Sayfa) OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI http://www.okulsportal.gsb.gov.tr (Ana Sayfa) http://okulsporbilgi.gsb.gov.tr (Okul Giriş) 1.AŞAMA: SİSTEME GİRİŞ http://okulsportal.gsb.gov.tr

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI Power Point sunu yapmak için kullanılan bir programdır. İçerisindeki slaytlar çoğaltıltıp düzenlenerek sunu gerçekleştirilir. Bir Power Point 2007 programının dosya uzantısı

Detaylı

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz.

MİCROSOFT WORD. Araç çubukları: menü çubuğundan yapabileceğimiz işlemleri daha kısa zamanda araç çubukları ile yapabiliriz. MİCROSOFT WORD Office programlarının içersinde genelde yazı yazmak amaçlı kullanılan bir programdır Microsoft Word. Aşıdaki şekilde çalışma sayfası görülür. Şimdi Word çalışma sayfasını inceleyelim. Microsoft

Detaylı

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010 PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ 5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR 1. Döner çerçeveli ölçü aletini (d Arsonvalmetre) tanımak.. Bu ölçü aletinin akım ve gerilim ölçümlerinde nasıl kullanılacağını öğrenmek. ARAÇLAR Döner çerçeveli ölçü

Detaylı

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Öğretmenin; Okulu: Branşı: Öğretmenlik Deneyimi: yıl 1. Fen eğitiminde hangi konuların öğrencilerin ilgisini daha çok çektiğini düşünüyorsunuz? (örneğin; geleneksel konular veya temel konular, küresel

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. 12068008_MMG_i_Proje.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. 12068008_MMG_i_Proje. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ 12068008_MMG_i_Proje Proje Raporu Arda Bağcı 12068008 16.01.2013 İstanbul İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3. Arabalar... 7

İÇİNDEKİLER. STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3. Arabalar... 7 ED U PL AY İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyonu- Kitabın Yaklaşımı... 2 STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2 Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3 Bölüm 2. Edu Tech

Detaylı

LĠSE 1 FĠZĠK DERSĠ ELEKTRĠK ve MANYETĠZMA KONUSUNDA WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ PLANLANMASI

LĠSE 1 FĠZĠK DERSĠ ELEKTRĠK ve MANYETĠZMA KONUSUNDA WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ PLANLANMASI LĠSE 1 FĠZĠK DERSĠ ELEKTRĠK ve MANYETĠZMA KONUSUNDA WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ PLANLANMASI Dursun Can TURAN, KaĢif SATIR, ġaban KURNAZ, Muammer ġen ve Ufuk ÇORUH Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı