Fuel-oil termik santralleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fuel-oil termik santralleri"

Transkript

1 Fuel-oil termik santralleri

2 Termik Santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren santrallerdir ve doğalgaz, taş kömürü, linyit, fuel oil gibi yakıtlar ile çalışırlar. Elektrik Enerji Üretim A.Ş yılı sonu verilerine göre toplam MW olan toplam kurlu gücün MW lık bölümü termik santrallerden oluşmaktadır. Termik santrallerin kurulum maliyetleri düşük olmasına karşın kullanılan yakıtların pahalı olmasından dolayı termik santrallerden enerji üretmek maliyetlidir.

3 Özellikle doğalgaz, fuel oil gibi yakıtlar dışarıdan alındığı için termik santraller elektrik üretiminde bir bakıma dışa bağımlı olmaya neden oluyor. Aşağıda Türkiye de bulunan kullanımdaki termik santraller kurulu güçleri ve yakıt cinsleriyle verilmiştir.

4

5 Türkiyede bulunan 2 Fuel-oil santralinden birisinin Avcılarda olması bizim için, araştırma yapabilmek için büyük bir şanstır diye düşündük ve konuyu bir santraldaki gözlemlerimizi göze alarak anlatmak için Ambarlı Fuel-oil Santralini ziyaret ettik.

6 Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Ambarlı Fuel Oil Santrali toplam 630MW kurulu güce sahiptir. 3 ünitesi 110 MW, 2 ünitesi ise 150 MW güce sahip olup, 5 ünitesiyle toplam 630MW kurulu güce sahiptir. Normal İşletme şartlarında yıllık üretimi 9 kwh, bu üretim için yakıt gereksinimi yaklaşık 1 milyon ton dur. Ama yıllara göre üretim ve dolayısıyla yakıt gereksinimi değişiklik göstermiştir. 4.5x10

7 ANA BAŞLIKLAR 1-Fuel-oil nedir? 2-Kazan 3-Kondenser 4-Gaz Türbini 5-Buhar Türbini 6-Üretİlen elektrik enerjisi 7-Simulasyon

8 Fuel-oil termik santralleri benzin, gazyağı ve motorin gibi ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen bir yakıtın (fuel-oil) yakılması yoluyla, dolaylı olarak ısı enerjisinimekanik enerjiye dönüştürerek elektrik enerjisi elde edilen bir sistemdir. Fuel-Oil ler vizkozite ve özgül ağırlıklarına göre numaralandırmış olup,bileşimleri ağır hidrokarbonatlar karışımıdır.kimyasal bileşimi karbon ve hidrojendir.az miktarda kükürt ve nitrojen de bulunur.fuel-oillerin özgül ağırlıkları 0,84cm3-1gr/cm3 arasında değişir.

9 FUEL-OIL IN KARAKTESISTIK TABLOSU

10 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Saf su kazan bölümünde dolaşan çok sıcak buhar haline dönüştürülür. Bu buhar yüksek basınç altında (125 bar) yüksek sıcaklıkta (540 derece) türbinin yüksek basınç bölümüne daha sonra da tekrar kızdırılarak orta ve alçak basınç bölümüne gönderilir.(tekrar kızdırılmasının nedeni türbin çıkışında buhardaki sıcaklık düşüşüdür.)bu devam eden olaylar sonrasında ısı enerjisi mekanik enerjiye döndürülmüş olur.

11 Bir gazın izometrik genişlemesi sırasında, hacimde meydana gelen artma ile hariçten alınan ısı mekanik enerjiye dönüşür. Ancak bu hacim büyüklüğünü tersinir hale getirmek ve ilk duruma yeniden dönmek istersek, bu gazın sıkıştırılması için genişleme esnasında kazanmış olduğumuz iş kullanılır. Bu işlem ise,genişleme esnasında alınmış olan ısı tekrar dışarıya verilir. Sonunda arta kalan harici iş miktarı 0'dır.

12 KAZAN Tabii sirkülasyonlu tangential mekanik yakıt püskürtmeli tek buhar domlu, tek kademe tekrar kızdırmalı sahra tipi kazanlardır. Bir atık ısı kazanı, gaz türbini egzost gazlarından aldığı ısı enerjisini suya aktararak buhar üretimi sağlayan bir buhar üretecidir. Termodinamik esas olarak Rankine çevriminin bir parçası olarak çalışır. Atık ısı kazanına; ısı enerjisi transferi by-pass bacasına ait olan K2 damperlerinin tam kapalı olması koşuluyla gaz kanalı ve K1 damperlerinin üzerinden aktarılarak sağlanır.

13

14 KONDENSER Kondenserin görevi alçak basınç türbininden egzost olan buharın gizli ısısını borular içersinden geçen deniz suyuna transfer ederek buharın suya dönüşmesini sağlar ve kondenserde rankine çevrimi için gerekli olan vakumu sağlar (?). Ama deniz suyunun ısısıyla konderserdeki boruların ısısı arasında keskin farklar boruların çatlamasında neden olabilir. Bunun için, ilerideki slaytda göreceğimiz kondensat ön ısıtıcısı kullanılır. Deniz suyunu midye ve diğer yabancı maddelerden arıtmak da suyun ısısını yükseltmek için gerekli bir nedendir. Kullanılan borular tunç, bakır ve bronz karışımından hazırlanmış özel borulardır.

15 Kondenser çift bölmeli, tek geçişli tiptedir. Buhar debisi maksimum 148,37 kg/sn, deniz suyu debisi maksimum kg/sn. kapasitelidir. Kondenserin aynası admiralty ve tüpler titanyum grade-1 malzemeden yapılmıştır. Isı transferini sağlayan 19 mm çapında 0,5 mm t kalınlığında adet boru m² ısı transfer alanı sağlar.

16 KONDENSERİN İÇ GÖRÜNTÜSÜ

17 KONDENSAT TAHLİYE POMPASI Kondensat tahliye pompasının görevi; kondense kasasında biriken kondensatı, glend buhar kondenseri 1 ve kondensat ön ısıtıcısından 2geçirerek besleme tankına ulaştırıncaya kadar basınçlandırmaktır. Kondensat tahliye pompası debisi maksimum 183,3 kg/sn., basıncı maksimum 14 bardır. Kondensat tahliye pompası 2 adet olup biri acil yedek olarak bekler. SIMOVERT ekipmanının işletme gerilimi 600 V, işletme gücü ise 485 kw tır. Pompa; SIMOVERT ekipmanında gerilim/frekans parametresinin değişimine bağlı olarak d/d arasında çalışır.

18 1. Glend buhar kondenderinin görevi; glendlerden inen sızdırmazlık ve tıkaç buharını yoğuşturup ısısını içinden geçen kondensata transfer ederek ısı ekonomisi ve buhar yoğuşum suyunu bir tıkaç üzerinden kondensere aktararak su tasarrufu sağlamaktır. (?) 2. Kondensat ön ısıtıcısının görevi Kondensat ön ısıtıcısının görevi; glend buhar kondenserinden çıkıp besleme tankına gidecek olacak kondensatı atık ısı kazanının soğuk uç (cold end) diye tanımlanan bölgesindeki baca gazının atık ısısından yararlanarak ısıtmak, böylece ısı ekonomisi sağlamaktır.

19 TÜRBİNLER * GAZ TÜRBİNİNİ *BUHAR TÜRBİNİ Fuel oil santralinde buhar yüksek basınç, orta basınç ve alçak basınç olmak üzere 3 türbinden geçer.

20 GAZ TÜRBİNİNİ Bir gaz türbini çevreden aldığı iyi filtre edilmiş havayı aksiyal kompresöründe sıkıştırır, basınçlandırır ve yakma, sızdırmazlık, soğutma, tıkaç görevleriyle birlikte hybrid yakıcılarda elde edilen yanma gücüyle birlikte oluşan karışımın taşıdığı yüksek entalpi nedeniyle yüksek bir kinetik enerjiye sahip olur. Yanma sıcaklığı yakıcılar ve yakın çevresinde ºC civarında iken kompresörden gelen sıkıştırılmış hava ile yanma odası içinde karışım oluşturduktan sonra ºC civarına düşer. Bu kinetik enerji çıkışta kesit daraltılarak gaz türbini kanatlarına çarpmadan önce yüksek hızlara ulaştırılır.

21 İlk iki kademe statör ve rotor kanatları yüksek sıcaklıkta çalıştığında dolayı kanat soğutma fonksiyonuna sahiptir. Dört kademede iş yapan akışkan gaz türbinini yaklaşık 535+/-5 ºC de terk eder atık ısı kazanına ulaşır.

22 BİR GAZ TÜRBİNİNDE ENERJİ DÖNÜŞÜM ZİNCİRİ

23 BİR GAZ TÜRBİNİNİN YARDIMCILARI Bir gaz türbininin yardımcıları; yolverme ekipmanı, yağ soğutucuları ve soğutma fanları, yağ tankı, ac yağ pompaları, ac kontrol yağ pompası, ac rotor kaldırma yağ pompası ve rotor kaldırma ekipmanı, rotor döndürme ekipmanı, dc yatak yağ pompası, sıvı yakıt servis pompaları, hava kanalları, hava filtre sistemi, (atık ısı kazanı ile ortak) kazan kontrol ve stop damperleri ile by-pass bacası kontrol ve stop damperlerinden oluşur.

24 BUHAR TÜRBİNİ Bir buhar türbini, atık ısı kazanlarının üretmiş olduğu kinetik enerjiyi taşıyan buharı kullanarak bu kinetik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bir enerji üretecidir. Buhar türbininde önce mekanik enerjiye ve aynı mile bağlı generatörde elektrik enerjisine dönüşen buhar kondensere geldiğinde enerjisi çok azalır, burada soğutma olayı ile birlikte buhar fazından çıkarak su fazına dönüşür kondenserden çıkarak önce besleme tankına oradan da atık ısı kazanına gider ve su-buhar çevrimi döngüsünü takip eder.

25 BUHAR TÜRBİNİNİN YARDIMCILARI Bir buhar türbininin yardımcıları; YB. by-pass stop ve kontrol valfleri, AB. by-pass stop ve kontrol valfleri, yağ tankı, ana yağ pompası, yardımcı yağ pompaları, emniyet yağ pompası, rotor kaldırma yağ pompası ve rotor kaldırma ekipmanı, ikiz yağ filtresi, yağ soğutucuları, rotor döndürme ekipmanı, deniz suyu vakum pompaları, buhar tarafı vakum pompaları, kondensat pompaları, kondensat debi kontrol ekipmanı, resirkülasyon (kondenser seviye kontrol) valfi, glend buhar besleme ve kontrol ekipmanı, glend buhar kondenseri, YB. türbin drenaj sistemi, AB. türbin drenaj sistemi, yardımcı buhar sistemi, Hoval yardımcı kazan, kondensat arıtma sistemi, kondensat katma sistemi, kimyasal dozlama sistemi, hidrolik kontrol ekipmanı, midye filtresi, deniz suyu geliş kanalları, sürgüler ve havuz, soğutma suyu pompaları, sabit elek, tırmık, hareketli elekler, havuz-kondenser arası beton ve metal borulardan oluşur.

26 BİR ATIK ISI KAZANI VE BUHAR TÜRBİNİNDE ENERJİ DÖNÜŞÜM ZİNCİRİ Buhar türbinleri ara kızdırmalı, 3 kademeli, tek eksenli, çift buhar exzostlu kondensasyon tipi türbinlerdir.

27 YÜKSEK BASINÇ, ORTA BASINÇ VE ALÇAK BASINÇ TÜRBİNLERİ

28 SOLDAKİ ORTA BASINÇ SAĞDAKİ YÜKSEK BASIN TÜRBİNİ

29 ALÇAK BASINÇ TÜRBINI

30 BUHAR TÜRBINİNİN KONDENSER KISMI

31 ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERIMLİLİK : verim P : santralden.. alınan.. elektriksel.. güç B : yakılan.. fuel oil ' in.. kütlesi Hu : yakılan.. fuel oil.. alt.. ısıl.. değeri P BxHu

32 -Ambarlı Fuel-Oil Termik santralinde 1 kwh enerji elde etmek için 260 gram fuel-oil yakılması gerekiyor. Bu santralin verimini, değerleri formülde yerine koyarak aşağıdaki gibi elde ederiz. 1kWh 860kcal karakteristik. tablodan Hu 9500 kcal / kg 1kWh 860kcal 0.26kgx9500 kcal / kg 0.26kgx9500 kcal / kg 0.35

33 T T min max : çevrimdeki. en. düşük. sıcaklık : çevrimdeki. en. yüksek. sıcaklık 1 T T min max

34 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. Farukh Oruczade Ramin Mammadzada *Bulduğumuz bir santral simulasyonunu göstereceğiz.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR. Sunan

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR. Sunan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri TERMİK SANTRALLAR Sunan Muzaffer BAŞARAN EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. Mak. Yük. Müh. 29-31 Mart 2012, Plaza

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ HİLMİ ÖZTEMİR MAKİNE MÜH. EVD ENERJİ YÖNETİMİ r01_01092010-1- Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Basitliği, kolay elde edilebilirliği

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir?

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? SORULAR 1- Termik enerji nedir? 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 3- Gaz atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? 5- Bir termik

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR

Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR Son Düzenleme:02.07.2008 KAZANLAR Kazanların Sınıflandırılması A-Yanma Şekline göre; * Özel (Değişik yakıtlar ve yakıt özelliklerine göre yapılmış) * Değişim gerektiren çok yakıtlı * Değişim gerektirmeyen

Detaylı

ÜNİTE 9 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İSAK KOTCİOĞLU HEDEFLER KAZANLAR VE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ

ÜNİTE 9 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. İSAK KOTCİOĞLU HEDEFLER KAZANLAR VE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ KAZANLAR VE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İÇİNDEKİLER Giriş Kazanların Sınıflandırılması Kazanlarda Yoğuşma Kazan Bakımı Isı Değiştiricileri MAKİNA VE TEÇHİZAT Doç. Dr. İSAK KOTCİOĞLU HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ 522EE0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014

DOĞALGAZ TESİSATI. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR. Şubat-2014 DOĞALGAZ TESİSATI Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR Şubat-2014 Burada sunulan ders notu, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde verilen Doğalgaz ders için hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001 TMMOB Makina Mühendisleri Odası I PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II Basınçlı Kaplar Kasım 2001 Yayın No: MMO/2001/272-2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel:

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR 1.BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilenebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biodizel veya biomotorin olarak

Detaylı

KONU: ELEKTRİK SUNUM YAPAN: Yılmaz Veli ÖZKALDI

KONU: ELEKTRİK SUNUM YAPAN: Yılmaz Veli ÖZKALDI KONU: ELEKTRİK SUNUM YAPAN: Yılmaz Veli ÖZKALDI HİDROELEKTRİK SANTRAL JENERATÖR Jeneratörler, kısaca türbin milinden aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makinalardır. Jeneratör kapasitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL MOTORLARI YAKIT SİSTEMLERİ - 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KLİMA SANTRALİ. İçerik

KLİMA SANTRALİ. İçerik KLİMA SANTRALİ İçerik Genel Bilgiler Klima Santrali Seçim Programı Klima Santrali Seçim Tablosu Hücre Yapısı Damperler Aksesuarlar Filtreler Isı Geri Kazanım Sistemi Plakalı Isı Geri Kazanım Rotorlu Isı

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı