Burada Q=200 MeV kadar bir enerjidir. (1 MeV=1.6x10-13 Joule)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Burada Q=200 MeV kadar bir enerjidir. (1 MeV=1.6x10-13 Joule)"

Transkript

1 GİRİŞ Bütün enerjilerin kaynağı olan güneşteki enerjinin nükleer reaksiyonlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Nükleer reaksiyonlarda atom çekirdeği içinde bulunan proton ve nötronların alınıp verilmesi söz konusudur. Kimyasal reaksiyonlarda ise sadece elektron alış verişi olmaktadır. Nükleer reaksiyonlarda belirli bir kütle azalmasına eşdeğer enerji ısı olarak açığa çıkar. Bu enerji Albert Einstein in ünlü formülü; E= m c 2 ( m: kütle, c: ışık hızı) ile hesaplanabilir. Kütlenin enerjiye dönüşümü fizyon ve füzyon tepkimesi ile olmaktadır: 1) Fizyon (parçalanma) tepkimesi: Uranyum gibi bazı ağır çekirdekler nötronlarla bombardıman edilirse yeni ve tamamen farklı iki çekirdeğe bölündüğü görülmektedir. Çekirdekler birbirinden hızla ayrılırken öteki çekirdeklere sürtünerek ısı enerjisi oluştururlar: on U Ba Kr o n 1 + Q Burada Q=200 MeV kadar bir enerjidir. (1 MeV=1.6x10-13 Joule) 2) Füzyon (kaynaşma) tepkimesi: Füzyon enerjisi konusunda üzerinde durulduğu gibi küçük çekirdeklerin kaynaşarak daha büyük çekirdekler oluşturması ve bu arada büyük bir ısı enerjisi açığa çıkmasıdır. Ancak bu çekirdeklerin kaynaşabilmesi bir kaç milyon derece sıcaklıktaki plazma ortamına ihtiyaç vardır. Bu ortam, omik ısıtma, lazerle ısıtma ve hızlı elektron demetiyle ısıtma yöntemleriyle yapay olarak hazırlanabilmektedir. Kullanılan hafif çekirdekler ise Helyum ve izotoplarıdır. 3.2 ATOM ENERJİSİ ELDE ETMEDE KULLANILAN MADDELER Doğal Uranyum izotoplarından U 238 yavaş nötronlarla parçalanmaz. Hâlbuki U 235 parçalanır. Bazen U 238 bir nötron yakalayarak U 239 a ve tekrar bozunmasıyla Pu 239 a dönüşür. Bu son çekirdek bozunmaya son derece uygundur. İşte kolayca parçalanan Pu 239 gibi çekirdeklere fissil madde, U 238 gibi zor bozulanlara ise fertil madde denir. Bazı reaktörlerde nötron sayısı ve hızı dolayısıyla tepkime hızını kontrol altında tutmak için moderatör veya yavaşlatıcı adı verilen grafit ve ağır su (D 2 O: döteryum) gibi maddeler kullanılır. Ortamdaki fazla nötronlar ise Kadmiyum çubuklarla soğurulur. Atomun Parçalanması Çekirdeklerin ister kendi kendine isterse insan eliyle,, gibi parçacıklar salarak kararlı hâle (kurşun) dönmesi olayına radyoaktiflik denir. Bunlardan ilkine doğal, ikincisine de yapay radyoaktiflik denir. Genellikle ağır çekirdeklerde rastlanan bu olay 1 H 3, C 14, K 40 gibi küçük çekirdeklerde de görülmektedir. Bunlardan C 14 ün özelliği eskiden jeolojide yaş tayininde kullanılmasıdır. Doğal radyoaktif seriler Thoryum, Neptünyum, Uranyum ve Aktinyum olmak üzere dört tanedir ve bunların son çekirdekleri Pb 208, Pb 209, Pb 206, Pb 207 dir.

2 38 Yapay radyoaktiflikle ilgili ilk deneyler Madam ve Pierre Curie ler tarafından Radyum un parçalanmasıyla yapılmıştır. Yine Rutherford tarafından yapılan ilk çekirdek dönüşümü: 7N He 4 9F O H 1 + Q şeklinde olmuştur. Bir U 235 çekirdeği serbest nötronlarla bombardıman edilirse bir serbest nötron bir U 235 çekirdeğine çarparak onu titreşime uğratır. Böylece ilk titreşim sonunda hafif elementler (Berilyum, Kripton) meydana gelirken ayrıca iki adet nötron serbest kalır. Bu serbest nötronlarda diğer çekirdekleri farklı bir çekirdeğe dönüştürülebilirse bu işleme kendi kendine bölünme veya zincir tepkimesi denir (Şekil- 3.1). Şekil-3.1 Zincirleme tepkime ve nötronların yavaşlatılması Hız ile dağılan yeni çekirdekler çarpışarak kinetik enerjilerini ısı enerjisine çevirirler. Böylece nükleer enerji ısı enerjisine dönüşür. Buna göre bir U 235 atomunun parçalanmasıyla açığa çıkacak enerji yaklaşık 200 MeV tur. Bir kg U 235 atomunun parçalanmasıyla açığa çıkacak enerjinin ısı değeri 1.96x10? Kcal dir. Bu enerji bir büyük yolcu gemisini denizlerde 6 ay dolaştırabilecek miktardadır. 2 1D + 2 1D 3 1T + 1 1H MeV 1D D 2 He + n MeV 2 1D + 3 1T 4 2He + n MeV NÜKLEER REAKTÖRLER Nükleer tepkimeler sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin reaktör kalbinden alınmasına göre reaktörleri, gaz soğutmalı, ağır su soğutmalı, hafif su soğutmalı ve hızlı üretken reaktörler diye sınıflandırabiliriz. Soğutucu olarak kullanılan gazlar genellikle He ve CO 2 dir. Hızlı üretken reaktörlerde ise sıvı sodyum kullanılmaktadır.

3 39 1) Reaktör kalbi: Burada uranyum yakıt çubukları, zincirleme reaksiyonu kontrol eden kontrol çubukları ve moderatör olarak kullanılan sıvı bulunur. 2) Koruma zırhı: Nükleer reaktörlerin çalışması esnasında çok yüksek radyoaktif maddeler fizyon ürünü olarak çıkar. Çevrenin radyoaktif maddelerden korunması için reaktör kalın beton ile çevrilir. Ayrıca beton duvarın iç kısmına radyoaktif maddeleri absorbe (soğurma) etmek için iki sıra hâlinde termik kalkanlar mevcuttur. Şekil-3.2 Gaz (CO 2 ) soğutmalı reaktör kesiti (EdF-2) Şekil-3.3 Gaz (CO 2 ) soğutmalı EdF-2 nükleer reaktörü

4 40 Şekil-3.4 Nükleer santral çevrimi Şekil-3.5 Sıvı sodyum soğutmalı EBR 2 reaktörü

5 41 3) Termik kalkanlar: Silindirik şekilde olup çelik plâkalardan yapılmışlardır. Kalkanların görevi reaksiyon sırasında reaktör kalbine geri dönmeyen nötronları ve x ışınlarını absorbe etmektir. Bu esnada çok ısınırlar, bu sebeple kalkanların soğutulması gereklidir. 4) Kontrol çubukları: Zincirleme reaksiyonun hızını kontrol altında tutmak için Boran ve Kadmiyum gibi maddelerden yapılmış kontrol çubukları kullanılır. Bu maddeler çok sayıda nötron absorbe edebilirler. Çubuklar reaktör içinde otomatik olarak hareket ettirilirler. 5) Isı değiştiriciler (eşanjör): Fizyon olayının nükleer reaktör kalbinde oluşturduğu ısı enerjisinden yararlanılarak gerekli su buharının elde edildiği yerdir. Burada buhar türbini için gerekli niteliklere sahip kızgın buhar elde edilir. 6) Kondenser (yoğunlaştırıcı): Türbinden çıkan kullanılmış çürük buharı tekrar yoğunlaştırıp besleme suyu üretir. 7) Pompa: Kondenserde yoğunlaştırılan suyu tekrar kazana basar. Tek veya çift pompa kullanılabilir. 8) Buhar türbini: Kazandan elde edilen kızgın buharla çalışarak alternatörü döndürür. Termik enerjiyi kinetik enerji hâline dönüştürür. 9) Alternatör: Türbine bağlı olarak elektrik enerjisi üretir. Tesisat Şemaları Şekil-3.6 Su soğutmalı bir reaktör Şekil-3.7 Kaynar su reaktörü

6 42 Şekil-3.8 Hızlı üretken reaktör 3.4 NÜKLEER SANTRALLERDE YAKITIN HAZIRLANMASI Nükleer santrallerde uranyum, toryum ve plütonyum atomları kontrollü olarak parçalanması ile ısı enerjisi elde edilmektedir. Nükleer santrallerde atomlara zenginleştirme işlemi yapılır. Bu işlem örneğin uranyum (u-235) izotopunun doğadaki miktarı %0,7 kadardır. Geriye kalan % 99,3 lük kısmı enerji üretiminde doğrudan kullanılmayan kısımdır. Kullanılmayan kısım u-238 olarak isimlendirilir. U-235 in doğadaki uranyum elementi içersindeki miktarının artırılması için işlemler yapılır. Bu işlemlere zenginleştirme adı verilir. Bir nükleer santral kurmak için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç vardır. Şekil-3.9 Uranyum zenginleştirilmesi

7 YAKIT ÇUBUKLARI VE REAKTOR Bir miktar zenginleştirilmiş uranyum (%3), boyu 4 m çapı yaklaşık 1 cm olan silindir boru içersine yerleştirilir. Bu silindir borulara yakıt çubuğu adı verilir. Böyle çubuklarının yaklaşık 280 adedi bir araya getirilerek yakıt demeti oluşturulur. Yakıt demetleri reaktör kazanı içersine yerleştirilir Şekil-3.10 Nükleer yakıt çubukları ve reaktör kalbine yerleştirilmesi Nükleer reaksiyonun daha kolay olabilmesi ve üretilen ısının reaktörden alınarak kullanılabilmesi için reaktör su ile doldurulur. Nükleer reaktörlerde uranyum elementinin bir izotopu olan U-235 parçalanması ile enerji ısı olarak açığa çıkar. 3.6 KONTROL ÇUBUKLARI Üretilecek enerjinin miktarı reaktör kazanının üzerindeki kontrol çubukları ile sağlanır. Kontrol çubukları yakıt çubukları arasında hareket ettirilerek zincirleme reaksiyonun hızını kontrol altında tutarız. Şekil-3.11 Kontrol çubukları ile reaktör güç kontrolü

8 NÜKLEER SANTRALİN ÇALIŞMASI Nükleer santrallerde uranyum, toryum ve plütonyum atomları kontrollü olarak parçalanması ile zincirleme reaksiyon başlatılır. Reaksiyonla beraber yüksek miktarda ısı enerjisi ortaya çıkar. Bu ısı ile reaktör içerisindeki su ısınır. Şekil-3.13 Nükleer reaktör kalbinin üstten görünüşü Isınan su, pompalar vasıtası ile buhar üretecine getirilir. Burada başka bir suyu kaynatırken kendiside soğur. Soğuyan su tekrar yakıt çubuklarına gelir. Bu işlem devam eder. Buhar üretecinde üretilen buhar türbinlere gönderilir. Enerji burada mekanik enerjiye dönüştürülür. Türbine bağlı alternatörler vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Etkisi azalmış buhar akarsu veya denizden alınan soğuk su ile soğutma kulelerinde yoğunlaştırılarak tekrar suya dönüştürülür buradan buhar üreticisine gönderilir. Şekil-3.14 Basınçlandırıcı

9 45 Şekil-3.15 Nükleer santralin prensip şeması Şekil-3.16 Deniz veya göl kenarındaki nükleer santralin prensip şeması 3.8 NÜKLEER SANTRALLERIN KURULABİLECEĞİ YERLER Nükleer santraller, hidroelektrik ve kömür yakıtlı santrallerin aksine teknik olarak her yere kurulabilirler. Ancak üretilen elektriğin ekonomik olabilmesi için santralin kurulduğu yerin bazı özelliklerde olması gerekir. 1- Deprem riskinin en düşük olduğu yerler, 2- Taşıma koşullarının uygun olması (kara, deniz yolu vb), 3- Soğutma gereksinimi olduğu için akarsu ve denize yakınlığı, 4- Meteorolojik koşulların uygunluğu hava koşuların oluşturduğu dezavantajları ortadan kaldıracak uygun güvenlik önlemlerin ortaya konması,

10 DÜNYADA NÜKLEER SANTRALLER Nükleer enerji günümüz elektrik ihtiyacının yaklaşık %17 sini karşılamaktadır. Bazı ülkeler enerjilerinin büyük bir kısmını nükleer santrallerden üretmektedir. Örneğin Fransa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre elektrik enerjisinin %75 ini nükleer enerjiden sağlamaktadır. Amerika ise enerjisinin %15 ini buradan karşılamakta fakat bazı bölgelerinde santraller daha yoğun biçimde enerji üretimi yapmaktadır. Dünya çapında 400 den fazla nükleer santral bulunmakta ve bunların 100 den fazlası sadece Amerika da yer almaktadır. Şekil-3.17 Dünyada nükleer santrallerin bulunduğu ülkeler Dünyadaki Nükleer Santrallerin % 62 si G-7 Ülkelerinde Yer Alıyor Dünyada kurulu 438 nükleer santralin 272 isi (% 62) sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 ülkelerinde yer alıyor. G-7 üyesi ülkelerden İtalya da nükleer santral bulunmaz iken, Fransa da 59, Almanya da 17, Japonya da 55, ABD de 104, İngiltere de 19 ve Kanada da 18 santral var. Sanayileşmiş 6 ülkede bulunan 272 nükleer santralden elde edilen 254 bin 365 MW enerji, dünyada kurulu gücü 371 bin 562 MW olan 438 santralden elde edilen enerjinin yüzde 68 ini oluşturuyor.

11 NÜKLEER SANTRALLERİN PROBLEMLERİ NELERDİR? İyi inşa edilmiş bir nükleer santral elektrik üretiminde önemli avantajlara sahiptir. Taş kömürü kullanan elektrik santralleri ile karşılaştırdığımızda çok daha temizdir ve atmosfere daha az radyoaktif atık bırakır. Taş kömüründen atmosfere çıkan tonlarca karbon, sülfür ve diğer elementler iyi çalışan bir nükleer santrale oranla çok daha fazla miktarda kirletici etki oluşturmaktadır. Bu bakımdan enerji üretimi iyi yapıldığında nükleer enerji son derece temiz olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında birtakım sorunlar da mevcuttur. Uranyumun çıkartılması ve daha sonra zenginleştirilmesi sürecindeki rafine etme çalışmaları çok büyük miktarlarda radyoaktif kirlenmeye sebep olmaktadır. Düzgün çalışmayan nükleer santraller büyük sorunlara neden olabilir. Buna örnek olarak Çernobil felaketi verilebilir ve bu felakette tonlarca radyoaktif atık atmosfere bırakılmıştır. Santraldeki fisyon tepkimeleri çok iyi kontrol edilmeyi gerektirir ve hata toleransları çok azdır. Hiçbir nükleer santralin tamamen güvenli olduğundan söz edilemez ve mutlaka uzman ekipler tarafından ve emniyet katsayısı yüksek tutularak üretim yapılmalıdır. Bu da bizim gibi nükleer santral inşasına yeni adım atmak isteyen ülkeler için ciddi sorunların ortaya çıkma riskini artırmaktadır. Ortaya çıkan radyoaktif atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde taşınması ve gözetim altında uzun yıllar güvenle saklanması gerekmektedir NÜKLEER ENERJİDE ATIK Atık maddeler radyoaktifliklerinin azalması dinlenmeye bırakılır. Daha sonra az ve orta radyoaktif atıklar, beton ve asfaltla sarıldıktan sonra özel bölgelere yerleştirilir. Yüksek etkinlikli atıklar sıkıştırılıp yalıtıldıktan sonra derinlere gömülür.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ 522EE0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent İlhan GONCALOGLU - Ferruh ERTURK - Alpaslan EKDAL Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç KAPSAMINA GİREN EŞYA KALEMLERİNİ BELİRTEN NÜKLEER

Detaylı

TR9900007. Neşriyat No: 4. 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi

TR9900007. Neşriyat No: 4. 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi TR9900007 SİGORTA A.Ş. Neşriyat No: 4 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi Generali Sigorta A.Ş. Neşriyatı: 4 Nükleer Enerji ve Sigorta Haşim EKENER Generali Sigorta A.Ş.

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

Radyoaktiflik ve Nükleer Enerji

Radyoaktiflik ve Nükleer Enerji ÜNİTE 13 Radyoaktiflik ve Nükleer Enerji Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, radyoaktif elementleri tanıyacak, radyoaktif atomları, nükleer ışımayı, bozunma ve yarı ömrü kavrayacak, radyasyonun nasıl

Detaylı

ENERJİ. W = F. h W = mg. h. Cismin sabit hızla h kadar yükseltilebilmesi için uygulanacak kuvvetin cismin ağırlığına eşit büyüklükte olması gerekir.

ENERJİ. W = F. h W = mg. h. Cismin sabit hızla h kadar yükseltilebilmesi için uygulanacak kuvvetin cismin ağırlığına eşit büyüklükte olması gerekir. ENERJİ İŞ Bir kuvvet bir cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettiriyorsa, kuvvet bu cisim üzerinde iş yapmış olur. Fizikte iş yapmanın hedefi enerji aktarmaktır. Kuvvet uygulayarak gerçekleştirilen enerji

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

EK-1 NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ (TETİK LİSTE)

EK-1 NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ (TETİK LİSTE) EK-1 NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ (TETİK LİSTE) (Nükleer Madde ve Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman Ve İlgili Teknolojinin Listesi) İÇİNDEKİLER BÖLÜM A. NÜKLEER TRANSFER UYARI LİSTESİ 1. NÜKLEER

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

SORULAR ve CEVAPLAR. bağıntısından

SORULAR ve CEVAPLAR. bağıntısından SORULAR ve CEVAPLAR 1. Beton bir baraja konabilecek 3 genaratörün görünür gücü 300000 kva dir. Genaratör verimi % 85, türbin verimi % 70 tir. Debi miktarı 100 m 3 / s olan bu barajın düşü yüksekliği ne

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ

NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ Coğrafi Bilimler Dergisi, 2003, 1(2), 25-39 NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ Nuclear energy and reality of nuclear energy in Turkey in the light of discussions Kadir

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN

8. GRUP. Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN 8. GRUP Tacettin BABAOĞLU Murat AYDIN Ulaş ÇELİK Gündoğan BİRBEN Felat DURSUN Uydudan Görüntülenmiş Dünyadaki Hava Kirliliği (Nasa) ATMOSFER Dünyayı çepeçevre saran renksiz gaz kütlesine atmosfer adı verilir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ Barajda biriken suyun yüksekten borular vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) çevirmesi ve onunda bir elektrik jeneratörünü çevirmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Hakan Pulsever. 1 Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2014 Pulsever Enerji

Hakan Pulsever. 1 Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2014 Pulsever Enerji Bayi Kitabı Elektrik Enerjisi, sadece çevremizdeki işletmelerin değil, aynı zamanda doğan her bir bireyin tıpkı ismi, lakabı, gölgesi veya kaderi gibi ilk nefesiyle üstüne bindirilmiş bir maliyettir. Bu

Detaylı

ÇEKİRDEK FİZİĞİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2 BÖLÜM-8 ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ

ÇEKİRDEK FİZİĞİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2 BÖLÜM-8 ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ BÖLÜM-1 : GİRİŞ BÖLÜM-2: LEPTONLAR, ELEKTROMANYETİK VE ZAYIF ETKİLEŞMELER BÖLÜM-3: NÜKLEONLAR VE GÜÇLÜ ETKİLEŞME BÖLÜM-4: ÇEKİRDEK BÜYÜKLÜKLERİ VE KÜTLELERİ BÖLÜM-5: ÇEKİRDEĞİN TABAN DURUM

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 1. ULUSAL NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 1. ULUSAL NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU TR0000055 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 1. ULUSAL NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU S-S EYLÜL 1997 ÇNAEM, İSTANBUL BİLDİRİLER KİTABI 3 1-16 DISCLAIMER Portions

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR İSTANBUL TİCARET ODASI ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR HAZIRLAYAN Nusret Alemdaroğlu Elektrik Müh. (Emekli SEDAŞ Genel Müdürü) YAYIN NO: 2007-29

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ Mayıs, 2011 Editör; Metin ALTAY JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Düzenleme; Fatmanur KARAMAN Sevda GÖREN

Detaylı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNİN SEÇİMİ Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı Kesiciler Hakkında Bilgi Kesicilerin Anma Değerleri Anma Değerlerin Bulunması Powerworld Simülasyon 040020254 Murat

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı