I. Dönem. AET101 Fizik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Dönem. AET101 Fizik"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ I. Dönem AET101 Fizik Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine ayrılması, Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması. Yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması. Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması. İş, güç, enerji ve verim. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması. Mekanik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları Elektromanyetik dalgalar özellikleri ve uygulamaları Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı Temel elektrik bilgisi; coulomb ve ohm kanunu, seri, paralel ve karışık bağlı basit devreler. Ölçüm cihazları ve kullanımı, güç hesabı, prizler, sigortalar ve çeşitleri Atölye ve laboratuarlarda, makine teçhizatın ve takım tezgahlarının elektrik bağlantısı Manyetizma; elektromanyetik endüksiyon, manyetik akı, manyetik alan yoğunluğu, Faraday kanunu, transformatörler ve motor tipleri. AET103-Temel Enerji Kaynakları Enerji Nedir. Nasıl Yayılır. Enerji Türleri (Güneş, Fosil Yakıtlar; Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Kaya Gazı vb.,,rüzgar Enerjisi, Hidro Enerji, Jeotermal Enerji, Nükleer Enerji, Gel-Git (Dalga Enerjileri)) Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği AET105 - Ölçme Tekniği Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü Uzunluk, alan, kesit ve çap ölçümü Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü Vektör ölçümü Moment ölçümü Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü Basınç ve gerilme, akışkan ölçümü Ölçme ve ölçü aletleri Ölçme hataları Birimler ve dönüşümleri Direnç ve Bobin ölçümü Kondansatör ve RLC ölçme, Akım ve Gerilim ölçme Frekans ölçümü ve Osilaskop AET107-Bilgisayar Destekli Tasarım I

2 Autocad Programında Koordinat Sistemleri ve Data Girişleri, Temel Çizim Komutları, Görüntü Kontrolü, Yazı Yazma, Düzeltme ve Düzenleme Komutları, Katmanlar ve Nesne Özellikleri, Ölçülendirme, Bloklar ve Dış Ortamdan Çizim Ekleme, İzometrik Çizimler ve 3D Düzlemde Çalışma, 3D Yüzey Modelleme, Katı Modelleme, 3D Çizimlerde Düzeltme Komutları, Çıktı Alma (Plot), (Uygulamalar: Boru Sistemleri, Eşanjör, Çatı sistemleri, Güneş Panelleri ve Çelik Konstrüksiyon, Güneş Kollektörü, Elektrik Devreleri) AET109 - Mesleki Matematik-I Karmaşık sayılar Matrisler ve lineer denklem sistemleri Limit, süreklilik ve uygulamaları Türev ve türevle ilgili uygulamalar İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar AET11-Mesleki Yabancı Dil I Temel Cümle Kalıplarının Öğrenilmesi, Başlangıç Düzeyinde Yazılmış Genel İngilizce Metinlerinin Okunması, Genel Teknik Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması, Bölümlere Özel Mesleki Terminoloji Araştırma Ödevlerinin Verilmesi ve Kelime Bankalarının Oluşturulması TDİ101 - Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Temel Kavramlar Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi Türk İstiklâl Savaşı YDİ101 - Temel Yabancı Dil (İngilizce) Konuşma Dinleme-Anlama Yazma Okuma-Anlama Seçmeli Dersler BED101 - Beden Eğitimi

3 Temel sağlık ve spor branşlarını tanıma. Sporcu sağlığı ve sporcu beslenmesini öğrenme. Genel spor kuralları hakkında bilgi sahibi olma. Atletizmde koşu tekniklerini öğrenme. Atletizmde atmalar ve tekniklerini öğrenme. Atletizmde atlamalar ve tekniklerini öğrenme. Futbolda pas ve top kontrol tekniklerini öğrenme. Futbolda top sürme ve aldatma tekniklerini öğrenme. Futbolda hücum ve savunma tekniklerini öğrenme. Futbolda tam saha maç yapabilme. Voleybolda parmak pas ve manşet pas tekniklerini öğrenme. Voleybolda servis atma tekniklerini öğrenme. Voleybolda smaç ve blok tekniklerini öğrenme. Voleybolda saha içi dizilişleri öğrenme. II. Dönem

4 AET102 Enerji Dönüştürme Sistemleri Enerji Dönüşümü ve Verim Kavramı, Yanma Temelli Teknolojiler (İçten Yanmalı Motorlar, Gaz Tribünleri, Buhar Tribünleri, Katalitik Reaktörler), Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler (Yakıt Hücreleri, Biyolojik Reaktör, Güneş Gözeleri, Su Tribünleri, Rüzgâr Tribünleri) AET104 Hidrojen Teknolojisi Hidrojen Gazının Özellikleri, Hidrojen Üretim Yöntemleri (Fosil Yakıtlardan, Biokütleden, Elektrolizden, Bor Elementinden), Hidrojen Enerjisi ile İlgili Temel Kavramlar, Hidrojen Depolanması, Hidrojen Taşıma Sistemleri, Hidrojen Enerji Sistemleri, Hidrojen Yakıt Hücreleri, Hidrojen Yakıtlı Taşıtlar AET106 Bilgisayar Destekli Tasarım II Solid Works Programında Çizim Elemanları, Profil Çizimleri, Profillere Uygulanacak İşlemler, Katı Elemanlarının Uygulamaları, Düzlem Atama ve Uygulamaları, Çizim Tabanlı Uygulamalar, Parçaların Montajı, Kısıtlamaların Oluşturulması, Mekanizmaların Hareketleri, Mekanizmalarda Hareket Engelleyiciler, Mekanizmalarda Bağımlı Hareketler, Montajlara Toolbox Yardımı ile Parça Çağırma, Hızlı Parça Ekleme, Teknik Resimlerin Çıkarılması, Görüntü Oluşturma, Ölçümlendirme, Montaj Numaralarının Girilmesi, Şekil ve Ölçü Toleransları, Yazıcıdan Çıktı Almak, Autocad programından 2D Resim Aktararak Katı Tasarımı Yapmak, Basit Mekanizmaların Bağlantılarının Yapılması, Mekanizmanın Simülasyonu AET108 - Mesleki Matematik-II Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması Türevin mesleki alanda kullanımı AET110-Mesleki Yabancı Dil II

5 Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir Bakım Prosedürleri vs.) Okunması, Şirket İçi Yazışma Örnekleri, Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması AET112-Enerji Fiziğine Giriş Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Kuvvet, Sürtünme Kuvveti, İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları), Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri, Devre Elemanlarının Akım Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri, Diyotların Özellikleri, Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi, Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik), Nükleer Enerji, Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri) TDİ102 - Türk Dili II Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri Noktalama ve Yazım Kuralları Anlatım Bozuklukları ATA102 - Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi Atatürk Dönemi İnkılâpları Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti Atatürk İlkeleri YDİ102 - Temel Yabancı Dil (İngilizce) Konuşma Dinleme-Anlama Yazma Okuma-Anlama

6 III. Dönem AET201 Termodinamik ve Isı Transferi Termodinamik Değişkenler, Termodinamik Yasaları, Termodinamik Potansiyeller, Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri, Buhar Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimi, Isı Transferi Türleri (İletim, Taşınım, Işınım), Isı Transfer Analizi, İletim, Taşınım ve Işınım Türlerinde Isı Transferi Uygulamaları, Isı Pompası Elemanları ve Hesaplama Prensipleri, Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi, Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar, Jeotermal ve Doğalgazlı Isı Pompaları, Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri AET203 Jeotermal ve Isı Transferi Jeotermal Enerji Kaynakları, Kaynakların Temel Özellikleri ve Sınıflandırılması, Jeotermal Sistemin Oluşumu, Jeotermal Enerji Teknolojileri, Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri, Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar, Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları, Türkiye de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli AET205 Rüzgar Gücü ile Elektrik Üretimi Yük Analizi, Rüzgâr Hız ve Yön Ölçümleri, Uygun Türbin Yüksekliği, Güç Hesabı, Rüzgar Türbininin Yapısal Özellikleri (Malzeme Seçimi), Montaj Yerinin Tespiti, Rüzgar Türbininin Mekanik Bağlantıları, Rüzgâr Türbininin Elektriksel Bağlantıları, Akü Sayısını Hesaplamak, Evirici Kapasitesini Belirlemek, Evirici Bağlantısını Oluşturmak AET207 Hidro Enerji Hidroelektrik Enerji, Akarsu Havzaları, Lineer ve Lineer Olmayan Hidrolojik Sistemler, Hidroelektrik Sistemlerin Tasarım İlkeleri, Hidroelektrik Sistemlerde Türbinler ve Türbin Seçimleri, Dalga Gücü Teknolojileri AET209 Endüstriyel Uygulamalar I

7 Endüstri Alanlarının Tanıtılması, Üretim Aşamalarının Gösterilmesi, Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi, İş Tecrübelerinin Paylaşılması, Endüstrideki Firmaların Tanıtımı. AET211 Foto-Voltaik Enerji Sistemleri Güneş Işınımı, Güç Yoğunluğu Dağılımları ve Potansiyel Değerlendirme Yöntemleri. Işınım Yoğunluğu, Enerji, Güç, Verim ve Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri, Fotovoltaik Pillerin Karakteristik Büyüklükleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım, Verim- Güç Karakteristikleri, Doldurma Faktörleri vb.), Sıcaklığın ve Işınım Şiddetinin Etkileri, Fotovoltaik Hücreler, Fotovoltaik Paneller ve Panel Dizilerinin Karakteristikleri Arasındaki Farklar, Fotovoltaik Panellerin Tasarım ve Üretim Teknikleri, Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları Seçmeli Dersler AET213- Biokütle ile Enerji Üretimi Biokütlenin Oluşumu ve Enerji Bakış Açısından Değerlendirilmesi, Dünya da ve Türkiye'de Biokütle Kaynakları, Enerji Bitkileri ve Ormanları, Biokütlenin Enerji Amaçlı Kullanım Yöntem ve Teknikleri, Atıklardan Biyogaz Elde Etme Yöntem ve Teknikleri, Bioyakıtların Gelecekte Biokütlenin Enerji Bütçesindeki Yeri AET215 Enerji Yönetimi ve Para Politikaları Dünya da ve Türkiye'de Genel Enerji Durumu, Yasal Mevzuat ve Enerji Politikaları ile Siyasa Analizi, AB Enerji Politikaları, Türk Sanayisinin Yapısı, Enerji Tüketimi, Enerji Yönetimi, Ekonomik Analiz Yöntemleri, Çevre, Enerji ve Ekonomik Büyüme, Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici Otoriteler, Liberalizasyon ve Rekabet, Enerji ve Sürdürülebilir Büyüme AET217 Enerji Depolama Enerji ve Enerji Depolama Kavramı, Mekanik Enerji Depolama, Elektrik ve Manyetik Enerji Depolama, Isı Enerjisi Depolama ve Enerji Depolamaya Örnekler IV. Dönem

8 AET202 Nükleer Enerji ile Elektrik Üretimi Temel Atom Bilgisi, Nükleer Fiziğe Giriş, Radyoaktif Elementlerin Özellikleri, Enerji Elde Etmek için Kullanılması, Reaktörlerin Temel Çalışma Prensipleri, Radyasyondan Korunma AET204 Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemler, Sistem Büyüklüklerinin Hesaplanması, Güneş Panellerinin Yapısal Özellikleri (Malzeme Seçimi), Güneş Pili Panel Sayısını Belirlemesi, PV Panel Montaj Teknikleri, Şebeke Bağlantıları ve Sayaç Grubu Seçimi AET206 Endüstriyel Ekoloji Ekoloji İle İlgili Temel Kavramlar, Yaşam Çevirimi Analizi, Çevresel Etki Değerlendirme, ÇED Raporu Hazırlanması ve Tartışılması AET208 Endüstriyel Uygulamalar II Endüstri Alanlarının Tanıtılması, Üretim Aşamalarının Gösterilmesi, Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi, İş Tecrübelerinin Paylaşılması, Endüstrideki Firmaların Tanıtılması AET210 Geri Kazanım Yöntemleri Atık Azaltma ve Atık Rehabilitasyonu Kavramları, Atık Sınıflandırma (Organik ve İnorganik Atık Değerlendirme Yöntemleri), Atık Yönetim Sistemleri, Avrupa Birliği Geri Kazanım Yönergeleri Seçmeli Dersler AET212 Güneş Enerjisi ile Konut Isıtma Sistemleri Güneş Enerjisi Nedir, Nasıl Yayılır, Soğrulma Yöntemleri, Enerjiye Dönüştürülmesi, Foto Çoğaltıcılar ve Uygulamaları, Isıtma Sistem Tipinin ve Bileşenlerinin Seçilmesi, Bina ve İşletme Tipine Göre Montaj Planı Çıkarılması, Toplayıcı Montaj Yöntemleri, Pompa Montaj Yöntemleri, Isı Değiştiricileri AET214 Elektriksel Güç Aktarımı ve Dağıtımı

9 Elektriksel Güç Aktarımı, Elektrik Enerjisinin Elde Edilme, Dağıtım ve Depolama Yöntemleri, Elektrik Santralleri ve Şaft Sahaları, Elektrik Dağıtım Şebekesi Temel Elemanları AET216 Enerji Ekonomisi Enerji ve Önemi, Birincil Enerji Kaynakları ve Potansiyel Analizleri, Yakıt Tipleri, Dünya Enerji Dengesi, Enerji Dönüşüm Sistemleri ve Ekonomik Sektörlerdeki Uygulama Alanları, Enerji Üretim Sistemleri Maliyet Analizleri, Yakıt Maliyeti, Aşınma Payı Maliyeti ve Enerji Maliyet Optimizasyonu (Üretim, Dönüşüm, Aktarım ve Depolama), Enerji Üretiminin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Emisyon Analizleri AET218 Bor Teknolojisi İnorganik Bor Bileşikleri Hakkında Genel Bilgiler, Sodyum Boratlar, Boraksın Dehidrasyonu ve Kurutulması, Boraks Üretimi, Türkiye de Tinkalden Boraks Üretimi, Susuz Boraks Üretimi, Borik Asidin Kullanımı ve Özellikleri, Üretim Yöntemleri, Kolemanitten Sülfat Asidi İle Borik Asit Üretimi, Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik Özellikleri, Borun Çevre Kirliliği Oluşturması, Borun Enerji Alanında Kullanımı (Borlu Katı Yakıtlar, Sodyum Borohidrit Uygulamaları, Güneş Enerjisinin Depolanması, Güneş Pili Koruyucusu DERSLERİN HAFTALIK İÇERİKLERİ

10 I. SINIF / I. YARIYIL AET101-Fizik Hafta 1 Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları 2 Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi 3 4 Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine ayrılması, Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması. 5 Yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması 6 Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması. 7 İş, güç, enerji ve verim. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması 8 ARA SINAV 9 Mekanik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları 10 Elektromanyetik dalgalar özellikleri ve uygulamaları 11 Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı 12 Temel elektrik bilgisi; coulomb ve ohm kanunu, seri, paralel ve karışık bağlı basit devreler. Ölçüm cihazları ve kullanımı, güç hesabı, prizler, sigortalar ve çeşitleri 13 Atölye ve laboratuarlarda, makine teçhizatın ve takım tezgahlarının elektrik bağlantısı 14 Manyetizma; elektromanyetik endüksiyon, manyetik akı, manyetik alan yoğunluğu, 15 Faraday kanunu, transformatörler ve motor tipleri. AET103-Temel Enerji Kaynakları

11 1 Enerji Nedir 2 Güneş Enerjisi 3 Fosil Yakıtlar 4 Fosil Yakıtlar 5 Rüzgar Enerjisi 6 Rüzgar Enerjisi 7 Hidro Enerji 9 Hidro Enerji 10 Jeotermal Enerji 11 Jeotermal Enerji 12 Nükleer Enerji 13 Nükleer Enerji 14 Gel-Git (Dalga Enerjileri) 15 Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği AET105-Ölçme Tekniği

12 1 Uzunluk, alan, kesit ve çap ölçümü 2 Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü 3 Vektör ölçümü 4 Moment ölçümü 5 Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü 6 Basınç ve gerilme, akışkan ölçümü 7 Ölçme ve ölçü aletleri 8 Ölçme hataları 9 Birimler ve dönüşümleri 10 Direnç ve Bobin ölçümü 11 Kondansatör ve RLC ölçme, 12 Akım ve Gerilim ölçme 13 Frekans ölçümü ve Osilaskop 14 Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü 15 Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü AET107-Bilgisayar Destekli Tasarım

13 1 Autocad Programında Koordinat Sistemleri ve Data Girişleri 2 Temel Çizim Komutları 3 Görüntü Kontrolü 4 Yazı Yazma, Düzeltme ve Düzenleme Komutları 5 Katmanlar ve Nesne Özellikleri 6 Ölçülendirme, Bloklar ve Dış Ortamdan Çizim Ekleme, İzometrik Çizimler ve 3D Düzlemde Çalışma 7 3D Yüzey Modelleme 9 Katı Modelleme 10 3D Çizimlerde Düzeltme Komutları 11 Çıktı Alma (Plot) 12 Uygulamalar; Boru Sistemleri, Eşanjör 13 Uygulamalar; Çatı sistemleri 14 Uygulamalar; Güneş Panelleri ve Çelik Konstrüksiyon 15 Uygulamalar; Güneş Kollektörü, Elektrik Devreleri AET109-Mesleki Matematik-I

14 1 Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler 2 Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler 3 Cebir ve uygulamaları 4 Cebir ve uygulamaları 5 Denklemler ve eşitsizlikler 6 Denklemler ve eşitsizlikler 7 Trigonometri 8 Sınav 9 Trigonometri 10 Trigonometri 11 Geometri 12 Geometri 13 Geometri 14 Sınav 15 Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler AET111-Mesleki Yabancı Dil I

15 1 Temel Cümle Kalıplarının Öğrenilmesi Başlangıç Düzeyinde Yazılmış Genel İngilizce Metinlerinin Okunması Genel Teknik Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması Genel Teknik Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması Genel Teknik Metinlerin(Reklam, Katalog Bilgisi) Okunması 6 Bölümlere Özel Mesleki Terminolojilerin öğretilmesi 7 Bölümlere Özel Mesleki Terminolojilerin öğretilmesi 9 Kelime Bankalarının Oluşturulması 10 Kelime Bankalarının Oluşturulması 11 Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması 12 Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması 13 Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması 14 Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması 15 Verilen Araştırma Projelerinin Sunulması TDİ101-Türk Dili I

16 1 Dil ve Dilin Özelikleri 2 Türk Dili nin Özellikleri, Dil-Kültür İlişkisi 3 Türk Dili nin Zenginliği 4 Yer Yüzündeki Diller ve Türkçe nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 5 Türk Dilinin Tarihi Dönemleri Ve Gelişmesi 6 Dilbilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi,Şekil Bilgisi) 7 Kelime Türleri (Kelimenin Oluşumu ve Kullanımı ) 8 ARA SINAV 9 Cümle Bilgisi (Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar ) 10 Cümle Türleri 11 Cümle Çözümleme Örnekleri 12 Kompozisyon ( Kompozisyonda Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler; Konu ve Konu Türleri ) 13 Anlatım Düzeni ve Biçimleri 14 Düzgün Konuşma Kuralları ( Sözlü Anlatım Türleri) 15 Etkili Konuşma ATA101-Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi

17 lar 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı İnkılâp ve benzer kavramlar 2 Osmanlı Devletinin Yıkılışında Etkili Olan Sebebler 3 III. Selim dönemi ıslahatları II. Mahmut dönemi yenilikleri 4 Osmanlı Devletinde Demokratikleşme hareketleri 5 Meşrutiyet hareketleri (Kanuni Esasi nin ilanı 1876) 6 Trablusgarb ve Balkan Savaşları 7 I. Dünya Savaşı ve I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin savaştığı cepheler 8 ARA SINAV 9 Mondros Ateşkesi 10 Anadolu da ilk işgaller ve sonuçları 11 Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı ve Milli Mücadelenin başlaması Havza Mitingi ve Amasya Genelgesi 12 Erzurum ve Sivas Kongreleri Amasya Görüşmeleri 13 TBMM nin açılması 14 Atatürk ve Siyaset 15 Türk-Ermeni İlişkileri YDİ101-Temel Yabancı Dil (İngilizce)

18 1 Greeting phrases, letters and numbers 1-20, and web addresses. 2 Parts of an address, numbers 20+, Mr, Mrs, Ms, Miss, polite words and phrases. 3. Pronouns and possessives, present simple of be 4 Days of the week, family, possessive s, demonstratives this / that / these / those 5 People, jobs, numbers and time, adjectives. 6 a, an articles, prepositions of time at, on. 7 Places, countries, nationalities, languages, a, an, the articles. 8 Repeating the possessive adjectives, can, singular and plural words, too, ordinal numbers. 9 Preposition of place at, signs, responses to news, prepositions of time at, on,in, months and dates. 10 ARA SINAV 11 Present simple with he, she, it, morning habits, adverbs of frequency. 12 Object pronouns, prepositions of place; next to, opposite, order of adjectives, describing colour, shape and age. 13 Positive, negative and question forms of have got and has got; 14 Countable and uncountable nouns, some and any. 15 There is, there are, much, many, a lot of. BED101-Beden Eğitimi

19 Temel sağlık ve spor branşlarını tanıma. Sporcu sağlığı ve sporcu beslenmesini öğrenme. Genel spor kuralları hakkında bilgi sahibi olma. Atletizmde koşu tekniklerini öğrenme. Atletizmde atmalar ve tekniklerini öğrenme. Atletizmde atlamalar ve tekniklerini öğrenme. Futbolda pas ve top kontrol tekniklerini öğrenme. ARA SINAV Futbolda top sürme ve aldatma tekniklerini öğrenme. Futbolda hücum ve savunma tekniklerini öğrenme. Futbolda tam saha maç yapabilme. Voleybolda parmak pas ve manşet pas tekniklerini öğrenme. Voleybolda servis atma tekniklerini öğrenme. Voleybolda smaç ve blok tekniklerini öğrenme. Voleybolda saha içi dizilişleri öğrenme. I. SINIF / II. YARIYIL

20 AET102-Enerji Dönüştürme Sistemleri Hafta 1 Temel Kavramlar Ve Birim Sistemleri 2 Konvansiyonel Ve Alternatif Enerji Kaynaklarının Genel Tanıtımı 3. Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması 4 Konvansiyonel Enerji Kaynaklarının Đncelenmesi: Komur, Petrol, Doğal Gaz Vb. 5 Alternatif Enerji Kaynaklarının Đncelenmesi: Gunes Enerjisi, Ruzgar Enerjisi, Hidrolik Enerji, Nukleer Enerji, Biyokutle Vb. 6 Alternatif Enerji Kaynaklarının Đncelenmesi: Gunes Enerjisi, Ruzgar Enerjisi, Hidrolik Enerji, Nukleer Enerji, Biyokutle Vb. 7 Enerji Donusum Sistemlerinin Đncelenmesi 9 Enerji Donusum Sistemlerinin Sınıflandırılması 10 Enerji Depolama Sistemlerinin Đncelenmesi 11 Hidrojen Uretimi Ve Depolanması 12 Gunes Enerjisi Donusum Ve Depolanma Sistemleri 13 Yakıt Hucrelerinin Đncelenmesi 14 Enerji Donusum Sistemlerinin Termodinamik Esasları 15 Enerji Donusum Sistemlerinin Performansının Değerlendirilmesi AET104-Hidrojen Teknolojisi

21 1 Hidrojen enerjisi hakkında genel bilgi 2 Doğal gazdan hidrojen üretim yönteminin kavratılması 3. Kömürden gazlaştırma yöntemi ile hidrojen üretim tekniği 4 Proton Geçirgen Membran (Proton Exchange Membrane PEM) Elektroliz metodu kullanılarak hidrojen üretim tekniğinin kavratılması 5 DENEY1:PEM elektroliz metodu ile hidrojen üretimi 6 PEM elektrolizörlerin enerji ve ekserji analizlerinin öğretilmesi 7 Katı oksit elektroliz (KOE) metodu ile hidrojen üretim tekniği bilgisi 8 Arasınav 9 Hidrojen üretim tekniklerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyonu 10 DENEY 2: KOE metodu ile hidrojen üretimi 11 Hidrojen depolama teknikleri :basınçlı tüplerde depolanması 12 Hidrojen depolama teknikleri :basınçlı tüplerde depolanması 13 Hidrojen depolama teknikleri :sıvı depolama 14 Hidrojen depolama teknikleri :metal-hidrür reaktörlerde depolama 15 Hidrojen teknolojilerinde son gelişmeler AET106-Bilgisayar Destekli Tasarım-II

22 1 Solid Works Programında Çizim Elemanları 2 Profil Çizimleri, Profillere Uygulanacak İşlemler 3. Katı Elemanlarının Uygulamaları 4 Düzlem Atama ve Uygulamaları 5 Çizim Tabanlı Uygulamalar 6 Parçaların Montajı 7 Kısıtlamaların Oluşturulması 9 Mekanizmaların Hareketleri, Mekanizmalarda Hareket Engelleyiciler, Mekanizmalarda Bağımlı Hareketler 10 Montajlara Toolbox Yardımı ile Parça Çağırma, Hızlı Parça Ekleme 11 Teknik Resimlerin Çıkarılması 12 Görüntü Oluşturma, Ölçümlendirme, Montaj Numaralarının Girilmesi, Şekil ve Ölçü Toleransları, Yazıcıdan Çıktı Almak, 13 Autocad programından 2D Resim Aktararak Katı Tasarımı Yapmak 14 Basit Mekanizmaların Bağlantılarının Yapılması 15 Mekanizmanın Simülasyonu AET108-Mesleki Matematik-II

23 1 Karmaşık sayılar 2 Karmaşık sayılar 3. Karmaşık sayılar 4 Matrisler ve lineer denklem sistemleri 5 Matrisler ve lineer denklem sistemleri 6 Matrisler ve lineer denklem sistemleri 7 Limit, süreklilik ve uygulamaları 8 Sınav 9 Limit, süreklilik ve uygulamaları 10 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 11 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 12 İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 13 İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 14 İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 15 İntegral ve integral ile ilgili uygulamalar AET110-Mesleki Yabancı Dil-II

24 1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. 2 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. 3. Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji 4 Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji 5 Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji 6 Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir Bakım Prosedürleri vs.) Okunması, 7 Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir Bakım Prosedürleri vs.) Okunması, 9 Orta Düzeyde Yazılmış Mesleki Metinlerin (El Kitabı, Kullanma Kılavuzu, Tamir Bakım Prosedürleri vs.) Okunması, 10 Şirket İçi Yazışma Örnekleri 11 Şirket İçi Yazışma Örnekleri 12 Şirket İçi Yazışma Örnekleri 13 Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması 14 Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması 15 Sınıfın Mesleki Branşlara Uygun Olarak Şirket Departmanlarına Bölünme Canlandırması ve Şirket İçi Yazışma Örneklerinin Hazırlanması AET112-Enerji Fiziğine Giriş

25 1 Birim Sistemleri (CGS, SI) 2 Vektörler, 3. Kuvvet,Sürtünme Kuvveti 4 İş, Güç, Enerji (Kinetik ve Potansiyel Enerji Kavramları) 5 Elektrik ve Manyetik Alanların Temelleri 6 Devre Elemanlarının Akım Gerilim Karakteristikleri ve Özellikleri 7 Diyotların Özellikleri 9 Doğru ve Alternatif Akımların Birbirlerine Çevrilmesi 10 Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik) 11 Dalgaların Özellikleri, Dalgalarda Yansıma ve Kırılma (Su, Ses ve Elektromanyetik) 12 Nükleer Enerji 13 Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri) 14 Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri) 15 Akışkanlar Fiziği (Pascal ve Archimedes Yasaları, süreklilik ve Bernoulli Denklemleri) TDİ-102-Türk Dili-II

26 1 Dilin Tanımı 2 Dil ve Kültür İlişkisi 3. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 4 Türkçe de Sesler ve Sınıflandırılması 5 Türkçe de Sesler ve Sınıflandırılması 6 Türkçe de Sesler ve Sınıflandırılması 7 Hece Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri 9 Hece Bilgisi, Yapım ve Çekim Ekleri 10 Türkçede İsim ve Eylem Çekimleri 11 Türkçede İsim ve Eylem Çekimleri 12 Zarfların ve Edatların Türkçede Kullanılış Şekilleri Zarfların ve Edatların Türkçede Kullanılış Şekilleri Cümle Bilgisi Cümle Bilgisi ATA102-Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II

27 1 Meşrutiyet Dönemleri 2 Meşrutiyet Dönemleri 3. Meşrutiyet Dönemleri 4 Trablusgarp ve Balkan Savaşları 5 Trablusgarp ve Balkan Savaşları 6 I. Dünya Savaşı ve Sonuçları 7 I. Dünya Savaşı ve Sonuçları 9 Cemiyetler 10 Cemiyetler 11 Kurtuluş Savaşı 12 Kurtuluş Savaşı Mudanya Ateşkes Antlaşması Mudanya Ateşkes Antlaşması 15 Lozan Barış Antlaşması YDİ102-Temel Yabancı Dil (İngilizce)-II

28 1 Film ve Müzik Türleri, Geçmiş Zamanda Olumsuz ve Soru Cümleleri 2 Haberler ve Hayat Hikâyeleri 3. Belirli-Belirsiz Tanıtıcılar, Tatil Etkinlikleri 4 Sıfatlar ve Yer Betimleme, Karşılaştırmalar 5 Şimdiki Zaman, Ulaşım 6 Kapalı-Açık Mekân Etkinlikleri, Zarflar 7 Sağlık, Kişisel Görünüm ve Özellikler 9 Hastalıklar, Mevsimler, Hava Durumu 10 Gelecek Zaman ve Geleceğe Yönelik Planlar 11 Yönler, Fiil Yapıları, Bazı Modal Yardımcı Fiiller 12 Büyük-Küçük Sayılar, En Üstünlük İfadeleri 13 Present Perfect Zaman Yapısı, Deneyimler, Havaalanı İfadeleri 14 Telefon Görüşmeleri 15 Genel Değerlendirme II. SINIF / III. YARIYIL

29 AET201-Termodinamik ve Isı Transferi Hafta 1 Termodinamik Değişkenler 2 Termodinamik Yasaları 3. Termodinamik Potansiyeller 4 Akışkanlı Güç Çevrimleri, Buhar Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimi 5 Isı Transferi Türleri (İletim, Taşınım, Işınım), Isı Transfer Analizi 6 İletim, Taşınım ve Işınım Türlerinde Isı Transferi Uygulamaları 7 Isı Pompası Elemanları ve Hesaplama Prensipleri 9 Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi 10 Isı Kaynakları ve Karşılaştırmalı Analizi 11 Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar 12 Isı Pompasında Kullanılan Akışkanlar 13 Jeotermal ve Doğalgazlı Isı Pompaları, 14 Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri 15 Isı Pompası Sistem Şemaları ve Analizleri AET203-Jeotermal Enerji

30 1 Jeotermal Enerji Kaynakları 2 Kaynakların Temel Özellikleri ve Sınıflandırılması 3. Jeotermal Sistemin Oluşumu 4 Jeotermal Enerji Teknolojileri 5 Jeotermal Enerji Teknolojileri 6 Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri 7 Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri 9 Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar 10 Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar 11 Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları 12 Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları 13 Türkiye de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli 14 Türkiye de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli 15 Türkiye de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyeli AET205-Rüzgar Gücü ile Elektrik Üretimi

31 1 Yük Analizi 2 Yük Analizi 3. Rüzgâr Hız ve Yön Ölçümleri 4 Rüzgâr Hız ve Yön Ölçümleri 5 Uygun Türbin Yüksekliği, Güç Hesabı, Rüzgar Türbininin Yapısal Özellikleri (Malzeme Seçimi) 6 Uygun Türbin Yüksekliği, Güç Hesabı, Rüzgar Türbininin Yapısal Özellikleri (Malzeme Seçimi) 7 Montaj Yerinin Tespiti 9 Rüzgar Türbininin Mekanik Bağlantıları 10 Rüzgar Türbininin Mekanik Bağlantıları 11 Rüzgâr Türbininin Elektriksel Bağlantıları 12 Rüzgâr Türbininin Elektriksel Bağlantıları 13 Akü Sayısını Hesaplamak 14 Evirici Kapasitesini Belirlemek, Evirici Bağlantısını Oluşturmak 15 Evirici Kapasitesini Belirlemek, Evirici Bağlantısını Oluşturmak AET207-Hidro Enerji

32 1 Hidroelektrik Enerji 2 Hidroelektrik Enerji 3. Akarsu Havzaları 4 Akarsu Havzaları 5 Lineer Hidrolojik Sistemler 6 Lineer Hidrolojik Sistemler 7 Lineer Olmayan Hidrolojik Sistemler 9 Lineer Olmayan Hidrolojik Sistemler 10 Hidroelektrik Sistemlerin Tasarım İlkeleri 11 Hidroelektrik Sistemlerin Tasarım İlkeleri 12 Hidroelektrik Sistemlerde Türbinler ve Türbin Seçimleri 13 Hidroelektrik Sistemlerde Türbinler ve Türbin Seçimleri 14 Dalga Gücü Teknolojileri 15 Dalga Gücü Teknolojileri AET209-Endüstriyel Uygulamalar-I

33 1 Endüstri Alanlarının Tanıtılması 2 Endüstri Alanlarının Tanıtılması 3. Üretim Aşamalarının Gösterilmesi 4 Üretim Aşamalarının Gösterilmesi 5 Üretim Aşamalarının Gösterilmesi 6 Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi 7 Uygun Firmaların Çalışma Koşullarının Gözlemlenmesi 9 İş Tecrübelerinin Paylaşılması 10 İş Tecrübelerinin Paylaşılması 11 İş Tecrübelerinin Paylaşılması 12 İş Tecrübelerinin Paylaşılması 13 Endüstrideki Firmaların Tanıtımı. 14 Endüstrideki Firmaların Tanıtımı. 15 Endüstrideki Firmaların Tanıtımı. AET211-Foto-Voltaik Enerji Sistemleri

34 1 Güneş Işınımı 2 Güç Yoğunluğu Dağılımları ve Potansiyel Değerlendirme Yöntemleri 3. Işınım Yoğunluğu 4 Enerji, Güç, Verim ve Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri 5 Fotovoltaik Pillerin Karakteristik Büyüklükleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım, Verim-Güç Karakteristikleri, Doldurma Faktörleri vb.), 6 Fotovoltaik Pillerin Karakteristik Büyüklükleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım, Verim-Güç Karakteristikleri, Doldurma Faktörleri vb.), 7 Sıcaklığın ve Işınım Şiddetinin Etkileri 9 Fotovoltaik Hücreler, Fotovoltaik Paneller ve Panel Dizilerinin Karakteristikleri Arasındaki Farklar 10 Fotovoltaik Hücreler, Fotovoltaik Paneller ve Panel Dizilerinin Karakteristikleri Arasındaki Farklar 11 Fotovoltaik Panellerin Tasarım ve Üretim Teknikleri 12 Fotovoltaik Panellerin Tasarım ve Üretim Teknikleri 13 Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları 14 Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları 15 Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları Seçmeli Dersler (**)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr

Biga Meslek Yüksekokulu http://bigamyo.comu.edu.tr BÖLÜM: Elektrik ve Enerji Bölümü PROGRAM: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı I.Yarıyıl 101 Matematik (2+1) Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme.

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.Dönem Ders İçerikleri 1. TÜRK DİLİ - I Dilin tanımı, dilin nitelikleri, dilin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I KREDİ: (2-0-2) AKTS :2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 1. Dönem MEKATRONİK I DERS KODU I. YARIYIL Z/S T U K TDB101 Türk Dili I Z 2 0 2 AITB191 Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi I Z 2 0 2 GS101

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYILI /GÜZ Otomotiv Elektriği DERS KODU 105 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, 3 14 42 3 Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS I.YARIYIL N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 0690220023 0690070015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 0 2 2 0690220024

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE BÖLÜMÜ PROGRAMI MAKİNE PROGRAMI DERS LİSTESİ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ. (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ. (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE RESİM KONST. PROGRAMI

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU DERS ADI : MATEMATİK-I MATEMATİK-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 3+1 56 44 100 Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi)

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı