Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı"

Transkript

1 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -2- BÖLÜMÜNE FEN SORULRI İŞRETLENECEKTİR. 3)"Güneş ışınları yeryüzüne ulaştığında bunu emen (soğuran) cisimler ısınır, yansıtan cisimler ısınmaz" fikrini aşağıdaki olaylardan hangisi desteklemez? 1) I. Yutak, ağızdan gelen lokmaları yemek borusuna iletir. II. Yutağın bir görevi de burundan gelen havayı gırtlak ve küçük dil yardımıyla soluk borusuna iletmektedir. III. Midemiz göğüs boşluğunda kalbimizin hemen altında yer alır. Yukarıdaki bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Sıcak iklim bölgelerinde evlerin beyaz boyanması. B) Kışın insanların koyu renkli giysiler giymesi. C) Yazın insanların beyaz renkli giysiler giymesi. D) Soğuk bölge insanlarının çok fazla terlemesi. ) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I ve III 2) Top oynarken, yürürken, yazı yazarken veya nefes alırken vücudumuza aldığımız besinlerden enerji alırız. Bu nedenle beslenme canlıların ortak özelliklerindendir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda ilk önce enerji verici olarak kullanılan besinlerdendir? ) Lugol çözeltisi damlatıldığında rengi mavi olan besinler. B) Kağıdı şeffaflaştıran besinler. C) Nitrik asit damlatıldığında rengi sarıya dönen besinler. D) Biüret damlatıldığında rengi mor olan besinler. 4) (100 g balık = 100 cal) (25 g ekmek = 60 cal) (100 g domates = 27 cal) (1 adet elma = 60 cal) Yukarıda verilen bilgilere göre öğle yemeğinde aşağıdaki yiyecekleri yiyen bir kişi kaç joule enerji almış olur? (1 cal = 4 joule olarak alınacaktır.) 200 g balık 150 g ekmek 100 g domates 1 adet elma ) 161 B) 647 C) 1388 D) 2588 Sayfa 9

2 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı 5) 7) Şekildeki elektrik devresini inceleyen bir çocuk devre ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşamaz? Yukarıdaki evin çatısına güneş pili yapılmış ve elde edilen enerji ile lamba ve çamaşır makinesi çalıştırılmaktadır. Buna göre evdeki enerji dönüşümleri aşağıdakilerden hangisidir? ) Elektrik enerjisi ışık enerjisi + hareket enerjisi B) Işık enerjisi elektrik enerjisi ışık enerjisi + hareket ve ısı enerjisi ) M anahtarı kapatılmadan hiçbir ampul ışık vermez. B) B ampulünün yanması için K ve L anahtarı kapatılır. C) ve B ampullerinin yanması için üç anahtar da kapatılır. D) M anahtarı kapatılır; sonra lambasının ışık vermesi için K anahtarı, B lambasının ışık vermesi için L anahtarı kapatılır. C) Işık enerjisi hareket enerjisi ışık enerjisi D) Işık enerjisi ısı ve ışık enerjisi 6) şağıdakilerden hangisi önce yavaşlama sonra hızlanma hareketi yapar? ) Yukarı doğru fırlatılan top B) ğaçtan düşen elma C) Bir şehirden kalkıp, başka bir şehre inen uçak D) Perona yaklaşan tren 8) I. Otobur koyun II. Tavşan - kemirici memeli III. Yumurtayla çoğalır - yarasa Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi veya hangileri yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III Sayfa 10

3 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı 9) Kimi bitkilerin yapraklarının sapları uzundur. Kimi bitkilerin ise sapları yoktur. şağıdaki bitkilerin doğru eşlenişi hangi seçenekte verilmiştir? I. çilek II. kavak a. sapı yok III. soğan b. sapı uzun IV. sarımsak ) I a II b III a IV a B) I b II a III a IV b 11) şağıdakilerden hangileri çevre kirliliğine sebep olur? I. Doğa olayları II. Nüfus artışı III. Rüzgâr IV. Sanayileşme V. Fırtına ) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve V C) I b II b III a IV b D) I b II b III a IV a 10) Hangi seçenekte belirtilenlerin tamamı cisimdir? ) Masa-Sandalye Su B) Tencere-Hava-Su C) Kalem-Sıra-Sandalye D) Su-Çanta-Tencere 12) Çekirgeler, tahıl yaprakları ile beslenir. Kurbağalar, çekirgeleri yer. Yılanlar ise kurbağaları yer. Yılanlar da yırtıcı kuşlar tarafından yenmektedir. Yukarıdaki duruma göre ortamdaki çekirge sayısı azalırsa diğer canlıların sayısı nasıl değişir? Tahıllar Kurbağalar Yılanlar Yırtıcı kuşlar ) zalır rtar rtar zalır B) rtar zalır rtar rtar C) rtar zalır zalır zalır D) zalır zalır rtar rtar Sayfa 11

4 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı 13) Hangisi gıda mühendisinin yaptığı işlerden birisi değildir? ) Ürünleri denetler, kalite kontrolü yapar. B) En az maliyetle en iyi ürünü üretme çalışmaları yapar. C) Besinlerin korunması ve depolanmasını planlar. D) Ürünlerin satışını yapar. 15) 1.Galileo 2.Jules Verne 3.Uluğ Bey 4.Macellan Yukarıdaki numaralandırılmış kutucuklarda yer alan bilim insanlarından hangileri gök bilimci değildir? ) 1 ve 4 B) 2 ve 4 C) 3 ve 4 D) 1,2 ve 4 14) * Damlataş Mağarası * Peribacaları * Sümela Manastırı Yukarıda verilenlerden hangilerinin oluşumunda sadece doğa olayları etkili olmuştur? ) Yalnız Damlataş Mağarası B) Yalnız Peribacaları C) Damlataş Mağarası ve Peribacaları D) Damlataş Mağarası, Peribacaları ve Sümela Manastırı 16) 1.Yapay uydular elektrik enerjisini.sağlar. 2.Elektrik,ampulde ışık ve. enerjisine dönüşür. 3.Devreyi açıp kapamayı. sağlar. Yukarıdaki cümlelerde ;...,.,.. sembolleri ile gösterilen yerlere hangi seçenekte verilenler yazılmalıdır? ) Güneşten Ses Pil B) Güneşten Isı nahtar C) Sudan Isı mpul D) Rüzgardan Ses nahtar Sayfa 12

5 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı 17) Çam ağaçlarının kozalakları onların tohumudur. Uyku halindeki tohumların çimlenmesi için,uygun sıcaklık gereklidir. Doğada,uyuyan canlıya örnek olarak yalnız tohum gösterilebilir. Yukarıdaki bilgilerden doğru olanların karşısındaki kutucuğa D,yanlış olanların karşısındaki kutucuğa Y yazınız. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) D Y Y B) D D D C) D D Y D) Y D Y 18) 1. İpek 2. Keten 3. Pamuk Yukarıda verilenlerden hangileri iplik yapımında hammadde olarak kullanılabilir? ) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1 ve 3 D) 1,2 ve 3 19) X,Y ve Z metal kürelerinden; *X, Z ye dokundurulursa X küresinin sıcaklığının azalacağı *Y, Z ye dokundurulursa Y küresinin sıcaklığının artacağı biliniyor. Buna göre X,Y ve Z kürelerinin sıcaklıkları hangi seçenekte verilenler olabilir? X Y Z ) 30 0 C 20 0 C 10 0 C B) 20 0 C 25 0 C 15 0 C C) 30 0 C 10 0 C 20 0 C D) 25 0 C 20 0 C 15 0 C Sayfa 13

6 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı 20) Gökyüzüne dikkatle baktığımızda kırpışan ışıkların gezegen, kırpışmadan ay gibi ışığı yansıtan cisimlerin yıldız veya uydu olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen ifade hatalıdır. şağıdakilerden hangisi yapılırsa, bu hata düzeltilmiş olur? ) Gezegen yerine ay, yıldız yerine Güneş yazılırsa. B) Gezegen yerine yıldız, yıldız yerine gezegen yazılırsa. C) y ışığı yerine Güneş ışığı, yıldız yerine Dünya yazılırsa. D) Kırpışan yerine kırpışmayan, uydu yerine Güneş yazılırsa. 22) MDDE YOĞUNLUK Çinko 7,00 g/cm 3 Demir 7,80 g/cm 3 Gümüş 10,50 g/cm 3 ltın 19,30 g/cm 3 Yukarıdaki tabloda verilen maddelerden 2cm 3 alınıyor. ğırlığı en az olan hangisidir? ) ltın B) Gümüş C) Demir D) Çinko 21) Dünyamızın kutuplar ekseninin yörünge düzlemine eğik olması bazı sonuçlar meydana getirir. şağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? ) Sıcaklık yazın artar kışın azalır. B) Gece gündüz arasındaki fark azalır. C) Gündüzler yazın uzun, kışın kısa olur. D) Gölge boyu yazın kısalır, kışın uzar. 23) Bir öğrenci: Patatese lügol çözeltisi, Peynire nitrik asit, Portakala biüret damlatıyor. Bir süre sonra bu yiyeceklerin rengi nasıl değişir? Portakal Patates Peynir ) Sarı Mavi Kırmızı B) Değişmez Sarı Mavi C) Mavi Sarı Değişmez D) Değişmez Mavi Sarı Sayfa 14

7 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı 24) I Kaynamakta olan bir cezve su II Kaynamakta olan bir çaydanlık su Yukarıdaki şekillerde kaynamakta olan bir cezve su ve bir çaydanlık su verilmiştir. Buna göre: I. I in sıcaklığı < II nin sıcaklığı II. I in ısısı = II nin ısısı III. I in sıcaklığı = II nin sıcaklığı IV. I in ısısı < II nin ısısı 25) ici Yukarıdaki besin zincirini oluşturabilecek canlılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? ) yı rmut Yılan B) Ot İnek İnsan C) Balık İnsan Koyun D) Buğday İnsan Keçi 26) Şekildeki deneyde aynı sıcaklık ve farklı miktarlardaki su, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Verilenlerden kaç tanesi doğrudur? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? ) 1. kaptaki su daha çok ısı alır. B) 1. kaptaki suyun sıcaklığı daha yüksektir. C) 2. kaptaki su daha çok ısı almıştır. D) 2. kaptaki su buharlaşmaz. Sayfa 15

8 Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı 27) 29) Sindirim Yukarıdaki şekille ilgili hangisi doğrudur? ) y tutulmasıdır. B) Güneş tutulmasıdır. C) y ile Dünya yer değiştirirse y tutulması olur. D) Güneş ile Dünya yer değiştirirse Güneş tutulması olur. 28) şağıdaki açıklamalardan kaç tanesi doğrudur? I. Bitkide terleme ve fotosentezi gerçekleştiren yapı, çiçektir. II. Topraktan, su ve suda çözünmüş çeşitli mineraller kök yardımıyla alınır. III. En fazla çiçek, eğrelti otunda bulunur. IV. Köpekbalığı, aslan, atmaca etobur hayvanlardır. V. Mikroskobik canlıların olumsuz hiçbir etkisi yoktur. ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 a bo Mide b c borusu Yukarıdaki ru tabloda sindirimin yapıldığı su organlar verilmiştir. a, b ve c hangi organları temsil eder? a b c ) ğız Kalın B) Yutak İnce C) ğız İnce D) Yutak Kalın Organ İnce Kalın Kalın İnce Sayfa 16

9 30) Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı MDDE HCİM KÜTLE X Y Z Yukarıdaki tabloda birbiri içinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının kütle ve hacimleri verilmiştir. Bu sıvıların aynı kap içindeki konumlarını belirleyiniz. ) B) X Y Z Z X Y C) D) Y Z X X Z Y SINVINIZ BİTMİŞTİR. Sayfa 17

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 16 puan ) ( hava, su ve yeterli ısı - kirliliğine pil mikroskop haberleşmede - toprak şehir cereyanı, akü ve pil

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

http://talimterbiye.mebnet.net

http://talimterbiye.mebnet.net Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Uzm. Salih SARPTEN Ayşe BİNBAŞI Gülce ŞEKER MeltemTavukçuoğlu ÜNBAY Tuğçem MONARGALI http://talimterbiye.mebnet.net FEN VE TEKNOLOJİ KİTABI Fen ve Teknoloji 4

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal

Detaylı

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 152 Üniteler 1. ÜNİTE: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2. ÜNİTE: Maddenin Değişimi ve Tanınması 3. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket 4. ÜNİTE:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 AĞUSTOS 2005 SAYI: 2575 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

İçeriklerine Göre Besinler. Enerji verici. Yapıcı ve onarıcı. Düzenleyici

İçeriklerine Göre Besinler. Enerji verici. Yapıcı ve onarıcı. Düzenleyici A. BESİNLER VE DENGELİ BESLENME a) Besinlerin Gerekliliği Büyüme,gelişme ve beslenme, canlıların özelliklerinden bazılarıdır.canlılar beslenemezlerse yaşamlarını sürdüremezler.tüm canlılar büyüyebilmek

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Yasemin AYAN TAŞDEMİR PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 806 PALME

Detaylı

5.1.1.1. Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.

5.1.1.1. Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. 1. Ünite VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM KAZANIMLAR 1.BESİNLER ve ÖZELLİKLERİ 5.1.1.1. Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder. 5.1.1.2. Vitamin çeşitlerinin

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

Fezalar Educational Institutions STS 2012 9. SINIF GRUP A

Fezalar Educational Institutions STS 2012 9. SINIF GRUP A Fezalar Educational Institutions 01 9. SINIF GRUP A Cevaplarınızı size verilen Optik Form üzerinde, yumuşak uçlu kurşun kalem kullanarak işaretlemelisiniz. Kitapçığın boş kısımlarını karalama olarak kullanabilirsiniz.

Detaylı

Ünite YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Ünite YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK Ünite 7 YAŞAMIMIZDAKİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ELEKTRİK ayfa o Elektrik Akımının Manyetik Etkisi... 298 Test 1... 298 Test 2... 300 Test 3... 302 Etkinlik (1 4)... 305 Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür...

Detaylı

IŞIK VE SES ARAŞTIR ÖĞREN ÇALIŞMA SORULARI

IŞIK VE SES ARAŞTIR ÖĞREN ÇALIŞMA SORULARI IŞIK VE SES ARAŞTIR ÖĞREN ÇALIŞMA SORULARI 1. I.Televizyonun yakından izlenmesi II.Uzun süre bilgisayar karşısında oturulması III.Ders çalışırken, kitap okurken masa lambası kullanılması Yukarıda verilenlerin

Detaylı

ENERJİ. W = F. h W = mg. h. Cismin sabit hızla h kadar yükseltilebilmesi için uygulanacak kuvvetin cismin ağırlığına eşit büyüklükte olması gerekir.

ENERJİ. W = F. h W = mg. h. Cismin sabit hızla h kadar yükseltilebilmesi için uygulanacak kuvvetin cismin ağırlığına eşit büyüklükte olması gerekir. ENERJİ İŞ Bir kuvvet bir cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettiriyorsa, kuvvet bu cisim üzerinde iş yapmış olur. Fizikte iş yapmanın hedefi enerji aktarmaktır. Kuvvet uygulayarak gerçekleştirilen enerji

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat:

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-105.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A3:K1,2 DA A8:K3,4,6

GÜNLÜK PLAN-105.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A3:K1,2 DA A8:K3,4,6 GÜNLÜK PLAN-105.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM PMA A1:K13 PMA A2:K1,4,5,6 ALAN SDA A9:K1 SDA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM BİOLOJİ 12 AZARLAR KOMİSON DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AINLARI...: 5668 ARDIMCI VE KANAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 389 12.?..0002.4179 Her hakkı saklıdır ve Milli

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNE ORT SINVI F 1. şağıda çeşitli canlıların üreme şekilleri gösterilmiştir. Bu canlı türlerinin hangisinde, elde edilen yavruların genetik yapısı ana canlıdan farklıdır? 2. Üç öğrenci,

Detaylı

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYIN KURULU Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU GÜNEŞ ENERJİSİ VE KULLANIM ALANLARI ÖZEL EGE LİSESİ

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU GÜNEŞ ENERJİSİ VE KULLANIM ALANLARI ÖZEL EGE LİSESİ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU GÜNEŞ ENERJİSİ VE KULLANIM ALANLARI REHBER ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU HAZIRLAYANLAR: EZGİ BABACAN KAAN KESKİN MELİS TOPAL ÖZGE ÖZBAY ULUÇ ÖZYÜREK 2004-2005 BORNOVA-İZMİR 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

FEN BİLİMLERİ. Besin İçerikleri

FEN BİLİMLERİ. Besin İçerikleri FEN BİLİMLERİ TEST-1 Besin İçerikleri 1. 4. aşamsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için gereken enerjiyi öncelikli olarak aşağıdaki besinlerin hangisinden alırız? Besinlerimiz Enerji verici apıcı onarıcı...

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı