TEMEL ELEKTRİK KULLANIM EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL ELEKTRİK KULLANIM EL KİTABI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TEMEL ELEKTRİK KULLANIM EL KİTABI Prof. Dr. Y. Müh. İlhami ÇETİN YAYIN NO: İstanbul, 2004

3 Bu eserin yayın hakları istanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO'nun yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: SITC 351 ÇET Çetin, İlhami Temel Elektrik Kullanım El Kitabı İstanbul, 2004, 2. Baskı, 328 sayfa. 1 ENERJİ, ELEKTRİK I. ELEKTRİK II. ELEKTRİK ENERJİSİ III. İTO ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks:(212) E. Posta: Web: TASARIM ÇAĞDAŞ SANAT REKLAM Tel: (212) BASKI KURTİŞ MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: (212) Faks:(212)

4 ÖNSÖZ Elektrik enerjisinin günümüz uygarlığının temeli olmasının nedeni, diğer enerji türlerine dönüştürülebilmesi ve uzak mesafelere taşmabilmesindeki büyük kolaylıktır. Akla gelebilecek her alanda kullanılan ve artık yaşamımızın bir parçası haline gelmiş bulunan bu enerji türünün etkin ve verimli kullanılması ise üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Bu gerçeğin bilincinde olan Odamız, geçtiğimiz yıl Prof. Dr. Ilhami ÇETÎN'e hazırlattığı 'Sanayide Elektrik Enerjisi Nasıl Tasarruf Edilir' başlıklı yayını üyelerinin istifadesine sunmuş, bu yıl ise yine aynı yaklaşımla ve yine Prof. Dr. îlhami ÇETİN tarafından hazırlanan 'Sanayide Elektrik Enerjisi Kullanımı El Kitabı' nı gündemine almıştır. Sanayinin çeşitli dallarında üretim faaliyetlerini sürdüren firmalarımız için yararlı bir rehber olacağını düşündüğümüz söz konusu çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. İlhami ÇETÎN ile kitabın hazırlığında emeği geçen Sanayi Şubemiz elemanlarına teşekkür ederim. Prof. Dr. ismail ÖZASLAN Genel Sekreter 3

5

6 ÖNSÖZ En etkin, en soylu ve en yaygın kullanılan enerji biçimi olan 'elektrik enerjisi' günümüzde toplumların yaşam tarzlarını ve uygarlık seviyelerini dahi etkileyici özelliklere sahiptir. Bu üstün özellikleri nedeniyle de tüketimi yıllar itibariyle her ülkede artan bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, söz konusu enerjinin kullanımına özen gösterilmeli, özellikle sanayi sektörlerinde daha etkin ve daha verimli kullanım yöntemlerini gerçekleştirerek sarfiyatın optimum düzeyde tutulması sağlanmalıdır. Bugün 2. baskısını yapmaktan mutluluk duyduğumuz bu çalışmanın bir rehber yayın olarak çok geniş bir çevreye yararlı olmasını diler ve yayını hazırlayan Prof. Dr. Ilhami Çetin ile, basım aşamasında emeği geçen Odamız Sanayi Şubesi personeline teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter 5

7

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 SUNUŞ # ELEKTRİK ENERJİSİNİN SANAYİ UYGULAMALARINA GİRİŞ / Elektrik enerjisinin sanayide kullanılan dönüşümleri Elektrik enerjisinin sanayi kuruluşlarına taşınması Üç fazlı akım Simetrili ve simetrisiz üç fazlı yükleme Simetrisiz şebeke gerilimlerinin zararları Üç ve dört hatlı şebekeler Simetrileme Üç fazlı tesislerde kısadevre akımlarının ve gerilim düşümlerinin hesaplanması Alçak gerilimde şebeke biçimleri Dolaylı dokunmaya karşı koruma için önlemler Koruma iletkeni ile alman koruma önlemleri Koruma iletkensiz alınan koruma önlemleri Elektrik tesislerinin rahatsız edici etkileri İnsanın etkilenmesi ve elektrik çarpması Güç elektroniği Güç elektroniğinin temel yapıtaşları Güç elektroniği elemanlarında direnç ve kayıplar Alternatif ve doğru akım anahtarları SANAYİDE ELEKTRİKLE ISITMA Isıyı elektrik enerjisi ile üretme yöntemleri 44 7

9 2.2. İndükleme ile ısıtma ve indüksiyon ocakları Frekansın etkisi ve girme derinliği İndüksiyon ocakları Arkla ısıtma ve ark ocakları Ark ocaklarının yapımı Ocak transformatörü Tepkin gücün karşılanması Elektronik elektrot denetimi Yükleme özeğrileri Doğru akım ark ocağı Elektroliz ile karşılaştırma ELEKTRİKLİ TAHRİKLER Bir elektrikli tahrikin esas kısımları Elektrikli tahriklerin özellikleri Çok motorlu tahriklerin yeğlenmesi Modern tahrikler, otomasyon ve mikroişlemciler Bir tahrikin tasarlanması 65 ' Bir tahrikin seçiminde gözönüne alman etkenler Elektrikli tahrik türleri Hızı ayarlanabilen tahrikler İş makineleri ve yük momenti Gerekli motor gücünün bulunması Dönmede motor gücü Doğrusal harekette motor gücü Bazı iş makinelerinin gerektirdiği motor gücü Gücün ve döndürme momentinin motörden iş makinesine iletimi 73 8

10 Kavramalar Hidrodinamik kavramalar Bilyalı kavramalar Kayışlar, Dişli Kutuları ELEKTRİK MOTÖRLERİ Moment özeğrileri ve çeyrek işletme bölgeleri Başlıca motor türleri Elektrik makinelerinin üretim değerlerine göre karşılaştırılması Hızı ayarlanabilen tahriklerin yararları ve türleri Hız ayarı bakımından elektrik motörlerinin karşılaştırılması Döndürme momentinin, gücün ve hızın motor büyüklüğüne etkisi Dişli kutusu ile hız ayarının moment bakımından üstünlüğü Elektrik motörlerinin mekanik yapımı Standartlar Elektrik motörlerinin standartlaştırılması ve standart motörler Standart motörlerin boyutları Yapı biçimleri Koruma türleri Su yoğunlaşmasına karşı önlemler Soğutma Soğutma türlerinin simgelerle gösterilmesi Soğutmanın temel formülü Belli bir ısınım için gerekli soğutucu madde akımı Belli bir ısınım için gerekli hava değişimi İşletmede motörü soğutma için gereken önlemler 109 9

11 4.6. Yataklar Sabit ve serbest yataklar Yatak boşluğu Sızdırmazlık Yağlama Elektrik motörlerinin mil ucunda izin verilen kuvvetler Motor miline etkiyen yarıçapsal kuvvetler Eksenel kuvvetler Karma yükleme Dengeleme Titreşim şiddeti Gürültü Elektrik makinelerinde gürültü türleri Asenkron motörlerde gürültü sınırları ELEKTRİK MOTÖRLERİNİN ELEKTRİKSEL YAPIMI Boyutlama değerleri Boyutlama gerilimi ve frekansı Motörlerde farklı gerilimlerin kullanılması Yüksek gerilim motörleri Boyutlama gücü ve koşulları Boyutlama akımı Boyutlama çalışmasında görünür, etkin ve tepkin güç Boyutlama dönme hızı Boyutlama döndürme momenti Aşırı yüklenebilme Elektrik motörlerinde verim ve boyutlama değeri

12 Elektrik motörlerinde kayıplar Verimin önemi Yalıtım Yalıtkan ömrü Sıcaklık sınıfları Isınımın ölçülmesi Boyutlama işletme türleri İşletme türünün boyutlama gücüne etkisi Elektrik makinelerinin uç simgeleri Plâka Dönme yönü Toleranslar ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTÖRLER Asenkron makinenin yapısı Bilezikli ve kafesli asenkron motor Döner alan Döner alan hızı Döner alan dönme yönünün değiştirilmesi Çalışma ilkesi Motor çalışma Generatör çalışma Fren çalışma Transformatör, senkron makine ve frekans dönüştürücü olma Kayma hızı ve kayma Asenkron makinenin değişik çalışma türlerinde kayma Kaymanın ölçülmesi

13 6.5. Stator ve rotor büyüklükleri Güç dağılımı, güçler ve kayıplar Asenkron makinede güçlerin ayrışım yasası Mil döndürme momenti ve momentin temel denklemi Döndürme momentinin denklemi Devrilme değerlerinin değiştirilmesi Momentin motor gerilimi ile karesel değişmesi Mekanik gücün kayma veya hıza göre doğrusal değişmesi Moment özeğrisine göre moment türleri Yolverme özeğrileri Akım yığılmalı motörler Boşta ve yükte çalışma Yükleme özeğrileri Güç katsayısı Güç katsayısının düzeltilmesi Kondansatörün ısısal korumaya etkisi Verim Verimin yükle değişmesi Verimin kayma ile değişmesi Verimin boyutlama gücü ile artması Motor verimlerinin yükseltilmesi Asenkron generator Bilezikli asenkron motor Asenkron frekans dönüştürücü Frekans dönüştürücüden besleme Aradevreli frekans dönüştürücüler Frekans dönüştürücüden beslemede üç fazlı asenkron 12

14 motorun davranışı SENKRON MOTÖRLER Senkron motörlerin yapımı Düz kutuplu ve çıkık kutuplu senkron motor Çalışma ilkesi Senkron motörlere yolverme Asenkron yolverme ve senkronlama Senkron yolverme veya frekansla yolverme Yuvarlak kutuplu makinenin senkron reaktans yöntemi ile incelenmesi îç güç ve iç döndürme momenti Senkron motorun yüklenmesi, etkin ve tepkin gücün ayarlanması Güç katsayısının senkron motörle düzeltilmesi Senkron ve asenkron motorun karşılaştırılması Uyarma sistemleri Sürekli mıknatıslı senkron motörler Elektrik makinelerinin yapımında kullanılan sürekli mıknatıs malzemeleri Şimdiki sürekli mıknatıs malzemelerinin karşılaştırılması DOĞRU AKIM MOTÖRLERÎ Doğru akım motörlerinin yapısı Sargıların bağlanması, uç simgeleri ve uyarma türleri Endüi sargısının ilkesel yapısı ve fırçaların Konumu " Fırçaların konumu ve tarafsız bölge Endüi koşut kol sayısı, iletken akımı ve endüi direnci Çalışma ilkesi ve temel formüller îndüklenen gerilimin temel formülü

15 Endüi gerilim ve akımının denklemleri îç güç ve iç döndürme momentinin denklemleri Dönme hızının denklemi Komütasyon (akım dönmesi) Endüi tepkisi ve dilim gerilimi Doğru akım motörlerinin özeğrileri Yabancı ve koşut uyarmada özeğriler Ardarda (seri) uyarmada özeğriler Karma uyarmada özeğriler Yolverme, hız ayarı, frenleme ve yön değiştirme Doğrutucudan besleme Pratik bilgiler Tarafsız bölgenin bulunması ÖZEL ELEKTRİK MOTÖRLERİ Özel asenkron motörler Fren motörler Tepsi frenli motörler Koni rotorlu motörler Dişli kutulu (redüktörlü) motörler Kutup sayısı değişebilen motörler Bir motorun kutup sayısını değiştirme ilkeleri Ayrı sargılı iki hız motörleri Dahlander sargısı PAM sargısı Çok kutup sayılı motörler Islak rotorlu asenkron motörler

16 Tek fazlı asenkron motörler Tek fazlı asenkron motörlerin yapısı, çalışma ilkesi ve türleri Steinmetz bağlaması Senkron makinenin özel yapı türleri Senkronlanan asenkron motor Relüktans motörü Adım motörü Kolektörlü tek ve üç fazlı motörler Evrensel motor Çalışma ilkesi ve döndürme momentinin denklemi Schräge motörü SERVOMOTÖRLER Eylemsizlik momenti Servomotor türleri Elektrikli servomotör sistemlerinin yapısı Üç fazlı akım servomotörleri Fırçasız doğru akım servomotörleri Üç fazlı asenkron servomotörler Senkron servomotörler Doğru akım tekniğinde servomotörler Uzun rotorlu doğru akım motörleri Tepsi rotorlu doğru akım motörleri Tepsi rotorlu doğruakım motörlerinin yapısı Çalışma ilkesi Mekanik ve elektriksel özellikler Pratik bilgiler

17 10.6. Doğru akım ve üç fazlı akım servomötorlerinin karşılaştırılması ELEKTRİK MOTÖRLERİNDE BESLEME VE KUMANDA İşletme istekleri ve motorun uyumu Elektrik dolopları ve çekmeceli tip Besleme donanımı Kontaktörler Kullanım sınıfları, ömür ve standartlar Kontak malzemeleri ve kontakları aşırı gerilimlere karşı koruma Uyarma veya kumanda gerilimleri Kumanda hatları uzunluğunun etkisi Kontaktörlerde kayıp güçlerinin önemi Kontaktörlerde koşut ve artarda bağlama Standart uç simgeleri Sigortalar ve kısadevreye karşı koruma Alçak gerilim sigortalarının kullanım sınıfları Akım sınırlaması Sigortaların I2.t değerleri Sigortaların işletme bakımından önemli özellikleri Aşırı akıma ve aşırı sıcaklığa karşı koruma Isısal çift madenli açıcılar ile aşırı yüklemeye karşı koruma Aşırı sıcaklığa karşı termistörlü koruma Isısal korumanın seçimi ve ayarlanması Sigorta, güç anahtarı, kontaktör ve aşırı akım rölesi KAYNAKLAR Kitaplar Makaleler

18 SUNUŞ Bir sanayi kuruluşunun genelde bir ulusun en önemli sermayesi, bilgi ve deneyim birikimidir. Sanayinin ve ekonomi treninin lokomotifi odur. Sanayide yüksek katma değerli teknolojiler onunla gelişir, üretkenlik ve rekabet gücü onunla artar. Kendini sürekli geliştiren ve yenileyen bireylerin oluşturduğu bilgi toplumu onun ürünüdür. İleri ülke sanayi kuruluşlarına baktığınızda, her birinde bir teknik kitaplık bulunduğunu, kuruluşun konusunda çıkan yayınların izlendiğini, her dilde makalelerin okunup saklandığını ve kuruluş içinde Ar-Ge çalışmalarından yaşanan arızalara kadar tüm teknik konuların rapor olarak yazıldığını, bunların da klasörlerde ve bilgisayarlarda her zaman kullanılmaya hazır bir biçimde saklandığını, personelin sürekli eğitildiğini görürsünüz. Teknik üniversitelerin zengin kütüphaneleri, diğer teknik kütüphaneler, patent kuruluşları akşamın geç saatlerine kadar herkese açıktır ve bilgi arayanların hizmetindedir. Ülkemizin bilgi ve deneyim biriktirmede çok yetersiz kalması, her türlü üretimde de yetersizliğin başlıca nedenidir. Yazar bu eksikliğin yabancı dil öğrenerek değil, nitelikli Türkçe yayınları çoğaltarak giderilebileceği görüşündedir. Bu görüş bir ülke politikasına dönüştürülebilse, yabancı dile yapılan harcamaların cüzi bir bölümü ile ülkemiz sanayine ve ekonomisine daha büyük bir destek, daha büyük bir katkı sağlanabilecektir. Elbette böyle bir atılım, bir program ve bir yatırım demektir. İstanbul Ticaret Odası'nm sanayi kuruluşlarına yönelik yayınlarını böyle bir çalışmanın başlangıcı olarak görüyorum. Bunu genişleterek bir sanayi kitaplığına dönüştürebilse, şimdiye kadar eşi bulunmayan, son derece değerli ve kalıcı bir hizmeti başarabilir. Giderek tıkanan yollarımızı, bu sihirli yöntemle açabilir. Bilim ve teknikte Batı'yı daha iyi keşfetmemizi başlatabilir. Ayrıca Avrupa Birliği ile bilimsel ve teknik bütünleşmemizi de kolaylaştırabilir. Elinizdeki kitap bu tür duygu ve düşüncelerle yazılmıştır. Türkçesine özen göstererek, temel ve kalıcı bilgiler üzerinde yoğunlaşarak, en son birim sistemini uygulayarak, sanayi gereksinimlerine göre bilgi vermeye çabalayarak, sanayinin en büyük yardımcısı standartlara geniş yer vererek, ülke koşullarını dikkate alarak...konpunt ikaz, kompanzasyon (bu söyleyiş bir Fransızı rahatsız eder), primer, segonder, ankuş, rezistans... yerine karma uyarma, giderme, birincil, ikincil, oluk, direnç... dememizi, beygir gücü, kalori yerine kw, J veya kwh kullanmamızı, saniye simgesi olarak sn, Sn, san, sec yerine s ve gram simgesi olarak gr, Gr yerine g yazmamızı okurlar herhalde beğeni ile karşılayacak- 17

19 lardır. Böylece, bir sanayi kuruluşumuzun broşürlerinde ağırlık için "gr.", döndürme momenti için "cm.gr." birimlerini kullanmaktan vazgeçeceğini umuyoruz. Öte yandan, standartlar konusundaki bilgilerin teknik üniversite, özellikle teknik lise programlarında görülen büyük eksikliklerini ve bazen karşılaşılan standart sorumsuzluğumuzu bir parça giderebilirsek, hepimiz sevinebiliriz. Bu vesile ile sanayiye nitelikli eleman yetiştirmekle görevli teknik liselerin bilgi düzeyi yetersizliğine, yardım ve ilgi beklediklerine de dikkati çekmek istiyoruz. Bu kitabın hazırlanmasını ve yayımlanmasını olanaklaştıran İstanbul Ticaret Odası'na teşekkür ederim. Kitabın sanayide çalışan teknik elemanlara ve teknik öğretim gören öğrencilere yararlı olmasını, onların da bu tür yayınlara sahip çıkmalarını ve katkıda bulunmalarını dilerim. Prof. Dr. llhami Çetin 18

20 1. ELEKTRİK ENERJİSİNİN SANAYİ UYGULAMALARINA GİRİŞ Her uygarlığın oluşması, gelişmesi ve ilerlemesi ancak yeterli miktarda enerjinin kullanılması ile olanaklaşır. Enerjinin olmadığı yerde bir uygarlık doğamaz, yeşeremez ve gelişemez. Binyıllar önce insanlar enerji gereksimlerini kendi kas güçleri ile karşılamışlar, sonra hayvan ve köle gücünü kullanmayı öğrenmişlerdir. Eski Yunan ve Roma uygarlıkları kölelerin çalışmasına dayanıyordu. Eski Atina ve Roma'da her yurttaşın ortalama kölesi vardı. Atina'da 34 bin yurttaş bin köle, Roma İmparatorluğunda 20 milyon yurttaş 130 milyon köle kullanıyordu. Köle ekonomisi 19.yüzyıl sonuna kadar sürmüştür. ABD nin üçüncü başkanı ( ) Jefferson m ( ) bile 150 kölesi vardı. Buhar makinesinin bulunması ve onun gerektirdiği kömürün ocaklardan çıkarılması ile 19.yüzyılda enerji tüketiminde bir patlama oldu. Bunu izleyen sanayi devrimi, elektrik uygulamalarının gelişmesi ve otomobil sanayinin kurulması enerji tüketimini hızla arttırdı. Anlaşıldı ki, her ekonomik büyüme ancak yeterli enerji ile gerçekleştirilebilir. Bir ülkede kişi başına düşen gelir enerji tüketimi ile beraber artar. Sanayi, elektrik enerjisi tüketimi ile koşut gelişir. Günümüzde kullanılan değişik enerji türleri arasında elektrik enerjisinin ayrı ve rakipsiz bir yeri vardır. Bu enerji türü her türlü üretim süreçlerinin temeli, zamanımızın en mükemmel hizmet aracı, ulusların ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşayışlarının en önemli etkeni, kalkınmanın itici kuvveti, bir ülkede refah düzeyinin ölçüsüdür. Modern sanayi ve ekonomi onsuz yapamaz, çalışamaz. Günümüz uygarlığı onsuz düşünülemez. Dünyada milyonlarca elektrik motorunun ne büyük miktarlarda iş yaptığını anlatabilmek için, enerji büyüklükleri hakkında bazı örneklerle bir fikir verelim. İnsanın günlük enerji gereksinimi 12,5 MJ, 6V, 50 Ah bir otomobil akümülatörünün enerjisi 1,08 MJ, güneşin bir günde yaydığı enerji MJ dur. 50 W güç ile 8h çalışan bir insan 50W. 8h = 400 Wh = 0,4 kwh = 1,44 MJ, 75 kg kütlesinde bir insan 2000 m yükseğe çıktığında 750 N. 2000m = 1,5 MJ = 0,417 kwh, 400 kw gücünde bir motor sekiz saatte 3200 kwh iş yapar Elektrik enerjisinin sanayide kullanılan dönüşümleri Elektrik enerjisinin günümüz uygarlığının ve sanayinin temeli olmasının nedeni, diğer enerji türlerine dönüşebilmesindeki ve uzak mesafelere taşmabilmesin- 19

21 deki büyük kolaylıktır. Elektrik enerjisi mekanik, ısısal, kimyasal ve ışınsal enerjiye yüksek verimle ve her miktarda kolayca dönüşebilir. Enerji ile kütle arasında bir dönüşüm yok veya ihmal edilebilir ise, tüm enerji dönüşümlerinde enerjinin korunumu ilkesi geçerlidir. Başka bir deyişle, enerji yaratılamaz, enerji yok edilemez, enerji ancak dönüştürülebilir. Evrenin toplam enerjisi sabittir. Fiziğin bu temel ilkesi, yaşanan tüm bilimsel patlamalara rağmen, evrensel geçerliliğinden hiç bir şey kaybetmemiştir. Buna rağmen Türkiye dahil birçok ülkede, devri daim (Perpetuum mobile) makinesi bulmaya çalışanlar, hatta bulduğunu iddia edenler, patentini almak için başvuranlar çıkmıştır. Hiçten enerji elde etme çabaları Ortaçağ'da bile görülür. O devirdeki bilim düzeyi bu tür düşünceleri engelleyemezdi. Oysa böyle bir buluş, enerjinin korunumu ilkesine göre olanaksızdır. 5 kw lık bir Diesel motörü ile döndürülen bir senkron generatörden hiç bir zaman 20 kw etkin güç alınamaz. Fakat genaratörün uçlarına 15 kvar kondansatör gücü ekleyerek, 5 kvar tepkin gücü 20 kvar'a çıkarılabilir. O halde teknik uygulamalarda yalnız enerjinin dönüşümü söz konusudur ve elektrik enerjisinin kolay dönüşebilme özelliğinden geniş çapta yararlanılır: 1. Isı aygıtlarında, elektrik enerjisi ayarlanabilir sıcaklıkta ısıya dönüştürülür. Doğrudan ısıtmada akım ısıtılacak cisimden geçer, dolaylı ısıtmada ayrı bir dirençten geçerek oluşturduğu ısı örneğin bir elektrikli fırında kullanılır. Elektrikle ısıtma ayrıca indükleme, ark, kızılaltı ışınlar ile yapılabilir. 2. Generatörlerde mekanik enerji elektrik enerjisine, motörlerde ise elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür. 3. Büyük miktarda elektrik enerjisi tüketen elektroliz ile birçok element elde edilir veya anlaştırılır. Elektrikli kaplama, eloksidleme (el = elektrolitik) yapılabilir. Akümülatörlerde önce elektriksel enerji kimyasal enerjiye, sonra kimyasal enerji elektriksel enerjiye dönüşür. Pillerde ise yalnız kimyasal enerjinin elektriksel enerjiye dönüşümü vardır. Önümüzdeki yıllarda, yakıt enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yakıt pillerinin piyasaya girmesi beklenmektedir. 4. Elektrik enerjisi değişik aygıtlarla ışın enerjisine dönüştürülür. Akkor lâmbalarda verim en düşüktür ve az ışık, çok ısı elde edilir. Aydınlatma tekniği, ileri bir ülkede toplam elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %10'unu kullanır Elektrik enerjisinin sanayi kuruluşlarına taşınması Elektrik enerjisi santrallerdeki senkron genaratörlerde üretilir, şebeke hatları yardımıyle ve birçok transformatörden geçerek tüketeçlere akar. Elektrik hatla- 20

22 4ÛÛV il ı f i 1 D ı e ili Şek Orta gerilim şebekesine bağlı bir transformatörden beslenen bir tesis. rmda oluşan kayıplar nedeniyle elektrik enerjisi uzak mesafelere düşük akımda yani yüksek gerilimde taşınabilir. Buna karşın elektrik enerjisi ancak alçak gerilimde yeterli güvence ile tüketilebilir. Alternatif gerilimi değiştirme gereksinimini çok az kayıpla ve mükemmel bir biçimde transformatörler karşılar. Üretimden tüketime akan elektrik enerjisi transformatörden geçtiğinden, transformatörler şebekelerde çok yaygındır. Enerjinin akışı dağıldıkça, transformatörlerin görünür gücü küçülür. Taşımanın sonundaki dağıtım transformatörlerinde 50 kva kva değerlerine düşer. Her fabrika genellikle elektrik enerjisini, dağıtım transformatörleri yardımıyle orta gerilim şebekesinden alır (Şek. 1.1). Dağıtım transformatörlerinin girişinde üç hat, çıkışında üçü faz hattı ve biri dönüş hattı olmak üzere dört hat bulunur Üç fazlı akım Elektrotekniğin gelişme yıllarında doğru akım, alternatif akım ve üç fazlı akım teknikleri arasında büyük bir savaşım yaşanmıştır, ilk geliştirilen ve yaygınlaşan doğru akım tekniği olduğu halde, savaşımı üç fazlı akım tekniği şu üstünlükleri sayesinde kazanmıştır: Üç fazlı akım şebekesi simetrili yüklendiğinde, dönüş hattı kullanılmayabilir ve tasarruf edilebilir. Transformatör doğru akımda yapı- 21

23 lamaz, tek ve üç fazlı akımda yapılabilir. Ani güç p doğru akımda ve simetrili yüklenen üç fazlı akımda (m=3) sabit, tek fazlı akımda (m=l) frekansın iki katı ile salmımlıdır. Doğru akım : p = UI m = 1 p = UI.coscp - UI.cos(2wt + q>) m = 3 p = 3UI.cos(p Hareket etmeyen bir düzenle bir döner alan yalnız üç (veya daha çok) fazlı akımla elde edilebilir. Tek fazlı akımla ancak bir alternatif alan üretilebilir. Bu alan ters yönlerde dönen ve bu bakımdan sakıncalı olan iki döner alana ayrışabilir. Döner alan, senkron ve asenkron makinelerin yapımını olanaklaştırır. Özetle, üç fazlı akım tek fazlı akımın yararlarına sahiptir, fakat sakıncalarına sahip değildir. İlettiği güç zamana göre sabittir yani titreşen bir bölümü yoktur. Bir tek dairesel döner alan oluşturur ki, bu temel özellik santrallerde elektrik enerjisini üreten büyük senkron generatörlerin ve çok sağlam, basit, ekonomik asenkron motörlerin yapımını olanaklaştırır. Doğrultucu kullanarak, üç fazlı akımdan kimya sanayiinin ve doğru akım motörlerinin gerektirdiği doğru akım kolayca elde edilebilir. Belirtilen üstünlükleri sayesinde üç fazlı akım elektrik enerjisinin üretiminde, iletiminde ve tüketiminde genel olarak kullanılmaktadır Simetrili ve simetrisiz üç fazlı yükleme Simetrili üç fazlı bir şebekede gerilimler birbirine eşittir, aralarındaki faz farkı 120 dir. Böyle bir şebekeyi simetrili yüklemek esastır. Simetrili yüklemek demek, şebekeye bağlanan yükün eşit faz impedanslarmdan oluşması demektir. Simetrili gerilimlerle beslenen böyle bir yükün akım göstericileri düzgün bir yıldızdır yani genlikleri eşit, aralarındaki faz açısı 2n I 3 rad = 120 dir. Yükler yıldız veya üçgen bağlı olabilir. Üç fazlı bir asenkron motor yıldız bağlı ise, yıldız noktası dönüş hattına bağlanmaz. Simetrili yüklemede, bir tek faz devresini incelemek ve çözmek yeterlidir. Bu durumda üç fazlı akımın bir fazı için bulunan akım ve gerilim göstericilerinden diğer fazlarınkini elde edebilmek için her birini iki kez 120 döndürmek yeterlidir. Tüm tek fazlı veya ark ocakları gibi eşit impedanslı olmayan üç fazlı yüklemeler simetrisiz yüklemelerdir. (Şek. 1.2) Aydınlatma aygıtları, tek fazlı motörler, tek fazlı kaynak düzenleri, şebeke frekanslı indükleme ocakları, elektrikli demiryolları... tek fazlı yüklemelerdir. Bunlar fazlar arasında olabildiğince eşit dağıtılmasına rağmen, faz yükleri arasında farklar olması kaçınılmazdır. Üç fazlı ark ocak- 22

24 1.2. Üç fazlı şebekede tek ve üç fazlı yükler, lan, genelde faz impedansları birbirinden farklı tüm tüketeçler üç fazda eşit yükleme yapmadıklarından, şebekeyi simetrisiz yükler. Herhangi bir nedenle, örneğin bir sigortanın atması sonucunda iki hattan beslenen üç fazlı bir asenkron motor simetrisiz bir yüktür. Şebeke arızaları da simetrisizlik yaratabilir. Simetrisiz bir yükleme durumunda, faz devrelerini ayrı ayrı inceleme yerine simetrili bileşenler kuramı uygulanırsa, simetrisiz yükleme de simetrili durum yöntemleri ile incelenebilir Simetrisiz şebeke gerilimlerinin zararları Yukarıdaki simetri koşullarından herhangi biri yerine gelmediğinde, gerilim sistemi simetrisiz olur. Aşırı simetrisiz gerilimler şebekede çalışan senkron generatörlere, transformatörlere ve özellikle üç fazlı asenkron motörlere zarar verdiğinden, işletmelerde dikkatle incelenmeleri ve sınırlanmaları gerekir. Sanayi kuruluşlarımızda bu konuya yeterince önem verilmediğinden, burada bazı bilgiler kısaca anımsatılacaktır. Şebeke gerilim simetrisizlikleri başlıca üç zararlı etki yapar: 1. Döner alan makinelerinde negatif sistem akımları ve kayıplar oluşur. Bunun sonucunda, makineler daha çok ısınır ve ömürleri kısalır. Gerilim üsttitreşimleri de aynı etkiyi yapar, fakat indüktanslı impedanslarda akım üsttitreşimleri basamak sayısına ters orantılı azalır. 23

25 2. Simetrisiz gerilimler döner makinelerde frenleme momentleri oluşturur ve bunun sonucunda faydalı moment azalır. 3. Farklı gerilim sistemlerinden kaynaklanan alternatif momentler makinelerde titreşim yapabilir. Gerek makine yapımcısı, gerekse işletmeci için büyük önem taşıyan bu etkiler nedeniyle, şebekelerin gerilim simetrisizlik derecesi standartlarca sınırlanmıştır. IEC 34-1 (1983) yayınında negatif ve sıfır gerilim bileşenlerinin %Ti geçmemesi istenmektedir. Pratikte tutulması kolay olmayan bu değer, gerilim simetrisizliğine verilen önemi gösterir. İşletmede şebeke gerilimlerinin küçük simetrisizlikleri ile daima karşılaşılabilir. Motörlerin aşırı ısındığı sürekli simetrisizlik durumlarında, motor gücü düşürülmeli ve koruma düzeni daha dikkatli seçilmelidir. Asenkron motörlerin negatif gerilimlere karşı duyarlı olmalarının nedeni, negatif sistem impedansının küçük olması ve bu yüzden küçük bir gerilim simetrisizliğinin büyük bir akım simetrisizliği oluşturmasıdır. Negatif sistem akım bileşenleri hem stator ve hem de rotor sargısında bakır kayıpları oluşturur. Diğer yandan, stator sargı akımlarının farklılığı nedeniyle, sargı ısısının uzaysal dağılımı düzensizleşir. Negatif sistem rotor frekansının şebeke frekansının yaklaşık iki katı olması akım yığılmasını, dolayısıyle rotor direncini büyük ölçüde arttırır Üç ve dört hatlı şebekeler Simetrisiz yüklemede, ilk yaklaşıklık olarak, şebeke gerilimlerinin simetrili kaldığı varsayılabilir. Dört hatlı bir şebekede faz gerilimleri dönüş hattı sayesinde sabit kaldığından, hatların simetrisiz yüklenmesine izin verilebilir. (Şek. 1.2) Hatlara bağlı tüketeçlerin farklı güçlerde olmasına rağmen, tüketeçlere uygulanan faz gerilimlef i sabittir. Yıldız bağlı simetrisiz bir yükte dönüş hattı kullanılmayacak olursa, durum değişir ve faz gerilimleri sabit kalmaz. Simetrisiz besleme sınırlı uygulanabildiğinden, bir hattın ne ölçüde simetrisiz yüklenebileceğini bilmek gerekir. Üç hatlı simetrili bir gerilim sisteminden yıldız bağlı üç fazlı simetrisiz bir tüketeç beslenirse, tüketecin gerilim ve akımları simetrisiz olur. Bunun sonucunda simetrili duruma göre şu farklılıklar oluşur: (Şek. 1.3) 1. Simetrili yüklemede üçgen bağlamanın hat akımı faz akımının katı olduğu halde, simetrisiz yüklemede bu iki akım arasında sabit bir oran yoktur. Akımlar simetrisiz bir sistemdir. 24

26 LI a) L3 ^ t/n L2 J. Simetrili yüklemede üçgen bağlamanın gerilimleri: a) Dört hatlı, b) Dört hatlı şebekede 2. Yıldız bağlamada faz gerilimleri eşit ve simetrili değildir. Hat geriliminin faz gerilimine oranı da V3ten farklıdır. Düşük yüklenen fazın gerilimi yüksek olur. Dönüş hattı bağlanacak olursa, tüketeçlerin farklı güçler çekmesine rağmen, faz gerilimleri eşitlenir. 3. Yıldız bağlamada dönüş hattının akımı oluşamaz ve daima sıfırdır. Bunun sonucunda bir yandan yıldız noktası kayar, diğer yandan faz gerilimleri simetrisiz olur. Tüketecin yıldız noktası gerilimi simetrili beslemedeki sıfır değerinden UN değerine kayar. Tüketecin simetrisiz yıldız gerilimleri bilindiğinde, yıldız noktası gerilimi çok kolay bulunabilir. U N = (Uı + U2 + U 3 ) / Simetrileme Tek fazlı yükler ve üç fazlı simetrisiz yükler nedeniyle şebekelerde simetrisizlik oluşmasını önlemek için, özellikle şebeke frekanslı indükleme ocaklarında ve elektrikli demiryollarında simetrileme bağlamaları uygulanır. Örneğin Şek. 1.4 teki Steinmetz bağlaması ile simetrisiz bir R yükü simetrili üç R5 yüküne dönüştürülür. Bu P = U 2 /R = 3.(U/V3 ) 2 /R s X L = X c - V3R Q = Q L + Q c = 2.U 2 / V3R = 1,15 P 25

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 Konu : ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI İÇİNDEKİLER SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ SAYFA 5 ASENKRON MOTORLARDA V/ F ORANI

Detaylı

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2

KONULAR. Enerji Yönetimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi - Göksu GÖREL 2 KONULAR A. Türkiye nin Genel Enerji Durumu B. Türk sanayisinin yapısı ve enerji tüketimi C. Enerji Yönetimi D.Elektrik sistemleri E. Aydınlatmada enerji tasarrufu F. Ekonomik analiz yöntemleri Enerji Yönetimi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AC VE DC MAKİNELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 2014 ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 ÖZEL TESİSAT TEKİNİĞİ 1. KOMPANZASYON TESİSATLARI 2. PARATONER TESİSATLARI 3. TOPRAKLAMA TESİSATLARI 4. GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

BÖLÜM : 1. www.muhendisiz.net 1.GİRİŞ

BÖLÜM : 1. www.muhendisiz.net 1.GİRİŞ BÖLÜM : 1 1.GİRİŞ Endüksiyonla ısıtma sanatı, metalik iş parçalarını belirtilen sıcaklık ve sürelerde ısıtmaktır. Denetim kolaylığı, yüksek verimliliği, madde kayıplarının son derece düşük olması tam otomatik

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR KONTROL SİSTEMLERİ

PROGRAMLANABİLİR KONTROL SİSTEMLERİ BÖLÜM 2 2. PLC ELEMANLARI Programlanabilir denetleyiciler olarak adlandırılan sistemler, günümüzde yaygın olarak, otomatik kontrol düzenlerinde kullanılmakta olan mikroişlemci tabanlı endüstriyel otomasyon

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DA GÜÇ KAYNAKLARI VE MOTORLARI 522EE0135 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Elektrik enerjisi tanımı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI ASANSÖR KURTARMA SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI Zafer DEDEOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02. Sayfa: 191 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02. Sayfa: 191 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Elektronik Resmi Gazete 21.08.2001 Salı Sayı: 24500 (Asıl) Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02 Yönetmelikler Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı