ISPARTA VALĠLĠĞĠ ĠÇĠN PV ÜRETĠM TESĠSLERĠ TEKNĠK RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISPARTA VALĠLĠĞĠ ĠÇĠN PV ÜRETĠM TESĠSLERĠ TEKNĠK RAPORU"

Transkript

1 ISPARTA VALĠLĠĞĠ ĠÇĠN PV ÜRETĠM TESĠSLERĠ TEKNĠK RAPORU 1 HAZIRLAYANLAR YRD.DOÇ.DR.ĠBRAHĠM ÜÇGÜL DOÇ.DR.REġAT SELBAġ YRD.DOÇ.DR.RAMAZAN ġenol SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ YEKARUM YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Rapor No: R2013-V01 15 OCAK 2013 ISPARTA

2 GÜNEġ ENERJĠSĠNDEN ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ VE PV TEKNOLOJĠSĠ Güneş enerjisinden ısı, soğuk ve elektrik enerjisi üretiminde faydalanılabilmektedir. Yüzeylerine gelen güneş enerjisini fotoelektrik etki ile direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik güneş pilleri (PV) adı verilir. Bir modülün yüzeyi kare, dikdörtgen ya da daire biçiminde olup alanı yaklaşık 100 cm 2 civarında ve kalınlığı 0,2 ila 0,4 mm arasındadır. Güneş enerjisi güneş pilinin yapısına bağlı olarak %5-%20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. IŞIK TANECİKLERİ (FOTONLAR) IŞIK TANECİKLERİ(FOTONLAR) GÜNEŞ PİLİ (YARI İLETKEN) ELEKTRİK ENERJİSİ 2 Bir PV sistemin en önemli parçası solar hücrelerdir. PV hücreler genellikle ingottan kesilmiş kristal silicon veya üzerine ince bir tabaka kaplanmış ince filmlerden yapılır.(wafer) yılında tüm solar hücre üretiminin %90 ı kristal silikondan üretilmiştir. Silikon ve diğer malzemeler üzerine yapılan ince film teknolojisinin PV pazarından daha büyük bir pay alacağı tahmin edilmektedir. Bu teknoloji düşük malzeme tüketimi, düşük ağırlık, pürüzsüz bir yüzey gibi avantajları barındırmaktadır. Hücre ve modül teknolojilerinin ortalama verimlilikleri ve karşılaştırmalı verileri Çizelge 1 de görülebilmektedir. Çizelge 1) Güneş Pili Verimlilikleri Karşılaştırması.

3 Güneş enerjisinden fotovoltaik güneş pilleri ile elektrik üretim sisteminin diğer güneş enerjisinden elektrik ürtim sistemleri ile sistem verimi, çalışma sıcaklıkları, ilk yatırım maliyetleri ve enerji maliyetleri yönünden karşılaştırılması çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2) Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Teknolojilerinin Karşılaştırılması PV sistemi hücreler modülü, modüllerde dizileri oluşturur. Bunlar aşağıdaki şekillerde gözükmektedir. 3 Şekil 1. Hücre (Cell), Panel (Modül) ve Dizi görünümleri Kristal silicon hala PV modüllerde en çok kullanılan malzemedir. Kristal silikondan yarı iletken güneş pili oluşturmak için n yada p tipi katkılanması gerekir. Buna göre ya Bor Yada Fosforla katkılanarak p yada n tipi yarı iletken elde edilmiş olur.

4 PV ÇALIġMA PRENSĠBĠ GÜLKENT TEN GÜNKENT E YEKARUM LA Şekil 2. PV çalışma Prensibi PV nin çalışması için yarı iletkenin eklem bölgesinde fotovoltaik dönüşümün sağlanması gerekir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, bu dönüşüm 2 aşamada olur. İlk olarak eklem bölgesine ışık düşürülerek elektron-boşluk çiftleri oluşturulur. İkinci olarak ise bunlar bölgedeki elektrik alan yardımıyla birbirinden ayrılır. Ayrılan bu çiftler güneş pilinin uçlarında yararlı bir güç çıkışı oluşturur. ( Şekil 3.) 4 Şekil 3. Güneş Hücre Katman ve Kontakları PV Üretim Süreçleri ve Teknolojileri PV Teknolojisinde üretim süreçleri aşağıdaki aşamalardan oluşur. 1.Solar Kalite Silikon Üretimi 2.İngot Üretimi 3.Wafer Üretimi 4.Solar Cell Üretimi 5.Solar Panel Üretimi

5 Polysilicon Polysilicon Ingot Wafer Solar Cell Solar Panel System Şekil 4. PV Üretim Süreçleri Panel Bir PV sistemin en önemli parçası solar hücrelerdir. PV hücreler genellikle ingottan kesilmiş kristal silicon veya üzerine ince bir tabaka kaplanmış ince filmlerden yapılır yılında tüm solar hücre üretiminin %90 ı kristal silikondan üretilmiştir. Silikon ve diğer malzemeler üzerine yapılan ince film teknolojisinin PV pazarından daha büyük bir pay alacağı tahmin edilmektedir. Bu teknoloji düşük malzeme tüketimi, düşük ağırlık, pürüzsüz bir yüzey gibi avantajları barındırmaktadır. Bazı teknik parametreler açısından solar hücreler için ideal bir malzeme olmamasına rağmen, kolay bulunabilirliği, teknolojisinin iyi anlaşılmış olması ve elektronik endüstrisi için geliştirilene benzer bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle temel hammadde olmuştur. Solar hücrelerin verimi gibi kalınlığı da önemli bir faktördür. Solar hücreler wafer adı verilen kristal silikon dilimlerinden meydana gelir ve ne kadar ince olursa o kadar az malzeme tüketimi olacak ve maliyet azalacaktır. Bir wafer kalınlığı 2003 senesinde 0.32 mm iken bu değer 2008 yılında 0.17 mm ye düşmüştür. Aynı periyotda da ortalama verim %14 den %16 ya çıkmıştır yılına kadar wafer kalınlığının 0.15 mm ye düşürülmesi, ortalama verimin de %16.5 e çıkarılması hedeflenmektedir. Wafer üretimi esnasında, kesme çamuru içerisinde önemli miktarda silikon kaybı olmaktadır. Ribbon sheet technology gibi alternatif yaklaşımlar ile wafer üretiminde oluşan bu kayıpların önlenmesine çalışılmaktadır. Bu teknoloji ile ergitilmiş silikondan ince bir tabaka çekilir veya ergimiş silikon uygun bir altlık üzerine dökülür. Böylece kesme esnasında oluşan kayıplar önlenmiş olur. 5 ĠNGOT ÜRETĠMĠ: Silikon kristal büyütme işleminin monokristal yada polikristal olmasına göre farklı imal edilir. Monokristal ingotlar Cz ve Fz proseslerine göre elde edilir. Şekil 5 de Cz ve Fz prosesleri gösterilmiştir. Şekil 5. Cz ve Fz Prosesleriyle Monokristal İngot Üretimi

6 Şekil 6. Multi crystalin Prosesiyle Polikristal İngot Üretimi 6 Şekil 7. Hammadde saflaştırma Maliyeti Şekil 8. İngot ve Wafer

7 SİLİKON İNGOT İMALATI İÇİN GEREKLİ CİHAZ GRUPLARI: 1. Ġngot Üretimi için Silikon Kristal büyütme fırını: Silisyum parçalarının bir pota içinde eritilip, kılavuz kristali izleyerek uzun ve geniş bir saf silisyum kütük üretilmesini sağlar, günümüzde kristaller mm çapında ve 1-2 m uzunlukta büyütülebilmektedirler. Şekil 9. Kristal büyütme fırınları Ġngot Silikon Kristal kesici : Büyütülen Si kristalini um kalınlığında keserek üzerinde güneş pili yapılacak olan ince wafer'lar( yaprak) üretir. Şekil 10.Kristal kesici Plazma aģındırma sistemi: Kesilen waferlerın kaliteli bir şekilde işlenebilmesi için yüzey temizliğini yapar ve pil yüzeyini pürüzsüz hale getirir. Ayrıca Fosfor katkılanmış n-tipi wafer ın p-tipinden düzgün bir biçimde ayrılmasını sağlar. Bazı üreticiler tarafındansa yüzey temizleme kimyasal yolla yapılır, NaOH wafer yüzeyini organik maddelerden ve düzensizlikten arındırır ayrıca wafer yüzeyinde piramit yapılar oluşturarak verimliği arttırmaya da yarar. 7 Şekil 11. Plazma aşındırma 2. Difüzyon Fırını: Difüzyon fırını güneş pili yongalarının üretildiği ana kısımdır. Bor katkılı p-tipi wafer üzerine fosforik asit döküplüp yüksek sıcaklığa ( o C)maruz bırakılması sonucunda fosforun wafer a difüze edilmesi ve sonuç olarak n-tipi eklemin wafer ın üst yüzeyinde oluşmasını sağlar. Şekil 12. Difüzyon fırını

8 PV TEKNOLOJĠSĠ VE TESĠS MALĠYETLERĠ 8 ġekil 13 Silicon dan Wafer' e ġekil 14. Wafer den Modül e

9 PV PANEL İMALATI İÇİN GEREKLİ CİHAZ GRUPLARI : Cam Yükleme Ünitesi, Cam Yıkama ve Kurutma ünitesi, Eva/Tedlar Kesme ve Serme Üniteleri Stringer Dizim ve Interconnection Ünitesi Laminatörler Otomatik Junction Box ve Alüminyum Çerçeveleme Robotları Modül Testi Güneş Simulatörleri Modül Ayrım ve Gruplama Robotları. PV CELL İMALATI İÇİN GEREKLİ CİHAZ GRUPLARI : Cell Loading ve Acid Texturing Ünitesi Phosphorus Doper Ünitesi PSG Etching & Single Side Isolation Ünitesi Pick & Place Robots Üniteleri Ink-jet PV Cell Printing Ünitesi Light Induced Plating & Selective Emmiter Üniteleri Classification & Sorting Üniteleri 9 PV WAFER İMALATI İÇİN GEREKLİ CİHAZ GRUPLARI : Wafer Singulation Ünitesi Wafer Temizleme Ünitesi Pick & Place Robotlar Wafer Test ve Tasnif Ünitesi

10 TESİS KURULUM YAKLAŞIK MALİYETLERİ: Mono/Polysilicon İNGOT ÜRETİM Tesisi kurulum maliyeti: 10 (1000 ton/yıl kapasite için maliyet: YEKARUM Milyon )?????????? Ingot tan WAFER ÜRETİM Tesisi kurulum maliyeti: YEKARUM (100 MW/yıl mono-multi kristal üretim maliyeti: Milyon )??????????

11 WAFER den CELL Üretim Tesisi kurulum maliyeti: (100 MW/yıl mono-multi kristal üretim maliyeti : YEKARUM Milyon )?????????? CELL den MODÜL Üretim Tesisi kurulum maliyeti: (Kapasiteye göre yıllık MW üretim için yaklaşık ~ YEKARUM Milyon )?????????? 11 İNGOT DAHİL ENTEGRE TOPLAM TESİS MALİYETİ * (100 MW LIK YATIRIM İÇİN) : YEKARUM?????????? MİLYON

12 ENTEGRE ÜRETİM TESİSİ MALİYETİ * (ingot tesisi hariç) 100 MW Wafer + Cell + Module : YEKARUM?????????? MİLYON 12 *(Tesis Kurulum Maliyetleri, Tam Otomatik ve GeliĢmiĢ Teknolojiye göredir. Fiyatlar Teklif alınan Ülke, Firma ve Teknolojiye Göre %10 - %40 oranlarında azalabilmektedir.)

13 YATIRIMDA KARġILAġILABĠLECEK RĠSKLER 1. Devletin Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını desteklememesi 2. Küresel ve Bölgesel Ekonomik Kriz çıkması 3. Küresel ve Bölgesel ÇatıĢmalar çıkması 4. Ġç pazarda tanıtımın yapılamaması 5. Alternatif dıģ pazarların oluģturulamaması 6. Hammadde temininde aksamaların yaģanması ve alternatif hammadde temin imkânlarının oluģturulmaması 7. Yatırımla ilgili yan sanayi kuruluģlarının bölgede geliģmemesi 8. Profesyonel ekiplerle çalıģmamak ve Profesyonel ekiplerin yetiģtirilmesini sağlamamak 9. Üniversite Sanayi iģbirliğini temin edememek 10. Konuyla ilgili AR-GE yapmamak 11. Teknoloji ve malzemede tamamen dıģa bağımlılık 12. Daha yeni ve yüksek verimli teknolojilerin ortaya çıkması SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 1) GüneĢ enerjisi ve fotovoltaik pil uygulamalarına Dünyada ve Türkiye de hızlı bir üretim ve yatırım süreci yaģanmaktadır. Bu trendi kaçırmamak, Isparta için hayati bir öneme haizdir. Bu teknolojinin imkânlarını yakalamak için ilk adımda güneģ hücrelerinin hazır alınıp güneģ pili modüllerinin Isparta da üretimi öncelikli olarak gerçekleģtirilmelidir. Bu modül üretim tesisi Çok ortaklıklı yerli yatırımcılarla gerçekleģtirilebilir. 13 2) Ġkinci adım olarak GüneĢ enerjisi kalite silikon üretimini Isparta da gerçekleģtirmek; GüneĢ enerjisi kalite silikon üretimi, metalurjik ve elektronik kalite silikon üretiminin arasında yer alan bir prosestir. Fotovoltaik güneģ pillerinde kullanılabilecek mono kristal yada poli kristal silikon üretim tesislerinin ya %100 yabancı sermaye ile yada yabancı ve yerli yatırımcı ortaklığıyla Isparta da kurulabilir. Isparta de böyle bir teknolojik yatırımın yapılması gelecek on yılda Isparta yı Türkiye nin Teknoloji Üssü haline getirecektir. 3) Üçüncü adımda güneģ pili kullanımının yaygınlaģtırılmasına yönelik uygulamaların yapılmasıdır. Örneğin: Kamu binalarına güneģ pili uygulanması, trafik sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarının güneģ pili ile yapılması, cadde, sokak, park ve bahçe aydınlatmalarının güneģ pilleri ile yapılması, stadyum ve büyük iģ merkezlerinin çatılarının güneģ pilleri ile donatılarak enerji üretir hale getirilmesi, Isparta da güneģ pilli üretim santrallerinin kurulması, tarımsal, sulama, bahçe sulama tesislerinde güneģ pili kullanımı, toplu konutlarda güneģ pillerinin uygulanması gibi çalıģmalar. 4) Isparta da yapılan PV li uygulamaların, diğer il ve belediyelere tanıtımının sağlanarak satıģ ve teknoloji transferinin yapılarak tüm ülkeye yaygınlaģtırılması.

14 BAZI PV ÜRETĠM FABRĠKALARI JA SOLAR FABRĠKASI XĠNGTAĠ JĠNGLONG ELECTRONIC METERIAL CO. 14 ÇEġĠTLĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ Çevreci yeģil evler Çevreci YeĢil Bina, Okul, Hastane, KıĢla, Kamu Binaları, Otel ve AVM ler

15 Çevreci YeĢil Kampüs, Toplu konut, site, semt, mahalle, köy ve beldeler. 15 Çevreci YeĢil ve Sürdürülebilir Üniversiteler Isparta için GES (GüneĢ Enerjisi Santral ) Bölgeleri

16 ISPARTA ĠÇĠN GÜLKENT TEN GÜNKENT E YEKARUM LA KAYNAKLAR 1.Üretici firma website ve broşürleri 2. Yekarum Raporu 3. Çin gezisi Raporu 4 İnternet Görselleri 5. Diğer kaynaklar ekte verilmiştir. 16

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

MİMARİ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

MİMARİ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 21. yüzyılda atacağımız en büyük adım, muhtemelen, küresel ısınmayı durdurmak olacaktır. Bunun için ülkeler, çevresel örgütlenmeler, sanayi endüstrisi ve tüketiciler, hepsi, şimdiden çevre atıklarını azaltarak

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

Clean World Enerji İmalat Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş. 2. Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde No : 25 Antalya / Türkiye

Clean World Enerji İmalat Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş. 2. Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde No : 25 Antalya / Türkiye Clean World Enerji A.S. Clean World Enerji İmalat Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş. 2. Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde No : 25 Antalya / Türkiye : +90 (242) 258 17 22 +90 (242) 258 17 23 +90 (242) 258 17

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

KONSANTRE EDĠCĠ PARABOL SĠSTEMLERLE EKONOMĠK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ

KONSANTRE EDĠCĠ PARABOL SĠSTEMLERLE EKONOMĠK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ KONSANTRE EDĠCĠ PARABOL SĠSTEMLERLE EKONOMĠK OLARAK SOĞUTMA, BUHAR VE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ Dr. Ahmet LOKURLU, Mannat CHOKSI, ve Yasin ÖZAL SOLITEM Grup Özet SOLITEM, güneş enerjisi ile soğutma ve proses buharı

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİĞİ ENDÜSTRİSİNDE ÜLKESEL DURUMLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

GÜNEŞ ELEKTRİĞİ ENDÜSTRİSİNDE ÜLKESEL DURUMLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ GÜNEŞ ELEKTRİĞİ ENDÜSTRİSİNDE ÜLKESEL DURUMLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ GENSED YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 1. ALMANYA 2. FRANSA 3. İTALYA 4. İSPANYA 5. PORTEKİZ 6. YUNANİSTAN 7. İNGİLTERE 8. JAPONYA 9.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI ADANA 07.01.2013

MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI ADANA 07.01.2013 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI ADANA 07.01.2013 FOTOVOLTAİK ENERJİ SANTRALİ KURULUMU PROJESİ Avrupa nın Güneş Enerjisi Potansiyeli Avrupa Kurulu Gücü: 50.300 MW

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler Fotovoltaik Sistemler FOTOVOLTAİK SİSTEMLER Türkiye ve Güneş Enerjisi Yıllık Güneş Işıma Değerleri (kwh/m 2 ) Yenilenebilir Enerji - Yeşil Enerji Nedir? Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Harran Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aktacir@harran.edu.tr,

Detaylı

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ ENVE ENERJĠ EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ Bu Yayın, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Verimli

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU 2011 HAZIRLAYAN: CEREN AKSU İÇİNDEKİLER 1. KISALTMALAR... 3 2. ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ... 4 3. GİRİŞ... 5 3.1 ENERJİ : TEHDİT-FIRSAT

Detaylı

ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ

ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ 08.02.2014 0DTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ ŞAYENDE YILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ RÜZGAR SANTRALLARI Türkiye Rüzgâr Atlası (REPA) incelendiğinde:

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı