Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf"

Transkript

1 FİZİK 6. ve 7. Sınıf Giriş Altıncı ve yedinci sınıfta okutulan fizik dersi müfredat programı öğrencilerin psişik yeteneklerini göz önüne alınarak daha yoğun bir düzeyde yazılmıştır. Öğrenciler altıncı ve yedinci sınıf fizik dersinde, fizik kanunları ve olayları hakkında esas bilgiler edinecektir. Fizik dersinde öğrencilere doğa olaylarının nasıl değişeceğini ve doğa olaylarından nasıl yararlanılacağı hakkında, insanın önemini ve rolünü öğreneceklerdir. Bu şekilde öğrenciler kesin olarak yaşam ortamının korunması, enerji tasarrufu, çalışma alışkanlığı ve beceri kazanırlar. Fizik dersinde edindikler bilgiler öğrencilere kimya, biyoloji vb. doğa bilimler için sağlam bir temel de kurmuş olurlar. Fizik ve diğer doğa bilimler yardımıyla insanın kişisel, kültürel ve mesleki yapısının yükselmesinde güçlü bir rol oynamaktadır. UZAK HEDEFLER Fizik müfredat programının amacı. Öğrenciler: 1. Fizik olayların niteliklerini betimlemeleri ve anlatabilmeleri; 2. Farklı fiziksel büyüklükleri ölçmede yetenek ve alışkanlık kazanmaları; 3. Pratik ve deneysel çalışma alışkanlığı kazanmaları; 4. Grup ve ekip çalışma alışkanlığını geliştirmeleri; 5. Yaşam ortamının, enerji tasarrufunun ölçülü bir şekilde çıkar edinilmesinde sağlam bir tutum kazanmaları gerekir.

2 GENEL VE ÖZEL HEDEFLER v Öğrenciler: 1. Fiziksel olayları betimlemelerini, fiziğin konusunu, özelliğini ve özel niteliklerini, fiziksel büyüklüklerin birimlerini ve aralarındaki ilişkiyi bilmeleri gerekir. Madde, molekül, atom, elektron, iyon, gibi özel parçacıklardan oluştuğunu açıklayabilmeleri; Gözlemlerden edinilen bilgiler yardımıyla maddenin özelliklerini açıklamak için erirlik, difüzyon, yoğunluk gibi maddenin parçacık özelliklerini, basit modellerle açıklayabilmeleri; Kuvvetin cisimlerde ve fiziksel sistemlerde değişiklik meydana getirebileceğini, buna karşılık cisimlerin genel özellikleri ve enerjileri değişmeyeceğini kalacağını bilmeleri; Enerjinin farklı şekilleri olduğunu, bir cisimden bir başka cisme akabileceğini ve şekil değiştirebileceğini bilmeleri gerekir. 2. Termik, periyodik, elektrik gibi birçok fiziksel olayın, maddenin parçacık özelliğine dayanarak açıklanabileceğini bilmeleri gerekir. Maddenin fiziksel hallerini, yüzey gerilim ve kılcal olayların nedeni olan moleküler arası kuvvetler olduğunu bilmeleri, Enerjinin farklı şekilleri olduğunu, bir cisimden bir başka cisme akabilir ve şekil değiştirdiğini bilmeleri, Günlük hayattan periyodik hareket, titreşim ve dalga hareketti ile ilgili örnekler verebilmeleri, A Sembolik olarak iş ( A = F s ), güç ( P = ), ohm kanunu ( U = U I ) dalgaların hızı ( c = l f ), elektriksel enerjisi ( E = t U I t ),v.b. gibi bağıntıları yazabilmeleri, bu bağıntıları problemlerin çözümünde kullanabilmeleri, Gözlemelere dayanarak enerjinin bir cisimden başka bir cisme akabileceğini ve şekil değiştirebileceğini, nitel ve nicel olarak açıklayabilmeleri örneğin dalga hareketinin ortamın yoğunluğuna göre, ya da cisimlerin yüksekliğe (gözlem-referans çerçevesine) göre hızını, gergin bir telin uzunluğuna bağlı olarak verdiği ses şiddetinin değişimi gibi fiziksel olaylar arasındaki ilişkileri açıklayabilmeler; 3. Fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde edindikleri bilgi ve becerileri doğru olarak günlük hayatta ve problemlerin çözümünde uygulayabilmeleri. Dinamometre, manometre ve barometre gibi kuvvetölçer, basınçölçer aygıtları ve birimlerini; elektriksel direnç, güç gibi büyüklükleri ölçen elektriksel aygıtları ayrıca bir elektrik devresinde akımın kollara ayrılmasını örneklerle gösterebilmeleri;

3 Zaman, kütle, uzunluk, kuvvet, iş ve güç gibi fiziksel büyüklükleri ölçmek ve cisimler arası etkileşmenin büyüklükleri olan hız, kuvvet, potansiyel ve kinetik enerji gibi fiziksel büyüklükleri hesaplamasını bilmeleri, Kuvvetin sonucu olan mekanik işi ve gücü deneysel olarak göstermesi, sesin meydana gelmesini pratik örneklerle benimsemeleri; Termometre, kütle, hız, uzaklık, elektriksel yük miktarı, elektrik, gerilim (voltaj) ve elektriksel direnç gibi enerji boyutlu fizikisel büyüklüklerin nasıl ölçüldüğünü bilmeleri gerekir. 4. Fiziksel olayları doğru bir şekilde açıklamak için teorik ve deneysel bilgilerden yararlanmaları. Katı sıvı ve gaz halindeki cisimler arasındaki farkı ve benzerlikleri, maddenin moleküler yapısını göz önünde bulundurarak açıklamaları; Bir sistemde kuvvet, basınç ve sıcaklık gibi etkenlerin önemini anlamaları ve belirlemeleri, Cisimler dış kuvvetlerin ya da enerji değişiminin etkisinde ne gibi değişiklere uğrayacağını saptamaları ve tahmin etmeleri; örneğin kuvvetleri, uzaklıkları ve basit makineleri karşılaştırmaları ve tahmin etmeleri gerekir. 5. Derse karşı tutumunu geliştirmesi Fizik dersin sunduğu öncelikleri ve sınırları anlamaları, Kişisel hareketlerde yapıcı, saygılı, hoşgörülü, alçak gönüllü, eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

4

5 PROGRAM İÇERİĞİ 6. SINIF KATEGORİLER ALT KATEGORİLER PROGRAM İÇERİĞİ KAZANIMLAR DERSLER ARASI İLİŞKİ I. CİSİMERİN KONUMU VE HAREKETİ I.1. CİSİMLER VE ÖZELLİKLERİ I.1.1. Madde ve cisimlerin hareketi 1. Madde ve maddenin parçacık yapısı. 2. Maddenin fiziki halleri: a) katı cisimler ve özellikleri b) gazlar ve özellikleri. 3. Ölçme ve hatta a) uzunlukların ölçülmesi, b) hacmin ölçülmesi c) kütlenin ölçülmesi Öğrenciler: 1. Fiziğin tüm kavramlarını dilini ve terminolojisini bilmeleri; 2. Madde küçük parçacıklardan, molekülerde meydana geldiğini öğrenmeleri; 3. Madde kavramını ve fiziki halleri tanımaları, ayrıca katı sıvı ve gaz halindeki cisimleri ayırt edebilmeleri; 4. Uzunluk, yüzey, hacim ve kütle gibi fiziksel büyüklükleri ölçebilmeleri; 5. Her ölçmede hata yapıldığını bilmeleri ve hataların ortalama değerini nasıl bulunacağını Maddenin parçacık yapısı - moleküler ve atomlar, kimya, biyoloji, tıp, astronomi vb.bilim dalarında birçok olayın açıklanmasında yaygı olarak kullanılmaktadır

6 bilmeleri gerekir. I. CİSİMERİN KONUMU VE HAREKETİ I.1. HAREKET I.1.2. Kuvvet ve hareket 1. Hareket ve denge 2. Yol ve yörünge 3. Hız. 4. Zamanın ölçülmesi. Öğrenciler: 1. Cisimlerin hareket ve denge hallerini ayırt edebilmeleri; 2. Cisimlerin hareket halleri yol, hız ve zaman gibi üç fiziki büyüklük ile betimlendiğini bilmeleri; 3. Cisimleri hareket yörüngeleri düz ya da bir eğri çizgi şeklinde olduğunu bilmeleri; 4. Zamanı ölçebilmeleri ve zaman birimlerini bilmeleri gerekir. Mekaniğin basit bir tanımı olsa bile hareket kavramı biyoloji bilimi ve doğal ve teknik bilimler için önemli bir kavramdır. Büyüme süreci biyolojide hareket kavramıyla açıklanır. Kuvvet kavramı doğa bilimlerinde olduğu gibi teknikte ve günlük hayatımızda da önemli bir yeri vardır. I. CİSİMERİN KONUMU VE HAREKETİ I.1. CİSİMLER ARASI ETKİLEŞME VE KUVVET I.1.3. Kuvvet Öğrenciler ve : Öğrenciler: hareket Etkilerine göre ad 1. Kuvvet ve cisimlerin şekil değiştirmesi. alan kuvvetlerin var olduğunu bilmeleri; Kuvvetin Kuvvetleri dinamometre ile dinamometre ile Kuvvet kavramı, doğa bilimlerinde olduğu gibi teknikte ve günlük yaşantımızda kullanılan çok önemli bir fiziksel kavramdır

7 ölçülmesi. ölçmesini 2. Kuvvetin hareket bilmeleri; eden cisimlere Kuvvet cisimlerin etkisi. şeklini, hızını ve 3. Kuvvetin cisimlere hareket yaptıkları etki ve doğrultusunu tepki kuvvetleri. değiştirdiğini 4. Serbest düşme bilmeleri gerekir. 4. I. CİSİMERİN KONUMU VE HAREKETİ I.2. CİSİMER VE ÖZELLİKLERİ I.2.4. İş ve enerji 1. Mekanik iş 2. Basit makineler. Kaldıraç, eğik düzlem, makaralar. 3. Sürtünme kuvvetler. 4. İş ve ısı 5. Güç 6. İş ısı ve enerji 7. Enerji kaynakları ve çeşitleri 8. Enerjinin farklı enerjilere dönüşümü. Öğrenciler: 1. İş, enerji ve sıcaklık ile ilgili esas kavramları ve aralarındaki ilişkileri anlamaları; 2. Herhangi bir basit makinenin yapı elemanlarını ve çalışmasını bilmeleri; 3. Çeşitli örneklerle, deneysel olarak mekanik işi gerçekleştirmeleri gerekir. Konum ve hareket kavramları tüm doğa bilimlerinde, teknikte ve yaşam ortamımızın her yerinde karşılaştığımız çok önemli kavramlardır. Demek oluyor ki söz konusu kavramlar biyoloji ve kimya ile yakın bağları vardır; korumamız gereken yaşam ortamımıza etki eden önemli kavramlardır.

8 II. DÜZENSİZ HAREKETLER VE TERMİK OLAYLAR II.1. MADDENİN MOLEKÜLER KİNETİK YAPISI II.1.5. Isı olayları 5. Isı kaynakları 6. Cisimlerin sıcaklığı. Termometre ile cisimlerin sıcaklığının ölçülmesi. 7. Katı, sıvı ve gaz halindeki cisimlerin genişlemesi ve büzülmesi. 8. Suyun buharlaşması. Suyun kaynaması ve yoğunlaşması. Su buharı ve iş. Su buharı ve enerji. 9. Isı transferi. Öğrenciler : 1. Sıcak ve soğuk cisimleri ayırt edebilmeleri, ayrıca birkaç cismin sıcaklığını termometre ile ölçebilmeleri; 2. Isı kaynakları hakkında bilgi sahibi olmaları; 3. Isı sıcak bir cisimden soğuk bir cisme geçtiğini öğrenmeleri; 4. Sıcaklık farkı büyük olduğu vakit ısı alış verişi - transferinin de büyük olacağını öğrenmeleri; 5. Bazı cisimlerin ısıyı iyi ilettiğini, bazılarının ise (yalıtkanların) iyi iletmediğini bilmeleri gerekir. Termik olaylar yeryüzünün bazı kısımlarına etki ederek hava sıcaklığının artmasına yada azalmasına neden olur. Rüzgarların ve yağışların meydana gelmesi termik olayların bir nedenidir. Termik olaylar biyoloji, kimya ve yaşam ortamının korunmasında da çok önemli yeri vardır. Ayrıca termik olaylar tarım ve beslenme endüstrisini de yakından ilgilendirir.

9 III. ELEKTRİK VE MAGNETİZMA III.1. MADDENİN MAGNETİK VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ III.1.6. Elektrik ve manyetik olaylar 1.Cisimlerin elektriklenmesi. Elektrik yüklerinin elektroskopla ve elektrometre ile ölçülmesi 2. Yüklü cisimler arasındaki çekimi ve itme kuvvetleri. 3. Elektrik akım kaynakları. Galvanik elementler, batarya, akü, volta pili. 4. Elektrik devresi. 5. Elektrik akımın uygulaması. Elektrik akımının evlerdeki aygıtlarda kullanımı ve korunması. 6. Atmosferdeki elektrik yükleri. Yıldırım. 7. Elektrik akımın enerjisi ve gücü. 8. Doğal mıknatıslar. Pusula ve Yer in manyetik alanı. Öğrenciler : 1. Cisimlerin sürtünme, değme ve etki ile elektriklenme çeşitlerini adlandırmaları; 2. Pozitif ve negatif olmak üzere iki farklı elektrik yükünün var olduğunu, elektrikli yükler arasında çekici ve itici kuvvetlerin olduğunu bilmeleri; 3. Elektrik yük miktarı elektroskopla ölçüldüğünü bilmeleri, ayrıca elektroskop ve elektrometreyi yapabilmeleri; 4. Batarya, elektrik santrali gibi elektrik kaynaklarını adlandırmaları; Elektrik ve manyetik olaylar, doğa bilimlerini, tekniği ve yaşam ortamı ile o kadar iç içedir ki yaşam ortamımızı söz konusu kavramlar olmadan düşünmek olanaksızdır.

10 5. Elektrik akımını iyi ileten ve iyi iletmeyen iletkenleri ayırt edebilmeleri; 6. Verilen şema yardımıyla bir elektrik devresini çizebilmeleri, ayrıca elektrik devresini önemli parçalarını adlandırmaları; 7. Deneysel olarak elektrik enerjisinin (elektrik direnci yardımıyla) ısı enerjisine dönüşümünü gösterebilmeleri gerekir.

11 7. SINIF KATEGORİLER ALT KATEGORİLER PROGRAM İÇERİĞİ KAZANIMLAR DERSLER ARASI İLİŞKİ I. CİSİMERİN KONUMU VE HAREKETİ I.1. CİSİMLER VE ÖZELLİKLERİ I.1.2. Denge halindeki gazlar ve sıvılar 1. Basınç kuvveti ve basınç. 2. Atmosfer basıncı. Basıncın ölçülmesi 3. Sıvı ve gazlarda basıncın iletilmesi. 4. Hidrostatik basınç. 5. Bileşik kaplar. 6. Kaldırma kuvveti. Arşimet kanunu. 7. Kapalı kaplardaki gazların Öğrenciler: 1. Basınç kuvvetinin tanımını ve birkaç örnekle betimleyebilmeleri; 2. Yüzeye ve dik kuvvete bağlı ve deneysel olarak basınç kuvvetinin bağımlılığını anlatabilmeleri; 3. Sıvı derinliğine ve yoğunluğuna bağlı olarak hidrostatik basıncın nasıl değiştiğini anlatabilmeleri; 4. Barometre ve manometre gibi basınç ölçer aygıtları doğru kullanmaları ve sayısal değerleri doğru okuyabilmeleri; 5. Suya dalma, yüzme ve su trafiğini günlük yaşamda ayırt edebilmeleri gerekir. Basınç kavramı teknikte, astronomide, doğa bilimlerinde, bununla birlikte biyoloji ve kimyada önemli bir fiziksel niceliktir. Aynı şekilde basınç kavramının önemi coğrafyada ve agronomi biliminde de önemi büyüktür. Biyolojide bitkilerin besleyici maddeleri, suyla birlikte, en yüksek yapraklara kadar taşıdıklarını, osmoz basıncı ile açıklanır.

12 basıncı ve ölçülmesi 8. Yüzey gerilimi. Kılcal olaylar. I. CİSİMERİN KONUMU VE HAREKETİ I.1. CİSİMLER VE ÖZELLİKLERİ I.1.3. İş ve enerji 1. Kuvvet 2. İş sıcaklık ve enerji 3. Güç ve motorlar. Öğrenciler: 1. İş, enerji ısı kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri anlamaları; 2. Örneklerle deneysel olarak mekanik işi anlatabilmeleri; 3. Konkre örneklerle iş ve enerji arasındaki ilişkiyi anlatabilmeleri gerekir. Cisimlerin konumu ve hareketi kavramı tüm doğa bilimlerini, tekniği ve yaşam ortamımızı ilgilendiren bir kavramdır. Söz konusu kavramlar biyoloji ve kimya bilimlerini yakından ilgilendirir; ayrıca korumamız gereken hayat ortamına da etki eden önemli bir kavramdır. I. CİSİMERİN KONUMU VE HAREKETİ I.2. Uniform (tekdüze) ortamlarda periyodik olaylar I.2.4. Titreşim ve dalgalar. Ses 1. Dalga ve Öğrenciler : 1. Maddesel ortamlarda titreşim ve dalgaların oluş şeklini, dalga çeşitlerini ve niteliklerini (frekans, hız, periyot ve dalga uzunluğu) Söz konusu ders birimleri tüm doğa bilimleri, tekniği özellikle

13 çeşitleri. Dalgaların bazı önemli özellikleri. 2. Dalgaların yayılması ve hızı. 3. Dalgaların yansıması ve kırılması 4. Ses ve sesin meydana gelişi. Ses kaynakları. 5. Sesin önemli özellikleri. anlamaları; 2. Dalgaların kırılabilir ve yansıyabilir özelliklerini anlatabilmeleri; 3. Ses dalgaları bir çeşit mekanik dalga (su dalgalarına benzer) olduğunu anlatabilmeleri; 4. Dalga kaynağından uzaklaştığımız vakit ses şiddetinin azaldığını, yaklaştığımız vakit ise ses şiddetinin artığını anlatabilmeleri gerekir. enformatiği ve yaşam ortamımızı yakından ilgilendirir. İnsanlar ve canlı varlıklar arlarında dalgalar yardımıyla anlaşırlar. Aynı şekilde dalgalar yardımıyla malzemelerin bilimsel teknik araştırmaları dalgalar yardımıyla gerçekleşmektedir. Dalgalar inşatta endüstride ve tarımda da kullanılmaktadır. II. DÜZENSİZ HAREKETLER VE TERMİK OLAYLAR II.1. MADDENİN MOLEKÜLER KİNETİK YAPISI II.1.1. Maddenin yapısı. 1. Maddenin parçacık yapısı (moleküler ve atomlar) 2. Moleküler Öğrenciler: 1. Maddenin parçacık yapısını tanımaları; madde molekülerden, atomlardan ve başka küçük parçacıklardan yapıldığını anlamaları; 2. Molekülerin hareket etiğine ve moleküller arasında boşluk bulunduğunu gösteren bir örnek betimlemeleri; Maddenin parçacık yapısı kimyada, biyolojide, tıpta, astronomide v.b. bilim dalarında geniş uygulama alanı bulmuştur. Difüzyon olayı da

14 arası etkileşmele r. 3. Maddenin yoğunluğu. 4. Difüzyon olayı. 3. Difüzyon olayının moleküler hareketin bir neticesi olduğunu betimlemeleri gerekir. aynı şekilde kimyada, biyolojide, tarımda vb. bilim alanlarında uygulama alanı bulmuştur. III. MADDENİN ELEKTRİK VE MAGNETİK NİTELİKLERİ III. MADDENİN ELEKTRİK VE MAGNETİK ÖZELLİKLERİ III.1.5. Elektrik akımı 1. Atomun elektriksel yapısı. 2. Doğru akım. 3. Akım şiddeti. Akım şiddetinin ölçülmesi. Ampermetr e. 4. Elektriksel gerilim. Elektriksel gerilimin ölçülmesi. Voltmetre. 5. Elektriksel direnç. Öğrenciler : 1. Verilen şema yardımıyla elektrik devresini çizebilmeleri ve devre parçalarını söyleyebilmeleri; 2. Elektrik direnç yardımıyla elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü deneysel olarak gerçekleştirmeleri; 3. Voltmetre,ampermetre,ohm metre ve vatmetre ile elektriksel nicelikleri ölçebilmeleri, ayrıca sözlü ve yazılı olarak gerilim ile akım şiddeti arasındaki matematik bağıntıyı ( U = R I ) anlatabilmeleri; 4. Deneysel ve şematik olarak dirençlerin seri, paralel bağlantılarını ayrıca elektrik akımının enerji ifadesini Söz konusu ders birimleri doğa bilimlerinde, teknikte ve günlük yaşantımızda o kadar çok uygulama alanı bulmuştur ki yaşam düşünülemez.

15 Dirençlerin bağlanması. 6. Ohm kanunu 7. Elektrik akımının kollara ayrılması. Kirşhov kanunları. 8. Elektrik akımın yaptığı iş ve güç kullanabilmeleri gerekir.

16 METODOLOJİK YÖNERGE Deneyimler göstermektedir ki değişik yöntemlerle yapılan eğitim süreci çok daha etkin ve başarılıdır. Bu nedenle fizik dersi eğitimi de değişik yöntemler yapılmalıdır. Burada yalnız en çok kullanılan kimi yöntemlerden söz edilecektir. Fizik dersinin gerçekleşmesinde en çok kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir. Sözlü anlatım metodu Diyalog metodu. (Diyalog metoduna öğretmenin etkin olma metodu de dahildir). Deneysel yöntem (Öğretmen dersi deney yaparak açıklar ) Deney yapma metodu Yukarıda belirtilen yöntemlerden başka eğitimde başka yöntem ve teknikler de kullanılır. Örneğin öğrencilerin grup ve ekip çalışmalarında çok verimli olan Öğrenci merkezli eğitim ve Etkili öğretim metodu (interaktif metodu ) kullanılmaktadır. Fizik öğretmeni Öğrenci merkezli eğitim ve Etkili öğretim metodu tekniklerini kullanmak zorundadır. Her iki metodun beraberce kullanılması çok başarılı sonuçlar vermektedir; Çünkü öğrencilerde fizik dersine karşı olan ilgi ve sevgiyi yükseltir. Öğrenciler edindikleri somut (konkre) ve pratik bilgilerin uygulaması olarak problemlerin çözümünde gösterirler. Bu da öğrencilerin beleğinde zor silinen hatıralara neden olur. DEĞERLENDİRME Değerlendirme öğrenci bilgisini bir ölçütle karşılaştırılıp bir karara varılması işlemidir. Öğrencinin başarısının değerlendirmede öncelikle öğrencinin müfredat programıyla öngörülen genel ve özel amaçlara ne derece yaklaştığını, davranışların ne kadarını benimsediğinin ve fizik dersinin önemini ne derece anladığının bir saptamasıdır Derlendirmenin amacı başvurulan öğretim yöntemlerin, öğrenci başarısının, belirli yöntem ve tekniklerle belirtilen davranışların ne kadarını kazandığının saptanmasıdır

17 Eğitimde değerlendirme, öğrencinin eksikliklerini saptamak, başarılarını tespit etmek, başvurulan öğretim yöntemlerin etkinliğini, öğrenciden çok öğretimi ilgilendirir. Öğretmenin işini kolaylaştırmak için aşağıda belirtilen teknikler önerilir. Etkinliğe göre değerlendirme Öğretmen öğrenciyi bir arkadaş olarak kabul etmelidir. Öğretmen öğrenciyle konuşarak eğitim sürecine katılmalıdır. Bu şekilde öğretmen öğrencinin bilgi düzeyini değerlendirebilir ve derse kaşı ilgiyi artırabilir. Yanız bu şekilde öğrenci derste sürekli olarak etkin olabilir. Fizik olaylarını kavrayabilir. Farklı öğrenciler aynı bir problem hakkında değişik sonuçlara varabilir. Sözlü değerlendirme Bazı öğrenciler sürekli olarak hazırlıklı olmalarına karşın çekingendirler, gerektiğinden fazla etkin değildirler ve konuşmalara katılmazlar. Bu nedenle öğretmen bu öğrencileri çağırmalı ve onları sözlü olarak sormalı.yalnız bu şekilde öğretmen söz konusu öğrencilerin bilgi düzeyi hakkında fikir sahibi olabilir. Söz konusu bilgi yoklaması da sınıfta ikili konuşma şeklinde gerçekleşir. Test sorularla yapılan bilgi yoklamasında, öğretmen öğrencilere dersin ne derecede kavrandığını içeren sorular sorar. Bu yöntem öğretmenin testleri iyi olarak hazırlamasına verdiği öneme bağlıdır. Öğretmen test sorularını hazırlarken öğrencilerin dersi tanıma, anlama, uygulama, analiz ve sentez yapma düzeyi adı verilen Blum kriterlerini göz önünde bulundurmalıdır. Öğrencilerin bilgi düzeylerini saptamak amacıyla birinci yarı yılda iki, ikinci yarı yılda da iki olmak üzere toplam dört test sınavı düzenlenir. Okulda ve evde problem çözme değerlendirmesi 7. sınıf müfredat programına göre tekrarlama ve ev çalışması problemlerin çözümleri öngörülmüştür. Problemlerin çözümünde öğrenciler sürekli olarak siyah tahta da ya da defterlerinde problemleri çözmeleri gerekir. Öğrencilerin söz konusu etkinliği bilgi değerlendirmesi olarak alınmalıdır.

18 Test çözme değerlendirmesi Bir sınıftaki öğrencilerin test sınavı ile ilgili bilgi değerlendirmesi öğretmene, öğrencilerin ders hakkında ne derecede bilgi edindiklerine olanak sağlar. Test metodu öğretmenin testleri hazırlama süresini yakından ilgilendirir. Test soruları ne kadar dikkatli hazırlanırsa elde edilecek sonuçlar da o derece başarılı olur. Test soruları hazırlanırken Blum un kriterleri tanıma düzeyi, anlama, uygulama, analiz ve sentez. göz önünde bulundurulmalıdır. Her yarıyılda öğretmen birer test soru hazırlamalıdır. Test soruların amacı öğrencilerin ders hakkındaki kavrama becerilerinin saptamasıdır. Okuldaki laboratuvar etkinlikleri Fizik laboratuvarı var olan okullarda öğretmen müfredat programına göre deneyler gerçekleştirir ya da herhangi bir fiziksel büyüklüğün ya da olayın ölçümünü yapar. Laboratuvar çalışmaları sırasında bazı öğrenciler çalışmalarda daha etkindir. Bu öğrenciler deneyleri bağımsız olarak yapabilirler, öğretmene de deneylerde ya da ölçme işlemlerinde yardımcı olurlar. Öğrencilerin bu tür davranışları öğretmen tarafından değerlendirilmelidir. Öğrencilerin okulda ve evde bağımsız çalışmaları Öğrencilerin bilgi değerlendirmesi pratik ve gruplar halindeki çalışmalarla da yapılır. Öğrenciler öğretmenin verdiği fizik araçlarını yapımını, evde kendi başlarına gerçekleştirirler. Sözlü değerlendirme Bazı öğrenciler derse hazırlıklı gelmelerine karşın derste etkin değildirler ve ikili konuşmalara katılmazlar, çekingendirler. Bu nedenle öğretmen söz konusu öğrencilerlerin bilgilerini anlayabilmek için yanına çağırması ve klasik olarak bilgi yoklaması yapması gerekir. Klasik sorma yöntemi de ikili konuşma şeklinde olmalıdır ve tüm sınıfın katılmamasına dikat edilmesi gerekir.

19 Sınıftaki etkinliğe göre değerlendirme Altıncı sınıf müfredat programına göre yapılan problemlerin çözümü sırasında bazı öğrenciler derste sürekli olarak etkindirler. Öğretmenin sorduğu soruları öğrenci tahtaya çıkıp ya da defterinde çözer. Öğrencilerin söz konusu özelliklerini öğretmen bilgi bakımından göz önünde bulundurması ve değerlendirmesi gerekir. Yazılı sınav değerlendirmesi Altınıcı sınıf fizik dersi müfredat programına göre 38 ders tekrarlama, pratik ve laboratuvar çalışmaları için ön görülmüştür. Öğretmen öğrencilere derste çözülmüş ya da çözülmemiş sorular sorar. Öğretmenin sınavda çözülmemiş soru ve problemlerin sormasının amacı öğrencilerin dersi anlayıp anlamadığını öğrenmesi ve değerlendirmesidir. Yalnız bu şekilde öğrencilerin öğrenme, dersi anlama ve düşünme şekli anlaşılmış olur. Test sınavı değerlendirmesi Bir sınıftaki öğrencilerin test sınavı ile ilgili bilgi değerlendirmesi öğretmene, öğrencilerin ders hakkında ne derecede bilgi edindiklerine olanak sağlar. Test metodu öğretmenin testleri hazırlama süresini yakından ilgilendirir. Test soruları ne kadar dikkatlı hazırlanırsa elde edilecek sonuçlar da o derece başarılı olur. Test soruları hazırlanırken Blum un kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Blum un kriterleri: Dersi tanıma düzeyi (kognitif), anlama, uygulama, analiz ve sentez. Her yarı yılda öğretmen birer test soru hazırlamalıdır. Test soruların amacı öğrencilerin ders hakkındaki kavrama becerilerinin saptamasıdır. Okuldaki laboratuvar etkinlikleri Fizik laboratuvarı var olan okullarda öğretmen müfredat programına göre deneyleri gerçekleştirir, herhangi bir fiziksel büyüklüğün ya da olayın ölçmelerini yapar. Laboratuvardaki çalışmalar sırasında bazı öğrenciler çalışmalarda daha etkindir. Bu öğrenciler deneyleri bağımsız olarak yapabilirler, öğretmene de deney ya da ölçme işlemlerinde yardımcı olurlar. Öğrencileri bu tür davranışları öğretmen tarafından değerlendirilmelidir.

20 Öğrencilerin bağımsız çalışmaları Öğrencilerin bilgi değerlendirmesi pratik ve gruplar halindeki çalışmalarla da yapılır. Öğrenciler öğretmenin verdiği fizik araçlarını yapımını, evde kendi başlarına gerçekleştirirler. Örneğin: Elektroskop, elektrometre ya da her hangi bir basit aygıtın yapımı gibi. Öğrencilerin bilgi değrlendirmesini, etkinlik ve bağımsız çalışmaları oluşturmalıdır.

FİZİK 6. ve 7. Sınıf GİRİŞ

FİZİK 6. ve 7. Sınıf GİRİŞ FİZİK 6. ve 7. Sınıf GİRİŞ Altıncı ve yedinci sınıfta okutulan fizik dersi müfredat programı öğrencilerin psişik yeteneklerini göz önüne alınarak daha yoğun bir düzeyde yazılmıştır. Öğrenciler altıncı

Detaylı

FİZİK GİRİŞ GENEL HEDEFLER. Öğrenciler:

FİZİK GİRİŞ GENEL HEDEFLER. Öğrenciler: FİZİK haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Altıncı sınıf fizik dersi müfredat programı insan ve doğa esasına göre yazılmıştır. Doğa olayların ve kanunlarının açıklanması bu yaştaki

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 Giriş Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

Müfredat programının genel hedeflerini özetle şöyle sıralamak mümkündür.

Müfredat programının genel hedeflerini özetle şöyle sıralamak mümkündür. 1 Matematik 6. Sınıf haftalık ders sayısı 4, yıllık toplam 72 ders saati Giriş Altıncı sınıf matematiği önceki sınıflarda öğrenilen derslerin genişletilmiş bir tekrarıdır. Matematik eğitimi öğrencilerin

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ 6. sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

MATEMATİK GİRİŞ UZAK HEDEFLER:

MATEMATİK GİRİŞ UZAK HEDEFLER: MATEMATİK haftalık 4, yıllık toplam 148 ders saati GİRİŞ Matematik bilimi sayıların, şekillerin ve uzay gibi büyüklükler arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Matematik evrensel dili sembol

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

Dördüncü sınıf matematik müfredat programının hedefi:

Dördüncü sınıf matematik müfredat programının hedefi: MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 185 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insanoğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI DİSİPLİN/ GELİŞİM ALANI: UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: - Vücudumuz bilmecesini çözelim - Maddeyi tanıyalım - Kuvvet ve hareket - Işık ve ses - Canlılar dünyasını

Detaylı

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5102 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir)

KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) 1 KİMYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati (18 haftada gerçekleştirilir) GİRİŞ Sekizinci sınıf Kimya dersi yedinci sınıf Kimya dersinin devamıdır. Sekizinci sınıfta gerçekleştirilmesi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

MATEMATİK GİRİŞ UZAK HEDEFLER. Dördüncü sınıf matematik müfredat programının hedefi: Öğrencilerin:

MATEMATİK GİRİŞ UZAK HEDEFLER. Dördüncü sınıf matematik müfredat programının hedefi: Öğrencilerin: MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 185 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insanoğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

KİMYA haftalık 2, yıllık yoplam 74 ders saati

KİMYA haftalık 2, yıllık yoplam 74 ders saati KİMYA haftalık 2, yıllık yoplam 74 ders saati GİRİŞ Sekizinci sınıf Kimya dersi yedinci sınıf Kimya dersinin devamıdır. Sekizinci sınıfta gerçekleştirilmesi gereken program içerikleri şunlardır: Kimyasal

Detaylı

Bağımsız ve sistematik çalışma alış kanlığını kazandırır; Karşılaştığı problemleri çözebilecek metodlar geliştirebilmelerini geliştirir.

Bağımsız ve sistematik çalışma alış kanlığını kazandırır; Karşılaştığı problemleri çözebilecek metodlar geliştirebilmelerini geliştirir. MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati) GİRİŞ On birinci sınıf matematik müfredat programı onuncu sınıfta edinilen matematik bilgilerin genişletilmiş şeklinin bir devamıdır.

Detaylı

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/ Fen ve

Detaylı

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

6.PROGRAMIN SEVİYESİ: ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. ADAPTASYON VE EVRİM DNA VE GENETİK KOD 1.ÜNİTE MAYOZ KALITIM MİTOZ KAZANIMLAR 1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2 Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan

Detaylı

KİMYA 7. Sınıf haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati

KİMYA 7. Sınıf haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati KİMYA 7. Sınıf haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 36 ders saati GİRİŞ Kimya dersi ilköğretimin 7. sınıfında öğretilmeye başlar. Önceki sınıflarda öğretilen İnsan ve Doğa, Biyoloji ve Fizik derslerinde

Detaylı

ÜNİTE 1: BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ

ÜNİTE 1: BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ BÜYÜKTUZHİSAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 015 016 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders saati Konu Kazanımlar Etkinlik Öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri (etkinlikler)

Detaylı

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati)

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) GİRİŞ Sekizinci sınıf teknoloji dersi önceden kazanılmış bilgilerin devamı ve bu seviye için öngörülmüş gerekli bilgi ve becerilerin (cisimlerin

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley BÖLÜM 2 Gauss s Law Hedef Öğretiler Elektrik akı nedir? Gauss Kanunu ve Elektrik Akı Farklı yük dağılımları için Elektrik Alan hesaplamaları Giriş Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

TEKNOLOJİ UZAK HEDEFLER GENEL HEDEFLER. haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ

TEKNOLOJİ UZAK HEDEFLER GENEL HEDEFLER. haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Sekizinci sınıf teknoloji dersi önceden kazanılmış bilgilerin devamı ve bu seviye için öngörülmüş gerekli bilgi ve becerilerin (cisimlerin

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI DA DEVRE Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI BÖLÜM 1 Temel Kavramlar Temel Konular Akım, Gerilim ve Yük Direnç Ohm Yasası, Güç ve Enerji Dirençsel Devreler Devre Çözümleme ve Kuramlar

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 204-205 DERS YILI 0. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL EYLÜL 0... Basınç ve Kaldırma Kuvveti 0... Basınç ve 0... Basınç ve 0... Katılarda ve durgun sıvılarda

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

İÇİNDEKİLER. STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3. Arabalar... 7

İÇİNDEKİLER. STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3. Arabalar... 7 ED U PL AY İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyonu- Kitabın Yaklaşımı... 2 STEM in Türkiye de Uygulanabilirliği... 2 Ortaokul STEM Müfredat Entegrasyon yaklaşımı... 3 Bölüm 2. Edu Tech

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1-.. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. 2-, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan

Detaylı

TANIMLAR, STANDARTLAR, STEMĐ, HATALAR, BELĐRS YER DEĞĐŞ MLERĐ KUMPASLAR, MĐKROMETRELER, ÇÜMLER KOMPARATÖRLER. RLER BOYUTSAL ve ŞEK EN KÜÇÜK

TANIMLAR, STANDARTLAR, STEMĐ, HATALAR, BELĐRS YER DEĞĐŞ MLERĐ KUMPASLAR, MĐKROMETRELER, ÇÜMLER KOMPARATÖRLER. RLER BOYUTSAL ve ŞEK EN KÜÇÜK Metroloji ve SI Temel Birimleri TANIMLAR, STANDARTLAR, BOYUTLAR VE BĐRĐMLER, B GENELLEŞTĐRĐLM LMĐŞ ÖLÇME SĐSTEMS STEMĐ, HATALAR, BELĐRS RSĐZL ZLĐK K ANALĐZĐ, ĐSTAT STATĐKSEL ANALĐZ YER DEĞĐŞ ĞĐŞTĐRME ÖLÇÜ

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. sınıf seviyesinde öğrencilerden, canlıyı oluşturan temel yapı birimi ve diğer yapılarla ilişkisi, bazı sistemlere ait yapı ve organlar, bitki ve hayvanlardaki

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Editörden... YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM

Editörden... YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM II YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Yavuz KESKİN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik,

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır

DERS ÖĞRETİM PLANI. (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır DERS ÖĞRETİM PLANI (Bölümden Bağımsız hazırlanmıştır TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ 2 Dersin Kodu: FZK3004 3 Dersin Türü: Zorunlu, 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2011-2012 6 Dersin

Detaylı

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER İletkenlik Elektrik iletkenlik, malzeme içerisinde atomik boyutlarda yük taşıyan elemanlar (charge carriers) tarafından gerçekleştirilir. Bunlar elektron veya elektron boşluklarıdır.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 2 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI. 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL 4 5 4 11.1. Kuvvet ve 11.1.1. Vektörler 11.1.1. Vektörler 11.1.2. Bağıl 11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. 11.1.1.2. Vektörel büyüklükleri kartezyen koordinat sisteminde

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1. KISA DEVRE Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Adı: Sınıf: Ünitenin Adı/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 7.Sınıf Kuvvet ve Hareket/ 2.Ünite Enerji ve Sürtünme Kuvveti 40 dakika BÖLÜM 2

Detaylı

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-2 de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS- 2 ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Electric Safety And Grounding System Design EEE491 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER ODUN FİZİĞİF İĞİ Yrd.Do Doç.Dr BİLGİN N GÜLLERG Takip edilecek ders kitabı Fiziksel ve Mekanik AğaçA Teknolojisi (I. Bölüm) Yazar: A. Yılmaz Y Bozkurt,Yener Göker Yardımcı Kaynaklar: Wood: Influence of

Detaylı

(haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati)

(haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati) EL İŞİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati) GİRİŞ Dördüncü sınıf teknoloji dersi önceden kazanılmış bilgilerin devamı ve bu seviye için öngörülmüş gerekli bilgi ve becerilerin (trafik,

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek GÜNEŞ 1- Büyüklük Güneş, güneş sisteminin en uzak ve en büyük yıldızıdır. Dünya ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre, çapı ise 1.392.000 kilometredir. Bu çap, Yeryüzünün 109 katı, Jüpiter in de 10

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı