Tarihsel Bakış Açısıyla Enerji ve Enerji Tedariki. Prof. Dr. Peter Cornelius Mayer-Tasch

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarihsel Bakış Açısıyla Enerji ve Enerji Tedariki. Prof. Dr. Peter Cornelius Mayer-Tasch"

Transkript

1 Tarihsel Bakış Açısıyla Enerji ve Enerji Tedariki Prof. Dr. Peter Cornelius Mayer-Tasch I. İhtiyaçlarımızı gidermek için sadece elektrik düğmesine basmak, su musluğunu açmak, arabanın anahtarını çevirmek yeterliyse, işte o zaman enerji olmadan hayatın olamayacağını, enerjisiz ne bitkilerin ne de hayvanların yaşayamayacağını kolayca unutmuş oluruz. Enerji olmadan insan hayatı ise hiç olmaz. İnsanlar, diğer canlılardan farklı olarak daha yoğun şekilde enerjiye gereksinim duymaktadırlar. İlk bakışta banel gelebilir, ama insanın birincil, temel ve vazgeçilmez enerjisi Bergson un adlandırdığı gibi l elan vital, yani insanın kendi içindedir. Oldukça kısa varlığının en uzun döneminin ötesinde insan için başka enerji de mevcut değildir. Eğer ilahî enerjileri 1 kavramın geniş anlamında anlaşılması gereken dikkate almayacak olursak, bu durumda insanın enerjisi sadece aldığı gıdaların dönüşümü sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle insanlığın ilk döneminde tüm dikkatler, gıda ve gıda aramaya yönelik olur. Burada da ilahî enerjilerin en az biri, yani güneş, en önemli rolü oynar. Sonuç itibariyle uranyum atomlarının parçalanmasından elde edilen enerjinin dışındaki tüm enerjileri güneşe borçluyuz. Neolitik Çağ ile birlikte sınırlı da olsa bir dönüşüm yaşanmaya başlar. Göçebe toplayıcı veya avcı olarak yiyecek peşinde koşmak yerine, insanlar yerleşik hayata geçip tahıl ve diğer tarım ürünleri ekmeye, hayvan beslemeye başladılar ve ürünlerini stoklamaya başlayarak böylelikle yaklaşık yıldan beri bugün hala geçerli olan yaşam biçimini kurmuş olurlar. Belki de bu dönem Prometheus un Tanrılardan ateşi çalıp insanlara hediye ettiği ve böylece insanları (nerdeyse) ilahlaştırdığı dönemdir. Her halükarda insanların ateşe sahip olması ve hükmetmesi, tamamen yeni nitelikte bir kültürel gelişmeyi başlatmıştır. Şimdi artık insanlar için yabancı bir enerji, yani ağaçta ve diğer organik maddelerde bulunan kimyasal enerji mevcuttur. İnsan dışı enerjiler, yeni bir yaşam tarzının sembolü haline gelirler ve bu durum günümüze kadar da değişmez. Dönüştürülmüş enerjiler, insanlık medeniyetinin değişmezleri haline gelir. Yunan mitolojisinde yer verildiği gibi, Prometheus un Tanrıların rızası olmadan ateşi insanlara verip vermediğini daha fazla tartışmaya gerek yok. Ancak bu miti günahın modeli olarak da değerlendirebilmek mümkündür. Öyle ki, bu olay insanlığı bir daha terk etmeyecek olan enerji açlığının ilk günahı olarak tanımlanabilir. Ve zamanlama doğru yapılmıştır.çünkü ateş, yangın ve yağmalama ile yerleşik insanın mal varlığını kalıcı şekilde tehlikeye soksa bile, yerleşik hayata geçmiş olan insan ateşi oradan oraya dolaşıp duran göçebe insandan daha güvenli bir biçimde kullanabiliyordu. Her şeyden önce ateş insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirmiştir. Artık yiyecekler pişirilebiliyor, kızartılabiliyor, ızgara edilebiliyor ve de baharatlar kullanılmaya başlanıyordu. Yemek artık bir zevk haline gelmişti, özellikle yemeklerde bulunan besin maddeleri vücut tarafından daha kolay alınabiliyor ve daha iyi değerlendirilebiliyordu. Bu sayede insanın

2 fiziksel, her şeyden önce zihinsel gelişimi de önemli ölçüde hızlanmıştır. Bunun ötesinde ateş, çalışma aracı, ışık ve ısı kaynağı, arazi-arsa açmak amacıyla ormanları yakmak veya çamuru pişirmek için de kullanılmıştır. Her halükarda ateş, insanların yaşamlarını o derecede değiştirdi ki, o nedenle ateşi medeniyetin başlangıcı olarak değerlendirmek gerekir. Yeni Taş Devri nin düşük-enerjili-insanından, günümüzün yüksek-enerji-insanına gelinceye kadar elbette uzun ama, yine de hızlı, belki de çok hızlı bir yol kat edilmiştir. Her ikisinin de ortak noktası, enerjiden duyulan korkudur. İlkin insanı özellikle ateşin sönebileceği tehlikesi korkutmuş olmalı. Sonradan ise insanı, ateşin kriminal amaçlı, savaşlarda kötüye kullanılmasından duyulan endişe ve Harrisburg ve de Çernobil kazalarının açıkça gösterdikleri gibi, atom enerjisinin barışçıl amaçlarla da kullanılması halinde de kötü sonuçların ortaya çıkabileceği korkusu sarmıştır. Bu gelişmelerin de işaretleri yok değildir. Uzun süreden beri, ama özellikle yakın geçmişte dünyaya yön veren şiddetli enerji açlığı yüzünden, atom enerjisinin sivil amaçlarla kullanılması, bütün dünyada ciddi olarak yeniden bir opsiyon olarak ele alınmaktadır. Özellikle Brezilya, Hindistan ve Çin ekonomilerinin gelişmeleri paralelinde yaşanan yoğun talep patlaması, küreselleşme diye adlandırılan ekonomik gelişme bütün sınırları ortadan kalkmasına, giderek azalması nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatları her gün yeni tavan yapması gibi nedenlerden ötürü, atom enerjisi, atom sanayisinin bile düşünmeye cesaret edemediği şekilde yeniden önem kazanmaktadır. II. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın enerji modern dünyanın uyuşturucusudur. Gerçi insan, ateşe hakim olmakla büyük bir gelişme sağlamış olur, ama aynı zamanda kendini hemen hemen kurtulamayacağı bir bağımlılığın içine de atmış olur. Fakat ateşin besini olan yanıcı madde talep etmesi gibi bir dezavantajı da bulunmaktadır. Bunun ile birlikte ateşin ilkin - kendi dinamiklerinden bağımsız olarak "statik" enerjiye dönüştüğü ve ardından birtakım ilave birleşenler ile hareket enerjisine dönüştürülebilmesi gibi ikinci bir dezavantajı daha bulunmaktadır. Ateş yardımıyla ağaçlar yakılarak araziler oluşturulduktan sonra, bu arazileri sürmek için mobil enerji gereksinimi ortaya çıkmıştır. Evcilleştirilmelerinin ardından eşek, öküz ve atlar ilk toplumlarda ortaya çıkan işlerin yapılması için en büyük enerji kaynağı oldular. Değirmenlerin çalıştırılması için rüzgardan ve daha sonra sudan yararlanılması, yelkenli gemilerin hareket ettirilebilmesi doğal enerji kaynaklarının kullanılabilmesi ile mümkün hale gelmiştir. Tekerleğin bulunması ile birlikte - en önemli ilk entelektüel enerji-buluşu insanlar ve eşyaların hareket edebilmesi olanağı gelişmiş ve böylelikle de özellikle malların değiş tokuşu da hızlanmıştır. İnsanlar başlangıçta sadece odun ve odun kömürü yakmayı bildiklerinden, yakıt sorunu daha zor çözülebildi. Ama ateş, gittikçe daha başka süreçler içinde örneğin maden çıkarmada ve metallerin eritilmesinde2 kullanılmaya başlandığı için, ağaçlar kısa sürede tükenmeye başlar. Bunun ile birilikte ağaç öncelikle gemi yapımında da kullanılır. Bu nedenle eski çağda bile enerji açlığı yüzünden ülkenin geniş bölgelerindeki ormanlar tüketilmiş ve daha sonraki yüzyıllarda birçok bölgede ormanlar o denli yok edilmiştir ki, ormanlardan enerji elde etmek için buraların planlı bir biçimde işletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buna rağmen yine de oluşan talep karşılanamadığı için, o güne değin kullanılmamış olan enerji türlerini kullanılabilir hale getirmek gerekliliği ortaya çıkmıştır.

3 Ayrıca eskiden beri yasal anlamda bile yabancı insan gücü enerjisi girdisi kölelik biçiminde de kullanılmıştır ki, bu durum, günümüzde feodalizm köleliği şeklinde olmasa da halen angarya olarak devam etmektedir. Kölelere, diğer bütün üretim malları gibi satın alınabilecek birer nesne (mancipia) gözüyle bakılıyordu. Burada kürek mahkumları özel bir rol oynamıştır. Çünkü bu mahkumların çoğu savaş esirleri veya hükümlülerden oluşuyordu. Bu kişiler de enerji girdisi işlevini görüyorlardı ve bunlar olmadan birçok deniz savaşı "suya düşmüş" olurdu. Günümüzde nasıl petrol, doğalgaz veya uranyum ile enerji temin etmek için farklı gerekçeler ile savaşlar yapılıyorsa, 1850 li yıllar dolaylarında fiyatları Şark ta yaklaşık olan3 kölelerin iş gücüne ulaşmak için de savaşlar yapılmıştır. Fakat kölelerin kurtarılması için de Amerika daki iç savaş veya sömürgelerin bağımsızlık savaşları gibi savaşlar yapılmıştır. Mantığa dayalı yasal düşüncenin öğretilmesi sayesinde insan enerjisinden faydalanılmasına yönelik mücadeleler bugün ağırlıklı olarak toplu sözleşme taraflarınca medeni bir biçimde yürütülmektedir. Eskiden beri çeşitli enerjilerin geniş bir spektrumu bilinmesine karşın, enerjinin etkin kullanımının başlangıcı, buhar makinesinin bulunmasıyla aynı zamana denk gelen modern sanayi döneminde büyük önem kazanmıştır. Buhar makinesi, ısının mekanik harekete dönüşmesini sağlamıştır. Bu makine,hayvanlar ve insanlara gerek kalmadan hareket enerjisinin elde edilmesini mümkün hale getirmiştir. Buhar makinesi yelkenli gemilerin, yel ve su değirmenlerinin yerini alır ve aynı zamanda da köle ticaretinin ekonomik temelini ortadan kaldırır. Buhar makinesinin avantajı, neredeyse sınırsız olan gücünde, ama özellikle de büyük miktarda enerjinin ilk olarak bulunduğu yere bağımlı olmadan kullanılabilir olmasındaydı. Buhar makineleri tren olarak kara parçalarından devletler oluşturur, Amerika Birleşik Devletleri veya Sovyetler Birliğinde olduğu gibi. Buharlı gemiler sayesinde dünya birbirine bağlanır ve dünyada bir devrim yaratılmış olur. Ama buharın enerji kaynağı olarak kullanılmasının ön koşulu, torf gibi kötü bir kokuya sahip olması nedeniyle yoksul insanların yakıt maddesi olarak görülen birincil enerji kaynağı olarak kömürün kullanılmasıydı. O dönemde maddi imkanları el verenler odun yakarak ısınıyordu. Ama buhar makinelerini odunla çalıştırmak için dünyadaki ormanlar sadece kısa süre yeterli olurdu. Milyonlarca yıllık kimyasal enerjiyi depolayan ve fosil enerji taşıyıcısı olan kömür, (kok şeklinde4) eritilmesinde kullanıldığı demir ile birlikte sanayi çağının sembolü haline gelir. Benzinli ve dizel motorlarının yavaş yavaş kömürle çalışan motorların yerine geçene kadar, ağır sanayinin hızla gelişmesi süreci, kömürün yakıt maddesi olarak etkin kullanımına yönelik tekniğin gelişmesine bağlı olur. Petrol daha Sümerler ve Asurlular tarafından biliniyordu5, ama ilk olarak 1859 da ABD de bilinçli olarak çıkarılmaya başlanmıştır. Yakıt motorlarının keşfiyle birlikte "siyah altın" denilen "narin" fosil enerji kaynağı petrol benzin ve dizel olarak büyük bir hızla zirveye tırmanan bir başarı elde eder. Elektrik enerjisinin önce sudan daha sonra petrol ve doğalgazdan (ve muhtemelen bundan sonra en azından özel alanda ağaç pelitleriyle) ve ardından başlangıçta "temiz" olarak görünen atom santrallerinden üretilmesi ile birlikte enerji üretimi şu anda en yüksek seviyeye ulaşmış durumdadır. Ancak gelişim süreci henüz sona ermemiştir ve ermemelidir. Çünkü birçok sebepten6 dolayı enerjiler çok hızlı şekilde sadece yeniden gelişen ve yeniden kazanılabilir kaynaklardan elde edilebilecektir. İnsan-lığa, ilahî enerjilere geri dönüşü borçluyuz, çünkü onlar uzun bir yolu oldukça kısa bir zamanda kat edebilmemizi sağlamışlardır.

4 Erişilmesi mümkün olmasa bile, araştırmalar perpetuum mobile oldukça yaklaşmak zorundadır. III. Burada sadece ana hatlarıyla ortaya konan ve yaşamın devam etmesi ve somut yaşam şartlarına verilen öneme rağmen, ihtiyacın karşılanması için kullanılan araçların ve yolların her zaman barışçıl olmadıklarına hiç şaşmamak gerekir. Köleler için yapılan savaşlardan, petrol uğruna yapılan ve yapılmakta olan savaşlara kadar uzanan yol çok uzak değildir. Dünyanın bugünkü birinci derece enerji tüketimi, yaklaşık olarak günde on iki saat olmak üzere çeyrek beygir (PS) veya 200 Watt gücünde çalışan 130 milyar kölenin bedensel işgücüne denk gelmektedir. Yani dünyadaki her insan kendi gücünü 22 kat aşan ve ortalama 22 "enerji kölesine" denk gelecek bir enerji harcamaktadır. Ancak enerji kullanım dağılımı oldukça dengesizdir. Öyle ki, ABD liler 110, Çinliler şimdilik 8 enerji kölesine denk güç kullanmaktadırlar.7 Fizikçi Hans-Peter Dürr ün verdiği bu birkaç rakam, düşünmek için birçok neden sunmaktadır. Enerji yalnız çok değerli değil, fiyat konulmuş diğer bütün mallar gibi her zaman kısıtlı, çok hassas, stokları sınırlı ve dengesiz dağılmış olan bir girdidir. Enerjinin bütün, ama özellikle de gelişmiş sanayi devletlerinin ve bunların vatandaşlarının işlevleri için büyük öneminden dolayı, yaşamsal öneme sahip olması ve bu iksirin mümkün olduğunca sorunsuz teminine çalışmak ulusal ve uluslararası politikanın vazgeçilmez görevi olmuştur. Dolayısıyla enerji tedarikin teminat altına alınması "ulusal çıkarların" bir görev olarak karakterize edilebilir. Elbette bunun yanında özel şahısların, şirketlerin ve bazı devletlerin ve bunların hükümetlerinin maddi çıkarları da söz konusudur, çünkü bu girdi sayesinde paranın dışında da siyaset yapılabilmektedir. Böylece sorun siyaset bilim açısından da oldukça kompleks ve karmaşık hale gelmektedir. Bugün özellikle petrol, doğalgaz ve uranyum uğruna yapılan savaşlardan kastedilen "enerji savaşlarının" yalnızca işletme ve ekonomik maliyetlere değil onun ötesinde sosyo-politik bir maliyeti de beraberinde getirmektedir. Özellikle ekonomi ithalata bağlıysa bu durum daha belirgin olmaktadır, çünkü böyle bir ekonomide üretilenden daha fazla enerji harcanmaktadır. Yani ithalata bağımlılık enerjiyi çoğu kez arz edenler ve talep edenler tarafından yeterince araçsallaştırılan bir politika haline getirmektedir. Aslında liberalleştirilmiş dünya piyasalarında fiyatların arz ve talep aracılığıyla oluştuğundan hareket edilmelidir.ancak bu ilke petrol fiyatlarını resmen siyasi bir silah haline getiren (ki bu durum bugün elbette petrol fiyatlarının artışına daha ziyade engelleyici bir etki yapmaktadır) OPEC in kuruluşundan itibaren artık geçerli değildir. Ancak herhalde özellikle daha az resmi bir biçimde, her zaman petrol fiyatlarını ve de petrol teminini piyasa mekanizmaları haricinde düzenlenmeye çalışılmıştır. Petrol ve doğalgazı uzun süre teminat altına alınmış şekilde uygun fiyatla temin etme hedefine ulaşmak için ki bu, ulusal-ekonomik öneminden dolayı siyasi-stratejik bir görevdir (dış) siyasetle ilgili önlemlerin bütün spektrumu kullanılabilir. Yani burada kullanılan araç, yol ve de metotların bazıları, demokrasiyle yönetilen ve kontrol edilen devletlerin de emin olamayacakları Arkan-politikası, gizli politika ve güç politikası alanına girmektedir; otoriter sistemlerden ise hiç bahsetmeye gerek yok. İstikrarsız satıcı ülkeleri, çeşitli şekillerde askerî müdahaleler dahil gerçekleşebilecek müdahalelerle yapay olarak ayakta tutmaya çalışıldığında bu siyasi bedeller çok ağır olabilir.

5 Satın alma hakları için geçerli olan hususlar, elbette hayatî öneme sahip olan ham maddelerin yani petrol ve doğalgaz tankerleriyle, boru hatlarının nakil yollarının emniyeti için de geçerlidir. Tankerler için özellikle eskiden birbirleriyle çarpışma tehlikesi mevcut iken bugün de korsanlar tankerler için yeniden bir tehlike teşkil etmektedirler. Boru hatlarında korsanlardan daha ziyade, özellikle bölgelerinden boru hattı geçen ve siyasi bakımdan güvensiz aday ülkeler risk oluşturmaktadırlar. Bu tür riskler azaltılmaya çalışılmaktadır ve bu nedenle özellikle siyasi ve mali açıdan, öncelikle yüklü bir geçiş ücreti ödeyerek işbirliği teminat altına alınması düşünülen ülkelere güvenilmektedir. Ancak böylelikle ileride yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilecek karşılıklı bağımlılıklar yaratılmaktadır. Uluslararası kargaşaların büyük bir bölümünün nedeni bu tür politikalardır. Böylece ulaşılmaya çalışılan güvenlik, insanın kurtulmaya çalıştığı güvensizliklere neden olmaktadır. Bu ve benzeri tahmin edilemez durumlardan ancak, Aristo nun, "insanın ancak kendi kendine yeterliyse gerçekten özgür olduğu ve ekonomik bağımsızlığın barışı seven bir toplumun en büyük amacı olması gerektiği" şeklindeki öğretisini hatırlamasıyla mümkündür. Gittikçe daha da küreselleşen dünyanın içinde bulunduğu mevcut durumunda bu amaca ulaşmak oldukça uzak gibi görünebilir. Ancak yine de bu hedefi geleceğin gündeminde tutmaya değer. Hemen hemen çürütülemeyen bir iddia, fosil enerji rezervlerinin gittikçe belirginleşen tükenişidir. Tarihteki düşük enerji gerektiren toplumlara geri dönüş yolu sanırım bize kapalıdır. Ancak eski toplumların uzun süre yararlandıkları doğa güçlerinden yararlanmanın yolu açıktır ki, bu global anlamda da mümkündür. Bunun için ise herkese yararlı olacak ve kimseye zarar vermeyecek müşterek bir enerji politikası için bir örnek oluşturmak gerekir ki, bu da bizlerin çabalarına değecek üstün bir görevdir. 1 Enerji kavramı, Yunanca energeia sözcüğünden gelmektedir. Aristo bu sözcükten, ilahî ruhu veya sadece muhtemelin gerçekleşmesine yardım eden etkililiği anlamaktadır. (Bkz. Wissensportal Energie der Dena, tarih Bir ton ham demir üretmek için 2 ton odun kömürüne ihtiyaç vardı. Ham demirden silah yapımına elverişli çelik elde etmek için ise karbon içeriğini azaltmak amacıyla demirin dört kez daha tazelenmek yani ısıtılarak kızdırılması gerekiyordu. (Bkz. dc2.uni-bielefeld.de) 3 Bkz. National Geographic in tarihli nüshası 4 Kömürün koklaştırılması esnasında atık ürün olarak şehir gazı denilen gaz ortaya çıkmaktadır. 5 Petrolün Yunanca adı ( naphta ) Asurca nabatu kelimesinden türemiştir ve yanmak, ışık vermek anlamına gelir. (dc2.uni-bielefeld.de) 6 Örneğin petrolün ayrıştırılması ( cracken ) esnasında birçok kimyasal ürünün (boya, plastik, ilaç vs.) yüksek değerli temeli olan çok sayıda madde ortaya çıkar. 7 H. P. Dürr e göre, Yer aldığı eser: tarih

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yaşam Hakkı Olarak Su 1

Yaşam Hakkı Olarak Su 1 Yaşam Su Hakkı Olarak Su En Önemli Doğal Kaynağın Tahrip Edilmesi, Kirletilmesi ve Çıkar Kaynağına Dönüştürülmesi Üzerine Ercan Ayboğa 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Ağustos 2010, İstanbul Yaşam Hakkı

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz 1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz Giriş Zeki Alptekin Eylül 2014, Krefeld-Almanya 1. Dünyada Enerji Sorunu S.2 2. Türkiye

Detaylı

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z?

Dünden Bu Güne Un Sanayi. Mera Islah na Çevreci Yaklafl m. Yerel Reforma Haz rm s n z? Mera Islah na Çevreci Yaklafl m Yerel Reforma Haz rm s n z? Dünden Bu Güne Un Sanayi Tüketicinin gözünde Markan z n Güvenilirli ini ve De erini Artt rman n Yollar... TiCARET 01 02 TiCARET Sahibi Sakarya

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRESİ (23-26 KASIM) NÜKLEER ENERJİ PANELİ Mayıs, 2011 Editör; Metin ALTAY JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Düzenleme; Fatmanur KARAMAN Sevda GÖREN

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment)

ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (Effects of Energy Consumption on Geographical Environment) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 36-52 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Effects of Energy Consumption

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL

ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ SEKTÖREL AR&GE B Ü L T E N AR&GE BÜLTEN 2009 ARALIK - SUNUŞ 2013 HAZİRAN İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sunuş -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı