CUMHURİYETİN 50.YILINDA BİŞKEK KENTİ 2040 YILI GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI FİKİR PROJESİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYETİN 50.YILINDA BİŞKEK KENTİ 2040 YILI GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI FİKİR PROJESİ RAPORU"

Transkript

1 CUMHURİYETİN 50.YILINDA BİŞKEK KENTİ 2040 YILI GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI FİKİR PROJESİ RAPORU

2 İÇİNDEKİLER GELİŞİM SENARYOSU... 1 GİRİŞ... 1 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KORUMA ALANLARI... 3 TARIM ALANLARI... 4 Ekolıjik Tarım... 4 Kentsel Tarım ve Sera Alanları... 4 YAPI YASAĞI YA DA SINIRLAMA GETİRİLEN ALANLAR... 4 KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI... 5 MESKUN ALANLAR... 5 GELİŞME ALANLARI... 5 KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI... 5 TİCARET VE HİZMET MERKEZLERİ... 5 Birinci Derece Merkezler... 5 İkinci Derece Merkezler... 5 Alt Merkezler... 5 MERKEZİ İŞ ALANI VE BÜTÜNLEŞME BÖLGESİ... 6 TİCARET, KÜLTÜR VE KONUT ALANI... 6 SANAYİ ALANLARI... 6 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ... 7 KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ... 7 EĞİTİM, BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ALANLARI... 7 TURİZM ALANLARI... 7 BÜYÜK VE AÇIK ALAN KULLANIMLARI... 7 ULAŞIM... 7 KENTSEL TASARIM PROJELERİ... 8 *KENDİNİ TOPARLAYAN NEHİR... 8 Ekolojik Altyapı İnşa Etmek... 9 Nehire Olan Şehircilik Bakış Açısı Ekolojik Yenileme Özgün kültürel kimlik Kıyı Alanları Nehir Yatakları Ekolojik Koridorlar * BİŞKEK MİA - YEŞİL/SÜRDÜRÜLEBİLİR MİA Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Mimarlık Sürdürülebilir Bişkek MİA Yapılarının Ekonomik Yararları Bişkek MİA Tasarımında Dikkate Alınan Sürdürülebilir Mimarlık Yöntemleri Kaynak Yönetimi a) Enerjinin Etkin Kullanımı b) Suyun Etkin Kullanımı c) Malzemenin Etkin Kullanımı d) Yapı Alanlarının Etkin Kullanımı Yaşam Döngüsü Tasarımı a) Yapı Öncesi Dönem b) Yapı Dönemi c) Yapı Sonrası Dönem İnsan İçin Tasarımı a) Doğal koşulların korunması b) Kentsel Tasarım ve Arsa Planlaması c) İnsan Sağlığı ve Konforu İçin Tasarım KAYNAKÇA... 16

3 GELİŞİM SENARYOSU Şehirlerin gelişim senaryolarını fiziksel eşikler, nüfus yoğunluğu ve kentin niteliği belirler. Kentlerin yatay gelişim senaryosunda dağınık yerleşmelere ulaşım altyapı maliyetleri, özel araçlara duyulan ihtiyacın artması ile yakıt ihtiyacı, çevre kirliliği ve doğal yapay eşiklere dayanarak; doğal alanları ve tarım alanlarının sınırlarına taşabileceği gelişimler açısından bu modelin sürdürülebilirlik açısında uygun olmadığı görülmektedir. Buna karşın dikey gelişim kompakt kent formu, mekanların mümkün oldukça bir arada kullanılmasını, yüksek yoğunluklu ve mekansal gelişimi sınırlı bir gelişimi ifade eder.bu durum trafik yoğunluğunun artmasına, toprak değerlerinin aşırı yükselmesine, enerji için yeterli kaynak bulunması sorunlarına, alt yapı ihtiyacının artışına sebep olur. Farklı arazi kullanım türlerinin bir arada olduğu karma bir gelişim modeli,alanın fonksiyonuna göre belirlenerek, iki senaryonun da olumsuzluklarını tolere edecek bir senaryo oluşturulmalıdır. Bişkek; su havzaları ve tarım alanlarının oluşturduğu kırılgan coğrafyada, demir yolu hattı boyunca doğrusal bir yerleşme sistemine sahiptir. Bu kırılgan doğal yapının, Bişkek in varlığını sürdürebilmesi için kesinlikle korunması ve yeşil alanların arttırılması ve kazanımı yönünde kararlar verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik; plan kararlarının temelini oluşturmaktadır. öntem: Bişkek ili toplam nüfusu yaklaşım dir. Mevcut dinamiklerin ve eğilimlerin devam etmesi durumunda 2milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Planlama alanında MİA olarak belirlenen bölgede,aynı ş kolunda bulunan farklı programların, bir arada bulunmasının get rd ğ türlü kazanımlara er şmek üzere aynı yerde yer almak eğ l m nde olmalarından da söz ed leb l r. üksek katlı yapılar, aynı ş kolunda çalışanların b r araya gelmes ne, aralarındak let ş m ve etk leş m n güçlenmes ne, ş yaşamı le lg l b lg akışının hızlanmasına, ş yaşamında gereken türlü belgelere ya da araç gereçlere kolayca er ş leb lmes ne ve belk de daha öneml s çalışanların kolayca denetlenmes ne uygun ortam oluşturarak sayıları g derek artan büyük ş rketler n, yönet m yerler n n kent ç nde bulunmasını yeğlemeler, b r yandan ekonom k canlılığa katkıda bulunmuş, b r yandan yararlanılab lecek durumdak kent toprağının m ktarını artırmıştır. Kent hem yatayda hem dikeyde, masterplanda alanlara öngörülen işlevler doğrultusunda gelişim senaryosu uygulanacaktır. Örneğin; MİA ve MİA da istihdam edilecek nüfusu kaldırabilmesi ve ulaşım maliyetlerini düşürmesi sebebiyle,dikey gelişim önerilirken, konut alanlarında kent çeperlerine doğru bir gelişim önerilmektedir. GİRİŞ Bişkek in etki ve işlevsellik sınırlarının İl sınırlarını aşması nedeniyle bazı kararlar İl sınırı dışındaki alanlar da göz önünde bulundurularak ve bu alanları etkileyecek şekilde verilmiştir. Bişkek in ekonomik ve sosyal ilişkileri başta Kant ve Tokmak İlçeleri olmak üzere tüm çevre illeri kapsamaktadır. Bişkek in kentsel gelişme eğilimi ile doğal ve yapay eşikleri göz önünde bulundurularak kapasite plan niteliğinde hazırlanan Çevre Düzeni Planı; Bişkek in kapsamlı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçmesini amaçlanmaktadır. Bu dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik stratejiler ve kararlar sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda belirlenmiş ve bu dönüşüm aracılığıyla Bişkek in yaşam kalitesi yüksek küresel ölçekte, Türk kimliğiyle öne çıkan, marka değeri olan güçlenmiş bir eğitim ve hizmet kenti olması hedeflenmiştir. Şekil.1.Bişkek in Konumu 1

4 Makro formun belirlenmesindeki öncelikler; güneydeki tarım alanlarına, su kaynaklarına ve tektonik faaliyetlerin olduğu bölgeye doğru gelişmesini engellemek için sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kontrol altına alınması, mevcut MİA üzerindeki baskı ve trafiğin oluşmaması için; çok merkezli bir yapının oluşmasının sağlanmalıdır. Sürdürülebilirlik kapsamında, ormanlar, su toplama havzaları ve tarım alanlarının korunması önceliklidir. Halen işgalle oluşmuş yerleşmelerin, su kaynaklarını kullanılamaz hale getirmesi, yeşil alanların azalması, Bişkek in kentsel yaşam kalitesinin geleceğini tehdit etmektedir. Kapsamlı bir korumanın gerçekleşebilmesi için mekansal önlemler dışında idari yapılanmanın da yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. apısal dönüşümün gerçekleşmesine yönelik olarak öne çıkan diğer bir husus ise bilgiyi sınırlı biçimde transfer eden patent ve lisanslarla üretim yapan bir ekonomiden, bilgi üreten bir yapıya dönüşümün gerekliliğidir. Bunun için ülke ekonomisinin lokomotifi olan İstanbul da, bilgiyi üretecek ihtisas ve doktora düzeyinde üniversite mezunlarının yetiştirilmesine yönelik üniversitelere; bilginin uygulamaya dönüşmesi süreci için üniversite ve sanayi ile işbirliği içerisinde olacak teknoloji geliştirme parklarına ihtiyaç vardır. Bilgi üreten bir yapıya dönüşümü desteklemek üzere, bilgi teknolojilerini geliştiren ve kullanan üretim tiplerinin geleneksel üretimin yerini alması hedeflenmiştir. Bunun için, post-fordist olarak da adlandırılabilecek bu üretim yapısının tamamlayıcısı olan destek sistemlerinin geliştirilmesi; talebe anında cevap verebilen eş zamanlı üretim için bilişim, lojistik, finansman, hukuk ve organizasyonel kapasite geliştirilmesi gibi sistemlerin ve unsurların yeni ekonomide yerlerini alması gerekmektedir. Bu doğrultuda, mevcut sanayi yapısının altyapısını, örgütlenme becerisini ve Bişkek in bölgelerarası konumundan gelen avantajları kullanan, buna ek olarak Ar-Ge desteğiyle teknoloji üreten ve yeni teknoloji kullanan, etkin bir lojistik sistemle bölgesel ve küresel pazara açılan bir sektörel yapının insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde kurulması kararı alınmıştır. Bahsi geçen sektörlerin ve gelişmelerin yanında; bilgi, fikir ve tasarıma dayalı kültür endüstrileri nin de Bişkek in sektörel yapısında yerini alması hedeflenmiştir. Raporda bahsedilen sektörel yapının hizmetler yönünde gelişimine yönelik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, sanayi politikalarının bu hedefleri destekler nitelikte olmasına bağlıdır. Kent içinde kalan sanayi alanlarının desantralizasyonu, sanayinin bir çalışma alanı olarak kirleticilik boyutunun, çevresine çektiği nüfusun ve bu nüfusun yerleşmeyi seçtiği alanlar itibariyle Bişkek in kentsel sürdürülebilirliği açısından oluşturduğu tehdidin yanında, Bişkek in sektörel yapısının dönüşümü hedefi bağlamında da büyük önem teşkil etmektedir. Bu sebeple, taşınacak sanayi yapılarının boşalttığı alanların, Bişkek in yapısal dönüşümü sürecinde yeniden yapılanan kültür, sağlık, eğitim endüstrilerine hizmet edecek alanlara dönüştürülmesi planlanmaktadır. MİA, nüfus çekme ve şehrin gelişimini yönlendirme özelliğiyle, alan büyüklüğüne oranla çok daha önemli ve etkili bir kent parçasıdır. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik ilkesinin sağlanmasında MİA nın yöneliminin belirlenmesi önemli bir rol oynamaktadır. Mevcutta chuy caddesi ile demiryolu hattı arasında gelişen MİA, demiryolunun tampon oluşturmasıyla kuzeye doğru yönelmiştir. MİA nın yoğunluğunun paylaşılması adına demiryolu hattının, şehir içi raylı siteme entegre edilmesiyle MİA yükü kuzey ve güney hattı arasında paylaşılacaktır. Çekim merkezleri; hızlı ve yüksek kapasiteli raylı sisteme dayalı ve toplu taşıma öncelikli ulaşım sistemleriyle, nüfusun alana yerleşimini kontrol edebilecektir Çevre Düzeni Planı nın önemli kararlarından birisi de Bişkek in sahip olduğu Orta Asya nın İsviçresi sıfatı ile özdeşleşen dünya ölçeğinde spor odaklı turizm alanları kazanmaktır. Bişkek için belirlenen Turizm vizyonu kentin özgün değerlerini koruyarak, göller turizmi, kış turizmi ve ekolojik turizm alanları yaratmaktır. Turizm sektörüyle dünya pazarlarıyla rekabet ederken, kentlisiyle de bütünleşen bir turizmdir. Kapsamda merkez bölgelerde turizmin çeşitliliğini arttırarak, Bişkek in küresel düzlemde tanınırlığını ve cazibesini arttıracak etkinliklerin ve turizm faaliyetlerinin Bişkek e taşınmasını sağlayacak altyapıların oluşturulmasına yönelik kararlar alınmıştır. Turizm faaliyetlerini kentin geneline yayma stratejisi kapsamında ise özellikle Bişkek in dağlık alanlarında ve göl kenarlarında günübirlik turizm faaliyetleri, ekolojik turizm faaliyetleri ve alternatif turizm faaliyetleri kararları alınmıştır. Bişkek in Master Planı nda, sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu kentsel gelişmeye olanak sağlayan ulaşım kararları alınmıştır. Ulaşım sisteminin oluşturulmasında raylı sistemlere öncelik veren toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması, kent içi yolcu ve yük taşımacılığında karayolu, demiryolu ve havayolunun birbirlerini tamamladığı entegre bir sistem bütünlüğünün sağlanması ilkeleri ile hareket edilmiştir. Taşıtlardan önce insanların ekonomik, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanan ulaşım sistemi; konut-işyeri mesafesinin en aza indirilmesi, kuzeydeki ormanlar ile su toplama havzalarının mutlak şekilde korunması yönünde arazi kullanım kararları ile desteklenmektedir. Önerilen çok merkezli gelişme ve bunu destekleyen ulaşım sistemi ile konut-işyeri mesafesinin ve yolculuk zamanının kısalması, çalışanların rekreasyon ve kişisel gelişim etkinliklerine daha çok vakit ayırmalarına, dolayısıyla daha doyurucu bir kentsel yaşantı sürerek daha verimli çalışmalarına olanak sağlayacaktır. 2

5 Şekil.2.Master Plan ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KORUMA ALANLARI Bişkek kenti günümüzde; kuraklık, sel, kentsel ısınma, hava kirliliği, tarım ve orman alanlarının tahribatı, içme suyu eksikliği ve kirliliği gibi çok çeşitli çevre problemleriyle karşı karşıyadır. Bişkek te çevresel sürdürülebilirlik konusu, Master Planı nın temel bileşenini oluşturmaktadır. Hassas doğal çevrenin korunması, bu değerlerin sürekliliği açısından olduğu kadar, yoğun nüfus baskısı ve kentsel gelişme etkisiyle büyüyen kentin yaşam kalitesinin korunması açısından da önem arz etmektedir. Demografik ve ekonomik yapı ile mevcut mekansal gelişme eğilimleri, alana yönelik projeksiyonlar; ilin yaşam destek sistemlerinin geri dönüşü zor olacak şekilde bozulma sürecinde olduğunu göstermektedir. aşam destek sistemleri ve insan yaşamının kalitesi arasındaki ilişkinin kırılgan coğrafyasında daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkması acil, çok yönlü ve bütüncül çözümleri gerektirdiğini göstermektedir. Havanın temizlenmesi, toprağın korunması, yeraltı sularının beslenmesi, ekolojik döngünün sürdürülebilirliği ve ekonomik girdileri gibi pek çok fonksiyon üstlenen doğal alanların; kentteki yaşamı devam ettiren ve yaşam kalitesini yükseltebilen vazgeçilmez unsurlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle, doğal kaynakların istenen ve olması gereken kalitede varlığını sürdürmesi esastır. Şekil.3.Koruma Alanları TARIM ALANLARI Kentin genelinde halen varlığını sürdüren kırsal yerleşmelerin temel ekonomik aktivitesi olan tarım sektörü, ekonomik fayda sağlamasından ziyade, Bişkek in kendine yeter bir kent olması açısından önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, Bişkek in sahip olduğu toprak kaynaklarının tarımsal amaç dışı kullanımının engellenmesi ve tarımsal örgütlenmenin organize edilmesi, sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Master Planı nda mutlak korunması gerekli tarım alanları ile tarımsal bütünlük açısından mutlak tarım arazilerindeki ürün deseninin devamlılığını sağlayan tarım alanları sürdürülebilir gelişme kapsamında tarımsal niteliği korunacak alan olarak gösterilmiştir. Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılar; ilgili kurumların çalışma ve görüşleri doğrultusunda yapılacak olan tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarına göre belirlenecektir. Arazinin topoğrafik yapısı, üzerindeki yapılaşmalar, mülkiyet deseni, onanlı imar planları, imar planı uygulamaları gibi doğal ve yapay sınırlayıcılar ile kentsel gelişme eğiliminin kontrol altına alınması göz önünde bulundurularak, ağırlıkla tarım toprakları olmak üzere bazı tarım toprakları için doğal ve kırsal karakteri korunacak alan kararı verilmiş ve bu alanlarda, tarımsal faaliyetler ile tarıma yönelik bağ-çiftlik evleri, hobi bahçeleri gibi kırsal nitelikli yapılaşmaların yer alması öngörülmüştür. 3

6 YAPI YASAĞI YA DA SINIRLAMA GETİRİLEN ALANLAR Su Toplama Havza Alanları, eraltı Suyu Rezerv Alanları, Jeolojik Açıdan erleşime Sakıncalı Alanlar, Doğal Afetler Açısından Sakınım Gerektiren Alanlar, Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alanlar, Sit ve Koruma Alanları, Doğal Karakteri Korunacak Alanlar konu başlıkları ile açıklanmıştır. Havza Kullanımında alt ölçekli planlarda; İçme suyu havzalarına yönelik kentsel gelişme baskılarını engelleyecek tedbirlerin alınması, Şekil.4.Tarım Alanları Ekolojik Tarım: Ekolojik tarım; bitkisel ve hayvansal ürünler ile kullanılacak girdilerin organik tarım yöntemine göre üretilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrol ve sertifikasyonunu kapsayan doğal üretim tekniklerini içermektedir. Ekolojik tarım faaliyetleri bölgesel özellikler göstermektedir. Bu alanlarda ekolojik işletim, envanter, eğitim, organizasyon, eşgüdüm, deneysel üretim ve pazarlama aşamalarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Elde edilen ürünler; yöresinde ve ekolojik turizm alanlarında tüketilebileceği gibi, kent bütününde organik tarım ürünlerine olan talebi karşılamaya yönelik olarak da değerlendirilecektir. Ekolojik tarım, özellikle içme suyu havzaları için birincil kırsal planlama modeli olarak belirlenmiştir.bu doğrultuda; ekosistemlerin sürekliliği, bio-çeşitliliği, sulama imkanları ile yıllık yağış-güneşlenme özellikleri ve çevre kirletici parametrelerden konumsal uzaklığı göz önünde tutularak bazı köylerde ekolojik tarım ve bu tarımın destekleyicisi olarak eko turizme yönelik dönüşüm hedeflenmektedir. Nüfus ve yapı yoğunluklarının, içme suyu havzalarını ve havzaları besleyen doğal drenaj sistemlerini kirletmemesi ve doğal kaynaklar üzerindeki yanlış ve/veya amaç dışı kullanımların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin alınması, İçme suyu havzalarının yerleşilebilir kısımlarındaki yapılaşmaların rehabilite edilmesi, İçme suyu havzalarındaki yerleşmelerin atık sularını doğrudan su kaynaklarına ulaşmasını engellemeye yönelik çalışmalara devam edilmesi, Sanayinin havza alanından desantralizasyonunun gerçekleştirilmesi ve havzanın taşıma kapasitesi için gerekli bilimsel çalışmaların yapılarak, havza koruması için gerekli eşiğin ve koruma bölgelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kentsel Tarım ve Sera Alanları erel kalkınmada başarılı bir araç olarak kullanılan ve Bişkek te de geçmişten beri gerçekleştirilen kentsel tarım uygulamalarının desteklenmesi, alt ölçekli planlarda yeni kentsel tarım olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması Plan ın tarım konusundaki önceliklerindendir. Dolayısıyla, sera alanlarının da kent tarımı olgusu içinde yer alması gerekmektedir. 4

7 KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI Plan da, yaşam kalitesi yüksek sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması ilkesinden hareketle Bişkek in yerleşik alanlarında yapı stoğunun fiziksel durumu ve ekonomik ömrü, yoğunluk, altyapı yetersizlikleri, donatı eksiklikleri, depremsellik gibi sorun ve tehditler dikkate alınarak; ekonomik, sosyal ve doğal dengelerin korunduğu sağlıklı yapı stoğunun oluşturulması, donatı ve sosyal çevresi itibariyle kendine yeterli yaşam alanlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. erleşik alanların kapsamlı analizi sonucunda belirlenecek durumuna göre; sosyal ve yapısal dengenin sağlanmasını hedefleyen, düzensiz gelişmiş konut alanlarının karma gelişme yoluyla dönüşümünü de kapsayan, sıhhileştirme, kullanım değişikliği, gerekirse yenileme gibi farklı projeler olarak ele alınabilecek kararlar alt ölçekli planlarla belirlenecektir Planda, kentsel ve kırsal yerleşim alanları özelliklerine göre meskun alanlar, gelişme alanları, kırsal yerleşim alanları ile gelişimi ve yoğunluğu denetim altında tutulacak alanlar olarak gruplandırılmıştır. Kentsel ve kırsal yerleşim alanları kapsamında yer almamakla birlikte tarım alanları başlığı altında açıklanan doğal ve kırsal karakteri korunacak alanlar ile su toplama havza alanları başlığı altında açıklanan havza içi rehabilite edilecek alanlar da nüfusun yaşaması öngörülen diğer alanlardır. MESKUN ALANLAR erleşmelerin yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmesini sağlamak amacıyla bu alanlara yönelik kentleşme baskısının kontrol altına alınması önemlidir. Bunun için, alt ölçekli planlardaki arazi kullanım kararları bu konu göz önünde bulundurularak belirlenmiş; yaşam destek sistemleri ile yerleşim alanları arasında tampon görevi görecek tarım, rekreasyon ve ihtiyaç duyulan kamuya ait donatı alanları gibi kullanımlar planlanmıştır. GELİŞME ALANLARI Plan çalışması kapsamında doğal yapı sentez çalışmaları ve yapılaşmış eşikler verilerinden yararlanarak yerleşilebilir alanların tespiti yapılmıştır. Bu alanlardan mevcut yerleşik doku çıkarılarak, gelişme alanlarının önerilebileceği yerleşime uygun alanlar belirlenmiştir. Plan çalışması kapsamında doğal yapı sentez çalışmaları ve yapılaşmış eşikler verilerinden yararlanarak yerleşilebilir alanların tespiti yapılmıştır. Bu alanlardan mevcut yerleşik doku çıkarılarak, gelişme alanlarının önerilebileceği yerleşime uygun alanlar belirlenmiştir. KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI Master Planı doğrultusunda; kentsel alanlarla kırsal alanların karşılıklı etkileşimi çerçevesinde sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alan kırsal kalkınmanın sağlanması, koruma ağırlıklı kullanım dengelerinin kurulması ilkesinden hareketle köy yerleşik alanlarının doğal gelişimi dışında genişlemesinin sınırlandırılması ve düşük yoğunluklu kırsal karakterlerinin korunması öngörülmüştür. Kırsal ekonominin geliştirilmesi için tarımsal verimliliğin sağlanmasının yanı sıra karşılaştırmalı üstünlüklerin olduğu alanlarda yerel ayırt edici özelliklerin geliştirilmesi (ekolojik tarım, ekolojik turizm vb.) yönünde plan kararları geliştirilmiştir. TİCARET VE HİZMET MERKEZLERİ Bişkek genelinde işgücü, konut ve çalışma alanlarının dengesiz dağılımı makro ölçekte yapısal sorunlara neden olmaktadır. Nüfus-istihdam dağılımının; kentin bütününde ve her iki yakada dengelenebilmesi için yeni odakların belirlenmesi ve plan kararları doğrultusunda, çevreleri ile etkileşimi kuvvetli mekansal alt bölgelerin tanımlanması öngörülmüştür. MİA üzerindeki baskıyı azaltacak, ihtisaslaşmış, üst düzey hizmet-ticaret birimlerinin yer alabileceği birinci derece merkezler ile hinterlandındaki yerleşmelerin ticaret-hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ikinci derece ve alt merkezlerin belirlenmesi ve Merkez alanlarının düzenli konut alanlarına doğru yayılmasının engellenmesi politikaları tanımlanmıştır. Birinci Derece Merkezler: Son dönemde hakim konumu daha da artmış olan MİA nın; orman alanları, merkezi bölgeler üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla Plan da alt kademe merkezler tanımlanmıştır. Söz konusu merkezlerin dinamik, çekici ve yarışabilir olması, farklılıklarını koruması ve bu farklılıkların tamamlayıcılık ilkesi içinde bütünleştirilmesi ve zenginleştirilmesi sağlanacaktır. İkinci Derece Merkezler: Bu merkezlerin, çok merkezli kentsel gelişmeyi desteklemelerinin yanı sıra etki alanlarındaki yerleşmelerin ticaret-hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ihtisaslaşmış ticaret, hizmet fonksiyonlarını barındıran merkezler olarak hizmet vermesi öngörülmüştür. Alt Merkezler: Merkezler kademelenmesi bütünlüğünde, etki alanlarındaki yerleşmelerdeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ticaret, hizmet ve donatı fonksiyonlarının yer alacağı alt kademe merkezlerdir. 5

8 Alt kademe merkezlerin, diğer merkezlerde olduğu gibi çok merkezli kentsel gelişmenin tamamlayıcı bir parçası olarak diğer merkezlerle bütünleşmesi; sunduğu ticaret ve hizmet olanakları yanında, kolay erişilebilirliğinin de sağlanarak yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunması hedeflenmiştir. Kentin gelişim stratejileri tanımlanırken, çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde MİA nın mevcut gelişmesinin rehabilite edilmesi ve MİA gelişiminin, kontrollü bir şekilde MİA Bütünleşme Bölgesi ne ve alt merkezlere yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Son olarak, kentin çok merkezli ihtisaslaşmış merkezler bütünlüğü içerisinde etkin çalışabilmesinin temel gerekliliklerinden biri olarak, ulaşım sistemi belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede merkezlerin ulaşım sistemleri ile birbirlerine güçlü akslarla bağlanarak bütünleştirilmesi gerekliliği de plan kararları ile sağlanmaya çalışılmıştır. Şekil.6.Merkezi İş Alanı TİCARET, KÜLTÜR VE KONUT ALANI Şekil.5.Merkez-Alt Merkez İlişkisi MERKEZİ İŞ ALANI VE BÜTÜNLEŞME BÖLGESİ Geleneksel Merkez olarak tanımlanan tarihi, ticari, turizm, kültür ve konut alanı olarak tanımlanan geleneksel merkezler de MİA ve bütünleşme bölgesi içinde yer almaktadır. Plansız/planlı bir prestij merkezi olarak gelişen mevcut MİA nın plansız ve/veya plan bütünlüğüne aykırı gelişmelere terk edilmesi yerine yönlendirilmesi, gelişiminin kontrol edilebilmesi amacıyla rehabilite edilmesi gerekmektedir. Bölgenin doğal, kültürel, tarihi kimliği, bölgenin silueti ve mevcut kentsel dokunun niteliği göz önünde bulundurularak geliştirilecektir. Bu bağlamda; konut işlevini tehdit etmemek, işlevsel çeşitlilik ilkesine uymak, mevcut dokuyla uyumlu olmak şartı ile bu alanda üst düzey hizmet faaliyetlerinin de yer alması hedeflenmektedir. SANAYİ ALANLARI Mekansal kısıtlardan ötürü büyüyebilme imkanı bulamayan, ileri teknoloji kullanma gereksinimini karşılayamayan ve bu nedenle uluslararası nitelikte ürünler veremeyen sanayilerin yapısal dönüşüm geçirerek, belirtilen türdeki olanakların karşılandığı alanlara yönlendirilmesi planın sanayi ile ilgili temel yaklaşımıdır. 6

9 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Bişkek te yer alan OSB lerin kullanılmayan kapasitelerinin değerlendirilerek, mevcut sınırları içerisinde rehabilite edilmesi ve doygunluk düzeylerinin sağlanması kararı alınmıştır. Bu doğrultuda, meskun alanlar içinde insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen, düzensiz yapılaşmış ve kent dışına çıkma eğiliminde bulunan sanayi alanları öncelikle kapasitesi henüz dolmamış organize sanayi bölgelerine yönlendirilmesi kararı alınmıştır. EĞİTİM, BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ALANLARI Bilgi ekonomilerinin araştırma ve üretim merkezleri olan eğitim bilişim teknoloji alanlarında ileri teknoloji kullanan firmaların, teknoparkların, üniversitelerin, ileri teknoloji enstitülerinin, Ar-Ge vb. birimlerin yer alması öngörülmektedir. Bilgi teknolojilerinin yoğunlaşacağı bu alanlarda, çeşitli Ar-Ge tesislerinin, profesyonel kurumlar ile üniversitelerin yanı sıra konut, rekreasyon, spor, ticaret, gibi kullanımların da yer almasıyla, kendilerine yeterli alanlar olması amaçlanmaktadır. TURİZM ALANLARI Turizm dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Ülkeler, bölgeler, kentler artan küresel rekabet ortamında sermayeyi, yatırımları ve yüksek gelir bırakan turistleri çekmek için kıyasıya bir yarış içindedir. ukarıdaki yaklaşım çerçevesinde planda; Bişkek in özgün doğal değerlerini koruyarak ve güçlendirerek kitle turizmi yerine alternatif turizm türlerinde (kültür odaklı) dünya turizm kentleriyle rekabet eden ve aynı zamanda kentlisiyle de bütünleşen sürdürülebilir turizm yaklaşımı söz konusudur. Kentin kültürel altyapısının güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların çeşitlendirilmesi, farklı çekim odaklarının oluşturulması ve gerekli bilgilendirme ile bunların turiste tanıtılması, kaliteli bir kentsel çevrenin oluşturulması ve canlı bir kentsel yaşamın desteklenmesi önem taşımaktadır. BÜYÜK VE AÇIK ALAN KULLANIMLARI Şekil.7.Organize Sanayi Bölgesi Planda, ölçek sebebiyle gösterilebilecek olan kent bütününe hizmet edecek donatı alanlarına yer verilmiştir. Planda gösterilen bölgesel ve kentsel ölçekteki donatılar dışında kalan alt bölge ve mahalle ölçekli donatılar İmar Kanunu standartları ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda yeterli, dengeli ve fonksiyonel olarak alt ölçekli planlarda sağlanacaktır Planda büyük ve açık alan kullanımları kapsamında; üniversite alanları, sağlık parkları, kentsel ve bölgesel donatı alanları, kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları, habitat parkı, ulusal ve uluslararası spor alanları, fuar ve festival alanları, askeri alanlar ve askeri güvenlik bölgeleri yer almaktadır ULAŞIM KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ Planda küçük ölçekte sanayi işletmelerinin yer aldığı küçük sanayi sitelerinde; genel olarak kentliye yönelik hizmet üreten, ilgili mevzuata uygun olarak kent içerisinde yer almaları gerekli olan ve atıkları itibariyle insan ve çevre sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturmayan küçük ölçekli imalatlar yer alabilecektir. Plan kararları geliştirilirken, arazi kullanım ulaşım ilişkisini göz ardı etmeyen, ulaştırma altyapı yatırımlarının kentin gelecekte öngörülen arazi kullanımının biçimlendirilebilmesi için bir araç olarak kullanıldığı, sürdürülebilir kentsel gelişmeye olanak sağlayan sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımı benimsenmiştir. 7

10 KENTSEL TASARIM PROJELERİ *KENDİNİ TOPARLAYAN NEHİR YAKLAŞIM Kıyı Alanı - Caddeler Su Dağ erleşim Açık eşil Alan Kültür Doğa Şehrin vitrini niteliğindeki tren istasyonundan nehire kadar olan kısım tamamen bulvar niteliğine kavuşturularak kent ana yaya aksı bağlantısı sağlanmış olup gözde mekanlar arasında yer alması hedeflenmiştir.ana yaya aksı üzerinde bisiklet yolları, koşu yolları, yürüyüş yolları ile birlikte etkileşim yolları oluşturularak kentin prestijine ve vizyonuna katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda oluşturulan insanları bağlayan aks, kent parkında ve etkinliklerin- toplumsal gösterilerin yapıldığı kent çayırında son bulmaktadır. Burada yapılan üçlü fonksiyon(kent çayırı-kent sağlık alanı- kent parkı,tabiat parkı) kent halkı üzerinde sosyal adaleti, eşitliği ve en önemlisi toplumsal bütünlüğü sağlamaktadır. Alanların önünde oluşturulan nehir iyileştirme alanı ve nehrin karşı cephesinde yer alan mevcut yeşilin korunup rehabilite edilerek kent ormanına dönüştürülmesi önemli bir halkadır. Kent çayırı kamusal alan gibi kullanılmanın yanında fuar ve festival etkinliklerinde de kullanılabilir. Önemli geçim kaynakları tarım ve madencilik olan Bişkek, geleneksel yapının korunması ve sürdürülebilir kalkınma için yeşil altyapı ile ekolojik altyapının buluşmasına önemli bir şekilde ihtiyaç duymaktadır. Şekil.9.Kentsel Etkileşim Alanı 1/1000 Kentsel Tasarım projesinde bu ana bilgiden yola çıkarak kentsel yaya ana aksı oluşturulmuş ve yaya aksının nehire temas eden ilk kısmında Bişkek in önemli geçim kaynaklarından biri olan tarımı kentsel ölçeğe taşıyarak kentsel bahçeler, bostanlar, hobi bahçeleri, bağlık-çiftlik evleri ve seralarla birlikte toplumsal etkileşimi ve kentsel eğitimi sağlamaktır. Aynı zamanda kamusal alanlar oluşturularak toplumsal etkileşimin devamlılığının iç içe olması sağlanmaktadır. Şekil.8.Alan Sınırları Alanın tasarlanmasında şehir bütününde uygulanacak olan ekolojik koridor, yeşil kamaların bütüncül planlaması ön gösterge olup şehrin parselizasyon sisteminden oluşan nehir bağlantılarıyla birlikte uygun olarak fonksiyon ve işlev planlaması yapılmıştır.nehrin her iki yakasındaki bağlantının daha çok kuvvetlendirilmesi hedeflenmiştir. Şekil.10.Kent Bahçeciliği 8

11 İkinci aşamada ticaret alanları(büfeler..vs) kullanılarak merkezi bir noktadan ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir. Karşılıklı kullanılan kent terasları ile ziyaretçilere farklı noktalardan sunulan kentsel peyzajlar (Kuzey-güney aksı) şehrin farklı noktalarına önemli vistalar sağlamaktadır. Bişkek in sahip olduğu toprak kaynaklarının tarımsal amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi için yeşil koridor aks sistemi önerilmiş ve tarımsal örgütlenmenin organize edilmesi, sürdürülebilirlik açısından büyük bir önem taşımaktadır. Doğal kaynaklara zarar veren gelişmelerin engellenmesi ile ekolojik dengenin korunması amaçlanmaktadır. Bir başka açıdan, kentsel yenileme bir sosyal proje olarak algılanmalı, dönüşüm esnasında bölgede yaşayanların mağdur edilmemesi için geçiş süreci önceden düşünülmeli ve geçici iskan alanları tanımlanmalıdır. ine, dönüşüm sürecinin katılımcı planlama anlayışı ile gerçekleştirilerek yerel halkın sürece katılımı sağlanmalıdır. Kentsel yenileme projelerinin bir başka boyutu yine yerli nüfusun ekonomik, kültürel ve sosyal entegrasyonunu sağlayacak altyapıları oluşturmak olmalıdır. Şekil.11.Kentsel Ekonomi Alanı Nehir ekosistemini bitkisel önlemler, ortam koşulları ve biyolojik çeşitliliği sağlayacak önlemlere sahip olacak şekilde doğal yapısına kavuşturulması hedeflenmiştir.bu doğrultuda ıslak alanlar, yüzey suyunu nehir ekosistemine özel bitkisel türler kullanıp filtre edilerek suyun iyileştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunacak bir özel yapının oluşturulmasıdır.özel bitki türlerinin kullanılmasıyla erozyon ve sedimantasyon problemleri giderilmektedir. Kıyı alanlarının rekreatif ve günübirlik turizm amaçlı kullanımı öngörülmekte, kamu yararı ilkesi gözetilerek kamuya açık kullanımlar ile iç kesimler arasında ilişki kurulması hedeflenmektedir. Kıyı alanlarında rekreatif ve turizm amaçlı kullanımın yerel istihdamı güçlendirmesi, beklentiler arasındadır. Dağınık ve karmaşık düzene sahip olan konut yapısının yerleşimi nehre dik olacak şekilde tekrardan gözden geçirilmiş, konumlandırılmış olup böylece kentin merkezinden sağlanan sirkülasyonun nehire daha çabuk ulaşması sağlanmıştır. Şekil.13.Kentsel Morfoloji Grafiği Biyolojik çeşitlilik Ayırıcı eşik Ekolojik koridor Ekolojik Altyapı İnşa Etmek Şekil.12.Sirkülasyon Grafiği Ekolojik koridorlarda iyileştirme gerekiyorsa, yerleşim alanları ile bu koridorlar arasında rekreasyon gibi düşük yoğunluklu kullanımlar oluşturulmalıdır. Ekolojik bir yapının kurulmasında, mevcut yeşil alanlarla birlikte güçlü bir yeşil alan sistemi oluşturulması gerekmektedir.aynı zamanda peyzaj bütünlüğünün sağlanmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Ekolojik ağ; sürdürülebilir ulaşım, doğal yağmursuyu yönetimi, kentsel tarım ve diğer yeşil altyapılardan oluşmaktadır. Kritik doğal ve kültürel süreçlerin gelişmesinde ekolojik ağ ve doğal varlıkların tasarımı önemli bir unsurdur. 9

12 Ekolojik Yenileme Nehir etrafındaki sağlıklı ekolojik etkileşimin yeniden inşaası ve potansiyel park sistemleri ile kent değerini yükseltmek hedeflenmektedir.ekolojik koridorların doğal ve tarımsal işlevleri kısa vadeli planlamalarda ele alınmıştır. Ekolojik rehabilitasyon ve restorasyon ile nehir kıyısının iyileştirilmesi sayesinde habitatın yeniden oluşturulması sağlanacaktır. Özgün kültürel kimlik Şekil.14.Konut-Park İlişkisi Nehire Olan Şehircilik Bakış Açısı eşil altyapı büyüdükçe konutlar, ticaret merkezleri ve sanat alanları şehrin doğal varlıkları arasında büyüyebilir. Aynı zamanda bu durum; ekonomik istikrarı, sosyal adaleti ve kültürel kimliği geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Üst ölçekte alınan kararlar doğrultusunda şehirin tamamında yeşil koridorlar ve yeşil kamalar oluşturulması hedeflenmiştir.bu nedenle nehir ekosistemleri doğrultusunda özel bitkisel çalışmalar ve taşkınları önlemek amaçlı yıllık projeksiyonlar doğrultusunda taşkın terasları oluşturmak şehrin maddi ve manevi kayıplarını ve afet riski ile doğacak olan güvenlik sorununu en aza indirmek hedeflenmiştir.böylece afete karşı duyarlı gelişme sağlanmaktır. Tarihi eski mekanlar ile çağdaş mimarinin entegre edildiği teknolojinin kullanıldığı yarının şehirleri oluşturulması hedeflenmiştir. Kıyı Alanları Kıyılar sahip oldukları yapıları gereği doğal, ekonomik ve rekreasyonel olarak çeşitli fonksiyonlarla birlikte gelişmektedir. Kıyısal alanların tasarım kriterlerinde halkın serbestçe kullanımı, kullanışlılık, görsel açıklılıklar ve görünümler, görsel kalite, teraslama ve uyum önemli unsurlardandır. Nehir Yatakları Nehir yatakları şehirlerdeki bozulan ekolojik altyapının tekrardan canlanması için önemli bir fırsattır. apılacak olan ekolojik çalışmalarla birlikte flora ve faunanın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.islak alan oluşumu, taşkın suyunun yönetimi, yağmur suyu yönetiminde aldığımız kararlar doğrultusunda şehrin afet riskinin en aza indirilmesi ve su havza planlarının entegre edilmesi ile günümüzde iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan su koruma-kullanım dengesi sağlanmaktadır. Ekolojik Koridorlar Birbirine yakın coğrafi bölgelerdeki habitatları ekolojik olarak birbirine bağlayan, türlerin geçişine imkân sağlayan, doğal veya yapay olarak teşkil edilmiş bağlantı alanlarının şehir üzerinde uygulanması flora ve faunanın gelişmesine, insanlarla iç içe yaşamasına olanak sağlayacaktır. Böylece insanlar için daha huzurlu ve mutlu mekanların oluşmasına aynı zamanda ekonomik ve sosyal eğitimi sağlamasına yardımcı olacaktır. Şekil.15. ağmur Suyu Grafiği Havza yönetim planları oluşturulurken arazi ve iklim şartlarına göre mutlaka peyzaj planlarının hazırlanması gerekmektedir. 10

13 SÜRDÜRÜLEBİLİR-YEŞİL MİA ALANI TASARIM KARARLARI MİA olarak kurgulanan alanda bulunan, tarihi koruma alanı olarak ifade edilen yerlerdeki mevcut binalar korunmuştur. Bu tarihi alan yeşil bir park olarak ele alınmış ve yeşilin sürdürülebilirliği doğrultusunda tüm mia alanına yayılmıştır. Mevcut - korunan yapılardan referans alınarak önerilen alanlardaki binalar en fazla sekiz kat olacak şekilde düzenlenmiştir. apıların yere basan alanları(footprint) minimize edilerek doğaya verilen tahribat en aza indirgenmiştir ve aynı zamanda binanın kütle, yoğunluk ve tipleri tasarlanırken hava akışı sağlanacak şekilde açıklıklar/boşluklar, doğal ışık kullanımı sağlamak adına avlular ve buna ek olarak pilotiler üzerine kaldırılan yapılar yatayda yeşil sürekliliğini sağladığı gibi yeşilin düşeye taşınmasına da imkan vermektedir. Alandaki otopark ihtiyacı toprak altında oluşturulmuş kapalı otoparklar halinde düşünülmüştür.tasarımda özel araç kullanımı yerine düşük enerjili taşımacılık, toplu taşıma,raylı sistemler,bisiklet kullanımı ön planda tutulmuştur.isı emilimini azaltmak için yüksek albedolu ve bitkilendirilmiş çatılar tasarlanarak çatı alanlarındaki ısı adaları azaltılmış ve mikro iklim, insan ve canlılar üzerindeki etkiler en aza indirilmiştir. apılar program olarak karma biçimde yerleştirilmiştir. Bu sayede 24 saat yaşayan bir şehir merkezi ve prestij bölgesi elde edilmiştir. *BİŞKEK MİA - YEŞİL/SÜRDÜRÜLEBİLİR MİA Sürdürülebilir Kalkınma...Sürdürülebilir kalkınma, durağan bir kavram olmayıp, aksine günümüz kadar geleceğin gereksinmeleriyle de uyumlu olmak şatıyla, kaynakların kullanımı, yatırımların, yönlenmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda yön değiştirebilen bir gelişme sürecidir. Sürdürülebilir kalkınma meylemi belli bir disiplin veya alan ile sınırlandırılamaz ; yer küredeki her canlıyı ve her alanı ilgilendirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma da sanayileşme, kentleşme, gibi insan unsurunun içinde olduğu her türlü eylemde, uzun vadeli etkiler gözardı edilmeden, çevresel ekonomik, ve sosyal etkileri de içeren kararların verilmesini esas alan bir düşünce şekli egemendir. Sürdürülebilir kalkınma her alandaki faaliyetlerimizi yeryüzünün taşıma kapasitesi dahilinde gerçekleştirmemizi gerektirir. Bu açıdan bakıldığında günümüzün yapıları, yapılanmış çevresi ve mevcut alışkanlıklarımız büyük zorluklar sergilemektedir. apı sektörüne bakıldığında üretim, taşıma, yapım, işletme, bakım-onarım ve yıkım faaaliyetleri doğal çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak onarılması güç zararlar oluşturmaktadır. apılanmış çevrenin bireylerin ve toplumların ekonomik yapıları üzerinde olduğu kadar, fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerinde de büyük etkisi vardır. Her bakımdan üstün niteliklere sahip bir yapı içindeki insanların sağlık ve üretkenliğini artırdığı gibi, toplumsal açıdan da büyük yararlar sağlamaktadır. Buna karşılık niteliksiz yapılar ise hastalıklı insanlar ve toplumlar doğurarak, sosyal ve ekonomik çöküntülerin de nedeni olacaktır. Sürdürülebilir Mimarlık Sürdürülebilir Mimarlık, içinde bulunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan, insanların sağlık ve konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür.başka bir deyişle insanların mekan gereksinmelerini, doğal sistemlerin varlığını ve geleceğini tehlikeye sokmadan yerine getirme sanatıdır. Sürdürülebili yapılar doğal ışık ve iyi bir iç mekan hava kalitesiyle, kullanıcıların sağlığını, konforunu, üretkenliğini korur ve geliştirir; yapımı ve kullanımı sırasında doğal kaynakların tüketimine duyarlıdır, çevre kirliliğine neden olmaz, yıkımından sonra diğer yapılar için kaynak oluşturur ya da çevreye zarar vermeden doğadaki yerine geri döner. Sürdürülebilir Bişkek MİA Yapılarının Ekonomik Yararları Sürdürülebilir Mimarlığın giderek daha fazla ilgi odağı olmasının nedenlerinden biri sürdürülebilir yapıların uzun vadede yarar sağlamalarıdır.sürdürülebilir tasarım stratejilerinin yapılara daima ek maliyet getireceği düşüncesi yanlıştır. Öncelikle geleneksel tasarımın getirdiği maliyet kısıtlamaları içinde alınabilecek çeşitli önlemler bulunmaktadır.örneğin güneşe göre yönlenme ve tasarım, yapı kabuğunun ısı korunumunu ve doğal aydınlatma sağlayacak şekilde detaylanmdırılması, bir taraftan ısıtma-soğutma-havalandırma- sisteminin küçülmesi ve aydınlatma armatürlerinin azalması ile elktrik enerjisinden tasarruf gibi yararları da beraberinde getirmektedir. Bişkek MİA Tasarımında Dikkate Alınan Sürdürülebilir Mimarlık Yöntemleri 1-Kaynak Yönetimi a) Enerjinin Etkin Kullanımı Enerji etkin kentsel tasarım: Araçlı ulaşım yerine toplu taşıma ve yaya ulaşımını destekleyen kentler, enerji etkinliği ilkesiyle uyum sağlamaktadır. Karma kullanıma olanak sağlayan bu tür kentlerde insanlar konutlarına yakın yerlerde çalışmaktadır. Geniş ölçekte uygulama gerektiren bu yöntemle kentsel 11

14 yayılma sorunu da ortadan kalkmakta, tarım alanlarının yok olmasıönlenmektedir. Ayrıca binaların yönlenme kararları iklimsel koşullardan yararlanmayı gerektirir ; kentleri oluşturan yapıların düzeni, yerleşim ve yönlenmeyle beraber mikroiklimsel koşulları da etkilemektedir. Örneğin soğuk-kuru veya sıcak-kuru iklimlerde, bitişik düzendeki binalar dış etkenlere açık yüzeylerin azaltılması açısından yara sağlar. Sıcak nemli iklimlerde ise açık alanlar ve avlular düzenlenerek hava hareketi ve doğal havalandırma sağlamaktadır. Pasif Isıtma ve Soğutma İçin Arsaya Göre erleşim: Arsaya ve iklime dayalı basit tasarım ilkelerinin altında büyük olanaklar yatmaktadır. eryüzüne gelen güneş radyasyonu önemli bir enerji kaynağıdır. Geleneksel tasarımlarda binalar yazın gölgelenecek, kışın güneşten yararlanacak şekilde tasarlanırken, günümüzde bu ilkeler göz ardı edilmektedir. Pasif güneş mimarisi güneş radyasyonunun kontrol yöntemlerini sunduğu için, çevreye duyarlı mimarlar tarafından tercih edilen bir yaklaşımdır. akışkanı meydana getiren sular genelikle meteorik kökenli olduklarından yeraltındaki rezervler sürekli beslenmenin üzerinde kullanım olmadıkça, jeotermal kaynakların azalması söz konusu değildir. Jeotermal akışkanların sahip olduğu enerji potansiyelinden yararlanmak için sürekli olarak yeni teknolojiler üretilmekte ve bunlar sayesinde doğal çevreye zarar vermeden, düşük bir maliyetle binaların ısıtılması, soğutulması, sıcaklığın ve soğukluğun depolanması mümkün olmaktadır.örneğin Berlin deki Parlamento Binası jeotermal enerhiden yararlanılarak ısıtılıp soğutulmaktadır. 60 m derinlikteki yeraltı suyunu taşıyan tabaka kış aylarında soğuğu depolamakta ve yazın serinletici olarak kullanılmaktadır. Bitkisel yağ çalışan termik santralin atık ısısı ise 300 m derinlikteki akiferlerde depolanmakta, bu sayede bina aynı enerji kaynağı ile hem ısıtılmakta, hem de soğutulmaktadır. Gömülü Enerjisi Düşük Malzeme Seçimi: Malzeme seçiminde hammadenin elde edilmesi, işlenmesi ve taşınması için gereken toplam enerjinin dikkate elınması gerekmektedir. Örneğin aluminyumun üretiminde büyük miktarda elektrik enerjisi harcanır. Geri dönüştürülmüş aluminyumun ise gömülü enerjisi daha düşüktür. Düşün enerjili malzeme seçimi yapının çevresel etkilerini de azaltmaktadır. İlk defa kullanılacak bir yapı malzemesinin büyük oranda geri dönüşümlü madde içeren türden olması önemlidir. Enerji Tasarrufu Sağlayacak Detaylandırma ve Malzeme Seçimi: yapılarda en büyük ısı kazancı ve kaybı kabuktan gerçekleşmektedir. Bu nedenle bina kabuğunun etkin tasarım ve detaylandırılması, ıstma ve soğutma yükünden büyük tasarruf sağlamaktadır. Örneğin çatı yüzeyinin yansıtıcı malzemelerle kaplanması istenmeyen ısı kazancını azaltır. Bina çevresindeki döşemelerin yansıtıcılık katsayı düşün malzemelerl ekaplanması ise, soğuma yükünün azaltılması açısından yarar sağlar. Aydınlatmada Gün Işığından ararlanma: yaşama ve çalışma makenalarında gün ışığının insanlar üzerindeki olumlu etkisi yadsınamaz. Üretkenliği artırmanın yanısıra aydınlatmada günışığından yararlanmanın en büyük yararı, yapay aydınlatmada kullanılacak elektrik enerjisinden tasarruf sağlamaktır. Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı: Güneş, rüzgar, su, biyoyakıtve jeotermal enerjiler günümüzde elde edilebilen kaynaklardır. er yüzüne ulaşan güneş ışınımından ısıtma ve elektrik üretme amacıyla yararlanılabilmektedir. Güneş kollektörleri kullanma suyunun ısıtılmasında oldukça etkin sistemlerdir. Fotovoltaik olarak bilinen güneş pilleri ise gün ışığını doğrudan elektrik akımına çevirebilemkte, üretilen elektrik akümülatörlerle depolanarak çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Çevresel atık üretmeleri bu sistemlerin en önemli avantajlarından biridir. Fosil yakıt enerjilerine bir diğer alternatif olan jeotermal enerji yer kabuğu tarafından toprağın alt kısımlarında ısı şeklinde toplanmış enerjidir. Başka bir deyişle yerkabuğununun çeşitli derinliklerinde birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kuru kayaçların içindeki ısıl enerjidir. Jeotermal Enerji Etkin Ekipman Kullanma: bir yapıda en büyük oranda enerji tüketimi işletme sırasında oluşmaktadır. Bu durumda ısıtma doğutma havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin performansı enerji tasarrufu açısından önem taşır. b) Suyun Etkin Kullanımı Bir yapıda su içme, kullanma,temizlik ve sulama gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Suyun kullanılmadan önce arıtılması, bina içinde dağıtılması ve geri toplanarak tekrar arıtılması için enerji harcanmaktadır. Suyu etkin kullanma yöntemleri sadece kullanılan su miktarı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda dolaylı enerji tüketimi ve oluşan atık su miktarını da azaltır. Düşük Debili, Basınçlı Armatürler, Vakumlu ve Biyokompoze Tuvaletler Kullanma: Günümüzde yaygın olarak kullanılan basınçlı su armatürleri %30 a varan su tasarrufu sağlamaktadır. Birçok üklenin yapı 12

15 yönetmeliklerinde düşün debili, fotoselli musluklar ve vakumlu rezervuar kullanımıyla ilgili yönlendirmeler bulunmaktadır. Su yerine kimyasal bir sıvı kullanan, kaygan yüzeyki pisuvarlar, vakumlu ve biyokompoze tuvaletler su tüketimini büyük ölçüde azaltmaktadır. Gerek konut, gerekse ofislerde kullanılabilinin biyokompoze tuvaletler atık suyu yerinde arıtmakta, ya da kanalizasyona arıtılmış su olarak verilerek şehir şebekesinin arıtma yükü azaltılmaktadır. ağmur Suyu Toplama: dünyanın birçok yerinde, yağmur suyunun ayrarlı bir kaynak oluşturacağı düşünülerek, bina yüzeyinden süzülen yağmur suyunu toplayacak düzenekler geliştirilmiştir. Bu düzenlerle toplanan su depolandığında ve işlendiğinde, su ihtiyacının bir kısmı karşılanabilmektedir. Doğal Peyzaj Uygulamaları: Bina çevresinde,cephede veya çatıda doğal çevreyle uyumlu peyzaj uygulamaları su tüketimini azaltmaktadır.binanın çevresinde düzenlenecek doğal ve yerel bitkiler için yağmur suyu yeterli olmakta, ek sulamaya gerek kalmamaktadır. Sulamanın gerkeli olduğu yer ve zamanlarda ise sprinkler başlıkları gibi suyu etkin kullanan sulama sistemleri yarar sağlamaktadır. Geri Dönüşüm ve eniden Kullanma: apılarda su el yıkama vb. Gibi amaçlar ve tuvaletlerde olamk üzere iki şekilde tüketilmektedir. El, bulaşık, çamaşır yıkama sonucu oluşan atık suyun, tuvaletlerde kullanılan su kadar hassas bir arıtma gerektirmemesi, bu suyun belli bir düzeyde arıtılarak bahçe sulama vb. amaçlarla kullanılmasına olanak tanımakta, böylece önemli düzeyde su tasarrufu sağlamaktadır. c) Malzemenin Etkin Kullanımı Bir yapıyı oluşturmada en gerekli kaynak grubundan biri olan malzeme kaynaklarının etkin kullanımı, doğal hammeddelerin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca malzeme kullanımının artırılması yerel ve küresel ölçekte çevresel etkileri de artırmaktadır. Dolayısıyla henüz tasarım alamasında bu konuya ilişkin gerekli önlemler alınarak malzemelerin etkin kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla girdi ve çıktıları azaltmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Malzeme Tasarrufu Sağlayan Tasarım ve apım: Mimarlar mümkün olduğunca standartlaşmış yapı malzemeleri ve/veya yapı elemanları kullanarak tasarımlarını şekillendirmelidir. Modüler koordinasyon ve benzeri tasarım yöntemleri malzemeden ve işgücünden tasarruf sağlamakta etkili yöntemlerdir. Malzemelerin uygun boyutlara getirilmek için şantiyede kesilmesi, şekillendirilmesi kaynak kaybına neden olmakta, atık oluşturmaktadır. apının Uygun Boyutlandırılması: Kullanım amacı gereksinmeler dışında alanlara sahip, gereğinden daha büyük yapılar gereksiz miktarda enerji ve maalzeme tüketimine neden olur. Kullanıcı sayısına göre çok büyük ya da çok küçük yapılarda ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri yetersiz olacak ya da etkin çalışamayacaktır. apıların kullanıcı sayısına ve kullanım amacına göre boyutlandırılması mimari tasarım sürecinin olağan bir gereğidir. Bu yöntemin doğru uygulanması uygun bir ihtiyaç programının belirlenmesine bağlıdır. Boyutlandırma bina shaibi ve kullabucukarın bugünkü ve gelecekteki gereksinmeler hesaba katılarak yapılmalıdır. Mevcut Strüktürlerin Rehabilitasyonu: apıların zaman içinde fiziksel ve işlevsel olarak eskimeleri kaçınılmazdır. Her yapının ilk tasarlandığı fonksiyonuna ve yapım sistemine bağlı oalrak bir yaşam süresi vardır. Bu yaşam sürelerini doldurduklarında yapıları yıkmak yerine, yeniden kullanmaya yönelik müdahalelerde bulunmak sürdürülebilir bir yaklaşımdır. Geri Dönüştürülmüş Malzeme Kullanımı: yararlı ömrünü dolduran yapıların yıkılması durumunda, büyük miktarda yıkım atıkları oluşmaktadır. Ancak bu atıklar, en azından bir kısmı geri dönüştürülerek ve/veya ıslah edilerek yeni yapılar oluşturmaktadır. Örneğin ahşap yapı elemanları islah edilerek yeniden kullanılabilir. Çelik,beton, cam, aluminyum gibi malzemeler ise geri dönüştürmeye olanak tanıyan malzemelerdir. Bölme duvarı olarak kullanılan sökülür-takılır duvar elemanları da bir yapıdan çıkarılığ diğer yapıda kullanılabilmektedir. Geleneksel Olmayan, Alternatif apı Malzemesi Kullanımı: günümüzde kullanımı pek yaygın olmayan, bilinen türdeki yapı malzemelerinin dışında da malzemeler bulunmaktadır. Çeşitli lastik türleri, kağıt, pet şişeler, tarım atıkları, vb. Gibi maddeler geri dönüştürülmeden atıldığında çöplük alanlarının büyümesine, çevrenin aşırı zarar görmesine neden olmaktadır.toplam enerjisi geleneksel malzemelere göre daha düşün olan bu malzemeler değerlendirildiğinde yapı malzemesi olarak kullanılabilmektedir. d) Yapı Alanlarının Etkin Kullanımı Toprak yeryüzündeki sınırlı kaynaklardan biridir ve gerçekte düşünüldüğünden daha hızlı bir şekilde tahrip edilmektedir. Birçok bölgede alanların verimsiz kullanımı, tarım alanlarının verimsiz kullanımı, tarım alanlarının yokedilerek yapı alanı olarak kullabılması, yapı endüstrisinin doğal ve ekolojik sistemler üzerindeki bir diğer olumszu etkisidir. Toprak eresyonu, yeraltı sularının kirlenmesi, asit yağmurları ve diğer endüstriyel atıkların yanısıra yapı alanlarının giderek genişemesi diğer canlıların yaşama ortamlarını ve tarım alanlarını yoketmektedir. Doğal topografyanın koruması, toprak, su, bitki örtüsü ve canlılar arasıdna karışıklı ilişkinin ve insan faaliyetlerinin doğal yaşam üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşıması, sürdürülebilir tasarımlar ortaya koymak açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin mevcut yapı alanlarının rehabilite edilmesi, mevcut yapıların yeniden kullanıma adapte edilmesi yeni yapım faaliyetlerini önleyeceği ve çevresel zararları azaltacağı gibi, yapı alanlarının yayılmasını da 13

16 engellemektedir. gereğinden fazla istila ederek, doğal ekolojiye zarar vermesi engellenir. Ayrıca kazı sırasında zemin suyunun şantiye dışına akmasına izin verilmemelidir. Atık önetimi: iyi bir atık yönetim programıyla, yapım ve kullanım sırasında ortaya çıkan atıklar türlerine göre belli gruplara ayrılarak kısa bir süre depolanma olanağı bulunursa, bu atıklardan yeni kaynaklar elde etme olanağı doğmuş olurr. Bu da kaynak kaybını engellemektedir. Kirliliği Engelleme:yapı endüstrini ilgilendiren birçok kirlilik türü bulunamktadır. Toz, gürültü, hava, su ve zehirli madde kirliliği bunların başlıcalarıdır. apı endüstri küresel ısınmanın en temek nedeni olan zehirli gaz amisyonlarının yaklaşık %50 sinden sorumludur. Karbondioksit, karbonmonoksit ve kloroflorokarbon gazının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi oldukça büyüktür. Su kaynakalrındaki kirlenmenin de çevre üzerinde yıkıcı etkisi bulunmakatdır. Bu sebeplerden dolayı yapı endüstrisi içinde yer alan her bireyin kirlilik konusunu yeniden gözden geçirmesi, malzeme seçimi başta olmak üzere yapım sırasında kirliliğe neden olan faaliyetlerden kaçınması ve gereken önlemleri alması gerekmektedir. apımda Çalışan Sağlık ve Güvenliğini Korumak: birçok gelişmiş ülkede, yapımda çalışanların sağlık ve güvenliği yapı yönetmelikleri ile garanti altına alınmıştır.zehirli madde yaymayan yapı malzemeleri, kullanıcılar kadar şantiye çalışanlarının da sağlığını korumaktadır. 2-Yaşam Döngüsü Tasarımı a) Yapı Öncesi Dönem Arsa seçimi Esnek tasarım ve uzun ömürlü yapılar ortaya koyma Malzemelerden; -yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, -kaynağından çıkarılırken çevre ekolojisine zarar vermeyen, -geri dönüşümlü -uzun ömürlü,az bakım-onarım gerektiren, -yerel veya yakın çevreden elde edilenleri seçmek b) Yapı Dönemi Bu süreç binanın fiziksel oalrak yapımıyla başlar ve kullanım sürecini kapsar. Bu süreçte yapının insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alınmalı ve gerek çevre ekolojisi, gerekse insan sağlığı açısından zararlı etkilerin oluşmaması için belli yöntemler uygulanmalıdır. Bu yöntemler; Şantiye İşlerinin ve Ekipmanlarının Çevreye Etkisini Azaltmak: iyi bir şantiye planlaması ağır ekipmanların şantiyeye gelip gidişini düzenler. Böylece iş makinalarının şantiye alanını ve yakın çevreyi Toksik Olmayan Bakım ve Onarım Maddeleri Kullanmak: Gerek yapı malzemelerinin içerdiği, gerekse bakım ve onarım sırasında kullanılan toksik maddeler, yaşamının %70 ini iç mekanlarda geçiren insanların sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Örneğin yapıştırıcılar uzun süre uçucu organik bileşenler yayar. Bu gazlar havalandırma sistemiyle tüm yapıya yayılır. Mümkün olduğunca bu tür maddeler yerine toksik madde içermeyen bakım, onarım ve temizlik maddeleri kullanılmalıdır. c) Yapı Sonrası Dönem apının faydalı ömrünü tamamlamasından sonra başlayan bu süreç için üç seçenek söz konusudur: yeniden kullanma, bileşenleri geridönüştürme, yıkım ve imha. Bu seçeneklerden ilk ikisi yeni kaynakların oluşmasını sağlamaktadır. ıkım ve imha yakarak kül haline getirmek için büyük fırınlar ve alanlar, ya da hiç bir işlem yapmadan boşaltılmak üzere çöplük alanları gerektirmektedir ki, her iki yöntemin de çevresel etkileri vardır. Sürdürülebilir bir yaklaşım ile yeniden kullanma veya bileşenlerin geri dönüştürülmesi seçeneklerinden birinin tercih edilmesi birçok bakımdan yara rsağlayacaktır. Bu amaçla uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir: -Ömrünü tamamlayan yapıları yeni gereksinmelere adapte etmek - apı malzemeleri ve bileşenlerin yeniden kullanılması - apı malzemeleri ve bileşenleri geri dönüştürme -Arsayı ve mevcut altyapıyı yeniden kullanım 14

17 eraltı Su Seviyesine Uyum Sağlama: eraltı su seviyesinin altında yapılan kazılar ekonomik açıdan ek yük getirmenin yanı sıra doğal hidrolik süreçlere de olumsuz yönde etki etmektedir. apım süresince açıkta kalan yeraltı suyu, yapım faaliyetleirnin neden olduğu kirlenme ile karşı karşıya kalmakta, bu da doğal ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ayrıca bu tür yapıların su seviyesi altındaki kısımlarında oldukça pahalı su yalıtım önlemleri almak gerekmekte, bu da kaynak kaybına neden olmaktadır. Mevcut Flora ve Faunanın Korunması: erel bitki örtüsü ve diğer canlı toplulukları, arsanın ayrılmaz birer parçası olarak düşünülmedir. Çözüm gerektiren bu problem olmaktan çok, kaynak olarak değerlendirildiğinde, doğal bitkiler ve canlılar ortaya konan ürünü daha meyilli bir hale getirerek, memnuniyeti artıracaktır. b) Kentsel Tasarım ve Arsa Planlaması Kentsel tasarım ve arsa planlamasına ilişkin olarak aşağıda açıklanan yöntemlerin tek bir yapı ölçeğinden çok daha geniş ölçekte uygulanması gerekmektedir. 3-İnsan İçin Tasarımı a) Doğal koşulların korunması İnsanlar doğa ile uyum içinde tasarlanmış yapılarda yaşamayı ve çalışmayı tercih etmektedir. Doğal topoğrafyayı, bitki örtüsünü gereksiz şekilde tahrip eden yapım faaliyetlerinin çevre ekolojisi üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri bulunmakatdır.doğa ile uyumsuz yapılaşmalar doğal afetler sonucunda büyük zarar görmektedir. apılaşma doğanın düzenini bozmayacak şekilde gelişmelidir. Doğal koşulların korunması bir strateji olarak benimsendiğinde insanların ve diğer canlıların yaşam kaliteleri de artmış olacaktır. Bu amaçla izlenecek yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir; apay Çevrenin Doğal Sistemler Üzerindeki Etkisini Azaltma: İnsan ürünü olan yapay çevrenin doğal çevre üzerinde çok çeşitli etkileri vardır. apay çevrenin oluşturduğu olumsuz etkiler sonucunda doğal çevredeki çeşitlilik giderek azalmakta, bazı canlı türleri yok olmaktadır.insanoğlunun duyarsız ve yıkıcı faaliyetleri sonucunda her yıl canlı türü yok olmaktadır. apay çevrenin oluşturulabileceği çeşitli platformlarda tartışma konusu olmuştur. Topografik Koşullara Uyum Sağlama: Bir binanın yapılacağı arsanın mevcut topografik yapısı büyük oranda korunmalıdır. Topografyada yapılacak önemli değişiklikler, kazılar, yükseltiler vs., gereksiz kaynak tüketimine neden olamkat, ayrıca bölgenin mikroiklimsel özelliklerini de değiştirmektedir. üzey şeklindeki değişiklik, yağmur sularının akışını ve rüzgar yönünü değiştirerek, çevrenin ekolojik sistemlerine olumsuz yönde etki etmektedir. Karma Kullanımlı Kalkınmaya Destekleme: Sürdürülebilir kalkınma, konut, ticari, ofis ve diğer amaçlarla kullanılacak alanların bir arada planlanmasını gerektirmektedir. Böylece yaşadıkları yerlerde çalışma, eğlenme, alışveriş yapma olanağı bulunacaktır. Bu tür bir kalkınma ve kentsel düzen, geleneksel yerleşimlerde olduğunun tersine toplum anlayışını da geliştirecektir.çeşitli fonksiyonların bir arada olması 24 saat yaşayan kentsel mekanlar oluşturarak güvenliği de artıracaktır. Toplu Taşıma ve aya Ulaşımını Destekleme: Şehirlerde yaşayan birçok insanın dinlenme, kültürel, ticari ve idari hizmetlere iyi ve güvenli buluşma alanlarına, temiz havaya ve etkin bir toplu taşımaya erişim olanağı bulunmamaktadır. İnsanlar çalışma saatlerinin başlangıç ve bitişi başta olmak üzere, gün içerisinde hedefledikleri noktaya daha rahat ve kolay bir ulaşım istemektedir. Bu amaçla henüz şehir planlaması aşamasında başlamak üzere toplu taşımayı desteklemek, yayalar ve bisiklet sürücüleri için olanak yaratmak, farklı ulaşım alternatifleri oluşturmak gerekmektedir. Ulaşım seçeneklerini çoğaltmak ve tercihlere kolay erişebilirlik sağlamak, toplu taşımacılığın kapasitesini artırmak özel araç kullanımını azaltmakta, bununla birlikte kaza, hava kirliliği ve co2 emüsyon alanında da düşüş sağlamaktadır. c) İnsan Sağlığı ve Konforu İçin Tasarım Günümüzde kapalı mekanlarda yaşayan ve çalışan insanlar çeşitli fiziksel ve psikolojik sorunlarla karşı karşıyadır. İnsanlar çevresel koşulları uygun olmayan ortamlarda uzun süre bulunduklarında rahatsız olmakta, kendilerini doğa ile iç içe hissettikleri, doğal ortamla görsel ilişki kurabildikleri günışığıyla aydınlatılan ve doğal olarka havalandırılan mekanlarda yaşamayı ve çalışmayı tercih etmektedirler. İnsanların sağlık ve konforu koruma ve geliştirmeye yönelik olarak izlenebilecek yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 15

18 Isısal Konfor Sağlama: İç mekanın ısısal dengesi insanların sağlık ve konforu açısından önem taşımaktadır. İnsan bedeninin ısısal konforunu belirleyen başlıca faktörler; metabolizma hızı, giysi, hava ısısı, radyant ısı, hava akımı ve nem oranı olmak üzere başlıca 6 gruba ayrılmaktadır.çok sıcak veya çok soğuk mekanlarda çalışan insanlar yeterli performansı gösteremezler. Her çalışma birimi için uygun düzeyde hava akımı ve nem oranı sağlanması gerekmektedir. Doğal Aydınlatma ve Görsel Konfor: Gün ışığı iç mekanlarda yeterli bir aydınlık düzeyinin sağlanması, kullanıcı üretkenliği açısından önemli bir faktördür. Doğal aydınlatma yansıma ve kamaştırmanın önlenmesi için, iç mekana giren güneş ışığının dengeli dağıtımını ve kontrolü gerektirir. Bu amaçla cephelerde açısal seçici, yansıtıcı,fotokromik, elektrokromik ve renkli camlarınyanısıra güneş kontrolü elemanları ve ışık rafları kullanmak yarar sağlamaktadır. Doğal Havalandırma ve Açılabilir Pencereler: Doğal havalandırma, ısı değişikliklerinin oluşturduğu hava hareketiyle, taze havanın dış mekandan iç mekana alınarak, aynı miktardaki kullanılmış havanın dışarı verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Sıcak-nemli bölgelerrde konfor koşullarının ve insan sağlığı açısından gerekli taze havanın sağlanması, iç mekanda kullanıcı sağlık ve memnuniyetinin sağlanması, mekanik havalandırmanın azaltılması ya da ortadan kaldırılmasıyla enerji tasaarrufu sağlanması gibi çeşitli yararları bulunmaktadır. Açılabilir pencereler doğal havalandırmanın yanısıra, özellikle yüksek ofis binalarında çalışanlar için memnuniyeti artırmak açısından çok faydalı olmaktadır.birçok ofis binasında pencereler sabit olarak tasalranmaktadır. Bunun gerekçesi,bina sahiplerinin bu tür pencerelerin açık brıakılması durumunda mekanik havalandırma sistemini gereğinden fazla çalıştırarak enerji kaybına neden olmasıdır. Dış Mekanla Görsel İlişki Sağlama: Gökyüzündeki ışık gün boyunca değişmekte, bulutlar hareket etmektedir. Doğal ya da yapay ortamlarla çevrili yapılarda çalışan ve yaşayan insanların gün boyunca değişen gökyüzü ve çevreyle görsel bağlantı kurmaları psikolojik açıdan oldukça önemlidir. Bu nedenle pencereler, gökavlu gibi elemanlar insanların dış mekanla görsle ilişkisini sağlamak açısından yararlı olmaktadır. Farklı Fiziksel Özelliklere Sahip Kullanıcıları ve Fiziksel Engellileri Destekleme: sürdürülebilir tasarımın esaslarından biri uzun ömürlü ürünler ortaya koymaktır. Dayanıklı ve farklı kullanıcı gruplarına uyum sağlayabilen binalar diğerlerinden daha sürüdürülebilirdir. Bu uyumluluk farklı yaşlarda ve farklı fiziksel özelliklere sahip insanları da kapsamaktadır. Toksik Olmayan, Zehirli Gaz aymayan Malzeme Kullanma: Bina yapımında ve daha sonra bakımonarım sırasında kullanılan malzemelerin kullanılması uzun vadede insan sağlığına zararlı etkiler oluşturmaktadır. Toksik olmayan, zehirli gaz yaymayan malzemelerde bu sorun ortadan kalkmaktadır. KAYNAKÇA Akpınar, E. ve Akbulut, G Hafik Gölü ve Yakın Çevresinin Turizm Olanakları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi; Cilt- Sayı: 9-1. Ercoşkun, Ö Sürdürülebilir Turizm Planlamasında Suyun Rolü: Burdur Gölü. I. Burdur Sempozyumu; S Erçevik, B. ve Önal, F Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları. Megaron; CİLT- SAYI: 6 3. Işık, Ş Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Cilt-Sayı: Anonim Websitesi: Erişim Tarihi: Anonim /25000 Ölçekli İstanbul Nazım İmar Planı Plan Raporu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tanrıverdi, B Ataşehir deki MİA gelişiminin yarattığı dönüşüm dinamiğinin ve çevresel etkilerinin ve incelenmesi, Analiz ve Sentez Raporu. Enlil, Z., Dinçer, İ., Evren, Y., Seçkin, E., Özkan, E., İslam, T., Kozaman, S. ve Sınmaz, S İstanbul Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında Gelişme Potansiyeli Olan Stratejik Sektörler Olarak Kültür Endüstrileri. İBB-İMP-Kültür Endüstrileri - Kültür ve Turizm Grubu Sentez Raporu. Anonim. 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Yönetici Özeti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü. Babaoğlu, R. Değişen Üniversite Algısı ve Üniversite Kent İlişkisi Anonim. T.C. Kültür VE Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Anonim. Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Anonim. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve Kent Planlaması 16

19 2

20 3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri İstanbul da merkez gelişmelerinin büyük çoğunluğu yapılaşmış alanlardadır. Bu nedenle, merkez gelişmesi dönüşümü içerecektir. MİA gelişmesi veya alt-merkez oluşturulmasında iki yaklaşım izlenebilir. Birincisinde,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma : İklim Değişikliğine Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Planlama Yaklaşımı İstanbul Örneği. Prof.Dr.

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma : İklim Değişikliğine Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Planlama Yaklaşımı İstanbul Örneği. Prof.Dr. Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma : İklim Değişikliğine Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Planlama Yaklaşımı İstanbul Örneği Prof.Dr.İbrahim BAZ GÖKYÜZÜNDEN İSTANBUL i s s u e s f a c t s THE DISTRIBUTIONS

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Sefer AKKAYA Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %35 i binalarda kullanılmaktadır. Enerji Verimliliği

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. YIL KONFERANSI 10-12 EYLÜL 2014 KIRŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK İKLİM

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYON VİZYON

HAKKIMIZDA MİSYON VİZYON HAKKIMIZDA 2001 yılından beri mesleki tecrübe, bilgi birikimi ve müşteri odaklı çözüm üretme anlayışı ile birçok büyük projeye imza atan Mert Group, Elektronik/Enerji/İnşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu nun 1987 yılı tanımına göre: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Maliyetinin Oluşumu MALİYET YOK ETME MALİYETİ KULLANIM MALİYETİ BİNA MAL. İLK YATIRIM MALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME KULLANIM YOK ETME Alınan Kararların Maliyeti Etkileme Düzeyi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI

1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÖZET SÜREÇ İstanbul un mevcut sorunlarının çözümünün, mekansal

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1 Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara Türkiye Tarımına Gıda Güvenliği Penceresinden Genel Bakış Prof. Dr. Hami Alpas Tarımda Gelişmeler 2015

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı