SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ 1.2. KAPSAM. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar 2.2. TSE SİSTEM BELGESİ"

Transkript

1 SİSTEM BELGELENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. AMAÇ Bu talimat, 132 sayılı kanuna istinaden ISO/IEC kuralları çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından Kuruluşların Yönetim Sistemlerinin ilgili standard varsa kılavuz, teknik spesifikasyon şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır KAPSAM Bu talimat, Yönetim Sistemlerinin Belgelendirilmesi (KYS, ÇYS, GGYS/FSSC, OHSAS, TSB, BGYS, MMYS, EYS, PYS, HYS, SYS, İSY, RYS, SKS, TZS,) için müracaat şartlarını, sistemin değerlendirilmesi ve belge verilmesi esaslarını, belge kullanımı ve mali konular ile ilgili yükümlülükleri, belge verilmesinden sonra yapılacak tetkikleri uygulanacak kuralları ve askı/fesih halinde yapılacak işlemleri kapsar. 2. TSE SİSTEM BELGESİ 2.1. Kısaltmalar ve Tanımlar TSE : Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş : Belgelendirme Hizmeti Talep Eden KYS : Kalite Yönetim Sistemi SB : Sistem Belgesi ÇYS : Çevre Yönetim Sistemi OHSAS : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG) GGYS : Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi TSB : Tıbbı Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi. BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi MMYS : Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi EYS : Enerji Yönetim Sistemi PYS : Prefabrik Yönetim Sistemi FSSC : Gıda Güvenliği Sistemi HYS : Hizmet Yönetim Sistemi SYS : Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi İSY : Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi RYS : Risk Yönetim Sistemi SKS : Sağlık Hizmetleri- Kalite Yönetim Sistemi TZS : Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi YHA :Yeşil Hava Alanı Projesi Sembol : TSE Sistem Belgelendirme sembollerini (logo) ifade eder TSE SİSTEM BELGESİ Kuruluş ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan sözleşme çerçevesinde TSE tarafından kuruluş adına düzenlenen, kuruluşun başvuruya esas olan yönetim sisteminin incelenerek, ilgili yönetim sistemi standardına uygun bulunduğunu gösteren, geçerlilik süresi üç yıl olan belgedir TSE SİSTEM BELGELENDİRME SEMBOLLERİ (LOGO) Belge almış kuruluşun, kuruluş adı ve belge numarası ile birlikte sadece iş tekliflerinde, reklam amacıyla ve tanıtım malzemesi üzerinde kullanabileceği başvuruya esas referans standard çerçevesinde tanımlanan monogramdır. Sembol, ürünün ikincil ambalajı (koli vb.) üzerinde belgenin ürüne değil ilgili Yönetim Sistemine verildiğinin açıklaması yapılarak kullanılabilir. Sembol, ürün üzerinde veya birincil ambalajında ürünün Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 1/13

2 belgelendirildiğini göstermek amacıyla kesinlikle kullanılamaz. Türk Standardları Enstitüsü sistem belgelendirme faaliyetlerine ait patentli sembollerin kullanım şartları TSE Logo Kullanma Talimatı ile belirlenmiştir. 3. ORGANLAR 3.1. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu, TSE Genel Kurulu tarafından kendi içinden üç yıl için seçilen, Başkan dahil 5 kişiden oluşan kuruldur. Yönetim Sistemi belgelerini Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği makam imzalar YÜRÜTME KOMİTESİ TSE Yönetim Kurulu Başkanı tarafından üç yıl için Yönetim Sistemleri konusunda atanan, çalışma usul ve esasları belirlenmiş olan komitelerdir ve TSE Yönetim Sistemi Belgeleri ile ilgili raporları değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkilidir. Yürütme Komitesi görev ve yetkileri KSB-GT-G-03 ve KSB-GT-G-31 nolu dokümanlarda belirtilmiştir İTİRAZ KOMİTESİ TSE Yönetim Kurulu Başkanı tarafından üç yıl için Yönetim Sistemleri konusunda atanan, çalışma usul ve esasları belirlenmiş olan komitelerdir ve Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu alınan Yürütme Komitesi kararları ile ilgili şikayet ve itirazları değerlendirilerek karara bağlamaya yetkilidir. İtiraz Komitesi görev ve yetkileri KSB-GT-G-04 nolu dokümanda belirtilmiştir TARAFSIZLIĞI KORUMA KOMİTESİ: TSE tarafından Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi faaliyetleri yerine getirilirken tarafsızlık politikalarını izleyen ve bunları değerlendirerek üst yönetime tavsiyelerini bildiren komitedir. TSE Yönetim Kurulu Başkanı tarafından üç yıl süre ile atanır. Tarafsızlığı Koruma Komitesi görev ve yetkileri KSB-GT-G-32 nolu dokümanda belirtilmiştir TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TSE Belgelendirme Merkezi Başkanlığı TSE nin Yönetim Sistemi Belgelendirme faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmekten sorumlu birimdir Belgelendirme Grup Başkanlığı Merkez Başkanlığı altında ihdas edilmiş olup, ürün ve sistem belgelendirme ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve idaresinden sorumlu birimdir Sistem tasarım Grup Başkanlığı Merkez Başkanlığı altında ihdas edilmiş olup, Merkezde ürün ve sistem belgelendirme ile ilgili tasarım, eğitim ve diğer müdürlüklerin her türlü hizmet taleplerinin koordinasyonu faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu birimdir Belgelendirme Müdürlükleri Merkez Başkanlığı Belgelendirme Grup Başkanlığı altında ihdas edilen ve belgelendirme hinterlandına göre ürün ve sistem belgelendirme ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu birimlerdir KALİTE SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kalite Sistemleri Dairesi Başkanlığı, TSE nin Yönetim Sistemi Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili Komitelerin ( Nace, Yürütme, İtiraz, Tarafsızlığı koruma. vb) faaliyetlerinin koordinesi ile yeni belgelendirilmesine başlanacak yönetim sistemleri konusunda araştırma, eğitim, dokümantasyon altyapısının oluşturularak belgelendirlmeye başlanmasından sorumlu birimdir TETKİK HEYETİ Sistem Belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak kuruluşların yönetim sistemini ilgili standardına varsa uluslararası kılavuz ve teknik spesifikasyona göre inceleyip değerlendirmek üzere ilgili talimat şartlarını sağlayarak atanmış Tetkik Görevlileri arasından seçilen inceleme esaslarına, talimat hükümlerine, TSE prosedürlerine uygun olarak görev yapan ve geçici olarak teşkil edilen ekiptir. Tetkik Heyetindeki Görevlilerin sayısı; biri Baş Tetkikçi olmak üzere kuruluşun büyüklüğüne, ürün, proses çeşitliliğine ve standard kapsamına göre değişebilir. Gerekli görülen Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 2/13

3 durumlarda sektör ile ilgili bir uzman ve/veya dış (baş)tetkikçi tetkik heyeti içinde yer alabilir. Tetkik, BTG özelliklerine sahip bir kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Tetkik heyeti tarafsız davranıp, kuruluş ile ilgili tüm bilgileri gizli tutar ve her tetkik görevlisi ve uzman bu şartları kabul ettiğine dair bir sözleşme/taahhüt imzalar. 4. MÜRACAAT 4.1. GEREKLİ BELGELER Belgelendirme Merkezi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Sistem Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin kuruluşların müracaatı esnasında, müracaat için gerekli belgeler Müracaat Formunda tanımlanmıştır MÜRACAAT İLE İLGİLİ ESASLAR Müracaatların işleme konulabilmesi için; Müracaat formunun kuruluşun gerçek durumunu gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurulması Yönetim Sistemlerine ait müracaat için gerekli belgeler listesindeki belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. TSE Yönetim Sistemi Belgelendirme Müracaat Formunun doldurulması, ilgili Belgelendirme Müdürlüklerine başvuruda bulunulması, TSE Yönetim Sistemi Belgelendirme Talimatı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatının tüm şartlarının kuruluşlar tarafından kabul edildiğini gösterir. Kuruluş farklı tüzel kişiliğe sahip tesisleri için ayrı müracaat formları doldurur ve ayrı müracaat ücretlerini öder. 5. KURULUŞUN YÖNETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1. MÜRACAATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 4.2 de belirtildiği şekilde müracaat dokümanlarını doğru ve eksiksiz olarak dolduran kuruluş belgelendirme için gerekli belgeler ile birlikte merkezde Belgelendirme Merkezi Başkanlığı na bölgelerde ise TSE Belgelendirme Müdürlüklerine, belgelendirilmeye yeni başlanan sistemler için Kalite Sistemleri Dairesi Başkanlığı Sektörel Yönetim Sistemleri Müdürlüğüne başvurur. Müracaatın ön değerlendirilmesi sonucunda Madde 4.1 de belirtilen dokümanlar yeterli bulunduğunda, kuruluşların müracaat dosyaları kabul edilir. Müracaat dokümanları yeterli bulunmadığında, kuruluşa yazılı olarak bilgi verilir. 6 ay içinde eksiklikler giderilmediği takdirde müracaat iptal edilir. Bu durumda olan kuruluş yeniden müracaat ettiğinde, kuruluştan müracaat ücreti tekrar alınır. Başvurudan vazgeçen kuruluşların Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti iade edilmez. BGYS müracaatlarında kuruluş bir takım dokümanlarını güvenlik gerekçesi ile teslim etmiyorsa bu durum planlama tarafından değerlendirilir. Eksik dokümanlarla denetim yapılabilecekse planlamaya devam edilir. Aksi takdirde kuruluş ile irtibata geçilerek Aşama I sahada planlanır. Müracaat eden kuruluşa ait EA kodu ve EFİS (NACE) kod/kodları/gıda Zinciri Kategorileri haricindeki tüm bilgiler, merkez ve bölgelerde Planlama Sorumluları tarafından TSE Kalite Soft Programına kayıt edilmesine mütaakiben tüm müracaat dosyalarının EA kodu ve EFİS (NACE) kod/kodları/gıda Zinciri Kategorileri NACE Komitesi tarafından TSE Kalite Soft Programına işlenir. Merkez ve bölgelerdeki planlama sorumluları tarafından tetkik durumlarına göre gerçekleştirilecek faaliyetler Aşama I Tetkik (Masa Başı), Aşama I Tetkik (Saha), Ön Tetkik, Belgelendirme (Aşama II), Belge Yenileme olarak aylık plana alınır. Aşama I tetkikinin masa başında veya sahada yapılacağı müracaat eden kuruluşun risk gurubuna göre NACE Komitesi tarafından belirlenir. MMYS müracaatlarında EA ve NACE kodlarına ihtiyaç yoktur. Bu sebeple; müracaata ait bilgiler, merkez ve bölgelerde Planlama Sorumluları tarafından TSE Kalite Soft Programına kayıt edilmesinden sonra Merkez ve bölgelerdeki planlama sorumluları tarafından tetkik durumlarına göre gerçekleştirilecek faaliyetler Aşama I Tetkik (Masa Başı), Belgelendirme (Aşama II) olarak aylık plana alınır. EYS müracaatlarında EA kodları esas alınır. Bu sebeple; müracaata ait bilgiler, merkez ve bölgelerde Planlama Sorumluları tarafından TSE Kalite Soft Programına kayıt edilmesinden sonra tüm müracaat dosyalarının EA kodu NACE Komitesi tarafından TSE Kalite Soft Programına işlenir. Merkez ve bölgelerdeki planlama sorumluları tarafından tetkik durumlarına göre gerçekleştirilecek faaliyetler Ön Tetkik, Aşama I Tetkik (Masa Başı), Belgelendirme (Aşama II), Belge Yenileme, Gözetim olarak aylık plana alınır. Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 3/13

4 5.2. TETKİKİN PLANLANMASI Tetkiklerinin planlanması, başvurunun yapıldığı ilgili Belgelendirme Müdürlüğü, belgelendirilmeye yeni başlanan sistemler için Sektörel Yönetim Sistemleri Müdürlüğü tarafından aylık olarak yapılır. İlgili Belgelendirme Müdürleri tarafından tetkik tarihleri tetkikin gerçekleştirileceği hafta bazında kuruluşlara bildirilir ve kuruluşlardan tetkik tarihinin hafta olarak teyidi alınır. Belgelendirme tetkikleri kuruluşun risk gurubuna ve müracaat ettiği yönetim sistemine göre planlanır. Aylık taslak planda Belgelendirme tetkikleri Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) olarak işlenir. Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkikleri birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. Aşama I tetkiki yönetim sistemi ve risk grubuna göre masa başı ya da kuruluş sahasında planlanır. Ancak Baş Tetkik Görevlisi gerekli gördüğü taktirde ilgili müdürün onayını alarak Aşama I tetkikini sahada gerçekleştirilmesini talep edebilir. Kuruluştan hafta teyidi alınmasını takiben, Tetkik Heyeti İlgili Belgelendirme Müdürleri tarafından, başvuruya esas standard/standardlar kuruluşun faaliyet alanı, çalışan personel sayısı ve prosesinin durumu göz önüne alınarak oluşturulur. Baş Tetkik Görevlisi/Planlama sorumlusu Tetkik Taslak Planı ve Tetkik Heyetinin özgeçmişlerini kuruluşa tetkik öncesinde teyid almak amacı ile elektronik ortamda gönderir veya fakslar. Aşama I masa başında yapılacak belgelendirme tetkikleri için detay tetkik planı oluşturulmaz. BTG Belgelendirme (Aşama II) tetkiki için Detay Tetkik Planı oluşturur. Aşama I tetkiki sahada yapılacak olan belgelendirme tetkikleri için her iki aşama için de BTG tarafından Detay Tetkik Planı hazırlanarak kuruluştan teyid alınır. Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkiklerinin birbiri ardına planlanması, Belgelendirme (Aşama II) tetkikinin kesin olarak gerçekleştirileceği anlamına gelmez. Aşama I tetkiki sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği taktirde Belgelendirme (Aşama II) tetkiki, tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi ön görülen süre sonuna kadar ertelenir. Bu süre hiçbir zaman 6 ayı aşamaz. Kuruluş tarafından heyet ve taslak programın kabul görmesi durumunda tetkik gerçekleştirilir. Tetkik Heyetinin veya taslak programın kabul görmemesi durumunda, kuruluş nedenlerini yazılı olarak açıklar. Kuruluşun gerekçeleri İlgili Belgelendirme Müdürleri tarafından değerlendirilir. Gerekçelerin haklı bulunması durumunda, heyette değişiklik yapılır. Kuruluşun tetkik planındaki değişiklik önerisi baştetkikçi tarafından değerlendirilir. Tetkik Heyeti ve tetkik Planı için kuruluştan teyit gelmeden tetkik gerçekleştirilemez. TSE den kaynaklanan herhangi bir nedenle teyit alınan tetkik heyeti üyelerinde değişiklik söz konusu olduğunda yeni özgeçmişler için tekrar teyid alınır. Gerek duyulduğunda üzerinde anlaşma sağlanan tetkik tarihleri her iki tarafında talebiyle değiştirilebilir MÜRACAATIN İPTALİ Kuruluşun başvuruda bulunduğu tarih itibari ile Aşama I tetkiki (saha) 6 ay içinde kuruluş tarafından kabul edilmez ve/veya Aşama I tetkikinden (saha veya masa başı) itibaren 6 ay içinde belgelendirme tetkiki kuruluş tarafından kabul edilmeyerek ertelenir ise kuruluşun müracaatı iptal edilir. Ancak mucbir sebepler durumunda bu süre ilgili Yürütme Komitesi kararı ile 1 yıla kadar uzatılabilir. Müracaatın iptali Kuruluş talebi ile de yapılabilir. Müracaatı iptal edilen kuruluşların dosyaları iade edilir. Dosyası iade edilen ve müracaatı düşen kuruluşun yeniden müracaatı halinde, müracaat ve doküman inceleme ücreti yeniden tahakkuk ettirilir. Bu tip kuruluşların müracaatları yeni müracaat olarak değerlendirilir, eski müracaat numaraları iptal edilerek yeni dosya numarası açılır TETKİKİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Tetkik, Tetkik Planına göre yürütülür. Tetkik; açılış toplantısı, tetkikin gerçekleştirilmesi, tetkik heyeti değerlendirme toplantısı ve kapanış toplantısı aşamalarından oluşur. Açılış toplantısına; Tetkik Heyeti, Kuruluş Üst Yönetimi veya Üst Yönetimi temsilen yetkili/yetkililer, Yönetim Temsilcisi, tetkik edilecek Birimlerin Sorumluları katılır. Açılış Toplantısında; tetkikin amacı, kapsamı, kullanılacak metod ve prosedürler ile taslak tetkik Planı görüşülür. Tetkikin gerçekleştirilmesi; kuruluş yönetim sisteminin müracaat edilen standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır. Heyet, tetkiki tetkik Planına uygun olarak yürütür ve tetkik heyeti içinde görev dağılımı yapılır. Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 4/13

5 Tetkik Heyeti, tetkik sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir; standard şartlarına göre uygunsuzluklar tespit edilir ise uygunsuzluğu tanımlayan Uygunsuzluk Raporu/Raporları hazırlar. Uygunsuzluk Raporlarında tespit edilen uygunsuzluğun kategorisi belirtilir. Tetkik Heyeti, uygunsuzlukları Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki kategoride değerlendirebilir. - Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. - Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Sistem Standard şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır. - Gözlemler ise; tetkik heyetinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerdir. Uygunsuzluk Raporlarında, Düzeltici Faaliyetlerin kapsamı ve tamamlama süreleri Tetkik Heyeti ve Kuruluş Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir. Tetkik Raporu ve ekleri Tetkik Heyeti ve Kuruluş Yönetim Temsilcisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Kuruluşun imzadan imtina etmesi durumunda Baş Tetkikçi bu durumu Tetkik Raporunda belirtir. Konu ile Yürütme Komitesi kararı kuruluşa bildirilir. Kuruluşun karara itirazı, Yürütme Komitesi kararının tebliğ tarihini takip eden 15 gün içerisinde yapılırsa itiraz değerlendirilmek üzere ilgili İtiraz Komitesine sunulur. Kapanış Toplantısı, tetkik sonunda, Tetkik Heyeti ile kuruluşun üst yönetimi, Yönetim Temsilcisi ve ilgili birimlerin sorumluları ile yapılır. Toplantıda Baş Tetkik Görevlisi yapılan tetkikin olumlu ve/veya olumsuz sonuçlarını, varsa uygunsuzluk raporuna kaydedilen uygunsuzlukları anlaşılacak şekilde sunar, uygunsuzlukların kapatılma, raporlama ve itiraz süreci hakkında bilgilendir. Tetkik bulguları ve sonucu ile ilgili farklı görüşler tartışılarak ortak bir noktaya varılmaya çalışılır, aksi vukuunda raporlanır. Tetkik Heyetinin hazırladığı rapor son karar olmayıp Yürütme Komitesine görüş niteliğindedir. Tüm tetkik raporları ilgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından onaylanarak Yürütme Komitesine sunulmak üzere Kalite Sistemleri Dairesi Başkanlığı na gönderilir/teslim edilir. Belgelendirme Müdürü nün görev aldığı tetkik raporları 3 nüsha olarak onaylanmak üzere Merkez Başkanlığı na gönderilir. Tetkiki gerçekleştirmenin güçlüğü anlaşılırsa, Baş Tetkik Görevlisi bunun nedenlerini kuruluş Yönetim Temsilcisine bildirir ve tetkiki durdurarak tutanak düzenler. İlgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından önyazı, fatura ve tutanağın bir nüshası kuruluşa gönderilir. Tetkik raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi 6 aydan uzun tutulamaz. Majör veya Minör uygunsuzluklar için Takip Tetkiki önerilmemişse, kuruluş düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri uygunsuzluğun kapatılabilmesi amacıyla Yürütme Komitesine sunulmak üzere ilgili Baş Tetkik Görevlisine veya ilgili Belgelendirme Müdürlüğü ne göndermekle yükümlüdür. Tetkik raporlarının ilgili Yürütme Komitesine sunulması Kalite Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan gündem kapsamında olur. Yürütme Komitesi tarafından alınan karar gereği işlemler yerine getirilir. Belgelendirme hizmetlerinin faturalandırılma işlemi TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında belirtildiği gibidir BELGELENDİRME TETKİKLERİ Bütün belgelendirme tetkikleri 2 aşamalı olarak yapılır. Aşama I tetkikler başvurulan standard ve başvuran kuruluşun risk gurubuna göre masa başında veya kuruluşun sahasında gerçekleştirilebilir. Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkikleri birbirini takip edecek biçimde planlanabilir. Ancak Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, tespit edilen uygunsuzluğun kapatılması için öngörülen süre sonuna kadar Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilmez Aşama I Tetkiki a. Masa Başında Yapılabilecek Aşama I Tekiki TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde düşük ve orta risk guruplarında, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde sınırlı ve düşük risk gruplarında, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO Enerji Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC Hizmet Yönetim Sistemi, TS ISO Toplumsal Güvenlik- İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, TS ISO Risk Yönetim Sistemi, belgelendirme tetkiklerinin tümünde Aşama I tetkikleri masa başında yapılabilir. Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 5/13

6 Yukarıda bahse konu kuruluşların Aşama I tetkikleri Baş Tetkik Görevlisi tarafından gerekli görüldüğünde ilgili müdürün onayı ile sahada da yapılabilir. Masa başında yapılan Aşama I tetkiki sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, önceden planlanmış olan Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilmez, hazırlanan rapor Uygunsuzluk Raporları ile beraber Yürütme Komitesine en geç 15 gün içinde sunulur. Uygunsuzluklar ile ilgili verilecek termin 6 ayı aşamaz. Kuruluşta tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için öngörülen süre sonunda ilgili Planlama Bölümü tarafından Belgelendirme (Aşama II) tetkiki planlanır. Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkiki arasındaki süre 6 ayı aşamaz. 6 ayı aşan durumlarda müracaat iptal edilir. Masa başında yapılan Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edilmediği takdirde, Aşama I tetkikini gerçekleştiren Baş Tetkik Görevlisi kararı ile daha önceden planlanmış olan Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilir. Belgelendirme (Aşama II) tetkik detay Planı Aşama I tetkik bilgilerine göre şekillendirilerek son hali verilir. Belgelendirme (Aşama II) tetkik detay Planı Baş Tetkik Görevlisi tarafından ilgili Belgelendirme Müdürlüğüne teslim edilir ve kuruluştan Belgelendirme (Aşama II) tetkik için teyit alınır. Aşama I tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzlukların takibi ve kapatılması Belgelendirme (Aşama II) tetkiki sırasında yapılır. Belgelendirme (Aşama II) tetkiklerinin sonunda; Aşama I Tetkik Raporu, Belgelendirme (Aşama II) Tetkik Raporu ekleri ile beraber Yürütme Komitesine sunulmak üzere ilgili Müdürlüğe teslim edilir b. Sahada Yapılacak Aşama I Tekiki TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde yüksek ve en yüksek risk guruplarında, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinde özel, orta ve yüksek risk guruplarında, TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve FSSC Gıda Güvenliği Sistemi, TS ISO Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN Sağlık Hizmetleri-Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme tetkiklerinin tümünde Aşama I tetkikleri sahada yapılır. Yukarıda belirtilen kuruluşların müracaatları ilgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından taslak plana işlenir. Sahada yapılan Aşama I tetkiki sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, önceden planlanmış olan Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilmez, hazırlanan rapor Uygunsuzluk Raporları ile beraber Yürütme Komitesine en geç 15 gün içinde sunulur. Uygunsuzluklar ile ilgili verilecek termin 6 ayı aşamaz. Kuruluşta tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için öngörülen süre sonunda ilgili Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Belgelendirme (Aşama II) tetkiki planlanır. Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkikleri arasındaki süre 6 ayı aşamaz. 6 ayı aşan durumlarda Aşama I tetkiki yeniden planlanır. Sahada yapılan Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edilmediği taktirde, Aşama I tetkikini gerçekleştiren Baş Tetkik Görevlisi kararı ile, daha önceden planlanmış olan Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilir. Belgelendirme (Aşama II) tetkik detay Planı Aşama I tetkik bilgilerine göre şekillendirilerek son hali verilir. Belgelendirme (Aşama II) detay tetkik Planının son halinin teyidi, Aşama I tetkiki gerçekleştiren Baş Tetkik Görevlisi vasıtası ile kuruluştan alınır. Aşama I tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzlukların takibi ve kapatılması Belgelendirme (Aşama II) tetkiki sırasında yapılır. Belgelendirme (Aşama II) tetkiklerinin sonunda; Aşama I Tetkik Raporu, Belgelendirme (Aşama II) Tetkik Raporu ekleri ile beraber Yürütme Komitesine sunulmak üzere ilgili Müdürlüğe teslim edilir GÖZETİM TETKİKLERİ Gözetim Tetkikleri, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin Belgelendirme (Aşama II) tetkik tarihi temel alınarak en az yılda bir kez incelenmesidir. Belgelendirme (Aşama II) tetkikleri sonrasında yapılan 1.Gözetim tetkikleri Belgelendirme (Aşama II) tetkik tarihinin son günü esas alınarak aşağıda açıklanan geçici veya mucbir haller dışında 12 ay içerisinde yapılır. İnceleme Yönetim Sisteminin tümünü veya bölümlerini kapsayabilir. Gözetim Tetkiklerinin sayısı Belgelendirme Müdürlüklerine ulaşan müşteri şikayetleri, Gözetim Tetkiki sırasında bulunan uygunsuzluğun derecesine göre veya Tetkik Heyetinin, Tetkik Raporunda belirttiği görüş doğrultusunda artırılabilir. Bir belge kullanma döneminde (3 yıl) en az 2 gözetim tetkiki yapılır. Bu süre içinde referans standardın tüm maddeleri en az 1 kez incelenir. Gözetim tetkikleri için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile, ilgili Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilerek, geçici durumlar için (örneğin Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla üç aya kadar ilgili Müdürlük tarafından (Yürütme Komitesine sunulmaksızın), mucbir sebepler için (örneğin doğal afetler, ekonomik kriz, terörist faaliyetler, ağır sağlık sorunları, v.b. durumlarda) en fazla 6 aya kadar (tek seferde 6 ay olmaması kaydıyla) yürütme komitesi kararı ile erteleme yapılabilir. Erteleme durumunda yapılan gözetim tetkikine ait tarih, bir sonraki tetkik tarihini bağlamaz. Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 6/13

7 Tetkiklerde bulunan uygunsuzluklardan dolayı askıya alma hali dışındaki durumlarda askı halinin kaldırılabilmesi için kuruluş talebi ile yapılacak tetkik, standardın tüm maddelerini kapsayacak sekilde Gözetim + Askı Takip tetkiki olarak yapılır. Kuruluş, referans standardın Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İç Tetkik maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, Tetkik Heyetine bu uygulamalara ait kayıtları Gözetim Tetkiklerinde ibraz etmek zorundadır TAKİP TETKİKİ Belgelendirme Tetkiki neticesinde kuruluşun belge almaya hak kazanamaması durumunda, gözetim tetkiki sonucunda sahada tetkik yapılarak kapatılması gereken majör/minör uygunsuzluklar tespit edildiği taktirde veya kuruluşun Talimatın Askıya Alma maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı belgesinin askıya alınması durumunda gerçekleştirilen tetkiktir. Belgelendirme (Aşama II) Tetkiki sonrası Takip Tetkiki söz konusu olduğunda, uygunsuzlukların önemi dikkate alınarak tetkik, tam tetkik olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Kuruluş Yürütme Komitesi karar tarihini takiben 6 aylık süre içinde takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermez ise müracaatı iptal edilir BELGE YENİLEME TETKİKİ Yönetim Sistem Belgesinin üç (3) yıl sonunda geçerliliğinin sona ermesi nedeni ile kuruluşun yazılı talebi doğrultusunda 3 yıllık Belge Süresi dolmadan gerçekleştirilen tetkiktir. Bu süre mucbir hallerde (örneğin doğal afetler, ekonomik kriz, terörist faaliyetler, ağır sağlık sorunları, yoğun iş yükü vb. durumlarda) en fazla 4 aya kadar ilgili Müdürlük tarafından ertelenebilir. Belge Yenileme Tetkiki başvurusu, Belge Geçerlilik Süresi içerisinde ve Belge Geçerlilik Süresinden 4 ay sonrasına kadar yapıldığı takdirde TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında belirtilen Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti alınmaz. Ancak Müracaat Formundaki bilgilerde bir değişiklik varsa bu form kuruluş tarafından yeniden doldurulur. Belge Yenileme tetkikleri; kuruluşun ürün yelpazesi, yapılanması vb. durumlarda büyük değişmeler olması halinde ilgili Müdürlük kararı ile iki aşamalı olarak planlanabilir. Yukarıda belirtilen süre ve durumlar dışında yapılan başvurularda Belge Yenileme Tetkiki yapılmaz, kuruluşun Müracaat formu ile başvurarak Belgelendirme sürecini tekrar başlatması gerekir. Bu gibi durumlarda iki aşamalı Belgelendirme Tetkikleri yapılır. Kuruluş, Belge Yenileme Tetkiki başvurusunda bulunmaz ise yazışmaları ilgili Belgelendirme Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilmek kaydıyla dokümanları iade edilir. Kuruluş belge süresi bitiminden sonra 3 yıl içinde yeniden belgelendirme talebinde bulunursa, ilk müracaat dosya numarası verilerek işlemler yürütülür KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ TETKİKİ Kuruluş sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde bulunabilir. Kapsam Değişikliği Tetkiklerinde, dokümanların incelenmesi ilgili Belgelendirme Müdürlükleri nce yapılır. Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında belirtilen Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti alınmaz. Kapsam Değişikliği Tetkiki sonucunda; Yürütme Komitesi kararı doğrultusunda kapsam genişletme veya daraltmaya karar verilir ise, eski belge kuruluştan geri istenerek yeni belge hazırlanır ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TETKİKİ Kuruluşun sahip olduğu belgeye ait tesis adresinde bir değişiklik ve bu değişikliğin ürün/hizmet sunumunu etkilemesi sözkonusu olduğunda gerçekleştirilen tetkiktir. Kuruluş adres değişikliğinin gerektirdiği dokümantasyon değişikliklerini, Türk Standardları Enstitüsü ne ibraz etmek zorundadır. Adres değişikliğinin faaliyet alanını etkilemesi durumunda kuruluşta tam tetkik gerçekleştirilir ve eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir. Adres değişikliğinin faaliyet alanını etkilememesi durumunda yürütme komitesi kararı ile belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir TETKİKLERDE UYGUNSUZLUK BULUNMASI HALİ (Aşama I Tetkiki Hariç) Tetkik sonucunda majör (büyük) uygunsuzluklar tespit edildiği takdirde Yürütme Komitesi kararı ile uygunsuzluklar kapatılana kadar kuruluşa belge düzenlenmez. Belgesi var ise askıya alınır. Belgenin askı halinin kaldırılması veya belgenin düzenlenebilmesi için tespit edilen uygunsuzlukların ortadan kaldırılması en geç 6 ay içerisinde doküman incelemesi veya takip tetkiki ile yapılabilir. Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 7/13

8 Belgelendirme/Belge Yenileme tetkiklerinde minor uygunsuzluk tespit edilir ise; Kuruluş minor uygunsuzlukları gidermek için gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planını tetkikte sunar, bu planın tetkik heyeti tarafından uygunsuzluk nedenini ortadan kaldırmak için makul olduğu değerlendirilir ise; Yürütme Komitesine belge verilmesi/yenilenmesi yönünde tavsiye kararı sunulur (Uygunsuzluklar bir sonraki tetkikte takip edilir. Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet termini 6 ayı aşamaz). Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planı tetkik esnasında teslim edilemez ise, tetkik raporu BTG tarafından en fazla 10 gün bekletilir. Bu süre içerisinde kuruluş tarafından gerçekleştirilecek Düzeltici faaliyet planı ilgili müdürlüğe iletilir. Bu plan tetkikte görevli BTG tarafından uygunsuzluğun nedenlerini ortadan kaldırmak için makul olduğu değerlendirilir ise yürütme komitesine belge verilmesi/yenilenmesi yönünde tavsiye kararı sunulur (Uygunsuzluklar bir sonraki tetkikte takip edilir. Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet termini 6 ayı aşamaz). Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planı tetkik ekibi tarafından makul olarak değerlendirilmez ise ilgili yürütme komitesine belge verilmemesi/yenilenmemesi ve en geç 6 ay içerisinde takip tetkiki gerçekleştirilmesi yönünde tavsiye kararı iletilir. Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planı en geç 10 gün içerisinde ilgili müdürlüğe iletilmez ise ilgili yürütme komitesine belge verilmemesi/yenilenmemesi ve en geç 6 ay içerisinde takip tetkiki gerçekleştirilmesi yönünde tavsiye kararı iletilir. Belgelendirme/Belge Yenileme tetkikleri dışındaki diğer tüm tetkiklerde minor uygunsuzluk tespit edilir ise; Kuruluş minor uygunsuzlukları gidermek için gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planını tetkikte sunar, bu plan tetkik heyeti tarafından uygunsuzluk nedenini ortadan kaldırmak için makul olduğu değerlendirilir ise; Yürütme Komitesine belgenin geçerliliğinin devamı yönünde tavsiye kararı sunulur (Uygunsuzluklar bir sonraki tetkikte takip edilir Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet termini 6 ayı aşamaz). Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planı tetkik esnasında teslim edilemez ise, tetkik raporu BTG tarafından en fazla 10 gün bekletilir. Bu süre içerisinde kuruluş tarafından gerçekleştirilecek Düzeltici faaliyet planı ilgili müdürlüğe iletilir. Bu plan tetkikte görevli BTG tarafından uygunsuzluğun nedenlerini ortadan kaldırmak için makul olduğu değerlendirilir ise yürütme komitesine belgenin geçerliliğinin devamı yönünde tavsiye kararı sunulur (Uygunsuzluklar bir sonraki tetkikte takip edilir Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet termini 6 ayı aşamaz). Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planı tetkik ekibi tarafından makul olarak değerlendirilmez ise ilgili yürütme komitesine belgenin geçerliliğinin devamına ve en geç 6 ay içerisinde takip tetkiki gerçekleştirilmesi yönünde tavsiye kararı iletilir. Kuruluş tarafından gerçekleştirilecek düzeltici faaliyet planı en geç 10 gün içerisinde ilgili müdürlüğe iletilmez ise ilgili yürütme komitesine belgenin geçerliliğinin devamı ve en geç 6 ay içerisinde takip tetkiki gerçekleştirilmesi yönünde tavsiye kararı iletilir. Tetkik Heyetinin tetkik raporunu Yürütme Komitesine sunma süresi 15 gündür. 6. SÖZLEŞME AKDİ VE BELGELERİN DÜZENLENMESİ 6.1. BELGENİN VERİLMESİ Müracaat eden kuruluş yapılan tetkik sonucu yönetim sisteminin ilgili standard şartlarına uygun olduğunun veya takip denetimi gerekmeden uygun hale getirileceğinin belirlenmesi ve TSE Yürütme Komitesinin olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır. Belge tarihi olarak ilgili Yürütme Komitesi karar tarihi esas alınır. TSE ve kuruluş yetkililerince TSE Yönetim Sistemi Belge Sözleşmesinin imzalanması ve kuruluşa gönderilen fatura bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun ilgili Belgelendirme Müdürlüğü ne ulaştırılmasından sonra Yönetim Sistemi Belgesi kuruluşa teslim edilir. Belgenin geçerlilik süresi üç (3) yıldır. Kapsam değişikliği, Adres değişikliği ve Ünvan değişikliği tetkiklerinde belge süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz, ilk belge tarihi, belgenin geçerlilik süresi için baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni belge sözleşmesi imzalanır. Kapsam Değişikliği yapıldığında Belgelendirme Tetkiki veya Belge Yenileme Tetkiki sonucu hazırlanan sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. Ancak yeniden sözleşme yapılarak kapsam değişikliği tarihi belirtilir. TSE ile sözleşme akteden kuruluş, belgeyi ancak tetkik edilen ve belgede adı geçen üretim/hizmet yeri/yerleri için kullanılabilir. Başvuran kuruluşun organizasyonunda farklı yerlerde teşkilatlanma var ise ilgili Belgelendirme Dok. Kodu: TSE-SB-TL-01/Rev:02 Rev. Tar: Yayım Tarihi: Sayfa: 8/13

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tarifler

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. Amaç TS EN ISO / IEC 17065, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve talep edildiğinde AB- Konsey Yönetmeliği Organic Production and Labelling of Organic Products

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 03.04.2013 Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi. 03.01.2012 02 14.11.2013 Kamuya açık tutulacak hususlar

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönerge; Türk Standardları Enstitüsü Gözetim

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı