TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ SİSTEM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ SİSTEM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ SİSTEM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Lütfen Müracaat Edeceğiniz Yönetim Sistem(ler)ini işaretleyiniz. TS EN ISO 9001: 2008 TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO TS ISO 10002: 2006 TS ISO/IEC 27001: 2005 TS 18001: 2008 TS ISO 50001: 2011 FSSC (PAS 223) FSSC (ISO ) TSE K 118:2011 (Prefabrik) IQNet SR 10: 2011 TS ISO/IEC : 2011 TS EN ISO 14001: 2004 (YHA) (*) BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Bu başvuru formu sadece bir yönetim sistemi için geçerlidir. Birden fazla yönetim sistemi için başvurulması halinde her yönetim sistemi için ayrıca doldurulmalıdır. Bu müracaat formu kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından doldurulacak ve her sayfası parafe edilecektir. Bu müracaat formunun doldurulmuş olması ve Türk Standardları Enstitüsüne teslim edilmiş olması kuruluşunuzun mutlaka belgelendirileceği anlamına gelmez. Sistem Belgelendirme ile ilgili düzenlemeler web sayfasında Belgelendirme Hizmetleri menüsü altında Sistem Belgelendirme bölümünde yayınlanmıştır. Sistem Belgelendirme müracaatları, Bölüm H.de tanımlanan ilgili Belgelendirme Müdürlüğüne yapılacaktır. Doldurulmuş Başvuru Formu ve ekleri faks veya e- posta ile gönderilmiş olsa dahi ıslak imzalı orijinal formun ilgili müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir. Sistem Belgelendirme Faaliyetleri belirlenmiş olan çalışma alanları esasına göre yürütülmektedir. (*) Yeşil Hava Alanı/Yeşil Kuruluş projesi kapsamındaki başvurular, bu formun bölüm D1, D2 ve D12 de belirtilen kayıt/dokümanlar ile birlikte Kalite Sistemleri Dairesi Başkanlığı Sektörel Yönetim Sistemleri Müdürlüğü Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar-ANKARA adresine (Tel: , Faks: ) yapılacaktır.

2 BÖLÜM A: Kuruluşunuz ve Belgelendirme Talebiniz Hakkında Bilgi A1 Kuruluş Ünvanı: Adres: Aşağıdaki bilgileri belgelendirme yapılacak kuruluşunuz için doldurunuz: Ülke Türkiye ise Vergi Dairesi ve No : Web Adresi: E-posta: Yönetim Temsilcisinin Adı Soyadı: Unvanı: E-posta: Tel. No: Faks No: Gsm No: A2 Belgelendirmeye esas faaliyetleriniz (Kapsam) Türkçe ve İngilizce olarak: Not: Bu alan yeterli değil ise ekte paraflı olarak verilebilir. A3 A4 - Belgelendirmeye esas faaliyetlerinizde, var ise tesis/şube/bölge dahil (taşeron hariç) toplam çalışan sayısı:... - Merkez adresinde düzenli olarak vardiyalı çalışma var ise vardiya sayısı ve vardiyalarda (taşeron hariç) çalışan sayısı: / - Belgelendirmeye esas faaliyetlerinizde var ise taşerona bağlı toplam çalışan sayısı: Yönetim Sisteminin kurulmasında veya işletilmesinde faydalandığınız veya faydalanmakta olduğunuz taşeron veya danışman var ise; Danışmanın Adı Soyadı Taşeron Kuruluşun Ünvanı Telefon: e-posta: Telefon: e-posta: A5 Müracaat kapsamınızda Merkez hariç tesis/şube varsa Bölüm B formu doldurulacaktır. Müşteri Tesisi/Proje/Şantiye gibi yerlerde üretim veya hizmet veriyorsanız Bölüm C Formu doldurulacaktır. TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 1 / 9

3 BÖLÜM B: Merkez Haricinde Tesis/Şube/Bölge Bilgileri Tesis/Şube/Bölge Sıra No: Tesis/Şube/Bölge Unvanı ve Adresi: İlgilinin Adı Soyadı: Toplam çalışan sayısı: Taşerona bağlı çalışan sayısı: Unvanı: Vardiya sayısı: Tel. No: Tesis/Şube/Bölge Sıra No: Tesis/Şube/Bölge Unvanı ve Adresi: İlgilinin Adı Soyadı: Toplam çalışan sayısı: Taşerona bağlı çalışan sayısı: Unvanı: Vardiya sayısı: Tel. No: Tesis/Şube/Bölge Sıra No: Tesis/Şube/Bölge Unvanı ve Adresi: İlgilinin Adı Soyadı: Toplam çalışan sayısı: Taşerona bağlı çalışan sayısı: Unvanı: Vardiya sayısı: Tel. No: Not: Sayfa yetmediği takdirde sayfayı çoğaltarak kullanabilirsiniz. TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 2 / 9

4 BÖLÜM C: Merkez Haricinde Ürün veya Hizmet üretilen Müşteri Tesisi/Proje/Şantiye Bilgileri Müşteri Tesisi/Proje/Şantiye Sıra No: Tesisinin Unvanı : Belgelendirilecek Kuruluş İlgilisinin Adı Soyadı: Unvanı: Tel. No: Müşteri tesisinde çalışan, belgelendirilecek kuruluşun çalışan sayısı Müşteri Tesisi/Proje/Şantiye Sıra No: Tesisinin Unvanı : Belgelendirilecek Kuruluş İlgilisinin Adı Soyadı: Unvanı: Tel. No: Müşteri tesisinde çalışan, belgelendirilecek kuruluşun çalışan sayısı: Müşteri Tesisi/Proje/Şantiye Sıra No: Tesisinin Unvanı : Belgelendirilecek Kuruluş İlgilisinin Adı Soyadı: Unvanı: Tel. No: Müşteri tesisinde çalışan, belgelendirilecek kuruluşun çalışan sayısı: Müşteri Tesisi/Proje/Şantiye Sıra No: Tesisinin Unvanı : Belgelendirilecek Kuruluş İlgilisinin Adı Soyadı: Unvanı: Tel. No: Müşteri tesisinde çalışan, belgelendirilecek kuruluşun çalışan sayısı: Not: Sayfa yetmediği takdirde sayfayı çoğaltarak kullanabilirsiniz. TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 3 / 9

5 BÖLÜM D: Müracaatta bu form ile birlikte istenilen belgeler/dokümanlar. D-1 Genel (TS EN ISO 9001, TS EN ISO 13485) 1- Müracaat Talep Yazısı, 2- Kuruluşun Sistem Dokümanları (Ör. El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar vb.), 3- Kuruluşun Çalıştığı Bankalar ve Hesap Numaraları, Yatırılmış Sistem Belgelendirme Başvuru ve Dosya İnceleme Ücret Dekontu (Bkz. Bölüm G), 4- Ticaret Sicil Gazetesinin Kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç), 5- Kayıtlı Oldukları Oda Sicil Kayıt Belgesi kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç), 6- İmza sirküleri kopyası. (Kamu kuruluşları, Yurt Dışı hariç), 7- Varsa Tanıtıcı Dokümanlar (Broşür, Katalog vb.), 8- Çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (Kamu Kuruluşları, Yurt Dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan Ücret Çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir). Not1: KOSGEB destekli müracaatlar için KOSGEB Destek Sözleşmesi fotokopisi eklenecek ve Müracaat Talep Yazısında KOSGEB Destek Projesine katıldığı belirtilecektir. Not2: Başvuruya esas Yönetim Sistemi ile ilgili belgelendirme tetkikine kadar en az bir defa Yönetim Gözden Geçirme ve İç Tetkik faaliyeti tamamlanmış olmalıdır. İlgili yönetim sistemi muhtemel belgelendirme tarihine kadar en az 2 aydır uygulanıyor olmalıdır. D-2 TS EN Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Kuruluşun kendi çevre politikası, amaç ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmuş önemli çevre boyutları ile ilgili faaliyetleri içeren prosedür. 2- Çevre amaçları, hedefler ve programlar. 3- Kuruluşun faaliyet yeri ve çevresinin yerleşim planı. 4- Yönetimin gözden geçirme ve iç tetkik faaliyetlerine ilişkin kayıtlar. 5- Çevre boyutları listesi. Not1: Yukarıda belirtilen dokümanlara ilaveten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan mevzuata uygunluk denetim kayıtları, bu tür denetimlerde bulunan uygunsuzluklara karşı alınan tedbirler, ÇYS ile ilgili dış kuruluşlardan gelen iletişim kayıtları ve alınan tedbirlere ilişkin kayıtlar da TSE tarafından talep edilebilir. D-3 TS EN Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1. Kuruluşun Sistem Dokümanları (Politika, Risk Değerlendirme Planı) 2. Acil Durum Planları 3. Doğrulama ve Geçerli Kılma Yöntemlerine ait dokümanlar 4. Ön gereksinim programı 5. Operasyonel ön gereksinim programı ve HACCP planları 6. YGG ve İç Tetkik Kayıtları Not1: Yukarıda belirtilen dokümanlara ilaveten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan mevzuata uygunluk denetim kayıtları, bu tür denetimlerde bulunan uygunsuzluklara karşı alınan tedbirler, GGYS ile ilgili dış kuruluşlardan gelen iletişim kayıtları ve alınan tedbirlere ilişkin kayıtlar da TSE tarafından talep edilebilir. D-4 TS Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Kuruluşun Sistem Dokümanları (Politika, Risk Değerlendirme Planı) 2- Acil Durum Planları 3- İSG Programı Not1: Yukarıda belirtilen dokümanlara ilaveten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan mevzuata uygunluk denetim kayıtları, bu tür denetimlerde bulunan uygunsuzluklara karşı alınan tedbirler, İSG ile ilgili dış kuruluşlardan gelen iletişim kayıtları ve alınan tedbirlere ilişkin kayıtlar da TSE tarafından talep edilebilir. D-5 TS ISO/IEC Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Politikaları, Risk Değerlendirme Planı, Uygulanabilirlik Beyannamesi 2- İç Tetkik ve YGG kayıtları D-6 TS ISO Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Şikâyetleri Ele Alma Konusundaki Hedefler 2- MMYS Politikası 3- MMYS YGG ve İç Tetkik yapıldığına dair kayıtlar TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 4 / 9

6 D-7 TS ISO Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Kuruluşun kendi enerji politikası, amaç ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmuş önemli enerji boyutları ile ilgili faaliyetleri içeren prosedür. 2- Enerji amaçları, hedefler ve programlar. 3- Enerji boyutları listesi D-8 FSSC Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Kuruluşun Sistem Dokümanları (Politika, Risk Değerlendirme Planı) 2- Acil Durum Planları 3- Doğrulama ve Geçerli Kılma Yöntemlerine ait dokümanlar 4- Ön gereksinim programı 5- Operasyonel ön gereksinim programı ve HACCP planları 6- YGG ve İç Tetkik Kayıtları D-9 TSK 118:2011 Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Montajı devam eden işlerin listesi D-10 TS ISO/IEC Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Politikaları, Yönetim Prosedürleri 2- İç Tetkik ve YGG kayıtları D-11 SR 10: 2011 Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Etik kurallar ile ilgili kayıtlar 2- Paydaş Listesi ve analizi D-12 TS EN ISO 14001:2004 (Yeşil Hava Alanı) Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler. 1- Havaalanı genel vaziyet planı 2- Atık Yönetim Planı- AYP (Yeşil Havaalanı Projesi Sektörel Kriterler Dokümanı Ek-1 e göre hazırlanacaktır.) 3- İşletme bünyesinde, proje esaslarını takip edecek bir proje sorumlusu görevlendirilmelidir. Proje sorumlusu, işletme bünyesinde oluşan tüm atıkları ve sera gazı emisyonlarını kapsayacak şekilde eğitim almalıdır. Bu eğitimlerin alındığına dair belgeler ile proje sorumlusunun görevlendirildiği resmi yazı ve proje sorumlusunun iletişim bilgileri başvuru sırasında TSE'ye sunulmalıdır. BÖLÜM E: Yasal Şartlar 1- Başvuru yapılan Yönetim Sistem(ler)indeki ürün/hizmetler İle ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, direktif ve zorunlu standartlar varsa belirtiniz Bölüm E 1 de tanımlanmış olan düzenlemelere ilişkin alınması gereken yasal izinler var mı? İzin/Ruhsat Tanımı Var, Tarihi Başvuruldu, tarihi Yok (İzin/Ruhsat vb. belgelerinin kopyalarını başvuru formuna ekleyiniz.) TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 5 / 9

7 BÖLÜM F: Yönetim sistemi belgelendirmesi için müracaat ve anlaşma. F-1 : FSSC (Foundation for Food Safety Certification) belgelendirilme talebinde bulunan kuruluş, TSE ile FSSC arasındaki anlaşma gereği, incelemelere ve belgeye ait bilgi ve raporların TSE tarafından FSSC ye bildirilmesine, bu bilgilerin birliğin internet sitesinde yer almasına, ürününün güvenliği ve yasallığı ile ilgili herhangi bir yasal sürecin içine dahil olduğumuzu öğrenir öğrenmez veya ürün geri çağırma durumunda bunu derhal TSE ye haber vermeyi kabul ve taahhüt ederim /ederiz. F-2 : SR 10 IQNET SR10 un, tüm geçerli yasal şartlara uygunluk şartına bağlı olarak, son iki yıl içerisinde ciddi veya çok ciddi ihlal nedeniyle yasaları çiğnememiz nedeniyle herhangi bir cezaya çarptırılmadığımızı taahhüt ederim/ederiz. F-3 : Bu müracaat yukarıda detayı verilen kuruluş bilgileri için geçerlidir. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini teyit ederim. Ayrıca TSE Yönetim Sistemi Belgelendirme faaliyeti ile ilgili TSE Sistem Belgelendirme Talimatı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatının gerektirdiği şartlara ve yükümlülüklere uymayı, bu çerçevede belgelendirme sonucu dikkate alınmaksızın yapılan değerlendirmelere ilişkin ön ücretleri ve belgenin verilmesi durumunda gerekli diğer ücretleri zamanında ödemeyi taahhüt ederim/ederiz. Kuruluş Ünvanı:... Kuruluş Yetkilisinin Adı:... Ünvanı:... Tarih ve İmzası:... TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 6 / 9

8 BÖLÜM G: Ücretler TSE BELGELENDİRME MERKEZİ Çalışan Sayısı Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti Yıllık Belge Kullanma Ücreti Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 750 USD TL+KDV 750 USD TL+KDV 1000 USD Üzeri TL+KDV 750 USD TL+KDV 1000 USD Tetkik Tipi Belgelendirme, Gözetim, Takip, Kapsam Genişletme, Model Değişikliği Tetkiki(Enerji Yönetim Sistemi Hariç) Enerji Yönetim Sistemi İçin (Belgelendirme, Gözetim, Takip, Kapsam Genişletme, Model Değişikliği Tetkiki) Ön Tetkik (Enerji Yönetim Sistemi Hariç) Enerji Yönetim Sistemi İçin (Ön Tetkik) Tetkik Ücreti (ADAM/GÜN) Yurt İçi Yurt Dışı TL+KDV 500 USD TL + KDV TL+KDV 500 USD TL+KDV TS K 118:2011 Prefabrik Çalışan Sayısı Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti Yıllık Belge Kullanma Ücreti Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 250 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 500 USD TL+KDV 750 USD TL+KDV 750 USD TL+KDV 1000 USD 1501-Üzeri TL+KDV 750 USD TL+KDV 1000 USD Tetkik Tipi Tetkik Ücreti (ADAM/GÜN) Yurt İçi Yurt Dışı Belgelendirme, Gözetim, Takip, Kapsam Genişletme, Model TL+KDV 1500 USD Değişikliği Tetkiki Ön Tetkik TL+KDV 1500 USD SR 10 SYS Çalışan Sayısı Müracaat ve Dosya İnceleme Ücreti Yıllık Belge Kullanma Ücreti Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı TL+KDV 300 USD TL+KDV 600 USD TL+KDV 450 USD TL+KDV 900 USD 501 ve üzeri TL+KDV 600 USD TL+KDV 1200 USD Tetkik Ücreti Yurt İçi Yurt Dışı (ADAM/GÜN) TL+KDV 550 USD Ek Belge Basım Ücreti (Unvan değişikliği veya adres değişikliği olduğunda alınır): TL+KDV (Yurt Dışı:100 USD) Not: İndirimler, Harcırah ve Giderler 1-1 inci Yönetim Sistemi TSE den belgelendirilmiş, 2. ve daha sonraki Yönetim Sistemi belgelendirme ücretlerinde (Müracaat ve Dosya İnceleme, Tetkik, Yıllık Belge Kullanım) %25 indirim uygulanır (Harcırah ve Giderler Hariç). 2- Kamu kurum ve kuruluşları için belgelendirme ücretlerinde (Müracaat ve Dosya İnceleme, Tetkik, Yıllık Belge Kullanım) %25, Ticaret ve Sanayi odaları ile Borsalarda %35 indirim uygulanır (Harcırah ve Giderler Hariç). 3- Yurt Dışı BASB üyesi ülke kuruluşları için belgelendirme ücretlerinde (Müracaat ve Dosya İnceleme, Tetkik, Yıllık Belge Kullanım) (Harcırah ve Giderler Hariç) %35 indirim uygulanır. 4- Yukarıda belirtilen indirimler en yüksek olanından bir kez uygulanır. TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 7 / 9

9 5- Tetkik ekibinin ulaşım, konaklama, transfer ve harcırah gibi giderleri kuruluşa aittir 6- FSSC Yönetim Sistemi için yıllık belge kullanım ücretine ilaveten 500 TL ve ilave her bir tesis için 350 TL ek ücret alınır. 7- GGYS (TS EN ISO 22000) yönetim sistemi ile FSSC Yönetim sistemine beraber başvuranlardan Müracaat ve Dosya inceleme ücreti sadece bir tanesi için alınır. 8- GGYS (TS EN ISO 22000) Yönetim Sistemi ile FSSC Yönetim Sistemi tetkikleri beraber yapıldığı takdirde FSSC için sadece tetkik ücreti ve yıllık belge kullanım ücreti TS EN ISO için ise sadece belge kullanım ücreti alınır. 9- Yeşil Havaalanı Projesi kapsamında yapılacak olan TS EN ISO belgelendirme ücretlerinde, SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) ile yapılan protokol gereği %10 indirim yapılacaktır. BÖLÜM H: Belgelendirme Müdürlüğü İletişim, Çalışma Alanları ve Banka Hesap Numaraları Güncel Adres Bilgileri web Sayfasında Yayınlanmaktadır. Adana Ankara Antalya Bursa Çorum Denizli Erzurum Eskişehir ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / Seyhan / ADANA Tel: Faks: (Adana, Hatay, İçel, Osmaniye) ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Necatibey cad. No: Bakanlıklar / ANKARA Tel: Fax: (Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Yurt Dışı) ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Gençlik Mah.Işıklar Cad.Falez Apt.No:59 ANTALYA Tel: / Faks: (Antalya, Burdur, Isparta) BURSA BELG. MÜDÜRLÜĞÜ Organize San. Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 BURSA Tel: Fax: (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova) ÇORUM BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad. No:9 PK ÇORUM Tel: / Faks: (Çorum, Amasya, Kastamonu, Tokat, Yozgat) DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ Tel: Faks: (Denizli, Muğla, Uşak) ERZURUM BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Cad. Tavlaşoğlu İş Merkezi Kat:5 No: ERZURUM Tel: Direkt Tel: Tel: Faks: (Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars) ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Hoşnudiye Mah. Nayman Sok. Selka Apt. No:1D: ESKİŞEHİR Tel: Direkt Tel: Santral:0-222/ Faks: (Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya) TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 8 / 9

10 Gaziantep İstanbul İzmir Kayseri Konya Malatya Sakarya Samsun Trabzon Van TSE BELGELENDİRME MERKEZİ GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar Şehitkamil GAZİANTEP Tel: (Pbx) Faks: (Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Şanlıurfa) İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE Tel: Faks: (İstanbul, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ) İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR Tel: (3H) Faks: (İzmir, Manisa, Aydın) KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K. 512 KAYSERİ Tel: / Faks: (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas) KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak KONYA Tel: (3H) / Faks: (Konya, Karaman, Aksaray) MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1. Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Yolu MALATYA Tel: Santral: Faks: (Maltaya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli) SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI Tel: Faks: (Sakarya, Düzce, Kocaeli) SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi Erdoğan Cebeci Bulvarı Sosyal Tesisler Alanı Kutlukent SAMSUN Tel: Santral: Faks: (Samsun, Ordu, Sinop) TRABZON BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Pazarkapı Mah.Sahil Cad. Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat: TRABZON Tel: Faks: (Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize) VAN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Hastane Cad. Urartu İş Merkezi Kat:1 NO:5-6 VAN Tel: Faks: (Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak) Banka Hesap No: İlgili Müdürlüklerin Güncel Banka Hesap Numaraları; web Sayfasında Yayınlanmaktadır. TSE-SB FR 01/Rev: Yayım Tarihi: Kuruluş yetkilisinin parafı: Sayfa: 9 / 9

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I- Yatırım Teşvik Programı... 2 II- Uygulamalar Ve Destek Unsurları.3-4 A- Bölgesel Teşvik Uygulamaları.. 5-7 B- Büyük Ölçekli Yatırımların

Detaylı

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ 21 Mayıs 2014 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile bu sertifika kapsamında yararlanılacak yetkiler için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜNDEM Bakanlar Kurulu Kararı Eski ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemini Tanıyalım Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik

Detaylı

2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU

2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU 2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2009 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak çıkartılan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23.12.2009 2 3 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/1) GENELGE (MGMB-UMGGB-2015/1) İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/1) İçindekiler 1 Tanımlamalar... 3 2 Genel Hükümler... 6 3 Başvuru... 8 4 Başvuru İptallerine

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

http://www.tascilarymm.com

http://www.tascilarymm.com Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-9 10 ve daha fazla İŞÇİLİ İŞÇİLİ İŞÇİLİ I DEFTER TUTMA T A B

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

2014 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI

2014 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI 2014 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI Bankamızın yurt genelinde bulunan şube ve birimlerde görevlendirilmek üzere; 1.000 Servis Görevlisi istihdam edilecektir. Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu,

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÖN LİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜMLERİN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÖN LİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜMLERİN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÖN LİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜMLERİN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI

2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI 2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2013 Bu Kılavuz, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu nun 9 uncu maddesine dayanılarak belirlenen Tarım Sigortaları

Detaylı

BİLGİ VE VERİLERE ERİŞİM

BİLGİ VE VERİLERE ERİŞİM BİLGİ VE VERİLERE ERİŞİM TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Türkiye İstatistik Kurumunun Temel Görevi Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak, kaliteli, güncel, güvenilir,

Detaylı

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE 2 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi... 5 2.1. Örneklem Seçim Yöntemi... 5 2.2 Seçilen Örnek

Detaylı

Yeni YatırımTeşvik Sistemi. Ağustos / Ferrah Sefer KURDOĞLU

Yeni YatırımTeşvik Sistemi. Ağustos / Ferrah Sefer KURDOĞLU Yeni YatırımTeşvik Sistemi Ağustos / Ferrah Sefer KURDOĞLU Eski Teşvik Sistemi Eski Teşvik Sisteminin Değiştirilmesine Neden İhtiyaç Duyuldu? Eski Teşvik Sistemi Eski sistem cari açığı giderici ve büyümeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı