T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ"

Transkript

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ 1. KONU : Bu teknik şartname T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Kamu Genel Sekreterliği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Merkezinin cihaz ve aletleri ile ilgili teknik özellikleri, kontrol ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları kapsar. Merkez, tüm ekipman ve tadilatları ile komple anahtar teslimi olarak, tamamen çalışır durumda teslim edilecektir. 2. İSTEKLER. ÖZELLİKLER VE MERKEZİN YAPISI : Sterilizasyon sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Bölgesi Genel Sekreterliği nin tüm ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede Malzeme ve iş akışı; kirliden temize doğru olacaktır. Steril edilen malzemeler; kirli malzemeler ile herhangi bir şekilde fiziksel temasta bulunmadan, ameliyathanelere ve diğer gereken yerlere dağıtılabilmclidir. Bu sisteme verilecek teklifler yerinde inceleme ve proje değerlendirmesi sonrasında hazırlanarak idareye sunulmalı vc idarece onaylanmalıdır. Merkezi sterilizasyon sistemi, aşağıda belirtilen birimlerden oluşmalıdır. Bu birimler, idarenin onayı alınmak suretiyle, mümkün olduğunca fiziksel olarak birbirlerinden ayrılmalı; ancak birimler arasında kontrollü geçişler ve bağlantılar mevcut Sterilizasyon merkezinde kullanılan tüm ekipmanların birbirleri ile uyumlu olması tercih nedenidir Dekontaminasyon, yıkama ve dezenfeksiyon bölümü Steril edilecek malzeme hazırlama, paketleme, bohçalama ve sterilizasyon bölümü 2.3 Steril Malzeme Depolama ve Dağıtım Birimi 2.4. Diğer hususlar 2.1. KİRLİ MALZEME TOPLAMA, AYIRMA, DEKONTAMİNASYON, YIKAMA VE DEZENFEKSİYON BÖLÜMÜ (Cihazlar ve Paslanmazlar) Ameliyathanelerden vc diğer servislerden gelenler dahil, bütün kirli malzemeler burada toplanıp ayıklanacak ve ultrasonik veya diğer yıkama işlemleri için hazırlanacaktır. Bu işlemleri temin etmek üzere, bu bölüm aşağıda belirtilen ünitelerden oluşacaktır; CİHAZLAR Tam otomatik cerrahi alet yıkama, dezenfeksiyon ve kurutma cihazı ( 4 adet) Masa üstü ultrasonik yıkama cihazı ( 2 adet) PASLANMAZLAR Kirli malzeme taşıma arabası ( 2 a d e t) Kirli malzeme ön kabul masası ( 1 a d e t) Çalışma masası ( 2 a d e t) Hava/su tabancalı malzeme kabul vc ön yıkama bankosu (2 adet) Alet taşıma arabası ( 4 a d e t) / Hijyen Dolabı ( 2 a d e t) n A jf 5 B. izıi'ir O1 vecerr D o ç. I. Li aı Seren Göğüs ^ v * jrr -ve^ş.hasy^kadır Y k J m ak. G i*e ş s '\n<fele.^ronik W J Sayfa 1 / 3 3

2 TAM OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA, DEZENFEKŞİYON VE KURUTMA CİHAZI (4 a d e t): 1. Cihaz hastane, laboratuvar ve dişçilik bölümlerinden gelen cerrahi, cam v.b. gibi malzemelerin yıkama, termal dezenfeksiyon ve kurutma işlemlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmelidir. 2. Cihaz elektrikli olmalı ve yıkama, dezenfeksiyon, kurutma işlemlerini otomatik olarak yapmalıdır. 3. Blok ünite olarak üretilmelidir. 4. Cihazın yıkama kabini 328(±%10) litre hacimde ve en az 10 DİN 1/1 sepet yıkama kapasitesinde 5. Cihaz çift kapılı olmalı, kapılar otomatik olarak elektrikli motorlar vasıtasıyla dikey yöııde(yukarı ve aşağı kayar yönde) açılmalıdır. Ayrıca kapılardaki camlar vasıtasıyla kazan içi rahatça görülmelidir. 6. Yıkayıcı, özel bir emniyet kilidiyle donatılmış ve kapı lam kapanmadan işlem başlamamalıdır. İşlem sırasında kapının açılmasına izin verilmemelidir. Ancak bir arıza durumunda şifre girilerek kapının açılmasına olanak verilmelidir. 7. Cihazın dış akşamı ve kapıları en az AIS1 304 kalitesinde; yıkama odası, yıkama kolları ve tank filtreleri ise en az AISI 316L kalitesinde paslanmaz çelik veya A1S mm kalınlığındaki malzemeden imal edilmiş (Bu özellik belgclendirilmelidir.) 8. Cihazın yıkama odası kabini ses ve ısı seviyesini en aza indirmek için çift cidarlı bir şekilde izole edilmiş 9. Cihazın kapısının yükleme sistemi arabalı olmalıdıı\(her cihaz için 2 adet araba verilmelidir.) 10. Cihaz bir mikro-prosessör veya mikroişlemci vasıtası ile kontrol edilmelidir. Cihazın mikroprosessorü veya mikroişlemcisi, yıkama safhalarının programlanmasını ve cihazın fonksiyonlarının test ve kontrol edilmesini sağlamalıdır. 11. Cihazın programlanması, yıkama safhalarının, sıcaklıkların ve arızalanıl izlenmesi cihazın üzerindeki kontrol panelinde bulunan dokunmatik ekran veya LCD tipinde ekran vasıtası ile yapılmalıdır. Cihazın tüm kullanıcı menüleri Türkçe 12. Su pompası, su püskürtme sistemi ve devir daim boruları paslanmaz çelik Döııcr püskürtücü kollar, kazanın tavan ve tabanına yerleştirilmiş 13. Kontrol panelinde dokunmatik ekran veya en az iki satirli LCD bir Ekran, Yumuşak Kontrol tuşları ve LED gösterge ışıkları bulunmalıdır. Dokunmatik veya LCD ekranda, Program ve Yıkama döngü detayları, sıcaklıklar gibi sayısal değerler bulunan tuşlar yıkama döngüsünde yer alan işlemlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilemediğine dair uyarılar, program seçimi, deterjan seçimi gibi bilgiler izlenmelidir 14. Cihazın kontrol panelinde bulunan tuşlar ile önceden programlanmış en az 8 adet program grubu seçimi, deterjan miktarı ayarı, başlatma, bitirme ve programlama işlemleri gerçek 1eşt i ri 1eb i 1m el i ci i r. Bu tuşlara basıldığında kullanıcıyı sesli olarak uyaran bir sistem bulunmalıdır. Bu programlar(önccdcn ayarlanmış en az 8 adet program) ayarlanabilir özelliğe sahip Bu programlara ek olarak en az 10 adet ayarlanabilir özel program cihazda mevcut

3 15. Cihaz, soğuk, sıcak ve reverse osmoz ile işlenmiş olmak üzere en az 3 farklı su bağlantısına sahip Yıkama ve dezenfeksiyon işleminde 10 C-15 C,de soğuk su ve 45 C-55 C'de sıcak su kullanılmabilmelidir. Cihazın sıcaklıkları ve süreler kullanıcı tarafından programlanabilmelidir. 16. Cihazın su ısıtma gücü en az 9kW,cn az 1 adet sirkülasyon pompası olmalı vc pompanın gücü ise cn az 1000 W Sirkülasyon pompa debisi en az 750 lt/dk Kurutma için gerekli havayı ısıtma gücü en az 4000 W İşlem sonunda ıslak veya nemli malzeme çıkaran cihazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.kurutma ünitesinde ön filtre vc hepa filtre sistemi bulunmalıdır. 17. Cihazda en az 2 aşamalı su filtrelemc sistemi bulunmalıdır 18. Cihazda sıcaklıkların görüntülenmesi ve kayıdı için en az 1 adet bağımsız ısı sensörü bulunmalıdır. 19. Cihazda cn az 3 adet dozaj pompası bulunmalıdır. Deterjan püskürtme pompası,gerekli safhalarda,otomatik olarak istenilen miktarda deterjanı suya vermelidir.deterjan miktarı azaldığında kullanıcıyı uyaran bir sistem Deterjan bidonlarını koyabilmek için kazanın altında kapaklı bir deterjan kabini Cihaza ayrıca en az 1 adet harici dozaj pompası tak 11ab i 1m el i d i r. 20. Cihazda entegre bir fanlı kurutma sistemi bulunmalıdır. Kurutma işlemi ile lümenli malzemelerin iç ve dış yüzeylerinin kurutulması sağlanmalıdır.cihaz fanının hava üfleme kuvveti cn az 250 m3./h veya en az 2 k\v gücüne sahip 21. Cihazda yer alan RS 232 portu veya USB portu aracılığı ile kayıtlı bilgiler istenirse bir yazıcıya aktarılabilmelidir. 22. Cihaz EN ISO / 2 ve 93/42/EEC standartlarına haiz 23. Cihaz, Türkiye elektrik şebekesinde çalışabilecek yapıda 24. Cihaz, çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek açısından yıkayıcı imalatçısı firmanın zengin aksesuar çeşitlerine sahip olmalı ve bunların bir listesi teklif dosyasında bulunmalıdır: 25. Aksi belirtilmediği takdirde yıkayıcı, montaj tarihinden itibaren 24 ay süreyle garantili Garanti süresi içinde yıkayıcının imalat, montaj, malzeme ve işçilik hatalarını satıcı firma gidermeli ve düzeltilemeyen parçaları yenileri ile değiştirmelidir. Bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmemelidir.cihaz bir bütün olarak 2 yıl boyunca garanti kapsamında olacaktır.cihazın tüm sarf malzemeleri,selenoid valileri,contaları v.s her şey garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecektir. 26. Aksi belirtilmediği takdirde, yıkayıcı, kullanılacağı yerde ücretsiz olarak monte edilmeli vc tamamen çalışır durumda teslim edilmelidir. Montaj için idarenin temin etmesi gereken hususlar teklifte belirtilmeli, belirtilmeyen hususlar satıcı firma tarafından ücretsiz olarak tamamlanmalıdır. Montaj süresi teklifte belirtilmelidir. 27. Yıkayıcının kullanma, bakım, onarım ve teknik servis eğitimleri idarenin belirleyici personele satıcı firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmalı, orijinal vc türkçe bakım ve kullanma talimatı yıkayıcıyla birlikte verilmelidir. 28. Tekliflere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklifi veren firmanın başlıklı kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı ccvap vcrilccek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname maddesi numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Belgede, cevaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda olduğu da ayrıca bclirtilcccktir. 29. Her bir cihaz için DİN 1/1 normunda en az 10 adet cerrahi alet sepetlerinin konabileceği 4 adet fıskiye Sayfa 3 / 3 3

4 birlikte verilecektir. Ayrıca her bir cihaz için cn az 10 adet DİN 1/1 normlarında sepet cihazla birlikte verilmelidir. 30. Her bir cihaz için rafların taşınması ve yükleme boşaltma işlemleri için 2 adet paslanmaz çelik taşıma arabası verileccktiı\(cihazın kendi orjinal ürünü ) 31.Anestezi setlerin yıkanması için uygun, enjektörlü, kanüler malzemelerin iç ve dış yıkama işleminin yapılabileceği vc sıcak hava yıkama bağlantılı 1 adet anestezi rafı verilecektir. 32. Terlik yıkama için uygun paslanmaz çelik 1 adet mobil raf ve laporaskopik aletlerin yıkanması için uygun, enjektörlü 1 adet mobil raf verilecektir. 33. Hastanede hangi su kullanılırsa kullanılsın(kuyu suyuda dahil) cihazların düzgün vc sorunsuz çalışabilmesi için ön yumuşatma vc reverse osmoz su sistemini firma ücretsiz olarak kuracak.yıkama cihazlarının 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlayacak kapasitede depolu harici veya dahili ön yumuşatma ve reverse osmoz su sistemini ücrctsiz kuracaktır.ayrıca su sisteminin tüm arızalanın ücretsiz olarak yapacak,değişmesi gereken malzemeleri(sarf malzemelerde dahil-fitre,reçine v.b) ücretsiz olarak değiştirecektir.cihazın tüm su bağlantıları(reverse osmoz,sıcak ve soğuk) reverse osmoz su sisteminden beslenecektir.firmamn yumuşatma vc reverse osmoz sistemi cihazların 24 saat çalışma kapasitesi dikkate alınarak kurulacaktır. 34.Yüklenici firma kurulacak olan(buhar sterilizatörleri+yıkayıcı dezenfektörler) cihazların ihtiyacı olan yumuşatma ve reverse osmoz su sisteminin garanti kapsamı süresince 3 ayda bir bakımını ücrctsiz olarak yapacaktır.bu bakımlarda cihazlar (buhar sterilizatörleri+yıkayıcı dezenfektörler) için üretici firmanın belirtmiş olduğu su kalite değerlerini karşılamadığı durumda su yumuşatma ve osmoz için gerekli sarflar ücretsiz olarak değiştirilerek su kalitesindeki istenilen değerlere ulaşılmalıdır. 35. Yüklenici firma kurulacak olan(buhar sterilizatörleri+yıkayıcı dezenfektörler) cihazların ihtiyacı olan yumuşatma vc reverse osmoz su sistemi tek bir ünite olarak kurulacaktır.cihazların 24 saat çalışması baz alınarak kapasite hesabı yapılmalı ve sistem bu duruma göre tasarlanmalıdır.yumuşatma ve reverse osmoz sistemi idarenin belirleyeceği bir yere kurulmalıdır.buradan cihazlara olan bağlantılar yumuşatma vc osmoz hatları ayrı ayrı olacak şekilde ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.(yumuşatma vc su sisteminin kurulması için gerekli olan her şey yüklenici firmaya aitlir.orneğin: su tankı,su pompası,hidrofor v.b) 36. Yüklenici firma yıkama ve dezenfcksiyoıı cihazının su,elektrik,gider,hava hattı gerekliyse hava hattı çekimi v.s bağlantılarını ücretsiz olarak yapacak,bağlantı esnasında kullanacağı komponentleri ücretsiz olarak firma takacaktır. 37.Teklitlere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklifi veren firmanın başlıklı kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname maddesi numarası verilmek suretiyle işaretleneccktir. Belgede, ccvaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda görülebileceği ayrıca belirtilecektir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen veya dokümanı belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir 38. Cihazlara garanti kapsamında 3(üç) ayda bir yüklcnici firma bakım yapmalı ve bu bakım esnasında kullanılacak tüm yedek parçalar ve sarflar ücretsiz olarak değiştirilmelidir. Her bakım sonrası teknik servis raporu tutulacak ve hastanenin teknik atölyesine teslim edilecektir.

5 39. Cihazlara 1 yılda 2 kere olmak üzere yüklenici firma ücretsiz olarak cihazların kalibrasyonlarını ilgili kuruluşlara yaptıracak ve kalibrasyon sertifikalarının birer nüshasını teknik servis personeline tutanak ile teslim edilecektir. 40. Cihazın kabulü esnasında elektrik kumanda panosundaki tüm komponentlerin bağlantıların ve panonun ayrıntılı olarak çizimi ve bağlantı şemalarının verilmesi. Cihazın hata kodlarının ve çözüm yollarının bulunduğu ayrıntılı olarak hazırlanmış teknik servis manueli Türkçe olarak verilmelidir.kullanıcı içinde ayrıca bir kullanıcı manueli Türkçe olarak verilmelidir. 41.Yüklenici firma idarenin belirleyeceği cihazı kullanacak olan personellere kullanıcı eğitimi verecek ve eğitim sertifikası ile sertifıkalandırılacaktır. Ayrıca idarenin belirleyeceği teknik servis personeline teknik servis eğitimi verilecek ve teknik servis eğitim sertifikası verilecektir. 42.Cihazlardaki tüm şifrcler(teknik servis menüsüne giriş v.b) hastanenin teknik ekibine vcrilccektir.garanti bitse bile cihaz içerisinde bir menüye girişin şifresinin olduğu tespit edilirse yüklenici firma ücret talep etmeden şifreyi vcrccektir. 43.Alınacak her bir cihaz için aşağıda yazılan malzemeler istenecektir litre nötralizasyon yıkama solüsyonu litre alkali yıkama solüsyonu - 50 litre yağlayıcı solüsyonu adet yıkama cihazı kirlilik testi indikatörü verilecektir. 44. Cihaz yıkama solüsyonlarında satın alınan cihazın kimyasallarına(markalı yıkama solüsyonları) bağımlı olmadığının teyidini vermelidir. 45. Firma şartname içerisindeki tüm maddeleri ispatlamak zorundadır.(istenildiği taktirde katalog bilgileri de yeterli değildir, firma ispatlamak zorundadır.) 46. Cihazların fabrika çıkışlı kalibrasyon sertifikaları cihazların seri numaralarına göre ayrı ayrı teslim edilecektir. 47. Satıcı firma, üretici firmanın, ücreti mukabili 10 (on) yıl yedek parça karşılama garantisini verecek ve teklif edilen cihazların bakım vc onaranlarını, yapabilecek teknik imkan vc personele sahip olduğunu belgeleyecektir. 48.Yüklenici firma ileriye dönük döviz bazında 10 yıllık yedek parça fiyat listesini idareye sunmak zorundadır. 49. Cihazların yükleme vc boşaltma alanları yüklenici firma tarafından paslanmaz çelik malzemeyle kapatılmalıdır.(kirli ve temiz alan birbirinden ayrılmalı) 50. Teklif cdilecek olan cihaz markası, buhar sterilizatörü cihazıyla avnı marka MASA ÜSTÜ ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI ( 2 adet) : 1. Cihaz, cerrahi aletleri, paslanmaz çelik kazanı içerisine koyulan sıvıyı sonik titreşimler ile harekete geçirerek etkili bir şekilde temizlemeli vc 220 V, 50Hz. şebeke ccryanı ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, masa üstü modeli olmalı ve kazanı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır 3. Cihazın mikro prosesörlii dijital termostat kontrolü sayesinde, kazan içi ısısı oda sıcaklığı 69 C'yc kadar ayarlanabilmeli ve bu değer, dijital göstergeden izlenebilmclidir. Aynı zamanda ısıtıcı görevi gören rezistanslar bir açma/kapama düğmesi vasıtası ile gerekirse devre dışı da bırakılabilmelidir. 4. Açma/Kapama anahtarı, su sıcaklığı seçme anahtarı, zaman ayarı, tek bir kontrol panosu üzerinde toplanmış Bu pano üzerinde ayrıca, cihazın çalışmakta olduğunu gösteren bir indikatör ışığı bulunmalıdır.

6 5. Cihaz üzerinde bulunan açma/kapama düğmesi vasıtasıyla, cihazın elektrik şebekesi ile olan bağlantısı tamamen kesilebilmelidir. 6. Isı ve zaman ayarı, cihaz üzerinde bulunan bir seçme tuşu ile aktif hale getirilmeli ve istenilen değerler, ayarlama tuşu ile seçilmelidir. Seçilen bu değerler dijital göstergeden izlenebilmeli ve yanlış girilen ya da izlenilmeyen değerler bir tuş vasıtası ile silinebilmelidir. 7. Cihaz, başlama tuşuna basılmak suretiyle çalışmasına başlamalı, kazan içi ısısını seçilen ısı değerine getirmeli ve seçilen zaman süresince çalıştıktan sonra otomatik olarak durmalıdır. 8. Sudaki hava kabarcıklarını çıkarabilmek için bir program bulunmalıdır. 9. Cihazın tank kapasitesi en az 20 litre 10. Cihazın ağırlığı en fazla 15 kg. 11. Cihazda yüksek frekans filtresi bulunmalı ve cihazın çalışma frekansı yaklaşık 37 khz. Olmalıdır. 12. Cihaz 220V/50 Hz.şehir cereyanı ile çalışacak ve en az ± %10 oranındaki voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir. 13. Cihazla birlikte toplam aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir. - 1 adet sepet (cihazın kazanına sığabilecek ebatlarda) - 1 adet koruyucu tank kapağı - 1 adet delikli tepsi - 50 litre enzimatik yıkama sıvısı 14. Satıcı firma, üretici firmanın, ücreti mukabili 10 (on) yıl yedek parça karşılama garantisini verecek ve teklif edilen cihazların bakım ve onarımlarım, yapabilecek teknik imkan ve personele sahip olduğunu belgeleyecektir. 15. Yüklenici firma ileriye dönük döviz bazında 10 yıllık yedek parça fiyat listesini idareye sunmak zorundadır. PASLANMAZLAR KİRLİ MALZEME TASIMA ARABASI ( 2 adet) : 1. Araba ebatları en az 120x68x120 cm (±%10).ölçülerinde 2. Arabada her iki yönde itme kulpu 3. Araba 304 kalite en az 1,00 mm kalınlığında paslanmaz çelik sacdan üretilmiş 4. Kullanılan profiller 304 Kalite 30x30x1,20.ölçülerinde paslanmaz çelik 5. Araba en az 6 adet konteynır taşıma kapasiteli 6. Arabada 270 derece açılabilen menteşe bağlantılı çift kanatlı çarpma kapak 7. Kapaklarda, hermetik olacak şekilde silikon conta ve ispanyolet tipi kilit 8. Kapaklar, kapak boyunca kendinden kulplu 9. Arabada en az 2 adet raf olmalıdır, rafların saç kalınlığı en az 1,20 mm 10.Araba hareketli 11.Arabada kullanılan tekerlekler en az 12,5 cm çapında ve yere temas eden yüzeyi kauçuk kaplı 12.Tekcrlcklerin en az iki adeti Antistatik özellikteye en az iki adeti de Frcııli. /ı * I T), A. K a d if V e n 1 6 6/33 U. C-riL I S Elektronik Müh.

7 2.1.4 KİRLİ MALZEME ÖN KABUL MASASI ( 1 adet) : 1.Masa, malzeme kabul vc kayıt işleri için kullanılacak 304 kalite paslanmaz çelik saçdan üretilmiş 2.Tezgâhın üst tablası en az 1,20 mm kalınlığında saçdan üretilmelidir. 3. Masa ayakları, 304 Kalite 40x40x1,20 ölçülerinde paslanmaz çelik profil 4. Masanın kenar bükümleri en az 4 cm ve içe doğru en az çift bükümlü olmalı ve kullanıcıya zarar verecek keskin köşe olmamalıdır. 5. Masanın üst tablasında en az 6 cm yüksekliğinde sırtlık 6. Masa en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmiş 1 adet taban rafına sahip 7. Masanın ebatları 140x60x85 cm (±%10).ölçülerinde olmalıdır ÇALIŞMA MASASI ( 2 adet) : 1. Masa 304 kalite paslanmaz çelik saçdan üretilmiş 2. Tezgâhın üst tablası en az 1,20 mm kalınlığında saçdan üretilmelidir. 3. Masa ayaklan, 304 Kalite 40x40x1,20. ölçülerinde paslanmaz çelik profil 4. Masanın kenar bükümleri en az 4 cm ve içe doğru en az çift bükümlü olmalı vc kullanıcıya zarar verecek keskin köşe olmamalıdır. 5. Masanın üst tablasında en az 6 cm yüksekliğinde sırtlık 6. Masa en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmiş 1 adet taban rafına sahip 7.Masanın üç (3) adet blok çekmecesi olmalıdır 8.Masanın ebatları 280x50x85 cm (±%10).ölçülerinde olmalıdır HAVA /SU TABANCALI MALZEME KABUL VE ÖN YIKAMA BANKOSU (2 adet ) : 1. Tezgâh, kirli malzemelerin ilk getirileceği istasyon 2. Tezgâh tamamen 304 Kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş 3. Tezgâhın ebatları 265x70x85 cm (±%10) 4. Tezgâhın üst tablası en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmeli ve su akıntısını önlemek amacıyla çökertme formu verilmelidir. 5. Tezgâhın üzerinde iiç adet paslanmaz çelik evye 6. M er evye için sıcak ve soğuk su girişli batarya 7. Bataryaların bir âdeti, çift su çıkışlı vc damlalık üzerini de temizleyebilecek şekilde çekilip tezgâh üzerinde gezdirilebilecek, kullanılmadığında kendi üzerinde bulunan askıya aşılabilecek, spiral hortumlu ve tetik tertibatlı 8. Tezgâhın üst tablasında arka tarafına su, solüsyon v.s. sıçrama vc akıntıyı engelleyen en az 60mm yüksekliğinde sırtlık 9. Tezgâhın üzerinde bulunan eviyelerin boyutları en az 500*400*250mm 10. Eviyelerin en az biri, malzemelerin dezenfektan içerisinde bekletilcbilmesine uygun 11. Tezgâh taban rafı ağır malzemelerin de konulabileceği düşünülerek en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmiş 12. Tezgâh boyunca en az 6 adet rotil ayak olmalı ve zemin dengesini sağlamak için ayarlanabilir J 2 T a'vi iou iîof f oklofın/la ıofonıı*oû Uoı/o / on tokoi'u'oc mın 1/A nııl okılo^önı

8 yerler hazır 14. Her bir tezgâh ile birlikte 1 (bir) adet basınçlı su ve hava tabancası verilmelidir ALET TASIMA ARABASI ( 4 adet ) : 1. Araba ebatları 90x60x85.ölçülerinde 2. Araba 304 kalite en az 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik sacdan üretilmiş 3. Araba iki ralli 4. Raf kenar ölçüsü en az 3 cm ve içe doğru çift bükümlü 5. Araba hareketli 6. Arabanın her iki tarafında itme kulpu 7. Arabada kullanılan tekerlekler en az 8 cm çapında, çiftli ve yere temas eden yüzeyi kauçuk kaplı 8. Tekerleklerin en az iki âdeti antistatik özellikte ve en az iki âdeti de frenli 9.Araba ayakları, 304 Kalite 021x1,20 ölçülerinde paslanmaz çelik boru profil HİJYEN DOLABI ( 2 adet) : 1. Dolap en az 1,00 mm kalınlığında, 304 kalite paslanmaz çelik sacdan üretilmiş 2. Dolap üst ve Alt iki bölümden oluşmalıdır. 3. Dolabın üst bölümünde maske, bone ve galoşların konulacağı.önü bariyerli 6 göz 4. Dolap kapağı öne doğru 45 dercce açılabilir özellikte 5. Dolap kapağı kapak boyunca kendinden kulplu 6. Dolap kapağı, en az 2 adet menteşe ile gövdeye bağlantısı yapılmış 7. Dolabın yere düzgün temas etmesini sağlayacak ayarlanabilir 4 adet rotil ayağı 8. Dolabın ebatları 65x40x155 cm (±3 cm) ebatlarında 2.2 STERİL EDİLECEK MALZEME HAZIRLAMA, PAKETLEME, BOHÇALAMA VE STERİLİZASYON BÖLÜMÜ Kirli malzeme toplama, ayırma, yıkama ve dekontaminasyondan gelen bütün malzemeler burada toplanıp muayene edilip hazırlanır, paketlenip veya bohçalandıktan sonra steril hale getirilirler ve istenilen yerlere dağıtılmak üzere muhafaza edilirler. Bu işlemleri temin etmek üzere, bu bölüm aşağıdaki ünite ve malzemelerden oluşacaktır. CİHAZLAR Çift Kayar Kapılı Buhar Sterilizatorü,700 lt(±%5) ( 3 ad et) Çift Kayar Kapılı Buhar Stcrilizatörü,2501t(±%5) ( 1 Adet) Etilen Oksit Sterilizatörü ( 1 Adet) Hidrojen Peroksit Sterilizatörü (1 Adet) Etilen Oksit Gaz Dcdektörü (1 Adet) Sayfa 8 / 3 3

9 PASLANMAZLAR A. Steril Edilecck Malzeme Hazırlama, Paketleme, Bolıçalama vc Sterilizasvon Bölümü Döner başlıklı poşet kapatma cihazı ( 2 a d e t) Hava-Su Tabancası (2 adet) Rulo tertibatlı malzeme paketleme masası ( 1 ad et) Paketleme masası ( 1 adet ) Malzeme istif rafı ( 2 adet) Malzeme kayıt masası ( 1 ad et) Alet taşıma masası ( 1 ad et) B. Keten Malzeme Muayeneye Katlama Bölümü Keten kabul masası ( 1 ad et) İşıklı keten katlama masası (1 ad et) Wrap askısı ( 1 a d et) CİHAZLAR Cİİ T KAYAR KAPILI BUHAR STERİLİZATÖRÜ, 700 LT(±%5) ( 3 adet) 1. Çalışması, sterilizasyoıı safhaları ve bu safhaların izlenmesi vc kaydedilmesi mikrobilgisayar veya mikroişlemci ile kontrol edilen gelişmiş ve tam otomatik bir cihaz 2. Cihazda, istendiğinde, bir bilgisayara veya bilgisayar ağma bağlanabilmek üzere PC uyumlu standart bir komünükasyon çıkışı (RS232 v.b. gibi) bulunmalıdır. 3. Cihaz dikine veya yana kayar olarak çift kapılı ve gömme tipte Cihazın kapısının açılması vc kapanması, ekran üzerindeki uygun bölgeye basmak suretiyle yapılabilmelidir. Sterilizatör çift kapılı (biri steril bölgeye, diğeri temiz/yarı steril bölgeye açılan) dikine veya yatay olarak hareket eden pistonlu veya elektrik motorlu kayar kapılı olmalı ve kapılar lam sızdırmaz yapıda 4. Cihaz kapısı açıkken sterilizasyoıı işlemine kesinlikle başlamamalı, kapılardan biıi açıkken diğeri otomatik olarak kapalı kalmalıdır. Acil durumlarda cihazda maııuel olarak kapı açma mekanizması 5. Otoklavın sterilizasyoıı odası hacmi 700(±%5) litre 6. Sterilizatörün sterilizasyoıı odası, ceket ve kapısı AISI 316L kalite paslanmaz çelikten, ayrıca dış akşamı ise en az AISI 316L kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş 7. Sterilizasyoıı odası buhar yoğunlaşmasını önlemek açısından kenarlara/köşelere sahip olmamalı, kullanım alanı dikdörtgenler prizması şeklinde olmalı, paslanmazlık ve çizilmezlik sağlanmış Sterilizatör kazanı paslanmaya deformasyona karşı en az 10 yıl garantili 8. Cihaz, sterilizasyoıı süresini kısaltan bir önvakum sistemine sahip İki atmosfer buhar basıncından yaklaşık -0.8 (eksi 0.8) atmosfer basıncı seviyesindeki vakum değerine yaklaşık 3 dakika içerisinde ulaşılabilmclidir. 9. Sterilizasyoıı odası en az 3 bar basınca dayanıklı 10. Sterilizasyoıı kabini içerisindeki buhar ve hava, vakum pompası ile boşaltılmalıdır. Vakum pompası, önvakum vc kurutma safhası öncesinde kabin basıncını düşünneli ve yeterli basıncı sağlamalıdır. 11. Sterilizatörün programlanması, cihazın paııcjruzerinde gömme olarak

10 monteli olan kontrol panelindeki en az 6.5 inç lik dokunmatik ve renkli gralik ekran vasıtasıyla yapılmalı ve önceden hazırlanan programlar, program numarası bölgesine basılarak scçilebilmclidir. Cihazın tüm kullanıcı menüleri Türkçe 12. Programlama esnasında seçilen değerler, cihazın dokunmatik grafik ekrandan izlenebilmeli ve istendiğinde değiştirilebilmen vc kaydedilebilmelidir. 13. Cihaz en az TÜV - onaylı, DruckbehV/TRB/AD Standartı, EN285, Medical Device Directive : 93/42/EEC standartlarına uygun olarak imal edilmiş Ürctici firma ISO 9001 serisi kalite belgesine sahip Bu hususlar, teklifle beraber verilecek orijinal kataloglarda basılı 14. Teklif edilen cihazda aşağıdaki programlar kaydedilmiş olarak teslim edilmelidir: a. Bowie-Dick test programı b. Kaçak (leak test) test programı c. Vakum test programı d. 4 adet standart sterilizasyon programı e.kullanıcı isteklerine göre üretici firmanın bilgisi ve kontrolü dahilinde yukarıdakilere ek olarak en az 4 adet eklenebilir özel program 15. Sterilizasyon ve kurutma süreleri için arzu edilen değerler ekrandan programlanabilmelidir. 16. Cihazın temiz tarafında da bir kontrol paneli bulunmalı ve bu panelden işlem aşamaları takip edilebilmelidir. 17. Kurutma safhasında, sterilizasyon odasına giren hava mikrondan daha büyük partiküllerin geçmesini engelleyen ve en az %99ctkinliğe sahip, filtre elemanı değiştirilebilen bakteri tutucu bir filtreden geçmelidir. 18. Mikrobilgisayar veya mikroişlemci kanalıyla, cihazda kapı contasının vc/veya sterilizasyon odasının tüm bora bağlantılarını kontrol eden "Leak" kaçak testi ve hava boşaltılmasını kontrol eden Bowie Dick testi otomatik olarak yaptırılmalıdır. Cihazda Bowie Dick testi en fazla 40 dk. sürmelidir ve bu süre zarfında atılacak olan ETS işlemi başarılı 19. Cihazın mikrobilgisayarı veya mikroişlemcisi, cihazın çalışmasını sürekli olarak kontrol etmeli ve herhangi bir arıza veya normal çalışma gereksinmelerinde meydana gelebilecek herhangi bir uygunsuzluk durumunda, kullanıcıyı, ses veya ışıkla ikaz etmeli vc arızayı tespit ederek ne yapılması gerektiğini kullanıcıya ekranda düzgün cümleler ile Türkçe olarak bildirmelidir. 20. Kontrol kabininde, yetkisiz kişilerin cihaz programlarında değişiklik yapmalarını vc izinsiz kullanımları önlemek amacıyla dört haneli bir giriş şifresi düzenlenebil mel id i r. 21. Cihazda bulunan dokunmatik ekranda steril i zatörün işlemlerine yardım etmek için gerekli olan kontrol tuşları, kullanıcıya yardım etmek için yardım ve yönlendirme ekranı ve durum mesajları bulunmalıdır. 22. Cihazın çalışması esnasında tarih, zaman, ısı, basınç, sterilizasyon safhası, başlangıç zamanı, sterilizasyon safhasına ait özet, hata mesajları v.s. gibi tüm parametreler hem cihazın yükleme tarafındaki grafik dokunmatik ekrandan izlenebilmeli, hem de cihazın dahili yazıcısında bastırabilmelidir. 23.Cihazda program adının ve safhalarının gerçek zamanlı olarak kaydedileceği en az 15 kolonlu dahili yazıcı Yazıcının yazma sistemi, yazıların zamanla solup kaybolmasını önlemek üzere hiçbir şekilde ısıya hassas kağıt kullanmamalı, kartuş şeritli Yazıcıdan döngülerin sadece nümerik çıktıları değil grafiksel dökümleri de alınabilmelidir. Sayfa^O / 33

11 kullanmamalı, kartuş şeritli Yazıcıdan döngülerin sadece nümerik çıktıları değil grafiksel dökümleri de alınabilmelidir. 24. Cihazda, sterilizasyon odası ve buhar jeneratörü aşırı basınca karşı emniyet sistemine sahip 25. Cihaz, sırasıyla, önvakum, hazırlama, sterilizasyon, buhar tahliyesi, kurutma ve tamamlama safhalarını geçtikten sonra sterilizasyonun bittiğini görsel olarak ve sesle ikaz etmelidir. 26. Sterilizasyon odasının kapıları açıkken, cihazın herhangi bir sterilizasyon programını başlatması engellenmiş 27. Sterilizasyon odasının ısısı; sterilizasyon fazı sırasında, ayarlanan değerin altına düştüğü taktirde sterilizasyon durmalı ve sterilizasyon ısısına ulaşıldığı anda süre otomatik olarak durduğu yerden yeniden başlamalı ve durum otomatik olarak kaydedilmelidir veya sterilizasyon odasının ısısı; sterilizasyon fazı sırasında, ayarlanan değerin altına düştüğü taktirde sterilizasyon işlemi iptal olmalı ve işlem yeniden başlamalıdır. 28. Sterilizasyon odasının ısısı genellikle ya elektrik kesilmeleri veya buhar sisteminde meydana gelen arızalardan dolayı düştüğünden, cihazın mikrobilgisayarı veya mikroişlemcisi, böyle bir durumu tespit ettiğinde, işlemi askıya alarak, eğer ısı düşmesi, sterilizasyonun devam etmesine engel olmayan bir seviyede ise, sterilizasyona kaldığı yerden devam etmelidir. Eğer bu durum, sterilizasyonun 100 % emniyetle yapılmasına mani ise, sterilizasyon süresi veya işlem yeniden başlamalıdır. Her iki durumda da, cihazın yazıcısı, olayı zaman vererek kaydetmelidir 29. Cihaz, bütün basınç ölçümlerini elektronik basınç transdüseri yoluyla hassas olarak yapabilmelidir. 30. Sterilizatörün üzerinde, mikrobilgisayardan veya mikroişlemcisinden bağımsız, analog göstergeli kazan basıncı ve ceket basıncını gösteren manometreler bulunmalıdır. 31. Sterilizasyon odasındaki basıncın, ortam basıncı değerinden fazla; vakumun ise ortam basıncı değerinden az olması halinde, kapının açılmasına izin vermemelidir. 32. Kapı contası, hiçbir sarf malzemeye(yağlama spreyi,pudra v.s) ihtiyaç duymadan çalışmalıdır.ayrıca 2 yıl garanti kapsamı süresinde değişimi gerekliyse kapı contaları yüklenici firma tarafından ücrctsiz olarak değiştirilmelidir. 33. Kapı contası kapağa buhar veya hava gücüylc ittirilerek emniyetli bir çalışma temin etmelidir. 34. Cihaz, sterilizasyon odasının sürekli sıcak kalabilmesi için cckct sistemine sahip olmalı, cckct sistemi sterilizasyon odasını tamamen kaplayacak şekilde sterilizasyon odasının tümü boyunca olmalı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve ccket sisteminin dış yüzeyi de yüksek ısıya dayanıklı yanmaz izolasyon malzemesi ile kaplanmış Bu izolasyon malzemesi, insana ve çevreye zararlı asbest gibi malzemeler içermemeli, yağ/su geçirmeyen cam elyaf malzemeden mamul olmalı ve istendiğinde cırtlı bantları vasıtasıyla kolaylıkla çıkanlabilmelidir. 35. Cihaz elektrik kesilmesi halinde, sterilizasyon parametrelerini yaklaşık 3 yıl kadar hafızada tutan ve bu suretle yapılması istenilen sterilizasyonun tamamlanabilmesini sağlayan dahili batarya sistemine sahip Şarj edilmesi gerekmeyecek olan bu dahili batarya, hiçbir şekilde bağlantısı kcsilcmeyecek ve haricen ulaşılamayacak şekilde cihazın elektronik hafıza entegre devresi içerisinde monteli 36. Cihaz için gerekli buhar, cihaz ile birlikte uygun kapasitede entegre otomatik buhar jeneratöründe üretilmelidir. Buhar jeneratörü, otomatik olarak çalışmalı ve

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

BUHARLI STER L ZATÖRLER

BUHARLI STER L ZATÖRLER OT 300/430/570/710 430D/570D/710D BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR) 1984 OT 300/430/570/710 430D/570D/710D Mikroişlemcili yeni buharlı sterilizatörlerimiz, basınçlı doymuş buhar ile steril edilebilen

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN)

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 24 Malzeme Kodu : JENS05605 KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43850 MERKEZİ İLAÇ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu teknik şartname, Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com Sterilizasyonda Çözüm Ortağınız Smart / Smart S Volan/çift volan veya kayar/çift kayar kapaklı kontrol üniteli dokunmatik renkli ekranlı Buhar Sterilizatörleri TEKNİK ÖZELLİKLER GÜÇ KAYNAĞI 220/380 VAC

Detaylı

optimum Steril malzeme iş AkıŞı için ekipmanlar

optimum Steril malzeme iş AkıŞı için ekipmanlar Sistem Aksesuarları Ürün kataloğu OPTİMUM STERİL MALZEME İŞ AKIŞI İÇİN EKİPMANLAR Enfeksiyon kontrolü, yüksek verimlilik ve işyerinde en iyi ergonomik rutinleri elde etmek için steril malzemelerin tüm

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1.

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Teklif vermek isteyen firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni donanım en son sürümlerini teklif etmeli ve tekliflerin şartnamede belirtilen kurallara uygun hazırlanmasına özen

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Aııod voltajı 65-70 KV gücünde olmalıdır. 2. Anod akımı 7 ına-9 ına arasında olmalıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır.

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. 34 Ameliyat Masası Aksesuarları. Ameliyathane Tavan Lambaları. LED Müdahale Lambaları. 40 C-Arm Görüntüleme Masası

MEDİKAL LAMBALAR. 34 Ameliyat Masası Aksesuarları. Ameliyathane Tavan Lambaları. LED Müdahale Lambaları. 40 C-Arm Görüntüleme Masası AMELİYAT MASALARI ve AKSESUARLARI MEDİKAL LAMBALAR ELEKTROKOTER CİHAZLARI Ameliyat Masaları 06 Ameliyathane Tavan Lambaları 26 Elektrokoter Cihazları 34 Ameliyat Masası Aksesuarları 16 LED Müdahale Lambaları

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BİLGİ İŞLEM CİHAZ ODASININ KLİMASININ YENİLENMESİ VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPILMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON SİSTEMİ VE

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM

KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ İÇİN PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEM TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL ŞARTLAR

Detaylı

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında diyaliz hizmetlerinin istenilen düzeyde verilebilmesi amacıyla;

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında diyaliz hizmetlerinin istenilen düzeyde verilebilmesi amacıyla; Hemodiyaliz Cihazları Hakkında Genelge Tarihi:26.02.2004 Sayısı:3184 Genelge No: 2004/26 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100003 26.02.2004 3184 KONU : Hemodiyaliz

Detaylı