T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ"

Transkript

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ 1. KONU : Bu teknik şartname T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Kamu Genel Sekreterliği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Merkezinin cihaz ve aletleri ile ilgili teknik özellikleri, kontrol ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları kapsar. Merkez, tüm ekipman ve tadilatları ile komple anahtar teslimi olarak, tamamen çalışır durumda teslim edilecektir. 2. İSTEKLER. ÖZELLİKLER VE MERKEZİN YAPISI : Sterilizasyon sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Bölgesi Genel Sekreterliği nin tüm ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede Malzeme ve iş akışı; kirliden temize doğru olacaktır. Steril edilen malzemeler; kirli malzemeler ile herhangi bir şekilde fiziksel temasta bulunmadan, ameliyathanelere ve diğer gereken yerlere dağıtılabilmclidir. Bu sisteme verilecek teklifler yerinde inceleme ve proje değerlendirmesi sonrasında hazırlanarak idareye sunulmalı vc idarece onaylanmalıdır. Merkezi sterilizasyon sistemi, aşağıda belirtilen birimlerden oluşmalıdır. Bu birimler, idarenin onayı alınmak suretiyle, mümkün olduğunca fiziksel olarak birbirlerinden ayrılmalı; ancak birimler arasında kontrollü geçişler ve bağlantılar mevcut Sterilizasyon merkezinde kullanılan tüm ekipmanların birbirleri ile uyumlu olması tercih nedenidir Dekontaminasyon, yıkama ve dezenfeksiyon bölümü Steril edilecek malzeme hazırlama, paketleme, bohçalama ve sterilizasyon bölümü 2.3 Steril Malzeme Depolama ve Dağıtım Birimi 2.4. Diğer hususlar 2.1. KİRLİ MALZEME TOPLAMA, AYIRMA, DEKONTAMİNASYON, YIKAMA VE DEZENFEKSİYON BÖLÜMÜ (Cihazlar ve Paslanmazlar) Ameliyathanelerden vc diğer servislerden gelenler dahil, bütün kirli malzemeler burada toplanıp ayıklanacak ve ultrasonik veya diğer yıkama işlemleri için hazırlanacaktır. Bu işlemleri temin etmek üzere, bu bölüm aşağıda belirtilen ünitelerden oluşacaktır; CİHAZLAR Tam otomatik cerrahi alet yıkama, dezenfeksiyon ve kurutma cihazı ( 4 adet) Masa üstü ultrasonik yıkama cihazı ( 2 adet) PASLANMAZLAR Kirli malzeme taşıma arabası ( 2 a d e t) Kirli malzeme ön kabul masası ( 1 a d e t) Çalışma masası ( 2 a d e t) Hava/su tabancalı malzeme kabul vc ön yıkama bankosu (2 adet) Alet taşıma arabası ( 4 a d e t) / Hijyen Dolabı ( 2 a d e t) n A jf 5 B. izıi'ir O1 vecerr D o ç. I. Li aı Seren Göğüs ^ v * jrr -ve^ş.hasy^kadır Y k J m ak. G i*e ş s '\n<fele.^ronik W J Sayfa 1 / 3 3

2 TAM OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA, DEZENFEKŞİYON VE KURUTMA CİHAZI (4 a d e t): 1. Cihaz hastane, laboratuvar ve dişçilik bölümlerinden gelen cerrahi, cam v.b. gibi malzemelerin yıkama, termal dezenfeksiyon ve kurutma işlemlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmelidir. 2. Cihaz elektrikli olmalı ve yıkama, dezenfeksiyon, kurutma işlemlerini otomatik olarak yapmalıdır. 3. Blok ünite olarak üretilmelidir. 4. Cihazın yıkama kabini 328(±%10) litre hacimde ve en az 10 DİN 1/1 sepet yıkama kapasitesinde 5. Cihaz çift kapılı olmalı, kapılar otomatik olarak elektrikli motorlar vasıtasıyla dikey yöııde(yukarı ve aşağı kayar yönde) açılmalıdır. Ayrıca kapılardaki camlar vasıtasıyla kazan içi rahatça görülmelidir. 6. Yıkayıcı, özel bir emniyet kilidiyle donatılmış ve kapı lam kapanmadan işlem başlamamalıdır. İşlem sırasında kapının açılmasına izin verilmemelidir. Ancak bir arıza durumunda şifre girilerek kapının açılmasına olanak verilmelidir. 7. Cihazın dış akşamı ve kapıları en az AIS1 304 kalitesinde; yıkama odası, yıkama kolları ve tank filtreleri ise en az AISI 316L kalitesinde paslanmaz çelik veya A1S mm kalınlığındaki malzemeden imal edilmiş (Bu özellik belgclendirilmelidir.) 8. Cihazın yıkama odası kabini ses ve ısı seviyesini en aza indirmek için çift cidarlı bir şekilde izole edilmiş 9. Cihazın kapısının yükleme sistemi arabalı olmalıdıı\(her cihaz için 2 adet araba verilmelidir.) 10. Cihaz bir mikro-prosessör veya mikroişlemci vasıtası ile kontrol edilmelidir. Cihazın mikroprosessorü veya mikroişlemcisi, yıkama safhalarının programlanmasını ve cihazın fonksiyonlarının test ve kontrol edilmesini sağlamalıdır. 11. Cihazın programlanması, yıkama safhalarının, sıcaklıkların ve arızalanıl izlenmesi cihazın üzerindeki kontrol panelinde bulunan dokunmatik ekran veya LCD tipinde ekran vasıtası ile yapılmalıdır. Cihazın tüm kullanıcı menüleri Türkçe 12. Su pompası, su püskürtme sistemi ve devir daim boruları paslanmaz çelik Döııcr püskürtücü kollar, kazanın tavan ve tabanına yerleştirilmiş 13. Kontrol panelinde dokunmatik ekran veya en az iki satirli LCD bir Ekran, Yumuşak Kontrol tuşları ve LED gösterge ışıkları bulunmalıdır. Dokunmatik veya LCD ekranda, Program ve Yıkama döngü detayları, sıcaklıklar gibi sayısal değerler bulunan tuşlar yıkama döngüsünde yer alan işlemlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilemediğine dair uyarılar, program seçimi, deterjan seçimi gibi bilgiler izlenmelidir 14. Cihazın kontrol panelinde bulunan tuşlar ile önceden programlanmış en az 8 adet program grubu seçimi, deterjan miktarı ayarı, başlatma, bitirme ve programlama işlemleri gerçek 1eşt i ri 1eb i 1m el i ci i r. Bu tuşlara basıldığında kullanıcıyı sesli olarak uyaran bir sistem bulunmalıdır. Bu programlar(önccdcn ayarlanmış en az 8 adet program) ayarlanabilir özelliğe sahip Bu programlara ek olarak en az 10 adet ayarlanabilir özel program cihazda mevcut

3 15. Cihaz, soğuk, sıcak ve reverse osmoz ile işlenmiş olmak üzere en az 3 farklı su bağlantısına sahip Yıkama ve dezenfeksiyon işleminde 10 C-15 C,de soğuk su ve 45 C-55 C'de sıcak su kullanılmabilmelidir. Cihazın sıcaklıkları ve süreler kullanıcı tarafından programlanabilmelidir. 16. Cihazın su ısıtma gücü en az 9kW,cn az 1 adet sirkülasyon pompası olmalı vc pompanın gücü ise cn az 1000 W Sirkülasyon pompa debisi en az 750 lt/dk Kurutma için gerekli havayı ısıtma gücü en az 4000 W İşlem sonunda ıslak veya nemli malzeme çıkaran cihazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.kurutma ünitesinde ön filtre vc hepa filtre sistemi bulunmalıdır. 17. Cihazda en az 2 aşamalı su filtrelemc sistemi bulunmalıdır 18. Cihazda sıcaklıkların görüntülenmesi ve kayıdı için en az 1 adet bağımsız ısı sensörü bulunmalıdır. 19. Cihazda cn az 3 adet dozaj pompası bulunmalıdır. Deterjan püskürtme pompası,gerekli safhalarda,otomatik olarak istenilen miktarda deterjanı suya vermelidir.deterjan miktarı azaldığında kullanıcıyı uyaran bir sistem Deterjan bidonlarını koyabilmek için kazanın altında kapaklı bir deterjan kabini Cihaza ayrıca en az 1 adet harici dozaj pompası tak 11ab i 1m el i d i r. 20. Cihazda entegre bir fanlı kurutma sistemi bulunmalıdır. Kurutma işlemi ile lümenli malzemelerin iç ve dış yüzeylerinin kurutulması sağlanmalıdır.cihaz fanının hava üfleme kuvveti cn az 250 m3./h veya en az 2 k\v gücüne sahip 21. Cihazda yer alan RS 232 portu veya USB portu aracılığı ile kayıtlı bilgiler istenirse bir yazıcıya aktarılabilmelidir. 22. Cihaz EN ISO / 2 ve 93/42/EEC standartlarına haiz 23. Cihaz, Türkiye elektrik şebekesinde çalışabilecek yapıda 24. Cihaz, çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek açısından yıkayıcı imalatçısı firmanın zengin aksesuar çeşitlerine sahip olmalı ve bunların bir listesi teklif dosyasında bulunmalıdır: 25. Aksi belirtilmediği takdirde yıkayıcı, montaj tarihinden itibaren 24 ay süreyle garantili Garanti süresi içinde yıkayıcının imalat, montaj, malzeme ve işçilik hatalarını satıcı firma gidermeli ve düzeltilemeyen parçaları yenileri ile değiştirmelidir. Bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmemelidir.cihaz bir bütün olarak 2 yıl boyunca garanti kapsamında olacaktır.cihazın tüm sarf malzemeleri,selenoid valileri,contaları v.s her şey garanti kapsamında ücretsiz değiştirilecektir. 26. Aksi belirtilmediği takdirde, yıkayıcı, kullanılacağı yerde ücretsiz olarak monte edilmeli vc tamamen çalışır durumda teslim edilmelidir. Montaj için idarenin temin etmesi gereken hususlar teklifte belirtilmeli, belirtilmeyen hususlar satıcı firma tarafından ücretsiz olarak tamamlanmalıdır. Montaj süresi teklifte belirtilmelidir. 27. Yıkayıcının kullanma, bakım, onarım ve teknik servis eğitimleri idarenin belirleyici personele satıcı firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmalı, orijinal vc türkçe bakım ve kullanma talimatı yıkayıcıyla birlikte verilmelidir. 28. Tekliflere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklifi veren firmanın başlıklı kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı ccvap vcrilccek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname maddesi numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Belgede, cevaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda olduğu da ayrıca bclirtilcccktir. 29. Her bir cihaz için DİN 1/1 normunda en az 10 adet cerrahi alet sepetlerinin konabileceği 4 adet fıskiye Sayfa 3 / 3 3

4 birlikte verilecektir. Ayrıca her bir cihaz için cn az 10 adet DİN 1/1 normlarında sepet cihazla birlikte verilmelidir. 30. Her bir cihaz için rafların taşınması ve yükleme boşaltma işlemleri için 2 adet paslanmaz çelik taşıma arabası verileccktiı\(cihazın kendi orjinal ürünü ) 31.Anestezi setlerin yıkanması için uygun, enjektörlü, kanüler malzemelerin iç ve dış yıkama işleminin yapılabileceği vc sıcak hava yıkama bağlantılı 1 adet anestezi rafı verilecektir. 32. Terlik yıkama için uygun paslanmaz çelik 1 adet mobil raf ve laporaskopik aletlerin yıkanması için uygun, enjektörlü 1 adet mobil raf verilecektir. 33. Hastanede hangi su kullanılırsa kullanılsın(kuyu suyuda dahil) cihazların düzgün vc sorunsuz çalışabilmesi için ön yumuşatma vc reverse osmoz su sistemini firma ücretsiz olarak kuracak.yıkama cihazlarının 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlayacak kapasitede depolu harici veya dahili ön yumuşatma ve reverse osmoz su sistemini ücrctsiz kuracaktır.ayrıca su sisteminin tüm arızalanın ücretsiz olarak yapacak,değişmesi gereken malzemeleri(sarf malzemelerde dahil-fitre,reçine v.b) ücretsiz olarak değiştirecektir.cihazın tüm su bağlantıları(reverse osmoz,sıcak ve soğuk) reverse osmoz su sisteminden beslenecektir.firmamn yumuşatma vc reverse osmoz sistemi cihazların 24 saat çalışma kapasitesi dikkate alınarak kurulacaktır. 34.Yüklenici firma kurulacak olan(buhar sterilizatörleri+yıkayıcı dezenfektörler) cihazların ihtiyacı olan yumuşatma ve reverse osmoz su sisteminin garanti kapsamı süresince 3 ayda bir bakımını ücrctsiz olarak yapacaktır.bu bakımlarda cihazlar (buhar sterilizatörleri+yıkayıcı dezenfektörler) için üretici firmanın belirtmiş olduğu su kalite değerlerini karşılamadığı durumda su yumuşatma ve osmoz için gerekli sarflar ücretsiz olarak değiştirilerek su kalitesindeki istenilen değerlere ulaşılmalıdır. 35. Yüklenici firma kurulacak olan(buhar sterilizatörleri+yıkayıcı dezenfektörler) cihazların ihtiyacı olan yumuşatma vc reverse osmoz su sistemi tek bir ünite olarak kurulacaktır.cihazların 24 saat çalışması baz alınarak kapasite hesabı yapılmalı ve sistem bu duruma göre tasarlanmalıdır.yumuşatma ve reverse osmoz sistemi idarenin belirleyeceği bir yere kurulmalıdır.buradan cihazlara olan bağlantılar yumuşatma vc osmoz hatları ayrı ayrı olacak şekilde ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.(yumuşatma vc su sisteminin kurulması için gerekli olan her şey yüklenici firmaya aitlir.orneğin: su tankı,su pompası,hidrofor v.b) 36. Yüklenici firma yıkama ve dezenfcksiyoıı cihazının su,elektrik,gider,hava hattı gerekliyse hava hattı çekimi v.s bağlantılarını ücretsiz olarak yapacak,bağlantı esnasında kullanacağı komponentleri ücretsiz olarak firma takacaktır. 37.Teklitlere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklifi veren firmanın başlıklı kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname maddesi numarası verilmek suretiyle işaretleneccktir. Belgede, ccvaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda görülebileceği ayrıca belirtilecektir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen veya dokümanı belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir 38. Cihazlara garanti kapsamında 3(üç) ayda bir yüklcnici firma bakım yapmalı ve bu bakım esnasında kullanılacak tüm yedek parçalar ve sarflar ücretsiz olarak değiştirilmelidir. Her bakım sonrası teknik servis raporu tutulacak ve hastanenin teknik atölyesine teslim edilecektir.

5 39. Cihazlara 1 yılda 2 kere olmak üzere yüklenici firma ücretsiz olarak cihazların kalibrasyonlarını ilgili kuruluşlara yaptıracak ve kalibrasyon sertifikalarının birer nüshasını teknik servis personeline tutanak ile teslim edilecektir. 40. Cihazın kabulü esnasında elektrik kumanda panosundaki tüm komponentlerin bağlantıların ve panonun ayrıntılı olarak çizimi ve bağlantı şemalarının verilmesi. Cihazın hata kodlarının ve çözüm yollarının bulunduğu ayrıntılı olarak hazırlanmış teknik servis manueli Türkçe olarak verilmelidir.kullanıcı içinde ayrıca bir kullanıcı manueli Türkçe olarak verilmelidir. 41.Yüklenici firma idarenin belirleyeceği cihazı kullanacak olan personellere kullanıcı eğitimi verecek ve eğitim sertifikası ile sertifıkalandırılacaktır. Ayrıca idarenin belirleyeceği teknik servis personeline teknik servis eğitimi verilecek ve teknik servis eğitim sertifikası verilecektir. 42.Cihazlardaki tüm şifrcler(teknik servis menüsüne giriş v.b) hastanenin teknik ekibine vcrilccektir.garanti bitse bile cihaz içerisinde bir menüye girişin şifresinin olduğu tespit edilirse yüklenici firma ücret talep etmeden şifreyi vcrccektir. 43.Alınacak her bir cihaz için aşağıda yazılan malzemeler istenecektir litre nötralizasyon yıkama solüsyonu litre alkali yıkama solüsyonu - 50 litre yağlayıcı solüsyonu adet yıkama cihazı kirlilik testi indikatörü verilecektir. 44. Cihaz yıkama solüsyonlarında satın alınan cihazın kimyasallarına(markalı yıkama solüsyonları) bağımlı olmadığının teyidini vermelidir. 45. Firma şartname içerisindeki tüm maddeleri ispatlamak zorundadır.(istenildiği taktirde katalog bilgileri de yeterli değildir, firma ispatlamak zorundadır.) 46. Cihazların fabrika çıkışlı kalibrasyon sertifikaları cihazların seri numaralarına göre ayrı ayrı teslim edilecektir. 47. Satıcı firma, üretici firmanın, ücreti mukabili 10 (on) yıl yedek parça karşılama garantisini verecek ve teklif edilen cihazların bakım vc onaranlarını, yapabilecek teknik imkan vc personele sahip olduğunu belgeleyecektir. 48.Yüklenici firma ileriye dönük döviz bazında 10 yıllık yedek parça fiyat listesini idareye sunmak zorundadır. 49. Cihazların yükleme vc boşaltma alanları yüklenici firma tarafından paslanmaz çelik malzemeyle kapatılmalıdır.(kirli ve temiz alan birbirinden ayrılmalı) 50. Teklif cdilecek olan cihaz markası, buhar sterilizatörü cihazıyla avnı marka MASA ÜSTÜ ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI ( 2 adet) : 1. Cihaz, cerrahi aletleri, paslanmaz çelik kazanı içerisine koyulan sıvıyı sonik titreşimler ile harekete geçirerek etkili bir şekilde temizlemeli vc 220 V, 50Hz. şebeke ccryanı ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, masa üstü modeli olmalı ve kazanı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır 3. Cihazın mikro prosesörlii dijital termostat kontrolü sayesinde, kazan içi ısısı oda sıcaklığı 69 C'yc kadar ayarlanabilmeli ve bu değer, dijital göstergeden izlenebilmclidir. Aynı zamanda ısıtıcı görevi gören rezistanslar bir açma/kapama düğmesi vasıtası ile gerekirse devre dışı da bırakılabilmelidir. 4. Açma/Kapama anahtarı, su sıcaklığı seçme anahtarı, zaman ayarı, tek bir kontrol panosu üzerinde toplanmış Bu pano üzerinde ayrıca, cihazın çalışmakta olduğunu gösteren bir indikatör ışığı bulunmalıdır.

6 5. Cihaz üzerinde bulunan açma/kapama düğmesi vasıtasıyla, cihazın elektrik şebekesi ile olan bağlantısı tamamen kesilebilmelidir. 6. Isı ve zaman ayarı, cihaz üzerinde bulunan bir seçme tuşu ile aktif hale getirilmeli ve istenilen değerler, ayarlama tuşu ile seçilmelidir. Seçilen bu değerler dijital göstergeden izlenebilmeli ve yanlış girilen ya da izlenilmeyen değerler bir tuş vasıtası ile silinebilmelidir. 7. Cihaz, başlama tuşuna basılmak suretiyle çalışmasına başlamalı, kazan içi ısısını seçilen ısı değerine getirmeli ve seçilen zaman süresince çalıştıktan sonra otomatik olarak durmalıdır. 8. Sudaki hava kabarcıklarını çıkarabilmek için bir program bulunmalıdır. 9. Cihazın tank kapasitesi en az 20 litre 10. Cihazın ağırlığı en fazla 15 kg. 11. Cihazda yüksek frekans filtresi bulunmalı ve cihazın çalışma frekansı yaklaşık 37 khz. Olmalıdır. 12. Cihaz 220V/50 Hz.şehir cereyanı ile çalışacak ve en az ± %10 oranındaki voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir. 13. Cihazla birlikte toplam aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir. - 1 adet sepet (cihazın kazanına sığabilecek ebatlarda) - 1 adet koruyucu tank kapağı - 1 adet delikli tepsi - 50 litre enzimatik yıkama sıvısı 14. Satıcı firma, üretici firmanın, ücreti mukabili 10 (on) yıl yedek parça karşılama garantisini verecek ve teklif edilen cihazların bakım ve onarımlarım, yapabilecek teknik imkan ve personele sahip olduğunu belgeleyecektir. 15. Yüklenici firma ileriye dönük döviz bazında 10 yıllık yedek parça fiyat listesini idareye sunmak zorundadır. PASLANMAZLAR KİRLİ MALZEME TASIMA ARABASI ( 2 adet) : 1. Araba ebatları en az 120x68x120 cm (±%10).ölçülerinde 2. Arabada her iki yönde itme kulpu 3. Araba 304 kalite en az 1,00 mm kalınlığında paslanmaz çelik sacdan üretilmiş 4. Kullanılan profiller 304 Kalite 30x30x1,20.ölçülerinde paslanmaz çelik 5. Araba en az 6 adet konteynır taşıma kapasiteli 6. Arabada 270 derece açılabilen menteşe bağlantılı çift kanatlı çarpma kapak 7. Kapaklarda, hermetik olacak şekilde silikon conta ve ispanyolet tipi kilit 8. Kapaklar, kapak boyunca kendinden kulplu 9. Arabada en az 2 adet raf olmalıdır, rafların saç kalınlığı en az 1,20 mm 10.Araba hareketli 11.Arabada kullanılan tekerlekler en az 12,5 cm çapında ve yere temas eden yüzeyi kauçuk kaplı 12.Tekcrlcklerin en az iki adeti Antistatik özellikteye en az iki adeti de Frcııli. /ı * I T), A. K a d if V e n 1 6 6/33 U. C-riL I S Elektronik Müh.

7 2.1.4 KİRLİ MALZEME ÖN KABUL MASASI ( 1 adet) : 1.Masa, malzeme kabul vc kayıt işleri için kullanılacak 304 kalite paslanmaz çelik saçdan üretilmiş 2.Tezgâhın üst tablası en az 1,20 mm kalınlığında saçdan üretilmelidir. 3. Masa ayakları, 304 Kalite 40x40x1,20 ölçülerinde paslanmaz çelik profil 4. Masanın kenar bükümleri en az 4 cm ve içe doğru en az çift bükümlü olmalı ve kullanıcıya zarar verecek keskin köşe olmamalıdır. 5. Masanın üst tablasında en az 6 cm yüksekliğinde sırtlık 6. Masa en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmiş 1 adet taban rafına sahip 7. Masanın ebatları 140x60x85 cm (±%10).ölçülerinde olmalıdır ÇALIŞMA MASASI ( 2 adet) : 1. Masa 304 kalite paslanmaz çelik saçdan üretilmiş 2. Tezgâhın üst tablası en az 1,20 mm kalınlığında saçdan üretilmelidir. 3. Masa ayaklan, 304 Kalite 40x40x1,20. ölçülerinde paslanmaz çelik profil 4. Masanın kenar bükümleri en az 4 cm ve içe doğru en az çift bükümlü olmalı vc kullanıcıya zarar verecek keskin köşe olmamalıdır. 5. Masanın üst tablasında en az 6 cm yüksekliğinde sırtlık 6. Masa en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmiş 1 adet taban rafına sahip 7.Masanın üç (3) adet blok çekmecesi olmalıdır 8.Masanın ebatları 280x50x85 cm (±%10).ölçülerinde olmalıdır HAVA /SU TABANCALI MALZEME KABUL VE ÖN YIKAMA BANKOSU (2 adet ) : 1. Tezgâh, kirli malzemelerin ilk getirileceği istasyon 2. Tezgâh tamamen 304 Kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş 3. Tezgâhın ebatları 265x70x85 cm (±%10) 4. Tezgâhın üst tablası en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmeli ve su akıntısını önlemek amacıyla çökertme formu verilmelidir. 5. Tezgâhın üzerinde iiç adet paslanmaz çelik evye 6. M er evye için sıcak ve soğuk su girişli batarya 7. Bataryaların bir âdeti, çift su çıkışlı vc damlalık üzerini de temizleyebilecek şekilde çekilip tezgâh üzerinde gezdirilebilecek, kullanılmadığında kendi üzerinde bulunan askıya aşılabilecek, spiral hortumlu ve tetik tertibatlı 8. Tezgâhın üst tablasında arka tarafına su, solüsyon v.s. sıçrama vc akıntıyı engelleyen en az 60mm yüksekliğinde sırtlık 9. Tezgâhın üzerinde bulunan eviyelerin boyutları en az 500*400*250mm 10. Eviyelerin en az biri, malzemelerin dezenfektan içerisinde bekletilcbilmesine uygun 11. Tezgâh taban rafı ağır malzemelerin de konulabileceği düşünülerek en az 1,20 mm kalınlığında sacdan üretilmiş 12. Tezgâh boyunca en az 6 adet rotil ayak olmalı ve zemin dengesini sağlamak için ayarlanabilir J 2 T a'vi iou iîof f oklofın/la ıofonıı*oû Uoı/o / on tokoi'u'oc mın 1/A nııl okılo^önı

8 yerler hazır 14. Her bir tezgâh ile birlikte 1 (bir) adet basınçlı su ve hava tabancası verilmelidir ALET TASIMA ARABASI ( 4 adet ) : 1. Araba ebatları 90x60x85.ölçülerinde 2. Araba 304 kalite en az 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik sacdan üretilmiş 3. Araba iki ralli 4. Raf kenar ölçüsü en az 3 cm ve içe doğru çift bükümlü 5. Araba hareketli 6. Arabanın her iki tarafında itme kulpu 7. Arabada kullanılan tekerlekler en az 8 cm çapında, çiftli ve yere temas eden yüzeyi kauçuk kaplı 8. Tekerleklerin en az iki âdeti antistatik özellikte ve en az iki âdeti de frenli 9.Araba ayakları, 304 Kalite 021x1,20 ölçülerinde paslanmaz çelik boru profil HİJYEN DOLABI ( 2 adet) : 1. Dolap en az 1,00 mm kalınlığında, 304 kalite paslanmaz çelik sacdan üretilmiş 2. Dolap üst ve Alt iki bölümden oluşmalıdır. 3. Dolabın üst bölümünde maske, bone ve galoşların konulacağı.önü bariyerli 6 göz 4. Dolap kapağı öne doğru 45 dercce açılabilir özellikte 5. Dolap kapağı kapak boyunca kendinden kulplu 6. Dolap kapağı, en az 2 adet menteşe ile gövdeye bağlantısı yapılmış 7. Dolabın yere düzgün temas etmesini sağlayacak ayarlanabilir 4 adet rotil ayağı 8. Dolabın ebatları 65x40x155 cm (±3 cm) ebatlarında 2.2 STERİL EDİLECEK MALZEME HAZIRLAMA, PAKETLEME, BOHÇALAMA VE STERİLİZASYON BÖLÜMÜ Kirli malzeme toplama, ayırma, yıkama ve dekontaminasyondan gelen bütün malzemeler burada toplanıp muayene edilip hazırlanır, paketlenip veya bohçalandıktan sonra steril hale getirilirler ve istenilen yerlere dağıtılmak üzere muhafaza edilirler. Bu işlemleri temin etmek üzere, bu bölüm aşağıdaki ünite ve malzemelerden oluşacaktır. CİHAZLAR Çift Kayar Kapılı Buhar Sterilizatorü,700 lt(±%5) ( 3 ad et) Çift Kayar Kapılı Buhar Stcrilizatörü,2501t(±%5) ( 1 Adet) Etilen Oksit Sterilizatörü ( 1 Adet) Hidrojen Peroksit Sterilizatörü (1 Adet) Etilen Oksit Gaz Dcdektörü (1 Adet) Sayfa 8 / 3 3

9 PASLANMAZLAR A. Steril Edilecck Malzeme Hazırlama, Paketleme, Bolıçalama vc Sterilizasvon Bölümü Döner başlıklı poşet kapatma cihazı ( 2 a d e t) Hava-Su Tabancası (2 adet) Rulo tertibatlı malzeme paketleme masası ( 1 ad et) Paketleme masası ( 1 adet ) Malzeme istif rafı ( 2 adet) Malzeme kayıt masası ( 1 ad et) Alet taşıma masası ( 1 ad et) B. Keten Malzeme Muayeneye Katlama Bölümü Keten kabul masası ( 1 ad et) İşıklı keten katlama masası (1 ad et) Wrap askısı ( 1 a d et) CİHAZLAR Cİİ T KAYAR KAPILI BUHAR STERİLİZATÖRÜ, 700 LT(±%5) ( 3 adet) 1. Çalışması, sterilizasyoıı safhaları ve bu safhaların izlenmesi vc kaydedilmesi mikrobilgisayar veya mikroişlemci ile kontrol edilen gelişmiş ve tam otomatik bir cihaz 2. Cihazda, istendiğinde, bir bilgisayara veya bilgisayar ağma bağlanabilmek üzere PC uyumlu standart bir komünükasyon çıkışı (RS232 v.b. gibi) bulunmalıdır. 3. Cihaz dikine veya yana kayar olarak çift kapılı ve gömme tipte Cihazın kapısının açılması vc kapanması, ekran üzerindeki uygun bölgeye basmak suretiyle yapılabilmelidir. Sterilizatör çift kapılı (biri steril bölgeye, diğeri temiz/yarı steril bölgeye açılan) dikine veya yatay olarak hareket eden pistonlu veya elektrik motorlu kayar kapılı olmalı ve kapılar lam sızdırmaz yapıda 4. Cihaz kapısı açıkken sterilizasyoıı işlemine kesinlikle başlamamalı, kapılardan biıi açıkken diğeri otomatik olarak kapalı kalmalıdır. Acil durumlarda cihazda maııuel olarak kapı açma mekanizması 5. Otoklavın sterilizasyoıı odası hacmi 700(±%5) litre 6. Sterilizatörün sterilizasyoıı odası, ceket ve kapısı AISI 316L kalite paslanmaz çelikten, ayrıca dış akşamı ise en az AISI 316L kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş 7. Sterilizasyoıı odası buhar yoğunlaşmasını önlemek açısından kenarlara/köşelere sahip olmamalı, kullanım alanı dikdörtgenler prizması şeklinde olmalı, paslanmazlık ve çizilmezlik sağlanmış Sterilizatör kazanı paslanmaya deformasyona karşı en az 10 yıl garantili 8. Cihaz, sterilizasyoıı süresini kısaltan bir önvakum sistemine sahip İki atmosfer buhar basıncından yaklaşık -0.8 (eksi 0.8) atmosfer basıncı seviyesindeki vakum değerine yaklaşık 3 dakika içerisinde ulaşılabilmclidir. 9. Sterilizasyoıı odası en az 3 bar basınca dayanıklı 10. Sterilizasyoıı kabini içerisindeki buhar ve hava, vakum pompası ile boşaltılmalıdır. Vakum pompası, önvakum vc kurutma safhası öncesinde kabin basıncını düşünneli ve yeterli basıncı sağlamalıdır. 11. Sterilizatörün programlanması, cihazın paııcjruzerinde gömme olarak

10 monteli olan kontrol panelindeki en az 6.5 inç lik dokunmatik ve renkli gralik ekran vasıtasıyla yapılmalı ve önceden hazırlanan programlar, program numarası bölgesine basılarak scçilebilmclidir. Cihazın tüm kullanıcı menüleri Türkçe 12. Programlama esnasında seçilen değerler, cihazın dokunmatik grafik ekrandan izlenebilmeli ve istendiğinde değiştirilebilmen vc kaydedilebilmelidir. 13. Cihaz en az TÜV - onaylı, DruckbehV/TRB/AD Standartı, EN285, Medical Device Directive : 93/42/EEC standartlarına uygun olarak imal edilmiş Ürctici firma ISO 9001 serisi kalite belgesine sahip Bu hususlar, teklifle beraber verilecek orijinal kataloglarda basılı 14. Teklif edilen cihazda aşağıdaki programlar kaydedilmiş olarak teslim edilmelidir: a. Bowie-Dick test programı b. Kaçak (leak test) test programı c. Vakum test programı d. 4 adet standart sterilizasyon programı e.kullanıcı isteklerine göre üretici firmanın bilgisi ve kontrolü dahilinde yukarıdakilere ek olarak en az 4 adet eklenebilir özel program 15. Sterilizasyon ve kurutma süreleri için arzu edilen değerler ekrandan programlanabilmelidir. 16. Cihazın temiz tarafında da bir kontrol paneli bulunmalı ve bu panelden işlem aşamaları takip edilebilmelidir. 17. Kurutma safhasında, sterilizasyon odasına giren hava mikrondan daha büyük partiküllerin geçmesini engelleyen ve en az %99ctkinliğe sahip, filtre elemanı değiştirilebilen bakteri tutucu bir filtreden geçmelidir. 18. Mikrobilgisayar veya mikroişlemci kanalıyla, cihazda kapı contasının vc/veya sterilizasyon odasının tüm bora bağlantılarını kontrol eden "Leak" kaçak testi ve hava boşaltılmasını kontrol eden Bowie Dick testi otomatik olarak yaptırılmalıdır. Cihazda Bowie Dick testi en fazla 40 dk. sürmelidir ve bu süre zarfında atılacak olan ETS işlemi başarılı 19. Cihazın mikrobilgisayarı veya mikroişlemcisi, cihazın çalışmasını sürekli olarak kontrol etmeli ve herhangi bir arıza veya normal çalışma gereksinmelerinde meydana gelebilecek herhangi bir uygunsuzluk durumunda, kullanıcıyı, ses veya ışıkla ikaz etmeli vc arızayı tespit ederek ne yapılması gerektiğini kullanıcıya ekranda düzgün cümleler ile Türkçe olarak bildirmelidir. 20. Kontrol kabininde, yetkisiz kişilerin cihaz programlarında değişiklik yapmalarını vc izinsiz kullanımları önlemek amacıyla dört haneli bir giriş şifresi düzenlenebil mel id i r. 21. Cihazda bulunan dokunmatik ekranda steril i zatörün işlemlerine yardım etmek için gerekli olan kontrol tuşları, kullanıcıya yardım etmek için yardım ve yönlendirme ekranı ve durum mesajları bulunmalıdır. 22. Cihazın çalışması esnasında tarih, zaman, ısı, basınç, sterilizasyon safhası, başlangıç zamanı, sterilizasyon safhasına ait özet, hata mesajları v.s. gibi tüm parametreler hem cihazın yükleme tarafındaki grafik dokunmatik ekrandan izlenebilmeli, hem de cihazın dahili yazıcısında bastırabilmelidir. 23.Cihazda program adının ve safhalarının gerçek zamanlı olarak kaydedileceği en az 15 kolonlu dahili yazıcı Yazıcının yazma sistemi, yazıların zamanla solup kaybolmasını önlemek üzere hiçbir şekilde ısıya hassas kağıt kullanmamalı, kartuş şeritli Yazıcıdan döngülerin sadece nümerik çıktıları değil grafiksel dökümleri de alınabilmelidir. Sayfa^O / 33

11 kullanmamalı, kartuş şeritli Yazıcıdan döngülerin sadece nümerik çıktıları değil grafiksel dökümleri de alınabilmelidir. 24. Cihazda, sterilizasyon odası ve buhar jeneratörü aşırı basınca karşı emniyet sistemine sahip 25. Cihaz, sırasıyla, önvakum, hazırlama, sterilizasyon, buhar tahliyesi, kurutma ve tamamlama safhalarını geçtikten sonra sterilizasyonun bittiğini görsel olarak ve sesle ikaz etmelidir. 26. Sterilizasyon odasının kapıları açıkken, cihazın herhangi bir sterilizasyon programını başlatması engellenmiş 27. Sterilizasyon odasının ısısı; sterilizasyon fazı sırasında, ayarlanan değerin altına düştüğü taktirde sterilizasyon durmalı ve sterilizasyon ısısına ulaşıldığı anda süre otomatik olarak durduğu yerden yeniden başlamalı ve durum otomatik olarak kaydedilmelidir veya sterilizasyon odasının ısısı; sterilizasyon fazı sırasında, ayarlanan değerin altına düştüğü taktirde sterilizasyon işlemi iptal olmalı ve işlem yeniden başlamalıdır. 28. Sterilizasyon odasının ısısı genellikle ya elektrik kesilmeleri veya buhar sisteminde meydana gelen arızalardan dolayı düştüğünden, cihazın mikrobilgisayarı veya mikroişlemcisi, böyle bir durumu tespit ettiğinde, işlemi askıya alarak, eğer ısı düşmesi, sterilizasyonun devam etmesine engel olmayan bir seviyede ise, sterilizasyona kaldığı yerden devam etmelidir. Eğer bu durum, sterilizasyonun 100 % emniyetle yapılmasına mani ise, sterilizasyon süresi veya işlem yeniden başlamalıdır. Her iki durumda da, cihazın yazıcısı, olayı zaman vererek kaydetmelidir 29. Cihaz, bütün basınç ölçümlerini elektronik basınç transdüseri yoluyla hassas olarak yapabilmelidir. 30. Sterilizatörün üzerinde, mikrobilgisayardan veya mikroişlemcisinden bağımsız, analog göstergeli kazan basıncı ve ceket basıncını gösteren manometreler bulunmalıdır. 31. Sterilizasyon odasındaki basıncın, ortam basıncı değerinden fazla; vakumun ise ortam basıncı değerinden az olması halinde, kapının açılmasına izin vermemelidir. 32. Kapı contası, hiçbir sarf malzemeye(yağlama spreyi,pudra v.s) ihtiyaç duymadan çalışmalıdır.ayrıca 2 yıl garanti kapsamı süresinde değişimi gerekliyse kapı contaları yüklenici firma tarafından ücrctsiz olarak değiştirilmelidir. 33. Kapı contası kapağa buhar veya hava gücüylc ittirilerek emniyetli bir çalışma temin etmelidir. 34. Cihaz, sterilizasyon odasının sürekli sıcak kalabilmesi için cckct sistemine sahip olmalı, cckct sistemi sterilizasyon odasını tamamen kaplayacak şekilde sterilizasyon odasının tümü boyunca olmalı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve ccket sisteminin dış yüzeyi de yüksek ısıya dayanıklı yanmaz izolasyon malzemesi ile kaplanmış Bu izolasyon malzemesi, insana ve çevreye zararlı asbest gibi malzemeler içermemeli, yağ/su geçirmeyen cam elyaf malzemeden mamul olmalı ve istendiğinde cırtlı bantları vasıtasıyla kolaylıkla çıkanlabilmelidir. 35. Cihaz elektrik kesilmesi halinde, sterilizasyon parametrelerini yaklaşık 3 yıl kadar hafızada tutan ve bu suretle yapılması istenilen sterilizasyonun tamamlanabilmesini sağlayan dahili batarya sistemine sahip Şarj edilmesi gerekmeyecek olan bu dahili batarya, hiçbir şekilde bağlantısı kcsilcmeyecek ve haricen ulaşılamayacak şekilde cihazın elektronik hafıza entegre devresi içerisinde monteli 36. Cihaz için gerekli buhar, cihaz ile birlikte uygun kapasitede entegre otomatik buhar jeneratöründe üretilmelidir. Buhar jeneratörü, otomatik olarak çalışmalı ve

aynı hedefi paylaşıyoruz AWD 655 Cerrahi Alet Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı

aynı hedefi paylaşıyoruz AWD 655 Cerrahi Alet Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı aynı hedefi paylaşıyoruz AWD 655 Cerrahi Alet Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı AWD 655 AT-OS cerrahi alet yıkama dezenfeksiyon cihazı AT-OS cerrahi alet yıkama dezenfeksiyon cihazı ISO standardı EN-ISO 15883-12,

Detaylı

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com Sterilizasyonda Çözüm Ortağınız Smart / Smart S Volan/çift volan veya kayar/çift kayar kapaklı kontrol üniteli dokunmatik renkli ekranlı Buhar Sterilizatörleri TEKNİK ÖZELLİKLER GÜÇ KAYNAĞI 220/380 VAC

Detaylı

BUHAR STERİLİZATÖRÜ. sterilizasyonda çözüm ortağınız. merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda

BUHAR STERİLİZATÖRÜ. sterilizasyonda çözüm ortağınız. merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda sterilizasyonda çözüm ortağınız BUHAR STERİLİZATÖRÜ merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda 1984 1783 Centrum für Hygiene Medizinische Produktsicherheit (HYGCEN) Tip testleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

SAKLAMA VE KURUTMA KABİNLERİ. aynı hedefi paylaşıyoruz.

SAKLAMA VE KURUTMA KABİNLERİ. aynı hedefi paylaşıyoruz. aynı hedefi paylaşıyoruz. Atos DC-70 Saklama ve kurutma kabinleri Saklama kabini cerrahi aletlerin, anestezi devrelerinin ve şiltelerin kontrollü sıcak hava ile kurutulmalarına imkan sağlar. Kabinler AISI

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C)

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -156 C CRYO Çift kompresör teknolojisi RS232 bağlantır arayüzü 0.1 C hassasiyetinde soğutma Kullanıcı şifresi ile güvenlikli setpoint sistemi

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology.

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology. ÜRÜN KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER/INDEX Ecology Çekerocak Kimyasal Malzeme Dolabı Malzeme Dolabı Radon College College Rec 03 11 College Electron 15 Electron & Water Electron Large 17 Electron Large Electron

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanı

Elektrikli kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM DTB-MP SERİSİ MARINE BOYLER GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM GENEL ÖZELLİKLER Farklı Montaj seçenekleri: 30 50 80 100 litre kapasite (30 80) C skalalı ayarlanabilir

Detaylı

Elektrikli kaynatma kazanları - Smartline

Elektrikli kaynatma kazanları - Smartline Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

S.NO ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / AÇIKLAMASI ÜRÜN MARKASI ÜRÜN EBAT ÜRÜN MODELİ ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT

S.NO ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / AÇIKLAMASI ÜRÜN MARKASI ÜRÜN EBAT ÜRÜN MODELİ ADET BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT 1 DEMONTE İSTİF RAFI 53*183*183 2 2 DEMONTE İSTİF RAFI 53*137*183 2 3 DEMONTE İSTİF RAFI 53*91*183 1 4 DEEP FREZEE 388*260*230 1 Çalışma Aralığı : -18 ºC / -20 ºC Güç : 3 Hp Hermetik Soğutma Grubu Tüm

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı

Buharlı dikdörtgen kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Buharlı kaynatma kazanı

Buharlı kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; bu yelpazede tek tek ekipmanların

Detaylı

Lifter - Morg Ünitesi - Klimalı Tabut. www.bntcom.com

Lifter - Morg Ünitesi - Klimalı Tabut. www.bntcom.com Lifter - Morg Ünitesi - Klimalı Tabut 2 3 HS-B Lifter 1 Li Morg Ünitesi (önden açılır) Yeni tasarımıyla demonte - modüler lifter Ürünümüz, 2009/ 02514numarası ile patentlidir. Kadavra taşıma amaçlı kullanılır.

Detaylı

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:STE.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Özel Vitale Hastanesi Merkezi sterilizasyon ünitesinde etkin dezenfeksiyon, sterilizasyon ve işleyiş kurallarını belirlemektir.

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

Elektrikli Basınçlı Devrilir Tavalar

Elektrikli Basınçlı Devrilir Tavalar ] Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

için kompakt, Sterilize etme Malzeme kontrolü maddeleri www.certoclav.com

için kompakt, Sterilize etme Malzeme kontrolü maddeleri www.certoclav.com » Laboratuvarımız için kompakt, hızlı otoklav.«sterilize etme Malzeme kontrolü Beslenme maddeleri www.certoclav.com 3 tutamak ile çalışmaya hazır Doldurma Dik kazanlar sayesinde büyük kullanım hacmi (uzun

Detaylı

Kaynatma kazanları - Promix

Kaynatma kazanları - Promix Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıra No Ürün 1. Elektrikli Kan Nakil Kutusu Tam Kan Torba Sistemi Taşıma

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com 2012 OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ www.ogendidactic.com OAG-122 AÇIK KANAL EĞİTİM SETİ VE UYGULAMA MODÜLLERİ GİRİŞ Bu akış kanalı ve aparatları, öğrencilere barajlar, yapay suyolları, nehirlerin

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

EN 15154-1 EN 15154-2

EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 EN 15154-2 EN 15154-1 ACİL DUŞ Minimum Su Akışı: 60 lt / dak Yerden yükseklik: 2200 mm ± 100 mm Çekme kolu : Max.1750mm yukarıda Su Isısı: 15-37 o C arasında olmalıdır EN 15154-2 ACİL GÖZ YIKAMA

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

Elektrikli Basınçlı Devrilir Tavalar

Elektrikli Basınçlı Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Bu ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 12-14 m³

Donmuş muhafaza odaları 12-14 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir. 1. KONU: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalarda kullanılmak üzere Vorteks Sıcaklık Basınç Kompanzasyonlu Debimetre ve Elektromanyetik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/0/202 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 202493 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/0/202 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

Elek.kaynatma kazanı - Karıştırıcılı

Elek.kaynatma kazanı - Karıştırıcılı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00419 SAYI : KONU: T e k lif M ektubu P İY A SA A R A Ş T IR M A T E K L İF M E K T U B U H astanem

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE 2012 OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE www.ogendidactic.com Giriş OAG-100 Hidroloji Tezgahı ve çeşitli yardımcı modül üniteleri ile Akışkanlar Mekaniği derslerinde ayrıntılı ve kapsamlı deneysel

Detaylı

ISTEC BİNA DIŞI (ESW-CMO) VE BİNA İÇİ (ESW-CMI)

ISTEC BİNA DIŞI (ESW-CMO) VE BİNA İÇİ (ESW-CMI) İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI www.ist.com.tr info@ist.com.tr TEL: 0312 384 13 00 FAX: 0312 341 73 03 ISTEC BİNA DIŞI (ESW-CMO) VE BİNA İÇİ (ESW-CMI) KABİNLİ İZOLASYONLU ISITMALI ACİL DUŞ SİSTEMLERİ İST Kabinli

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Sıcak Zincir Yemek Dağıtım Arabaları

Sıcak Zincir Yemek Dağıtım Arabaları Electrolux'ün; hastaneler, huzurevleri ve diğer sağlık kurumları için ideal bir yemek dağıtım sistemi vardır. Bu sistem en karmaşık ve farklı taleplere dahi cevap verir. Electrolux Yemek Dağıtım Sisteminin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

Kaynatma kazanları - Easyline

Kaynatma kazanları - Easyline Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

Birlikte daha iyiyiz. En iyi ekipmanlarla yanınızdayız.

Birlikte daha iyiyiz. En iyi ekipmanlarla yanınızdayız. Birlikte daha iyiyiz. En iyi ekipmanlarla yanınızdayız. PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ 80800 LCD Göstergeler Üzerinden Su Sıcaklığı ve

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Otomatik 90 Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 Dışa Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 İçe Açılır Kapı Çift Kanatlı 90 Dışa Açılır

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /05/20 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 203205 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 7/05/20 TARİHİ, SAAT 4:00

Detaylı

2046 TAKIM ARABASI MEKANİK 6 ÇEKMECE

2046 TAKIM ARABASI MEKANİK 6 ÇEKMECE TAKIM ARABALARI TAKIM ARABALARI Çalışma ortamlarında düzen sevenler, Altaş ve Carolus çekmeceli arabaları çok sevecek. Mobil, yerden tasarruf eden ve bakımı oldukça kolay bu el arabaları kaosu yok edecek

Detaylı

Mikrodizel Temizlik & Montaj Ekipmanları

Mikrodizel Temizlik & Montaj Ekipmanları Mikrodizel Temizlik & Montaj Ekipmanları HM1007 HM1003 HM1000 HM1009 Mikrodizel Temizlik & Montaj Ekipmanları Hartridge TM Mikrodizel Temizlik & Montaj Ekipmanları en son jenerasyon dizel teknolojilerini

Detaylı

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 1,2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR. 2 3.

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

Elektrikli Chill Therm

Elektrikli Chill Therm Chilltherm, Electrolux Thermaline'ın yeni kaynatma kazanıdır. Entegre soğutma sistemi sayesinde "Cook & Chill" prosesi için geleneksel ekipmanlar yerine tek bir ekipman kullanılması yeterlidir. Bir tek

Detaylı

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 testo 550, testo 557, testo 570 testo 550 testo 557 testo 570 Dijital manifold testo 550 - Soğutma

Detaylı

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com 2012 OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com GİRİŞ 2 Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

Kaynatma kazanları - Standardline

Kaynatma kazanları - Standardline Electrolux elektrikli kaynatma kazanları farklı ihtiyaçlara göre çok değişik özelliklere sahiptir. Bu özellikler yüksek kapasite, yüksek güç, hız ayarlı mikser, motorlu devirme tertibatı, konforlu elektronik

Detaylı

Snack Tipi. Tezgah Buzdolapları. Kod Ürün Adı Elektrik Gücü Güç (W) Dış Boyutlar (mm) İç Hacim (lt) Kodu KTB070100 KTB070200 KTB070300

Snack Tipi. Tezgah Buzdolapları. Kod Ürün Adı Elektrik Gücü Güç (W) Dış Boyutlar (mm) İç Hacim (lt) Kodu KTB070100 KTB070200 KTB070300 SOĞUTUCULAR Derin Buzdolapları Soğutma Depoları Snack Tipi Demonte dekoratif AISI 304 Inox Pasl Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır evaparatör. Çalışma aralığı 2C ile +8C arası ( +43C tropikal

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

KESİN MEDİKAL. TIBBİ CİHAZLARI ve SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KESİN MEDİKAL. TIBBİ CİHAZLARI ve SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MADE IN TURKEY KESİN MEDİKAL TIBBİ CİHAZLARI ve SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZİ STERİLiZASYON ÜNİTELERİ STERİLZASYON SEPETLERİ BUHARLI STERİLİZATÖR YÜKLEME ARABALARI TAŞIMA ARABALARI STERİLİZASYONDA

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112935 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/05/2011 TARİHİ,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı