2009 Yıllık Rapor. etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Yıllık Rapor. etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler"

Transkript

1 2009 Yıllık Rapor etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler

2 Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Topluluk düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında lider konumdadır. Atatürk ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 2009 yılında 74. yaşını geride bırakmıştır. Kuruluşunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin temel cam ürünleri gereksinimini karşılamaya veren Şişecam, 1960 lardan itibaren pazarımız dünyadır ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir şekilde giriş yapmış, 1970 den sonra faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiştir. Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile sekizincilik arasında değişen Şişecam, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle iş kolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında değerlendirilmektedir. Şişecam ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge ye odaklılık gibi hususlardır ve geleceğin daha da güçlü Şişecam ının temellerini oluşturmaktadır. Topluluğun vizyonu faaliyet alanlarında çevre ülkeleri kapsayan yaşamsal coğrafyasının lider üreticisi olmaktır. Son yıllarda yurtdışında gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımların yanı sıra diğer bazı ülkelerde planladığı ve uygulama aşamasında bulunduğu girişimleri, Şişecam ın vizyonuna doğru yolculuğunda en önemli adımları oluşturmaktadır. Küreselleşen günümüz dünyasında, faaliyet alanındaki diğer şirketlerle gerçekleştirilecek olan ortak girişim ve stratejik işbirlikleri de Şişecam ın parlak geleceğinde kilit rol oynayacaktır. Faaliyetlerini sekiz ülkede kurulu tesisler ve çalışanı ile sürdürmekte olan Topluluğun ana şirketi Şişecam ın yanı sıra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam ve Soda Sanayii şirketlerinin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Topluluk, zaman içinde tüm ana işkollarını halka açmayı ve sermaye tabanını genişletmeyi hedeflemektedir. İçindekiler Özetle Faaliyetler 02 Finansal Göstergeler 04 Ortaklarımıza 06 Yönetim Kurulu 08 Üst Yönetim 10 Düzcam Grubu 12 Cam Ev Eşyası Grubu 18 Cam Ambalaj Grubu 24 Kimyasallar Grubu 30 Araştırma -Teknoloji 36 İnsan Kaynakları 38 İş Sağlığı ve Güvenliği 40 Çevre 41 Bilgisayar ve iletişim 42 Konsolide Finansal Tablolar Yılı Kârının Dağıtımı Yılı Denetleme Kurulu Raporu 104 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 105 Olağan Genel Kurul Gündemi 112 Esas Mukavele Tadil Tasarısı Metni 113 İletişim Bilgileri 114

3 etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler Şişecam Topluluğu 2009 yılı faaliyet dönemini, benzeri çok ender yaşanmış derin bir küresel resesyon ortamında tamamlamıştır. Yılın bütününe egemen olan koşullar ciddi ekonomik daralmaya yol açmış, faaliyette bulunduğumuz tüm alanlardaki talep düşüşü ve sertleşen rekabet koşulları faaliyet sonuçlarımızı olumsuz etkilemiş, hedeflenen üretim, satış ve kâr rakamları yakalanamamıştır. Bu görünüm, faaliyetlerini her yıl sürekli yeni zirvelere taşıma yeteneğine sahip şirketimiz için geçici ve istisnai bir dönem oluşturmuştur. Sonuçta ortaya konan etkin yönetimle koşullara en iyi uyum gösterilmesi ve şirketimizin zor bir dönemden çok daha güçlü çıkması sağlanmış, bu koşullarda bile büyüme sürecimizin sürdürülebilir özelliği korunmuştur. Şişecam Topluluğu bugün, gerçekleştirdiği kapsamlı maliyet düşürme programları, katma değerli yeni ürün arayışları, rasyonelleşme ve etkin işletme sermayesi ile dengeli finansal yönetimi sayesinde tarihinin en sağlam mali yapısına ulaşmıştır. Bu da her türlü potansiyeli değerlendirme ve yeni atılımlar gerçekleştirme imkanlarını fazlasıyla önüne sermekte ve bu imkanlar geleceği kavrayan stratejimiz kapsamında değerlendirilmektedir. Şişecam Topluluğu faaliyetlerini öteden beri ihtisaslaşma ve küreselleşme koşullarına tam uyum ile bölgesel liderlik vizyonu çerçevesinde yürütmektedir. Geleceği kavrayan bu yürüyüşümüz, katma değeri yüksek ürünler üreterek, mali ve idari yapımızı güçlendirerek, yeni girişimlerle desteklenerek ve kârlılığımızı artırarak, güven ve kararlılıkla önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.

4 YILLIK RAPOR Özetle Faaliyetler Bölgesel Üretim, Küresel Etkinlik Şişecam faaliyetlerini bölgesel liderlik vizyonu çerçevesinde daha geniş coğrafyalara yayarak geliştirme çabasını özenle devam ettirmektedir. Bu sayede, sürdürülebilir büyüme, ölçek ekonomileri ve pazar esneklikleri bakımından büyük avantajlar elde edilmektedir. Halen ana faaliyet sahalarının tümünü kapsayan birçok tesis 8 bölge ülkesinde üretim yapmakta olup, sadece cam üretiminin %34 ü yurtdışında gerçekleştirilmektedir. Uluslararası satışların (ihracat ve yurtdışı üretimden satış toplamı) toplamdaki payı, küresel resesyonun etkisiyle bir miktar gerilemekle birlikte, 2009 yılında %47 gibi gene yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bu oranın önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi öngörülmektedir. Şişecam ürünleri 2009 yılında 140 ülkeye ihraç edilmiş, uluslararası satışlarda ise Avrupa pazarı geleneksel ağırlığını korumuştur. Satışların Yurtiçi-Uluslararası Dağılımı Uluslararası Satışların Bölgesel Dağılımı %53 %47 %71 %17 %4 %8 Yurtiçi Satışlar Uluslararası Satışlar Avrupa Ortadoğu+Afrika Asya+Okyanusya Amerika

5 2009 YILLIK RAPOR 3 Düzcam Grubu Cam Ev Eşyası Grubu Cam Ambalaj Grubu Kimyasallar Grubu Trakya Cam, yurtiçi ve yurtdışı hedef pazarlarındaki daralma ve ağır koşullar nedeniyle olumsuz etkilenmiş, bunu yoğun tasarruf ve verimlilik artırma önlemleriyle telafi etme çabası göstermiştir. Paşabahçe Cam, konjonktürel tüm olumsuzluklara ve özellikle de sektördeki küresel daralmaya karşın, zor koşullarda dünya çapındaki konumunu daha da geliştirebilme başarısını göstermiştir. Anadolu Cam faaliyetlerini, dolumcuların stok azaltma yönündeki hızlı hareketleri sonucu, yurtiçinde ve Rusya da hızla daralan, olumsuz etkileri kaçınılmaz olarak sonuçlarına da yansıyan güç pazar koşulları altında sürdürmüştür. Soda Sanayii, ana faaliyetini oluşturan soda ve krom kimyasallarında, resesyon koşullarına rağmen oldukça dengeli ve olumlu sonuçlar elde etmiş, sektördeki bölgesel ve küresel gücünü kanıtlamıştır. Düzcam işleme ve otomotiv camlarındaki yeni yapılanma olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Özellikle, güneş enerjisine yönelik yüksek performanslı camlar ve otomotivde yeni girilen projeler faaliyete yeni ufuklar kazandırmaya adaydır. Mersin Enerji Camları fabrikası yatırımları 2010 yılında tamamlanarak işletmeye alınacaktır. Bölgesel strateji çerçevesinde Mısır da bir düzcam üretim şirketine ortaklık gerçekleştirmiş olup, Rusya da düzcam ve otomotiv camları alanında üretim ortak girişimi bazında yeni yatırımlarla büyümek üzere proje çalışmalarını sürdürmektedir. Gerek yurtiçinde, gerekse küresel planda pazar payını artırmış ve dünyanın önde gelen cam ev eşyası üreticileri arasındaki güçlü pozisyonunu bir kez daha kanıtlamıştır. Başta Rusya olmak üzere bölgede kurulan veya genişletilen üretim tesislerinin yeni pazar kazanımlarına ve alınan sonuçlara önemli katkıları olmuştur. Gerçekleştirilen yeni proses yatırımları ile ek değer yaratılması sağlanmıştır. Cam ev eşyası üretiminin kısılması zorunda kalındığı bir ortamda; etkin işletme sermayesi yönetimi, maliyet düşürme ve genel operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik olarak alınan önlemler, Grubun elde ettiği olumlu sonuçlara önemli bir katkı sağlamıştır. Şirket bölgenin en büyük, dünyanın ise en büyük cam ambalaj üreticilerinden biri olma konumunu korumuş ve iddiasını sürdürmüştür. Son yılların hızlı büyüme sürecinin son halkaları olarak, Ruscam Kuban fabrikası yıl içinde işletmeye alınmış, başlanan Ruscam Kirishi II. fırını yatırımının ise 2011 yılında tamamlanarak işletmeye alınması öngörülmüştür. Bu yatırımlarla Rusya daki pazar payı ve hakimiyeti daha da artacaktır. Ekonomik iyileşmenin başlamasıyla, talebin aynı hızla geri dönüşünü yaşamaya başlayan şirketin, verimlilik, maliyet düşürme, hafifleştirme, ürün geliştirme ve promosyonu konularındaki kapsamlı geliştirme çabaları sürmektedir. Soda Lukavac ın performansını yükseltme amaçlı yatırımlarını tamamlanma aşamasına getirmiş, Mersin kapasite genişletme yatırımını 2010 da devreye almak üzere sürdürmüştür. Kromsan ise Ar-Ge odaklı başarıları, yeni ürün sunumları ve geniş pazar penetrasyonu ile dünyanın önde gelen deri kimyasalları üreticileri arasındaki yerini daha da pekiştirmiştir. Camiş Elektrik, 2009 sonunda II. Kojenerasyon hattı yatırımını işletmeye almış ve 284 MW kurulu güce ulaşmıştır. Böylece, Mersin kimyasallar üretiminin tüm buhar ihtiyacı bu tesisten karşılanmaya başlanarak önümüzdeki dönemde tesisin rekabet gücüne önemli katkı sağlayacak büyük bir sinerji ve maliyet avantajı elde edilmiştir. Gruplar Bazında Sonuçlar Satış Gelirleri 3,6 milyar TL Uluslararası Satışlar* 1,7 milyar TL Yatırımlar 428 milyon TL FAVÖK** 689 milyon TL %23 %26 %15 %36 %16 %20 %28 %22 %28 %23 %26 %23 %43 %21 %23 %27 Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar * İhracat ve yurtdışı üretimden satışları kapsar. ** Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr.

6 YILLIK RAPOR Satış Gelirleri (m TL) Uluslararası Satışlar (m TL) Yatırımlar (m TL) Ana Ortaklık Kârı/ (Zararı)** (m TL) FAVÖK** (m TL) Net Finansal Borç (m TL) Özkaynaklar (m TL) Çalışan Sayısı Cam Üretimi (000 Ton) Kimyasal Üretimi (000 Ton) Finansal Oranlar Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler/ Toplam Varlıklar (%) Net Finansal Borçlar/ FAVÖK** Brüt Kâr/Satış Gelirleri (%) FAVÖK**/ Satış Gelirleri (%) 2,5 2,0 1,9 1,8 2,0 44,5 43,6 35,7 37,4 33,5 1,3 1,5 1,1 1,3 1,0 24,2 29,4 29,7 31,3 31,5 18,9 23,0 22,6 21,2 16, ** 2005 yılı kâr/(zarar) ve FAVÖK değerleri 157 milyon TL, 117 milyon USD tutarındaki faaliyet konusuyla ilgili olmayan ve nakit çıkışı gerektirmeyen değer düşüş karşılığı öncesidir.

7 2009 YILLIK RAPOR 5 Finansal Göstergeler Özet Bilanço m TL m USD m TL m USD m TL m USD Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu m TL m USD m TL m USD m TL m USD Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (2.763) (1.787) (2.642) (2.037) (2.268) (1.744) Brüt Kâr/(Zarar) Faaliyet Giderleri (635) (411) (649) (500) (575) (442) Faaliyet Kâr/(Zararı) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr/(Zararlarındaki) Paylar Finansal Gelirler/(Giderler)(Net) (92) (60) (199) (153) Vergi Öncesi Kâr/(Zararı) Vergi Gelir/(Gideri) (36) (23) (68) (52) (85) (65) Dönem Vergi Gelir/(Gideri) (67) (43) (83) (64) (79) (61) Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) (6) (4) Dönem Kârı/(Zararı) Dönem Kârı/(Zararı) Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Faiz, Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)* Amortismanlar Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)* İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Net Finansal Borçlar Finansal Oranlar (%) Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,5 2,0 1,9 Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 44,5 43,6 35,7 Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar 80,2 77,4 55,5 Net Finansal Borç/Özkaynaklar 24,6 36,9 23,2 Brüt Kâr/Satış Gelirleri 24,2 29,4 29,7 FAVÖK*/Satış Gelirleri 18,9 23,0 22,6 FVÖK*/Satış Gelirleri 6,8 12,1 11,9 Net Finansal Borçlar/FAVÖK* 1,3 1,5 1,1 *FVÖK ve FAVÖK hesaplanmasında faaliyet kârı dikkate alınmıştır.

8 YILLIK RAPOR Ortaklarımıza Topluluğumuz, faaliyet alanları ile ilgili her türlü potansiyeli değerlendirme ve yeni atılımlar gerçekleştirme anlayışını yoğunlukla sürdürmektedir. Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin 74. Olağan Genel Kurulu vesilesi ile bir araya gelmiş olmaktan duyduğumuz büyük memnuniyeti ifade ederken, hepinizi en içten duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Topluluğumuz 2009 yılı faaliyet dönemini, benzeri çok ender yaşanmış derin bir küresel durgunluk ortamında tamamlamıştır. Yılın bütününe egemen olan koşullar ciddi ekonomik daralmaya yol açmış, faaliyette bulunduğumuz tüm alanlardaki talep düşüşü ve sertleşen rekabet koşulları hedeflenen üretim, satış ve kâr rakamlarına ulaşılmasına imkân vermemiştir. Bu görünüm, faaliyetlerini her yıl yeni zirvelere taşıma yeteneğine sahip şirketimiz için geçici ve istisnai bir dönem oluşturmuştur. Küresel ekonomik sorunların boyutu, uzun süredir gözlemlenen küresel ekonomik dengesizliklerin yarattığı bozulmaların, bir aşamada düzeltmelere yol açması beklentisine karşın yeterince tahmin edilememiş, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde ortaya çıkan sorunlar, dünya ekonomisinde büyük ölçekli üretim, ticaret ve istihdam daralmalarına yol açmasının ötesinde gelişen ekonomileri yakından etkilemiştir. Alınan önlemler de yılı kurtarmaya yetmemiştir. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış pazarlarda faaliyet göstermekte olmamızın yarattığı dengeleme imkânlarına karşın, üretim ve satış faaliyetlerimizin yoğunlaştığı coğrafyanın ekonomik konjonktürden en yoğun etkilenen bölge olması, beklentilerimizin karşılanamaması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye ekonomisi de küresel konjonktüre paralel bir gelişme göstermiştir. Zaten yüksek cari açık sorunu nedeniyle büyüme oranı düşmekte olan ekonomimiz, hızlı bir düzeltme sürecine girerek küçülmüştür. Yıl içinde devreye sokulan teşvik paketleri, tek haneye inen faizler bile, genel bir iyileşme sağlama bakımından talebin gerçekleşmemesi nedeniyle beklentiyi karşılayamamıştır. Kamu maliyesinin gereklilikleri nedeniyle dengeli olarak sürdürülmek zorunda kalınan mali disiplinin, tüketici güven noksanının ve dış talep düşüklüğünün katlanılan olumsuzluğa katkıda bulunduğu gözlenmiştir. Zorluklarla dolu bir yılın sonlarına doğru başlayan hareketliliğin, dünya ve ülkemiz ekonomileri açısından dip noktasının aşıldığı, ara sapmalara karşın süreklilik gösteren bir yükselişi beraberinde getireceği beklentisi ağırlıklı olarak benimsenmektedir. Halen yaşamakta olduğumuz bu günlerdeki göstergeler de bu belirlemeyi doğrulamaktadır. Hiç şüphesiz, iyiye gidişin süreklilik göstermesi küresel ekonomik dengelerin yerine oturmasının yanı sıra özellikle ülkemiz bakımından mali disiplinin korunması ile yapısal reformların ısrarla sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Bunlarla, hem büyümenin sürdürülebilirliği, hem de ülkemizin örselenmiş sanayi kesimine yeniden ivme ve rekabet gücü kazandırmak suretiyle beklentilerin ötesinde bir aşama kaydedileceğinden şüphemiz yoktur. Değerli Ortaklarımız, Sizlerin de yakından bildiği ekonomik koşullar nedeniyle Topluluğumuz 2009 yılında alışılan ve bir anlamda gelenekselleşen büyümesini hedeflenen seviyelerde hayata geçirememiştir. Önceki dönemlerde ülke ekonomisinden kaynaklanan sorunlara yönelik yurtdışı pazarlardaki etkinliğin artırılması yönündeki uygulamaların, sorunların küreselleştiği hallerde aynı sonuçları vermemesi dikkate alınarak tüm pazarlarda yeni müşteri yaratmak, yeni ürün oluşturmak başta olmak üzere etkinlik muhafaza edilmeye çalışılmış ve kriz etkilerinin en alt düzeye indirilebilmesi için faaliyetlerin temkinle, ilkesel tutarlılık ve istikrar içinde yürütülmesi esası amaçlanmıştır. Etkileri giderek azalmakla birlikte yaşanmakta olan ekonomik sorunların aşılmasında, Topluluğumuz gerçekleştirdiği kapsamlı maliyet düşürme programları, katma değerli yeni ürün arayışları, rasyonelleşme ve etkin işletme sermayesi ile dengeli finansal yönetimi sonucu tarihinin en sağlam mali yapısına ulaşmıştır. Varılan noktada Topluluğumuz, faaliyet alanları ile ilgili her türlü potansiyeli değerlendirme ve yeni atılımlar gerçekleştirme anlayışını siz Değerli Hissedarlarımız ve Çalışanlarımızın katkılarıyla sürdürecektir. Bu çerçeve içinde ulaştığımız 2009 yılı konsolide sonuçlarını ana hatları itibarıyla siz Değerli Hissedarlarımızla paylaşmak istiyoruz. Satış gelirlerimiz toplamda, 3,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiş, uluslararası satışlarımızın payı ise bir miktar düşmeye karşın %47 gibi yüksek bir oran ile geçen yılki düzeyini korumuştur.

9 2009 YILLIK RAPOR 7 Geleceğe yürüyüşümüzü güven ve kararlılıkla sürdürüyor, istikrarlı ve temkinli büyüme anlayışı ile faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Cam üretimimiz, yaklaşık 2,7 milyon ton olurken, üretimimizin %34 ü yurtdışı faaliyetlerimizce gerçekleştirilmiş, soda üretimimiz 1,1 milyon ton, kum, kalker, feldspat gibi maden üretimimiz ise 2,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Topluluğumuzun geleceğe yapmakta olduğu yolculuğun yakıtının, insan kaynağının duygusal ve zihinsel enerjisinden oluştuğu bilinci ile tüm koşullarda birlikte üretme isteğinde olduğumuz çalışanlarımızın sayısı, Türkiye de aynı seviyelerde muhafaza edilmiş, yurtdışında ise bir miktar gerileme göstermiştir. Yatırım harcamalarımız, süren ekonomik krizin etkilerinin hafife indirilmesi bağlamında hedeflenenin altında hayata geçirilmiş ve 8 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada 428 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımların yapılmasında stratejik hiçbir girişimden vazgeçilmemiş, yatırımların zamanlamasının yeni ekonomik koşullara uyumlandırılması suretiyle kriz sonrası dönemin alt yapısının oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Kriz etkilerinin azaltılması ve muhtemel kur hareketlerinden korunmak amacıyla sürdürülen politikalar sonucunda net finansal borcumuz, %31 düzeyinde gerileyerek 913 milyon TL na inmiş, kriz ortamının beklenmeyen sapmalara ve yeni fırsatların değerlendirilmesi ihtimaline bağlı olarak sürdürülen yaklaşımımız sonucu yıl sonu itibarıyla likiditemiz milyon TL boyutlarına ulaşmıştır. Öz varlığımız %4 artışla milyon TL, net kârımız, ana ortaklık itibarıyla 112 milyon TL olarak gerçekleşirken, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımımız %212 artışla 773 milyon TL na ulaşmış, faiz amortisman ve vergi öncesi kârımız ise 689 milyon TL ile yüksek düzeyde oluşmuştur. Değerli Ortaklarımız, Takdir edileceği gibi Topluluğumuz, zor ekonomik koşullara rağmen rakiplere kıyasla tatminkâr bir performans düzeyini yakalamış ve geleceğe olan güveni sürdürmüştür. Bu sonuçlar, Topluluğun uzun yılların birikimi sonucunda yarattığı kurum kültürü ve tecrübesi ile çok sağlam temeller üzerinde faaliyet göstermesi ile hayata geçmiştir. Nitekim Topluluğumuz zaman içinde küreselleşme koşullarına ihtisaslaşma ile tam uyum sağlamış, büyük ölçek ekonomilerine ulaşmış, teknoloji ve Ar-Ge dahil tüm faaliyetlerini en yüksek standartlara çıkarma çabasını sürekli geliştirerek sürdürmüştür. Faaliyetlerini genişleyen bölgesel liderlik vizyonu çerçevesinde, ulusallıktan, uluslararası boyuta taşıyarak performansını ve iddiasını değişimi izleyen bir anlayışla bugünlere getirmiştir. Uluslararası arenada ulaşmış olduğumuz seçkin düzey ve saygınlık, geleceği kavrayan yürüyüşümüzün doğal bir sonucudur. Burada özellikle belirtmek isteriz ki, sektörümüzdeki ortaya çıkan küresel görünüm ve yeniden yapılanma süreci, bizim açımızdan önümüzdeki dönemde organik büyümenin yanı sıra, şirket satın alma veya işbirliği fırsatlarının artacağı bir ortamı da beraberinde getirecektir. Topluluğumuzun gelecekteki pozisyonunu tüm değişimleri gören ve kavrayan bir noktaya getirmek adına, tüm Şişecam lılar çalışma ve arayışlarını sürdüreceklerdir. Geleceğe yürüyüşümüzü güven ve kararlılıkla sürdürürken, 2010 yılı itibarıyla küresel ekonominin yeniden büyüme sürecine girmiş olmasının, beklenti ve umutlarımızı artırmış olduğunu özellikle ifade etmek isteriz. Bu gelişimi her zaman olduğu gibi fırsata çevireceğimiz, istikrarlı ve temkinli büyüme anlayışı ile gereğini hayata geçireceğimiz konusunda Sayın Hissedarlarımızın yanımızda olacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Topluluğumuza olan desteklerini sürdüren, cesaret vererek teşvik eden Değerli Ortaklarımıza; gayret ve fedakâr çalışmalarıyla Topluluğumuzun bir dünya şirketi haline gelmesini sağlayan ve geleceğimizin güvencesini oluşturan çalışanlarımıza; birlikte çalıştığımız tüm iş ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

10 YILLIK RAPOR Yönetim Kurulu

11 2009 YILLIK RAPOR 9 1- Prof. Dr. Ahmet Kırman* Başkan ve Murahhas Üye (51) Ankara da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. 2- Alev Yaraman Başkan Vekili (62) ODTÜ Kimya Bölümü, İngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaraman,1970 yılında Şişecam Topluluğu nda iş hayatına başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılları arasında Düzcam Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, 25 Nisan 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne seçilmiştir. 3- Yusuf Ziya Toprak* Üye (66) İ.İ.T.İ.A. Maliye Bölümü nden mezun olan Toprak, 1967 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı nda iş hayatına başlamıştır. Çeşitli birim ve yönetim kademelerinde çalıştıktan sonra, yılları arasında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. de Genel Müdür, yılları arasında da Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 4- Özgün Çınar* Üye (40) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olan Çınar, University of Southampton dan Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında lisans üstü derecesi almıştır yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Çınar, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalıştıktan sonra Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinde görev almıştır. Çınar, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 5- Köksal Burkan Üye (59) Erzurum Eğitim Enstitüsü nden mezun olan Burkan, yılları arasında öğretmenlik yapmış, 1980 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. de memur olarak göreve başlamış, çeşitli birim ve yönetim kademelerinde bulunmuştur arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 6- Yılmaz Ertürk Üye (45) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü nden mezun olan Ertürk, 1987 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü nde Stajyer İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır da Fon Yönetimi Müdürlüğü ne Fon Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak atanmış, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalışmış, 2003 te İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürü, 2006 da Dış İşler Müdürü olmuştur den bu yana Uluslararası Bankacılık Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 7- Murat Bilgiç Üye (41) 1990 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olan Murat Bilgiç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlamıştır yılları arasında Birmingham Üniversitesi/İngiltere de Para, Bankacılık, Finans konusunda yüksek lisans yapmış, 1999 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır yılları arasında Kurumsal Krediler Müdürlüğü nde Bölge Müdürü olarak görev yapan Murat Bilgiç, 30 Nisan 2008 tarihinden bu yana Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürü olarak görevine devam etmektedir. * Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Yönetim Kurulu Üyeleri dönemi için görevlendirilmiş olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

12 YILLIK RAPOR Üst Yönetim Genel Müdür A. Doğan Arıkan tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılmıştır.

13 2009 YILLIK RAPOR Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye (51) Ankara da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. 2- Gülsüm Azeri Düzcam Grup Başkanı (58) Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü nü tamamlayan Azeri, aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır yılında Çukurova Holding de iş hayatına başlayan Azeri, 1981 yılında Şişecam Topluluğu na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılları arasında Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevinde bulunmuştur Eylül ayından bu yana Düzcam Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 3- A. Taner Uz Cam Ev Eşyası Grup Başkanı (56) ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü nde lisans ve Mühendislik Bilimleri Bölümü nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Uz, 1976 yılında Ankara Erg İnş. Tic. ve San. A.Ş. de iş hayatına başlamıştır yılında Şişecam Topluluğu na katılan Uz, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır Eylül ayından bu yana Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 4- Teoman Yenigün Cam Ambalaj Grup Başkanı (57) Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde eğitimini tamamlayan Yenigün, 1975 yılında Şişecam Topluluğu nda göreve başlamıştır. Çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Yenigün, 1998 yılından bu yana Cam Ambalaj Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 5- Dr. Ateş Kut Kimyasallar Grup Başkanı (60) Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Kut, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamış, iş hayatına Atom Enerji Komisyonu nda başlamıştır yılında Şişecam Topluluğu na katılan Kut, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından bu yana Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 6- İbrahim Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanı (CFO) (50) ODTÜ İşletme Bölümü nde eğitimini tamamlayan Babayiğit, Türkiye İş Bankası A.Ş. de yılları arasında Müfettiş olarak görev yapmış, yılları arasında bankanın Genel Müdürlük birimlerinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü görevini yürüten Babayiğit, yılları arasında Sultanhamam Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır Temmuz ayında Şişecam Topluluğu na katılan Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 7- Mehmet Kara Planlama Genel Müdür Yardımcısı (59) Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde lisans, ABD Cleveland State Üniversitesi nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır yılında Şişecam Topluluğu nda planlamacı olarak iş hayatına başlayan Kara, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından bu yana Planlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 8- Dr. Yıldırım Teoman Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (55) İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü nde lisans, Birmingham Üniversitesi nde doktora eğitimini tamamlayan Teoman, 1979 yılında Birmingham Üniversitesi nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İTÜ Temel İşlemler ve Termodinamik Ana Bilim dalında doçent unvanını alan Teoman, 1983 yılında Şişecam Topluluğu na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından bu yana Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 9- Ali Nafiz Konuk İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (62) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Konuk, yılları arasında serbest Avukatlık, yılları arasında Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır yılında Şişecam Topluluğu na Endüstri İlişkileri Müdürü olarak katılan Konuk, Temmuz 2007 de Şişecam Genel Sekreterliği ne atanmıştır. Aralık 2007 den bu yana İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan

Detaylı

...küresel vizyon, dinamik yapı

...küresel vizyon, dinamik yapı T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş....küresel vizyon, dinamik yapı 2011 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi

Detaylı

küresel vizyon, dinamik yapı

küresel vizyon, dinamik yapı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. küresel vizyon, dinamik yapı 2012 Yıllık Rapor İçindekiler Finansal Göstergeler 02 Özetle Faaliyetler 08 Ortaklarımıza 12 Yönetim Kurulu 14 Üst Yönetim 16 Vizyonumuz

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2013 TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 Yılı Faaliyetleri 15 Risk

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

SERĐ: XI, NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZĐRAN 2010 DÖNEMĐ TÜRKĐYE ŞĐŞE VE CAM FABRĐKALARI A.Ş YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

SERĐ: XI, NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZĐRAN 2010 DÖNEMĐ TÜRKĐYE ŞĐŞE VE CAM FABRĐKALARI A.Ş YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU SERĐ: XI, NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZĐRAN 2010 DÖNEMĐ TÜRKĐYE ŞĐŞE VE CAM FABRĐKALARI A.Ş YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 1. Kısaca Topluluk Türkiye nin en büyük özel ticari

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirketin Merkez Adresi Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirketin Merkez Adresi Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı

faaliyet raporu 2009 Geleceği görmek

faaliyet raporu 2009 Geleceği görmek faaliyet raporu 2009 Geleceği görmek İçindekiler 04 Başlıca göstergeler 10 kilometre taşları 14 2009: Sağlam temeller üzerinde geleceğin inşa edildiği bir yıl 20 Yönetim kurulu Başkanı nın mesajı 24 Yönetim

Detaylı

yeniliklerin öncüsü Türkiye nin ilk boya fabrikası olarak kurulan Dyo Boya, sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak güçlü bir yer edinmiştir.

yeniliklerin öncüsü Türkiye nin ilk boya fabrikası olarak kurulan Dyo Boya, sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak güçlü bir yer edinmiştir. Dyo Boya Faaliyet Raporu 2009 içindekiler 2 Kısaca Dyo Boya 3 Türkiye nin İlk Boya Fabrikası Olan Dyo Boya nın Tarihinden Satırbaşları 4 Dyo Boya nın Rekabet Avantajları 5 Dyo Boya nın ilk leri 6 Rakamlarla

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2011 YILLIK RAPOR SODA SANAYİİ A.Ş. www.sodakrom.com. ŞİŞECAM Kuruluşudur.

SODA SANAYİİ A.Ş. 2011 YILLIK RAPOR SODA SANAYİİ A.Ş. www.sodakrom.com. ŞİŞECAM Kuruluşudur. SODA SANAYİİ A.Ş. SODA SANAYİİ A.Ş. www.sodakrom.com kapak.indd 1 ŞİŞECAM Kuruluşudur. 2011 YILLIK RAPOR 5/11/12 1:06 PM İçindekiler 2011 Yılı Önemli Gelişmeleri 1 UFRS ye göre Hazırlanmış Özet Konsolide

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2010 Say : 274

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2010 Say : 274 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2010 Say : 274 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2010 Yıl 51 Sayı 274 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 Kısaca Zorlu Enerji 2 Zorlu Enerji Hakkında 6 Zorlu Enerji nin Türkiye deki Faaliyetleri ve Planlanan Yatırımları 7 Yurt Dışında Devam Eden ve Planlanan Yatırımlar

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU. 40 yıldır dünyanın üretimini yapıyoruz!

2012 FAALİYET RAPORU. 40 yıldır dünyanın üretimini yapıyoruz! 2012 FAALİYET RAPORU 40 yıldır dünyanın üretimini yapıyoruz! 1970 ler 1973 Kordsa İzmit Lastik Kord Bezi Fabrikası 1976 Yugoslavya ya İlk İhracat 1980 ler 1982 Lastik Kord Bezinde Kordsa 2 Hat Yatırımı

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya S/1 Faaliyet Raporu 2009

Vestel Beyaz Eşya S/1 Faaliyet Raporu 2009 S/1 Faaliyet Raporu 2009 Vestel Beyaz Eşya Faaliyet Raporu 2009 S/2 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler 2 Kurumsal Profil 4 Özetle Vestel City 6 Özetle Zorlu Grubu 7 Vestel Şirketler Grubu nun yapılanması

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

KARLI..CAZİP...HIZLI... KATILIMCI... DAHA VERİMLİ... CAZİP...HIZLI...YAKIN... KARLI..CAZİP...HIZLI...

KARLI..CAZİP...HIZLI... KATILIMCI... DAHA VERİMLİ... CAZİP...HIZLI...YAKIN... KARLI..CAZİP...HIZLI... DAHA VERİMLİ...KARLI...CAZİP...HIZLI...YAKIN...KATILIMCI... DAHA VERİMLİ...KARLI... CAZİP...HIZLI...YAKIN...KATILIMCI... DAHA VERİMLİ...KARLI...CAZİP...HIZLI... YAKIN...KATILIMCI... DAHA VERİMLİ...KARLI...CAZİP...HIZLI...YAKIN...

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi TÜRKİYE NİN BANKASI 2010 FAALİYET RAPORU İŞ BANKASI FAALİYET RAPORU 2010 Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası Kurumsal Yönetim 4 Rakamlarla İş Bankası 6 86 Yılın Öyküsü İlkler, Yenilikler

Detaylı