Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atom ve Periyodik Sistem. Ünite"

Transkript

1 Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM

2 KİMANIN TEMEL KANUNLARI ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Antoine Laurent de Lavoisier ilk defa bilimsel ölçme ve deneyler yaparak Kütlenin Korunumu Kanununu ortaya çıkarmıştır. anma olayını bugünkü anlamda açıklayıp oksijenin metallerle verdiği bileşiklerin metal oksitler olduğunu göstermiştir. Lavoisier, içerisinde hava olan cam balon içerisine bir parça kalay atıp ağzını kapatmış ve bunları tartmıştır. Daha sonra ağzı kapalı cam balonu ısıttığında beyaz renkli tebeşir tozu gibi bir maddenin (kalay oksit) olduğunu görmüştür. Son durumda cam balonu tarttığında ilk tartımdaki kütleyle aynı olduğunu görmüştür. Kimya ile simyayı birbirinden farklı kılan en önemli etken, elbette ki kimyanın ölçmeye dayalı olmasıdır. Bazı deneylerin yapılması ve bu deneylere ait sonuçlardan yola çıkarak hipotezler kurulup, teoriler geliştirilmesi kimyayı günümüzde bir bilim haline getirmiştir. Kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan değişimler ile ilgili dört tane temel kanun vardır. 1. Kütlenin Korunumu Kanunu Kimyanın en önemli kanunlarından birisi olan kütlenin korunumu kanunu Antoine Laurent de Lavoisier tarafından oluşturulmuştur yılında Fransız kimyacı Lavoisier yanan maddelerin havanın oksijeniyle birleşmesinin bir sonucu olduğunu deneysel olarak göstermiştir. apmış olduğu deneyi, kapalı bir kapta gerçekleştirmiş, kabın tepkime sonundaki toplam kütlesinin başlangıçtaki kütleye eşit olduğunu göstermiştir. Kimyasal tepkimelerde atomların cinsi ve sayısı değişmediğinden toplam kütlede de bir değişim olmaz. ani tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Örneğin; Kalsiyum elementi ile kükürt elementinin tepkimesi sonucu kalsiyum sülfür bileşiği oluşur. Bu olayda kütlenin korunumu kanunu gösterilecek olursa; şeklindedir. Kalsiyum (Ca) + Kükürt (S) SORU Magnezyum (Mg) ve azottan (N) oluşan bir bileşikte kütlece % 28 azot bulunmaktadır. Bu bileşiğin 20 gramında kaç gram Mg bulunur? Kalsiyum sülfür (CaS) Bileşiğin % 28'i azot ise % 72'si magnezyumdur. 100'de 72 ise 20'de? A) 16,2 B) 14,4 C) 12?= 14,4 gram Mg bulunur. D) 7,2 E) 4,8 anıt B a b (a) resminde dereceli silindirde görülen sıvı, soldaki behere dökülüp bir karışım oluşturuluyor. (b) resminde oluşan karışımın toplam kütlesinin başlangıçtaki toplam kütleye eşit olduğu gözleniyor. 44 SORU X kütlesi (g) X 3 kütlesi (g) X elementinin değişen miktarlarına karşı, oluşan X 3 kütlesi grafikte verilmiştir. Bileşikteki X ve elementlerinin kütlece birleşme oranı c m m X m kaçtır? A) B) C) D) E) 5 3 Grafiğe bakıldığında 2 gram X harcandığında 5 gram X 3 oluşmuştur. 52= 3 gram harcanır. m 2 Kütlece birleşme oranı c m X m = tür. 3 Soru anıt A

3 CH 4 + 2O 2 S CO 2 + 2H 2 O 3,2 g x g 8,8 g 7,2 g ukarıdaki tepkimede harcanan O 2 kütlesi kaç gramdır? A) 16,4 B) 14,8 C) 13,6 D) 12,8 E) 10,4 36 gram karbon (C), hidrojenle (H) birleşerek 40 gram bileşik oluşturmaktadır. Buna göre, bileşikteki hidrojenin kütlece %'si kaçtır? A) 10 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50 Kütlenin korunumu kanununa göre tepkimeye giren ve tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamı eşit olmalıdır. 3,2 + x = 8,8 + 7,2 x= 12,8 gram anıt D anıt A ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Kütle (g) 9,6 4,2 Zaman 0 X ve elementlerinden Z bileşiğinin oluşması sırasında toplanan verilerle yukarıdaki grafik çizilmiştir. Bu grafiğe göre, I. Başlangıçta toplam kütle 19,2 gramdır. II. Oluşan bileşik 15 gramdır. III. Bileşiğin kütlece % 64'ü X'tir. A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III X Grafiğe göre başlangıçta 9,6'şar gram X ve vardır. Başlangıçtaki toplam kütle 9,6 + 9,6= 19,2 gram olur. Grafiğe bakıldığında X'ten 9,6 4,2= 5,4 gram kullanılırken 'den 9,6 gram kullanılmıştır. Oluşan bileşik 5,4 + 9,6= 15 gram olur. 15 gram bileşikte 5,4 g X 100??= % 36'sı X'tir. anıt C X Bir bileşiği oluşturan X ve elementleri bir daire diliminde kütlece ifade edilmiş olup, dilimler özdeştir. X Buna göre, m 1 I. X ve 'ler arasındaki kütlece birleşme oranı c m m = 'ü. t r 3 II. 8 gram bileşiğin 6 gramı 'dir III. Bileşiğin kütlece % 20'si X'tir. A) alnız I B) alnız II C) I ve III D) II ve III E) I ve II anıt E 45

4 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Joseph Proust ( ) 2. Sabit Oranlar Kanunu 1799 yılında Fransız kimyacı Joseph Proust tarafından ortaya konulmuştur. Bu kanuna göre, bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır. Bileşiğin miktarı değişse de bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı hiçbir zaman değişmez. Örneğin; Kalsiyum ve kükürt elementlerinden oluşan CaS bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 5/4 tür. ani her 5 gram kalsiyumun tamamen tepkimeye girebilmesi için 4 gram kükürt elementi gerekmekte ve tepkime sonucunda kütlenin korunumu yasasına göre 9 gram CaS bileşiği oluşmaktadır. Ca nın kütlesi S nin kütlesi CaS nin kütlesi 5 gram 4 gram 9 gram 15 gram 12 gram 27 gram 40 gram 32 gram 72 gram Buna göre, CaS'deki elementler arasında sabit oran m Ca m S = 5 4 Not olur. Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran olduğuna göre bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri de sabittir. Hidrojenin kütlesi(g) Hidrojenin kütlesi(g) Oksijenin kütlesi(g) H 2 O bileşiğinde H 2 O bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme m m oranı 1 oranı H H 1 = = dir. m dir. m O 8 O 8 ukarıdaki grafikte hidrojen ve oksijen elementlerinin değişik kütlelerde birleşmesine ait değişim ukarıdaki grafikte hidrojen ve oksijen elementlerinin görülmektedir. değişik kütlelerde birleşmesine ait değişim görülmektedir. 7 gram Fe ile 4 gram S birleşirse 11 gram FeS bileşiği oluşur. FeS nin elementlerinden oluşumunda bu oran değişmez. mfe 7 mfe 7 ms 4 m = ise m =, S 4 FeS 11 m = FeS 11 FeS nin elementlerinden oluşumuna ait aşağıdaki grafikleri çizebiliriz. Elementlerin kütlece birleşme oranı (m Fe /m S ) FeS'nin kütlesi (g) UARI Fe'nin kütlesi (g) S'nin kütlesi (g) Elementlerin harcanan kütleleri (g) Fe S 11 FeS'nin kütlesi (g) Bileşiği oluşturan elementler arasındaki birleşme oranı değişecek olursa aynı elementler ile yeni ve farklı bileşikler oluşturulmuş olur. MgO ve MgO 2 bileşiklerinde elementlerin kütlece birleşme oranları sırasıyla = ve = 'ü. t r ukarıdaki bileşiklerden de görüldüğü gibi aynı elementlerin oluşturduğu farklı formüle sahip bileşiklerdeki kütlece birleşme oranı farklıdır. 46 SORU Al 2 S 3 bileşiğinde alüminyumun kükürtle 9 kütlece birleşme oranı dır. 16 Buna göre, 48 gram kükürt kaç gram Al 2 S 3 bileşiğinde bulunur? A) 56 B) 65 C) 75 D) 95 E) gram Al ile 16 gram S'den 25 gram bileşik oluşur. 16 gram S'den 25 gram bileşik oluşursa 48 gram??= 75 gram bileşik oluşur. anıt C Soru

5 ÜNİTE ÜNİTE Buna göre, 36 gram X23 bileşiği elde etmek için en az kaç gram gereklidir? A) 24 B) 22 C) 18 D) 16 E) 12 X2 için 1 X 3 = 2 8 XS3 S4 2X = = > 18 g bileşik gram bileşik için 12 gram gerekli ise 36 gram??= 24 gram gereklidir. X23 için 1 anıt A m 7 X bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı c m X m = 4 tür. m Buna göre, X23 bileşiğindeki kütlece birleşme c m X m oranı kaçtır? A) 3 2 B) 4 7 C) 7 6 D) 6 7 E) X bileşiği için & X23 için & X 7 = 4 2X = & anıt C X3 bileşiğini oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı mx m = 2 tür. 3 B) 40 C) 50 D) 60 B) X2 X 2 = 1 X 2 1 = & Bileşiğin kütlece % 50'si olur. E) 90 X3 bileşiğinin kütlece % 60'ı olduğuna göre, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kütlece % 50'si X'tir? A) X X 2 = 3 3 X2 için & Buna göre, X2 bileşiğinin kütlece yüzde kaçı 'dir? A) 20 X3 için & C) X23 D) X2 E) X25 anıt C Bileşiğin % 60'ı ise % 40'ı X'tir. X 2 = 1 X 2 1 X2 bileşiği alındığında = & olur X3 için & X 40 = 3 60 ani % 50'si X, % 50'si 'dir. anıt D X2 bileşiğinde 4 gram X ile 1 gram birleşiyor. Aynı elementlerden oluşan X23 bileşiğinin 21 gramında kaç gram X vardır? A) 74 B) 12 C) 10 D) 9 E) 4 anıt B 47 ATOM ATOM VE VE PERİODİK PERİODİK SİSTEM SİSTEM mx 3 = X2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 8 m dir.

6 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM X ile arasında oluşan bir bileşikte elementlerin kütlece birleşme m oranı X 7 m = dir gram X ile 80 gram tepkimeye girerse hangi maddeden kaç gram artar? A) 7 gram X B) 20 gram C) 8 gram D) 10 gram E) 20 gram X m X 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X 1 = dir. 2 Buna göre, 8 gram X ile kaç gram elementi birleşerek X 2 3 bileşiği oluşur? 28 gram kullanılır. X 7 g 20 g 4 kat 35 g 4 kat 80 g 35 28= 7 gram X artar. anıt A A) 8 B) 12 C) 20 D) 24 E) 40 anıt B 12 gram X ve m gram elementlerinin tepkimesinde, X in tamamının harcanması için 9 gram daha eklemek gerekmektedir. Oluşan bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı m m X 4 = olduğuna göre, m sayısı kaçtır? 7 A) 24 B) 20 C) 18 D) 16 E) 12 m Kütlece birleşme oranı X 4 m = olduğundan 12 gram X ile 21 7 gram birleşir. X in tamamını harcamak için 9 gram eklemek gerektiğinden başlangıçta 21 9 = 12 gram vardır. anıt E 48 Oluşan X 2 kütlesi (g) İlave edilen kütlesi (g) X elementi bulunan kaba elementi ilave edilerek X 2 bileşiğinin elde edilmesi olayına ait oluşan X 2 kütlesiilave edilen kütlesi grafiği yukarıda verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tepkimeden sonra kapta 32 gram madde vardır. B) 24 gram X 2 oluşmuştur. C) 2 gram artmıştır. D) Başlangıçta kapta 18 gram X vardır. m 3 E) X 2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı c m X m = dir. 1 Grafiğe bakıldığında 24 gram X 2 bileşiği oluşurken 6 gram harcanmıştır = 18 gram X kullanılmıştır. m X 18 3 Kütlece birleşme oranı c m m = & 'dir. 6 1 Grafiğe bakıldığında 8 6= 2 gram artmıştır. Tepkimeden sonra kapta 24 gram X 2 bileşiği ve 2 gram artan 'den vardır. Toplam = 26 gram vardır. anıt A Soru

7 3. Katlı Oranlar Kanunu 1804 yılında John Dalton tarafından bulunmuştur. Bileşiklerde elementler arasındaki kütle oranının korunmasına karşın bazen aynı elementlerin birbirleriyle birleştiklerinde farklı özellikler gösteren bileşikleri oluşturduğu gözlenmiştir. Örneğin karbon ve oksijenin birleşmesiyle özellikleri tamamen birbirinden farklı karbondioksit (CO 2 ) ve karbonmonoksit (CO) diye adlandırılan iki farklı ürün meydana gelir. Aynı zamanda Dalton atom teorisi de Katlı Oranlar Kanununu desteklemektedir. Bu kanunda Dalton iki element birden fazla bileşik oluşturmak üzere birleşirse, bir elementin belli bir kütlesi ile birleşen diğer elementin farklı kütleleri arasında tamsayılı bir oran vardır şeklinde bahsetmektedir. Örneğin; NO ve NO 2 bileşiklerinde eşit miktarda N vardır. Bileşiklerdeki oksijenler arasındaki oran ise 1 2 dir. NO ve N 2 O 5 bileşiklerinde ise, N miktarlarını eşitlemek için NO bileşiği 2 ile genişletilirse N 2 O 2 gibi olur. N 2 O 2 ve N 2 O 5 bileşiklerinde N miktarları eşit olduğundan oksijenlerin katlı oranı 2 5 'tir. John Dalton ( ) ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Katlı oranlar kanunu, iki elementin farklı iki bileşiği için geçerlidir. ani basit formülleri aynı olan bileşik çifti arasında katlı oran aranmaz. Ayrıca katlı oran 1 olmamalıdır. NO 2 ve N 2 O 4 bileşikleri arasında katlı oran yoktur. Aynı tür atomlardan oluşmayan bileşik çiftleri arasında katlı oran aranmaz. Örneğin, NO ve CO bileşikleri arasında bir katlı orandan söz edilemez. Bir elementin katlı oranı a b ise diğer elementin katlı oranı b a Aynı tür atomlardan oluşan farklı bileşiklerdeki elementlerin kütlelerine bakılarak da katlı oran yorumu yapılabilir. Aşağıdaki örnekte, karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklerin birincisinde 12 gram karbon ve 4 gram hidrojen, ikincisinde ise 24 gram karbon ve 6 gram hidrojen bulunmaktadır. Bu bileşiklerde aynı miktarda karbon içeren hidrojen kütleleri arasındaki oranı bulabilmek için birinci bileşik 2 ile genişletilmelidir. Karbonun kütlesi (g) Hidrojenin kütlesi (g) I. bileşik 12 4 x 2 II. bileşik 24 6 Hidrojenler arasındaki katlı oran = olarak bulunur. 'dır. Karbon monoksit O = C Karbon dioksit 1 = 1 O 2 = = C 1 Karbon monoksitteki oksijenin karbon dioksitteki oksijene oran : 1:2 SORU Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlar yasasına uyar? A) H 2 SO 4 H 2 SO 3 B) N 2 O 3 Al 2 O 3 C) SO 2 SO 3 D) H 2 O 2 H 2 S Katlı oranlar kanunun uygulanabilmesi için bileşik içerisinde sadece iki farklı cins element bulunmalıdır. B ve D şıklarındaki bileşikler aynı tür atomlardan oluşmamaktadır. E şıkkındaki bileşiklerin basit formülleri aynıdır. E) C 4 H 8 C 2 H 4 SO 2 v Katlı oran 2 SO 3 'tür. 3 anıt C H O HO Dalton'a göre suyun oluşumu 49

8 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Bileşik X kütlesi (g) Bileşik kütlesi (g) a 1,4 3 b 1,4 3,4 Tabloda X ve elementlerinden oluşan iki bileşik için, içerdikleri X kütlelerine karşılık bileşik kütleleri verilmiştir. Buna göre, a ile b bileşikleri arasındaki katlı oran kaçtır? A) B) C) D) E) a bileşiğinde 1,4 gram X e karşılık 3 gram bileşik oluştuğundan 3 1,4 = 1,6 gram vardır. b bileşiğinde 1,4 gram X e karşılık 3,4 gram bileşik oluştuğundan 3,4 1,4 = 2 gram vardır. X 14, 16, 14, 2 16, 4 Elementlerden biri eşit olduğundan katlı oran & olur. 2 5 anıt A X ve elementleri arasında iki farklı bileşik oluşmaktadır. Birinci bileşiğin formülü X 3 4, ikinci bileşiğin formülü ise X 2 n 'dir. Aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki kütlesinin ikinci bileşikteki kütlesine oranı 3 8 olduğuna göre, "n" sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 X miktarlarını eşitlemek için X 3 4 bileşiği 2 ile X 2 n bileşiği 3 ile genişletilirse; X34 $ X = X2n $ X6 3n 3 3n 3n= 3 n= 1 anıt E 1. bileşik X 2 a 2. bileşik X 3 b Aynı miktar X ile birleşen 1. bileşikteki nin 2. bileşikteki ye 3 kütlece birleşme oranı 'dir. 8 Buna göre, b a oranı kaçtır? A) 4 3 B) 2 3 C) 4 1 D) 3 2 E) 3 4 anıt C X ile arasında oluşan üç bileşikte X ve 'nin kütlece birleşme oranları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre, eşit miktarda ile birleşen X'in kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I > II > III B) II > III > I C) III > II > I D) III > I > II E) I > III > II anıt D 50 Soru

9 X ve 'den oluşan iki bileşikte aynı miktar X ile birleşen 'lerin 4 kütle oranı 'tir. Buna göre, 5 I. X 3 4 X 3 5 II. X 2 X 2 5 III. X 4 X 2 5 bu bileşik çiftleri yukarıda verilenlerden hangileri olabilir? A) alnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III X'in kütlesi (g) 7 'nin kütlesi (g) 2 3 X ve elementlerinden oluşan iki bileşikteki X ve kütleleri yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre, birinci bileşiğin formülü X ise ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? I II I. X 3 4 X 3 5 v X'ler eşitken 'lerin oranı 5 4 tir. II. 2/X 2 X 2 5 v X'ler eşitlendiğinde 'lerin oranı 5 4 tir. III. 2/X 4 X 2 5 v X'ler eşitlendiğinde 'lerin oranı 5 8 'tir. anıt B Grafiğe bakıldığında birinci bileşikte (X) 7 gram X, 2 gram ile birleşmiştir. X 7 X için & = 2 İkinci bileşiğin formülü X a b olsun grafiğe göre ikinci bileşikte 7 gram X, 3 gram ile birleşmiştir. ax. 7 a. 7 7 a 2 = & = = b. 3 b. 2 3 b 3 Bileşiğin formülü X 2 3 bulunur. ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM A) X B) X 2 C) X 2 D) X 2 3 E) X 3 4 anıt D Bileşikler X kütlesi (g) kütlesi (g) Bileşik formülü I. bileşik X 2 3 II. bileşik 7 m X 2 2X 35 X 7 X 2 3 için & = = X 7 X 2 için & = 2 m 7 7 = m 28. m & = 16 ukarıda verilen bilgilere göre m'nin sayısal değeri kaçtır? A) 80 B) 62 C) 44 D) 32 E) 16 anıt E X ve elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisinde kütlece % 50, ikincisinde ise % 40 X bulunmaktadır. Birinci bileşiğin formülü X 2 olduğuna göre, ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X 2 B) X 3 C) X 2 D) X 2 3 E) X 3 4 Birinci bileşiğin % 50'si X ise % 50'si 'dir. İkinci bileşiğin % 40'ı X ise % 60'ı 'dir. X 50 X 2 X 2 için & = = İkinci bileşiğin formülü X a b olsun. ax. 40 a. 2 4 a 1 = = = b. 60 b. 1 6 b 3 Bileşiğin formülü X 3 bulunur. anıt B 51

10 4. Birleşen Hacim Oranları Kanunu ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Gay-Lussac ( ) 1808 yılında Gay-Lussac, gazlarla ilgili yaptığı çeşitli deneyler sonucunda, aynı basınç ve sıcaklıkta gazların belli hacim oranlarında birleştiklerini gözlemlemiştir. Buna birleşen hacim oranları kanunu denir. Bu kanun sadece gazlar için geçerlidir. Gay-Lussac yaptığı deneylerin birinde aynı şartlarda 1 hacim azot gazına karşılık 3 hacim hidrojen gazının kullanıldığını belirlemişti. Bu tepkime sonucunda ise aynı şartlarda gaz fazında 2 hacim NH 3 oluşmaktaydı. N 2 (g) + 3H 2 (g) S 2NH 3 (g) 1 tanecik 3 tanecik 2 tanecik 1 hacim 3 hacim 2 hacim ani 4 hacim gaz harcanmış ve 2 hacim ürün elde edilmişti. Ancak Dalton bu duruma karşı çıkarak hacim oranlarının 1 olması gerektiğini savunmuştur. Onu böyle bir düşünceye iten neden ise, kendi teorisine göre atomların parçalanamamasıdır. ine bu nedenden ötürü Dalton suyun formülünün H 2 O değil de HO olduğunu savunmuştur. Dalton'a göre, H(g) + O(g) S HO(g) 1 tanecik 1 tanecik 1 tanecik 1 hacim 1 hacim 1 hacim şeklindedir. Daha sonra yapılan deneyler sonucu elde edilen veriler birleşen hacimlerin yukarıdaki oranda olmadığını göstermiştir. Bu soruna yaptığı çalışmalarla elementlerde molekül kavramını ortaya atarak Avogadro açıklık getirmiştir. Avogadro'ya göre; Maddelerin yapısını oluşturan tanecikler atomların birbirlerine bağlanması ile oluşan moleküller şeklinde olmalı ve tepkime sırasında molekülleri oluşturan atomlar arasındaki bağlar kırılarak yenileri oluşmalıdır. H 2 (g) O 2 (g) S H 2 O(g) 1 tanecik 1 tanecik 2 1 tanecik 1 hacim 1 hacim 2 1 hacim 2 hacim H 2 1 hacim O 2 2 hacim H 2 O Amadeo AVOGADRO ( ) Avogadro hipotezine göre; Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan farklı gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda tanecik (atom veya molekül) vardır. Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan farklı gazların eşit sayıdaki molekülleri eşit hacim kaplar. 52 Soru

11 2 litre C x H 8 gazı ile y litre H 2 gazı birleşerek 2 litre C 5 H 12 gazını oluşturuyor. Ölçümler aynı sıcaklık ve basınçta yapıldığına göre, x ve y sayıları kaçtır? x y A) 3 4 B) 5 3 C) 3 2 D) 5 4 E) 4 3 Aynı sıcaklık ve basınçta hacim ile molekül sayısı doğru orantılıdır. 2CxH8+ yh2$ 2C5H ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM anıt D 1 hacim X n gazı ile 1 hacim n gazının tepkimesinden aynı koşullarda 1 hacim X n 3 gazı elde ediliyor. Buna göre, X n ile X n 3 bileşiklerindeki 'ler arasındaki katlı oran kaçtır? A) 1 2 B) 1 3 C) 3 7 D) 4 3 E) 5 3 Aynı koşullarda hacim ile molekül sayısı doğru orantılıdır. X n + n X n 3 'lerin eşit olabilmesi için n= 2 olmalıdır. X 2 v Katlı oran 1 X 2 3 'tür. 3 anıt B Aynı koşullarda, 2 litre N 2 H 4 gazı ile 2 litre F 2 gazının tepkimesinden 4 litre X gazı oluştuğu gözleniyor. Buna göre, X gazının formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) N 2 H 4 F 2 B) NHF 2 C) NF 3 D) N 2 H 4 E) NH 2 F Aynı koşullarda hacim ile molekül sayısı doğru orantılıdır. 2N 2 H 4 + 2F 2 4X T 4N 8H 4F NH 2 F anıt E 53

12 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM Alt tarafı negatif () yükle yüklü olan bulutlar yeryüzünün pozitif yükle yüklenmesini sağlar. SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME Milattan önce 5. yüzyılda deneylerle ispatlanmadan ortaya atılmış en küçük yapı taşı atom kavramı, 19. yüzyılın başlarında deneylere ve bilinen kimya yasalarına bağlı olarak gelişti ve bilimsel olarak atom modelleri ortaya konuldu. Atomun yapısı ile ilgili teorilerin geliştirilmesi elektriksel deneylerle mümkün olmuştur. Elektrik yükü ile kez antik dönemde ağaç reçinesinin fosilleşmesiyle oluşan kehribarın (eski unanca: elektron) ipek ya da yüne sürtüldüğünde küçük cisimleri çekmesi ile belirlenmiştir. Bu tür elektriklenme olayına günlük hayatımızda da karşılaşırız. + + İki cisim farklı yükle yüklenmişse birbirlerini şekildeki gibi çeker. + İki cisim aynı yükle yüklenmişse birbirlerini şekildeki gibi iter. Örneğin; yün kazakların giyilirken ve çıkarılırken kıvılcımların oluşması, otomobilin kapısına dokunduğumuzda elektrik çarpması ya da plastik bir tarağı saçımıza sürtüp akan suya yaklaştırdığımızda suyu çekmesi gibi. Bu da elektrik yükünün bir yerden bir yere hareket ettiğini gösterir. Pozitif (+) ve negatif () olmak üzere iki tür elektrik yükü Benjamin Franklin tarafından keşfedilmiştir. ünlü kumaşa sürtülen ebonik çubuğun elektriklenme türüne negatif elektrik yükü, ipek kumaşa sürtülen cam çubuğun elektriklenme türüne ise pozitif elektrik yükü denir. Elektriksel olarak nötr olan bir cisim eşit sayıda negatif ve pozitif yüke sahip oldukları için net yük içermez. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazla ise madde pozitif yüklüdür. Negatif yük sayısı, pozitif yük sayısından fazla ise madde negatif yüklüdür. Atomların elektrik yüklü olduklarını plastik çubuk kullanarak uygulayacağınız birkaç işlem ile anlayabilirsiniz. Plastik çubuğu, küçük parçalar halinde böldüğünüz kağıda dokundurduğunuzda kağıt parçalarını çekmediğini görürsünüz. Ancak plastik çubuğu kumaşa sürterek tekrar kağıt parçalarına dokundurduğunuzda kağıt parçalarını çektiğini görürsünüz. 54 Amerikalı mucit Benjamin Franklin ( ) fırtına bulutlarının statik elektrikle yüklü olduğunu gösterdi. Bunu fırtınalı bir havada metal bir anahtar bağlanmış ip ile uçurtma uçurarak yaptı. ıldırım ıslak ipe çarptı ve elektrik aşağı, ipin ucunu tutmakta olan Franklin'e doğru aktı. Franklin tehlikeyi atlatmış olsa da daha sonra bu deneyi terkarlamaya çalışanların bazıları yıldırım çarpması sonucu öldü. Kumaşa sürtülen plastik çubuk elektrik yükü kazanır. Elektriklenen plastik çubuk kağıt parçalarını kendine çeker. Elektriklenme olayında maddenin yapısı değişmediğinden elektriklenme atom alışverişiyle olmaz. ün kumaş ve ebonit çubuk arasındaki elektriklenme olayında yün kumaş ve ebonit çubuk kendi yapısını korumuş, başka bir maddeye dönüşmemiştir. Sürtme işlemi süresince iki madde arasında yüklü tanecik alışverişi olur. Atomu oluşturan bu tanecikler atomdan çok daha küçüktür. Maddelerin elektriklenmesini sağlayan atomun yapısındaki negatif () yüklü elektronlardır. Sürtünme ile atomun yapısındaki elektronlar bir maddeden diğerine geçer. Sonuç olarak burada bahsedilen elektriklenme olayı, atomda + ve yükler bulunması gerektiği ve dolayısıyla atomun bölünebilir olduğu fikirlerinin oluşumuna neden olmuştur. Soru

13 SORU Maddenin elektriklenmesi ile ilgili; I. Elektriklenme maddelerin arasında atomların alışverişiyle olur. II. Sürtünme yoluyla oluşan elektriklenme sonucu maddenin yapısı değişir. III. Farklı tür yükler birbirini çeker. A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III SORU I. ün kazağı çıkarırken meydana gelen çıtırtı sesleri II. Bilgisayar ekranlarının tozlanması III. ağmur yağması IV. Saça sürülen tarağın küçük kağıt parçalarını çekmesi ukarıda verilen olaylardan hangileri elektriksel yüklerin varlığını gösterir? A) I ve III B) II ve IV C) I ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve IV Elektriklenme atomun yapısındaki negatif () yüklü elektron alışverişiyle olur. Maddenin yapısı değişir. (+) ve () yükler yani farklı tür yükler birbirini çeker. anıt D I, II ve IV olaylarda elektrik yükü bir yerden bir yere hareket eder. anıt E FARADA ELEKTROLİZ DENEİ Elektrik yüklerini açıklamak için genellikle atomların yapısından yararlanılır. Elektriklenme ile atomlar bölünmeyeceğinden atomdan daha küçük taneciklerin var olduğu güçlü elektriklenmenin atomlar üzerinde yapmış olduğu değişiklikler neticesinde ortaya çıkmıştır. Faraday'ın 1830'larda yaptığı elektroliz deneylerine kadar atomun yapısı ile ilgili herhangi bir çalışma veya ilerleme yoktur. Elektrik ve kimyasal değişme arasında nicel bir ilişkinin olduğu 1833'de M. Faraday tarafından bulunmuştur. Kimyasal bileşiklerin sulu çözeltilerine elektrik akımı uyguladığında, eksi yüklü elektrotta (katotta) bileşiği oluşturan artı yüklü iyonları element olarak elde etmiştir. Faraday'ın yaptığı deneylerden, bir atomun ancak belirli bir miktar veya bu miktarın bazı basit katları kadar elektrik yükü taşıyabileceği sonucu çıkarılabilir. ani elektrik yükleri parçacıklar halinde taşınmaktadır. Elektrik yükünün parçacıklar halinde taşınması, elektriğin taneciklerden oluştuğunu gösterir. SORU I. Elektrik yükü parçacıklar halinde taşınır. II. Aynı yükle yüklenmiş maddeler birbirini iterken farklı yüklerle yüklenmiş maddeler birbirini çekerler. III. Elektrik ve kimyasal değişme arasındaki ilişki Faraday la kanıtlanmıştır. ukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Elektrik yükü pozitif veya negatif parçacıklar halinde taşınır. Aynı yükle yüklenmiş maddeler birbirini iterken farklı yüklerle yüklenmiş maddeler birbirini çekerler. Elektrik ve kimyasal değişme arasında nicel bir ilişkinin olduğu 1833'de M. Faraday tarafından bulunmuştur. anıt E Elekt rik yük lü ta rak. Eğer saç la rı nı zı ku ruyken ta rar sa nız ta rak ta dur gun yük olu şur ve yak laş tı rıl dığın da ka ğıt par ça la rı nı çe ker. Michael Faraday ( ) Humphry Davy nin asis ta nı olan Fa raday, Davy nin en bü yük bu lu şu olarak ad lan dı rı lır. Fa ra day fi zik ve kim ya bi li mi ne elekt ro liz le il gi li sis te ma tik çalışmaları içe ren birçok katkı yapmıştır. Not Elektrot: Elektroliz kabındaki elektrolit çözelti içine batırılan metallere denir. Anot: Elektroliz kabında pilin pozitif kutbuna bağlı elektroda denir. Katot: Elektroliz kabında pilin negatif kutbuna bağlı elektroda denir. V Tuz köprüsü (Ag) elektrot (Zn) elektrot Katot 1 M AgNO 3 1 M Zn(NO 3 ) 2 Anot AgNO 3 çözeltisi elektroliz edildiğinde katotta 1,118 mg Ag açığa çıkaran elektrik yükü miktarı 1 Coulomb (C) dur. ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 55

14 ELEKTRONUN KEŞFİ VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM George Stoney ( ) Katot ışınları tüpündeki negatif yüklü taneciklere elektron adını Thomson vermemiştir te İrlandalı bilim insanı George Stoney elektronun varlığını kanıtlayamamış olmasına rağmen elektronun yükünü hesaplamış ve bu taneciklere elektron adını vermiştir. Faraday'ın çalışmaları, Havas boflalt lm fl tüp atomda yüklü taneciklerin Katot (C) bulunduğunu ve Dalton Atom Teorisindeki en küçük taneciğin atom olmadığını gösterse de elektronların varlığına 2 1 ar k dair ilk kanıtlar 1870 lerde Anot (A) William Crooks tarafından belirlenmiştir. Crooks geliştirdiği vakumlu tüp içerisinde gazların üksek gerilim kayna Görünmeyen katot fl n Çinko sülfür ile kaplanm fl ekran katot fl n n alg lar elektrikle etkileşim sonucu ortaya çıkan davranışlarını inceledi. Buna göre, katot ışını tüpü adı verilen cam tüpün iki ucuna bir doğru akım üreteci bağlamış, elektrotlar arasına yüksek voltaj uygulamış ve tüpün negatif ucundan yani katodundan anoduna doğru hareket eden ışınların tüpün sonunda yeşilimsi ışın oluşturduğunu görmüştür. Bu ışına katot ışınları denir yılında Joseph John Thomson bu denemeleri tüpün dışına manyetik alan ve elektriksel alan uygulayarak katot ışınlarının negatif kutup tarafından itildiğini, pozitif kutup tarafından da çekildiğini gözledi. Böylece katot ışınlarının hızlı hareket eden negatif yüklü () tanecikler olduğu sonucuna vardı. Bu negatif yüklü taneciklere George Stoney'in önerdiği gibi elektron adı verildi. Katot Işınlarının Özellikleri Hızla akan elektronlardır. Katottan anoda doğru hareket ederler. Kullanılan elektrodun cinsine (demir, platin vb.) bağlı değildirler. Tüpün içindeki gazın cinsine bağlı değildirler. Negatif yüklüdürler. Doğrusal yolla yayılırlar. Manyetik ve elektriksel alanda saparlar. 56 ELEKTRONUN ÜK/KÜTLE ORANININ BELİRLENMESİ Thomson, Plücker'in deneyini model alarak yaptığı deneyde katot ışınlarının manyetik ve elektriksel alanda sapmalarını inceledi. Thomson; Katot ışınlarının elektriksel alanda pozitif kutup tarafından çekildiğini gözlemledi. Bu sapma miktarı parçacığın negatif yükü ile doğru orantılı, kütlesi ile de ters orantılıdır. Çünkü, büyük kütleli tanecikler elektrostatik çekim kuvvetinden daha az etkilenecektir. Buradan ilgili hesaplamaları yaparak Thomson, yük John Thomson sapmayı ölçmüş ve böylece elektronun oranını belirlemiştir. kütle Thomson, elektrik ve manyetik alanların şiddetlerinden yararlanarak elektronun yük/kütle oranını e m = 1, C/kg olarak bulmuştur. yük oranının bulunması katot ışınlarının kütleli taneciklerden oluştuğunu göstermiştir. kütle yük Farklı gazlar kullanarak oluşturduğu katot ışınlarının tamamında aynı oranını kütle bulmuştur. Thomson, elektronun yük ve kütlesini ayrı ayrı belirleyememiştir. Amerikalı R.A. Millikan ( ) yaptığı yağ damlası deneyi ile elektronun yükünü 1, C olarak ölçmüştür. Thomson tarafından bulunan eşitliği kullanılarak elektronun kütlesinin yük kütle 9, g olduğunu bulmuştur. Soru

15 1. X elementinin elementi ile oluşturduğu X 2 bileşiğinin 22 gramı 6 gram X içermektedir. m Buna göre, bileşikteki X m kütle oranı kaçtır? A) B) C) D) E) m Bileşikteki X kütlece birleşme m oranı 1 'tür. 3 Başlangıçta 8 gram X + a gram tepkimeye giriyor. ÇÖZÜMLÜ SORULAR 4. X 3 bileşiğinin kütlece % 40'ı X olduğuna göre, X 2 bileşiğinin kütlece yüzde kaçı X'tir? A) 50 B) 40 C) 25 D) 20 E) X ve den oluşan iki bileşikten birincisinin formülü X 3 4, diğerininki X 5 n dir. Aynı miktar ile birleşen birinci bileşikteki X kütlesinin ikinci bileşikteki X kütlesine oranı 5 9 olduğuna göre, n kaçtır? ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 8 gram artıyor. A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 5 ukarıdaki ifadeler ok yönünde takip ediliyor. Buna göre, başlangıçta alınan X ve maddelerinin toplamı kaç gramdır? A) 60 B) 54 C) 48 D) 40 E) 36 m 6. X 2 3 bileşiğindeki maddelerin kütlece birleşme oranı X m = tir I. a. Tüm kimyasal olaylarda kütle korunur. Buna göre, 35 gram ile en fazla kaç gram X 2 bileşiği elde edilir? A) 63 B) 58 C) 52 D) 49 E) 43 Proust II. b. Bir bileşiği oluşturan atomlar sabit oranda birleşir. Gay-Lussac III. c. Bir kimyasal olayda gazların hacimleri oranı sabittir. 7. Aşağıdaki çiftlerden hangisi katlı oranlar yasasına uymaz? Lavoisier I II ukarıdaki bilgiler onları savunan bilim insanları ile doğru eşleştirilirse hangi seçeneğe ulaşılır? A) I. b B) I. c C) I. b D) I. a E) I. c II. a II. b II. c II. c II. a III. c III. a III. a III. b III. b A) NO 2 N 2 O 3 B) CH 4 C 2 H 6 C) SO 2 SO 3 D) CO CO 2 E) CO NO 57

16 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 8. X ve elementlerinden oluşan bir bileşikte elementlerin m kütlece birleşme oranı X 7 m = olduğuna göre, 3 I. Bileşikte kütlece % 30 vardır. II. Bileşiğin 50 gramında 40 gram X vardır. III. 21 gram X ile yeterince 'nin tepkimesinden 30 gram bileşik oluşur. A) alnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. I. bileşik: X II. bileşik: X 2 3 X ve arasında oluşan iki farklı bileşik yukarıdaki gibidir. Aynı miktar ile birleşen birinci bileşikteki X'in ikinci bileşikteki X'e oranı kaçtır? A) B) C) D) E) X ve elementlerinden oluşan iki bileşikteki X ve kütleleri şöyledir; X kütlesi (g) kütlesi (g) I. 2a 3b II. 4a 4b Buna göre, birinci bileşiğin formülü X 3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? 12. A) X B) X 2 C) X X 2 4 X 2 3 D) X 2 E) X X 2 5 X X 6 X 3 ukarıdaki gibi aynı elementlerin oluşturduğu farklı bileşiklerin hangisinde katlı oran 3 4 'tür? A) 1 ve 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 6 D) 3 ve 5 E) 5 ve Kütle (g) X X 13. Kalsiyum ve oksijen elementlerinin oluşturduğu bileşik için deney sonuçları aşağıdaki gibidir. Deney Kalsiyum (g) Oksijen (g) I 2 0,8 0 Zaman X ve elementlerinden X bileşiğinin oluşumu sırasında maddelerin kütlelerinin zamanla değişimi şekildeki gibi olduğuna göre; m X 1 I. Bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı c m m 2 dir. II. Tepkime sonunda kaptaki toplam kütle 28 gramdır. III. Artan olmaması için en fazla 12 gram eklenmelidir. A) alnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III II a 2,4 III 4 b Buna göre, yukarıdaki tabloda a ve b yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a b A) 6 3,2 B) 6 2,4 C) 6 1,6 D) 8 2,8 E) 8 3,6 58 Soru

17 1. 22 gram bileşiğin 6 gramı X ise 22 6= 16 gramı 'dir. Kütlece birleşme oranı c m X 6 3 m m = & 16 8 anıt C m X 2. Kütlece birleşme oranı c m m 1'e 3 olduğundan 8 gram X'e karşılık 24 gram harcanır. 8 gram arttığında başlangıçta = 32 gram vardır. Başlangıçta alınan X ve maddelerinin toplamı ise 8 gram X + 32 gram = 40 gram 3. I. b II. c III. a ÇÖZÜMLER anıt D anıt C m 7 8. Kütlece birleşme oranı c m X m = > 10 gram bileşik 3 I. 10 gram bileşikte 3 gram varsa 100 de??= % 30 vardır. II. 10 gram bileşikte 7 gram X varsa 50 gram??= 35 gram X vardır. III. 7 gram X ile 10 gram bileşik elde edilirse 21 gram X??= 30 gram bileşik oluşur. anıt C 9. 3/ X X 2 3 v Aynı miktar ile birleşen birinci bileşikteki X'in 3 ikinci bileşikteki X'e oranı olur. 2 anıt E ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM X 40 X 2 4. X 3 için = & = X 2 1 X 2 için = & Kütlece % 50'si X'tir. 5. n/ X 3 4 v Aynı miktar ile birleşen X miktarı 4/ X 5 n 3n 9 = 20 5 n= 12 2X 8 X 4 6. X 2 3 için = & = X 4 2 X 2 için = & > 7 gram bileşik gram 'den 7 gram bileşik oluşursa 35 gram 'den??= 49 gram bileşik oluşur. 3 n 'dir. 20 anıt A anıt A anıt D 7. Aynı elementlerden oluşmayan bileşikler arasında katlı oranlar yasası uygulanamaz. anıt E 10. Grafiğe bakıldığında 14'er gram X ve 'den 7 gram X harcanırken 'nin tamamı harcanmıştır. m X 7 1 Kütlece birleşme oranı c m m = & dir. Tepkime sonunda kapta artan 7 gram X ile oluşan 21 gram X vardır. Top lam = 28 gramdır. Artan olmaması için 7 gram X'e karşılık 14 gram gereklidir. anıt B X a X a 11. Birinci bileşik için; X 3 & = 2 & = 2 3 3b b İkinci bileşik ise X m n olsun. mx. 4a m. 2a 4a m 1 = & = & n. 4b nb. 4b n = 2 Bileşiğin formülü X 2 olur ve 4. bileşikler alındığında; 2/ X 2 v Aynı miktar X ile birleşen 'lerin oranı 4 tür. 3 X 2 3 anıt B anıt B 13. Birinci ve ikinci deneylere bakıldığında oksijenin kütlesi üç katına çıkarken kalsiyumun da kütlesi üç katına çıkacağından a= 6'dır. Birinci ve üçüncü deneyle bakıldığında kalsiyumun kütlesi iki katına çıkarken oksijenin de kütlesi iki katına çıkacağından b= 1,6'dır. anıt C 59

18 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 1. CH 4 ile 4 3 katlı oranına uyan bileşik C 2 H 6 'dır. 2. Fe 2 S 3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı ( m Fe ) = 7 m S 6 olduğuna göre, FeS bileşiğinde kütlece birleşme oranı 3. ( m Fe m S ) = 6 7 'dir. X'in kütlesi (g) I II 'nin kütlesi (g) X ve 'den oluşan iki bileşikteki birleşen kütleler grafikte verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü X ise ikinci bileşiğin formülü X 2 'dir. m 1. CuO bileşiğinde kütlece birleşme oranı Cu = 4'tür. Buna m o göre, bu bileşik kütlece %... Cu içerir. 2. FeO ile Fe 2 O 3 bileşikleri arasındaki katlı oran...'tür. 3. X 2 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı m X m = 2 3 olduğuna göre, X 2 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı ( m X m )...'tür gram Mg elementi azot(n) ile birleşerek 25 gram Mg 3 N 2 bileşiği oluştuğuna göre, bileşiğin kütlece %...'sı azottur. 5. nin kütlesi (g) II. bileşik I. bileşik X 3 4 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X = 21 olduğuna göre, aynı elementlerden oluşan m 8 X 2 3 bileşiğinde 8 gram ile birleşen X 14 gramdır. 5. X n 5 ve X 2 bileşiklerinde aynı miktarda ile birleşen X n 5 bileşiğindeki X miktarının X 2 bileşiğindeki X miktarına oranı 4/5 olduğuna göre X n 5 teki n sayısı 2'dir. 6. X 2 5 bileşiğinde kütlece birleşme oranı ( m X m ) = 7 15 olduğuna göre, 30 gram kullanılarak en fazla 44 gram bileşik elde edilir. 7. X ve 'den oluşan iki bileşikten X 3 4 olan birinci bileşikte kütlece birleşme oranı ( m X ) = 21 olduğuna göre, m 8 X 2 3 olan ikinci bileşiğin kütlece % 70'i X'tir. 8. X 2 bileşiğinin 11 gramında 7 gram X bulunduğuna göre, X 2 3 bileşiğinin 38 gramında 20 gram bulunur. 9. CO 2 ile C 2 H 5 OH bileşikleri arasında katlı oran bulunmaz. 10. C 2 H 4 ile C 4 H 8 bileşikleri arasında katlı oran vardır. 0 m 3m X in kütlesi (g) X ve 'nin oluşturduğu iki bileşiğe ilişkin veriler grafikteki gibidir. Buna göre, birinci bileşiğin formülü X 3 4 ise, ikinci bileşiğin formülü... dir. 6. Aynı koşullarda 1 hacim X 2 gazı ile 2 hacim n gazının tamamı tepkimeye girdiğinde, 1 hacim X 2 4 gazı oluştuğuna göre "n" sayısı...'dir. 7. Katlı oranlar kanunu... atom modeline kanıt oluşturur. 8. X a 2 ve X 2 7 bileşiklerinde eşit miktarda ile birleşen X'ler arasındaki katlı oran 7 olduğuna göre, a'nın değeri 4...'dir. 9. X 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X = 3 olduğuna göre, 56 gram X bileşiği oluşması için m 8... gram X gereklidir gram X ile 21 gram 'nin birleşmesi sırasında X'in tamamı harcandığında 'den 14 gram arttığına göre, X'in 'ye kütle oranı...'tür. 60 Soru 1. D D D 6. D 7. D D /3 3. 8/ X Dalton

19 1. A + 2B S 3C + D reaksiyonunda 15 gram A ve 25 gram B artansız tepkimeye giriyor gram D maddesi oluştuğuna göre, C maddesinin kütlesi kaç gramdır? Bileşik formülü X kütlesi (g) Bileşik kütlesi (g) X AÇIK UÇLU SORULAR X ve elementlerinden oluşan iki ayrı bileşik ile ilgili şu bilgiler veriliyor; 3 Birinci bileşiğin kütlece 'u X tir. 19 İkinci bileşikte 9 gram X ile 16 gram birleşmiştir. Buna göre, aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki kütlesinin ikinci bileşiktekine oranı kaçtır? 5. X 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m m X 7 = 'ü. t r 4 Buna göre, 30 gram X bileşiğindeki X ve elementlerinin kütleleri arasındaki fark kaç gramdır? 3 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM X 2 n 7 27 ukarıdaki tabloda X ve elementlerinden oluşan iki bileşik için, içerdikleri X kütlelerine karşılık bileşik kütleleri verilmiştir. Buna göre, n sayısı kaçtır? 6. Kütle(g) 2 21 X 14 0 Zaman 3. Aynı koşullarda 2 hacim X 2 gazı ile 3 hacim 2 gazlarından 2 hacim Z gazı oluşmaktadır. Buna göre, oluşan Z gazının formülü nedir? 5 X ve elementlerinden X bileşiğinin oluşumu sırasında kütlesi ile X bileşiğinin kütlesi arasındaki değişme grafikteki gibidir. Buna göre; I. Bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır? II. Bileşik kütlece % kaç X içerir? III. 24 gram bileşikte kaç gram vardır? m e X o m X 2 3 I. 1, II. %33,3, III

20 ÜNİTE - 2 ATOM VE PERİODİK SİSTEM 7. X ve elementlerinden oluşan X ve X 2 5 bileşiklerindeki X ve kütleleri tablodaki gibidir. 8. Bileşik X kütlesi(g) kütlesi(g) X 7 2 X ,5 m Buna göre, X 2 5 bileşiğindeki 'nin kütlesi (m) kaç gramdır? 4 X in kütlesi (g) I II 7, bileşik çifti 2. bileşik çifti I. FeO Fe 3 O 4 C 2 H 4 C 3 H 8 II. SO 2 SO 3 H 2 O H 2 O 2 III. MnO 2 Mn 3 O 4 N 2 O 3 NO 2 ukarıdaki tabloda verilen 1. ve 2. bileşik çiftlerinden kaç tanesinde katlı oran aynıdır? nin kütlesi (g) X ve den oluşan iki bileşikteki elementlerin kütleleri arasındaki ilişki yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre, ler arasındaki katlı oran kaçtır? 11. X ve elementlerinden oluşan birinci bileşiğin formülü X 2, ikinci bileşiğin formülü X 2 n dir. Aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki nin kütlesinin ikinci bileşikteki nin kütlesine oranı 4 olduğuna göre ikinci 3 bileşikteki n değeri kaçtır? X in kütlesi (g) I II 3, nin kütlesi (g) X ve atomları arasında oluşan iki bileşikte X ve nin birleşen kütleleri grafikteki gibidir. 12. X 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X m = 3 8 'dir. Buna göre, 24 gram X ile yeterince nin tepkimesinden kaç gram X bileşiği oluşur? Birinci bileşiğin formülü X 2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? 56 X Soru

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı

SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı SABİT ORANLAR YASASI Bünyamin Saydam 9-C Sınıfı www.kimyaokulu.com SABİT ORANLAR YASASI Sabit oranlar yasası, elementlerin birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleşmesine dayanan bir yasadır.

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

MOL KAVRAMI. ortalama atom kütlesi = 12 akb x 0, , akb x 0,0111. = 12,01 akb

MOL KAVRAMI. ortalama atom kütlesi = 12 akb x 0, , akb x 0,0111. = 12,01 akb MOL KAVRAMI Bağıl Atom Kütlesi Atomlar çok küçük tanecikler olduğu için herhangi bir atomun kütlesi bilinen ölçme aletleri ile ölçülemez. Atomların kütleleri bir referans atom belirlenerek bu atoma göre

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI ÖLÇME ARACI Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457 Konu : Çekirdek

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları 8 II. MİNERALLER II.1. Element ve Atom Elementlerin en ufak parçasına atom denir. Atomlar, proton, nötron ve elektron gibi taneciklerden oluşur (Şekil II.1). Elektron negatif, proton pozitif elektrik yüküne

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTE : Maddenin Tanecikli Yapısı Üniteye Giriş Evrendeki tüm maddeler, tüm cisimler kendilerinden çok çok küçük parçacıklardan oluşmuşlardır. Örneğin; çok fırtınalı bir günde

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

2007-2008 GÜZ YARIYILI MALZEME I Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Malzemelerin İç Yapısı 01.10.2007 1 ÖĞRETİM ÜYELERİ ve KAYNAKLAR Yrd.Doç.Dr. Şeyda POLAT Yrd.Doç.Dr. Ömer YILDIZ Ders Kitabı : Malzeme

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir.

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir. TEMEL ELEKTRONİK Elektronik: Maddelerde bulunan atomların son yörüngelerinde dolaşan eksi yüklü elektronların hareketleriyle çeşitli işlemleri yapma bilimine elektronik adı verilir. KISA ATOM BİLGİSİ Maddenin

Detaylı

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI AMAÇ Bu deneyin amacı sabit oranlar yasasını kanıtlamak ve öğrencilere tartma analizlerinde ve hata hesaplamalarında deneyim kazandırmaktır. TEORİ Stokiyometri, bir bileşiğin

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

Modern Atom Teorisi. Ünite

Modern Atom Teorisi. Ünite Ünite 1 Modern Atom Teorisi ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 8 ATOMUN KUANTUM MODELİ 19 PERİYODİK SİSTEM ve PERİYODİK ÖZELLİKLER 30 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, YÜKSELTGENME BASAMAKLARI, BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, 1856-1940), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi. 1906 da Nobel Ödülü nü kazandı.

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, 1856-1940), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi. 1906 da Nobel Ödülü nü kazandı. 1 5.111 Ders Özeti #2 Bugün için okuma: A.2-A.3 (s F10-F13), B.1-B.2 (s. F15-F18), ve Bölüm 1.1. Ders 3 için okuma: Bölüm 1.2 (3. Baskıda 1.1) Elektromanyetik IĢımanın Özellikleri, Bölüm 1.4 (3. Baskıda

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

1 Ünite MODERN ATOM TEORİSİ. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Atomla İlgili Düşünceler. Bölüm 2: Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

1 Ünite MODERN ATOM TEORİSİ. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Atomla İlgili Düşünceler. Bölüm 2: Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi 1 Ünite ünite MODERN ATOM TEORİSİ BÖLÜMLER Bölüm 1: Atomla İlgili Düşünceler Bölüm 2: Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi Bölüm 3: Atomun Kuantum Modeli Bölüm 4: Periyodik Sistemi Tanıyalım Bölüm 5: Periyodik

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

MADDE-BİLEŞİK-KARIŞIM

MADDE-BİLEŞİK-KARIŞIM MADDE-BİLEŞİK-KARIŞIM MADDE SAF MADDELER KARIŞIMLAR ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KAR. HETEROJEN KARIŞIM Metal Ametal Soygaz Süspansiyon Emilsiyon Adi karışım MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

Altın Bakır Gümüş Kurşun ђ Demir

Altın Bakır Gümüş Kurşun ђ Demir SİMYADAN KİMYAYA KİMYASAL MADDELERİN ORTAYA ÇIKIŞI İnsanlar, tarihin ilk evrelerinden itibaren her açıdan gelişim göstermişlerdir. Bu sürecin aşağıdaki mekanizmadan oluştuğu söylenebilir. İnsan, maddi

Detaylı

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A A 1 "Pirinç" alaşımı hangi elementlerin karışımıdır? 4 akır - Kalay Çinko - Kalay akır - Çinko Kalay - Kurşun Çinko - Kurşun 2 Şekildeki gibi A ve kaplarında bulunan maddeler C kabında birbiriyle karıştırıldığında

Detaylı

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1)

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 1) Kimya (14 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr http://www.turgutozal.edu.tr/mgungormus/

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

ÜNİTE 1 KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELERİ İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet. Emin ÖZTÜRK HEDEFLER KİMYA NEDİR?

ÜNİTE 1 KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELERİ İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet. Emin ÖZTÜRK HEDEFLER KİMYA NEDİR? KİMYA NEDİR? İÇİNDEKİLER Simyadan Kimyaya Madde Atomlar ve Moleküller Mol Kavramı İzotoplar Tanecikler arası etkileşimler Hayatımızda Kimya KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELERİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet HEDEFLER

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1

H DROKARBONLAR YAZILI SORULARI 1 H DROKARBONLAR YAZL SORULAR 1 1. 15 P ve 1H elementlerinin oluflturdu u ve P nin oktedini tamamlad bileflik için; a) Molekül formülü nedir? b) Moleküllerinin geometrik flekli nedir? c) Molekül içi ba lar

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyasının Önemi

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyasının Önemi HİDROJEOLOJİ 9.Hafta Su Kimyası Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su Kimyasının Önemi Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş ve askıda maddeler içerirler. Suyun kimyasal bileşimi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı