m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü"

Transkript

1 m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü m.e.p. (medium effective pressure) ortalama effektif basınç m.g. machine tek silindirli motor MHN.(Meyer hardness number) meyer sertlik numarası m.k.s. unit metre kilogram saniye birim sistemi m.of i., (mass of inertia) m.i. atalet momenti m.p.g. (miles per gallon) galon başına mil (kara mili, deniz mili vs, )olarak alınan yol m.p.h. (miles per hour) saatte alınan mil (kara mil, deniz mili vs, ) olarak yol m.p.s. (meters per second) metre/saniye m.r. (moment of resistance) direnç momenti m.s. (maximum stress) maksimum gerilme mac value (see maximum allowable concentration) en fazla izin verilebilen konsantrasyon macadam mıcır macadam makadam, kırmataş macadam makadam agregası (kaplama karışımlarına uygulandığı üzere, taşların, cürufların veya çakılların kırılması ve yeknesak iri bir malzeme elde etmek için elenmesi suretiyle hazırlanmış olan malzeme) macadam asphalt makadam asfalt macadam paving makadam kaplama, kırma taş kaplama macadam, bitumen bkz. bitumen macadam macadam, coated bkz. coated macadam macadam, tar bkz. tar macadam macadam, water bound bkz. water bound macadam macerate sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak macerative maserasyon gösteren, maserasyon la belirgin

2 mach number mach sayısı machinable makine ile işleneblir, makine ile işlemeye müsait machine makina; bilgisayar machine makine, torna etmek, torna veya freze ile işlemek machine bolt makine cıvatası, başı altıgen ve somunsuz saplama cıvatası machine boss konik dişlinin tepesindeki işlenmiş yüzey machine centers oynak göbek machine check makine arızası machine code makine kodu machine cycle bilgisayar çevrimi machine dependent bilgisayar tipine bağlı machine direction makina yönü, jeotekstillerde dokumanın ilerlediği yön, boyuna yön, örgülü jeotekstillerde makine yönü, çözgü yönü machine down time makinanın çalışmadığı süre machine drawing makine çizimi machine frame makine ayakları, makine şasisi, makine oturtulan şasi machine independent bilgisayar tipinden bağımsız machine instruction bilgisayar komutu machine language makine dili machine language bilgisayarın makina dili machine moulding elle cekiçlemenin yerine mekanik bir araçla maçalama ve kalıp yapma prosesi machine off tornada talaş alınması, tesviye etme machine oil makina yağı machine operation makina işlemi machine operator makina operatörü machine part makina parçası machine positioning precision makina konumlama kesinliği machine readable bilgisayarca okunur

3 machine riveting perçinleri hidrolik veya pünomatik perçinliyeciler ile sıkıştırmak pekiştirmek machine room makina dairesi machine screw makina vidası machine shop atölye, tornahane, çarkhane machine steel az karbonlu çelik, makinelerin oynayan parçalarında kullanılan çelik machine tapper sondaj işlerinde deliği büyültme için klavuz salma işlemi, ters çalışma esnasında kırılma ve boşalma olmaması için yaylı kilitleme sistemi mevcuttur machine tool takım tezgahı machine tools (a) bir çok makinada kesmek, delmek, frezelemek, planyalamak, zımbalamak zıvanalamak, tornalamak vs, için kullanılan aletler, takımlar, (b) üretim alanında (c) şıkkndaki işler için kullanılan aletler machine vice (vice chuck) parçaları delme, planyalama ve şekillendirme masasının (tablasının) üzerine tespit etmek için kullanılan parelei çeneli mengene machine vision bilgisayarla görü machine word bilgisayar sözcüğü machine work shop makina atölyesi machine working tap bkz. tap machine, abrasion bkz. abrasion machine machine, deval abrasion bkz. deval abrasion machine machine, finishing bkz. finishing machine machine, testing bkz. testing machine machine, trimming bkz. trimming machine machined tornada, frezede veya planyada işlenmiş machine made makina yapımı machinery ekipman, aksam, mekanizma machines and methods makinalar ve yöntemler machine tool kesici takım machining işleme machinist makinist, tornacı, frezeci

4 macr(o) (ön ek) büyük macro büyük, iri macro language makro dil macro library makro kitaplığı macro texture makro yüzey dokusu (agreganın boyutu ve dane dağılımından kaynaklanan makro yüzey dokusu) macrocosm evren macroeconomics makro iktisat (iktisadın, ekonominin bütünü ile ilgilenerek, bunun işleyişini açıklamayı amaçlayan kısmı) macroeconomy makroekonomi macroerythroblast bkz. macroblast macrographic examination gözle tetkik, makrografik inceleme macrophysics makro fizik macroprocessor makroişlemci macrostructure makro yapı made yapılmış made ground yapılmış zemin made ground dolgu zemin (doldurulmak suretiyle seviyesi yükseltilmiş zemin) made up ground dolgu arazi, dolgu zemin made up infill dolgu toprağı madescent hafif nemli magazine magazin magazine depo (silah, patlayıcı, mühimmat için) magazine feed iş parçalarını teker teker sürerek veya dönen diskler yardımı ile otomatik makinaya verme işlemi magenta macenta magenta macenta, erguvan kırmızısı magma sıvı ya da hamur kıvamında, uçucu gazlarla doygun olarak yerin içinde bulunan eriyik

5 magma yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık magma magma magma chamber magma hücresi magmatic differentiation magmanın, bulunduğu yerde ve dışarıdan yabancı bir madde olmaksızın, kimyasal bakımdan ana magmadan ayrı bileşimde bölümlere ayrılması magmatic minerals magmatik mineraller magmatic ore deposit magmasal olaylarla ilgili olarak oluşan bütün maden ya da mineral yatakları magnaflux method madeni parçalardaki çatlak ve hataların tespitinde kullanılan bir metot magnesia magnezyum oksit, magnezya (mgo) magnesian magnezyuma ait magnesic magnezyuma ait magnesium Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: olan kimyasal element, magnezyum magnesium chloride magnezyum klorür magnesium oxide magnezyum oksit magnesium sulphate magnezyum sülfat magnet mıknatıs magnet bar çubuk mıknatıs magnet coil elektro mıknatıs bobini magnet core mıknatıs çekirdeği magnet switch marş selenoidi, mıknatıslı anahtar magnet switch marş solenoidi magnet wire bobin teli magnet yoke mıknatıslı boyunduruk magnet/horse shoe mıknatıs/at nalı magnet/permanent mıknatıs/sabit magnet/temporary mıknatıs/geçici

6 magnetic manyetik, mıknatıslı, mıknatıs özelliği olan magnetic amplifier manyetik yükselteç magnetic attraction manyetik çekim magnetic axis manyetik aks magnetic azimuth manyetik azimut, manyetik açı aralığı magnetic bar mıknatıs çubuğu, manyetik çubuk magnetic barrier manyetik set magnetic bearing manyetik yön magnetic belting manyetik bir kasnak üzerinden geçerken kavramasını arttırmak için belirli aralıklar ile üzerine demir şeritler yerleştirilmiş kayış magnetic blocks manyetik kavramada (mengenede) kullanılan hareketli aralayıcı magnetic brake manyetik fren magnetic brake elektro manyetik ile çalıştırılan fren magnetic card manyetik kart magnetic card reader manyetik kart okuyucu (otoyol gişelerinde, girişte manyetik bileti kodlamaya, çıkışta ise okumaya yarayan cihaz) magnetic chuck manyetik ayna magnetic chuck mıknatıslı torna aynası magnetic chuck tabanına yerleştirilmiş devamlı mıtnatıslar içeren üst yüzeyden değişken sıralı kondaktör, manyetik blok ve izolatör içeren hareketli aralayıcılar ile ayrılmış ve takım tezgahı tablasında hafif işleri tutmak için kullanılan daimi mıtnatıslı ayna magnetic circuit manyetik devre magnetic clutch manyetik kavrama magnetic coil manyetik bobin, mıknatıs bobini magnetic compass pusula magnetic coolant separator bileği taşı çamuru veya demir talaşını takım tezgahlarda kullanılan soğutucu akışkandan ayıran mıtnatıslı cihaz magnetic core manyetik çekirdek magnetic core demirden elektro mıknatıs göbeği

7 magnetic damping manyetik sönüm magnetic deviation magnetik sapma magnetic disk manyetik teker magnetic disk unit; mdu manyetik disk birimi magnetic encoder manyetik kart kodlayıcı ve kod çözücü (otoyol gişelerinde, girişte manyetik bileti kodlamaya, çıkışta ise okumaya yarayan cihaz) magnetic equator manyetik ekvator magnetic field manyetik alan magnetic field configuratiın manyetik alan konfigürasyonu magnetic field strength mıknatıslayan alan kuvveti magnetic field vector manyetik alan vektörü magnetic flux manyetik akım magnetic focussing manyetik odaklama magnetic force manyetik kuvvet magnetic head manyetik kafa (otoyol gişelerinde, manyetik kart veya manyetik bilete bilgi yazmaya veya bunları okumaya yarayan manyetik özellikli kafa) magnetic ignition ateşleme/manyetik magnetic induction manyetik endüksiyon magnetic ink manyetik mürekkep magnetic interference manyetik karışma magnetic losses manyetik kayıplar magnetic material manyetik malzeme magnetic medium manyetik ortam magnetic meridian manyetik meridyen magnetic meridian mıknatıs meridyeni magnetic mirror manyetik ayna magnetic north manyetik kuzey magnetic path manyetik yol

8 magnetic pole manyetik kutup magnetic pumping manyetik pompalama magnetic remanence kalıcı mıknatıslık magnetic resistance manyetik direnç magnetic return path manyetik dönüş yolu magnetic saturation manyetik doyma magnetic screening manyetik ekranlama magnetic steel manyetik çelik magnetic storage manyetik bellek magnetic storm manyetik fırtına magnetic stripe card manyetik şeritli kart magnetic substance manyetik madde magnetic susceptibility manyetik duygunluk magnetic suspension bir cihaz veya ölçü aletindeki şaft ağırlığının bir kısmını mesnetleyerek yataklara binen yükü azaltmak için kullanılan mıknatıslı mesnet magnetic switch manyetik anahtar magnetic tape library manyetik teyp kütüphanesi magnetic ticket manyetik bilet (otoyol gişelerinde, girişte alınan ve çıkışta ödenecek ücretin belirlenmesine yarayan, üzerine manyetik olarak giriş yapılan istasyon ve zaman bilgilerinin kaydedilmiş olduğu geçiş bileti) magnetic track manyetik iz magnetic transmission bazı küçük arabalarda kullanılan kavrama, iki dönen uzuv arasında elektromagnet (elektro mıtnatıs) ler ile çevresel bir boşluk oluşturulması durumunda devreye giren ferromanyetik (demir mıtnatıslı) güç, magnetik iletim magnetic valve manyetik valf, solenoid valf magnetic variation manyetik değişim magnetic well manyetik kuyu magnetics mıknatıs fiziği magnetism mıknatıslılık

9 magnetite magnetit (ametalik parıltıya sahip, kahverengimsi sarı renkte manyetik özellikte demir minerali) magnetizable mıknatıslanabilir magnetization mıknatıslanma magnetize (f) mıknatıslamak magneto manyeto magneto block manyeto bloğu, manyeto gövdesi magneto breaker manyeto platin çekici magneto breaker points manyeto distribütör platinleri magneto brush manyeto kömürü magneto coil manyeto bobini magneto coil insulator manyeto bobini izolatörü magneto coupling manyeto flanşı magneto distributor manyeto ateşleme dağıtıcısı magneto distributor block manyeto dağıtıcı bloku magneto distributor gears manyeto dağıtıcı dişlileri magneto drive coupling manyeto tahrik kavraması magneto engaging pawl manyeto çakmağı magneto ignition manyeto ile ateşleme magneto ignition manyetolu ateşleme sistemi magneto impulse coupling manyeto çakmağı tahrik başlığı magneto line circuit manyeto hat devresi magneto primary circuit manyeto primer devresi magneto primary leadout manyeto primer devre ucu magneto rotor manyeto distribütör bobini, tevzi makarası magneto rotor shaft manyeto tevzi makarası mili magneto series manyeto serisi magneto spring manyeto çakmak yayı

10 magneto terminals manyeto devre çıkış uçları magneto timing post manyeto ateşleme ayarı tertibatı magnetoelectric manyetikelektrik magnetoelectricity mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik magnetogenerator manyeto magnetohydrodynamic magnetohidrodinamik magnetometer manyetometre magnetometer/absolute manyetometre/ mutlak magnetometer/relative manyetometre/ göreli, manyetometre/nısbi magneto optic manyetooptik magnetostatics duruk mıknatıslık magneto striction demir, çelik, özellikle nikel gibi malzemelarin mıtnatislandıklan zaman boyutlarında görülen değişiklikler magnetotherapy mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi magnification büyültme (mikroskop) magnification factor büyütme katsayısı, büyüme faktörü magnification ratio büyütme oranı magnifier büyütücü, büyütmeye yarayan, büyüteç magnify büyütmek magnifying glass büyüteç magnifying power büyütme kuvveti magnitude büyüklük, genlik magnitude 1. değer, miktar, magnitüt, genlik; 2. büyüklük (bir depremde boşanan toplam güç için aletsel olarak elde edilen ayırtman bir miktar) magnitude of earthquake deprem magnitütü, deprem genliği magnitude of force kuvvetin büyüklüğü magnitude of heave kabarma büyüklüğü magnitude of the pressure basıncın büyüklüğü, gerilmenin şiddeti

11 magnitude of the settlement oturma miktarı, oturma büyüklüğü magnitude of velocity vektörün büyüklüğü magnitudes of vectors vektörlerin büyüklükleri magnum büyük veya geniş magnus büyük magrin marj, pay magrin kenar mail postalamak mail log posta günlüğü mail merge adres mektup birleştirme mail server posta bilgisayarı mail, to postalamak mailbox posta kutusu mailing address posta adresi mailing labels posta etiketleri mailing list posta listesi main başlıca, ana, esas, ana parça, ana iletken, ana şebeke main and tail madenlerde dolu vagonları çekmede kullanılan esas halat ve boş vagonları içeriye sevk etmede kullanılan yedek halat ile yapılan çekme işi main beam esas kiriş, ana kiriş main bearing ana yatak, krank mili ana yatağı main bearing journal ana yatak muylusu main bearing seal ana yatak keçesi main bearings makina krank mili yatağı main body büyük kısım, ana kısım, esas gövde, ana gövde main body of landslide heyelan gövdesi main brace ana destek, tutucu, askı kayışı main brush ana fırça, büyük kömür

12 main carriageway anayol main carrier ana taşıyıcı main characteristic ana özellik main circuit ana devre, esas elektrik devresi main circuit connection ana besleme hattı main clutch ana kavrama main coil ana bobin main contact ana kontak main control valve ana denetim valfi main cylinder makinanın esas veya çalışan silindiri main dimension ana boyutlar main discharge ana boşaltma vanası veya kanalı main discharge jet karbüratör ana memesi main distributing frame ana dağıtım düzeni, ana dağıtım çerçevesi main distribution center ana dağıtım merkezi main distribution frame ana dağıtım çatısı main drive ana tahrik main drive gear ana tahrik dişlisi, prizdirek, daimi iştirak dişlisi main drive shaft ana tahrik mili main driving belt makinalan kayış kanak sistemi ile çalışan bir atelyede güç ünitesinden ana tahrik kasnağına bağlantıyı sağlayan kayış main driving pulley iletim hattındaki ana tahrik kasnağı main duct ana kanal main equipment ana ekipman main feedback path ana geribesleme yolu main file ana kütük main flow temel akış main frame ana şasi (şase)

13 main frame ana şasi çerçevesi main frame arka şasi, ana şasi main frames lokomotiflerde kazanı, silindirleri ve aks kutularını taşıyan iskelet, gövde main fuel supply nozzle karbüratör benzin emiş memesi main gear ana dişli main girder ana kiriş main jet ana meme main journal ana milin ana yatak içinde kalan kısmı main leaf makas ana yaprağı main leaf eye makas başı main leaf spring ana yaprak yay main line ana hat, ana boru, ana elektrik devresi hattı main memory, main storage ana bellek main metal ana yatak main nozzle ana meme main oil gallery ana yağ galerisi main panel ana pano main pier orta ayak main pipe ana boru main program ana program main reinforcement ana teçhizat main relay ana role (düzenleyici) main relief valve ana tahliye valfi main road ana yol main route ana güzergah main scarp ana ayna, heyelanda esas ayna main screw klavuz vida main segment ana bölüt

14 main shaft ana mil, hız kutusu ana mili, kamalı mil, hız kutusu kamalı mili main shaft bearing ana mil yatağı main shaft pilot bearing ana mil uç yatağı (uç bilyası) main span orta açıklık main spool ana sürgü main stage ana kademe main storage ana bellek main stream channel ana yatak, esas dere yatağı main supply ana kaynak main support payanda, ana destek main switch ana anahtar, ana şalter main tower ana kule main transmission esas hız kutusu main truss ana kafes kiriş main valve ana valf main valve istim kesme veya ayrı genleşme olduğu zaman kullanılan uygun kayar sübab, valf main wall ana duvar main wheel saatlerdeki ana çark main, master, major ana main/gas ana gaz borusu main/riser ana düşey boru mainboard ana çevrim kartı maincase arka ana şasi mainframe anabilgisayar mainframe computer büyükboy bilgisayar, anaçatı bilgisayar mainly başlıca mains fluctuations şebeke gerilim dalgalanması mains supply ana hat beslemesi

15 mains switch şebeke kesicisi mainspring hook ana yayın kovana bağlanış şekli, ana yay kancası mainspring winder ana yayı kasnağa sarma veya sarımdan çıkarma takımı mainspring (a) mekanik saatlerde gücün ana kaynağı, ayrıca bkz. maintaining spring ve batance spring, (b) mekanik daktiloda her bir harf basıldıktan sonra kızağı sola hareket ettiren yay mainstreaming anayola sokma maintain bakmak, muhafaza etmek, korumak maintainability bakılabilirlik maintaining spring (maintaining power) esas yayın sarıldığı kapsül içersine tespit edilen muhafaza mafsalı ile tutulan yardımcı yay, muhafaza yayı, anayay boşalırken saatin çalışmasını sürdürmesini sağlar maintenance bakım, genel olarak inşaa edilmiş yapının kalitesi veya elverişliliğinin korunması, üstyapının orijinal yüzeyini ve yapısal kalitesini korumak için yürütülen çalışmalar maintenance alarm bakım alarmı (ikazı) maintenance control system bakım kontrol sistemi maintenance cost bakım maliyeti maintenance cost savings bakım maliyetlerinin azaltılmasıyla sağlanan tasarruf maintenance depot bakım ambarı maintenance free bakım gerektirmeyen maintenance grader bakım greyderi maintenance guarantee period bakım garanti süresi maintenance instructions bakım talimatları maintenance management system bakım yönetim sistemi maintenance manual bakım el kitabı maintenance park bakım parkı maintenance period bakım periyodu (sözleşmeli işin bitiminden sonra müteahhidin bakım yapması icap eden süre) maintenance pool bakım parkı

16 maintenance schedule bakım programı maintenance shop bakım atölyesi maintenance standard bakım standardı maintenance test bakım sınaması maintenance vehicle seyyar bakım ve tamir arabası maintenance, preventive bkz. preventive maintenance maintenance bakım, onarım, tamir, koruma, muhafaza maintenance/preventive koruyucu bakım major büyük, majör major esas, ana, büyük, asıl major axis büyük eksen major consumer büyük tüketici major contour ana münhani, ana eşdeğer eğrisi major direction esas yön, asıl hat major directional desire line ana yön hattı, ana yön arzu hattı (halen kullanılan güzergah gözönüne alınmaksızın aynı yöndeki basit arzu hatları grubunun grafik olarak gösterilişi) major equipment ana ekipman major highway esas yol, esas cadde, ana yol, ana cadde (geometrik özellikleri ve trafik kuralları ile transit trafiğin emniyeti sağlanan, eşdüzey kavşakları olan ve komşu mülklere doğrudan girişçıkış hakkı verilen ana yol, ana cadde) major principal plane ana asal düzlem major principal plane of stress ana asal gerilme düzlemi major principal stress ana asal gerilme major repair büyük tamir, büyük revizyon major road anayol, hakim yol, ön geçişli yol (üzerindeki trafiğin, diğer yollardakine göre, geçiş üstünlüğü olan, trafiğin güvenle akışını kolaylaştıran geometrik standartı ve trafiğin kontrolunu sağlayan araçların bulunduğu ana yol) major weaving section şerit değiştiren trafiğin örüldüğü ana kesim, iki ya da daha fazla şeridi olan, en az 3 giriş ve çıkış ayağı olan kavşak örgüsü

17 majority çoğunluk majority carrier çoğunluk taşıyıcısı majority operation çoğunluk işlevi major (minör) crest truncation vida dişi esas ve dizayn biçimleri için kullanılan üretici(jeneratör) silindir veya koniler arasındaki mesafe majuscule büyük harf make elektrik devresinin kapanması make yapmak, yaptırmak make a difference fark etmek, fark yapmak make opening delik delmek make tight sıkmak make tight sızdırmaz yapmak make up make up, takviye etmek make up air ilave hava make up air unit takviye hava ünitesi make up air unit taze hava hazırlama cihazı make up air unit ilave hava ünitesi, ilave hava tesisi make up valve takviye valfı make up water ilave su (katma suyu) make waterproof sızdırmaz hale getirmek, geçirimsiz hale getirmek maker imalatçı make up valve tekviye valfı making of concrete beton hazırlama malabsorption absorpsiyonun az veya arızalı oluşu malachite (biyokimya) bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2] malathion tarımsal alanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği male erkek, erkek dişli, dış tarafı vida dişli

18 male and female erkek, dişi, birbiri ile birleşmek için biri diğerinin içine giren iç ve dış elemanlara verilen mühendislik terimleri male connection erkek bağlantı male connector erkek rakor male screw erkek vida male thread erkek vida dişi male thread dış vida (erkek) maleficent zararlı malfunction fena çalışma, tutukluk, tekleme malfunction arıza, bozukluk mall alışveriş merkezi mall trafik ayırma şeridi malleability işlenebilme kabiliyeti, dövülerek yassıltılma yeteneği malleable dövülebilir, dövülerek işlenebilir malleable cast iron temper döküm malleable cast iron dövme demir malleable cast iron fitting dövme fitting malleable cast iron fittings temper döküm malleable iron dövme demir malleable iron dövülebilir demir, dövülmek suretiyle işlenebilir demir mallet ağaç tokmak malposition yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma maltese cross mechanism (geneva wheel) malta haçı, ceneva çarkı, fotoğraf makinalarına aralıklı olarak film besleyen mekanizma maltha malta (çağdaş sınıflandırmalarda doğal asfaltın daha yumuşak türlerini belirtmekte kullanılan terim) malthenes maltenler (bitümlü maddelerin pentanda çözünebilen kısımları, hafif alifatik hidrokarbon çözücülerde çözünebilen fraksiyon) man kent çapında ağ

19 man adam, insan man hour işçilik saati man power insan gücü man way adam giriş deliği manage idare etmek, yönetmek management sevk, idare, yönetim management game yönetim oyunu management information system yönetim bilişim sistemi management program yönetim programı management system yönetim sistemi manager yönetici, yönetmen manchester principle kutur, adım mandatory zorunlu mandatory sign zorunlu işaret man day adam gün mandrel fener mili mandrel mandrel mandrel 1. torna puntası veya matkap başlığı, mandrel, piyeto; 2. muhafaza borusu, kuyu muhafaza borusu, muhafaza borusu kıskacı mandrel (mandril) (a) döndürme ve frezeleme için üzerine kısmen iş parçasının mesnetlendiği silindirik sabit veya değişken kesitli çubuk, (b) boru çekilirken iç çapı oluşturmak için paftanın girişinde bulunan silindirik çubuk (c) torna aynası mili veya tahrik mili, (d) saat mandrel press mili (şaftı), iş parçası deliğine geçirmek için kullanılan pres(mil hafifçe koniktir) mandrin sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren manducation çiğneme maneuver el aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra maneuver manevra, manevra yapmak, dönüş, aracı döndürmek

20 maneuverability manevra yapma kabiliyeti, dönme yeteneği manganate manganit, manganik asidin tuzu manganese Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54, 94 olan kimyasal element, mangan, manganez manganite bir manganez filizi mangle wheel dişleri öyle ayarlanarak merkezi etrafında hiçbir tam dönü yapmadan ileri geri salınımlı dönme hareketi yapan gidip gelmeli dişli çark, cendere çarkı, pimli tip cendere çarkı manhole kanalizasyon bacası, rögar, giriş deliği manhole adam deliği (bakım için) manhole cover menhol kapağı, rogar kapağı man hour adam saat manifest 1. açıkça göstermek, belirtmek, aşikar, belli, açık; 2. beyanname manifold dağıtıcı manifold bağlantı bloğu, manifold manifold 1. motor emme ve egzoz boru takımı, manifold; 2. birkaç ağızlı boru manifold clamp manifold kelepçesi manifold clamp washer manifold kelepçesi rondelası manifold gasket emme ve egzoz boruları contası, manifold contası manifold gasket set manifold conta takımı manifold heat control emme ve egzoz boruları ısınma kontrol donanımı manifold heat control valve emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı manifold heat control valve plate emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı levhası manifold heat control valve shaft emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı mili manifold heat control valve stop emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı tahdit parçası manifold heat control valve stop stud emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı tahdit parçası saplaması manifold heat control valve thermostat emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostatı manifold heat control valve thermostat shield emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostat kalkanı

21 manifold heat control valve thermostat shield clamp bolt emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostat kalkanı sıkma cıvatası manifold heat control valve thermostat spacer emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostat ara parçası manifold pressure (boost pressure) aşırı doldurmasız pistonlu makinelerde emme manifoltu içersindeki mutlak basınç, eğer motor aşırı doldurmalı ise bu durumda boost pressure adını alır manifold stud emme ve egzoz boruları manifoldu saplaması manifold, fuel bkz. fuel manifold manifold/exhaust manifoldu/egzoz manifold/intake manifoldu/emme manifold/supply manifoldu/besleme manila rope manila kenevirinden yapılmış halat manipulate elle işletmek manipulate (to) işlemek manipulated variable ayarlanan değişken manipulation el ile yapılan, elle işletme, manipulasyon manipulative el hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan manjak manjak, bir asfaltit man machine interface insan makina arabağı man machine system insan makina sistemi man made suni, yapay man made noise endüstriyel gürültü man month adam ay manner şekil, tarz mannitol manitol, [C6H8(OH)6] manoeuver, maneuver 1. manevra; 2. tedbir manometer sıvı basıncını ölçme aleti, manometre manometer/bourdon tube type manometre/burdon tüp tipi

22 manometer/swinging vane type manometre/salıncak kanatlı manometric manometrik manometric delivery head manometrik basma yüksekliği manometric head manometrik yük, statik yük, manometrik yükseklik manometric pressure manometrik basınç manpower insan gücü mantissa mantis mantissa onlu parça mantle yer yuvarında 2920 m derinlikteki süreksizlik yüzeyinin üstünde bulunan ve deprem yayınım hızının arttığı kesim manual elle kumandalı, el kitabı manual 1. elle işleyen, elle çalıştırılan; 2. el kitabı, kılavuz, küçük kitap manual backup elle yedekleme manual barrier elle kumanda kollu engel, elle kumanda edilen bariyer manual control manuel kontrol manual control elle kumanda (ışıklı işaret cihazlarına elle kumanda edilmesi gibi) manual data input elle veri girişi manual feed elle besleme manual operation el ile çalıştırma manual override el ile müdahale etmek manual page break istenen sayfa sonu manual patching elle bağlantılama (santral) manual switch fişli santral manual toll collection gişeci vasıtasıyla ücret toplama manual toll lanes gişeci vasıtasıyla ücret toplama şeritleri manually elle kumanda edilen manually controlled traffic signal elle kumanda edilebilen cihaz, elle kumanda edilebilen ışıklı trafik işaret cihazı

23 manually operated el ile kumandalı manuel crane elle kumandalı kren manufacture imal etmek manufacture of imalatı, üretimi manufactured imal edilmiş, üretilmiş, yapılmış manufactured yapınsal, mamul manufactured good mamul, mamul mal manufacturer imalatçı, üretici manufacturer s certificate imalatçı sertifikası manufacturer s part number imalatçı parça numarası manufacturer s shop drawing imalatçı fabrikasyon resmi, imalatçı uygulama çizimi manufacturing imalat, üretim manufacturing cost üretim maliyeti manufacturing, computer aided bilgisayar destekli üretim manway bkz. manhole adam deliği (bakım için) many çok many valued logic çoklu değerli mantık map harita, plan map eşlem; harita map haritasını yapmak map and glove compartment torpido gözü map and glove compartment light torpido gözü lambası map code harita kodu, harita özel işareti map compilation harita bütünleme map coordinate system harita koordinat sistemi map grid harita ağı, harita enlem boylam ağı map light seyyar lamba map making regulation for large scale maps büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliği

24 map plane harita düzlemi map projection harita üzerinde güzergah çizmek, harita projeksiyonu map scale harita ölçeği map sheet pafta map, base bkz. base map map, basic bkz. basic map map, cadastral bkz. cadastral map map, compiled bkz. compiled map map, continuos bkz. continuos map map, contour bkz. contour map map, large scale bkz. large scale map map, medium scale bkz. medium scale map map, ortho photo bkz. ortho photo map map, photographic bkz. photographic map map, planimetric bkz. planimetric map map, property bkz. property map map, reconnaissance bkz. reconnaissance map map, scale of bkz. scale of map map, scanning bkz. scanning map map, sea bkz. sea map map, site bkz. site map map, sketch bkz. sketch map map, small scale bkz. small scale map map, thematic bkz. thematic map map, time contour bkz. time contour map map, to eşlemlemek, haritalamak map, topographic bkz. topographic map mapped buffer eşlenmiş yastık bellek

25 mapping haritacılık mapping material harita bilgileri marantic, marasmic marazma ait marble mermer (basınç veya ısı altında yeniden kristalleşmiş genellikle fosilsiz kalker) margin kenar, limbus margin kenar, sınır, çevre, aralık, ara, ihtiyaçtan fazla (para, zaman vb), son hadde yakın hal, maliyet fiyatı ile satış fiyatı farkı margin kenar boşluğu margin of safety güvenlik payı margin of safety emniyetli çalışma yükü ile çalışma yükü arasındaki fark margin pressure yük sinyaline destek basıncı margin verge çim şeridi (yolun kenarında, çok kere ağaçlı, çim veya fundalık olarak yola paralel uzanan, genel olarak yaya kaldırımına bitişik kaplamasız toprak parçası) marginal 1. kenara ait; 2. kenarda meydana gelen, bilincin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis marginal az değerli marginal bars kenar çubuklar, yan demirleri marginal materials alışılagelmiş standart malzemelerden farklı, çok yaygın olmayan doğal malzemeler veya endüstriyel atıklar marginal notes yazıda kenar çizgisinin ayırdığı boşluğa yazılan notlar marginal probability marjinal olasılık marginal probability density function bileşen olasılık yoğunluk işlevi marginal strip kenar bant (platform kenarını belirtmek amacıyla çok zaman kontras bir malzemeden yapılmış sürekli, dar şerit) marina marina marine denizcilik marine deniz marine denize ait marine air conditioning gemi klima sistemi

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI Mamül kodu : 40 / 40402-3600359 1 0109136 Kopilya 2x20 6 2 3691025 Geri vites çubuğu 40S 2 3 3691026 1.ve 2. vites mili 40S 1 4 3601032 Çelik bilya 5/16 3 5 3601033 Yay

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3691000 Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0108030 Segman delik 37x1,5 DIN472

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c)

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c) ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR 1. Aşınma farkı 2. Zamanından önce oluşan aşınma 1. Fren kaliperi sıkıştı/kurallara uygun kaymıyor 1/6 temizleyin (lastik manşetlerde

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

PARÇA ADI - STANDART NO ADET

PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL IŞIKLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17xØ40x7 L3 1 2 3601098 Priz direk 1 3 0108014

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

Güvenliğin ve yangına karşı korunmanın önemli olduğu yerlerde METAXROLL yangın kepenk sistemleri en iyi tercihtir.

Güvenliğin ve yangına karşı korunmanın önemli olduğu yerlerde METAXROLL yangın kepenk sistemleri en iyi tercihtir. Yangın Kepengi Güvenliğin ve yangına karşı korunmanın önemli olduğu yerlerde METAXROLL yangın kepenk sistemleri en iyi tercihtir. METAXROLL yangın kepenk sistemleri yangın duvarlarında yangın kapılarını

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI R 0 BENZİNLİ SU MOTORU PARÇA OD NO P - BENZİNLİ SU POMPASI 1-01 Silindir Kafası Komple 1-02 Klavuz Yatak 1-03 Klavuz Yatak 1-04 Ring 1-05 1-06 Sübap Kapağı 1-07 1-08 Hortum 1-09 1-10 Saplama 1-11 1-12

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=0800(h) FAX=0800(h) Dosya No : -KÇLİ/00 Sayfa No / -0-000 RACE ASS'Y 7-8-0-0-79 KIT 7-8-000 TK -70- CONDENSER ASSY 0-979-8-0-00 ARMATURE ASSY KDO-00-0 --088 TANK -07-0 -00- DIAPHRAGM 8-- 0 7 --00 COVER

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU : 40 / 40402-3600362 : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU : 40 / 40402-3600362 : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU Mamül kodu : 40 / 40402-3600362 Mamül adı : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) 1 9000517 Motor 6LD 400 Marşlı Lombardini 1 2 3601214 Debriyaj gövdesi 40M-41M-41S 1 3 3658017

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

TOZ LASTİK TAKIMI CT 0 SB... SN....9 DUST RUBBER SET / CT 00 ŞAPKALI TOZ LASTİĞİ / THRUST PART WITH BELLOW 7 mm CT 0 TOZ LASTİK BURCU / DUST RUBBER BUSH *8*0 mm Q 7 mm TOZ LASTİK TAKIMI CT 8 DUST RUBBER

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 2 1 23,00 27,14 YMR952Z84001001 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 10,06 11,87 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 32M LD 400 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 32M LD 400 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30322-3600265 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3642001 Didon flanşı 1 2 3642008 Didon kilit kolu 1 3 0101003 Civata 6Kö.B. M10x50 1 4 0103005 Rondela

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ İçten Yanmalı Motor Hareketli Elemanları 1- Piston 2- Perno 3- Segman 4- Krank mili 5- Biyel 6- Kam mili 7- Supaplar Piston A-Görevi: Yanma odası

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C Eylül 2010 MODEL: SERĐSĐ TRAKTÖRLER KONU: ÖZEL TAKIMLAR AÇIKLAMA: Servis işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla üretilen ve kullanılması gerekli olan özel takımlar ekli listede verilmiştir.

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR KONTROL SİSTEMLERİ GİRİŞ Son yıllarda kontrol sistemleri, insanlığın ve uygarlığın gelişme ve ilerlemesinde çok önemli rol oynayan bir bilim dalı

Detaylı

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI MODEL NEW-TECH 1700/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir.

Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir. TESİSİMİZ Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir. BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI YÜKSEK BASINÇLI DOĞALGAZ FİLTRESİ ÖZELLİKLER Maksimum Çalışma Basıncı : 85 bar Maksimum

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 Mamül adı : 40M ECO TARAL TİP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 Mamül adı : 40M ECO TARAL TİP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 1 3601213 Debriyaj komple 40M-41M-41S 1 2 3611154 Debriyaj kampanası 40M-41S 1 3 0101059 Civata 6Kö.B. M8x30 4 4 0103004 Rondela A8,4 TS 79/2 6 5 0102029 Somun

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU Grup : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000123 Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2001601 Şasi gövde 1 2 2004622 Titreşim takozu - uzun 2 3 2001620

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2008989 Grup : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2008924 Plastik kam (Kam dişlisi) 1 2 2008926 Dekompresor kapağı 1 3 2008927 Dekompresor yayı 1 4 2008928

Detaylı

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 2 D-SÖKME YMR950177419001 YAĞ POMPASI SOMUN SÖKME APARATI 1 1 7,76 9,16 3 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05023 AKÜ 14 1 45,90

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C Eylül 2010 MODEL: SERĐSĐ TRAKTÖRLER KONU: ÖZEL TAKIMLAR AÇIKLAMA: Servis işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla üretilen ve kullanılması gerekli olan özel takımlar ekli listede verilmiştir.

Detaylı

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU 683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30322-3600232 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3642061 Didon flanşı (Ekostar) 1 2 3602346 Didon kilit kolu 19S

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 5 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 6 6 8 10 5 " 5" NORIL POMPA 5" NORYL PUMP 5 RN 516 NORİL POMPA NORYL PUMP 60 Hz 3 60 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002706 İlaç deposu 20 lt. TM 1 2 2002702

Detaylı

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD RTR075 RTR075-36 RTR075 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI Kod No Parça İsmi Fiyat $ B101 Yağ Tıpası B102 Yağ Keçesi B103 Tıpa B104 Dişli Kutusu B105 Dişli Kutsu Contası B106 Dişli Kutusu Kapağı B107 Dişli Kutusu

Detaylı

Kazakistan Temir Jolı Ulusal Şirketi AŞ. tarafından talep edilen Kazakistan da üretilmesi gereken ürünlerin listesi

Kazakistan Temir Jolı Ulusal Şirketi AŞ. tarafından talep edilen Kazakistan da üretilmesi gereken ürünlerin listesi Kazakistan Temir Jolı Ulusal Şirketi AŞ. tarafından talep edilen Kazakistan da üretilmesi gereken ürünlerin listesi Sıra Tanımı (ekipman, makineler, bileşenler, yedek Yıllık ortalama no parçalar) gereksinim,

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (EL YATIRMASI, PÜSKÜRTME, RTM, İNFÜZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (EL YATIRMASI, PÜSKÜRTME, RTM, İNFÜZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (EL YATIRMASI, PÜSKÜRTME, RTM, İNFÜZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI MESLEK BİRİM 3 : TEMEL TESVİYECİLİK

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05011 AKÜ 17 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 17 1 154,45 182,25 YME001L61M62006 AKÜ LASTİĞİ 16 10 4,19 4,94 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan OM No. E-R3-100724 MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan Türkiye Distribitörü: Genel Makina Ltd. Şti. www.genelmakina.com 1. Tanıtım 2

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

: DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30412-3600262 Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3612036 Gaz Spirali 36M-45M

Detaylı

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 22.1 Giriş Tornalama, dışı silindirik ve konik yüzeylere sahip parça işleme sürecidir. Delik açma, işleme sonucunda

Detaylı

SPEED GRADER G2. Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite

SPEED GRADER G2.  Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite & SPEED GRADER G2 www.pthproducts.com Özel tür motor greyderi Üniversal olarak monte edilebilir. Hızlı montaj Yüksek kalite 2 İki boyda mükemmellik 80 HP ve üzeri çekici gücüne sahip olan Daha düşük motor

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Otomatik Şanzımanlar

Otomatik Şanzımanlar Otomatik Şanzımanlar Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna, yol ve yük şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Hız ve tork ihtiyacına göre gerekli

Detaylı

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 )

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) PARÇA ADI TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATI (KDV DAHİL) FAN KAPAGI 9,32 UST KAPAK SOGUTMA 7,58 KAPAK CONTASI 2,97 ALT KAPAK SOGUTMA 6,35 KAUCUK

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

Beton Pompaları Concrete Pumps

Beton Pompaları Concrete Pumps 1 Boru Kelepçeleri Beton Boruları Temizle Topları Su Pompası ve Tamir Takımı 2 Elektrik & Hidrolik Aksamı Azot Tüpü Redüksiyon Boruları Şanzuman Ayracı ve Dişlisi Filtre Çeşitleri Ayak Takozu 3 Gaz Kutusu,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05011 AKÜ 4 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 4 1 154,45 182,25 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ 8 1 17,00

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı