m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü"

Transkript

1 m teeth genelde bıçkılarda kullanılan m şeklindeki testere dişi m kütle sembolü m moment sembolü m.e.p. (medium effective pressure) ortalama effektif basınç m.g. machine tek silindirli motor MHN.(Meyer hardness number) meyer sertlik numarası m.k.s. unit metre kilogram saniye birim sistemi m.of i., (mass of inertia) m.i. atalet momenti m.p.g. (miles per gallon) galon başına mil (kara mili, deniz mili vs, )olarak alınan yol m.p.h. (miles per hour) saatte alınan mil (kara mil, deniz mili vs, ) olarak yol m.p.s. (meters per second) metre/saniye m.r. (moment of resistance) direnç momenti m.s. (maximum stress) maksimum gerilme mac value (see maximum allowable concentration) en fazla izin verilebilen konsantrasyon macadam mıcır macadam makadam, kırmataş macadam makadam agregası (kaplama karışımlarına uygulandığı üzere, taşların, cürufların veya çakılların kırılması ve yeknesak iri bir malzeme elde etmek için elenmesi suretiyle hazırlanmış olan malzeme) macadam asphalt makadam asfalt macadam paving makadam kaplama, kırma taş kaplama macadam, bitumen bkz. bitumen macadam macadam, coated bkz. coated macadam macadam, tar bkz. tar macadam macadam, water bound bkz. water bound macadam macerate sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak macerative maserasyon gösteren, maserasyon la belirgin

2 mach number mach sayısı machinable makine ile işleneblir, makine ile işlemeye müsait machine makina; bilgisayar machine makine, torna etmek, torna veya freze ile işlemek machine bolt makine cıvatası, başı altıgen ve somunsuz saplama cıvatası machine boss konik dişlinin tepesindeki işlenmiş yüzey machine centers oynak göbek machine check makine arızası machine code makine kodu machine cycle bilgisayar çevrimi machine dependent bilgisayar tipine bağlı machine direction makina yönü, jeotekstillerde dokumanın ilerlediği yön, boyuna yön, örgülü jeotekstillerde makine yönü, çözgü yönü machine down time makinanın çalışmadığı süre machine drawing makine çizimi machine frame makine ayakları, makine şasisi, makine oturtulan şasi machine independent bilgisayar tipinden bağımsız machine instruction bilgisayar komutu machine language makine dili machine language bilgisayarın makina dili machine moulding elle cekiçlemenin yerine mekanik bir araçla maçalama ve kalıp yapma prosesi machine off tornada talaş alınması, tesviye etme machine oil makina yağı machine operation makina işlemi machine operator makina operatörü machine part makina parçası machine positioning precision makina konumlama kesinliği machine readable bilgisayarca okunur

3 machine riveting perçinleri hidrolik veya pünomatik perçinliyeciler ile sıkıştırmak pekiştirmek machine room makina dairesi machine screw makina vidası machine shop atölye, tornahane, çarkhane machine steel az karbonlu çelik, makinelerin oynayan parçalarında kullanılan çelik machine tapper sondaj işlerinde deliği büyültme için klavuz salma işlemi, ters çalışma esnasında kırılma ve boşalma olmaması için yaylı kilitleme sistemi mevcuttur machine tool takım tezgahı machine tools (a) bir çok makinada kesmek, delmek, frezelemek, planyalamak, zımbalamak zıvanalamak, tornalamak vs, için kullanılan aletler, takımlar, (b) üretim alanında (c) şıkkndaki işler için kullanılan aletler machine vice (vice chuck) parçaları delme, planyalama ve şekillendirme masasının (tablasının) üzerine tespit etmek için kullanılan parelei çeneli mengene machine vision bilgisayarla görü machine word bilgisayar sözcüğü machine work shop makina atölyesi machine working tap bkz. tap machine, abrasion bkz. abrasion machine machine, deval abrasion bkz. deval abrasion machine machine, finishing bkz. finishing machine machine, testing bkz. testing machine machine, trimming bkz. trimming machine machined tornada, frezede veya planyada işlenmiş machine made makina yapımı machinery ekipman, aksam, mekanizma machines and methods makinalar ve yöntemler machine tool kesici takım machining işleme machinist makinist, tornacı, frezeci

4 macr(o) (ön ek) büyük macro büyük, iri macro language makro dil macro library makro kitaplığı macro texture makro yüzey dokusu (agreganın boyutu ve dane dağılımından kaynaklanan makro yüzey dokusu) macrocosm evren macroeconomics makro iktisat (iktisadın, ekonominin bütünü ile ilgilenerek, bunun işleyişini açıklamayı amaçlayan kısmı) macroeconomy makroekonomi macroerythroblast bkz. macroblast macrographic examination gözle tetkik, makrografik inceleme macrophysics makro fizik macroprocessor makroişlemci macrostructure makro yapı made yapılmış made ground yapılmış zemin made ground dolgu zemin (doldurulmak suretiyle seviyesi yükseltilmiş zemin) made up ground dolgu arazi, dolgu zemin made up infill dolgu toprağı madescent hafif nemli magazine magazin magazine depo (silah, patlayıcı, mühimmat için) magazine feed iş parçalarını teker teker sürerek veya dönen diskler yardımı ile otomatik makinaya verme işlemi magenta macenta magenta macenta, erguvan kırmızısı magma sıvı ya da hamur kıvamında, uçucu gazlarla doygun olarak yerin içinde bulunan eriyik

5 magma yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık magma magma magma chamber magma hücresi magmatic differentiation magmanın, bulunduğu yerde ve dışarıdan yabancı bir madde olmaksızın, kimyasal bakımdan ana magmadan ayrı bileşimde bölümlere ayrılması magmatic minerals magmatik mineraller magmatic ore deposit magmasal olaylarla ilgili olarak oluşan bütün maden ya da mineral yatakları magnaflux method madeni parçalardaki çatlak ve hataların tespitinde kullanılan bir metot magnesia magnezyum oksit, magnezya (mgo) magnesian magnezyuma ait magnesic magnezyuma ait magnesium Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: olan kimyasal element, magnezyum magnesium chloride magnezyum klorür magnesium oxide magnezyum oksit magnesium sulphate magnezyum sülfat magnet mıknatıs magnet bar çubuk mıknatıs magnet coil elektro mıknatıs bobini magnet core mıknatıs çekirdeği magnet switch marş selenoidi, mıknatıslı anahtar magnet switch marş solenoidi magnet wire bobin teli magnet yoke mıknatıslı boyunduruk magnet/horse shoe mıknatıs/at nalı magnet/permanent mıknatıs/sabit magnet/temporary mıknatıs/geçici

6 magnetic manyetik, mıknatıslı, mıknatıs özelliği olan magnetic amplifier manyetik yükselteç magnetic attraction manyetik çekim magnetic axis manyetik aks magnetic azimuth manyetik azimut, manyetik açı aralığı magnetic bar mıknatıs çubuğu, manyetik çubuk magnetic barrier manyetik set magnetic bearing manyetik yön magnetic belting manyetik bir kasnak üzerinden geçerken kavramasını arttırmak için belirli aralıklar ile üzerine demir şeritler yerleştirilmiş kayış magnetic blocks manyetik kavramada (mengenede) kullanılan hareketli aralayıcı magnetic brake manyetik fren magnetic brake elektro manyetik ile çalıştırılan fren magnetic card manyetik kart magnetic card reader manyetik kart okuyucu (otoyol gişelerinde, girişte manyetik bileti kodlamaya, çıkışta ise okumaya yarayan cihaz) magnetic chuck manyetik ayna magnetic chuck mıknatıslı torna aynası magnetic chuck tabanına yerleştirilmiş devamlı mıtnatıslar içeren üst yüzeyden değişken sıralı kondaktör, manyetik blok ve izolatör içeren hareketli aralayıcılar ile ayrılmış ve takım tezgahı tablasında hafif işleri tutmak için kullanılan daimi mıtnatıslı ayna magnetic circuit manyetik devre magnetic clutch manyetik kavrama magnetic coil manyetik bobin, mıknatıs bobini magnetic compass pusula magnetic coolant separator bileği taşı çamuru veya demir talaşını takım tezgahlarda kullanılan soğutucu akışkandan ayıran mıtnatıslı cihaz magnetic core manyetik çekirdek magnetic core demirden elektro mıknatıs göbeği

7 magnetic damping manyetik sönüm magnetic deviation magnetik sapma magnetic disk manyetik teker magnetic disk unit; mdu manyetik disk birimi magnetic encoder manyetik kart kodlayıcı ve kod çözücü (otoyol gişelerinde, girişte manyetik bileti kodlamaya, çıkışta ise okumaya yarayan cihaz) magnetic equator manyetik ekvator magnetic field manyetik alan magnetic field configuratiın manyetik alan konfigürasyonu magnetic field strength mıknatıslayan alan kuvveti magnetic field vector manyetik alan vektörü magnetic flux manyetik akım magnetic focussing manyetik odaklama magnetic force manyetik kuvvet magnetic head manyetik kafa (otoyol gişelerinde, manyetik kart veya manyetik bilete bilgi yazmaya veya bunları okumaya yarayan manyetik özellikli kafa) magnetic ignition ateşleme/manyetik magnetic induction manyetik endüksiyon magnetic ink manyetik mürekkep magnetic interference manyetik karışma magnetic losses manyetik kayıplar magnetic material manyetik malzeme magnetic medium manyetik ortam magnetic meridian manyetik meridyen magnetic meridian mıknatıs meridyeni magnetic mirror manyetik ayna magnetic north manyetik kuzey magnetic path manyetik yol

8 magnetic pole manyetik kutup magnetic pumping manyetik pompalama magnetic remanence kalıcı mıknatıslık magnetic resistance manyetik direnç magnetic return path manyetik dönüş yolu magnetic saturation manyetik doyma magnetic screening manyetik ekranlama magnetic steel manyetik çelik magnetic storage manyetik bellek magnetic storm manyetik fırtına magnetic stripe card manyetik şeritli kart magnetic substance manyetik madde magnetic susceptibility manyetik duygunluk magnetic suspension bir cihaz veya ölçü aletindeki şaft ağırlığının bir kısmını mesnetleyerek yataklara binen yükü azaltmak için kullanılan mıknatıslı mesnet magnetic switch manyetik anahtar magnetic tape library manyetik teyp kütüphanesi magnetic ticket manyetik bilet (otoyol gişelerinde, girişte alınan ve çıkışta ödenecek ücretin belirlenmesine yarayan, üzerine manyetik olarak giriş yapılan istasyon ve zaman bilgilerinin kaydedilmiş olduğu geçiş bileti) magnetic track manyetik iz magnetic transmission bazı küçük arabalarda kullanılan kavrama, iki dönen uzuv arasında elektromagnet (elektro mıtnatıs) ler ile çevresel bir boşluk oluşturulması durumunda devreye giren ferromanyetik (demir mıtnatıslı) güç, magnetik iletim magnetic valve manyetik valf, solenoid valf magnetic variation manyetik değişim magnetic well manyetik kuyu magnetics mıknatıs fiziği magnetism mıknatıslılık

9 magnetite magnetit (ametalik parıltıya sahip, kahverengimsi sarı renkte manyetik özellikte demir minerali) magnetizable mıknatıslanabilir magnetization mıknatıslanma magnetize (f) mıknatıslamak magneto manyeto magneto block manyeto bloğu, manyeto gövdesi magneto breaker manyeto platin çekici magneto breaker points manyeto distribütör platinleri magneto brush manyeto kömürü magneto coil manyeto bobini magneto coil insulator manyeto bobini izolatörü magneto coupling manyeto flanşı magneto distributor manyeto ateşleme dağıtıcısı magneto distributor block manyeto dağıtıcı bloku magneto distributor gears manyeto dağıtıcı dişlileri magneto drive coupling manyeto tahrik kavraması magneto engaging pawl manyeto çakmağı magneto ignition manyeto ile ateşleme magneto ignition manyetolu ateşleme sistemi magneto impulse coupling manyeto çakmağı tahrik başlığı magneto line circuit manyeto hat devresi magneto primary circuit manyeto primer devresi magneto primary leadout manyeto primer devre ucu magneto rotor manyeto distribütör bobini, tevzi makarası magneto rotor shaft manyeto tevzi makarası mili magneto series manyeto serisi magneto spring manyeto çakmak yayı

10 magneto terminals manyeto devre çıkış uçları magneto timing post manyeto ateşleme ayarı tertibatı magnetoelectric manyetikelektrik magnetoelectricity mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik magnetogenerator manyeto magnetohydrodynamic magnetohidrodinamik magnetometer manyetometre magnetometer/absolute manyetometre/ mutlak magnetometer/relative manyetometre/ göreli, manyetometre/nısbi magneto optic manyetooptik magnetostatics duruk mıknatıslık magneto striction demir, çelik, özellikle nikel gibi malzemelarin mıtnatislandıklan zaman boyutlarında görülen değişiklikler magnetotherapy mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi magnification büyültme (mikroskop) magnification factor büyütme katsayısı, büyüme faktörü magnification ratio büyütme oranı magnifier büyütücü, büyütmeye yarayan, büyüteç magnify büyütmek magnifying glass büyüteç magnifying power büyütme kuvveti magnitude büyüklük, genlik magnitude 1. değer, miktar, magnitüt, genlik; 2. büyüklük (bir depremde boşanan toplam güç için aletsel olarak elde edilen ayırtman bir miktar) magnitude of earthquake deprem magnitütü, deprem genliği magnitude of force kuvvetin büyüklüğü magnitude of heave kabarma büyüklüğü magnitude of the pressure basıncın büyüklüğü, gerilmenin şiddeti

11 magnitude of the settlement oturma miktarı, oturma büyüklüğü magnitude of velocity vektörün büyüklüğü magnitudes of vectors vektörlerin büyüklükleri magnum büyük veya geniş magnus büyük magrin marj, pay magrin kenar mail postalamak mail log posta günlüğü mail merge adres mektup birleştirme mail server posta bilgisayarı mail, to postalamak mailbox posta kutusu mailing address posta adresi mailing labels posta etiketleri mailing list posta listesi main başlıca, ana, esas, ana parça, ana iletken, ana şebeke main and tail madenlerde dolu vagonları çekmede kullanılan esas halat ve boş vagonları içeriye sevk etmede kullanılan yedek halat ile yapılan çekme işi main beam esas kiriş, ana kiriş main bearing ana yatak, krank mili ana yatağı main bearing journal ana yatak muylusu main bearing seal ana yatak keçesi main bearings makina krank mili yatağı main body büyük kısım, ana kısım, esas gövde, ana gövde main body of landslide heyelan gövdesi main brace ana destek, tutucu, askı kayışı main brush ana fırça, büyük kömür

12 main carriageway anayol main carrier ana taşıyıcı main characteristic ana özellik main circuit ana devre, esas elektrik devresi main circuit connection ana besleme hattı main clutch ana kavrama main coil ana bobin main contact ana kontak main control valve ana denetim valfi main cylinder makinanın esas veya çalışan silindiri main dimension ana boyutlar main discharge ana boşaltma vanası veya kanalı main discharge jet karbüratör ana memesi main distributing frame ana dağıtım düzeni, ana dağıtım çerçevesi main distribution center ana dağıtım merkezi main distribution frame ana dağıtım çatısı main drive ana tahrik main drive gear ana tahrik dişlisi, prizdirek, daimi iştirak dişlisi main drive shaft ana tahrik mili main driving belt makinalan kayış kanak sistemi ile çalışan bir atelyede güç ünitesinden ana tahrik kasnağına bağlantıyı sağlayan kayış main driving pulley iletim hattındaki ana tahrik kasnağı main duct ana kanal main equipment ana ekipman main feedback path ana geribesleme yolu main file ana kütük main flow temel akış main frame ana şasi (şase)

13 main frame ana şasi çerçevesi main frame arka şasi, ana şasi main frames lokomotiflerde kazanı, silindirleri ve aks kutularını taşıyan iskelet, gövde main fuel supply nozzle karbüratör benzin emiş memesi main gear ana dişli main girder ana kiriş main jet ana meme main journal ana milin ana yatak içinde kalan kısmı main leaf makas ana yaprağı main leaf eye makas başı main leaf spring ana yaprak yay main line ana hat, ana boru, ana elektrik devresi hattı main memory, main storage ana bellek main metal ana yatak main nozzle ana meme main oil gallery ana yağ galerisi main panel ana pano main pier orta ayak main pipe ana boru main program ana program main reinforcement ana teçhizat main relay ana role (düzenleyici) main relief valve ana tahliye valfi main road ana yol main route ana güzergah main scarp ana ayna, heyelanda esas ayna main screw klavuz vida main segment ana bölüt

14 main shaft ana mil, hız kutusu ana mili, kamalı mil, hız kutusu kamalı mili main shaft bearing ana mil yatağı main shaft pilot bearing ana mil uç yatağı (uç bilyası) main span orta açıklık main spool ana sürgü main stage ana kademe main storage ana bellek main stream channel ana yatak, esas dere yatağı main supply ana kaynak main support payanda, ana destek main switch ana anahtar, ana şalter main tower ana kule main transmission esas hız kutusu main truss ana kafes kiriş main valve ana valf main valve istim kesme veya ayrı genleşme olduğu zaman kullanılan uygun kayar sübab, valf main wall ana duvar main wheel saatlerdeki ana çark main, master, major ana main/gas ana gaz borusu main/riser ana düşey boru mainboard ana çevrim kartı maincase arka ana şasi mainframe anabilgisayar mainframe computer büyükboy bilgisayar, anaçatı bilgisayar mainly başlıca mains fluctuations şebeke gerilim dalgalanması mains supply ana hat beslemesi

15 mains switch şebeke kesicisi mainspring hook ana yayın kovana bağlanış şekli, ana yay kancası mainspring winder ana yayı kasnağa sarma veya sarımdan çıkarma takımı mainspring (a) mekanik saatlerde gücün ana kaynağı, ayrıca bkz. maintaining spring ve batance spring, (b) mekanik daktiloda her bir harf basıldıktan sonra kızağı sola hareket ettiren yay mainstreaming anayola sokma maintain bakmak, muhafaza etmek, korumak maintainability bakılabilirlik maintaining spring (maintaining power) esas yayın sarıldığı kapsül içersine tespit edilen muhafaza mafsalı ile tutulan yardımcı yay, muhafaza yayı, anayay boşalırken saatin çalışmasını sürdürmesini sağlar maintenance bakım, genel olarak inşaa edilmiş yapının kalitesi veya elverişliliğinin korunması, üstyapının orijinal yüzeyini ve yapısal kalitesini korumak için yürütülen çalışmalar maintenance alarm bakım alarmı (ikazı) maintenance control system bakım kontrol sistemi maintenance cost bakım maliyeti maintenance cost savings bakım maliyetlerinin azaltılmasıyla sağlanan tasarruf maintenance depot bakım ambarı maintenance free bakım gerektirmeyen maintenance grader bakım greyderi maintenance guarantee period bakım garanti süresi maintenance instructions bakım talimatları maintenance management system bakım yönetim sistemi maintenance manual bakım el kitabı maintenance park bakım parkı maintenance period bakım periyodu (sözleşmeli işin bitiminden sonra müteahhidin bakım yapması icap eden süre) maintenance pool bakım parkı

16 maintenance schedule bakım programı maintenance shop bakım atölyesi maintenance standard bakım standardı maintenance test bakım sınaması maintenance vehicle seyyar bakım ve tamir arabası maintenance, preventive bkz. preventive maintenance maintenance bakım, onarım, tamir, koruma, muhafaza maintenance/preventive koruyucu bakım major büyük, majör major esas, ana, büyük, asıl major axis büyük eksen major consumer büyük tüketici major contour ana münhani, ana eşdeğer eğrisi major direction esas yön, asıl hat major directional desire line ana yön hattı, ana yön arzu hattı (halen kullanılan güzergah gözönüne alınmaksızın aynı yöndeki basit arzu hatları grubunun grafik olarak gösterilişi) major equipment ana ekipman major highway esas yol, esas cadde, ana yol, ana cadde (geometrik özellikleri ve trafik kuralları ile transit trafiğin emniyeti sağlanan, eşdüzey kavşakları olan ve komşu mülklere doğrudan girişçıkış hakkı verilen ana yol, ana cadde) major principal plane ana asal düzlem major principal plane of stress ana asal gerilme düzlemi major principal stress ana asal gerilme major repair büyük tamir, büyük revizyon major road anayol, hakim yol, ön geçişli yol (üzerindeki trafiğin, diğer yollardakine göre, geçiş üstünlüğü olan, trafiğin güvenle akışını kolaylaştıran geometrik standartı ve trafiğin kontrolunu sağlayan araçların bulunduğu ana yol) major weaving section şerit değiştiren trafiğin örüldüğü ana kesim, iki ya da daha fazla şeridi olan, en az 3 giriş ve çıkış ayağı olan kavşak örgüsü

17 majority çoğunluk majority carrier çoğunluk taşıyıcısı majority operation çoğunluk işlevi major (minör) crest truncation vida dişi esas ve dizayn biçimleri için kullanılan üretici(jeneratör) silindir veya koniler arasındaki mesafe majuscule büyük harf make elektrik devresinin kapanması make yapmak, yaptırmak make a difference fark etmek, fark yapmak make opening delik delmek make tight sıkmak make tight sızdırmaz yapmak make up make up, takviye etmek make up air ilave hava make up air unit takviye hava ünitesi make up air unit taze hava hazırlama cihazı make up air unit ilave hava ünitesi, ilave hava tesisi make up valve takviye valfı make up water ilave su (katma suyu) make waterproof sızdırmaz hale getirmek, geçirimsiz hale getirmek maker imalatçı make up valve tekviye valfı making of concrete beton hazırlama malabsorption absorpsiyonun az veya arızalı oluşu malachite (biyokimya) bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2] malathion tarımsal alanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği male erkek, erkek dişli, dış tarafı vida dişli

18 male and female erkek, dişi, birbiri ile birleşmek için biri diğerinin içine giren iç ve dış elemanlara verilen mühendislik terimleri male connection erkek bağlantı male connector erkek rakor male screw erkek vida male thread erkek vida dişi male thread dış vida (erkek) maleficent zararlı malfunction fena çalışma, tutukluk, tekleme malfunction arıza, bozukluk mall alışveriş merkezi mall trafik ayırma şeridi malleability işlenebilme kabiliyeti, dövülerek yassıltılma yeteneği malleable dövülebilir, dövülerek işlenebilir malleable cast iron temper döküm malleable cast iron dövme demir malleable cast iron fitting dövme fitting malleable cast iron fittings temper döküm malleable iron dövme demir malleable iron dövülebilir demir, dövülmek suretiyle işlenebilir demir mallet ağaç tokmak malposition yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma maltese cross mechanism (geneva wheel) malta haçı, ceneva çarkı, fotoğraf makinalarına aralıklı olarak film besleyen mekanizma maltha malta (çağdaş sınıflandırmalarda doğal asfaltın daha yumuşak türlerini belirtmekte kullanılan terim) malthenes maltenler (bitümlü maddelerin pentanda çözünebilen kısımları, hafif alifatik hidrokarbon çözücülerde çözünebilen fraksiyon) man kent çapında ağ

19 man adam, insan man hour işçilik saati man power insan gücü man way adam giriş deliği manage idare etmek, yönetmek management sevk, idare, yönetim management game yönetim oyunu management information system yönetim bilişim sistemi management program yönetim programı management system yönetim sistemi manager yönetici, yönetmen manchester principle kutur, adım mandatory zorunlu mandatory sign zorunlu işaret man day adam gün mandrel fener mili mandrel mandrel mandrel 1. torna puntası veya matkap başlığı, mandrel, piyeto; 2. muhafaza borusu, kuyu muhafaza borusu, muhafaza borusu kıskacı mandrel (mandril) (a) döndürme ve frezeleme için üzerine kısmen iş parçasının mesnetlendiği silindirik sabit veya değişken kesitli çubuk, (b) boru çekilirken iç çapı oluşturmak için paftanın girişinde bulunan silindirik çubuk (c) torna aynası mili veya tahrik mili, (d) saat mandrel press mili (şaftı), iş parçası deliğine geçirmek için kullanılan pres(mil hafifçe koniktir) mandrin sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren manducation çiğneme maneuver el aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra maneuver manevra, manevra yapmak, dönüş, aracı döndürmek

20 maneuverability manevra yapma kabiliyeti, dönme yeteneği manganate manganit, manganik asidin tuzu manganese Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54, 94 olan kimyasal element, mangan, manganez manganite bir manganez filizi mangle wheel dişleri öyle ayarlanarak merkezi etrafında hiçbir tam dönü yapmadan ileri geri salınımlı dönme hareketi yapan gidip gelmeli dişli çark, cendere çarkı, pimli tip cendere çarkı manhole kanalizasyon bacası, rögar, giriş deliği manhole adam deliği (bakım için) manhole cover menhol kapağı, rogar kapağı man hour adam saat manifest 1. açıkça göstermek, belirtmek, aşikar, belli, açık; 2. beyanname manifold dağıtıcı manifold bağlantı bloğu, manifold manifold 1. motor emme ve egzoz boru takımı, manifold; 2. birkaç ağızlı boru manifold clamp manifold kelepçesi manifold clamp washer manifold kelepçesi rondelası manifold gasket emme ve egzoz boruları contası, manifold contası manifold gasket set manifold conta takımı manifold heat control emme ve egzoz boruları ısınma kontrol donanımı manifold heat control valve emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı manifold heat control valve plate emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı levhası manifold heat control valve shaft emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı mili manifold heat control valve stop emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı tahdit parçası manifold heat control valve stop stud emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı tahdit parçası saplaması manifold heat control valve thermostat emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostatı manifold heat control valve thermostat shield emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostat kalkanı

21 manifold heat control valve thermostat shield clamp bolt emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostat kalkanı sıkma cıvatası manifold heat control valve thermostat spacer emme ve egzoz boruları ısınma kontrol valfı termostat ara parçası manifold pressure (boost pressure) aşırı doldurmasız pistonlu makinelerde emme manifoltu içersindeki mutlak basınç, eğer motor aşırı doldurmalı ise bu durumda boost pressure adını alır manifold stud emme ve egzoz boruları manifoldu saplaması manifold, fuel bkz. fuel manifold manifold/exhaust manifoldu/egzoz manifold/intake manifoldu/emme manifold/supply manifoldu/besleme manila rope manila kenevirinden yapılmış halat manipulate elle işletmek manipulate (to) işlemek manipulated variable ayarlanan değişken manipulation el ile yapılan, elle işletme, manipulasyon manipulative el hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan manjak manjak, bir asfaltit man machine interface insan makina arabağı man machine system insan makina sistemi man made suni, yapay man made noise endüstriyel gürültü man month adam ay manner şekil, tarz mannitol manitol, [C6H8(OH)6] manoeuver, maneuver 1. manevra; 2. tedbir manometer sıvı basıncını ölçme aleti, manometre manometer/bourdon tube type manometre/burdon tüp tipi

22 manometer/swinging vane type manometre/salıncak kanatlı manometric manometrik manometric delivery head manometrik basma yüksekliği manometric head manometrik yük, statik yük, manometrik yükseklik manometric pressure manometrik basınç manpower insan gücü mantissa mantis mantissa onlu parça mantle yer yuvarında 2920 m derinlikteki süreksizlik yüzeyinin üstünde bulunan ve deprem yayınım hızının arttığı kesim manual elle kumandalı, el kitabı manual 1. elle işleyen, elle çalıştırılan; 2. el kitabı, kılavuz, küçük kitap manual backup elle yedekleme manual barrier elle kumanda kollu engel, elle kumanda edilen bariyer manual control manuel kontrol manual control elle kumanda (ışıklı işaret cihazlarına elle kumanda edilmesi gibi) manual data input elle veri girişi manual feed elle besleme manual operation el ile çalıştırma manual override el ile müdahale etmek manual page break istenen sayfa sonu manual patching elle bağlantılama (santral) manual switch fişli santral manual toll collection gişeci vasıtasıyla ücret toplama manual toll lanes gişeci vasıtasıyla ücret toplama şeritleri manually elle kumanda edilen manually controlled traffic signal elle kumanda edilebilen cihaz, elle kumanda edilebilen ışıklı trafik işaret cihazı

23 manually operated el ile kumandalı manuel crane elle kumandalı kren manufacture imal etmek manufacture of imalatı, üretimi manufactured imal edilmiş, üretilmiş, yapılmış manufactured yapınsal, mamul manufactured good mamul, mamul mal manufacturer imalatçı, üretici manufacturer s certificate imalatçı sertifikası manufacturer s part number imalatçı parça numarası manufacturer s shop drawing imalatçı fabrikasyon resmi, imalatçı uygulama çizimi manufacturing imalat, üretim manufacturing cost üretim maliyeti manufacturing, computer aided bilgisayar destekli üretim manway bkz. manhole adam deliği (bakım için) many çok many valued logic çoklu değerli mantık map harita, plan map eşlem; harita map haritasını yapmak map and glove compartment torpido gözü map and glove compartment light torpido gözü lambası map code harita kodu, harita özel işareti map compilation harita bütünleme map coordinate system harita koordinat sistemi map grid harita ağı, harita enlem boylam ağı map light seyyar lamba map making regulation for large scale maps büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliği

24 map plane harita düzlemi map projection harita üzerinde güzergah çizmek, harita projeksiyonu map scale harita ölçeği map sheet pafta map, base bkz. base map map, basic bkz. basic map map, cadastral bkz. cadastral map map, compiled bkz. compiled map map, continuos bkz. continuos map map, contour bkz. contour map map, large scale bkz. large scale map map, medium scale bkz. medium scale map map, ortho photo bkz. ortho photo map map, photographic bkz. photographic map map, planimetric bkz. planimetric map map, property bkz. property map map, reconnaissance bkz. reconnaissance map map, scale of bkz. scale of map map, scanning bkz. scanning map map, sea bkz. sea map map, site bkz. site map map, sketch bkz. sketch map map, small scale bkz. small scale map map, thematic bkz. thematic map map, time contour bkz. time contour map map, to eşlemlemek, haritalamak map, topographic bkz. topographic map mapped buffer eşlenmiş yastık bellek

25 mapping haritacılık mapping material harita bilgileri marantic, marasmic marazma ait marble mermer (basınç veya ısı altında yeniden kristalleşmiş genellikle fosilsiz kalker) margin kenar, limbus margin kenar, sınır, çevre, aralık, ara, ihtiyaçtan fazla (para, zaman vb), son hadde yakın hal, maliyet fiyatı ile satış fiyatı farkı margin kenar boşluğu margin of safety güvenlik payı margin of safety emniyetli çalışma yükü ile çalışma yükü arasındaki fark margin pressure yük sinyaline destek basıncı margin verge çim şeridi (yolun kenarında, çok kere ağaçlı, çim veya fundalık olarak yola paralel uzanan, genel olarak yaya kaldırımına bitişik kaplamasız toprak parçası) marginal 1. kenara ait; 2. kenarda meydana gelen, bilincin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis marginal az değerli marginal bars kenar çubuklar, yan demirleri marginal materials alışılagelmiş standart malzemelerden farklı, çok yaygın olmayan doğal malzemeler veya endüstriyel atıklar marginal notes yazıda kenar çizgisinin ayırdığı boşluğa yazılan notlar marginal probability marjinal olasılık marginal probability density function bileşen olasılık yoğunluk işlevi marginal strip kenar bant (platform kenarını belirtmek amacıyla çok zaman kontras bir malzemeden yapılmış sürekli, dar şerit) marina marina marine denizcilik marine deniz marine denize ait marine air conditioning gemi klima sistemi

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı

Detaylı

gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık

gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık h.p. (horse power) beygir gücü h.p. (high pressure) yüksek basınç h.u.c.r.

Detaylı

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quota kota quota kontenjan quota system kota uygulaması quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quotation alıntı, fiyat, rayiç fiyat quotation

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez

hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez hypoid ring gear ayna dişli hypothenar hipotenar, karşı tenar hypothermal 1. düşük ısı ile ilgili; 2. hafif sıcak, ılık hypothermia soğutma hypothesis hipotez, varsayım hypothesis bir şeyin sebep veya

Detaylı

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS A AAA (American Automobile Association) Amerikan Otomobil Birliği ABDC Alt ölü noktadan sonra A BONE MODEL "A" Ford. ABSOLUTE ENTROPY Mutlak entropi

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow mutual inductance karşılıklı doğuşturu (irgiti) mutual inductance karşılıklı endüksiyon mutual inductance coupling karşılıklı irgitil bağlaşım mutual inductive coupling karşılıklı endüktanslı kuplaj mutual

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

adaptör (ara rakor; birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça)

adaptör (ara rakor; birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça) abrasive disk abrasive machining acceptance sampling accessory accuracy acetylene gas acorn nut actuator adapter addendum adhesion adhesive joining adjustment age hardening air furnace allen screw allen

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İŞ MAKİNESİ BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0368-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 29.11.2013 28836 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: İŞ MAKİNESİ

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ANKARA, 2001 TÜRKÇE İNGİLİZCE 12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock 12 saatlik zaman biçimi 12-hour

Detaylı