PERİODONTOLOJİDE LAZERLERİN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERİODONTOLOJİDE LAZERLERİN KULLANIMI"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTOLOJİDE LAZERLERİN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Kazım BAŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ İZMİR-2012

2 ÖNSÖZ Periodontolojide Lazerlerin Kullanımı konulu tez çalışmamda bana yardımcı olan ve yol gösteren Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurcan Buduneli ye teşekkür ederim. İZMİR-2012 Stj. Dt. Kazım BAŞ

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE AMAÇ LAZERLERİN TANIMI VE MEKANİZMASI LAZERLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ Lazer Işınının Karakteristik Özellikleri Lazer Çeşitleri CO 2 Lazer Nd: Yag Lazer Er: Yag Lazer Er: Ysgg Lazer Diode Lazer Argon Lazer Alexabdrite Lazer Excimer Lazer LAZERLERİN AĞIZİÇİ DOKULAR ÜZERİNE ETKİLERİ Lazer ve Ağıziçi Yumuşak Dokular Lazer ve Ağıziçi Sert Dokular LAZERLERİN BAKTERİ VE DİŞTAŞI ÜZERİNE ETKİLERİ PERİODONTOLOJİDE LAZER KULLANIM Başlangıç Periodontal Tedavide Lazer Kullanımı Periodontal Cerrahide Lazer Kullanımı.19

4 Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Deepitelizasyon Depigmentasyon Frenektomi Prekanseröz ve Malign Lezyonlar Mukogingival İşlemler İdame Tedavisi Kemik Cerrahisi LAZER DESTEKLİ İMPLANT TEDAVİSİ VE PERİİMLANTİTİSTE LAZER KULLANIMI LAZER KULLANIMININ OLUMLU ve OLUMSUZ YÖNLERİ Lazerlerin Olumlu Yönleri Lazerlerin Olumsuz Yönleri ÖZET KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ...32

5 GİRİŞ VE AMAÇ Periodontal tedavinin amacı; dişi çevreleyen ve destekleyen alveol kemiği, periost, periodontal ligament, sement ve dişetinin yapısını, sağlığını korumak ve kaybedilen dokuların yeniden kazanılmasını sağlamaktır. Bunun için günümüzde pek çok yöntem uygulanmaktadır. Lazer de özellikle son dönemde dikkat çeken yöntemlerden biridir. Lazerlerin hızla gelişmesi ve lazerin biyolojik dokularla ilişkisinin daha iyi anlaşılmaya başlanması ile çeşitli lazer tipleri diş hekimliği alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. Hem daha az zaman gerektirmesi hem de operasyon sonrası oluşan ağrıyı azaltması nedeniyle klinik kullanımda tercih edilmektedir. Bu derlemenin amacı diş hekimliği kliniğinde kullanılan lazerleri tanımak ve cerrahisiz periodontal tedavi ile periodontal cerrahi operasyonları sırasında kullanılan lazer tekniklerini incelemektir.

6

7 2. LAZERLERİN TANIMI VE MEKANİZMASI Radyasyonun uyarılmış emisyonu ile ışığın güçlendirilmesi anlamına gelen ve İngilizce Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation kelimelerinin baş harflerinden oluşan LASER (Lazer) kavramının temeli olan uyarılmış salınım, ilk olarak 1917 de Einstein tarafından ortaya atılmış (1), Lazer sözcüğünü ise ilk olarak Gould kullanmıştır (2). Normal şartlar altında evrende bulunmayan lazer ışını, teorik olarak atomik yapısına dışarıdan elektron eklenen bir atomun ortama yaydığı fotonlardan oluşan, tek dalga boyunda ve uniform hareket gösteren (koherent) foton parçacıklarından oluşan, saçılım göstermeyen (kolime) bir ışın demetidir. Evrende bulunan değişik ışık kaynaklarından oluşan fotonlar ise aynı ışın demeti içerisinde farklı dalga boylarında, birbirine paralel hareket etmeyen ve değişik yönlerde saçılan biçimlerdedir. Işımanın dalga teorisine göre, atomların çeşitli biçimlerde ortama yaydıkları enerji ve bu enerjinin elektrik ve manyetik alandan oluşan bileşenler eşliğindeki yayılımına elektromanyetik radyasyon adı verilir. Işın demetleri bu elektromanyetik saçılımın parçasıdır. Radyasyon adı verilen enerji salınımı, değişik dalga boylarında olup bunların tümü elektromanyetik spektrumu oluşturur. Elektromanyetik spektrumdaki dalga boylarının biyolojik dokular üzerinde farklı etkileri vardır. Örneğin çok kısa dalga boyunda ve çok yüksek frekanstaki gamma ve x ışınları biyolojik dokuların moleküler yapılarını iyonize ederek mutasyona yol açıp kanserojen etki gösterir. İyonize radyasyon dışında kalan morötesi (ultraviyole), gözle görünür ışık, kızılötesi (infrared), çeşitli dalga boylarındaki lazerler, mikrodalgalar ve radyo 2

8 dalgaları gibi non-iyonize radyasyon ise biyolojik dokular üzerinde uygulama süre ve şekillerine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz farklı fiziksel etkilere yol açar. Örneğin, iyonize radyasyona benzer şekilde dalga boyu biraz daha büyük olsa da ultraviyole radyasyonun biyolojik dokulara etki süresi uzadıkça fiziksel zararları ortaya çıkar. İyonize radyasyon mutasyona neden olabilir ve kanserojen etki gösterebilir. Bununla birlikte, radyoterapi amacıyla kanser hücrelerine karşı da kullanılmaktadır. İyonize radyasyonun dışında kalan elektromanyetik radyasyon ise, biyolojik dokulara etki süresi ve biçimine göre yararlı-zararlı fizikokimyasal sonuçlara yol açar. Lazer radyasyonu da dokuyla etkileşimine bağlı olarak yararlı (biyoyönlendirici, biyouyarıcı) veya yok edici (ablatif) etkilere sahiptir. Lazer ışınının oluşması için gerekli düzenekte; bir optik rezonatör içine yerleştirilmiş pompalama kaynağı da denilen ışık kaynağı (flaş lambası gibi), bu ışığın etkidiği bir ortam (Karbondioksit gazı, Erbiyum kristali ya da mikroçip gibi), ortamın iki ucunda tam yansıtıcı ile yarı yansıtıcı aynalar ve lazer ışınının çıkış yaptığı bölmede mercekler bulunur. Işık kaynağının etkidiği ortamın gaz, katı, sıvı ya da yarı iletken oluşuna göre lazerler değişik isimler alır. Diğer bir deyişle lazer üretim ortamı lazer tipine adını veren özelliktir. Lazerin üretim ortamında organik solvent sıvı kullanılıyorsa Dye; asal gazlar (argon, kripton veya xenon) ile reaktif gazların (florin ya da klorin) karışımı kullanılıyorsa Eximer; gaz kullanılıyorsa onun ismi ile, örneğin karbondioksit gazı kullanılıyorsa karbondioksit lazeri (CO 2 ), argon gazı ile argon lazeri, helyum ve neon ile He-Ne lazeri; yarı iletken Aluminyum- Galyum-Arsenid (AlGaAs) levhalarından oluşan bir mikroçip kullanılıyorsa Diyod lazeri; katı ortam (solid-state) kristal kullanılan sistemlerde kristalin 3

9 optik özelliklerini arttırmak için düşük konsantrasyonlarda kristale katılan madde ismi (Neodimiyum, Holmiyum, Erbiyum, Erbiyum-Krom) ve kristal ismi olan İtriyum-Aluminyum-Garnet (YAG) ya da İtriyum-Skandiyum-Galyum- Garnet (YSGG) birlikte kullanılarak Nd:YAG, Ho:YAG, Er:YAG ve Er,Cr:YSGG gibi çeşitli isimler alır. Her lazer tipinin üretim ortamının optik özelliklerinden kaynaklanan özel bir dalga boyu vardır ve bu dalga boyları elektromanyetik radyasyon dalgalarında olduğu gibi optik kanunlar çerçevesinde biyolojik dokularda emilim, yansıma, içinden geçme ve dokuda saçılım gibi farklı etkiler yapar. Lazer ışınının hedef üzerindeki yansımasına spot denir. Spot boyutu büyüdükçe bölgedeki foton yoğunluğu artacağı için etki derinliği de artar. 3. LAZERLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ 3.1. Lazer Işınının Karakteristik Özellikleri 1. Koliminasyon (Paralellik) : Lazer kavitesinden yayılan ışının boyut ve tipini tanımlar. Yayılan bütün dalgalar yaklaşık olarak paraleldir ve ışınların sapma olasılığı çok düşüktür. Bu özelliği, ulaşılan sisteme iyi bir geçiş için önemlidir. Bir dental x-ışını cihazı radyasyonu bu şekilde üretir. 2. Yapışma: Alette üretilen tüm ışın dalgalarının aynı olduğunu tanımlar. Tüm tepe ve tavan noktaları eşittir. 3. Etkinlik: Hekim için lazerlerin en önemli özelliğidir (3). Lazer enerjisinin esas etkisi fototermaldir. Dokular üzerindeki fototermal etki, ısı derecesine ve hücreler arası, hücre içi sıvının etkileşimine bağlıdır. Proteinlerin yapısı 60 C de bozulmaya başlar, doku beyazlaşır, C de yumuşak doku 4

10 kenarları kaynaşabilir, 100 C de ise buharlaşma olur. Katı ve sıvı bileşenler buharlaşır. Yumuşak doku fazla miktarda su içerdiğinden bu sıcaklıkta sert doku apatit kristalleri ve diğer mineraller ayrışmaz. Doku, suyunu 200 C de kaybeder, hava varlığında yanar. Karbon atomu tüm dalga boylarını emebilir. Lazer uygulanmaya devam edilirse yüzey karbonize olur (4). 3.2.Lazer Çeşitleri 1- Lazer aktif maddesine göre sınıflandırma - Katı madde içeren lazerler - Gaz içeren lazerler - Uyarılmış asal gaz halojenleri içeren lazerler - Boya tanecikleri içeren lazerler - Yarı iletken çubuklar içeren lazerler 2- Lazer ışını hareketlerine göre sınıflandırma - Devamlı ışın veren lazerler - Nabızsal ışın veren lazerler - Dalgalı akım şeklinde ışın veren lazerler 3- Dalga boylarına göre sınıflandırma - Morötesi - Kızılötesi - Görünen ışık 4- Klinik kullanım alanına göre -Tip 1 lazerler; Argon lazerler (rezin polimerizasyonu, diş beyazlatma) 5

11 -Tip 2 lazerler; Argon lazerler (rezin polimerizasyonu, diş beyazlatma, yumuşak doku lazeri) -Tip 3 lazerler; Nd:YAG, CO 2, Diode (yumuşak doku lazeri) -Tip 4 lazerler; Er:YAG (sert doku lazeri) -Tip 5 lazerler; ErCr;YSGG (sert doku, yumuşak doku, diş beyazlatma) CO 2 Lazer Dalga boyu nm dir. Dalga tipi olarak nabızsal veya devamlı dalgalı sistemlerin her ikisi de kullanılır (4). Su tarafından emilir. Yumuşak doku cerrahisinde kullanılır. Geleneksel cerrahiye göre avantajı güçlü hemostatik ve bakterisit etkidir, ayrıca skar dokusu oluşumunu azaltır. Yumuşak doku cerrahisinde 1970 yılından bu yana kullanılmaktadır (5). FDA (US Food and Drug Administration) 1976 yılında yumuşak doku cerrahisinde kullanımını onaylamıştır. CO 2 lazer, sert dokunun mineral bileşenleri, özellikle fosfat iyonları tarafından emilir (4,6). İnorganik bileşenlerde ısı toplanmasına yol açar ve organik bileşenlerde karbonizasyon oluşturur. CO 2 lazer doku yüzeyinde çok az saçılma veya penetrasyonla emilir (5). Ablasyon (ayırma, bir kesimin çıkarılması) ısı ile olur. Karbonizasyon ışık yaymayan yüzeylerde oluşur. CO 2 lazerin pıhtılaşmaya neden olduğu tabaka mikron kalınlığındadır. Doku penetrasyonu güce bağımlı olarak 0,5 mm derinliktedir (7). CO 2 lazerin dokulardaki emilim oranı; minede %96, dentinde %95, çürükte %95, yumuşak doku/kanda %98, yansıma oranı; mine, dentin ve çürükte %2, yumuşak doku/kanda %1, transmisyon oranı ise; minede %2, dentin ve çürükte %3 yumuşak doku/kanda %1 dir. 6

12 Nd:YAG Lazer Neodymium-doped:Yttrium, Aluminium and Garnet (Nd:YAG) lazerin dalga boyu 1064 nm dir. CO 2 ve Er:YAG lazere göre su moleküllerince daha az emilir. Enerji biyolojik dokulara saçılır ve penetre olur. Fototermal etkisi yumuşak doku cerrahisinde kullanışlı olmasını sağlar. Kalın bir pıhtı tabakası ve güçlü hemostaz oluşturur. Nd:YAG lazer potansiyel hemorajik yumuşak doku ablasyonunda etkilidir (5). FDA, Nd:YAG lazerlerin yumuşak doku cerrahisinde kullanımını 1990 yılında onaylamıştır. Yumuşak doku cerrahisi sırasında bistüriye oranla daha az kanama oluşur (8). FDA, Nd:YAG lazerlerin subgingival diştaşı temizliğinde kullanılabileceğini belirtmiştir. Nd:YAG lazer sert doku cerrahisi için çok uygun değildir, ancak FDA 1998 yılında, Nd:YAG lazerlerin mine çürüklerinde kullanılabileceğine karar vermiştir (4,9). Nd:YAG lazerlerin dokulardaki emilim oranı; minede %5, dentinde %30, çürükte %35, yumuşak doku/kanda %68, transmisyon oranı ise; minede %85, dentinde %50, çürükte %2, yumuşak doku/kanda %20 dir Er:YAG Lazer Erbium-doped: Yttrium, Aluminium and Garnet (Er:YAG) lazerin dalga boyu 2940 nm dir. İlk olarak 1974 yılında Zhakirov tarafından bulunmuştur. Suda en iyi emilen lazerdir. Suda emilme katsayısı CO 2 lazerden kat, Nd:YAG lazerden kat daha fazladır (4). FDA, 1997 yılında sert doku tedavilerinde, 1999 yılında subgingival diştaşı temizliğinde ve yumuşak doku cerrahisinde, 2004 yılında kemik cerrahisinde kullanımını onaylamıştır (5). Sert doku operasyonlarında kullanılırken bir miktar ısı oluşabilir, bunu önlemek için çalışma sırasında su ile soğutma yapılmalıdır. Erbium-doped: Yttrium, Aluminium and Garnet (Er:YAG) lazerin kullanımı sırasında su ile 7

13 soğutma, sement ve dentin yüzeyinde 5-15 mikron derinliğe kadar etki etmelidir (4,10). Er:YAG lazerlerde doku ablasyon mekanizması şöyledir: Er:YAG lazer enerjisi su molekülleri ve içerisinde su molekülleri bulunan organik bileşenler tarafından emilir, ısı etkisinden dolayı bu bileşenlerde buharlaşmaya neden olur. Buna fototermal buharlaşma denir (11), ancak sert dokuda, su buharı yapımı doku içi basıncı arttırır ve patlayıcı genişleme olur (5). Bu dinamik etkiler mekanik doku çöküşüne yol açar ve termomekanik ya da fotomekanik ablasyon ile sonuçlanır. Buna su aracılığı ile patlayıcı ablasyon da denir (11). Er:YAG lazerin ablasyon etkisi periodontal tedavi alanında fazla dikkat gerektirir. Er:YAG lazerin dokulardaki emilim oranı; minede %95, dentinde %96, çürükte %98, yumuşak doku/kanda %95; yansıma oranı; minede %4, dentinde %3, çürükte %1, yumuşak doku/kanda %3, transmisyon oranı ise; minede %1, dentinde ve çürükte %2, yumuşak doku/kanda %3 tür Er:YSGG Lazer Erbium- chromium:yttrium, Scandium, Gallium and Garner (Er:YSGG) lazerin dalga boyu 2.79 mikrondur. Suda emilimi güçlüdür ancak Er:YAG lazerin %55 i kadardır ve sadece sert dokularda kullanılır (12) Diode Lazer Dalga boyu nm arasındadır. Sert, yarı iletken lazerlerdir. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmek için Galyum, Arsenid, Alüminyum, Indiyum gibi elementlerin bileşimi kullanılır. Esnek fiberoptik sistem ile dokuya temas ettirilir (4,13). Hemoglobin ve diğer pigmentler tarafından yüksek oranda emilir. Yumuşak doku cerrahisinde kullanımı tercih edilir (5). 8

14 Gingivektomi, pıhtılaşma sağlamak, yumuşak doku küretajı ve subgingival diştaşı temizliği amacıyla kullanılır. FDA 1995 yılında yumuşak doku cerrahisinde, 1998 yılında subgingival diştaşı temizliğinde kullanılmasını onaylamıştır. Operasyon bölgesinde kalın bir pıhtı tabakası oluşur. Kullanımı elektrokoterizasyona benzer. Diode lazerin doku penetrasyonu Nd:YAG lazerden daha azken, ısı oluşum oranı daha yüksektir (5). Sığırlarda yapılan bir araştırmada, ağız yumuşak doku kesilerinde pıhtı tabakası 1 mm olarak gözlenmiştir (14). Fiyatı diğer lazerlere göre daha düşüktür, kullanım avantajları da daha azdır (4). Diode lazerin dokulardaki emilim oranı; minede %5, dentinde %30, çürükte %35, yumuşak doku/kanda %60, yansıma oranı; minede %15, dentinde %20, çürükte %3, yumuşak doku/kanda %20, transmisyon oranı ise minede %85, dentinde %50, çürükte %2, yumuşak doku/kanda %20 dir Argon Lazer İki dalga boyu vardır: 488 nm (mavi) ve 514 nm (mavi-yeşil). Melanin ve hemoglobin içeren pigmente dokular ve pigmente bakteriler tarafından iyi emilir. Periodontal tedavide kullanımı yaygın değildir. Argon lazerin 488 nm dalga boyunda olan çeşitleri yaygın olarak kompozit rezin dolgularda, diş beyazlatma ve çürüğe karşı koruma çalışmalarında kullanılmaktadır. FDA 1991 yılında ağız içi yumuşak doku ve kompozit dolgu uygulamalarında, 1995 yılında diş beyazlatmada kullanımını kabul etmiştir (5) Alexandrite Lazer Dalga boyu 337 nm dir. Sert (solid) lazerdir. Kromiyum-doed:Berilyum- Alüminyum-Oksit Krisoberil (Cr +3 ; BeAl 2 O 4 ) Alexandrite olarak isimlendirilir. 9

15 İlk olarak 1995 yılında Rechman ve Henning, çift frekanslı Alexandrite lazerin diştaşını uzaklaştırabildiğini bildirmiştir. Bu lazer morötesi spektrumda yer alır, mine veya sement yüzeyinde herhangi bir yıkıma sebep olmaz (5) Excimer Lazer Kimyasal içeriğine göre iki alt grubu vardır. Argon Florid (ArF) in dalga boyu 193 nm, Xenon Klorür (XeCl) ün dalga boyu 308 nm dir. Morötesi spektrumda yer alır. Dokularda hasar oluşturmadan etkili bir şekilde diştaşı temizliği yapabilir. Doku kesisi, fotoablasyonla ısı oluşmadan gerçekleşir (9). Ancak bu lazerin fiyatı ve boyutları klinik kullanımı engeller. Bu morötesi ışınların yumuşak dokularda hasara neden olması mümkündür (5). Günümüzde pek çok farklı alanda lazerlerin kullanıldığını görmekteyiz. Tıpta kullanılan lazerler bütün lazer çeşitlerinin yalnızca %4 ünü oluşturur. 10

16 TABLO 1. Lazer tipi ve dalga boyları Lazer Tipi Dalga Boyu Renk Excimer Lazer ArgonFluoride (ArF) 193Nm Morötesi XenonChloride (XeCl) 308Nm Morötesi Gaz Lazerler Argon 488Nm Mavi 514Nm 10600Nm Mavi-Yeşil Kızıl Ötesi Diode Lazer InGaAsP 655Nm Kırmızı GaAlAs Nm Kırmızı- KızılÖtesi GaAs 980Nm Kızıl Ötesi InGaAs 840Nm Kızıl Ötesi Sert Lazerler Alexandrite 337Nm Morötesi Nd:YAG 1064Nm Kızıl Ötesi Er,Cr:YSGG 2780Nm Kızıl Ötesi Er:YAG 2940Nm Kızıl Ötesi 4. LAZERLERİN AĞIZİÇİ YUMUŞAK ve SERT DOKULAR ÜZERİNE ETKİLERİ Lazerin hedef dokudaki etkisini belirleyen faktörler; - Işının dalga boyu - Enerji yoğunluğu - Etki süresi - Işının uygulama tarzı (nabızsal ya da sürekli olması) - Objenin uzaklığı - Dokunun karakteristik emilimi - Işınlanacak bölgenin boyutları - Hedefin pigmentasyonu - Dokunun yoğunluğu - Dokunun su içeriği 11

17 - Dokunun mineral içeriği - Dokunun kalınlığı 4.1. Lazer ve Ağıziçi Yumuşak Dokular Dokunun farklı elemanları tarafından lazer ışınının emilimi, ışının dalga boyuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yumuşak dokunun esas bileşenlerinden olan su, 2 mikron veya daha fazla dalga boyuna sahip olan lazer ışınını kuvvetle emer. Böylece yumuşak dokuda ışının penetrasyonu azalır (4,5). Er:YAG ve CO 2 lazerlerin, yumuşak dokudaki penetrasyonları çok azdır. Bütün enerji 0.5 mm lik doku yüzeyince emilir. Bu yüksek emilim, düşük penetrasyon özelliği, bu tip lazerlerin yumuşak doku hasarı yaratmaksızın dokuyu kesmek için kullanılabilmesini sağlar (13). Diğer lazerler örneğin Nd:YAG lazer, 1.06 mm lik dalga boyu ile su tarafından daha az emilir, bu da CO 2 lazere göre daha derin dokulara penetre olabileceğini göstermektedir (15). Bunun yanında bu tip lazerlerin melanin ve hemoglobin gibi pigmente maddeler tarafından emilim özelliği kuvvetlidir. Bu da CO 2 lazere nazaran küçük kan damarlarında pıhtılaşmayı daha etkili sağlayabileceğini göstermektedir (4,6). Rutin kesi işlemlerinde CO 2 lazer kullanılsa da, kanama kontrolü sağlamak amacı ile Nd:YAG lazerler daha fazla tercih edilir (13). Yumuşak dokuyu kesmek için kullanılan lazerlerin bistüri ve elektrocerrahiye göre birçok avantajı vardır: 1. Dokuya temas etmeden uygulanan bir teknik olduğu için, kesi sırasında dokuda eğilip bükülme, biçim bozulması gibi durumlar çok azdır. 12

18 2. Kesi lazer sayesinde steril şartlarda gerçekleşir. 3. Lazerler, bistüri gibi zamanla keskinliğini kaybetmez. 4. Operasyon sonrası oluşan skar dokusu daha azdır (6). Bununla birlikte, lazer cerrahisi iyileşmenin çok hızlı olduğu veya cerrahi sonrası ağrının tamamen engellendiği bir teknik değildir. Yara bölgesinde oluşan skar dokusu diğer tekniklere göre daha azdır. Günümüzde cerrahlar 20 watt ve üzerinde enerjiye sahip lazerleri, özellikle kan kaybı ve skar dokusu oluşumunun çok olması beklenen olgularda kullanmaktadır. Yumuşak doku cerrahisi için watt lık enerji idealdir. Bu miktarın altına düşülmesi, kesi özelliğini ve bu tekniğin yararını azaltır (12). Lazer kullanımının sert dokulara zarar verme riski endişe yaratabilir, Er:YAG lazer bu açıdan daha güvenlidir (16) Lazer ve Ağıziçi Sert Dokular Lazerlerin dental sert dokular üzerine etkisi ilk olarak 1960 lı yıllarda araştırılmıştır. Birçok araştırmacı çeşitli avantajlarını göz önünde bulundurarak, lazerlerin dental frezler yerine kullanılması düşüncesini desteklemiştir (5). Bu avantajların başında; sert dokuya temas etmeden kullanıldıkları için, geleneksel freze göre daha az titreşim yapması gelir. Özellikle, Erbium lazerler gibi sert doku lazerlerinin kullanılması dental işlemler sırasında oluşan titreşimi azaltır hatta ortadan kaldırır. Mikrofraktür oluşumu engellenir ve hastanın yüksek devirli aletleri kullanırken oluşacak baskı ve sesten duyacağı rahatsızlığın da önüne geçilir. Kesme işlemi sırasında dokuların sterilize edilmesi de önemlidir. Lazerlerin diğer bir avantajı da, dentin dokusu içindeki boşlukları (mikrotübül) kapatmasıdır. Bu 13

19 özellik sayesinde, mikroorganizmalar için bir geçiş yolu oluşturabilecek dentin tübüllerinin kapatılmasıyla, olası postoperatif hassasiyetin ve enfeksiyonun da önüne geçilmiş olur (17,18). Sert diş dokuları üzerinde lazerin istenmeyen yan etkileri, işlem sırasında oluşan yüksek ısıdır. Isı etkisi sonucu tedavi uygulanan bölgeye komşu pulpa, periodontal ligament ve kemikte kalıcı hasar meydana gelebilir. Özellikle, mine dokusunda ısı nedeniyle çatlak oluşması oldukça sık görülür. Mikroskobik ve makroskobik çatlaklar mine ile sınırlı kalabildiği gibi dentin içine de uzanabilir (5). Dentin dokusunda ise, lazer tedavisi sonrasında şiddetli karbonizasyon bulguları görülür. Yüksek ısıya bağlı bu istenmeyen etkiler, lazerin kısa süreli, yüksek enerjili uygulanması ile önlenebilir (19). Sert doku lazer uygulamaları sırasında, etkili bir kullanım sağlamak için, ışının dalga boyu, doku tarafından emilebilecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu durum, hidroksilapatit kristallerinin maksimum ışın emeceği dalga boyunda gerçekleşir (20). 5. LAZERLERİN BAKTERİ ve DİŞTAŞI ÜZERİNE ETKİLERİ Kronik periodontitiste dental lazer ile subgingival uygulamanın, lazer ile uyarılmış yeni ataşman oluşumu ve patojen subgingival bakteri sayısında azalma gibi yararlı etkileri gösterilmiştir. Mikrobiyal tabakanın kalınlığı, yoğunluk, hücrelerarası matriks kalınlığı, mikrobiyal birikimin renk ve su içeriği lazerin etkilerini değiştirir. Lazerlerin bakterisit etkisini araştıran pek çok çalışma doz-yanıt ilişkisine işaret etmektedir. Bunlara göre güç ya da enerji yoğunluğu artarsa, bakteri yıkımı da artar (34). 14

20 Lazerlerin antibakteriyel etkilerinden biri de, yara bölgesi sterilizasyonudur. Diode, Nd:YAG, CO 2 lazerler yara yüzeyinde sıcaklık artışı ile bunu gerçekleştirir. Son yıllarda, Er:YAG lazerlerin subgingival flora üzerine antibakteriyel etkisi üzerine çalışmalar yapılmış ve bu lazerlerin bakterisit etkilerinden, endotoksinleri yok ettiğinden ve smear tabakasını uzaklaştırdığından bahsedilmiştir. Yapılan çalışmalar, bu lazerin düşük enerji seviyesinde Porphyromonas gingivalis (Pg) ve Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) gibi bakteriler üzerine bakterisit etkisini göstermiştir (5). Mekanik olarak diştaşı temizliğinde furkasyon bölgeleri ve konkavitelere ulaşamama, ultrasonik aletlerin hastayı rahatsız eden ses ve titreşim oluşturması ve kullanımın zor olması gibi olumsuz yönleri vardır. Lazerle tedaviden beklenen, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. Ancak, yapılan çalışmalar lazer uygulamasının, diştaşı temizliğinde mekanik yöntemler kadar etkili olamadığını göstermiştir (5). 6. PERİODONTOLOJİDE LAZER KULLANIMI Periodontal tedavi; cerrahi olmayan, cerrahi ve antimikrobiyal yaklaşımları içerir. Lazerlerin diş yüzeyi temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi, yumuşak doku küretajı ve yeni ataşman oluşumu gibi uygulamalar üzerine etkilerini incelemek için karşılaştırmalı klinik çalışmalar gereklidir. Lazer tedavisi mekanik periodontal tedaviye göre daha az zamanda tamamlanır. Tedavi sonrası 6 aylık dönemde lazer tedavisi, sondalamada kanama, cep derinliği ve klinik ataşman seviyesi bakımından iyi sonuçlar göstermiştir. Özellikle derin periodontal ceplerde daha etkili sonuçlar elde edilmiştir (4,6,21). Ancak, 15

21 kronik periodontitis tedavisinde lazer kullanımı için uzun dönemli klinik çalışmalara gereksinim vardır. 6.1 Başlangıç Periodontal Tedavide Lazer Kullanımı Periodontal hastalıkların tedavisinde antimikrobiyal etkinlik amaçlanır. Bakteri plağı, diştaşı ve cep eliminasyonu, periodontal rejenerasyon ve motivasyon amaçlı periodontal uygulamalarda kullanılan antiseptikler, antibiyotikler, el aletleri, sonik ve ultrasonik cihaz kullanımlarına ek olarak tedavinin çeşitli aşamalarında kullanılan lazerler tedavinin başarısına katkı sağlayabilir. Başlangıç periodontal tedavisi, hasta motivasyonu, ağız bakımı eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi işlemlerini içerir. Amaç, dişetindeki enflamasyonu ortadan kaldırmak ve biyolojik olarak kabul edilebilir, endotoksinden arındırılmış kök yüzeyi elde etmektir. Ancak, klasik mekanik işlemler ve kullanılan aletlerin bazı zorlukları vardır. Bu zorluklardan bazıları (16): - Teknik beceri gerektirir ve uygulama zaman alır. - Furkasyon, konkavite ve molarların distal bölgelerine ulaşmak güçtür. - Ultrasonik ve sonik aletler, oluşturdukları ses ve titreşim ile hastayı rahatsız edebilir. - Geleneksel mekanik tedavide kontrolsüz güç kullanımı ile kök yüzeyinde derin yarıklar ve smear tabakası oluşabilir. Bu nedenlerden dolayı, mekanik tedaviden sonra tetrasiklin, sitrik asit, EDTA gibi kimyasal ajanlar kullanılır. Bu uygulamaların amacı bakterisit etkinin 16

22 sağlanabilmesidir. CO 2 ve Nd:YAG lazerlerin çok iyi ablasyon, bakterisit ve hemostatik etkileri vardır. Periodontolojide lazer destekli tedavinin başarılı sonuçlarını ortaya koyam çalışmalar vardır (27,28). Lazer, mükemmel doku ablasyonu, güçlü bakterisit ve detoksifikasyon etkileri ile cerrahi olmayan periodontal tedavi için kullanılabilecek iyi bir teknik olabilir (5). Lazer ile periodontal ceplerdeki yumuşak doku duvarının epitel kısmı uzaklaştırılır. Bu işlemden sonra dokuların iyileşmesi daha iyi olur. İyileşmeyen ceplerin tedavisinde, tek başına mekanik tedaviye göre mekanik ve lazer tedavisi ile daha iyi sonuçlar da bildirilmiştir (22). Lazerlerin başka bir yararı da geleneksel mekanik tedavi ile ulaşılması güç yerlere ulaşmak olabilir. Ayrıca, mekanik işlemlerden sonra ortaya çıkan smear tabakasının, lazer tedavileri sonrasında oluşmadığı gözlenmiştir (5). Son yıllarda geliştirilen Er:YAG lazerler hem yumuşak hem sert dokuda kullanılabilir. Bu lazerlerin bakterisit etkisi çeşitli in vitro çalışmalar ile saptanmıştır. Deneysel çalışmalarda, lazerlerin kök yüzeyinde başarı ile kullanılabileceği gösterilmiştir (23, 24). 17

23 Resim 1: Er: YAG lazer ile dişş yüzeyi temizliği öncesi ve sonrası (5). Araştırmacılar, 1990 larda kök yüzeyi düzleştirilmesi amacıyla Nd:YAG lazer kullanımını araştırmışlardır. Nd:YAG lazerler, esnek fiberoptik dağıtım sistemi nedeniyle günümüzde de tercih edilen, rahat kullanımı olan bir sistemdir. Nd:YAG lazerler ile yeni ataşman kazancı, histolojik olarak gösterilmiştir (25). Ayrıca, mine matriks proteinleri ve düşük seviye lazer tedavisinin birlikte kullanımını n olumlu sonuçları bildirilmiştir (26). CO 2 lazerlerin devamlı dalga boylu çeşitleri, sement ve dentinde karbonizasyon, erime ve yanık oluşturabilir. Literatürde, geleneksel periodontal tedavininn lazerle ile desteklenmesinin olumlu sonuçları olmakla birlikte, randomize, klinik araştırmaların yetersizliği sebebi ile geleneksel tedaviye üstün olup olmadığı konusu henüz kesinlik kazanmamıştır (29,30). Deneysel çalışmalarda lazerlerin bakterisit etkisi gösterilmiş ve az sayıda klinik araştırmadaa olumlu 18

24 sonuçlar bildirilmiştir. Bununla birlikte, literatür değerlendirmelerinde, Erbiyum lazerlerin cerrahi olmayan periodontal tedavideki olumlu sonuçları dışında, randomize, klinik çalışmaların yetersizliği ve dolayısı ile lazer uygulamalarının tek başına veya kombine kullanımının tedavi açısından bir üstünlük sağlamadığı görüşü hakimdir (27,28,31,32). Lazer cihazlarının yüksek maliyeti de lazer destekli periodontal tedavinin rutin kullanıma girmesini engellemektedir. 6.2 Periodontal Cerrahide Lazer Kullanımı Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Kök yüzeyinde yeni ataşman oluşabilmesi için, yüzeyde bulunan nekrotik dokular ve smear tabakasının uzaklaştırılması gerekir. Er:YAG lazer kök yüzeyinden lipopolisakkaritleri, smear tabakasını, nekrotik sement ve diştaşlarını temizleyerek rejenerasyon için uygun ortamın oluşmasına yardımcı olur (33). CO 2 lazerler düşük güçte, nabızsal dalga ile kullanıldığında smear tabakasını uzaklaştırır. Nd:YAG lazer de diş dokularına zarar vermeden smear tabakasını uzaklaştırarak yeni ataşman oluşmasına yardımcı olur Flep Operasyonları Mevcut lazerler ile periodontoloji için ideal flep insizyonu yapılamaz. Erbium lazerler, flep operasyonları sırasında granülasyon dokusu temizliği ve kök yüzeyi hazırlığı işlemlerinde kullanılır (11). Lazerler pıhtılaşma sağlamak için de kullanılır. 19

25 Deepitelizasyon Cerrahi periodontal tedavide epitel hücrelerinin hızlı göçünü engellemek için bugüne kadar pek çok yöntem kullanılmıştır. CO 2 lazerlerin bu amaçla kullanımı söz konusu olabilir (5) Depigmentasyon Melanin, melanositler tarafından sentezlenen ve epitelin bazal tabakasında biriken pigment maddesidir. Ultraviyole ışının zararlı etkilerinden korunmak için gereklidir. Melanine bağlı dişeti renklenmelerinde mekanik aşındırma, gingivektomi gibi işlemler uygulanabilir. Günümüzde, Nd:YAG, diode, CO 2 ve erbium lazerler buharlaştırma ile yüzeyden doku kaldırarak şekillendirme yapabilmektedir (5). Erbium lazerler distile su ile birlikte kullanıldığında bistüriye benzer etki gösterir. Lazerle depigmente edilen dokularda bir miktar geriye dönüş olabilir. Nüksün önüne geçebilmek için serbest dişeti kenarı ve papildeki melanin pigmentasyonu tamamen kaldırılmalıdır. Nd:YAG lazerler kemiğe, CO 2 lazerler ise mine ve kök yüzeyine zarar verebilir. Lazerle yapılan bu işlemler sırasında dikkatli ve yavaş çalışmak gerekir. CO 2 lazer ve Er:YAG lazerlerin çalışma hızları birbirinden farklıdır. Er:YAG lazer yavaş olduğu için hassas çalışmaya izin verirken, CO 2 lazer hızlı olması nedeniyle hekimin tecrübeli olması başarılı sonuçlar için büyük önem taşır (6,22) Frenektomi Nd:YAG, Diode, CO 2, Erbium lazerlerin uygulama süresi kısa, kolay ve kanamasızdır (8). Bu nedenle, frenektomi sonrasında hasta konforu daha iyidir. 20

26 Prekanseröz ve Malign Lezyonlar Nd:YAG, CO 2 gibi termik etkili lazerler total eksizyon yapar ve kanserli hücrelerin kan yolu ile metastaz yapmasını engeller (6,8). Erbium lazerler, koagülasyon etkisi çok zayıf olduğu için kullanılmazlar Mukogingival İşlemler Serbest dişeti greftlerinde verici bölgenin koagülasyonu için termik etkili lazerler kullanılabilirken, greft alımında ve alıcı bölgenin hazırlanmasında lazer uygulaması uygun değildir İdame Tedavisi Erbium ve diode lazerler, tüm temel mekanik işlemlere antimikrobiyal destek olarak subgingival alana uygulanabilir (4,6) Kemik Cerrahisi Sert doku lazerleri kret ogmentasyonu amacıyla kullanılabilir (4,6). Er:YAG ve Er,Cr:YSGG lazerler kemikte en çok kullanılan lazerlerdir. Osteotomi ve/veya osteoktomi için en çok tercih edilen lazer Er,Cr: YSGG dir (34). 7. LAZER DESTEKLİ İMPLANT TEDAVİSİ ve PERİİMPLANTİTİSTE LAZER KULLANIMI İmplant uygulamalarında lazer, çekim sonrası soket dezenfeksiyonunu takiben immediyat implant yerleştirilmesinde, rond frez yerine implant kavite yerinin belirlenmesinde, periimplantitis tedavisi sırasında titanyum yüzeylerin detoksifikasyonunda ve keratinize mukoza kaybına sebep olabilmekle birlikte 21

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT Derleme / Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW Arş. Gör. Dt. Dilek UYSAL* Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER* Makale Kodu/Article

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa Eser EL

Detaylı

DİŞTAŞLARI TEMİZLİĞİ, KÖK YÜZEYİ DÜZLEŞTİRMESİ VE POLİSAJDA GÜNCEL KAVRAMLAR: DERLEME

DİŞTAŞLARI TEMİZLİĞİ, KÖK YÜZEYİ DÜZLEŞTİRMESİ VE POLİSAJDA GÜNCEL KAVRAMLAR: DERLEME BERBEROĞLU, Derleme/ ÇAYGÜR, Review BABA, DİŞTAŞLARI TEMİZLİĞİ, KÖK YÜZEYİ DÜZLEŞTİRMESİ VE POLİSAJDA GÜNCEL KAVRAMLAR: DERLEME Makale Kodu/Article code: 1266 Makale Gönderilme tarihi: 09.08.2013 Kabul

Detaylı

Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları

Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 1-8 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Lazerler ve Protez Öncesi Uygulama Alanları Lasers and Their Applications Before Prosthetic Arrangements Selma ŞEN Göknil

Detaylı

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları

Dental lazerler ve sert doku uygulamaları DERLEME Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 70-75 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.35173 Dental lazerler ve sert doku uygulamaları Hasan Alper Uyar (*) ÖZET Lazerler, 20 yıldır kullanımda olmalarına

Detaylı

Periodontolojide Düşük Doz Lazer Uygulamaları

Periodontolojide Düşük Doz Lazer Uygulamaları MÜSBED 2014;4(1):43-50 DOI: 10.5455/musbed.20140208014035 Derleme / Review Periodontolojide Düşük Doz Lazer Uygulamaları Gülnihal Emrem Doğan, Turgut Demir, Recep Orbak Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C S.B OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF VEKİLİ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ

MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı MOBİLİTE ve PERİODONTAL TEDAVİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Günhan ÖZİLHAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ İZMİR

Detaylı

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM:

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: itriyum-skandiyum-galyum-garnet LAZERİN, SUBABLATİF DOZLARDA UYGULANMASININ İMMEDİAT ETKİSİNİN

Detaylı

Diş Hekimliğinde Lazerler

Diş Hekimliğinde Lazerler Diş Hekimliğinde Lazerler Dr. İlay Maden MSc, PhD. Aachen Üniversitesi Dental Lazer Merkezi Misafir Öğretim Üyesi bilhan@istanbul.edu.tr Yayına hazırlayan: Diş Hekimi Önder İstanbullu Özel Laboratuvar

Detaylı

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı PİEZOELEKTRİK CERRAHİ BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi: Orhan Rıdvan VURGEÇ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

DERLEME. Dermatolojide Işık Yayan Diyot (LED) Uzm. Dr. Belma Türsen, 1 Prof. Dr. Ümit Türsen 2. Özet. Abstract

DERLEME. Dermatolojide Işık Yayan Diyot (LED) Uzm. Dr. Belma Türsen, 1 Prof. Dr. Ümit Türsen 2. Özet. Abstract doi: 10.15624.dermatoz15062d3 DERLEME Dermatolojide Işık Yayan Diyot (LED) Uzm. Dr. Belma Türsen, 1 Prof. Dr. Ümit Türsen 2 1 Mersin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü 2 Mersin Üniversitesi,

Detaylı

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Doğan HİZMETÇİ

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

Lasers in pediatric dentistry

Lasers in pediatric dentistry Gaziantep Medical Journal Review Lasers in pediatric dentistry Çocuk diş hekimliğinde lazer kullanımı Mine Şimşek 1, Esma Yıldız 1 1Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, University of

Detaylı

Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem

Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem Derleme Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2011; 32: 55-67 EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dt. Yelda KARACA DÖNER DOKTORA

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Topçuoğlu H.S, Kesim B ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI THE APPLICATION AREAS OF

Detaylı

Protetik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı I Elektrokoterler ve Teknik Özellikleri

Protetik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı I Elektrokoterler ve Teknik Özellikleri DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 3, Sayfa:52-62, 2007 Protetik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı I Elektrokoterler ve Teknik Özellikleri Application of Electrocautery

Detaylı

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):18-24 Özgün araştırma makalesi Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden adeziv sistemlerin adaptasyonu Seda Arslan, 1 *

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

FARKLI ÇÜRÜK TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠNĠN SÜT DĠġLERĠNDE SEKONDER ÇÜRÜK OLUġUMUNA ETKĠSĠNĠN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FARKLI ÇÜRÜK TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠNĠN SÜT DĠġLERĠNDE SEKONDER ÇÜRÜK OLUġUMUNA ETKĠSĠNĠN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TC SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠNĠN SÜT DĠġLERĠNDE SEKONDER ÇÜRÜK OLUġUMUNA ETKĠSĠNĠN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dt.Gülsüm KESER ĠNCĠ DOKTORA TEZĠ

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ

PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTOLOJİDE İNDEKS SİSTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Zeynep Serap BERKTAŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Eralp

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Diş Hek. Faruk ER Restoratif Diş Tedavisi Programı

Detaylı

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 83-91, 2006 Dentin Aşırı Hassasiyeti Dentine Hypersensitivity *Doç.Dr. Nuray ATTAR, **Dr. Yonca KORKMAZ *Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı