LAZER- IPL EPĠLASYONDA YENĠLĠKLER; FATMA YILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAZER- IPL EPĠLASYONDA YENĠLĠKLER; FATMA YILDIZ"

Transkript

1 LAZER- IPL EPĠLASYONDA YENĠLĠKLER; FATMA YILDIZ

2 Yayınlarda hirsutizm oranı %1-4 olarak verilmekte, Modifiye Ferriman-Gallwey skorunun 12 anatomik bölgesi; Üst Dudak,Yanak, Kulak önü,çene,çene altı,üst sırt,alt sırt,üst kol,uyluk,göğüs,üst karın,alt karın,perine

3 Modifiye Ferriman-Gallwey skoru 10 ve üzerinden olan hasta sayısı%5.7 Skoru 8 ve üzerinde olan hasta sayısı%9.2 Normal popülasyonda bıyık bölgesinde kıl Ģikayeti olan kiģi sayısı %18,7

4 Skor ortalaması Skor Ortalaması 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Açık Buğday Esmer Ten rengi

5 Bilimsel olarak yayınlanan ilk laser epilasyon çalıģmasında 13 gönüllü üzerinde ruby laser kullanıldı. Sonuçlar 1996 yılında Grossman ve arkadaģları tarafından yayınlandı.

6 Lazer epilasyon etkinliği artırmak için geliģtirilen mekanizmalar; Fototermal hasar; Fotomekanik hasar; Fotokimyasal hasar;

7 Termal hasar Mümkün olan en yüksek enerji, En büyük prob çapı, En kısa puls süresi,

8 Yeterli sonuç için; Mümkün olan en yüksek enerji, En büyük prob çapı, En kısa veriliģ süresi, Ġdeal hasta - Gerçekçi beklentileri olan - Normal endokrin bulgulara sahip - Siyah kıl, beyaz tenli

9 Fototermal hasar; Meladine; fosfadilkolin bazlı melanin solüsyonu Sprey Ģeklinde lizozom yapıdaki tescilli ürün follüküle penetre olabilecek kadar küçük bir molekül, Amaç geçici olarak melaninden zengin bir follükül elde etmek te non pigmente kılların lazer ile tedavisine yardımcı olarak fda onayı almıģ olsa bile 2004 yılında Tanzi EL ve Alster TS tarafından yapılan çalıģmada kılların çıkıģ süresini geciktirdiği ama kalıcı kıl kaybı oluģturmadıkları yayınlandı.

10 Fototermal hasar; Lipoxome adlı melanin içeren lipozomal kapsüllerin kullanıldığı araģtırmada; 16 hastanın beyaz, gri ve kızıl kılları bulunan 42 değiģik bölgesine her iģlemden önce sprey melanin, kontrol bölgesine serum fizyolojik sprey uygulanmıģ.üzerine 8 hafta aralıklarla 28/40 jul/cm2 800 nm diot lazer 3 kür uygulanmıģ. 3. tedaviden sonra belirgin fark olmasına rağmen tedaviden 6 ay sonra kontrol grubu %10 azalma topikal melanin uygulanan alanda %14 azalma gözlenmiģ. Ġstatisliksel olarak anlamlı olsa da uygulamadaki ek çaba ve maliyete bakıldığında hayal kırıklığı olarak değerlendirilmiģ. A randomized, controlled, double-blind study evaluating melanin-encapsulated liposomes as a chromophore for laser hair removal of blond, white, and gray hair. Ann Plast Surg May;58(5): Sand M, Bechara FG, Sand D, Altmeyer P, Hoffmann K.

11 Fotomekanik hasar; The Softlight System tarafında tescilli bir uygulama; Önce 10 mikro milim çapındaki karbon partikülleri ağdalanmıģ çilde sürülüyor sonra ıslak mendille siliniyor. DüĢük enerji ile 2-3 j/cm2 Qswitched Nd: YAG lazer (1064nm, 10 Hz, 10 ns pulse duration, 7 mm spot size) ile atıģ yapılıyor. Fotoakustik Ģok dalgaları ile karbon partiküllerin patlatılması ve follükülü hasarlaması hedeflenmiģ. Kılların büyümesini geciktirmekte çok etkili olmasına rağmen uzun dönem sonuçları iyi bulunmamıģ.

12 Fotokimyasal hasar; Fotodinamik tedavi; 5 ALA ( amino levulinic acid) topikal olarak uygulanmıģ 3 saat sonra 630 nm dalga boyunda argon- pumped dye lazer ile 200 j/cm2 ile atıģ yapıldığında kalıcı kıl kaybı oluģturulmuģ. (ÇalıĢma yalnızca 12 hastadan oluģuyor ve kontrol grubu yok). Photodynamic therapy for cosmetic applications. Dermatol Ther May-Jun;18(3): Uebelhoer NS, Dover JS.

13 Fotokimyasal hasar; Yüz bölgesinde kıllardan Ģikayetçi 15 kadın hasta (10 hasta beyaz terminal kıllardan, 5 hasta vellus kıllarından Ģikayetci) Yüzün yarısına Ala uygulanıp, tüm yüze Radyofrekans +IPL 4-6 hafta aralıklarla 2 seans uygulanıp. 6 ay sonra değerlendirilmiģ. Kontrol bölgesinde%35, ALA uygulanan bölgede %48 azalma olmuģ. Vellus kılları olan 5 hasta hiç cevap vermemiģ Fotokimyasal bir hasar oluģturacağı için beyaz kıllarda da etkili olması bekleniyor Treatment of terminal and vellus non-pigmented hairs with an optical/bipolar radiofrequency energy source-with and without pre-treatment using topical aminolevulinic acid. J Cosmet Laser Ther Mar;7(1):25-8. Goldberg DJ, Marmur ES, Hussain M.

14 Etkinliği artırmak için yapılan çalıģmalar; BaĢarıyı artırmak için epilasyon öncesi tüm kılları anagen fazda senkronize etmeyi amaçlamıģlar. 13 beyaz tenli, siyah kılları olan hastanın sırtında 4 adet 2.5cm lik alan belirlenmiģ, ikisine ağda yapılarak dört alan 2 hafta sonra alexandrite lazer ile iģlem yapılmıģ. Anlamlı fark bulunamamıģ. Effect of wax epilation before hair removal with a long-pulsed alexandrite laser: a pilot study. Dermatol Surg Feb;29(2):118-22; Lehrer MS, Crawford GH, Gelfand JM, Leyden JJ,USA

15 Etkinliği artırmak için yapılan çalıģmalar; Kombine cihaz kullanımı; 111 hastayı iki gruba ayrılmıģ. Bir gruba alexandrite lazer diğer gruba diyot - alexandrite lazer uygulanmıģ Anlamlı fark bulunamamıģ Comparison between sequentional treatment with diode and alexandrite lasers versus alexandrite laser alone in the treatment of hirsutism. J Drugs Dermatol Nov;10 Nilforoushzadeh MA, Naieni FF, Iran..

16 Etkinliği artırmak için yapılan çalıģmalar; Kombine cihaz kullanımı; 15 hastanın bacak bölgesine belirli bir alanına alexandrite lazer diğer alanına alexandrite ve Nd : YAG lazer uygulanmıģ.18 ay sonra dijital fotoğraf makinesiyle yapılan değerlendirmede fark bulunamamıģ. Comparison of long-pulsed alexandrite and Nd:YAG lasers, individually and in combination, for leg hair reduction: an assessor-blinded, randomized trial with 18 months of follow-up Arch Dermatol Oct;144(10): Davoudi SM, Behnia F, Gorouhi F, Keshavarz S, Nassiri Kashani M, Rashighi Firoozabadi M, Firooz A., Iran.

17 Etkinliği artırmak için yapılan çalıģmalar; Kombine cihaz kullanımı; Muliplexed 755 nm/1064 nm ve 1064 nm/755 nm atıģ yapılabiliyor. Yalnız alexandrite lazer ile yapılan çalıģmalarla aynı anda iki farklı dalga boyunda atıģ yapılan hastalar arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıģ. Bilateral axilla hair removal comparing a single wavelenght alexandrite lazer with combined multiplexed alexandrite and ND Yag laser treatment from a single laser platform J. Drugs Dermatol 2012 Feb;11(2): Bernstein E F. Basilavecchio L. Plugis J.

18 Etkinliği artırmak için yapılan çalıģmalar; Ütüleme teknolojisi Diod Lazer ile 10 J/cm2 lik atıģları saniyede 10 kere tekrarlayarak tedavi bölgesinin santimetrekaresine 53 Jül enerji vermeyi amaçlıyor. Sistemin FDA onayı var den bu yana Türkiye de kullanılıyor.

19 Etkinliği artırmak için yapılan çalıģmalar; Radyofrekans Epilasyonda radyofrekans dokuya ıģıkla beraber uygulanır. Kıl RF e iletken ya da absorban değildir. RF akımları kılın çevresinde çok yoğunlaģır ve bu bölgeyi çok fazla ısıtır. Bunun sonucunda kılı çevreleyen folikül ısınır. Bu ısınmaya ıģığın absorbsiyonu ile sağlanan ısınma da eklenerek folikül koagüle edilir. 19

20 ELOS sistemini anlamlı bulan çalıģmalar; Blond hair removal using ELOS systems. J Cosmet Laser Ther Jun;8(2):82-6. Schroeter CA, Sharma S, Mbonu NC, Reineke T, Neumann HA. Combination of short- and long-pulsed mode of electro-optical synergy technology for photoepilation: a retrospective study with short- and long-term follow-up. J Eur Acad Dermatol Venereol Jan;23(1): Epub 2008 Aug 18. Karsai S, Schmitt L, Raulin C, Hammes S.

21 IPL cihazları Ġlk olarak uçaklarının eski boyasını yerinden sökmek için kullanılmıģtır nm dalga boyunda ıģık üretir. GeniĢ bir yelpazede enerji verdiği için koplikasyon oranları yüksektir.

22 Yan etkiler Ağrı Perifoliküler ödem Eritem Lazer enerjisinin istenmeyen epidermis absorsiyonuna bağlı epidermal hasarlanmalar; (Yanık ve koplikasyonları) -bül -hiper-hipopigmentasyon -skar

23 Daha az görülen yan etkiler Koltuk altında terleme artıģı Ürtiker Akneiform erüpsiyon Ödem Retiküler eritem Tromboflebit UNCOOMMONLY REPORTED SİDE EFFECTS OF HAİR REMVAL BY LONG PULSED-ALEXANDRİTE LASER. RASHEED AI J COSMET DERMATOL DEC;8(4): SEVERE URTİCARİA AFTER LASER TREATMENT FOR HAİR REDUCTİON. BERNSTEİN EF. DERMATOL SURG. 2010;36(1): EPUB 2009 NOV

24 Yan etkileri azaltmak için yapılan çalıģmalar; 150 hastanın 550 bölgesine yapılan uygulamalar sonucunda koplikasyon oranını%2 olarak bulmuģlar fakat bu hastaları tespit etmede test atıģlarının yayarlı olmamıģ. Alexandrite laser hair removal is safe for Fitzpatrick skin types IV-VI. Dermatol Surg Feb;26(2): Garcia C, Alamoudi H, Nakib M, Zimmo S.Saudi Arabia. 140 hastalık bir çalıģmada test atıģlarının 72 saat önce yapıldığı halde bunlardan alınan sonuçla gerçek tedavilerde görülen yan etkilerle korelasyon göstermediğini dikkat çekti. Laser-assisted hair removal in Asian skin : Efficacy, complications and the effect of single versus multiple treatments. Hussain M, Polnikorn N,Goldberg D J.; Dermatol surg 2003;29:

25 Paradoksal kıl artıģı ÇalıĢmalar %0.6 ile %10 arasında oranda paradoksal hipertrikoz görüldüğünü söylüyor. Tedavisinde yine lazer tedavileri önerilmekte.

26 Effects of the 755-nm Alexandrite laser on fine dark facial hair: review of 90 cases Uyar B. Saklamaz A. J. Dermatol 2012 May;39(5):430-2 Bu çalıģmada yalnızca ince ve ince-kalın kılları olan yüz hastaları üzerinde yapılmıģ ve paradoksal hipertrikoz oranı%33 olarak bulunmuģ. Tedavisi için lazer tedavisine devam önerilmiģ.

27 Pneumatic skin flattening (PSF):

28 Pneumatic skin flattening (PSF):

29

30

31

32

33 Araştırmaya Katılan Firmaların Sattıkları Işın Tabanlı Epilasyon Cihazlarının Türlerine Göre Ortalama Fiyat Dağılımları Işın Tabanlı Epilasyon Cihazı Türü Satış Yapılan Ürün Sayısı Ortalama Ürün Fiyatı Alexandrite Diode ND: Yağ IPL Alexandrite + ND:Yağ Kombine ND: Yağ + IPL Kombine

34 TRIA Laser Hair Removal System : Price: $ & this item ships for FREE with Super Saver Shipping.

35 Hafif jilet olarak adlandırmıģ. Hair removal evaluated with a filterless flashlamp-based system: a preliminary study in 10 patients. J Cosmet Laser Ther Apr;5(1): Trelles MA, Allones I, Calderhead RG, Velez M.

36 Epilasyon amaçlı lazer uygulamaları için yapılan çalıģmalarda ortalama,12.3 yaģta güvenli ve iyi tolere edilebilir bulunmuģ Hair removal with the long-pulse alexandrite and long-pulse Nd:YAG lasers is safe and well tolerated in children. Rajpar SF, Hague JS, Abdullah A, Lanigan SW. Clin Exp Dermatol Aug;34(6): Epub 2009 Jan 23

37 DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKÜRLER

Lazer Epilasyon. Laser Epilation. Gonca Elçin. Sürekli Eğitim Continuing Medical Education. Kıl Folikülünün Anatomisi ve Fizyolojisi. Özet.

Lazer Epilasyon. Laser Epilation. Gonca Elçin. Sürekli Eğitim Continuing Medical Education. Kıl Folikülünün Anatomisi ve Fizyolojisi. Özet. 10 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.03 Laser Epilation Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Özet Günümüzde

Detaylı

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.62333 31 Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: Yag (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği:

Detaylı

Vasküler Lezyonlarda Lazer

Vasküler Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 15 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.04 Lasers in Vascular Lesions Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Detaylı

Epilasyonda Diod Lazer

Epilasyonda Diod Lazer Orijinal Araflt rma / Original Article 33 Diode Laser for Epilation Turna lknur, P nar Koç, Bedriye Turhan, Melda Demirtaflo lu, fiebnem Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas

Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37: 5-9 ISSN:1300-5227 ARAŞTIRMA Yüz Cildi Yenilenmesinde Er: YAG Lazer ve Dermabrazyon Uygulamas Erol BENLİER 1, Hüsamettin TOP 1, A. Cemal AYGIT 1 1 Trakya Üniversitesi Tıp

Detaylı

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ T.C S.B. OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġef VEKĠLĠ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr.

Detaylı

Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi

Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Dr. Gürkan YARDIMCI*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

DERMATOLOJİK LAZER CİHAZI ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

DERMATOLOJİK LAZER CİHAZI ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER DERMATOLOJİK LAZER CİHAZI ALIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER BIR ESTETIK LAZER VEYA IŞIK SISTEMI SATIN ALMADAN ÖNCE SORULACAK SORULAR Bu metin kutuları, siz farklı estetik sistemleri düşünürken sormak istediğiniz

Detaylı

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C S.B OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF VEKİLİ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

DERLEME. Dermatolojide Işık Yayan Diyot (LED) Uzm. Dr. Belma Türsen, 1 Prof. Dr. Ümit Türsen 2. Özet. Abstract

DERLEME. Dermatolojide Işık Yayan Diyot (LED) Uzm. Dr. Belma Türsen, 1 Prof. Dr. Ümit Türsen 2. Özet. Abstract doi: 10.15624.dermatoz15062d3 DERLEME Dermatolojide Işık Yayan Diyot (LED) Uzm. Dr. Belma Türsen, 1 Prof. Dr. Ümit Türsen 2 1 Mersin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü 2 Mersin Üniversitesi,

Detaylı

Ofiyazik Modelli Alopesi Areta Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester in (Sadbe) Etkinliği

Ofiyazik Modelli Alopesi Areta Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester in (Sadbe) Etkinliği Ofiyazik Modelli Alopesi Areta Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester in (Sadbe) Etkinliği Asuman GÜRKAN*, Server SERDAROĞLU**, OYA OĞUZ** * Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri

Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN*, Dr. Murat KÜÇÜKTAŞ** * İstanbul Üniveritesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı ** SB Nevşehir Devlet Hastanesi

Detaylı

Selektif Lazer Trabeküloplasti

Selektif Lazer Trabeküloplasti Selektif Lazer Trabeküloplasti Selective Laser Trabecüloplasty Esin F. BAŞER 1 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Selektif lazer trabeküloplasti (SLT) glokom tedavisinde yeni uygulanmaya başlamış bir teknolojidir.

Detaylı

Kadınlarda androgenetik alopesi

Kadınlarda androgenetik alopesi Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s7 31 Female pattern hair loss Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Özet Kadında

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT Derleme / Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW Arş. Gör. Dt. Dilek UYSAL* Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER* Makale Kodu/Article

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı Kitap Bölümü DERMAN Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı İsmail Nalbant Giriş Tıp uygulamaları noktasında günümüzde kendine yaygın yer edinen lazer (Light Amplification by

Detaylı

Selülite Güncel Bir Yaklaşım

Selülite Güncel Bir Yaklaşım 74 Turk J Dermatol 2014; 2: 74-8 Ana Konu / Main Topic Gürol Açıkgöz, Serbay Gürel Selülite Güncel Bir Yaklaşım A Current Approach to Cellulitis Özet Selülit, dünya genelinde milyonlarca kadının temel

Detaylı

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi 184 Dicle Tıp Dergisi / Ö. İlhan ve ark. Diabetik maküler ödem tedavisi 2012; 39 (2): 184-188 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0124 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diabetik

Detaylı

Diş Hekimlerine Özel. Güçlü ve Etkili Bir Rahatlama için Soft Lazer. www.laserdentalpro.com. for good health. Artırılmış lazer emilimi

Diş Hekimlerine Özel. Güçlü ve Etkili Bir Rahatlama için Soft Lazer. www.laserdentalpro.com. for good health. Artırılmış lazer emilimi Diş Hekimlerine Özel Güçlü ve Etkili Bir Rahatlama için Soft Lazer Hızlı ağrı kesici etki ve hızlı iyileşme Terapi alanı Artırılmış lazer emilimi www.laserdentalpro.com for good health 2 Diş Hekimlerine

Detaylı

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİ/Endourology BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH Ender ÖZDEN, Ahmet

Detaylı

Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri

Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Ezgi ÜNLÜ, Cengizhan ERDEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilimdalı, Ankara Özet Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Deri

Detaylı

Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz*

Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz* Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz* Our First Experience with Pascal Grid Laser Photocoagulation in Diabetic Macular Edema Özcan KAYIKÇIOĞLU 1, Göktuğ SEYMENOĞLU

Detaylı

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma 74 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s17 Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair

Detaylı

Mezoterapi: Etki Mekanizması ve Endikasyonları

Mezoterapi: Etki Mekanizması ve Endikasyonları DERLEME Mezoterapi: Etki Mekanizması ve Endikasyonları Dilek BAYRAMGÜRLER, a Şehriyar NAZARİ b a Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Kocaeli Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kocaeli b Deri ve Zührevi Hastalıklar

Detaylı

REZONANS TERAPİLERİ VE İNTEGRATİF TIP

REZONANS TERAPİLERİ VE İNTEGRATİF TIP ÖZET Integratif tıbbın alanında sayılabilecek rezonans terapileri hem dünyada hem de ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Rezonans terapileri canlı organizmayı elektromanyetik titreşimlerden oluşan

Detaylı

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* Psoriasis: Klinik Tiplere Göre Tedavi Yaklaşımı Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TETRAETİLEN GLİKOL YAN ZİNCİR TAŞIYAN ÖZGÜN Zn (II) FTALOSİYANİN MOLEKÜLÜNÜN RATLARDA DENEYSEL TÜMÖR MODELİNDE FOTOTOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı