Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/10)"

Transkript

1 19 Haziran 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/10) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1- (1) Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat için 15/2/2001 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2001/2 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Uygulanmakta olan önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce, 23/09/2005 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/22 sayılı Tebliğ ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir. (2) Yerli üreticiler BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Güney Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özbucak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı iddiasıyla usulüne uygun olarak yapılan başvuru üzerine, 10/2/2006 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlarını içermektedir. Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi MADDE 3- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticilerine, tespit edilen ithalatçılarına, Ç.H.C. de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla Ç.H.C. nin Ankara Büyükelçiliğine soru formu gönderilmiştir. (2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. (3) Başvuru sahibi yerli üreticiler soruşturma süresince Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmişlerdir. (4) Bununla beraber, soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen veya ayrıca soru formu talep ederek soruşturmaya taraf olmak isteyen toplam 97 ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş, bu firmaların 29 undan alınabilen yanıtlar değerlendirilmiştir. (5) Ç.H.C. de yerleşik bulunan ve kendilerine üretici-ihracatçı soru formu gönderilen üretici-ihracatçı firmalar arasından söz konusu forma yanıt vererek işbirliğinde bulunan bir firma olmamıştır. Yerinde Doğrulama Soruşturması MADDE 4- (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Güney Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özbucak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir. İlgili tarafların bilgilendirilmesi MADDE 5- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin Büyükelçiliğine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir. (2) Yönetmelik in 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden verileri içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır. (3) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğ in ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

2 Gözden geçirme dönemi MADDE 6- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının belirlenmesi için 1/1/ /12/2005 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. (2) Ayrıca, önlemin etkisini ve önlem sonrası ithalat eğilimini görebilmek amacıyla ithalat verileri incelenirken arası dönem esas alınmıştır. İKİNCİ KISIM Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün MADDE 7- (1) Soruşturma konusu ürün, 55.13, 55.14, ve gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan sentetik veya suni devamsız liflerden (kesik elyaftan) dokunmuş mensucattır. (2) Yerli üretim dalı tarafından üretilen sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ile soruşturma konusu ülkeler menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkelerden Türkiye ye ihraç edilen sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamıştır. (3) Bu nedenle, Ç.H.C. menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır. (4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. ÜÇÜNCÜ KISIM Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali MADDE 8- (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. a) Önleme tabi ülkede sektörün durumu ve kapasite (1) Ç.H.C. de yerleşik bulunan üretici/ihracatçı firmalar arasından kendilerine gönderilen soru formuna yanıt vererek işbirliğinde bulunan bir firma olmamıştır. Dolayısıyla önleme konu ülkedeki sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın üretim ve satış miktarı ile üretim kapasitesi hakkında birincil kaynaklardan veri elde edilememiştir. (2) Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center- ITC) verilerine göre, Ç.H.C yılında ton ihracatı ile soruşturma konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. Bu miktar ilgili üründe dünya ihracatının %38 ine eşittir. Dolayısıyla bahse konu ülkenin, ilgili maddenin dünya üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştirdiği ve ciddi bir üretim kapasitesine sahip olduğu değerlendirilmektedir. (3) ITC den elde edilen ihracat verileri önleme konu GTP ler bazında da incelenmiştir. Buna göre Ç.H.C. nin GTP sinde 2001 yılında ton olan ihracatı döneminde %138 oranında artarak 2005 yılında tona ulaşmıştır yılında Ç.H.C. nin ilgili GTP de dünya ihracatından aldığı pay ise %54 seviyesindedir. Söz konusu GTP de ihracat birim fiyatları incelendiğinde ise Ç.H.C. nin 2001 yılında ABD Doları/Ton olan ortalama birim ihraç fiyatının takip eden yıllarda ciddi oranlarda düşerek 2005 yılı itibariyle ABD Doları/Ton seviyesine indiği görülmektedir. (4) Önleme konu diğer bir GTP olan te Ç.H.C. nin 2001 yılında ton olan ihracatı ise döneminde %176 oranında artarak 2005 yılında tona ulaşmıştır yılında Ç.H.C. ilgili GTP de dünya ihracatından aldığı %30 luk pay ile ilk sırada yer almaktadır. Bununla beraber, 2001 yılında ABD Doları/Ton olan ortalama birim ihraç fiyatının 2005 yılı itibariyle ABD Doları/Ton a gerilediği gözlenmektedir. (5) ITC verilerine göre önlem konusu GTP de ise Ç.H.C. nin 2001 yılında ton olan ihracatı döneminde %208 oranında artarak 2005 yılında tona ulaşmıştır yılında Ç.H.C. ilgili GTP de de dünya ihracatından aldığı %20 pay ile ilk sırada bulunmaktadır. Buna karşılık Ç.H.C. nin 2001 yılında ABD Doları/Ton olan ortalama birim ihraç fiyatının takip eden yıllarda düşerek 2005 yılı itibariyle ABD Doları/Ton

3 seviyesine indiği görülmektedir. (6) Önleme tabi son GTP olan da ise Ç.H.C. nin 2001 yılında ton olan ihracatı döneminde %100 oranında artarak 2005 yılında tona ulaşmıştır yılında Ç.H.C. ilgili GTP de dünya ihracatından aldığı %35 pay ile ilk sırada bulunmaktadır. Söz konusu GTP de ihracat birim fiyatları incelendiğinde ise Ç.H.C. nin 2001 yılında ABD Doları/Ton olan ortalama birim ihraç fiyatının takip eden yıllarda düşerek 2005 yılı itibariyle ABD Doları/Ton seviyesine indiği görülmektedir. (7) Textile Outlook International dergisinin Temmuz-Ağustos 2005 sayısında dünya tekstil makineleri sevkiyatına ilişkin veriler incelenmiştir. Söz konusu dergide dünya çapında sevkiyatı yapılan her dört dokuma tezgâhından üçünün Ç.H.C. de yerleşik fabrikalara gönderildiği ifade edilmektedir. Nitekim derginin Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (International Textile Manufacturers Federation-ITMF) ndan derlediği verilere göre Ç.H.C yılında adet mekiksiz dokuma tezgâhı ithal etmiş, bu rakam 2004 yılında %8,7 artarak adete yükselmiştir yılı verilerine göre Ç.H.C. nin tüm dünyadaki mekiksiz dokuma tezgahı sevkiyatı içerisindeki payı %73,6 olarak gerçekleşmiştir. Bahse konu derginin aynı sayısında belli başlı ülkelerin ITMF ten derlenen mekiksiz dokuma tezgâhında kurulu kapasite verilerine de yer verilmiştir. Buna göre Ç.H.C yılında adet olan kapasitesini 2004 yılında %86,5 oranında arttırarak adete çıkarmıştır. Bu verilere göre Ç.H.C. nin mekiksiz dokuma tezgâhında dünya kurulu kapasitesinin %26,7 sini elinde bulundurduğu görülmektedir. (8) Adı geçen dergide yılları arasında gerçekleştirilen mekikli ve mekiksiz dokuma tezgâhlarındaki toplam sevkiyat verilerine de yer verilmiştir. Buna göre Ç.H.C. ye döneminde adet mekiksiz dokuma tezgâhı, adet de mekikli dokuma tezgahı sevk edilmiştir. Bu dönemde mekiksiz ve mekikli dokuma tezgahlarının dünya sevkiyatı içerisinde Ç.H.C. nin payı sırasıyla %50,4 ve %82 seviyesindedir. Tüm bu bilgiler ışığında, Ç.H.C. de kurulu kapasitenin önemli oranda arttığı, dokuma endüstrisinde yatırımların devam ettiği, buna mukabil soruşturmaya konu ürün fiyatlarının önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiş olup önlemin yürürlükten kalkması durumunda Türkiye ye yönlendirilebilecek önemli bir kapasitenin bulunduğu değerlendirilmektedir. b) Önleme tabi ülkenin diğer ülke pazarlarındaki durumu (1) Ç.H.C. nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Bangladeş ve Tayland gelmektedir. Ç.H.C. nin bu ülkelere yaptığı ihracatın genel ihracat rakamlarına paralel olarak önemli oranlarda arttığı görülmektedir. Ç.H.C. nin gerçekleştirdiği yatırımlarla kurulu kapasitesini önemli oranda artırdığı, artan kapasitesi doğrultusunda ihracat miktarını da önemli oranlarda arttırmış olduğu değerlendirilmektedir. c) Türkiye pazarının önemi (1) Türkiye, Avrupa Birliği (AB) nin en önemli tekstil tedarikçilerinden biri olup makine parkı ve yatırımları ile tekstil ve hazır giyimde dünyadaki önemli ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, Ç.H.C. için AB pazarına yakınlığı ve önemli bir hazır giyim tedarikçisi olması sonucu tekstil ürünlerine yönelik talebin canlılığı nedeniyle Türkiye pazarının önemini koruduğu, bütün bunların yanı sıra, Türkiye pazarının rekabet şartlarının, dağıtım ve pazarlama kanallarının Ç.H.C. li üretici/ihracatçılar tarafından iyi bilinmesinin de Türkiye yi bu üretici/ihracatçılar için daha cazip kıldığı değerlendirilmektedir. ç) Talebi etkileyen fiyat unsuru (1) Yerli üretim dalı yaygın olarak kullanılan bir teknoloji ile üretim yapmakta olup ithalatçı firmalara gönderilen soru formlarına gelen cevaplardan yerli ürün ile önlem konusu ürün arasında tip ve çeşitlilik bakımından bir fark bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, ithalatçı firmalardan gelen yanıtlardan anlaşıldığı üzere talebi etkileyen ana unsurun fiyat olduğu, yerli ürün ile ithal ürün arasındaki rekabetin odağında fiyat unsurunun bulunduğu anlaşılmaktadır. (2) Soru formuna yanıt veren bazı ithalatçılar düşük metrajlı talepleri nedeniyle ithalata yöneldiklerini ifade ederken bazı firmalar talep ettikleri özel nitelikli mensucatın yerli üretim dalı tarafından üretilemediğini, ithal ürünlerin daha kaliteli olduğunu öne sürmüşlerdir. Buna karşılık yerli üreticiler nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulamalar esnasında bu iddialar yerli üreticilere iletilmiştir. Yerli üretici firmalar söz konusu iddialara cevaben yerli üretim dalı olarak yüksek kalitede üretim yapıldığını, özel nitelikli ürünlerin de ekonomik olarak yeterli talep gelmesi halinde üretilebileceğini belirtmişlerdir. Esasen herhangi bir sektörde faaliyet gösteren üreticilerin üretimini yaptıkları ürün grubunun tüm çeşitlerini üretmesi beklenemez. Firmaların herhangi bir ürün tipinin üretim kararını verirken maliyetlerini karşılayacak seviyede üretim yapmalarını mümkün kılacak talep koşullarının oluşmasını beklemeleri olağandır. d) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı (1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Esas soruşturma sırasında Ç.H.C. de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjı %87 ile önemli düzeydedir.

4 e) İşbirliğinin olmaması (1) Soruşturma sırasında gönderilen soru formlarına cevap alınamamış olması, Ç.H.C. de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların Türkiye ye ihracat ilgisinin devam ettiği dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ihracatın devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret etmektedir. f) Diğer ülkelerce uygulanmakta olan dampinge karşı önlemler (1) Ç.H.C. ye karşı Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yürütülen damping soruşturması neticesinde gümrük tarife pozisyonu altında yer alan ve gümrük tarife pozisyonlarındaki maddeleri de içeren eşyanın %4,49 ila %192,41 oranlarında dampingli fiyatlarla ithal edildiği tespit edilmiş, 12/11/2004 tarihinde söz konusu ürünlerin ithalinde 11,91 Rand/KG dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem Ç.H.C. nin sadece ülkemize değil diğer ülkelere de dampingli ihracat yaptığını ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda benzer eğilimin devam etmesinin muhtemel olduğunu ortaya koymaktadır. Değerlendirme MADDE 9- (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önleme tabi ülkenin Türkiye ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu, önlem döneminde sektörde yatırımların artarak sürdüğü, yatırımlar sonucunda artan kapasiteye paralel olarak inceleme konusu ürünlerde ihracatın arttığı, buna karşılık ihracatın birim fiyatlarının düştüğü, Türkiye pazarının söz konusu ülke için önemli olduğu, Ç.H.C. menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatlarının uygunluğu olduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını en iyi yansıtacak olan esas soruşturmadaki damping marjının önemli oranda olduğu ve de soruşturmaya konu ülkede yerleşik firmaların kendilerine gönderilen soru formlarına yanıt vermeyerek işbirliğine gelmediği dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. DÖRDÜNCÜ KISIM Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali MADDE 10- (1) Önlemin yürürlükte olduğu dönemde yerli üretim dalında zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi ve muhtemel fiyat baskısı ve potansiyeli ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla gözden geçirme dönemini ( ) de içine alan dönemi ele alınmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Önlem Konusu İthalatın Gelişimi Maddenin genel ithalatı MADDE 11- (1) Esas önlem yürürlüğe girmeden önce 2000 yılında önleme konu sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın genel ithalatı ton iken bu miktar önlemin yürürlüğe girdiği 2001 yılında tona gerilemiş, 2002 yılında ise tona yükselmiştir. Gözden geçirme döneminin ilk yılında ithalat bir önceki yıla göre düşerek tona gerilemiş 2004 ve 2005 yıllarında ise sırasıyla ve ton olarak gerçekleşmiştir. Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı MADDE 12- (1) Soruşturma konusu ürünün önleme tabi ülkeden yapılan toplam ithalatı önlem öncesi 2000 yılında ton iken önlemin yürürlüğe girdiği 2001 yılında önlemin ve de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle ton olarak gerçekleşmiş, 2002 yılında da azalma eğilimi sürünce tona gerilemiştir. Gözden geçirme döneminde ise ilk iki yıl artarak sırasıyla ton ve tona çıkmış son yıl olan 2005 yılında ise ton olarak gerçekleşmiştir. Ç.H.C. menşeli önlem konusu ithalatın toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2000 yılında %50 olan payın 2001 ve 2002 yıllarında düşerek sırasıyla %19 ve %4 e gerilediği, gözden geçirme döneminde ise toparlanarak sırasıyla %6, %9 ve %9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. (2) Önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yapısı da incelenmiş, önlem öncesinde ve sonrasında söz konusu ithalatta yapısal anlamda önemli değişiklikler saptanmıştır. Buna göre, önlem öncesi 2000 yılında Ç.H.C. den gerçekleştirilen ithalatın %37 lik kısmı dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, önlemin yürürlüğe girdiği 2001 yılından itibaren bu oran önemli oranda artarak 2005 yılında %99,6 ya yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın sadece %0,004 ü dampinge karşı önleme tabi olarak gerçekleştirilmiştir. Önlemin yürürlükte olduğu dönem boyunca bahse konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın

5 miktar temelinde ciddi artış göstermemesine karşın dahilde işleme rejimi kapsamında önlemden muaf olarak yapılan ithalatın payının ciddi oranda artması, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna işaret etmektedir. Önlem konusu ithalatın pazar payı MADDE 13- (1) Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalının yurtiçi satışları ile soruşturma konusu mensucatın genel ithalatının toplanması suretiyle hesaplanmıştır. (2) Bu çerçevede hesaplanan toplam tüketim endeksi, 2003 yılında 100 iken 2004 yılında 113 e çıkmış, 2005 yılında ise 109 a düşmüştür. Önlem konusu ülke menşeli soruşturma konusu mensucatın tüketim içindeki payı 2003 yılında %4,8 iken 2004 yılında %7,51 e çıkmış, 2005 yılında ise %8 olarak gerçekleşmiştir. Önlem konusu ithalatın fiyatlarının gelişimi MADDE 14- (1) TÜİK verileri esas alınarak, önlemin yürürlükten kalkması durumunda oluşabilecek muhtemel fiyat oluşumlarının tespiti için önleme tabi ülkeden önlem öncesi ve sonrası Türkiye ye gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatları incelenmiştir. Buna göre, Ç.H.C. menşeli soruşturma konusu sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın ağırlıklı ortalama ithal birim fiyatı, önlem öncesi 2000 yılında 2,74 ABD Doları/Kg iken önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında yükselerek 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla 2,85 ve 3,84 ABD Doları/Kg olmuştur. Gözden geçirme döneminde ise, ithalatın fiyatları yükselmeye devam etmiş olup 2003 yılında 4,01 ABD Doları/Kg, 2004 yılında 6,35 ABD Doları/Kg ve 2005 yılında ise 6,61 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Fiyat baskısı MADDE 15- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda oluşabilecek muhtemel fiyat kırılmasını ve baskısını ortaya koymak amacıyla, gözden geçirme dönemine ( ) ilişkin verilere dayanılarak, uygulanan önlem dikkate alınmadan fiyat kırılması ve baskısı hesaplanmıştır. (2) Fiyat kırılması hesaplanırken önlem konusu ülkeden yapılan ithalatın birim fiyatına gümrük vergisi ve ithal masrafları eklenmek suretiyle önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına ağırlıklı ortalama giriş fiyatları bulunmuş ve bu fiyat, yerli üretim dalının gözden geçirme dönemindeki ağırlıklı ortalama yurt içi fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Buna göre Ç.H.C. menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2003 yılında %37, 2005 yılında ise %2 oranında kırdığı tespit edilmiştir. Bahse konu ithalatın 2004 yılında fiyat kırılmasına neden olmadığı belirlenmiştir. (3) Öte yandan, yerli üretim dalının satış fiyatlarının maliyetlerin altında kaldığı göz önünde tutularak yıpranmamış fiyata göre kırılmayı ifade eden fiyat baskısının hesaplanması uygun görülmüştür. Hesaplamada Ç.H.C. den gerçekleştirilen ithalatın ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları ile yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatlarını ifade eden ve maliyet üzerine makul kârın eklenmesiyle elde edilen fiyatlar karşılaştırılmıştır. Buna göre, gözden geçirme döneminde Ç.H.C. menşeli soruşturma konusu ürünün ortalama birim ihraç fiyatlarının yerli ürünün olması gereken satış fiyatları üzerinde sırasıyla %174, %89 ve %110 oranında fiyat baskısı oluşturduğu tespit edilmiştir. (4) Ayrıca, soruşturma konusu ülkenin ITC den elde edilen 2005 yılı ihracat rakamları incelendiğinde bu ülkenin, kendisine karşı herhangi bir önlem uygulamayan ülkelere daha düşük birim fiyatlardan ihracat yaptığı ve benzer fiyatlardan Türkiye ye de ihracata başlaması halinde yerli üretim dalının fiyatlarını daha da fazla kırma ve bastırma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. İKİNCİ BÖLÜM Yerli Üretim Dalının Durumu Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri MADDE 16- (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Güney Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özbucak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.firmalarının verileri esas alınmıştır. (2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası cinsinden veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır. a) Üretim (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2003 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2004 yılında 87 ye, 2005 yılında ise 72 ye gerilemiştir. b) Satışlar (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2003 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, bu seviyesini koruyamayarak 2004 yılında 86 ya, 2005 yılında ise 75 e düşmüştür. (2) Aynı dönemde satış hasılatı reel olarak incelendiğinde 2003 yılında 100 olan endeksin 2004 ve 2005

6 yıllarında azalan satış miktar endeksine paralel olarak sırasıyla 85 ve 71 e gerilediği görülmektedir. c) İhracat (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2003 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2004 ve 2005 yıllarında azalarak sırasıyla 88 ve 67 olarak gerçekleşmiştir. (2) Aynı dönemde ihracat hasılatı reel olarak incelendiğinde ise 2003 yılında 100 olan endeksin 2004 ve 2005 yıllarında düşerek 79 ve 54 olarak geçekleştiği görülmüştür. ç) Yurtiçi Fiyatlar (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksinin, 2003 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2004 ve 2005 yıllarında azalarak sırasıyla 98 ve 94 e düştüğü tespit edilmiştir. d) Pazar Payı (1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi 2003 yılında 100 olarak alındığında 2004 yılında 113 e çıkmış 2005 yılında ise 109 a düşmüştür. Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi pazar payı ise 2003 yılında %21 iken 2004 yılında %16 ya gerilemiş, 2005 yılında ise %14 olarak gerçekleşmiştir. e) Stoklar (1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2003 yılında 100 olan stok düzeyi endeksinin, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla 90 ve 78 olarak gerçekleştiği gözlenmiştir. f) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) (1) Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan kapasitesi 2004 ve 2005 yıllarında 102 ye çıkmış, KKO ise 2003 yılı 100 olarak kabul edildiğinde 2004 yılında 85 e, 2005 yılında ise 70 e gerilemiştir. g) İstihdam (1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2003 yılında 100 kabul edildiğinde, 2004 ve 2005 yıllarında düşerek sırasıyla 84 ve 79 olmuştur. ğ) Ücretler (1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2003 yılında 100 olarak alındığında, 2004 yılında 92 ye gerilemiş 2005 yılında ise bir miktar artarak 101 e yükselmiştir. h) Verimlilik (1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2003 yılında 100 iken, 2004 yılında bir miktar artış kaydederek 103 e yükselmiş, 2005 yılında ise 91 e gerilemiştir. ı) Maliyetler (1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2003 yılında 100 iken, 2004 ve 2005 yıllarında azalarak sırasıyla 99 ve 96 ya gerilemiştir. Ticari maliyetin düşmesinde sınai maliyette görülen azalmalar etkili olmuştur. i) Kârlılık (1) Yerli üreticinin ilgili üründeki ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan ürün birim kârlılık endeksi 2003 yılında zarar olması sebebiyle (-)100 olarak kabul edildiğinde, 2004 ve 2005 yılında zararın artması nedeniyle sırasıyla ( )267 ve (-)457 ye ulaştığı görülmüştür. Birim zararın artmasında, en önemli etkenin %4 oranında düşen birim maliyetlere karşın birim yurt içi fiyatların %6, birim yurt dışı satış fiyatlarının ise %19 oranında düşmesi olduğu anlaşılmaktadır. j) Nakit Akışı (1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2003 yılında 100 iken, bu rakam 2004 ve 2005 yıllarında negatife dönerek sırasıyla (-)33 ve (-) 103 e düşmüştür. Nakit akışının bozulmasında en önemli etkenin ürün birim kârlılığındaki düşüş olduğu değerlendirilmektedir. k) Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hasılatı (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2003 yılı itibariyle %4,27 olan özkaynak kârlılığının (Kâr/Özkaynak), 2004 ve 2005 yıllarında azalarak sırasıyla %1,73 ve (-) %21,21 e düştüğü görülmektedir. (2) Yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) oranına bakıldığında ise 2003 yılında %1,73 olan oran, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla %0,93 ve (-) %9,17 olarak gerçekleşmiştir. l) Büyüme (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2003 yılında 100 iken, 2004 ve 2005 yılları sırasıyla 94 ve 77 olarak gerçekleşmiştir. m) Sermaye Artışı (1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2003 yılında 100 olan öz sermaye endeksi, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla 124 ve 82 olarak gerçekleşmiştir. n) Yatırımlardaki Artış

7 (1) Yerli üretim dalının yapmış olduğu tevsi yatırımları 2003 yılında 100 olarak alındığında, 2004 yılında 5 e inmiş, 2005 yılında ise 26 olarak gerçekleşmiştir. (2) Yenileme yatırımlarının ise 2003 yılı 100 olarak alındığında, 2004 yılında 380 e, 2005 yılında ise 560 a çıktığı görülmektedir. Yatırımların mutlak değerleri incelendiğinde, 2003 yılında tevsi, 2004 ve 2005 yıllarında ise önemli miktarda yenileme yatırımı yapıldığı görülmektedir. Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi MADDE 17- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, gözden geçirme döneminde birim ticari maliyetlerdeki düşüşe rağmen yurt içi ve yurt dışı birim satış fiyatlarındaki azalmanın daha fazla olması nedeniyle ürün kârlılığının bozulduğu gözlenmektedir. Nitekim yerli üretim dalının reel göstergeleri incelendiğinde gözden geçirme döneminde birim ticari maliyetlerin %4, yurt içi birim satış fiyatlarının ise %6 oranında düştüğü görülmektedir. Yurt dışı birim satış fiyatlarındaki gerileme ise %19 seviyesindedir. Ürün kârlılığında görülen ciddi azalma ürün nakit akışını da bozmuş, büyüyen ürün zararı nedeniyle ürün nakit akışı da negatife dönmüştür. Önlem konusu ürünlerin üretimi yerli üretim dalının faaliyetlerinin büyük kısmını oluşturduğundan firmaların genel göstergelerinde de bozulmalar gözlenmektedir. Gözden geçirme döneminde yerli üretim dalında istihdamın düştüğü, yenileme yatırımlarındaki artışa rağmen üretim miktarında ve hâsılatta gerileme yaşandığı, aktiflerin ve özkaynakların eridiği görülmektedir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali MADDE 18- (1) Yönetmelik in 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona ermesi halinde zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi ve fiyatları ile bunun yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi, önlem konusu ülkedeki sektörün durumu ve Türkiye ye yönlendirebilecekleri kapasitelerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye dışında bu ülkeye ticaret politikası önlemi uygulaması olup olmadığı, önleme tabi ülkelerin diğer ülkelerde pazar bulma imkanları ile önlemin yürürlükten kalkması durumunda soruşturmaya konu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri incelenmektedir. a) Soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi (1) Önleme tabi ülkeden yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının seyri incelendiğinde, bunun toplam Türkiye tüketimi, toplam ithalatın seviyesi ve uygulanmakta olan önlemlerden etkilendiği görülmektedir. Genel ithalat, 2001 krizi nedeniyle bir önceki yıla göre %30 oranında daralırken önleme konu ülkeden yapılan ithalat önlemin de etkisiyle %73 gibi büyük bir oranda azalmıştır yılında genel ithalatta bir toparlanma yaşanmış, buna karşılık önleme konu ülkeden gerçekleştirilen ithalattaki düşüş sürmüştür. Gözden geçirme dönemi olan yılları arasında genel ithalat dalgalı bir seyir izlerken önleme konu ülkeden yapılan ithalatın arttığı görülmektedir. (2) Öte yandan, önleme konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın rejim kompozisyonu değişmiş, bu ülkeden gerçekleştirilen toplam ithalat içerisinde dahilde işleme rejimi kapsamında önlemden muaf olarak gerçekleştirilen ithalatın payı artarak 2005 yılı itibariyle %99,6 ya çıkmıştır. Önlemin yürürlükte olduğu dönem boyunca bahse konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın miktar bazında ciddi artış göstermemesine karşın dahilde işleme rejimi kapsamında önlemden muaf olarak yapılan ithalatın payının ciddi oranda artması, önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu ülkeden ithalatın artmasının ve dolayısıyla zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna işaret etmektedir. b) Soruşturmaya konu ithalatın muhtemel fiyatları, fiyat kırılması ve talebe etkisi (1) Ç.H.C. önleme konu olan sentetik veya suni devamsız liflerden dokumuş mensucat üretiminde dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Söz konusu ülkede kurulu kapasitenin büyük olması ve üretimde ölçeğe göre artan getiri olanaklarından yararlanılması nedeniyle birim ürün başına düşen sabit maliyetlerin düşük olduğu değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında önleme konu ülkeden yapılan ithalatın fiyatlarının, girdi maliyetlerinde, özellikle de en temel girdi olan petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak değişebileceği düşünülmektedir. Ç.H.C. nin yüksek üretim kapasitesi ve yüksek ihracat rakamları ile dünya piyasalarında rekabetin koşullarını etkilediği, söz konusu rekabetin ana unsurunun da fiyat olduğu ithalatçıların verdikleri yanıtlardan da anlaşılmaktadır. (2) ITC ile TÜİK ten elde edilen veriler incelendiğinde Ç.H.C. nin Türkiye ye gerçekleştirdiği ihracatın fiyat gelişiminin dünyanın geri kalanına yaptığı ihracatta geçerli olan eğilimden farklı olduğu görülmektedir. ITC verilerine göre Ç.H.C. nin ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları döneminde düşerken, TÜİK verileri bu ülkeden

8 Türkiye ye gerçekleştirilen ihracatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının arttığını göstermektedir. Bununla beraber, mevcut önlemin yokluğunda, önlem konusu ülke menşeli ithalatın fiyatlarının, yerli üretim dalının iç piyasa fiyatlarını önemli ölçüde baskı altında tutacak düzeyde bulunduğu tespit edilmiştir. (3) Ç.H.C. den gerçekleştirilen ithalatın yapısının önlem öncesine göre değiştiği, dahilde işleme rejimi kapsamında önlemden muaf olarak yapılan ithalatın payının ciddi oranda arttığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, TUİK verilerinden elde edilen birim ihraç fiyatları değerlendirilirken, Türkiye de yerleşik ihracatçı firmaların, ihracat amacıyla ithalatın kompozisyonunda değişikliğe gitmiş olabilecekleri ve bahse konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın önemli kısmının yurt içi piyasaya yönelik olmadığı göz önüne alınmalıdır. (4) Ç.H.C. nin diğer ülkelere yapmış olduğu ihracatın birim fiyatları incelendiğinde ise daha düşük birim fiyatlarla ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ülkenin yüksek üretim ve ihracat kapasitesi de göz önüne alındığında önlemin ortadan kalkmasıyla birlikte önlem öncesinde olduğu gibi daha düşük birim fiyatlarla büyük miktarda ihracat yapma potansiyelinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Önlem konusu ürünün hazır giyim sektörünün bir girdisi olduğu ve çok küçük fiyat avantajlarının tedarikçi tercihinde büyük önem taşıdığı dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması durumunda bu ülkeden yapılan ithalatın artmasının ve ithalatın birim fiyatlarının düşmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. c) Önleme tabi ülkedeki sektörün durumu ve kapasite (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, önleme tabi ülkeden Türkiye ye yönlendirilebilecek bir üretim kapasitesinin bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda, Ç.H.C. nin önleme konu olan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatta 2005 yılında gerçekleştirdiği tonluk ihracatıyla dünya ihracatının %38 ini gerçekleştirerek tüm ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında bahse konu ülkenin Türkiye üretim ve tüketimine kıyasla çok ciddi bir üretim kapasitesine sahip olduğu değerlendirilmektedir. (2) Öte yandan, bağımsız kaynaklardan elde edilen veriler ışığında Ç.H.C. de ilgili ürünlerin üretiminde de kullanılabilecek makine ve teçhizat alımlarının artarak sürdüğü, hali hazırda Ç.H.C. nin dokuma sektöründe dünyanın en büyük yatırımcısı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, gözden geçirme döneminde, soruşturmaya konu ülke menşeli tekstil ürünlerine yönelik kotaların kalkmasının da etkisiyle yatırımların sürdüğü, bunun sonucu olarak ülkedeki kurulu kapasitenin arttığı, mevcut haliyle önleme tabi ülkede Türkiye pazarına göre çok büyük bir üretim kapasitesinin bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkmasının bu kapasitenin Türkiye pazarına yönlendirilmesine yol açmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. ç) Önleme tabi ülkenin diğer ülke pazarlarındaki durumu (1) ITC verileri ülke bazında incelendiğinde Ç.H.C nin ilgili ürün grubunda ihracatının gözden geçirme dönemi olan yılları arasında önemli bir artış gösterdiği görülmektedir. Söz konusu dönemde ihracattaki artış oranı %127 seviyesindedir. Buna karşılık, yine aynı dönemde Ç.H.C. nin ihracatının birim fiyatlarının önemli oranda gerilediği görülmektedir. Bu veriler bir arada değerlendirildiğinde, Ç.H.C. nin artan ihracat miktarı ve düşen birim fiyatlarıyla dünya ihracatındaki payını arttırdığı anlaşılmaktadır. İhracat miktarındaki ciddi artışın ise yatırımlarda görülen artışın doğal bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir. d) Önlem uygulayan diğer ülkeler (1) Önleme tabi mensucatın kapsamına giren ve gümrük tarife pozisyonlarındaki maddelere karşı Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 12/11/2004 tarihinden itibaren 11,91 Rand/KG dampinge karşı vergi uygulanmaktadır. Söz konusu önlem Ç.H.C. nin sadece ülkemize değil diğer ülkelere de dampingli ihracat yaptığını ve önlemin yürürlükten kalkması durumunda benzer eğilimin devam etmesinin muhtemel olduğunu ortaya koymaktadır. e) Soruşturmaya konu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki muhtemel etkileri ve zarara ilişkin değerlendirme (1) Yukarıdaki bilgiler ışığında, önleme tabi ülkenin çok ciddi bir üretim kapasitesine sahip olduğu, önleme tabi maddelerin kapsamına giren ürünlerde söz konusu ülkeye karşı Güney Afrika tarafından halen dampinge karşı vergi uygulandığı, ithalatın belirli bir seviyeyi koruduğu, mevcut önlem dikkate alınmadığı takdirde yapılan ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tutacak düzeyde olduğunun görüldüğü, üçüncü ülkelere ihraç fiyatlarının Türkiye ye ihracatın aksine giderek düşmekte olduğu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde benzer fiyat eğiliminin Türkiye ye ihracatta da izlenebileceği ve bunun sonucunda da zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. BEŞİNCİ KISIM Değerlendirme

9 Dampingli ithalatın etkisi MADDE 19- (1) Soruşturma konusu ülkenin Türkiye ye yönlendirebilecek önemli üretim ve ihracat kapasitesinin bulunması, önlem konusu ülkedeki üretici-ihracatçıların Türkiye pazarını iyi bilmeleri ve söz konusu ürünün kullanıcılarına kolay ve hızlı biçimde erişebilecek durumda olmaları, önlemin ortadan kalkması durumunda önleme konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerinde ciddi bir fiyat baskısı oluşturmasının muhtemel olması ve fiyatın iç piyasada rekabetin temel unsurlarından olması nedeniyle oluşabilecek fiyat baskısının yerli üretim dalının ekonomik göstergelerini bozacak biçimde fiyat indirmesine ya da üretimini kısmasına yol açabileceği nedenleriyle mevcut önlemin ortadan kalkmasının dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesine ve bunun sonucunda yerli üretim dalında zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açması muhtemeldir. Üçüncü ülkelerden ithalat MADDE 20- (1) döneminde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, önlemin yürürlüğe girdiği 2001 yılında ekonomik krize rağmen ithalatın arttığı görülmektedir. Bu artışta en önemli nedenin getirilen önlem sonrasında söz konusu mensucat tedariğinde Ç.H.C. nin kısmen diğer ülkelerce ikame edilmesi olduğu değerlendirilmektedir. Diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalattaki artış eğilimi 2005 yılına kadar sürmüş, 2005 yılında ise bir önceki yıla göre azalma gözlenmiştir. Diğer Unsurlar MADDE 21- (1) Yerli üretim dalının önleme rağmen artarak devam eden zararında diğer unsurların etkileri de değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, yerli üretim dalının karlılığında ve nakit akışında görülen olumsuzlukta yurt içinde bozulan rekabet şartları ile sektördeki yeniden yapılanmanın da etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber, mevcut dampinge karşı önlemin ortadan kalkması halinde dampingin ve zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu yönündeki belirlemeler geçerliliğini korumakta, önlemin yürürlükten kalkmasının yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde hali hazırda görülen bozulmayı hızlandırmasının kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. ALTINCI KISIM Sonuç Karar MADDE 22- (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakan ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye ye ithalinde karşısında belirtilen oranlarda uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamı uygun görülmüştür. G.T.P. Madde İsmi Menşe Ülkesi Dampinge Karşı Vergi (CIF bedelin % si) Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) Çin Halk Cumhuriyeti 87

10 55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat Uygulama MADDE 23- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler. Yürürlük MADDE 24- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi 27 Mart 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28954 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/9) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/9) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/9) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/9) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 - (1) Balkan Motor Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19) ( T R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19) (219.06.2016 T. 29747 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/14) BİRİNCİ KISIM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/14) BİRİNCİ KISIM 28 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28008 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/14) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 5 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28638 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/10) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi 13 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29174 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/38) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 10 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29351 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/30)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/30) 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/30) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/35) İKİNCİ KISIM

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/35) İKİNCİ KISIM 18 Aralık 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27084 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/35) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140809-26.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140809-26.htm Sayfa 1 / 8 9 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29083 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/24) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/7) BİRİNCİ KISIM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/7) BİRİNCİ KISIM 3 Mayıs 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27923 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/7) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM 31 Temmuz 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29787 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/34) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/34) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/34) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli

Detaylı

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 TEBLİĞ

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 TEBLİĞ 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/39) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2) 31 Ocak 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28190 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/22)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/22) 13 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29385 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/22) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler ve İşlemler Kapsam

Detaylı

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/38 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/38 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 13/11/2014 Sayı: 2014/91 Ref : 6/91 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/38 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/36 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/36 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 13/11/2014 Sayı: 2014/89 Ref : 6/89 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/36 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/14) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/14) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler 10 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28349 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/14) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut önlem

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) 2/5/2010 tarihli ve 27569

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) ( t s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) ( t s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) (19.07.2016 t. 29775 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) BİRİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10) 17 Nisan 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29687 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM 31 Temmuz 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29787 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 13 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29174 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/36) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler ve İşlemler Kapsam

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/12) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler ve Soruşturma Konusu Ürün

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/12) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler ve Soruşturma Konusu Ürün Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/12) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler ve Soruşturma Konusu Ürün Meri önlem ve nihai gözden geçirme

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/12)

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/12) 18 Nisan 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27204 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/12) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI NİHAİ BİLDİRİM RAPORU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI NİHAİ BİLDİRİM RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI NİHAİ BİLDİRİM RAPORU Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı Menşeli Cırt Bant (NGS.153.02.2013) Eylül 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 1 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28959 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/49) BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/49) BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29911 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

19 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

19 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 19 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29775 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/26) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE 20 Temmuz 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27647 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/18) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/53 Ref : 6/53

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/53 Ref : 6/53 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/53 Ref : 6/53 KONU: ÇİN HALK CUMHURİYETİ (ÇHC) MENŞELİ 9609.10 GTP Lİ KURŞUN KALEM VE KURŞUN BOYAMA KALEMİ İTHALATINDA DAMPİNGE KARŞI UYGULANAN ÖNLEMİN DEVAMINA

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/43)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/43) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 28/10/2015

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 10 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm Sayfa 1 / 7 10 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29412 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/24) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ;

Detaylı

24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ekim 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/39) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2006/14)

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2006/14) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2006/14) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 (1) Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Trakya

Detaylı

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2009/35) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Resmî Gazete Sayı : 29873 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ BİLDİRİM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ BİLDİRİM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ BİLDİRİM RAPORU Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Patinaj Zincirleri (NGS.173.01.2010) Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 17 Mart

Detaylı

Page 1 of 6 2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29876 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/44) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 30 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29873 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma Madde 1- Betareks Metalize İplik ve Ambalaj San.

Detaylı

21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27648 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/21) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/22)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/22) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/22) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Hindistan ve Çin Tayvanı

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/12)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/12) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/12) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1- (1) Güney Kore

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/10)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/10) 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/10) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ. d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

TEBLİĞ. d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu, TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/4/2015 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/37) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgiler ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/37) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgiler ve İşlemler 13 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29174 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/37) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler ve İşlemler Kapsam

Detaylı

Sayfa 1 / 10 15 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28588 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/5) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/13)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/13) 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Bilgilendirme Raporu

Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Bilgilendirme Raporu T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç); Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya; Diğerleri,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/5)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/5) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/5) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) 1/9/2007 tarihli ve

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/22) ( T R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/22) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/22) (27.11.2012 T. 28480 R.G.) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2016/33) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2016/33) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29798 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2016/33) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) ( t s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) ( t s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 KONU: ÇEŞİTLİ ÜLKELER MENŞELİ 54.07 GTP Lİ EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT NEDENİYLE

Detaylı

24 Mayıs 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

24 Mayıs 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 24 Mayıs 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29721 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/18) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5) 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 TEBLİĞ

3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 TEBLİĞ 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/14) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/8)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/8) 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/8) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) (26.07.2014 T. 29072 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) (26.07.2014 T. 29072 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Soruşturma (TEBLİĞ NO: 2014/25) (26.07.2014 T. 29072 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/23)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/23) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/23) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 (1) Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5) ( T ) R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5) ( T ) R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Kapsam ve yasal dayanak (TEBLİĞ NO: 2015/5) (17.04.2015 T. 29329) R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ

12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ 12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27) BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27) BİRİNCİ BÖLÜM 1 Temmuz 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29759 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/26 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (ABD MENŞELİ BEYAZLATILMAMIŞ KRAFTLAYNER KAĞITLAR İÇİN

Detaylı

/ :08

/ :08 24 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29424 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/35) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008

ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008 ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008 15 Kasým 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27055 TEBLÝÐ Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýndan: ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160114-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160114-4.htm Page 1 of 6 14 Ocak 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29593 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/51) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/25) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 (1) Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35) (24.07.2015 t. 29424 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35) (24.07.2015 t. 29424 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35) (24.07.2015 t. 29424 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ;

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN MOTOSİKLET İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN MOTOSİKLET İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN MOTOSİKLET İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun konusu... 1 2.2.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/49 Ref : 6/49

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/49 Ref : 6/49 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/49 Ref : 6/49 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ (ÇHC) MENŞELİ İKİ ÜRÜN İÇİN DAMPİNGE KARŞI KESİN ÖNLEM YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/22 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat 11 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29172 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/39) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/14) (03.05.2014 T. 28989 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/14) (03.05.2014 T. 28989 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Mevcut önlem ve soruşturma (TEBLİĞ NO: 2014/14) (03.05.2014 T. 28989 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/16) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/16) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler 10 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28349 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/16) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut önlem

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) ( t s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) ( t s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) (27.06.2015 t. 29399 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/23) BİRİNCİ

Detaylı

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE 21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27648 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/22) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/13)

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/13) 18 Nisan 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27204 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/05/2014 Sayı: 2014/9 Ref: 6/9

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/05/2014 Sayı: 2014/9 Ref: 6/9 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/05/2014 Sayı: 2014/9 Ref: 6/9 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/14 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (LAMİNAT PARKE İTHALATINDA DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN DEVAMINA

Detaylı

27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ

27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ 27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/23) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/37 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/37 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 13/11/2014 Sayı: 2014/90 Ref : 6/90 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/37 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı