ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Y. Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği) Doktora Hemşirelik Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği) 2012 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı ve Tez DanıĢmanı: Hastaların Cerrahi Girişim Sonrası Abdominal Distansiyona Yönelik Deneyimleri, Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik Doktora Tez BaĢlığı ve Tez DanıĢmanı: Gevşeme Tekniği, Aromaterapi ve Her İki Yöntemin Birlikte Uygulanmasının Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisi Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Türkan Özbayır GÖREVLER Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Öğr. Gör. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D. Ar. Gör. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D. Ar. Gör. Dr. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D Yrd. Doç. Dr. Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Halen

2 Sayfa 2 / 11 ĠDARĠ GÖREVLER Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER P.1. CPR Eğitiminde Kullanılan İki Farklı Değerlendirme Yönteminin Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. (2011). (Proje çalışanı). (Bkz. B.4.; E.2.) P.2. Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı: Klinik Pilot Çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. (Proje çalışanı).(devam ediyor). BĠLĠMSEL KURULUġLARA ÜYELĠKLER Türk Hemşireler Derneği Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği Meme Kanseri Savaşım Derneği ÖDÜLLER 1. Sözel Bildiri Birinciliği: TaĢdemir N, Güloglu S, Turan Y, Çataltepe T, Özbayır T (2009). Nöroşirurji hastalarının öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi. 5. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Nisan 2009, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 2. Poster Bildiri Birinciliği: Okgün A. TaĢdemir N. Yavuz M. İntörn Öğrencilerde Delici Kesici Alet Yaralanmalarının İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Celik S, Tasdemir N, Sancak, H, Demirel M, Akman O, Kara M. (2014). Breast Cancer Awareness among Turkish Nursing Students. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(20): A.2. Ozbayir T, Tasdemir N, Ozsaker E. (2014). Intensive care unit family needs: Nurses' and families' perceptions. Eastern Journal of Medicine, 19: A.3. TaĢdemir N, Güloğlu S, Turan Y, Çataltepe T, Özbayır T. Learning Needs of Neurosurgery Patients, Journal of Neurological Sciences [Turkish] 27:(4) 25; , (Bkz. E.11.) A.4. Özberksoy A. Özbayır T. TaĢdemir N. Meme kanseri olan hastalarda ameliyat öncesi eğitimin ameliyat sonrası ağrı ve kaygıya etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 6, 2009.

3 Sayfa 3 / 11 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) veya indeks kapsamındaki dergilerde özet olarak basılan bildiriler B.1. Tasdemir N, Çelik S, Olgun K, Demirok S, Harkin S. Intensive care nurses perception and knowledge of delirium: before and after introduction of delirium assessment tool. 6 th EfCCNa Congress, Ocak 2015 Valencia, Spain (Sözel Bildiri) B.2. Çelik S, Tasdemir N, Kurt A, Ilgezdi E, Kulabas O. The fatigue of the nurses working in the intensive care units and the related factors. 6 th EfCCNa Congress, Ocak 2015 Valencia, Spain (Sözel Bildiri) B.3. Tasdemir N, Ozturk F. Turkish thesis and dissertations in the area of Intensive Care Nursing: evaluation of ten years. 6 th EfCCNa Congress, Ocak 2015 Valencia, Spain (Poster Bildiri) B.4. TaĢdemir N. Özşaker E. Demir F. Köseler E. Endotrakeal tüp uygulamasına bağlı rahatsızlıkların incelenmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. (Sözel Bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 16(4) Supp. 1: 141. (Bkz. D.5.). B.5. TaĢdemir, N. Özbayır T. Hacıoğlu G. Özbaran M. Karakula S. Arıkan A. Ventrikül destek cihazı: NANDA Hemşirelik Tanıları doğrultusunda olgu sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. (Sözel Bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 16(4) Supp. 1: 146. B.6. TaĢdemir, N. Özbayır T. Açık kalp cerrahisi sonrası deliryumun erken tanılanmasında hemşirenin rolü. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. (Sözel Bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 16(4) Supp. 1: 150. B.7. Korkmaz FD. Özşaker E. TaĢdemir, N. Karacabay K. Analysis of the effects of two different assessment methods on the learning process in cardiopulmonary resuscitation training. 11 th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing Apr 2011, Brussels Belgium. (Poster Bildiri)(Bkz. E2). C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

4 Sayfa 4 / 11 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler D.1. Özbayır T, Yavuz M, TaĢdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Okgün A, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Klinik Uygulamayı Değerlendirmeleri ve Akademik Başarı Durumları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 27 (1) D.2. Dolgun E. TaĢdemir N. Ter N. Yavuz M. Cerrahi hastaların ameliyat öncesi aç kalma sürelerinin incelenmesi Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 25 (1), 11-15, (Bkz. E.14.). D.3. Demir Korkmaz F. TaĢdemir N. Ameliyathane hemşirelerinin el yıkama uygulamalarının incelenmesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:26, Sayı:3; 33-43, D.4. TaĢdemir N, Çelik SS. Hastaların cerrahi girişim sonrası abdominal distansiyona yönelik deneyimleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:26, Sayı:3; 23-31, (Bkz. Yüksek Lisans Tezi). D.5. TaĢdemir N. Özşaker E. Köseler Z. Demir Korkmaz F. Endotrakeal tüp uygulamasına bağlı rahatsızlıkların incelenmesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:25, Sayı:3; 1-8, (Bkz. B.1.). D.6. TaĢdemir N. Yavuz M. Yara bakımında debridman yöntemleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:1,Sayı:2, D.7. TaĢdemir N. Yavuz M. Cerrahi Hemşireliğinde Aile Merkezli Yaklaşım. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(1); 91-99, D.8. TaĢdemir N. Özşaker E. Yoğun Bakım Ünitesinde Ziyaret Uygulaması: Ziyaretin Hasta, Hasta Ailesi Ve Hemşire Üzerine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (1); 27-31, 2007.

5 Sayfa 5 / 11 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler E.1. N.TaĢdemir, T. Özbayır, Karaveli S, Arıkan Selçuk E, Çakın İ, Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinin Açık Ziyaretle İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 7. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Nisan 2011 Antalya, Türk Nöroşirurji Dergisi, 21, Ek Sayı, 2011, 280, (Sözel Bildiri). E.2. Kardiyo-Pulmoner Resüsütasyon Eğitiminde Kullanılan İki Farklı Değerlendirme Yönteminin Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri). E.3. Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Enfeksiyonlara Yönelik Evrensel Önlemlere İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri). E.4. TaĢdemir N. Dirimeşe E. Yavuz M. Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrılı Hastaya Bakım Verirken Yaşadığı Deneyimler Ve Ağrıyı Hemşirelik Sürecinde Değerlendirmeleri. 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, (Sözel Bildiri) E.5. Yavuz M, Dirimeşe E, TaĢdemir N, Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Yarası Değerlendirme Formlarının İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, (Poster Bildiri). E.6. Özbayır T, Yavuz M,, Demir Korkmaz F, TaĢdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Demiray A, Okgün A Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulamasının Değerlendirilmesi. 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, (Poster Bildiri). E.7. Okgün A. TaĢdemir N. Yavuz M. İntörn Öğrencilerde Delici Kesici Alet Yaralanmalarının İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, (Poster Bildiri). E.8. Yavuz M, Özbayır T, Demir Korkmaz F, TaĢdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Okgün A, Demiray A, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Başarı Durumları. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, (Sözel Bildiri). E.9. Yavuz M, Özbayır T, Demir Korkmaz F, TaĢdemir N, Dirimeşe E, Seki Z, Okgün A, Demiray A, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri. 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, (Poster Bildiri). E.10. Demir Korkmaz F, Özbayır T, Yavuz M, Okgün A,Seki Z, Dirimeşe E, TaĢdemir N, İlkyardım Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, (Poster Bildiri). E.11. TaĢdemir N, Güloglu S, Turan Y, Çataltepe T, Özbayır T (2009). Nöroşirurji hastalarinin öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi. 5. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Nisan 2009, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türk Nöroşirürji Dergisi, 19, Ek Sayı, 2009, 233. (Sözel Bildiri) (Bkz. A1) E.12. TaĢdemir N. Ter N. Dolgun E. Yavuz M. Ortopedide Yanlış Bölge Cerrahisi, I. Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim 2007, Ankara. Acta Orthop. Traumatol Turc Vol: 41 Suppl:3, 2007; p:270. (Poster Bildiri)

6 Sayfa 6 / 11 E.13. TaĢdemir N. Subaşı Çağlar S. Öztürk Ö. Dıramalı A. Ameliyathanede Dinlenilen Müzik Türleri, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. (Poster Bildiri) E.14. Dolgun E. TaĢdemir N. Ter N. Yavuz M. Ameliyat öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. (Sözel Bildiri). (Bkz. D.2). E.15. TaĢdemir N. Ter N. Dolgun E. Yavuz M. Ameliyat Öncesi Aç Kalma, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. (Poster Bildiri) E.16. Özşaker E. TaĢdemir N. Özbayır T. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri: Hemşirelerin Ve Aile Üyelerinin Algılamalarının Karşılaştırılması. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. (Sözel Bildiri) E.17. Ter N. Dolgun E. TaĢdemir N. Yavuz M. Yanlış Bölge Cerrahisini Önlemede Hemşirenin Rolü, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. (Poster Bildiri). E.18. Dolgun E. TaĢdemir N. Altuğ N. Yavuz M. Böbrek Transplantasyonu Olan Hastaların Evde Fiziksel İzolasyon Durumlarının İncelenmesi. 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi 6 8 Kasım 2006, İzmir. (Sözel Bildiri). E.19. TaĢdemir N. Dıramalı A. Hasta Yakınlarının Ameliyat Esnasında Bilgilendirilme Durumları ve Bekleme Alanlarından Beklentileri, Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2006, Antalya. (Poster Bildiri) E.20. Çalık N. Yeşil S.Uzunhüseyinoğlu H. Pakır M. Gümüş N. Sala Razı G. TaĢdemir N. Zonguldak Karaelmas Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Sigara İçme Sıklığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, IV Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 5-6 Mayıs 2005, Ordu. (Poster Bildiri).

7 Sayfa 7 / 11 F. DĠĞER YAYINLAR VE ETKĠNLĠKLER F.1. Diğer Yayınlar: F.1.1. TaĢdemir N. Yavuz M Ameliyathanede Yabancı Cisim Unutulmasının Önlenmesi, Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Konuşma Metinleri, 02 Ekim 2010 İzmir. F.1.2. TaĢdemir N. Yavuz M. (2008) Pediatrik cerrahide aile merkezli yaklaşım. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği Bülteni, Cilt:4, Sayı;6. F.1.3. Demir F. TaĢdemir N. (2007) Cerrahi El Yıkama. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) Kongre Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. F.2. Dergi Yayın Kurulu Üyeliği: F.2.1. Z.K.Ü. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim ve Araştırma Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği F.3. Alanı ile ilgili bilimsel toplantılara (panel, seminer, açık oturum ve söyleģilerde) konuģmacı olarak katılımlar: F.3.1. Ameliyathanede Yabancı Cisim Unutulmasının Önlenmesi, Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Konuşma Metinleri, sayfa: F.3.2. Yanlış Taraf Cerrahisi, Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi Haziran 2010, Zonguldak. F.3.3. Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Önlenmesi, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 03 Kasım 2010 İzmir. F.4. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyelikleri F.4.1. Uluslararası Toplantı Düzenleme Kurulu/Bilim Kurulu Üyeliği F th Annual Meeting of the Florence Network, 5-9 October 2010 Cesme- İzmir, Düzenleme Kurulu Üyeliği. F.4.2. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Kongre/ Sempozyum Düzenleme Kurulu/Bilim Kurulu Üyeliği F Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi Haziran 2010 Zonguldak, Kongre Sekreteri F Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası, Düzenleme Kurulu Üyeliği. F Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 4-8 Eylül 2007, Gaziantep, Düzenleme Kurulu Üyeliği.

8 Sayfa 8 / 11 F Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği (2003). F Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu II. İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği ( 2001). F.4.3. Kurs ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu Üyelikleri: F Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2012, Düzenleme Kurulu Üyeliği. F Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 02 Ekim 2010 İzmir, Düzenleme Kurulu Üyeliği. ( ). F İlk Yardım Kursu, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyeliği. ( ). F İlk Yardım Kursu, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir Düzenleme, Kurulu Üyeliği ve Eğitmen (İlk Yardıma Giriş ). ( ). F Cerrahi El Yıkama Kursu, Eğitmen, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. (O ). F.5. Halk eğitimleri: F.5.1. Meme Kanseri Görülme Sıklığı. Meme Kanseri Savaşım Derneği, Güzelyalı Kültür Merkezi, İzmir. ( ). F.6. Bilimsel Etkinliklere Katılım F.6.1 Kurslar ve Eğitimler F Evidendence Crash Course, Infection Prevention in Critically Ill Patients, Online Course, F Kurum Kültürü Oluşturma, Haziran 2011, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir. F Yara Bakımında VAC Uygulamaları, Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi Haziran 2010 Zonguldak. F Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi 17 Nisan 2010 İzmir. F Hasta Güvenliği, Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası. F Ameliyathanede Atık Yönetimi, Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası. F Temel Hemşirelik Becerileri Öğretim programı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir. F Endoskopik Aletlerin Dekontaminasyonu, Dezenfeksiyonu ve Sterilizasyonu, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 4-8 Eylül 2007, Gaziantep.

9 Sayfa 9 / 11 F İlk Yardım Kurs programı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir. F.6.2. Kongre ve Sempozyumlar F Ulusal cerrahi Kongresi, Mayıs 2012, İzmir. F th Annual Meeting of the Florence Network, 5-9 October 2010 Cesme- İzmir. F Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi Haziran 2010 Zonguldak. F Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası. F Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Nisan 2009, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. F Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi Nisan 2008, Antalya. F Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. F I. Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu 26 Ekim 2007, Ankara. F I. Ege Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlar ve Kontrolü Sempozyumu, Kasım, İzmir. F Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 4-8 Eylül 2007, Gaziantep. F.6.3. Bilimsel Toplantılar F Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2012, 12 Eylül 2012 İzmir. F Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Günü, 15 Şubat 2012, İzmir. F Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2011, 24 Eylül 2011, İzmir. F Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, 02 Ekim 2010, İzmir. F Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 03 Kasım 2010 İzmir. F Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 21 Ekim 2009, Kasım İzmir. F Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Günleri, Ekim 2005 İzmir.

10 Sayfa 10 / 11 F.7. Atıflar F.7.1. SCI ve SCI Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Atıflar Özberksoy A. Özbayır T. TaĢdemir N. Meme kanseri olan hastalarda ameliyat öncesi eğitimin ameliyat sonrası ağrı ve kaygıya etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 6, Sayın Y. Aksoy G. (2012). The Nurse s Role in Providing Information to Surgical Patients and Family Members in Turkey: A Descriptive Study. AORN Journal 95 (6): Sayın Y. Aksoy G. (2012). The effect of analgesic education on pain in patients undergoing breast surgery: within 24 hours after the operation. Journal of Clinical Nursing, doi: /j x 3. Balcı Alparslan G. Uçak H. Serttaş M. Akçay P. (2011). Lösemili Çocuklar ve Aileleri İçin Boyama Kitabı nın, Ebeveyn Kaygı Düzeyi Üzerine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 31(6): TaĢdemir N. Özşaker E. Yoğun Bakım Ünitesinde Ziyaret Uygulaması: Ziyaretin Hasta, Hasta Ailesi Ve Hemşire Üzerine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (1); 27-31, Demir Korkmaz F. TaĢdemir N. Ameliyathane hemşirelerinin el yıkama uygulamalarının incelenmesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:26, Sayı:3; 33-43, Kaya N. (2012). Effect of attachment styles of individuals discharged form an intensive care unit on intensive care experience. Journal of Critical Care, 27, 103.e7 103.e Karabacak Ü. Şenturan L. Özdilek S. ve ark. (2012). Cerrahi yoğun bakım hastalarında ziyaretin yaşam bulguları üzerine etkisi: Pilot çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 18 (1): Okgün Alcan A. Demir Korkmaz F. (2012) Comparison of the efficiency of nail pick and brush used for nail cleaning during surgical scrub on reducing bacterial counts. American Journal of Infection Control, doi: /j.ajic F.8. Sosyal Faaliyetler F Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Resim Kulübü Danışmanlığı

11 Sayfa 11 / 11 G. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler* Akademik Yıl Dönem Güz Ġlkbahar Güz Ġlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama HEL 205 İç Hastalıkları Hemşireliği 6 16 HEL 319 Temel Yaşam Desteği 2 2 HEL 309 Bilgisayar Uygulamaları - 2 HEL 204 Cerrahi Hastalıkları 3 8 Hemşireliği HEL 304 Acil Bakım Hemşireliği 1 1 HEL 319 Yara Bakım hemşireliği 2 4 CHH 701 Cerrahi Hastalıkları 1 2 Hemşireliği CHH 704 Fizyopatoloji I 2 0 CHH 705 Sağlık Tanılaması 1 1 CHH 709 Cer. Yoğun Bakım 1 0 Hemşireliği HEL 205 İç Hastalıkları Hemşireliği 6 16 HEL 319 Temel Yaşam Desteği 2 2 HEL 409 Yoğun Bakım Hemşireliği 1 8 CHH 701 Cerrahi Hastalıkları 1 2 Hemşireliği CHH 704 Fizyopatoloji I 2 0 CHH 705 Sağlık Tanılaması 1 1 CHH 711 Onkoloji Hemşireliğine 2 0 Giriş CHH 702 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 2 II CHH 707 Fizyopatoloji II 2 0 CHH 797 Seminer 0 3 CHH 798 Yüksek Lisans Uzmanlık 3 0 Alanı HEL 204 Cerrahi Hastalıkları 3 8 Hemşireliği HEL 304 Acil Bakım Hemşireliği 1 1 HEL 319 Yara Bakım hemşireliği 2 4 HEL 114 Hemşirelikte Bilişim 2 0 CHH 702 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 2 II CHH 707 Fizyopatoloji II 2 0 CHH 797 Seminer 0 1 CHH 798 Yüksek Lisans Uzmanlık 3 0 Alanı CHH 799 Yüksek Lisans Tez 0 1 Çalışması *Lisans düzeyindeki dersler HEL, Lisansüstü dersler CHH kodludur.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zuhal KUNDURACILAR Doğum Tarihi: 11 Ekim1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale HemşirelikYüksekokulu İstanbul

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ELA TARAKCI Doğum Tarihi: 15 Ocak 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı