2013 Yılı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2013 Yılı Faaliyet Raporu MAG Vakfı Yönetimi tarafından 12 Nisan 2014 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur Rapor 1 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsar MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Raporu Hazırlayan: Mustafa Elvan CANTEKİN Mart 2014

2 Giriş... 4 Genel Değerlendirme... 4 Gerçekleştirilen Faaliyetler... 6 Kurumsal... 6 Mahalle Afet Gönüllüleri Uygulamaları... 6 Yerel Halkın Afet Bilinci Eğitimleri... 9 MAG Standartların Korunması ve Geliştirilmesi yılı içerisindeki diğer aktiviteler Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) MAG Ağına Verilen Destek Vakıf İktisadi İşletmesi Mali tablolar SDC katkısı Sonuç EKLER EK 1 MAG Vakfı Bilançosu EK 2 MAG Vakfı İktisadi İşletmesi Bilançosu EK 3 MAG Vakfı Gelir- Gider Tablosu EK 4 MAG Vakfı İktisadi İşletmesi Gelir-Gider Tablosu

3 MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI Mahalle Afet Gönüllüleri Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), büyük çaplı afetler sonrasında kendi mahallelerinde ilk müdahaleyi yapmak, gerektiğinde profesyonel ekiplere destek olmak, afet öncesinde ise mahalle düzeyinde afet bilinci ve afetlere hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir araya gelmiş gönüllülerden oluşan bir yapılanmadır. Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, yangına müdahale ve arama kurtarma bölümlerinden oluşan 36 saatlik bir eğitim programı alırlar ve ilk müdahalelerde kullanmak üzere ekipmanla donatılmışlardır. Şu ana dek Kocaeli, Yalova, Đzmir Đstanbul ve Bursa illerinde oluşmuş yapılanmada binlerce gönüllü eğitimlerini almış, ekipman ile donatılmış ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılan konteynerler ve içerisindeki ekipman mahallelerine yerleştirmiştir. Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, mahalle düzeyinde oluşan MAG sistemini destekleyen bir yapıya duyulan ihtiyacın sonucu olarak, iş çevrelerinden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarında ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bireyler ile bazı öncü kurumların katkılarıyla kurulmuştur. Vakfımızın Misyonu Bütünleşik afet yönetimi yaklaşımı içerisinde; halkın afet riskleri farkındalığını arttırarak, afete hazırlık ve afetlere müdahale için vatandaşların yerel bazda yeterli imkan ve kabiliyeti yaratmasına destek olarak,mahallelerde oluşan gönüllü gruplarla, kamu kurumları ve geniş halk kitleleri arasındaki işbirliğini genişleterek, vatandaşların kendilerini, ailelerini ve komşularını afetlerden korumalarını sağlamaktır. Vakfımızın Đşlevi Afetlere hazırlıklı olmak için, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve bu konuda gönüllü yerel kapasitenin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak, başta MAG eğitimi olmak üzere standartları oluşturmak, ilerletmek ve kollamak, gönüllü grup ve kuruluşların faaliyetlerini teknik ve mali kaynaklarla desteklemek, katılım ve bilgi alışverişi platformu oluşturmaktır. 2

4 MAG VAKFI YÖNETĐM KURULU Vedat Kirişçi (Başkan) Mustafa Farsakoğlu (Başkan Yardımcısı) Sabri Vedit Engin (Başkan Yardımcısı) Ertan Mitap (Genel Sekreter) Cem Tanrıkılıcı (Eczacıbaşı Holding i temsilen) Selahattin Kayaman (Đstanbul Ticaret Odası nı temsilen) Murat Sungur Bursa Mustafa Erdik Tuğrul Paşaoğlu MAG VAKFI DENETLEME KURULU Đbrahim Betil Muktedir Đlhan Kubilay Keskin (Doğuş Holding A.Ş. i temsilen) 3

5 Giriş Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı ının 30 Mart 2013 tarihli Mütevelliler Heyeti toplantısında kabul edilen 2013 yılı Çalışma Planı ve Bütçesi nde belirtilen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri bu raporda; Kurumsal Faaliyetler MAG Uygulamaları Yerel halkın afet bilincini geliştirme eğitimleri MAG Standartlarının Korunması ve Güçlendirilmesi MAG ağına verilen destek Diğer proje etkinlikleri ana başlıkları altında bulabilirsiniz. Bu dönem içinde öngörülen faaliyetler bir bölümü başta İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı olmak üzere çeşitli kurumlardan sağlanan proje desteklerinden, bir bölümü Vakfa yapılan nakit veya ayni bağışlardan ve bir bölümü de Vakıf İktisadi İşletmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle gerçekleştirilmiştir yılı sonu itibariyle Vakfımıza ve İktisadi İşletmemize ait denetlenmiş mali tablolar raporun sonunda verimiştir. Genel Değerlendirme Geçtiğimiz yıl Vakfımız kuruluşunun 6 yılını idrak etmiştir. Vakfımızın en önde gelen faaliyeti olan Mahalle Afet Gönüllüleri uygulaması 2013 yılı sonu itibariyle 5 ilde 35 ilçede, 109 mahallede 5000 ü aşkın değişik sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye mensup bireylerden oluşan büyük bir aile haline gelmiştir. Vakfıımızca desteklenen ve mümkün olan her fırsatta işbirliği yapılan Mahalle Afet Gönüllü Dernekleri her geçen gün daha etkinlik kazanmaktadır. Operasyonel olarak değerlendirildiğinde, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ndan sağlanan desteğin azalması ile Vakıf faaliyetlerinde önceki yıllara oranla nispi bir azalma olmuştur. Öte yandan, faaliyetlerimizin merkezimizin bulunduğu İstanbul dışındaki illere de yayılması beraberinde bazı lojistik sorunları da getirmiştir. Raporun ilerleyen bölümlerinde de görüleceği üzere Vakıf gelirlerinde bütçelenen miktarların altında kalınırken, bazı faaliyet alanlarında da hedeflere ulaşılamamıştır. Vakfımız, ne yazık ki 2013 yılında da ülke içinden çok sınırlı kaynak yaratabilmiştir. Nakit veya ekipman bağışında hedeflenen miktarın altında kalınmıştır Olumlu gelişme ise yerel belediyeler ile yapılan işbirliklerinde kaydedilen ilerlemelerdir. Bu sayede çeşitli ekipman ve hizmetler ücretsiz olarak temin edilebilmiştir. 4

6 Vakıf İktisadi İşletmesinin faaliyetlerinde dikkate değer bir artış olmuştur. Özellikle ilkyardım eğitimleri alanında ciddi bir potansiyel yakalanmış ve hızla değerlendirilmektedir. Vakfın kalıcı ve düzenli gelir getirecek finansal yapıya bir an önce ulaşması hayatidir. Kuruluşunun 6. yılında da Vakıf hala Vergi Muafiyetine Haiz Vakıf statüsü kazanmak için sermayesinin yetersizliği nedeni ile müracaat edememiştir. Mahalle Afet Gönüllülerinin, MAG uygulaması içerisinde daha aktif yer alması ve gönüllü gücümüzün daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla Mahalle Afet Gönüllüleri derneklerinin kapasitelerini geliştirmek üzere bir strateji izlenmeye başlamıştır. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve Yalova da Mahalle Afet Gönüllü Dernekleri ile kapsamlı işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde Afet Yönetiminde Gelişmeler Geçtiğimiz 12 ay içerisinde ülkemizde afet yönetimi konusunda önde gelen gelişmelerin başlıcaları aşağıda çıkartılmıştır. a) Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012 yılında hazırlanıp, yürürülüğe girdikten sonra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca çeşitli uygulamalar geliştirilerek hayata geçirilmeye başlandı. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması öngörülen çalışmaların sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren çeşitli bölümlerinin planlanmasında Vakfımız ve gönüllü derneklerimiz davet üzerine yer aldılar. Özellikle afetlerde gönüllülerin rolleri ve gönüllü katılımda yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve buna bağlı olarak bir akreditasyon sisteminin kurulması konusunda yapılan çalışmalara katkı verildi. Ancak bu alanda şu an itibari ile somut bir gelişme olmadı. b) Afet riski altındaki bölgelerin dönüştürülmesine ilişkin yasanın çıkarılışını takiben özellikle İstanbul un bazı bölgelerinde yoğun olmak üzere, bina stokunun yenilenmesine yönelik faaliyetlerde gözle görülür bir artış oldu. Belediyeler ve TOKI tarafından çeşitli kentlerde kentsel dönüşüm uygulamaları hayata geçirildi. Ancak kamuoyunda ve özellikle TMMOB çevresinde yoğunlaşan eleştiriler, uygulamaların yeni rantlar yarattığı ve yaşanır kentler oluşturmak için büyük bir fırsatın kaçırıldığı yönünde oluştu. c) Suriye sığınmacı krizi, boyutu her geçen büyüyen ve izlerini İstanbul, Ankara gibi kentlerde de göstermeye başlayan bir konu olmaya başladı. Kamplarda yaşayan 250,000 civarındaki sığınmacıya karşın, 400,000 in üzerinde ülke içerisinde dağılmış Suriye pasaportu taşıyan bir nüfus oluştu. Bu göçün boyutları Afet ve Acil Durum Başkanlığı nın kapasitesini zorlamaya başladı ve diğer alanlarda yapılan çalışmalara sekte vurdu. d) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yılları için Afete Hazır Türkiye eğitim programını başlattı. Aile bireyleri ve okullar için hazırlanan eğitim programları ile 1 milyon kişiye ulaşılması planlanan bu programda MAG lar da yer alıyorlar. e) Türkiye Afet Müdahale Planı yeniden hazırlandı ve Aralık ayında bir yönetmelik ile yürürlüğe sokuldu. Yönetmelik sivil toplum kuruluşları ile her alanda işbirliğini öngörüyor. 5

7 Gerçekleştirilen Faaliyetler Kurumsal MAG Vakfı 7. Olağan Mütevelli Heyet toplantısını 30 Mart 2013 tarihinde İstanbul da gerçekleştirmiştir yılına ait Faaliyet ve Mali raporların sunumunu takiben Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilmiştir. Mütevelli Heyeti üyelerinden Halit Şarlak ın vefatı nedeni ile boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından önerilen Ertan Mitap oy birliği ile seçilmiştir. Daha sonra yönetim seçimlere geçilmiş ve Vakıf Başkanlığı na yeniden Vedat Kirişçi seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimlerde, yeni yönetimde yer almak istemeyen Ünal Somuncu haricinde diğer üyeler tekrar seçilmiş ve Ünal Somuncu dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine de Ertan Mitap seçilmiştir. Seçimleri takiben 2013 yılı faaliyet planı ve bütçesi görüşmeye açılmış ve bütçe 856,000 TL olarak kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi İstanbul Ticaret Odasını temsilen kurul çalışmalarında yer alan Muhammet Yenel, Mayıs ayında gerçekleştirilen Oda seçimlerinden sonra görevini Selahattin Kayaman a devretmiştir. MAG Vakfı Yönetim Kurulu yeterli sayı sağlanamadığı için gerçekleştirilemeyen Temmuz ve Aralık ayı toplantıları haricinde düzenli olarak aylık toplantılarını gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli projelere ilişkin acil kararlar almak üzere iki kez olağanüstü toplantı yapmıştır. Mahalle Afet Gönüllüleri Uygulamaları 2013 yılı içerisinde Mahalle Afet Gönüllüleri ağı genişlemeye devam etmiştir. Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemde mevcut MAG ağına 7 (yedi) yeni merkez ilave edilmiştir. Bu merkezlerin dağılımı ve hangi kaynaklar ile fonlandıkları aşağıdaki tabloda (Tablo 1) verilmektedir. Tablo yılında eklenen yeni mahalleler Mahalle İl İlçe Gönüllü sayısı Ortaklık Yapılan Kuruluş Ortaklığın Kapsamı Selimpaşa İstanbul Silivri 22 Silivri Belediyesi AFIS Konteyneri Burgazada İstanbul Adalar 17 Adalar Belediyesi AFİS Konteyneri Hurriyet İstanbul Gaziosmanpaşa 26 GOP Gençlik Ekipman temini Birliği ve GOP Belediyesi Yeşilyurt Kocaeli İzmit 35 - Narlıdere B İzmir Narlıdere 36 Narlıdere Full sponsorluk Belediyesi Narlıdere C İzmir Narlıdere 23 Narlıdere Full sponsorluk Belediyesi Adnan Yalova Merkez 21 Yalova Belediyesi Ekipman temini Menderes TOPLAM 180 6

8 Yıl sonu itibariyle 36 saat süreli temel Mahalle Afet Gönüllüsü eğitimini almış ve kişisel ve takım ekipmanı ile donatılmış gönüllü sayısı 5200 ü aşmıştır. Yapılan güncellemeler ve ayrılanların ekip listelerinden çıkartılmasın takiben ekipler de kayıtlı olan gönüllü sayısı 4260 olarak tespit edilmiştir. Bu gönüllü ağı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve İzmir illerinde olmak üzere toplam 5 il 35 ilçe ve 109 mahalleye yayılmış durumdadır. Bu dağılım Şekil 1 de verilmektedir. Şekil 1 Mevcut MAG ekiplerinin dağılımı 7

9 Đstanbul Đlinde MAG uygulamaları 2013 yılı içerisinde MAG Vakfı İstanbul MAG Derneği ile birlikte İstanbul daki MAG ağına 3 yeni mahalle eklemiştir. Bu mahalleler, Adalar ilçesinde Burgazada mahallesi, Silivri ilçesinde Selimpaşa mahallesi ve Gaziosmanpaşa ilçesinde Hürriyet mahallesidir. Hürriyet mahallesinde malzeme alımları yerel bir gençlik örgütü ve yerel belediye tarafından karşılanmıştır. Diğer iki merkezde kişisel ekipman vakfımız tarafıından, ilk müdahale ekipmanı da yerel belediyeler tarafından temin edilmiştir. Bu yeni mahalleler MAG ağına ilave edilirken, eski mahallelerde de eksilen gönüllülerin sayısını tamamlamak üzere İstanbul da Bakırköy ve Avcılar ilçelerine yönelik iki adet merkezi eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitimlerde 45 yeni gönüllü bölgelerindeki ekiplere girmeye hak kazanmıştır. Beylikdüzü Projesi Temmuz 2013 de Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü Belediyesi, Istanbul Kalkınma Ajansı tarafından açılan Mali destek programına birlikte müracaat ederek Beylikdüzü ilçesinde toplum temelli afet risklerini azaltma projesi gerçekleştirme teklifinde bulunmuşlardır. Bunun üzerine Beylikdüzü Kaymakamlığının önderliğinde ve Beylikdüzü Belediyesinin de katılımı ile proje müracaatında bulunulmuştur. Hayli kapsamlı olan proje çerçevesinde Beylikdüzü ilçesinde toplam 390 kişinin afet gönüllüsü olarak eğitileceği ve 8 adet merkezin kurulacağı bir çalışma yürütülmektedir. Eylül ayında başlanılan çalışmalar ile 2014 yılı başı itibari ile eğitimlere başlanacak aşamaya gelinmiştir. Proje 2014 Mayıs ayında tamamlanacaktır. Projede eğitimlerin ve ekipman alımlarının dışında eğitim için bir enkaz sahası inşaatı ile afet sonrasında kullanım amaçlı olarak mevcut parkların düzenlenmesi işi de vardır. Projenin toplam bedelli 585,600 TL. dir. Đzmir Đlinde MAG uygulamaları Narlıdere Belediyesi ile imzalanan bir protokol çerçevesinde 2012 yılı içerisinde bir merkezde gerçekleştirilen MAG çalışmalarına ilaveten 2013 yılında Narlıdere de iki merkezde daha MAG çalışması yapılmış ve gönüllülerden oluşan ekiplere eğitim ve ekipman temin edilmiştir. Bu çalışmaların finansmanı tamamen Narlıdere Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Eğitimlerini 8

10 tamamlayan gönüllüler Ekim ayında yapılan bir törenle sertifikaları almışlardır. Şekil 2 Narlıdere gönüllüleri sertifika töreni sırasında icra ettikleri tabikattan sonra davetlileri selamlıyorlar Kocaeli Đlinde MAG uygulaması Ulaşlı Kocaeli nin Gölcük ilçesine bağlı bir belde olup 1999 depremlerinde önemli hasar görmüştür. Mahalle Afet Gönüllüleri projesinin çok erken evrelerinde, 2002 yılında, proje bu küçük yerleşim yerinde de uygulanarak, MAG modelinin bu tür çevrelerde nasıl çalıştığı izlenmek istenmiştir. Ne yazık ki, geçen zaman içerisinde bu merkezdeki gönüllü grubu dağılmış ve tüm çabalara rağmen toparlanması mümkün olmamıştır yılında Kocaeli MAG derneği bu çabalarına son vererek, buradaki mevcut ekipmanın elden geçirilerek ve eksiklikleri tamamlanarak, Kocaeli nde Yeşilyurt mahallesinden gelen, kendi mahallelerinde MAG yapılanmasına gidilmesi talebini karşılamaya karar vermiştir. Bunun üzerine Vakfımızın maddi desteği ile ekipman bakım ve onarımı yapılmış, eksik ve kullanılamayacak durumdaki kişisel ekipman yenilenmiş ve 35 gönüllüye MAG eğitimi sağlanmıştır. Yalova Đlinde MAG uygulaması MAG ağının Yalova ilinde geliştirilmesi çabalarının bir parçası olarak, Yalova MAG derneğinin Yalova Belediyesi ile yaptığı görüşmeler neticesinde, Adnan Menderes mahallesinde bir yeni MAG yapılanması kararlaştırılmıştır. Vakfımız tarafından Yalova Belediyesinin mali desteği ile kişisel ve takım ekipmanları temin edilmiş ve Yalova MAGDER ve Yalova AFAD eğitimenleri gönüllü eğitimlerini yürütmüşlerdir. Yerel Halkın Afet Bilinci Eğitimleri Mahalle Afet Gönüllüleri açısından ilk müdahale kadar önemli diğer bir görev toplumda afet riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda bireylerin bilinçlenmesini sağlamaktır. MAG Vakfı da bu konuda gerek kendi bünyesindeki profesyonel elemanlar ile gerekse MAG lar arasından eğitmen olarak yetiştirilmiş gönüllü kadrolar ile mümkün olan en yaygın şekilde kısaca Temel Afet Bilinci 9

11 olarak adlandırılan bilgilendirme seminerleri vermeye devam etmiştir. Ayrıca, 2013 yılı içerisinde bu konuda yetişkinlere ve çocuklara yönelik olarak hazırlanmış olan kitaplar basılarak dağılmıştır. Öte yandan 2013 yılının ilk yarısında, İstanbul MAG Derneği tarafından çeşitli ilçelerde bir kampanya yürütülmüştür. Kampanya sırasında Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Silivri ve Güngören ilçelerinde ilçe Milli eğitim Müdürlükleri ile birlikte 40,000 den fazla öğrenciye ulaşılmıştır. Bu kampanyanın ötesinde MAG ağının mevcut olduğu 5 ilde daha önce eğitmen eğitimi almış gönüllüler vasıtası ile özellikle okullarda olmak üzere temel afet bilinci seminerleri yapılmıştır. MAG Vakfı da İktisadi İşletmesi bünyesinde kendisinden sertifikalı ilkyardım eğitimi alan kurumların personeline ücretsiz olarak bu eğitimleri vermektedir. Tüm bu eğitimlere ilişkin olarak kayıtlar Vakıf tarafından tutulmaktadır yılının son ayında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan Afete Hazır Türkiye başlıklı kampanya çerçevesinde Vakıf tarafından yapılan bir organizasyon ile 19 adet MAG Ankara da Başkanlık Eğitim Merkezinde(AFADEM) eğitmen eğitimine tabi tutulmuşlardır. Bu eğitimde sertifika alan MAG lar kendi bölgelerinde hızla eğitim çalışmalarına başlamışlardır. MAG Standartların Korunması ve Geliştirilmesi MAG Eğitimci eğitimleri: Gerek MAG eğitimleri, gerekse halka yönelik olarak yapılan temel afet bilinci eğitimleri için özellikle kamu kurumlarından eğitmen bulmak son dönemlerde giderek zorlaşmaktadır. Bunda kamu personeline ilişkin mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin yanı sıra, kamu kurumlarının da bizzat eğitim faaliyetlerinde yer almaya başlaması önemli rol oynamaktadır. Öte yandan, Mahalle Afet Gönüllüleri arasında kayda değer sayıda gönüllü çeşitli konularda bilgi ve becerileri arttırmak ve 10

12 eğitim vermek arzusunu belirmektedir. Esasen, bir bölümü İtfaiye ve Sivil Savunma teşkilatlarından aldıkları uzun süreli eğitimler ile üst seviyede bilgi ve beceri sahibi olmuşlardır. Bu gönüllüler MAG acil müdahale ekipleri (MAG-AME) oluşturarak günlük operasyonlarda da profesyonel ekiplerle birlikte çalışmaktadırlar. Bu ekiplerde yer alan gönüllülerden bazıları daha da ileri giderek aldıkları ilave derslerle eğitmen olma konusunda becerilerini geliştirmişlerdir. Bugün için MAG içerisinde 10 adet MAG ın arama kurtarma eğitimini verecek personel bulunmaktadır. Ayrıca 2. Sınıf itfaiye eğitmeni olan iki gönüllümüz daha bulunmaktadır yılı içerisindeki diğer aktiviteler Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Ülkemizde sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının rolü 1999 depremleriyle başlayan ve ilerleyen yıllarda sadece doğal afetler değil üke içerisinde ve dışında çeşitli boyutlardaki insani krizlerde de önemini artıran bir boyuta gelmiştir. Bu gelişmeler kamu yönetimlerinin de sivil toplum kuruluşlarının afet yönetimine katılımının vaz geçilmezliğini kabul etmesine ve bu konuda kapsamlı çalışmaları başlatmalarına neden olmuştur. Ancak bütün bu olumlu gelişmelere rağmen bilginin ve bilgi edinme kanallarının sınırlılığı; kamu kuruluşları ile STK lar, yardım girişimleri ve kişiler arasındaki koordinasyon eksikliği ve ilişkilerin kopukluğu, STK ların afet yönetimi süreçlerine katılımına ilişkin yeterli kanalların açık olmaması ve nihayetinde uluslararası alanda kabul görmüş standartların STK larca bilinmemesi, müdahale ve yardım çalışmalarının etkinliğini büyük ölçüde azaltıyor, kaynakların verimli kullanılmamasına ve enerji israfı gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu tespitten hareket ile Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Hayata Destek Derneği ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma Derneği afet risklerinin azaltılması ve afete müdahale çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak için Sivil Toplum Afet Platformu nun kurmaya karar vermiştir. Platformun amacı, STK'lar arasında teknoloji ile beslenecek bir iletişim ağı aracılığıyla daha iyi bilgi akışı sağlanması, afet yönetimi alanında çalışan ilgili paydaşlarla daha etkin bir şekilde iletişim kurulması ve STK ların uluslararası mekanizmalar ve standartlar konusunda donanımlı hale getirilmeleri afet yönetimi faaliyetlerinde uyumlu olunması ve kaynakların daha verimli kullanılmasıdır. Sivil Toplum Afet Platformu ilk aşamada; İlgili STK lar arasında bir platform oluşturması, Bilgi derleme ve akışını sağlayacak bir web portal kurulması, Bu portalı besleyecek bir teknolojik altyapı ve web tabanlı programların geliştirilmesi, Kamu kurumları ile STK ların koordineli çalışmasının sağlanması, 11

13 Medyanın zamanında, açık ve doğru bilgi aktarma rolüne destek verilmesi Afet alanında çalışan kurumların kapasitesi ve gönüllü-profesyonel insan kaynağının geliştirilmesi konularında çalışacaktır. Platformun kurulması ve ilk 2 yıllık döneminde idamesini sağlamak ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacı ile iki değişik kaynaktan destek temin edilmiştir. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Sivil Toplum destek programı kapsamında 155,000 Avro tutarında bir fon ile çalışmalar sürdürülmektedir. Diğer proje önerileri Geçtiğimiz 12 ay içerisinde MAG Vakfı çeşitli kurumlara proje desteği talebi ile müracaatlarda bulunmuştur. Bu proje müracaatlarından bazıları henüz sonuçlanmamıştır. Bazı müracaatlarımız ise rededilmiştir. Bunlar arasında: a) İstanbul Kalkınma Ajansına İstanbul daki mevcut afet gönüllüleri sisteminin güçlendirilmesi projesi, Toplam 332,000 TL, kabul edilmedi b) Zafer Kalkınma Ajansına - MAG ağının Afyon ve Kütahya illerine yaygınlaştırılması projesi: 182,000 TL ; kabul edilmedi c) Okul Afet Planlarının Hazırlanması ve Okullarda Temel Afet Bilinci eğitimleri ISMEP Koordinatörlüğü, ihale süreci devam ediyor. d) Merkezi İhale ve Finans Birimine - Sivil Toplum Kuruluşlarının Ortak Kullanımı için bir Afet Bilgi Sisteminin İnşaası ; 49,600 Avro, henüz sonuçlanmadı MAG Ağına Verilen Destek MAG Vakfı, MAG ağının genişletilmesi ve sürdürülmesi yönündeki temel işlevini sürdürmeye devam etmektedir yılı Mayıs ayında toplanan MAG çalıştayında alınan kararlar doğrultusunda il bazında kurulmuş MAG derneklerinin saha çalışmalarına daha etkin katılımını teşvik etmeye, gönüllü bulunması, eğitimlerin organizasyonu ve mahalle gruplarının izlenmesi ve desteklenmesi konularında il derneklerinin katılımlarının arttırılmasına çalışılmaktadır. Bu bağlamda İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde Mahalle Afet Gönüllüleri arasından bazı MAG eğitimlerini verebilecek eğitmenlerin yetiştirilmesi yoluna gitmiştir. Çoğunlukla gönüllü arkadaşlarımızn kendi çabaları ile çeşitli resmi kurumlardan temin edilen eğitimler neticesinde, yangın, hafif arama kurtarma ve temel afet bilinci konularında bir eğitmen havuzu oluşmuştur. Bu havuz ilgili resmi kurumlardan dönem dönem alınan eğitimlerle genişlemektedir. MAG Vakfı tüm Mahalle Afet Gönüllü ağına ait veri tabanını tutmakta ve düzenli olarak güncellemektedir. Sayıları ayrılmalar ve yeni katılımlar nedeni ile sürekli değişen gönüllülere ait iletişim bilgileri eğitim ve becerilerine ilişkin veriler ve her mahalledeki ekiplerin listelerin veri tabanında tutulmaktadır. Bu verilere ilişkin güncellemeler mahallelerden gelen bilgiler doğrultusunda yapıldığı gibi dönem dönem ofisimizce tarama usulüyle gerçekleştirilmektedir. Veri tabanı kontrollü olarak gönüllü dernekleri ile paylaşılmaktadır. Dönem dönem mahalleler il dernek yöneticileri ile ziyaret edilmekte gönüllülerin aktivitelere katılmaları teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Mahallelerdeki afet merkezleri bu ziyaretler sırasında kontrol edilmektedir. Afet merkezlerinde tespit edilen hasar ve eksiklikler imkanlar çerçevesinde giderilmeye çalışılmaktadır. 12

14 MAG Vakfı aynı zamanda MAG dernekleri ve MAG Vakfı temsilcilerinden oluşan MAG Platformunun da sekreterya hizmetlerini yürütmektedir. Her iki ayda bir toplanan platform tüm MAG ağını ilgilendiren konuların tartışıldığı ve kararların alındığı bir icra organıdır. MAG Vakfı üç aylık dönemlerle MAG bülteni yayınlamaktadır. Bu bülten geçtiğimiz sonbahar itibari ile sadece elektronik ortamdadır. Ayrıca Vakıf ve web sitelerini yönetmektedir. Vakfın pek fazla etkin olmamakla birlikte sosyal medyada ( facebook ve twitter) hesapları da bulunmaktadır MAG Vakfı kurumsal olarak afet risklerinin azaltılması, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve demokratik katılım alanlarında oluşturulmuş çeşitli forumlarda yer almaktadır. Öncelikle Vakıf Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Platformu üyesidir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Gönüllüleri öncülüğünde oluşturulan ve 30 u aşkın sivil toplum ve kamu kuruluşunun üye olduğu Ulusal Gönüllülük Komitesi kurucu üyesidir. Bunun yanında ülkemizde demokrasinin yerleşmesi ve içsselleştirilmesi konusunda 100 ü aşkın Sivil Toplum Kuruluşu ve akademik kurumun üyesi olduğu Denge ve Denetleme Platformu nda da yer almaktadır. Tatbikatlar: İstanbul Avcılar ilçesinde Avcılar ve çevre ilçelerden 100 kadar MAG ın katıldığı bir tatbikat düzenlenmiştir. Gene İstanbul da bir başka tatbikat 17 Ağustos depreminin yıldönümü münasebeti ile Yeşilköy mahallesinde gerçekleştirilmiştir. Aynı gün Yalova ve Kocaeli nde de çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Aralık ayında Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince düzenlenen tatbikatlara çağrılı olan MAG lar 22 kişi ile bu tatbikatta yer almıştır. MAG Acil Müdahale ekipleri İstanbul ve Yalova illerinde çeşitli acil durumlarda profeyonel ekiplerle birlikte operasyonlara katılmıştır. Çeşitli boyutlarda gruplar ile yıl boyunca eğitim kampları illerdeki dernekler tarafından düzenlenmektedir. Bütün bu tatbikatlar illedeki gönüllü dernekleri tarafından düzenlenmekte ve koordine edilmektedir. Vakfımız bu tatbikatlara katılan gönüllülerin lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermektedir. Vakıf İktisadi İşletmesi Vakıf İktisadi İşletmesi 2013 yılında 4 alanda faaliyette bulunmuştur. Bunun yanısıra İktisadi İşletme altında faaliyet gösteren İlkyardım Eğitim Merkezi çalışmaları vardır. a) Danışmanlık Hizmetleri İktisadi İşletme çeşitli özel kurumlarda yangın risk analizleri yapmış ve raporlamıştır. Bu amaçla dışarıdan yangın uzmanları ile çalışılmakatadır. 13

15 b) Teorik ve uygulamalı eğitimler Özel işletme personeli için temel afet bilinci, yangından korunma ve yangına müdahale konularında eğitimler verilmektedir. c) MAG Ekipmanı Satışları MAG Vakfı İktisadi İşletmesi başta belediyeler olmak üzere ilgilenen kuruluşlara MAG ekipman setlerini sağlayabilmektedir. Bunun yanında istiyen kuruluşlara MAG eğitim programı da temin edilmektedir. d) Vakıf İktisadi İşletmesi ayrıca uluslararası alanda da MAG modeli ni uygulamak isteyen kuruluşlara da danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu rapor döneminde Fas da yürütülmekte olan MAG projesi için kısa bir danışmanlık hizmeti verilmiştir. İlkyardım Eğitim Merkezi Merkez açıldığı 2011 yılından bu yana büyümekte ve gelir getirisi de artmaktadır yılında Şekil 3 İlkyardım Eğitim Merkezinin performansı merkezin eğitim verdiği kişi sayısı 548 e ve yarattığı gelir de yaklaşık 150,000 TL ye ulaşmıştır. Eğitim kalitesi ve buna bağlı olarak yüksek başarı oranı ile müşterilerce de başkalarına tavsiye edilir bir konuma gelmiştir yılı sonu itibariyle Garanti Bankası, Denizbank ve Akbank gibi 3 büyük banka merkezin portföyünde bulunmaktadır. İlkyardım Eğitim Merkezinin gelirlerinin yıllara göre gelişimi aşağıda gösterilmiştir. YIL GELİR ,200,00 TL ,720,00 TL ,950,00 TL Mali tablolar MAG Vakfı ve İktisadi İşletmesinin konsolide bütçesi 2013 yılı için 856,000 TL olarak belirlenmişti. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bu bütçenin %62 si gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda gelir bütçesi ve gerçekleşmeler verilmektedir. 14

16 Tablo 2 MAG Vakfı ve İktisadi İşletmesi 2013 yılı gelir gerçekleşmesi Kesinleşmiş Gelir Kalemleri GERÇEKLEŞME BÜTCE VAKIF İK.İŞ. TOPLAM % Gelir Nevi ,00 TL ,03 TL 38,14 TL ,17 TL 96% SDC yıllık katkısı ( CHF) Projeler-Genel Gider ,00 TL ,91 TL ,91 TL 99% Tahmini Faiz ve Kur Farkı Gelirleri Genel Gider ,00 TL ,13 TL 38,14 TL ,27 TL 75% Geçmiş Dönem'den devir eden karlar Genel Gider ,00 TL ,99 TL ,99 TL 102% Diğer Gelir Tahminleri Kurumlardan MAG Projesi destekleri Kurumlardan Diğer Proje destekleri Eğitim Merkezi Gelirleri Diğer İktisadi İşletme Gelirleri ,00 TL ,61 TL ,00 TL ,61 TL 49% Projeler ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 35% Projeler ,00 TL 0,00 TL 0% Projeler ,00 TL ,00 TL ,00 TL 104% Projeler ,00 TL 801,00 TL 801,00 TL 1% Karşılıksız Bağışlar Genel Gider ,00 TL ,61 TL ,61 TL 84% Bütcelenmiş Gelirler Toplamı ,00 TL ,64 TL ,14 TL ,78 TL 62% Bütçe gerçekleşmelerindeki düşüklüğü şu nedenlerle açıklamak mümkündür: a) Bazı MAG uygulamalarında proje harcamaları belediyelerce aynî katkı olarak temin edilmiştir. Örneğin Burgazada, Gaziosmanpaşa ve Silivri uygulamalarında belediye katkıları malzeme ve hizmet olarak verilmiş dolayısıyla MAG Uygulamalarına Destek kaleminde gösterilmemişlerdir. b) Planlanmış ve bütçelenmiş olmasına karşın mevzuatta ve iş ortamındaki anormal belirsizlikler nedeni ile Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi açılması en azından ertelenmiştir. Bu konuda araştırılan başka alternatiflerden de şimdilik aynı nedenlerle bir sonuç alınmamıştır. c) Ülke ekonomisinde özellikle yılın ikinci yarısında beliren yavaşlama işaretleri ve yaklaşan yerel seçimler özellikle özel sektör kaynaklı desteklerin durmasına neden olmuştur. d) Yıl içerisinde verilen bazı proje önerilerinin donör kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi tahminlenenden çok daha uzun sürmüştür. Bu konuda hala sonuçlanmamış çeşitli proje başvuruları vardır. e) Vakfın personel durumu kritikliğini korumaktadır yılı başında Vakfımızın en tecrübeli proje personeli işten ayrılmıştır. Yerine ancak daha genç bir eleman istihdam edilmiş ancak bu eleman da Kasım ayı itibariyle ayrılmıştır. Mali nedenlerle yeni personel alınamaması, mevcut personel üzerinde yükü arttırmış, bu da kaynak arayışlarını ve özellikle MAG projeleri için yapılan çalışmaları aksatmıştır. MAG Vakfı ve İktisadi İşletmesinin gider bütçesi de, gelir bütçesi ile orantılı olarak %75 oranında gerçekleşmiştir 15

17 Tablo 3 MAG Vakfı ve İktisadi İşletmesi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri Bütçe Gerçekleşme Genel Gider Proje Giderleri Toplam Genel Gider % Proje Giderleri % Toplam % Proje Uygulamaları , , ,00-0% ,32 64% ,32 62% MAG Uygulamaları , , ,32 58% ,32 58% Sürdürülebilirlik , ,00-0% - 0% Afet Bilincinin Programı , , ,00 10% 2.500,00 10% MAG ağına Destek , , ,96 7% 1.442,96 7% Halkla İlişkiler ve Kaynak Yaratma , , ,00-0% 1.669,70 33% 1.669,70 11% Uluslararası Toplantılar Çeşitli Projeler İlk Yardım Merkezi Harcamaları , , ,34 128% ,34 128% Öngörülmeyen , ,00-0% - 0% Ofis İşletme Giderleri , , , ,76 87% ,58 80% ,34 83% BÜTCELENMİŞ GİDERLER TOPLAMI , , , ,76 83% ,90 73% ,66 75% SDC katkısı 2013 yılında en büyük destekçimiz olan İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı nın mali desteği 100,000 İsviçre Frankı yani 193,432 TL olmuştur. Bu kaynak 2013 yılı Mart ayında vakfımız ulaşmış ve aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde MAG sisteminin sürekliğinin sağlanması amacıyla kullanılmıştır. Tablo 4 SDC Fonlarının kullanımı A SDC KATKISI YILI 100,000,00 CHF 193,432,91 TL B SDC FONLARININ KULLANIMI B-1 MAG UYGULAMALARI 137,469,86 TL B-2 GENEL İDARİ GİDERLER 55,963,05 TL MAG Vakfı ve İktisadi İşletmesinin 2013 yılı hesapları Yeminli Mali Müşavir ve İç Denetleme Kurulu tarafından denetlenmiştir. Denetlenmiş Bilanço ve Gelir- Gider Tabloları ekte sunulmuştur. Sonuç MAG Vakfı 2010 yılında belirlenen stratejik planındaki esaslar çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunda ve resmi kurumlar nezdinde Vakıf önemli bir yer edinmiş ve saygınlık kazanmıştır. Afet Yönetimi ve Gönüllü çalışmaları konusunda çeşitli platformlarda katkı vermeye devam etmektedir. SITAP çalışması ile afetler konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren lider bir kuruluş olma yolunda önemli bir adım atılmaktadır. MAG Vakfı ve MAG ağı 16

18 halkın afet yönetimine katılımının arttırılması konusunda verdiği mücadelede diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde savunuculuk görevini de yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda yasal düzenlemelerin yapılması konusunda mevcut çalışmalarda yer almaktadır. MAG Vakfı illerdeki Mahalle Afet Gönüllüleri Derneklerinin güçlenmesi için önemli çaba göstermektedir. Bu kapsamda bu derneklerle birlikte projeler tasarlamakta ve kaynak bulmak için çalışmalar yapmaktadır. Bazı dernekler bu konunda yerel yönetimler ile çok başarılı çalışmaların içersine girmişlerdir. MAG Vakfı uluslararası alanda afet risklerinin azaltılması ve toplum temelli afet yönetimi konusunda çalışan kurumlarla olan ilişkilerini geliştirmek için çabalarına devam etmektedir. Bu konuda doğrudan veya üyesi olduğu platformlar aracılığı ile temaslar yürütmektedir. Stratejik planda da belirtildiği gibi MAG yapılanmasının İstanbul un dışında yoğunlaşması yolunda ciddi adımlar atılmaktadır. İstanbul da mevcut olanaklar çerçevesinde çalışmalar devam ederken, Bursa Tekirdağ gibi iller üzerinde yoğunlaşılması söz konusudur. Mevcut MAG yapısının yaşlandığı bir gerçektir. Bu nedenle gerek insan kaynağı gerekse ekipman yenilenmesi anlamında önümüzdeki 2-3 sene kritik olarak değerlendirilmektedir. Kaynak bulunur bulunmaz MAG Akademisinin kurulması kaçınılmazdır. MAG ağı ciddi bir büyüklüğe sahiptir ve sürüdürülebilmesi her seviyede ciddi çalışma ile mümkündür. Bugüne kadar ki tüm çabalara karşın bu ağın sürdürülebilirliğini güvence altına alacak sağlıklı bir mekanizmanın var olduğunu söylemek mümkün değildir. 17

19 EKLER EK 1 MAG Vakfı Bilançosu MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR ,18 HAZIR DEĞERLER ,90 - Kasa 40,45 - Bankalar ,45 DİĞER ALACAKLAR ,51 - İştirakten Alacaklar ,51 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 394,77 - Gelir Tahakkukları 394,77 II- DURAN VARLIKLAR ,46 ALACAKLAR 2.097,20 - Verilen Depozito ve Teminatlar 2.097,20 MALİ DURAN VARLIKLAR ,00 - Bağlı Ortaklıklar ,00 - Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-) ,00 MADDİ DURAN VARLIKLAR ,57 - Demirbaşlar 7.738,43 - Diğer Maddi Duran Varlıklar ,55 - Birikmiş Amortismanlar (-) ,41 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,69 - Haklar ,29 - Özel Maliyetler 914,50 - Birikmiş Amortismanlar (-) ,10 AKTİF TOPLAMI ,64 NAZIM HESAPLAR - AKTİF GENEL TOPLAMI ,64 1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,10 BORÇLAR ,44 - Satıcılar 1.226,58 - Personele Borçlar ,86 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,66 - Ödenecek Vergi ve Fonlar ,25 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.749,41 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,54 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ,89 - Kıdem Tazminatı Karşılığı ,89 III-ÖZKAYNAKLAR SERMAYE ,00 - Başlangıç Mal Varlığı ,00 - Mal Varlığı Artışları ,00 SERMAYE YEDEKLERİ 3.976,47 - Yeniden Değerleme Artışları 3.976,47 GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI , ,68 DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-) , ,69 - Dönem Net Gider Fazlası , ,81 PASİF TOPLAM ,64 NAZIM HESAPLAR - PASİF GENEL TOPLAMI ,64 18

20 EK 2 MAG Vakfı İktisadi İşletmesi Bilançosu MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR ,59 HAZIR DEĞERLER 0,86 - Bankalar 0,86 ALACAKLAR ,73 - Alıcılar ,73 DİĞER ALACAKLAR - - Diğer Çeşitli Alacaklar II- DURAN VARLIKLAR 4.629,01 ALACAKLAR - Verilen Depozito ve Teminatlar MADDİ DURAN VARLIKLAR 4.629,01 - Demirbaşlar ,11 - Birikmiş Amortismanlar (-) ,10 AKTİF TOPLAMI ,60 NAZIM HESAPLAR - AKTİF GENEL TOPLAMI ,60 1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,00 BORÇLAR ,35 - Satıcılar ,35 DİĞER MALİ BORÇLAR ,51 - İştiraklere Borçlar ,51 - Personele Borçlar 3.350,00 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER ,14 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.482,39 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.191,75 III-ÖZKAYNAKLAR ,40 SERMAYE ,00 - Sermaye ,00 - Ödenmemiş Sermaye ,00 SERMAYE YEDEKLERİ - Yeniden Değerleme Artışları GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI , ,33 DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-) - Dönem Net Gider Fazlası , ,07 PASİF TOPLAM ,60 NAZIM HESAPLAR - PASİF GENEL TOPLAMI ,60 19

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ve MAG VAKFI 2014 yılı faaliyet MAG Vakfı Yönetimi tarafından 28 Mart 2015 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsar Raporu Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI. MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ VAKFI MAG Vakfı 2012 Yılı Faaliyet Raporu 1 Şubat 2013 - İstanbul 2 Giriş... 9 Genel Değerlendirme... 9 2012 yılında Vakıf Yönetimi... 10 Stratejik Plan çerçevesinde hedefler...

Detaylı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ ve MAG VAKFI 2 İçerik Genel Değerlendirme... 6 Ülkemizde ve Dünyada Afetler ve Afet Yönetiminde Gelişmeler... 7 Gerçekleştirilen faaliyetler... 8 Kurumsal... 8 Networking ve uluslararası temaslar ve katılınan toplantılar...

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ RAPORU

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Analiz adı: Analiz dönemi: Karşılaştırmalı 2011 Tüm Yıl & 2012 Tüm Yıl Oluşturulma Tarihi: 15.12.2012 09:55:17 Ayrıntılı Bilanço Tablosu Mutlak Yuzde Reel 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl I. DÖNEN

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

Uygulama 7. Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Pasif KASA ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,-

Uygulama 7. Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Pasif KASA ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,- Uygulama 7 Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 45.000,- 3.000,- ALINAN ÇEKLER 54.000,- BORÇ SENETLERİ 14.000,- BANKALAR 25.000,- ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ 560,-

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

01/01/ /12/2014 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM. I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler

01/01/ /12/2014 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM. I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 01/01/2014-31/12/2014 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.364.456,53 1.793.703,18 1-Kasa 4.286,43 1.075,28 3-Bankalar 663.859,08

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

01/01/ /06/2017 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU

01/01/ /06/2017 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU 01/01/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU A-ODA FAAL. GELİRLERİ 3-Diğer Gelirler 33.029,97 4- Oda Gelirleri 2.791.494,90 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1- Satıştan İadeler

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

01/01/ /06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler

01/01/ /06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 01/01/2016-30/06/2016 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.660.657,42 1-Kasa 9.729,84 3-Bankalar 1.015.520,75 5-Diğ.Hazır Değ. 635.406,83 B-Menkul Kıymetler

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 2014 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 2014 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 2014 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF ( VARLIKLAR ) PASİF (KAYNAKLAR ) I.DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. HAZIR DEĞERLER 2.007.484,35 3. BANKALAR 2.007.484,35

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Sorun Çözme Becerilerini Geliştirir www.beyaznokta.org.tr BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Simon Bolivar Cad., No 19/3, 06550

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI MAG STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Anneler Gününü Kutluyoruz! KASIRGALAR KOPSA DA, YILDIZLAR DÖKÜLSE DE, SABIRLA, ŞEVKATLE, DİNGİN, SICAK, KORUYUCU, BAĞIŞLAYAN BİR LİMAN OLDUĞUNU BİLİRİZ. ANNE KUCAĞI!!!!!

Detaylı