T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ"

Transkript

1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ Hazırlayan FATMA KARABULUT Ders Öğretim Görevlisi Dr. MUSTAFA KARADAĞ ANKARA 2006

2 İÇİNDEKİLER 1. Deprem Nedir? 2. Deprelerin Oluşumu 3. Deprem Parametreleri İç merkez(hiposantr-odak Noktası 3.2. Dış Merkez(Episantr) 3.3.Odak Derinliği 3.4. Şiddet 3.5. Eş Şiddet Eğrisi 3.6. Öncü Depremler 3.7. Ana Şok 3.8. Mikroseizma 3.9. Makroseizma Zemin Sıvılaşması Sismoloji Sismolog Sismograf Deprem Şiddeti 4. Deprem Şiddet Cetveli 5. Fay ve Türleri Normal Fay Ters Fay Doğrultu Atımlı Fay Horst-Graben 6. Depremlerin Sınıflandırılması ve Türleri Oluş Nedenlerine Göre Depremler Volkanik Depremler Çöküntü Depremleri Tektonik Depremler Oluştukları Derinliğe Göre Depremler 2

3 Sığ Depremler Orta Derinlikteki Depremler Derin Depremler 7. Depremin Zararları Birincil Olaylar Birincil Olayların Olumsuz Etkileri İkincil Olaylar İkincil Olayların Olumsuz Etkileri 8. Depremlerin Dünyasal Dağılımı Büyük Okyanus Deprem Kuşağı Alp-Himalaya Deprem Kuşağı Atlas Okyanusu Sırtı 9. Dünyadaki Büyük Depremler 10. Depremler ve Türkiye Türkiyenin Deprem Kuşakları Kuzey Anadolu Fay Hattı Güneydoğu Anadolu Fay Kuşağı Batı Anadolu Fay Kuşakları Türkiye nin Depremselliği Depremlerin Sebebi Güneş Tutulmaları Mıdır? 11. Depremden Korunma Deprem Öncesi Alınacak Önlemler Deprem Sırasında Alınacak Önlemler Bina İçerisinde Bina Dışında Araç Kullanırken Metroda veya Diğer Toplu Taşıma Araçlarında Bulunurken Deprem Sonrası Alınacak Önlemler Yıkıntı Altında Mahsur Kaldıysanız Afete Hazır mısınız? 12. Kriz Merkezleri Sonuç 3

4 1. DEPREM NEDİR? Depremin sözlük anlamı yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürmesi sırasında oluşan, sarsıntı, yerin hareketidir. Deprem bilimi sismolojidir. Gerçek anlamı ise Dünya yüzeyindeki bir kırık boyunca koparak fırlayan, sıkıştırılmış ya da gerilmiş kayaların neden olduğu titreşimler ve sarsıntılar biçiminde görülen ani bir enerji boşalımıdır. Volkanlardan fışkıran lavlarda küçük sarsıntılarla neden olabilir. Yılda yaklaşık bir milyon deprem olduğu tahmin edilmektedir ama bunların çoğu öyle küçüktür ki fark edilmeden geçerler. Yaygın bir yıkıma yol açan gerçekten şiddetli depremler yaklaşık iki haftada bir olur. Neyse ki bunların çoğu okyanuslar altında yer aldığından insanlara zarar vermez. 2. DEPREMLERİN OLUŞUMU Levha sınırlarındaki devingenlik ve değişim, yer kabuğunda deformasyonlar, gerilme birikimleri ve kırılmalar oluşturmaktadır. İşte bu kırılmalar ve var olan kırıklar boyunca yer değiştirmeler depremlerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu deformasyonlara sebep olan iki önemli olgu vardır. 1)Enerji birikimi 2)Enerjinin aniden açığa çıkması Yer kabuğu ve litosferde deformasyonlara neden olan enerji; gravitasyonel potansiyel enerji, kinetik enerji, kimyasal enerji ve yamulma enerjisidir. Sismoloji çalışmaları, bu enerji türlerinden yalnızca elastik yamulma enerjisinin büyük depremleri oluşturacak kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Depremlerle elastik yamulma enerjisinin açığa çıkmasındaki ilişki; çeşitli kuvvetler(tektonik, volkanik) nedeniyle yer kabuğu içinde biriken gerilmeler belirli bir düzeye geldiğinde ortamın dayanma gücünü yenmekte ve böylece yer kabuğu kırılarak veya var olan bir kırık boyunca kayarak tektonik depremi oluşturmaktadır. 4

5 Deprem, elastik bir ortamda biriken potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü olarak düşünüldüğünde, kaynak bölgesindeki yoğunluk, Young Modülü, katısallık(rijidite) gibi elastiklik katsayılarının deprem kaynağının oluşumunda önemli parametreler olduğu anlaşılır. Ayrıca bölgenin tektonik özellikleri depremin oluşumunda önemli bir etmendir. Depremin oluşumunda 4 ayrı aşama belirlenmiştir. a)inter-sismik DÖNEMİ: Fay üzerinde hareketin olmadığı, ancak elastik yamulma enerjisinin biriktiği dönemdir. b)pre- SİSMİK DÖNEMİ: Fay üzerindeki gerilmenin kritik düzeye geldiği aşamadır. c)ko- SİSMİK: Bu kısa dönemde potansiyel enerji hızla kinetik enerjiye dönüşür. Yani deprem anıdır. d)post- SİSMİK DÖNEMİ: Art sarsıntılarının oluştuğu ve fayın yeni bir denge durumuna geldiği dönemdir. Post-sismik döneminin sonu inter-sismik döneminin başlangıcıdır. 3. DEPREM PARAMETRELERİ Herhangi bir deprem oluştuğunda, bu depremim tariflenmesi ve anlaşılabilmesi için "DEPREM PARAMETRELERİ" olarak tanımlanan bazı kavramlardan söz edilmektedir. Aşağıda kısaca bu parametrelerin açıklaması yapılacaktır(http://www.belgenet.com) İç merkez(hiposantr-odak Noktası): Yerin iç kısmında belli bir derinlikte, depreme neden olan hareketin oluştuğu, yani enerjinin ilk boşalmaya başladığı noktadır. Başka bir deyişle depreme yol açan kayaçlardaki kırılmanın veya mevcut kırık boyunca kaymanın başladığı noktadır. Dolayısıyla burası, deprem dalgalarının da yayılma merkezidir. Hareketin başladığı yer olduğu için buraya depremin iç merkezi veya odak noktası denir. 5

6 3.2. Dış Merkez(Episantr): İç merkezden yayılan dalgaların yeryüzüne ilk ulaştığı ve depremin yeryüzünde en şiddetli hissedildiği yerdir. Burası odak noktasına, yer yüzünde en yakın olan yerdir Odak Derinliği: Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin odak derinliği olarak adlandırılır. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir.bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir.yerin 0-60 km. derinliğinde olan depremler sığ deprem olarak nitelenir.yerin km. derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremlerdir.derin depremler ise yerin 300 km.den fazla derinliğinde olan depremlerdir.türkiye'de olan depremler genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km. arasındadır.orta ve derin depremler daha çok bir levhanın bir diğer levhanın altına girdiği bölgelerde olur.derin depremler çok geniş alanlarda hissedilir, buna karşılık yaptıkları hasar azdır.sığ depremler ise dar bir alanda hissedilirken bu alan içinde çok büyük hasar yapabilirler Şiddet: Herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Şiddet depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber, deprem dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak yansıtır. 6

7 Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda ve uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan "Şiddet Cetvelleri"ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle "Deprem Şiddet Cetvelleri" depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller, her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir. Bir deprem oluştuğunda, bu depremin herhangi bir noktadaki şiddetini belirlemek için, o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu izlenimler Şiddet Cetveli'nde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi olarak değerlendirilir. Örneğin; depremin neden olduğu etkiler, şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan bulguları içeriyorsa, o deprem VIII şiddetinde bir deprem olarak tariflenir. Deprem Şiddet Cetvellerinde, şiddetler romen rakamıyla gösterilmektedir. Bugün kullanılan batlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiş "Mercalli Cetveli (MM)" ve "Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK)" şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII şiddet derecesini kapsamaktadır. Bu cetvellere göre,şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler. VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir Eş Şiddet Eğrisi: Aynı şiddetle sarsılan noktaları birbirine bağlayan noktalara denir. Bunun tamamlanmasıyla eş şiddet haritası ortaya çıkar. Genelde kabul edilmiş duruma göre, eğrilerin oluşturduğu yani iki eğri arasında kalan alan, depremlerden etkilenme yönüyle, şiddet bakımından sınırlandırılmış olur. Bu nedenle depremin şiddeti eş şiddet eğrileri üzerine değil, alan içerisine yazılır(ww.belgenet.com) Öncü Depremler: Büyük depremlerden önce görülen, ana şoktan daha küçük sarsıntılardır. Artçı Depremler: büyük depremlerden sonra depremden etkilenen bölgede veya çevresinde oluşan sarsıntılara denir. Artçı depremler ana şokun büyüklüğüne göre sayıları yüzlerle, hatta binlerce olabilecek şekilde aralıklı olarak aylarca, bazen de yıllarca devam 7

8 edebilir. Bunların büyüklüğü ana şokun büyüklüğünden mutlaka daha küçüktür(adana- Ceyhan depremi sonrasında ilk 3 gün içinde 200 civarı artçı deprem gözlenmiştir.) (www.metu.edu.tr) Ana Şok: Öncü ve artçı depremler arasında görülen, bunlardan daha fazla bir enerji boşalımına neden olan ve büyüklüğü en fazla olan sarsıntılardır Mikroseizma: İnsanlar tarafından hissedilmeyen, ancak deprem ölçüm aletleri tarafından kaydedilebilen küçük sarsıntılardır Makroseizma: Doğrudan insanlar tarafından hissedilebilen büyüklükteki depremlerdir. Litosferde devamlı bir enerji boşalımının olduğu bu nedenle de yer kabuğunun devamlı olarak sarsıldığı söylenebilir. Dünyada saatte bir, insanlar tarafından hissedilmeyen; her üç saatte bir de insanlarca hissedilebilen büyüklükte bir deprem olmaktadır Zemin Sıvılaşması: Gevşek tortul kayaçlardan (çakıl, kum, kil, mil, çamur vb.) oluşan ıslak zeminlerde görülür. Şok dalgalarının ıslak ve gevşek tortulları sarması sonucu tanecikler arasındaki suyun boşluklardan yüzeye çıkması ve yüzeye yakın yerin kayganlaşmasıdır. Onun için bu tip zeminler üzerindeki yapılarda hasarlar ve yana yatmalar diğer zeminlere göre daha fazla olmaktadır (Adana-Ceyhan depreminde fazlasıyla görülmüştür) (www.metu.edu.tr). Sıvılaşma olayına zemin yenilenmesi de denir. Daha çok suya doygun, kumlu, çamurlu zeminlerde, kurutulmuş göl ve akarsu taşkın düzlüklerinde, akarsu ve deniz kıyılarında görülmektedir. Onun için denizden kazanılış dolgu zeminleri ve eski alüvyon yatağındaki zeminler depreme karşı en hassas yerlerdir Sismoloji: 8

9 Depremin oluşum nedenlerini, deprem dalgalarının yayılışını ölçüm sistemlerini ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir Sismolog: Deprem bilimiyle uğraşan bilim adamlarına sismolog denir Sismograf: Sismik dalgaları saptamak için yapılmış sarsıntıya duyarlı elektronik ve elektrikli aygıtlardır. İnsan etkinliklerinden uzak, ıssız ve sessiz yerlerde kurulan bu aygıtlar tarafından tespit edilen veriler merkezi gözlem istasyonlarına iletilmekte ve oralarda değerlendirilmektedir Deprem Şiddeti: Depremin canlı ve cansız çevre üzerinde meydana getirdiği etkinn değerine denir. Depremin şiddetini etkileyen doğal(yerin yapısı, sıvılaşma özelliği), beşeri (yerleşme yerinin büyüklüğü, nüfus miktarı ve yoğunluğu, yapıların dayanıklılığı, eğitim vb.) faktörler vardır. Örneğin aynı büyüklükteki deprem Türkiye yi yıkarken Japonya da aynı derecede tesirde bulunmamaktadır. Bunun nedeni de beşeri faktörlerin farklılığıdır. Şiddet saptamak için birçok ölçek bulunmakla beraber en çok kullanılan ölçek 12 şiddet derecesinden oluşan Mercalli cetvelidir. Deprem odağında açığa çıkan toplam enerji depremin büyüklüğünü belirleyen en önemli unsurdur. Elde edilen bu değerlerle depremin büyüklüğü detaylı olarak bulunabilir. Bunun için de Richter ölçeği kullanılmaktadır. Bu ölçeğe göre en küçük magnitüd değeri 1.5, en büyük magnetüd değeri ise 8.9 dur. bugüne kadar kaydedilebilen en büyük deprem ise 8.6 büyüklüğünde olmuştur yılından itibaren büyük depremlerde Richterin moment magnitüd ölçeği kullanılmaktadır. Bu ölçek depremde oluşan fayın atımı, yer değiştiren yüzeyin alanı, kayaçların özellikleri gibi faktörler de göz önüne alınarak hesap edilmektedir. Şiddet ölçüleri öylesine ayarlanmıştır ki, ölçekteki her birim önceki tarafından bırakılan enerjinin 30 katıdır. 9

10 MAGNİTÜD : Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof.C.Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan "Magnitüd" tanımlanmıştır. Prof.Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerlestirilmis özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin "magnitüdü" olarak tanımlamıştır. Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir(31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri). Magnitüd, aletsel ve gözlemsel magnitüd değerleri olmak üzere iki gruba ayrılabilmektedir. Aletsel magnitüd, yukarıda da belitildiği üzere, standart bir sismografla kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik ve periyod değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonlarının kullanılması ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilmektedir. Aletsel magnitüd değeri, gerek hacim dalgaları ve gerekse yüzey dalgalarından hesaplanılmaktadır. Genel olarak, hacim dalgalarından hesaplanan magnitüdler (m), ile yüzey dalgalarından hesaplanan mağnitüdler de (M) ile gösterilmektedir. Her iki magnitüd değerini birbirine dönüştürecek bazı bağıntılar mevcuttur. Gözlemsel magnitüd değeri ise, gözlemsel inceleme sonucu elde edilen episantr şiddetinden hesaplanmaktadır. Ancak, bu tür hesaplamalarda, magnitüd-şiddet bağıntısının incelenilen bölgeden bölgeye değiştiği de gözönünde tutulmalıdır. Gözlemevleri tarafından bildirilen bu depremin magnitüdü depremin enerjisi hakkında fikir vermez. Çünkü deprem sığ veya derin odaklı olabilir. Magnitüdü aynı olan iki depremden sığ olanı daha çok hasar yaparken, derin olanı daha az hasar yapacağından arada bir fark olacaktır. Yine de Richter ölçeği (magnitüd) depremlerin özelliklerini saptamada çok önemli bir unsur olmaktadır. Depremlerin şiddet ve magnitüdleri arasında birtakım ampirik bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntılardan şiddet ve magnitüd değerleri arasındaki dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir. Siddet IV V VI VII VIII IX X XI XII Richter Magnitüdü

11 4. DEPREM ŞİDDET CETVELİ : Şiddet cetvellerinin açıklamasına geçmeden önce, burada kullanılacak terimlerin belirtilmesine çalışılacaktır. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş yapılar üç tipe ayrılmaktadır: A Tipi : Kırsal konutlar, kerpiç yapılar, kireç ya da çamur harçlı moloz taş yapılar. B Tipi : Tuğla yapılar, yarım kagir yapılar, kesme taş yapılar, beton biriket ve hafif prefabrike yapılar. C Tipi : Betonarme yapılar, iyi yapılmış ahşap yapılar. Siddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az, çok ve pek çok deyimleri ortalama bir değer olarak sırasıyla, %5, %50 ve %75 oranlarını belirlemektedir. Yapılardaki hasar ise beş gruba ayrılmıştır : Hafif Hasar : İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır. Orta Hasar : Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi, kiremitlerin kayması, bacalarda çatlakların oluşması ve bazı baca parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır. Ağır Hasar : Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların yıkılmasıyla tanımlanır. Yıkıntı : Duvarların yarılması, binaların bazı kısımlarının yıkılması ve derzlerle ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır. Fazla Yıkıntı : Yapıların tüm olarak yıkılmasıyla tanımlanır. Şiddet çizelgelerinin açıklanmasında her şiddet derecesi üç bölüme ayrılmıştır. Bunlardan; 11

12 a) Bölümünde depremin kişi ve çevre, b) Bölümünde depremin her tipteki yapılar, c) Bölümünde de depremin arazi üzerindeki etkileri belirtilmistir. MSK Şiddet Cetveli : I- Duyulmayan (a) : Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip, yalnız sismograflarca kaydedilirler. II- Çok Hafif (a) : Sarsıntılar yapıların en üst katlarında,dinlenme bulunan az kişi tarafından hissedilir. III- Hafif (a) : Deprem ev içerisinde az kişi, dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydana getirdiği sallantı gibidir. Dikkatli kişiler, üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki hafif sallantıyı izleyebilirler. IV- Orta Şiddetli (a) : Deprem ev içerisinde çok, dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir. Kapı, pencere ve mutfak eşyaları v.s. titrer, asılı eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplarda olan sıvılar biraz dökülür. Araç içerisindeki kişiler sallantıyı hissetmezler. V- Şiddetli (a) : Deprem, yapı içerisinde herkes, dışarıda ise çok kişi tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok kişi uyanır, az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlanmaya başlar. Yapılar baştan aşağıya titrerler, asılmış eşyalar ve duvarlara asılmış resimler önemli derecede sarsılır. Sarkaçlı saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değistirebilirler ya da devrilebilirler. Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar, iyi kilitlenmemiş kapalı kapılar açılabilir. İyice dolu, ağzı 12

13 açık kaplardaki sıvılar dökülür. Sarsıntı yapı içerisine ağır bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir. (b) : A tipi yapılarda hafif hasar olabilir. (c) : Bazen kaynak sularının debisi değişebilir. VI- Çok Şiddetli (a) : Deprem ev içerisinde ve dışarıda hemen hemen herkes tarafından hissedilir. Ev içerisindeki birçok kişi korkar ve dışarı kaçarlar, bazı kişiler dengelerini kaybederler. Evcil hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hallerde tabak, bardak v.s.gibi cam eşyalar kırılabilir, kitaplar raflardan aşağıya düşerler. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirirler. (b) : A tipi çok ve B tipi az yapılarda hafif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar görülür. (c) : Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm. genişliğinde çatlaklar olabilir. Dağlarda rastgele yer kaymaları, pınar sularında ve yeraltı su düzeylerinde değişiklikler görülebilir. VII- Hasar Yapıcı (a) : Herkes korkar ve dışarı kaçar, pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük çekerler. Sarsıntı, araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir. (b) : C tipi çok binada hafif hasar, B tipi çok binada orta hasar, A tipi çok binada ağır hasar, A tipi az binada yıkıntı görülür. (c) : Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak suyu debisi ve yeraltı su düzeyi değişebilir. Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar. Bir kısım kum çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yeraltı boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur. VIII- Yıkıcı (a) : Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Ağaç dalları kırılıp, düşer. En ağır mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asılı lambalar zarar görür. 13

14 (b) : C tipi çok yapıda orta hasar, C tipi az yapıda ağır hasar, B tipi çok yapıda ağır hasar, A tipi çok yapıda yıkıntı görülür. Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket eder ya da burkulur. Mezar taşları devrilir. Taş duvarlar yıkılır. (c) : Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olabilir. Zeminde farklı genişliklerde cm. ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Göl suları bulanır, yeni kaynaklar meydana çıkabilir. Kuru kaynak sularının akıntıları ve yeraltı su düzeyleri değişir. IX- Çok Yıkıcı (a) : Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rastgele öte beriye kaçışır ve bağrışırlar. (b) : C tipi çok yapıda ağır hasar, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda yıkıntı, B tipi az yapıda fazla yıkıntı ve A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Heykel ve sütunlar düşer. Bentlerde önemli hasarlar olur. Toprak altındaki borular kırılır. Demiryolu rayları eğrilip, bükülür yollar bozulur. (c) : Düzlük yerlerde çokça su, kum ve çamur tasmaları görülür. Zeminde 10 cm. genişliğine dek çatlaklar oluşur. Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar 10 cm.den daha büyüktür. Bunların dışında, çok sayıda hafif çatlaklar görülür. Kaya düşmeleri, birçok yer kaymaları ve dağ kaymaları, sularda büyük dalgalanmalar meydana gelebilir. Kuru kayalar yeniden sulanır, sulu olanlar kurur. X- Ağır Yıkıcı (b) : C tipi çok yapıda yıkıntı, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda fazla yıkıntı, A tipi pek çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Baraj, bent ve köprülerde önemli hasarlar olur. Tren yolu rayları eğrilir. Yeraltındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda kasisler olusur. (c) : Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Bazen 1 m. genişliğinde çatlaklar da olabilir. Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük heyelanlar olur. Büyük kaya düşmeleri meydana gelir. Yeraltı su seviyesi değişir. Kanal, göl ve nehir suları karalar üzerine taşar. Yeni göller olusabilir. XI - Çok Ağır Yıkıcı 14

15 (b) : İyi yapılmış yapılarda, köprülerde, su bentleri, barajlar ve tren yolu raylarında tehlikeli hasarlar olur. Yol ve caddeler kullanılmaz hale gelir. Yeraltındaki borular kırılır. (c) : Yer, yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar tarafından önemli biçimde bozulur. Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir. Kum ve çamur fışkırmaları görülür. XII- Yok Edici (Manzara Değişir) (b) : Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştanbaşa yıkıntıya uğrar. (c) : Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüde çatlak ve yarıklarda, yatay ve düşey hareketlerin yön miktarları izlenebilir. Kaya düşmeleri ve nehir versanlarındaki göçmeler çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur(www.belgenet.com). ŞİDDET, ZEMİN İVMESİ, HIZ VE YAPI TİPLERİNDEKİ HASAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER et Şidd Zemin İvmesi (gal) ( sn periyod aralığı için) Yer Titresiminin (0.5-2 sn periyod hızı cm/sn aralığı için) YAPI TİPLERİ Ax Bx Cx V Hafif hasar %5 - - VI Orta Hasar % 5 Hafif hasar %5 - % 50 Hafif Hasar 15

16 VII % 5 %5 % Yıkıntı Orta hasar 5 Hafif hasar % 50 Agır Hasar VIII % 5 %5 % Fazla Yıkıntı Yıkıntı 5 Agır hasar % 50 % 50 % Yıkıntı Agır Hasar 50 Orta Hasar IX % 50 % 5 % Fazla Yıkıntı Fazla Yıkıntı 5 Yıkıntı %50 % Yıkıntı 50 Agır Hasar X % 75 %50 % Fazla Yıkıntı Fazla Yıkıntı 5 Fazla Yıkıntı 50 Yıkıntı % KAYNAK: DEPREM ARAŞTIRMA DAİRESİ BİR DEPREM MERKEZİNİN KONUMU NASIL SAPTANIR? Bir deprem merkezinin konumu, üç kayıt istasyonu tarafından, uzaklığı saptanarak bulunur. Her istasyon P ve S dalgalarının değişik varış zamanlarını kaydeder ve deprem merkezinden uzaklığın ölçülmesini sağlayan bir grafik kullanır. Bu uzaklık daha sonra her istasyon çevresinde birer dairenin yarıçapı olarak alınır. Deprem merkezi bu üç dairenin kesişme noktasında yer alır. 5. FAY VE TÜRLERİ Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar.bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar.bu enerji kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma(faylanma )olur ve biriken enerji açığa 16

17 çıkar.kırılmalar,tabakaların yer kabuğu bloklarını ve levhaların parçalara ayrılması olayıdır.genel olarak kırığın iki tarafında kalan kütleler birbirine göre yer değiştirmemiş ise bu kırığa diaklaz veya sadece kırık denir.fay ise bir kırık olmakla beraber,kırık yüzeyinin iki tarafındaki bloklardan birinin veya her ikisinin yatay ve\veya düşey yönde yer değiştirmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır Normal Fay:Gerilim kuvvetinin neden olduğu düşey hareketlere bağlı olarak oluşan faylardır.fay düzlemi eğimlidir ve bu düzlemin üzerinden blok aşağıya doğru hareket etmiştir Ters Fay:Yan basınçlar sonucu oluşan faylardır.burada da fay düzlemi eğimlidir ve bu düzlem üzerindeki blok yukarı doğru hareket etmiştir Doğrultu Atımlı (yatay) Fay:Makaslama kuvvetiyle yatay hareket sonucu oluşan faylardır.kırılan bloklar birbirine göre dikey yönde değil yatay yönde yer değiştirmiştir.bunlar,kırılma yüzeyinin iki yanında kalan bloklardan hangisinin hareket ettiği dikkate alınarak,sağ-yanal atımlı faylar ve sol yanal atımlı faylar olarak 2 tipte oluşur Horst-Graben:Normal faylanmalarda görülen topografik yükselim alanlarına horst,çöküntü alanlarına da graben denir. 1 1 Sipahioğlu, Ş.,C. Şahin;Doğal Afetler ve Türkiye,Gündüz Eğitim Yayınları,Ankara,

18 6. DEPREMLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRLERİ Oluş Nedenlerine Göre Depremler: Volkanik Depremler Çöküntü Depremleri Tektonik Depremler Oluştukları Derinliğe Göre Depremler Sığ Depremler Orta Derinlikteki Depremler Derin Depremler 6.1.Oluş Nedenlerine Göre Depremler Volkanik Depremler: Bu tip depremler volkan püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş olarak bulunan maddelerin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Volkanik depremlerin dağılışını volkanik olaylar belirlediği için bu tür depremlerin yerel olduğunu ve etki alanlarının şiddetinin tektonik depremlere göre çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. Japonya ve İtalya da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir (Stromboli, Vezü, Etna:İtalya; Fuji;Japonya). Bugün Türkiye de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremlerin Türkiye de görülme olasılığı yoktur. 18

19 Çöküntü Depremleri: Yeraltındaki mağaraların kömür ocaklarındaki galerilerin, tuzlu ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavanlarının çökmesi sonucu oluşan sarsıntılara çöküntü depremleri adı verilir. Bu tip depremlerin etki alanları çökmenin olduğu yer ve yakın çevresiyle sınırlı olduğu için bunların da yerel olduğunu söyleyebiliriz. Çökme depremleri özellikle çözülme özelliğine sahip karstik kayaçlardan oluşan alanlarda daha sık görülmektedir. Enerjileri azdır. Ülkemizde özellikle karstik kayaçların yaygın olarak bulunduğu Akdeniz bölgesinde bu tarz depremlerin görülme olasılığı vardır Tektonik Depremler: Litosferde görülebilecek levha hareketlerinin neden olduğu orojenik ve epirojenik hareketler ile daha önce bunlara bağlı olarak oluşmuş kırılma, kıvrılma, takım halinde yükselme ve çökmenin görüldüğü yerlerde meydana gelen depremlerdir. Bunlar genelde levhaların birbirinden uzaklaştıkları, birbirinin altına daldıkları ya da birbirine sürtündükleri sınırlarda oluşur. Dünyada görülen depremlerin %90 a yakını tektonik kökenlidir. Gerek büyüklük gerekse etki alanlarının genişliği yönünden en önemli ve en yıkıcı depremler tektonik depremlerdir. Çok sayıda can ve mal kaybına yol açabilmektedir. Türkiye de görülen depremlerin byük bir çoğunluğu tektoniktir Oluştukları Derinliğe Göre Depremler Sınırları kesin olmamakla birlikte en çok kullanılan sınıflandırma odak derinliğinin esas alındığı sınıflandırmadır. Bunlar: Sığ Depremler: Odak derinliği 0-60km arasında olan depremler için kullanılan bir tabirdir. Sığ depremler genelde kıtasal alanlarda(örneğin:türkiye) meydana gelirler Orta Derinlikteki Depremler: Odak noktası km. arasındaki derinlikte olan depremlerdir. Orta derinlikteki depremler bir levhanın diğer bir levha altına daldığı bölgelerde(örn:japonya,şili) görülür Derin Depremler: Odak derinlikleri km. arasında olan depremlerdir. 19

20 7. DEPREMİN ZARARLARI Depremlerin neden olduğu can ve mal kaybı üzerinde etkili olan bazı faktörler vardır. Bunlar; Depremin büyüklüğü Dış merkezin yerleşim birimine yakınlığı Yerleşim biriminin büyüklüğü Binaların dayanıklılığı Bölgenin topografik, litolojik-tektonik özellikleri Diğer doğal afetlere karşı duyarlılığı Depremin meydana geldiği zaman dilimi Bireylerin ve toplumun ulaştığı hayat standardı Teknolojik seviye Deprem konusundaki eğitim ve bilinç seviyesidir. Dolayısıyla aynı büyüklükteki bir deprem değişik ülkelerde farklı biçimde maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Bir depremde görülen olayları ve bu olayların olumsuz etkilerini ikiye ayırabiliriz. Bunlar: 7.1. Birincil Olaylar: yer sarsıntısı fay oluşumu tektonik bozulmalar Birincil Olayların Olumsuz Etkileri binalarda hasar ve çökmeler gaz ve su borularında parçalanma enerji ve haberleşme hatlarında hasar 7.2. İkincil Olaylar: 20

21 sıvılaşma yamaç ve çamur akıntısı deniz altında çığlar kar ve buz çığları tsunami göllerde ve yer altı suyu seviyesinde yükselme kaynak ve kaplıca sularında değişme İkincil Olayların Olumsuz Etkileri: yangınlar ve patlamalar barajların tahribi ve sel olayı işsizlik haberleşme ve ulaşımda aksamalar salgın hastalıklar sosyolojik ve psikolojik sorunlar Bu olaylar ve bunların olumsuz etkileri sonucunda çok büyük can ve mal kaybı olmakta, önemli ekonomik ve sosyal sorunlar yaşanmaktadır. Bugün için önlenemeyen ve önceden tahmin edilemeyen bu doğal afetten civarında ülke doğrudan etkilenmektedir. Tarihte kayda geçen en fazla can kaybının görüldüğü yer kökenli doğal afet 1556 da Çin de yaşanan Shensi depremidir. Yaklaşık kişi hayatını kaybetmiştir. Önemli ölçüde can kaybının görüldüğü bir diğer deprem ise yine Çin de 1976 da yaşanan ve 8.2 büyüklüğündeki Tangshan depremidir. Bu depremlerde görülen ölümlerin %95 i yıkılan binalardan kaynaklanmaktadır. Toplam mal kayıplarının büyük bir kısmı ise depremlerin neden olduğu yangınlardan olmaktadır. Örneğin; 1906 San Fransisco depreminde görülen mal kayıplarının %80 i gaz borularının patlaması sonucu çıkan yangınlardan olmuştur. Ayrıca deprem sırasında ve sonrasında görülen meteorolojik koşullar ve özellikle yangınların başlaması ve yayılmasına neden olan rüzgarlar da can ve mal kayıplarını artırmaktadır. Örneğin Japonya daki Kobe depreminde rüzgarın etkisiyle genişleyen yangınlara bağlı olarak 5500 kişi yaşamını yitirirken kişi evsiz kalmıştır. 21

DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DEPOLAMA VE ÜRETİM BİÇİMLERİ AÇILARINDAN SERİ ÜRETİLEN MOBİLYALARIN DEPREM KARŞISINDA İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ O. S. Serdar AYTÖRE 1 ossaytore@yahoo.com Öz:İnsanların yaşadığı konutlar ya da iş yerleri

Detaylı

Editörden... Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı

Editörden... Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı Editörden... YIL 3 SAYI 13 03 / 2004 Zuhal Yeniçeri zuyen@baskent.edu.tr Eleştirel

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi 1 Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Konu Başlığı İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 2 1.Giriş 5 1.1. Dünyanin Levha Yapisi Ve Hareketleri 7

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

Doğal Afetler ve Korunma Yolları Doğal Afetler ve Korunma Yolları Doğal afetler, insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. Dünyamızın varoluşundan itibaren doğal afetler de vardır ve doğal afetler tarih boyunca tüm insanları

Detaylı

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (24-28 Ekim 2000-YALOVA) KURS NOTLARI YAYINA HAZIRLAYANLAR Dr. A. Serdar ESİN Dr. Türkan OĞUZHAN Kader Cengiz

Detaylı

T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2012 DEPREM NEDİR? Yer kabuğu içerisindeki kırılmalar nedeniyle, ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 yılının sonunda, dört gün ara ile İran ve ABD de meydana gelen ayni aletsel büyüklüğe sahip iki deprem birbirinden

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya - Boğazlar ve Kanallar D Ü N YA Y I B İ R B İ R İ N E B A Ğ L AYA N A Ğ L A R :

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Nevzat SALLIO İnşaat Mühendisi Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2005 MEVCUT YIĞMA YAPILARIN

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

İSMİK BÜLTEN OCAK SAYISI. http://deprem.sdu.edu.tr/ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten. sismikbulten@gmail.

İSMİK BÜLTEN OCAK SAYISI. http://deprem.sdu.edu.tr/ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten. sismikbulten@gmail. OCAK SAYISI İSMİK BÜLTEN Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten sismikbulten@gmail.com OCAK SAYISI Deprem Bölgelerinde Zemin Etüdleri Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Ali KEÇELİ

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı