AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 08 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Okutman ŞENİZ KARAGÖZ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Antrenörlük ve gelişimi hakkında bilgilendirme Dersin Hedefleri : Antrenman kavramı ve temel ilkeler, antrenör ve tanımı, antrenörün çalışma yöntemleri,antrenör tipleri, antrenör eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı, antrenör eğitiminin taslak kademeleri, eğitim kademeleri, Avrupa Birliğinde antrenör eğitminin yapı taslağı ve örneği, diğer ülkelerde antrenör yetiştirme modelleri. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Antrenörlük ve gelişimini öğrenme Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Sevim, Y.; Tuncel, F.; Erol, E.; Sunay, H; Antrenör Eğitimi ve İlkeleri, Gazi Kitabevi,Ankara, 00 Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, Soru ve Cevap, Powerpoint sunumları Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

2 Hafta Konuları Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanları Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar. Türkiye de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi. Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler. 8 Geri Bildirim 9 Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler 0 Beden Eğitimi Dersinin Amaçları. Spor Türleri ve Branşları Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular ( Spor ve Sağlık, Serbest Zamanlar ve Spor, Spor ve Etik, Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması. Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

3 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. ADEM POYRAZ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak gelişen meslek anlayışları ve Spor Bilimlerinin geleceği gibi konuların öğrenimini ve öğretimini kapsamaktadır Dersin Hedefleri : Beden Eğitimi ve Spor Kavramını tanımlayabilir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :. Beden Eğitimi ve Spor kavramını tanımlayabilecektir... Beden Eğitimi ve Sporun, tarihi gelişimini açıklar... Beden Eğitimi ve Sporun, tanımını yapar... Beden Eğitimi ile Sporun, farklılıklarını yorumlar.. Beden Eğitimi ve Sporun amaçlarını açıklayabilecektir... Beden Eğitimi ve Sporun, kişiler üzerindeki etkilerini açıklar... Beden Eğitimi ve Sporun, toplumlar arasındaki ilişkileri açıklar. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Savaş,İ. (99) Spor Sözlüğü Terimler ve Açıklamalar.İstanbul:Remzi Kitabevi *Türk Dil Kurumu.(998) Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, Soru ve Cevap, Powerpoint sunumları Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

4 Hafta Konuları Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri Beden eğitimi ve sporun amaçları Felsefesi ve diğer bilimlerle ilişkisi Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği Farklı beden eğitimi ve spor yaklaşımlarının temel ilkeleri Sporda gelişme ve başarının temelleri 8 Geri Bildirim 9 Amatör sporlar 0 Olimpiyatlar ve olimpiyatlarda meydana gelen siyasi olaylar Spor bilimleri ve performans Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri Sporda rekorları hazırlayan faktörler Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

5 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. ADEM POYRAZ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : İnsanın anatomik yapısı ve temel hareket sistemini oluşturan iskelet kas ve eklem sistemleri hakkında bilgi edindirmek. Dersin Hedefleri : anatomik postür, kaslar ve kemiklerin görev ve işlevlerini öğretebilmek Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu dersin sonunda öğrenci;. Anatomi ve hareket ile ilgili terimleri açıklayabilecektir... Eksenleri tanır... Düzlemleri tanır... Temel anatomik duruşu tanır... Eklem Hareket Açıklığını tanır.. İnsan organizmasında ki yapısal faktörleri tanımlayarak sporla ilişkilendirebilecektir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Haydar Demirel, Nazan Koşar (00). İnsan Anatomisi ve Kinesiology. Nobel Yayın Dağıtım,. Baskı Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Gösteri, Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

6 Hafta Konuları Anatomi terimleri pozisyon ile ilgili terimler, hareketle ilgili terimler Yapısal faktörler ve spor Kemiklerin yapısı ve üst ekstremite kemikleri El bilek kemikleri alt ekstremite kemikleri Ayak zedelenmeleri omurga thorax Kosta kırıklarısternum kırıkları Eklemler üst ekstremite eklemleri omuz eklemi 8 Geri Bildirim 9 Dirsek eklemi zedelenmeleri el bileği eklemi 0 Alt ekstremite eklemleri diz eklemi vertebral eklemler Üst ekstremite kasları Alt ekstremite kasları Gövde kasları ve kasları Dolaşım ve solunum sistemi Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

7 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 08 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Okutman ALİ İHSAN AKSU Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Nota değerlerini kavrayabilme, ritm eşliğinde hareket edebilme ve çeşitli yerel ve evrensel dansların temel hareketlerini yapabilme Dersin Hedefleri : Rekreasyon Bölümü lisans öğrencilerine; Ritm ve Dansla ilgili temel kavramları bilmeleri, yerel ve evrensel danslar hakkında bilgi sahibi olmaları ve belli bir oranda bu dansları gerçekleştirmeye yönelik eğitimin ve öğretimin verilmesi hedeflenmektedir Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu dersin sonunda öğrenci,.dünya ve Türkiye de dansın gelişimini sorgular ve karşılaştırır..nota ve ritmle ilgili temel bilgileri bilir..vücudun çeşitli bölümlerini kullanarak müziğe eşlik edebilir..müziği kullanarak çeşitli dans kompozisyonları hazırlar Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları :.Aktaş, G. (999) Temel Dans Eğitimi. İzmir.Özkan,N. Ritm Eğitimi ve Modern Dans. Ankara.Altay, F.Bulca, Y. (00) Ritm Eğitimi Dans. Ankara Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, Tekrar Metodu, Alıştırma Metodu, Komut Yöntemi, Soru ve Cevap Yöntemi, Powerpoint sunumları Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

8 Hafta Konuları Hareket ve dans eğitiminin kapsamı ve amaçları nelerdir. İnsan vücudunun hareket yapısı ve hareket ritmi Hareket olgusu, kapsamı ve analizi Ritm eğitiminin kapsamı ve amaçları; ritm, ölçü, usül ve vuruş nedir? Süre belirteçleri(nota) yazım kuralları, ritm notaları yazım kuralları ve uygulamalı egzersizler. Geleneksel danslar(dini, taklitli ve yöresel halk dansları) örnek dans çalışması Ritm notaları; dikte, deşifre ve harekete uygulama çalışmaları 8 Geri Bildirim 9 Hareket ritmi ve yazım kuralları 0 Dans eğitiminde lokomotor ve non lokomotorhareketlerin tanıtımı, analizi ve yazım tekniği Ritm ve hareket partisyon yazımı ve uygulamalı örnek alıştırmalar Sosyal ve sportif danslar(salon, kulüp ve sokak dansları) örnek dans çalışması Hareket yaratımı(doğaçlama) Sanatsal danslar(bale, modern dans, caz ve diğer yaratıcı danslar) örnek dans çalışması Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

9 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 80 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. İRFAN YILDIRIM Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Sağlıklı olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemi, sağlığı etkileyen faktörler, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, enfeksiyonların genel özellikleri, kaynağından çıkış ve giriş yolları, taşınma, bulaşma, ve korunma yolları, ülkemizde sıkça görülen ölümcül ve bulaşıcı hastalıkları tanıma ve korunma. Dersin Hedefleri : Dersin amacı insanları ve toplumu sağlıklı hale getirebilmek, sağlık kurallarını ve sporcu sağlığını öğrenmesini sağlamak. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :.İnsan metabolizmasını,işleyişini ve sistemleri tanıyabilecektir..sistemde meydana gelen aksaklık durumundaki aksaklıkları tanıyabilecektir..hastalık,kaza yada yaralanma durumunda uzman yardım alıncaya kadar ki süreçteki işlemleri uygulayabilecektir..ilkyardımla ilgili kişisel ve yasal sorumluluklarının neler olduğunu anlayabilecektir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Koç,H. & Sanioğlu A. (000) Beden Eğitimi ve Sporda Sağlık Bilgisi Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, Soru ve Cevap, Powerpoint sunumları Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

10 Hafta Konuları İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı,görevleri ve sorumlulukları ABCkuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum,dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Kazalarda İlkyardım Genel ara değerlendirme 8 Geri Bildirim 9 Kanamalarda ilkyardım 0 Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Basit yaralanmalar Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

11 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 99 TÜRKÇE I(YAZILI ANLATIM) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Okutman YAVUZ ÖZKUL Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Yazım ve imla kurallarını ögretmek. Dersin Hedefleri : Yazışma kurallarını öğrenerek, dilekçe, rapor, tutanak ve mektup gibi yazımları prosedüre uygun olarak yazabilme. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Bu dersin sonunda öğrenciler : yazışma ve hiyerarşik kuralları öğrenir. temel yazım ve imla kurallarını öğrenir. Anlatım bozukluklarını öğrenir. dil bilgisi kurallarını öğrenir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : *Aksan,Doğan.(99)Her Yönüyle Dil..Basım.Ankara:TDK Yayınları. *Aksoy,Ömer Asım.(99)Dil Yanlışları.İstanbul:Adam Yayınları. *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili:99. *Demiray,Kemal.(9)Sözlü ve Yazılı Anlatım.İstanbul:İnkılap Kitabevi. *Ediskun,Haydar.(988)Türk Dil bilgisi..basım.istanbul:remzi Kitabevi *Kavcar,Cahit.(999)Yazılı ve Sözlü Anlatım.ankara:Anı Yayınevi. *Özdemir,Emin.(98)Yazı ve Yazınsal Türler.İstanbul:Karacan Yayınları. *Türk Dil Kurumu.(98)Yeni Yazım Klavuzu..Baskı.Ankara:TDK Yayınları. *Türk Dil Kurumu.(98)Türkçe Sözlük.Cilt.Ankara:TDK Yayınları. Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

12 Hafta Konuları Dillerin Doğuşu Dillerin Toplum ve Kültürle İlişkisi Dilin Ulusla İlişkisi Türk Dilinin Gelişmesi Yeryüzünde Diller,Dil Sınıflamaları Yapı ve Kaynak Bakımından Diller ANLATIM- YAZILI ANLATIM Anlatım Yolları, Anlatımın Öğeleri, Anlatımın Özellikleri,Anlatım Biçimleri, Anlatım Türleri. Kompozisyon Kavramı, Plan ve Çeşitleri, Kompozisyon Kuralları 8 Geri Bildirim 9 Sanat ve Düşünce Yazıları 0 SÖZCÜK Cümle ve Sözcük, Cümlenin Öğeleri ve Cümlede Dizilişleri, Cümle Çeşitleri(Kuruluşlarına, Anlamlarına, Yapılarına göre) Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları Dilekçe, Rapor, Tutanak, Mektup Yazımı Dilekçe, Rapor, Tutanak, Mektup Yazımı öğrencilerce yapılan yazılı anlatım türlerinin incelenip değerlendirilmesi Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

13 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 000 YABANCI DİL (ALMANCA) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

14 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

15 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 00 YABANCI DİL (FRANSIZCA) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

16 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

17 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 08 YABANCI DİL I(İNGİLİZCE) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Doç.Dr. ERDOĞAN HALAT Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Öğrencilerin yabancı bir dilde dinleme ve konuşma becerilrinin geliştirilerek kolayca iletişim kurmalarını sağlayabilmek. Dersin Hedefleri : Temel anlamda yabancı dil eğitimini sağlamak Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :.konular ve fikirler İngilizce konuşma, akıcılık ve doğruluk farklı sosyal ortamlarda ve farklı toplumsal karşılaşmalar türlü makul bir derecesi ile etkili iletişim mümkün olacaktır... dil organize etmek ve uygun gramer kalıplarını kullanarak anlam çıkarmak... çeşitli konularda sözlü söylemin her türlü uygun kelimeleri kullanın... net telaffuz kullanın... sözlü iletişimin temel yapıları kullanın.., başarılı bağımsız okuyucular olmak için çeşitli metinler üzerinde okuma beceri ve stratejilerini kullanmak mümkün olacak... yeni kelimelerin anlamlarını bağlamdan anlam tahmin ve konuşma tanıma anlamak için stratejileri kullanmak. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : English for Life Pre_Intermediate ve Workbook serisi Dersin İşleniş Yöntemi : Kitap ille konu takibi Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

18 Hafta Konuları Tanışma, dersin genel hedef ve amaçlarının açıklanması ÜniteA : greeting people and saying goodbye, numbers (-0), days of the week, subject pronouns, verb be ÜniteB : starting and ending a conversation, numbers (0-000), countries and nationalities, verb "be" Ünite C : giving personal information, describing people, telling address and phone number, the alphabet, possesssive adjectives, Ünite D : classroom language (giving instructions, names of objects)articles (a/an), demonstrative adjectives, singula Ünite : drinks (offering and accepting), completing a form Ünite A: guessing the meaning of new vocabulary, getting the main idea, present simple, irregular plurals, pronounciation of third person -sünite : drinks (offering and accepting), complet Birim C: Bu bağlamda, iş (/) yeni kelime anlamını tahmin özel bilgi, edatlar (için) için dinleme, D Birim: aile, otel kelime (rezervasyon yapma), iyelik-s bahsediyoruz, özel bilgi için dinleme, gayri resmi / mektup yazma Ünite B: toplantı insanlar, konuşma parçaları (fiil) tanımak, bugünkü basit, ortak fiillerini Ünite C: bağlamda yeni kelime anlamı tahmin iş ilanları (/), özel bilgi, edatlar (dinlemenin altında Ünite D: talking about family, hotel vocabulary (making reservation), possessive s, writing an informal / letter, listening for specific information 8 Geri Bildirim 9 0 Ünite A : recognizing the parts of speech (adjectives), common adjectives, modifiers (quite, very), describing mood Unit B: telling the time, daily routines, present simple (meaning, form and usage) Ünite C D: guessing the meaning of unknown words from the context, getting the main idea, listening for specific information, time words and expressions, adverbs of frequency,, prepositions of time:in, on, at; pronounciation of /?/, /?/; Unit A B: identification of topic and supporting sentence, expressing abilities (can / can t), common verb phrases, gerunds, pronounciation of /?/,/n/, Unit A B : identification of topic and supporting sentence, expressing abilities (can / can t), common verb phrases, gerunds, pronounciation of /?/,/n/, Unit C D : identifying the topic, guessing the meanings of unknown words, reading closely, listening for specific information, music vocabulary, object pronouns, possessive pronouns,, pronounciation of /ı/, /i:/ Unit C D : identifying the topic, guessing the meanings of unknown words, reading closely, listening for specific information, music vocabulary, object pronouns, possessive pronouns,, pronounciation of /ı/, /i:/ Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

19 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 009 ATICILIK (SEÇ. BİREYSEL SPORLAR I) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

20 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

21 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 080 ATLETİZM I ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. YUNUS TORTOP Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Atletizm spor dalının içeriğinde yer alan atletizm antrenmanının amaç ve ilkelerini sorgulayarak, kısa mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşuları, gülle, disk, cirit ve çekiç atma, uzun, yüksek, üç adım ve sırıkla yüksek atlama ve engelli koşulara yönelik temel beceri ve alıştırma formlarının öğretim yöntemlerinin kavratılması Dersin Hedefleri :. Atletizmde antrenmanın değerini irdeleyebilecek.. Kısa mesafe koşuları ile ilgili temel hareket becerilerini ayırt edebilecek.. Orta ve uzun mesafe koşuları ile ilgili temel hareket becerilerini hareket edebilecektir.. Atletizmde atma branşıyla ilgili temel hareket becerilerini ayırt edebilecektir.. Atletizmde atma branşıyla ilgili temel hareket becerilerini ayırt edebilecektir.. Atletizmde engelli koşularla ilgili temel hareket becerilerini ayırt edebilecektir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : - Atletizm yöntemleri hakkında genel bilgiler verilerek, spor alanındaki önemini açıklar. - Atletizm içerisinde yer alan atma, atlama ve koşu branşlarının teknik, taktik ve antrenman uygulamalarını öğretir. - Atletizmin öğretmenlik mesleği içerisinde kullanabileceği yöntemleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Metin Demir ; Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Nobel yayıncılık, Ankara, 00 Ahmet Keten ; Atletizmde yönetim ve organizasyon, Morpa Yayınları. İstanbul 00 Mustafa İşler ; Atletizm ( Koşular- Atlamalar- Atmalar) Teknik, Metod, Antrenman.Tutibay Ltd. Şti. Ankara. 00. Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım ve Uygulama. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

22 Hafta Konuları Atletizmde antrenman amaç ve ilkeleri Atletizmde antrenman amaç ve ilkeleri Kısa mesafe koşularının teknik öğretimi ve analizi Kısa mesafe koşularının teknik öğretimi ve analizi Orta ve uzun mesafe koşularının teknik öğretimi ve analizi. Gülle atma, disk atma dallarının teknik öğretimi ve analizi. Cirit atma, çekiç atma dallarının teknik analizi 8 Geri Bildirim 9 Uzun atlama ve üç adım atlama dallarının teknik öğretimi ve analizi. 0 Yüksek atlama ve sırıkla atlama teknik öğretim ve analizi Engelli koşular (00,0,00,000 steeple) teknik öğretim ve analizi Engelli koşular (00,0,00,000 steeple) teknik öğretim ve analizi Kural bilgisi,atletizm yarışma kuralları Kural bilgisi, hakem görevleri. Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

23 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 00 BADMİNTON (SEÇ. BİREYSEL SPORLAR I) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. ADEM POYRAZ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Badmintonun tarihsel gelişimi, Türkiye ve Dünyadaki Federasyonların yapısı, organizasyonları, oyun kural bilgisi ve badminton oyun yapısının analizi, badminton temel tekniklerinden vuruşlar, sıçramalar, yön değiştirmeler, raket tutuş tekniklerinin öğrenilmesini içerir. Dersin Hedefleri : Bu dersin amacı öğrencilere badminton oyunun tarhsel gelişimini, badminton oyun kural bilgisini,badminton oyununun temel tekniklerinin öğretimi ve uygulanmasına yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri :.Badminton oyununun tarihi gelişimini açıklayabilecektir...badminton oyununun Dünyadaki gelişimini açıklar...badminton oyununun Türkiye'deki gelişimini açıklar..badminton oyunu ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir...badminton oyununu tanımlar...badminton oyununun genel karakteristik özelliklerini açıklar...badminton oyun alanını tanır...badminton oyununda kullanılan malzemelerin özelliklerini bilir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : İlgili Ders Kitabı Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, Soru ve Cevap, Powerpoint sunumları. Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

24 Hafta Konuları Badminton sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi. Badminton Alanı ayakta temel raket tutuşlarının öğretimi Raket tutma teknikleri ve driller Benzer egzersizlerle raket top kordinasyonunu sağlamak Raketle top pozisyonu ve faulden kaçınma Benzer egzersizlerle raket top kordinasyonunu sağlamak 8 Geri Bildirim 9 Raketle top pozisyonu ve faulden kaçınma 0 Temel ayak pozisyonları ve öğrencilere sunumu Servis pozisyonları ve öğrencilere sunma Temel ayak pozisyonlarının uygulanması ve driller ile öğrecilere sunma Genel değerlendirme Genel değerlendirme Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

25 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0088 BİLARDO (SEÇ. BİREYSEL SPORLAR I) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

26 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi İlgili etkinlik alanlarını kullanabilme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci İlgili alanda ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bilgiye sahip olma. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci Spor alanında donanımlaı mezunlar yetiştirebilme Dersle ilgili güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri

27 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 00 BİNİCİLİK (SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR I) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri :. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMLARI VE İÇERİKLERİ 11/26/2007 BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. İbrahim YILDIRAN Tel: 0 312 202 35

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI Spor Yöneticiliği Programı Tanıtımı Spor Yöneticiliği programının amacı; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü No Ders Kodu 1 ATA113 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genel Toplam T = 153 U = 56 Toplam Saat = 209 Kredi = 181 ECTS = 240 1. YARIYIL 2. YARIYIL Ders Adı

Detaylı

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2)

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2) I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) Basketbol oyununun tarihçesi ve oyun kuralları. Basketbol temel ısınma teknikleri. Topsuz teknik. Temel duruş, Koşular, sıçramalar, toplu teknik. Top tutma ve pas. Temel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI DERS KUR TANIMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU SPOR REKREASYON PROGRAMI TKD 103 Türk Dili I Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi,

Detaylı

AB-121 Temel Eğitimi I Tenis ( 2-4-4 ) AB-111 Temel Eğitimi I Hentbol ( 2-4-4 ) AB-105 Temel Eğitimi I Basketbol ( 2-4-4 )

AB-121 Temel Eğitimi I Tenis ( 2-4-4 ) AB-111 Temel Eğitimi I Hentbol ( 2-4-4 ) AB-105 Temel Eğitimi I Basketbol ( 2-4-4 ) AB-121 Temel Eğitimi I Tenis ( 2-4-4 ) Tenisin tarihi, tanımı, saha ve malzeme bilgisi. Tenis kuralları, modern tenis öğretim yöntemleri ve safhalarının tanıtımı. Mikro ve mini tenis safhalarının öğretiminin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YONETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ERASMUS AKTS DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ 11/26/2007 BÖLÜM BAŞKANI Prof.Dr. Suat KARAKÜÇÜK Tel: 0 312 202 35 66 E-mail: ksuat@gazi.edu.tr

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Dünya'da beden eğitimi ve spor bilimlerindeki ilerlemeler hızla devam ederken, ülkemizde de spora verilen önem son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Beden eğitimi ve

Detaylı

Teorik Seçmeli Ders-II, Kadın ve Spor... 63 Uygulamalı Ortak Seçmeli Ders I, Masa Tenisi... 65 Uygulamalı Ortak Seçmeli Ders I, Tenis...

Teorik Seçmeli Ders-II, Kadın ve Spor... 63 Uygulamalı Ortak Seçmeli Ders I, Masa Tenisi... 65 Uygulamalı Ortak Seçmeli Ders I, Tenis... İçindekiler Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans Dersleri... I Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf II. Yarıyıl (Bahar) Ders İçerikleri... 1 Antrenörlük Mesleğine Giriş... 1 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji

Detaylı

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI AİBÜ - B.E.S.Y.O ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI I.Yarıyıl II. Yarıyıl 1403 101 Spor Bilimlerine Giriş 3 0 3 4 1403 120 Atletizm I 1 2 2 7 1403 129 Genel Cimnastik 1 2 2 3,5 1403 122

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İçindekiler Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Lisans Dersleri... 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf II. Yarıyıl (Bahar) Ders İçerikleri... 2 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım... 2

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dekan : Prof. Dr. İlker YILMAZ Dekan Yardımcısı : Doç. Dr. Hayri ERTAN Dekan Yardımcısı : Yard. Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK Fakülte Sekreteri : Gürkan AKKAN ÖĞRETİM ELEMANLARI Profesörler:

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ

ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) AEB 101 Ġnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi I İnsan vücudunu meydana getiren hücre, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. Düzlemler, eklemler,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : BESLENME VE DİYETETİK Öğretim Dili : Türkçe

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ANALİZ I MATEMATİK Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı Programı

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ I. YIL / I. DÖNEM GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I Dersin Adı Güvenlik Sistemleri-I

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı