BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR"

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP/ERASMUS PROGRAMI ve ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR İLE GELEN YABANCI ÖĞRENCİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönerge, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Erasmus Programı kapsamında Düzce Üniversitesi ile yabancı ülkelerdeki üniversiteler veya diğer kurumlar arasında yapılan Erasmus İkili Antlaşmaları veya Uluslararası Antlaşmalar çerçevesinde Düzce Üniversitesi ne eğitim öğretim amacıyla gelen yabancı öğrenciler için yabancı dillerde (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca gibi) verilecek derslerden oluşacak Uluslararası Program ın oluşturulup uygulanmasına, gelen öğrencilerin kayıt, sınav, değerlendirme ve not dökümü (transkript) işlemlerine ilişkin hususları düzenler. Dayanak MADDE 2. Bu Yönerge 24/08/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Düzce Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, 18/09/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3. Bu Yönerge de geçen; a) Üniversite: Düzce Üniversitesini, b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, c) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu, d) Erasmus Kurum Koordinatörü: Rektör tarafından atanan Erasmus Kurum Koordinatörünü, e) Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü: İlgili birim Dekan/Müdür tarafından atanan koordinatörü, f) Birim: Düzce Üniversitesi nin ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksek Okulunu, g) Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program: Düzce Üniversitesi nin ilgili Fakülteleri, Enstitüleri, Yüksekokulları veya Meslek Yüksekokullarında bulunan Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ve Programlarını, h) Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Kurulu: Düzce Üniversitesi nin ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Bölüm/Program Kurullarını, i) Uluslararası Program: Erasmus İkili Antlaşmalar veya Uluslararası Antlaşmalar kapsamında gelen öğrencilere verilecek yabancı dillerde (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca gibi) verilecek dersleri içeren programı,

2 j) Erasmus Birimi: Düzce Üniversitesi nin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Birimini, k) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu: Rektör veya rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı başkanlığında kurul, dış ilişkiler koordinatörü, dış ilişkiler koordinatör yardımcısı, Bologna koordinatörü, Farabi koordinatörü ve projeler sorumlularından oluşur. l) Erasmus: Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı nın yükseköğretim ile ilgili alt programını, m) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını, n) Erasmus İkili Anlaşması (Bilateral Agreement): Üniversitemiz birimleri ile Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan AB Ülkeleri Üniversitelerinin birimleri arasında yapılan öğrenci/öğretim elemanı değişim anlaşmasını, o) Uluslararası Antlaşma (International Agreement): Üniversitemiz ile yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci & öğretim elemanı değişimi içeren anlaşmasını, p) Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Değişime katılan öğrencinin alacağı dersler ile derslerin kredisini gösteren anlaşmayı, q) AKTS Transkripti: Değişime katılan öğrencinin aldığını notları ve AKTS kredilerini gösterir belgeyi, r) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, s) Eğitim Süresi Onay Formu (Confirmation of Exchange and Study Period): Öğrencilerin Düzce Üniversitesi nde geçirdikleri süreyi belirten bir belgeyi, İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI PROGRAM DERSLERİNİN OLUŞTURULMASI Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Başkanlıklarınca Yapılacak İşlemler: MADDE 4. Üniversitede bulunan Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programların yetkili kurulları yabancı ülkelerden gelen öğrencilere okutulacak ve Uluslararası Programda yer alacak yabancı dillerde verilmesi planlanan derslerin isimlerini, içeriklerini, AKTS kredilerini, ders kodlarını EK-1 de belirtilen formu doldurarak Fakülte Dekanlıklarına / Enstitü Müdürlüklerine / Yüksekokul Müdürlüklerine /Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine sunarlar. Uluslararası Programda yer alacak derslerin AKTS kredileri, olağan programlardaki derslerin AKTS kredilerinden bağımsız olarak hesaplanır. Dekanlık ve Müdürlüklerce Yapılacak İşlemler: MADDE 5. Dekanlık ve Müdürlükler, Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program kurullarından gelen Uluslararası Program önerisini Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu kurulunda görüşerek karara bağlar ve Üniversite Senatosu nun onayına sunar. Söz konusu kurullar gerekli gördüklerinde bölümler ya da programlar arasında yabancı dilde ortak bir uluslararası programa da karar verebilirler ve Üniversite Senatosu nun onayına sunarlar. Uluslararası Program kapsamındaki dersler için Güz/Bahar dönemi ayrımı yapılmaksızın tek bir program olarak ve öğrencilerin bulundukları yıl ayrımı yapılmaksızın oluşturulur ve uygulanır.

3 MADDE 6. Uluslararası Program kapsamındaki derslerin kodları, ait oldukları bölümün eğitim ve öğretim planında yer aldıkları kodları ile oluşturulur. MADDE 7. Uluslararası Program, her akademik yıl başlangıcında ilgili Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program kurullarınca gözden geçirilir ve gerekirse 5. Madde de belirtildiği şekilde değişiklikler önerilir. MADDE 8. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Sistemi nde, Uluslararası Program butonu altında uluslararası programlardaki dersleri ve derslere yönelik bilgilerin (EK- 1 deki formda belirtildiği şekilde) yayınlanmasını ve gelen yabancı öğrencilere İngilizce olarak sunulmasını sağlar. MADDE 9. Gelen yabancı öğrenciler, kendi üniversitelerinde okudukları bölümlerle ya da programlarla ilgili derslerinin yanı sıra, diğer bölümler ya da programların Uluslararası Programından da ilgili koordinatörlerin onayı ile dersler seçebilirler. Ayrıca ilgili Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programlar tarafından normal programlarında Türkçe olarak okutulan I. veya II. öğretim derslerinden de, ilgili koordinatörlerin onayı ile dersler seçebilirler. MADDE 10. Uluslararası Programdaki derslerin açılması için en az 10 öğrencinin kayıtlı olması şartı aranmaz. MADDE 11. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) belgesinde ilgili birimin ders havuzundan seçilerek yazılan dersleri verecek öğretim elemanları, dersi vereceklerini onayladıktan sonra Erasmus Programı Ders Onay Formu (EK- 2) imzalarlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ MADDE 12. Erasmus kapsamında gelen yabancı öğrenciler başvurularını Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Birimi ne yapar. Erasmus Birimi tarafından doldurulan Gelen Öğrenci Bilgi Formu (EK- 3), Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na ve ilgi birimin öğrenci işlerine resmi yazı ile gönderilir. Öğrenci İşlerinde gelen öğrencilerin gerekli kayıt işlemleri yapılır ve yabancı öğrenciler Yabancı Öğrenci Ders Kataloğundan bu Yönerge de belirtilen esaslara göre ders seçimlerini yaparlar. Uluslararası Antlaşmalar kapsamında gelen yabancı öğrenciler başvurularını Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Birimi ne yapar. Erasmus Birimi tarafından doldurulan Gelen Öğrenci Bilgi Formu (EK- 3), Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgi birimin öğrenci işlerine resmi yazı ile gönderilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nda gelen öğrencilerin gerekli kayıt işlemleri yapılır ve yabancı öğrenciler Yabancı Öğrenci Ders Kataloğundan bu Yönerge de belirtilen esaslara göre ders seçimlerini yaparlar. MADDE 13. Erasmus kapsamında gelecek yabancı öğrencilerin alacağı dersleri belirten Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) (EK- 4) öğrenci ve Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Erasmus birimi tarafından doldurulur. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, ilgili yabancı öğrenciye ait ders seçimi tamamlanmış olan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nı Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program Koordinatörü nün onayına sunulmasını ve ilgili sürecin tamamlanmasını sağlar.

4 Uluslararası Antlaşmalar kapsamında gelecek yabancı öğrencilerin alacağı dersleri belirten Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) (EK- 4) öğrenci ve Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Erasmus birimi tarafından doldurulur. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, ilgili yabancı öğrenciye ait ders seçimi tamamlanmış olan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nı Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program Koordinatörü nün onayına sunulmasını ve ilgili sürecin tamamlanmasını sağlar. MADDE 14. Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt, öğrenci numarası ve öğrenci kimliği işlemlerinin tamamlanması sağlanır. Erasmus kapsamında gelen öğrencilere verilecek öğrenci numaralarının başına E harfi konulur. Bunun dışında tüm kayıt işlemleri diğer birim öğrencileri ile aynıdır. MADDE 15. Erasmus kapsamında gelecek öğrenciler, Erasmus Uygulama El Kitabı madde te belirtildiği gibi öğrenim harcı ya da diğer öğrenim masraflarından muaftır. MADDE 16. Gelen yabancı öğrenciler aldıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Bu değişiklikler; yabancı öğrencinin geldiği kurum ve Düzce Üniversitesi Koordinatörlerinin onay sürecinin tamamlanmasından sonra geçerlilik kazanır. Değişiklik ve onay işleminin dönem başladıktan sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekmektedir. MADDE 17. Sınavların yapılışı, notlandırma ve notların bildirilmesine ilişkin konularda Düzce Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ve Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri esas alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONAKLAMA İŞLEMLERİ MADDE 18. Gelen öğrencilerin konaklamaları Ev Arkadaşı Sistemi (Rooms to Let) ile sağlanır. (EK- 5) Bu sistemin işleyişi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Birimi tarafından kontrol edilir. Her eğitim-öğretim yılının başında Üniversitemiz internet sitesinden yapılacak duyuru ile evini gelen yabancı öğrenciler ile paylaşmak isteyecek kişiler için bir duyuru yapılır. Bu duyuruda gelen öğrencileri ev arkadaşı olarak veya evini kiralayarak kabul etmek isteyen kişilerin evleri hakkında bilgi veren formu doldurması gerekmektedir (EK- 6). Ev Arkadaşı Sistemi ne dahil olmak isteyen kişiler, doldurdukları bu form ile birlikte Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Birimi ne başvuruda bulunurlar. Başvurular öğretim elemanları, öğrenciler ya da ailelerden oluşabilir. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Birimi nce yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu uygun görülen kişiler, birimin internet sitesinde oluşturulacak listeye dahil olurlar. MADDE 19. Oluşturulan Rooms to Let listeleri her eğitim-öğretim yılının başında güncellenir.

5 BEŞİNCİ BÖLÜM TRANSKRİPT İŞLEMLERİ MADDE 20. Gelen öğrencilerin derslerinden aldıkları notları gösterir AKTS transkriptleri (EK- 7) Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Koordinatörleri tarafından düzenlenir ve ilgili dekan ya da müdür imzasına sunulur. İki kopya halinde hazırlanan AKTS transkriptinin bir kopyası öğrenciye verilir, bir kopya ise Erasmus Birimi ne / Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ne iletilir. Gelen öğrencilerden transkript ücreti talep edilemez. MADDE 21. Düzce Üniversitesi notlarının AKTS notlarına dönüştürülmesi, aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır. Düzce Üniversitesi Notu AA BA, BB CB, CC DC, DD FD FF AKTS Notu A B C E FX F MADDE 22. Gelen yabancı öğrenciye değişim dönemi sonunda, öğrencinin Düzce Üniversitesi nde geçirdiği süreyi belirten Eğitim Süresi Onay Formu (Confirmation of Exchange and Study Period) (EK- 8) Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Koordinatörleri tarafından üç nüsha olarak doldurulur ve imzalanır. Bu formun bir nüshası öğrenciye verilir, bir nüshası Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Erasmus Birimi ne, bir nüshası ise Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ne iletilir. ALTINCI BÖLÜM HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 25. Bu Yönerge de hüküm bulunmayan konularda, Düzce Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan Erasmus Değişimi Uygulama Elkitabı nda geçen hükümlere göre, diğer konularda ise Dış İlişkiler Yürütme Kurulu kararlarına göre işlem yapılır. Yürürlük MADDE 26. Bu Yönerge, tarih ve 2012/134 sayılı Düzce Üniversitesi Senatosu nda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Yürütme MADDE 27. Bu Yönerge, Düzce Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

6 EK 1 ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK DERSLER (Her ders için aşağıdaki tablo doldurulacaktır) Name Code Medium of Instruction Semester T+P Hour ECTS Pre-requisites Course Instructor Instructor Assistants Course Objective Course Learning Outcomes COURSE PLAN Week Subjects/Applications Method

7 COURSE RESOURCES Coursebook/Notes Other Resources Midterm(s) Quizzes Assignments/Projects Final Total Activity Types ASSESSMENT SYSTEM Contribution Percentage THE CONTRIBUTION OF THE COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES No Program Outcomes Contribution Level ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (Hour) In-Class Class Hours ( 14 x Weekly Class Hours) Assignments Out of Class Research Class Preparation and After Class Study Other Activities Examination Midterms (Number of Midterms x Duration of Midterms) Final Total Workload Total Workload / 30 (h) Course ECTS Credit

8 EK 2 ERASMUS PROGRAMI DERS ONAY FORMU Dersin adı Dersi verecek öğretim elemanının Adı-soyadı ve ünvanı Birim Koordinatörü Dersin verileceği akademik dönem 20 / 20 ( ) Güz ( ) Bahar Dersin verileceği Enstitü/ Fakülte/YO/ MYO Yukarıda detayları verilmiş olan dersi, belirttiğim akademik dönemde, dersimi seçen Erasmus öğrencileri ile gerçekleştireceğimi onaylarım. Ad & Soyad : İmza Tarih :

9 EK 3 ERASMUS GELEN YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU Erasmus Öğrenci No Kayıt Tarihi Varış Tarihi Ayrılış Tarihi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum tarihi Doğum yeri Medeni Hali Cinsiyeti adresi GELDİĞİ KURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER Ülke Üniversitesinin adı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLGİLERİ Kayıt olduğu Enst/Fakülte/YO/MYO Akademik Birim Koordinatörü (Adı, tel, e-posta) İMZA Erasmus Birim Koordinatörü Erasmus Kurum Koordinatörü Tarih : Tarih:

10 EK 4 ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM LEARNING AGREEMENT ACADEMIC YEAR 20.../20... FIELD OF STUDY:... Name of student Sending institution Country DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD LEARNING AGREEMENT Receiving institution Country Course unit code Course unit title Number of ECTS credits If necessary, continue the list on a separate sheet Student s signature Date : SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental Coordinator s Signature Institutional Coordinator s Signature Date: Date: RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental Coordinator s Signature Institutional Coordinator s Signature Date: Date:

11 EK 5 ROOMS TO LET FOR INCOMING ERASMUS STUDENTS.../.../20... Name and Surname Address (Home) Tel (Home) Tel (Mobile GSM) Date of birth Date of place Gender Occupation ( ) Male ( ) Female ( ) Student (Please state Faculty & Dept).. ( ) Other (Please state).. Do you prefer living alone or with others at home? Does it matter to you if they are male or female? Do you smoke? Do you have a pet? Do you mind living with pets? Which one do you prefer while heating your flat? ( ) Yes ( ) No ( ) Central Heating ( ) Electric Heater ( ) Stove ( ) Air Conditioner ( ) Other (please state)

12 PLEASE STATE YOUR CHOICES Single use Shared Bedroom Bathroom / Shower Toilet Kitchen Living room FURNITURE IN THE ROOM ( ) Bed ( ) Table ( ) Chair ( ) Wardrobe ( ) Drawer ( ) Bookcase ( ) TV in the room ( ) TV - in shared area ( ) Internet connection How much rent can you afford to pay monthly (Euro)? (Inclusive of electricity, gas, service charge, internet connection etc) Please use this space to add any other information or photos.

13 EK 6 EV PAYLAŞMA SİSTEMİ BAŞVURU FORMU.../.../20... EV SAHİBİ BİLGİLERİ Ad Soyad Adres Telefon Telefon (Cep) E-posta Doğum Yeri Cinsiyet Meslek ( ) (Bay) ( ) (Bayan) ( ) Öğrenci (Fakülte & Bölüm).. ( ) Diğer (Lütfen Belirtiniz).. Evde sizden başka yaşayan kişiler var mı? Varsa cinsiyetlerini ve yaşlarını yazınız. Evinizde sigara içen var mı? Evinizde sigra içilmesine izin veriyor musnuz? Evinizde evcil hayvan besliyor musunuz? Evet ise altına açıklama yazar mısınız? Kedi, köpek vb. Eviniz nasıl ısıtılıyor? ( ) Evet ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) Evet ( ) Hayır ( ) Kalorifer ( ) Elektrikli ısıtıcı, Ufo vb ( ) Soba ( ) Klima ( ) Diğer, lütfen açıklayınız

14 EVİNİZİN DURUMU (Öğrencinin kendisine ait olacak) (Başkalarıyla paylaşılıyor) Yatak odası Banyo Tuvalet Mutfak Salon (Lütfen odada/evde olan mobilyaları vb işaretleyiniz) ( ) Yatak ( ) Masa ( ) Sandalye ( ) Dolap ( ) Çekmece ( ) Kitaplık ( ) TV (Odada) ( ) TV (Paylaşılan alanda) ( ) İnternet bağlantısı Lütfen yabancı Erasmus öğrencisinin size vermesi gereken kira miktarını Euro olarak belirtiniz. Bu miktarı hesaplarken apartman aidatı, doğal gaz, elektrik, su vb gibi giderleri de içine koyunuz. Erasmus öğrencisinin size net olarak ayda vermesini istediğiniz miktarı belirtiniz. Belirtmek istediğiniz başka bilgi veya eklemek istediğiniz resim varsa aşağıdaki alanları kullanabilirsiniz.

15 EK 7 Sayfa 1 DUZCE UNIVERSITY TR DUZCE01 ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM TRANSCRIPT OF RECORDS STUDENT DETAILS First Name Surname Date of Birth Place of Birth Gender Registration Date Registration Number RECEIVING INSTITUTION Name of Receiving Institution Duzce University Faculty / Department Erasmus Departmental Coordinator: Name : Tel : SENDING INSTITUTION Name of Sending Institution Country Subject Area COURSES TAKEN Course Unit code (1) Title of the course unit Duration of course unit (2) Local grade (3) ECTS grade (4) ECTS credits (5) (1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page Signature of Registrar/Dean/Administration Officer Stamp of institution Date NB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the official stamp of the institution.

16 EK 7 Sayfa 2 (1) Course unit code: Refer to the ECTS information Package (2) Duration of course unit: Y = 1 full academic year 1S = 1 semester 2S = 2 semesters 1T = 1 term/trimester 2T = 2 terms/trimesters (3) Description of the institutional grading system: LOCAL GRADE LOCAL GRADE POINT AA 4.00 A BA 3.50 B BB 3.25 B CB 3.00 C CC 2.50 D DC 2.25 E DD 2.00 E FD 1.50 FX FF 0.00 F (4) ECTS grading scale: ECTS GRADE ECTS Grade A B C D E FX F % of successful students normally achieving the grade Definition EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors VERY GOOD - above the average standard but with some errors GOOD - generally sound work with a number of notable errors SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria FAIL - some more work required before the credit can be awarded FAIL - considerable further work is required (5) ECTS credits: 1 full academic year = 60 credits 1 semester = 30 credits 1 term/trimester = 20 credits

17 EK 8 CONFIRMATION OF EXCHANGE AND STUDY PERIOD I hereby certify that the student whose details are given below attended our institution as an Erasmus exchange student during the 20./20.. academic year within the LLP/ ERASMUS Exchange Programme. STUDENT First Name(s) Family Name Gender Date of Birth Place of Birth Study Period ( ) Winter semester ( ) Spring semester ARRIVAL DEPARTURE Day Month Year Day Month Year RECEIVING / HOST INSTITUTION Name of Receiving Institution Erasmus Institutional Code Country Signature and stamp of Erasmus Coordinator at Host Institution Date :././20

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ AKADEMİK TANINMA REHBERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ AKADEMİK TANINMA REHBERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ AKADEMİK TANINMA REHBERİ Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 Tanınma ile

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞĠġĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programına ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 20.08.2013 tarih ve 415/9-10 sayılı kararıyla kabul edilmiş,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı değişim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları-Hayat Boyu Öğrenme Programı (HBÖ)-

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı ElektrikElektronik Mühendisliği LLP/ERASMUS programının amacı: Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek. Üniversiteler arasında

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28740 GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı